• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

AZGHOK03 ฮอกไกโด พัก Kiroro Resort 1 คืน LIVE 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 39,999 (XJ)

ScreenShot 20181222161112
รหัสทัวร์: AZGHOK03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 –15 เม.ย.62
12 –16 เม.ย.62
13 –17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 39,999
41,999
41,999
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ –หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง SKI RESORT - เมืองโอตารุ – คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - DUTY FREE – เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดอุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 17:53

AZGNRT14 โตเกียว STRONG TULIP 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62สงกรานต์ ราคา 35,999 (XJ)

ScreenShot 20181207190824
รหัสทัวร์: AZGNRT14
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 35,999
37,999
37,999
หมายเหตุ สงกรานต์
สงกรานต์
สงกรานต์

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง เทศกาลดอกทิวลิป - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โอไดบะ ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน จัสโก้ กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 07 December 2018 19:16

AZGNGO04 นาโกย่า ชิราคาวาโกะ SNOW MONKEY 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 35,999 (XJ)

ScreenShot 20181126142555
รหัสทัวร์: AZGNGO04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 13 ม.ค.62
16 - 20 ม.ค.62
23 - 27 ม.ค.62
30ม.ค.–3ก.พ.62
06 - 10 ก.พ.62
13 - 17 ก.พ.62
19 - 23 ก.พ.62
27 - 03 ก.พ.62
06 – 10 มี.ค.62
12 – 16 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 35,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี ปราสาทมัตซึโมโต้–ทะเลสาบสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 November 2018 14:34

BO1JXJ11 โตเกียว ซากุระ Snow Fujiten Kawazu 4 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 21,988 (XJ)

2019 01 25 155731
รหัสทัวร์: BO1JXJ11
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-11 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
14-17 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
24-27 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
01-04 มี.ค. 62
03-06 มี.ค. 62
06-09 มี.ค. 62
07-10 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 21,988
21,988
22,988
23,988
23,988
23,988
23,988
22,988
23,988
23,988
23,988
24,988
24,988
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง–สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - โออิโสะ โออิโสะ – เมืองคาวาซุ - Kawazu Sakura Festival2019–Mishima Skywalk - โอชิโนะฮักไก ออนเซ็นศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกีฟูจิเท็น –พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น– โตเกียว–ช้อปปิ้งชินจูกุ–นาริตะ วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ –ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 16:08

BO1JXW21 โอซาก้า Autumn Snow นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.61-มีค.62 เริ่มต้น 19,888 (XW)

ScreenShot 20181015171720
รหัสทัวร์: BO1JXW21
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 -13 พ.ย.61
16 -20 พ.ย.61
23 -27 พ.ย.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
14 -18 ธ.ค.61
21 -25 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
4 -8 ม.ค.62
11 -15 ม.ค.62
18 -22 ม.ค.62
25 -29 ม.ค.62
1 – 5 ก.พ.62
8 -12 ก.พ.62
15 -19 ก.พ.62
17 -21 ก.พ.62
22 -26 ก.พ.62
1 -5 มี.ค.62
8 -12 มี.ค.62
15 -22 มี.ค.62
22 -26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 21,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
29,888
29,888
22,888
23,888
23,888
22,888
22,888
23,888
24,888
22,888
22,888
24,888
24,888
25,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชง ใส่ชุดกิโมโน –โอซาก้า - ชินไซบาชิ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 2,800)โอซาก้า - โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park - Expo City – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 17 December 2018 18:04

BO1JXJ12 โตเกียว ฟูจิ ซากุระ Festival 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เรื่มต้น 19,888 (XJ)

2019 02 04 180322
รหัสทัวร์: BO1JXJ12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-12 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
30มี.ค.-2เม.ย.62
31มี.ค.-3เม.ย.62
01-04 เม.ย.62
02-05 เม.ย.62
03-06 เม.ย.62
04-07 เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
06-09 เม.ย.62
07-10 เม.ย.62
08-11 เม.ย.62
09-12 เม.ย.62
10-13 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
19,888
21,888
22,888
22,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
25,888
26,888
25,888
25,888
25,888
25,888
29,888
35,888
35,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ –วัดนาริตะ–ออนเซ็นศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–ซากุระริทะเลสาบคาวากูจิโกะ–โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ นาริตะ - โตเกียว–วัดอาซากุสะ –สวนอุเอโนะ–โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ -ถ่ายรูหุ่นกันดั้ม–จังหวัดชิบะ - ชมงานไฟฤดูหนาว Tokyo German Village //หรือ สวนดอกทิวลิปที่เมืองซากุระ –นาริตะร้านดองกี้–ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 04 February 2019 18:16

HPXW53S02 โตเกียว ซากุระ ครบเครื่อง 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 22,999 (XW)

ScreenShot 20181107165357
รหัสทัวร์: HPXW53S02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
30มี.ค.-3เม.ย.62
31มี.ค.-4เม.ย.62
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 22,987
22,987
25,987
25,987
25,987
25,987
27,987
27,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
29,987
29,987
29,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู  ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สาธิตการชงชา - พระใหญ่ USHIKUDAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ หอโทรทัศน์โตเกียว สกายทรี - สวนอุเอโนะ (Ueno Park)  – โอไดบะ  - ย่านชินจุกุ – JTCDUTY FREE – อิออน ทาวน์ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                                                                                         

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 17:10

BO1JXJ13 โตเกียว ฟูจิPinkMoss Festival 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 18,900 (XJ)

2019 02 01 165107
รหัสทัวร์: BO1JXJ13
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 เม.ย.62
16-19 เม.ย.62
17-20 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
20-23 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
22-25 เม.ย.62
23-26 เม.ย.62
24-27 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
27-30 เม.ย.62
28เม.ย.-1พ.ค.62
29เม.ย.-2พ.ค.62
30เม.ย.-3พ.ค.62
01-04 พ.ค.62
04-07 พ.ค.62
9-12 พ.ค.62
11-14 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 24,900
22,900
23,900
23,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
25,900
25,900
25,900
21,900
20,900
18,900
20,900
20,900
20,900
19,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็นโตเกียว– วัดอาซากุสะ– ออนเซ็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งพิงค์มอส – โออิชิปาร์ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ  (Japanese Set)อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือเลือกซื้อOption Tourวัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 February 2019 16:58

JJP16 โตเกียว ซากุระ วิ๊งวิ๊ง 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.62 เริ่มต้น 26,888 (XW)

ScreenShot 20181121092852
รหัสทัวร์: JJP16
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
16-20 มี.ค.61
17-21 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
20-24 มี.ค.61
21-25 มี.ค.61
22-26 มี.ค.61
23-27 มี.ค.61
24-28 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 26,888
27,888
29,888
29,888
29,888
28,888
28,888
28,888
29,888
31,888
31,888
31,888
30,888
30,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะโตเกียววัดอาซากุซะผ่านชมโตเกียวสกายทรีอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิโกเท็มบะเอ้าท์เลตอาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคชงชาแบบญี่ปุ่นผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะโตเกียวร้าน AKA จิวเวอร์รีช้อปปิ้งชินจูกุชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะตลาดอะเมโยโกะโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าวัดนาริตะซันNaritasanOmotesando Street สนามบินนาริตะกรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 09:35

BO1JXW16 โตเกียว ฟูจิเท็น สกี Winter White 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 21,900 (XW)

ScreenShot 20180904154947
รหัสทัวร์: BO1JXW16
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 5 ธันวาคม 61
2 – 6 ธันวาคม 61
3 – 7 ธันวาคม 61
4 – 8 ธันวาคม 61
6 – 10 ธันวาคม 61
8 – 12 ธันวาคม 61
9 – 13 ธันวาคม 61
10 – 14 ธันวาคม 61
11 – 15 ธันวาคม 61
13 – 17 ธันวาคม 61
15 – 19 ธันวาคม 61
16 – 20 ธันวาคม 61
17 – 21 ธันวาคม 61
18 – 22 ธันวาคม 61
20 – 24 ธันวาคม 61
22 – 26 ธันวาคม 61
23 – 27 ธันวาคม 61
24 – 28 ธันวาคม 61
25 – 29 ธันวาคม 61
27 – 31 ธันวาคม 61
29 – 2 มกราคม 62
30 – 3 มกราคม 62
31 – 4 มกราคม 62
1 – 5 มกราคม 62
3 – 7 มกราคม 62
5 – 9 มกราคม 62
6 – 10 มกราคม 62
7 – 11 มกราคม 62
8 – 12 มกราคม 62
10 – 14 มกราคม 62
12 – 16 มกราคม 62
13 – 17 มกราคม 62
14 – 18 มกราคม 62
15 – 19 มกราคม 62
17 – 21 มกราคม 62
19 – 23 มกราคม 62
20 – 24 มกราคม 62
21 – 25 มกราคม 62
22 – 26 มกราคม 62
24 – 28 มกราคม 62
26 – 30 มกราคม 62
27 – 31 มกราคม 62
28 ม.ค. - 1 ก.พ.62
29 ม.ค.- 2 ก.พ. 62
31 ม.ค. – 4 ก.พ.62
2 – 6 กุมภาพันธ์ 62
3 – 7 กุมภาพันธ์ 62
4 – 8 กุมภาพันธ์ 62
5 – 9 กุมภาพันธ์ 62
7 – 11 กุมภาพันธ์ 62
9 – 13 กุมภาพันธ์ 62
10 – 14 กุมภาพันธ์ 62
11 – 15 กุมภาพันธ์ 62
12 – 16 กุมภาพันธ์ 62
14– 18 กุมภาพันธ์ 62
16 – 20 กุมภาพันธ์ 62
17 – 21 กุมภาพันธ์ 62
18 – 22 กุมภาพันธ์ 62
19 – 23 กุมภาพันธ์ 62
21 – 25 กุมภาพันธ์ 62
23 – 27 กุมภาพันธ์ 62
24 – 28 กุมภาพันธ์ 62
25 ก.พ. – 1 มี.ค.62
26 ก.พ. - 2 มี.ค.62
28 ก.พ. - 4 มี.ค.62
2 - 6 มีนาคม 62
3 – 7 มีนาคม 62
4 – 8 มีนาคม 62
5 – 9 มีนาคม 62
7 – 11 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 26,900
25,900
25,900
26,900
26,900
25,900
24,900
24,900
24,900
25,900
25,900
24,900
24,900
25,900
25,900
25,900
24,900
25,900
25,900
29,900
35,900
35,900
30,900
25,900
23,900
22,900
21,900
21,900
22,900
23,900
22,900
21,900
22,900
23,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
23,900
23,900
22,900
21,900
22,900
23,900
23,900
22,900
22,900
23,900
23,900
23,900
22,900
22,900
23,900
23,900
22,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
22,900
23,900
23,900
25,900
24,900
24,900
24,900
25,900
25,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ฟูจิออนเซ็นอาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)ศูนยพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ลาสกีฟูจิเท็น –โออิชิปาร์ค- พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว – ชินจูกุ - นาริตะ อาหารเช้า,เที่ยง(Japanese Set) อิสระท่องเที่ยตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกซื้อOption Tourวัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 September 2018 16:04

SKJP05 ฮอกกไกโด สั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 53,900 (TG)

ScreenShot 20181109153704
รหัสทัวร์: SKJP05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 53,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 -06 ธ.ค.61
22 -27 ม.ค.62
01 -06 มี.ค.62
08 -13 มี.ค.62
14 -19 มี.ค.62
19 -24 มี.ค.62
26 - 31 มี.ค.62
28มี.ค-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 54,900
56,900
59,900
59,900
56,900
58,900
58,900
53,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะสนามบินชิโตเซะ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - เมืองอิวะนัย อิวะนัย - คิโโระรีสอร์ท –ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมง พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอควารักตามรอยหนัง แฟนเดย์ “ แฟนกันแค่วันเดียว”คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – ซัปโปโร – อดีทำเนียบ รัฐบาล - โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 15:48

BO1JXW25 โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ Kansai Sakura 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 19,888 (XW)

2019 02 04 100130
รหัสทัวร์: BO1JXW25
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-31 มี.ค. 62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
3 – 7 เม.ย.62
4 – 8 เม.ย.62
5 – 9 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
24 – 28 เม.ย.62
25 – 29 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
1 – 5 พ.ค.62
2 – 6 พ.ค.62
3 – 7 พ.ค.62
8 – 12 พ.ค.62
9 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
32,888
34,888
35,888
24,888
24,888
24,888
25,888
26,888
26,888
25,888
25,888
23,888
24,888
24,888
24,888
23,888
24,888
25,888
21,888
21,888
21,888
21,888
20,888
19,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW)ออกเดินทางสนามบินคันไซ สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ –สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์อิสระท่อเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท) โอซาก้า - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้าโอซาก้า – สนามบินคันไซ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 04 February 2019 10:15

TTNXJ87 NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

ScreenShot 20181015192445
รหัสทัวร์: TTNXJ87
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01-05 ก.พ.62
02-06 ก.พ.62
03-07 ก.พ.62
04-08 ก.พ.62
05-09 ก.พ.62
06-10 ก.พ.62
07-11 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
09-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
หมายเหตุ

กรุงเทพสนามบินดอนเมือง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองนาโกย่า –วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ–พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสีNabana no SatoWinter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะเมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 20 November 2018 18:11

BO1JXW26 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 4 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 29,888 (XW)

2019 02 15 095317
รหัสทัวร์: BO1JXW26
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27มี.ค.-1เม.ย.62
30มี.ค.-4เม.ย.62
03-08 เม.ย.62
10-15 เม.ย.62
11-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 29,888
31,888
31,888
34,888
36,888
หมายเหตุ

ดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ออกเดินทางสนามบินคันไซ (โอซาก้า) ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ชซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination – โอกากิเมืองเซกิ - ร้าซัชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า – ห้าง Aeon นาโกย่า – เกียวโต – วัดคินคะคูจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ โอซาก้า – สนามบินคันไซ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 10:07

AZGKIX02 โอซาก้า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 25,999 (XJ)

ScreenShot 20181126133910
รหัสทัวร์: AZGKIX02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 ม.ค.62
11 – 15 ม.ค.62
15 – 19 ม.ค.62
16 – 20 ม.ค.62
17 – 21 ม.ค.62
22 – 26 ม.ค.62
24 – 28 ม.ค.62
25 – 29 ม.ค.62
26 – 30 ม.ค.62
29ม.ค.–2ก.พ.62
30ม.ค.–3ก.พ.62
31ม.ค.–4ก.พ.62
01 – 05 ก.พ.62
02 – 06 ก.พ.62
05 – 09 ก.พ.62
06 – 10 ก.พ.62
07 – 11 ก.พ.62
08 – 12 ก.พ.62
12 – 16 ก.พ.62
14 – 18 ก.พ.62
20 – 24 ก.พ.62
21 – 25 ก.พ.62
22 – 26 ก.พ.62
07 – 11 มี.ค.62
12 – 16 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่ซันมาชิซึจิ ลานกิจกรรมหิมะ – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 November 2018 14:22

BO1XJ114 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว อาซาฮิคาวะ Ice Breaker 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค62 เริ่มต้น 28,900 (XJ)

ScreenShot 20181015202551
รหัสทัวร์: BO1XJ114
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 -27 ม.ค.62
25 -29 ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
13 -17 ก.พ.62
15 -19 ก.พ.62
20 -24 ก.พ.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
6 -10 มี.ค.62
13 -17 มี.ค.62
15 -19 มี.ค.62
20 - 24 มี.ค.62
22 - 26 มี.ค.62
26 - 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 32,900
32,900
32,900
33,900
34,900
32,900
31,900
30,900
30,900
30,900
29,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตะเสะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – โซอุนเคียว – เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ – มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise – หอคอยโอคอทสก์ - อาซาฮิควะ - ห้าง Aeon Mall สี่ โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้าน Duty Free – ทานุกิโคจิ ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 15 October 2018 20:33

AZGNGO03 นาโกย่า ทาคายาม่า JAPAN ALPS 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 39,999 (JL)

ScreenShot 20190103154858
รหัสทัวร์: AZGNGO03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
28พ.ค.-1 มิ.ย.62
29พ.ค.-2 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ- ปราสาทมัตสึโมโต้เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท นาโกย่า - สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 03 January 2019 15:57

BOJXW23 โอซาก้า โตเกียว Super Golden Route Winter 5วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 25,900 (XW)

ScreenShot 20181112132050
รหัสทัวร์: BOJXW23
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 Nov18
28Nov-2Dec18
03-07Dec18
12-16Dec18
19-23Dec18
26-30Dec18
28Dec18-1Jan19
30Dec18-3Jan19
02-06Jan19
09-13Jan19
16-20Jan19
23-27Jan19
30Jan-3Feb19
06-10Feb19
13-17Feb19
20-24Feb19
27Feb-3Mar19
06-10Mar19
13-17Mar19
20-24Mar19
ราคาทัวร์: 25,900
26,900
29,900
28,900
28,900
29,900
35,900
35,900
27,900
27,900
27,900
26,900
26,900
26,900
26,900
26,900
27,900
28,900
28,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท - โอกากิ จ.กิฟุ เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น นากาโนะ – จ.ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะนาริตะ – วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้องอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 13:27

AZGNGO05 นาโกย่า ลานสกี ลิงแช่ออนเซน THE BEST5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 24,999 (XJ)

ScreenShot 20181126145332
รหัสทัวร์: AZGNGO05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 12 ม.ค.62
09 - 13 ม.ค.62
10 - 14 ม.ค.62
11 - 15 ม.ค.62
15 - 19 ม.ค.62
16 - 20 ม.ค.62
17 - 21 ม.ค.62
18 - 22 ม.ค.62
22 - 26 ม.ค.62
23 - 27 ม.ค.62
24 - 28 ม.ค.62
25 - 29 ม.ค.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01 - 05 ก.พ.62
05 - 09 ก.พ.62
06 - 10 ก.พ.62
07 - 11 ก.พ.62
08 - 12 ก.พ.62
12 - 16 ก.พ.62
13 - 17 ก.พ.62
14 - 18 ก.พ.62
19 - 23 ก.พ.62
20 - 24 ก.พ.62
21 - 25 ก.พ.62
22 - 26 ก.พ.62
26ก.พ.–2มี.ค.62
27ก.พ.–3มี.ค.62
28ก.พ.–4มี.ค.62
01 - 05 มี.ค.62
05 – 09 มี.ค.62
06 - 10 มี.ค.62
07 - 11 มี.ค.62
08 - 12 มี.ค.62
12 - 16 มี.ค.62
13 - 17 มี.ค.62
14 - 18 มี.ค.62
15 - 19 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 24,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินนาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ย่านซาคาเอะ - NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATIONฮากุบะ สกีรีสอร์ท - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – มัตซึโมโต้ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทายาม่า – ที่ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – อิออน จัสโก้สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 November 2018 15:20

BOXJ115 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ Wonderful 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 25,900 (XJ)

2019 02 04 171619
รหัสทัวร์: BOXJ115
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 09 เม.ย.62
10 - 14 เม.ย.62
18 - 22 เม.ย.62
20 - 24 เม.ย.62
25 - 29 เม.ย.62
8 – 12 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
22 - 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 29,900
34,900
28,900
27,900
27,900
28,900
28,900
26,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตะเสะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนิเขแห่งพระพุทธเจ้า – นั่งกระเช้าขึ้นเขาโมอิวะ Moiwa Ropeway – คิโรโระ สกีรีสอร์ท ออนเซ็น คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 04 February 2019 17:35

AZGNRT02 โตเกียว ฟูจิเท็น LOVING COLD 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 19,999 (SL)

ScreenShot 20181116180039
รหัสทัวร์: AZGNRT02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 ม.ค.62
06 – 10 ม.ค.62
07 – 11ม.ค.62
08 – 12 ม.ค.62
09 – 13 ม.ค.62
10 – 14 ม.ค.62
11 – 15 ม.ค.62
12 – 16 ม.ค.62
13 – 17 ม.ค.62
14 – 18 ม.ค.62
15 – 19 ม.ค.62
16 – 20 ม.ค.62
17 – 21 ม.ค.62
18 – 22 ม.ค.62
19 – 23 ม.ค.62
20 – 24 ม.ค.62
21 – 25 ม.ค.62
22– 26 ม.ค.62
23 – 27 ม.ค.62
24 – 28 ม.ค.62
25 – 29 ม.ค.62
26 – 30 ม.ค.62
27 – 31 ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01 – 05 ก.พ.62
02 - 06 ก.พ.62
03 - 07 ก.พ.62
04 - 08 ก.พ.62
05 - 09 ก.พ.62
06 - 10 ก.พ.62
07 - 11 ก.พ.62
08 - 12 ก.พ.62
09 - 13 ก.พ.62
10 - 14 ก.พ.62
11 - 15 ก.พ.62
12 - 16 ก.พ.62
13 - 17 ก.พ.62
14 - 18 ก.พ.62
15 - 19 ก.พ.62
16 - 20 ก.พ.62
17 - 21 ก.พ.62
18 - 22 ก.พ.62
19 - 23 ก.พ.62
20 - 24 ก.พ.62
21 - 25 ก.พ.62
22 - 26 ก.พ.62
23 - 27 ก.พ.62
24 - 28 ก.พ.62
25ก.พ.-1 มี.ค.62
26ก.พ.-2 มี.ค.62
27ก.พ.-3 มี.ค.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
01 - 05 มี.ค.62
02 - 06 มี.ค.62
03 - 07 มี.ค.62
04 - 08 มี.ค.62
05 - 09 มี.ค.62
06 - 10 มี.ค.62
07 - 11 มี.ค.62
08 - 12 มี.ค.62
09 - 13 มี.ค.62
10 - 14 มี.ค.62
11 - 15 มี.ค.62
12 - 16 มี.ค.62
13 - 17 มี.ค.62
14 - 18 มี.ค.62
15 - 19 มี.ค.62
16 - 20 มี.ค.62
17 - 21 มี.ค.62
18 - 22 มี.ค.62
19 - 23 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 22,999
20,999
19,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
24,999
24,999
24,999
21,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
26,999
26,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
21,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
21,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
21,999
21,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองนาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ลานสกี ฟูจิเท็น – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น- วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ดิวตี้ฟรวัดนาริตะซัง – ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลลสนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 16 November 2018 18:14

CUJ09 โอกินาวา EASY SUNSHINE 4 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 18,900 (MM)

ScreenShot 20181016141354
รหัสทัวร์: CUJ09
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 –11 พ.ย.61
15 –18 พ.ย.61
22 –25 พ.ย.61
02 –05 ธ.ค.61
07 –10 ธ.ค.61
20 –23 ธ.ค.61
27 –30 ธ.ค.61
09 –12 ม.ค.62
16 –19 ม.ค.62
23 –26 ม.ค.62
07 –10 ก.พ.62
13 –16 ก.พ.62
20 –23 ก.พ.62
05 –08 มี.ค.62
13 –16 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 18,900
19,900
20,900
22,900
23,900
21,900
26,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
20,900
18,900
20,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชินศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 14:38

AZGNRT12 โตเกียว KAWAZU ซากุระ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

ScreenShot 20181002141633
รหัสทัวร์: AZGNRT12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
01 - 05 มีนาคม 2562
02 - 06 มีนาคม 2562
05 - 09 มีนาคม 2562
06 - 10 มีนาคม 2562
07 - 11 มีนาคม 2562
08 - 12 มีนาคม 2562
09 - 13 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 26,999
26,999
23,999
26,999
26,999
28,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ- หุบเขาโอวาคุดานิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมันเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี- ชินจูกุ กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 14:26

HNJN1 REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.62 ราคา 28,999 (XJ)

ScreenShot 20181214100042
รหัสทัวร์: HNJN1
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ)สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ – โรงแรมนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – โอเอซิส 21 ย่านซาคาเอะ – โรงแรม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall– โรงแรม สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ)

Last Updated on Friday, 14 December 2018 10:07

BO1JXW22 โอ้ว โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน ตค.-มีค.61เริ่มต้น 25,888 (XW)

ScreenShot 20181024170855
รหัสทัวร์: BO1JXW22
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29ต.ค.-3พ.ย.61
31ต.ค.-5พ.ย.61
7-12 พ.ย.61
14-19 พ.ย.61
21-26 พ.ย.61
28พ.ย.-3ธ.ค.61
12-17 ธ.ค.61
19-24 ธ.ค.61
26-31 ธ.ค.61
31ธ.ค.61-5ม.ค.62
2-7 ม.ค.62
9-14 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
23-28 ม.ค.62
30ม.ค.-4ก.พ.62
6 -11 ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
27ก.พ.-4มี.ค.62
6-11 มี.ค.62
13-18 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
26,900
26,900
26,900
27,900
29,900
29,900
32,900
35,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
28,900
29,900
29,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - งานไฟ Nabana no sato Winter Illuminationเมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - โอกากิ - ห้างAeon Ogaki โอกากิ – เกียวโต – วัดคินคะคูจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - EXPO CITY – Doton Plazaอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 24 October 2018 17:35

HNJN2 REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.62 เริ่มต้น 28,999 (XJ)

ScreenShot 20181213171237
รหัสทัวร์: HNJN2
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 28,999
29,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ – โรงแรมนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน –ริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ – ย่านซาคาเอะ - โรงแรมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมือเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall- โรงแรม สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ)

Last Updated on Thursday, 13 December 2018 17:29

CUJ08 EASY นาโกย่า WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มี.ค62 เริ่มต้น 34,900 (JL)

ScreenShot 20181009152536
รหัสทัวร์: CUJ08
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
15 – 19 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
35,900
34,900
34,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่าท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซว่าสวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATOท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 09 October 2018 15:31

HPJXW53C03 HAPPY OSAKA KYOTO NARA KOBE ไม่พูดมากเจ็บb 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 18,987 (XW)

ScreenShot 20181107162434
รหัสทัวร์: HPJXW53C03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28ต.ค.-1พ.ย.61
2-6 พ.ย.61
9-13 พ.ย.61
16-20 พ.ย.61
23-27 พ.ย.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
7-11 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
28ธ.ค.-1ม.ค.62
30ธ.ค.-3ม.ค.62
4-8 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
1-5 ก.พ.62
8-12 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
1-5 มี.ค.62
8-12 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 18,876
19,876
21,876
21,876
22,876
23,876
27,876
24,876
24,876
29,876
29,876
22,876
23,876
23,876
22,876
22,876
23,876
24,876
23,876
24,876
24,876
25,876
26,876
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 –คิตะโนะ อิจินคัง-วัดโทไดจิวัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน –ปราสาทโอซาก้า- สาธิตการชงชา -DUTYFREE อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 03 December 2018 15:03

CUJ10 EASY ENJOY WINTER นาโกย่า 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค-มี.ค 62 เริ่มต้น 34,900 (JL)

ScreenShot 20181116153345
รหัสทัวร์: CUJ10
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ธ.ค.61
08 – 12 ธ.ค.61
15 – 19 ธ.ค.61
18 – 22 ธ.ค.61
15 – 19 ม.ค.62
19 – 23 ม.ค.62
24 – 28 ม.ค.62
26 – 30 ม.ค.62
29 ม.ค.62-2ก.พ.62
05 – 09 ก.พ.62
07 – 11 ก.พ.62
12 – 16 ก.พ.62
20 – 24 ก.พ.62
23 – 27 ก.พ.62
05 – 09 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
35,900
34,900
34,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่าท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่าสวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATOท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 16 November 2018 15:46

HPTR43B03 HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 18,765 (TR)

ScreenShot 20180913144142
รหัสทัวร์: HPTR43B03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,765
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 4-7 พ.ย. 61
วันที่ 11-14 พ.ย. 61
วันที่ 18-21 พ.ย. 61
วันที่ 25-28พ .ย. 61
วันที่ 2 - 5ธ.ค. 61
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 61
วันที่ 16 - 19 ธ.ค. 61
วันที่ 23 - 26ธ.ค. 61
วันที่30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
6 – 9 ม.ค. 62
13 – 16 ม.ค. 62
20 – 23 ม.ค. 62
27 – 30 ม.ค. 62
3– 6 ก.พ. 62
10– 13 ก.พ. 62
17– 20 ก.พ. 62
24– 27 ก.พ. 62
3 – 6มี.ค. 62
10– 13มี.ค. 62
17– 20มี.ค. 62
24– 27มี.ค. 62
31มี.ค. - 3 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 21,999
18,765
21,999
19,876
24,999
24,999
23,999
23,999
34,999
21,999
21,999
22,999
21,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
24,999
23,999
25,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา -DUTY FREE อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 15:01

HNJS1 ฮอกไกโด PLAY SKI 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.62 ราคา 42,900 (TG)

2019 02 01 092942
รหัสทัวร์: HNJS1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 42,900
42,900
42,900
42,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) โนโบริเบทสึ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในปราสาท – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – โทยะKiRoro Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ อิสระท่องเที่ตามอัธยาศัย ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ทำเนียบอิฐแดง) - สนามบินชิโตเซะ –สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 01 February 2019 09:41

HPTR54C03 OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA ชีวิต ดี๊ดี 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 25,678 (TR)

ScreenShot 20180913151632
รหัสทัวร์: HPTR54C03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,678
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ต.ค. – 4พ.ย. 61
7 – 11 พ.ย. 61
14 – 18 พ.ย. 61
21 – 25 พ.ย. 61
28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61
5 – 9 ธ.ค. 61
12 – 16 ธ.ค. 61
19 – 23 ธ.ค. 61
26 – 30 ธ.ค. 61
2 – 6 ม.ค. 62
9 – 13 ม.ค. 62
16 – 20 ม.ค. 62
23 – 27 ม.ค. 62
30 ม.ค.– 3 ก.พ. 62
6 – 10 ก.พ. 62
13 – 17 ก.พ. 62
20 – 24 ก.พ. 62
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 62
6– 10 มี.ค. 62
13– 17 มี.ค. 62
20– 24 มี.ค. 62
27– 31 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 28,999
25,678
28,999
26,789
28,999
29,999
29,999
29,999
31,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
30,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโตนารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ -ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา -DUTY FREE อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปนปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 15:37

HPXW53CA01 โอซาก้า โตเกียว SHIRAKAWAKO &FUJI 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 24,987 (XW)

ScreenShot 20181107153543
รหัสทัวร์: HPXW53CA01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28พ.ย.-2ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
5 –9 ธ.ค.61
7 –11 ธ.ค.61
12 –16 ธ.ค.61
14 –18 ธ.ค.61
19 –23 ธ.ค.61
21 –25 ธ.ค.61
26 –30 ธ.ค.61
28ธ.ค.-1ม.ค.62
2 –6 ม.ค.62
4 –8 ม.ค.62
9 –13 ม.ค.62
11 –15 ม.ค.62
16 –20 ม.ค.62
18 –22 ม.ค.62
23 –27 ม.ค.62
25 –29 ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
1 –5 ก.พ.62
6 –10 ก.พ.62
8 –12 ก.พ.62
13 –17 ก.พ.62
15 –19 ก.พ.62
20 –24 ก.พ.62
22 –26 ก.พ.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
1 –5 มี.ค.62
6 –10 มี.ค.62
8 –12 มี.ค.62
13 –17 มี.ค.62
15 –19 มี.ค.62
20 –24 มี.ค.62
22 –26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 24,987
24,987
31,987
31,987
29,987
29,987
29,987
29,987
31,987
35,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
29,987
28,987
28,987
29,987
31,987
31,987
31,987
31,987
31,987
33,987
33,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต – กิฟุ-โอชิโนะ ฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น - ศูนย์จำลองแผ่ดินไหว - DUTY FREE –  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ –  ออนเซ็นธรรมชาติ สาธิตการชงชา - วัดอาซากุสะ - กระเช้าคาจิคาจิ - โตเกียวสกายทรี – ย่านโอไดบะ   สนามบินาริตะ - สนามบินดอนเมือง 

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 16:21

HPXJ53B01 HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 23,456 (XJ)

ScreenShot 20180913140505
รหัสทัวร์: HPXJ53B01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,456
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 1-5 พ.ย. 61
วันที่ 2-6 พ.ย. 61
วันที่ 3-7 พ.ย. 61
วันที่ 4-8 พ.ย. 61
วันที่ 5-9 พ.ย. 61
วันที่ 6-10 พ.ย. 61
วันที่ 7-11 พ.ย. 61
วันที่ 8-12 พ.ย. 61
วันที่ 9-13 พ.ย. 61
วันที่ 10-14 พ.ย. 61
วันที่ 11-15 พ.ย. 61
วันที่ 12-16 พ.ย. 61
วันที่ 13-17 พ.ย. 61
วันที่ 14-18 พ.ย. 61
วันที่ 15-19 พ.ย. 61
วันที่ 16-20 พ.ย. 61
วันที่ 17-21 พ.ย. 61
วันที่ 18-22 พ.ย. 61
วันที่ 19-23 พ.ย. 61
วันที่ 20-24 พ.ย. 61
วันที่ 21-25 พ.ย. 61
วันที่ 22-26 พ.ย. 61
วันที่ 23-27 พ.ย. 61
วันที่ 24-28 พ.ย. 61
วันที่ 25-29 พ.ย. 61
วันที่ 26-30 พ.ย. 61
วันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61
วันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
วันที่ 1-5 ธ.ค. 61
วันที่ 2-6 ธ.ค. 61
วันที่ 3-7 ธ.ค. 61
วันที่ 4-8 ธ.ค. 61
วันที่ 5-9 ธ.ค. 61
วันที่ 6-10 ธ.ค. 61
วันที่ 7-11 ธ.ค. 61
วันที่ 8-12 ธ.ค. 61
วันที่ 9-13 ธ.ค. 61
วันที่ 10-14 ธ.ค. 61
วันที่ 11-15 ธ.ค. 61
วันที่ 12-16 ธ.ค. 61
วันที่ 13-17 ธ.ค. 61
วันที่ 14-18 ธ.ค. 61
วันที่ 15-19 ธ.ค. 61
วันที่ 16-20 ธ.ค. 61
วันที่ 17-21 ธ.ค. 61
วันที่ 18-22 ธ.ค. 61
วันที่ 19-23 ธ.ค. 61
วันที่ 20-24 ธ.ค. 61
วันที่ 21-25 ธ.ค. 61
วันที่ 22-26 ธ.ค. 61
วันที่ 23-27 ธ.ค. 61
วันที่ 24-28 ธ.ค. 61
วันที่ 25-29 ธ.ค. 61
วันที่ 26-30 ธ.ค. 61
วันที่ 27-31 ธ.ค. 61
วันที่ 28 ธ.ค. 61- 1 ม.ค. 62
วันที่ 29 ธ.ค. 61- 2 ม.ค. 62
วันที่ 30 ธ.ค. 61- 3 ม.ค. 62
วันที่ 31 ธ.ค. 61- 4 ม.ค. 62
วันที่ 1-5 ม.ค. 62
วันที่ 2-6 ม.ค. 62
วันที่ 3-7 ม.ค. 62
วันที่ 4-8 ม.ค. 62
วันที่ 5-9 ม.ค. 62
วันที่ 6-10 ม.ค. 62
วันที่ 7-11 ม.ค. 62
วันที่ 8-12 ม.ค. 62
วันที่ 9- 13 ม.ค. 62
วันที่ 10-14 ม.ค. 62
วันที่ 11-15 ม.ค. 62
วันที่ 12-16 ม.ค. 62
วันที่ 13-17 ม.ค. 62
วันที่ 14-18 ม.ค. 62
วันที่ 15-19 ม.ค. 62
วันที่ 16-20 ม.ค. 62
วันที่ 17-21 ม.ค. 62
วันที่ 18-22 ม.ค. 62
วันที่ 19- 23 ม.ค. 62
วันที่ 20-24 ม.ค. 62
วันที่ 21-25 ม.ค. 62
วันที่ 22-26 ม.ค. 62
วันที่ 23-27 ม.ค. 62
วันที่ 24-28 ม.ค. 62
วันที่ 25-29 ม.ค. 62
วันที่ 26-30 ม.ค. 62
วันที่ 27-31 ม.ค. 62
วันที่ 28 ม.ค.-1ก.พ. 62
วันที่ 29ม.ค.-2ก.พ. 62
วันที่ 30ม.ค.-3ก.พ. 62
วันที่ 31ม.ค.-4ก.พ. 62
วันที่ 1-5 ก.พ. 62
วันที่ 2-6 ก.พ. 62
วันที่ 3-7 ก.พ. 62
วันที่ 4-8 ก.พ. 62
วันที่ 5-9 ก.พ. 62
วันที่ 6-10 ก.พ. 62
วันที่ 7-11 ก.พ. 62
วันที่ 8-12 ก.พ. 62
วันที่ 9-13 ก.พ. 62
วันที่ 10-14 ก.พ. 62
วันที่ 11-15 ก.พ. 62
วันที่ 12-16 ก.พ. 62
วันที่ 13-17 ก.พ. 62
วันที่ 14-18 ก.พ. 62
วันที่ 15-19 ก.พ. 62
วันที่ 16-20 ก.พ. 62
วันที่ 17-21 ก.พ. 62
วันที่ 18-22 ก.พ. 62
วันที่ 19-23 ก.พ. 62
วันที่ 20-24 ก.พ. 62
วันที่ 21-25 ก.พ. 62
วันที่ 22-26 ก.พ. 62
วันที่ 23-27 ก.พ. 62
วันที่ 24-28 ก.พ. 62
วันที่ 25 ก.พ.- 1 มี.ค. 62
วันที่ 26 ก.พ.- 2 มี.ค. 62
วันที่ 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 62
วันที่ 28 ก.พ.- 4 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 25,999
25,999
25,999
23,456
24,567
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
23,456
24,567
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
23,456
24,567
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
23,456
24,567
27,999
27,999
27,999
27,999
29,999
29,999
29,999
30,999
30,999
33,999
32,999
31,999
30,999
30,999
30,999
30,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
29,999
29,999
30,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
34,999
37,999
38,999
38,999
33,999
33,999
33,999
33,999
29,999
29,999
27,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
27,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
27,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
30,999
31,999
32,999
34,999
34,999
33,999
33,999
34,999
34,999
34,999
34,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
29,999
29,999
29,999
29,999
28,999
27,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเช็ธรรมชาติ shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - DUTY FREEEอิสระท่องเที่ยวเต็มวัน สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 14:20

HPXW64B01 โอซาก้า นาโกย่า SHIRAKAWAGO SO GOOD 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 24,987 (XW)

ScreenShot 20181107142045
รหัสทัวร์: HPXW64B01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,987
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26พ.ย.-1ธ.ค.61
5 –10 ธ.ค.61
12 –17 ธ.ค.61
19 – 24 ธ.ค.61
26 –31 ธ.ค.61
31ธ.ค.–5 ม.ค.62
2 –7 ม.ค.62
9 –14 ม.ค.62
16 –21 ม.ค.62
23 –28 ม.ค.62
30ม.ค.-4 ก.พ.62
6 –11 ก.พ.62
13 –18 ก.พ.62
20 –25 ก.พ.62
27ก.พ.–4 มี.ค.62
6 –11 มี.ค.62
13 –18 มี.ค.62
20 –25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 24,987
32,987
31,987
31,987
32,987
32,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
30,987
31,987
32,987
33,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมืองโกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 –คิตะโนะ อิจินคัง- เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - นาโงย่าหมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน –ปราสาทโอซาก้า- สาธิตการชงชา - DUTY FREE อิสระท่อเที่ยวFREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 14:28

HPXJ53S01 ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 เริ่มต้น 26,987 (XJ)

ScreenShot 20181107143147
รหัสทัวร์: HPXJ53S01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19- 23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
28 ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
9-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
1- 5 มี.ค.62
2- 6 มี.ค.62
3- 7 มี.ค.62
4- 8 มี.ค.62
5- 9 มี.ค.62
6- 10 มี.ค.62
7- 11 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
27,987
28,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
30,987
30,987
30,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
29,987
31,987
31,987
31,987
31,987
31,987
29,987
29,987
29,987
29,987
28,987
27,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
26,987
26,987
28,987
28,987
28,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - แช่ออนเช็นธรรมชาติ ล่องเรือตัดน้แข็ง – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง -อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่าshikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - JTC DUTY FREEE สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 14:47

JJP43 โตเกียว โอซาก้า WOW WINTER 6 วัน 4 คืน เดือน พย.-มีค.62 เริ่มต้น 42,888 (TG)

ScreenShot 20181121141021
รหัสทัวร์: JJP43
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ม.ค.62
11-16 ม.ค.62
12-17 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
17-22 ม.ค.62
18-23 ม.ค.62
19-24 ม.ค.62
23-28 ม.ค.62
24-29 ม.ค.62
25-30 ม.ค.62
26-31 ม.ค.62
30ม.ค.-4ก.พ.62
31ม.ค.-5ก.พ.62
01-06 ก.พ.62
02-07 ก.พ.62
06-11 ก.พ.62
07-12 ก.พ.62
08-13 ก.พ.62
09-14 ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
14-19 ก.พ.62
15-20 ก.พ.62
16-21 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
21-26 ก.พ.62
22-27 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
27ก.พ.-4มี.ค.62
28ก.พ.-5มี.ค.62
ราคาทัวร์: 44,888
44,888
42,888
44,888
44,888
44,888
43,888
44,888
44,888
44,888
43,888
44,888
44,888
45,888
44,888
45,888
45,888
45,888
44,888
45,888
45,888
46,888
46,888
45,888
45,888
45,888
45,888
45,888
45,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากา มิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด โกเทมบะเอ้าเลทลานสกีฟูจิเท็น-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น นาโกยา-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Satoหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกยา-ปราสาทนาโกยา โอซาก้า-เอ็กซ์โซิตี้-ช้อปปิ้งชินไชบาชิอาราชิยามะ-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งโดทงบุริ เมืองนารา-วัดโทไดจิ-พระพุทธรูปไดบุทสึ-ริงกุเอ้าท์เลต-สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 15:00

HPXW53A01 HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ 5วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น (XW)

ScreenShot 20180913164546
รหัสทัวร์: HPXW53A01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,345
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 พ.ย. -2 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. -4 ธ.ค. 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.61- 1 ม.ค 2562
29 ธ.ค.61- 2 ม.ค 2562
30 ธ.ค.61- 3 ม.ค 2562
31 ธ.ค.61- 4 ม.ค 2562
01-05 มกราคม 2562
02-06 มกราคม 2562
03-07 มกราคม 2562
04-08 มกราคม 2562
05-09 มกราคม 2562
06-10 มกราคม 2562
07-11 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
24-28 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
26-30 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562
01-05 กุมภาพันธ์ 2562
02-06 กุมภาพันธ์ 2562
03-07 กุมภาพันธ์ 2562
04-08 กุมภาพันธ์ 2562
05-09 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
07-11 กุมภาพันธ์ 2562
08-12 กุมภาพันธ์ 2562
09-13 กุมภาพันธ์ 2562
10-14 กุมภาพันธ์ 2562
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
15-19 กุมภาพันธ์ 2562
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
17-21 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
19-23 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
21-25 กุมภาพันธ์ 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
24-28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ 62 -1 มี.ค. 2562
26 ก.พ 62 -2 มี.ค. 2562
27 ก.พ 62 -3 มี.ค. 2562
28 ก.พ 62 -4 มี.ค. 2562
01-05 มีนาคม 2562
02-06 มีนาคม 2562
03-07 มีนาคม 2562
04-08 มีนาคม 2562
05-09 มีนาคม 2562
06-10 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
08-12 มีนาคม 2562
09-13 มีนาคม 2562
10-14 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 24,999.-
25,999.-
25,999.-
30,999.-
30,999.-
29,999.-
30,999.-
30,999.-
30,999.-
30,999.-
30,999.-
29,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
31,999.-
31,999.-
31,999.-
31,999.-
33,999.-
37,999.-
37,999.-
33,999.-
25,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
22,345.-
23,456.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
22,345.-
23,456.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
22,345.-
23,456.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
22,345.-
23,456.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
25,999.-
25,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
28,999.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ ผ่านชมหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ - อิออน ทาวน์ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 17:00

MJ181013 UNSEEN FUKUOKA 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-ก.พ.62 ราคา 46,900 (TG)

2019 02 06 190856
รหัสทัวร์: MJ181013
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 46,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ก.พ. 62
28ก.พ.-4มี.ค.62
ราคาทัวร์: 46,900
46,900
หมายเหตุ

สนามบินฟุกุโอะกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ – ภูเขาอินาสะ(รถบัส) นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ – ช่องเขาทาคาชิโฮะ –หมู่บ้านยูฟุอิน บ่อน้ำร้อนจิโกกุ เมกุริ – ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ – ช้อปปิ้งเทนจิน สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 19:13

HPXW53A01 โตเกียว โอซาก้า GOLDEN ROUTE 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 26,876 (XW)

ScreenShot 20181107151425
รหัสทัวร์: HPXW53A01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,876
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
6-10 ธ.ค.61
7-11 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
3-7ม.ค.62
4-8 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
1-5 ก.พ.62
7-11 ก.พ.62
8-12 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
1-5 มี.ค.62
7-11 มี.ค.62
8-12 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 26,876
30,876
31,876
31,876
29,876
29,876
29,876
29,876
35,876
36,876
37,876
26,876
27,876
26,876
27,876
27,876
28,876
27,876
28,876
27,876
28,876
27,876
28,876
29,876
30,876
27,876
28,876
29,876
30,876
29,876
30,876
30,876
30,876
31,876
31,876
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง ริตะ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illuminationนาโงย่า - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - ชินไซบาชิ - โอซาก้า สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 15:18

MJ181101 ฮอกไกโด MOMENT 5 วัน 3 คืน วันที่ 4-8 เม.ย.62 ราคา 59,900 (TG)

2019 02 06 174408
รหัสทัวร์: MJ181101
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 59,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระล่องเรือทะเลสาบโทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ตภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า) ศาลเจ้าซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ตลาดนิโจ้– ซูซูกิโนะ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 17:46

HPXW53A02 HAPPY TOKYO PINK MOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.62 เริ่มต้น 26,987 (XW)

ScreenShot 20181107152042
รหัสทัวร์: HPXW53A02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เเม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
23-27 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 26,987
27,987
28,987
28,987
34,987
35,987
35,987
37,987
36,987
35,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สาธิตการชงชา - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 10:34

PJP0055 นาโกย่า ชิราคาวาโกะ JAPAN ALPS 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย. 62 เริ่มต้น 24,999 (SL)

2019 02 07 150717
รหัสทัวร์: PJP0055
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
22-25 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
09-12 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
12-15 พ.ค.62
13-16 พ.ค.62
19-22 พ.ค.62
20-23 พ.ค.62
26-29 พ.ค.62
27-30 พ.ค.62
31-03 มิ.ย.62
06-09 มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 32,999
27,999
27,999
27,999
27,999
29,999
29,999
28,999
28,999
27,999
28,999
27,999
28,999
24,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่าศาลเจ้าโอสึคันนงแหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึหมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สายอัไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมือโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 February 2019 15:21

HPXW53B01 HAPPY TOKYO HIPSTER 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 21,234 (XW)

ScreenShot 20180917173823
รหัสทัวร์: HPXW53B01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,234
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 พ.ย -02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย.-03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.2562
29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.2562
30 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.2562
31 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.2562
01-05 มกราคม 2562
02-06 มกราคม 2562
03-07 มกราคม 2562
04-08 มกราคม 2562
05-09 มกราคม 2562
06-10 มกราคม 2562
07-11 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
24-28 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
26-30 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 ม.ค.- 01 ก.พ. 2562
29 ม.ค.- 02 ก.พ. 2562
30 ม.ค.- 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค.- 04 ก.พ. 2562
01-05 กุมภาพันธ์ 2562
02-06 กุมภาพันธ์ 2562
03-07 กุมภาพันธ์ 2562
04-08 กุมภาพันธ์ 2562
05-09 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
07-11 กุมภาพันธ์ 2562
08-12 กุมภาพันธ์ 2562
09-13 กุมภาพันธ์ 2562
10-14 กุมภาพันธ์ 2562
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
15-19 กุมภาพันธ์ 2562
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
17-21 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
19-23 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
21-25 กุมภาพันธ์ 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
24-28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. - 1 ม.ค. 2562
26 ก.พ. - 2 ม.ค. 2562
27 ก.พ. - 3 ม.ค. 2562
28 ก.พ. - 4 ม.ค. 2562
01-05 มีนาคม 2562
02-06 มีนาคม 2562
03-07 มีนาคม 2562
04-08 มีนาคม 2562
05-09 มีนาคม 2562
06-10 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
08-12 มีนาคม 2562
09-13 มีนาคม 2562
10-14 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 23,999.-
24,999.-
24,999.-
29,999.-
29,999.-
28,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
28,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
30,999.-
30,999.-
30,999.-
30,999.-
32,999.-
36,999.-
36,999.-
32,999.-
24,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
21,234.-
22,345.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
21,234.-
22,345.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
21,234.-
22,345.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
21,234.-
22,345.-
24,999.-
24,999.-
24,999.-
25,999.-
25,999.-
24,999.-
24,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
24,999.-
24,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
24,999.-
24,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
24,999.-
24,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
26,999.-
24,999.-
24,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTYFREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ)
ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุสนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 17 September 2018 17:59

SMLJ03 โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 สงกรานต์ เริ่มต้น 29,999 (TR)

ScreenShot 20190103162841
รหัสทัวร์: SMLJ03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 31,999
31,999
29,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) อุโมงค์หิ่งห้อย - วัดคามาคุระ - โอวาคุดานิ - พิธีชงชาชิบะซากุระ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอซากุสะ - อิออน อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าตั๋วรถไฟโตเกียว (ท่าอากาศยาน นาริตะ) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 03 January 2019 16:54

JJP33 ฮอกไกโด PANORAMA บินหรู เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 37,999 (TG)

2018 06 21 110559
รหัสทัวร์: JJP33
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 พ.ย.-02 ธ.ค.61
29 พ.ย.-03 ธ.ค.61
30 พ.ย.-04 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
30 ม.ค.-03 ก.พ.62
31 ม.ค.-04 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
27 ก.พ.-03 มี.ค.62
28 ก.พ.-04 มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
40,999
41,999
39,999
37,999
39,999
39,999
39,999
38,999
39,999
39,999
39,999
37,999
39,999
39,999
39,999
38,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) - ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์ - ฟูราโน่-ชมสุนัขลากเลื่อน-นิงเกิ้ลเทอเรส-ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร(เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ขาปู) - เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าเลท-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ - ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 11:23

T2JP10 ฮอกไกโด ตะวันออก โอบิฮิโระ 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 ราคา 49,900 (TG)

ScreenShot 20181220153120
รหัสทัวร์: T2JP10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29ม.ค.–3ก.พ.62
19 – 24 ก.พ.62
21 – 26 ก.พ.62
26ก.พ.–3 มี.ค.62
28ก.พ.–5 มี.ค.62
5 – 10 มี.ค. 62
7 – 12 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ทะเลสาบน้ำแข็ง ชิคาริเบทสึ – บ้านเอสกิโม – ออนเซนบริสุทธิ์ เมืองอะคังทะเลสาบคุชิโระ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Aurora – ฟาร์มสุนัขจิ้งจอก – เทศกาลน้ำแข็งประดับไฟโชอึนเคียว ลานสกีฟุราโนะ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นั่งกระเช้าชมเมืองซัปโปโรเขาโมอิวะ ซิตี้ทัวร์โอตารุ– ช้อปปิ้งย่าน 2 ย่านซูซูกิโนะ& ทานุกิโคจิ สนามบินชิโตเซ่– กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 20 December 2018 15:42

JJP35 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ROMANTIC WINTER 6 วัน 4 คืนเดือน พย.-มีค62 เริ่มต้น 42,999 (TG)

2018 07 25 150414
รหัสทัวร์: JJP35
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ม.ค.62
11-16 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
17-22 ม.ค.62
18-23 ม.ค.62
23-28 ม.ค.62
24-29 ม.ค.62
26-31 ม.ค.62
30ม.ค.-4ก.พ.62
14-19 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
21-26 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
27ก.พ.-4มี.ค.62
01-06 มี.ค.62
06-11 มี.ค.62
7-12 มี.ค.62
09-14 มี.ค.62
14-19 มี.ค.62
15-20 มี.ค.62
16-21 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 45,599
45,599
45,599
45,599
45,599
45,599
45,599
44,599
45,599
45,599
45,599
45,599
44,599
44,599
45,599
45,599
45,599
44,599
45,599
45,599
44,599
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ-โรงงานชอคโกแลต-โอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ลาสกีเบนเค-มิตซุย เอ้าท์เลท-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไกJTC-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 16:53

TGCTS03 ฮอกไกโด HAKODATE PREMIUM IN HOK 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 39,888 (TG)

ScreenShot 20181220144709
รหัสทัวร์: TGCTS03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
ราคาทัวร์: 39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเช่ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - กระเช้าชมวิกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ – แช่ออนเซนตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – กระเช้าอุสุซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขนรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะเมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัโหล คิตตี้ - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - ถนนทานุกิโคจิ สนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 20 December 2018 15:07

JJP36 ฮอกไกโด SNOW DRIFT ICE 6 วัน 4 คืน เดือน มค.62- มีค.62 เริ่มต้น 42,999 (TG)

0235
รหัสทัวร์: JJP36
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-14 ม.ค.62
12-17 ม.ค.62
19-24 ม.ค.62
25-30 ม.ค.62
31ม.ค.-5ก.พ.62
15-20 ก.พ.62
16-21 ก.พ.62
28ก.พ.-5มี.ค.62
02-07 มี.ค.62
08-13 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 43,599
45,599
45,599
46,599
46,599
46,599
46,599
46,599
45,599
46,599
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  มกราคม  - มีนาคม  2562
กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว(Onsen)น้ำตกริวเซ-กิงกะมอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-เมืองซัปโปโรศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 16:25

TTNTR19 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

ScreenShot 20180815172036
รหัสทัวร์: TTNTR19
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 มกราคม 2562
03-07 มกราคม 2562
04-08 มกราคม 2562
05-09 มกราคม 2562
06-10 มกราคม 2562
07-11 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
24-28 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
26-30 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01-05 กุมภาพันธ์ 2562
02-06 กุมภาพันธ์ 2562
03-07 กุมภาพันธ์ 2562
04-08 กุมภาพันธ์ 2562
05-09 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
07-11 กุมภาพันธ์ 2562
08-12 กุมภาพันธ์ 2562
09-13 กุมภาพันธ์ 2562
10-14 กุมภาพันธ์ 2562
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
15-19 กุมภาพันธ์ 2562
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
17-21 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
19-23 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
21-25 กุมภาพันธ์ 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
24-28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
01-05 มีนาคม 2562
02-06 มีนาคม 2562
03-07 มีนาคม 2562
04-08 มีนาคม 2562
05-09 มีนาคม 2562
06-10 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
08-12 มีนาคม 2562
09-13 มีนาคม 2562
10-14 มีนาคม 2562
11-15 มีนาคม 2562
12-16 มีนาคม 2562
13-17 มีนาคม 2562
14-18 มีนาคม 2562
15-19 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : มกราคม -  มีนาคม  2562
กรุงเทพ
สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น- ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท- โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ-วัดนาริตะซัง– ช้อปปิ้งอิออน - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว–คุจูกุริ-สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 15 August 2018 17:57

JJP37 ฮอกไกโด CLUBMED SAHORO SKI 6 วัน 4 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 59,900 (TG)

ScreenShot 20181121101816
รหัสทัวร์: JJP37
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29พ.ย.-4ธ.ค.61
6 – 11 ธ.ค. 61
8-13 ธ.ค. 61
12-17 ธ.ค. 61
13-18 ธ.ค. 61
15-20 ธ.ค. 61
19-24 ธ.ค. 61
13-18 ก.พ. 62
16-21 ก.พ. 62
2-7 มี.ค. 62
6-11 มี.ค. 62
9-14 มี.ค. 62
13-18 มี.ค. 62
14-19 มี.ค. 62
15-20 มี.ค. 62
16-21 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 59,900
69,900
69,900
69,900
74,900
76,900
77,900
68,900
64,900
61,900
61,900
60,900
60,900
60,900
60,900
60,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)เกาะฮอกไกโด – คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro)คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro)คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro)โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้วJTC DUTY FREE-ซัปโปโร ซัปโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 10:28

TTNTR20 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ฮีโร่ SNOWY 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 25,888 (TR)

ScreenShot 20181219145755
รหัสทัวร์: TTNTR20
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-09 ม.ค.62
13-16 ม.ค.62
20-23 ม.ค.62
27-30 ม.ค.62
03-06 ก.พ.62
10-13 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
24-27 ก.พ.62
03-06 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่าทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–เมืองนาโกย่า - ซาคาเอะเมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)–วนอุทยานเมจิโนะโมริมิโน– น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 19 December 2018 16:10

JP38 ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง PREMIUM DRIFT ICE 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 39,999 (TG)

2018 07 25 150414
รหัสทัวร์: JP38
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 42,999
39,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
43,999
43,999
43,999
43,999
43,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่)สนามบินชิโตเช่ เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมง- สวนสัตว์อาซาฮิยาม่าลานสกี-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง“Garinko II” -อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์สุนัขลากเลื่อน-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ดิวตี้ฟรี-เมืองซัปโปโรซัปโปโรศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-มิตซุยเอ้าท์เลท- (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 17:08

TTNTR23 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 4 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 30,888 (TR)

ScreenShot 20180907145118
รหัสทัวร์: TTNTR23
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 24 มีนาคม 2562
27 - 31 มีนาคม 2562
03 - 07 เมษายน 2562
10 - 14 เมษายน 2562
17 - 21 เมษายน 2562
24 - 28 เมษายน 2562
ราคาทัวร์: 30,888
30,888
32,888
35,888
30,888
30,888
หมายเหตุ -
-
-
วันหยุดสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า –ซาคาเอะอาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 07 September 2018 15:05

MJ181001 โอซาก้า โตเกียว SNOW THEMEPARK 7 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.62 ราคา 61,900 (TG)

2019 02 06 183849
รหัสทัวร์: MJ181001
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 61,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 - 30 ม.ค.62
06 - 12 ก.พ.62
20 - 26 ก.พ.62
13 - 19 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 61,900
61,900
61,900
61,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามคันไซ – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ชินไซบาชิปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (นั่งกระเช้า)ลานสกีฟูจิเทน (รวมกระดานเลื่อหิมะ) – หมู่บ้านอิยานิโนะซาโตะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ วัดอาซากุสะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:44

TTNTR26 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 28,888 (TR)

ScreenShot 20181003161851
รหัสทัวร์: TTNTR26
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 เมษายน 2562
21-25 เมษายน 2562
22-26 เมษายน 2562
23-27 เมษายน 2562
24-28 เมษายน 2562
25-29 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคาทัวร์: 29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต– Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน- ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา–หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 03 October 2018 16:41

MJ181002 โอซาก้า โตเกียว TAKAYAMA SNOW MONKEY 7 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 ราคา 57,900 (TG)

2019 02 06 184553
รหัสทัวร์: MJ181002
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 57,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-26 ก.พ.62
13-19 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 57,900
57,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามคันไซ – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ –ทาคายาม่า – ถนนสายโบราณซันมาชิซูจิ กิจกรรมลานสกี – ลิงแช่ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะสนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:51

TTNXJ101 ฮอกไกโด ซุปตาร์ บานฉ่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2019 01 25 171147
รหัสทัวร์: TTNXJ101
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31มี.ค.-4เม.ย62
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย62
03-07 เม.ย62
04-08 เม.ย62
05-09 เม.ย62
06-10 เม.ย62
07-11 เม.ย62
08-12 เม.ย62
09-13 เม.ย62
10-14 เม.ย62
11-15 เม.ย62
14-18 เม.ย62
15-19 เม.ย62
16-20 เม.ย62
17-21 เม.ย62
18-22 เม.ย62
19-23 เม.ย62
20-24 เม.ย62
21-25 เม.ย62
22-26 เม.ย62
23-27 เม.ย62
24-28 เม.ย62
25-29 เม.ย62
26-30 เม.ย62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
01-05 พ.ค.62
05-09 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 25,888
26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
28,888
27,888
27,888
32,888
36,888
36,888
32,888
32,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
28,888
31,888
28,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 17:29

MJ181003 โอซาก้า โตเกียว HONSHU IN WINTER 6 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.62 ราคา 51,900 (TG)

2019 02 06 185242
รหัสทัวร์: MJ181003
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 51,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 - 19 ก.พ.62
14 - 19 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 51,900
51,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามคันไซ – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ –ทาคายาม่า – ถนนสายโบราณซันมาชิซูจิ กิจกรรมลานสกี – ลิงแช่ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะสนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:56

TTNXJ79 ฮอกไกโด ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำอะ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มตัน 23,888 (XJ)

ScreenShot 20181004181001
รหัสทัวร์: TTNXJ79
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27พ.ย.-1ธ.ค.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
1 -5 ธ.ค.61
2 -6 ธ.ค.61
3 -7 ธ.ค.61
4 -8 ธ.ค.61
5 -9 ธ.ค.61
6 -10 ธ.ค.61
7 -11 ธ.ค.61
8-12 ธ.ค.61
9-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
31ธ.ค.61-4ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
28 ม.ค.-1ก.พ.62
29 ม.ค.-2ก.พ.62
30 ม.ค.-3ก.พ.62
31 ม.ค.-4ก.พ.62
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
25,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
28,888
28,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
35,888
35,888
36,888
38,888
38,888
35,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร –ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระช้อปปิ้งหรือท่อเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 12 October 2018 17:37

MJ181004 โตเกียว ICE MONSTER 6 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.62 ราคา 51,900 (TG)

2019 02 06 190010
รหัสทัวร์: MJ181004
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 51,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 19 ก.พ. 62
21 – 26 ก.พ. 62
07 – 12 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 51,900
51,900
51,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาริตะ – พระใหญ่อุชิคุ – สกีรีสอร์ท ICE MONSTER – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกวัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) –โอไดบะสนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 19:05

TTNXJ90 ฮอกไกโด Monbetsu ซุปตาร์ เรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

ScreenShot 20181016101642
รหัสทัวร์: TTNXJ90
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-18 ม.ค.62
14-19 ม.ค.62
15-20 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
17-22 ม.ค.62
18-23 ม.ค.62
19-24 ม.ค.62
20-25 ม.ค.62
21-26 ม.ค.62
22-27 ม.ค.62
23-28 ม.ค.62
24-29 ม.ค.62
25-30 ม.ค.62
26-31ม.ค.62
27ม.ค.-1ก.พ.62
28ม.ค.-2ก.พ.62
29ม.ค.-3ก.พ.62
30ม.ค.-4ก.พ.62
31ม.ค.-5ก.พ.62
10-15 ก.พ.62
11-16 ก.พ.62
12-17 ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
14-19 ก.พ.62
15-20 ก.พ.62
16-21 ก.พ.62
17-22 ก.พ.62
18-23 ก.พ.62
19-24 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
21-26 ก.พ.62
22-27 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
24ก.พ.-1มี.ค.62
25ก.พ.-2มี.ค.62
26ก.พ.-3มี.ค.62
27ก.พ.-4มี.ค.62
28ก.พ.-5มี.ค.62
01-06 มี.ค.62
02-07 มี.ค.62
03-08 มี.ค.62
04-09 มี.ค.62
05-10 มี.ค.62
06-11 มี.ค.62
07-12 มี.ค.62
08-13 มี.ค.62
09-14 มี.ค.62
10-15 มี.ค.62
11-16 มี.ค.62
12-17 มี.ค.62
13-18 มี.ค.62
14-19 มี.ค.62
15-20 มี.ค.62
16-21 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
31,888
31,888
31,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
28,888
28,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเช่ - เมืองซัปโปโร - มิตชุยเอาเล้ตท์- ลานสกีโคคุไซซัปโปโร- หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าเมืองมอนเบ็ทสึล่องเรือตัดน้ำแข็ง–เมืองฟุราโน่- สุนัขลากเลื่อน- เมืองอาซาฮิคาว่า –อิออน ทาวน์ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า- เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิเมืองซัปโปโร - ภูเขาไฟโวะชินซัง–สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน–ทะเลสาบโทยะ–หุบเขานรกจิโกกุดานิ - มิตซุยเอ้าเลท - ซูซูกิโนะสนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 17 November 2018 17:18

MJ181005 นาโกย่า TAKAYAMA WINTER SKI 6 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.62 ราคา 51,900 (TG)

2019 02 06 181155
รหัสทัวร์: MJ181005
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 51,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-26 ก.พ.62
15-20 มี.ค.62
21-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 51,900
51,900
51,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาจิซูจิตลาดเช้า – ปราสาทมัทสึโมโต้ (ด้านนอก) – ลิงแช่ออนเซ็น กิจกรรมลานสกี (รวมกระดานเลื่อนหิมะ) – ช้อปปิ้งชินจุกุวัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) –โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:15

TTNXJ98 โอซาก้า JAPAN ALPS ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 29,888 (XJ)

ScreenShot 20181211142256
รหัสทัวร์: TTNXJ98
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
23-27 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
25-29 เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
06-10 พ.ค.62
07-11 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
34,888
34,888
34,888
34,888
30,888
30,888
30,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาว่าโกะ - เมืองมัตสึโมโต้–ถนนนาคามาชิ–ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ– คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็นเมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น –วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ– สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 11 December 2018 14:33

MJ181014 โตเกียว FIRST SAKURA TOKYO 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.62 ราคา 52,900 (TG)

2019 02 06 191450
รหัสทัวร์: MJ181014
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 52,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-19 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
07-11 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 52,900
52,900
52,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส)เก็บสตรอเบอร์รี่ – ลานสกีฟจิเทน (รวมกระดานเลื่อนหิมะ) – โตเกียว – ชินจูกุหมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – โอไดบะ เมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 19:24

VWJ01 ทาคายาม่า ชิราคาโกะ SHOCK PRICE 3 วัน 2 คืน เดือน มีค-พค.62 เริ่มต้น 18,888 (SL)

2019 01 31 092423
รหัสทัวร์: VWJ01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-15 มี.ค.62
08-10 พ.ค.62
15-17 พ.ค.62
29-31 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 18,888
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)- สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า)– เมืองทาคายาม่าเมืองทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า) หมู่บ้านชิราคาวาโกะ–เมืองนาโกย่าช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะปราสาทนาโกย่า (ด้านนอก)- มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คแจ็สท์ดรีมนางาชิมะ- สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า) สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

MJ181102-1โตเกียว โอซาก้า JAPAN FANTASY 6 วัน 4 คืน วันที่ 13-18 เม.ย.62 ราคา 69,900 (TG)

2019 02 07 140349
รหัสทัวร์: MJ181102-1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 69,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 69,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาริตะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ช้อปปิ้งชินจูกุ หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – ภูเขาไฟฟูจิทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 14:10

VWJ04 นาโกย่า ชิราคาวาโกะ COLORFUL 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-พค.62 เริ่มต้น 21,888 (XJ)

2019 02 09 133532
รหัสทัวร์: VWJ04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62.
03-07 เม.ย.62
10-14เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
10-14 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
28,888
28,888
21,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า)-Nagoya Castle – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ซันมชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า)เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง–ช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ- มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คแจ็สท์ดรีมนางาชิมะ - เทศกาลNabana No Sato Winter Illuminationอิสระท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า)- สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Saturday, 09 February 2019 13:51

MJ181105 ฮอกไกโด FLOWER 5 วัน 3 คืน วันที่ 16-20 พ.ค.62 ราคา 52,900 (TG)

2019 02 06 174907
รหัสทัวร์: MJ181105
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 52,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 52,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – น้ำตกกิงกะ&ริวเซ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งทุ่งทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ – ทุ่งพิ้งค์มอส – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแล็ต – ศาลเจ้าซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:06

WDJ04 ฮอกไกโด FUNNY SKI SNOW 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 เริ่มต้น 45,999 (TG)

ScreenShot 20181214133939
รหัสทัวร์: WDJ04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-19 ม.ค.62
12-17 ก.พ.62
13-18 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
26-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 45,999
45,999
47,999
47,999
47,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซะ - หมู่บ้านนินจา - บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาลลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำเมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – เมืองคิตาฮาโรชิมะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ตสนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 13:52

MJ181106 นาโกย่า โตเกียว SNOW WALL PINKMOSS 6 วัน 3 คืน วันที่ 18-23 เม.ย.,16-21 พ.ค.62 ราคา 50,900 (TG)

2019 02 06 182054
รหัสทัวร์: MJ181106
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 50,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 23 เม.ย.62
16 – 21 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 50,900
50,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะเทือกเขาเจแปน แอลป์(ชมกำแพงหิมะ) ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งพิงค์มอส – เก็บสตรอเบอร์รี่ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุหมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ –โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะสนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:23

ZGFUK02 เบปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ SONGKRAN 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 29,999 (SL)

2019 01 30 190804
รหัสทัวร์: ZGFUK02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 29,999
33,999
35,999
33,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเทนจินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 19:11

MJ181107 นาโกย่า โตเกียว ENJOY TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน วันที่ 10-15 เม.ย.62 ราคา 66,900 (TG)

2019 02 06 182611
รหัสทัวร์: MJ181107
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 66,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 15 เมษายน 62
ราคาทัวร์: 66,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะเก็บสตรอเบอร์รี่ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะ เทศกาลชมดอกทิวลิป – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:35

AZGHOK04 ฮอกไกโด โซอุนเคียว MIX FLOWER 5 วัน 3 คืน เดือน พค-มิย.62 เริ่มต้น 28,999 (XJ)

2019 02 13 104704
รหัสทัวร์: AZGHOK04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมืองชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล์เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งทานุกิโคจิสนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 11:02

MJ181108 โตเกียว โอซาก้า GRAND HONSHU 7 วัน 5 คืน วันที่ 10-16 เม.ย.62 ราคา 72,900 (TG)

2019 02 07 141140
รหัสทัวร์: MJ181108
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 72,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 72,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาริตะ –เทศกาลชมดอกทิวลิป –วัดอาซากุสะ –โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป)ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสรท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัคอยอำนวยความสะดวก) โอวาคุดานิ (รถบัส) – ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอร์รี่ ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรโลกชิราคาวาโกะ – ซันมาชิซูจิ – เทศกาลประดับไฟ เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิปราสทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 14:25

AZGHOK1 ฮอกไกโด SKI WINTER LOVE 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 26,999 (XJ)

ScreenShot 20181017103114
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: AZGHOK1
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
26ก.พ.-2 มี.ค.62
27ก.พ.-3 มี.ค.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02- 06 มี.ค.62
05- 09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20- 24 มี.ค.62
21- 25 มี.ค.62
22- 26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
30,999
30,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ลานกิจกรรมหิมะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดอุทยานโมอาย – ตลาดซัปโปโรโจไง – ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต สวนโอโดริ - ทำเรียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 10:54

MJ181109 โตเกียว โอซาก้า TAKAYAMA CHERRY BLOSSOM 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.62 ราคา 57,900 (TG)

2019 02 07 142649
รหัสทัวร์: MJ181109
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 57,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 มี.ค.-1เม.ย.62
04-09 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 57,900
59,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาริตะ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) ช้อปปิ้งชินจูกุ หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮักไก ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิโจ้ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 14:33

AZGKIX01 โอซาก้า ทาคายาม่า นารา FROZEN 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

ScreenShot 20181017141139
รหัสทัวร์: AZGKIX01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 –12 ม.ค.62
09 –13 ม.ค.62
12 –16 ม.ค.62
18 –22 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
23 –27 ม.ค.62
09 –13 ก.พ.62
13 –17 ก.พ.62
15 –19 ก.พ.62
16 –20 ก.พ.62
19 –23 ก.พ.62
23 –27 ก.พ.62
26ก.พ.–2มี.ค.62
27ก.พ.–3มี.ค.62
28ก.พ.–4มี.ค.62
01–05 มี.ค.62
02–06 มี.ค.62
05–09 มี.ค.62
06–10 มี.ค.62
08–12 มี.ค.62
09–13 มี.ค.62
13–17 มี.ค.62
14–18 มี.ค.62
15–19 มี.ค.62
16–20 มี.ค.62
19–23 มี.ค.62
20–24 มี.ค.62
21–25 มี.ค.62
22–26 มี.ค.62
23–27 มี.ค.62
26–30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
26,999
28,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น– วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะนารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 15:27

MJ181110 FLOWER IN KYUSHU (WISTERIA) 6วัน 4 คืน วันที่ 26 เม.ย.-1 พ.ค.62 ราคา 57,900 (TG)

2019 02 07 143431
รหัสทัวร์: MJ181110
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 57,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 เม.ย.-1พ.ค.62
ราคาทัวร์: 57,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ หมู่บ้านยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – ย่านชิโมโทริ นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ นางาซากิ – สวนสันติภาพ – ยอดเขาอินาสะ (รถบัส)สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน – ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 14:59

AZGKIX08 โอซาก้า ทาคายาม่า FLOWER BLOOM 5 วัน 3 คืน เดือน พค-กย.62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2019 01 30 173457
รหัสทัวร์: AZGKIX08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
04 – 08 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
21,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
22,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองโอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่นทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ – อิออน จัสโก้ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

MJ181110-1 UNSEEN KYUSHU 6วัน 4 คืน วันที่ 28 มี.ค.-2 เม.ย.62 ราคา 57,900 (TG)

2019 02 07 150032
รหัสทัวร์: MJ181110-1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: MJ181110-1
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มี.ค-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 57,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ สนามบินฟุกุโอกะ – ชมซากปราสาทฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน – บ่อน้ำร้อนจิโกกุ หมู่บ้านยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – ย่านชิโมโทริ สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน – ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 15:06

AZGNGO02 นาโกย่า ทาคายาม่า EASY 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

ScreenShot 20181204160059
รหัสทัวร์: AZGNGO02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 14 ม.ค.62
11 - 15 ม.ค.62
15 - 19 ม.ค.62
16 - 20 ม.ค.62
17 - 21 ม.ค.62
18 - 22 ม.ค.62
22 - 26 ม.ค.62
24 - 28 ม.ค.62
25 - 29 ม.ค.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01 - 05 ก.พ.62
06 - 10 ก.พ.62
07 - 11 ก.พ.62
08 - 12 ก.พ.62
12 - 16 ก.พ.62
13 - 17 ก.พ.62
19 - 23 ก.พ.62
22 - 26 ก.พ.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
01 - 05 มี.ค.62
05 – 09 มี.ค.62
06 - 10 มี.ค.62
07 - 11 มี.ค.62
08 - 12 มี.ค.62
12 - 16 มี.ค.62
13 - 17 มี.ค.62
14 - 18 มี.ค.62
15 - 19 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 25,999
25,999
23,999
25,999
25,999
25,999
24,999
25,999
25,999
24,999
24,999
25,999
25,999
24,999
25,999
25,999
24,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินนาโกย่า – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เกียวโต สเตชั่นทาคายาม่า – ที่ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก้ ปราสาทมัตซึโมโต้ – ลานกิจกรรมหิมะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – มิตซุยเอ้าท์เล็สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 04 December 2018 16:32

MJ181111 โอซาก้า โตเกียว GRAND SNOW WALL 7 วัน 4 คืน วันที่ 26 เม.ย.-2 พ.ค.62 ราคา 63,900 (TG)

2019 02 07 150717
รหัสทัวร์: MJ181111
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 63,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26เม.ย.-2พ.ค.62
ราคาทัวร์: 63,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ปราสาทนิโจ้ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เทศกาลดอกทิวลิป เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ)เก็บสตรอเบอร์รี่ – ภูเขาไฟฟูจิ –ทุ่งพิงค์มอส – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุหมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะสนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 15:13

AZGNGO04 นาโกย่า ชิราคาวาโกะ SNOW MONKEY 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 35,999 (XJ)

ScreenShot 20180917112514
รหัสทัวร์: AZGNGO04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 13 มกราคม 62
16 - 20 มกราคม 62
23 - 27 มกราคม 62
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
06 - 10 กุมภาพันธ์ 62
13 - 17 กุมภาพันธ์ 62
19 - 23 กุมภาพันธ์ 62
27 - 03 กุมภาพันธ์ 62
06 – 10 มีนาคม 62
12 – 16 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 35,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ โกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี ปราสาทมัตซึโมโต้–ทะเลสาบสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง -อิออน จัสโก้ - NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION-สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 17 September 2018 11:37

MJ190101 SPECIAL KANSAI 5 วัน 3คืน วันที่ 12-16 เม.ย.62 ราคา 38,900 (XJ)

2019 02 07 151417
รหัสทัวร์: MJ190101
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-15 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 38,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) – สนามบินคันไซ เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ชินไซบาชิอิสระท่องเที่ยตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – นารา – วัดโทไดจิ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 15:19

AZGNRT01 โตเกียว SPARKLING IN LOVE 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มีค.62 ราคา 23,999 (XJ)

2019 01 30 165842
รหัสทัวร์: AZGNRT01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 06 ก.พ.62
07 - 11 ก.พ.62
08 - 12 ก.พ.62
09 - 13 ก.พ.62
13 - 17 ก.พ.62
20 - 24 ก.พ.62
21 - 25 ก.พ.62
22 - 26 ก.พ.62
23 - 27 ก.พ.62
27ก.พ.–3มี.ค.62
28ก.พ.– 4มี.ค.62
01 - 05 มี.ค.62
02 - 06 มี.ค.62
06 – 10 มี.ค.62
07 - 11 มี.ค.62
08 - 12 มี.ค.62
13 - 17 มี.ค.62
14 - 18 มี.ค.62
16 - 20 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ นาริตะ- นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ – วัดนาริตะ – โอไดบะ– ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ กรุงเทพฯ

PJP0051 นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 4 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 19,999 (SL)

2019 02 15 140043
รหัสทัวร์: PJP0051
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-11 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
11-14 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
29-01 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
22-25 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
09-12 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
12-15 พ.ค.62
13-16 พ.ค.62
19-22 พ.ค.62
20-23 พ.ค.62
26-29 พ.ค.62
27-30 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 24,999
23,999
22,999
24,999
25,999
27,999
24,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
24,999
25,999
25,999
25,999
23,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่าแวะถ่ายรูปที่ MEIJO PARK-อิออน มอลล์ตลาดเช้าทาคายาม่า-ซันมาจซูจิทาคายาม่าจินยะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวันวัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 February 2019 14:30

AZGNRT03 โตเกียว SAKURA STRONG 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 26,999 (XJ)

ScreenShot 20181204143202
รหัสทัวร์: AZGNRT03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 25 มี.ค 62
22 – 26 มี.ค 62
23 – 27 มี.ค 62
24 – 28 มี.ค 62
25 – 29 มี.ค 62
26 – 30 มี.ค 62
27 – 31 มี.ค 62
28มี.ค.–1 เม.ย.62
29มี.ค.–2 เม.ย.62
30มี.ค.–3 เม.ย.62
31มี.ค.–4 เม.ย.62
01 – 05 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
31,999
33,999
35,999
35,999
31,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ -ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ– ชมซากุระ ณ อูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไอาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุโตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 December 2018 14:46

PJP0052 นาโกย่า ชิราคาวาโกะ FUNNY SKI 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.62 เริ่มต้น 22,999 (SL)

2019 02 15 143253
รหัสทัวร์: PJP0052
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-11 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
11-14 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
17-20 มี.ค.62
18-21 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 24,999
23,999
22,999
24,999
24,999
24,999
24,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่าสวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA สัมผัสหิมะลาสกีWASHIGATAKE เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวันวัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 February 2019 14:56

AZGNRT04 โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ SAKURA SPARK 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 25,999 (XJ)

ScreenShot 20181204150156
รหัสทัวร์: AZGNRT04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
24 – 28 มี.ค.62
25 – 29 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค.62
28มี.ค.–1 เม.ย.62
29มี.ค. –2 เม.ย.62
30มี.ค.–3 เม.ย.62
31มี.ค.–4 เม.ย.62
01 – 05 เม.ย.62
02 – 06 เม.ย.62
05 – 09 เม.ย.62
06 – 10 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 25,999
26,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
31,999
35,999
37,999
37,999
35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต –บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - อิออน จัสโก้วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ – ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ – สนามบินนาริตะกรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 04 December 2018 15:11

PJP0053 นาโกย่า ชิราคางาโกะ SAKURA BLOSSOM 4 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 24,999 (SL)

2019 02 15 145839
รหัสทัวร์: PJP0053
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29-01 เม.ย.62
31-03 เม.ย.62
01-04 เม.ย.62
04-07 เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
07-10 เม.ย.62
08-11 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 24,999
25,999
25,999
26,999
26,999
27,999
26,999
26,999
27,999
28,999
27,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่าสวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman-เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวันวัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 February 2019 15:10

AZGNRT05 โตเกียว อิบาระกิ ไซตามะ SAKURA FULL BLOOM 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น

ScreenShot 20181204155337
รหัสทัวร์: AZGNRT05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
24 – 28 มี.ค.62
25 – 29 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค.62
28มี.ค.–1 เม.ย.62
29มี.ค. –2 เม.ย.62
30มี.ค.–3 เม.ย.62
31มี.ค.–4 เม.ย.62
01 – 05 เม.ย.62
02 – 06 เม.ย.62
05 – 09 เม.ย.62
06 – 10 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 25,999
26,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
31,999
35,999
37,999
37,999
35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ -เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ – ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ กรุงเทพฯ-สนามบิน
ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 December 2018 15:57

PJP11G โตเกียว สวนอุเอโนะ BLOSSOM SAKURA 6 วัน 4 คืน วันที่ 12-17 เม.ย.62 ราคา 49,999 (MH)

ScreenShot 20181106144439
รหัสทัวร์: PJP11G
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 49,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ โกเท็มบะเอ้าเลตภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่าอิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์สนามบินนาริตะสนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 14:50

AZGNRT08 โตเกียว ฟูจิ SAKURA SEASON 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 25,999 (SL)

ScreenShot 20181207183956
รหัสทัวร์: AZGNRT08
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
24 – 28 มี.ค.62
25 – 29 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค.62
28 มี.ค.–1 เม.ย.62
29 มี.ค.–2 เม.ย.62
31 มี.ค.–4 เม.ย.62
01 – 05 เม.ย.62
02 – 06 เม.ย.62
03 – 07 เม.ย.62
07 – 11 เม.ย.62
08 – 12 เม.ย.62
09 – 13 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
14 – 18เม.ย.62
15 – 19 เม.ย.62
16 – 20 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
20 – 24 เม.ย.62
21 – 25 เม.ย.62
22 – 26 เม.ย.62
23 – 27 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 25,999
26,999
26,999
26,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองนาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุวัดนาริตะซัง – ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลล์ กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 07 December 2018 19:06

PJP12 โตเกียว ฟูจิ DISNEYLAND ภาค 4 เที่ยวเต็มวัน เดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 เริ่มต้น 28,888 (XW)

2019 02 15 134511
รหัสทัวร์: PJP12
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
1-5 มี.ค.62
2-6 มี.ค.62
3-7 มี.ค.62
4-8 มี.ค.62
5-9 มี.ค.62
7-11 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค. 62
31มี.ค.-4เม.ย.62
1-5 เม.ย.62
2-6 เม.ย.62
3-7 เม.ย.62
4-8 เม.ย.62
5-9 เม.ย.62
6-10 เม.ย.62
7-11 เม.ย.62
8-12 เม.ย.62
9-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
30,999
30,999
30,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
37,999
37,999
37,999
37,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวฟูจิที่โออิชิปาร์ค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไคมิตซุยเอ้าท์เลพาร์คอิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-ชมซากุระ ณ สวนอเอะโนะ(ปลาย มี.ค.-เม.ย.) หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์วัดนาริตะซัน-ถนนช้อปปิ้หน้าวัดนาริตะ-สนามบินนาริตะสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 13:58

AZGNRT09 โตเกียว STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2019 01 30 180544
รหัสทัวร์: AZGNRT09
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27เม.ย.-1พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.–2มิ.ย.62
30พ.ค.-3 มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 27,999
25,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยัภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 18:18

PJP15 โตเกียว BANANA ชมงานประดับไฟฤดูหนาว 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น (23,888)

ScreenShot 20181106164119
รหัสทัวร์: PJP15
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 ม.ค.62
07 – 11 ม.ค.62
08 – 12 ม.ค.62
09 – 13 ม.ค.62
10 – 14 ม.ค.62
11 – 15 ม.ค.62
12 – 16 ม.ค.62
13 – 17 ม.ค.62
14 – 18 ม.ค.62
15 – 19 ม.ค.62
16 – 20 ม.ค.62
17 – 21 ม.ค.62
18 – 22 ม.ค.62
19 – 23 ม.ค.62
20 – 24 ม.ค.62
21 – 25 ม.ค.62
22 – 26 ม.ค.62
23 – 27 ม.ค.62
24 – 28 ม.ค.62
25 – 29 ม.ค.62
26 – 30 ม.ค.62
27 – 31 ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01 – 05 ก.พ.62
02 – 06 ก.พ.62
03 – 07 ก.พ.62
04 – 08 ก.พ.62
05 – 09 ก.พ.62
06 – 10 ก.พ.62
07 – 11 ก.พ.62
08 – 12 ก.พ.62
09 – 13 ก.พ.62
10 – 14 ก.พ.62
11 – 15 ก.พ.62
12 – 16 ก.พ.62
13 – 17 ก.พ.62
14 – 18 ก.พ.62
15 – 19 ก.พ.62
16 – 20 ก.พ.62
17 – 21 ก.พ.62
18 – 22 ก.พ.62
19 – 23 ก.พ.62
20 – 24 ก.พ.62
21 – 25 ก.พ.62
22 – 26 ก.พ.62
23 – 27 ก.พ.62
24 – 28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
01 – 05 มี.ค.62
02 – 06 มี.ค.62
03 – 07 มี.ค.62
04 – 08 มี.ค.62
05 – 09 มี.ค.62
06 – 10 มี.ค.62
07 – 11 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
09 – 13 มี.ค.62
10 – 14 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินนาริตะ-เกาะโอไดบะ-โทโยซุ-เทพีเสรีภาพ กันดั้มตัวใหม่ Rx-O UNICORN โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ (ออนเธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)ลานสกีฟูจิเท็น-โออิชิปาร์ค-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-โตเกียวร้านAKAJEWELRYช้อปปิ้งชินจูกุโตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อิออนมอลล์-ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันวัดนาริตะซัน-Naritasanomotesando Street สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 17:14

AZGNRT11 โตเกียว SPARKLING SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

ScreenShot 20180924175300
รหัสทัวร์: AZGNRT11
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 13 มกราคม 2562
10 - 14 มกราคม 2562
11 - 15 มกราคม 2562
12 - 16 มกราคม 2562
16 - 20 มกราคม 2562
17 - 21 มกราคม 2562
18 - 22 มกราคม 2562
19 - 23 มกราคม 2562
23 - 27 มกราคม 2562
24 - 28 มกราคม 2562
25 - 29 มกราคม 2562
26 - 30 มกราคม 2562
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2562
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
01 - 05 มีนาคม 2562
02 - 06 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 - 11 มีนาคม 2562
08 - 12 มีนาคม 2562
09 - 13 มีนาคม 2562
13 - 17 มีนาคม 2562
14 - 18 มีนาคม 2562
15 - 19 มีนาคม 2562
16 - 20 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 23,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
28,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ นาริตะ- นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี - ชินจูกุ – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน นาริตะ – วัดนาริตะ – โอไดบะ– ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 24 September 2018 18:02

SKJP02 ฮอกกไกโด สั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 53,900 (TG)

ScreenShot 20180907170901
รหัสทัวร์: SKJP02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 53,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 ธันวาคม 61
22 - 27 มกราคม 61
01 – 06 มีนาคม 62
08 – 13 มีนาคม 62
14 – 19 มีนาคม 62
19 – 24 มีนาคม 62
26 - 31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 53,900
54,900
56,900
56,900
54,900
54,900
54,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะสนามบินชิโตเซะ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - เมืองอิวะนัยอิวะนัย - คิโรโระรีสอร์ท –ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็มพิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – ซัปโปโร – อดีตทำเนียบ รัฐบาล - โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 07 September 2018 17:22

More Articles...

 1. SMLJ01 โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62สงกรานต์ เริ่มต้น 29,999 (SL)
 2. SMLJ02 โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 สงกรานต์ เริ่นต้น 29,999 (TR)
 3. T2HK01 ฮอกไกโด Lovely 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 ราคา 46,900 (TG)
 4. T2JP09 ฮอกไกโด Garinko 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 ราคา 49,900 (TG)
 5. TGCTS01 ฮอกไกโด Ice Breaker Premium 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 39,388 (TG)
 6. TTNMM12 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 4 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 18,888 (MM)
 7. TTNSL01 FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ตค.62 เริ่มต้น 19,888 (SL)
 8. TTNTG49 ฮอกไกโด Ice Breaker ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก 5 วัน 3 คืน เดือน มค.62 เริ่มต้น 39,388 (TG)
 9. TTNTR21 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ SNOW WHITE 5 วัน 4 คืน เดือน เริ่มต้น 28,888 (TR)
 10. TTNTR24 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น (TR)
 11. TTNTR25 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 29,888 (TR)
 12. TTNXJ100 NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ กิโมโน ฟรีเด้อออ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 22,888 (XJ)
 13. TTNXJ103 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (Forever) 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 20,888 (XJ)
 14. TTNXJ104 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบ กิโมโน 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.พค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 15. TTNXJ61 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 16. TTNXJ66 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)
 17. TTNXJ76 NAGOYA ISE ซุปตาร์ อาม่า จัง 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.61-มีค62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)
 18. TTNXJ77 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ม.ค -มี.ค 62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 19. TTNXJ80 โตเกียว Nikko Fukushima ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 23,888 (XJ)
 20. TTNXJ81 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions