• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

    

 

 

 

 

 

 

VA62 RAT62

K62 PUG62

AU62 CO62

BO1JXJ88 นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)
2019 05 08 182501
รหัสทัวร์: BO1JXJ88
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
05 –09 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
04 – 08 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
30ต.ค.-3พ.ย.62
ราคาทัวร์: 22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
24,888
21,888
24,888
19,888
21,888
21,888
21,888
21,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่ –ออนเซ็นเที่ยง(บุฟเฟ่ต์BBQYakiniku), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู)โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้–อิออนอลลทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า –วัดโอสุคันนอน–ช้อปปิ้งย่านโอสุนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์– ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 08 May 2019 18:37

BO1JXW31 โอซาก้า โตเกียว Super Golden Route 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.62 (XW)
2019 05 14 160110
รหัสทัวร์: BO1JXW31
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
26-30 มิ.ย.62
03-07 ก.ค.62
10-14 ก.ค.62
17-21 ก.ค.62
24-28 ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
04-08 ก.ย.62
11-15 ก.ย.62
18-22 ก.ย.62
25-29 ก.ย.62
02-06 ต.ค.62
09-13 ต.ค.62
16-20 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 21,888
22,888
23,888
23,888
23,888
24,888
25,888
25,888
25,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –โอกากิ - มิตชุยเอ้าท์เล็ทShigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น นากาโนะ - จ.ยามานาชิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- คาวากูจิโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชิจูกุ – นาริตะ วัดนาริตะ – ร้านดองกิโฮเต้– ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 14 May 2019 17:35

AZGKIX08 โอซาก้า ทาคายาม่า FLOWER BLOOM 5 วัน 3 คืน เดือน พค-กย.62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)
2019 01 30 173457
รหัสทัวร์: AZGKIX08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
04 – 08 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
21,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
22,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองโอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่นทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ – อิออน จัสโก้ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 15:11

AZGNRT09 โตเกียว STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)
2019 01 30 180544
รหัสทัวร์: AZGNRT09
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27เม.ย.-1พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.–2มิ.ย.62
30พ.ค.-3 มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 27,999
25,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยัภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 18:18

Menu Korea

 

AZGICN10 เกาหลี ชมเมืองจำลองรอบโลก BEAUTY ART 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-มิย.62 เริ่มต้น 19,999 (TG)...
ScreenShot 20181212184231
รหัสทัวร์: AZGICN10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 มี.ค.62
06 – 10 มี.ค.62
07 – 11 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค.62
28มี.ค.–1เม.ย.62
29มี.ค.–2เม.ย.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.–2 มิ.ย.62
30พ.ค.–3 มิ.ย.62
31พ.ค.–4 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)เกาหลีใต้ (อินชอน) - ANYANG ART PARK - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุก EVERLAND ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - ฮอกเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเต็มวัน น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - BUCHEON AIINS WORLD - ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต -สนามบินอินชอน

Last Updated on Wednesday, 12 December 2018 18:55

BOKXJ16 เกาหลี สีชมพู เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 15,888 (XJ)...
ScreenShot 20181213180130
รหัสทัวร์: BOKXJ16
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 มี.ค.62
13-18 มี.ค.62
15-20 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
22-27 มี.ค.62
26-31 มี.ค.62
27มี.ค-1เม.ย.62
29มี.ค-3เม.ย.62
3-8 เม.ย.62
5-10 เม.ย.62
9-14 เม.ย.62
10-15 เม.ย.62
12-17 เม.ย.62
16-21 เม.ย.62
17-22 เม.ย.62
19-24 เม.ย.62
23-28 เม.ย.62
24-29 เม.ย.62
26เม.ย-1พ.ค.62
28เม.ย-3พ.ค.62
30เม.ย-5พ.ค.62
3-8 พ.ค.62
7-12 พ.ค.62
10-15 พ.ค.62
15-20 พ.ค.62
17-22 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
24-29 พ.ค.62
29พ.ค-3มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 15,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
21,888
21,888
25,888
25,888
25,888
17,888
18,888
17,888
18,888
18,888
18,888
19,888
19,888
16,888
16,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอนอินชอน-เกาะนามิ-เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม-Soyanggang Sky Walkพระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย –ใสชุดฮันบก – วัดโชเกซา - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ - ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 13 December 2018 18:08

SUP09 สิงคโปร์ SO SHIOK 3D 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.-ต.ค. 62 เริ่มต้น 10,999 (TR)....
2019 03 18 165548
รหัสทัวร์: SUP09
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29-31มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
06-08 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
20-22 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
10-12 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
26-28 ก.ค.62
27-29 ก.ค.62
10-12 ส.ค.62
04-06 ต.ค.62
12-14 ต.ค.62
19-21 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 11,999
11,999
13,999
13,999
14,999
13,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
14,999
13,999
11,999
14,999
11,999
หมายเหตุ มีราคา USS.
เพิ่ม 2,000
รถรับส่ง

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
ree Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 18 March 2019 17:06

BZGSIN01 สิงคโปร์ SUPER PEAK 3 วัน 2 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 12,999 (SQ)...
ScreenShot 20181112181200
รหัสทัวร์: BZGSIN01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18–20 ม.ค.62
25–27 ม.ค.62
26–28 ม.ค.62
08–10 ก.พ.62
09–11 ก.พ.62
15–17 ก.พ.62
17–19 ก.พ.62
22–24 ก.พ.62
23–25 ก.พ.62
01–03 มี.ค.62
02–04 มี.ค.62
08–10 มี.ค.62
09–11 มี.ค.62
15–17 มี.ค.62
16–18 มี.ค.62
22–24 มี.ค.62
23–25 มี.ค.62
29–31 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
05 – 07เม.ย.62
06 –08 เม.ย.62
12–14 เม.ย.62
13–15 เม.ย.62
14–16 เม.ย.62
19–21 เม.ย.62
26–28 เม.ย.62
27–29 เม.ย.62
03–05 พ.ค.62
04– 06 พ.ค.62
10–12 พ.ค.62
11–13 พ.ค.62
17–19 พ.ค.62
18–20 พ.ค.62
24–26 พ.ค.62
25–27 พ.ค.62
31พ.ค.–2มิ.ย.62
01–03 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
15–17 มิ.ย.62
21–23 มิ.ย.62
22–24 มิ.ย.62
28–30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
17,999
17,999
17,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ -สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บายเดอะเบย์- มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุSpectra Light & Water Showอิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียมตามอัธยาศัยวัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด -สนามบินชวงกี -กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 03 December 2018 14:00

BZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี SPECIAL 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 13,999 (XJ)...
ScreenShot 20181031145134
รหัสทัวร์: BZGPVG03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
16-20มี.ค.62
21-25มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
04 -8 เม.ย.62
13-17เม.ย.62
01-05 พ.ค.62
02-06 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
16 -20 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
07-11 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
20,999
14,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้- อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก -หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ยหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน- ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ชมวิวบนตึก SWFCชั้น100- ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวเซี่ยงไฮ้- กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 31 October 2018 15:04

BZGPVG08 เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 15,999 (XJ)...
ScreenShot 20181031150746
รหัสทัวร์: BZGPVG08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
30เม.ย.- 4พ.ค.62
03- 07 พ.ค.62
10 -14 พ.ค.62
17- 21 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
23,999
23,999
19,999
19,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้-นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) -ร้านผ้าไหมย่านซินเทียนตี้ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) -หาดไหว่ทันช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก-ถนนเทียนจื่อฝางเซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์(รวมรถบัสรับ-ส่งพร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)เซี่ยงไฮ้– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 01 November 2018 15:44

ZGHKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เดือน มค-พค.62 เริ่มต้น 9,999 (FD)...
ScreenShot 20180906172453
รหัสทัวร์: ZGHKG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 13 มกราคม 2562
17 – 20 มกราคม 2562
19 – 22 มกราคม 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 12 มีนาคม 2562
14- 17 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
04 – 07 เมษายน 2562
11 – 14 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
18 – 21 เมษายน 2562
19 – 22 เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์: 9,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
19,999
11,999
12,999
12,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่-ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุคเซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 17:31

AZGHKG03 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า พักฮ่องกง 2 คืน 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-พค.62 เริ่มต้น 13,999 (FD)...
ScreenShot 20181015155522
รหัสทัวร์: AZGHKG03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 -06 ม.ค.62
05 -07 ม.ค.62
11 -13 ม.ค.62
22 -24 ก.พ.62
23 -25 ก.พ.62
02 -04 มี.ค.62
09 -11 มี.ค.62
15 -17 มี.ค.62
16 - 18 มี.ค.62
22 -24 มี.ค.62
23 -25 มี.ค.62
29 -31 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
19 -21 เม.ย.62
20 -22 เม.ย.62
04 -06 พ.ค.62
10 -12 พ.ค.62
25 -27 พ.ค.62
31พ.ค.-02มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outletวิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ASymphony of Lights ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 15 October 2018 16:27

BZGSGN02 โฮจิมินต์ ดาลัด มุยเน่ DIVA SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มิย.62 เริ่มต้น (FD)...
ScreenShot 20181017191511
รหัสทัวร์: BZGSGN02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-19 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
06-09 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
19- 22 เม.ย.62
03- 06 เม.ย.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24- 27 พ.ค.62
07-10 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
10,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินไซง่อน – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – เมืองมุยเน่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง –ลำธารนางฟ้า – เมืองดาลัด – ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต เมืองดาลัด – วัดหลิงเฝือก – บ้านเพี้ยน – น้ำตกดาตันลา – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้เมืองหนาว เมืองดาลัท – เมื่องโฮจิมินห์ – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 19:48

BZGHAN16 เวียดนาม ฮานอย พักซาปา2คืน BEAUTY 4 วัน 3คืน เดือน กพ-เมย.62 เริ่มต้น 8,999 (VJ)...
ScreenShot 20181222133413
รหัสทัวร์: BZGHAN16
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 17 ก.พ.62
21 – 24 ก.พ.62
28ก.พ.-3 มี.ค.62
07 – 10 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
04 – 07 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
13 – 16 เม.ย.62
14 – 17 เม.ย.62
25 – 28 เม.ย.62
09 – 12 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
16,999
16,999
15,999
9,999
9,999
10,999
8,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ–เมืองฮานอย –เมืองซาปาเมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร– หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต–น้ำตกสีเงิน– ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต ซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นเมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์–ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 14:00

BZRGN01 พม่า หงสา ย่างกุ้ง กระเช้าขึ้นอินแขวน 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-กย.62 เริ่มต้น 10,999 (8M)...
888885001
รหัสทัวร์: BZRGN01
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 09 มิ.ย.62
08 – 10 มิ.ย.62
13 – 15 มิ.ย.62
14 – 16 มิ.ย.62
15 – 17 มิ.ย.62
20 – 22 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
22 – 24 มิ.ย.62
27 – 29 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.–1ก.ค.62
04 – 06 ก.ค.62
05 – 07 ก.ค.62
06 – 08 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
13 – 15 ก.ค.62
14 – 16 ก.ค.62
15 – 17 ก.ค.62
16 – 18 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
20 – 22 ก.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
27 – 29 ก.ค.62
28 – 30 ก.ค.62
02 – 04 ส.ค.62
03 – 05 ส.ค.62
09 – 11 ส.ค.62
10 – 12 ส.ค.62
11 – 13 ส.ค.62
16 – 18 ส.ค.62
17 – 19 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
24 – 26 ส.ค.62
29 – 31 ส.ค.62
30ส.ค.–1ก.ย.62
31ส.ค.–2ก.ย.62
05 – 07 ก.ย.62
06 – 08 ก.ย.62
07 – 09 ก.ย.62
12 – 14 ก.ย.62
13 – 15 ก.ย.62
14 – 16 ก.ย.62
19 – 21ก.ย.62
20 – 22 ก.ย.62
21 – 23 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
12,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้โย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว- พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้ง - เจดีย์คาบาเอ - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 23 May 2019 10:14

LMRGN03 พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.เริ่มต้น 9,997 (UB)...
2019 02 13 103606
รหัสทัวร์: LMRGN03
สายการบิน: UB
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,997
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 07 เม.ย.62
06 - 08 เม.ย.62
13 - 15 เม.ย.62
14 - 16 เม.ย.62
19 - 21 เม.ย.62
20 - 22 เม.ย.62
26 - 28 เม.ย.62
27 - 29 เม.ย.62
03 - 05 พ.ค.62
04 - 06 พ.ค.62
10 - 12 พ.ค.62
11 - 13 พ.ค.62
17 - 19 พ.ค.62
18 - 20 พ.ค.62
24 - 26 พ.ค.62
25 - 27 พ.ค.62
01 - 03 มิ.ย.62
07 - 09 มิ.ย.62
08 - 10 มิ.ย.62
14 -16 มิ.ย.62
15 - 17 มิ.ย.62
21 - 23 มิ.ย.62
22 - 24 มิ.ย.62
28 - 30 มิ.ย.62
29 - 01 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 9,997
10,997
10,997
10,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
10,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
หมายเหตุ

กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดาอง เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี

Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 10:45

Menu Europe

 

WDU21 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(ทิตลิส) ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน เดือน ม.ค-พ.ค.62 เริ่มต้น 52,999 (TG)

ScreenShot 20181214160248
รหัสทัวร์: WDU21
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 52,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-28 ม.ค.62
24-30 เม.ย.62
26เม.ย.-2พ.ค.62
17-23 พ.ค.62
7-13 มิ.ย.62
14-20 มิ.ย.62
21-27 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 52,999
54,999
54,999
54,999
54,999
54,999
54,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ-มิลาน (ประเทศอิตาลี)กรุงเทพ-มิลาน (อิตาลี)–มหาวิหารแห่งมิลาน–ลูเซิร์น(สวิสฯ)–อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล –แองเกเบิร์กแองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส–สตราสบรูก์(ฝรั่งเศส)สตราสบูรก์– ปารีส– หอไอเฟิล– ประตูชัย – ถนนชองป์เอลิเซ่พระราชวังแวร์ซายน์–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–แกลอรี่ลาฟาเยตต์- ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ปารีส-กรุงเทพฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 16:11

BW03 นิวซีแลนด์ ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า Romantic South 7 วัน 5 คืน วันที่ 12-18 เมย.62 ราคา 97,900 (SQ)

2019 01 22 184719
รหัสทัวร์: BW03
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 97,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 97,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- ทไวเซิลทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบ พีคส์ พร้อมทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิตกะ– รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สทเชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า ไคร้สท์เชิร์ชไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 22 January 2019 19:00

WDU43 เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน วันที่ 25 เม.ย.-1 พ.ค.62 ราคา 54,999 (TG)

ScreenShot 20181214163013
รหัสทัวร์: WDU43
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 54,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25เม.ย.–1พ.ค.62
ราคาทัวร์: 54,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) – หมู่บ้านกีธูร์น (เนเธอร์แลนด์) – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - ซานส์ สคันส์ – สาธิตทำชีสและรองเท้ไม้ – อัลเมียร์ อัลเมียร์ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจกชมเมือง ลิซเซ่ – เทสกาลดอกไม้ สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – แมนาคินพิส - ปารีส (ฝรั่งเศส)ปารีส – ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟิล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแนน์ – แกลอรี่ ลาฟาแย็ตปารีส – กรุงเทพฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 16:39

SMEU03 ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก 6 วัน 4 คืน เดือน มีค-ธค.62 เริ่มต้น 35,900 (PS)

2019 01 24 102731
รหัสทัวร์: SMEU03
สายการบิน: PS
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24- 29 มี.ค. 62
31มี.ค.-4เม.ย.62
07 -12 เม.ย.62
14-19 เม.ย.62
21- 26 เม.ย.62
19 - 24 พ.ค.62
09 - 14 มิ.ย.62
14 - 19 ก.ค.62
11 - 16 ส.ค.62
08 - 13 ก.ย.62
06 - 11 ต.ค.62
20 - 25 ต.ค.62
03 - 08 พ.ย.62
01 - 06 ธ.ค.62
08 - 13 ธ.ค.62
ราคาทัวร์: 35,900
39,900
39,900
42,900
38,900
42,900
38,900
42,900
42,900
42,900
38,900
38,900
42,900
38,900
42,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงเวียนนา(ประเทศออสเตรียพระราชวังเชิญบรุนน์ - ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก ซาลส์บวร์ก - เช็ก - ปรากซาลส์บวร์ก - เช็ก - ปราก ปราก - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 24 January 2019 10:44

CZGZAG01 โครเอเซีย ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก THE QUEEN OF ADRIATIC SEA 8 วัน 5 คืน เดือน กพ-มีค.62 เริ่มต้น 39,999 (QR)

ScreenShot 20190112125641
รหัสทัวร์: CZGZAG01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 - 26 มี.ค.62
03 - 10 เม.ย.62
04 - 11 เม.ย.62
06 - 13 เม.ย.62
11 - 18 พ.ค.62
19 - 26 พ.ค.62
26พ.ค.-2มิ.ย.62
29พ.ค.-5มิ.ย.62
05 - 12 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 39,999
45,999
45,999
52,999
48,999
52,999
48,999
48,999
52,999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์ - มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค- นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ - เนินเขากอร์นจิ กราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน - อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองดูบรอฟนิก - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก -มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรือ มหาวิหารซีเบนิกเมืองซีเบนิก - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมือซาเกร็บเมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ปรเทศกาต้าร์ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Friday, 01 February 2019 18:32

BOQR205 เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 เดือน มีค.-มิย.62 เริ่มต้น 49,900 (QR)

2018 08 09 144606
รหัสทัวร์: BOQR205
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-16 มี.ค.62
16 – 23 มี.ค.62
23 – 30 มี.ค.62
04 – 11 เม.ย.62
14 – 21 เม.ย.62
24เม.ย.–1พ.ค.62
02 – 09 พ.ค.62
11 – 18 พ.ค.62
15 – 22 พ.ค.62
29พ.ค. – 5พ.ค.62
01 – 08 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
53,900
55,900
52,900
52,900
52,900
52,900
52,900
52,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา แฟรงก์เฟิร์ต – เมืองนูเรมเบิร์ก - เมืองคาร์โลวี่ วารี เมืองคาร์โลวี่ วารี – กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก -CeskeBudejovice Ceske Budejovice เชสกี้ ครุมลอฟ ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบราติสลาว่าบราติสลาว่า - ปราสาทบราติสลาว่า - บูดาเบส - ล่องแม่น้ำดานูบ บูดาเบส -สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport ท่าอากาศยานโดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 15:39

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

13190273
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
14202
16414
71818
315309
315450

Who's Online

We have 121 guests and no members online

PACKAGE TOUR

 

 

 

เรื่องเด็ด เกร็ดน่ารู้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • รวมทัวร์เที่ยวงบน้อย ไม่เกิน 15,000 บาท
  Written by
  รวมโปรแกรมงบน้อยก็เที่ยวได้ #เที่ยวหลักพัน #หมื่นต้นๆมาๆๆเลือกกัน.. #Tagเพื่อน #Tagแฟน ไปเที่ยวกัน!*ราคานี้รวมทุกอย่างครบราคาโปรโมชั่นจำนวนจำกัดนะคะLine ID: @nexttripholiday (อย่าลืมเติม @ นะคะ)หรือ คลิก: http://line.me/ti/p/%40nexttripholiday -เที่ยวเกาหลี เริ่ม 7,900.-โปรแกรม >> https://goo.gl/MdDrLW -เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เริ่ม…
  Written on Friday, 06 October 2017 11:39 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 3197 times
 • พยากรณ์ เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี ปี 2560
  Written by
  มาแล้วจ้าวันนี้จะมาแนะนำ ทัวร์เกาหลีช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 กันซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวในกรุงโซล คือในช่วงปลายกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ส่วนเกาะอื่นๆ ของเกาหลีก็จะล่าช้าตามกันไป วันนี้เราจะมาดูกันว่าที่เกาหลีแต่ละเมืองใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จะมาพาเพื่อน ๆ ไปเช็คตารางช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกันว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศเกาหลี เมืองไหน โซนไหนเริ่มเปลี่ยนสีกันตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ วันนี้เว็บ Nexttripholiday มีคำตอบมาให้ ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยน 2560 ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 seoraksan 24 กันยายน…
  Written on Friday, 22 September 2017 15:41 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 1214 times
 • พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น ปี2560
  Written by
   
  Written on Friday, 22 September 2017 15:34 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 1046 times
 • ข้อห้าม นำเข้า power bank เข้าสนามบินประเทศจีน
  Written by
  โลกเราตอนนี้หมุนเร็วจริงๆ ตอนนี้คงแทบไม่มีใครติดมือถือสมาร์ทโฟนกันใช่มั้ยล่ะ แล้วเจ้านี่ก็กินแบตซะจริงเชียว ปุ๊ปปั๊บแบตหมดแล้ว เลยต้องพึ่งเครื่อง Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวกันคนละก้อนสองก้อน โดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเป็นระยะทางไกลๆ กว่าจะลงเครื่อง กว่าจะถึงที่พักอีก แบตหมดกันพอดี แล้วถ้าหากเราจะพก Power Bank ขึ้นเครื่องจะได้มั้ย จะเป็นอันตรายหรือเปล่า เราหาคำตอบมาให้แล้ว ห้ามนำใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง การ นำแบตเตอรี่สำรองใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั้น ทั้งอยู่ใต้ท้องเครื่อง…
  Written on Friday, 08 September 2017 14:06 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 4266 times
 • โคเอ็นจิ อะวะโอโดริ งานเต้นระดับตำนานที่ไม่ควรพลาดในช่วงหน้าร้อนที่ญี่ปุ่น
  Written by
  อะวะโอโดริ (Awa Odori, 阿波踊り) คือ เทศกาลการเต้นรำแบบพื้นเมืองของชาวจังหวัดโทคุชิมะ (Tokushima) ในประเทศญี่ปุ่น โดยจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลโอบ้ง (Obon Matsuri) พอดี ช่วงเวลานี้คนญี่ปุ่นจะพากันเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเคารพดวงวิญญาณบรรพบุรุษด้วยความเชื่อที่ว่า ดวงวิญญาณของผู้ตายจะกลับมาเยี่ยมเยือนโลกในเวลานี้ ดังนั้นจึงถือว่าเทศกาลอะวะโอโดริเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลโอบ้งด้วยค่ะ อะไรนะ!! อะวะโอโดริ เรียกภาษาบ้าน ๆ…
  Written on Wednesday, 06 September 2017 14:01 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 533 times

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

1

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions