• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BRS06 ลงคยา บินภูฎานแอร์ อินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน เดือน ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคา 38,900 (B3)

2018 08 01 165746
รหัสทัวร์: BRS06
สายการบิน: B3
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 - 12 ธันวาคม 61
19 - 26 ธันวาคม 61
02 - 09 มกราคม 62
16 - 23 มกราคม 62
06 - 13 กุมภาพันธ์ 62
20 - 27 กุมภาพันธ์ 62
ราคาทัวร์: 38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ธันวาคม  2561 กุมภาพันธ์  2562 
กรุงเทพฯ
– ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)-ตำบลพุทธคยา - เมืองพาราณสี -ล่องเรือแม่น้ำคงคา-เมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี-ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)-ตำบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)-สินารา – เมืองไวสาลี - เมืองราชคฤห์ – วัดเวฬุวัน - เมืองนาลันทา-เมืองนาลันทา – ตำบลพุทธคยา-ตำบลพุทธคยา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 24 August 2018 11:49

FTIDFD01A อินเดีย อัมริตสาร์ ชม วิหารท 4 วัน 2 คืน เดือน มค.-เมย.62 เริ่มต้น 17,900 (SG)

2019 02 01 103216
รหัสทัวร์: FTIDFD01A
สายการบิน: SG
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-19 ก.พ.62
09-12 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
06-09 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-อัมริตสาร์-ธรรมศาลาวัดนัมเกล-โบสถ์เซ็นจอห์น-สถาบันนอร์บูลิงกา-เมือง อัมริตสาร์-วิหารทองคำสวน Jallianwala Bagh-วัด Sri Durgiana-ชมพิธีเปลี่ยนเวร Wagah Border-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง-สนามบินอัมริตสาร์อัมริตสาร์-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 01 February 2019 10:44

CZGDEL02 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี MAZING KASHMIR 6 วัน 4 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 26,999 (9W)

ScreenShot 20181222140408
รหัสทัวร์: CZGDEL02
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 26,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 14 มี.ค.62
14 – 19 มี.ค.62
22 – 27 มี.ค.62
29มี.ค.-3เม.ย.62
06 – 11 เม.ย.62
11 – 16 เม.ย.62
13 – 18 เม.ย.62
26เม.ย.-1พ.ค.62
27เม.ย.-2พ.ค.62
ราคาทัวร์: 26,999
27,999
27,999
27,999
28,999
30,999
30,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี –สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า- เทือกเขากุลมาร์ค -สวนโมกุล-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม-ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยทัชมาฮาล- อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี- ประตูเมืออินเดีย -ตลาดพื้นเมืองจันปาท -ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 14:13

GTID02 อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาอาล ชะยปุระ 9 วัน 8 คืน เดือน มีค.-พค.62 ราคา 45,900 (AI)

22222200
รหัสทัวร์: GTID02
สายการบิน: AI
ระยะเวลา: 9 วัน 8 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 8 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 -31 มี.ค.62
12 – 20 เม.ย.62
13 -21 เม.ย.62
01 – 09 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
45,900
45,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – เดลี–อัครา อัครา (ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ท)– ชัยปุระ ชัยปุระ – เดลี เดลี – ศรีนาคา – พาฮาลแกม พาฮาลแกม–ศรีนาคา ศรีนาคา-กุลมาร์ค-ศรีนาคา ศรีนาคา–โซนามาร์ค-ศรีนาคา เดลี-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 14:22

HPID01 HAPPY INDIA นมัสเต 5 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-เม.ย.62 เริ่มต้น 11,999 (XW)

ScreenShot 20181207175528
รหัสทัวร์: HPID01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
01-05 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
05-09 ก.พ.62
07-11 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
2 - 6 เม.ย.62
4 - 8 เม.ย.62
9 - 13 เม.ย.62
11 - 15 เม.ย.62
14 - 18 เม.ย.62
16 - 20 เม.ย.62
18 - 22 เม.ย.62
23 - 27 เม.ย.62
25 – 29 เม.ย.62
30 เม.ย.-4 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 11,999
12,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
16,999
16,999
19,999
19,999
15,999
14,999
14,999
14,999
16,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง- ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี -เมืองเดลี เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาลเมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท–ทัชมาฮาลเมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท- ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 18:09

HPID02 HAPPY INDIA น่ารัก 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.61-เม.ย.62 เริ่มต้น 9,999 (XW)

ScreenShot 20181207181120
รหัสทัวร์: HPID02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-2 ม.ค.62
04-07 ม.ค.62
11-14 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
01 -04 ก.พ.62
05-08 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
01 -04 มี.ค.62
05-08 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
19-22 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
29 มี.ค.-1เม.ย.62
2 - 5 เม.ย.62
5 - 8 เม.ย.62
9 - 12 เม.ย.62
12 - 15 เม.ย.62
14 - 17 เม.ย.62
16 - 19 เม.ย.62
19 - 22 เม.ย.62
23 - 26 เม.ย.62
26 – 29 เม.ย.62
30 เม.ย-3 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
13,999
18,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
15,999
17,999
17,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง- ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี -เมืองเดลี ฃเมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท–ทัชมาฮาล ชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 18:26

BRS03 อิเดีย เนปาล 10 วัน 8 คืน เดือน ก.ย.61-มี.ค.62 ราคา 29,900 (SC)

2018 08 01 160857
รหัสทัวร์: BRS03
สายการบิน: SG
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 8 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 24 กันยายน 61
6 - 15 ตุลาคม 61
12 - 21 ตุลาคม 61
3 -12 พฤศจิกายน 61
21 - 30 พฤศจิกายน 61
1 - 10 ธันวาคม 61
24 ธ.ค. - 2 ม.ค.62
5 - 14 มกราคม 62
22 - 31มกราคม 62
2 - 11 กุมภาพันธ์ 62
16 - 25 กุมภาพันธ์ 62
9 - 18 มีนาคม 62
22 - 31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน - มีนาคม  2561
มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - บ้านนางสุชาดา -ธัมเมกสถูป - แม่น้ำคงคาคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านบิดาท่านองคุลมาลย์ - วัดพระเชตวันมหาวิหาร-ลุมพินีวัน - มายาเทวีมหาวิหาร - มหาสถูปปรินิพพาน - มกุฎพันธเจดีย์-ภูฎาคารศาลาป่ามหาวัน - หลวงพ่อองค์ดำ- มหาวิทยาลัยนาลันทา-เขาคิชฌกูฎ - วัดเวฬุวัน

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 16:44

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions