• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SUPM02 มาเลเซีย FLASH ลุย 4 เมืองไฮไล มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.61-มิ.ย.62 เริ่มต้น 6,999 (MH)

ScreenShot 20181029175944
รหัสทัวร์: SUPM02
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 6,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-10 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค.62
31ธ.ค.61-2ม.ค.62
1-3 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
2-4 มี.ค.62
9-11 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย.62
5-7 เม.ย.62
6-8 เม.ย.62
11-13 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
20-22 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
3-5 พ.ค.62
4-6 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
17-19 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 10,999
9,999
9,999
11,999
11,999
10,999
7,999
6,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
9,999
9,999
10,999
11,999
10,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
9,999
7,999.
6,999
7,999
7,999
หมายเหตุ

สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 October 2018 18:28

BTMMR10 พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 เมือง 4 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.61.-ก.พ.62 เริ่มต้น 18,900 (FD)

2018 06 18 152323
รหัสทัวร์: BTMMR10
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 ต.ค.61 -15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 -22 ต.ค.61
2 พ.ย.61 -5 พ.ย.61
16 พ.ย.61 -19 พ.ย.61
6 ธ.ค.61 -9 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 -10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 -17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 -24 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 -1 ม.ค.61
30 ธ.ค.61 -2 ม.ค.62
18 ม.ค.62 -21 ม.ค.62
25 ม.ค.62 -28 ม.ค.62
2 ก.พ.62 -5 ก.พ.62
16 ก.พ.62 -19 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
18,900
18,900
19,900
20,900
18,900
19,900
21,900
21,900
18,900
18,900
18,900
19,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ตุลาคม  2561 - กุมภาพันธ์  2562
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก-พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเล-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง- เขามัณฑะเลย์ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 18 June 2018 17:58

BOTG79 สวิสเซอร์แลนด์ Mono Swiss 7 วัน 4 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 49,900 (TG)

2018 06 22 161956
รหัสทัวร์: BOTG79
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 28 ส.ค. 61
4 – 10 ก.ย. 61
18 – 24 ก.ย. 61
31 ต.ค. – 6 พ.ย. 61
14 – 20 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 61
6 – 12 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
49,900
52,900
52,900
52,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ -    กรุงเทพฯ – สนามบินซูริค– เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations- ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ -  เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก   - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์  -  เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Friday, 22 June 2018 17:01

ZGRGN02 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน BLESSING 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 10,888 (FD)

2018 04 23 170214
รหัสทัวร์: ZGRGN02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 07 กรกฎาคม 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
12 – 14 กรกฎาคม 2561
19 – 21 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561
26 – 28 กรกฎาคม 2561
02 – 04 สิงหาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
16 – 18 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
23 – 25 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
06 – 08 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
13 – 15 กันยายน 2561
20 – 22 กันยายน 2561
27 – 29 กันยายน 2561
28 – 30 กันยายน 2561
04 – 06 ตุลาคม 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
11 -13 ตุลาคม 2561
18 – 20 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
25 – 27 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
01 – 03 พฤศจิกายน 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 10 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
15 – 17 พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
22 – 24 พฤศจิกายน 2561
23 – 25 พฤศจิกายน 2561
24 – 26 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
05 – 07 ธันวาคม 2561
06 – 08 ธันวาคม 2561
07 – 09 ธันวาคม 2561
13 – 15 ธันวาคม 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 22 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 29 ธันวาคม 2561
28 – 30 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 10,888
11,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
11,888
10,888
11,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
10,888
10,888
12,888
11,999
13,999
13,999
11,999
13,999
11,999
12,999
11,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
13,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง - เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม–พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) - พระเจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก–ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 12:04

PLIN01 อิหร่าน WONDERFUL LIFE 8 วัน 5 คืน เดือน มิ.ย- ส.ค 61 เริ่มต้น 54,888 (W5)

0000002001
รหัสทัวร์: PLIN01
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 54,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-28 มิ.ย.
13-20 ก.ค.
25 ก.ค.-01 ส.ค.
09 -16 ส.ค.
10 -17 ส.ค.
ราคาทัวร์:
54,888
54,888
54,888
54,888
54,888
หมายเหตุ
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ -เตหะราน เตหะราน – MILAD TOWER– พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN –บินภายใน – ชีราชชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน ฮิสฟาฮาน – NASSHE –E JAHAN SQUARE–พระราชวัง ALI-QAPU  LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะรานเตหะราน -แกรนด์บาซาร์

Last Updated on Friday, 15 June 2018 16:25

ZGRGN06 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สุขใจ 2 วัน 1 คืน เดือน ตค.61 - มีค.62 เริ่มต้น 8,599 (8M)

2018 07 20 175840
รหัสทัวร์: ZGRGN06
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 8,599
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 07 ตุลาคม 61
03 – 04 พฤศจิกายน 61
10 – 11 พฤศจิกายน 61
17 – 18 พฤศจิกายน 61
24 – 25 พฤศจิกายน 61
01 – 02 ธันวาคม 61
09 – 10 ธันวาคม 61
15 – 16 ธันวาคม 61
22 – 23 ธันวาคม 61
12 – 13 มกราคม 62
18 - 19 มกราคม 62
26 – 27 มกราคม 62
04 – 05 กุมภาพันธ์ 62
08 – 09 กุมภาพันธ์ 62
18 – 19 กุมภาพันธ์ 62
23 – 24 กุมภาพันธ์ 62
02 – 03 มีนาคม 62
09 – 10 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
8,599
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  ตุลาคม  2561  -  มีนาคม  2562  
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี– พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น –เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก- สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 10:54

SUP16 สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 12,999 (SL)

ScreenShot 20180910011630
รหัสทัวร์: SUP16
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 - 16 JULY 18
20 - 23 JULY 18
26 - 29 JULY 18
27 - 30 JULY 18
3 - 6 AUG 18
10 - 13 AUG 18
17 - 20 AUG 18
24 - 27 AUG 18
31 AUG – 3 SEP 18
7 - 10 SEP 18
14 - 17 SEP 18
21 - 24 SEP 18
28 SEP - 1 OCT 18
5 - 8 OCT 18
12 - 15 OCT 18
19 - 22 OCT 18
20 - 23 OCT 18
26 - 29 OCT 18
1 - 4 NOV 18
8 - 11 NOV 18
15 - 18 NOV 18
22 - 25 NOV 18
29 NOV - 2 DEC 18
7 - 11 DEC 18
13 - 16 DEC 18
14 - 17 DEC 18
20 - 23 DEC 18
21 - 24 DEC 18
28 - 31 DEC 18
29 DEC - 1 JAN 19
30 DEC - 2 JAN 19
ราคาทัวร์: 12,999.
12,999.
15,999.
15,999.
12,999.
15,999.
12,999.
12,999.
12,999.
12,999.
15,999.
12,999.
12,999.
12,999.
15,999.
15,999.
15,999.
12,999.
12,999.
12,999.
12,999.
12,999.
12,999.
15,999.
12,999.
12,999.
12,999.
12,999.
15,999.
16,999.
16,999.
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กรกฎาคม  -  ธันวาคม  2561  ( ปีใหม่
กรุงเทพฯ – Singapore CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAYเลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ -Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT-ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ

Last Updated on Monday, 10 September 2018 01:19

BTVN01 เวียดนามใต้ ดาลัด หนีร้อน นั่งกระเช้า 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.61.-ม.ค.62 เริ่มต้น 8,900 (VZ)

2018 06 06 155823
รหัสทัวร์: BTVN01
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 ส.ค.61 - 12 ส.ค.61
17 ส.ค.61 - 19 ส.ค.61
22 ส.ค.61 - 24 ส.ค.61
24 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
05 ก.ย.61 - 07 ก.ย.61
14 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
19 ก.ย.61 - 21 ก .ย.61
28 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
5 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
12 ต.ค.61 - 14 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
3 พ.ย.61 - 5 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61
1 ธ.ค.61 - 3 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
4 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62
11 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
18 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
25 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 10,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
10,900
9,900
9,900
9,900
9,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันหยุดปีใหม่
-
-
-
-

เดินทางเดือน สิงหาคม  2561 -  มกราคม  2562.
กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัดนั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัทดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ     

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 15:12

TTNXJ60 โฮซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2018 06 06 130821
รหัสทัวร์: TTNXJ60
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30-04 ตุลาคม 61
01-05 ตุลาคม 61
02-06 ตุลาคม 61
03-07 ตุลาคม 61
04-08 ตุลาคม 61
05-09 ตุลาคม 61
06-10 ตุลาคม 61
07-11 ตุลาคม 61
08-12 ตุลาคม 61
09-13 ตุลาคม 61
10-14 ตุลาคม 61
11-15 ตุลาคม 61
13-17 ตุลาคม 61
14-18 ตุลาคม 61
15-19 ตุลาคม 61
16-20 ตุลาคม 61
17-21 ตุลาคม 61
18-22 ตุลาคม 61
19-23 ตุลาคม 61
20-24 ตุลาคม 61
21-25 ตุลาคม 61
22-26 ตุลาคม 61
23-27 ตุลาคม 61
24-28 ตุลาคม 61
25-29 ตุลาคม 61
26-30 ตุลาคม 61
27-31 ตุลาคม 61
28-01 พฤศจิกายน 61
29-02 พฤศจิกายน 61
30-03 พฤศจิกายน 61
31-04 พฤศจิกายน 61
01-05 พฤศจิกายน 61
02-06 พฤศจิกายน 61
03-07 พฤศจิกายน 61
04-08 พฤศจิกายน 61
05-09 พฤศจิกายน 61
06-10 พฤศจิกายน 61
07-11 พฤศจิกายน 61
08-12 พฤศจิกายน 61
09-13 พฤศจิกายน 61
10-14 พฤศจิกายน 61
11-15 พฤศจิกายน 61
12-16 พฤศจิกายน 61
13-17 พฤศจิกายน 61
14-18 พฤศจิกายน 61
15-19 พฤศจิกายน 61
16-20 พฤศจิกายน 61
17-21 พฤศจิกายน 61
18-22 พฤศจิกายน 61
19-23 พฤศจิกายน 61
20-24 พฤศจิกายน 61
21-25 พฤศจิกายน 61
22-26 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
24-28 พฤศจิกายน 61
25-29 พฤศจิกายน 61
26-30 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
32,888
32,888
30,888
30,888
30,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านนินจาอิงงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เอ็กซ์โปซิตี้- หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออนมอลล์ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 06 July 2018 10:47

GOHD002 เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 8,900 (PG)

2018 07 23 155239
รหัสทัวร์: GOHD002
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-05 สิงหาคม 61
10-12 สิงหาคม 61
17-19 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
31 ส.ค - 02 ก.ย 61
07-09 กันยายน 61
14-16 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
05-07 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
02-04พฤศจิกายน 61
09-11พฤศจิกายน 61
16-18พฤศจิกายน 61
23-25พฤศจิกายน 61
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.61
07-09 ธันวาคม 61
14-16 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
28-30 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 8,900
14,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
13,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
15,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  สิงหาคม  -  ธันวาคม  2561
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ -เมือง'เว้-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง -สะพานมังกร-ตลาดฮานดานังดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 16:39

BOTR23 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 4 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 24,900 (TR)

2018 05 30 170031
รหัสทัวร์: BOTR23
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
4 – 8 ก.ค. 61
11 – 15 ก.ค. 61
18 – 22 ก.ค. 61
25 – 29 ก.ค. 61
1 – 5 ส.ค. 61
8 – 12 ส.ค. 61
15 – 19 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 2 ก.ย. 61
5 – 9 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
19 – 23 ก.ย. 61
26 – 30 ก.ย. 61
3 – 7 ต.ค. 61
10 – 14 ต.ค. 61
17 – 21 ต.ค. 61
24 – 28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 24,900
24,900
24,900
24,900
26,900
24,900
26,900
25,900
24,900
24,900
24,900
24,900
26,900
27,900
29,900
31,900
31,900
31,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า จ.ไอจิ - เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ –ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ -  เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – EXPO CITY – ริงกุ เอ้าท์เล็ต  - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza – ชินไซบาชิ โอซาก้า – สนามบินคันไซ –ท่าอากาศยานดอนเมือง 

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 17:01

BTVN003 ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (VZ)

2018 08 08 111806
รหัสทัวร์: BEVN03
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 ก.ย.61 - 10 ก.ย.61
14 ก.ย.61 - 17 ก.ย.61
21 ก.ย.61 - 24 ก.ย.61
5 ต.ค.61 - 8 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 16 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61
24 ต.ค.61 - 27 ต.ค.61
27 ต.ค.61 - 30 ต.ค.61
3 พ.ย.61 - 6 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 13 พ.ย.61
17 พ.ย.61 - 20 พ.ย.61
24 พ.ย.61 - 27 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 3 ธ.ค.61
5 ธ.ค.61 - 8 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61 - 12 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61 - 18 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 - 25 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กันยายน - ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ
-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมงFishingVillageโฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพ-แม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหา-เย็น+ชมโชว์บนเรือนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว- กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 11:23

BOTR86 โอซาก้า โตเกียว Super Golden Route B 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.61. เริ่มต้น 24,888 (TR)

0 122018 04 19 181303
รหัสทัวร์: BOTR86
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 5 มิถุนายน 61
8 - 12 มิถุนายน 61
15 - 19 มิถุนายน 61
22 - 26 มิถุนายน 61
29–3 กรกฎาคม 61
6 - 10 กรกฎาคม 61
13 - 17 กรกฎาคม 61
20 - 24 กรกฎาคม 61
27 - 31 กรกฎาคม 61
3 - 7 สิงหาคม 61
10 - 14 สิงหาคม 61
17 - 21 สิงหาคม 61
24 - 28 สิงหาคม 61
31–4 กันยายน 61
7 - 11 กันยายน 61
14 - 18 กันยายน 61
21 - 25 กันยายน 61
28 - 2 ตุลาคม 61
5 - 9 ตุลาคม 61
12 - 16 ตุลาคม 61
19 - 23 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
25,888
24,888
19,881
24,888
25,888
25,888
29,888
24,888
27,888
26,888
24,888
25,888
24,888
25,888
26,888
28,888
28,888
31,888
31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอกากิ จ.กิฟุ - ห้างอิออนมอลล์ - เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น - ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก - คาวากูจิโกะ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - นาริตะ - วัดนาริตะ ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 11:19

BTVN03 โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค-ธ.ค.61. เริ่มต้น 11,900 (DD)

2018 06 05 175056
รหัสทัวร์: BTVN03
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 ส.ค.61 - 27 ส.ค.61
25 ส.ค.61 - 28 ส.ค.61
31 ส.ค.61 - 3 ก.ย.61
1 ก.ย.61 - 4 ก.ย.61
7 ก.ย.61 - 10 ก.ย.61
8 ก.ย.61 - 11 ก.ย.61
14 ก.ย.61 - 17 ก.ย.61
15 ก.ย.61 - 18 ก.ย.61
21 ก.ย.61 - 24 ก.ย.61
22 ก.ย.61 - 25 ก.ย.61
28 ก.ย.61 - 1 ต.ค.61
29 ก.ย.61 - 2 ต.ค.61
5 ต.ค.61 - 8 ต.ค.61
6 ต.ค.61 - 9 ต.ค.61
12 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 16 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61
20 ต.ค.61 - 23 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61
27 ต.ค.61 - 30 ต.ค.61
2 พ.ย.61 - 5 พ.ย.61
3 พ.ย.61 - 6 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 13 พ.ย.61
16 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61 17 พ.ย.61 - 20 พ.ย.61
24 พ.ย.61 - 27 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 3 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61 - 4 ธ.ค.61
2 ธ.ค.61 - 5 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 11 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 17 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61 - 18 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 24 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 - 25 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
12,900
14,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
14,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : สิงหาคม  -  ธันวาคม  2561
กรุงเทพฯ
-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ -โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM-ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัทดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 16:33

CUJ03 EASY AUTUMN LEAVES นาโกย่า 5 วัน 3 คืน พฤศจิกายน 61 เริ่มต้น 34,900 (JL)

3 ไข่ดำ
รหัสทัวร์: CUJ03
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 พ.ย. 61
16 – 20 พ.ย. 61
19 – 23 พ.ย. 61
22 – 26 พ.ย. 61
26 – 30 พ.ย. 61
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900
35,900
34,900
35,900
34,900
35,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่า ท่าอากาศยานชุบุ – หุบเขาโครังเค – เขตเมืองเก่าซึมาโกะจุกุ – ทาคายาม่า วัดฮิดะโคกุบันจิ – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO – กิฟุ ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 04 July 2018 09:52

BTVN031 เวียดนาม ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 11,900 (FD)

ScreenShot 20180912173240
รหัสทัวร์: BTVN031
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 พ.ย. - 12 พ.ย.61
16 พ.ย. - 19 พ.ย.61
23 พ.ย. - 26 พ.ย.61
30 พ.ย. - 3 ธ.ค.61
7 ธ.ค. - 10 ธ.ค.61
8 ธ.ค. - 11 ธ.ค.61
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค.61
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค.61
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค.61
29 ธ.ค. - 1 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค.62
4 ม.ค. - 7 ม.ค.62
11 ม.ค. - 14 ม.ค.62
18 ม.ค. - 21 ม.ค.62
25 ม.ค. - 28 ม.ค.62
16 ก.พ. - 19 ก.พ.62
22 ก.พ. - 25 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
14,900
12,900
12,900
12,900
15,900
16,900
15,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัดดาลัท-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 12 September 2018 17:46

TTNTG45 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ แดงจ๊าด ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 37,388 (TG)

ScreenShot 20180912150813
รหัสทัวร์: TTNTG45
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,388
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 41,388
41,388
41,388
43,388
41,388
41,388
41,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
37,388
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี - หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิด - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 12 September 2018 15:17

BTVN05 เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.61-ม.ค.62.เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 04 25 115739
รหัสทัวร์: BTVN05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 ส.ค.61 - 29 ส.ค.61
2 ก.ย.61 - 5 ก.ย.61
9 ก.ย.61 - 12 ก.ย.61
16 ก.ย.61 - 19 ก.ย.61
23 ก.ย.61 - 26 ก.ย.61
30 ก.ย.61 - 3 ต.ค.61
7 ต.ค.61 - 10 ต.ค.61
14 ต.ค.61 - 17 ต.ค.61
21 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
28 ต.ค.61 - 31 ต.ค.61
4 พ.ย.61 - 7 พ.ย.61
11 พ.ย.61 - 14 พ.ย.61
18 พ.ย.61 - 21 พ.ย.61
25 พ.ย.61 - 28 พ.ย.61
2 ธ.ค.61 - 5 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61 - 12 ธ.ค.61
16 ธ.ค.61 - 19 ธ.ค.61
23 ธ.ค.61 - 26 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61 - 28 ธ.ค.61
6 ม.ค.62 - 9 ม.ค.62
13 ม.ค.62 - 16 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
15,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : สิงหาคม  2561 มกราคม  2562.
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปาซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 15:21

TTNTG49 ฮอกไกโด Ice Breaker ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก 5 วัน 3 คืน เดือน มค.62 เริ่มต้น 39,388 (TG)

ScreenShot 20180724183027
รหัสทัวร์: TTNTG49
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,388
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 62
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 62
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 62
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 62
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 62
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
39,388
41,388
41,388
39,388
39,388
39,388
หมายเหตุ บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
-
-
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
-
-
-
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
-
-
-
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  : มกราคม - กุมภาพันธ์   2562
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเช่ - เมืองฟุราโน่ – สุนัขลากเลื่อน -เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์เมืองมอนเบ็ทสึล่องเรือตัดน้ำแข็ง–เล่นสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาว่า –อิออน ทาวน์เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้ากาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-สนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 12 September 2018 16:14

ZGDAD01 เว้ ดานัง ฮอยอัน DREAM CENTRAL 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-ธค.61 เริ่มต้น 10,888 (PG)

2018 06 20 160553
รหัสทัวร์: ZGDAD01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 24 มิถุนายน 2561
26 – 28 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กันยายน 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
08 – 10 พฤศจิกายน 2561
06 – 08 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 10,888
11,888
11,888
12,888
12,888
11,888
11,888
18,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง - หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:08

TTNTR13 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

2018 06 06 095549
รหัสทัวร์: TTNTR13
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27–01 ตุลาคม 2561
28–02 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
31–04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
28–02ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 23,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
29,888
27,888
27,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ  - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–เมืองคามาคุระ–วัดโตคุอิน - ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ– อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:05

ZGDAD03 เว้ ดานัง ฮอยอัน ROMANTIC BANAHILLS 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61.-มีค.62 เริ่มต้น 11,999 (FD)

2018 07 10 161001
รหัสทัวร์: ZGDAD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 -18 พฤศจิกายน 61
22 -25 พฤศจิกายน 61
15 -18 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. -01 ม.ค. 62
17 -20 มกราคม 62
24 -27 มกราคม 62
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
21 -24 กุมภาพันธ์ 62
07 -10 มีนาคม 62
14 -17 มีนาคม 62
21 -24 มีนาคม 62
28 -31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
20,999
13,999
13,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

ดินทางเดือน  :  พฤศจิกายน   2561   มีนาคม   2562
กรุงเทพฯ
– ท่าอากาศยานดอนเมือง– เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานังเมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) –FANTASY PAKR– ตลาดฮานดานัง - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานังเมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 10 July 2018 16:34

TTNTR14 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ICY SNOWY 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มค.62 เริ่มต้น 24,888 (TR)

2018 06 06 101451
รหัสทัวร์: TTNTR14
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 - 02 ธันวาคม 2561
29 - 03 ธันวาคม 2561
30 - 04 ธันวาคม 2561
05 - 09 ธันวาคม 2561
06 - 10 ธันวาคม 2561
07 - 11 ธันวาคม 2561
12 - 16 ธันวาคม 2561
13 - 17 ธันวาคม 2561
14 - 18 ธันวาคม 2561
19 - 23 ธันวาคม 2561
20 - 24 ธันวาคม 2561
21 - 25 ธันวาคม 2561
26 - 30 ธันวาคม 2561
27 - 31 ธันวาคม 2561
28 - 01 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 24,888
28,888
28,888
28,888
28,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
35,888
35,888
39,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–เมืองคามาคุระ–วัดโตคุอิน - ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ– อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:22

ZGHAN05 เวียดนาม ฟานซิปัน HIGHEST FANSIPAN 4 วัน 3 วัน เดือน มิย.-ธค.61 เริ่มต้น 12,888 (FD)

2018 06 20 164304
รหัสทัวร์: ZGHAN05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
13 – 16 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
17,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
15,888
18,888
14,888
15,888
16,888
18,888
18,888
21,888
18,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง–SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) –กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET –เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก) - เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:43

TTNTR16 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ 4 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

2018 06 06 103415
รหัสทัวร์: TTNTR16
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-28 พฤศจิกายน 2561
02-05 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
30 -2 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 23,888.-
28,888.-
28,888.-
26,888.-
26,888.-
39,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น- ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ- นาโกย่า–เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:38

ZGHAN09 ฮานอย ซาปา FANSIPAN IN LOVE 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 12,888 (QR)

1 ล่องเรือกระจาด
รหัสทัวร์: ZGHAN09
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 – 29 กรกฎาคม 2561
01 – 04 กันยายน 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
10 - 13 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 ธันวาคม 2561
08 – 11 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 15,888
12,888
15,888
15,888
13,888
13,888
13,888
14,888
15,888
19,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ- เมืองฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา -หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา – เมืองฮานอย –วัดเจิ่นกว๊อก–ท่าอากาศยานนอยไบ–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 14:43

TTNTR18 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ SNOWY 5 วัน 4 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 26,888 (TR)

2018 06 06 105259
รหัสทัวร์: TTNTR13
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-02 ธันวาคม61
05-09 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 26,888
31,888
29,888
29,888
33,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ช้อปปิ้งซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 10:43

ZGSGN01 โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ DELIGHT SOUTH 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 11,888 (FD)

11ล่องเรือ
รหัสทัวร์: ZGSGN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
16 – 19 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
06 – 09 กันยายน 2561
13 – 16 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
12 – 15 มกราคม 2562
18 – 21 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
15,888
11,888
12,888
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
14,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
16,888
15,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินTAN SON NHAT–เมืองโฮจิมินท์–พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท-เมืองดาลัท–CRAZYHOUSE–พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม–หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่–ทะเลทรายขาว–ทะเลทรายแดง-FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน่–โฮจิมินท์–ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน-พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ-เมืองโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล-วัดเทียนหาว–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ไปรษณีย์กลางตลาดเบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 18:14

TTNXJ61 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

2018 06 06 125656
รหัสทัวร์: TTNXJ61
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-01 ธันวาคม 61
28-02 ธันวาคม 61
29-03 ธันวาคม 61
30-04 ธันวาคม 61
01-05 ธันวาคม 61
02-06 ธันวาคม 61
03-07 ธันวาคม 61
04-08 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
09-13 ธันวาคม 61
10-14 ธันวาคม 61
11-15 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
16-20 ธันวาคม 61
17-21 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
23-27 ธันวาคม 61
24-28 ธันวาคม 61
25-29 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
27-31 ธันวาคม 61
28-01 มกราคม 62 BUS1
28-01 มกราคม 62 BUS2
29-02 มกราคม 62 BUS1
29-02 มกราคม 62 BUS2
30-03 มกราคม 62 BUS1
30-03 มกราคม 62 BUS2
30-03 มกราคม 62 BUS3
31-04มกราคม 62 BUS1
31-04มกราคม 62 BUS2
ราคาทัวร์: 26,888
28,888
28,888
28,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
32,888
32,888
32,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์-  แช่น้ำแร่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 11:11

SUP02 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 9,999 (SL)

2018 03 09 214529
รหัสทัวร์: SUP02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 - 16 JUL 18
20 - 22 JUL 18
20 - 22 JUL 18
21 - 23 JUL 18
26 - 28 JUL 18
27 - 29 JUL 18
28 - 30 JUL 18
3 - 5 AUG 18
4 - 6 AUG 18
5 - 7 AUG 18
11 - 13 AUG 18
11 - 13 AUG 18
17 - 19 AUG 18
18 - 20 AUG 18
24 - 26 AUG 18
25 - 27 AUG 18
31 AUG - 2 SEP 18
1 - 3 SEP 18
2 - 4 SEP 18
7 - 9 SEP 18
8 - 10 SEP 18
21 - 23 SEP 18
22 - 24 SEP 18
28 - 30 SEP 18
29 SEP - 1 OCT 18
4 - 6 OCT 18
5 - 7 OCT 18
6 - 8 OCT 18
7 - 9 OCT 18
8 - 10 OCT 18
9 - 11 OCT 18
10 - 12 OCT 18
13 - 15 OCT 18
13 - 15 OCT 18
18 - 20 OCT 18
19 - 21 OCT 18
20 - 22 OCT 18
21 - 23 OCT 18
24 - 26 OCT 18
25 - 27 OCT 18
26 - 28 OCT 18
27 - 29 OCT 18
28 - 30 OCT 18
2 - 4 NOV 18
3 - 5 NOV 18
9 - 11 NOV18
10 - 12 NOV 18
15 - 17 NOV 18
16 - 18 NOV 18
17 - 19 NOV 18
23 - 25 NOV 18
24 - 26 NOV 18
30 NOV - 2 DEC 18
1 - 3 DEC 18
2 - 4 DEC 18
8 - 10 DEC 18
12 - 14 DEC 18
13 - 15 DEC 18
14 - 16 DEC 18
15 - 17 DEC 18
16 - 18 DEC 18
20 - 22 DEC 18
21 - 23 DEC 18
22 - 24 DEC 18
23 - 25 DEC 18
25 - 27 DEC 18
27 - 29 DEC 18
28 - 30 DEC 18
29 - 31DEC 18
30 DEC18 - 1 JAN 19
31 DEC 18 - 2 JAN 19
ราคาทัวร์: 10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
12,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
15,999.-
15,999.-
14,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :   กรกฎาคม  -  ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการวัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Saturday, 14 July 2018 15:25

TTNXJ62 โอซาก้า WAKAYAMA ซุปตาร์ แมวเหมียว 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค-พ.ย 61 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

0 122018 04 19 181303
รหัสทัวร์: TTNXJ62
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30-05 ตุลาคม 2561
01-06 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-09 ตุลาคม 2561
05-10 ตุลาคม 2561
06-11 ตุลาคม 2561
07-12 ตุลาคม 2561
08-13 ตุลาคม 2561
09-14 ตุลาคม 2561
10-15 ตุลาคม 2561
11-16 ตุลาคม 2561
12-17 ตุลาคม 2561
13-18 ตุลาคม 2561
14-19 ตุลาคม 2561
16-21 ตุลาคม 2561
17-22 ตุลาคม 2561
18-23 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561
20-25 ตุลาคม 2561
21-26 ตุลาคม 2561
22-27 ตุลาคม 2561
23-28 ตุลาคม 2561
24-29 ตุลาคม 2561
25-30 ตุลาคม 2561
26-31 ตุลาคม 2561
27-01 พฤศจิกายน 2561
28-02 พฤศจิกายน2561
29-03 พฤศจิกายน 2561
30-04 พฤศจิกายน 2561
31-05 พฤศจิกายน 2561
01-06 พฤศจิกายน2561
02-07 พฤศจิกายน2561
03-08 พฤศจิกายน2561
04-09 พฤศจิกายน2561
05-10 พฤศจิกายน2561
06-11 พฤศจิกายน2561
07-12 พฤศจิกายน2561
08-13 พฤศจิกายน2561
09-14 พฤศจิกายน2561
10-15 พฤศจิกายน2561
11-16 พฤศจิกายน2561
12-17 พฤศจิกายน2561
13-18 พฤศจิกายน2561
14-19 พฤศจิกายน2561
15-20 พฤศจิกายน2561
16-21 พฤศจิกายน2561
17-22 พฤศจิกายน2561
18-23 พฤศจิกายน2561
19-24 พฤศจิกายน2561
20-25 พฤศจิกายน2561
21-26 พฤศจิกายน2561
22-27 พฤศจิกายน2561
23-28 พฤศจิกายน2561
24-29 พฤศจิกายน2561
25-30 พฤศจิกายน2561
26-01 ธันวาคม2561
27-02 ธันวาคม 2561
28-03 ธันวาคม 2561
29-04 ธันวาคม 2561
30-05 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
34,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านนินจา - ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –โอซาก้า - เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า –Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ - นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ –หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ -อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 14:16

ZGHKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 17,900 (CX)

ScreenShot 20180906175821
รหัสทัวร์: ZGHKG08
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 16 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
21 - 23 กันยายน 2561
21 - 23 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
06 - 08 ตุลาคม 2561
12 - 14 ตุลาคม 2561
12 - 14 ตุลาคม 2561
13 - 15 ตุลาคม 2561
13 - 15 ตุลาคม 2561
19 - 21 ตุลาคม 2561
19 - 21 ตุลาคม 2561
26 - 28 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
19,900
21,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
26,900
หมายเหตุ -
-
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
บัส 1
บัส 2
-
บัส 1
บัส 2
-
-

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 18:12

TTNXJ63 โอซาก้า WAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ แมวเหมียว (SNOWY) 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.61-มค.61เริ่มต้น 32,888 (XJ)

2018 06 20 155450
รหัสทัวร์: TTNXJ63
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธันวาคม 2561
02-07 ธันวาคม 2561
03-08 ธันวาคม 2561
04-09 ธันวาคม 2561
05-10 ธันวาคม 2561
06-11 ธันวาคม 2561
07-12 ธันวาคม 2561
08-13 ธันวาคม 2561
09-14 ธันวาคม 2561
10-15 ธันวาคม 2561
11-16 ธันวาคม 2561
12-17 ธันวาคม 2561
13-18 ธันวาคม 2561
14-19 ธันวาคม 2561
15-20 ธันวาคม 2561
16-21 ธันวาคม 2561
17-22 ธันวาคม 2561
18-23 ธันวาคม 2561
19-24 ธันวาคม 2561
20-25 ธันวาคม 2561
21-26 ธันวาคม 2561
22-27 ธันวาคม 2561
23-28 ธันวาคม 2561
24-29 ธันวาคม 2561
25-30 ธันวาคม 2561
26-31 ธันวาคม 2561
27-01 มกราคม 2562 BUS1
28-02 มกราคม 2562 BUS1
28-02 มกราคม 2562 BUS2
29-03 มกราคม 2562 BUS1
29-03 มกราคม 2562 BUS2
29-03 มกราคม 2562 BUS3
30-04 มกราคม 2562 BUS1
30-04 มกราคม 2562 BUS2
30-04 มกราคม 2562 BUS3
31-05 มกราคม 2562 BUS1
31-05 มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 34,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
36,888.-
36,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
35,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
36,888.-
36,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –โอซาก้า -เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า –Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ - นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:03

PBFD76201 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-พ.ย.61 ราคา 7,888(FD)

11111venetian Macao
รหัสทัวร์: PBFD76201
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 -20 พ.ค.61
19 -21 พ.ค.61
20 -22 พ.ค.61
25 -27 พ.ค.61
26 -28 พ.ค.61
27 -29 พ.ค.61
01 -03 มิ.ย.61
02 -04 มิ.ย.61
03 -05 มิ.ย.61
08 -10 มิ.ย.61
09 -11 มิ.ย.61
10 -12 มิ.ย.61
15 -17 มิ.ย.61
16 -18 มิ.ย.61
17 -19 มิ.ย.61
23 -25 มิ.ย.61
24 -26 มิ.ย.61
29 มิ.ย. -01 ก.ค.61
30 มิ.ย. -02 ก.ค.61
06 -08 ก.ค.61
07 -09 ก.ย.61
08 -10 ก.ย.61
14 -16 ก.ย.61
15 -17 ก.ย.61
16 -18 ก.ย.61
21 -23 ก.ย.61
22 -24 ก.ย.61
25 -27 ต.ค.61
02 -04 พ.ย.61
03 -05 พ.ย.61
09 -11 พ.ย.61
10 -12 พ.ย.61
12 -14 พ.ย.61
16 -18 พ.ย.61
17 -19 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน พฤษภาคม พฤศจิกายน   2561.
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่-ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้นช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 11:24

TTNXJ65 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.61เริ่มต้น 23,888 (XJ)

2018 06 06 144853
รหัสทัวร์: TTNXJ43
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 กันยายน 2561
28-02 ตุลาคม 2561
30-04 ตุลาคม 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28-01 พฤศจิกายน 2561
29-02 พฤศจิกายน 2561
30-03 พฤศจิกายน 2561
31-04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27-01 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 23,888.-
24,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุยเอาเล้ตท์ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาโบราณ (ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย  - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 14:54

PBFD7626 มาเก๊ากุ้ยหลินนั่งรถไฟความเร็วสูง-จูไห่ 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย-พ.ย.61. เริ่มต้น 16,999(FD)

2018 05 04 181236
รหัสทัวร์: PBFD7626
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 - 11 ก.ย.61
20 - 25 ก.ย.61
23 - 28 ต.ค. 61
15 - 20 พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
17,999
16,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน   -  พฤศจิกายน  2561.
สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์ปอล – The Venetian – จูไห่กุ้ยหลิน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ล่องเรือชมเขางวงช้าง – เขาฝูโป – เมืองจำลองซ่ง ถํ้าเงิน + โชว์นกจับปลา – ล่องเรือแพอวี้หลง – ล่องแม่นํ้าหลีเจียง (ล่องสั้น) ร้านชา – ช้อปปิ้งถนนซีเจียกระเช้าเหยาซาน – วัดเหนินเหยิน – สวนหยงหูซานหู – เจดีย์เงินทอง (ชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน กุ้ยหลิน – กวางเจา – จูไห่ – หวหี่ นี่ สัญลักษณเมืองจูไห่ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหมจูไห่ – วัดผู่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย – มาเก๊า– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 May 2018 18:29

TTNXJ66 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2018 06 06 150602
รหัสทัวร์: TTNXJ66
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 -02 ธันวาคม 2561
29-03 ธันวาคม 2561
30-04 ธันวาคม 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28-01 มกราคม 2562 BUS1
28-01 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS1
29-02 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS3
30-03 มกราคม 2562 BUS1
30-03 มกราคม 2562 BUS2
30-03 มกราคม 2562 BUS3
31-04 มกราคม 2562 BUS1
31-04 มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 25,888.-
26,888.-
26,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
35,888.-
35,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
35,888.-
35,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ลานสกีฟูจิเท็น –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า – อิออน– สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 08 June 2018 12:21

ZGHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง ฟรีกระเช้านองปิง 3 วัน 2 วัน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 13,999 (FD)

2018 07 11 160330
รหัสทัวร์: ZGHKG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 09 กันยายน 61
14 – 16 กันยายน 61
21 – 23 กันยายน 61
12 – 14 ตุลาคม 61
19 – 21 ตุลาคม 61
26 – 28 ตุลาคม 61
27 – 29 ตุลาคม 61
02 – 04 พฤศจิกายน 61
03 – 05 พฤศจิกายน 61
09 – 11 พฤศจิกายน 61
10 – 12 พฤศจิกายน 61
16 – 18 พฤศจิกายน 61
17 – 19 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กันยายน  -  พฤศจิกายน  2561 
กรุงเทพฯ
– มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน–เวเนเชี่ยน –ฮ่องกง
วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน–CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 16:16

TTNXJ67 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2018 06 06 151212
รหัสทัวร์: TTNXJ67
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29-02 ตุลาคม 2561
30-03 ตุลาคม 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28-01 พฤศจิกายน 2561
29-02 พฤศจิกายน 2561
30-03 พฤศจิกายน 2561
31-04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27-01 ธันวาคม 2561
28-02 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,888.-
23,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค –ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์– สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 15:28

BOFD87 บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน เดือน พ.ค.-ตค.61 เริ่มต้น 16,888 (FD)

Indonesia
รหัสทัวร์: BOFD87
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 06 พฤษภาคม 2561
24 - 27 พฤษภาคม 2561
14 - 17 มิถุนายน 2561
26 - 29 กรกฎาคม 2561
09 - 12 สิงหาคม 2561
11 - 14 ตุลาคม 2561
25 - 28 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
18,888
16,888
17,888
17,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน - ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ – ตลาดปราบเซียน - วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต - บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 14:33

ZGKIX11 โอซาก้า ทาคายาม่า หนาวนี้ ที่รอคอย 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 26,999 (XJ)

2018 06 19 173336
รหัสทัวร์: ZGKIX11
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
25 – 29 ธันวาคม 2561
26 – 30 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 26,999
29,999
31,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
32,999
32,999
35,999
39,999
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -"เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 18:28

NFSL บาหลี PACKAGE BALI 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 5,555 (FD)

รหัสทัวร์: NFSL
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 5,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: สอบถามและเช็ควันกับเจ้าหน้าที่
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – เดนปาร์ซ่า บาหลี – วัดเม็งวี (Pura Taman Ayun) – ตลาดผลไม้ – วัดอุลันดานู (Ulan Danu Bratan) – วิหารกลางมหาสมุทรทานาล็อท (Tanah Lot) วัดถ้ำช้าง – หมู่บ้านเก่าแก่ Tenganan Village – นาขั้นบันได Bukit Jambul - วัดเบซากิ (Besakih) – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Tirta Empul ช้อปปิ้งร้านของฝาก – สนามบินเดนปาร์ซ่าบาหลี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 16:59

TWK02 เกาหลี PLUS + JOY AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61เริ่มต้น 13,200 (ZE,7C,TW)

20180329111722 XqbBO
รหัสทัวร์: TWK02
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,200
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: เดือน กย.61
เดือน ตค.61
เดือน พย.61
ราคาทัวร์: 16,200
17,200
18200
หมายเหตุ โปร 13,200
โปร 14,200
โปร 15,200
ราคาโปรสอบถามเจ้าหน้าที่

มีออกเดินทางทุกวัน 

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ- ป้อมปราการคงซานซอง - ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ - พิพิธภัณฑ์ประวิตศาสตร์แพ็กแจ - หมู่บ้านชอนจู ฮันอก - ภูเขาไมซาน - วัดแท็บซา - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ดิวตี้ฟรี - โซลโล 7017 - ตลาดเมียงดง - ศูนย์โสม - ร้านค้าสมุนไพร - บลูเฮาส์ - จตุรัสควางฮวามุน - คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต- กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 19:10

ZEDPS01 อินโดนีเซีย บาหลี PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน กย.61.- มีค.62. เริ่มต้น 14,888 (FD)

2018 07 11 163428
รหัสทัวร์: ZEDPS01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 09 กันยายน 61
20 – 23 กันยายน 61
27 – 30 กันยายน 61
07 – 10 ตุลาคม 61
11 – 14 ตุลาคม 61
19 – 22 ตุลาคม 61
20 – 23 ตุลาคม 61
08 -11 พฤศจิกายน 61
15 -18 พฤศจิกายน 61
22 - 25 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
07 – 10 ธันวาคม 61
13 – 16 ธันวาคม 61
14 – 17 ธันวาคม 61
20 – 23 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
19 – 22 มกราคม 62
26 – 29 มกราคม 62
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
21 – 24 กุมภาพันธ์ 62
23 -26 กุมภาพันธ์ 62
01 – 04 มีนาคม 62
14 – 17 มีนาคม 62
16 – 19 มีนาคม 62
23 – 26 มีนาคม 62
28 – 31มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
15,888
17,888
17,888
18,888
16,888
16,888
16,888
16,888
18,888
17,888
17,888
18,888
22,888
20,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  :  กันยายน  2561 มีนาคม  2562
กรุงเทพฯ
–ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี –สวนพระวิษณุ- วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์-ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อทย่านคูต้า เซ็นเตอร์ –อนุสาวรีย์มหาภารตะ–ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร–ท่าอากาศยานดอนเมือง– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 16:57

ZGICN27 เกาหลี บินหรู PERFECT SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 24,999 (TG)

2018 07 04 175338
รหัสทัวร์: ZGICN27
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ธันวาคม 2561
03 – 07 ธันวาคม 2561
04 – 08 ธันวาคม 2561
10 – 14 ธันวาคม 2561
11 – 15 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
16 – 20 ธันวาคม 2561
17 – 21 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
25 – 29 ธันวาคม 2561
26 – 30 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 24,999
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
27,999
27,999
28,999
28,999
28,999
30,999
30,999
30,999
32,999
32,999
32,999
32,999
หมายเหตุ วันพ่อ
วันพ่อ
วันพ่อ
วันรัฐธรรมนูญ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันปีใหม่
วันปีใหม่
วันปีใหม่
วันปีใหม่

เดินทางเดือน  :  ธันวาคม  2561.    ( ปีใหม่ )  2562.
กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ)เกาหลีใต้ (อินชอน) – อุทยานแห่งชาติโอแดซาน – วัดวอลจองซา ทางเดินลอยฟ้าบยองบังชิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI)ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ – EVERLANDศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - โซลทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอกเกนามู DUTY FREE – ตลาดเมียงดง น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบิน อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 06 July 2018 17:04

BOTG93 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.- ธ.ค.61.ราคา 38,988 (TG)

2018 05 16 180124
รหัสทัวร์: BOTG93
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 38,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 สิงหาคม 61
5 - 9 กันยายน 61
12-16 กันยายน 61
7–11พฤศจิกายน 61
21–25พฤศจิกายน 61
12-16 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 38,988
39,998
39,998
39,998
39,998
39,998
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำMoskva - มอสโคว์– พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต - มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–โบสถ์โฮลีทรินิตี้–โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET–
ชมโชว์ละครสัตว์ - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์

Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 18:05

BOXWB92 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,888 (XW) (2)

3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: BOXWB92
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1ก.ค.61
5-8 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
2-5 ส.ค.61
9-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
30 ส.ค.-2ก.ย.61
6-9 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
4-7 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
13,888
14,888
14,888
15,888
16,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 16:45

BTRUS01TG รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 48,900 (TG)

ScreenShot 20181115093520
รหัสทัวร์: BTRUS01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 54,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-13 ธ.ค.61
22-27 ธ.ค.61
19-24 ม.ค.62
09-14 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 53,900
53,900
53,900
48,900
48,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลเมืองมอสโคว์พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง •ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท•ชมการแสดงละครสัตว์-สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก•วิหารเซนต์ไอแซค•ป้อมปิเตอร์ และปอล-พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ• โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟสถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ตลาดอิสไมโลโว่•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโควสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 15 November 2018 10:19

PBFD65 ฉงชิ่ง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค. 61 เรื่มต้น 19,999.(FD)

2018 06 19 162915
รหัสทัวร์: PBFD65
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 -11 กันยายน 61.
8 -13 กันยายน 61.
12 -17 กันยายน 61.
13 -18 กันยายน 61.
15 -20 กันยายน 61.
20 -25 กันยายน 61.
11 -16 ตุลาคม 61
13 -18 ตุลาคม 61
14 -19 ตุลาคม 61
15 -20 ตุลาคม 61
16 -21 ตุลาคม 61
18-23 ตุลาคม 61
20-25 ตุลาคม 61
22 -27 ตุลาคม 61
25 -30 ตุลาคม 61
7-12 พฤศจิกายน 61
10-15 พฤศจิกายน 61
14-19 พฤศจิกายน 61
17-22 พฤศจิกายน 61
21-26 พฤศจิกายน 61
24-29 พฤศจิกายน 61
28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61
12-17 ธันวาคม 61.
19-24 ธันวาคม 61.
ราคาทัวร์: 23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
27,999.-
25,999.-
25,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน - ธันวาคม  2561
กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)-ฉงชิ่ง-เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง- ฉวนจูซื่อ-เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถเหมา)
จิ่วไจ้โกว-เมืองโบราณซงพาน- ทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู -ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า- ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ - ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีหลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉินตู- ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ- ฉงชิ่ง- หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว -กรุงเทพฯ 

Last Updated on Saturday, 14 July 2018 15:49

BTTPE002 ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง โคมลองผิงซี 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61.-มี.ค.62.เริ่มต้น.13,900 (SL)

ScreenShot 20181107095211
รหัสทัวร์: BTTPE002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 -14 พ.ย.61
11 -15 พ.ย.61
16 -20 พ.ย.61
17 -21 พ.ย.61
18 -22 พ.ย.61
23 -27 พ.ย.61
24-28 พ.ย.61
25 -29 พ.ย.61
30 -04 ธ.ค.61
01 -05 ธ.ค.61
02 -06 ธ.ค.61
07 -11 ธ.ค.61
08 -12 ธ.ค.61
09 -13 ธ.ค.61
14 -18 ธ.ค.61
15 -19 ธ.ค.61
16 -20 ธ.ค.61
21 -25 ธ.ค.61
22 -26 ธ.ค.61
23 -27 ธ.ค.61
28 -01 ม.ค.62
29 -02 ม.ค.62
30ธ.ค.61-3 ม.ค.62
04 -8 ม.ค.62
05 -9 ม.ค.62
06 -10 ม.ค.62
11 -15 ม.ค.62
12 -16 ม.ค.62
13 -17 ม.ค.62
18 -22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20 -24 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27 -31 ม.ค.62
01 -05 ก.พ.62
02 -06 ก.พ.62
03 -07 ก.พ.62
08 -12 ก.พ.62
09 -13 ก.พ.62
10 -14 ก.พ.62
15 -19 ก.พ.62
16 -20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
13,900
16,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
19,900
19,900
19,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
16,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–ร้านใชา - ไถจงไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) –ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ถนนคนเดินซีเหมินติง ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –อุทยานเย๋หลิ่ว –ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 10:17

SSC03 กุ้ยหลิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืนเดือน เม.ย.-ต.ค. 61 เริ่มต้น 15,899 (CZ)

1071140994 E7f6b1fac9 1
รหัสทัวร์: SSC03
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,899
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 15 พฤษภาคม 2561
07 - 12 มิถุนายน 2561
26 - 31 กรกฎาคม 2561
02 -07 สิงหาคม 2561
20 - 25 กันยายน 2561
11 - 16 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,899
15,899
16,899
15,899
16,899
16,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.25)
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนสตรอเบอร์รี่-กุ้ยหลิน
หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว-ถนนฝรั่ง – โชว์หลิวซานเจี่ย
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยาง
พารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ
ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทร
พันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT
กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 17:18

ZGTPE42 ไต้หวัน เก๋กู้ด!! TAIWAN 5 วัน 4 คืน เดือน ต.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 25,999 (TG)

2018 07 19 110636
รหัสทัวร์: ZGTPE42
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 ตุลาคม 61
06 – 10 ตุลาคม 61
11 – 15 ตุลาคม 61
13 – 17 ตุลาคม 61
18 – 22 ตุลาคม 61
19 – 23 ตุลาคม 61
20 – 24 ตุลาคม 61
25 – 29 ตุลาคม 61
27 – 31 ตุลาคม 61
01 – 05 พฤศจิกายน 61
03 – 07 พฤศจิกายน 61
08 – 12 พฤศจิกายน 61
10 – 14 พฤศจิกายน 61
15 – 19 พฤศจิกายน 61
17 – 21 พฤศจิกายน 61
22 – 26 พฤศจิกายน 61
24 – 28 พฤศจิกายน 61
29 พ.ค. – 03 ธ.ค. 61
01 – 05 ธันวาคม 61
06 – 10 ธันวาคม 61
08 – 12 ธันวาคม 61
13 – 17 ธันวาคม 61
15 – 19 ธันวาคม 61
20 – 24 ธันวาคม 61
22 – 26 ธันวาคม 61
27 – 31 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 27,999
27,999
30,999
30,999
27,999
30,999
30,999
27,999
27,999
26,999
25,999
26,999
25,999
26,999
25,999
26,999
25,999
26,999
30,999
30,999
29,999
26,999
26,999
26,999
27,999
31,999
34,999
33,999
32,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาค  2561 ( ปีใหม่ ) 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา– อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)–COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ฮัวเหลียน–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–MITSUI OUTLET PARK-สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 19 July 2018 17:49

SSVG2 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ ยำสองสหาย 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.61เริ่มต้น 27,999 (TG)

2018 07 10 154058
รหัสทัวร์: SSVG2
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 27,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 ตุลาคม 61
18-23 ตุลาคม 61
27 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
4-9 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 27,999
29,999
27,999
29,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  ตุลาคม  -  ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ
-ปักกิ่ง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า)เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 18:31

ZETPE17 ไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย่หลิว รัก...รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-พย.61 เริ่มต้น 17,777 (BR)

2018 07 05 164827
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
19,777
18,777
18,777
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2561.
กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวนร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ-วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี –Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 11:21

ZGCTU03 อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง T-SUD MILLION SHADES 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 19,999 (MU)

2018 06 19 162915
รหัสทัวร์: ZGCTU03
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 กันยายน 61
21 – 25 กันยายน 61
14 – 18 ตุลาคม 61
22 – 26 ตุลาคม 61
26 – 30 ตุลาคม 61
01 – 05 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 19,999
20,999
24,999
24,999
22,999
19,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน  -  พฤศจิกายน   2561
กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)– เฉินตู – เม้าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว - เมืองชวนจู่ซื่อเมืองชวนจู่ซื่อ - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)เมืองชวนจู่ซื่อ – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน – เฉินตู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ถนนคนเดินซุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศาลเจ้าสามก๊ก - ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 14 July 2018 15:46

ZGTPE02 ไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ BEST JOURNEY 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.61 เริ่มต้น 15,999 (XW)

2018 07 19 155511
รหัสทัวร์: ZGTPE02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ตุลาคม 61
02 – 06 ตุลาคม 61
06 – 10 ตุลาคม 61
09 – 13 ตุลาคม 61
11 – 15 ตุลาคม 61
12 – 16 ตุลาคม 61
14 – 18 ตุลาคม 61
15 – 19 ตุลาคม 61
16 – 20 ตุลาคม 61
19 – 23 ตุลาคม 61
20 – 24 ตุลาคม 61
21 – 25 ตุลาคม 61
23 – 27 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
18,999
18,999
15,999
15,999
15,999
19,999
18,999
17,999
16,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  ตุลาคม   2561
กรุงเทพฯ
-สนามบินดอนเมืองสนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้เจียอี้ – ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต– ไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตสนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 16 August 2018 14:42

BTMMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.61- มี.ค.62. เริ่ม 9,999 (DD)

2018 07 23 174020
รหัสทัวร์: BTMMR001
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 พ.ย.- 4 พ.ย.61
3 พ.ย.- 5 พ.ย.61
9 พ.ย.- 11 พ.ย.61
10 พ.ย.- 12 พ.ย.61
16 พ.ย.- 18 พ.ย.61
23 พ.ย.- 25 พ.ย.61
24 พ.ย.- 26 พ.ย.61
30 พ.ย.- 2 ธ.ค.61
1 ธ.ค. - 3 ธ.ค.61
7 ธ.ค.- 9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.- 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.- 16 ธ.ค.61
15 ธ.ค.- 17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.- 23 ธ.ค.61
22 ธ.ค.- 24 ธ.ค.61
28 ธ.ค.- 30 ธ.ค.61
29 ธ.ค.- 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
4 ม.ค.- 6 ม.ค.62
5 ม.ค.- 7 ม.ค.62
11 ม.ค.- 13 ม.ค.62
12 ม.ค.- 14 ม.ค.62
18 ม.ค.- 20 ม.ค.62
19 ม.ค.- 21 ม.ค.62
25 ม.ค.- 27 ม.ค.62
26 ม.ค.- 28 ม.ค.62
1 ก.พ.- 3 ก.พ.62
2 ก.พ.- 4 ก.พ.62
8 ก.พ.- 10 ก.พ.62
9 ก.พ.- 11 ก.พ.62
15 ก.พ.- 17 ก.พ.62
16 ก.พ.- 18 ก.พ.62
22 ก.พ.- 24 ก.พ.62
23 ก.พ.- 25 ก.พ.62
1 มี.ค.- 3 มี.ค.62
2 มี.ค.- 4 มี.ค.62
8 มี.ค.- 10 มี.ค.62
9 มี.ค.- 11 มี.ค.62
15 มี.ค.- 17 มี.ค.62
16 มี.ค.- 18 มี.ค.62
22 มี.ค.- 24 มี.ค.62
23 มี.ค.- 25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,900
11,900
10,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
12,900
13,900
12,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
หมายเหตุ

 เดินทางเดือน พฤศจิกายน  2561 -  มีนาคม  2562 ( ปีใหม่ )
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้งหงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 17:57

ZGTPE41 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน T-DED สุดยอด!! 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 22,999 (TG)

2018 07 19 101757
รหัสทัวร์: ZGTPE41
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ตุลาคม 61
05 – 08 ตุลาคม 61
11 – 14 ตุลาคม 61
12 – 15 ตุลาคม 61
18 – 21 ตุลาคม 61
19 – 22 ตุลาคม 61
20 – 23 ตุลาคม 61
25 – 28 ตุลาคม 61
26 – 29 ตุลาคม 61
01 – 04 พฤศจิกายน 61
02 – 05 พฤศจิกายน 61
08 – 11 พฤศจิกายน 61
09 – 12 พฤศจิกายน 61
15 – 18 พฤศจิกายน 61
16 – 19 พฤศจิกายน 61
22 – 25 พฤศจิกายน 61
23 – 26 พฤศจิกายน 61
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
06 – 09 ธันวาคม 61
07 – 10 ธันวาคม 61
13 – 16 ธันวาคม 61
14 – 17 ธันวาคม 61
20 – 23 ธันวาคม 61
21 – 24 ธันวาคม 61
28 – 31 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 23,999
24,999
25,999
27,999
23,999
24,999
27,999
23,999
24,999
22,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
27,999
23,999
23,999
23,999
23,999
28,999
31,999
31,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาค  2561 ( ปีใหม่ )
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา– อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)–COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–MITSUI OUTLET PARK-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Sunday, 22 July 2018 12:07

BTMMR05 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ม.ค.62 เริ่ม 16,900 (FD)

111222
รหัสทัวร์: BTMMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ส.ค.61 - 5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
16 ส.ค.61 - 19 ส.ค.61
23 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
6 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
13 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
20 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
27 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
4 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
11 ต.ค.61 - 14 ต.ค.61
12 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
18 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
21 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
25 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
8 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
15 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
22 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
29 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
6 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
3 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62
10 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
17 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
24 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
19,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : สิงหาคม  2561  -  มกราคม  2562
กรุงเทพฯ
-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 11:34

ZGTPE52 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ดี๊ดี 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 20,999 (BR)

2018 07 05 161856
รหัสทัวร์: ZGTPE52
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
02 – 06 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
27– 31 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,999
22,999
20,999
20,999
20,999
20,999
22,999
20,999
21,999
27,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2561
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน –ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 05 July 2018 16:34

BTMMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค-ธ.ค.61 เริ่มต้น 13,900 (PG)

2018 04 21 161102
รหัสทัวร์: MMR051
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ส.ค.61 - 5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
30 ส.ค.61 - 2 ก.ย.61
13 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
20 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
27 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
4 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
12 ต.ค.61 -15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61
21 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61
1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
8 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
15 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
22 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
29 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61 -23 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 26 July 2018 17:23

BTLAOS01 ลาว หลวงพระบาง 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.61-ม.ค.62. เริ่มต้น 12,900 (FD)

2018 04 25 154027
รหัสทัวร์: BTLAOS01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-12 พ.ย.61
17-19 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
1-3 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
9 -11ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค62
31ธ.ค.61-2ม.ค62
5-7 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
16,900
12,900
12,900
14,900
15,900
16,900
17,900
16,900
15,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืดตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 10:29

BTMMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.61- ม.ค.62 เริ่มต้น 12,900 (FD)

2018 07 26 165942
รหัสทัวร์: BTMMR051
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ส.ค.61 - 5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
16 ส.ค.61 - 19 ส.ค.61
23 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
6 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
13 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
20 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
27 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
4 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
11 ต.ค.61 - 14 ต.ค.61
12 ต.ค.61 -15 ต.ค.61
18 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
21 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
25 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
8 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
15 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
22 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
29 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
6 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 -1 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
3 ม.ค.61 - 6 ม.ค.62
10 ม.ค.61 - 13 ม.ค.62
17 ม.ค.61 - 20 ม.ค.62
24 ม.ค.61 - 27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
15,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน :  สิงหาคม  2561 - มกราคม  2562
กรุงเทพฯ
-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกามวัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 26 July 2018 17:13

BOFD97 มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น13,888 (FD)

1122
รหัสทัวร์: BOFD97
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย.-1 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
9-12 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
6-9 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
15-18 พ.ย.61
13-16 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 13,888
14,888
16,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-กัวลาลัมเปอร์ Genting outlet premium-เก็นติ้งไฮส์แลนด์
เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-มะละกา-โยโฮบารู
โยโฮบารู- สิงค์โปร์-เมอร์ไลออนส์-วัดพระเขี้ยวแก้ว-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
Garden by the Bay - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
Resorts World Sentosa Universal Studio สิงคโปร์
สนามบินชางกี - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 17:40

ZGRGN05 พม่า ย่างกุ้ง บุญทุ่ม 2 วัน 1 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 6,888 (FD)

2018 07 20 174056
รหัสทัวร์: ZGRGN05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 6,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 24 ก.ย 61
30 ก.ย. – 01 ต.ค. 61
01 – 02 ตุลาคม 61
08 – 09 ตุลาคม 61
28 – 29 ตุลาคม 61
29 – 30 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 6,888
6,888
6,888
6,888
7,888
7,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กันยายน  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ
–ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 20 July 2018 18:03

BOMH23 มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2 คืน เดือน มิย.-ธค.61 เริ่มต้น 8,988 (MH)

2018 06 08 150258
รหัสทัวร์: BOMH23
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 8,988
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-24 มิ.ย.
29 มิ.ย.-1ก.ค.
6-8 ก.ค.
13-15 ก.ค.
20-22 ก.ค.
27-29 ก.ค.
28-30 ก.ค.
3-5 ส.ค.
10-12 ส.ค.
11-13 ส.ค.
31 ส.ค.-2 ก.ย.
7-9 ก.ย.
14-16 ก.ย.
21-23 ก.ย.
28-30 ก.ย.
5-7 ต.ค.
12-14 ต.ค.
19-21 ต.ค.
26-28 ต.ค.
2-4 พ.ย.
9-11 พ.ย.
16-18 พ.ย.
8-10 ธ.ค.
14-16 ธ.ค.
21-23 ธ.ค.
29-31 ธ.ค.
30 ธ.ค.-1ม.ค.
31 ธ.ค.-2ม.ค.
ราคาทัวร์: 9,998
9,998
8,998
9,998
9,998
11,998
11,998
8,998
9,998
10,998
10,998
9,998
9,998
9,998
9,998
9,998
9,998
9,998
9,998
9,998
9,998
9,998
10,998
10,998
11,998
11,998
13,998
13,998
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอนไฮส์แลนด์ - คาเมรอน  Lavender Graden  น้ำตกอีกกานด้า  Genting Outlet  เก็นติ้งไฮส์แลนด์    - เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา   สนามบิน KLIA-สนามบินสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Friday, 08 June 2018 15:07

BTJT01 พม่า ย่างกุ้ง Super Shock ไหว้พระวัดดัง เดือน ต.ค.61- มี.ค.62.ราคา 4,999.(SL)

ScreenShot 20180926103246
รหัสทัวร์: BTJT01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: ไปเช้า-เย็นกลับ
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 4,999
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 ต.ค.61 - 01 ต.ค.61
08 ต.ค.61 - 08 ต.ค.61
30 ต.ค.61 - 30 ต.ค.61
13 พ.ย.61 - 13 พ.ย.61
20 พ.ย.61 - 20 พ.ย.61
27 พ.ย.61 - 27 พ.ย.61
4 ธ.ค.61 - 4 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61 - 11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61 - 18 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61 - 25 ธ.ค.61
8 ม.ค.62 - 8 ม.ค.62
15 ม.ค.62 - 15 ม.ค.62
22 ม.ค.62 - 22 ม.ค.62
29 ม.ค.62 - 29 ม.ค.62
12 ก.พ.62 - 12 ก.พ.62
26 ก.พ.62 - 26 ก.พ.62
5 มี.ค.62 - 5 มี.ค.62
12 มี.ค.62 - 12 มี.ค.62
19 มี.ค.62 - 19 มี.ค.62
26 มี.ค.62 - 26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 26 September 2018 10:54

SUPM01 มาเลเซีย Hilight 4 วัน 3 คืน ธ.ค.61-พ.ค.62.เริ่มต้น 9,999.(SL)

ScreenShot 20181029174306
รหัสทัวร์: SUPM01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-10 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
27-30 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
29ธ.ค.61-1ม.ค.62
30ธ.ค.61-2ม.ค.62
31ธ.ค.61-3ม.ค.62
14-17 ก.พ.62
28ก.พ.-1มี.ค.62
7-10 มี.ค62
14-17มี.ค.62
21-24มี.ค.62
28-31มี.ค.62
5-8 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
2-5 พ.ค.62
9-12 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 10,999
9,999
9,999
10,999
10,999
12,999
12,999
11,999
9,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
11,999
12,999
12,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

 

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนังปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์ คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 October 2018 17:49

BTMMR012 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 9,999 (FD)

2018 07 10 155341
รหัสทัวร์: BTMMR012
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 ต.ค.61 - 8 ต.ค.61
12 ต.ค.61 - 14 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
22 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
3 พ.ย.61 - 5 พ.ย.61
9 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
17 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
11 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
18 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
25 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
1 ก.พ.62 - 3 ก.พ.62
8 ก.พ.62 - 10 ก.พ.62
15 ก.พ.62 - 17 ก.พ.62
22 ก.พ.62 - 24 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
13,900
12,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
11,900
10,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจเทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระนอนตาหวาน -กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 26 September 2018 16:49

BTREP01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.61-ม.ค 62 เริ่มต้น 10,900.- (FD)

2018 06 25 141541
รหัสทัวร์: BTREP01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
7 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
14 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
28 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
5 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
2 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
9 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
16 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
4 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62
11 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
18 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
25 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : สิงหาคม  2561    มกราคม  2562
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม -ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม - ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม - นครวัด-ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ -วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร -สนามบินเสียมเรียบ - ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 10:49

BTMMR02 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 4 วัน 3 คืน 4 ดาว เดือน ก.ย.-ธ.ค.61.เริ่มต้น 12,900 (SL)

2018 06 28 174725
รหัสทัวร์: BTMMR02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
20 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
4 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
11 ต.ค.61 - 14 ต.ค.61
1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
8 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
15 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
22 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
29 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
15,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กันยายน - ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ
-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา
ย่างกุ้ง - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 14:51

BTREP02 กัมพูชา ล่องเรือ พนมเปญ เสียมเรียบ 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.61-ม.ค.62. เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 06 25 101605
รหัสทัวร์: BTREP02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ก.ย.61 - 3 ก.ย.61
15 ก.ย.61 - 17 ก.ย.61
22 ก.ย.61 - 24 ก.ย.61
29 ก.ย.61 - 01 ต.ค.61
6 ต.ค.61 - 8 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
20 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61
27 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61
3 พ.ย.61 - 5 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61
17 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61
24 พ.ย.61 - 26 พ.ย.61
1 ธ.ค.61 - 3 ธ.ค.61
2 ธ.ค.61 - 4 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61 - 11 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61 - 17 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 - 24 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
5 ม.ค.62 - 7 ม.ค.62
12 ม.ค.62 - 14 ม.ค.62
19 ม.ค.62 - 21 ม.ค.62
26 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน :  กันยายน 2561 -  มกราคม  2562
กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน-พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรานครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 11:01

BTMMR03 พม่า เจอะลึกมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.61 เริ่มต้น11,900 (PG)

2018 04 21 161102
รหัสทัวร์: MMR03
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
31 ส.ค.61 - 2 ก.ย.61
7 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
21 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
28 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
5 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
12 ต.ค.61 - 14 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
2 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
16 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
12,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : สิงหาคม  -  ธันวาคม  2561.
รุงเทพฯ 
-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 09:47

TTNWE01 กัมพูชา นครวัด นครธม ซุปตาร์ ซัวซะไดย 2 วัน 1 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 8,555 (WE )

2018 07 20 171710
รหัสทัวร์: TTNWE01
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 8,555
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 15 ตุลาคม 61
20 – 21 ตุลาคม 61
3 – 4 พฤศจิกายน 61
17 – 18 พฤศจิกายน 61
24 – 25 พฤศจิกายน 61
22 – 23 ธันวาคม 61
29 – 30 ธันวาคม 61
30 – 31 ธันวาคม 61
31 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62
ราคาทัวร์: 10,888
8,555
8,555
8,555
8,555
8,555
10,888
10,888
10,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่

เดินทางเดือน  :  ตุลาคม - ธันวาคม  2561 ( New Year )
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ– สักการะองค์เจ้าจอม –วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)– วัดเพรียพรหมรัตน์– โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ เจ๊กเจ้าบันทายสรี–นครธม –  ตาพรหม – นครวัด-สนามบินสุวรรณภูมิ- กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 20 July 2018 17:29

BTMMR031 พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ 2 วัน 1 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 6,900 (FD)

2018 04 21 175259
รหัสทัวร์: BTMMR031
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 6,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ก.ย.61 - 2 ก.ย.61
8 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
15 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
22 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
29 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
6 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
27 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
3 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
17 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 24 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 1 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61 - 2 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 15 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 22 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
8,900
8,900
8,900
8,900
7,900
7,900
7,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กันยายน  -  ธันวาคม  2561
กรุงเทพ
ฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก- กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 09:59

GHID02 เลห์ ลาดัก นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง 7 วัน 6 คืน เดทอน ส.ค-ต.ค 61 เริ่มต้น 50,900 (9W)

2018 07 25 181029
รหัสทัวร์: GHID02
สายการบิน: 9C
ระยะเวลา: 7 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 50,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 - 17 ส.ค.61
24 - 30 ก.ย.61
20 - 26 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 50,900
50,900
50,900
หมายเหตุ

ดินทางเดือน : สิงหาคม  - ตุลาคม  2561 
กรุงเทพฯ
– เดลี เดลลี -เมืองเลห์(พระราชวังเลห์ – เจดีย์สันติภาพ-เมืองเชย์-วัดธิคเซย์เมืองเลห์ -วัดเฮมิส – Matho Gompa – วัดทิกเซ่ - พระราชวังเชย์ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ – วัดดิสกิต- ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์-นูบร้าวัลเล่ย์ -เมืองเลห์ -เมืองเลห์ – ทะเลสาบพันกอง-เมืองเลห์-เดลลี-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 July 2018 18:43

BTMMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน กระเช้า 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.61-ม.ค.62 เริ่ม 11,900 (SL)

2018 07 10 155341
รหัสทัวร์: BTMMR04
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
6 ต.ค. 61 - 8 ต.ค.61
12 ต.ค.61 -14 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
20 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61
21 ต.ค.61 - 23 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
27 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61
2 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
3 พ.ย.61 - 5 พ.ย.61
9 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61
16 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
17 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
24 พ.ย.61 - 26 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61 - 3 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61 - 17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 -24 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
4 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62

11 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
12 ม.ค.62 -14 ม.ค.62
18 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
19 ม.ค.62 - 21 ม.ค.62
25 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
26 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : ตุลาคม  2561 - มกราคม  2562
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุพระธาตุอินทร์แขวน-หงสาว;ดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 18:34

PLUB04 บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 15,999 (BI)

รหัสทัวร์: PLUB04
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์บรูไน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 -15 ก.ค. 61
27 -29 ก.ค. 61
10 -12 ส.ค. 61
17 -19 ส.ค. 61
07 -09 ก.ย. 61
21 -23 ก.ย. 61
12 -14 ต.ค. 61
26 -28 ต.ค. 61
09 -11 พ.ย. 61
23 -25 พ.ค. 61
07 -09 ธ.ค. 61
28 -30 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,999
16,999
16,999
15,999
18,555
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
20,555
16,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  2561.
สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต-พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี
ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคำ– Islamic Art Gallery – พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์

Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 18:32

BTMMR052 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 04 21 161102
รหัสทัวร์: BTMMR052
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-29 ต.ค.61
3-5 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
1-3 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค.62
31ธ.ค.61-2ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
02-04 ก.พ.62
16-18 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
12,900
14,900
13,900
12,900
15,900
15,900
14,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 24 October 2018 11:00

ZGBWN02 บาหลี บรูไน DESTINATION 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ค-ธค.61 เริ่มต้น 19,888 (BI)

2018 07 23 142607
รหัสทัวร์: ZGBWN02
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์บรูไน
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 28 กรกฎาคม 61
21 – 25 สิงหาคม 61
25 – 29 กันยายน 61
23 – 27 ตุลาคม 61
20 – 24 พฤศจิกายน 61
04 – 08 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 20,888
20,888
19,888
21,888
24,888
24,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม  -  ธันวาคม   2561
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน–ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร– เกาะบาหลี-ระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) - ตลาดปราบเซียน - ชายหาดจิมบารัน-วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท-ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร –ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน– บรูไน - มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองคำ - พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง-บรูไน –ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 14:47

BTMMR08 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.61-ม.ค.62 เริ่มต้น 20,900.- (FD)

2018 04 23 161644
รหัสทัวร์: MMR08
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 ต.ค.61 - 9 ต.ค.61
11 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
20 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
8 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61
22 พ.ย.61 - 26 พ.ย.61
1 ธ.ค.61 - 5 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61 - 17 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61 - 24 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
10 ม.ค.62 - 14 ม.ค.62
24 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 22,900
24,900
24,900
22,900
22,900
23,900
22,900
23,900
25,900
25,900
25,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

ดินทางเดือน  : ตุลาคม  2561  -  มกราคม   2562 
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 10:37

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions