• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

CZGBRU01 เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน SELECTED 7 วัน 4 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 48,999 (TG)

ScreenShot 20181015104906
รหัสทัวร์: CZGBRU01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 48,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 - 19 ก.พ.62
16 - 22 ก.พ.62
06 - 12 มี.ค.62
18 - 24 พ.ค.62
12 - 18 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 50,999
48,999
48,999
52,999
52,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม - เมืองบรัสเซลส์ ประเทเบลเยี่ยม - อะโตเมียม - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก - เมืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป - โบสถ์แห่งเจ้หญิง - เมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ - ย่านบินเนนฮอฟ - หอคอยแห่งอัศวิน - เมืองอัมสเตอร์ดัม เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ย่านงานศิลป์และของเก่า - ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ - เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ เมืองโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิโคลาส - น้ำพุแห่งความยุติธรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต - ท่อากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 15 October 2018 14:22

CZGMXP02 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส EXCLUSIVE 8 วัน 5 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 53,999 (SQ)

ScreenShot 20181122155228
รหัสทัวร์: CZGMXP02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 53,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25ม.ค.–1ก.พ.62
14 – 21 ก.พ.62
21 – 28 ก.พ.62
17 – 24 มี.ค.62
28มี.ค.–4เม.ย.62
04 – 11 เม.ย.62
12 - 19 เม.ย.62
26เม.ย.–3 พ.ค.62
09 – 16 พ.ค.62
16 - 23 พ.ค.62
06 – 13 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 53,999
54,999
53,999
53,999
54,999
55,999
58,999
55,999
54,999
55,999
54,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ท่าอากาศยานนานาชาตสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์ซานมาร์โค เมืองมิลาน – แกลเลอรี วิเตอร์ เอ็มมานูเอล - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล เมืองลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร – ถ้ำน้ำแข็ง – เมืองดิจอง - ประเทศฝรั่งเศส เมืองดิจอง - เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลีวิลเลจ เอาท์เล็ท เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบโมุช ชมแม่น้ำแซน ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส- ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 22 November 2018 15:59

CZGZAG01 โครเอเซีย ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก THE QUEEN OF ADRIATIC SEA 8 วัน 5 คืน เดือน กพ-มีค.62 เริ่มต้น 39,999 (QR)

ScreenShot 20190112125641
รหัสทัวร์: CZGZAG01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 - 26 มี.ค.62
03 - 10 เม.ย.62
04 - 11 เม.ย.62
06 - 13 เม.ย.62
11 - 18 พ.ค.62
19 - 26 พ.ค.62
26พ.ค.-2มิ.ย.62
29พ.ค.-5มิ.ย.62
05 - 12 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 39,999
45,999
45,999
52,999
48,999
52,999
48,999
48,999
52,999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์ - มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค- นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ - เนินเขากอร์นจิ กราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน - อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองดูบรอฟนิก - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก -มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรือ มหาวิหารซีเบนิกเมืองซีเบนิก - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมือซาเกร็บเมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ปรเทศกาต้าร์ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Friday, 01 February 2019 18:32

EURWTA03 GRANDSWISS 10 วัน 6 คืน เดือน มี.ค.-ส.ค.62 ราคา 125,000 (TG)

2019 02 05 173336
รหัสทัวร์: EURWTA03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 10 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 125,000
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-24 มี.ค.62
22-31 มี.ค.62
29มี.ค.-7เม.ย.62
31มี.ค.-9เม.ย.62
05-14 เม.ย.62
07-16 เม.ย.62
08-17 เม.ย.62
12-21 เม.ย.62
26เม.ย.-5พ.ค.62
03-12 พ.ค.62
10-19 พ.ค.62
17-26 พ.ค.62
07-16 มิ.ย.62
21-30 มิ.ย.62
13-21 ก.ค.62
19-28 ก.ค.62
09-18 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิลาน ) มิลาน-ทิราโน่-นั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส”ชมวิวแสนสวยบนเทือกเขาแอลป์UNESCO-เซ็นต์มอริทซ์ เซ็นต์มอริทซ์-อันเดอร์แมท-รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส-พักเซอร์แมทซ์นั่งรถไฟชมวิวสายๆ GOLDEN PASS LINE+นั่งกระเช้าไฟฟ้ายักษ์พิชิตยอดกลาเซีย3000+สะพานแขวน THE PEAK WALK+ฟองดูว์+นั่งรถตะลุยหิมะ โลซานน์-เจนีวา-อีวัวร์-เบิร์น-บ่อหมี-บ้านไอสไตน์-เดินเขเมืองเก่า เบิร์น-ทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบสีฟ้ากลางป่าสวิสฯ ฟาร์มปลาเทราส์-เลาเทอร์บรุนเน่น-น้ำตกสโตคบาค-นั่งกระเช้ามูเรน(วิว100ล้าน)-กรินเดลวาลด์ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์-ไคลน์ไชเด็ก-ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE) จุดชมวิวสฟิงซ์-ลานหิมะพลาโต้-ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี-ลูเซิร์น-ทะเลสาบลูเซิร์น) สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 18:03

GTTUB01 อุซเบกิสถาน 7 วัน 5 คืน เดือน เมย.-ตค.62 เริ่มต้น 35,900 (HY)

2019 02 01 185952
รหัสทัวร์: GTTUB01
สายการบิน: HY
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10– 16 เม.ย.62
24 -30 เม.ย.62
01–07 พ.ค.62
15– 21 พ.ค.62
05 – 11 มิ.ย.62
10 -16 ก.ค.62
24 - 30 ก.ค.62
07– 13 ส.ค.62
25ก.ย.–1ต.ค.62
09– 15 ต.ค.62
16– 22 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 39,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์ ทาซเค้นท์ ทาซเค้นท์-บูคาร่าบูคาร่า –กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานด์ซามาร์คานด์ ซามาร์คานด์-ทาชเค้นท์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 February 2019 19:06

GTTDC01 อิสราเอล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู 8 วัน 5 คืน เดือน เมย.-มิย.62 ราคา 65,900 (HY)

2019 02 05 104352
รหัสทัวร์: GTTDC01
สายการบิน: HY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 65,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 17 เม.ย.62
24เม.ย.-1พค.62
12 - 19 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 65,900
65,900
65,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ทาชเค้นท์ ทาชเค้นท์ - เทล อาวีฟ –เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็ม –อีน คาเร็ม – เยรูซาเล็มเยรูซาเล็ม –เซซาเรีย-ไฮฟา-เม้าทคาเมล-ไทบีเรียส ไทบิเรียส-แม่น้ำจอร์แดน-ทะเลสาบกาลิลี่ ไทบิเรียส-เจริโก้-ป้อมมาซาด้า-ทะเลสาบเดดซี ทะเลสาบเดดซี-เทล อาวีฟ ทาซเค้นท์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 10:51

B2BCDG12 ฝรังเศส เบลเยี่ยม อัมสเตมร์ดัม 7 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย -ต.ค 62 เริ่มต้น 41,900 (EK)

2019 03 26 201934
รหัสทัวร์: B2BCDG12
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-10 มิ.ย. 62
24-30 ก.ย. 62
07-13 ต.ค.62
14-20 ต.ค. 62
28ต.ค.-3พ.ย.62
ราคาทัวร์: 41,900
41,900
41,900
41,900
41,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ้งปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – บรัสเซลล์บรัสเซลล์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คูเลเวอร์คูเซน – Outlet – หมู่บ้านกังหัน - อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกีธูร์น – สนามบิน ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Tuesday, 26 March 2019 20:27

GTTEU44 บัลแกเรีย-โรมาเนีย (เทศกาลดอกกุหลาบ) 11 วัน 8 คืน วันที่ 30 พค.- 09 มิย.62 ราคา 94,900 (TK)

2019 02 05 102711
รหัสทัวร์: GTTEU44
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 11 วัน 8 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 94,900
พักโรงแรม 8 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30พ.ค.-9มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 94,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) – โซเฟีย(บัลแกเรีย) - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี -จัตุรัสบัทเทนเบิร์โซเฟีย – ริล่า – อารามมรดกโลกรีล่า-พิพิธภัณฑ์ริล่า - พลอฟดิฟ(บัลแกเรีย) พลอฟดิฟ– คาซานลัค(เทศกาลดอกกุหลาบ)–ตรีเนา(บัลแกเรีย)ตรีเอฟนา- เวลีโค ทาร์โนโว–ปราสาทซารีเวทส์ - มาดาระ–เวอร์น่า–สวนสาธารณะซีการ์เดน(บัลแกเรีย) เวอร์น่า(บัลแกเรีย)– คอนสแตนตา(โรมาเนีย) - City Park Mall of Constantaคอนสแตนตา – บูคาเรสต์–พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน – อาคารรัฐสภา - จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ(โรมาเนีย)บูคาเรสต์– ซิบิว–ถนนคนเดิน–ซีกิสโอร่า - พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา(โรมาเนีย)ซีกิสโอร่า–บราน–ปราสาทแดร๊กคูล่า– โบสถ์ดำ- บราซอฟ(โรมาเนีย)บราซอฟ – อาซูก้า- ซีนาย่า –ปราสาทเปเลสบูคาเรสต์(โรมาเนีย)อิสตันบูล (ตุรกี)อิสตันบูล (ตุรกี)– กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 10:38

B2BCN05 ดอกส้มวาเลนเซียสีทอง สเปน 8 วัน 5 คืน เดือน มิ.ย- พ.ย 62 เริ่มต้น 41,900 (EK)

2019 03 26 202709
รหัสทัวร์: B2BCN05
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-17 มิ.ย. 62
11-18 ส.ค.62
16-23 ก.ย.62
14-21ต.ค.62
28ต.ค.-4พ.ย.62
ราคาทัวร์: 41,900
48,900
41,900
42,900
41,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดูไบ– บาเซโลน่า –เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์นู โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – Outlet – ถนน ลา รัมบลาสบาเซโลน่า – วาเลเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย – เขตเมืองใหม่บาเลนเซียวาเลนเซีย - โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – กรุงมาดริด – ชมเมืองมาดริด – พระราชวังหลวง - Outletเซอโกเบีย – มาดริด - พลาซ่า มายอร์ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Tuesday, 26 March 2019 20:32

GTTGD02 แกรนด์ กรีซ 9 วัน 6 คืน_เดือน เมย.-กค.62 เริ่มต้น 106,900 (TK)

2019 02 13 094530
รหัสทัวร์: GTTGD02
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 106,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24เม.ย.-2พ.ค.62
17-25 พ.ค.62
02-10 มิ.ย.62
12-20 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 106,900
106,900
109,900
109,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเอเธนส์-แพนเอเธียเนียน-อะโครโปลิส-ปลาก้เดลฟี่-คาลัมบากา เมเธโอรา– กรุงเอเธนส์ กรุงเอเธนส์ –เกาะมิโคโนส เกาะมิโคโนส – เกาะซานโตรินีเกาะซานโตรินี-เกาะเนียคาเมนี เกาะซานโตรินี-กรุงเอเธนส์ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 10:12

B2BJNB01 Once in South Africa แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน เดือน พ.ค-ส.ค 62 เริ่มต้น 59,900 (SQ)

2019 04 08 162115
รหัสทัวร์: B2BJNB01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-15 พ.ค.62
15-22 พ.ค.62
22 -29 พ.ค.62
29 - 05 มิ.ย.62
04 -11 มิ.ย.62
12 -19 มิ.ย.62
26 -03 ก.ค.62
03 - 10 ก.ค.62
10 - 17 ก.ค.62
17 -24 ก.ค.62
24 -31 ก.ค.62
31 - 07 ส.ค.62
14 - 21 ส.ค.62
28 -04 ก.ย.62
11 - 18 ก.ย.62
18 -25 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
65,900
65,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย –Union Building - เมืองซันซิตี้ - Game Driveสวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก - ห้าง Mall of Africa – ช้อปปิ้ง – ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain ล่องเรือชมแมวน้ำ – กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์หาด Muizenberg – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป –เคปทาวน์เคปทาวน์ – สิงคโปร์

Last Updated on Monday, 08 April 2019 16:39

GTTRS02 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน เดือน มีค.-มิย.62 เริ่มต้น 49,900 (HY)

2019 01 25 162015
รหัสทัวร์: GTTRS02
สายการบิน: WY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27มี.ค.-3เม.ย.62
10 – 17 เม.ย.62
24เม.ย.-1พ.ค.62
15 – 22 พ.ค.62
12 – 19 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 49,900
55,900
52,900
52,900
52,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์มอสโคว์ – เนินเขาสแปโรว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล–พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ –ช๊อปปิ้งย่านถนนอาราบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน ซากรอสค์– วิหารเซนต์ซาเวียร์ –เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก–พระราชวังแคทเธอรีน- โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซก – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ)– พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ- ทาซเค้นท์– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 16:35

BOEY802 Mono Swiss 7 วัน 4 คืน เดือน พค.-กค.62 เริ่มต้น 46,900 (EY)

2019 03 28 153424
รหัสทัวร์: BOEY802
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 46,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 – 22พ.ค.62
30พ.ค.–5มิ.ย.62
13 - 19 มิ.ย.62
27มิ.ย.– 3ก.ค.62
11 – 17 ก.ค.62
25 – 31 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 46,900
46,900
47,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – วิหารเซนต์ปิแอร์เมืองเจนีวา - Aubonne Oulet - เมืองโลซาน – เมืองเวเวย์ -รูปปั้น Chaplin Statue - เมืองมองเทรอซ์ - เมืองทาซเมืองทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น ซูริค เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 16:03

JWPNZ01 นิวซีแลนด์ NATURAL THERAPHY 6 วัน 4 คืน เดือน พค-กย.62 เริ่มต้น 47,999 (MH)

2019 02 25 185101
รหัสทัวร์: JWPNZ01
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 47,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-22 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
19-24 มิ.ย.62
22-27 มิ.ย.62
12-17 ก.ค.62
25-30 ก.ค.62
10-15 ส.ค.62
11-16 ส.ค.62
20-25 ส.ค.62
21-26 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 47,999
47,999
47,999
47,999
49,999
49,999
49,999
49,999
47,999
47,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)อ็อคแลนด์- หมู่บ้านฮอบบิท -โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำเมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์-สนามบินกรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 25 February 2019 19:00

BOEY804 ลอนดอน 7 วัน 4 คืน เดือน พค.-กค.62 เริ่มต้น 47,888 (EY)

2019 03 28 161129
รหัสทัวร์: BOEY804
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 47,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 -23 พ.ค.62
31-6 มิ.ย.62
14-20 มิ.ย.62
28มิ.ย.-4ก.ค.62
12-18 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 47,888
47,888
49,888
49,888
49,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานอาบูดาบี้ สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ – เมืองซาลส์บัวรี่ - สโตนเฮนจ์ – โรงอาบน้ำโรมัน – ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ – สนามกีฬามิลเลนเนียมหมู่บ้านไบบิวรี่ - Bourton On The Water - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน–เมืองเลสเตอร์บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ–เมืองอ๊อกซฟอร์ด–กรุงลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน–หอนาฬิกาบิ๊กเบน–พระราชวังเวสต์มินสเตอร์- วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 16:18

JWPUK07 อ๊อกฟอร์ด SUMMER 7 วัน 4 คืน เดือน พค.-กย.62 เริ่มต้น 38,900 (MH)

2019 02 26 104806
รหัสทัวร์: JWPUK07
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-17 พ.ค.62
18-24 มิ.ย.62
04-10 ก.ค.62
08-14 ส.ค.62
19-25 ส.ค.62
20-26 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 39,900
38,900
44,900
46,900
38,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-ลอนดอน ลอนดอน-สโตนเฮนจ์(สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)-หมู่บ้านลาคอด-เมืองบาธโรมันบาธ-เชลเทินแฮมเชลเทินแฮล - แตรทฟอร์ด – วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองอ๊อกฟอร์ด – อาคาร ไคร้ชเชิร์ท–Bicester Village Outletอิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย ลอนดอน– พระราชวัง Westminster – หอนาฬิกาบิ้กเบน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย –จตุรัสทราฟัลก้าร์ - ทาวเวอร์บริดจ์ - สนามบินกรุง'เทพ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 10:53

BOQR205 เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 เดือน มีค.-มิย.62 เริ่มต้น 49,900 (QR)

2018 08 09 144606
รหัสทัวร์: BOQR205
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-16 มี.ค.62
16 – 23 มี.ค.62
23 – 30 มี.ค.62
04 – 11 เม.ย.62
14 – 21 เม.ย.62
24เม.ย.–1พ.ค.62
02 – 09 พ.ค.62
11 – 18 พ.ค.62
15 – 22 พ.ค.62
29พ.ค. – 5พ.ค.62
01 – 08 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
53,900
55,900
52,900
52,900
52,900
52,900
52,900
52,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา แฟรงก์เฟิร์ต – เมืองนูเรมเบิร์ก - เมืองคาร์โลวี่ วารี เมืองคาร์โลวี่ วารี – กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก -CeskeBudejovice Ceske Budejovice เชสกี้ ครุมลอฟ ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบราติสลาว่าบราติสลาว่า - ปราสาทบราติสลาว่า - บูดาเบส - ล่องแม่น้ำดานูบ บูดาเบส -สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport ท่าอากาศยานโดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 15:39

SMEU03 ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก 6 วัน 4 คืน เดือน มีค-ธค.62 เริ่มต้น 35,900 (PS)

2019 01 24 102731
รหัสทัวร์: SMEU03
สายการบิน: PS
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24- 29 มี.ค. 62
31มี.ค.-4เม.ย.62
07 -12 เม.ย.62
14-19 เม.ย.62
21- 26 เม.ย.62
19 - 24 พ.ค.62
09 - 14 มิ.ย.62
14 - 19 ก.ค.62
11 - 16 ส.ค.62
08 - 13 ก.ย.62
06 - 11 ต.ค.62
20 - 25 ต.ค.62
03 - 08 พ.ย.62
01 - 06 ธ.ค.62
08 - 13 ธ.ค.62
ราคาทัวร์: 35,900
39,900
39,900
42,900
38,900
42,900
38,900
42,900
42,900
42,900
38,900
38,900
42,900
38,900
42,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงเวียนนา(ประเทศออสเตรียพระราชวังเชิญบรุนน์ - ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก ซาลส์บวร์ก - เช็ก - ปรากซาลส์บวร์ก - เช็ก - ปราก ปราก - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 24 January 2019 10:44

BOTG112 สวิตเซอร์แลนด์ Ramance 7 วัน 4 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 49,900 (TG)

2019 02 15 103333
รหัสทัวร์: BOTG112
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-13 มี.ค.62
21-27 มี.ค.62
16-22 พ.ค.62
06-12 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 53,900
54,900
56,900
56,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สุวรรรณภูมิ – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา –ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet –เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์ เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 10:54

SMEU04 สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 6 คืน เดือน มีค.-ธค.62 เริ่มต้น 49,900 (PS)

2019 01 29 100848
รหัสทัวร์: SMEU04
สายการบิน: PS
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-25 พ.ย. 62
25-02 เม.ย. 62
01-08 เม.ย. 62
08-15 เม.ย. 62
15-22 เม.ย. 62
29-06 พ.ค. 62
06-13 พ.ค. 62
20-27 พ.ค. 62
10-17 มิ.ย. 62
15-22 ก.ค. 62
12-19 ส.ค. 62
16-23 ก.ย. 62
14-21 ต.ค. 62
21-28 ต.ค. 62
18-25 มี.ค. 62
02-09 ธ.ค. 62
09-16 ธ.ค. 62
30ธ.ค.-06 ม.ค.63
ราคาทัวร์: 55,900
49,900
59,900
65,900
60,900
59,900
59,900
57,900
57,900
60,900
60,900
57,900
59,900
60,900
57,900
60,900
60,900
65,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงสต๊อคโฮล์ม (ประเทศสวีเดน)สต๊อคโฮล์ม คาร์สตัด - ออสโล (นอร์เวย์) ออสโล (นอร์เวย์) - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ DFDS - โคเปนเฮเก้นโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - พระราชวังฤดูหนาว - น้ำพุแห่งราชนีเกฟิออน - เงือกน้อยโคเปนเฮเก้น - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 10:23

BOTG112 สวิตเซอร์แลนด์ Ramance 7 วัน 4 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 49,900 (TG)

2019 03 28 144710
รหัสทัวร์: BOTG112
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 30 ม.ค.62
14 – 20 ก.พ.62
07 – 13 มี.ค.62
21 – 27 มี.ค.62
16 – 22 พ.ค.62
06 – 12 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
53,900
54,900
56,900
56,900
หมายเหตุ

สุวรรรณภูมิ – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – RedCross Building and Palais des Nations ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์ เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 15:03

SMEU05 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน เดือน มีค-ธค.62 เริ่มต้น 49,900 (PS)

2019 01 29 133049
รหัสทัวร์: SMEU05
สายการบิน: PS
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 -26 มี.ค.62
16 -23 เม.ย.62
21 -28 พ.ค.62
11-18 มิ.ย.62
16 -23 ก.ค.62
10 -17 ก.ย.62
08 -15 ต.ค.62
22 -29 ต.ค.62
09 -26 พ.ย.62
10 -17 ธ.ค.62
31ธ.ค.-7 ม.ค.63
ราคาทัวร์: 49,900
55,900
55,900
55,900
59,900
55,900
59,900
59,900
55,900
59,900
59,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)โรม - วาติกัน - ปิซ่า (อิตาลี) ปิซ่า - เวนิส เมสเตร (อิตาลี) เวนิส เมสเตร้ - มิลาน (อิตาลี) - ลูเซิร์น - ซตันส์ (สวิตเซอร์แลนด์)ลูเซิร์น - กรินเดอร์วาล กรุน - เลาเทอบรุนเน่น (สวิตเซอร์แลนด์) - ดิจอง (ฝรั่งเศส)ดิจอง - ปารีส (ฝรั่งเศส) - City Tour - ช้อปปิ้ง ปารีส (ฝรั่งเศส) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน)สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 14:20

BOTG113 แกรนด์อิตาลี่ โรม วาติกัน ฟลอเรนช์ 8 วัน 5 คืน เดือน กพ.-มิย.62 ราคา 49,900 (TG)

ScreenShot 20181130104842
รหัสทัวร์: BOTG113
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 -10 ก.พ.62
04 -10 มี.ค.62
18 -24 มี.ค.62
15 - 21 พ.ค.62
27พ.ค.-2มิ.ย.62
24 - 30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์ เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - หอเอนปิซ่า - เมือง ลาสเปเซียลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร - ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้ - เมืองเวโรน่า เวโรน่า - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - สนามบินมิลาโน มัลเพนซา ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 30 November 2018 10:57

WDU18 เยอรมัน ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.-มิ.ย.62 เริ่มต้น 53,999 (TG)

ScreenShot 20181214143342
รหัสทัวร์: WDU18
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 53,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25ม.ค.–1ก.พ.62
15-22 ก.พ.62
08-15 มี.ค.62
22-29 มี.ค.62
19-24 พ.ค.62
14-21 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 53,999
53,999
53,999
53,999
56,999
56,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน)มิวนิค–อัลลิลันซ์สเตเดี้ยม - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์–ฟุสเซ่นฟุสเซ่น – การมิชพาเท่นเคเช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่–มิวนิคมิวนิค–เบิร์ทเทสกาเด่น – เหมืองเกลือ –ซาลส์บวร์ก(ออสเตรีย)ซาลส์บวร์ก–ฮัลส์สตัท– เวียนนา เวียนนา –พระรชวังเชิร์นบรุนน์–พาร์นดอฟเอาท์เล็ต– เวียนนาเวียนนา –ซิตี้ทัวร์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 14:43

BW01 นิวซีแลนด์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค Beautiful 6 วัน 4 คืน เดือน พค-กย.62 เริ่ม 83,900 (QF) 8

2019 02 26 145959
รหัสทัวร์: BW01
สายการบิน: QF
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 83,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 - 21 พ.ค.62
21 - 26 มิ.ย.62
12 - 17 ก.ค.62
08 -13 ส.ค.62
19 - 24 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 83,900
83,900
83,900
83,900
83,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – ควีนส์ทาวน์ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้งควีนส์ทาวน – ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือWild Life– ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 15:18

WDU21 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(ทิตลิส) ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน เดือน ม.ค-พ.ค.62 เริ่มต้น 52,999 (TG)

ScreenShot 20181214160248
รหัสทัวร์: WDU21
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 52,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-28 ม.ค.62
24-30 เม.ย.62
26เม.ย.-2พ.ค.62
17-23 พ.ค.62
7-13 มิ.ย.62
14-20 มิ.ย.62
21-27 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 52,999
54,999
54,999
54,999
54,999
54,999
54,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ-มิลาน (ประเทศอิตาลี)กรุงเทพ-มิลาน (อิตาลี)–มหาวิหารแห่งมิลาน–ลูเซิร์น(สวิสฯ)–อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล –แองเกเบิร์กแองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส–สตราสบรูก์(ฝรั่งเศส)สตราสบูรก์– ปารีส– หอไอเฟิล– ประตูชัย – ถนนชองป์เอลิเซ่พระราชวังแวร์ซายน์–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–แกลอรี่ลาฟาเยตต์- ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ปารีส-กรุงเทพฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 16:11

BW03 นิวซีแลนด์ ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า Romantic South 7 วัน 5 คืน วันที่ 12-18 เมย.62 ราคา 97,900 (SQ)

2019 01 22 184719
รหัสทัวร์: BW03
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 97,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 97,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- ทไวเซิลทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบ พีคส์ พร้อมทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิตกะ– รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สทเชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 22 January 2019 19:00

WDU43 เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน วันที่ 25 เม.ย.-1 พ.ค.62 ราคา 54,999 (TG)

ScreenShot 20181214163013
รหัสทัวร์: WDU43
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 54,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25เม.ย.–1พ.ค.62
ราคาทัวร์: 54,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) – หมู่บ้านกีธูร์น (เนเธอร์แลนด์) – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - ซานส์ สคันส์ – สาธิตทำชีสและรองเท้ไม้ – อัลเมียร์ อัลเมียร์ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจกชมเมือง ลิซเซ่ – เทสกาลดอกไม้ สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – แมนาคินพิส - ปารีส (ฝรั่งเศส)ปารีส – ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟิล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแนน์ – แกลอรี่ ลาฟาแย็ตปารีส – กรุงเทพฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 16:39

BW06 นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ Amazing 7 วัน 5 คืน เดือน พค-กย.62 เริ่มต้น (SQ)

2019 02 26 152701
รหัสทัวร์: BW06
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 96,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 21 พ.ค.62
19 - 25 มิ.ย.62
12 – 18 ก.ค.62
07 – 13 ส.ค.62
12 - 18 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 96,900
96,900
96,900
96,900
96,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น ทะเลสาบเทคาโป–อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ทไวเซิล
ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 15:32

WROEK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน เดือน เม.ย.-พ.ค.62 เริ่มต้น 47,900 (EK)

2019 03 05 145659
รหัสทัวร์: WROEK007
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 47,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-09 เม.ย.62
29เม.ย.-6พ.ค.62
07-14 เม.ย.62
13-20 เม.ย.62
09-16 เม.ย.62
11-18 เม.ย.62
11-18 พ.ค.62
18-25 พ.ค.62
25พ.ค.-1มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 47,900
47,900
55,900
55,900
55,900
55,900
47,900
47,900
47,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดูไบ–ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิคมิวนิค- จัตุรัสมาเรียน–ซาลบูร์ก -สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท(เยอรมัน-ออสเตรีย)ฮัลล์สตัทท์- เวียนนา –ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน(ออสเตรีย)เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ -McArthurGlen Designer Outlet- เชสกี้ ครุมลอฟปราสาทครุมลอฟ–กรุงปร๊าก–อิสระช้อปปิ้งปราสาทแห่งกรุงปร๊าก–โบสถ์เซนต์ไวตัส–สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์

Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 15:21

BW07 นิวซีแลนด์ ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า Romantic South 7 วัน 5 คืน เดือน พค-กย.62 เริ่มต้น 97,900 (SQ)

2019 02 26 154444
รหัสทัวร์: BW07
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 97,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 21 พ.ค.62
19 -25 มิ.ย.62
12 - 18 ก.ค.62
07 - 13 ส.ค.62
12 -18 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 97,900
97,900
97,900
97,900
97,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- ทไวเซิลทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบ พีคส์ พร้อมทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สทเชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า ไครสท์เชิร์ชไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 15:51

CZGLHR02 อังกฤษ SUPER SAVE 6 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 - มิย.62 เริ่มต้น 29,999 (BI)

ScreenShot 20181018160300
รหัสทัวร์: CZGLHR02
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-23 ธ.ค.61
01-06 ก.พ.62
19-24 ก.พ.62
02-07 มี.ค.62
23-28 มี.ค.62
05-10 เม.ย.62
06-11 เม.ย.62
12-17 เม.ย.62
08-13 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 32,999
29,999
32,999
29,999
32,999
35,999
35,999
38,999
35,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนท่อากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมือลอนดอน ประเทอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ -เมืองลอนดอนเมือลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา -พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย -พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหาเซนต์พอล - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบัดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 18 October 2018 16:09

CZGLHR01 อังกฤษ พักลอนดอน 3 คืน NON STOP 6 วัน 3 คืน เดือน กพ.62-มิย.62 เริ่มต้น 39,999 (TG)

ScreenShot 20181015103544
รหัสทัวร์: CZGLHR01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 20 ก.พ.62
22 - 27 ก.พ.62
22 - 27 มี.ค.62
14 -19 เม.ย.62
23-28 เม.ย.62
26เม.ย.-1พ.ค.62
10 - 15 พ.ค.62
17 - 22 พ.ค.62
25 - 30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 39,999
40,999
40,999
49,999
45,999
49,999
42,999
42,999
42,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน ลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบเต็มวัน เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ -ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 15 October 2018 10:46

ZGMAN01 ลอนดอน HAPPINESS 7 วัน 4 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 45,999 (SQ)

ScreenShot 20181115103925
รหัสทัวร์: ZGMAN01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น: 45,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-28 ม.ค.62
05-11 ก.พ.62
26ก.พ.-4มี.ค.62
12-18 มี.ค.62
26มี.ค.-1เม.ย.62
06-12 เม.ย.62
11-17 เม.ย.62
12-18 เม.ย.62
09-15 พ.ค.62
17-23 พ.ค.62
04-10 มิ.ย.62
25มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 45,999
47,999
46,999
46,999
46,999
49,999
55,999
55,999
46,999
49,999
45,999
46,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ท่าอากาศยานานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ - เมืองแมนเชเตอร์ - สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด - เมืองลิเวอร์พูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ - เดอะ ทรี เกรซ - ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์เมืองลิเวอร์พูล - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - โบสถ์โฮลี่ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองซาลิสบัวรี่ - เมืองบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน เมืองลอนดอน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ย่านไนซ์บริด -ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงีเมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 15 November 2018 10:44

CZGMUC12 เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย READY 8 วัน 5 คืน เดือน มค-มิย.62 เริ่มต้น 49,999 (TG)

ScreenShot 20181015145209
รหัสทัวร์: CZGMUC12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26ม.ค.-2ก.พ.62
16 - 23 ก.พ.62
23ก.พ.-2 มี.ค.62
09 -16 มี.ค.62
16 -23 มี.ค.62
23 -30มี.ค.62
09 -16 เม.ย.62
12 -19 เม.ย.62
13 -20 เม.ย.62
14 -21 เม.ย.62
04 -11 พ.ค.62
13 -20 พ.ค.62
18 -25 พ.ค.62
08 -15 มิ.ย.62
15 -22 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
49,999
49,999
49,999
50,999
61,999
62,999
62,999
59,999
51,999
52,999
51,999
51,999
51,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคทองคำ เมืองอินส์บรูค - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส -พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ทเมืองเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์เมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 15 October 2018 14:59

CZGARN03 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค สแกนดิเนเวีย TRIPLE 8 วัน 5 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 55,999 (TG)

ScreenShot 20181113183938
รหัสทัวร์: CZGARN03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์สวีเดน
ราคาเริ่มต้น: 55,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 -20 ก.พ.62
02 -09 มี.ค.62
23 -30 มี.ค.62
09 -16 เม.ย.62
10 -17 เม.ย.62
11 -18 เม.ย.62
12 -19 เม.ย.62
24เม.ย.-1พ.ค.62
04 - 11 พ.ค.62
13 - 20 พ.ค.62
18 - 25 พ.ค.62
08 - 15 มิ.ย.62
15 - 22 มิ.ย.62
22 - 29 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 57,999
55,999
55,999
65,999
69,999
69,999
69,999
58,999
58,999
59,999
58,999
59,999
59,999
59,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดาเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทเดนมาร์ก เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือพระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน เมืองโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 19:10

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions