• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

AZGHKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 12,999 (CX)

ScreenShot 20181112172901
รหัสทัวร์: AZGHKG21
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15–18 ก.พ.62
21–24 ก.พ.62
22–25 ก.พ.62
22–25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
12,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุคถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จไห่ ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 17:37

PBFD7626 มาเก๊ากุ้ยหลินนั่งรถไฟความเร็วสูง-จูไห่ 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย-พ.ย.61. เริ่มต้น 16,999(FD)

2018 05 04 181236
รหัสทัวร์: PBFD7626
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 - 11 ก.ย.61
20 - 25 ก.ย.61
23 - 28 ต.ค. 61
15 - 20 พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
17,999
16,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน   -  พฤศจิกายน  2561.
สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์ปอล – The Venetian – จูไห่กุ้ยหลิน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ล่องเรือชมเขางวงช้าง – เขาฝูโป – เมืองจำลองซ่ง ถํ้าเงิน + โชว์นกจับปลา – ล่องเรือแพอวี้หลง – ล่องแม่นํ้าหลีเจียง (ล่องสั้น) ร้านชา – ช้อปปิ้งถนนซีเจียกระเช้าเหยาซาน – วัดเหนินเหยิน – สวนหยงหูซานหู – เจดีย์เงินทอง (ชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน กุ้ยหลิน – กวางเจา – จูไห่ – หวหี่ นี่ สัญลักษณเมืองจูไห่ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหมจูไห่ – วัดผู่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย – มาเก๊า– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 May 2018 18:29

PBFD76201 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-พ.ย.61 ราคา 7,888(FD)

11111venetian Macao
รหัสทัวร์: PBFD76201
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 -20 พ.ค.61
19 -21 พ.ค.61
20 -22 พ.ค.61
25 -27 พ.ค.61
26 -28 พ.ค.61
27 -29 พ.ค.61
01 -03 มิ.ย.61
02 -04 มิ.ย.61
03 -05 มิ.ย.61
08 -10 มิ.ย.61
09 -11 มิ.ย.61
10 -12 มิ.ย.61
15 -17 มิ.ย.61
16 -18 มิ.ย.61
17 -19 มิ.ย.61
23 -25 มิ.ย.61
24 -26 มิ.ย.61
29 มิ.ย. -01 ก.ค.61
30 มิ.ย. -02 ก.ค.61
06 -08 ก.ค.61
07 -09 ก.ย.61
08 -10 ก.ย.61
14 -16 ก.ย.61
15 -17 ก.ย.61
16 -18 ก.ย.61
21 -23 ก.ย.61
22 -24 ก.ย.61
25 -27 ต.ค.61
02 -04 พ.ย.61
03 -05 พ.ย.61
09 -11 พ.ย.61
10 -12 พ.ย.61
12 -14 พ.ย.61
16 -18 พ.ย.61
17 -19 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน พฤษภาคม พฤศจิกายน   2561.
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่-ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้นช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 11:24

ZGHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง ฟรีกระเช้านองปิง 3 วัน 2 วัน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 13,999 (FD)

2018 07 11 160330
รหัสทัวร์: ZGHKG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 09 กันยายน 61
14 – 16 กันยายน 61
21 – 23 กันยายน 61
12 – 14 ตุลาคม 61
19 – 21 ตุลาคม 61
26 – 28 ตุลาคม 61
27 – 29 ตุลาคม 61
02 – 04 พฤศจิกายน 61
03 – 05 พฤศจิกายน 61
09 – 11 พฤศจิกายน 61
10 – 12 พฤศจิกายน 61
16 – 18 พฤศจิกายน 61
17 – 19 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กันยายน  -  พฤศจิกายน  2561 
กรุงเทพฯ
– มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน–เวเนเชี่ยน –ฮ่องกง
วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน–CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 16:16

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions