• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SMLK01 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง SNOW FLAKES 5 วัน 3 คืน เดือน มค.62 เริ่มต้น 18,900 (LJ)

ScreenShot 20190112143349
รหัสทัวร์: SMLK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ม.ค. 62
14-18 ม.ค. 62
16-20 ม.ค. 62
18-22 ม.ค. 62
20-24 ม.ค. 62
22-26 ม.ค. 62
24-28 ม.ค. 62
26-30 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 19,900
18,900
18,900
19,900
18,900
18,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าเข้าชมงานและอุปกรณ์ตกปลา) - สนุกสนานกับการเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์สกี) วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - ตลาดฮงแด - N Seoul Tower

Last Updated on Saturday, 12 January 2019 14:41

SMK16 เกาหลี ปูซาน Journey Daegu 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-ก.พ 61 เริ่มต้น 16,900 (TW,7C)

ScreenShot 20181130094746
รหัสทัวร์: SMK16
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05ธ.ค.61
05-09ธ.ค.61
08-12ธ.ค.61
12-16ธ.ค.61
15-19ธ.ค.61
19-23ธ.ค.61
22-26ธ.ค.61
26-30ธ.ค.61
02-06ม.ค.62
05-09ม.ค.62
09-13ม.ค.62
12-16ม.ค.62
16-20ม.ค.62
19-23ม.ค.62
23-27ม.ค.62
26-30ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
02-06ก.พ.62
06-10ก.พ.62
09-13ก.พ.62
13-17ก.พ.62
16-20ก.พ.62
20-24ก.พ.62
23-27ก.พ.62
27-03ก.พ.62
ราคาทัวร์: 16,900
18,900
16,900
17,900
18,900
20,900
21,900
23,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
18,900
18,900
19,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติพูซานหรือแดกู ประเทศเกาหลีใต้ – พาชมมหานครแดกู – ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ – พเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ย่านช้อปปิ้งดงซองโนะ – เมืองแดกูเมืองท่าอันดับหนึ่ง – เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ ที่ EDEN SKI Resort – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยที่สุด ชายหาดซงโด – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - แวะตลาดปลาศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตรี้ฟรี – ย่านซอเมียน – สะพานแขวนควังอัน – วัดแห่งทะเลตะวัออก " แฮดงยงกุงซา ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ เมืองพูซาน – อุทยานแห่งชาติแทจอนแด (ฟรี ! บัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้ ) – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดซาน – ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ – เมืองแดกู – สนามบินนานาชาติพูซานหรือแดกู – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 30 November 2018 09:55

AGZICN01 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง FISHING & SKI 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.62 เริ่มต้น 21,999 (TG)

ScreenShot 20180924180512
รหัสทัวร์: AGZICN01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
ราคาทัวร์: 21,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เกาหลีใต้ (อินชอน) - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - พระราชวังเคียงบกกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู - DUTY FREE โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ย่านฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 24 September 2018 18:14

TWK02 เกาหลีปูซาน JOY WINTER 4 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 13,300 (ZE)

ScreenShot 20181221105035
รหัสทัวร์: TWK02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,300
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: ธ.ค.61
ม.ค.62
ก.พ.62
ราคาโปร..
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
เพื่อสอบถาม
ราคาโปร
วันต่อวัน
-
-
-
ราคาทัวร์: 16,300
16,600
16,900
17,600
17,900
18,200
18,900
19,900
20,900
22,900
24,900
25,900
หมายเหตุ pro..13,300
pro..13,600
pro..13,900
pro..14,600
pro..14,900
pro..15,200
pro..15,900
pro..17,900
pro..17,900
pro..19,900
pro..21,900
pro..22,900

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติกิมแฮ – สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - วัดแฮดง ยงกุงซา - ล็อตเต้ เอาท์เลทเอเปค เฮ้าส์ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์โบสถ์ Jukseong - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี – สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 21 December 2018 11:01

AZGICN02 เกาหลี ICE FISHING 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.62 เริ่มต้น 14,999 (XJ)

ScreenShot 20180925182429
รหัสทัวร์: AZGICN02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
14,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เกาหลีใต้ (อินชอน) - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกีไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก- ศูนย์สมุนไพรโสม -COSMETICสวนสนุกLOTTE WORLDโซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู- ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน -TRICK EYE & ICE-MUSEUM พลอยอเมทิส - พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE- ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู- ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน -TRICK EYE & ICE MUSEUM พลอยอเมทิส - พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE- ตลาดเมียงดง ดอนเมืองกรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 25 September 2018 18:44

HPLJ53A01 เกาหลี สกี ฟีเวอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 13,987 (LJ)

ScreenShot 20181107185945
รหัสทัวร์: HPLJ53A01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-29 พ.ย.61
27พ.ย.-1ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
01-05 ธ.ค.61
02-06 ธ.ค.61
03-07 ธ.ค.61
04-08 ธ.ค.61
05-09 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
09-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
24-28 ธ.ค.61
25-29 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
31ธ.ค.61-4ม.ค.62
01-05 ม.ค.62
02-06 ม.ค.62
03-07 ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11ม.ค.62
08-12ม.ค.62
10-14ม.ค.62
12-16ม.ค.62
13-17ม.ค.62
14-18ม.ค.62
15-19ม.ค.62
17-21ม.ค.62
18-22ม.ค.62
19-23ม.ค.62
20-24ม.ค.62
21-25ม.ค.62
22-26ม.ค.62
23-27ม.ค.62
24-28ม.ค.62
25-29ม.ค.62
26-30ม.ค.62
27-31ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01-05 ก.พ.62
02-06 ก.พ.62
03-07 ก.พ.62
05-09 ก.พ.62
06-10 ก.พ.62
07-11 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
09-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25ก.พ.-1 มี.ค.62
26ก.พ.-2 มี.ค.62
27ก.พ.-3 มี.ค.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,987
14,987
14,987
18,987
18,987
18,987
18,987
18,987
19,987
19,987
19,987
19,987
18,987
18,987
19,987
19,987
19,987
19,987
17,987
18,987
18,987
19,987
19,987
19,987
19,987
17,987
18,987
18,987
19,987
21,987
24,987
25,987
25,987
22,987
18,987
18,987
18,987
18,987
18,987
16,987
17,987
17,987
18,987
18,987
16,987
17,987
17,987
18,987
18,987
18,987
16,987
17,987
17,987
18,987
18,987
18,987
18,987
16,987
17,987
17,987
18,987
18,987
17,987
17,987
16,987
16,987
17,987
17,987
17,987
17,987
16,987
16,987
16,987
17,987
17,987
17,987
17,987
16,987
16,987
16,987
17,987
17,987
17,987
17,987
16,987
16,987
16,987
17,987
17,987
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอินชอน–เกาะนามิ – สกี ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) –วัดวาวูจองซา–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- COSMETIC GALLERY - ศูนสาหร่าย- ทำข้าวห่อสาหร่าย- สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก)–ทงแดมุน พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ- ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยแอมเมทิส -ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)–สมุนไพรฮอกเกนามู– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง –ซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 19:09

BOKXJ15 เกาหลี สกี Winter 6 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 15,888 (XJ)

ScreenShot 20180904152112
รหัสทัวร์: BOKXJ15
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.61 - 5 ธ.ค. 61
4 - 9 ธันวาคม 61
5 - 10 ธันวาคม 61
7 - 12 ธันวาคม 61
12 - 17 ธันวาคม 61
14 - 19 ธันวาคม 61
19 - 24 ธันวาคม 61
21 - 26 ธันวาคม 61
23 - 28 ธันวาคม 61
25 - 30 ธันวาคม 61
26 - 31 ธันวาคม 61
28 ธ. ค .61 - 2 ม.ค. 62
4 - 9 มกราคม 62
9 - 14 มกราคม 62
16 - 21 มกราคม 62
18 - 23 มกราคม 62
23 - 28 มกราคม 62
25 - 30 มกราคม 62
30 ม.ค. - 4 ก.พ.62
1 - 6 กุมภาพันธ์ 62
6 - 11 กุมภาพันธ์ 62
8 - 13 กุมภาพันธ์ 62
13 - 18 กุมภาพันธ์ 62
15 - 20 กุมภาพันธ์ 62
20 - 25 กุมภาพันธ์ 62
22 - 27 กุมภาพันธ์ 62
27 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
1 - 6 มีนาคม 62
3 - 8 มีนาคม 62
6 - 11 มีนาคม 62
8 - 13 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 18,888
19,888
19,888
20,888
18,888
18,888
18,888
19,888
21,888
22,888
22,888
25,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
18,888
22,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
15,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท ลานสกีรีสอร์ท สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - ไร่ตอเบอรี่ COSMETIC SHOP- SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) Teddy Bear Museum – ทงแดมุน ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE - ผ่านชบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ช้อปปิ้งย่านฮงแด หมู่บ้านอังกฤษ - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET -ท่าอากาศยานอินชอน
ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 11:21

SMK05 เกาหลี SKI SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มี.ค 62 เริ่มต้น 14,900 (TW,LJ,7C)

ScreenShot 20180927170612
รหัสทัวร์: SMK05
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 05 ธันวาคม 18
02 - 06 ธันวาคม 18
03 - 07 ธันวาคม 18
05 - 09 ธันวาคม 18
08 - 12 ธันวาคม 18
09 - 13 ธันวาคม 18
10 - 14 ธันวาคม 18
12 - 16 ธันวาคม 18
14 - 18 ธันวาคม 18
15 - 19 ธันวาคม 18
16 - 20 ธันวาคม 18
17 - 21 ธันวาคม 18
19 - 23 ธันวาคม 18
21 - 25 ธันวาคม 18
22 - 26 ธันวาคม 18
23 - 27 ธันวาคม 18
24 - 28 ธันวาคม 18
26 - 30 ธันวาคม 18
28 - 01 มกราคม 19
29 - 02 มกราคม 19
30 - 03 มกราคม 19
31 - 04 มกราคม 19
02 - 06 มกราคม 19
04 - 08 มกราคม 19
05 - 09 มกราคม 19
06 - 10 มกราคม 19
28 ม.ค. - 01 ก.พ.19
30 ม.ค. - 02 ก.พ.19
01 - 05 กุมภาพันธ์ 19
02 - 06 กุมภาพันธ์ 19
03 - 07 กุมภาพันธ์ 19
04 - 08 กุมภาพันธ์ 19
06 - 10 กุมภาพันธ์ 19
08 - 12 กุมภาพันธ์ 19
09 - 13 กุมภาพันธ์ 19
10 - 14 กุมภาพันธ์ 19
11 - 15 กุมภาพันธ์ 19
13 - 17 กุมภาพันธ์ 19
15 - 19 กุมภาพันธ์ 19
16 - 20 กุมภาพันธ์ 19
17 - 21 กุมภาพันธ์ 19
18 - 22 กุมภาพันธ์ 19
21 - 25 กุมภาพันธ์ 19
22 - 26 กุมภาพันธ์ 19
23 - 27 กุมภาพันธ์ 19
24 - 28 กุมภาพันธ์ 19
25 ก.พ.- 01 มี.ค. 19
27 ก.พ.- 03 มี.ค. 19
01 - 05 มีนาคม 19
02 - 06 มีนาคม 19
03 - 07 มีนาคม 19
04 - 08 มีนาคม 19
06 - 10 มีนาคม 19
08 - 12 มีนาคม 19
09 - 13 มีนาคม 19
10 - 14 มีนาคม 19
11 - 15 มีนาคม 19
13 - 17 มีนาคม 19
15 - 19 มีนาคม 19
16 - 20 มีนาคม 19
17 - 21 มีนาคม 19
18 - 22 มีนาคม 19
ราคาทัวร์: 17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
18,900
25,900
24,900
23,900
19,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด – ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวมร้านอาหารอร่อย ช้อปปปิ้งมอลล์ ห้องน้ำสุดชิก สวนไฟเรือนแสงอัสวยงามตระการตา และ เครื่องเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ ที่ – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแชะถ่าภาพ N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ำคืนที่คลองชงแกชอนพระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานฮันก ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่นกว่าดวงพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่านมหาลัยฮงแด สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 28 September 2018 15:28

CUK05 EASY เกาหลี WINTER SEOUL GOOD 6 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค - ก.พ 62 เริ่มต้น 15,900 (XJ)

ScreenShot 20181009101505
รหัสทัวร์: CUK05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 06 ธันวาคม 61
05 - 10 ธันวาคม 61
12 - 17 ธันวาคม 61
19 - 24 ธันวาคม 61
09 - 14 มกราคม 62
16 - 21 มกราคม 62
23 - 28 มกราคม 62
30 ม.ค. - 04 ก.พ. 62
06 - 11 กุมภาพันธ์ 62
13 - 18 กุมภาพันธ์ 62
28 ก.พ. - 05 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ (ดอนเมือง)ท่าอากาศยานอินชอน –ไร่สตรอเบอร์รี่ - เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี) – โซลทาวเวอร์เต็มอิ่มสวนสนุกลอเต้เวิล์ด (เต็มวัน)ศูนย์โสมรัฐบาล –ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง– พระราชวังชางด๊อกกุง(สวมชุดฮันบกข้าวัง)ดิวตี้ฟรี – คลองชองเชอน – เมียงดงศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด - มหาวิทยาลัสตรีอีฮวา –ซุปเปอร์มาเกตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 09 October 2018 10:23

SMK14 โชล Funny Ski Snow 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มี.ค 62 เริ่มต้น 14,900 (TW,LJ,7C)

ScreenShot 20180929104310
รหัสทัวร์: SMK14
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 05 ธันวาคม 18
02 - 06 ธันวาคม 18
03 - 07 ธันวาคม 18
05 - 09 ธันวาคม 18
08 - 12 ธันวาคม 18
09 - 13 ธันวาคม 18
10 - 14 ธันวาคม 18
12 - 16 ธันวาคม 18
14 - 18 ธันวาคม 18
15 - 19 ธันวาคม 18
16 - 20 ธันวาคม 18
17 - 21 ธันวาคม 18
19 - 23 ธันวาคม 18
21 - 25 ธันวาคม 18
22 - 26 ธันวาคม 18
23 - 27 ธันวาคม 18
24 - 28 ธันวาคม 18
26 - 30 ธันวาคม 18
28 ธ.ค.18 - 01 ม.ค.19
29 ธ.ค.18 - 02 ม.ค.19
30 ธ.ค.18 - 03 ม.ค.19
31 ธ.ค.18 - 04 ม.ค.19
02 - 06 มกราคม 19
04 - 08 มกราคม 19
05 - 09 มกราคม 19
06 - 10 มกราคม 19
28 ม.ค. - 01 ก.พ. 19
30 ม.ค. - 02 ก.พ. 19
01 - 05 กุมภาพันธ์ 19
02 - 06 กุมภาพันธ์ 19
03 - 07 กุมภาพันธ์ 19
04 - 08 กุมภาพันธ์ 19
06 - 10 กุมภาพันธ์ 19
08 - 12 กุมภาพันธ์ 19
09 - 13 กุมภาพันธ์ 19
10 - 14 กุมภาพันธ์ 19
11 - 15 กุมภาพันธ์ 19
13 - 17 กุมภาพันธ์ 19
15 - 19 กุมภาพันธ์ 19
16 - 20 กุมภาพันธ์ 19
17 - 21 กุมภาพันธ์ 19
18 - 22 กุมภาพันธ์ 19
21 - 25 กุมภาพันธ์ 19
22 - 26 กุมภาพันธ์ 19
23 - 27 กุมภาพันธ์ 19
24 - 28 กุมภาพันธ์ 19
25 ก.พ.- 01 มี.ค.19
27 ก.พ.- 03 มี.ค.19
01 - 05 มีนาคม 19
02 - 06 มีนาคม 19
03 - 07 มีนาคม 19
04 - 08 มีนาคม 19
06 - 10 มีนาคม 19
08 - 12 มีนาคม 19
09 - 13 มีนาคม 19
10 - 14 มีนาคม 19
11 - 15 มีนาคม 19
13 - 17 มีนาคม 19
15 - 19 มีนาคม 19
16 - 20 มีนาคม 19
17 - 21 มีนาคม 19
18 - 22 มีนาคม 19
ราคาทัวร์: 17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
18,900
25,900
24,900
23,900
19,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลดที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด – ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวมร้าอาหารอร่อย ช้อปปปิ้งมอลล์ ห้องน้ำสุดชิก สวนไฟเรือนแสงอันสวยงามตระการตา และ เครื่องเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ เทศกาลเล่นสกสโนว์ หิมะ แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – กรุงโซล ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติค่ำคืนที่คลองชงแกชอนหมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานฮันนก – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่นกว่าดวงศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – แวะซื้อขอฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 29 September 2018 11:12

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions