• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SMKR17 เกาหลี อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน FROZEN 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 18,900 (LJ)

ScreenShot 20181120154251
รหัสทัวร์: SMKR17
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 ธ.ค.60
10 -14 ธ.ค.60
22- 26 ธ.ค.60
28 ธ.ค.61-1ม.ค.62
ราคาทัวร์: 19,900
18,900
20,900
25,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)อินชอน - เกานามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา สนุกสนามกับการเล่นสกี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - N Seoul TowerCosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - ดิวตี้ฟรี - พระราชวังเคียงบกกุง + ฮันบก - เมียงดง พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - Gimpo Outlet - Supermarket

Last Updated on Tuesday, 20 November 2018 15:57

HP7C42A04 เกาหลี ปูซาน น่าเที่ยว 4 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.61 เริ่มต้น 12,987 (7C)

ScreenShot 20181107174024
รหัสทัวร์: HP7C42A04
สายการบิน: 7C
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,987
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-12 พ.ย.61
10-13 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
16-19 พ.ย.61
17-20 พ.ย.61
22-25 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
24-27 พ.ย.61
29พ.ย.-2ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 14,999
12,987
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกิมแฮ–โบสถ์จุกซอง–วัดแฮดงยงกุงซา– ผ่านชมสะพานกวางอัน– ปูซานหาดซองโด - อุทยานแห่งชาติแทจงแด(ไม่รวมรถไฟนำเที่ยว) –ศูนย์โสม - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง –ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาจากัลชิ – ถนนช็อปปิ้งนัมโพดงหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ออยุคโดสกายวอร์ค - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ดิวตี้ฟรี– ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินกิมแฮ สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 18:00

AGZICN01 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง FISHING & SKI 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.62 เริ่มต้น 21,999 (TG)

ScreenShot 20180924180512
รหัสทัวร์: AGZICN01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
ราคาทัวร์: 21,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เกาหลีใต้ (อินชอน) - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - พระราชวังเคียงบกกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู - DUTY FREE โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ย่านฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 24 September 2018 18:14

HPLJ53A01 เกาหลี สกี ฟีเวอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 13,987 (LJ)

ScreenShot 20181107185945
รหัสทัวร์: HPLJ53A01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-29 พ.ย.61
27พ.ย.-1ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
01-05 ธ.ค.61
02-06 ธ.ค.61
03-07 ธ.ค.61
04-08 ธ.ค.61
05-09 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
09-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
24-28 ธ.ค.61
25-29 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
31ธ.ค.61-4ม.ค.62
01-05 ม.ค.62
02-06 ม.ค.62
03-07 ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11ม.ค.62
08-12ม.ค.62
10-14ม.ค.62
12-16ม.ค.62
13-17ม.ค.62
14-18ม.ค.62
15-19ม.ค.62
17-21ม.ค.62
18-22ม.ค.62
19-23ม.ค.62
20-24ม.ค.62
21-25ม.ค.62
22-26ม.ค.62
23-27ม.ค.62
24-28ม.ค.62
25-29ม.ค.62
26-30ม.ค.62
27-31ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01-05 ก.พ.62
02-06 ก.พ.62
03-07 ก.พ.62
05-09 ก.พ.62
06-10 ก.พ.62
07-11 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
09-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25ก.พ.-1 มี.ค.62
26ก.พ.-2 มี.ค.62
27ก.พ.-3 มี.ค.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,987
14,987
14,987
18,987
18,987
18,987
18,987
18,987
19,987
19,987
19,987
19,987
18,987
18,987
19,987
19,987
19,987
19,987
17,987
18,987
18,987
19,987
19,987
19,987
19,987
17,987
18,987
18,987
19,987
21,987
24,987
25,987
25,987
22,987
18,987
18,987
18,987
18,987
18,987
16,987
17,987
17,987
18,987
18,987
16,987
17,987
17,987
18,987
18,987
18,987
16,987
17,987
17,987
18,987
18,987
18,987
18,987
16,987
17,987
17,987
18,987
18,987
17,987
17,987
16,987
16,987
17,987
17,987
17,987
17,987
16,987
16,987
16,987
17,987
17,987
17,987
17,987
16,987
16,987
16,987
17,987
17,987
17,987
17,987
16,987
16,987
16,987
17,987
17,987
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอินชอน–เกาะนามิ – สกี ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) –วัดวาวูจองซา–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- COSMETIC GALLERY - ศูนสาหร่าย- ทำข้าวห่อสาหร่าย- สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก)–ทงแดมุน พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ- ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยแอมเมทิส -ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)–สมุนไพรฮอกเกนามู– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง –ซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 19:09

AZGICN02 เกาหลี ICE FISHING 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.62 เริ่มต้น 14,999 (XJ)

ScreenShot 20180925182429
รหัสทัวร์: AZGICN02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
14,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เกาหลีใต้ (อินชอน) - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกีไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก- ศูนย์สมุนไพรโสม -COSMETICสวนสนุกLOTTE WORLDโซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู- ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน -TRICK EYE & ICE-MUSEUM พลอยอเมทิส - พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE- ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู- ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน -TRICK EYE & ICE MUSEUM พลอยอเมทิส - พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE- ตลาดเมียงดง ดอนเมืองกรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 25 September 2018 18:44

HPTW53AC04 เกาหลี ENJOY AUTUMN WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 15,999 (TW)

ScreenShot 20181107192701
รหัสทัวร์: HPTW53AC04
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 พ.ย. 61
11-15พ.ย. 61
12-16 พ.ย. 61
13-17 พ.ย. 61
14-18 พ.ย. 61
15-19 พ.ย. 61
16-20 พ.ย. 61
17-21 พ.ย. 61
18-22 พ.ย. 61
19-23 พ.ย. 61
20-24 พ.ย. 61
21-25 พ.ย. 61
22-26 พ.ย. 61
23-27 พ.ย. 61
24-28 พ.ย. 61
25-29 พ.ย. 61
26-30 พ.ย. 61
27พ.ย.-1ธ.ค.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
1-5 ธ.ค.61
2-6 ธ.ค.61
3-7 ธ.ค.61
4-8 ธ.ค.61
5-9 ธ.ค.61
6-10 ธ.ค.61
7-11 ธ.ค.61
8-12 ธ.ค.61
9-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
24-28 ธ.ค.61
25-29 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.-1ม.ค.62
29ธ.ค.-2ม.ค.62
30ธ.ค.-3ม.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
19,999
19,999
24,999
25,999
25,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอินชอน–ถนนเทพนิยาย–ย่านไชน่าทาวน์–พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง–สะพานกระจกใสโซยังกัง -พาจู พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท-ซูวอนป้อปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว)– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- ศูนย์เครื่องสำอาง ทงแดมุน– โซลศูนย์โสม -ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด –ทริคอายและไอซ์มิวเซียม(ไม่รวมค่าเข้า)– เมียงดงศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 19:37

AZGICN37 เกาหลี พักสกีรีสอร์ท SKI SO COOL 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 23,999 (TG)

ScreenShot 20181017094136
รหัสทัวร์: AZGICN37
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 -07 ธ.ค.61
08 -12 ธ.ค.61
10 -14 ธ.ค.61
11 -15 ธ.ค.61
12 -16 ธ.ค.61
14 -18 ธ.ค.61
15 -19 ธ.ค.61
16 -20 ธ.ค.61
17 -21 ธ.ค.61
21 -25 ธ.ค.61
22 -26 ธ.ค.61
23 -27 ธ.ค.61
24 -28 ธ.ค.61
25 -29 ธ.ค.61
26 -30 ธ.ค.61
31ธ.ค.-4ม.ค.62
ราคาทัวร์: 25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
31,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เกาหลีใต้ (อินชอน) - เกาะนามิ - ลานสกี ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ – EVERLAND ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC -โซลทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอกเกนามู - DUTY FREE ตลาดเมียงดง น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มเก็ต - สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 09:48

SMK02 หนาวนี้ที่เกาหลี PREMIUM 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มี.ค 62 เริ่มต้น 21,900 (OZ,KE)

ScreenShot 20180927170335
รหัสทัวร์: SMK02
สายการบิน: OZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 - 10 ธันวาคม 61
07 - 11 ธันวาคม 61
14 - 18 ธันวาคม 61
21- 25 ธันวาคม 61
28 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
04 - 8 มกราคม 62
11 - 15 มกราคม 62
18 - 22 มกราคม 62
25 - 29 มกราคม 62
01 - 05 กุมภาพันธ์ 62
08 - 12 กุมภาพันธ์ 62
15 - 19 กุมภาพันธ์ 62
22 - 26 กุมภาพันธ์ 62
01 - 05 มีนาคม 62
08 - 12 มีนาคม 62
15 - 19 มีนาคม 62
22 - 26 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 23,900
22,900
22,900
22,900
28,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
22,900
22,900
21,900
21,900
21,900
21,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลดที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด – ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวมร้านอาหาอร่อย ช้อปปปิ้งมอลล์ ห้องน้ำสุดชิก สวนไฟเรือนแสงอันสวยงามตระการตา และ เครื่องเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ สาหร่าย) + แต่ชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สาเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ำคืนที่คลองชงแกชอนสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ำคืนที่คลอชงแกชอนเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ำคืนที่คลองชงแกชอน– ตลาดพื้นเมืองใหญสุด “ ทงแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่นกว่าดวงพิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – แวะซื้อขอฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 17:32

AZGICN38 เกาหลี HAPPY NEW YEAR SKI&SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 28,999 (TG)

ScreenShot 20181017095220
รหัสทัวร์: AZGICN38
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28ธ.ค.-1ม.ค.62
30ธ.ค.-3ม.ค.62
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
หมายเหตุ ปีใหม่
ปีใหม่

 HAPPY NEW YEAR SKI SNOW

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)เกาหลีใต้ (อินชอน) - ลานสกี - ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิสวนสนุก EVERLAND - ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC - N SEOUL TOWER น้ำมันสน - พระราชชางด็อกกุง - พลอยอเมทิส - ฮอกเกนามู - DUTY FREE ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 10:14

SMK04 ICE FISHING เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน เดินทาง 05- 27 ม.ค 62 เริ่มต้น 15,900 (TW,LJ,7C)

ScreenShot 20180928104906
สายการบิน: 7C
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 09 ม.ค.19
06 - 10 ม.ค.19
07 - 11 ม.ค.19
08 - 12 ม.ค.19
09 - 13 ม.ค.19
10 - 14 ม.ค.19
11 - 15 ม.ค.19
12 - 16 ม.ค.19
13 - 17 ม.ค.19
14 - 18 ม.ค.19
15 - 19 ม.ค.19
16 - 20 ม.ค.19
17 - 21 ม.ค.19
18 - 22 ม.ค.19
19 - 23 ม.ค.19
20 - 24 ม.ค.19
21 - 25 ม.ค.19
22 - 26 ม.ค.19
23 - 27 ม.ค.19
24 - 28 ม.ค.19
25 - 29 ม.ค.19
26 - 30 ม.ค.19
27 - 30 ม.ค.19
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – มหัศจรรย์วันพักผ่อนมกราคมนี้ หนึ่งวันเต็ม สูดโอโซน สุดชายแดนเกาหลีใต้ แวะทักทาอาจูม้าที่ตลาดพื้นเมือง สะพานอิสรภาพ สะพาน O2 แห่งป่าเขาลำเนาไพร สายน้ำคู่รักเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Sancheoneo (Moutain Trout) Ice Festival สาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัรอบ รวมสวนสัตว์เปิด กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง ศูนย์โสมเกาหลี –พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ภูเขานัซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน –กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 09:58

AZICN05 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง เทศกาลประดับไฟ SNOW FEST 5 วัน 3 คืน เดือน มค-กพ.62 เริ่มต้น 16,999 (XJ)

ScreenShot 20181120164433
รหัสทัวร์: AZICN05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 ม.ค.62
04 – 08 ม.ค.62
05 – 09 ม.ค.62
06 – 10 ม.ค.62
07 – 11 ม.ค.62
08 – 12 ม.ค.62
09 – 13 ม.ค.62
10 – 14 ม.ค.62
11 – 15 ม.ค.62
12 – 16 ม.ค.62
13 – 17 ม.ค.62
14 – 18 ม.ค.62
15 – 19 ม.ค.62
16 – 20 ม.ค.62
17 – 21 ม.ค.62
18 – 22 ม.ค.62
19 – 23 ม.ค.62
20 – 24 ม.ค.62
21 – 25 ม.ค.62
22 – 26 ม.ค.62
23 – 27 ม.ค.62
24 – 28 ม.ค.62
26 – 30 ม.ค.62
27 – 31 ม.ค.62
09 – 13 ก.พ.62
10 – 14 ก.พ.62
11 – 15 ก.พ.62
12 – 16 ก.พ.62
13 – 17 ก.พ.62
14 – 18 ก.พ.62
19 – 23 ก.พ.62
20 – 24 ก.พ.62
21 – 25 ก.พ.62
22 – 26 ก.พ.62
23 – 27 ก.พ.62
24 – 28 ก.พ.62
25ก.พ.–1มี.ค.62
26ก.พ.–2มี.ค.62
27ก.พ.–3มี.ค.62
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
16,999
17,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เกาหลีใต้ – เทศกาลตกปลา – เทศกาลไฟประดับ THE GARDEN OF MORNING CLAMเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ – เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - สวนสนุก EVERLAND วัดโชเกซา – ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – พระราชวังชางดอกกุง – ฮอกเกนามู DUTY FREE – ตลาดเมียงดง ห้า น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 20 November 2018 17:58

SMK05 เกาหลี SKI SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มี.ค 62 เริ่มต้น 14,900 (TW,LJ,7C)

ScreenShot 20180927170612
รหัสทัวร์: SMK05
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 05 ธันวาคม 18
02 - 06 ธันวาคม 18
03 - 07 ธันวาคม 18
05 - 09 ธันวาคม 18
08 - 12 ธันวาคม 18
09 - 13 ธันวาคม 18
10 - 14 ธันวาคม 18
12 - 16 ธันวาคม 18
14 - 18 ธันวาคม 18
15 - 19 ธันวาคม 18
16 - 20 ธันวาคม 18
17 - 21 ธันวาคม 18
19 - 23 ธันวาคม 18
21 - 25 ธันวาคม 18
22 - 26 ธันวาคม 18
23 - 27 ธันวาคม 18
24 - 28 ธันวาคม 18
26 - 30 ธันวาคม 18
28 - 01 มกราคม 19
29 - 02 มกราคม 19
30 - 03 มกราคม 19
31 - 04 มกราคม 19
02 - 06 มกราคม 19
04 - 08 มกราคม 19
05 - 09 มกราคม 19
06 - 10 มกราคม 19
28 ม.ค. - 01 ก.พ.19
30 ม.ค. - 02 ก.พ.19
01 - 05 กุมภาพันธ์ 19
02 - 06 กุมภาพันธ์ 19
03 - 07 กุมภาพันธ์ 19
04 - 08 กุมภาพันธ์ 19
06 - 10 กุมภาพันธ์ 19
08 - 12 กุมภาพันธ์ 19
09 - 13 กุมภาพันธ์ 19
10 - 14 กุมภาพันธ์ 19
11 - 15 กุมภาพันธ์ 19
13 - 17 กุมภาพันธ์ 19
15 - 19 กุมภาพันธ์ 19
16 - 20 กุมภาพันธ์ 19
17 - 21 กุมภาพันธ์ 19
18 - 22 กุมภาพันธ์ 19
21 - 25 กุมภาพันธ์ 19
22 - 26 กุมภาพันธ์ 19
23 - 27 กุมภาพันธ์ 19
24 - 28 กุมภาพันธ์ 19
25 ก.พ.- 01 มี.ค. 19
27 ก.พ.- 03 มี.ค. 19
01 - 05 มีนาคม 19
02 - 06 มีนาคม 19
03 - 07 มีนาคม 19
04 - 08 มีนาคม 19
06 - 10 มีนาคม 19
08 - 12 มีนาคม 19
09 - 13 มีนาคม 19
10 - 14 มีนาคม 19
11 - 15 มีนาคม 19
13 - 17 มีนาคม 19
15 - 19 มีนาคม 19
16 - 20 มีนาคม 19
17 - 21 มีนาคม 19
18 - 22 มีนาคม 19
ราคาทัวร์: 17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
18,900
25,900
24,900
23,900
19,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด – ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวมร้านอาหารอร่อย ช้อปปปิ้งมอลล์ ห้องน้ำสุดชิก สวนไฟเรือนแสงอัสวยงามตระการตา และ เครื่องเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ ที่ – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแชะถ่าภาพ N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ำคืนที่คลองชงแกชอนพระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานฮันก ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่นกว่าดวงพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่านมหาลัยฮงแด สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 28 September 2018 15:28

BOKXJ15 เกาหลี สกี Winter 6 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 15,888 (XJ)

ScreenShot 20180904152112
รหัสทัวร์: BOKXJ15
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.61 - 5 ธ.ค. 61
4 - 9 ธันวาคม 61
5 - 10 ธันวาคม 61
7 - 12 ธันวาคม 61
12 - 17 ธันวาคม 61
14 - 19 ธันวาคม 61
19 - 24 ธันวาคม 61
21 - 26 ธันวาคม 61
23 - 28 ธันวาคม 61
25 - 30 ธันวาคม 61
26 - 31 ธันวาคม 61
28 ธ. ค .61 - 2 ม.ค. 62
4 - 9 มกราคม 62
9 - 14 มกราคม 62
16 - 21 มกราคม 62
18 - 23 มกราคม 62
23 - 28 มกราคม 62
25 - 30 มกราคม 62
30 ม.ค. - 4 ก.พ.62
1 - 6 กุมภาพันธ์ 62
6 - 11 กุมภาพันธ์ 62
8 - 13 กุมภาพันธ์ 62
13 - 18 กุมภาพันธ์ 62
15 - 20 กุมภาพันธ์ 62
20 - 25 กุมภาพันธ์ 62
22 - 27 กุมภาพันธ์ 62
27 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
1 - 6 มีนาคม 62
3 - 8 มีนาคม 62
6 - 11 มีนาคม 62
8 - 13 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 18,888
19,888
19,888
20,888
18,888
18,888
18,888
19,888
21,888
22,888
22,888
25,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
18,888
22,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
15,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท ลานสกีรีสอร์ท สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - ไร่ตอเบอรี่ COSMETIC SHOP- SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) Teddy Bear Museum – ทงแดมุน ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE - ผ่านชบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ช้อปปิ้งย่านฮงแด หมู่บ้านอังกฤษ - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET -ท่าอากาศยานอินชอน
ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 11:21

SMK06 ปูซาน แดกู ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย - พ.ย 61 เริ่ม 15,900 (TW)

ScreenShot 20180928175329
รหัสทัวร์: SMK06
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 09 ตุลาคม 18
12 - 16 ตุลาคม 18
19 - 23 ตุลาคม 18
26 - 30 ตุลาคม 18
02 - 06 พฤศจิกายน 18
09 - 13 พฤศจิกายน 18
16 - 20 พฤศจิกายน 18
23 - 27 พฤศจิกายน 18
30 พ.ย.- 04 ธันวาคม 18
ราคาทัวร์: 17,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติแดกู ประเทศเกาหลีใต้ – พาชมมหานครแดกู - ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - – พาเดินถนนสาสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ย่านช้อปปิ้งดงซองโนะ – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอสตรีทเมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ที่สุดกินลมชมวิวSkywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด ชายหาดซงโด - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - แวะตลาดปลาชาลกาชิเมืองพูซาน – ศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตรี้ฟรี – ย่านซอเมียน – สะพานแขวนควังอัน – วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " – ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ – The Bay 101 - BUSANCinema Center - ชายหาดควังอาลิ เมืองพูซาน – อุทยานแห่งชาติแทจอนแด (ฟรี ! บัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้ ) – ศูนยน้ำมันสนเข็มแดง Red Pine – ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน - ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ - เมืองแดกู – คาแฟ่สุดชิก บนเส้นทารถไฟสายเก่า สถานที่ถ่ายซีรีย์ละคร “ Oh My Venus “ – สนามบินนานาชาติแดกู – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 28 September 2018 18:01

CUK05 EASY เกาหลี WINTER SEOUL GOOD 6 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค - ก.พ 62 เริ่มต้น 15,900 (XJ)

ScreenShot 20181009101505
รหัสทัวร์: CUK05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 06 ธันวาคม 61
05 - 10 ธันวาคม 61
12 - 17 ธันวาคม 61
19 - 24 ธันวาคม 61
09 - 14 มกราคม 62
16 - 21 มกราคม 62
23 - 28 มกราคม 62
30 ม.ค. - 04 ก.พ. 62
06 - 11 กุมภาพันธ์ 62
13 - 18 กุมภาพันธ์ 62
28 ก.พ. - 05 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ (ดอนเมือง)ท่าอากาศยานอินชอน –ไร่สตรอเบอร์รี่ - เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี) – โซลทาวเวอร์เต็มอิ่มสวนสนุกลอเต้เวิล์ด (เต็มวัน)ศูนย์โสมรัฐบาล –ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง– พระราชวังชางด๊อกกุง(สวมชุดฮันบกข้าวัง)ดิวตี้ฟรี – คลองชองเชอน – เมียงดงศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด - มหาวิทยาลัสตรีอีฮวา –ซุปเปอร์มาเกตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 09 October 2018 10:23

SMK07 Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน เดินทาง 22 พ.ย-18 มี.ค62 เริ่มต้น 15,900 (TW,LJ,7C)

ScreenShot 20180928180250
รหัสทัวร์: SMK07
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 - 29 พฤศจิกายน 18
28 พ.ย.- 02 ธันวาคม 18
02 - 06 ธันวาคม 18
05 - 09 ธันวาคม 18
09 - 13 ธันวาคม 18
12 - 16 ธันวาคม 18
16 - 20 ธันวาคม 18
19 - 23 ธันวาคม 18
23 - 27 ธันวาคม 18
26 - 30 ธันวาคม 18
02 - 06 มกราคม 19
06 - 10 มกราคม 19
09 - 13 มกราคม 19
13 - 17 มกราคม 19
16 - 20 มกราคม 19
20 - 24 กุมภาพันธ์ 19
23 - 27 กุมภาพันธ์ 19
27 - 31 กุมภาพันธ์ 19
03 - 07 กุมภาพันธ์ 19
06 - 10 กุมภาพันธ์ 19
10 - 14 กุมภาพันธ์ 19
13 - 17 กุมภาพันธ์ 19
17 - 21 กุมภาพันธ์ 19
20 - 24 กุมภาพันธ์ 19
24 - 28 กุมภาพันธ์ 19
27 ก.พ.- 03 มีนาคม 19
03 - 07 มีนาคม 19
06 - 10 มีนาคม 19
10 - 14 มีนาคม 19
13 - 17 มีนาคม 19
ราคาทัวร์: 15,900
16,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
19,900
20,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
15,900
16,900
15,900
16,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮับกแชะถ่ายภาพ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิดภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) ขอพรวัดดังชินฮึงซา และเดินเที่ยวในอุทยานแห่งนี้ – เกาะดังในหมู่นักท่องเที่ยว “ เกาะนามิ “– เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ ย่านเมียงดอง – ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองน้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก LoveMuseum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือทีศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 28 September 2018 18:48

CUK08 EASY เกาหลี LOVELY SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค 61 เริ่มต้น 19,900 (LJ)

ScreenShot 20181025154855
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 –05 ธ.ค.61
05 –09 ธ.ค.61
06–10 ธ.ค.61
07–11 ธ.ค.61
12–16 ธ.ค.61
13–17 ธ.ค.61
19–23 ธ.ค.61
20–24 ธ.ค.61
24–28 ธ.ค.61
25–29 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 20,900
22,900
22,900
22,900
19,900
20,900
20,900
22,900
22,900
22,900
28,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)เกาะนามิ–เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี)ไร่สตรอเบอร์รี่ – สถาบันสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก–วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ ศูนย์โสม– ผ่านชมบลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน- โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์)–ช้อปปิ้งเมียดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย -TRICK EYEMUSEUM + ICE MUSEUM– ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 25 October 2018 15:54

SMK08 Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค-พ.ย61 เริ่มต้น 15,900 (TW,LJ,7C)

ScreenShot 20180929095811
รหัสทัวร์: SMK08
สายการบิน: 7C
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 07 ตุลาคม 18
07 - 11 ตุลาคม 18
10 - 14 ตุลาคม 18
11 - 15 ตุลาคม 18
14 - 18 ตุลาคม 18
17 - 21 ตุลาคม 18
19 - 23 ตุลาคม 18
21 - 25 ตุลาคม 18
24 - 28 ตุลาคม 18
28 ต.ค. - 01 พ.ย. 18
04 - 08 พฤศจิกายน 18
07 - 11 พฤศจิกายน 18
11 - 15 พฤศจิกายน 18
14 - 18 พฤศจิกายน 18
18 - 22 พฤศจิกายน 18
21 - 25 พฤศจิกายน 18
25 - 29 พฤศจิกายน 18
28 พ.ย.- 02 ธันวาคม 18
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
18,900
16,900
16,900
18,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
15,900
16,900
15,900
15,900
15,900
16,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ มหัศจรรย์วันเมืองฮวาซอน Hwacheon (เมืองตกปลาน้ำแข็งใฤดูหนาว) เมืองแห่งโอโซนเกาหลี Eco Paradise – คังวันโดIce Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum และ โซนเปิดใหม่ (มค่าใช้จ่ายเพิ่ม) VR Trick Adventure – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่สาหร่าย) + ฟรี !! แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวของภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนดเกาหลี) ขอพรวัดดังชินฮึงซา และเดินเที่ยวในอุทยานแห่งนี้ – เติมเต็มความสุขที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เขานัมซานหอคอย NTower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) – แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมืที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 29 September 2018 10:18

CUK09 EASY เกาหลี โชล ICEFISHING 6 วัน 3 คืน เดือน ม.ค 62 เริ่มต้น 16,900 (XJ)

ScreenShot 20181116150607
รหัสทัวร์: CUK09
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 –10 ม.ค.62
06 –11 ม.ค.62
08 –13 ม.ค.62
12 –17 ม.ค.62
14 –19 ม.ค.62
19 –24 ม.ค.62
20 –25 ม.ค.62
21 –26 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)อากาศยานอินชอน –ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เล่นสกี – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (1 ปีมีครั้เดียว) – โซลทาวเวอร์ ศูนย์เครื่องสำอาง– น้ำมันสนเข็มแดง – ฮอกเกนามู – พระราชวังถ๊อกซูกุง - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก- DUTY FREE –คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงศูนย์โสม - Trick eye museum +Ice museum - ช้อปปิ้งฮงแด–Hyundai Premium Outlet - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 16 November 2018 15:13

SMK13 Budget Nanta สวนไฟเรืองแสง 5 วัน 3 คืน เดินทาง 1-15 พ.ย 61 เริ่มต้น 14,900 (TW)

2018 08 10 162910
รหัสทัวร์: SMK13
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 07 พฤศจิกายน 18
04 - 08 พฤศจิกายน 18
06 - 10 พฤศจิกายน 18
07 - 11 พฤศจิกายน 18
10 - 14 พฤศจิกายน 18
11 - 15 พฤศจิกายน 18
13 - 17 พฤศจิกายน 18
14 - 18 พฤศจิกายน 18
ราคาทัวร์: 15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : พฤศจิกายน  2561
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สะพานลอยฟ้า “Seoullo 7017” – ภูเขานัมซาน ที่ตั้ง #หอคอย N Tower สเคเบิ้ล Love Rock – เที่ยวถ้ำเหมืองทอง “ควังเมียง“ ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแบบหลากมิติ – เดินเที่ยวใจกลางเมืองอินชอน – ชุมชนไชน่าทาวน์อายุกว่า 100 ปี – หมู่บ้านเทพนิยายโลกแห่งหิมะและน้ำแข็งที่ใหญ่สุด #One Mount #Snow Park (ค่าบัตรเข้าและค่าเช่าอุปกรณ์ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรSpecial Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ เทศกาลดอกไม้ ท่องแดนผีดิบ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ดิวตี้ฟรี – เมียงดอง – ที่นี่ที่เดียว ! พาท่านบินลัดฟ้าไปร่วมงาน “ Seoul Lantern Festival 2017ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – สัมผัสประสบการณ์ การตีกลอง เล่นเต้น จังหวะนันทา สุดฮิป #Nanta Academy - แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง(ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 10 August 2018 16:41

CUK10 EASY เกาหลี ICE FISHING พักสกีรีสอร์ท 1 คืน 6 วัน 3 คืน เดือน ม.ค 62 เริ่มต้น 19,900 (XJ)

ScreenShot 20181116151832
รหัสทัวร์: CUK10
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 15 ม.ค.62
15 - 20 ม.ค.62
17 - 22 ม.ค.62
22 - 27 ม.ค.62
24 - 29 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)อากาศยานอินชอน –เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (1 ปีมีครั้งเดียว) - เล่นสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ –สวนสนุกเอเวอรแลนด์– โซลทาวเวอร์ศูนย์เครื่องสำอาง– น้ำมันสนเข็มแดง – ฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก- DUTY FREE –คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงศูนย์เครื่องสำอาง– น้ำมันสนเข็แดง – ฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก- DUTY FREE –คลองชองเชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 16 November 2018 15:20

SMK14 โชล Funny Ski Snow 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มี.ค 62 เริ่มต้น 14,900 (TW,LJ,7C)

ScreenShot 20180929104310
รหัสทัวร์: SMK14
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 05 ธันวาคม 18
02 - 06 ธันวาคม 18
03 - 07 ธันวาคม 18
05 - 09 ธันวาคม 18
08 - 12 ธันวาคม 18
09 - 13 ธันวาคม 18
10 - 14 ธันวาคม 18
12 - 16 ธันวาคม 18
14 - 18 ธันวาคม 18
15 - 19 ธันวาคม 18
16 - 20 ธันวาคม 18
17 - 21 ธันวาคม 18
19 - 23 ธันวาคม 18
21 - 25 ธันวาคม 18
22 - 26 ธันวาคม 18
23 - 27 ธันวาคม 18
24 - 28 ธันวาคม 18
26 - 30 ธันวาคม 18
28 ธ.ค.18 - 01 ม.ค.19
29 ธ.ค.18 - 02 ม.ค.19
30 ธ.ค.18 - 03 ม.ค.19
31 ธ.ค.18 - 04 ม.ค.19
02 - 06 มกราคม 19
04 - 08 มกราคม 19
05 - 09 มกราคม 19
06 - 10 มกราคม 19
28 ม.ค. - 01 ก.พ. 19
30 ม.ค. - 02 ก.พ. 19
01 - 05 กุมภาพันธ์ 19
02 - 06 กุมภาพันธ์ 19
03 - 07 กุมภาพันธ์ 19
04 - 08 กุมภาพันธ์ 19
06 - 10 กุมภาพันธ์ 19
08 - 12 กุมภาพันธ์ 19
09 - 13 กุมภาพันธ์ 19
10 - 14 กุมภาพันธ์ 19
11 - 15 กุมภาพันธ์ 19
13 - 17 กุมภาพันธ์ 19
15 - 19 กุมภาพันธ์ 19
16 - 20 กุมภาพันธ์ 19
17 - 21 กุมภาพันธ์ 19
18 - 22 กุมภาพันธ์ 19
21 - 25 กุมภาพันธ์ 19
22 - 26 กุมภาพันธ์ 19
23 - 27 กุมภาพันธ์ 19
24 - 28 กุมภาพันธ์ 19
25 ก.พ.- 01 มี.ค.19
27 ก.พ.- 03 มี.ค.19
01 - 05 มีนาคม 19
02 - 06 มีนาคม 19
03 - 07 มีนาคม 19
04 - 08 มีนาคม 19
06 - 10 มีนาคม 19
08 - 12 มีนาคม 19
09 - 13 มีนาคม 19
10 - 14 มีนาคม 19
11 - 15 มีนาคม 19
13 - 17 มีนาคม 19
15 - 19 มีนาคม 19
16 - 20 มีนาคม 19
17 - 21 มีนาคม 19
18 - 22 มีนาคม 19
ราคาทัวร์: 17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
18,900
25,900
24,900
23,900
19,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลดที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด – ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวมร้าอาหารอร่อย ช้อปปปิ้งมอลล์ ห้องน้ำสุดชิก สวนไฟเรือนแสงอันสวยงามตระการตา และ เครื่องเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ เทศกาลเล่นสกสโนว์ หิมะ แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – กรุงโซล ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติค่ำคืนที่คลองชงแกชอนหมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานฮันนก – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่นกว่าดวงศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – แวะซื้อขอฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 29 September 2018 11:12

HPXJ52A01 เกาหลี SEOUL SKI 5 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.61-ม.ค.62 เริ่มต้น 15,999 (XJ)

ScreenShot 20181107193921
รหัสทัวร์: HPXJ52A01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29พ.ย.-3ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินอินชอน– ลานสกี-สนามบินอินชอน– ลานสกี สตรอเบอรี่ฟาร์ม (ตามฤดูกาล) - ศูนย์โสม -ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ศูนย์เครื่องสำอาง -พระราชวังเคียงบ็อค- วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี– เมียงดง N SEOUL TOWER– ศูนย์สาหร่าย- ข้าวห่อสาหร่าย- สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ย่านฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 19:55

STK04 เกาหลี BEAUTIFUL 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.62 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

ScreenShot 20181108184849
รหัสทัวร์: STK04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ก.พ 62
03 -07 ก.พ 62
05 -09 ก.พ 62
07 -11 ก.พ 62
09 -13 ก.พ 62
11 -15 ก.พ 62
13 -17 ก.พ 62
15 -19 ก.พ 62
17 -21 ก.พ 62
19 -23 ก.พ 62
21-25 ก.พ 62
23 -27 ก.พ 62
24 -28 ก.พ 62
25ก.พ.–1 มี.ค.62
27ก.พ.–3 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 19,900
17,900
18,900
19,900
18,900
17,900
19,900
19,900
17,900
18,900
19,900
18,900
15,900
17,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืนสกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี - ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวสนุกEVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นน้ำมันสน -พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้าตลาดเมียงดงชื่อดัง ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ซื้อของฝาก ณ ร้านละลาเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 18:58

HPXJ52A04 HAPPY เกาหลี CHECK IN SEOUL 5 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.-ธค61 เริ่มต้น 13,999 (XJ)

ScreenShot 20181107200447
รหัสทัวร์: HPXJ52A04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29พ.ย.-3ธ.ค.61
8-12 ธ.ค.61
9-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
28ธ.ค.-1ม.ค.62
29ธ.ค.-2ม.ค.62
30ธ.ค.-3ม.ค.62
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
19,999
25,999
25,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมืองสนามบินอินชอน–ถนนเทพนิยาย–ย่านไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง–สะพานกระจก - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท– โซลศูนย์โสม -ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม(ไม่รวมค่าเข้า)– เมียงดศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 20:11

STK06 เกาหลี SNOW LOVER 5วัน 3 คืน เดือน ก.พ.62 เริ่มต้น 17,900 (LJ)

ScreenShot 20181108194911
รหัสทัวร์: STK06
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ก.พ.62
02 – 06 ก.พ.62
03 – 07 ก.พ.62
04 – 08 ก.พ.62
05 – 09 ก.พ.62
06 – 10 ก.พ.62
07 – 11 ก.พ.62
08 – 12 ก.พ.62
09 – 13 ก.พ.62
10 – 14 ก.พ.62
11- 15 ก.พ.62
12 –16 ก.พ.62
13 – 17 ก.พ.62
14 – 18 ก.พ.62
15 – 19 ก.พ.62
16 – 20 ก.พ.62
17 – 21 ก.พ.62
18 – 22 ก.พ.62
19 – 23 ก.พ.62
20 – 24 ก.พ.62
21 – 25 ก.พ.62
22 – 26 ก.พ.62
23 – 27ก.พ.62
24 – 28 ก.พ.62
25ก.พ.–1 มี.ค.62
26ก.พ.–2 มี.ค.62
27ก.พ.–3 มี.ค.62
28ก.พ.–4 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 20,900
19,900
18,900
18,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
18,900
18,900
19,900
20,900
20,900
21,900
19,900
18,900
18,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
18,900
17,900
19,900
20,900
20,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน สนามบินอินชอน – สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 19:56

SMK01 SKI เกาหลี พักสกีรีสอร์ท PREMIUM 5 วัน 3 คืน เดินทาง 22 พ.ย-18 มี.ค 62 เริ่มต้น 23,900 (OZ,KE)

ScreenShot 20180927162704
รหัสทัวร์: SMK01
สายการบิน: OZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21- 25 พฤศจิกายน 61
28 พ.ย.-2 ธ.ค.61
05 -09 ธันวาคม 61
12 - 16 ธันวาคม 61
19 - 23 ธันวาคม 61
26 - 30 ธันวาคม 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
02 - 06 มกราคม 62
09 - 13 มกราคม 62
16 - 20 มกราคม 62
23 - 27 มกราคม 62
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
06 -10 กุมภาพันธ์ 62
13 - 17กุมภาพันธ์ 62
20 - 24 กุมภาพันธ์ 62
27 ก.พ. - 3 มี.ค.62
06 - 10 มีนาคม 62
13 - 17 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
25,900
24,900
24,900
26,900
30,900
25,900
24,900
24,900
24,900
24,900
25,900
24,900
24,900
24,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด –พักสกีรีสอร์ท พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานฮันนก ดอง – ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุด “ ทแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เคียงกีโด – สกีรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – แวะซื้ของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง สกีรีสอร์ท – กรุงโซล สนามบินนานาชาติอินชอน กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 17:02

STK07 เกาหลี HAPPY TOGETHER SEASON CHANGE ซอรัคซาน 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61 เริ่มต้น 15,999 (LJ)

ScreenShot 20180814165007
รหัสทัวร์: STK07
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 05 พฤศจิกายน 2561
02 - 06 พฤศจิกายน 2561
03 - 07 พฤศจิกายน 2561
04 - 08 พฤศจิกายน 2561
05 - 09 พฤศจิกายน 2561
06 - 10 พฤศจิกายน 2561
07 - 11 พฤศจิกายน 2561
08 - 12 พฤศจิกายน 2561
09 - 13 พฤศจิกายน 2561
10 - 14 พฤศจิกายน 2561
11 - 15 พฤศจิกายน 2561
12 - 16 พฤศจิกายน 2561
13 - 17 พฤศจิกายน 2561
14 - 18 พฤศจิกายน 2561
15 - 19 พฤศจิกายน 2561
16 - 20 พฤศจิกายน 2561
17 - 21 พฤศจิกายน 2561
18 - 22 พฤศจิกายน 2561
19 - 23 พฤศจิกายน 2561
20 - 24 พฤศจิกายน 2561
21 - 25 พฤศจิกายน 2561
22 - 26 พฤศจิกายน 2561
23 - 27 พฤศจิกายน 2561
24 - 28 พฤศจิกายน 2561
25 - 29 พฤศจิกายน 2561
26 - 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ
เดินทางเดือน   :   พฤศจิกายน   2562
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter LoveSong) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซาสวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ 
สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ช้อปปิ้งถนนวัฒนธรรม อินซาดง - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
Last Updated on Tuesday, 14 August 2018 17:06

SMK03 LOVE SKI พักสกีรีสรอ์ท 5 วัน 3 คืน เดินทาง 22 พ.ย-18 มี.ค62 เริ่มต้น 16,900 (TW,LJ,7C)

ScreenShot 20180927170612
รหัสทัวร์: SMK03
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 - 28 พฤศจิกายน 61
28 พ.ย. - 02 ธ.ค.61
01- 05 ธันวาคม 61
04 - 08 ธันวาคม 61
08 - 12 ธันวาคม 61
11 - 15 ธันวาคม 61
15 - 19 ธันวาคม 61
18 - 22 ธันวาคม 61
22 - 26 ธันวาคม 61
25 - 29 ธันวาคม 61
29 ธ.ค.61 - ม.ค.62
01 - 05 มกราคม 62
05 - 09 มกราคม 62
08 - 12 มกราคม 62
12 - 16 มกราคม 62
15 - 19 มกราคม 62
19 - 23 มกราคม 62
22 - 26 มกราคม 62
26 - 30 มกราคม 62
29 ม.ค. - 2 ก.พ.62
02 - 06 กุมภาพันธ์ 62
05 - 09 กุมภาพันธ์ 62
09 - 13 กุมภาพันธ์ 62
12 - 16 กุมภาพันธ์ 62
16 - 20 กุมภาพันธ์ 62
19 - 23 กุมภาพันธ์ 62
23 - 27 กุมภาพันธ์ 62
26 ก.พ. -02 มี.ค.62
02 - 06 มีนาคม 62
05 - 09 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
21,900
26,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
18,900
18,900
19,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ฟรี ! สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์เลด ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด – พักสกีรีสอร์ท เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ –เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแช๊ะถ่ายภาพ – กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่อสำอางเวชสำอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ำคืนที่คลองชงเกชอนศูนย์โสเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานฮันนก สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่กว่าดวงพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 19:02

STK07 เกาหลี สวนแอปเปิ้ล SEASON CHANGE ซอรัคซาน 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61 เริ่มต้น 15,999 (LJ)

ScreenShot 20181108192722
รหัสทัวร์: STK07
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 พ.ย.61
11 -15 พ.ย.61
12-16 พ.ย.61
13-17 พ.ย.61
14-18 พ.ย.61
15 -19 พ.ย.61
16-20 พ.ย.61
17-21 พ.ย.61
18-22 พ.ย.61
19-23 พ.ย.61
20-24 พ.ย.61
21-25 พ.ย.61
22-26 พ.ย.61
23-27 พ.ย.61
24-28 พ.ย.61
25-29 พ.ย.61
26-30 พ.ย.61
27พ.ย.-1ธ.ค.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 15,900
14,900
14,900
14,900
16,900
15,900
16,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอนอินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Loveอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกEVERLANDฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัช้อปปิ้งถนนวัฒนธรรม อินซาดง - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 11:01

SMKR16 เกาหลี ไร่สตอเบอร์รี่ ลานสกี SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 17,900 (LJ)

ScreenShot 20181120153302
รหัสทัวร์: SMKR16
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30พ.ย.-4ธ.ค.61
02-6 ธ.ค.61
04-08 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
16 -20 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
24-28 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
ราคาทัวร์: 17,900
18,900
19,900
18,900
19,900
19,900
18,900
18,900
19,900
21,900
22,900
21,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)อินชอน - Pocheon Art Valley - สนุกสนานกับการเล่นสกี วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - ตลาดฮงแด - N Seoul TowerCosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง -พระราชวังเคียงบกกุง + ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - Gimpo Outlet - Supermarket

Last Updated on Tuesday, 20 November 2018 15:40

STK08 เกาหลี ENJOY & SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

ScreenShot 20181109142832
รหัสทัวร์: STK08
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30พ.ย-4ธ.ค.61
01 –05 ธ.ค.61
03 –07 ธ.ค.61
05 –09 ธ.ค.61
07 –11 ธ.ค.61
09 –13 ธ.ค.61
11 –15 ธ.ค.61
13 –17 ธ.ค.61
15 –19 ธ.ค.61
17 –21 ธ.ค.61
19 –23 ธ.ค.61
21 –25 ธ.ค.61
23 –27 ธ.ค.61
25 –29 ธ.ค.61
27 –31 ธ.ค.61
29ธ.ค.-2ม.ค.62
31ธ.ค.-4ม.ค.62
ราคาทัวร์: 16,900
18,900
18,900
19,900
20,900
18,900
18,900
19,900
18,900
18,900
19,900
20,900
20,900
21,900
23,900
26,900
21,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้สนามบินอินชอน – สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ” ตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกับ !! Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) นำท่านเล่นสกีสุดมันส์ ณ สกีรีสอร์ท ให้ท่านฟินกับการเล่นสกี และสัมผัสหิมะเต็มที่ป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free - พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง” ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet - ละลายเงินวอน สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 14:31

STK11 เกาหลี ICE FISHING & SKI RESORT 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.61 เริ่มต้น 19,900 พักสกี (LJ)

ScreenShot 20181011165530
รหัสทัวร์: STK11
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 มกราคม 2562
02 – 06 มกราคม 2562
03 – 07 มกราคม 2562
04 – 08 มกราคม 2562
05 – 09 มกราคม 2562
06 – 10 มกราคม 2562
07 – 11 มกราคม 2562
08 – 12 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
13 – 17 มกราคม 2562
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
20 – 24 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
27 – 31 มกราคม 2562
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
19,900
20,900
21,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอนสอง สนามบินอินชอน – สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิNami Island ” นำท่านร่วมสนุกกับ “เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING FESTIVAL 2019 (รวมอุปกรณ์ตกปลา) ** พิเศษ !! นำท่าพักสกีรีสอร์ท 1 คืน** ฟินสุดๆกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่มไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET – คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – ทคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free - พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง” ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET
ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 11 October 2018 17:13

STK09 เกาหลี SPECIAL WINTER SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.61 เริ่มต้น 19,900 (LJ)

ScreenShot 20180907165612
รหัสทัวร์: STK09
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 –06 ธ.ค.61
04 –08 ธ.ค.61
06 –10 ธ.ค.61
08 –12 ธ.ค.61
10 –14 ธ.ค.61
11 -15 ธ.ค.61
12 –16 ธ.ค.61
14 –18 ธ.ค.61
16 –20ธ.ค.61
18 –22 ธ.ค.61
20 –24 ธ.ค.61
22 –26 ธ.ค.61
24 –28 ธ.ค.61
26 –30 ธ.ค.61
28ธ.ค.-1 ม.ค.62
30ธ.ค.-3 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 20,900
20,900
21,900
20,900
20,900
19,900
20,900
20,900
20,900
20,900
22,900
23,900
23,900
24,900
28,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้สนามบินอินชอน – สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ” ตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกับ !! Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน ให้ท่านฟินกับการเล่นสกี และสัมผัสหิมะเต็มที่ ชมความงามป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free - พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดังศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 14:41

ZGICN28 เกาหลี FALLEN LEAVES 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 13,999 (XJ)

ScreenShot 20180906162202
รหัสทัวร์: ZGICN28
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
04 – 07 พฤศจิกายน 2561
05 – 08 พฤศจิกายน 2561
06 – 09 พฤศจิกายน 2561
07 – 10 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
11 – 14 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 พฤศจิกายน 2561
13 – 16 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
18 – 21 พฤศจิกายน 2561
19 – 22 พฤศจิกายน 2561
20 – 23 พฤศจิกายน 2561
21 – 24 พฤศจิกายน 2561
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
25 – 28 พฤศจิกายน 2561
26 – 29 พฤศจิกายน 2561
27 – 30 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – RAIL BIKEเรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – EVERLAND – NAKSEONGDAE PARK วัดโชเกซา – อินซาดง - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง COSMETIC - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง สมุนไพรฮอกเกนามู - พลอยอะเมทิส - โซลทาวเวอร์ – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 16:30

STK10 เกาหลี WELCOME ICE FISHING FESTIVAL 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.62 เริ่มต้น 17,900 ไม่พักสกี (LJ)

ScreenShot 20181011164045
รหัสทัวร์: STK10
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 –07 ม.ค.62
05 –09 ม.ค.62
07 –11 ม.ค.62
09 –13 ม.ค.62
11 –15 ม.ค.62
13 –17 ม.ค.62
15 –19 ม.ค.62
17 –21 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
21 –25 ม.ค.62
23 –27 ม.ค.62
25 –29 ม.ค.62
26 –30 ม.ค.62
27 –31 ม.ค.62
29ม.ค.-1 ก.พ.62
31ม.ค.-4 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 20,900
19,900
18,900
20,900
20,900
18,900
19,900
20,900
19,900
18,900
20,900
20,900
17,900
18,900
19,900
20,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน สนามบินอินชอน – สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ” นำท่านร่วมสนุกกับ “เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING FESTIVAL เล่นสกีสุดมันส์ ณ สกีรีสอร์ท - ไร่สตรอเบอร์รี่ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free - พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดังศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 14:47

AZGICN04 เกาหลี ลานสกี ไร่สตรอเบอรี่ WINTER SNOWFLAKES 5 วัน 3 คืน เดือน มค-กพ.61 ราคา 19,999 (TG)

ScreenShot 20181024140254
รหัสทัวร์: AZGICN04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-7 ม.ค.62
13-17ก.พ.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เกาหลีใต้ (อินชอน) - ลานสกี – ไร่สตรอเบอรี่  เกาะนามิ – SOYANG RIVER SKYWALK ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - COSMETIC – พระราชวังเคียงบกกุง – เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อ สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ย่านฮงแด – วัดเจิงดองซา - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 24 October 2018 14:09

STK11 เกาหลี ICE FISHING- SKI RESORT 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.62 เริ่มต้น 19,900 พักสกี (LJ)

ScreenShot 20181109140004
รหัสทัวร์: STK11
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 –14 ม.ค.62
11 –15 ม.ค.62
12 –16 ม.ค.62
13 –17 ม.ค.62
14 –18 ม.ค.62
15 –19 ม.ค.62
16 –20 ม.ค.62
17 –21 ม.ค.62
18 –22 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
20 –24 ม.ค.62
21 –25 ม.ค.62
22 –26 ม.ค.62
23 –27 ม.ค.62
24 –28 ม.ค.62
25 –29 ม.ค.62
26 –30 ม.ค.62
27 –31 ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2 ก.พ.62
30ม.ค.-3 ก.พ.62
31ม.ค.-4 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
19,900
20,900
21,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน สอง สนามบินอินชอน – สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ” นท่านร่วมสนุกกับ “เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING FESTIVAL 2019 (รวมอุปกรณ์ตกปลา) ** พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน** ฟินสุดกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่มไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางCOSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รักณ หอคอยโซลทาวเวอร์ ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free - พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ช้อปปิ้งHYUNDAIPREMIUM OUTLET ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 14:09

AZGICN24 เกาหลี อุทยานซอรัคซาน FALL IN LOVE 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 23,999 (TG)

ScreenShot 20180917145126
รหัสทัวร์: AZGICN24
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 ตุลาคม 2561
10 – 14 ตุลาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 23,999
24,999
26,999
24,999
24,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ – BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ล) อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซาสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ - N SEOUL TOWERเทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค - COSMETIC OUTLET - ศูนย์สมุนไพรโสม พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอตเกนามู - DUTY FREE - ตลาดเมียงดงน้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET -ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอนสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 17 September 2018 15:24

TWK02 เกาหลี PLUS + JOY AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61เริ่มต้น 13,200 (ZE,7C,TW)

20180329111722 XqbBO
รหัสทัวร์: TWK02
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,200
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: เดือน กย.61
เดือน ตค.61
เดือน พย.61
ราคาทัวร์: 16,200
17,200
18200
หมายเหตุ โปร 13,200
โปร 14,200
โปร 15,200
ราคาโปรสอบถามเจ้าหน้าที่

มีออกเดินทางทุกวัน 

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ- ป้อมปราการคงซานซอง - ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ - พิพิธภัณฑ์ประวิตศาสตร์แพ็กแจ - หมู่บ้านชอนจู ฮันอก - ภูเขาไมซาน - วัดแท็บซา - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ดิวตี้ฟรี - โซลโล 7017 - ตลาดเมียงดง - ศูนย์โสม - ร้านค้าสมุนไพร - บลูเฮาส์ - จตุรัสควางฮวามุน - คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต- กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 19:10

AZGICN27 เกาหลี บินหรู PERFECT SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 24,999 (TG)

รหัสทัวร์: AZGICN27
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค.61
04-08 ธค.61
07-11 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
31ธ.ค.61-4ม.ค.62
ราคาทัวร์: 24,999
25,999
25,999
26,999
26,999
27,999
30,999
32,999
32,999
32,999
32,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)เกาหลีใต้ (อินชอน) – อุทยานแห่งชาติโอแดซาน – วัดวอลจองซา ทางเดินลอยฟ้าบยองบังชิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI)ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ – EVERLANDศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - โซลทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอกเกนามู DUTY FREE – ตลาดเมียงดงน้ำมันสน – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบิน อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 20 November 2018 16:42

TWK05 เชจู WINTER WOW WOW หนาวโดนใจ 4 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค. - ก.พ. 62 เริ่มต้น 8,900 (ZE,)

2018 06 26 185218
รหัสทัวร์: TWK05
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 8,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: เดือน ธ.ค.61
เดือน ม.ค.62
เดือน ก.พ.62
ราคาทัวร์: 14,700
16,700
19,700
หมายเหตุ ราคาโปร 8,900
ราคาโปร 9,400
ราคาโปร 10,900
สอบถามราคาโปรกับเจ้าหน้าที่

** มีออกเดินทางทุกวัน ** 

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ร้านน้ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 19:01

AZGICN36 เกาหลี ลานสกี ไร่สตอเบอร์รี่ WINTER SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 15,899 (XJ)

ScreenShot 20180926175904
รหัสทัวร์: AZGICN36
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
09 – 13 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
25 – 29 ธันวาคม 2561
26 – 30 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 18,899
19,899
19,899
19,899
18,899
15,899
18,899
18,899
18,899
18,899
19,899
19,899
19,899
19,899
20,899
20,899
21,899
24,899
25,899
25,899
24,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – เทศกาลไฟประดับ ANSAN STARLIGHTลานสกี - วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND น้ำมันสน - COSMETIC - พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดงพิพิทธภัณฑ์สาหร่าย+ทข้าวห่อสาหร่าย - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส ย่านฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอนสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 26 September 2018 18:07

TWK06 JEJU SLOW LIFE AUTUMN 4 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 7,900 (ZE)

1530014808219
รหัสทัวร์: TWK06
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: เดือน ก.ย.61
เดือน ต.ค.61
เดือน พ.ย.61
ราคาทัวร์: 12,400
13,900
12,500
หมายเหตุ 7,900
8,200
8,500
ราคาโปร ** สอบถามเจ้าหนาที่

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา - ซอพจิโกจิ - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 19:15

AZGICN41 เกาหลี สวนฮานึลปาร์ค WONDERFUL AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 14,999 (XJ)

ScreenShot 20181019145252
รหัสทัวร์: AZGICN41
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย.61
02-06 พ.ย.61
03-07 พ.ย.61
04-08 พ.ย.61
05-09 พ.ย.61
06-10 พ.ย.61
07-11 พ.ย.61
08-12 พ.ย.61
09-13 พ.ย.61
10-14 พ.ย.61
11-15 พ.ย.61
12-16 พ.ย.61
13-17 พ.ย.61
14-18 พ.ย.61
15-19 พ.ย.61
16-20 พ.ย.61
17-21 พ.ย.61
18-22 พ.ย.61
19- 23 พ.ย.61
20-24 พ.ย.61
21-25 พ.ย.61
22-26 พ.ย.61
23-27 พ.ย.61
24-28 พ.ย.61
25-29 พ.ย.61
26- 30 พ.ย.61
27พ.ย.-1ธ.ค.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.- 3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – N SEOUL TOWER เทศกาลดอกหญ้าสวนฮานึลปาร์ค - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาตฮันบก - สวนสนุก EVERLANDศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง - COSMETIC OUTLET น้ำมันสน -DUTY FREE - ตลาดเมียงดง พลอยอะเมทิส - สะพานแขวนมาจังโฮซู - HYUNDAI OUTLET - วัดเจิงดองซาละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอนสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 19 October 2018 15:21

TWK07 ปูซานPLUS + JOY AUTUMN 4 วัน 2 คืน เดือน ส.ค-พ.ย 61 เริ่มต้น 11,300 (ZE)

00000999
รหัสทัวร์: TWK07
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 11,300
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: กันยายน61
ตุลาคม61
พฤษจิกายน61
ราคาทัวร์:
14,300
15,300
15,900
หมายเหตุ
โปรฯ 11,300
โปรฯ 12,300
โปรฯ 12,900
ราคา โปรฯสอบถาม เจ้าหน้าที่

***มีออกเดินทางทุกวัน**

สนามบินสุวรรณภูมิ หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล - พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู - โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลทศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์เอเปค เฮ้าส์ - ดิวตี้ฟรี - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 18:59

AZGICN41 เกาหลี สะพานแขวนมาจงั โฮซู WONDERFUL AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 14,999 (XJ)

ScreenShot 20181017100819
รหัสทัวร์: AZGICN41
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย.61
02-06 พ.ย.61
03–07 พ.ย.61
04–08 พ.ย.61
05–09 พ.ย.61
06–10 พ.ย.61
07–11 พ.ย.61
08–12 พ.ย.61
09–13 พ.ย.61
10–14 พ.ย.61
11–15 พ.ย.61
12–16 พ.ย.61
13–17 พ.ย.61
14–18 พ.ย.61
15–19 พ.ย.61
16–20 พ.ย.61
17–21 พ.ย.61
18–22 พ.ย.61
19–23 พ.ย.61
20–24 พ.ย.61
21–25 พ.ย.61
22–26 พ.ย.61
23–27 พ.ย.61
24–28 พ.ย.61
25–29 พ.ย.61
26–30 พ.ย.61
27พ.ย.–1ธ.ค.61
28พ.ย.–2ธ.ค.61
29พ.ย.–3ธ.ค.61
30พ.ย.–4ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – N SEOUL TOWER เทศกาลดอกหญ้าสวนฮานึลปาร์ค - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLANDศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง - COSMETIC OUTLET น้ำมันสน - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง พลอยอะเมทิส - สะพานแขวนมาจังโฮซู - HYUNDAI OUTLET - วัดเจิงดองซาละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอนสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 10:25

WCKI01 เกาหลี ICE FISHING 5 วัน 3 คืน เดือน มค.62 เริ่มต้น 14,900 (TW)

ScreenShot 20181119144905
รหัสทัวร์: WCKI01
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ม.ค.62
02-06 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
ราคาทัวร์: 14,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอินชอน-เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง(รวมค่าบัตร+อุปกรณ์ตกปลา)-GARDEN OF MORNING CALMลานสกี-ไร่สตอเบอรี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-COSMETIC CENTER-ตลาดทงแดมุนศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-โรงงานสาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-DUTY FREE-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์)-ตลาดเมียงดงศูนย์สมุนไพตับฮ็อกเกนามู-TRICKEYE&ICE MUSEUM-ตลาดฮงแด-ซุปเปอร์ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 19 November 2018 14:59

AZGICN42 เกาหลี ปั่น RAIL BIKE FULL COLOUR 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 12,999 (XJ)

ScreenShot 20181019161147
รหัสทัวร์: AZGICN42
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 พ.ย.61
02-05 พ.ย.61
03-06 พ.ย.61
04-07 พ.ย.61
05-08 พ.ย.61
06-09 พ.ย.61
07-10 พ.ย.61
08-11 พ.ย.61
09-12 พ.ย.61
10-13 พ.ย.61
11-14 พ.ย.61
12-15 พ.ย.61
13-16 พ.ย.61
14-17 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
16-19 พ.ย.61
17-20 พ.ย.61
18-21 พ.ย.61
19-22 พ.ย.61
20-23 พ.ย.61
21-24 พ.ย.61
22-25 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
24-27 พ.ย.61
25-28 พ.ย.61
26-29 พ.ย.61
27-30 พ.ย.61
29พ.ย.-2ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต้ - RAIL BIKE เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - EVERLAND - NAKSEONGDAE PARK วัดโชเกซา - ย่านอินซาดง - น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง - COSMETIC DUTY FREE - ตลาดเมียงดง สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส - โซลทาวเวอร์ – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 19 October 2018 16:22

ZEICN29 เกาหลี ใบไมเปลี่ยนสี AUTUMN COZY 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 14,999 (XJ)

2018 08 14 145434
รหัสทัวร์: ZEICN29
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
04 – 08 พฤศจิกายน 2561
05 – 09 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
11 – 15 พฤศจิกายน 2561
12 – 16 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
18 – 22 พฤศจิกายน 2561
19 – 23 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
14,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
14,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : พฤศจิกายน   2561
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – N SEOUL TOWER เทศกาลดอกหญ้าสวนฮานึลปาร์ค - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง - COSMETIC OUTLET น้ำมันสน - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง พลอยอะเมทิส - สะพานแขวนมาจังโฮซู - HYUNDAI OUTLET – วัดเจิงดองซา-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน-สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 14 August 2018 15:03

AZGICN43 เกาหลี สะพานแขวนมาจังโฮซู BEAUTIFUL AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 14,999 (XJ)

ScreenShot 20181019163826
รหัสทัวร์: AZGICN43
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย.61
02-06 พ.ย.61
04-08 พ.ย.61
05- 09 พ.ย.61
06-10 พ.ย.61
08-12 พ.ย.61
10-14 พ.ย.61
11-15 พ.ย.61
12-16 พ.ย.61
13-17 พ.ย.61
15-19 พ.ย.61
16-20 พ.ย.61
17-21 พ.ย.61
18-22 พ.ย.61
19- 23 พ.ย.61
20- 24 พ.ย.61
21-25 พ.ย.61
22-26 พ.ย.61
23- 27 พ.ย.61
24-28 พ.ย.61
25-29 พ.ย.61
26-30 พ.ย.61
27พ.ย.-1ธ.ค.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต้ - อินชอน สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาตฮันบก N SEOUL TOWER ป้อมบุคฮันซานซอง - วัดโดซอนซา - น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง DUTY FREE - ตลาดเมียงดง COSMETIC OUTLET - สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด - HYUNDAI OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอนสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 19 October 2018 16:44

ZGICN22 เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี THREE COLOUR LEAVES 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 16,999 (XJ)

2018 06 01 172425
รหัสทัวร์: ZGICN22
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
09 – 13 ตุลาคม 2561
10 – 14 ตุลาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
15 – 19 ตุลาคม 2561
16 – 20 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
22 – 26 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2561
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
04 – 08 พฤศจิกายน 2561
05 – 09 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
11 – 15 พฤศจิกายน 2561
12 – 16 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
18 – 22 พฤศจิกายน 2561
19 – 23 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
19,999
18,999
17,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
19,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต้ – เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ – พิพิธภัณฑ์ - อนุสรณ์ นายพล ลีซุนซิน – หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER - น้ำมันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 01 June 2018 17:43

AZGICN44 เกาหลี AUTUMN LEAVES สวนสนุก EVERLAND 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 14,999 (XJ)

ScreenShot 20181024124133
รหัสทัวร์: AZGICN44
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 พ.ย.61
06-10 พ.ย.61
08-12 พ.ย.61
09-13 พ.ย.61
10-14 พ.ย.61
11-15 พ.ย.61
12-16 พ.ย.61
13-17 พ.ย.61
14-18 พ.ย.61
15- 19 พ.ย.61
16 -20 พ.ย.61
18- 22 พ.ย.61
19- 23 พ.ย.61
20-24 พ.ย.61
21-25 พ.ย.61
22-26 พ.ย.61
23- 27 พ.ย.61
25- 29 พ.ย.61
26-30 พ.ย.61
27พ.ย.-1ธ.ค.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)เกาหลีใต้ - เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ - พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ นายพล ลีซุนซิน - หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี COSMETIC OUTLET - N SEOULTOWERน้ำมันสน - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิสDUTY FREE - ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 24 October 2018 13:47

ZGICN23 เกาหลี สะพานแขวนมาจังโฮซู AUTUMN BREEZE 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 15,999(XJ)

2018 06 01 174603
รหัสทัวร์: ZGICN23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 ตุลาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
22 – 26 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
04 – 08 พฤศจิกายน 2561
05 – 09 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
11 – 15 พฤศจิกายน 2561
12 – 16 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
18 – 22 พฤศจิกายน 2561
19 – 23 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 15,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. อินชอน - สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - N SEOUL TOWER - รร. โซล - ป้อมบุคฮันซานซอง – วัดโดซอนซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวัง - ชางด็อกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - COSMETIC OUTLET - สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด - HYUNDAI OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 01 June 2018 17:55

BOKTW16 เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 14,888 (TW)

ScreenShot 20180906135432
รหัสทัวร์: BOKTW16
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 - 29 ตุลาคม 61
27 - 31 ตุลาคม 61
1 - 5 พฤศจิกายน 61
3 - 7 พฤศจิกายน 61
8 - 12 พฤศจิกายน 61
15 - 19 พฤศจิกายน 61
22 - 26 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 15,988
14,988
16,988
16,988
16,988
16,988
16,988
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติแทกู – วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower Magic Art – ถนน Dongseongno พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงกู - Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond (DONGKUNG MOT) - เมืองเคียงจู - ถ้ำซอกกรัม-หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา -ปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – BusanTower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดงวัดแฮดงยงกุงซา– แทกู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด Super Market– สนามบินนานาชาติแทกู-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 13:58

ZGICN25 เกาหลี SNOW FROST ลานสกี 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 15,999 (XJ)

2018 07 04 164854
รหัสทัวร์: ZGICN25
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ธันวาคม 2561
02 – 06 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
25 – 29 ธันวาคม 2561
26 – 30 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.2562
29 ธ.ค.61– 02 ม.ค. 2562
30 ธ.ค.61– 03 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
18,999
18,999
19,999
19,999
15,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
20,999
22,999
24,999
25,999
25,999
หมายเหตุ วันพ่อ
วันพ่อ
วันพ่อ
-
วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันปีใหม่
วันปีใหม่
วันปีใหม่

เดินทางเดือน  :  ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -เกาหลีใต้ – รร. อินชอนเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ -ไร่สตรอเบอรี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-สวนสนุก EVERLANDศูนย์สมุนไพรโสม - น้ำมันสน - COSMETIC - โซลทาวเวอร์ -หมู่บ้านบุกชนฮักอก DUTY FREE-ตลาดเมียงดง-ฮอกเกนามู-พระราชวังถ็อกซูกุง-พลอยอเมทิส – HYUNDAI OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินอินชอน-สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 04 July 2018 17:06

CUK06 EASY เกาหลี AUTUMN LOVER 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค-พ.ย 61 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

ScreenShot 20181009103150
รหัสทัวร์: CUK06
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ตุลาคม 61
02 – 06 ตุลาคม 61
03 – 07 ตุลาคม 61
04 – 08 ตุลาคม 61
06 – 10 ตุลาคม 61
08 – 12 ตุลาคม 61
09 – 13 ตุลาคม 61
10 – 14 ตุลาคม 61
12 – 16 ตุลาคม 61
14 – 18 ตุลาคม 61
15 – 19 ตุลาคม 61
16 – 20 ตุลาคม 61
18 – 22 ตุลาคม 61
19 – 23 ตุลาคม 61
20 – 24 ตุลาคม 61
22 – 26 ตุลาคม 61
24 – 28 ตุลาคม 61
25 – 29 ตุลาคม 61
26 – 30 ตุลาคม 61
27 – 31 ตุลาคม 61
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 61
03 - 07 พฤศจิกายน 61
11 - 15 พฤศจิกายน 61
13 – 17 พฤศจิกายน 61
15 – 19 พฤศจิกายน 61
17 - 21 พฤศจิกายน 61
19 – 23 พฤศจิกายน 61
21 – 25 พฤศจิกายน 61
23 – 27 พฤศจิกายน 61
25 – 29 พฤศจิกายน 61
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 61
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
19,900
17,900
16,900
16,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) อินชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย – Hyundai Premium Outlet – โซลทาวเวอร์ –หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอกCOSMETIC SHOP –SEOUL FOREST–พระราชวังถ๊อกซูกุง –สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ลอตเต้อควาเรียม– ทงแดมุนศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)+ชุดฮันบกDUTY FREE –คลองชองเชอน –ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ3 มิติ– พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – สนาบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 09 October 2018 10:46

ZGICN26 เกาหลี SKI WINTER พักสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 16,999 (XJ)

2018 07 04 172101
รหัสทัวร์: ZGICN26
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
09 – 13 ธันวาคม 2561
10 – 14 ธันวาคม 2561
11 – 15 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
16 – 20 ธันวาคม 2561
17 – 21 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
25 – 29 ธันวาคม 2561
26 – 30 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 19,999
20,999
20,999
20,999
20,999
19,999
16,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
20,999
20,999
22,999
22,999
22,999
22,999
24,999
24,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ วันพ่อ
วันพ่อ
-
-
วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันปีใหม่
วันปีใหม่
วันปีใหม่

ดินทางเดือน   ธันวาคมคม   2561.
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เกาหลีใต้ – เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท-ไร่สตรอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET โซลทาวเวอร์ – น้ำมันสน - ฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส DUTY FREE – ตลาดเมียงดงละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


Last Updated on Wednesday, 04 July 2018 17:39

HNKP12 Hi เกาหลี Celebrate 2019 4 ดาว 5 วัน 3 คืน วันที่ 28ธค.61-1มค.62 ราคา 30,900 (TG)

ScreenShot 20181010094654
รหัสทัวร์: HNKP12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 30,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28ธ.ค.-1 ม.ค.19
ราคาทัวร์: 30,900
หมายเหตุ วันหยุดปีใหม่

สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางถึงสนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย– ซองโดพาร์ค –ไชน่าทาวน์ – วัดวาวูจองซา เล่นสกีทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ คลองชองกเยชอน – ศูนย์เครื่องสำอางศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบกกุง – รันนิ่งแมน – SM Duty Free –ตลาดเมียงดงน้ำมันสเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ชิมไวน์ไร่องุ่นซันมอรู – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน –กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 10:01

ZGICN27 เกาหลี บินหรู PERFECT SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 24,999 (TG)

2018 07 04 175338
รหัสทัวร์: ZGICN27
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ธันวาคม 2561
03 – 07 ธันวาคม 2561
04 – 08 ธันวาคม 2561
10 – 14 ธันวาคม 2561
11 – 15 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
16 – 20 ธันวาคม 2561
17 – 21 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
25 – 29 ธันวาคม 2561
26 – 30 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 24,999
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
27,999
27,999
28,999
28,999
28,999
30,999
30,999
30,999
32,999
32,999
32,999
32,999
หมายเหตุ วันพ่อ
วันพ่อ
วันพ่อ
วันรัฐธรรมนูญ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันปีใหม่
วันปีใหม่
วันปีใหม่
วันปีใหม่

เดินทางเดือน  :  ธันวาคม  2561.    ( ปีใหม่ )  2562.
กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ)เกาหลีใต้ (อินชอน) – อุทยานแห่งชาติโอแดซาน – วัดวอลจองซา ทางเดินลอยฟ้าบยองบังชิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI)ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ – EVERLANDศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - โซลทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอกเกนามู DUTY FREE – ตลาดเมียงดง น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบิน อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 06 July 2018 17:04

HNKP3 Hi เกาหลี Time machine 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (LJ)

ScreenShot 20181009172404
รหัสทัวร์: HNKP3
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 พ.ย.61
02 – 06 พ.ย.61
03 – 07 พ.ย.61
04 – 08 พ.ย.61
09 – 13 พ.ย.61
10 – 14 พ.ย.61
11 – 15 พ.ย.61
12 – 16 พ.ย.61
13 – 17 พ.ย.61
14 – 18 พ.ย.61
15 – 19 พ.ย.61
16 – 20 พ.ย.61
17 – 21 พ.ย.61
18 – 22 พ.ย.61
20 – 24 พ.ย.61
21 – 25 พ.ย.61
22 – 26 พ.ย.61
23 – 27 พ.ย.61
24 – 28 พ.ย.61
25 – 29 พ.ย.61
26 – 30 พ.ย.61
27 พ.ย.- 01 ธ.ค.61
28 พ.ย.- 02 ธ.ค.61
29 พ.ย.- 03 ธ.ค.61
30 พ.ย.- 04 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
14,900
13,900
15,900
14,900
13,900
13,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
13,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
13,900
13,900
14,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย– เกาะวอลมิโด – ป้อมฮวาซองวัดวาวูจองซา – กิมจิ+ฮันบก – นัมฮันซันซ็อง – สวนสนุกโซลแลนด์ – ตลาดดงแดมุน ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอาง - น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง - SM Duty Free โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดงศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยสีม่วง – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 09 October 2018 17:49

ZGICN30 เกาหลี WINTER SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 18,999 (XJ)

ScreenShot 20180814154853
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
09-13 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
24-28 ธ.ค.61
25-29 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.-1ม.ค.62
29ธ.ค.-2ม.ค.62
30ธ.ค.-3ม.ค.62
31ธ.ค.-4ม.ค.62
ราคาทัวร์: 19,999
20,999
19,999
19,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
21,999
21,999
25,999
26,999
26,999
25,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่

เดินทางเดือน  :  ธันวาคม   2561
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
– เกาหลีใต้ – POCHEON HERB ISLAND-เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - วัดวาวูจองซา - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก -EVERLAND น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – COSMETIC - โซลทาวเวอร์ DUTY FREE - ตลาดเมียงดง -ถนนฮงแด - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส - HYUNDAI OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 12 October 2018 18:39

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions