• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BTMMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค-ธ.ค.61 เริ่มต้น 13,900 (PG)

2018 04 21 161102
รหัสทัวร์: MMR051
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ส.ค.61 - 5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
30 ส.ค.61 - 2 ก.ย.61
13 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
20 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
27 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
4 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
12 ต.ค.61 -15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61
21 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61
1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
8 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
15 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
22 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
29 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61 -23 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 26 July 2018 17:23

BTMMR031 พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ 2 วัน 1 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 6,900 (FD)

2018 04 21 175259
รหัสทัวร์: BTMMR031
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 6,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ก.ย.61 - 2 ก.ย.61
8 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
15 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
22 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
29 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
6 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
27 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
3 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
17 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 24 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 1 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61 - 2 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 15 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 22 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
8,900
8,900
8,900
8,900
7,900
7,900
7,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กันยายน  -  ธันวาคม  2561
กรุงเทพ
ฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก- กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 09:59

SUP02 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 9,999 (SL)

2018 03 09 214529
รหัสทัวร์: SUP02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 - 16 JUL 18
20 - 22 JUL 18
20 - 22 JUL 18
21 - 23 JUL 18
26 - 28 JUL 18
27 - 29 JUL 18
28 - 30 JUL 18
3 - 5 AUG 18
4 - 6 AUG 18
5 - 7 AUG 18
11 - 13 AUG 18
11 - 13 AUG 18
17 - 19 AUG 18
18 - 20 AUG 18
24 - 26 AUG 18
25 - 27 AUG 18
31 AUG - 2 SEP 18
1 - 3 SEP 18
2 - 4 SEP 18
7 - 9 SEP 18
8 - 10 SEP 18
21 - 23 SEP 18
22 - 24 SEP 18
28 - 30 SEP 18
29 SEP - 1 OCT 18
4 - 6 OCT 18
5 - 7 OCT 18
6 - 8 OCT 18
7 - 9 OCT 18
8 - 10 OCT 18
9 - 11 OCT 18
10 - 12 OCT 18
13 - 15 OCT 18
13 - 15 OCT 18
18 - 20 OCT 18
19 - 21 OCT 18
20 - 22 OCT 18
21 - 23 OCT 18
24 - 26 OCT 18
25 - 27 OCT 18
26 - 28 OCT 18
27 - 29 OCT 18
28 - 30 OCT 18
2 - 4 NOV 18
3 - 5 NOV 18
9 - 11 NOV18
10 - 12 NOV 18
15 - 17 NOV 18
16 - 18 NOV 18
17 - 19 NOV 18
23 - 25 NOV 18
24 - 26 NOV 18
30 NOV - 2 DEC 18
1 - 3 DEC 18
2 - 4 DEC 18
8 - 10 DEC 18
12 - 14 DEC 18
13 - 15 DEC 18
14 - 16 DEC 18
15 - 17 DEC 18
16 - 18 DEC 18
20 - 22 DEC 18
21 - 23 DEC 18
22 - 24 DEC 18
23 - 25 DEC 18
25 - 27 DEC 18
27 - 29 DEC 18
28 - 30 DEC 18
29 - 31DEC 18
30 DEC18 - 1 JAN 19
31 DEC 18 - 2 JAN 19
ราคาทัวร์: 10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
12,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
15,999.-
15,999.-
14,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :   กรกฎาคม  -  ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการวัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Saturday, 14 July 2018 15:25

PBFD76201 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-พ.ย.61 ราคา 7,888(FD)

11111venetian Macao
รหัสทัวร์: PBFD76201
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 -20 พ.ค.61
19 -21 พ.ค.61
20 -22 พ.ค.61
25 -27 พ.ค.61
26 -28 พ.ค.61
27 -29 พ.ค.61
01 -03 มิ.ย.61
02 -04 มิ.ย.61
03 -05 มิ.ย.61
08 -10 มิ.ย.61
09 -11 มิ.ย.61
10 -12 มิ.ย.61
15 -17 มิ.ย.61
16 -18 มิ.ย.61
17 -19 มิ.ย.61
23 -25 มิ.ย.61
24 -26 มิ.ย.61
29 มิ.ย. -01 ก.ค.61
30 มิ.ย. -02 ก.ค.61
06 -08 ก.ค.61
07 -09 ก.ย.61
08 -10 ก.ย.61
14 -16 ก.ย.61
15 -17 ก.ย.61
16 -18 ก.ย.61
21 -23 ก.ย.61
22 -24 ก.ย.61
25 -27 ต.ค.61
02 -04 พ.ย.61
03 -05 พ.ย.61
09 -11 พ.ย.61
10 -12 พ.ย.61
12 -14 พ.ย.61
16 -18 พ.ย.61
17 -19 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน พฤษภาคม พฤศจิกายน   2561.
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่-ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้นช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 11:24

BTREP01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.61-ม.ค 62 เริ่มต้น 10,900.- (FD)

2018 06 25 141541
รหัสทัวร์: BTREP01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
7 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
14 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
28 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
5 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
2 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
9 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
16 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
4 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62
11 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
18 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
25 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : สิงหาคม  2561    มกราคม  2562
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม -ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม - ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม - นครวัด-ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ -วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร -สนามบินเสียมเรียบ - ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 10:49

ZGMXP02 อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส เขาทิตลิส EXCLUSIVE 8 วัน 5 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 55,888 (SQ)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGMXP02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 23 กันยายน 2561
30 ก.ย. – 07 ต.ค. 2561
28 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
11 – 18 พฤศจิกายน 2561
06 – 13 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 55,888
57,888
56,888
56,888
57,888
57,888
58,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ - เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง - ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE -  ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Saturday, 19 May 2018 15:47

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions