• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SPG07-1 มิราเคิล มาเก๊า ฮ่องกง ดีสนีย์เต็มวัน นอน 4 ดาว เดือน พค-พ.ย.62 เริ่มต้น 14,999 (FD)

2019 05 17 151849
รหัสทัวร์: SPG07-1
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-16 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
12-14 ก.ค.62
23-25 ส.ค.62
16-18 ต.ค.62
06-08 พ.ย.62
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -วัดอาม่า– วิหารเซนต์ปอล –เชนาโด้สแควร์-หอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกงฮ่องกง – นั่งรถไฟ MRT สาย ดีสนี่ย์แลนด์ – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว-รีพัลส์เบย์-ยอดเขาวิคตอเรียพีค– ร้านจิวเวอรี-ร้านหยก-วัดหวังต้าเซียน –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 17 May 2019 15:28

BTHKG008 ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.62.เริ่มต้น 17,900 (CX)

2019 02 14 102207
รหัสทัวร์: BTHKG008
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-07 เม.ย.62
19-21 เม.ย.62
20-22 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
03-05 พ.ค.62
04-06 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
23-25 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
25-27 พ.ค.62
30พ.ค.-1มิ.ย.62
31พ.ค.-2มิ.ย.62
01 - 03 มิ.ย.62
06 - 08 มิ.ย.62
07 - 09 มิ.ย.62
08 - 10 มิ.ย.62
13 - 15 มิ.ย.62
14 - 16 มิ.ย.62
20 - 22 มิ.ย.62
21 - 23 มิ.ย.62
22 - 24 มิ.ย.62
28 - 30 มิ.ย.62
29มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outletsมาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกงรีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 10:50

AZGHKG03 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า พักฮ่องกง 2 คืน 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-พค.62 เริ่มต้น 13,999 (FD)

ScreenShot 20181015155522
รหัสทัวร์: AZGHKG03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 -06 ม.ค.62
05 -07 ม.ค.62
11 -13 ม.ค.62
22 -24 ก.พ.62
23 -25 ก.พ.62
02 -04 มี.ค.62
09 -11 มี.ค.62
15 -17 มี.ค.62
16 - 18 มี.ค.62
22 -24 มี.ค.62
23 -25 มี.ค.62
29 -31 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
19 -21 เม.ย.62
20 -22 เม.ย.62
04 -06 พ.ค.62
10 -12 พ.ค.62
25 -27 พ.ค.62
31พ.ค.-02มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outletวิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ASymphony of Lights ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 15 October 2018 16:27

BTHKG01 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.62 เริ่มต้น 12,900 (CX)

2019 02 14 104644
รหัสทัวร์: BTHKG01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 -01 เม.ย. 62
05 -07 เม.ย.62
19-21 เม.ย.62
20 -22 เม.ย.62
26- 28 เม.ย.62
27 - 29 เม.ย.62
03 - 05 พ.ค.62
04-06 พ.ค.62
18 - 20 พ.ค.62
23 - 25 พ.ค.62
24 -26 พ.ค.62
25 -27 พ.ค.62
30พ.ค.-1 มิ.ย.62
31พ.ค.-2 มิ.ย.62
01 - 03 มิ.ย.62
06 - 08 มิ.ย.62
07 - 09 มิ.ย.62
08 - 10 มิ.ย.62
13 - 15 มิ.ย.62
14 - 16 มิ.ย.62
20 - 22 มิ.ย.62
21 - 23 มิ.ย.62
22 - 24 มิ.ย.62
28 - 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้นเซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะหยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Grooveวัดแชกงมิว-เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 10:56

AZGHKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน มีค-มิย.62 เริ่มต้น 17,900 (HX)

2019 03 27 164103
รหัสทัวร์: AZGHKG08
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-06 เม.ย.62
04-06 เม.ย.62
05- 07 เม.ย.62
06 - 08 เม.ย.62
06 - 08 เม.ย.62
12 - 14 เม.ย.62
13 - 15 เม.ย.62
13 - 15 เม.ย.62
14 - 16 เม.ย.62
15 -17 เม.ย.62
19 - 21 เม.ย.62
19 - 21 เม.ย.62
20 -22 เม.ย.62
21- 23 เม.ย.62
25 - 27 เม.ย.62
25 - 27 เม.ย.62
26 -28 เม.ย.62
27 - 29 เม.ย.62
28 - 30 เม.ย.62
02 - 04 พ.ค.62
03 - 05 พ.ค.62
04 - 06 พ.ค.62
05 - 07 พ.ค.62
10 - 12 พ.ค.62
10 - 12 พ.ค.62
11 - 13 พ.ค.62
18 - 20 พ.ค.62
24 - 26 พ.ค.62
24 - 26 พ.ค.62
25 - 27 พ.ค.62
01 - 03 มิ.ย.62
07 - 09 มิ.ย.62
08 - 10 มิ.ย.62
14 - 16 มิ.ย.62
21 - 23 มิ.ย.62
22 - 24 มิ.ย.62
28 - 30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
20,900
21,900
21,900
26,900
26,900
26,900
26,900
25,900
19,900
19,900
19,900
18,900
19,900
18,900
19,900
19,900
18,900
18,900
19,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ บัส 1
บัส 2
-
บัส 1
บัส 2
-
บัส 1
บัส 2
-
-
บัส 1
บัส 2
-
-
บัส 1
บัส 2
-
-
-
-
-
-
-
บัส 1
บัส 2
-
-
บัส 1
บัส 2
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet -A Symphony of Lightsดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 27 March 2019 16:59

CUH12 EASY FUNNY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 ราคา 16,900 (CX)

2019 02 21 141715
รหัสทัวร์: CUH12
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 - 30 เม.ย.62
18 - 20 พ.ค.62
26 – 28 พ.ค.62
09 - 11 มิ.ย.62
30มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 17,900
18,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รถรางพีคแทรมชมจุดวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพัลเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 15:40

BONX81 ฮ่องกง จุไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.62 ราคา 11,888 (HX)

2019 05 14 180535
รหัสทัวร์: BONX81
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 มิ.ย.62
08-11 มิ.ย.62
15-18 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – อ่าววิคตอเรีย - หาดทรายรีพัสเบย์ชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอเกิร์ล – วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งตลาใต้ดินกงเป่ยช็อปปิ้งย่านนาธาน มาเก๊า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล-เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊าสนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 14 May 2019 18:32

TGNRTKIX04 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า PREMIUM LAVENDER 6 วัน 4 คืน เดือน พค.-กย.62 เริ่มต้น 38,888 (TG)

2019 04 26 162327
รหัสทัวร์: TGNRTKIX04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 38,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29พ.ค.-3มิ.ย.62
06 – 11 มิ.ย.62
13 - 18 มิ.ย.62
20 – 25 มิ.ย.62
27มิ.ย.-2ก.ค.62
05 – 10 ก.ค.62
11 – 16 ก.ค.62
19 – 24 ก.ค.62
26 – 31 ก.ค.62
02 – 07 ส.ค.62
09 – 14ส.ค.62
23 – 28ส.ค.62
30ส.ค.-4ก.ย.62
06 – 11 ก.ย.62
13 – 18 ก.ย.62
20 – 25 ก.ย.62
27ก.ย.-2ต.ค.62
28ก.ย.-3ต.ค.62
ราคาทัวร์: 38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก -Dinnerบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)- ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซคาเอะเมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ –วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอนหุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา –วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 26 April 2019 16:29

BTHKG002 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.-มิ.ย.62 เริ่มต้น 14,900 (CX)

2019 02 14 144310
รหัสทัวร์: BTHKG002
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 -04 มี.ค.62
09 -11 มี.ค.62
16 -18 มี.ค.62
23 -25 มี.ค.62
05-07 เม.ษ.62
27-29 เม.ษ.62
02 -04 พ.ค.62
03 -05 พ.ค.62
23 -25 พ.ค.62
30 -01 มิ.ย.62
01 -03 มิ.ย.62
06 -08 มิ.ย.62
07 -09 มิ.ย.62
08 -10 มิ.ย.62
13 -15 มิ..ย.62
14 -16 มิ.ย.62
20 -22 มิ.ย.62
21 -23 มิ.ย.62
22 -24 มิ.ย.62
29 -01 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
14,900
17,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 14:57

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions