• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BZGHAN02 เวียดนาม ฮาลอง นิงบิงห์ ฮานอย ซาปา DESTINY 5 วัน 4 คืน เดือน กพ-สค.62 เริ่มต้น 12,999 (VJ)

ScreenShot 20181222103646
รหัสทัวร์: BZGHAN02
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 26 ก.พ.62
08 – 12 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
05 – 09 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
10 – 14 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 14,999
12,999
13,999
13,999
14,999
19,999
14,999
13,999
14,999
14,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง –เมืองฮาลอง –ฮาลองไนท์ มาร์เก็ตเมืองฮาลอง –ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ –ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย เมืองฮานอย – เมืองลาวไก –ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา –หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน–ภูเขาปากมังกร–ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอยสะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย เมืองฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์– สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 10:51

BZGHAN01ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ GRAND AMAZING 4 วัน 3 คืน เดือน มค.62-มีค.62 เริมต้น 13,999 (FD)

ScreenShot 20181203180430
รหัสทัวร์: BZGHAN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18–21 ม.ค.62
25 –28 ม.ค.62
15 –18 ก.พ.62
22 –25 ก.พ.62
01 –04 มี.ค.62
07 –10 มี.ค.62
08 –11 มี.ค.62
14 –17 มี.ค.62
15 –18 มี.ค.62
21 –24 มี.ค.62
22 –25 มี.ค.62
28 –31 มี.ค.62
11 –14 เม.ย.62
12 –15 เม.ย.62
09 –12 พ.ค.62
16 –19 พ.ค.62
24 –27 พ.ค.62
07 –10 มิ.ย.62
27 –30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
14,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
17,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท เมืองซาปา - นั่งรถรางเมืองซาปา - ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - เมืองฮานอย - ถนน 36 สายจัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก - เมืองฮาลอง - ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 03 December 2018 19:12

JVN13 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มีค.62 เริ่มต้น 13,900 (TG)

ScreenShot 20181113155257
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: JVN13
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-27 พ.ย.61
01-04 ธ.ค.61
08-11 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
05-08 ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
02-05 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
02-05 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
30มี.ค.-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-ตลาดLove Marketซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ฮานอย-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 15:58

BZGHAN16 เวียดนาม ฮานอย พักซาปา2คืน BEAUTY 4 วัน 3คืน เดือน กพ-เมย.62 เริ่มต้น 8,999 (VJ)

ScreenShot 20181222133413
รหัสทัวร์: BZGHAN16
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 17 ก.พ.62
21 – 24 ก.พ.62
28ก.พ.-3 มี.ค.62
07 – 10 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
04 – 07 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
13 – 16 เม.ย.62
14 – 17 เม.ย.62
25 – 28 เม.ย.62
09 – 12 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
16,999
16,999
15,999
9,999
9,999
10,999
8,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ–เมืองฮานอย –เมืองซาปาเมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร– หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต–น้ำตกสีเงิน– ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต ซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นเมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์–ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 14:00

PLV20 ฮานอย ซาปา MORNING 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค-มี.ค62 เริ่มต้น 13,900 (VN)

ScreenShot 20181207174213
รหัสทัวร์: PLV20
สายการบิน: VN
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31ม.ค.–3ก.พ.62
16 – 19 ก.พ.62
22 – 25 ก.พ.62
08 – 11 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 14,900
14,500
14,500
14,500
หมายเหตุ

กรุงเทพ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำฮานอย – ลาวไก - ตลาดก๊อเหลียว COCLEU - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหาวรรณกรรม – วัดเฉินกวก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 07 December 2018 17:51

BZGSGN02 โฮจิมินต์ ดาลัด มุยเน่ DIVA SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มิย.62 เริ่มต้น (FD)

ScreenShot 20181017191511
รหัสทัวร์: BZGSGN02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-19 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
06-09 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
19- 22 เม.ย.62
03- 06 เม.ย.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24- 27 พ.ค.62
07-10 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
10,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินไซง่อน – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – เมืองมุยเน่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง –ลำธารนางฟ้า – เมืองดาลัด – ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต เมืองดาลัด – วัดหลิงเฝือก – บ้านเพี้ยน – น้ำตกดาตันลา – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้เมืองหนาว เมืองดาลัท – เมื่องโฮจิมินห์ – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 19:48

TTNPG07 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ พักบานาฮิลล์ 2คืน 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-พ.ค.62 เริ่มต้น 13,888 PG

รหัสทัวร์: TTNPG07
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
27ก.พ.-2มี.ค.62
03 – 06 มี.ค.62
05 - 08 มี.ค.62
11 - 14 มี.ค.62
13 - 16 มี.ค.62
15 - 18 มี.ค.62
17 - 20 มี.ค.62
19 - 22 มี.ค.62
23 - 26 มี.ค.62
25 - 28 มี.ค.62
27 – 30 มี.ค.62
31มี.ค.-2เม.ย.62
02 – 05 เม.ย.62
04 – 07 เม.ย.62
20 - 23 เม.ย.62
22 - 25 เม.ย.62
29เม.ย.-2พ.ค.62
02 - 05 พ.ค.62
04 - 07 พ.ค.62
06 - 09 พ.ค.62
08 – 11 พ.ค.62
12 - 15 พ.ค.62
14 - 17 พ.ค.62
16 - 19 พ.ค.62
18 - 21 พ.ค.62
20 - 23 พ.ค.62)
22 - 25 พ.ค.62
26 - 29 พ.ค.62
28 - 31 พ.ค.62
30พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 16,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
16,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง–เมืองดานัง–บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์–นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์บานาฮิลล์ - สวสนุกThe Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)– วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple)ดานัง –วัดลินห์อึ๋ง–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองฮอยอัน–วัดฟุกเกี๋ยน–สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู –หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง- เมืองดานัง -สะพานมังกร เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Monday, 04 February 2019 15:47

CH01 ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน เดือน เมย.-ตค.62 เริ่มต้น 8,888 (VZ)

2019 04 11 172714
รหัสทัวร์: CH01
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8 – 10 พ.ค.62
22 – 24 พ.ค.62
7 – 9 มิ.ย.62
12 – 14 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
26 – 28 มิ.ย.62
5 – 7 ก.ค.62
15 – 17 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
24 – 26 ก.ค.62
2 – 4 ส.ค.62
12 – 14 ส.ค.62
16 – 18 ส.ค.62
28 – 30 ส.ค.62
30 ส.ค.-1ก.ย.62
13 – 15 ก.ย.62
25 – 27 ก.ย.62
27 – 29 ก.ย.62
12-14 ต.ต.62
18-20 ต.ต.62
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
9,499
8,888
9,499
8,888
9,499
10,499
9,499
8,888
9,499
8,888
9,499
8,888
9,499
9,499
8,888
9,499
10,499
9,499
หมายเหตุ

กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา(รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าสวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 17:36

B2BDAD01 ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน บิน เดือน พ.ค-ก.ค 62 เริมต้น 12,900 (FD)

ScreenShot 20180815110311
รหัสทัวร์: B2BDAD01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31พ.ค.-2มิ.ย.62
06-08 มิ.ย.62
13-15 มิ.ย.62
20-22 มิ.ย.62
27-29 มิ.ย.62
04-06 ก.ค.62
11-13 ก.ค.62
18-20 ก.ค.62
25-27 ก.ค.62
01-03 ส.ค.62
08-10 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-สนามบินดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทองที่เปิดใหม่ -พักบนบานาฮิลล์บานาฮิลล์-ดานัง-นั่งกระเช้าลง -นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง -สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-เมือง ฮอยอัน –ดานังดานัง-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 02 April 2019 17:05

CHPGD1 ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบนบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน มค-กย.62 เริ่มต้น 13,899 (PG)

2019 02 22 104838
รหัสทัวร์: CHPGD1
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
21-24 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
8-11 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
12-15 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
2-5 พ.ค.62
9-12 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
30พ.ค.-2มิ.ย.62
6-9 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
4 - 7 ก.ค.62
11 - 14 ก.ค.62
18 - 21 ก.ค.62
1-4 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
5-8 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
19,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
13,899
หมายเหตุ

กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมวัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุกร้านหยก – วัดหลิงอิ๋ง – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกรสะพานมังกรตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 22 February 2019 16:58

B2BDAD02 ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน บิน เดือน พ.ค-ก.ย 62 เริ่มต้น 12,900 (PG)

2019 01 30 151313
รหัสทัวร์: B2BDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31พ.ค.-2มิ.ย.62
07-09 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
05-07 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
26-28 ก.ค.62
02-04 ส.ค.62
10-12 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
30ส.ค.-1ก.ย.62
06-09 ก.ย.62
13-15 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้- สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ -เมืองเว้เมืองเว้-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ดานังดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 01 April 2019 10:52

CHSLH1 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน กพ-ตค.62 เริ่มต้น 12,899 (SL)

2019 02 22 175444
รหัสทัวร์: CHSLH1
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 มี.ค.62
5 - 8 เม.ย.62
12 - 15 เม.ย.62
14 - 17 เม.ย.62
3 - 6 พ.ค.62
17– 20 พ.ค.62
7 - 10 มิ.ย.62
14 - 17 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
5 - 8 ก.ค.62
14 - 17 ก.ค.62
26 - 29 ก.ค.62
2 - 5 ส.ค.62
9 - 12 ส.ค.62
23 - 26 ส.ค.62
30ส.ค.-2ก.ย.62
6 - 9 ก.ย.62
13 - 16 ก.ย.62
27 - 30 ก.ย.62
4 - 7 ต.ค.62
11 - 14 ต.ค.62
20 - 23 ต.ค.62
25 - 28 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 12,899
13,899
14,899
14,899
12,899
13,899
12,899
12,899
12,899
12,899
13,899
13,899
12,899
13,899
12,899
13,899
12,899
12,899
12,899
12,899
13,899
13,899
12,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮานอย –วัดเฉินก๊วก -ซาปา –โบสถ์หินที่เก่าแก่– ตลาดไนต์เมืองซาปานั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Catซาปา – ลาวไก – ฮานอย –สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์–ทำเนียบประธานาธิบดี–เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก - ฮานอย – 36 สาย – สนามบิน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 February 2019 18:36

B2BSGN01 สุดว้าว โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด (พักดาลัด 2คืน ) 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-ก.ย 62 เริ่มต้น 13,900 (DD)

ScreenShot 20180917155604
รหัสทัวร์: B2BSGN01
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 พ.ค.62
16-19 พ.ค. 62
07-10 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
05-08 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
08-11 ส.ค.62
09-12 ส.ค.62
30ส.ค.-2ก.ย.62
06-09 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
27-30 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 13,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
17,900
15,900
17,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห์(สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ )-โฮจิมินห์ซิตี้-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ - ฟานเทียด(มุยเน่)ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัดดาลัท-Crazy house –น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-สามารถช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมือดาลัด-ดาลัด ดาลัด-นครโฮจิมินห์-วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 01 April 2019 09:58

CHV04 ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มค.62 เริ่มต้น 11,899 (VZ)

ScreenShot 20181124140117
รหัสทัวร์: CHV04
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 พ.ย.-2ธ.ค.61
04-07 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
18-21 ธ.ค.61
03-06 ม.ค.62
08-10 ม.ค.62
15-17 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 12,899
11,899
12,899
11,899
12,899
11,899
11,899
หมายเหตุ

กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมวัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ –ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุกร้านหยก – วัดหลิงอิ๋ง – ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Saturday, 24 November 2018 14:11

BOVJ89 เวียดนาม หนาวจัง ฮานอย ซาปา ฟานซิฟัน เดือน มค.-เมย.62 เริ่มต้น 9,888 (VJ)

2019 01 25 154227
รหัสทัวร์: 9,888
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 -27 ม.ค.62
31ม.ค.–3ก.พ.62
14 – 17 ก.พ.62
16 - 19 ก.พ.62
21 – 24 ก.พ.62
28ก.พ.–3มี.ค.62
7- 1 0 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
4 – 7 เม.ย.62
5 – 8 เม.ย.62
6 – 9 เม.ย.62
11 – 14 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
13 – 16 เม.ย.62
14-17 เม.ย. 62
25 – 28 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 9,888
10,888
12,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
12,888
16,888
16,888
16,888
15,888
11,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยาน นอยไบ ฮานอย ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – น้ำตก Silver Water Fall – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat – ตลาด คนเดินซาปา ตลาดชาวเขาซาปา – พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปัน) – ลาวไก – ตลาด Coc Leu(ตลาดชายแดน เวียดนาม-จีน) – ฮานอย – ช้องปิ้งถนน 36 สายฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดี่ยว – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 15:53

CHVZD05 ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-ตค.62 เริ่มต้น 10,899 (VZ)

2019 04 11 191308
รหัสทัวร์: CHVZD05
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 – 5 พ.ค.62
3 – 6 พ.ค.62
8 – 11 พ.ค.62
9 – 12พ.ค.62
10 – 13พ.ค.62
15 – 18 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
17 – 20พ.ค.62
23 – 26 พ.ค.62
24 – 27 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
4 – 7 มิ.ย.62
11 – 14มิ.ย.62
25 – 28 มิ.ย.62
18 – 21 มิ.ย.62
25 – 28 มิ.ย.62
5 – 8 ก.ค.62
10 – 13 ก.ค.62
14 – 17 ก.ค.62
24 – 27 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
2 – 5 ส.ค.62
7 – 10 ส.ค.62
9 – 12 ส.ค.62
14 – 17 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
21 – 24 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
28 – 31 ส.ค.62
4 – 7 ก.ย.62
6 – 9 ก.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
18 – 21 ก.ย.62
11 – 14 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
25 – 28 ก.ย.62
2 – 5 ต.ต.62
4 – 7 ต.ต.62
9 – 12 ต.ต.62
11 – 14 ต.ต.62
16 – 19 ต.ต.62
23 – 26 ต.ต.62
ราคาทัวร์: 12,899
12,899
11,899
12,899
12,899
11,899
12,899
13,899
12,899
12,899
12,899
11,899
10,899
11,899
11,899
13,899
10,899
12,899
11,899
13,899
12,899
11,899
13,899
10,899
12,899
11,899
12,899
11,899
11,899
12,899
10,899
12,899
11,899
12,899
11,899
10,899
12,899
11,899
13,899
11,899
12,899
12,899
หมายเหตุ

กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาหมีเคว – บาน่าฮิลล์ สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Parkบาน่าฮิลล์ – เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอมพระราชวังไดโน้ย – ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 19:29

BTVN082 เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.62. เริ่มต้น 13,900 (PG)

2019 02 25 174228
รหัสทัวร์: BTVN082
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-07 เม.ย.62
06-09 เม.ย.62
01-22 เม.ย.62
20-23 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
28-01 พ.ค.62
01-04 พ.ค.62
02-05 พ.ค.62
03-06 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
11-14 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
31พ.ค.-3มิ.ย.62
01-04 มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
08-11 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
15-18 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ•สนามบินดานัง•สะพานมังกร ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม เว้ – พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่– ดานัง – บาน่าฮิลล์บาน่าฮิลล์•วัดลินห์อึ๋ง•ตลาดฮาน •สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 February 2019 17:52

CHVZD4 ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-ตค.62 เริ่มต้น 10,899 (VZ) บินไฟท์เช้า

2019 04 11 174809
รหัสทัวร์: CHVZD4
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 7 มิ.ย.62
5 – 8 มิ.ย.62
11 – 14 มิ.ย.62
12 – 15มิ.ย.62
14 – 17มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
16 – 19มิ.ย.62
25 – 28มิ.ย.62
26 – 29 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
2 – 5 ก.ค.62
3 – 6ก.ค.62
9 – 12ก.ค.62
10 – 13ก.ค.62
14 – 17ก.ค.62
23 – 26 ก.ค.62
24 – 27 ก.ค.62
1 – 4 ส.ค.62
6 – 9 ส.ค.62
7 – 10 ส.ค.62
13 – 16 ส.ค.62
14 – 17 ส.ค.62
20 – 23 ส.ค.62
21 – 24 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
27 – 30 ส.ค.62
28 – 31ส.ค.62
3 – 6 ก.ย.62
4 – 7 ก.ย.62
6 – 9ก.ย.62
10 – 13 ก.ย.62
11 – 14 ก.ย.62
17 – 20 ก.ย.62
18 – 21 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
24 – 27 ก.ย.62
25 – 28 ก.ย.62
4 – 7 ต.ต.62
9 – 12 ต.ต.62
10 – 13ต.ต.62
13 – 16 ต.ต.62
15 – 18 ต.ต.62
22 – 25 ต.ต.62
23 – 26 ต.ต.62
29ต.ค.-1พ.ย.62
31ต.ค.-3พ.ย.62
ราคาทัวร์: 10,899
11,899
11,899
11,899
12,899
12,899
11,899
11,899
11,899
12,899
10,899
11,899
11,899
11,899
13,899
11,899
11,899
12,899
11,899
11,899
10,899
11,899
11,899
11,899
12,899
11,899
11,899
10,899
11,899
12,899
11,899
11,899
11,899
11,899
12,899
11,899
11,899
12,899
11,899
12,899
13,899
11,899
13,899
13,899
11,899
12,899
หมายเหตุ

กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมพระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุกวัดหลิงอิ๋ง - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 18:06

BTVN084 ดานัง บานาฮิลล์ 1คืน 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิ.ย.62 เริ่มต้น 13,900 (FD)

2019 02 25 181600
รหัสทัวร์: BTVN084
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 -18 มี.ค.62
28 -31 มี.ค.62
04 -07 เม.ย.62
05 -08 เม.ย.62
06 -09 เม.ย.62
11 -14 เม.ย.62
18 -21 เม.ย.62
19 -22 เม.ย.62
25 -28 เม.ย.62
01 -04 พ.ค.62
03 -06 พ.ค.62
09 -12 พ.ค.62
10 -13 พ.ค.62
16 -19 พ.ค.62
17 -20 พ.ค.62
23 -26 พ.ค.62
31 -03 มิ.ย.62
06 -09 มิ.ย.62
13 -16 มิ.ย.62
20 -23 มิ.ย.62
27 -30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 14,900
13,900
13,900
16,900
16,900
16,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
13,900
14,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ•สนามบินดานัง•พระราชวังหลวง • นั่งสามล้อซิโคล่ •เจดีย์เทียนมู่• ตลาดดงบา •ล่องเรือน้ำหอม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์•บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์•เมืองโบราณฮอยอัน•หมู่บ้านกั๊มทาน•นั่งเรือกระด้งฮอยอัน•วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ•สะพานญี่ปุ่น•ศากวอู•HoiAnImpressionsTheme Park ชมการแสดงโชว์วัดลินห์อึ๋ง•ตลาดฮาน •วัดเกาได๋ •สะพานมังกร •กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 February 2019 18:20

TTNFD01 เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิ่งห์ ฮาลอง ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก เดือน ตค.61-พค.62 เริ่มต้น 10,888 (FD)

ScreenShot 20180906154254
รหัสทัวร์: TTNFD01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 4 ตุลาคม 2561
2 – 5 ตุลาคม 2561
22 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 26 ตุลาคม 2561
29 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
04 – 07 พฤศจิกายน 2561
05 – 08 พฤศจิกายน 2561
06 – 09 พฤศจิกายน 2561
11 – 14 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 พฤศจิกายน 2561
13 – 16 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 พฤศจิกายน 2561
19 – 22 พฤศจิกายน 2561
20 – 23 พฤศจิกายน 2561
21 – 24 พฤศจิกายน 2561
25 – 28 พฤศจิกายน 2561
26 – 29 พฤศจิกายน 2561
27 – 30 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
03 – 06 ธันวาคม 2561
04 – 07 ธันวาคม 2561
11 – 14 ธันวาคม 2561
16 – 19 ธันวาคม 2561
17 – 20 ธันวาคม 2561
19 – 22 ธันวาคม 2561
06 – 09 มกราคม 62
07 – 10 มกราคม 62
08 – 11 มกราคม 62
09 – 12 มกราคม 62
15 – 18 มกราคม 62
20 – 23 มกราคม 62
22 – 25 มกราคม 62
23 – 26 มกราคม 62
27 – 30 มกราคม 62
28 – 31 มกราคม 62
29 ม.ค. – 01 ก.พ. 62
13 – 16 กุมภาพันธ์ 62
19 – 22 กุมภาพันธ์ 62
20 – 23 กุมภาพันธ์ 62
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 62
27 ก.พ. – 02 มี.ค 62
03 – 06 มีนาคม 62
04 – 07 มีนาคม 62
05 – 08 มีนาคม 62
06 – 09 มีนาคม 62
11 – 14 มีนาคม 62
12 – 15 มีนาคม 62
13 – 16 มีนาคม 62
18 – 21 มีนาคม 62
19 – 22 มีนาคม 62
20 – 23 มีนาคม 62
25 – 28 มีนาคม 62
26 – 29 มีนาคม 62
27 – 30 มีนาคม 62
01 – 04 เมษายน 62
02 – 05 เมษายน 62
03 – 06 เมษายน 62
08 – 11 เมษายน 62
22 – 25 เมษายน 62
23 – 26 เมษายน 62
24 – 27 เมษายน 62
29 เม.ย. – 02 พ.ย. 62
30 เม.ย. – 03 พ.ย 62
05 – 08 พฤษภาคม 62
06 – 09 พฤษภาคม 62
07 – 10 พฤษภาคม 62
08 – 11 พฤษภาคม 62
13 – 16 พฤษภาคม 62
14 – 17 พฤษภาคม 62
15 – 18 พฤษภาคม 62
19 – 22 พฤษภาคม 62
20 – 23 พฤษภาคม 62
21 – 24 พฤษภาคม 62
22 – 25 พฤษภาคม 62
26 – 29 พฤษภาคม 62
27 – 30 พฤษภาคม 62
28 – 31 พฤษภาคม 62
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
10,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –เมืองลาวไก–เมืองซาปา –โบสถ์ซาปา–น้ำตกสีเงิน –ตลาดซาปายามค่ำคืนเขาฮามลอง –หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต–พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน– ฮานอย– ทะเลสาบคืนดาบ – ซ้อปปิ้งถนน 36 สายนั่งเรือชมฮาลองบก–เมืองนิงห์บิงห์–วัดไบ่ดิงห์–ฮาลอง –ร้านเยื่อไม้ไผ่–ฮาลอง Night Market เมืองฮาลอง– อ่าวฮาลอง –ถ้ำนางฟ้า–ฮานอย– กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 16:11

BZGDAD10 เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน BANA HILLS WOW WOW 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 11,999 (PG)

ScreenShot 20190107161806
รหัสทัวร์: BZGDAD10
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 14 ม.ค.62
19 – 21 ม.ค.62
22 – 24 ก.พ.62
23 – 25 ก.พ.62
02 – 04 มี.ค.62
09 – 11 มี.ค.62
15 – 17 มี.ค.62
16 – 18 มี.ค.62
22 – 24 มี.ค.62
23 – 25 มี.ค.62
29 – 31 มี.ค.62
13 – 15 เม.ย.62
14 – 16 เม.ย.62
26 – 28 เม.ย.62
27 – 29 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
18,999
18,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บานาฮิลล์ - สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค บาน่า ฮิลส์ - สะพานสีทอง - เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองดานัง เมืองดานัง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 January 2019 16:27

TTNPG07 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิ้ววว พักบานาฮิลล์ 2คืน 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-พค.62 เริ่มต้น 13,888 (PG)

2019 02 01 144134
รหัสทัวร์: TTNPG07
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
27ก.พ.-2มี.ค.62
03 – 06 มี.ค.62
05 - 08 มี.ค.62
11 - 14 มี.ค.62
13 - 16 มี.ค.62
15 - 18 มี.ค.62
17 - 20 มี.ค.62
19 - 22 มี.ค.62
23 - 26 มี.ค.62
25 - 28 มี.ค.62
27 – 30 มี.ค.62
31มี.ค.-3เม.ย.62
02 – 05 เม.ย.62
04 – 07 เม.ย.62
20 - 23 เม.ย.62
22 - 25 เม.ย.62
29เม.ย.-2พ.ค.62
02 - 05 พ.ค.62
04 - 07 พ.ค.62
06 - 09 พ.ค.62
08 – 11 พ.ค.62
12 - 15 พ.ค.62
14 - 17 พ.ค.62
16 - 19 พ.ค.62
18 - 21 พ.ค.62
20 - 23 พ.ค.62
22 - 25 พ.ค.62
26 - 29 พ.ค.62
28 - 31 พ.ค.62
30พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 16,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
16,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง–เมืองดานัง–บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์–นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ดานัง –วัดลินห์อึ๋งหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองฮอยอัน–วัดฟุกเกี๋ยน–สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู –หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง- เมืองดานัง - สะพานมังกรเมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Friday, 01 February 2019 14:46

BZGDAD13 เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ LOVELY 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-สค.62 เริ่มต้น 12,999 (FD)

ScreenShot 20190107164031
รหัสทัวร์: BZGDAD13
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
09 – 12 พ.ค.62
24 – 27 พ.ค.62
13 – 16 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
13 – 16 ก.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 14,999
19,999
12,999
14,999
13,999
13,999
16,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ –เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง – จั่วฟุกเกี๋ยน –บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร เมืองดานัง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 January 2019 16:51

VNHAN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซุปตาร์ เวียดเซเลบิตี้2 5 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 13,888 (VN)

2019 04 09 104043
รหัสทัวร์: VNHAN04
สายการบิน: VN
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
27เม.ย.-1พค.62
3-7 พ.ค.62
4-8พ.ค.62
8-12พ.ค.62
9-13พ.ค.62
10-14พ.ค.62
11-15พ.ค.62
15-19พ.ค.62
16-20พ.ค.62
17-21พ.ค.62
18-22พ.ค.62
22-26พ.ค.62
23-27พ.ค.62
24-28พ.ค.62
25-29พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 14,888
16,888
17,888
16,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –เมืองฮาลอง–ฮาลองปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น–สวนดอกไม้ญี่ปุ่น–นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์Sunwheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำเมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า–หมู่บ้านชาวประมง–เกาะไก่ชนกัน – เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์เมืองนิงห์บิงห์ – จ่างอาน–ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน - สถานที่ถ่ายหนังKong : Skull island– เมืองลาวไก – เมืองซาปาเมืองซาปา - สถานนีฟานสิปัน–ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน–เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา 3 หมู่บ้าน– น้ำตกนางฟ้า–โบสถ์ซาปา เมืองซาปา – กรุงฮานอย – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Tuesday, 09 April 2019 10:49

BZGDAD16 เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน WHIPER LOVE 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิย.62 เริ่มต้น 12,999 (VJ)

ScreenShot 20180815143201
รหัสทัวร์: BZGDAD16
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 11 มี.ค.62
10 – 13 มี.ค.62
13 – 16 มี.ค.62
16 – 19 มี.ค.62
17 – 20 มี.ค.62
20 – 23 มี.ค.62
22 – 25 มี.ค.62
27 – 30 มี.ค.62
01 – 04 เม.ย.62
02 – 05 เม.ย.62
03 – 06 เม.ย.62
06 – 09 เม.ย.62
07 – 10 เม.ย.62
08 – 11 เม.ย.62
09 – 12 เม.ย.62
10 – 13 เม.ย.62
15 – 18 เม.ย.62
16 – 19 เม.ย.62
17 – 20 เม.ย.62
18 – 21 เม.ย.62
19 – 22 เม.ย.62
20 – 23 เม.ย.62
21 – 24 เม.ย.62
22 – 25 เม.ย.62
23 – 25 เม.ย.62
24 – 27 เม.ย.62
27 – 30 เม.ย.62
28เม.ย.-1พ.ค.62
29เม.ย.-2พ.ค.62
30เม.ย.-3พ.ค.62
02 – 05 พ.ค.62
04 – 07 พ.ค.62
08 – 11 พ.ค.62
09 – 12 พ.ค.62
10 – 13 พ.ค.62
11 – 14 พ.ค.62
15 – 18 พ.ค.622
16 – 19 พ.ค.62
18 – 21 พ.ค.62
19 – 22 พ.ค.62
22 – 25 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
30พ.ค.-2มิ.ย.62
01 – 04 มิ.ย.62
06 – 09 มิ.ย.62
08 – 11 มิ.ย.62
12 – 15 มิ.ย.62
13 – 16 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
19 – 22 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
26 – 29 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
29มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
16,999
14,999
14,999
15,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
12,999
13,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์คบน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้  วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง –วัดหลินอึ๋ง – เมืองดานัง เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 16:59

VNHAN05 เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ฮานอยอินเลิฟ 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.62 เริ่มต้น 12,888 (VN)

2019 04 08 105300
รหัสทัวร์: VNHAN05
สายการบิน: VN
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 พ.ค.62
04-08พ.ค.62
08-12พ.ค.62
09-13พ.ค.62
10-14พ.ค.62
11-15พ.ค.62
15-19พ.ค.62
16-20พ.ค.62
17-21พ.ค.62
18-22พ.ค.62
22-26พ.ค.62
23-27พ.ค.62
24-28พ.ค.62
25-29พ.ค.62
05-09 มิ.ย.62
08-12 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
19-23มิ.ย.62
22-26มิ.ย.62
26-30มิ.ย.62
03-07ก.ค.62
06-10ก.ค.62
10-14ก.ค.62
13-17ก.ค.62
14-18ก.ค.62
15-19ก.ค.62
17-21ก.ค.62
20-24ก.ค.62
24-28ก.ค.62
25-29ก.ค.62
27-31ก.ค.62
09-13 ส.ค.62
10-14 ส.ค.62
14-18 ส.ค.62
17-21 ส.ค.62
21-25 ส.ค.62
24-28 ส.ค.62
04-08 ก.ย.62
07-11 ก.ย.62
11-15 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
18-22 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 15,888
14,888
12,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –วัดหง๊อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานพระอาทิตย์-ถนน36สายเมืองฮานอย –เมืองหมกเจาว์-สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ-สะพานแก้วแห่งความรัก-สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ เมืองหมกเจาว์-น้ำตกDai Yem - เมืองนิงห์บิงห์– วัดไบ่ดิงห์ - ถนนคนเดินเมืองนิงห์บิงห์เมืองนิงห์บิงห์-ฮาลองบก-เมืองฮาลอง-ฮาลองปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น–สวนดอกไมญี่ปุ่น–นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำเมืองฮาลอง- ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า–หมู่บ้านชาวประมง–เกาะไก่ชนกัน – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 08 April 2019 11:01

BZGDAD20 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ เลทโกสาวฮอต พักบานาฮิลล์ เดือน พค.-กค.62 เริ่มต้น 12,999 (FD)

รหัสทัวร์: BZGDAD20
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: BZGDAD20
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 11 พ.ค.62
09 – 12 พ.ค.62
11 – 14 พ.ค.62
15 – 18 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
22 – 25 พ.ค.62
23 – 26 พ.ค.62
26 – 29 พ.ค.62
01 – 04 พ.ค.62
08 – 11 พ.ค.62
15 – 18 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
29มิ.ย.-2ก.ค.62
06 – 09 ก.ค.62
20 – 23 ก.ค.62
29ก.ค.-1ส.ค.62
30ก.ค.-2ส.ค.62
31ก.ค.-3ส.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกรฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น– ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่อเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 12 April 2019 10:27

ZGDAD03 เว้ ดานัง ฮอยอัน ROMANTIC BANAHILLS 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61.-มีค.62 เริ่มต้น 11,999 (FD)

2018 07 10 161001
รหัสทัวร์: ZGDAD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 -18 พฤศจิกายน 61
22 -25 พฤศจิกายน 61
15 -18 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. -01 ม.ค. 62
17 -20 มกราคม 62
24 -27 มกราคม 62
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
21 -24 กุมภาพันธ์ 62
07 -10 มีนาคม 62
14 -17 มีนาคม 62
21 -24 มีนาคม 62
28 -31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
20,999
13,999
13,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

ดินทางเดือน  :  พฤศจิกายน   2561   มีนาคม   2562
กรุงเทพฯ
– ท่าอากาศยานดอนเมือง– เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานังเมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) –FANTASY PAKR– ตลาดฮานดานัง - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานังเมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 10 July 2018 16:34

BZGDAD22 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ เลสโกหวานใจบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน กค-ตค.62 เริ่มต้น 13,999 (PG)

2019 04 12 092052
รหัสทัวร์: BZGDAD22
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ก.ค.62
05 – 08 ก.ค.62
11 – 14 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
14 - 17 ก.ค.62
18 – 21 ก.ค.62
19 – 22 ก.ค.62
25 – 28 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
01 – 04 ส.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
15 – 18 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
29ส.ค.-1ก.ย.62
30ส.ค.-2ก.ย.62
05 – 08ก.ย.62
06 – 09 ก.ย.62
12 – 15 ก.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
19 – 22 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
03 – 06 ต.ต.62
04 – 07 ต.ต.62
05 – 08 ต.ต.62
10 – 13ต.ต.62
11 – 14 ต.ต.62
12 – 15 ต.ต.62
17 – 20 ต.ต.62
18 – 21 ต.ต.62
19 – 22 ต.ต.62
20 – 23 ต.ต.62
24 – 27 ต.ต.62
25 – 28 ต.ต.62
26 – 29 ต.ต.62
ราคาทัวร์: 13,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
16,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพาญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือGOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมเมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 12 April 2019 09:46

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions