• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BZGSIN01 สิงคโปร์ SUPER PEAK 3 วัน 2 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 12,999 (SQ)

ScreenShot 20181112181200
รหัสทัวร์: BZGSIN01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18–20 ม.ค.62
25–27 ม.ค.62
26–28 ม.ค.62
08–10 ก.พ.62
09–11 ก.พ.62
15–17 ก.พ.62
17–19 ก.พ.62
22–24 ก.พ.62
23–25 ก.พ.62
01–03 มี.ค.62
02–04 มี.ค.62
08–10 มี.ค.62
09–11 มี.ค.62
15–17 มี.ค.62
16–18 มี.ค.62
22–24 มี.ค.62
23–25 มี.ค.62
29–31 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
05 – 07เม.ย.62
06 –08 เม.ย.62
12–14 เม.ย.62
13–15 เม.ย.62
14–16 เม.ย.62
19–21 เม.ย.62
26–28 เม.ย.62
27–29 เม.ย.62
03–05 พ.ค.62
04– 06 พ.ค.62
10–12 พ.ค.62
11–13 พ.ค.62
17–19 พ.ค.62
18–20 พ.ค.62
24–26 พ.ค.62
25–27 พ.ค.62
31พ.ค.–2มิ.ย.62
01–03 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
15–17 มิ.ย.62
21–23 มิ.ย.62
22–24 มิ.ย.62
28–30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
17,999
17,999
17,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ -สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บายเดอะเบย์- มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุSpectra Light & Water Showอิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียมตามอัธยาศัยวัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด -สนามบินชวงกี -กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 03 December 2018 14:00

SUP09 สิงคโปร์ SO SHIOK 3D 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.-ต.ค. 62 เริ่มต้น 10,999 (TR).

2019 03 18 165548
รหัสทัวร์: SUP09
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29-31มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
06-08 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
20-22 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
10-12 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
26-28 ก.ค.62
27-29 ก.ค.62
10-12 ส.ค.62
04-06 ต.ค.62
12-14 ต.ค.62
19-21 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 11,999
11,999
13,999
13,999
14,999
13,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
14,999
13,999
11,999
14,999
11,999
หมายเหตุ มีราคา USS.
เพิ่ม 2,000
รถรับส่ง

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 18 March 2019 17:06

BZGSIN02 สิงคโปร์ เลสโก สิงโตพ่นน้ำ 3 วัน 2 คิน เดือน กค.-ธค.62 เริ่มต้น 11,999 (SQ)

2019 04 08 185103
รหัสทัวร์: BZGSIN02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 07 ก.ค.62
06 – 08 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
13 – 15 ก.ค.62
15 – 17 ก.ค.62
16 – 18 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
20 – 22 ก.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
27 – 29 ก.ค.62
02 – 04 ส.ค.62
03 – 05 ส.ค.62
09 – 11 ส.ค.62
10 – 12 ส.ค.62
16 – 18 ส.ค.62
17 – 19 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
24 – 26 ส.ค.62
30ส.ค.-1ก.ย.62
31ส.ค.-1ก.ย.62
06 – 08 ก.ย.62
07 – 09 ก.ย.62
13 – 15 ก.ย.62
14 – 16 ก.ย.62
27 – 29 ก.ย.62
28 – 30 ก.ย.62
04 – 06 ต.ค.62
05 – 07 ต.ค.62
11 – 13 ต.ค.62
12 – 14 ต.ค.62
19 – 21 ต.ค.62
25 – 27 ต.ค.62
26 – 28 ต.ค.62
01 – 03 พ.ย.62
02 – 04 พ.ย.62
08 – 10 พ.ย.62
09 – 11 พ.ย.62
15 – 17 พ.ย.62
16 – 18 พ.ย.62
22 – 24 พ.ย.62
23 – 25 พ.ย.62
29พ.ย.-1ธ.ค.62
30พ.ย.-1ธ.ค.62
05 – 07 ธ.ค.62
06 – 08 ธ.ค.62
07 – 09 ธ.ค.62
13 – 15 ธ.ค.62
14 – 16 ธ.ค.62
20 – 22 ธ.ค.62
21 – 23 ธ.ค.62
27 – 29 ธ.ค.62
28 – 30 ธ.ค.62
29 – 31 ธ.ค.62
ราคาทัวร์: 11,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
13,999
14,999
11,999
11,999
13,999
14,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
13,999
15,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียงSpectraLight & Water Showอิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 08 April 2019 19:09

SUP81 สิงคโปร์ FLOW PLUS 3D 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.62 เริ่มต้น 8,888.(SL)

S1
รหัสทัวร์: SUP81
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 2 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-04 พ.ค.62
03-05 พ.ค.62
04-06 พ.ค.62
05-07 พ.ค.62
09-11 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
11-13 พ.ค.62
23-25 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
25-27 พ.ค.62
26-28 พ.ค.62
30พ.ค.-1มิ.ย.62
31พ.ค.-2มิ.ย.62
01-03 มิ.ย.62
02-04 มิ.ย.62
06-08 มิ.ย.62
07-09 มิ.ย.62
08-10 มิ.ย.62
09-11 มิ.ย.62
13-15 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
15-17 มิ.ย.62
16-18 มิ.ย.62
20-22 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
22-24 มิ.ย.62
23-25 มิ.ย.62
27-29 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
29มิ.ย.-1ก.ค.62
30มิ.ย.-2ก.ค.62
04-06 ก.ค.62
05-07 ก.ค.62
06-08 ก.ค.62
07-09 ก.ค.62
11-13 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
18-20 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
20-22 ก.ค.62
21-23 ก.ค.62
01-03 ส.ค.62
02-04 ส.ค.62
03-05 ส.ค.62
04-06 ส.ค.62
15-17 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
17-19 ส.ค.62
18-20 ส.ค.62
22-24 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
24-26 ส.ค.62
29-31 ส.ค.62
30ส.ค.-ก.ย.62
31ส.ค.-ก.ย.62
01-03 ต.ค.62
02-04 ต.ค.62
03-05 ต.ค.62
04-06 ต.ค.62
05-07 ต.ค.62
06-08 ต.ค.62
07-09 ต.ค.62
08-10 ต.ค.62
09-11 ต.ค.62
15-17 ต.ค.62
16-18 ต.ค.62
17-19 ต.ค.62
18-20 ต.ค.62
19-21 ต.ค.62
20-22 ต.ค.62
24-26 ต.ค.62
25-27 ต.ค.62
26-28 ต.ค.62
27-29 ต.ค.62
28-30 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์WONDERFUL LIGHTFree & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 19 March 2019 10:25

SUP02 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-พ.ค. 62 เริ่มต้น 9,999 (SL)

S3
รหัสทัวร์: SUP02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-06 JAN19
05-07 JAN19
11-13 JAN19
12-14 JAN19
17-19 JAN19
18-20 JAN19
19-21 JAN19
25-27 JAN19
26-28 JAN19
01-03 FEB19
02-04 FEB19
07-09 FEB19
08-10 FEB19
09-11 FEB19
15-17 FEB19
16-18 FEB19
17-19 FEB19
22-24 FEB19
23-25 FEB19
24-26 FEB19
01-03 MAR19
02-04 MAR19
03-05 MAR19
06-08 MAR19
07-09 MAR19
08-10 MAR19
09-11 MAR19
10-12 MAR19
14-16 MAR19
15-17 MAR19
16-18 MAR19
17-19 MAR19
20-22 MAR19
21-23 MAR19
22-24 MAR19
23-25 MAR19
24-26 MAR19
28-30 MAR19
29-31 MAR19
30มี.ค.-1เม.ย.62
06-08 APR 19
11-13 APR 19
12-14 APR 19
13-15 APR 19
14-16 APR 19
15-17 APR 19
18-20 APR 19
19-21 APR 19
20-22 APR 19
21-23 APR 19
25-27 APR 19
26-28 APR 19
27-29 APR 19
28-30 APR 19
02-04 MAY 19
03-05 MAY 19
04-06 MAY 19
05-07 MAY 19
10-12 MAY 19
11-13 MAY 19
12-14 MAY 19
18-20 MAY 19
24-26 MAY 19
25-27 MAY 19
30พ.ค.-1มิ.ย.62
31พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 10,999
9,999
9,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
14,999
14,999
14,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
12,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
13,999
10,999
10,999
9,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 22 January 2019 17:14

SUP82 สิงคโปร์ SYMBOLIC 3 วัน 2คืน เดือน มี.ค.-ธ.ค.62 เริ่มต้น 17,999 (SQ) ปีใหม่

2019 03 18 175306
รหัสทัวร์: SUP82
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-08 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
19-21 เม.ย.62
20-22 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
03-05 พ.ค.62
04-06พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
11-13 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
31พ.ค.-2มิ.ย.62
07-09 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30มิ.ย.62
05-07 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
27-29 ก.ค.62
02-04 ส.ค.62
10-12 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
30ส.ค.-1ก.ย.62
06-08 ก.ย.62
13-15ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
04-06 ต.ค.62
12-14 ต.ค.62
18-20 ต.ค.62
19-21 ต.ค.62
25-27 ต.ค.62
01-03 พ.ย.62
08-10พ.ย.62
15-17 พ.ย.62
22-24 พ.ย.62
29พ.ย.-1ธ.ค.62
06-08 ธ.ค.62
07-09 ธ.ค.62
13-15 ธ.ค.62
20-22 ธ.ค.62
21-23 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
29-31 ธ.ค.62
30ธค.-1มค.63
30ธค.-1มค.63
31ธค.-2มค.63
31ธค.-2มค.63
ราคาทัวร์: 19,999
17,999
18,999
20,999
18,999
19,999
21,999
19,555
21,555
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
19,999
17,999
18,999
18,999
18,999
17,999
18,999
17,999
18,999
17,999
19,999
18,999
18,999
18,999
18,999
17,999
18,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
21,999
23,999
20,999
23,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Dinner at Boon Tong Kee – ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) วัดเจ้าแม่กวนอิม - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 18 March 2019 18:06

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions