• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SUPM02 มาเลเซีย FLASH ลุย 4 เมืองไฮไล มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.61-มิ.ย.62 เริ่มต้น 6,999 (MH)

ScreenShot 20181029175944
รหัสทัวร์: SUPM02
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 6,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-10 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค.62
31ธ.ค.61-2ม.ค.62
1-3 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
2-4 มี.ค.62
9-11 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย.62
5-7 เม.ย.62
6-8 เม.ย.62
11-13 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
20-22 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
3-5 พ.ค.62
4-6 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
17-19 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 10,999
9,999
9,999
11,999
11,999
10,999
7,999
6,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
9,999
9,999
10,999
11,999
10,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
9,999
7,999.
6,999
7,999
7,999
หมายเหตุ

สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 October 2018 18:28

BOFD87 บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน เดือน พ.ค.-ตค.61 เริ่มต้น 16,888 (FD)

บาหล
รหัสทัวร์: BOFD87
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 06 พฤษภาคม 2561
24 - 27 พฤษภาคม 2561
14 - 17 มิถุนายน 2561
26 - 29 กรกฎาคม 2561
09 - 12 สิงหาคม 2561
11 - 14 ตุลาคม 2561
25 - 28 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
18,888
16,888
17,888
17,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน - ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ – ตลาดปราบเซียน - วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต - บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 14:33

PLIN01 อิหร่าน WONDERFUL LIFE 8 วัน 5 คืน เดือน มิ.ย- ส.ค 61 เริ่มต้น 54,888 (W5)

0000002001
รหัสทัวร์: PLIN01
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 54,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-28 มิ.ย.
13-20 ก.ค.
25 ก.ค.-01 ส.ค.
09 -16 ส.ค.
10 -17 ส.ค.
ราคาทัวร์:
54,888
54,888
54,888
54,888
54,888
หมายเหตุ
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ -เตหะราน เตหะราน – MILAD TOWER– พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN –บินภายใน – ชีราชชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน ฮิสฟาฮาน – NASSHE –E JAHAN SQUARE–พระราชวัง ALI-QAPU  LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะรานเตหะราน -แกรนด์บาซาร์

Last Updated on Friday, 15 June 2018 16:25

NFSL บาหลี PACKAGE BALI 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 5,555 (FD)

รหัสทัวร์: NFSL
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 5,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: สอบถามและเช็ควันกับเจ้าหน้าที่
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – เดนปาร์ซ่า บาหลี – วัดเม็งวี (Pura Taman Ayun) – ตลาดผลไม้ – วัดอุลันดานู (Ulan Danu Bratan) – วิหารกลางมหาสมุทรทานาล็อท (Tanah Lot) วัดถ้ำช้าง – หมู่บ้านเก่าแก่ Tenganan Village – นาขั้นบันได Bukit Jambul - วัดเบซากิ (Besakih) – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Tirta Empul ช้อปปิ้งร้านของฝาก – สนามบินเดนปาร์ซ่าบาหลี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 16:59

TTNXJ61 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

2018 06 06 125656
รหัสทัวร์: TTNXJ61
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-01 ธันวาคม 61
28-02 ธันวาคม 61
29-03 ธันวาคม 61
30-04 ธันวาคม 61
01-05 ธันวาคม 61
02-06 ธันวาคม 61
03-07 ธันวาคม 61
04-08 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
09-13 ธันวาคม 61
10-14 ธันวาคม 61
11-15 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
16-20 ธันวาคม 61
17-21 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
23-27 ธันวาคม 61
24-28 ธันวาคม 61
25-29 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
27-31 ธันวาคม 61
28-01 มกราคม 62 BUS1
28-01 มกราคม 62 BUS2
29-02 มกราคม 62 BUS1
29-02 มกราคม 62 BUS2
30-03 มกราคม 62 BUS1
30-03 มกราคม 62 BUS2
30-03 มกราคม 62 BUS3
31-04มกราคม 62 BUS1
31-04มกราคม 62 BUS2
ราคาทัวร์: 26,888
28,888
28,888
28,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
32,888
32,888
32,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์-  แช่น้ำแร่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 11:11

ZEDPS01 อินโดนีเซีย บาหลี PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน กย.61.- มีค.62. เริ่มต้น 14,888 (FD)

2018 07 11 163428
รหัสทัวร์: ZEDPS01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 09 กันยายน 61
20 – 23 กันยายน 61
27 – 30 กันยายน 61
07 – 10 ตุลาคม 61
11 – 14 ตุลาคม 61
19 – 22 ตุลาคม 61
20 – 23 ตุลาคม 61
08 -11 พฤศจิกายน 61
15 -18 พฤศจิกายน 61
22 - 25 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
07 – 10 ธันวาคม 61
13 – 16 ธันวาคม 61
14 – 17 ธันวาคม 61
20 – 23 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
19 – 22 มกราคม 62
26 – 29 มกราคม 62
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
21 – 24 กุมภาพันธ์ 62
23 -26 กุมภาพันธ์ 62
01 – 04 มีนาคม 62
14 – 17 มีนาคม 62
16 – 19 มีนาคม 62
23 – 26 มีนาคม 62
28 – 31มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
15,888
17,888
17,888
18,888
16,888
16,888
16,888
16,888
18,888
17,888
17,888
18,888
22,888
20,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  :  กันยายน  2561 มีนาคม  2562
กรุงเทพฯ
–ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี –สวนพระวิษณุ- วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์-ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อทย่านคูต้า เซ็นเตอร์ –อนุสาวรีย์มหาภารตะ–ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร–ท่าอากาศยานดอนเมือง– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 16:57

TTNXJ66 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2018 06 06 150602
รหัสทัวร์: TTNXJ66
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 -02 ธันวาคม 2561
29-03 ธันวาคม 2561
30-04 ธันวาคม 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28-01 มกราคม 2562 BUS1
28-01 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS1
29-02 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS3
30-03 มกราคม 2562 BUS1
30-03 มกราคม 2562 BUS2
30-03 มกราคม 2562 BUS3
31-04 มกราคม 2562 BUS1
31-04 มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 25,888.-
26,888.-
26,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
35,888.-
35,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
35,888.-
35,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ลานสกีฟูจิเท็น –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า – อิออน– สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 08 June 2018 12:21

BOTG93 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.- ธ.ค.61.ราคา 38,988 (TG)

2018 05 16 180124
รหัสทัวร์: BOTG93
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 38,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 สิงหาคม 61
5 - 9 กันยายน 61
12-16 กันยายน 61
7–11พฤศจิกายน 61
21–25พฤศจิกายน 61
12-16 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 38,988
39,998
39,998
39,998
39,998
39,998
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำMoskva - มอสโคว์– พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต - มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–โบสถ์โฮลีทรินิตี้–โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET–
ชมโชว์ละครสัตว์ - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์

Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 18:05

BTMMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.61- มี.ค.62. เริ่ม 9,999 (DD)

2018 07 23 174020
รหัสทัวร์: BTMMR001
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 พ.ย.- 4 พ.ย.61
3 พ.ย.- 5 พ.ย.61
9 พ.ย.- 11 พ.ย.61
10 พ.ย.- 12 พ.ย.61
16 พ.ย.- 18 พ.ย.61
23 พ.ย.- 25 พ.ย.61
24 พ.ย.- 26 พ.ย.61
30 พ.ย.- 2 ธ.ค.61
1 ธ.ค. - 3 ธ.ค.61
7 ธ.ค.- 9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.- 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.- 16 ธ.ค.61
15 ธ.ค.- 17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.- 23 ธ.ค.61
22 ธ.ค.- 24 ธ.ค.61
28 ธ.ค.- 30 ธ.ค.61
29 ธ.ค.- 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
4 ม.ค.- 6 ม.ค.62
5 ม.ค.- 7 ม.ค.62
11 ม.ค.- 13 ม.ค.62
12 ม.ค.- 14 ม.ค.62
18 ม.ค.- 20 ม.ค.62
19 ม.ค.- 21 ม.ค.62
25 ม.ค.- 27 ม.ค.62
26 ม.ค.- 28 ม.ค.62
1 ก.พ.- 3 ก.พ.62
2 ก.พ.- 4 ก.พ.62
8 ก.พ.- 10 ก.พ.62
9 ก.พ.- 11 ก.พ.62
15 ก.พ.- 17 ก.พ.62
16 ก.พ.- 18 ก.พ.62
22 ก.พ.- 24 ก.พ.62
23 ก.พ.- 25 ก.พ.62
1 มี.ค.- 3 มี.ค.62
2 มี.ค.- 4 มี.ค.62
8 มี.ค.- 10 มี.ค.62
9 มี.ค.- 11 มี.ค.62
15 มี.ค.- 17 มี.ค.62
16 มี.ค.- 18 มี.ค.62
22 มี.ค.- 24 มี.ค.62
23 มี.ค.- 25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,900
11,900
10,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
12,900
13,900
12,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
หมายเหตุ

 เดินทางเดือน พฤศจิกายน  2561 -  มีนาคม  2562 ( ปีใหม่ )
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้งหงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 17:57

ZETPE17 ไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย่หลิว รัก...รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-พย.61 เริ่มต้น 17,777 (BR)

2018 07 05 164827
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
19,777
18,777
18,777
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2561.
กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวนร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ-วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี –Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 11:21

BTMMR05 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ม.ค.62 เริ่ม 16,900 (FD)

111222
รหัสทัวร์: BTMMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ส.ค.61 - 5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
16 ส.ค.61 - 19 ส.ค.61
23 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
6 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
13 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
20 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
27 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
4 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
11 ต.ค.61 - 14 ต.ค.61
12 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
18 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
21 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
25 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
8 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
15 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
22 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
29 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
6 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
3 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62
10 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
17 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
24 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
19,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : สิงหาคม  2561  -  มกราคม  2562
กรุงเทพฯ
-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 11:34

SUPM01 มาเลเซีย Hilight 4 วัน 3 คืน ธ.ค.61-พ.ค.62.เริ่มต้น 9,999.(SL)

ScreenShot 20181029174306
รหัสทัวร์: SUPM01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-10 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
27-30 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
29ธ.ค.61-1ม.ค.62
30ธ.ค.61-2ม.ค.62
31ธ.ค.61-3ม.ค.62
14-17 ก.พ.62
28ก.พ.-1มี.ค.62
7-10 มี.ค62
14-17มี.ค.62
21-24มี.ค.62
28-31มี.ค.62
5-8 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
2-5 พ.ค.62
9-12 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 10,999
9,999
9,999
10,999
10,999
12,999
12,999
11,999
9,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
11,999
12,999
12,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

 

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนังปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์ คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 October 2018 17:49

BTJT01 พม่า ย่างกุ้ง Super Shock ไหว้พระวัดดัง เดือน ต.ค.61- มี.ค.62.ราคา 4,999.(SL)

ScreenShot 20180926103246
รหัสทัวร์: BTJT01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: ไปเช้า-เย็นกลับ
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 4,999
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 ต.ค.61 - 01 ต.ค.61
08 ต.ค.61 - 08 ต.ค.61
30 ต.ค.61 - 30 ต.ค.61
13 พ.ย.61 - 13 พ.ย.61
20 พ.ย.61 - 20 พ.ย.61
27 พ.ย.61 - 27 พ.ย.61
4 ธ.ค.61 - 4 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61 - 11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61 - 18 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61 - 25 ธ.ค.61
8 ม.ค.62 - 8 ม.ค.62
15 ม.ค.62 - 15 ม.ค.62
22 ม.ค.62 - 22 ม.ค.62
29 ม.ค.62 - 29 ม.ค.62
12 ก.พ.62 - 12 ก.พ.62
26 ก.พ.62 - 26 ก.พ.62
5 มี.ค.62 - 5 มี.ค.62
12 มี.ค.62 - 12 มี.ค.62
19 มี.ค.62 - 19 มี.ค.62
26 มี.ค.62 - 26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 26 September 2018 10:54

BTREP01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.61-ม.ค 62 เริ่มต้น 10,900.- (FD)

2018 06 25 141541
รหัสทัวร์: BTREP01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
7 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
14 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
28 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
5 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
2 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
9 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
16 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
4 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62
11 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
18 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
25 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : สิงหาคม  2561    มกราคม  2562
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม -ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม - ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม - นครวัด-ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ -วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร -สนามบินเสียมเรียบ - ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 10:49

BTMMR08 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.61-ม.ค.62 เริ่มต้น 20,900.- (FD)

2018 04 23 161644
รหัสทัวร์: MMR08
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 ต.ค.61 - 9 ต.ค.61
11 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
20 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
8 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61
22 พ.ย.61 - 26 พ.ย.61
1 ธ.ค.61 - 5 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61 - 17 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61 - 24 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
10 ม.ค.62 - 14 ม.ค.62
24 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 22,900
24,900
24,900
22,900
22,900
23,900
22,900
23,900
25,900
25,900
25,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

ดินทางเดือน  : ตุลาคม  2561  -  มกราคม   2562 
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 10:37

BTREP02 กัมพูชา ล่องเรือ พนมเปญ เสียมเรียบ 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.61-ม.ค.62. เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 06 25 101605
รหัสทัวร์: BTREP02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ก.ย.61 - 3 ก.ย.61
15 ก.ย.61 - 17 ก.ย.61
22 ก.ย.61 - 24 ก.ย.61
29 ก.ย.61 - 01 ต.ค.61
6 ต.ค.61 - 8 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
20 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61
27 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61
3 พ.ย.61 - 5 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61
17 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61
24 พ.ย.61 - 26 พ.ย.61
1 ธ.ค.61 - 3 ธ.ค.61
2 ธ.ค.61 - 4 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61 - 11 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61 - 17 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 - 24 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
5 ม.ค.62 - 7 ม.ค.62
12 ม.ค.62 - 14 ม.ค.62
19 ม.ค.62 - 21 ม.ค.62
26 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน :  กันยายน 2561 -  มกราคม  2562
กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน-พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรานครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 11:01

BTMMR10 พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 เมือง 4 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.61.-ก.พ.62 เริ่มต้น 18,900 (FD)

2018 06 18 152323
รหัสทัวร์: BTMMR10
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 ต.ค.61 -15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 -22 ต.ค.61
2 พ.ย.61 -5 พ.ย.61
16 พ.ย.61 -19 พ.ย.61
6 ธ.ค.61 -9 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 -10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 -17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 -24 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 -1 ม.ค.61
30 ธ.ค.61 -2 ม.ค.62
18 ม.ค.62 -21 ม.ค.62
25 ม.ค.62 -28 ม.ค.62
2 ก.พ.62 -5 ก.พ.62
16 ก.พ.62 -19 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
18,900
18,900
19,900
20,900
18,900
19,900
21,900
21,900
18,900
18,900
18,900
19,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ตุลาคม  2561 - กุมภาพันธ์  2562
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก-พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเล-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง- เขามัณฑะเลย์ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 18 June 2018 17:58

TTNWE01 กัมพูชา นครวัด นครธม ซุปตาร์ ซัวซะไดย 2 วัน 1 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 8,555 (WE )

2018 07 20 171710
รหัสทัวร์: TTNWE01
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 8,555
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 15 ตุลาคม 61
20 – 21 ตุลาคม 61
3 – 4 พฤศจิกายน 61
17 – 18 พฤศจิกายน 61
24 – 25 พฤศจิกายน 61
22 – 23 ธันวาคม 61
29 – 30 ธันวาคม 61
30 – 31 ธันวาคม 61
31 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62
ราคาทัวร์: 10,888
8,555
8,555
8,555
8,555
8,555
10,888
10,888
10,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่

เดินทางเดือน  :  ตุลาคม - ธันวาคม  2561 ( New Year )
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ– สักการะองค์เจ้าจอม –วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)– วัดเพรียพรหมรัตน์– โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ เจ๊กเจ้าบันทายสรี–นครธม –  ตาพรหม – นครวัด-สนามบินสุวรรณภูมิ- กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 20 July 2018 17:29

ZGRGN06 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สุขใจ 2 วัน 1 คืน เดือน ตค.61 - มีค.62 เริ่มต้น 8,599 (8M)

2018 07 20 175840
รหัสทัวร์: ZGRGN06
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 8,599
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 07 ตุลาคม 61
03 – 04 พฤศจิกายน 61
10 – 11 พฤศจิกายน 61
17 – 18 พฤศจิกายน 61
24 – 25 พฤศจิกายน 61
01 – 02 ธันวาคม 61
09 – 10 ธันวาคม 61
15 – 16 ธันวาคม 61
22 – 23 ธันวาคม 61
12 – 13 มกราคม 62
18 - 19 มกราคม 62
26 – 27 มกราคม 62
04 – 05 กุมภาพันธ์ 62
08 – 09 กุมภาพันธ์ 62
18 – 19 กุมภาพันธ์ 62
23 – 24 กุมภาพันธ์ 62
02 – 03 มีนาคม 62
09 – 10 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  ตุลาคม  2561  -  มีนาคม  2562  
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี– พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น –เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก- สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 10:54

PLUB04 บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 15,999 (BI)

รหัสทัวร์: PLUB04
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์บรูไน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 -15 ก.ค. 61
27 -29 ก.ค. 61
10 -12 ส.ค. 61
17 -19 ส.ค. 61
07 -09 ก.ย. 61
21 -23 ก.ย. 61
12 -14 ต.ค. 61
26 -28 ต.ค. 61
09 -11 พ.ย. 61
23 -25 พ.ค. 61
07 -09 ธ.ค. 61
28 -30 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,999
16,999
16,999
15,999
18,555
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
20,555
16,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  2561.
สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต-พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี
ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคำ– Islamic Art Gallery – พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์

Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 18:32

ZGDAD03 เว้ ดานัง ฮอยอัน ROMANTIC BANAHILLS 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61.-มีค.62 เริ่มต้น 11,999 (FD)

2018 07 10 161001
รหัสทัวร์: ZGDAD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 -18 พฤศจิกายน 61
22 -25 พฤศจิกายน 61
15 -18 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. -01 ม.ค. 62
17 -20 มกราคม 62
24 -27 มกราคม 62
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
21 -24 กุมภาพันธ์ 62
07 -10 มีนาคม 62
14 -17 มีนาคม 62
21 -24 มีนาคม 62
28 -31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
20,999
13,999
13,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

ดินทางเดือน  :  พฤศจิกายน   2561   มีนาคม   2562
กรุงเทพฯ
– ท่าอากาศยานดอนเมือง– เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานังเมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) –FANTASY PAKR– ตลาดฮานดานัง - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานังเมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 10 July 2018 16:34

ZGBWN02 บาหลี บรูไน DESTINATION 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ค-ธค.61 เริ่มต้น 19,888 (BI)

2018 07 23 142607
รหัสทัวร์: ZGBWN02
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์บรูไน
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 28 กรกฎาคม 61
21 – 25 สิงหาคม 61
25 – 29 กันยายน 61
23 – 27 ตุลาคม 61
20 – 24 พฤศจิกายน 61
04 – 08 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 20,888
20,888
19,888
21,888
24,888
24,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม  -  ธันวาคม   2561
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน–ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร– เกาะบาหลี-ระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) - ตลาดปราบเซียน - ชายหาดจิมบารัน-วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท-ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร –ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน– บรูไน - มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองคำ - พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง-บรูไน –ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 14:47

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions