• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ASID01 แกรน อินเดีย มุมไบ ปูเน่ อจันตา อโลล่า มุมไบ 6 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.- ต.ค.61.เริ่มต้น 24,888 (SL)

2018 06 06 175408
รหัสทัวร์: ASID01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 15 JUL 18
24 – 29 JUL 18
07 – 12 AUG 18
21 – 26 AUG 18
11 – 16 SEP 18
25 – 30SEP 18
09 – 14 OCT 18
23 – 28 OCT 18
ราคาทัวร์: 24,888
26,888
26,888
24,888
24,888
24,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม  -  ตุลาคม   2561.
สนามบินดอนเมือง 
–มุมไบ–วัดมหาลักษมี–วัดสิทธิวินายัก–เกาะช้าง-ปูเน่-วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์-วัดศรีคีรีจัตมาเมืองเลนยาดรี–ออรังกาบัดออรังกาบัด–ถ้ำอะจันตา-ช้อปปิ้ง-ออรังกาบัด–ป้อมดาลาตาบัด–ถ้ำเอลโลล่า-บีบี กา มักบารา-มุมไบมุมไบ- สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 17:59

BRS03 อิเดีย เนปาล 10 วัน 8 คืน เดือน ก.ย.61-มี.ค.62 ราคา 29,900 (SC)

2018 08 01 160857
รหัสทัวร์: BRS03
สายการบิน: SG
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 8 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 24 กันยายน 61
6 - 15 ตุลาคม 61
12 - 21 ตุลาคม 61
3 -12 พฤศจิกายน 61
21 - 30 พฤศจิกายน 61
1 - 10 ธันวาคม 61
24 ธ.ค. - 2 ม.ค.62
5 - 14 มกราคม 62
22 - 31มกราคม 62
2 - 11 กุมภาพันธ์ 62
16 - 25 กุมภาพันธ์ 62
9 - 18 มีนาคม 62
22 - 31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน - มีนาคม  2561
มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - บ้านนางสุชาดา -ธัมเมกสถูป - แม่น้ำคงคาคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านบิดาท่านองคุลมาลย์ - วัดพระเชตวันมหาวิหาร-ลุมพินีวัน - มายาเทวีมหาวิหาร - มหาสถูปปรินิพพาน - มกุฎพันธเจดีย์-ภูฎาคารศาลาป่ามหาวัน - หลวงพ่อองค์ดำ- มหาวิทยาลัยนาลันทา-เขาคิชฌกูฎ - วัดเวฬุวัน

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 16:44

BRS06 ลงคยา บินภูฎานแอร์ อินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน เดือน ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคา 38,900 (B3)

2018 08 01 165746
รหัสทัวร์: BRS06
สายการบิน: B3
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 - 12 ธันวาคม 61
19 - 26 ธันวาคม 61
02 - 09 มกราคม 62
16 - 23 มกราคม 62
06 - 13 กุมภาพันธ์ 62
20 - 27 กุมภาพันธ์ 62
ราคาทัวร์: 38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ธันวาคม  2561 กุมภาพันธ์  2562 
กรุงเทพฯ
– ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)-ตำบลพุทธคยา - เมืองพาราณสี -ล่องเรือแม่น้ำคงคา-เมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี-ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)-ตำบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)-สินารา – เมืองไวสาลี - เมืองราชคฤห์ – วัดเวฬุวัน - เมืองนาลันทา-เมืองนาลันทา – ตำบลพุทธคยา-ตำบลพุทธคยา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 24 August 2018 11:49

BRS08 อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน พุธคยา 12 วัน 10 คืน วันที่ 19-30 พ.ย.61 8-19 ธ.ค.61 ราคา 58,900 (AI)

2018 08 01 171332
รหัสทัวร์: BRS08
สายการบิน: AI
ระยะเวลา: 12 วัน 9 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 58,900
พักโรงแรม 10 คืน
อาหาร 25 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 - 30 พฤศจิกายน 61
8 - 19 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 58,900
58,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน :  พฤศจิกายน - ธันวาคม   2561   
กรุงเทพฯ
– เดลลี – เมืองพาราณสี-พาราณสี - พุทธคยา-พุทธคยา -พุทธคยา – นาลันทา – เมืองราชคฤห – เมืองไวสาลี-เมืองไวสาลี – เมืองกุสินารา-เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินีประเทศเนปาล-ลุมพินี – กรุงกบิลพัศดุ์ – กรุงเทวทหะ – ลุมพินี-ลุมพินี – เมืองสาวัตถี– เมืองลัคเนาว์-เมืองลัคเนาว์ – เมืองมุมไบ – เมืองออรังกาบัด-เมืองออรังกาบัด – ถ้ำอชันต้า – เมืองออรังกาบัด -เมืองออรังกาบัด – ถ้ำเอลโลร่า – เมืองออรังกาบัด– เมืองมุมไบ-เมืองมุมไบ – กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 17:26

BRS10 4 สังเวชนียสถาน,ทัชมาฮาล10 วัน 9 คืน วันที่ 4-13 ธ.ค.61 ราคา 46,900 (9W)

2018 08 01 174817
รหัสทัวร์: BRS10
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 46,900
พักโรงแรม 9 คืน
อาหาร 23 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 - 13 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 46,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ธันวาคม    2561
กรุงเทพมหานคร
–กรุงนิวเดลลี – เมืองอัครา-เมืองอัครา –กรุงนิวเดลลี-กรุงนิวเดลลี–พาราณสี-พุทธคยา เมืองคยา – นาลันทา – เมืองราชคฤห์–เมือง
ไวสาลี-เมืองไวสาลี – สถูปเกสรียา –เมืองกุสินารา-เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินีประเทศเนปาล-ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองสาวัตถี-เมืองสาวัตถี–เมืองลัคเนาว์เมืองลัคเนาว์–เดลลี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 17:59

GHID02 เลห์ ลาดัก นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง 7 วัน 6 คืน เดทอน ส.ค-ต.ค 61 เริ่มต้น 50,900 (9W)

2018 07 25 181029
รหัสทัวร์: GHID02
สายการบิน: 9C
ระยะเวลา: 7 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 50,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 - 17 ส.ค.61
24 - 30 ก.ย.61
20 - 26 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 50,900
50,900
50,900
หมายเหตุ

ดินทางเดือน : สิงหาคม  - ตุลาคม  2561 
กรุงเทพฯ
– เดลี เดลลี -เมืองเลห์(พระราชวังเลห์ – เจดีย์สันติภาพ-เมืองเชย์-วัดธิคเซย์เมืองเลห์ -วัดเฮมิส – Matho Gompa – วัดทิกเซ่ - พระราชวังเชย์ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ – วัดดิสกิต- ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์-นูบร้าวัลเล่ย์ -เมืองเลห์ -เมืองเลห์ – ทะเลสาบพันกอง-เมืองเลห์-เดลลี-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 July 2018 18:43

CZGDEL01 ชัยปุระ อัครา เดลี NAMASTE INDIA 5 วัน 3 คืน เดือน มค.มีค.62 เริ่่มต้น (9W)

ScreenShot 20181115154837
รหัสทัวร์: CZGDEL01
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25–29 ม.ค.62
01–05 ก.พ.62
15–19 ก.พ.62
16–20 ก.พ.62
22–26 ก.พ.62
08–12 มี.ค.62
15–19 มี.ค.62
22–26 มี.ค.62
29มี.ค.–2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
17,999
19,777
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี-เมืองเดลี -เมืองชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ อร์ด - ซิตี้พาเลซ - ฮาวา มาฮาล เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล เมืองเดลี - กุตับมีนาร์- ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาตร์ต - ท่าอากาศยานานาชาติอินทิรา คานธี สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Thursday, 15 November 2018 16:11

GHID04 อินเดีย เลห์ ลาดัก 8 วัน 5 คืน เดือน ส.ค-ต.ค61. เริ่มต้น 26,900 (SG)

2018 08 01 180311
รหัสทัวร์: GHID04
สายการบิน: SG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-17 ส.ค. 61
17-24 ส.ค. 61
24-31 ส.ค. 61
29 ส.ค.- 05 ก.ย. 61
05-12 ก.ย. 61
12-19 ก.ย. 61
19-26 ก.ย. 61
26 ก.ย.- 03 ต.ค. 61
05-12 ต.ค. 61
12-19 ต.ค. 61
19-26 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 32,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
33,900
33,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : สิงหาคม - ตุลาคม  2561
กรุงเทพฯ
– เดลลี-เดลลี - อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ต – เดลลี-เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame – Leh Market-เลห์– พระราชวังเลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ-นูบร้าวัลเลย์ – วัดดิสกิต – วัดทิกเซ่ - เลห์-เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์-เลห์ – เดลลี – India gate – วัดอักชารดาห์ม – กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 18:19

BRS01 สังเวชนียสถาน พักโรงแรม 9 วัน 7 คืน เดือน ก.ย61- มี.ค.62 เริ่มต้น 33,900 (SG)

2018 08 01 152436
รหัสทัวร์: BRS01
สายการบิน: SG
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 - 7 ตุลาคม 61
6 - 14 ตุลาคม 61
13 - 21 ตุลาคม 61
20 - 28 ตุลาคม 61
3 - 11 พฤษจิกายน 61
10 - 18 พฤษจิกายน 61
17 - 25 พฤษจิกายน 61
24 - 2 ธันวาคม 61
1 - 9 ธันวาคม 61
8 - 16 ธันวาคม 61
15 - 23 ธันวาคม 61
22 - 30 ธันวาคม 61
29 - 6 มกราคม 62
5 -13 มกราคม 62
12 - 20 มกราคม 62
19 - 27 มกราคม 62
26 - 3 กุมภาพันธ์ 62
2 - 10 กุมภาพันธ์ 62
9 - 17 กุมภาพันธ์ 62
16 - 24 กุมภาพันธ์ 62
23 - 3 มีนาคม 62
2 - 10 มีนาคม 62
9 - 17 มีนาคม 62
16 - 24 มีนาคม 62
23 - 31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน  2561 - มีนาคม  2562
กรุงเทพมหานคร
–โกลกัตตา–พุทธคยา-พุทธคยา –พาราณสี-พุทธคยา –พาราณสี-พาราณสี–ลุมพินี-ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองกุสินารา-เมืองกุสินารา –เมืองไวสาลี –เมืองปัตตานะ-เมืองปัตตานะ –นาลันทา – เมืองราชคฤห์– เมืองพุทธคยา-พุทธคยา – โกลกัตตา-โกลกัตต้า– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 16:03

TSBN02 เนปาลกาฐมาณฑุโภคราอ้อมกอดหิมาลัย 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 32,991 (TG)

89898100
รหัสทัวร์: TSBN02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 32,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 - 30 พ.ค. 61
27 - 31 ก.ค. 61
11 - 15 ต.ค. 61
08 - 12 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 32,991
32,991
35,991
34,991
38,991
38,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปาฏัน- วัดพระกฤษณะ – วัดทองคำ – นากาก็อตยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปูร์ – โภครา – น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮีโภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ – ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล– ย่านทาเมลกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 17:30

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions