• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOKXJ18 เกาหลี ซอรัคซาน ซูวอน โซล 6 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 19,900 (XJ)

2019 02 04 101856
รหัสทัวร์: BOKXJ18
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 เม.ย.62
13-18 เม.ย.62
14-23 เม.ย.62
15-20 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
22,900
19,900
หมายเหตุ ช่วงวัน
หยุดยาว
สงกรานต์
-

 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) สนามบินอินชอน– เกาะนามิ –อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา SAMCHOK MARINE CABLE CAR -สวนสตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังถ็อกซูกุง-ดิวตี้ฟรี- ช้อปปิ้งเมียงดง SEOUL TOWER TRICK EYE MUSEUM - ICE MUSEUM – ย่านฮงแด - ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด หมู่บ้านฝรั่งเศส - Paju Premium Outlet– SUPER MARKET ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 04 February 2019 10:28

GSICN34 เกาหลี ซากุระ บริ้ง บริ้ง5D3N 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.62 เริ่มต้น 16,999 (XJ)

2019 02 15 183445
รหัสทัวร์: GSICN34
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 เม.ย.62
02 – 06 เม.ย.62
03 – 07 เม.ย.62
04 – 08 เม.ย.62
05 – 09 เม.ย.62
06 – 10 เม.ย.62
07 – 11 เม.ย.62
08 – 12 เม.ย.62
09 – 13 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
15 – 19 เม.ย.62
16 – 20 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
20 – 24 เม.ย.62
21 – 25 เม.ย.62
22 – 26 เม.ย.62
23 – 27 เม.ย.62
24 – 28 เม.ย.62
25 – 29 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
18,999
19,999
19,999
17,999
17,999
17,999
17,999
22,999
24,999
24,999
22,999
20,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
16,999
17,999
18,999
18,999
17,999
19,999
19,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –เมืองอินชอน สวนศิลปะสุดฮิต.. ANYANG ART PARK–เมืองโซล–พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ... พิเศษ!ให้ท่านได้ใส่ชุประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก-สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – พิเศษ .... ชมซากุระที่ ทะเลสาบซอกซอน(ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนดดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล–อิกซอนดงฮันนก สตรีท - พระราชวังชางด็อกกุง–ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง เมืองโซล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้อห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ตหรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอนเมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 15 February 2019 18:53

SMLK01 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง SNOW FLAKES 5 วัน 3 คืน เดือน มค.62 เริ่มต้น 18,900 (LJ)

ScreenShot 20190112143349
รหัสทัวร์: SMLK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ม.ค. 62
14-18 ม.ค. 62
16-20 ม.ค. 62
18-22 ม.ค. 62
20-24 ม.ค. 62
22-26 ม.ค. 62
24-28 ม.ค. 62
26-30 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 19,900
18,900
18,900
19,900
18,900
18,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าเข้าชมงานและอุปกรณ์ตกปลา) - สนุกสนานกับการเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์สกี) วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - ตลาดฮงแด - N Seoul Tower

Last Updated on Saturday, 12 January 2019 14:41

GSICN37 เกาหลี บินค่ำกลับเช้า หนีรัก มาพักร้อน 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-ก.ย.62 เริ่มต้น 12,999 (XJ)

2019 03 08 174413
รหัสทัวร์: GSICN37
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 มิ.ย.62
04 – 08 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
06 – 10 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
08 – 12 มิ.ย.62
09 – 13 มิ.ย.62
10 – 14 มิ.ย.62
11 – 15 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
15 – 19 มิ.ย.62
16 – 20 มิ.ย.62
17 – 21 มิ.ย.62
18 – 22 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
22 – 26 มิ.ย.62
23 – 27 มิ.ย.62
24 – 28 มิ.ย.62
25 – 29 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
29มิ.ย.-3ก.ค.62
30มิ.ย.-4ก.ค.62
01 – 05 ก.ค.62
02 – 06 ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
04 – 08 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
06 – 10 ก.ค.62
07 – 11 ก.ค.62
08 – 12 ก.ค.62
09 – 13 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
11 – 15 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
14 – 18 ก.ค.62
15 – 19 ก.ค.62
16 – 20 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
18 – 22 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
20 – 24 ก.ค.62
21 – 25 ก.ค.62
22 – 26 ก.ค.62
23 – 27 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
27 – 31 ก.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
03 – 07 ส.ค.62
04 – 08 ส.ค.62
05 – 09 ส.ค.62
06 – 10 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
10 – 14 ส.ค.62
11 – 15 ส.ค.62
12 – 16 ส.ค.62
13 – 17 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
17 – 21 ส.ค.62
18 – 22 ส.ค.62
19 – 23 ส.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
24 – 28 ส.ค.62
25 – 29 ส.ค.62
26 – 30 ส.ค.62
27 – 31 ส.ค.62
28ส.ค.– 1ก.ย.62
29ส.ค.– 2ก.ย.62
30ส.ค.– 3ก.ย.62
31ส.ค.– 4ก.ย.62
01 – 05 ก.ย.62
02 – 06 ก.ย.62
03 – 07 ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
07 – 11 ก.ย.62
08 – 12 ก.ย.62
09 – 13 ก.ย.62
10 – 14 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
14 – 18 ก.ย.62
15 – 19 ก.ย.62
16 – 20 ก.ย.62
17 – 21 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
21 – 25 ก.ย.62
22 – 26 ก.ย.62
23 – 27 ก.ย.62
24 – 28 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
12,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมืองศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี–ย่านอินซาดง–ตึกซัมจีกิล -พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS-พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย–สวนฮานึล– เมืองอินชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านละลายเงินวอนเมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 08 March 2019 18:17

AZGICN02 เกาหลี ICE FISHING 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.62 เริ่มต้น 14,999 (XJ)

ScreenShot 20180925182429
รหัสทัวร์: AZGICN02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
14,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เกาหลีใต้ (อินชอน) - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกีไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก- ศูนย์สมุนไพรโสม -COSMETICสวนสนุกLOTTE WORLDโซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู- ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน -TRICK EYE & ICE-MUSEUM พลอยอเมทิส - พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE- ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู- ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน -TRICK EYE & ICE MUSEUM พลอยอเมทิส - พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE- ตลาดเมียงดง ดอนเมืองกรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 25 September 2018 18:44

HNKP8 เกาหลี PREMIUM ยามเมื่อดอกไม้บาน 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 21,900 (KE-TG-

2019 01 31 163743
รหัสทัวร์: HNKP8
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 มีค.62
19-23 มีค.62
11-15 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 21,900
21,900
29,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่สตรอเบอรี่ – สวนแห่งความสงบงามเช้า – เกาะนามิวัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอาง –ตลาดฮงอิกศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – ย่านอินซาดง – SM Duty Free – โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดงศูนย์สมุนไพร –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 17:08

AZGICN07 เกาหลี แทอัน โซล TULIP LOVER 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 20,999 (TG)

ScreenShot 20181212170526
รหัสทัวร์: AZGICN07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 20,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 21 เม.ย.62
18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
24 – 28 เม.ย.62
25 – 29 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 21,999
20,999
21,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)เกาหลีใต้ (อินชอน) - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLANDเทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – IKSEON-DONG HANOK VILLAGE - พระราชวังเคียงบกกุง DUTY FREE - ตลาดเมียงดงสมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - วัดโชเกซา - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 25 December 2018 14:26

HNKP8 เกาหลี PREMIUM ยามเมื่อดอกไม้บาน 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 21,900 (KE-TG-OZ)

2019 02 26 155748
รหัสทัวร์: HNKP8
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
19 – 23 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
03 – 07 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
13 - 17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 21,900
21,900
21,900
21,900
22,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่สตรอเบอรี่ – สวนแห่งความสงบงามเช้า – เกาะนามิวัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอาง –ตลาดฮงอิกศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – ย่านอินซาดง – SM Duty Free – โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดงศูนย์สมุนไพร –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 16:09

AZGICN10 เกาหลี ชมเมืองจำลองรอบโลก BEAUTY ART 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-มิย.62 เริ่มต้น 19,999 (TG)

ScreenShot 20181212184231
รหัสทัวร์: AZGICN10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 มี.ค.62
06 – 10 มี.ค.62
07 – 11 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค.62
28มี.ค.–1เม.ย.62
29มี.ค.–2เม.ย.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.–2 มิ.ย.62
30พ.ค.–3 มิ.ย.62
31พ.ค.–4 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)เกาหลีใต้ (อินชอน) - ANYANG ART PARK - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุก EVERLAND ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - ฮอกเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเต็มวัน น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - BUCHEON AIINS WORLD - ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต -สนามบินอินชอน

Last Updated on Wednesday, 12 December 2018 18:55

HNKP9 เกาหลี ยามเมื่อดอกไม้บาน 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 14,900 (LJ)

2019 02 26 162230
รหัสทัวร์: HNKP9
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 มี.ค.62
10 – 14 มี.ค.62
24 – 28 มี.ค.62
02 – 06 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
12 – 16 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
30 – 03 มี.ค.62
06 – 10 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
20 – 24 มี.ค.62
28 – 01 มี.ค.62
01 – 05 เม.ย.62
08 – 12 เม.ย.62
22 – 26 เม.ย.62
28 – 02 เม.ย.62
02 – 06 เม.ย.62
03 – 07 เม.ย.62
16 – 20 เม.ย.62
20 – 24 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่สตรอเบอรี่ – สวนแห่งความสงบงามเช้า –เกาะนามิวัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอาง –ตลาดฮงอิกศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – ย่านอินซาดง – SMDuty Free – โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดงศูนย์สมุนไพร –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต –ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 16:27

AZGICN19 เกาหลี ซอรัคซาน SPRING BREEZE 6 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 16,900 (XJ)

2019 01 29 170113
รหัสทัวร์: AZGICN19
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 11 เม.ย.62
07 – 12 เม.ย.62
11 – 16 เม.ย.62
12 – 17 เม.ย.62
13 – 18 เม.ย.62
14 – 19 เม.ย.62
17 – 22 เม.ย.62
18 – 23 เม.ย.62
19 – 24 เม.ย.62
20 – 25 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 17,999
16,999
24,999
25,999
24,999
23,999
17,999
17,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) -เกาะนามิ -SOYANGGANG SKYWALK -อุทยานซอรัคซานเทศกาลดอกจินดัลเร เขาวอลมิซาน - สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล–เทศกาลซากุระบาน ริมทะเลสาบซอกชน ถนนซากุระ KYUNG HEE UNIVERSITY - ศูนย์สมุนไพรโสม -ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู-พระราชวังชางคยองกุง -โซลทาวเวอร์ - คอสเมติก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด + 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOPละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 17:13

HPTW53AC04 เกาหลี ENJOY AUTUMN WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 15,999 (TW)

ScreenShot 20181107192701
รหัสทัวร์: HPTW53AC04
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 พ.ย. 61
11-15พ.ย. 61
12-16 พ.ย. 61
13-17 พ.ย. 61
14-18 พ.ย. 61
15-19 พ.ย. 61
16-20 พ.ย. 61
17-21 พ.ย. 61
18-22 พ.ย. 61
19-23 พ.ย. 61
20-24 พ.ย. 61
21-25 พ.ย. 61
22-26 พ.ย. 61
23-27 พ.ย. 61
24-28 พ.ย. 61
25-29 พ.ย. 61
26-30 พ.ย. 61
27พ.ย.-1ธ.ค.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
1-5 ธ.ค.61
2-6 ธ.ค.61
3-7 ธ.ค.61
4-8 ธ.ค.61
5-9 ธ.ค.61
6-10 ธ.ค.61
7-11 ธ.ค.61
8-12 ธ.ค.61
9-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
24-28 ธ.ค.61
25-29 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.-1ม.ค.62
29ธ.ค.-2ม.ค.62
30ธ.ค.-3ม.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
19,999
19,999
24,999
25,999
25,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอินชอน–ถนนเทพนิยาย–ย่านไชน่าทาวน์–พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง–สะพานกระจกใสโซยังกัง -พาจู พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท-ซูวอนป้อปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว)– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- ศูนย์เครื่องสำอาง ทงแดมุน– โซลศูนย์โสม -ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด –ทริคอายและไอซ์มิวเซียม(ไม่รวมค่าเข้า)– เมียงดงศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 19:37

JWKR13 เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.62 ราคา 21,999 (TG)

2019 02 09 145009
รหัสทัวร์: JWKR13
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
ราคาทัวร์: 21,999
22,999
21,999
21,999
21,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ เกาหลีใต้-หมู่บ้านสีลูกกวาด-เกาะนามิ-ป้อมปราการฮวาซองไร่สตอเบอร์รี่-โรงเรียนสอนทำข้าวห่อสาหร่าย+ใส่ชุดฮันบกCOSMETIC-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-COMMON GROUNDศูนย์โสมเกาหลี-น้ำมันสนเข็มแดง-บลูเฮาส์+พระราชวังชางด๊อก-หอคอเอ็นโซล-ดิวตี้ฟรี-เมียงดงศูนย์สมุนไพรเกาหลี-โรงงานพลอยอเมทิส-สวนยออีโด-ย่านฮงแด-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 09 February 2019 14:56

JWKR14 เกาหลี โซล สวนดอกไม้เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 21,999 (TG)

2019 02 09 150057
รหัสทัวร์: JWKR14
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
ราคาทัวร์: 21,999
22,999
21,999
21,999
21,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)เกาหลีใต้(อินชอน)-สวนพฤกษศาสตร์เกาหลี-หมู่บ้านสีลูกกวาด-หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอนไร่สตอเบอร์รี่-โรงเรียนสอนทำข้าวห่อสาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก-COSMETIC-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-COMMON GROUNDศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลีน้ำมันสนเข็มแดง-บลูเฮาส์-พระราชวังชางด๊อก-หอ คอเอ็นโซล-ดิวตี้ฟรี-เมียงดงศูนย์สมุนไพรเกาหลี-โรงงานพลอยอเมทิส-สวนยออีโด-ย่านฮงแด-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 09 February 2019 15:09

SMK16 เกาหลี ปูซาน Journey Daegu 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-ก.พ 61 เริ่มต้น 16,900 (TW,7C)

ScreenShot 20181130094746
รหัสทัวร์: SMK16
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05ธ.ค.61
05-09ธ.ค.61
08-12ธ.ค.61
12-16ธ.ค.61
15-19ธ.ค.61
19-23ธ.ค.61
22-26ธ.ค.61
26-30ธ.ค.61
02-06ม.ค.62
05-09ม.ค.62
09-13ม.ค.62
12-16ม.ค.62
16-20ม.ค.62
19-23ม.ค.62
23-27ม.ค.62
26-30ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
02-06ก.พ.62
06-10ก.พ.62
09-13ก.พ.62
13-17ก.พ.62
16-20ก.พ.62
20-24ก.พ.62
23-27ก.พ.62
27-03ก.พ.62
ราคาทัวร์: 16,900
18,900
16,900
17,900
18,900
20,900
21,900
23,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
18,900
18,900
19,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติพูซานหรือแดกู ประเทศเกาหลีใต้ – พาชมมหานครแดกู – ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ – พเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ย่านช้อปปิ้งดงซองโนะ – เมืองแดกูเมืองท่าอันดับหนึ่ง – เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ ที่ EDEN SKI Resort – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยที่สุด ชายหาดซงโด – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - แวะตลาดปลาศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตรี้ฟรี – ย่านซอเมียน – สะพานแขวนควังอัน – วัดแห่งทะเลตะวัออก " แฮดงยงกุงซา ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ เมืองพูซาน – อุทยานแห่งชาติแทจอนแด (ฟรี ! บัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้ ) – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดซาน – ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ – เมืองแดกู – สนามบินนานาชาติพูซานหรือแดกู – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 30 November 2018 09:55

SMK18 Journey daegu ปูซาน 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค-ก.ค 62 เริ่มต้น 15,900 (TW,7C)

2019 02 09 151517
รหัสทัวร์: SMK18
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 มี.ค.62
23-27มี.ค.62
24-28มี.ค.62
25-29มี.ค.62
26-30มี.ค.62
27-31มี.ค.62
28-01เม.ย.62
03-07เม.ย.62
10-07เม.ย.62
11-15เม.ย.62
12-16เม.ย.62
17-21เม.ย.62
24-28เม.ย.62
01-05พ.ค.62
08-12พ.ค.62
15-19พ.ค.62
22-26พ.ค.62
29-02มิ.ย.62
05-09มิ.ย.62
12-16มิ.ย.62
19-23มิ.ย.62
26-30มิ.ย.62
03-07ก.ค.62
10-14ก.ค.62
17-21ก.ค.62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
18,900
23,900
24,900
24,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติแดกู หรือ คิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองแดกู เมืองพูซาน
เมืองพูซาน - สนามบินนานาชาติแดกู หรือ คิมเฮ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 09 February 2019 15:29

AZGICN06 เกาหลี ซอรัคซาน ROMANTIC SPRING 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 23,999 (TG)

ScreenShot 20181212163953
รหัสทัวร์: AZGICN06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 เม.ย.62
04 – 08 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
25,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)เกาหลีใต้ (อินชอน) - EUNBONGSAN MOUNTAIN FORSYTHIA FESTIVAL - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND - คอสเมติค - โซลทาวเวอรชมซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด+KING CROSS COFFEE SHOP HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 12 December 2018 16:45

SMLK03 เกาหลี Tulip Bloom Bloom 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 14,900 (LJ)

2019 01 29 142259
รหัสทัวร์: SMLK03
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 -25 มี.ค.62
27 -31 มี.ค.62
07 -11 เม.ย.62
12 -16 เม.ย.62
13 -17 เม.ย.62
17 -21 เม.ย.62
21 -25 เม.ย.62
25 -29 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
14,900
16,900
25,900
18,900
16,900
16,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)อินชอน - Korea Flower Park - Oeam Folk Villageอิสระสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - NSeoul Tower - ตลาดฮงแดCosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวังเคียงบกกุง + ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - เมียงดงพลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ชมดอกพ็อดกตบานเกาะยออิโด - Supermarket

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 14:57

AZGICN08 เกาหลี ชมซากุระ ยออิโด CHERRY SWEET 5 วัน 4 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 19,999 (TG)

ScreenShot 20181212171426
รหัสทัวร์: AZGICN08
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 –05 เม.ย.62
02 –06 เม.ย.62
03 –07 เม.ย.62
07 –11 เม.ย.62
08 –12 เม.ย.62
09 –13 เม.ย.62
15 –19 เม.ย.62
16 –20 เม.ย.62
21 –25 เม.ย.62
22 –26 เม.ย.62
23 –27 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 19,999
20,999
20,999
25,999
25,999
25,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (อินชอน) พระราชวังเคียงบกกุง - คอสเมติก - สวนสนุก EVERLAND ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส WONMISANMOUNTAIN AZALEA FESTIVAL – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 12 December 2018 17:33

SMLK04 เกาหลี เทศกาลชม ดอกทิวลิป Miracle 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 14,900 (LJ)

2019 01 29 145934
รหัสทัวร์: SMLK04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01- 05 มี.ค.62
03 - 07 มี.ค.62
05 - 09 มี.ค.62
07 -11 มี.ค.62
09 -13 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
13 -17 มี.ค.62
15 -19 มี.ค.62
17 -21 มี.ค.62
19 -23 มี.ค.62
23 -27 มี.ค.62
25 -29 มี.ค.62
29 -02 เม.ย.62
01 - 05 เม.ย.62
03 - 07 เม.ย.62
05 -09 เม.ย.62
09 -13 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
15 -19 เม.ย.62
19 - 23 เม.ย.62
23 -27 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
16,900
16,900
17,900
18,900
24,900
16,900
17,900
16,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) อินชอน - Gwangmyeong Cave - Anyang Art Park - ไร่สตรอเบอร์รี่อิสระสวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) - N Seoul Tower - ตลาดฮงแดCosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวังเคียงบกกุง + ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - เมียงดงพลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ชมดอกพ็อดกตบานเกาะยออิโด - Supermarket

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 15:23

AZGICN09 เกาหลี FIN & FUN 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 14,999 (XJ)

ScreenShot 20181212180119
รหัสทัวร์: AZGICN09 เ
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 –05 มี.ค.62
06 –10 มี.ค.62
07 –11 มี.ค.62
08 –12 มี.ค.62
13 –17 มี.ค.62
14 –18 มี.ค.62
15 –19 มี.ค.62
20 –24 มี.ค.62
21 –25 มี.ค.62
22 –26 มี.ค.62
27 –31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 14,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)เกาหลีใต้ (อินชอน) - สวนสนุก EVERLAND ป้อมฮวาซอง-ริมทะเลสาบซอกซน - คอสเมติก -เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู-พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง -ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดงละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 12 December 2018 18:39

TTNXJ02 เกาหลี สวนสนุก ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ๊ง 2 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 13,888 (XJ)

2019 02 27 095619
รหัสทัวร์: TTNXJ02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31มี.ค.-4เม.ย.62
01 – 05 เม.ย.62
02 – 06 เม.ย.62
03– 07 เม.ย.62
04– 08 เม.ย.62
05– 09 เม.ย.62
06– 10 เม.ย.62
07– 11 เม.ย.62
08– 12 เม.ย.62
09– 13 เม.ย.62
10– 14 เม.ย.62
11– 15 เม.ย.62
12– 16 เม.ย.62
13– 17 เม.ย.62
14– 18 เม.ย.62
15– 19 เม.ย.62
16– 20 เม.ย.62
17– 21 เม.ย.62
18– 22 เม.ย.62
19– 23 เม.ย.62
20– 24 เม.ย.62
21– 25 เม.ย.62
22– 26 เม.ย.62
23– 27 เม.ย.62
24– 28 เม.ย.62
25– 29 เม.ย.62
26– 30 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
01 – 05 พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
05 – 09 พ.ค.62
06 – 10 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
12 – 16 พ.ค.62
13 – 17 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
19 – 23 พ.ค.62
20 – 24 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
26 – 30 พ.ค.62
27 – 31 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
17,888
18,888
18,888
18,888
18,888
17,888
17,888
18,888
18,888
23,888
23,888
23,888
18,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
16,888
13,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
16,888
13,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮับก ไร่สตรอว์เบอร์รี่-ถนนแห่งซากุระ-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-ดิวตี้ฟรี-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ช็อปปิ้งย่านฮงแดโซทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซูกุง-ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส-ช็อปปิ้งย่านเมียงดซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 February 2019 09:39

AZGICN16 เกาหลี นอนโซล 3 คืน ยงอิน FREESTYLE 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 14,900 (TW)

2019 01 29 160421
รหัสทัวร์: AZGICN16
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 23 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
04 – 08 เม.ย.62
06 – 10 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 14,999
15,999
18,999
18,999
20,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)เกาหลีใต้ (อินชอน) - เกาะนามิ - สวนสนุก EVERLAND - คอสเมติค โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยและช็อปปิ้งเต็มวัน ศูนย์สมุนไพรโสม - พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด + 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต -สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 16:13

TWK01 เชจู SPECIAL SPRING 4 วัน 2 คืน เดือน มีค-พค.62 เริ่มต้น 7,900 (ZE)

2019 02 01 173109
รหัสทัวร์: TWK01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: เดือน มี.ค.62
เดือน เม.ย.62
เดือน พ.ค.62
สอบถามราคาโปร
กับเจ้าหน้าที่
ราคาทัวร์: 12,400
11,300
11,600
หมายเหตุ โปร..9,400
โปร..8,300
โปร..8,600

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike - ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจูกรุงเทพ

Last Updated on Friday, 01 February 2019 17:35

AZGICN17 เกาหลี ชมเทศกาลประดับไฟ BLAZING LIGHT 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.62 เริ่มต้น 14,999 (XJ)

2019 01 29 161610
รหัสทัวร์: AZGICN17
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 มี.ค.62
07 – 11 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
09 – 13 มี.ค.62
12 – 16 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
19 – 23 มี.ค.62
20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
14,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาตือินชอน) - ถ้ำควังเมียง - เทศกาลไฟประดับ ANSANSTARLIGHT VILLAGEป้อมฮวาซอง - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค- พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดงผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง -ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินนานานชาติอินชอน - กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 16:31

TWK03 เกาหลีปูซาน PLUS JOY SPRING 4 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.-พ.ค.62 เริ่มต้น 12,300 (ZE)

2019 02 28 144323
รหัสทัวร์: TWK03
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ ราคาเริ่มต้น
ราคาเริ่มต้น
ราคาเริ่มต้น

สนามบินสุวรรณภูมิ หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล - พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู - โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลทศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์เอเปค เฮ้าส์ - ดิวตี้ฟรี - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน

Last Updated on Thursday, 28 February 2019 14:55

AZGICN20 เกาหลี เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด BLOSSOM BLOOM 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2019 01 29 171814
รหัสทัวร์: AZGICN20
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 22,999
24,999
23,999
21,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) -ARA WATERFALL & MARU SKY WALK -ANYANG ART PARK - ชมดอกซากุระบาน @ UIWANG ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- คอสเมติก - โซลทาวเวอร์เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม -ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู-ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน พระราชวังคยองกุง-ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง สนามบินนานาชาติอินชอน -กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 17:36

TWK04 เกาหลี ปูซาน PLUS SPECIAL BLOSSOM 4 วัน 2 คืน เดือน มีค-เม.ย.62 เริ่มต้น 12,900 (ZE,7C)

ScreenShot 20181212160503
รหัสทัวร์: TWK04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: มี.ค.62
เม.ย.62
ราคาทัวร์: 16,900
17,300
17,600
17,900
18,300
18,600
18,900
19,900
21,900
หมายเหตุ 12,900
14,300
14,600
13,900
15,300
15,600
15,900
16,900
ราคาโปรสอบถามเจ้าหน้าที่

ราคาโปรโมชั่น สอบถามเจ้าหน้าที่นะค่ะ
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติกิมแฮ – ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ - สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – โบสถ์ Jukseongวัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตี้ฟรี – สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 12 December 2018 16:25

AZICN22 เกาหลี ปูซาน CHERRY BLSSOM FESTIVAL 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 17,999 (ZE)

2019 02 08 094827
รหัสทัวร์: AZICN22
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 07 เม.ย.62
04 - 08 เม.ย.62
05 - 09 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 17,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติกิมแฮ) – สถานีรถไฟคยองฮวา เทศกาลดอกซากุระจินแฮ –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ตลาดปลาจากัลชิ SONGDO SKY WALK – คอสเมติค – หาดแฮอุนแด – สะพานควางอัน – ดิวตี้ฟรี – ย่านนัมโพดงผลิตภัณฑน้ำมันสน – พลอยอเมทิส – อุทยานธรรมชาติแทจงแด – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินนานาชาติกิมแฮ - กรุงเทพฯ (สนามบินานาชาติสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 08 February 2019 09:56

TWK07 เกาหลี เกาะนามิ ASIANA PLUS SPECIAL สกี รีสอร์ท 4 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.62 เริ่มต้น 10,900 (OZ)

ScreenShot 20181212145300
รหัสทัวร์: TWK07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 10,300
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: มีนาคม
วันที่1-31
เดินทางทุกวัน
ราคาทัวร์: 13,300
13,600
13,900
หมายเหตุ PRO..10,300
PRO..10,600
PRO..10,900

ราคาโปรโมชั่น.. สอบถามเจ้าหน้าที่ราคาวันต่อวันได้เลยนะค่ะ 
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เกาะนามิ - ลานสกี ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ร้านสมุนไพร - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
- ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - ร้านละลายเงินวอน

Last Updated on Wednesday, 12 December 2018 15:12

BOKXJ16 เกาหลี สีชมพู เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 15,888 (XJ)

ScreenShot 20181213180130
รหัสทัวร์: BOKXJ16
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 มี.ค.62
13-18 มี.ค.62
15-20 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
22-27 มี.ค.62
26-31 มี.ค.62
27มี.ค-1เม.ย.62
29มี.ค-3เม.ย.62
3-8 เม.ย.62
5-10 เม.ย.62
9-14 เม.ย.62
10-15 เม.ย.62
12-17 เม.ย.62
16-21 เม.ย.62
17-22 เม.ย.62
19-24 เม.ย.62
23-28 เม.ย.62
24-29 เม.ย.62
26เม.ย-1พ.ค.62
28เม.ย-3พ.ค.62
30เม.ย-5พ.ค.62
3-8 พ.ค.62
7-12 พ.ค.62
10-15 พ.ค.62
15-20 พ.ค.62
17-22 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
24-29 พ.ค.62
29พ.ค-3มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 15,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
21,888
21,888
25,888
25,888
25,888
17,888
18,888
17,888
18,888
18,888
18,888
19,888
19,888
16,888
16,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอนอินชอน-เกาะนามิ-เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม-Soyanggang Sky Walkพระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย –ใสชุดฮันบก – วัดโชเกซา - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ - ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 13 December 2018 18:08

TWK16 โซล ASIANA PLUS SPECIAL SPRING 4วัน 2 คืน เดือนทาง เม.ย 62 เริ่มต้น 13,900 (ZE,7C)

2019 02 28 150141
รหัสทัวร์: TWK16
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: เมษายน
ราคาทัวร์: เริ่มต้น
13,900
หมายเหตุ สอบถาม
ราคา
เจ้าหน้าที่
วันต่อวัน

สนามบินสุวรรณภูมิเกาะนามิ - หมู่บ้านฝรั่งเศส - โซลโล7017 - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีทพระราชวังถ็อกซูกุง - จตุรัสควางฮวามุน - คลองชองเกชอน - ศูนยน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ตลาดเมียงดง - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ร้านสมุนไพร - ศูนย์โสม - หอคอยกรุงโซล - ดิวตี้ฟรี - ร้านละลายเงินวอน

Last Updated on Thursday, 28 February 2019 15:27

CUK09 EASY KOREA LOVELY SPRING 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย 62 เริ่มต้น 17,900 (LJ)

2019 02 08 171200
รหัสทัวร์: CUK09
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31มี.ค.-4เม.ย.62
02 – 06 เม.ย.62
04 – 08 เม.ย.62
06 – 10 เม.ย.62
08 – 12 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11– 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
16 – 20 เม.ย.62
18 – 22 เม.ย.62
20 – 24 เม.ย.62
22 – 26 เม.ย.62
24 – 28 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
ราคาทัวร์: 17,900
18,900
20,900
19,900
17,900
20,900
25,900
25,900
23,900
17,900
19,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)อินชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย –ไชน่าทาวน์ –Jayu Park – Incheon Grand Park – ปั่นเรียวไบท์COSMETIC SHOP– สวนสนุกลอตเต้เวิลด์- ทะเลสาบซอกชนโฮซุ – ทงแดมุนศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบกพระราชวังด็อกซูกุง–ดิวตี้ฟรี –คลองชองเกชอน– โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด” - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู -ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 08 February 2019 17:23

UTK03 เกาหลี โซล SUMMER 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค -ก.ย 62 เริ่มต้น 13,900 (LJ)

2019 02 26 172134
รหัสทัวร์: UTK03
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ค.62
05-09 พ.ค.62
07-11 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
13-17 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
29พ.ค.-2 มิย.62
30พ.ค.-4มิย.62
03-07 มิ.ย.62
06-10 มิ.ย.62
09-13 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
18-22 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
24-28 มิ.ย.62
27 มิ.ย.-1ก.ค.62
30 มิ.ย.-4ก.ค.62
03-07 ก.ค. 62
06-10 ก.ค. 62
09-13 ก.ค. 62
12-16 ก.ค. 62
15-19 ก.ค. 62
18-22 ก.ค. 62
21-25ส.ค. 62
24-28ส.ค. 62
28ส.ค.-1ก.ย. 62
30ส.ค.-3ก.ย. 62
03-07 ก.ย. 62
06-10 ก.ย. 62
09-13 ก.ย. 62
12-16 ก.ย. 62
15-19 ก.ย. 62
18-22 ก.ย. 62
21-25 ก.ย. 62
24-28 ก.ย. 62
27ก.ย.-1ต.ค. 62
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
15,888
16,888
15,888
16,888
15,888
16,888
16,888
15,888
15,888
14,888
14,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
14,888
15,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ )สนามบินอินชอน- เกาะนามิ- N Seoul Tower – DDP LED Rose GardenBongeunsa Temple -ท่องอาณาจักล๊อตเต้(Lotte World + Aquarium)- ตลาดฮงแดCosmetic Shop - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–สวมชุดฮันบกเดินชมหมู่บ้านบุคชอน- DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู- พลอยอเมทิส–Gimpo Outlet – SUPERMARKET

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 17:57

CUK11 EASY KOREA SPRING LOVER 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-มิ.ย 62 เริ่มต้น 14,900 (LJ)

2019 02 25 161846
รหัสทัวร์: CUK11
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
27 – 31 พ.ค.62
01 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
08 – 12 มิ.ย.62
11 – 15 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
17–21 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
22 – 26 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-3ก.ค.62
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
18,900
17,900
16,900
17,900
16,900
15,900
15,900
15,900
14,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)อินชอน –หุบเขาศิลปะโพชอน - สวนศิลปะ อันยาง– ทงแดมุนสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบก–พระราชวังเคียงบ็อค–ดิวตี้ฟรี - โซทาวเวอร์ - เมียงดงศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 February 2019 16:20

VWK06 เกาหลี ซากุระเกาหลีขั้นเทพ 6 วัน 3 คืน วันที่ 11-16 ,12-17 เม.ย.62 ราคา 25,900 (XJ)

ScreenShot 20181222141943
รหัสทัวร์: VWK06
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 เม.ย.62
12-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)ท่าอากาศยานอินชอน – THE ARA SKYWALK - สวนศิลปะ อันยาง–ชมดอกพ็อตกตบานสะพรั่ง@UIWANGไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND STORE – ศูนย์เครื่องสำอาง - Duty Free –ตลาดเมียงดง ศูนย์โสม-ชมดอกพ็อตกตบานสะพรั่ง@ถนนยออีโด-ฮนึลปาร์ค-EwhaWomans University – ช้อปปิ้งย่านอีแด น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู -สะพานแขวนมาจังโฮซูHYUNDAI PREMIUM
OUTLET–SUPERMARKET-สนามบินอินชอน สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 14:29

CUK11 EASY เกาหลี LANLA SPRING 6 วัน 3 คืน เดือน มี.ค 62 เริ่มต้น 15,900 (XJ)

ScreenShot 20181221092409
รหัสทัวร์: CUK11
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 08 มี.ค.62
05 – 10 มี.ค.62
06 – 11 มี.ค.62
09 – 14 มี.ค.62
13 – 18 มี.ค.62
14 – 19 มี.ค.62
15 – 20 มี.ค.62
20 – 25 มี.ค.62
22 – 27 มี.ค.62
23 – 28 มี.ค.62
24 – 29 มี.ค.62
26 – 31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ (ดอนเมือง) ท่าอากาศยานอินชอน –Wolmi Theme park –หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ - ทงแดมุนสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)ศูนย์โสมรัฐบาล –ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง– พระราชวังเคียงบ็อค(สวมชุดฮันบกเข้าวัง)ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน –โซลทาวเวอร์ - เมียงดงศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –ซุปเปอร์มาตลาดลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 21 December 2018 09:28

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions