• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SUPM02 มาเลเซีย FLASH ลุย 4 เมืองไฮไล มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.61-มิ.ย.62 เริ่มต้น 6,999 (MH)

ScreenShot 20181029175944
รหัสทัวร์: SUPM02
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 6,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-10 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค.62
31ธ.ค.61-2ม.ค.62
1-3 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
2-4 มี.ค.62
9-11 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย.62
5-7 เม.ย.62
6-8 เม.ย.62
11-13 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
20-22 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
3-5 พ.ค.62
4-6 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
17-19 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 10,999
9,999
9,999
11,999
11,999
10,999
7,999
6,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
9,999
9,999
10,999
11,999
10,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
9,999
7,999.
6,999
7,999
7,999
หมายเหตุ

สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 October 2018 18:28

BTREP01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.61-ม.ค 62 เริ่มต้น 10,900.- (FD)

2018 06 25 141541
รหัสทัวร์: BTREP01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
7 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
14 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
28 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
5 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
2 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
9 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
16 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
4 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62
11 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
18 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
25 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : สิงหาคม  2561    มกราคม  2562
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม -ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม - ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม - นครวัด-ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ -วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร -สนามบินเสียมเรียบ - ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 10:49

PLIN01 อิหร่าน WONDERFUL LIFE 8 วัน 5 คืน เดือน มิ.ย- ส.ค 61 เริ่มต้น 54,888 (W5)

0000002001
รหัสทัวร์: PLIN01
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 54,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-28 มิ.ย.
13-20 ก.ค.
25 ก.ค.-01 ส.ค.
09 -16 ส.ค.
10 -17 ส.ค.
ราคาทัวร์:
54,888
54,888
54,888
54,888
54,888
หมายเหตุ
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ -เตหะราน เตหะราน – MILAD TOWER– พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN –บินภายใน – ชีราชชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน ฮิสฟาฮาน – NASSHE –E JAHAN SQUARE–พระราชวัง ALI-QAPU  LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะรานเตหะราน -แกรนด์บาซาร์

Last Updated on Friday, 15 June 2018 16:25

BTREP02 กัมพูชา ล่องเรือ พนมเปญ เสียมเรียบ 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.61-ม.ค.62. เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 06 25 101605
รหัสทัวร์: BTREP02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ก.ย.61 - 3 ก.ย.61
15 ก.ย.61 - 17 ก.ย.61
22 ก.ย.61 - 24 ก.ย.61
29 ก.ย.61 - 01 ต.ค.61
6 ต.ค.61 - 8 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
20 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61
27 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61
3 พ.ย.61 - 5 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61
17 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61
24 พ.ย.61 - 26 พ.ย.61
1 ธ.ค.61 - 3 ธ.ค.61
2 ธ.ค.61 - 4 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61 - 11 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61 - 17 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 - 24 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
5 ม.ค.62 - 7 ม.ค.62
12 ม.ค.62 - 14 ม.ค.62
19 ม.ค.62 - 21 ม.ค.62
26 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน :  กันยายน 2561 -  มกราคม  2562
กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน-พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรานครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 11:01

BOFD87 บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน เดือน พ.ค.-ตค.61 เริ่มต้น 16,888 (FD)

บาหล
รหัสทัวร์: BOFD87
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 06 พฤษภาคม 2561
24 - 27 พฤษภาคม 2561
14 - 17 มิถุนายน 2561
26 - 29 กรกฎาคม 2561
09 - 12 สิงหาคม 2561
11 - 14 ตุลาคม 2561
25 - 28 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
18,888
16,888
17,888
17,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน - ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ – ตลาดปราบเซียน - วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต - บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 14:33

TTNWE01 กัมพูชา นครวัด นครธม ซุปตาร์ ซัวซะไดย 2 วัน 1 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 8,555 (WE )

2018 07 20 171710
รหัสทัวร์: TTNWE01
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 8,555
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 15 ตุลาคม 61
20 – 21 ตุลาคม 61
3 – 4 พฤศจิกายน 61
17 – 18 พฤศจิกายน 61
24 – 25 พฤศจิกายน 61
22 – 23 ธันวาคม 61
29 – 30 ธันวาคม 61
30 – 31 ธันวาคม 61
31 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62
ราคาทัวร์: 10,888
8,555
8,555
8,555
8,555
8,555
10,888
10,888
10,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่

เดินทางเดือน  :  ตุลาคม - ธันวาคม  2561 ( New Year )
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ– สักการะองค์เจ้าจอม –วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)– วัดเพรียพรหมรัตน์– โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ เจ๊กเจ้าบันทายสรี–นครธม –  ตาพรหม – นครวัด-สนามบินสุวรรณภูมิ- กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 20 July 2018 17:29

NFSL บาหลี PACKAGE BALI 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 5,555 (FD)

รหัสทัวร์: NFSL
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 5,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: สอบถามและเช็ควันกับเจ้าหน้าที่
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – เดนปาร์ซ่า บาหลี – วัดเม็งวี (Pura Taman Ayun) – ตลาดผลไม้ – วัดอุลันดานู (Ulan Danu Bratan) – วิหารกลางมหาสมุทรทานาล็อท (Tanah Lot) วัดถ้ำช้าง – หมู่บ้านเก่าแก่ Tenganan Village – นาขั้นบันได Bukit Jambul - วัดเบซากิ (Besakih) – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Tirta Empul ช้อปปิ้งร้านของฝาก – สนามบินเดนปาร์ซ่าบาหลี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 16:59

PLUB04 บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 15,999 (BI)

รหัสทัวร์: PLUB04
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์บรูไน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 -15 ก.ค. 61
27 -29 ก.ค. 61
10 -12 ส.ค. 61
17 -19 ส.ค. 61
07 -09 ก.ย. 61
21 -23 ก.ย. 61
12 -14 ต.ค. 61
26 -28 ต.ค. 61
09 -11 พ.ย. 61
23 -25 พ.ค. 61
07 -09 ธ.ค. 61
28 -30 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,999
16,999
16,999
15,999
18,555
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
20,555
16,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  2561.
สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต-พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี
ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคำ– Islamic Art Gallery – พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์

Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 18:32

ZEDPS01 อินโดนีเซีย บาหลี PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน กย.61.- มีค.62. เริ่มต้น 14,888 (FD)

2018 07 11 163428
รหัสทัวร์: ZEDPS01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 09 กันยายน 61
20 – 23 กันยายน 61
27 – 30 กันยายน 61
07 – 10 ตุลาคม 61
11 – 14 ตุลาคม 61
19 – 22 ตุลาคม 61
20 – 23 ตุลาคม 61
08 -11 พฤศจิกายน 61
15 -18 พฤศจิกายน 61
22 - 25 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
07 – 10 ธันวาคม 61
13 – 16 ธันวาคม 61
14 – 17 ธันวาคม 61
20 – 23 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
19 – 22 มกราคม 62
26 – 29 มกราคม 62
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
21 – 24 กุมภาพันธ์ 62
23 -26 กุมภาพันธ์ 62
01 – 04 มีนาคม 62
14 – 17 มีนาคม 62
16 – 19 มีนาคม 62
23 – 26 มีนาคม 62
28 – 31มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
15,888
17,888
17,888
18,888
16,888
16,888
16,888
16,888
18,888
17,888
17,888
18,888
22,888
20,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  :  กันยายน  2561 มีนาคม  2562
กรุงเทพฯ
–ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี –สวนพระวิษณุ- วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์-ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อทย่านคูต้า เซ็นเตอร์ –อนุสาวรีย์มหาภารตะ–ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร–ท่าอากาศยานดอนเมือง– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 16:57

ZGBWN02 บาหลี บรูไน DESTINATION 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ค-ธค.61 เริ่มต้น 19,888 (BI)

2018 07 23 142607
รหัสทัวร์: ZGBWN02
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์บรูไน
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 28 กรกฎาคม 61
21 – 25 สิงหาคม 61
25 – 29 กันยายน 61
23 – 27 ตุลาคม 61
20 – 24 พฤศจิกายน 61
04 – 08 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 20,888
20,888
19,888
21,888
24,888
24,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม  -  ธันวาคม   2561
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน–ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร– เกาะบาหลี-ระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) - ตลาดปราบเซียน - ชายหาดจิมบารัน-วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท-ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร –ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน– บรูไน - มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองคำ - พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง-บรูไน –ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 14:47

ZETPE17 ไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย่หลิว รัก...รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-พย.61 เริ่มต้น 17,777 (BR)

2018 07 05 164827
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
19,777
18,777
18,777
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2561.
กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวนร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ-วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี –Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 11:21

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions