• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BW03 เรือสำราญ แวะเที่ยว เวียดนาม ฮ่องกง เซินเจิ้น 8 วัน 7 คืน วันที่ 17-24 เมย.62 ราคา 36,900 (TH,HX,CX)

ScreenShot 20181206164938
รหัสทัวร์: BW03
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 36,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-24 เม.ย.62
-
-
ราคาทัวร์: 36,900
48,900
56,900
หมายเหตุ Inside
Oceanview
Balcony

ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากลน่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญฟู หมิง, เวียดนามน่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญDa-Nang, เวียดนามน่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญเซินเจิ้น – ฮ่องกง-City Tour (วัดแชกงหมิว-ซิมซาจุ่ย)-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 06 December 2018 17:17

BTHKG008 ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.61.-เม.ย.62.เริ่มต้น 16,900 (CX)

ScreenShot 20181019143842
รหัสทัวร์: BTHKG008
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03–05 พ.ย.61
10–12 พ.ย.61
17–19 พ.ย.61
24–26 พ.ย.61
01–03 ธ.ค.61
15–17 ธ.ค.61
28–30 ธ.ค.61
29–31 ธ.ค.61
05–07 ม.ค.62
12–14 ม.ค.62
19–21 ม.ค.62
26–28 ม.ค.62
09–11 ก.พ.62
23–25 มี.ค.62
30–01 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
16,900
17,900
19,900
17,900
22,900
22,900
17,900
17,900
17,900
17,900
19,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 19 October 2018 14:48

MRHX06 ฮ่องกง ไหว้พระ กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน วันที่ 31 ธค-3 มค.62 เริ่มต้น 24,900 (HX)

ScreenShot 20181123141056
รหัสทัวร์: MRHX06
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31ธ.ค.61-2ม.ค.62
ราคาทัวร์: 24,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – พระใหญ่ลันดา – City Gate Outlet – วัดหยู่น หยู่น – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีฉิหลิน – วัดแชกงหมิว – วัดเทียนโห่ว- วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก วักหมั่นโหม่ – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย พีค – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 14:20

BTHKG01 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 12,900.(CX)

ScreenShot 20180911110122
รหัสทัวร์: BTHKG01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 ก.ย. 61
08 – 10 ก.ย. 61
13 – 15 ก.ย. 61
15 – 17 ก.ย. 61
20 – 22 ก.ย. 61
22 – 24 ก.ย. 61
29 – 01 ต.ค. 61
04 – 06 ต.ค. 61
06 – 08 ต.ค. 61
11 – 13 ต.ค. 61
18 – 20 ต.ค. 61
25 – 27 ต.ค. 61
03 – 05 พ.ย. 61
10 – 12 พ.ย. 61
17 – 19 พ.ย. 61
24 – 26 พ.ย. 61
01 – 03 ธ.ค. 61
15 – 17 ธ.ค. 61
28 – 30 ธ.ค. 61
29 – 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
05 – 07 ม.ค. 62
12 – 14 ม.ค. 62
19 – 21 ม.ค. 62
26 – 28 ม.ค. 62
09 – 11 ก.พ. 62
09 – 11 มี.ค. 62
23 – 25 มี.ค. 62
30 – 01 เม.ย. 62
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
16,900
14,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
13,900
18,900
18,900
18,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้นเซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่-โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove วัดแชกงมิว-เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 11 September 2018 14:52

AZGHKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4 วัน 2 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 19,999 (HX)

ScreenShot 20181108105501
รหัสทัวร์: AZGHKG05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30พย.-3ธค.61
14-17ธค.61
20-23ธค.61
28-31ธค.61
29ธค.61-1มค.62
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
25,999
26,999
หมายเหตุ -
-
-
-
ปีใหม่

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 17:48

CTP1.1 ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่ นั่งกระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.61-ม.ค.62 เริ่มต้น 7,999 (HX)

ScreenShot 20180911100542
รหัสทัวร์: CTP1.1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 7,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-28 ต.ค.61
27-30 ต.ค.61
28-31 ต.ค.61
01-04 พ.ย.61
02-05 พ.ย.61
04-07 พ.ย.61
08-11 พ.ย.61
09-12 พ.ย.61
11-14 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
16-19 พ.ย.61
18-21 พ.ย.61
22-25 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
25-28 พ.ย.61
29พ.ย.-2ธ.ค.61
30พ.ย.-3ธ.ค.61
02-05 ธ.ค.61
06-09 ธ.ค.61
09-12ธ.ค.61
13-16ธ.ค.61
16-19 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
23-26 ธ.ค.61
03-06 ม.ค.62
06-09 ม.ค.62
10-13 ม.ค.62
13-16 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
20-23 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
8,999
7,999
8,999
7,999
7,999
8,999
7,999
7,999
8,999
7,999
7,999
8,999
7,999
7,999
8,999
9,999
9,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
หมายเหตุ

 กรุงเทพฯ ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้นวัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -–ช้อปปิ้งถนน นาทาน ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 19:17

AZGHKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 12,999 (CX)

ScreenShot 20181112172901
รหัสทัวร์: AZGHKG21
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15–18 ก.พ.62
21–24 ก.พ.62
22–25 ก.พ.62
22–25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
12,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุคถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จไห่ ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 17:37

CTP5A ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.61-ม.ค.62 เริ่มต้น 6,999 (HX)

ScreenShot 20180911100542
รหัสทัวร์: CTP5A
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 6,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-28 ต.ค.61
28-31 ต.ค.61
01-04 พ.ย.61
04-07 พ.ย.61
08-11 พ.ย.61
11-14 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
18-21 พ.ย.61
22-25 พ.ย.61
25-28 พ.ย.61
29พ.ย.-2ธ.ค.61
02-05ธ.ค.61
06-09ธ.ค.61
09-12ธ.ค.61
13-16ธ.ค.61
16-19ธ.ค.61
20-23ธ.ค.61
23-26ธ.ค.61
03-06 ม.ค.62
06-09 ม.ค.62
10-13 ม.ค.62
13-16 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
20-23 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 7,999
7,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
8,999
8,999
8,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง ที่เที่ยวแห่งใหม่ สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVEเซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 19:00

AZGHKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61 - มีค.62 เริ่มต้น 13,999 (HX)

ScreenShot 20181112171500
รหัสทัวร์: AZGHKG26
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 –04 พ.ย.61
08 –11 พ.ย.61
15 –18 พ.ย.61
22 –25 พ.ย.61
29พ.ย.-2ธ.ค.61
06 –09 ธ.ค.61
13 –16 ธ.ค.61
20 –23 ธ.ค.61
10 –13 ม.ค.62
17 –20 ม.ค.62
24 –27 ม.ค.62
31ม.ค.-3ก.พ.62
14 –17 ก.พ.62
16 –19 ก.พ.62
21 –24 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
07 –10 มี.ค.62
14 –17 มี.ค.62
21 –24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
12,999
13,999
13,999
13,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้นเซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตาถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ (ยืมเงินเจ้าแม่) - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 17:25

CUH08 EASY GRAND ฮ่องกง มาเก๊า เดือน พ.ย-ธ.ค 61 เริ่มต้น 13,900 (FD)

ScreenShot 20181016161237
รหัสทัวร์: CUH08
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 -04 พ.ย.61
03 -05 พ.ย.61
09 -11 พ.ย.61
10 –12 พ.ย.61
16 –18 พ.ย.61
17 –19 พ.ย.61
23 –25 พ.ย.61
24 –26 พ.ย.61
01 –03 ธ.ค.61
07 –09 ธ.ค.61
09 –11 ธ.ค.61
14 –16 ธ.ค.61
15 –17 ธ.ค.61
21 –23 ธ.ค.61
22 –24 ธ.ค.61
28 –30 ธ.ค.61
29 –31 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
24,900
24,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – THE VENETIAN RESORT – ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้าหยก – เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – ร้านขนม – เซนาโด้สแควร์ – The Parisian – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 16:35

AZGHKG31 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4D2N พย.61-มีค.62 เริ่ม 13,999 (HX)

ScreenShot 20181101175835
รหัสทัวร์: AZGHKG31
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 06 พ.ย.61
10 – 13 พ.ย.61
17 – 20 พ.ย.61
24 – 27 พ.ย.61
01 – 04 ธ.ค.61
08 – 11 ธ.ค.61
15 – 18 ธ.ค.61
22 – 25 ธ.ค.61
12 – 15 ม.ค.61
19 – 22 ม.ค.61
26 – 29 ม.ค.61
16 – 19 ก.พ.62
23 – 26 ก.พ.62
02 – 05 มี.ค.62
08 – 11 มี.ค.62
09 – 12 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
23 – 26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
15,999
14,999
15,999
13,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น –ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3Dหลอหวู่ – วัดกวนอู – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดิ กงเป่ย ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 01 November 2018 18:12

CUH09 EASY BLESSING ฮ่องกง นอนปิง เดือน พ.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 15,900 (CX)

ScreenShot 20181016163737
รหัสทัวร์: CUH09
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 –20 พ.ย.61
16 –18 ธ.ค.61
26 –28 ม.ค.62
27 –29 ม.ค.62
03 –05 ม.ค.62
29 –31 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
16,900
15,900
15,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet – Symphony of light ติ่มซำ – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้พีคแทรม) – หาดรีพลัสเบย์ – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 16:57

CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.61-ม.ค.62 เริ่มต้น 8,999 (HX)

ScreenShot 20180911100542
รหัสทัวร์: CTP3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-25 ต.ค.61
27-30 ต.ค.61
01-04 พ.ย.61
02-05 พ.ย.61
08-11 พ.ย.61
09-12 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
16-19 พ.ย.61
22-25 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
29พย.-2ธค.61
30พย.-3ธค.61
06-09 ธค.61
13-16 ธค.61
20-23 ธค.61
03-06 มค.62
10-13 มค.62
17-20 มค.62
ราคาทัวร์: 9,999
10,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ- ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 18:45

CUH10 EASY ฮ่องกง นอนปิง ฟรีเดย์ 1วัน 3วัน 2คืน เดือน พ.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 14,900 (CX)

ScreenShot 20181016170256
รหัสทัวร์: CUH10
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 –04 พ.ย.61
09 –11 พ.ย.61
16 –18 พ.ย.61
14 –16 ธ.ค.61
15 –17 ธ.ค.61
11 –13 ม.ค.62
18 –20 ม.ค.62
25 –27 ม.ค.62
22 –24 ก.พ.62
23 –25 ม.ค.62
08 –10 มี.ค.62
15 –17 มี.ค.62
22 –24 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
ราคาทัวร์: 14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet – Symphony of light วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์– กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 17:30

CUH12 EASY FUNNY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 62 ราคา 15,900 (CX)

ScreenShot 20181116163240
รหัสทัวร์: CUH12
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09–11 ธ.ค.61
13–15 ม.ค.62
20–22 ม.ค.62
24– 26 ก.พ.62
03 –05 มี.ค.62
17–19 มี.ค.62
24–26 มี.ค.62
31มี.ค.-2เมย.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ – ช็อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 16 November 2018 16:42

HKTG05 ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 13,888 (CX)

ScreenShot 20181108151444
รหัสทัวร์: HKTG05
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 –12 พ.ย.61
16 –18 พ.ย.61
17 –19 พ.ย.61
24 –26 พ.ย.61
30พ.ย.61-2ธ.ค.61
09 –11 ธ.ค.61
16 –18 ธ.ค.61
22 –24 ธ.ค.61
05 –07 ม.ค.62
12 –14 ม.ค.62
19 –21 ม.ค.62
26 –28 ม.ค.62
16 –18 ก.พ.62
09 –11 มี.ค.62
16 – 18 มี.ค.62
23 –25 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
15,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ตลาดมงก๊ก รีพลัสเบย์ –วัดหมั่นโหมว –วัดแชกง –จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย กระเช้านองปิง– พระใหญ่เกาะลันเตา –ช้อปปิ้ง CityGateOutlet– สนามบิน กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 15:39

HKTG01 ฮ่องกง เซินเจ้น ฟรีนอนปิง 4 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค-มี.ค62 เริ่มต้น 9,888 (HX)

ScreenShot 20181108103631
รหัสทัวร์: HKTG01
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 08 ธ.ค.61
12 – 15 ธ.ค.61
19 – 22 ธ.ค.61
09 – 12 ม.ค.62
16 – 19 ม.ค.62
23 – 26 ม.ค.62
13 – 16 ก.พ.62
20 – 23 ก.พ.62
27ก.พ.-2 มี.ค.62
06 – 09 มี.ค.62
27 – 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ไปเซินเจิ้น –ตลาดตงเหมิน ช้อปปิ้งสินค้า OTOP– วัดกวนอู –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - โชว์ม่านน้ำ 3D วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – กระเช้านองปิง–ช้อปปิ้งCitygateOutlet สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 16:08

HKTG07 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 16,888(CX)

ScreenShot 20181108170726
รหัสทัวร์: HKTG07
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 –12 พ.ย.62
17 -19 พ.ย.62
24 –26 พ.ย.62
05 –07 ม.ค.62
12 –14 ม.ค.62
19 –21 ม.ค.62
26 –28 ม.ค.62
23 –25 ก.พ.62
02 –04 มี.ค.62
09 –11 มี.ค.62
16 –18 มี.ค.62
23 –25 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน –ช้อปปิ้งนาธานวิคตอเรียพีค(Mid-Level) – รีพลัสเบย์–ช้อปปิ้งตลาดมงก๊ก – สนามบิน กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 17:10

HKTG06 ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัด 4 วัน 2 คืน เดือน พ.ย- มี.ค 62 เริ่มต้น 12,888 (HX)

ScreenShot 20181108145139
รหัสทัวร์: HKTG06
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 –17พ.ย.61
21–24พ.ย.61
28 พ.ย.-1ธ.ค.61
5 –8 ธ.ค.61
12 –15 ธ.ค.61
19 –22 ธ.ค.61
9 –12 ม.ค.62
16 –19 ม.ค.62
23–26 ม.ค.62
30 ม.ค.-2 ก.พ.62
6 – 9 ก.พ.62
13–16 ก.พ.62
20 – 23 ก.พ.62
27ก.พ.-2มี.ค.62
6– 9 มี.ค.62
27 –30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ตลาดมงก๊ก รีพลัสเบย์ –วัดหมั่นโหมว –วัดแชกง –จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย
กระเช้านองปิง–พระใหญ่เกาะลันเตา –ช้อปปิ้ง CityGateOutlet– สนามบิน กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 16:02

HKTG10 ฮ่องกง มาเก๊า ฟรีนอนปิง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 16,888(CX)

ScreenShot 20181108173412
รหัสทัวร์: HKTG10
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 –12 พ.ย.61
16 –18 พ.ย.61
17 –19 พ.ย.61
24 –26 พ.ย.61
30พ.ย.-2ธ.ค.61
09 –11 ธ.ค.61
16 –18 ธ.ค.61
22 –24 ธ.ค.61
05 –07 ม.ค.62
12 –14 ม.ค.62
19 –21 ม.ค.62
26 –28 ม.ค.62
16 –18 ก.พ.61
09 –11 มี.ค.62
16 –18 มี.ค.62
23 –25 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
17,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ตลาดมงก๊ก มาเก๊า– วัดอาม่า –เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วิหารเซนต์ปอล–เซนาโด้สแควร์– เดอะเวเนเชีนวัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – กระเช้านองปิง–ช้อปปิ้ง CityGateOutlet– สนามบิน กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 17:39

WCHK01 ฮ่องกงพระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.61-เม.ย.62 เริ่มต้น 14,900 (CX)

ScreenShot 20181119160118
รหัสทัวร์: WCHK01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 –09 พ.ย.61
10 –12 พ.ย.61
14 –16 พ.ย.61
17 –19 พ.ย.61
21 –23 พ.ย.61
24 –26 พ.ย.61
01 –03 ธ.ค.61
05 –07 ธ.ค.61
12 –14 ธ.ค.61
15 –17 ธ.ค.61
19 –21 ธ.ค.61
09 –11 ม.ค.62
12 –14 ม.ค.62
16 –18 ม.ค.62
19 –21 ม.ค.62
23 –25 ม.ค.62
26 –28 ม.ค.62
13 –15 ก.พ.62
16 –18 ก.พ.62
20 –22 ก.พ.62
23 –23 ก.พ.62
02 –04 มี.ค.62
06 –08 มี.ค.62
09 –11 มี.ค.62
13 –15 มี.ค.62
16 –18 มี.ค.62
20 –22 มี.ค.62
23 –25 มี.ค.62
27 –29 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
ราคาทัวร์: 14,900
15,900
14,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
14,900
15,900
14,900
15,900
14,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่ลันเตาช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLETอิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ชม Symphony of Lights นั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม – วัดหวังต้าเซียน – วัดกังหัน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 19 November 2018 16:16

HKTG15 ฮ่องกง มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดินทาง 29-31 ธ.ค 61 ราคา 25,888(CX) วันปีใหม่

ScreenShot 20181108175507
รหัสทัวร์: HKTG15
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29-31 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 25,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –วิคตอเรียพีค (Mid-Level) – รีพลัสเบย์– ช้อปปิ้งตลาดมงก๊กมาเก๊า – วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล –เซนาโด้สแควร์–เดอะเวเนเชี่ยน วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ –จิมซาจุ่ย –(optionดิสนีย์แลนด์/นองปิง)–สนามบิน กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 17:57

WHC1 ฮ่องกง Saver เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 วัน 2 คืน เดือน พย.61.-มีค.62 เริ่มต้น 9,999 (CX)

ScreenShot 20181108105550
รหัสทัวร์: WHC1
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
30พ.ย.-2ธ.ค61
7-9 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
4-6 ม.ค. 62
11-13 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
1-3 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 14:28

HKTG16 ฮ่องกง นอนปิง (OP ดิสนีย์)3 วัน 2 คืน วันที่ 30 ธ.ค-1 ม.ค 62 ราคา 23,888 (CX) วันปีใหม่

ScreenShot 20181108174349
รหัสทัวร์: HKTG16
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30ธ.ค.61-1ม.ค.62
ราคาทัวร์: 23,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –กระเช้านองปิง– พระใหญ่เกาะลันเตา –ช้อปปิ้ง CityGateOutlet รีพลัสเบย์ –วัดแชกง –จิวเวอรี่ – วัดหวังต้เซียน – จิมซ่าจุ่ย อิสระตามอัธยาศัย–(optionDisneyland)– สนามบิน กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 18:32

WHC11 ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พย.61.-มีค.62 เริ่มต้น 10,999 (CX)

ScreenShot 20181108103452
รหัสทัวร์: WHC11
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-10 พ.ย.61
15-17 พ.ย.61
22-24 พ.ย.61
29พ.ย.-1ธ.ค61
6-8 ธ.ค.61
13-15 ธ.ค.61
20-22 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค62
3-5 ม.ค. 6262
10-12 ม.ค.62
17-19 ม.ค.62
14-16 ก.พ.62
21-23 ก.พ.62
28ก.พ.-2มี.ค62
7-9 มี.ค.62
14-16 มี.ค.62
21-23 มี.ค.62
28-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
10,999
11,999
14,999
11,999
12,999
18,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำเซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์-ร้านช้อป-ช้อปปิ้งหลอหวู่-ฮ่องกง-Symphony ofLights ซิตี้ทัวร์-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 10:42

MRHX01 ฮ่องกง เซินเจิ้น แลนด์มาร์ค 2 เมือง SUPER SAVE วันที่ 20-22 ธค.61 ราคา 10,900 (HX)

ScreenShot 20181123100401
รหัสทัวร์: MRHX01
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-24 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 10,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดหลอวู่โรงงานผลิตหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดตงเหมิน – ชมโชว์ MANGROVE GROOVE กลับฮ่องกง (โดยรถไฟ) – วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ –ร้านหยก – จุดชมวิววิคตอเรีย พีค - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 10:09

WHH1CX ฮ่องกง Special ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน เดือน พย.61.-มีค.62 เริ่มต้น 13,999 (CX)

ScreenShot 20181108101713
รหัสทัวร์: WHH1CX
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-12 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
1-3 ธ.ค.61
7-9 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
29-31ธ.ค.61
4-6 ม.ค. 62
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
13,999
21,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-เลดี้ส์มาร์เก็ตฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย Symphony of Lights อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 10:25

MRHX02 ฮ่องกง มาเก๊า กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน เดือน พย.-มีค.62 เริ่มต้น 18,900 (HX)

ScreenShot 20181123100401
รหัสทัวร์: MRHX02
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08–11 ธ.ค.61
22–25 ธ.ค.61
29ธค.61-1ม.ค.62
12–15 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
16–19 ก.พ.62
02–05 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 23,900
21,900
26,900
18,900
18,900
21,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – พระใหญ่ลันดา – City Gate Outlet – Symphony of Lights มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - SOUVENIR SHOP – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง จุดชมวิววิคตอเรีย พีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 10:43

ZGHKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 17,900 (CX)

ScreenShot 20180906175821
รหัสทัวร์: ZGHKG08
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 16 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
21 - 23 กันยายน 2561
21 - 23 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
06 - 08 ตุลาคม 2561
12 - 14 ตุลาคม 2561
12 - 14 ตุลาคม 2561
13 - 15 ตุลาคม 2561
13 - 15 ตุลาคม 2561
19 - 21 ตุลาคม 2561
19 - 21 ตุลาคม 2561
26 - 28 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
19,900
21,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
26,900
หมายเหตุ -
-
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
บัส 1
บัส 2
-
-

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 18:12

MRHX03 ฮ่องกง ตะลุยดิสนีย์แลนด์ กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 19,900 (HX)

ScreenShot 20181123100401
รหัสทัวร์: MRHX03
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-11 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
29ธ.ค.-1ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
02-05 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 23,900
22,900
26,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – พระใหญ่ลันดา – City Gate Outlet – Symphony of Lights ฮ่องกง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)จุดชมวิววิคตอเรีย พีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบิฮ่องกง สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 10:56

AZGHKG03 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า พักฮ่องกง 2 คืน 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-พค.62 เริ่มต้น 13,999 (FD)

ScreenShot 20181015155522
รหัสทัวร์: AZGHKG03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 -06 ม.ค.62
05 -07 ม.ค.62
11 -13 ม.ค.62
22 -24 ก.พ.62
23 -25 ก.พ.62
02 -04 มี.ค.62
09 -11 มี.ค.62
15 -17 มี.ค.62
16 - 18 มี.ค.62
22 -24 มี.ค.62
23 -25 มี.ค.62
29 -31 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
19 -21 เม.ย.62
20 -22 เม.ย.62
04 -06 พ.ค.62
10 -12 พ.ค.62
25 -27 พ.ค.62
31พ.ค.-02มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outletวิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ASymphony of Lights ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 15 October 2018 16:27

WHH11 ฮ่องกง ชิลล์ ช้อปปิ้ง บิ๊กบัส 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.61.-มี.ค.62 เริ่มต้น 13,888 (CX)

ScreenShot 20181108095629
รหัสทัวร์: WHH11
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-10 พ.ย.61
15-17 พ.ย.61
22-24 พ.ย.61
29พ.ย.-1ธ.ค.61
6-8 ธ.ค.61
13-15 ธ.ค.61
20-22 ธ.ค.61
30ธ.ค.-1ม.ค.62
3-5 ม.ค. 62
10-12 ม.ค.62
17-19 ม.ค.62
14-16 ก.พ.62
21-23 ก.พ.62
28ก.พ.-2มี.ค.62
7-9 มี.ค.62
14-16 มี.ค.62
21-23 มี.ค.62
28-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
13,888
15,888
13,888
14,888
19,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lightsทัวร์บิ๊กบัส-ช้อปปิ้ง-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 10:02

AZHKG27 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-กพ.62 เริ่มต้น 13,999 (HX)

ScreenShot 20181003101955
รหัสทัวร์: AZHKG27
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 17 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาทัวร์: 13,999
17,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 03 October 2018 11:08

ZGHKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เดือน มค-พค.62 เริ่มต้น 9,999 (FD)

ScreenShot 20180906172453
รหัสทัวร์: ZGHKG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 13 มกราคม 2562
17 – 20 มกราคม 2562
19 – 22 มกราคม 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 12 มีนาคม 2562
14- 17 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
04 – 07 เมษายน 2562
11 – 14 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
18 – 21 เมษายน 2562
19 – 22 เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์: 9,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
19,999
11,999
12,999
12,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่-ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุคเซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 17:31

BEHKG003 มหัศจรรย์ ฮ่องกง นอนปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค-มี.ค 62 เริ่มต้น 16,900 (CX)

ScreenShot 20181019100723
รหัสทัวร์: BEHKG003
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-29 ต.ค.61
03-05 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
17-19 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
01-03 ธ.ค.61
08-10 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
05-07 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
23-25 ก.พ.62
02-04 มี.ค.62
09-11 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
18,900
18,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market แชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 19 October 2018 10:28

ZGHKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-มีค.62 เริ่มต้น (CX)

ScreenShot 20180906164333
รหัสทัวร์: ZGHKG06
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 10 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights-วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!!อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น-กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 16:50

BEHKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 14,900 (RJ)

2018 04 26 113057
รหัสทัวร์: BEHKG02
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. 61 -30 มิ.ย. 61
01 ก.ค. 61 -03 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 -14 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 -14 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61 -17 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 -24 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 -28 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 -31 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61 -04 ส.ค. 61
09 ส.ค. 61 -11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61 -18 ส.ค. 61
20 ก.ย. 61 -22 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 -29 ก.ย. 61
04 ต.ค. 61 -06 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 -13 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 -20 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 -27 ต.ค. 61
15 พ.ย. 61 -17 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 -24 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 -01 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 -15 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 -29 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 -01 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
16,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
18,900
20,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  มิถุนายน  -  ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ
– ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 14:05

ZGHKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พย.61 - มีค.62 เริ่มต้น 17,999 (CX)

ScreenShot 20180906171241
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: ZGHKG08
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 –05 พย.61
09 -11 พย.61
10 -12 พย.61
16 -18 พย.61
17 -19 พย.61
24 -26 พย.61
30พ.ย.–2ธ.ค.61
08 –10 ธค.61
09 -11 ธค.61
09 -11 ธค.61
14 -16 ธค.61
15 -17 ธค.61
21 -23 ธค.61
21 -23 ธค.61
22 -24 ธค.61
23 -25 ธค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค.62
11 –13 มค.62
12 -14 มค.62
18 -20 มค.62
19 -21 มมค.62
25 -27 มค.62
26 -28 มค.62
15 –17 กพ.62
16 -18 กพ.62
17 -19 กพ.62
22 -24 กพ.62
23 -25 กพ.62
03 –05 มีค.62
09 -11 มีค.62
10 -12 มีค.62
15 -17 มีค.62
16 -18 มีค.62
17 -19 มีค.62
22 -24 มีค.62
22 -24 มีค.62
23 -25 มีค.62
24 -26 มีค.62
29 -31 มีค.62
29 -31 มีค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
31มี.ค.-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
26,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
17,900
18,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet -A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่อเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 18:06

BEHKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค.61. เริ่มต้น 16,900 (RJ)

2018 04 26 110350
รหัสทัวร์: BEHKG03
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. 61 -30 มิ.ย. 61
01 ก.ค. 61 -03 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 -14 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61 -17 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 -24 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 -28 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 -31 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61 -04 ส.ค. 61
09 ส.ค. 61 -11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61 -18 ส.ค. 61
20 ก.ย. 61 -22 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 -29 ก.ย. 61
04 ต.ค. 61 -06 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 -13 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 -20 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 -27 ต.ค. 61
15 พ.ย. 61 -17 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 -24 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 -01 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 -15 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 -29 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 -01 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
19,900
21,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  ธันวาคม 2561. ( New year )
กรุงเทพฯ -ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights -สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์- กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 July 2018 18:17

ZGHKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ก.ย.-ธค.61 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 14,999 (CX)

ScreenShot 20180906173959
รหัสทัวร์: ZGHKG15
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 17 กันยายน 2561
15 – 18 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
22 – 25 กันยายน 2561
22 – 25 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
19,999
21,999
หมายเหตุ -
-
บัส 1
บัส 2
-
-
-
-
บัส 1
บัส 2
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้นเซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตาถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 17:52

BTHKG002 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.61- มีค.62 เริ่มต้น 14,900 (CX)

ScreenShot 20181002144314
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 - 13 ต.ค. 61
18 - 20 ต.ค. 61
20 - 22 ต.ค. 61
25 - 27 ต.ค. 61
27 - 29 ต.ค. 61
03 - 05 พ.ย. 61
10 - 12 พ.ย. 61
17 - 19 พ.ย. 61
24 - 26 พ.ย. 61
01 - 03 ธ.ค. 61
08 - 10 ธ.ค. 61
15 - 17 ธ.ค. 61
05 - 07 ม.ค. 62
11 - 13 ม.ค. 62
19 - 21 ม.ค. 62
26 - 28 ม.ค. 62
23 - 25 ก.พ. 62
02 - 04 มี.ค. 62
09 - 11 มี.ค. 62
16 - 18 มี.ค. 62
23 - 25 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 16,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
16,900
16,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Marketวัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ยสักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 14:51

ZGHKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 วัน เดือน พย.-มีค.62 เริ่มต้น 14,999 (CX)

ScreenShot 20180906165354
รหัสทัวร์: ZGHKG15
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 06 พฤศจิกายน 2561
10 - 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
09 – 12 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
15 – 18 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 25 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
12 – 15 มกราคม 2562
17 – 20 มกราคม 2562
19 – 22 มกราคม 2562
24 – 27 มกราคม 2562
26 – 29 มกราคม 2562
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
19,999
21,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้นเซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตานมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 17:00

BTHKG002 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน มค- มีค.62 เริ่มต้น 13,900 (RJ)

ScreenShot 20181002164623
รหัสทัวร์: BTHKG002
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: BTHKG002
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 05 ม.ค. 62
10 - 12 ม.ค. 62
24 - 26 ม.ค. 62
07 - 09 ก.พ. 62
14 - 16 ก.พ. 62
21 - 23 ก.พ. 62
28 - 02 มี.ค. 62
07 - 09 มี.ค. 62
14 - 16 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 17:12

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions