• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BO1XJ84 โตเกียว Plus +โตเกียว นิกโก้ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 24,900 (XJ)

2018 07 09 154035
รหัสทัวร์: BO1XJ84
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 7 ตุลาคม 61
4 – 8 ตุลาคม 61
8 – 12 ตุลาคม 61
9 – 13 ตุลาคม 61
17 – 21 ตุลาคม 61
18 – 22 ตุลาคม 61
20 – 24 ตุลาคม 61
21 – 25 ตุลาคม 61
24 – 28 ตุลาคม 61
25 – 29 ตุลาคม 61
26 – 30 ตุลาคม 61
27 – 31 ตุลาคม 61
28 ต.ค. -1 พ.ย. 61
29 ต.ค. -2 พ.ย. 61
1 – 5 พฤศจิกายน 61
6 – 10 พฤศจิกายน 61
7 – 11 พฤศจิกายน 61
8 – 12 พฤศจิกายน 61
13 – 17 พฤศจิกายน 61
14 – 18 พฤศจิกายน 61
15 – 19 พฤศจิกายน 61
20 – 24 พฤศจิกายน 61
21 – 25 พฤศจิกายน 61
22 – 26 พฤศจิกายน 61
28 พ.ย. - 2 ธ.ค.61
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
4 – 8 ธันวาคม 61
6 – 10 ธันวาคม 61
11 – 15 ธันวาคม 61
12 – 16 ธันวาคม 61
16 – 20 ธันวาคม 61
20 – 24 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 26,900
26,900
24,900
26,900
26,900
26,900
31,900
31,900
27,900
27,900
26,900
26,900
25,900
24,900
25,900
25,900
26,900
25,900
25,900
26,900
26,900
26,900
27,900
26,900
27,900
26,900
28,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ-ท่าอากาศยานนาริตะ–อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –ล่องเรือโจร สลัดทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ–ออนเซ็นโอชิโนะฮักไก – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –ช้อปปิ้งชินจูกุและร้านดิวตี้ฟรี–นาริตะนาริตะ – นิกโก้ –ทะเลสาบชูเซ็นจิ– น้ำตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ –นาริตะ - ร้านดองกี้ – ห้างเอออน-ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 24 August 2018 12:34

BOJXW23 โอซาก้า โตเกียว Super Golden Route Winter 5วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 25,900 (XW)

ScreenShot 20181112132050
รหัสทัวร์: BOJXW23
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 Nov18
28Nov-2Dec18
03-07Dec18
12-16Dec18
19-23Dec18
26-30Dec18
28Dec18-1Jan19
30Dec18-3Jan19
02-06Jan19
09-13Jan19
16-20Jan19
23-27Jan19
30Jan-3Feb19
06-10Feb19
13-17Feb19
20-24Feb19
27Feb-3Mar19
06-10Mar19
13-17Mar19
20-24Mar19
ราคาทัวร์: 25,900
26,900
29,900
28,900
28,900
29,900
35,900
35,900
27,900
27,900
27,900
26,900
26,900
26,900
26,900
26,900
27,900
28,900
28,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท - โอกากิ จ.กิฟุ เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น นากาโนะ – จ.ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะนาริตะ – วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้องอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 13:27

BO1JXW21 โอซาก้า Autumn Snow นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.61-มีค.62 เริ่มต้น 19,888 (XW)

ScreenShot 20181015171720
รหัสทัวร์: BO1JXW21
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 -13 พ.ย.61
16 -20 พ.ย.61
23 -27 พ.ย.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
14 -18 ธ.ค.61
21 -25 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
4 -8 ม.ค.62
11 -15 ม.ค.62
18 -22 ม.ค.62
25 -29 ม.ค.62
1 – 5 ก.พ.62
8 -12 ก.พ.62
15 -19 ก.พ.62
17 -21 ก.พ.62
22 -26 ก.พ.62
1 -5 มี.ค.62
8 -12 มี.ค.62
15 -22 มี.ค.62
22 -26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 21,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
29,888
29,888
22,888
23,888
23,888
22,888
22,888
23,888
24,888
22,888
22,888
24,888
24,888
25,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชง ใส่ชุดกิโมโน –โอซาก้า - ชินไซบาชิ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 2,800)โอซาก้า - โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park - Expo City – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 12:32

BOTR23 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 4 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 24,900 (TR)

2018 05 30 170031
รหัสทัวร์: BOTR23
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
4 – 8 ก.ค. 61
11 – 15 ก.ค. 61
18 – 22 ก.ค. 61
25 – 29 ก.ค. 61
1 – 5 ส.ค. 61
8 – 12 ส.ค. 61
15 – 19 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 2 ก.ย. 61
5 – 9 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
19 – 23 ก.ย. 61
26 – 30 ก.ย. 61
3 – 7 ต.ค. 61
10 – 14 ต.ค. 61
17 – 21 ต.ค. 61
24 – 28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 24,900
24,900
24,900
24,900
26,900
24,900
26,900
25,900
24,900
24,900
24,900
24,900
26,900
27,900
29,900
31,900
31,900
31,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า จ.ไอจิ - เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ –ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ -  เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – EXPO CITY – ริงกุ เอ้าท์เล็ต  - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza – ชินไซบาชิ โอซาก้า – สนามบินคันไซ –ท่าอากาศยานดอนเมือง 

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 17:01

HPXW53S02 โตเกียว ซากุระ ครบเครื่อง 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 22,999 (XW)

ScreenShot 20181107165357
รหัสทัวร์: HPXW53S02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
30มี.ค.-3เม.ย.62
31มี.ค.-4เม.ย.62
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 22,987
22,987
25,987
25,987
25,987
25,987
27,987
27,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
29,987
29,987
29,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู  ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สาธิตการชงชา - พระใหญ่ USHIKUDAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ หอโทรทัศน์โตเกียว สกายทรี - สวนอุเอโนะ (Ueno Park)  – โอไดบะ  - ย่านชินจุกุ – JTCDUTY FREE – อิออน ทาวน์ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                                                                                         

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 17:10

BOTR86 โอซาก้า โตเกียว Super Golden Route B 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.61. เริ่มต้น 24,888 (TR)

0 122018 04 19 181303
รหัสทัวร์: BOTR86
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 5 มิถุนายน 61
8 - 12 มิถุนายน 61
15 - 19 มิถุนายน 61
22 - 26 มิถุนายน 61
29–3 กรกฎาคม 61
6 - 10 กรกฎาคม 61
13 - 17 กรกฎาคม 61
20 - 24 กรกฎาคม 61
27 - 31 กรกฎาคม 61
3 - 7 สิงหาคม 61
10 - 14 สิงหาคม 61
17 - 21 สิงหาคม 61
24 - 28 สิงหาคม 61
31–4 กันยายน 61
7 - 11 กันยายน 61
14 - 18 กันยายน 61
21 - 25 กันยายน 61
28 - 2 ตุลาคม 61
5 - 9 ตุลาคม 61
12 - 16 ตุลาคม 61
19 - 23 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
25,888
24,888
19,881
24,888
25,888
25,888
29,888
24,888
27,888
26,888
24,888
25,888
24,888
25,888
26,888
28,888
28,888
31,888
31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอกากิ จ.กิฟุ - ห้างอิออนมอลล์ - เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น - ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก - คาวากูจิโกะ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - นาริตะ - วัดนาริตะ ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 11:19

HPXW64C03 OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA KOBE งานดี 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.61 เริ่มต้น 22,987 (XW)

ScreenShot 20181107164419
รหัสทัวร์: HPXW64C03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,987
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-19 พ.ย.61
21-26 พ.ย.61
28พ.ย.-3ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 26,987
26,987
26,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 –คิตะโนะ อิจินคัง-วัดโทไดจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน –ปราสาทโอซาก้า- สาธิตการชงชา - DUTY FREE อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน สนามบิคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 16:49

BOXJ84 โตเกียว Plus +โตเกียว นิกโก้ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 24,900 (XJ)

ScreenShot 20180816142141
รหัสทัวร์: BOXJ84
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 07 Oct 2018
04 - 08 Oct 2018
08 - 12 Oct 2018
09 - 13 Oct 2018
17 - 21 Oct 2018
18 - 22 Oct 2018
20 - 24 Oct 2018
21 - 25 Oct 2018
24 - 28 Oct 2018
25 - 29 Oct 2018
27 - 31 Oct 2018
28 Oct - 01 Nov 2018
29 Oct - 02 Nov 2018
01 - 05 Nov 2018
06 - 10 Nov 2018
07 - 11 Nov 2018
08 - 12 Nov 2018
13 - 17 Nov 2018
14 - 18 Nov 2018
15 - 19 Nov 2018
20 - 24 Nov 2018
21 - 25 Nov 2018
22 - 26 Nov 2018
28 Nov - 02 Dec 2018
29 Nov - 03 Dec 2018
04 - 08 Dec 2018
06 - 10 Dec 2018
11 - 15 Dec 2018
12 - 16 Dec 2018
16 - 20 Dec 2018
20 - 24 Dec 2018
ราคาทัวร์: 26,900
26,900
24,900
26,900
26,900
26,900
31,900
31,900
27,900
27,900
26,900
26,900
25,900
24,900
25,900
25,900
26,900
25,900
25,900
26,900
26,900
26,900
27,900
26,900
27,900
26,900
28,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม   2561
กรุงเทพฯ
สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - เขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ - ออนเซ็นโอชิโนะฮักไก - สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ และร้านดิวตี้ฟรี - นาริตะ-นาริตะ – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ - น้ำตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้าง AEON MALL Naritaนาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 16 August 2018 14:39

JJP16 โตเกียว ซากุระ วิ๊งวิ๊ง 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.62 เริ่มต้น 26,888 (XW)

ScreenShot 20181121092852
รหัสทัวร์: JJP16
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
16-20 มี.ค.61
17-21 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
20-24 มี.ค.61
21-25 มี.ค.61
22-26 มี.ค.61
23-27 มี.ค.61
24-28 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 26,888
27,888
29,888
29,888
29,888
28,888
28,888
28,888
29,888
31,888
31,888
31,888
30,888
30,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะโตเกียววัดอาซากุซะผ่านชมโตเกียวสกายทรีอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิโกเท็มบะเอ้าท์เลตอาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคชงชาแบบญี่ปุ่นผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะโตเกียวร้าน AKA จิวเวอร์รีช้อปปิ้งชินจูกุชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะตลาดอะเมโยโกะโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าวัดนาริตะซันNaritasanOmotesando Street สนามบินนาริตะกรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 09:35

CUJ03 EASY AUTUMN LEAVES นาโกย่า 5 วัน 3 คืน พฤศจิกายน 61 เริ่มต้น 34,900 (JL)

3 ไข่ดำ
รหัสทัวร์: CUJ03
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 พ.ย. 61
16 – 20 พ.ย. 61
19 – 23 พ.ย. 61
22 – 26 พ.ย. 61
26 – 30 พ.ย. 61
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900
35,900
34,900
35,900
34,900
35,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่า ท่าอากาศยานชุบุ – หุบเขาโครังเค – เขตเมืองเก่าซึมาโกะจุกุ – ทาคายาม่า วัดฮิดะโคกุบันจิ – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO – กิฟุ ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 04 July 2018 09:52

PJP03 โตเกียว นิกโก้ POPULAR AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 26,888 (XW)

ScreenShot 20181106142310
รหัสทัวร์: PJP03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 พ.ย.61
08-12 พ.ย.61
09-13 พ.ย.61
10-14 พ.ย.61
11-15 พ.ย.61
12-16 พ.ย.61
13-17 พ.ย.61
14-18 พ.ย.61
15-19 พ.ย.61
16-20 พ.ย.61
17-21 พ.ย.61
18-22 พ.ย.61
19-23 พ.ย.61
20-24 พ.ย.61
21-25 พ.ย.61
22-26 พ.ย.61
23-27 พ.ย.61
24-28 พ.ย.61
25-29 พ.ย.61
26-30 พ.ย.61
27พ.ย.61-1ธ.ค.61
28พ.ย.61-2ธ.ค.61
29พ.ย.61-3ธ.ค.61
30พ.ย.61-4ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 26,888
25,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
27,888
26,888
27,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัดภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโดมิทาเคะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 14:26

CUJ09 โอกินาวา EASY SUNSHINE 4 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 18,900 (MM)

ScreenShot 20181016141354
รหัสทัวร์: CUJ09
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 –11 พ.ย.61
15 –18 พ.ย.61
22 –25 พ.ย.61
02 –05 ธ.ค.61
07 –10 ธ.ค.61
20 –23 ธ.ค.61
27 –30 ธ.ค.61
09 –12 ม.ค.62
16 –19 ม.ค.62
23 –26 ม.ค.62
07 –10 ก.พ.62
13 –16 ก.พ.62
20 –23 ก.พ.62
05 –08 มี.ค.62
13 –16 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 18,900
19,900
20,900
22,900
23,900
21,900
26,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
20,900
18,900
20,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชินศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 14:38

SKJP05 ฮอกกไกโด สั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 53,900 (TG)

ScreenShot 20181109153704
รหัสทัวร์: SKJP05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 53,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 -06 ธ.ค.61
22 -27 ม.ค.62
01 -06 มี.ค.62
08 -13 มี.ค.62
14 -19 มี.ค.62
19 -24 มี.ค.62
26 - 31 มี.ค.62
28มี.ค-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 54,900
56,900
59,900
59,900
56,900
58,900
58,900
53,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะสนามบินชิโตเซะ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - เมืองอิวะนัย อิวะนัย - คิโโระรีสอร์ท –ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมง พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอควารักตามรอยหนัง แฟนเดย์ “ แฟนกันแค่วันเดียว”คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – ซัปโปโร – อดีทำเนียบ รัฐบาล - โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 15:48

HPJXW53C03 HAPPY OSAKA KYOTO NARA KOBE ไม่พูดมากเจ็บb 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 18,987 (XW)

ScreenShot 20181107162434
รหัสทัวร์: HPJXW53C03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28ต.ค.-1พ.ย.61
2-6 พ.ย.61
9-13 พ.ย.61
16-20 พ.ย.61
23-27 พ.ย.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
7-11 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
28ธ.ค.-1ม.ค.62
30ธ.ค.-3ม.ค.62
4-8 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
1-5 ก.พ.62
8-12 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
1-5 มี.ค.62
8-12 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 18,876
19,876
21,876
21,876
22,876
23,876
27,876
24,876
24,876
29,876
29,876
22,876
23,876
23,876
22,876
22,876
23,876
24,876
23,876
24,876
24,876
25,876
26,876
หมายเหตุ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์:
FileFile sizeDownloads
Download this file (HPJXW53C03 HAPPY OSAKA KYOTO NARA KOBE ไม่พูดมากเจ็บb 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย~.pdf)HPJXW53C03 HAPPY OSAKA KYOTO NARA KOBE ไม่พูดมากเจ็บb 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย~.pdf1350 Kb55

สนามบินดอนเมือง โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 –คิตะโนะ อิจินคัง-วัดโทไดจิวัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน –ปราสาทโอซาก้า- สาธิตการชงชา -DUTYFREE อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

TTNXJ84 NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61 ราคา 21,888 (XJ)

ScreenShot 20181015192445
รหัสทัวร์: TTNXJ84
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 พ.ย.61
20-23 พ.ย.61
26-29 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 21,888
21,888
21,888
หมายเหตุ

กรุงเทพสนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองนาโกย่า – เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิเปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่องขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะอลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ชมเทศกาลแสงสีณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะเมืองนาโกย่า–วัดโอสุคันนอน–ย่านช้อปปิ้งโอสุ - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 15 October 2018 19:31

HPTR43B03 HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 18,765 (TR)

ScreenShot 20180913144142
รหัสทัวร์: HPTR43B03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,765
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 4-7 พ.ย. 61
วันที่ 11-14 พ.ย. 61
วันที่ 18-21 พ.ย. 61
วันที่ 25-28พ .ย. 61
วันที่ 2 - 5ธ.ค. 61
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 61
วันที่ 16 - 19 ธ.ค. 61
วันที่ 23 - 26ธ.ค. 61
วันที่30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
6 – 9 ม.ค. 62
13 – 16 ม.ค. 62
20 – 23 ม.ค. 62
27 – 30 ม.ค. 62
3– 6 ก.พ. 62
10– 13 ก.พ. 62
17– 20 ก.พ. 62
24– 27 ก.พ. 62
3 – 6มี.ค. 62
10– 13มี.ค. 62
17– 20มี.ค. 62
24– 27มี.ค. 62
31มี.ค. - 3 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 21,999
18,765
21,999
19,876
24,999
24,999
23,999
23,999
34,999
21,999
21,999
22,999
21,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
24,999
23,999
25,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา -DUTY FREE อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 15:01

TTNXJ87 NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

ScreenShot 20181015192445
รหัสทัวร์: TTNXJ87
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01-05 ก.พ.62
02-06 ก.พ.62
03-07 ก.พ.62
04-08 ก.พ.62
05-09 ก.พ.62
06-10 ก.พ.62
07-11 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
09-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
หมายเหตุ

กรุงเทพสนามบินดอนเมือง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองนาโกย่า –วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ–พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสีNabana no SatoWinter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะเมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 20 November 2018 18:11

HPTR54C03 OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA ชีวิต ดี๊ดี 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 25,678 (TR)

ScreenShot 20180913151632
รหัสทัวร์: HPTR54C03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,678
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ต.ค. – 4พ.ย. 61
7 – 11 พ.ย. 61
14 – 18 พ.ย. 61
21 – 25 พ.ย. 61
28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61
5 – 9 ธ.ค. 61
12 – 16 ธ.ค. 61
19 – 23 ธ.ค. 61
26 – 30 ธ.ค. 61
2 – 6 ม.ค. 62
9 – 13 ม.ค. 62
16 – 20 ม.ค. 62
23 – 27 ม.ค. 62
30 ม.ค.– 3 ก.พ. 62
6 – 10 ก.พ. 62
13 – 17 ก.พ. 62
20 – 24 ก.พ. 62
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 62
6– 10 มี.ค. 62
13– 17 มี.ค. 62
20– 24 มี.ค. 62
27– 31 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 28,999
25,678
28,999
26,789
28,999
29,999
29,999
29,999
31,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
30,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโตนารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ -ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา -DUTY FREE อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปนปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 15:37

AZGNRT02 โตเกียว ฟูจิเท็น LOVING COLD 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 19,999 (SL)

ScreenShot 20181116180039
รหัสทัวร์: AZGNRT02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 ม.ค.62
06 – 10 ม.ค.62
07 – 11ม.ค.62
08 – 12 ม.ค.62
09 – 13 ม.ค.62
10 – 14 ม.ค.62
11 – 15 ม.ค.62
12 – 16 ม.ค.62
13 – 17 ม.ค.62
14 – 18 ม.ค.62
15 – 19 ม.ค.62
16 – 20 ม.ค.62
17 – 21 ม.ค.62
18 – 22 ม.ค.62
19 – 23 ม.ค.62
20 – 24 ม.ค.62
21 – 25 ม.ค.62
22– 26 ม.ค.62
23 – 27 ม.ค.62
24 – 28 ม.ค.62
25 – 29 ม.ค.62
26 – 30 ม.ค.62
27 – 31 ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01 – 05 ก.พ.62
02 - 06 ก.พ.62
03 - 07 ก.พ.62
04 - 08 ก.พ.62
05 - 09 ก.พ.62
06 - 10 ก.พ.62
07 - 11 ก.พ.62
08 - 12 ก.พ.62
09 - 13 ก.พ.62
10 - 14 ก.พ.62
11 - 15 ก.พ.62
12 - 16 ก.พ.62
13 - 17 ก.พ.62
14 - 18 ก.พ.62
15 - 19 ก.พ.62
16 - 20 ก.พ.62
17 - 21 ก.พ.62
18 - 22 ก.พ.62
19 - 23 ก.พ.62
20 - 24 ก.พ.62
21 - 25 ก.พ.62
22 - 26 ก.พ.62
23 - 27 ก.พ.62
24 - 28 ก.พ.62
25ก.พ.-1 มี.ค.62
26ก.พ.-2 มี.ค.62
27ก.พ.-3 มี.ค.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
01 - 05 มี.ค.62
02 - 06 มี.ค.62
03 - 07 มี.ค.62
04 - 08 มี.ค.62
05 - 09 มี.ค.62
06 - 10 มี.ค.62
07 - 11 มี.ค.62
08 - 12 มี.ค.62
09 - 13 มี.ค.62
10 - 14 มี.ค.62
11 - 15 มี.ค.62
12 - 16 มี.ค.62
13 - 17 มี.ค.62
14 - 18 มี.ค.62
15 - 19 มี.ค.62
16 - 20 มี.ค.62
17 - 21 มี.ค.62
18 - 22 มี.ค.62
19 - 23 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 22,999
20,999
19,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
24,999
24,999
24,999
21,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
26,999
26,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
21,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
21,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
21,999
21,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองนาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ลานสกี ฟูจิเท็น – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น- วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ดิวตี้ฟรวัดนาริตะซัง – ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลลสนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 16 November 2018 18:14

HPXJ53B01 HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 23,456 (XJ)

ScreenShot 20180913140505
รหัสทัวร์: HPXJ53B01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,456
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 1-5 พ.ย. 61
วันที่ 2-6 พ.ย. 61
วันที่ 3-7 พ.ย. 61
วันที่ 4-8 พ.ย. 61
วันที่ 5-9 พ.ย. 61
วันที่ 6-10 พ.ย. 61
วันที่ 7-11 พ.ย. 61
วันที่ 8-12 พ.ย. 61
วันที่ 9-13 พ.ย. 61
วันที่ 10-14 พ.ย. 61
วันที่ 11-15 พ.ย. 61
วันที่ 12-16 พ.ย. 61
วันที่ 13-17 พ.ย. 61
วันที่ 14-18 พ.ย. 61
วันที่ 15-19 พ.ย. 61
วันที่ 16-20 พ.ย. 61
วันที่ 17-21 พ.ย. 61
วันที่ 18-22 พ.ย. 61
วันที่ 19-23 พ.ย. 61
วันที่ 20-24 พ.ย. 61
วันที่ 21-25 พ.ย. 61
วันที่ 22-26 พ.ย. 61
วันที่ 23-27 พ.ย. 61
วันที่ 24-28 พ.ย. 61
วันที่ 25-29 พ.ย. 61
วันที่ 26-30 พ.ย. 61
วันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61
วันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
วันที่ 1-5 ธ.ค. 61
วันที่ 2-6 ธ.ค. 61
วันที่ 3-7 ธ.ค. 61
วันที่ 4-8 ธ.ค. 61
วันที่ 5-9 ธ.ค. 61
วันที่ 6-10 ธ.ค. 61
วันที่ 7-11 ธ.ค. 61
วันที่ 8-12 ธ.ค. 61
วันที่ 9-13 ธ.ค. 61
วันที่ 10-14 ธ.ค. 61
วันที่ 11-15 ธ.ค. 61
วันที่ 12-16 ธ.ค. 61
วันที่ 13-17 ธ.ค. 61
วันที่ 14-18 ธ.ค. 61
วันที่ 15-19 ธ.ค. 61
วันที่ 16-20 ธ.ค. 61
วันที่ 17-21 ธ.ค. 61
วันที่ 18-22 ธ.ค. 61
วันที่ 19-23 ธ.ค. 61
วันที่ 20-24 ธ.ค. 61
วันที่ 21-25 ธ.ค. 61
วันที่ 22-26 ธ.ค. 61
วันที่ 23-27 ธ.ค. 61
วันที่ 24-28 ธ.ค. 61
วันที่ 25-29 ธ.ค. 61
วันที่ 26-30 ธ.ค. 61
วันที่ 27-31 ธ.ค. 61
วันที่ 28 ธ.ค. 61- 1 ม.ค. 62
วันที่ 29 ธ.ค. 61- 2 ม.ค. 62
วันที่ 30 ธ.ค. 61- 3 ม.ค. 62
วันที่ 31 ธ.ค. 61- 4 ม.ค. 62
วันที่ 1-5 ม.ค. 62
วันที่ 2-6 ม.ค. 62
วันที่ 3-7 ม.ค. 62
วันที่ 4-8 ม.ค. 62
วันที่ 5-9 ม.ค. 62
วันที่ 6-10 ม.ค. 62
วันที่ 7-11 ม.ค. 62
วันที่ 8-12 ม.ค. 62
วันที่ 9- 13 ม.ค. 62
วันที่ 10-14 ม.ค. 62
วันที่ 11-15 ม.ค. 62
วันที่ 12-16 ม.ค. 62
วันที่ 13-17 ม.ค. 62
วันที่ 14-18 ม.ค. 62
วันที่ 15-19 ม.ค. 62
วันที่ 16-20 ม.ค. 62
วันที่ 17-21 ม.ค. 62
วันที่ 18-22 ม.ค. 62
วันที่ 19- 23 ม.ค. 62
วันที่ 20-24 ม.ค. 62
วันที่ 21-25 ม.ค. 62
วันที่ 22-26 ม.ค. 62
วันที่ 23-27 ม.ค. 62
วันที่ 24-28 ม.ค. 62
วันที่ 25-29 ม.ค. 62
วันที่ 26-30 ม.ค. 62
วันที่ 27-31 ม.ค. 62
วันที่ 28 ม.ค.-1ก.พ. 62
วันที่ 29ม.ค.-2ก.พ. 62
วันที่ 30ม.ค.-3ก.พ. 62
วันที่ 31ม.ค.-4ก.พ. 62
วันที่ 1-5 ก.พ. 62
วันที่ 2-6 ก.พ. 62
วันที่ 3-7 ก.พ. 62
วันที่ 4-8 ก.พ. 62
วันที่ 5-9 ก.พ. 62
วันที่ 6-10 ก.พ. 62
วันที่ 7-11 ก.พ. 62
วันที่ 8-12 ก.พ. 62
วันที่ 9-13 ก.พ. 62
วันที่ 10-14 ก.พ. 62
วันที่ 11-15 ก.พ. 62
วันที่ 12-16 ก.พ. 62
วันที่ 13-17 ก.พ. 62
วันที่ 14-18 ก.พ. 62
วันที่ 15-19 ก.พ. 62
วันที่ 16-20 ก.พ. 62
วันที่ 17-21 ก.พ. 62
วันที่ 18-22 ก.พ. 62
วันที่ 19-23 ก.พ. 62
วันที่ 20-24 ก.พ. 62
วันที่ 21-25 ก.พ. 62
วันที่ 22-26 ก.พ. 62
วันที่ 23-27 ก.พ. 62
วันที่ 24-28 ก.พ. 62
วันที่ 25 ก.พ.- 1 มี.ค. 62
วันที่ 26 ก.พ.- 2 มี.ค. 62
วันที่ 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 62
วันที่ 28 ก.พ.- 4 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 25,999
25,999
25,999
23,456
24,567
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
23,456
24,567
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
23,456
24,567
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
23,456
24,567
27,999
27,999
27,999
27,999
29,999
29,999
29,999
30,999
30,999
33,999
32,999
31,999
30,999
30,999
30,999
30,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
29,999
29,999
30,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
34,999
37,999
38,999
38,999
33,999
33,999
33,999
33,999
29,999
29,999
27,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
27,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
27,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
30,999
31,999
32,999
34,999
34,999
33,999
33,999
34,999
34,999
34,999
34,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
29,999
29,999
29,999
29,999
28,999
27,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเช็ธรรมชาติ shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - DUTY FREEEอิสระท่องเที่ยวเต็มวัน สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 14:20

AZGNRT12 โตเกียว KAWAZU ซากุระ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

ScreenShot 20181002141633
รหัสทัวร์: AZGNRT12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
01 - 05 มีนาคม 2562
02 - 06 มีนาคม 2562
05 - 09 มีนาคม 2562
06 - 10 มีนาคม 2562
07 - 11 มีนาคม 2562
08 - 12 มีนาคม 2562
09 - 13 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 26,999
26,999
23,999
26,999
26,999
28,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ- หุบเขาโอวาคุดานิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมันเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี- ชินจูกุ กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 14:26

HPXJ53S01 ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 เริ่มต้น 26,987 (XJ)

ScreenShot 20181107143147
รหัสทัวร์: HPXJ53S01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19- 23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
28 ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
9-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
1- 5 มี.ค.62
2- 6 มี.ค.62
3- 7 มี.ค.62
4- 8 มี.ค.62
5- 9 มี.ค.62
6- 10 มี.ค.62
7- 11 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
27,987
28,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
30,987
30,987
30,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
31,987
31,987
31,987
31,987
31,987
29,987
29,987
29,987
29,987
28,987
27,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
26,987
26,987
28,987
28,987
28,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - แช่ออนเช็นธรรมชาติ ล่องเรือตัดน้แข็ง – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง -อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่าshikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - JTC DUTY FREEE สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 14:47

BO1JXW22 โอ้ว โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน ตค.-มีค.61เริ่มต้น 25,888 (XW)

ScreenShot 20181024170855
รหัสทัวร์: BO1JXW22
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29ต.ค.-3พ.ย.61
31ต.ค.-5พ.ย.61
7-12 พ.ย.61
14-19 พ.ย.61
21-26 พ.ย.61
28พ.ย.-3ธ.ค.61
12-17 ธ.ค.61
19-24 ธ.ค.61
26-31 ธ.ค.61
31ธ.ค.61-5ม.ค.62
2-7 ม.ค.62
9-14 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
23-28 ม.ค.62
30ม.ค.-4ก.พ.62
6 -11 ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
27ก.พ.-4มี.ค.62
6-11 มี.ค.62
13-18 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
26,900
26,900
26,900
27,900
29,900
29,900
32,900
35,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
28,900
29,900
29,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - งานไฟ Nabana no sato Winter Illuminationเมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - โอกากิ - ห้างAeon Ogaki โอกากิ – เกียวโต – วัดคินคะคูจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - EXPO CITY – Doton Plazaอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 24 October 2018 17:35

HPXW53A01 HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ 5วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น (XW)

ScreenShot 20180913164546
รหัสทัวร์: HPXW53A01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,345
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 พ.ย. -2 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. -4 ธ.ค. 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.61- 1 ม.ค 2562
29 ธ.ค.61- 2 ม.ค 2562
30 ธ.ค.61- 3 ม.ค 2562
31 ธ.ค.61- 4 ม.ค 2562
01-05 มกราคม 2562
02-06 มกราคม 2562
03-07 มกราคม 2562
04-08 มกราคม 2562
05-09 มกราคม 2562
06-10 มกราคม 2562
07-11 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
24-28 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
26-30 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562
01-05 กุมภาพันธ์ 2562
02-06 กุมภาพันธ์ 2562
03-07 กุมภาพันธ์ 2562
04-08 กุมภาพันธ์ 2562
05-09 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
07-11 กุมภาพันธ์ 2562
08-12 กุมภาพันธ์ 2562
09-13 กุมภาพันธ์ 2562
10-14 กุมภาพันธ์ 2562
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
15-19 กุมภาพันธ์ 2562
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
17-21 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
19-23 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
21-25 กุมภาพันธ์ 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
24-28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ 62 -1 มี.ค. 2562
26 ก.พ 62 -2 มี.ค. 2562
27 ก.พ 62 -3 มี.ค. 2562
28 ก.พ 62 -4 มี.ค. 2562
01-05 มีนาคม 2562
02-06 มีนาคม 2562
03-07 มีนาคม 2562
04-08 มีนาคม 2562
05-09 มีนาคม 2562
06-10 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
08-12 มีนาคม 2562
09-13 มีนาคม 2562
10-14 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 24,999.-
25,999.-
25,999.-
30,999.-
30,999.-
29,999.-
30,999.-
30,999.-
30,999.-
30,999.-
30,999.-
29,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
31,999.-
31,999.-
31,999.-
31,999.-
33,999.-
37,999.-
37,999.-
33,999.-
25,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
22,345.-
23,456.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
22,345.-
23,456.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
22,345.-
23,456.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
22,345.-
23,456.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
25,999.-
25,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ ผ่านชมหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ - อิออน ทาวน์ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 17:00

BO1XJ113 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ สกีรีสอร์ท Winter Festival 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มค.62 เริ่มต้น 27,888 (XJ)

ScreenShot 20181015201432
รหัสทัวร์: BO1XJ113
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 -10 ธ.ค.61
7 -11 ธ.ค.61
12 -16 ธ.ค.61
14 -18 ธ.ค.61
19 -23 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
31ธ.ค.61-4ม.ค.62
9 -13 ม.ค.62
11 -15 ม.ค.62
16 -20 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 32,888
32,888
29,888
29,888
29,888
39,888
39,888
38,888
37,888
29,888
29,888
27,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตะเสะ – โชวะชินซังปาร์ค - นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway – ลาน Snow Mobile– โทยะ/ยูบาริ ออนเซ็นคิโรโระสกีรีสอร์ท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ร้านDuty Free -ทานุกิโคจิตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อOption Tourซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 15 October 2018 20:22

HPXW53A01 โตเกียว โอซาก้า GOLDEN ROUTE 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 26,876 (XW)

ScreenShot 20181107151425
รหัสทัวร์: HPXW53A01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,876
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
6-10 ธ.ค.61
7-11 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
3-7ม.ค.62
4-8 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
1-5 ก.พ.62
7-11 ก.พ.62
8-12 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
1-5 มี.ค.62
7-11 มี.ค.62
8-12 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 26,876
30,876
31,876
31,876
29,876
29,876
29,876
29,876
35,876
36,876
37,876
26,876
27,876
26,876
27,876
27,876
28,876
27,876
28,876
27,876
28,876
27,876
28,876
29,876
30,876
27,876
28,876
29,876
30,876
29,876
30,876
30,876
30,876
31,876
31,876
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง ริตะ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illuminationนาโงย่า - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - ชินไซบาชิ - โอซาก้า สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 15:18

CUJ08 EASY นาโกย่า WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มี.ค62 เริ่มต้น 34,900 (JL)

ScreenShot 20181009152536
รหัสทัวร์: CUJ08
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
15 – 19 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
35,900
34,900
34,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่าท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซว่าสวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATOท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 09 October 2018 15:31

HPXW53A02 HAPPY TOKYO PINK MOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.62 เริ่มต้น 26,987 (XW)

ScreenShot 20181107152042
รหัสทัวร์: HPXW53A02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เเม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
23-27 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 26,987
27,987
28,987
28,987
34,987
35,987
35,987
37,987
36,987
35,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สาธิตการชงชา - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 10:34

CUJ10 EASY ENJOY WINTER นาโกย่า 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค-มี.ค 62 เริ่มต้น 34,900 (JL)

ScreenShot 20181116153345
รหัสทัวร์: CUJ10
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ธ.ค.61
08 – 12 ธ.ค.61
15 – 19 ธ.ค.61
18 – 22 ธ.ค.61
15 – 19 ม.ค.62
19 – 23 ม.ค.62
24 – 28 ม.ค.62
26 – 30 ม.ค.62
29 ม.ค.62-2ก.พ.62
05 – 09 ก.พ.62
07 – 11 ก.พ.62
12 – 16 ก.พ.62
20 – 24 ก.พ.62
23 – 27 ก.พ.62
05 – 09 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
35,900
34,900
34,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่าท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่าสวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATOท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 16 November 2018 15:46

HPXW53A04 HAPPY TOKYO ใบไม้แดง 5 วัน 3 คืน เดือน ค.ต.-พ.ย.61 เริ่มต้น 24,567 (XW)

ScreenShot 20180917161328
รหัสทัวร์: HPXW53A04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,567
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 61
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 61
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 61
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 61
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคม
ราคาทัวร์: 26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
25,999
24,567
24,567
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
24,567
24,567
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
24,567
24,567
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
24,567
24,567
25,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู    โอชิโนะ ฮัคไค  -  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ ผ่านชมหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอซากุสะ -  ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ –  อิออน ทาวน์  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง           

Last Updated on Monday, 17 September 2018 16:41

CUJ11 EASY นิกโก โยโกฮาม่า FLOWER 5 วัน 3 คืน เดือนธ.ค-ม.ค 62 เริ่มต้น 36,900 (XW) ไม่มีฟรีเดย์

ScreenShot 20181116154955
รหัสทัวร์: CUJ11
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 ธ.ค.61
07 – 11 ธ.ค.61
14 – 18 ธ.ค.61
21 – 25 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
11 – 15 ม.ค.62
17 – 21 ม.ค.62
25 – 29 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 38,900
43,900
38,900
38,900
45,900
36,900
36,900
36,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - สวนดอกไม้ประดับดวงไฟอาชิคางะ เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานแดงชินเคียว - อิออนมอลล์ นาริตะพระใหญ่ไดบุทสึ - พิพิธภัณฑ์ราเมนโยโกฮาม่า – ตึกอิฐแดงโโกฮาม่า – ช้อปปิ้งโอไดบะวัดนาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 16 November 2018 16:13

HPXW53B01 HAPPY TOKYO HIPSTER 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 21,234 (XW)

ScreenShot 20180917173823
รหัสทัวร์: HPXW53B01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,234
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 พ.ย -02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย.-03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.2562
29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.2562
30 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.2562
31 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.2562
01-05 มกราคม 2562
02-06 มกราคม 2562
03-07 มกราคม 2562
04-08 มกราคม 2562
05-09 มกราคม 2562
06-10 มกราคม 2562
07-11 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
24-28 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
26-30 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 ม.ค.- 01 ก.พ. 2562
29 ม.ค.- 02 ก.พ. 2562
30 ม.ค.- 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค.- 04 ก.พ. 2562
01-05 กุมภาพันธ์ 2562
02-06 กุมภาพันธ์ 2562
03-07 กุมภาพันธ์ 2562
04-08 กุมภาพันธ์ 2562
05-09 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
07-11 กุมภาพันธ์ 2562
08-12 กุมภาพันธ์ 2562
09-13 กุมภาพันธ์ 2562
10-14 กุมภาพันธ์ 2562
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
15-19 กุมภาพันธ์ 2562
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
17-21 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
19-23 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
21-25 กุมภาพันธ์ 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
24-28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. - 1 ม.ค. 2562
26 ก.พ. - 2 ม.ค. 2562
27 ก.พ. - 3 ม.ค. 2562
28 ก.พ. - 4 ม.ค. 2562
01-05 มีนาคม 2562
02-06 มีนาคม 2562
03-07 มีนาคม 2562
04-08 มีนาคม 2562
05-09 มีนาคม 2562
06-10 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
08-12 มีนาคม 2562
09-13 มีนาคม 2562
10-14 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 23,999.-
24,999.-
24,999.-
29,999.-
29,999.-
28,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
28,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
30,999.-
30,999.-
30,999.-
30,999.-
32,999.-
36,999.-
36,999.-
32,999.-
24,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
21,234.-
22,345.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
21,234.-
22,345.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
21,234.-
22,345.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
21,234.-
22,345.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
25,999.-
25,999.-
24,999.-
24,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
24,999.-
24,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
24,999.-
24,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
24,999.-
24,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
24,999.-
24,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTYFREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ)
ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุสนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 17 September 2018 17:59

HPXW53B04 HAPPY TOKYO แสนโรแมนติค 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.61 เริ่มต้น 23,456 (XW)

2018 09 18 150553
รหัสทัวร์: HPXW53B04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,456
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 2561
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 2561
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 2561
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
24,999
24,999
24,999
23,456
23,456
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
23,456
23,456
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
23,456
23,456
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
23,456
23,456
24,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง -นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ)ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่าฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 18 September 2018 16:12

JJP12SXW โตเกียว NEW YEAR SNOW บริ๊ง บริ๊ง เที่ยวเต็ม เดือน ธค.61 เริ่มต้น 37,888 (XW)

ScreenShot 20180830115858
รหัสทัวร์: JJP12SXW
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. – 2ม.ค. 62
30 ธ.ค. – 3ม.ค. 62
31 ธ.ค. – 4ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 37,888
39,888
39,888
36,888
หมายเหตุ วันหยุดปีใหม่
วันหยุดปีใหม่
วันหยุดปีใหม่
วันหยุดปีใหม่

เดินทางเดือน  :  ธันวาคม  2561  ปีใหม่
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ-สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต-โกเทมบะ (อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)-ลานสกีฟูจิเท็น-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-เมืองคามาคุระ-พระใหญ่ไดบุสึ-โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน-กรุงโตเกียว-ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าวัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 August 2018 12:02

HPXW53CA01 โอซาก้า โตเกียว SHIRAKAWAKO &FUJI 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 24,987 (XW)

ScreenShot 20181107153543
รหัสทัวร์: HPXW53CA01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28พ.ย.-2ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
5 –9 ธ.ค.61
7 –11 ธ.ค.61
12 –16 ธ.ค.61
14 –18 ธ.ค.61
19 –23 ธ.ค.61
21 –25 ธ.ค.61
26 –30 ธ.ค.61
28ธ.ค.-1ม.ค.62
2 –6 ม.ค.62
4 –8 ม.ค.62
9 –13 ม.ค.62
11 –15 ม.ค.62
16 –20 ม.ค.62
18 –22 ม.ค.62
23 –27 ม.ค.62
25 –29 ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
1 –5 ก.พ.62
6 –10 ก.พ.62
8 –12 ก.พ.62
13 –17 ก.พ.62
15 –19 ก.พ.62
20 –24 ก.พ.62
22 –26 ก.พ.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
1 –5 มี.ค.62
6 –10 มี.ค.62
8 –12 มี.ค.62
13 –17 มี.ค.62
15 –19 มี.ค.62
20 –24 มี.ค.62
22 –26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 24,987
24,987
31,987
31,987
29,987
29,987
29,987
29,987
31,987
35,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
29,987
28,987
28,987
29,987
31,987
31,987
31,987
31,987
31,987
33,987
33,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต – กิฟุ-โอชิโนะ ฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น - ศูนย์จำลองแผ่ดินไหว - DUTY FREE –  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ –  ออนเซ็นธรรมชาติ สาธิตการชงชา - วัดอาซากุสะ - กระเช้าคาจิคาจิ - โตเกียวสกายทรี – ย่านโอไดบะ   สนามบินาริตะ - สนามบินดอนเมือง 

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 16:21

JJP28 โอซาก้า STORY WINTER 6 วัน 4 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 27,900 (XW)

ScreenShot 20181121094647
รหัสทัวร์: JJP28
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28พย.-3ธ.ค.61
03-08 ธ.ค.61
05-10 ธ.ค.61
10-15 ธ.ค.61
12-17 ธ.ค.61
17-22 ธ.ค.61
19-24 ธ.ค.61
24-29 ธ.ค.61
26-31 ธ.ค.61
31ธ.ค.61-5ม.ค.62
ราคาทัวร์: 29,900
33,900
35,900
33,900
31,900
31,900
31,900
34,900
37,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-JTC Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYAเกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอันชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJสนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 09:53

HPXW53S03 HAPPY TOKYO แรงเว่อร์ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.61 เริ่มต้น 21,987 (XW)

ScreenShot 20181107171846
รหัสทัวร์: HPXW53S03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 พ.ย.61
09-13 พ.ย.61
10-14 พ.ย.61
11-15 พ.ย.61
12-16 พ.ย.61
13-17 พ.ย.61
14-18 พ.ย.61
15-19 พ.ย.61
16-20 พ.ย.61
17-21 พ.ย.61
18-22 พ.ย.61
19-23 พ.ย.61
20-24 พ.ย.61
21-25 พ.ย.61
22-26 พ.ย.61
23-27 พ.ย.61
24-28 พ.ย.61
25-29 พ.ย.61
26-30 พ.ย.61
27พ.ย.-1ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 23,987
23,987
23,987
21,987
22,987
23,987
23,987
23,987
23,987
23,987
21,987
22,987
23,987
23,987
23,987
23,987
23,987
21,987
22,987
23,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สาธิตการชงชา - กระเช้าคาจิคาจิโอไดบะ ผ่านชมหอโทรทัศน์โตเกียว สกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ – JTC DUTY FREE – อิออน ทาวน์สนามบินนาริตะ -สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 17:33

JJP31 ฮอกไกโด FEEL GOOD ลานสกี 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 35,888 (TG)

ScreenShot 20181121100452
รหัสทัวร์: JJP31
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-09 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 35,888
35,888
35,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่)ช้อปปิ้งทานุกิโคจิอะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลลานสกีชิกิไซ-โรงงานชอคโกแลต-เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ชิมเค้กต้นตำหรับ LEOTO-อิสระช้อปปิงย่านซูซูกิโนะศาลาว่าการเก่า-หอนาฬิกา-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ตลาดปลาโจไก-มิตซุยเอ้าเลท ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 10:08

HPXW64B01 โอซาก้า นาโกย่า SHIRAKAWAGO SO GOOD 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 24,987 (XW)

ScreenShot 20181107142045
รหัสทัวร์: HPXW64B01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,987
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26พ.ย.-1ธ.ค.61
5 –10 ธ.ค.61
12 –17 ธ.ค.61
19 – 24 ธ.ค.61
26 –31 ธ.ค.61
31ธ.ค.–5 ม.ค.62
2 –7 ม.ค.62
9 –14 ม.ค.62
16 –21 ม.ค.62
23 –28 ม.ค.62
30ม.ค.-4 ก.พ.62
6 –11 ก.พ.62
13 –18 ก.พ.62
20 –25 ก.พ.62
27ก.พ.–4 มี.ค.62
6 –11 มี.ค.62
13 –18 มี.ค.62
20 –25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 24,987
32,987
31,987
31,987
32,987
32,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
30,987
31,987
32,987
33,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมืองโกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 –คิตะโนะ อิจินคัง- เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - นาโงย่าหมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน –ปราสาทโอซาก้า- สาธิตการชงชา - DUTY FREE อิสระท่อเที่ยวFREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 14:28

JJP32 ฮอกไกโด TOWN IN TOWN นอนในเมือง 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 35,999 (TG)

2018 06 21 114528
รหัสทัวร์: JJP32
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 พ.ย.61
09-13 พ.ย.61
10-14 พ.ย.61
15-19 พ.ย.61
16-20 พ.ย.61
17-21 พ.ย.61
22-26 พ.ย.61
28 พ.ย.-02 ธ.ค.61
29 พ.ย.-03 ธ.ค.61
30 พ.ย.-04 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 38,888
38,888
35,999
38,888
39,888
38,888
38,888
39,888
39,888
40,888
40,888
39,888
39,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) - ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-มิตซุยเอ้าเล็ท - โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้-โรงงานชอคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมืองสวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-อาคารที่ว่าการของฮอกไกโดหลังเก่า-JTC - ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 12:12

JJP13SXW โตเกียว สกีหน้าหนาวปีใหม่ 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 34,888 (XW)

ScreenShot 20180830171302
รหัสทัวร์: JJP13SXW
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. – 2ม.ค. 62
30 ธ.ค. – 3ม.ค. 62
31 ธ.ค. – 4ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 35,888
37,888
37,888
34,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  ธันวาคม   2561
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะสนามบินนาริตะ-หุบเขาโอวาคุดานิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลตโกเทมบะ (อาบน้ำแรธรรมชาติ)ลานสกีฟูจิเท็น-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 August 2018 17:18

JJP33 ฮอกไกโด PANORAMA บินหรู เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 37,999 (TG)

2018 06 21 110559
รหัสทัวร์: JJP33
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 พ.ย.-02 ธ.ค.61
29 พ.ย.-03 ธ.ค.61
30 พ.ย.-04 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
30 ม.ค.-03 ก.พ.62
31 ม.ค.-04 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
27 ก.พ.-03 มี.ค.62
28 ก.พ.-04 มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
40,999
41,999
39,999
37,999
39,999
39,999
39,999
38,999
39,999
39,999
39,999
37,999
39,999
39,999
39,999
38,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) - ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์ - ฟูราโน่-ชมสุนัขลากเลื่อน-นิงเกิ้ลเทอเรส-ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร(เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ขาปู) - เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าเลท-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ - ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 11:23

JJP24 โอซาก้า นารา เกียวโต SHIRAKAWAGO 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 25,900 (XW)

ScreenShot 20180925164428
รหัสทัวร์: JJP24
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
02-06 พฤศจิกายน 61
04-08 พฤศจิกายน 61
09-13 พฤศจิกายน 61
11-15 พฤศจิกายน 61
16-20 พฤศจิกายน 61
18-22 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
25-29 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
26,900
27,900
26,900
27,900
26,900
27,900
27,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-JTC Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYAเกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 25 September 2018 17:40

JJP35 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ROMANTIC WINTER 6 วัน 4 คืนเดือน พย.-มีค62 เริ่มต้น 42,999 (TG)

2018 07 25 150414
รหัสทัวร์: JJP35
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-07 พ.ย.61
03-08 พ.ย.61
07-12 พ.ย.61
08-13 พ.ย.61
09-14 พ.ย.61
10-15 พ.ย.61
15-20 พ.ย.61
16-21 พ.ย.61
17-22 พ.ย.61
21-26 พ.ย.61
22-27 พ.ย.61
24-29 พ.ย.61
28 พ.ย. – 03 ธ.ค.61
06-11 ธ.ค.61
12-17 ธ.ค.61
15-20 ธ.ค.61
22-27 ธ.ค.61
09-14 ม.ค.62
11-16 ม.ค.62
12-17 ม.ค.62
17-22 ม.ค.62
18-23 ม.ค.62
19-24 ม.ค.62
24-29 ม.ค.62
25-30 ม.ค.62
26-31 ม.ค.62
31 ม.ค.-05 ก.พ.62
14-19 ก.พ.62
15-20 ก.พ.62
16-21 ก.พ.62
21-26 ก.พ.62
22-27 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
28 ก.พ.-05 มี.ค.62
01-06 มี.ค.62
02-07 มี.ค.62
06-11 มี.ค.62
08-13 มี.ค.62
09-14 มี.ค.62
14-19 มี.ค.62
15-20 มี.ค.62
16-21 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
44,999
44,999
43,999
43,999
44,999
44,999
43,999
44,999
44,999
43,999
44,999
44,999
43,999
44,999
44,999
44,999
43,999
44,999
44,999
43,999
44,999
44,999
43,999
44,999
44,999
43,999
44,999
44,999
43,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือนพฤศจิกายน  2561  มีนาคม   2562
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
– ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ-โรงงานชอคโกแลต-โอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ลาสกีเบนเค-มิตซุย เอ้าท์เลท-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไกJTC-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 25 July 2018 15:46

JJP25 โอซาก้า เกียวโต โกเบ มีอิสระฟรีเดย์ 1 วัน 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 24,999 (XW)

ScreenShot 20180925162929
รหัสทัวร์: JJP25
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
02-06 พฤศจิกายน 61
04-08 พฤศจิกายน 61
09-13 พฤศจิกายน 61
11-15 พฤศจิกายน 61
16-20 พฤศจิกายน 61
18-22 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
25-29 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 24,900
24,900
25,900
26,900
25,900
26,900
25,900
26,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-เมืองโกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28 -เดินเล่นอ่าโกเบ-ถ่ายรูปตามอัธยาศัย-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ-สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 25 September 2018 16:46

JJP36 ฮอกไกโด SNOW DRIFT ICE 6 วัน 4 คืน เดือน มค.62- มีค.62 เริ่มต้น 42,999 (TG)

0235
รหัสทัวร์: JJP36
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-14 ม.ค.62
11-16 ม.ค.62
12-17 ม.ค.62
17-22 ม.ค.62

18-23 ม.ค.62
19-24 ม.ค.62
24-29 ม.ค.62
25-30 ม.ค.62
26-31 ม.ค.62
31 ม.ค.-05 ก.พ.62
14-19 ก.พ.62
15-20 ก.พ.62
16-21 ก.พ.62
21-26 ก.พ.62
22-27 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
28 ก.พ.-05 มี.ค.62
01-06 มี.ค.62
02-07 มี.ค.62
06-11 มี.ค.62
08-13 มี.ค.62
09-14 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 42,999
45,999
44,999
45,999
45,999
44,999
45,999
45,999
44,999
45,999
45,999
45,999
45,999
45,999
45,999
44,999
45,999
45,999
44,999
45,999
45,999
44,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  มกราคม  - มีนาคม  2562
กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว(Onsen)น้ำตกริวเซ-กิงกะมอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-เมืองซัปโปโรศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 25 July 2018 15:47

JJP27 โอซาก้า นารา หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 26,900 (XW)

ScreenShot 20181121093707
รหัสทัวร์: JJP27
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-29 พ.ย.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
02-06 ธ.ค. 61
07-11 ธ.ค. 61
09-13 ธ.ค. 61
14-18 ธ.ค. 61
16-20 ธ.ค. 61
21-25 ธ.ค. 61
23-27 ธ.ค. 61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
ราคาทัวร์: 26,900
27,900
30,900
32,900
30,900
29,900
29,900
29,900
29,900
38,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-JTC Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYAเกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิสนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 09:45

JJP37 ฮอกไกโด CLUBMED SAHORO SKI 6 วัน 4 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 59,900 (TG)

ScreenShot 20181121101816
รหัสทัวร์: JJP37
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29พ.ย.-4ธ.ค.61
6 – 11 ธ.ค. 61
8-13 ธ.ค. 61
12-17 ธ.ค. 61
13-18 ธ.ค. 61
15-20 ธ.ค. 61
19-24 ธ.ค. 61
13-18 ก.พ. 62
16-21 ก.พ. 62
2-7 มี.ค. 62
6-11 มี.ค. 62
9-14 มี.ค. 62
13-18 มี.ค. 62
14-19 มี.ค. 62
15-20 มี.ค. 62
16-21 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 59,900
69,900
69,900
69,900
74,900
76,900
77,900
68,900
64,900
61,900
61,900
60,900
60,900
60,900
60,900
60,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)เกาะฮอกไกโด – คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro)คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro)คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro)โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้วJTC DUTY FREE-ซัปโปโร ซัปโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 10:28

JJP32 ออกไกโด ฮาโกดาเตะ THE STAR 5 วัน 4 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 39,888 (TG)

ScreenShot 20181121101125
รหัสทัวร์: JJP32
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 –13 ธ.ค.61
16 –20 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 39,888
39,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภุมิ – สนามบินชิโตเซ่ -โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะอุทยานแห่งชาติโอนุมะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ-โกดังอิฐแดง-ชวิวยอดเขาฮาโกดาเตะตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โรงงานช็อคโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิเมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกล่องดนตรีและเครื่องแก้ว – ลานสกี BANKEIอดีตศาลาว่าการ – หอนาฬิกา - DUTY FREE – HILL OF THE BUDDHA MITSUI OUTLET - สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 10:15

JJP45 นิกโก โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า 6 วัน 4 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 42,999 (TG)

2018 06 21 163151
รหัสทัวร์: JJP45
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ตุลาคม 61
12-17 ตุลาคม 61
17-22 ตุลาคม 61
24-29 ตุลาคม 61
31 ตุลาคม –5 พฤศจิกายน 61
7-12 พฤศจิกายน 61
14-19 พฤศจิกายน 61
17-22 พฤศจิกายน 61
28 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
47,999
47,999
47,999
47,999
47,999
42,999
47,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ-อิบารากิ-อุชิกุ ไดบุสึ ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์คนิกโก้ - นิกโก-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจิ - มิตซุย เอ้าท์เลต(ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ออนเซ็น) - ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ศูนย์ชงชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้า-ดิวตี้ฟรีเอ๊กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 16:45

JJP41 โตเกียว โอซาก้า WINTER 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 39,888 (TG)

ScreenShot 20181121095609
รหัสทัวร์: JJP41
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธ.ค.61
05-10 ธ.ค.61
06-11 ธ.ค.61
07-12 ธ.ค.61
08-13 ธ.ค.61
12-17 ธ.ค.61
13-18 ธ.ค.61
14-19 ธ.ค.61
15-20 ธ.ค.61
19-24 ธ.ค.61
20-25 ธ.ค.61
21-26 ธ.ค.61
22-27 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 44,888
45,888
39,888
44,888
42,888
42,888
42,888
44,888
42,888
44,888
44,888
44,888
45,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากา มิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด โกเทมบะเอ้าเลทลานสกีฟูจิเท็น-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น นาโกยา-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Satoหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกยา-ปราสาทนาโกยา โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ช้อปปิ้งชินไชบาชิอาราชิยามะ-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งโดทงบุริ เมืองนารา-วัดโทไดจิ-พระพุทธรูปไดบุทสึ-ริงกุเอ้าท์เลต-สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 10:02

JJP46 โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 4 คืน เดือน ตค-พย.61 เริ่มต้น 39,888 (TG)

2018 06 21 164841
รหัสทัวร์: JJP46
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 ตุลาคม 61
13-18 ตุลาคม 61
19-24 ตุลาคม 61
26-31 ตุลาคม 61
2-7 พฤศจิกายน 61
9-14 พฤศจิกายน 61
15-20 พฤศจิกายน 61
22-27 พฤศจิกายน 61
30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 45,999
45,999
45,999
43,999
39,888
42,999
42,999
42,999
42,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ตลาดอะเมโยโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เรียนรู้วิธีการชงชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกย่า-ข้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้าดิวตี้ฟรี-เอ๊กซ์โปซิตี้ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(ไม่มีบัสบริการ) - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 16:53

JJP42 โอซาก้า โตเกียว GOLDEN ROUTE 6 วัน 4 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 29,888 (XW)

ScreenShot 20181121104317
รหัสทัวร์: JJP42
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30พ.ย.-5ธ.ค.61
02-07 ธ.ค.61
03-08 ธ.ค.61
07-12 ธ.ค.61
09-14 ธ.ค.61
10-15 ธ.ค.61
12-17 ธ.ค.61
14-19 ธ.ค.61
16-21 ธ.ค.61
17-22 ธ.ค.61
19-24 ธ.ค.61
21-26 ธ.ค.61
23-28 ธ.ค.61
24-29 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 31,888
35,888
33,888
35,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
34,888
34,888
35,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ-เกียวโต-อาราชิยามะ-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอกากิ-จ.กิฟุห้างอิออนมอลล์หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-นากาโน่(ขาปูยักษ์ + ออเซ็นธรรมชาติ)ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไค-โตเกียววัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์คอิสระฟรีเดย์เที่ยวเต็มวัน เลือช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์วัดนาริตะซัน-ร้านดองกี้-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 10:47

PJP11A โตเกียว SNOW RAINBOW PREMIUM NEW YEAR 6 วัน 3 คืน เดินทางปีใหม่61 เริ่มต้น 52,888 (TG)

ScreenShot 20181106143004
รหัสทัวร์: PJP11A
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 52,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-31 ธ.ค.61
29ธ.ค.-3ม.ค.62
ราคาทัวร์: 52,888
55,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินฮาเนดะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลทฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุโยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลทช้อปปิ้งฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 14:40

JJP43 โตเกียว โอซาก้า WOW WINTER 6 วัน 4 คืน เดือน พย.-มีค.62 เริ่มต้น 42,888 (TG)

ScreenShot 20181121141021
รหัสทัวร์: JJP43
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ม.ค.62
11-16 ม.ค.62
12-17 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
17-22 ม.ค.62
18-23 ม.ค.62
19-24 ม.ค.62
23-28 ม.ค.62
24-29 ม.ค.62
25-30 ม.ค.62
26-31 ม.ค.62
30ม.ค.-4ก.พ.62
31ม.ค.-5ก.พ.62
01-06 ก.พ.62
02-07 ก.พ.62
06-11 ก.พ.62
07-12 ก.พ.62
08-13 ก.พ.62
09-14 ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
14-19 ก.พ.62
15-20 ก.พ.62
16-21 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
21-26 ก.พ.62
22-27 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
27ก.พ.-4มี.ค.62
28ก.พ.-5มี.ค.62
ราคาทัวร์: 44,888
44,888
42,888
44,888
44,888
44,888
43,888
44,888
44,888
44,888
43,888
44,888
44,888
45,888
44,888
45,888
45,888
45,888
44,888
45,888
45,888
46,888
46,888
45,888
45,888
45,888
45,888
45,888
45,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากา มิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด โกเทมบะเอ้าเลทลานสกีฟูจิเท็น-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น นาโกยา-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Satoหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกยา-ปราสาทนาโกยา โอซาก้า-เอ็กซ์โซิตี้-ช้อปปิ้งชินไชบาชิอาราชิยามะ-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งโดทงบุริ เมืองนารา-วัดโทไดจิ-พระพุทธรูปไดบุทสึ-ริงกุเอ้าท์เลต-สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 15:00

PJP11G โตเกียว สวนอุเอโนะ BLOSSOM SAKURA 6 วัน 4 คืน วันที่ 12-17 เม.ย.62 ราคา 49,999 (MH)

ScreenShot 20181106144439
รหัสทัวร์: PJP11G
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 49,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ โกเท็มบะเอ้าเลตภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่าอิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์สนามบินนาริตะสนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 14:50

PJP12 โตเกียว SNOW บริ๊ง บริ๊ง เที่ยวเต็ม เดือน ธค61.-มค.62 เริ่มต้น 22,888 (XW)

ScreenShot 20181106152140
รหัสทัวร์: PJP12
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค.61
02-06 ธ.ค.61
03-07 ธ.ค.61
04-08 ธ.ค.61
05-09 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
09-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
24-28 ธ.ค.61
25-29 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
01-05 ม.ค.62
02-06 ม.ค.62
03-07 ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 30,888
30,888
29,888
30,888
31,888
31,888
31,888
30,888
29,888
29,888
28,888
29,888
29,888
28,888
28,888
27,888
27,888
28,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
30,888
30,888
32,888
32,888
27,888
27,888
26,888
26,888
25,888
22,888
23,888
25,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะสนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลตโกเทมบะ (อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)ลานสกีฟูจิเท็น-พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น-เมืองคามาคุระพระใหญ่ไดบุสึ-โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมนกรุงโตเกียว-ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าวัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 15:29

PJP12S โตเกียว NEW YEAR SNOW บริ๊ง บริ๊ง เที่ยวเต็ม เดือน ธค.61 (ปีใหม่) เริ่มต้น 36,888 (XW)

ScreenShot 20181106153656
รหัสทัวร์: PJP12S
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28ธ.ค.-1ม.ค.62
29ธ.ค.-2ม.ค.62
30ธ.ค.-3ม.ค.62
31ธ.ค.-4ม.ค.62
ราคาทัวร์: 37,888
39,888
39,888
36,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะสนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลตโกเทมบะ ลานสกีฟูจิเท็น-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-เมืองคามาคุระพระใหญ่ไดบุสึ-โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมนกรุงโตเกียว-ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าวัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 15:42

PJP14 โตเกียว FUJI DISNEYLAND ภาค III 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-มค.62 เริ่มต้น 24,888 (XW)

ScreenShot 20181106162350
รหัสทัวร์: PJP14
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.-3 ธ.ค.61
30พ.ย.-4 ธ.ค.61
01-05 ธ.ค.61
02-06 ธ.ค.61
03-07 ธ.ค.61
04-08 ธ.ค.61
05-09 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
09-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
01-05 ม.ค.62
02-06 ม.ค.62
03-07 ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
ราคาทัวร์: 24,888
24,888
26,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
30,888
30,888
29,888
28,888
27,888
27,888
28,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
26,888
25,888
25,888
24,888
22,888
22,888
24,888
25,888
25,888
25,888
24,888
24,888
24,888
24,888
25,888
25,888
25,888
24,888
24,888
24,888
24,888
25,888
25,888
25,888
24,888
24,888
24,888
24,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะไดเวอร์ซิตี้(ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)ลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวฟูจิที่โออิชิปาร์ค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไมิตซุยเอ้าท์เลตพาร์คอิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่ง จากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์วัดนาริตะซัน-ถนนช้อปปิ้งหน้าวัดนาริตะ-สนามบินนาริตะสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 16:39

PJP13 โตเกียว SKI หน้าหนาว 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 20,888 (XW)

ScreenShot 20181106160909
รหัสทัวร์: PJP13
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค.61
02-06 ธ.ค.61
03-07 ธ.ค.61
04-08 ธ.ค.61
05-09 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
09-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
24-28 ธ.ค.61
25-29 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
01-05 ม.ค.62
02-06 ม.ค.62
03-07 ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
28,888
29,888
30,888
30,888
30,888
29,888
28,888
28,888
27,888
28,888
28,888
27,888
27,888
26,888
26,888
27,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
29,888
31,888
31,888
26,888
26,888
25,888
25,888
24,888
20,888
22,888
24,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะสนามบินนาริตะ-หุบเขาโอวาคุดานิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลตโกเทมบะ (อาบน้ำแร่ธรรมชาติ)ลานสกีฟูจิเท็น-พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 16:14

TTNTR19 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

ScreenShot 20180815172036
รหัสทัวร์: TTNTR19
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 มกราคม 2562
03-07 มกราคม 2562
04-08 มกราคม 2562
05-09 มกราคม 2562
06-10 มกราคม 2562
07-11 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
24-28 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
26-30 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01-05 กุมภาพันธ์ 2562
02-06 กุมภาพันธ์ 2562
03-07 กุมภาพันธ์ 2562
04-08 กุมภาพันธ์ 2562
05-09 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
07-11 กุมภาพันธ์ 2562
08-12 กุมภาพันธ์ 2562
09-13 กุมภาพันธ์ 2562
10-14 กุมภาพันธ์ 2562
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
15-19 กุมภาพันธ์ 2562
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
17-21 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
19-23 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
21-25 กุมภาพันธ์ 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
24-28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
01-05 มีนาคม 2562
02-06 มีนาคม 2562
03-07 มีนาคม 2562
04-08 มีนาคม 2562
05-09 มีนาคม 2562
06-10 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
08-12 มีนาคม 2562
09-13 มีนาคม 2562
10-14 มีนาคม 2562
11-15 มีนาคม 2562
12-16 มีนาคม 2562
13-17 มีนาคม 2562
14-18 มีนาคม 2562
15-19 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : มกราคม -  มีนาคม  2562
กรุงเทพ
สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น- ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท- โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ-วัดนาริตะซัง– ช้อปปิ้งอิออน - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว–คุจูกุริ-สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 15 August 2018 17:57

PJP15 โตเกียว BANANA ชมงานประดับไฟฤดูหนาว 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น (23,888)

ScreenShot 20181106164119
รหัสทัวร์: PJP15
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 ม.ค.62
07 – 11 ม.ค.62
08 – 12 ม.ค.62
09 – 13 ม.ค.62
10 – 14 ม.ค.62
11 – 15 ม.ค.62
12 – 16 ม.ค.62
13 – 17 ม.ค.62
14 – 18 ม.ค.62
15 – 19 ม.ค.62
16 – 20 ม.ค.62
17 – 21 ม.ค.62
18 – 22 ม.ค.62
19 – 23 ม.ค.62
20 – 24 ม.ค.62
21 – 25 ม.ค.62
22 – 26 ม.ค.62
23 – 27 ม.ค.62
24 – 28 ม.ค.62
25 – 29 ม.ค.62
26 – 30 ม.ค.62
27 – 31 ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01 – 05 ก.พ.62
02 – 06 ก.พ.62
03 – 07 ก.พ.62
04 – 08 ก.พ.62
05 – 09 ก.พ.62
06 – 10 ก.พ.62
07 – 11 ก.พ.62
08 – 12 ก.พ.62
09 – 13 ก.พ.62
10 – 14 ก.พ.62
11 – 15 ก.พ.62
12 – 16 ก.พ.62
13 – 17 ก.พ.62
14 – 18 ก.พ.62
15 – 19 ก.พ.62
16 – 20 ก.พ.62
17 – 21 ก.พ.62
18 – 22 ก.พ.62
19 – 23 ก.พ.62
20 – 24 ก.พ.62
21 – 25 ก.พ.62
22 – 26 ก.พ.62
23 – 27 ก.พ.62
24 – 28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
01 – 05 มี.ค.62
02 – 06 มี.ค.62
03 – 07 มี.ค.62
04 – 08 มี.ค.62
05 – 09 มี.ค.62
06 – 10 มี.ค.62
07 – 11 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
09 – 13 มี.ค.62
10 – 14 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินนาริตะ-เกาะโอไดบะ-โทโยซุ-เทพีเสรีภาพ กันดั้มตัวใหม่ Rx-O UNICORN โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ (ออนเธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)ลานสกีฟูจิเท็น-โออิชิปาร์ค-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-โตเกียวร้านAKAJEWELRYช้อปปิ้งชินจูกุโตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อิออนมอลล์-ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันวัดนาริตะซัน-Naritasanomotesando Street สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 17:14

TTNTR23 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 4 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 30,888 (TR)

ScreenShot 20180907145118
รหัสทัวร์: TTNTR23
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 24 มีนาคม 2562
27 - 31 มีนาคม 2562
03 - 07 เมษายน 2562
10 - 14 เมษายน 2562
17 - 21 เมษายน 2562
24 - 28 เมษายน 2562
ราคาทัวร์: 30,888
30,888
32,888
35,888
30,888
30,888
หมายเหตุ -
-
-
วันหยุดสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า –ซาคาเอะอาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 07 September 2018 15:05

SKJP02 ฮอกกไกโด สั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 53,900 (TG)

ScreenShot 20180907170901
รหัสทัวร์: SKJP02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 53,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 ธันวาคม 61
22 - 27 มกราคม 61
01 – 06 มีนาคม 62
08 – 13 มีนาคม 62
14 – 19 มีนาคม 62
19 – 24 มีนาคม 62
26 - 31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 53,900
54,900
56,900
56,900
54,900
54,900
54,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะสนามบินชิโตเซะ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - เมืองอิวะนัยอิวะนัย - คิโรโระรีสอร์ท –ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็มพิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – ซัปโปโร – อดีตทำเนียบ รัฐบาล - โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 07 September 2018 17:22

TTNTR26 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 28,888 (TR)

ScreenShot 20181003161851
รหัสทัวร์: TTNTR26
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 เมษายน 2562
21-25 เมษายน 2562
22-26 เมษายน 2562
23-27 เมษายน 2562
24-28 เมษายน 2562
25-29 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคาทัวร์: 29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต– Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน- ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา–หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 03 October 2018 16:41

SKJP03 ฮอกไกโด หิมะแรก 6 วัน 4 คืน เดินทางวันที่ 23-28 พ.ย.61 ราคา49,900 (TG)

2018 08 03 101033
รหัสทัวร์: SKJP03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 - 28 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 49,900
หมายเหตุ

เดินทางวันที่  23 - 28   พฤศจิกายน  2561
กรุงเทพฯ
– สนามบินชิโตเซ่-สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – โทยะ-ฟาร์มหมีสีน้ำตาล เขาไฟโชวะ ชินซัง – โรงงานช็อกโกแลต – พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท โรงแรมระดับ 5 ดาวเมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว - ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ ) – มิตซุย เอ้าท์เล็ท ซัปโปโร – เนินแห่งพระพุทธเจ้า - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – เจอาร์ทาว - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 03 August 2018 10:24

TTNXJ60 โฮซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2018 06 06 130821
รหัสทัวร์: TTNXJ60
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30-04 ตุลาคม 61
01-05 ตุลาคม 61
02-06 ตุลาคม 61
03-07 ตุลาคม 61
04-08 ตุลาคม 61
05-09 ตุลาคม 61
06-10 ตุลาคม 61
07-11 ตุลาคม 61
08-12 ตุลาคม 61
09-13 ตุลาคม 61
10-14 ตุลาคม 61
11-15 ตุลาคม 61
13-17 ตุลาคม 61
14-18 ตุลาคม 61
15-19 ตุลาคม 61
16-20 ตุลาคม 61
17-21 ตุลาคม 61
18-22 ตุลาคม 61
19-23 ตุลาคม 61
20-24 ตุลาคม 61
21-25 ตุลาคม 61
22-26 ตุลาคม 61
23-27 ตุลาคม 61
24-28 ตุลาคม 61
25-29 ตุลาคม 61
26-30 ตุลาคม 61
27-31 ตุลาคม 61
28-01 พฤศจิกายน 61
29-02 พฤศจิกายน 61
30-03 พฤศจิกายน 61
31-04 พฤศจิกายน 61
01-05 พฤศจิกายน 61
02-06 พฤศจิกายน 61
03-07 พฤศจิกายน 61
04-08 พฤศจิกายน 61
05-09 พฤศจิกายน 61
06-10 พฤศจิกายน 61
07-11 พฤศจิกายน 61
08-12 พฤศจิกายน 61
09-13 พฤศจิกายน 61
10-14 พฤศจิกายน 61
11-15 พฤศจิกายน 61
12-16 พฤศจิกายน 61
13-17 พฤศจิกายน 61
14-18 พฤศจิกายน 61
15-19 พฤศจิกายน 61
16-20 พฤศจิกายน 61
17-21 พฤศจิกายน 61
18-22 พฤศจิกายน 61
19-23 พฤศจิกายน 61
20-24 พฤศจิกายน 61
21-25 พฤศจิกายน 61
22-26 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
24-28 พฤศจิกายน 61
25-29 พฤศจิกายน 61
26-30 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
32,888
32,888
30,888
30,888
30,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านนินจาอิงงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เอ็กซ์โปซิตี้- หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออนมอลล์ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 06 July 2018 10:47

SKJP03 ฮอกไกโด หิมะแรก 6 วัน 4 คืน เดินทางวันที่ 23-28 พ.ย.61 ราคา49,900 (TG)

ScreenShot 20180907172817
รหัสทัวร์: SKJP03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 - 28 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซสนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – โทยะฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ภูเขาไฟโชวะชินซัง – โรงงานช็อกโกแลต – พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท โรงแรมระดับ 5 ดาว ( สถานที่หลักในการถ่ายทำภาพยนตร์ “แฟนเดย์” แฟนกันแค่วันเดียว )เมืองโตารุ – คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว - ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ ) – มิตซุย เอ้าท์เล็ท – เข้าที่พักซัปโปโร – เนินแห่งพระพุทธเจ้า - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – เจอาร์ทาว - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 07 September 2018 17:45

TTNXJ79 ฮอกไกโด ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำอะ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มตัน 23,888 (XJ)

ScreenShot 20181004181001
รหัสทัวร์: TTNXJ79
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27พ.ย.-1ธ.ค.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
1 -5 ธ.ค.61
2 -6 ธ.ค.61
3 -7 ธ.ค.61
4 -8 ธ.ค.61
5 -9 ธ.ค.61
6 -10 ธ.ค.61
7 -11 ธ.ค.61
8-12 ธ.ค.61
9-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
31ธ.ค.61-4ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
28 ม.ค.-1ก.พ.62
29 ม.ค.-2ก.พ.62
30 ม.ค.-3ก.พ.62
31 ม.ค.-4ก.พ.62
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
25,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
28,888
28,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
35,888
35,888
36,888
38,888
38,888
35,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร –ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระช้อปปิ้งหรือท่อเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 12 October 2018 17:37

SKJP04 ฮอกกไกโด สั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 53,900 (TG)

ScreenShot 20181109150348
รหัสทัวร์: SKJP04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 53,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 –25 ธ.ค.61
21 –26 ธ.ค.61
22 –27 ธ.ค.61
29ม.ค.-3ก.พ.62
13 - 18 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 53,900
61,900
58,900
57,900
58,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะสนามบินชิโตเซะ – โรงงานช็อกโกแล็ต – คลองโอตารุ – โรงงานแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ - ที่พัก เมืองโอตารุ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - ที่พักคิโรโระรีสอร์ท – ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOWPARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็มพิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์ อดีตทำเนียบรัฐบาล -สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโเมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 15:10

TTNXJ86 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ Super Ski 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 27,888 (XJ)

ScreenShot 20181015194303
รหัสทัวร์: TTNXJ86
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค.61
02-06 ธ.ค.61
03-07 ธ.ค.61
04-08 ธ.ค.61
05-09 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
09-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
24-28 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
31ธ.ค.61-4ม.ค.62
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
32,888
35,888
35,888
35,888
33,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือสนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮท์แลนด์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติลานสกีฟูจิเท็น –พิธีชงชาญี่ปุ่น–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุวัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า – อิออน– สนามบินนาริตะสนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 15 October 2018 19:50

T2JP03 โคมัตสึ -NAGANO 6 วัน 4 คืน เดินทาง 28 ธ.ค-2 ม.ค 62 ราคา 48,900 (TG)

ScreenShot 20181015180601
รหัสทัวร์: T2JP03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28ธค.61-2ม.ค.62
ราคาทัวร์: 48,900
หมายเหตุ ปีใหม่

กรุงเทพฯสนามบินสุวรรณภูมิโคมัตสุ – เคนโระโคเอน –ฮิกาชิยามะ – วัดซุยริวจิ – อูโอสุ นากาโน่–ออนเซ็นลิง – ไร่วาซาบิ –มัตสึโมโต้ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – คานาซาว่า ตลาดโอมิโจ - มิตซุย เอาท์เลท - เส้นทางเรียบชายทะเลสนามบินโคมัตสุ– สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 15 October 2018 18:17

TTNXJ90 ฮอกไกโด Monbetsu ซุปตาร์ เรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

ScreenShot 20181016101642
รหัสทัวร์: TTNXJ90
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-18 ม.ค.62
14-19 ม.ค.62
15-20 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
17-22 ม.ค.62
18-23 ม.ค.62
19-24 ม.ค.62
20-25 ม.ค.62
21-26 ม.ค.62
22-27 ม.ค.62
23-28 ม.ค.62
24-29 ม.ค.62
25-30 ม.ค.62
26-31ม.ค.62
27ม.ค.-1ก.พ.62
28ม.ค.-2ก.พ.62
29ม.ค.-3ก.พ.62
30ม.ค.-4ก.พ.62
31ม.ค.-5ก.พ.62
10-15 ก.พ.62
11-16 ก.พ.62
12-17 ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
14-19 ก.พ.62
15-20 ก.พ.62
16-21 ก.พ.62
17-22 ก.พ.62
18-23 ก.พ.62
19-24 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
21-26 ก.พ.62
22-27 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
24ก.พ.-1มี.ค.62
25ก.พ.-2มี.ค.62
26ก.พ.-3มี.ค.62
27ก.พ.-4มี.ค.62
28ก.พ.-5มี.ค.62
01-06 มี.ค.62
02-07 มี.ค.62
03-08 มี.ค.62
04-09 มี.ค.62
05-10 มี.ค.62
06-11 มี.ค.62
07-12 มี.ค.62
08-13 มี.ค.62
09-14 มี.ค.62
10-15 มี.ค.62
11-16 มี.ค.62
12-17 มี.ค.62
13-18 มี.ค.62
14-19 มี.ค.62
15-20 มี.ค.62
16-21 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
31,888
31,888
31,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
28,888
28,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเช่ - เมืองซัปโปโร - มิตชุยเอาเล้ตท์- ลานสกีโคคุไซซัปโปโร- หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าเมืองมอนเบ็ทสึล่องเรือตัดน้ำแข็ง–เมืองฟุราโน่- สุนัขลากเลื่อน- เมืองอาซาฮิคาว่า –อิออน ทาวน์ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า- เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิเมืองซัปโปโร - ภูเขาไฟโวะชินซัง–สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน–ทะเลสาบโทยะ–หุบเขานรกจิโกกุดานิ - มิตซุยเอ้าเลท - ซูซูกิโนะสนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 17 November 2018 17:18

T2JP04 โคมัตสึ ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน เดินทางวันที่ 28 ธ.ค.61-2ม.ค.61 ราคา 48,900 (TG)

ScreenShot 20181015182559
รหัสทัวร์: T2JP04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28ธค.61-2ม.ค.62
ราคาทัวร์: 48,900
หมายเหตุ ปีใหม่

กรุงเทพฯสนามบินสุวรรณภูมิ โคมัตสุ –ชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่าทาคายาม่า– นาโกย่า–ศาลเจ้าโอสึคันนง– วัดน้ำใส –ช้อปปิ้งชินไซบาซิปราสาทโอซาก้า–โกเบฮาร์เบอร์แลนด์–อะมะโนะฮะชิดะเตะเมืองอิเนะ–สวนเค็นโรคุเอ็น–ย่านฮิกาชิ ชายะ– เส้นทางเรียบชายทะเลสนามบินโคมัตสุ– สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 15 October 2018 18:29

AZGHOK02 ฮอกไกโด SNOW WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61เริ่มต้น 24,999 (XJ)

ScreenShot 20181113110124
รหัสทัวร์: AZGHOK02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30พ.ย.4ธ.ค.61
01–05 ธ.ค.61
04–08 ธ.ค.61
05–09 ธ.ค.61
07–11 ธ.ค.61
08–12 ธ.ค.61
12–16 ธ.ค.61
13–17 ธ.ค.61
14–18 ธ.ค.61
15–19 ธ.ค.61
18–22 ธ.ค.61
19–23 ธ.ค.61
20–24 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 24,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้ปิ้ทานุกิโคจิลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ -อิออน - ซัปโปโร อุทยานโมอาย - ขอพรพระอะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์ เล็ตสนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 11:09

TTNTG45 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ แดงจ๊าด ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 37,388 (TG)

ScreenShot 20180912150813
รหัสทัวร์: TTNTG45
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,388
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 41,388
41,388
41,388
43,388
41,388
41,388
41,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
37,388
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี - หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิด - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 12 September 2018 15:17

AZGHOK05 ฮอกไกโด สกี WINTER LOVE 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 39,999 (TG)

ScreenShot 20180917142112
รหัสทัวร์: AZGHOK05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 41,999
39,999
39,999
40,999
40,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมโชวะชินซังลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่กับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดฃทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - MITSUI OUTLETสนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Monday, 17 September 2018 14:29

TTNTG48 ฮอกไกโด Furano ซุปตาร์ ฮีโร่ (Welcome back) 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 36,388 (TG)

2018 07 24 173211
รหัสทัวร์: TTNTG48
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,388
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย. - 04 ธ.ค.2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 36,388
38,388
38,388
38,388
38,388
38,388
38,388
38,388
40,388
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : พฤศจิกายน  -  ธันวาคม   2561
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ –FuranoNingle Terrace - สุนัขลากเลื่อน - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ–เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า -อออนทาวน์สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ– ถนนช้อปปิ้งเฮวะ โดริคลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  สนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 12 September 2018 15:57

AZGHOK1 ฮอกไกโด SKI WINTER LOVE 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 26,999 (XJ)

ScreenShot 20181017103114
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: AZGHOK1
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
26ก.พ.-2 มี.ค.62
27ก.พ.-3 มี.ค.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02- 06 มี.ค.62
05- 09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20- 24 มี.ค.62
21- 25 มี.ค.62
22- 26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
30,999
30,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ลานกิจกรรมหิมะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดอุทยานโมอาย – ตลาดซัปโปโรโจไง – ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต สวนโอโดริ - ทำเรียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 10:54

TTNTG49 ฮอกไกโด Ice Breaker ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก 5 วัน 3 คืน เดือน มค.62 เริ่มต้น 39,388 (TG)

ScreenShot 20180724183027
รหัสทัวร์: TTNTG49
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,388
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 62
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 62
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 62
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 62
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 62
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
41,388
41,388
39,388
39,388
39,388
หมายเหตุ บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
-
-
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
-
-
-
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
-
-
-
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  : มกราคม - กุมภาพันธ์   2562
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเช่ - เมืองฟุราโน่ – สุนัขลากเลื่อน -เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์เมืองมอนเบ็ทสึล่องเรือตัดน้ำแข็ง–เล่นสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาว่า –อิออน ทาวน์เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้ากาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-สนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 12 September 2018 16:14

AZGKIX01 โอซาก้า ทาคายาม่า นารา FROZEN 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

ScreenShot 20181017141139
รหัสทัวร์: AZGKIX01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 –12 ม.ค.62
09 –13 ม.ค.62
12 –16 ม.ค.62
18 –22 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
23 –27 ม.ค.62
09 –13 ก.พ.62
13 –17 ก.พ.62
15 –19 ก.พ.62
16 –20 ก.พ.62
19 –23 ก.พ.62
23 –27 ก.พ.62
26ก.พ.–2มี.ค.62
27ก.พ.–3มี.ค.62
28ก.พ.–4มี.ค.62
01–05 มี.ค.62
02–06 มี.ค.62
05–09 มี.ค.62
06–10 มี.ค.62
08–12 มี.ค.62
09–13 มี.ค.62
13–17 มี.ค.62
14–18 มี.ค.62
15–19 มี.ค.62
16–20 มี.ค.62
19–23 มี.ค.62
20–24 มี.ค.62
21–25 มี.ค.62
22–26 มี.ค.62
23–27 มี.ค.62
26–30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
26,999
28,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น– วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะนารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 15:27

TTNTG50 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมขาว (rerun) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 39,399 (TG)

ScreenShot 20180815154007
รหัสทัวร์: TTNTG50
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,399
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,399
40,399
40,399
40,399
40,399
40,399
40,399
40,399
40,399
40,399
40,399
40,399
40,399
40,399
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  ธันวาคม   2561
กรุงเทพ
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination - ข้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 12 September 2018 16:26

AZGNGO04 นาโกย่า ชิราคาวาโกะ SNOW MONKEY 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 35,999 (XJ)

ScreenShot 20180917112514
รหัสทัวร์: AZGNGO04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 13 มกราคม 62
16 - 20 มกราคม 62
23 - 27 มกราคม 62
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
06 - 10 กุมภาพันธ์ 62
13 - 17 กุมภาพันธ์ 62
19 - 23 กุมภาพันธ์ 62
27 - 03 กุมภาพันธ์ 62
06 – 10 มีนาคม 62
12 – 16 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 35,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ โกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี ปราสาทมัตซึโมโต้–ทะเลสาบสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง -อิออน จัสโก้ - NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION-สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 17 September 2018 11:37

TTNTR13 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

2018 06 06 095549
รหัสทัวร์: TTNTR13
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27–01 ตุลาคม 2561
28–02 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
31–04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
28–02ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 23,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
29,888
27,888
27,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ  - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–เมืองคามาคุระ–วัดโตคุอิน - ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ– อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:05

AZGNRT01 โตเกียว SNOW EXTREAM 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 19,999 (SL)

ScreenShot 20181113193411
รหัสทัวร์: AZGNRT01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 ธ.ค.61
07 – 11 ธ.ค.61
08 – 12 ธ.ค.61
09 – 13 ธ.ค.61
10 – 14 ธ.ค.61
11 – 15 ธ.ค.61
12 – 16 ธ.ค.61
13 – 17 ธ.ค.61
14 – 18 ธ.ค.61
15 – 19 ธ.ค.61
16 – 20 ธ.ค.61
17 – 21 ธ.ค.61
18 – 22 ธ.ค.61
19 – 23 ธ.ค.61
20 – 24 ธ.ค.61
21 – 25 ธ.ค.61
22 – 26 ธ.ค.61
23 – 27 ธ.ค.61
24 – 28 ธ.ค.61
25 – 29 ธ.ค.61
01 – 05 ม.ค.62
02 – 06 ม.ค.62
03 – 07 ม.ค.62
04 – 08 ม.ค.62
05 – 09 ม.ค.62
06 – 10 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
20,999
19,999
19,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
19,999
19,999
20,999
21,999
21,999
20,999
25,999
25,999
25,999
25,999
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์อิออน จัสโก้ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 20 November 2018 15:14

TTNTR14 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ICY SNOWY 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มค.62 เริ่มต้น 24,888 (TR)

2018 06 06 101451
รหัสทัวร์: TTNTR14
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 - 02 ธันวาคม 2561
29 - 03 ธันวาคม 2561
30 - 04 ธันวาคม 2561
05 - 09 ธันวาคม 2561
06 - 10 ธันวาคม 2561
07 - 11 ธันวาคม 2561
12 - 16 ธันวาคม 2561
13 - 17 ธันวาคม 2561
14 - 18 ธันวาคม 2561
19 - 23 ธันวาคม 2561
20 - 24 ธันวาคม 2561
21 - 25 ธันวาคม 2561
26 - 30 ธันวาคม 2561
27 - 31 ธันวาคม 2561
28 - 01 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 24,888
28,888
28,888
28,888
28,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
35,888
35,888
39,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–เมืองคามาคุระ–วัดโตคุอิน - ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ– อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:22

AZGNRT10 โตเกียว STRONG WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

ScreenShot 20180921172955
รหัสทัวร์: AZGNRT10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 13 มกราคม 2562
10 - 14 มกราคม 2562
11 - 15 มกราคม 2562
12 - 16 มกราคม 2562
15 - 19 มกราคม 2562
16 - 20 มกราคม 2562
17 - 21 มกราคม 2562
18 - 22 มกราคม 2562
19 - 23 มกราคม 2562
22 - 26 มกราคม 2562
23 - 27 มกราคม 2562
24 - 28 มกราคม 2562
25 - 29 มกราคม 2562
26 - 30 มกราคม 2562
29 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2562
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2562
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562
01 - 05 มีนาคม 2562
02 - 06 มีนาคม 2562
05 - 09 มีนาคม 2562
06 - 10 มีนาคม 2562
07 - 11 มีนาคม 2562
08 - 12 มีนาคม 2562
09 - 13 มีนาคม 2562
12 - 16 มีนาคม 2562
13 - 17 มีนาคม 2562
14 - 18 มีนาคม 2562
15 - 19 มีนาคม 2562
16 - 20 มีนาคม 2562
19 - 23 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 22,999
25,999
25,999
24,999
24,999
25,999
25,999
25,999
24,999
24,999
25,999
25,999
25,999
21,999
24,999
24,999
25,999
25,999
24,999
24,999
25,999
25,999
25,999
24,999
24,999
25,999
25,999
26,999
26,999
24,999
25,999
25,999
25,999
24,999
24,999
25,999
25,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-นาริตะ-อาซากุสะ-เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแรธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - ชมเทศกาล-Illuminations ณหมู่บ้านเยอรมัน-อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 21 September 2018 17:51

TTNTR16 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ 4 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

2018 06 06 103415
รหัสทัวร์: TTNTR16
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-28 พฤศจิกายน 2561
02-05 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
30 -2 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 23,888.-
28,888.-
28,888.-
26,888.-
26,888.-
39,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น- ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ- นาโกย่า–เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:38

AZGNRT11 โตเกียว SPARKLING SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

ScreenShot 20180924175300
รหัสทัวร์: AZGNRT11
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 13 มกราคม 2562
10 - 14 มกราคม 2562
11 - 15 มกราคม 2562
12 - 16 มกราคม 2562
16 - 20 มกราคม 2562
17 - 21 มกราคม 2562
18 - 22 มกราคม 2562
19 - 23 มกราคม 2562
23 - 27 มกราคม 2562
24 - 28 มกราคม 2562
25 - 29 มกราคม 2562
26 - 30 มกราคม 2562
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2562
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
01 - 05 มีนาคม 2562
02 - 06 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 - 11 มีนาคม 2562
08 - 12 มีนาคม 2562
09 - 13 มีนาคม 2562
13 - 17 มีนาคม 2562
14 - 18 มีนาคม 2562
15 - 19 มีนาคม 2562
16 - 20 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 23,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
28,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ นาริตะ- นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี - ชินจูกุ – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน นาริตะ – วัดนาริตะ – โอไดบะ– ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 24 September 2018 18:02

TTNTR18 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ SNOWY 5 วัน 4 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 26,888 (TR)

2018 06 06 105259
รหัสทัวร์: TTNTR13
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-02 ธันวาคม61
05-09 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 26,888
31,888
29,888
29,888
33,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ช้อปปิ้งซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 10:43

AZGNRT13 โตเกียว SPARKLING COOLING FRESH 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61ปีใหม่ เริ่มต้น 23,999 (XJ)

ScreenShot 20181112190613
รหัสทัวร์: AZGNRT13
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29พ.ย.-3ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
24 -28 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
ราคาทัวร์: 23,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
27,999
33,999
35,999
36,999
36,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมันนาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี- ชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 19:59

TTNTR21 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ SNOW WHITE 5 วัน 4 คืน เดือน เริ่มต้น 28,888 (TR)

ScreenShot 20181002174904
รหัสทัวร์: TTNTR21
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 มีนาคม 2562
13-17 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบิน
ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 18:14

BO1JXW15 โตเกียว ฟูจิ Autumn Red 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 21,888 (XW)

ScreenShot 20180904102940
รหัสทัวร์: BO1JXW15
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ก.ย. - 4 ต.ค.61
3 – 7 ตุลาคม 61
6 – 10 ตุลาคม 61
9 – 13 ตุลาคม 61
12 – 16 ตุลาคม 61
15 – 19 ตุลาคม 61
18 – 22 ตุลาคม 61
21 – 25 ตุลาคม 61
26 – 30 ตุลาคม 61
27 – 31 ตุลาคม 61
28 ตุลาคม - 1พฤศจิกายน 61
29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 61
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 61
31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 61
1 – 5 พฤศจิกายน 61
2 – 6 พฤศจิกายน 61
3 – 7 พฤศจิกายน 61
4 – 8 พฤศจิกายน 61
5 – 9 พฤศจิกายน 61
6 – 10 พฤศจิกายน 61
7 – 11 พฤศจิกายน 61
8 – 12 พฤศจิกายน 61
9 – 13 พฤศจิกายน 61
10 – 14 พฤศจิกายน 61
11 – 15 พฤศจิกายน 61
12 – 16 พฤศจิกายน 61
13 – 17 พฤศจิกายน 61
14 – 18 พฤศจิกายน 61
15 – 19 พฤศจิกายน 61
16 – 20 พฤศจิกายน 61
17 – 21 พฤศจิกายน 61
18 – 22 พฤศจิกายน 61
19 – 23 พฤศจิกายน 61
20 – 24 พฤศจิกายน 61
21 – 25 พฤศจิกายน 61
22 – 26 พฤศจิกายน 61
23 – 27 พฤศจิกายน 61
24 – 28 พฤศจิกายน 61
25 – 29 พฤศจิกายน 61
26 – 30 พฤศจิกายน 61
27พฤศจิกายน-1ธันวาคม 61
28พฤศจิกายน-2ธันวาคม 61
29พฤศจิกายน-3ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 24,888
26,888
26,888
26,888
27,888
25,888
27,888
27,888
23,888
22,888
21,888
21,888
22,888
23,888
23,888
23,888
22,888
21,888
22,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
24,888
23,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
24,888
23,888
22,888
22,888
24,888
24,888
24,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  ตุลาคม  -  พฤศจิกายน   2561
ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ฟูจิออนเซ็นอาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา– โอชิโนะฮักไก –พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิไคโร– โตเกียว – ชินจูกุ - นาริตะ อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set) อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกซื้อOption Tourเช้าวัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 September 2018 10:39

TTNTR24 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น (TR)

ScreenShot 20181002181658
รหัสทัวร์: TTNTR24
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 มีนาคม 2562
17-21 มีนาคม 2562
18-22 มีนาคม 2562
19-23 มีนาคม 2562
20-24 มีนาคม 2562
21-25 มีนาคม 2562
22-26 มีนาคม 2562
23-27 มีนาคม 2562
24-28 มีนาคม 2562
25-29 มีนาคม 2562
26-30 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2562
31 มี.ค. – 04เม.ย. 2562
01-05 เมษายน 2562
02-06 เมษายน 2562
03-07 เมษายน 2562
04-08 เมษายน 2562
ราคาทัวร์: 26,888
28,888
28,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
30,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต –Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ –พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา– ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียวสนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือ

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 18:27

BO1JXW16 โตเกียว ฟูจิเท็น สกี Winter White 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 21,900 (XW)

ScreenShot 20180904154947
รหัสทัวร์: BO1JXW16
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 5 ธันวาคม 61
2 – 6 ธันวาคม 61
3 – 7 ธันวาคม 61
4 – 8 ธันวาคม 61
6 – 10 ธันวาคม 61
8 – 12 ธันวาคม 61
9 – 13 ธันวาคม 61
10 – 14 ธันวาคม 61
11 – 15 ธันวาคม 61
13 – 17 ธันวาคม 61
15 – 19 ธันวาคม 61
16 – 20 ธันวาคม 61
17 – 21 ธันวาคม 61
18 – 22 ธันวาคม 61
20 – 24 ธันวาคม 61
22 – 26 ธันวาคม 61
23 – 27 ธันวาคม 61
24 – 28 ธันวาคม 61
25 – 29 ธันวาคม 61
27 – 31 ธันวาคม 61
29 – 2 มกราคม 62
30 – 3 มกราคม 62
31 – 4 มกราคม 62
1 – 5 มกราคม 62
3 – 7 มกราคม 62
5 – 9 มกราคม 62
6 – 10 มกราคม 62
7 – 11 มกราคม 62
8 – 12 มกราคม 62
10 – 14 มกราคม 62
12 – 16 มกราคม 62
13 – 17 มกราคม 62
14 – 18 มกราคม 62
15 – 19 มกราคม 62
17 – 21 มกราคม 62
19 – 23 มกราคม 62
20 – 24 มกราคม 62
21 – 25 มกราคม 62
22 – 26 มกราคม 62
24 – 28 มกราคม 62
26 – 30 มกราคม 62
27 – 31 มกราคม 62
28 ม.ค. - 1 ก.พ.62
29 ม.ค.- 2 ก.พ. 62
31 ม.ค. – 4 ก.พ.62
2 – 6 กุมภาพันธ์ 62
3 – 7 กุมภาพันธ์ 62
4 – 8 กุมภาพันธ์ 62
5 – 9 กุมภาพันธ์ 62
7 – 11 กุมภาพันธ์ 62
9 – 13 กุมภาพันธ์ 62
10 – 14 กุมภาพันธ์ 62
11 – 15 กุมภาพันธ์ 62
12 – 16 กุมภาพันธ์ 62
14– 18 กุมภาพันธ์ 62
16 – 20 กุมภาพันธ์ 62
17 – 21 กุมภาพันธ์ 62
18 – 22 กุมภาพันธ์ 62
19 – 23 กุมภาพันธ์ 62
21 – 25 กุมภาพันธ์ 62
23 – 27 กุมภาพันธ์ 62
24 – 28 กุมภาพันธ์ 62
25 ก.พ. – 1 มี.ค.62
26 ก.พ. - 2 มี.ค.62
28 ก.พ. - 4 มี.ค.62
2 - 6 มีนาคม 62
3 – 7 มีนาคม 62
4 – 8 มีนาคม 62
5 – 9 มีนาคม 62
7 – 11 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 26,900
25,900
25,900
26,900
26,900
25,900
24,900
24,900
24,900
25,900
25,900
24,900
24,900
25,900
25,900
25,900
24,900
25,900
25,900
29,900
35,900
35,900
30,900
25,900
23,900
22,900
21,900
21,900
22,900
23,900
22,900
21,900
22,900
23,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
23,900
23,900
22,900
21,900
22,900
23,900
23,900
22,900
22,900
23,900
23,900
23,900
22,900
22,900
23,900
23,900
22,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
22,900
23,900
23,900
25,900
24,900
24,900
24,900
25,900
25,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ฟูจิออนเซ็นอาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)ศูนยพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ลาสกีฟูจิเท็น –โออิชิปาร์ค- พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว – ชินจูกุ - นาริตะ อาหารเช้า,เที่ยง(Japanese Set) อิสระท่องเที่ยตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกซื้อOption Tourวัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 September 2018 16:04

TTNTR25 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 29,888 (TR)

ScreenShot 20181003160506
รหัสทัวร์: TTNTR25
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 เมษายน 2562
06-10 เมษายน 2562
07-11 เมษายน 2562
08-12 เมษายน 2562
09-13 เมษายน 2562
10-14 เมษายน 2562
11-15 เมษายน 2562
12-16 เมษายน 2562
13-17 เมษายน 2562
14-18 เมษายน 2562
15-19 เมษายน 2562
16-20 เมษายน 2562
17-21 เมษายน 2562
18-22 เมษายน 2562
19-23 เมษายน 2562
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
29,888
29,888
35,888
36,888
36,888
38,888
37,888
35,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต– Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา– ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียวสนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 03 October 2018 16:14

BO1XJ111 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ Autumn 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 24,888 (XJ)

ScreenShot 20180904152638
รหัสทัวร์: BO1XJ111
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 - 26 กันยายน 61
27 ก.ย. – 1 ต.ค.61
6 – 10 ตุลาคม 61
11 – 15 ตุลาคม 61
13 – 17 ตุลาคม 61
20 – 24 ตุลาคม 61
24 – 28 ตุลาคม 61
26 – 30 ตุลาคม 61
30 ต.ค. - 3 พ.ย.61
1 – 5 พฤศจิกายน 61
7 – 11 พฤศจิกายน 61
9 – 13 พฤศจิกายน 61
14 – 18 พฤศจิกายน 61
21 – 25 พฤศจิกายน 61
23 – 27 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย.- 4 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 26,888
24,888
27,888
35,888
35,888
35,888
32,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
29,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ผ่านชมสวนโอโดริ - โอตารุ – คลองโอตารุ – ชมเครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – นั่งกระเช้า UsuzanRopeway – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – จุดชมวิวไซโล -โรงงานช็อกโกแลต – Joy One ดิวตี้ฟรี – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ตามอัธยาศัย หรือซื้อOption Tour-ซัปโปโร -ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 September 2018 15:39

TTNXJ61 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

2018 06 06 125656
รหัสทัวร์: TTNXJ61
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-01 ธันวาคม 61
28-02 ธันวาคม 61
29-03 ธันวาคม 61
30-04 ธันวาคม 61
01-05 ธันวาคม 61
02-06 ธันวาคม 61
03-07 ธันวาคม 61
04-08 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
09-13 ธันวาคม 61
10-14 ธันวาคม 61
11-15 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
16-20 ธันวาคม 61
17-21 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
23-27 ธันวาคม 61
24-28 ธันวาคม 61
25-29 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
27-31 ธันวาคม 61
28-01 มกราคม 62 BUS1
28-01 มกราคม 62 BUS2
29-02 มกราคม 62 BUS1
29-02 มกราคม 62 BUS2
30-03 มกราคม 62 BUS1
30-03 มกราคม 62 BUS2
30-03 มกราคม 62 BUS3
31-04มกราคม 62 BUS1
31-04มกราคม 62 BUS2
ราคาทัวร์: 26,888
28,888
28,888
28,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
32,888
32,888
32,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์-  แช่น้ำแร่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 11:11

BO1XJ114 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว อาซาฮิคาวะ Ice Breaker 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค62 เริ่มต้น 28,900 (XJ)

ScreenShot 20181015202551
รหัสทัวร์: BO1XJ114
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 -27 ม.ค.62
25 -29 ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
13 -17 ก.พ.62
15 -19 ก.พ.62
20 -24 ก.พ.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
6 -10 มี.ค.62
13 -17 มี.ค.62
15 -19 มี.ค.62
20 - 24 มี.ค.62
22 - 26 มี.ค.62
26 - 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 32,900
32,900
32,900
33,900
34,900
32,900
31,900
30,900
30,900
30,900
29,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตะเสะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – โซอุนเคียว – เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ – มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise – หอคอยโอคอทสก์ - อาซาฮิควะ - ห้าง Aeon Mall สี่ โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้าน Duty Free – ทานุกิโคจิ ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 15 October 2018 20:33

TTNXJ62 โอซาก้า WAKAYAMA ซุปตาร์ แมวเหมียว 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค-พ.ย 61 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

0 122018 04 19 181303
รหัสทัวร์: TTNXJ62
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30-05 ตุลาคม 2561
01-06 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-09 ตุลาคม 2561
05-10 ตุลาคม 2561
06-11 ตุลาคม 2561
07-12 ตุลาคม 2561
08-13 ตุลาคม 2561
09-14 ตุลาคม 2561
10-15 ตุลาคม 2561
11-16 ตุลาคม 2561
12-17 ตุลาคม 2561
13-18 ตุลาคม 2561
14-19 ตุลาคม 2561
16-21 ตุลาคม 2561
17-22 ตุลาคม 2561
18-23 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561
20-25 ตุลาคม 2561
21-26 ตุลาคม 2561
22-27 ตุลาคม 2561
23-28 ตุลาคม 2561
24-29 ตุลาคม 2561
25-30 ตุลาคม 2561
26-31 ตุลาคม 2561
27-01 พฤศจิกายน 2561
28-02 พฤศจิกายน2561
29-03 พฤศจิกายน 2561
30-04 พฤศจิกายน 2561
31-05 พฤศจิกายน 2561
01-06 พฤศจิกายน2561
02-07 พฤศจิกายน2561
03-08 พฤศจิกายน2561
04-09 พฤศจิกายน2561
05-10 พฤศจิกายน2561
06-11 พฤศจิกายน2561
07-12 พฤศจิกายน2561
08-13 พฤศจิกายน2561
09-14 พฤศจิกายน2561
10-15 พฤศจิกายน2561
11-16 พฤศจิกายน2561
12-17 พฤศจิกายน2561
13-18 พฤศจิกายน2561
14-19 พฤศจิกายน2561
15-20 พฤศจิกายน2561
16-21 พฤศจิกายน2561
17-22 พฤศจิกายน2561
18-23 พฤศจิกายน2561
19-24 พฤศจิกายน2561
20-25 พฤศจิกายน2561
21-26 พฤศจิกายน2561
22-27 พฤศจิกายน2561
23-28 พฤศจิกายน2561
24-29 พฤศจิกายน2561
25-30 พฤศจิกายน2561
26-01 ธันวาคม2561
27-02 ธันวาคม 2561
28-03 ธันวาคม 2561
29-04 ธันวาคม 2561
30-05 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
34,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านนินจา - ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –โอซาก้า - เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า –Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ - นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ –หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ -อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 14:16

More Articles...

 1. TTNXJ63 โอซาก้า WAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ แมวเหมียว (SNOWY) 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.61-มค.61เริ่มต้น 32,888 (XJ)
 2. TTNXJ65 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.61เริ่มต้น 23,888 (XJ)
 3. TTNXJ66 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)
 4. TTNXJ67 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)
 5. TTNXJ68 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มค.62 เริ่มต้น 23,888 (XJ)
 6. TTNXJ68 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มค.62 เริ่มต้น 23,888 (XJ).
 7. TTNXJ76 NAGOYA ISE ซุปตาร์ อาม่า จัง 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.61-มีค62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)
 8. TTNXJ77 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ม.ค -มี.ค 62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 9. TTNXJ78 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ หวานแหวว 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 ราคา 25,888.- (XJ)
 10. TTNXJ80 โตเกียว Nikko Fukushima ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 23,888 (XJ)
 11. TTNXJ81 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 22,888 (XJ)
 12. TTNXJ82 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki ซุปตาร์ Snow white 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 23,888 (XJ)
 13. TTNXJ83 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ NEW SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 14. TTNXJ85 NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)
 15. TTNXJ89 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ แฟนคลับ ตามกรี๊ด 6 วัน 4 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 29,888 (XJ)
 16. TTNXJ91 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ พาออกเดท 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.61-มค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 17. TTNXJ92 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เบิกบาน (ซากุระ) 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)
 18. TTNXJ93 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 19. WDJ03 ฮอกไกโด MAGIC 6 วัน 4 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 47,999 (TG)
 20. WDJ06 HASHTAG MONKEY ONSEN 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 45,991 (TG

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions