• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

STL02 หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 8,999 (QV)

ScreenShot 20181119184317
รหัสทัวร์: STL02
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-09 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
21-23 ธ.ค.61
04-06 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
01-03 ก.พ.62
08-10 ก.พ.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
01-03 มี.ค.62
08-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี – ตลาดเช้า –ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระธาตุหลวง – วัดธาตุหลวงเหนือ  – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาค – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุดำ  หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 19 November 2018 18:56

TTNQV02 ลาว หลวงพระบาง Luang Prabang laos 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 11,499 (QV)

ScreenShot 20180831144058
รหัสทัวร์: TTNQV02
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 11,499
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 - 7 ตุลาคม 61
12 - 14 ตุลาคม 61
9 - 11 พฤศจิกายน 61
23 - 25 พฤศจิกายน 61
8 - 10 ธันวาคม 61
30 ธ.ค.61 – 1 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 11,499
12,499
11,499
11,499
13,499
15,499
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันหยุดปีใหม่

เดินทางเดือน  :  ตุลาคม  - ธันวาคม   2561
กรุงเทพมหานคร
–หลวงพระบาง–น้ำตกตาดกวงซี–พระธาตุภูษี–ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้า–พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)–หอพระบางวัดเชียงทอง–บ้านผานม–วัดป่าโพนเพา- วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)สนามบินหลวงพระบาง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Friday, 31 August 2018 15:17

BTLAOS01 ลาว หลวงพระบาง 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.61-ม.ค.62. เริ่มต้น 12,900 (FD)

2018 04 25 154027
รหัสทัวร์: BTLAOS01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-12 พ.ย.61
17-19 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
1-3 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
9 -11ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค62
31ธ.ค.61-2ม.ค62
5-7 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
16,900
12,900
12,900
14,900
15,900
16,900
17,900
16,900
15,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืดตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 10:29

TTNQV03 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 11,688 (QV)

ScreenShot 20180831152519
รหัสทัวร์: TTNQV03
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 11,688
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-7 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
13-15 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
20-22 ตุลาคม 61
21-23 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
27-29 ตุลาคม 61
2-4 พฤศจิกายน 61
3-5 พฤศจิกายน 61
9-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย.61 – 2 ธ.ค. 61
1-3 ธันวาคม 61
7-9 ธันวาคม 61
8-10 ธันวาคม 61
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
28-30 ธันวาคม 61
29-31 ธันวาคม 61
30 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค 62
31 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 11,688
11,688
12,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
11,688
12,688
11,688
11,688
11,688
11,688
12,688
13,688
13,688
13,688
หมายเหตุ

เดินทางเดือน ตุลาคม  - ธันวาคม  2561
กรุงเทพมหานคร
–เวียงจันทน์–วังเวียงวังเวียงChill Chill-วังเวียง – เวียงจันทน์– กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Friday, 31 August 2018 15:40

BTLAOS02 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน พ.ย.61- ม.ค.62 เริ่มต้น 12,900 (FD)

ScreenShot 20181106103356
รหัสทัวร์: BTLAOS02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
22-24 พ.ย.61
30พ.ย.-2ธ.ค.61
7-9 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
21-23 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
30ธ.ค.-1ม.ค.61
31ธ.ค.-2ม.ค.61
4-6 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
13,900
14,900
15,900
13,900
14,900
14,900
15,900
15,900
16,900
14,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง - ถนนโรตีวังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 10:44

TTNQV04 ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ Luang Prabang laos 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.61-มีค.62 เริ่มต้น 14,999 (QV)

ScreenShot 20180831154924
รหัสทัวร์: TTNQV04
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 - 7 ตุลาคม 61
12 - 14 ตุลาคม 61
13 - 15 ตุลาคม 61
20 - 22 ตุลาคม 61
16 - 18 พฤศจิกายน 61
7 - 9 ธันวาคม 61
8 - 10 ธันวาคม 61
21 - 23 ธันวาคม 61
30 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
11 - 13 มกราคม 62
16 - 18 กุมภาพันธ์ 62
8 - 10 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 14,999
15,999
16,999
14,999
14,999
15,999
16,999
14,999
18,999
18,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันหยุดปีใหม่
วันหยุดปีใหม่
-
-
-

เดินทางเดือน : ตุลาคม   2561  -  มีนาคม    2562
กรุงเทพมหานคร
–หลวงพระบาง–น้ำตกตาดกวงซี–พระธาตุภูษี–ตลาดไนท์บาร์ซา-
ตักบาตรตอนเช้าเช้า–ตลาดเช้า–พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง–ล่องเรือน้ำโขง–บ้านช่างไห-ถ้ำติ่งหลวงพระบาง–วัดวิชุนราช–พระธาตุหมากโม–เวียงจัน–ประตูชัย–พระธาตุหลวง–กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Friday, 31 August 2018 15:57

STL01 ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.61.-มี.ค 62 เริ่มต้น 8,499 (QV)

ScreenShot 20181119183447
รหัสทัวร์: STL01
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 8,499
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 ธ.ค.61
15- 17ธ.ค.61
22- 24ธ.ค.61
05- 07ม.ค.62
12- 14ม.ค.62
19- 21ม.ค.62
26- 28ม.ค.62
02- 04ก.พ.62
09- 11ก.พ.62
16- 18ก.พ.62
23- 25ก.พ.62
02- 04มี.ค.62
09- 11มี.ค.62
16- 18มี.ค.62
23- 25มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
ราคาทัวร์: 8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – ตลาดมืด – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 19 November 2018 18:39

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions