• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BZGDAD09 ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ MERRY 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.61 - มีค.62 เริ่มต้น 10,999 (VZ)

ScreenShot 20180925152124
รหัสทัวร์: BZGDAD09
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 18 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
22 - 25 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
10 – 13 มกราคม 2562
17 – 20 มกราคม 2562
24 – 27 มกราคม 2562
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 10,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
12,999
18,999
18,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้ – วัดเทียนมู่– เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ–สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง- จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง – สะพานมังกรเมืองดานัง – หาดหมีเคว – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 25 September 2018 16:00

BZGSGN02 โฮจิมินต์ ดาลัด มุยเน่ DIVA SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มิย.62 เริ่มต้น (FD)

ScreenShot 20181017191511
รหัสทัวร์: BZGSGN02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-19 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
06-09 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
19- 22 เม.ย.62
03- 06 เม.ย.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24- 27 พ.ค.62
07-10 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
10,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินไซง่อน – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – เมืองมุยเน่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง –ลำธารนางฟ้า – เมืองดาลัด – ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต เมืองดาลัด – วัดหลิงเฝือก – บ้านเพี้ยน – น้ำตกดาตันลา – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้เมืองหนาว เมืองดาลัท – เมื่องโฮจิมินห์ – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 19:48

BZGHAN02 เวียดนาม ฮาลอง นิงบิงห์ ฮานอย ซาปา DESTINY 5 วัน 4 คืน เดือน กพ-สค.62 เริ่มต้น 12,999 (VJ)

ScreenShot 20181222103646
รหัสทัวร์: BZGHAN02
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 26 ก.พ.62
08 – 12 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
05 – 09 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
10 – 14 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 14,999
12,999
13,999
13,999
14,999
19,999
14,999
13,999
14,999
14,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง –เมืองฮาลอง –ฮาลองไนท์ มาร์เก็ตเมืองฮาลอง –ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ –ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย เมืองฮานอย – เมืองลาวไก –ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา –หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน–ภูเขาปากมังกร–ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอยสะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย เมืองฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์– สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 10:51

CHPGD1 ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบนบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน มค-กย.62 เริ่มต้น 13,899 (PG)

2019 02 22 104838
รหัสทัวร์: CHPGD1
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
21-24 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
8-11 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
12-15 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
2-5 พ.ค.62
9-12 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
30พ.ค.-2มิ.ย.62
6-9 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
4 - 7 ก.ค.62
11 - 14 ก.ค.62
18 - 21 ก.ค.62
1-4 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
5-8 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
19,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
หมายเหตุ

กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมวัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุกร้านหยก – วัดหลิงอิ๋ง – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกรสะพานมังกรตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 22 February 2019 16:58

JVN13 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มีค.62 เริ่มต้น 13,900 (TG)

ScreenShot 20181113155257
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: JVN13
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-27 พ.ย.61
01-04 ธ.ค.61
08-11 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
05-08 ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
02-05 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
02-05 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
30มี.ค.-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-ตลาดLove Marketซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ฮานอย-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 15:58

CHSLH1 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน กพ-ตค.62 เริ่มต้น 12,899 (SL)

2019 02 22 175444
รหัสทัวร์: CHSLH1
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 มี.ค.62
5 - 8 เม.ย.62
12 - 15 เม.ย.62
14 - 17 เม.ย.62
3 - 6 พ.ค.62
17– 20 พ.ค.62
7 - 10 มิ.ย.62
14 - 17 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
5 - 8 ก.ค.62
14 - 17 ก.ค.62
26 - 29 ก.ค.62
2 - 5 ส.ค.62
9 - 12 ส.ค.62
23 - 26 ส.ค.62
30ส.ค.-2ก.ย.62
6 - 9 ก.ย.62
13 - 16 ก.ย.62
27 - 30 ก.ย.62
4 - 7 ต.ค.62
11 - 14 ต.ค.62
20 - 23 ต.ค.62
25 - 28 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 12,899
13,899
14,899
14,899
12,899
13,899
12,899
12,899
12,899
12,899
13,899
13,899
12,899
13,899
12,899
13,899
12,899
12,899
12,899
12,899
13,899
13,899
12,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮานอย –วัดเฉินก๊วก -ซาปา –โบสถ์หินที่เก่าแก่– ตลาดไนต์เมืองซาปานั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Catซาปา – ลาวไก – ฮานอย –สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์–ทำเนียบประธานาธิบดี–เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก - ฮานอย – 36 สาย – สนามบิน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 February 2019 18:36

PLV20 ฮานอย ซาปา MORNING 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค-มี.ค62 เริ่มต้น 13,900 (VN)

ScreenShot 20181207174213
รหัสทัวร์: PLV20
สายการบิน: VN
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31ม.ค.–3ก.พ.62
16 – 19 ก.พ.62
22 – 25 ก.พ.62
08 – 11 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 14,900
14,500
14,500
14,500
หมายเหตุ

กรุงเทพ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำฮานอย – ลาวไก - ตลาดก๊อเหลียว COCLEU - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหาวรรณกรรม – วัดเฉินกวก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 07 December 2018 17:51

CHV04 ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มค.62 เริ่มต้น 11,899 (VZ)

ScreenShot 20181124140117
รหัสทัวร์: CHV04
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 พ.ย.-2ธ.ค.61
04-07 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
18-21 ธ.ค.61
03-06 ม.ค.62
08-10 ม.ค.62
15-17 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 12,899
11,899
12,899
11,899
12,899
11,899
11,899
หมายเหตุ

กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมวัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ –ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุกร้านหยก – วัดหลิงอิ๋ง – ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Saturday, 24 November 2018 14:11

TTNPG07 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ พักบานาฮิลล์ 2คืน 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-พ.ค.62 เริ่มต้น 13,888 PG

รหัสทัวร์: TTNPG07
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
27ก.พ.-2มี.ค.62
03 – 06 มี.ค.62
05 - 08 มี.ค.62
11 - 14 มี.ค.62
13 - 16 มี.ค.62
15 - 18 มี.ค.62
17 - 20 มี.ค.62
19 - 22 มี.ค.62
23 - 26 มี.ค.62
25 - 28 มี.ค.62
27 – 30 มี.ค.62
31มี.ค.-2เม.ย.62
02 – 05 เม.ย.62
04 – 07 เม.ย.62
20 - 23 เม.ย.62
22 - 25 เม.ย.62
29เม.ย.-2พ.ค.62
02 - 05 พ.ค.62
04 - 07 พ.ค.62
06 - 09 พ.ค.62
08 – 11 พ.ค.62
12 - 15 พ.ค.62
14 - 17 พ.ค.62
16 - 19 พ.ค.62
18 - 21 พ.ค.62
20 - 23 พ.ค.62)
22 - 25 พ.ค.62
26 - 29 พ.ค.62
28 - 31 พ.ค.62
30พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 16,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
16,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง–เมืองดานัง–บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์–นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์บานาฮิลล์ - สวสนุกThe Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)– วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple)ดานัง –วัดลินห์อึ๋ง–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองฮอยอัน–วัดฟุกเกี๋ยน–สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู –หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง- เมืองดานัง -สะพานมังกร เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Monday, 04 February 2019 15:47

HNVN01 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน วันที่ 10-13 เม.ย62 ราคา 21,777 (PG)

2019 02 01 134933
รหัสทัวร์: HNVN01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 21,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 21,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ล่องเรือชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้เมืองเว้- วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน- นั่งเรือกระด้ง -สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-เมือง ฮอยอัน – ดานังดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง -สะพานมังกร-ตลาดฮานดานังดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 16:40

BOVJ89 เวียดนาม หนาวจัง ฮานอย ซาปา ฟานซิฟัน เดือน มค.-เมย.62 เริ่มต้น 9,888 (VJ)

2019 01 25 154227
รหัสทัวร์: 9,888
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 -27 ม.ค.62
31ม.ค.–3ก.พ.62
14 – 17 ก.พ.62
16 - 19 ก.พ.62
21 – 24 ก.พ.62
28ก.พ.–3มี.ค.62
7- 1 0 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
4 – 7 เม.ย.62
5 – 8 เม.ย.62
6 – 9 เม.ย.62
11 – 14 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
13 – 16 เม.ย.62
14-17 เม.ย. 62
25 – 28 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 9,888
10,888
12,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
12,888
16,888
16,888
16,888
15,888
11,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยาน นอยไบ ฮานอย ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – น้ำตก Silver Water Fall – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat – ตลาด คนเดินซาปา ตลาดชาวเขาซาปา – พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปัน) – ลาวไก – ตลาด Coc Leu(ตลาดชายแดน เวียดนาม-จีน) – ฮานอย – ช้องปิ้งถนน 36 สายฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดี่ยว – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 15:53

JVN34 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักบนบานาฮิลล์) เดือน ก.พ.-มีค.62 เริ่มต้น 11,999 (VZ)

ScreenShot 20180908125304
รหัสทัวร์: JVN34
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 ก.พ.62
02-05 ก.พ.62
03-06 ก.พ.62
04-07 ก.พ.62
05-08 ก.พ.62
06-09 ก.พ.62
07-10 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
10-13 ก.พ.62
11-14 ก.พ.62
12-15 ก.พ.62
13-16 ก.พ.62
14-17 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
16-19 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
18-21 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
24-27 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
26ก.พ.-1มี.ค.62
27ก.พ.-2มี.ค.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
03-06 มี.ค.62
04-07 มี.ค.62
05-08 มี.ค.62
06-09 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
11-14 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
13-16 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
17-20 มี.ค.62
18-21 มี.ค.62
19-22 มี.ค.62
20-23 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
11,999
11,999
12,999
14,900
14,900
14,900
14,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
14,900
13,900
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกรเว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานังดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 10:25

BTVN008 บาน่าฮิลล์ สวรรค์เมืองดานัง พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค. 61- มี.ค.62 เริ่มต้น 11,900 (FD)

ScreenShot 20180908125304
รหัสทัวร์: BTVN008
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 ต.ค.61 - 5 ต.ค.61
10 ต.ค.61 - 12 ต.ค.61
17 ต.ค.61 - 19 ต.ค.61
24 ต.ค.61 - 26 ต.ค.61
31 ต.ค.61 - 2 พ.ย.61
6 พ.ย.61 - 8 พ.ย.61
13 พ.ย.61 - 15 พ.ย.61
20 พ.ย.61 - 22 พ.ย.61
27 พ.ย.61 - 29 พ.ย.61
4 ธ.ค.61 - 6 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61 - 13 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61 - 20 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61 - 27 ธ.ค.61
8 ม.ค.62 - 10 ม.ค.62
15 ม.ค.62 - 17 ม.ค.62
22 ม.ค.62 - 24 ม.ค.62
29 ม.ค.62 - 31 ม.ค.62
5 ก.พ.62 - 7 ก.พ.62
12 ก.พ.62 - 14 ก.พ.62
19 ก.พ.62 - 21 ก.พ.62
26 ก.พ.62 - 28 ก.พ.62
5 มี.ค.62 - 7 มี.ค.62
12 มี.ค.62 - 14 มี.ค.62
19 มี.ค.62 - 21 มี.ค.62
26 มี.ค.62 - 28 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 12,900
11,900
12,900
12,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
11,900
12,900
13,900
14,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์-พักบนบาน่าฮิลล์ ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 08 September 2018 13:05

JVN35 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน กพ-มีค.62 เริ่มต้น 9,999 (VZ)

ScreenShot 20180926183929
รหัสทัวร์: JVN35
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 ก.พ.62
02-05 ก.พ.62
03-06 ก.พ.62
04-07 ก.พ.62
05-08 ก.พ.62
06-09 ก.พ.62
07-10 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
10-13 ก.พ.62
11-14 ก.พ.62
12-15 ก.พ.62
13-16 ก.พ.62
14-17 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
16-19 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
18-21 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
24-27 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
26ก.พ.-1มี.ค.62
27ก.พ.-2มี.ค.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
03-06 มี.ค.62
04-07 มี.ค.62
05-08 มี.ค.62
06-09 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
11-14 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
13-16 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
17-20 มี.ค.62
18-21 มี.ค.62
19-22 มี.ค.62
20-23 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
9,999
11,999
13,999
14,900
14,900
14,900
14,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
14,900
13,900
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
13,900
13,900
13,900
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรักดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกรเว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 10:41

BTVN08 เวียดนาม สะพานทอง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.61-มี.ค.62. เริ่มต้น 12,900 (FD)

ScreenShot 20180815143201
รหัสทัวร์: BTVN08
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 ก.ย.61-10 ก.ย.61
14 ก.ย.61-17 ก.ย.61
2 ต.ค.61-5 ต.ค.61
5 ต.ค.61-8 ต.ค.61
9 ต.ค.61-12 ต.ค.61
16 ต.ค.61-19 ต.ค.61
23 ต.ค.61-26 ต.ค.61
26 ต.ค.61-29 ต.ค.61
30 ต.ค.61-2 พ.ย.61
2 พ.ย.61-5 พ.ย.61
6 พ.ย.61-9 พ.ย.61
9 พ.ย.61-12 พ.ย.61
13 พ.ย.61-16 พ.ย.61
16 พ.ย.61-19 พ.ย.61
20 พ.ย.61-23 พ.ย.61
27 พ.ย.61-30 พ.ย.61
30 พ.ย.61-3 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61-4 ธ.ค.61
2 ธ.ค.61-5 ธ.ค.61
4 ธ.ค.61-7 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61-14 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61-21 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61-25 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61-28 ธ.ค.61
11 ม.ค.62-14 ม.ค.62
15 ม.ค.62-18 ม.ค.62
18 ม.ค.62-21 ม.ค.62
22 ม.ค.62-25 ม.ค.62
25 ม.ค.62-28 ม.ค.62
29 ม.ค.62-1 ก.พ.62
5 ก.พ.62-8 ก.พ.62
8 ก.พ.62-11 ก.พ.62
12 ก.พ.62-15 ก.พ.62
14 ก.พ.62-17 ก.พ.62
16 ก.พ.62-19 ก.พ.62
19 ก.พ.62-22 ก.พ.62
22 ก.พ.62-25 ก.พ.62
26 ก.พ.62-1 มี.ค.62
1 มี.ค.62-4 มี.ค.62
5 มี.ค.62-8 มี.ค.62
8 มี.ค.62-11 มี.ค.62
12 มี.ค.62-15 มี.ค.62
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
19 มี.ค.62-22 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
26 มี.ค.62-29 มี.ค.62
29 มี.ค.62-1 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
14,900
12,900
12,900
15,900
13,900
13,900
13,900
12,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
16,900
16,900
14,900
14,900
17,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
13,900
15,900
14,900
15,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 12 September 2018 18:41

JVN38 ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.62สงกรานต์ ราคา 19,999 (VZ)

2019 01 30 151313
รหัสทัวร์: JVN38
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-15 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโนย-ตลาดดงบาล่องเรือมังกรเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง-บานาฮิลล์บานาฮิลล์-สะพานมือ-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอันวัดกวางตุ้ง ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก-เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋งตลาดฮาน-กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 15:32

BTVN081 เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.61-มี.ค.62. เริ่มต้น 13,900 (FD)

ScreenShot 20180908123737
รหัสทัวร์: BTVN081
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 ก.ย.61 - 17 ก.ย.61
2 ต.ค.61 - 5 ต.ค.61
5 ต.ค.61 - 8 ต.ค.61
9 ต.ค.61 - 12 ต.ค.61
16 ต.ค.61 - 19 ต.ค.61
23 ต.ค.61-26 ต.ค.61
26 ต.ค.61- 29 ต.ค.61
30 ต.ค.61 - 2 พ.ย.61
2 พ.ย.61 - 5 พ.ย.61
6 พ.ย.61 - 9 พ.ย.61
9 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61
13 พ.ย.61 - 16 พ.ย.61
16 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61
20 พ.ย.61 - 23 พ.ย.61
27 พ.ย.61 - 30 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 3 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61 - 4 ธ.ค.61
2 ธ.ค.61 - 5 ธ.ค.61
4 ธ.ค.61 - 7 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61 - 14 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61 - 21 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 - 25 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61 - 28 ธ.ค.61
11 ม.ค.62 - 14 ม.ค.62
15 ม.ค.62 - 18 ม.ค.62
18 ม.ค.62 - 21 ม.ค.62
22 ม.ค.62 - 25 ม.ค.62
25 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62
29 ม.ค.62 - 1 ก.พ.62
5 ก.พ.62 - 8 ก.พ.62
8 ก.พ.62 - 11 ก.พ.62
12 ก.พ.62 - 15 ก.พ.62
14 ก.พ.62 - 17 ก.พ.62
16 ก.พ.62 - 19 ก.พ.62
19 ก.พ.62 - 22 ก.พ.62
22 ก.พ.62 - 25 ก.พ.62
26 ก.พ.62 - 1 มี.ค.62
1 มี.ค.62 - 4 มี.ค.62
5 มี.ค.62 - 8 มี.ค.62
8 มี.ค.62 - 11 มี.ค.62
12 มี.ค.62 - 15 มี.ค.62
15 มี.ค.62 - 18 มี.ค.62
19 มี.ค.62 - 22 มี.ค.62
22 มี.ค.62 - 25 มี.ค.62
26 มี.ค.62 - 29 มี.ค.62
29 มี.ค.62 - 1 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
16,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
17,900
17,900
15,900
14,900
18,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
16,900
15,900
16,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศากวนอู-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 08 September 2018 12:47

MRVN02 เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 14,900 (VN)

ScreenShot 20181122165720
รหัสทัวร์: MRVN02
สายการบิน: VN
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5 ธ.ค.61
7-10 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
3-6 ม.ค.62
10-13 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
31ม.ค.–3ก.พ.62
7-10 ก.พ.62
14-17 ก.พ.62
16-19 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
28-31 ธ.ค. 61
29ธ.ค.61-1ม.ค.62
30ธ.ค.61-2ม.ค.62
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – เวียดนาม – วัดหง๊อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – วิหารวรรณกรรม ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต – ซาปา ไนท์มาร์เก็ตยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานสิปัน - ซาปา – ฮานอย สุสานลุงโฮ – จัตุรัสบาดิ่ญ - วัดเจดีย์เสาเดียว – ถนน 36 สาย -กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 November 2018 17:02

BTVN082 เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.62. เริ่มต้น 13,900 (PG)

2019 02 25 174228
รหัสทัวร์: BTVN082
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-07 เม.ย.62
06-09 เม.ย.62
01-22 เม.ย.62
20-23 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
28-01 พ.ค.62
01-04 พ.ค.62
02-05 พ.ค.62
03-06 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
11-14 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
31พ.ค.-3มิ.ย.62
01-04 มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
08-11 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
15-18 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ•สนามบินดานัง•สะพานมังกร ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม เว้ – พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่– ดานัง – บาน่าฮิลล์บาน่าฮิลล์•วัดลินห์อึ๋ง•ตลาดฮาน •สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 February 2019 17:52

PVN33 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สะพานมือทอง 4 วัน 3 คืน เดือน ตค-ธค.61 เริ่มต้น 9,999 (VZ)

ScreenShot 20180910153844
รหัสทัวร์: PVN33
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
19-22 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
26-29 ต.ค.61
27-30 ต.ค.61
01-04 พ.ย.61
02-05 พ.ย.61
03-06 พ.ย.61
08-11 พ.ย.61
09-12 พ.ย.61
10-13 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
16-19 พ.ย.61
17-20 พ.ย.61
22-25 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
24-27 พ.ย.61
29 พ.ย.-02 ธ.ค.61
30 พ.ย.-03 ธ.ค.61
01-04 ธ.ค.61
06-09 ธ.ค.61
07-10 ธ.ค.61
08-11 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
27-30 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
03-06 ม.ค.62
04-07 ม.ค.62
05-08 ม.ค.62
10-13 ม.ค.62
11-14 ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62

26-29 ม.ค.62
31 ม.ค.-03 ก.พ.62
01-04 ก.พ.62
02-05 ก.พ.62
06-09 ก.พ.62
07-10 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
14-17 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
16-19 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
15,900
15,900
15,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
14,900
14,900
14,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกรเว้-พระราชวังไดโนย-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานังดานัง-บานาฮิลล์-สะพานทอง-วัดหลินอึ๋ง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 24 September 2018 18:28

BTVN084 ดานัง บานาฮิลล์ 1คืน 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิ.ย.62 เริ่มต้น 13,900 (FD)

2019 02 25 181600
รหัสทัวร์: BTVN084
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 -18 มี.ค.62
28 -31 มี.ค.62
04 -07 เม.ย.62
05 -08 เม.ย.62
06 -09 เม.ย.62
11 -14 เม.ย.62
18 -21 เม.ย.62
19 -22 เม.ย.62
25 -28 เม.ย.62
01 -04 พ.ค.62
03 -06 พ.ค.62
09 -12 พ.ค.62
10 -13 พ.ค.62
16 -19 พ.ค.62
17 -20 พ.ค.62
23 -26 พ.ค.62
31 -03 มิ.ย.62
06 -09 มิ.ย.62
13 -16 มิ.ย.62
20 -23 มิ.ย.62
27 -30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 14,900
13,900
13,900
16,900
16,900
16,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
13,900
14,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ•สนามบินดานัง•พระราชวังหลวง • นั่งสามล้อซิโคล่ •เจดีย์เทียนมู่• ตลาดดงบา •ล่องเรือน้ำหอม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์•บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์•เมืองโบราณฮอยอัน•หมู่บ้านกั๊มทาน•นั่งเรือกระด้งฮอยอัน•วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ•สะพานญี่ปุ่น•ศากวอู•HoiAnImpressionsTheme Park ชมการแสดงโชว์วัดลินห์อึ๋ง•ตลาดฮาน •วัดเกาได๋ •สะพานมังกร •กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 February 2019 18:20

TTNDD03 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์สงกรานต์ 6 วัน 3 คืน วันที่ 12-17 เมย.62 ราคา19,888 (DD)

ScreenShot 20181225165146
รหัสทัวร์: TTNDD03
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 19,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง–ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนบานาฮิลล์(ค้างคืน)-กระเช้าลอยฟ้าบานาฮิลล์-สวนสนุกThe Fantasy Park-สวนดอกไม้-สะพานโกเด้นบริดจ์-เมืองเว้ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม-แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็วัเทีนมู่-พระราชวังไดโน้ย-สินค้า OTOP-เมืองลังโก-ดานัง-สะพานแห่งความรัวัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-พิพิธภัณฑ์ศิลปะ-โบสถ์ลูกไก่-ตลาดฮาน-ช้อปิ้งVincomCenterท่าอากาศยานนานาชาติดานังท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพมหานคร)

Last Updated on Monday, 04 February 2019 19:19

BTVN085 ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิ.ย.62 เริ่มต้น 12,900 (FD)

2019 02 25 182414
รหัสทัวร์: BTVN085
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 มี.ค.62
06-09 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 12,900
15,900
16,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ•สนามบินดานัง•พระราชวังหลวง • นั่งสามล้อซิโคล่ •เจดีย์เทียนมู่• ตลาดดงบา •ล่องเรือน้ำหอมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์•เมืองโบราณฮอยอัน•หมู่บ้านกั๊มทาน•นั่งเรือกระด้งฮอยอัน•วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ•สะพานญี่ปุ่น•ศาลกวนอู•Hoi AnImpressions Theme Park ชการแสดงโชว์บาน่าฮิลล์• ดานัง วัดลินห์อึ๋ง•ตลาดฮาน •วัดเกาได๋ •สะพานมังกร •กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 February 2019 18:38

TTNDD04 เวียดนามกลาง ไม่พักบานาฮิลล์ ซุปตาร์ แช่ออนเซ็น ภาค2 6 วัน 3 คืน วันที่ 12-17,13-18เมย.62 ราคา 18,888 (DD)

2019 02 13 180654
รหัสทัวร์: TTNDD04
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 เม.ย. 62
13-18 เม.ย. 62
ราคาทัวร์: 18,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง–เมืองเว้–วัดเทียนมู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi)– เช็คอินโรงแรมที่พัก–ล่องเรือมังกร– ทานข้าวพร้อมสวมชุดจักรพรรดิตลาดดองบา–เมืองดานัง–วัดลินห์อึ๋ง–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–โบสถ์ลูกไก่- สะพานมังกรและสะพานแห่งความรักเมืองฮอยอัน–ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน–วัดฟุกเกี๋ยน–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่–แช่บ่อน้ำพุร้อนหรือสนุกกับสวนน้ำEbisu Than Tai -วัดเทพเจ้าแห่ความมั่งคั่งท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพมหานคร)

Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 18:17

BW03 เรือสำราญ แวะเที่ยว เวียดนาม ฮ่องกง เซินเจิ้น 8 วัน 7 คืน วันที่ 17-24 เมย.62 ราคา 36,900 (TH,HX,CX)

ScreenShot 20181206164938
รหัสทัวร์: BW03
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 36,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-24 เม.ย.62
-
-
ราคาทัวร์: 36,900
48,900
56,900
หมายเหตุ Inside
Oceanview
Balcony

ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากลน่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญฟู หมิง, เวียดนามน่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญDa-Nang, เวียดนามน่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญเซินเจิ้น – ฮ่องกง-City Tour (วัดแชกงหมิว-ซิมซาจุ่ย)-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 06 December 2018 17:17

TTNDD05 เวียดนามเหนือ สงกรานต์ ซุปตาร์ ซาปา สงกรานต์ 6 วัน 3 คืน วันที่ 12-17 เมย.62 ราคา 18,888 (DD)

2019 02 13 182018
รหัสทัวร์: TTNDD05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –เมืองซาปา – พรมแดนระหว่างจีและเวียดนาม – วัด MAO –น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปายามค่ำคืนสถานีฟานซิปัน – นั่งรถไฟสู่กระเช้าฟานซิปัน – นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต –น้ำตกสีเงิน –ตลาดซาปาเมืองซาปา – กรุงฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก - ไหว้พระวัดเฉินก๊วก –ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ถนนสาย 36 เก่ากรุงฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – วัดเจดียเสาเดียว – เมืองนิงห์บิงห์ – ตามก๊กหรือฮาลองบก – ล่องเรือชมตามก๊ก – กรุงฮานอย – สนามบิน สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 18:30

BZGDAD08 ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ SURPRISE 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 9,999 (VZ)

ScreenShot 20180925144711
รหัสทัวร์: BZGDAD08
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 26 ตุลาคม 2561
27 – 29 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
07 – 09 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
14 – 16 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
21 – 23 พฤศจิกายน 2561
24 – 26 พฤศจิกายน 2561
28 – 30 พฤศจิกายน 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
05 – 07 ธันวาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
12 – 14 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
19 - 21ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
26 – 28 ธันวาคม 2561
28 – 30 ธันวาคม 2561
09 – 11 มกราคม 2562
12 – 14 มกราคม 2562
16 – 18 มกราคม 2562
19 – 21 มกราคม 2562
23 – 25 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2562
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
06 – 08 มีนาคม 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
13 – 15 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
20 – 22 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
27 – 29 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
ราคาทัวร์: 10,999
11,999
10,999
11,999
9,999
11,999
9,999
11,999
10,999
11,999
10,999
11,999
12,999
12,999
10,999
11,999
10,999
11,999
13,999
15,999
9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
10,999
11,999
10,999
11,999
10,999
11,999
11,999
10,999
11,999
10,999
11,999
10,999
11,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊ทาน – เมืองดานัง ตลาดฮาน - วัดหลินอึ๋ง - บานาฮิลล์ - สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์คบาน่า ฮิลส์ - หาดหมีเคว - เมืองดานัง - สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 10:59

TTNFD01 เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิ่งห์ ฮาลอง ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก เดือน ตค.61-พค.62 เริ่มต้น 10,888 (FD)

ScreenShot 20180906154254
รหัสทัวร์: TTNFD01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 4 ตุลาคม 2561
2 – 5 ตุลาคม 2561
22 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 26 ตุลาคม 2561
29 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
04 – 07 พฤศจิกายน 2561
05 – 08 พฤศจิกายน 2561
06 – 09 พฤศจิกายน 2561
11 – 14 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 พฤศจิกายน 2561
13 – 16 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 พฤศจิกายน 2561
19 – 22 พฤศจิกายน 2561
20 – 23 พฤศจิกายน 2561
21 – 24 พฤศจิกายน 2561
25 – 28 พฤศจิกายน 2561
26 – 29 พฤศจิกายน 2561
27 – 30 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
03 – 06 ธันวาคม 2561
04 – 07 ธันวาคม 2561
11 – 14 ธันวาคม 2561
16 – 19 ธันวาคม 2561
17 – 20 ธันวาคม 2561
19 – 22 ธันวาคม 2561
06 – 09 มกราคม 62
07 – 10 มกราคม 62
08 – 11 มกราคม 62
09 – 12 มกราคม 62
15 – 18 มกราคม 62
20 – 23 มกราคม 62
22 – 25 มกราคม 62
23 – 26 มกราคม 62
27 – 30 มกราคม 62
28 – 31 มกราคม 62
29 ม.ค. – 01 ก.พ. 62
13 – 16 กุมภาพันธ์ 62
19 – 22 กุมภาพันธ์ 62
20 – 23 กุมภาพันธ์ 62
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 62
27 ก.พ. – 02 มี.ค 62
03 – 06 มีนาคม 62
04 – 07 มีนาคม 62
05 – 08 มีนาคม 62
06 – 09 มีนาคม 62
11 – 14 มีนาคม 62
12 – 15 มีนาคม 62
13 – 16 มีนาคม 62
18 – 21 มีนาคม 62
19 – 22 มีนาคม 62
20 – 23 มีนาคม 62
25 – 28 มีนาคม 62
26 – 29 มีนาคม 62
27 – 30 มีนาคม 62
01 – 04 เมษายน 62
02 – 05 เมษายน 62
03 – 06 เมษายน 62
08 – 11 เมษายน 62
22 – 25 เมษายน 62
23 – 26 เมษายน 62
24 – 27 เมษายน 62
29 เม.ย. – 02 พ.ย. 62
30 เม.ย. – 03 พ.ย 62
05 – 08 พฤษภาคม 62
06 – 09 พฤษภาคม 62
07 – 10 พฤษภาคม 62
08 – 11 พฤษภาคม 62
13 – 16 พฤษภาคม 62
14 – 17 พฤษภาคม 62
15 – 18 พฤษภาคม 62
19 – 22 พฤษภาคม 62
20 – 23 พฤษภาคม 62
21 – 24 พฤษภาคม 62
22 – 25 พฤษภาคม 62
26 – 29 พฤษภาคม 62
27 – 30 พฤษภาคม 62
28 – 31 พฤษภาคม 62
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
10,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –เมืองลาวไก–เมืองซาปา –โบสถ์ซาปา–น้ำตกสีเงิน –ตลาดซาปายามค่ำคืนเขาฮามลอง –หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต–พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน– ฮานอย– ทะเลสาบคืนดาบ – ซ้อปปิ้งถนน 36 สายนั่งเรือชมฮาลองบก–เมืองนิงห์บิงห์–วัดไบ่ดิงห์–ฮาลอง –ร้านเยื่อไม้ไผ่–ฮาลอง Night Market เมืองฮาลอง– อ่าวฮาลอง –ถ้ำนางฟ้า–ฮานอย– กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 16:11

BZGDAD10 เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน BANA HILLS WOW WOW 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 11,999 (PG)

ScreenShot 20190107161806
รหัสทัวร์: BZGDAD10
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 14 ม.ค.62
19 – 21 ม.ค.62
22 – 24 ก.พ.62
23 – 25 ก.พ.62
02 – 04 มี.ค.62
09 – 11 มี.ค.62
15 – 17 มี.ค.62
16 – 18 มี.ค.62
22 – 24 มี.ค.62
23 – 25 มี.ค.62
29 – 31 มี.ค.62
13 – 15 เม.ย.62
14 – 16 เม.ย.62
26 – 28 เม.ย.62
27 – 29 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
18,999
18,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บานาฮิลล์ - สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค บาน่า ฮิลส์ - สะพานสีทอง - เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองดานัง เมืองดานัง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 January 2019 16:27

TTNPG07 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิ้ววว พักบานาฮิลล์ 2คืน 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-พค.62 เริ่มต้น 13,888 (PG)

2019 02 01 144134
รหัสทัวร์: TTNPG07
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
27ก.พ.-2มี.ค.62
03 – 06 มี.ค.62
05 - 08 มี.ค.62
11 - 14 มี.ค.62
13 - 16 มี.ค.62
15 - 18 มี.ค.62
17 - 20 มี.ค.62
19 - 22 มี.ค.62
23 - 26 มี.ค.62
25 - 28 มี.ค.62
27 – 30 มี.ค.62
31มี.ค.-3เม.ย.62
02 – 05 เม.ย.62
04 – 07 เม.ย.62
20 - 23 เม.ย.62
22 - 25 เม.ย.62
29เม.ย.-2พ.ค.62
02 - 05 พ.ค.62
04 - 07 พ.ค.62
06 - 09 พ.ค.62
08 – 11 พ.ค.62
12 - 15 พ.ค.62
14 - 17 พ.ค.62
16 - 19 พ.ค.62
18 - 21 พ.ค.62
20 - 23 พ.ค.62
22 - 25 พ.ค.62
26 - 29 พ.ค.62
28 - 31 พ.ค.62
30พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 16,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
16,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง–เมืองดานัง–บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์–นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ดานัง –วัดลินห์อึ๋งหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองฮอยอัน–วัดฟุกเกี๋ยน–สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู –หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง- เมืองดานัง - สะพานมังกรเมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Friday, 01 February 2019 14:46

BZGDAD13 เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ LOVELY 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-สค.62 เริ่มต้น 12,999 (FD)

ScreenShot 20190107164031
รหัสทัวร์: BZGDAD13
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
09 – 12 พ.ค.62
24 – 27 พ.ค.62
13 – 16 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
13 – 16 ก.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 14,999
19,999
12,999
14,999
13,999
13,999
16,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ –เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง – จั่วฟุกเกี๋ยน –บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร เมืองดานัง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 January 2019 16:51

TTNVN03 - เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ น่าหม่ำ 5 วัน 4 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 12,888 (VN)

ScreenShot 20180927095610
รหัสทัวร์: TTNVN03
สายการบิน: VN
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-11พ.ย.2561
8-12 พ.ย.2561
9-13 พ.ย.2561
10-14 พ.ย.2561
14-18 พ.ย.2561
15-19 พ.ย. 2561
16-20 พ.ย.2561
17-21 พ.ย.2561
21-25 พ.ย.2561
22-26 พ.ย.2561
23-27 พ.ย.2561
24-28พ.ย.2561
28 พ.ย.- 2 ธ.ค.2561
29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. -4 ธ.ค2561
1-5 ธ.ค 2561
5-9 ธ.ค 2561
6-10 ธ.ค 2561
7-11 ธ.ค 2561
8-12 ธ.ค 2561
12-16 ธ.ค 2561
13-17 ธ.ค 2561
14-18 ธ.ค 2561
15-19 ธ.ค 2561
19-23 ธ.ค 2561
20-24 ธ.ค 2561
21-25 ธ.ค 2561
22-26 ธ.ค 2561
26-30 ธ.ค 2561
27-31 ธ.ค 2561
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
2-6 ม.ค. 2562
3-7 ม.ค. 2562
4-8 ม.ค. 2562
5-9 ม.ค. 2562
9-13 ม.ค. 2562
10-14 ม.ค. 2562
11-15 ม.ค. 2562
12-16 ม.ค. 2562
16-20 ม.ค. 2562
17-21 ม.ค.2562
18-22 ม.ค. 2562
19-23 ม.ค. 2562
23-27 ม.ค. 2562
24-28 ม.ค. 2562
25-29 ม.ค. 2562
26-30 ม.ค. 2562
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562
1-5 ก.พ. 2562
2-6 ก.พ. 2562
6-10 ก.พ. 2562
7-11 ก.พ. 2562
8-12 ก.พ.2562
9-13 ก.พ.2562
13-17 ก.พ. 2562
14-18 ก.พ. 2562
15-19 ก.พ. 2562
16-20 ก.พ. 2562
20-24 ก.พ. 2562
21-25 ก.พ. 2562
22-26 ก.พ. 2562
23-27 ก.พ. 2562
27 ก.พ.- 3 มี.ค. 2562
28 ก.พ.- 4 มี.ค. 2562
1-5 มี.ค. 2562
2-6 มี.ค. 2562
6-10 มี.ค. 2562
7-11 มี.ค. 2562
8-12 มี.ค. 2562
9-13 มี.ค. 2562
13-17 มี.ค. 2562
14-18 มี.ค. 2562
15-19 มี.ค. 2562
16-20 มี.ค. 2562
20-24 มี.ค. 2562
21-25 มี.ค. 2562
22-26 มี.ค. 2562
23- 27 มี.ค. 2562
27-31 มี.ค. 2562
28 มี.ค.-1 เม.ย 2562
29 มี.ค. -2 เม.ย 2562
30 มี.ค. -3 เม.ย 2562
ราคาทัวร์: 14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
12,888.-
14,888.-
14,888.-
16,888.-
16,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
15,888.-
15,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไกเมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน – ซาปา– ตลาดไนท์มาร์เก็ตซาปานั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – ซาปา – กรุงฮานอยเมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง –ถ้ำนางฟ้า - เมืองนิงห์บิงห์-นั่งเรือชมฮาลองบก– ฮานอย– กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 10:01

BZGDAD16 เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน WHIPER LOVE 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิย.62 เริ่มต้น 12,999 (VJ)

ScreenShot 20180815143201
รหัสทัวร์: BZGDAD16
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 11 มี.ค.62
10 – 13 มี.ค.62
13 – 16 มี.ค.62
16 – 19 มี.ค.62
17 – 20 มี.ค.62
20 – 23 มี.ค.62
22 – 25 มี.ค.62
27 – 30 มี.ค.62
01 – 04 เม.ย.62
02 – 05 เม.ย.62
03 – 06 เม.ย.62
06 – 09 เม.ย.62
07 – 10 เม.ย.62
08 – 11 เม.ย.62
09 – 12 เม.ย.62
10 – 13 เม.ย.62
15 – 18 เม.ย.62
16 – 19 เม.ย.62
17 – 20 เม.ย.62
18 – 21 เม.ย.62
19 – 22 เม.ย.62
20 – 23 เม.ย.62
21 – 24 เม.ย.62
22 – 25 เม.ย.62
23 – 25 เม.ย.62
24 – 27 เม.ย.62
27 – 30 เม.ย.62
28เม.ย.-1พ.ค.62
29เม.ย.-2พ.ค.62
30เม.ย.-3พ.ค.62
02 – 05 พ.ค.62
04 – 07 พ.ค.62
08 – 11 พ.ค.62
09 – 12 พ.ค.62
10 – 13 พ.ค.62
11 – 14 พ.ค.62
15 – 18 พ.ค.622
16 – 19 พ.ค.62
18 – 21 พ.ค.62
19 – 22 พ.ค.62
22 – 25 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
30พ.ค.-2มิ.ย.62
01 – 04 มิ.ย.62
06 – 09 มิ.ย.62
08 – 11 มิ.ย.62
12 – 15 มิ.ย.62
13 – 16 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
19 – 22 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
26 – 29 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
29มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
16,999
14,999
14,999
15,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
12,999
13,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์คบน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้  วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง –วัดหลินอึ๋ง – เมืองดานัง เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 16:59

TTNVZ01 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.61-มีค.62 เริ่มต้น 10,999 (VZ)

ScreenShot 20180926183929
รหัสทัวร์: TTNVZ01
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 ตุลาคม 2561
16-19 ตุลาคม 2561
17-20 ตุลาคม 2561
18-21 ตุลาคม 2561
19-22 ตุลาคม 2561
20-23 ตุลาคม 2561
21-24 ตุลาคม 2561
22-25 ตุลาคม 2561
23-26 ตุลาคม 2561
24-27 ตุลาคม 2561
25-28 ตุลาคม 2561
26-29 ตุลาคม 2561
27-30 ตุลาคม 2561
28-31 ตุลาคม 2561
29 ต.ค – 1 พ.ย. 2561
30 ต.ค – 2 พ.ย. 2561
31 ต.ค – 3 พ.ย. 2561
1-4 พฤศจิกายน 2561
2-5 พฤศจิกายน 2561
3-6พฤศจิกายน 2561
4-7 พฤศจิกายน 2561
5-8 พฤศจิกายน 2561
6-9 พฤศจิกายน 2561
7-10 พฤศจิกายน 2561
8-11 พฤศจิกายน 2561
9-12 พฤศจิกายน 2561
10-13 พฤศจิกายน 2561
11-14 พฤศจิกายน 2561
12-15 พฤศจิกายน 2561
13-16 พฤศจิกายน 2561
14-17 พฤศจิกายน 2561
15-18 พฤศจิกายน 2561
16-19 พฤศจิกายน 2561
17-20 พฤศจิกายน 2561
18-21 พฤศจิกายน 2561
19-22 พฤศจิกายน 2561
20-23 พฤศจิกายน 2561
21-24 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
23-26 พฤศจิกายน 2561
24-27 พฤศจิกายน 2561
25-28 พฤศจิกายน 2561
26-29 พฤศจิกายน 2561
27-30 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย - 1 ธ.ค. 2561
29 พ.ย - 2 ธ.ค. 2561
30 พ.ย - 3 ธ.ค. 2561
1-4 ธันวาคม 2561
2-5 ธันวาคม 2561
3-6 ธันวาคม 2561
4-7 ธันวาคม 2561
5-8 ธันวาคม 2561
6-9 ธันวาคม 2561
7-10 ธันวาคม 2561
8-11 ธันวาคม 2561
9-12 ธันวาคม 2561
10-13 ธันวาคม 2561
11-14 ธันวาคม 2561
12-15 ธันวาคม 2561
13-16 ธันวาคม 2561
14-17 ธันวาคม 2561
15-18 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
17-20 ธันวาคม 2561
18-21 ธันวาคม 2561
19-22 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
21-24 ธันวาคม 2561
22-25 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
24-27 ธันวาคม 2561
25-28 ธันวาคม 2561
26-29 ธันวาคม 2561
27- 30 ธันวาคม 2561
28-31 ธันวาคม 2561
1-4 มกราคม 2562
2-5 มกราคม 2562
3-6 มกราคม 2562
4-7 มกราคม 2562
5-8 มกราคม 2562
6-9 มกราคม 2562
7-10 มกราคม 2562
8-11 มกราคม 2562
9-12 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
11-14 มกราคม 2562
12-15 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
14-17 มกราคม 2562
15-18 มกราคม 2562
16-19 มกราคม 2562
17-20มกราคม 2562
18-21 มกราคม 2562
19-22 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
21-24 มกราคม 2562
22-25 มกราคม 2562
23-26 มกราคม 2562
24-27 มกราคม 2562
25-28 มกราคม 2562
26-29 มกราคม 2562
27-30 มกราคม 2562
28-31 มกราคม 2562
29 ม.ค.- 1 ก.พ. 2562
30 ม.ค.- 2 ก.พ. 2562
31 ม.ค.- 3 ก.พ. 2562
1-4 กุมภาพันธ์ 2562
2-5 กุมภาพันธ์ 2562
3-6 กุมภาพันธ์ 2562
4-7 กุมภาพันธ์ 2562
5-8 กุมภาพันธ์ 2562
6-9 กุมภาพันธ์ 2562
7-10 กุมภาพันธ์ 2562
8-11 กุมภาพันธ์ 2562
9-12 กุมภาพันธ์ 2562
10-13 กุมภาพันธ์ 2562
11-14 กุมภาพันธ์ 2562
12-15กุมภาพันธ์ 2562
13-16 กุมภาพันธ์ 2562
14-17กุมภาพันธ์ 2562
15-18 กุมภาพันธ์ 2562
16-19 กุมภาพันธ์ 2562
17-20 กุมภาพันธ์ 2562
18-21กุมภาพันธ์ 2562
19-22 กุมภาพันธ์ 2562
20-23 กุมภาพันธ์ 2562
21-24 กุมภาพันธ์ 2562
22-25 กุมภาพันธ์ 2562
23-26 กุมภาพันธ์ 2562
24-27 กุมภาพันธ์ 2562
25-28 กุมภาพันธ์ 2562
26 ก.พ.– 1 มี.ค 2562
27ก.พ.– 2 มี.ค 2562
28 ก.พ.– 3 มี.ค 2562
1-4 มีนาคม 2562
2-5 มีนาคม 2562
3-6 มีนาคม 2562
4-7 มีนาคม 2562
5-8 มีนาคม 2562
6-9 มีนาคม 2562
7-10 มีนาคม 2562
8-11 มีนาคม 2562
9-12 มีนาคม 2562
10-13 มีนาคม 2562
11-14 มีนาคม 2562
12-15 มีนาคม 2562
13-16 มีนาคม 2562
14-17 มีนาคม 2562
15-18 มีนาคม 2562
16-19 มีนาคม 2562
17-20 มีนาคม 2562
18-21 มีนาคม 2562
19-22 มีนาคม 2562
20-23 มีนาคม 2562
21-24 มีนาคม 2562
22-25 มีนาคม 2562
23-26มีนาคม 2562
24-27 มีนาคม 2562
25-28 มีนาคม 2562
26-29 มีนาคม 2562
27-30 มีนาคม 2562
28-31 มีนาคม 2562
29 มี.ค – 1 เม.ย.2562
30 มี.ค – 2 เม.ย. 2562
31 มี.ค – 3 เม.ย. 2562
ราคาทัวร์: 10,999
11,999
11,999
12,999
12,999
13,999
13,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
13,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
13,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
15,999
15,999
15,999
15,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง–เมืองเว้–ตลาดดองบา– ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็นเมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย– เมืองดานัง – บานาฮิลล์(ค้างคืน)วัดลินห์อึ๋ง– เมืองฮอยอัน –หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง–วัดฟุกเกี๋ยน– สะพานญี่ปุ่น – ศากวนอู – สะพานมังกรเมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Wednesday, 26 September 2018 18:49

BZGHAN01ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ GRAND AMAZING 4 วัน 3 คืน เดือน มค.62-มีค.62 เริมต้น 13,999 (FD)

ScreenShot 20181203180430
รหัสทัวร์: BZGHAN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18–21 ม.ค.62
25 –28 ม.ค.62
15 –18 ก.พ.62
22 –25 ก.พ.62
01 –04 มี.ค.62
07 –10 มี.ค.62
08 –11 มี.ค.62
14 –17 มี.ค.62
15 –18 มี.ค.62
21 –24 มี.ค.62
22 –25 มี.ค.62
28 –31 มี.ค.62
11 –14 เม.ย.62
12 –15 เม.ย.62
09 –12 พ.ค.62
16 –19 พ.ค.62
24 –27 พ.ค.62
07 –10 มิ.ย.62
27 –30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
14,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
17,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท เมืองซาปา - นั่งรถรางเมืองซาปา - ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - เมืองฮานอย - ถนน 36 สายจัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก - เมืองฮาลอง - ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 03 December 2018 19:12

ZGDAD03 เว้ ดานัง ฮอยอัน ROMANTIC BANAHILLS 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61.-มีค.62 เริ่มต้น 11,999 (FD)

2018 07 10 161001
รหัสทัวร์: ZGDAD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 -18 พฤศจิกายน 61
22 -25 พฤศจิกายน 61
15 -18 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. -01 ม.ค. 62
17 -20 มกราคม 62
24 -27 มกราคม 62
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
21 -24 กุมภาพันธ์ 62
07 -10 มีนาคม 62
14 -17 มีนาคม 62
21 -24 มีนาคม 62
28 -31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
20,999
13,999
13,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

ดินทางเดือน  :  พฤศจิกายน   2561   มีนาคม   2562
กรุงเทพฯ
– ท่าอากาศยานดอนเมือง– เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานังเมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) –FANTASY PAKR– ตลาดฮานดานัง - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานังเมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 10 July 2018 16:34

BZGHAN03 เวียดนาม ฟานซิปัน SONGKRAN 4 วัน 3 คืน วันที่ 11-14 เมย.62 ราคา 22,999 (TG)

ScreenShot 20181222105540
รหัสทัวร์: BZGHAN03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 22,999
หมายเหตุ สงกรานต์

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือภูเข้าปากมังกร – น้ำตกสีเงิน – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปันเมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี้ยว – เมืองนงบิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก เมืองนิงบิงห์ – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 13:15

ZGDAD06 เว้ ดานัง สะพานมือ พักบนบานาฮิลล์ AMAZ 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61 - มีค.62 เริ่มต้น 13,999 (FD)

ScreenShot 20180910155744
รหัสทัวร์: ZGDAD06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 18 พฤศจิกายน 61
22 – 25 พฤศจิกายน 61
15 – 18 ธันวาคม 61
17 – 20 มกราคม 62
24 – 27 มกราคม 62
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
28 – 31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองดานัง– บาน่าฮิลส์ – สะพานมือบาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร-เมืองดานัง – หาดหมีเคว – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 10 September 2018 16:07

BZGHAN16 เวียดนาม ฮานอย พักซาปา2คืน BEAUTY 4 วัน 3คืน เดือน กพ-เมย.62 เริ่มต้น 8,999 (VJ)

ScreenShot 20181222133413
รหัสทัวร์: BZGHAN16
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 17 ก.พ.62
21 – 24 ก.พ.62
28ก.พ.-3 มี.ค.62
07 – 10 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
04 – 07 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
13 – 16 เม.ย.62
14 – 17 เม.ย.62
25 – 28 เม.ย.62
09 – 12 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
16,999
16,999
15,999
9,999
9,999
10,999
8,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ–เมืองฮานอย –เมืองซาปาเมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร– หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต–น้ำตกสีเงิน– ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต ซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นเมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์–ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 14:00

ZGHAN17 ฮานอย ซาปา ฮาลอง TRIPLE 4 วัน 3 คืน เดือน พย.-มีค.62 เริ่มต้น 11,999 (SL)

ScreenShot 20180910161608
รหัสทัวร์: ZGHAN17
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 05 พฤศจิกายน 61
23 – 26 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
14 – 17 ธันวาคม 61
21 – 24 ธันวาคม 61
28 – 31 ธันวาคม 61
04 – 07 มกราคม 62
15 – 18 กุมภาพันธ์ 62
22 – 25 กุมภาพันธ์ 62
01 – 04 มีนาคม 62
08 – 11 มีนาคม 62
15 – 18 มีนาคม 62
22 – 25 มีนาคม 62
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
17,999
11,999
14,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKETเมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKETเมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 10 September 2018 16:23

BZGHAN18 เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์ SKY&SEA 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.62 - มี.ค.62 เริ่มต้น 9,999 (SL)

ScreenShot 20180917153825
รหัสทัวร์: BZGHAN18
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 20 มกราคม 2562
25 – 27 มกราคม 2562
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 10 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ - เมืองฮาลอง เมืองฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - วัดเจิ่นกว๊อก - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 17 September 2018 15:53

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions