• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SMK01 SKI เกาหลี พักสกีรีสอร์ท PREMIUM 5 วัน 3 คืน เดินทาง 22 พ.ย-18 มี.ค 62 เริ่มต้น 23,900 (OZ,KE)

ScreenShot 20180927162704
รหัสทัวร์: SMK01
สายการบิน: OZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21- 25 พฤศจิกายน 61
28 พ.ย.-2 ธ.ค.61
05 -09 ธันวาคม 61
12 - 16 ธันวาคม 61
19 - 23 ธันวาคม 61
26 - 30 ธันวาคม 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
02 - 06 มกราคม 62
09 - 13 มกราคม 62
16 - 20 มกราคม 62
23 - 27 มกราคม 62
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
06 -10 กุมภาพันธ์ 62
13 - 17กุมภาพันธ์ 62
20 - 24 กุมภาพันธ์ 62
27 ก.พ. - 3 มี.ค.62
06 - 10 มีนาคม 62
13 - 17 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
25,900
24,900
24,900
26,900
30,900
25,900
24,900
24,900
24,900
24,900
25,900
24,900
24,900
24,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด –พักสกีรีสอร์ท พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานฮันนก ดอง – ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุด “ ทแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เคียงกีโด – สกีรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – แวะซื้ของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง สกีรีสอร์ท – กรุงโซล สนามบินนานาชาติอินชอน กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 17:02

BTMMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน กระเช้า 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.61-มี.ค.62. เริ่มต้น 10,900 (DD)

2018 07 26 111844
รหัสทัวร์: BTMMR04
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
6 ต.ค.61 - 8 ต.ค.61
12 ต.ค.61 - 14 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
20 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
27 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61
2 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
3 พ.ย.61 - 5 พ.ย.61
9 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61
16 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61 - 3 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61 - 17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 - 24 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
4 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62
5 ม.ค.62 - 7 ม.ค.62
11 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
12 ม.ค.62 - 14 ม.ค.62
18 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
19 ม.ค.62 - 21 ม.ค.62
25 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
26 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62
1 ก.พ.62 - 3 ก.พ.62
2 ก.พ.62 - 4 ก.พ.62
8 ก.พ.62 - 10 ก.พ.62
9 ก.พ.62 - 11 ก.พ.62
15 ก.พ.62 - 17 ก.พ.62
16 ก.พ.62 - 18 ก.พ.62
22 ก.พ.62 - 24 ก.พ.62
23 ก.พ.62 - 25 ก.พ.62
1 มี.ค.62 - 3 มี.ค.62
2 มี.ค.62 - 4 มี.ค.62
8 มี.ค.62 - 10 มี.ค.62
9 มี.ค.62 - 11 มี.ค.62
15 มี.ค.62 - 17 มี.ค.62
16 มี.ค.62 - 18 มี.ค.62
22 มี.ค.62 - 24 มี.ค.62
23 มี.ค.62 - 25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
12,900
13,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
13,900
16,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 26 September 2018 17:24

SMK03 LOVE SKI พักสกีรีสรอ์ท 5 วัน 3 คืน เดินทาง 22 พ.ย-18 มี.ค62 เริ่มต้น 16,900 (TW,LJ,7C)

ScreenShot 20180927170612
รหัสทัวร์: SMK03
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 - 28 พฤศจิกายน 61
28 พ.ย. - 02 ธ.ค.61
01- 05 ธันวาคม 61
04 - 08 ธันวาคม 61
08 - 12 ธันวาคม 61
11 - 15 ธันวาคม 61
15 - 19 ธันวาคม 61
18 - 22 ธันวาคม 61
22 - 26 ธันวาคม 61
25 - 29 ธันวาคม 61
29 ธ.ค.61 - ม.ค.62
01 - 05 มกราคม 62
05 - 09 มกราคม 62
08 - 12 มกราคม 62
12 - 16 มกราคม 62
15 - 19 มกราคม 62
19 - 23 มกราคม 62
22 - 26 มกราคม 62
26 - 30 มกราคม 62
29 ม.ค. - 2 ก.พ.62
02 - 06 กุมภาพันธ์ 62
05 - 09 กุมภาพันธ์ 62
09 - 13 กุมภาพันธ์ 62
12 - 16 กุมภาพันธ์ 62
16 - 20 กุมภาพันธ์ 62
19 - 23 กุมภาพันธ์ 62
23 - 27 กุมภาพันธ์ 62
26 ก.พ. -02 มี.ค.62
02 - 06 มีนาคม 62
05 - 09 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
21,900
26,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
18,900
18,900
19,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ฟรี ! สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์เลด ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด – พักสกีรีสอร์ท เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ –เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแช๊ะถ่ายภาพ – กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่อสำอางเวชสำอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ำคืนที่คลองชงเกชอนศูนย์โสเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานฮันนก สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่กว่าดวงพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 19:02

TTNFD01 เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิ่งห์ ฮาลอง ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก เดือน ตค.61-พค.62 เริ่มต้น 10,888 (FD)

ScreenShot 20180906154254
รหัสทัวร์: TTNFD01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 4 ตุลาคม 2561
2 – 5 ตุลาคม 2561
22 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 26 ตุลาคม 2561
29 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
04 – 07 พฤศจิกายน 2561
05 – 08 พฤศจิกายน 2561
06 – 09 พฤศจิกายน 2561
11 – 14 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 พฤศจิกายน 2561
13 – 16 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 พฤศจิกายน 2561
19 – 22 พฤศจิกายน 2561
20 – 23 พฤศจิกายน 2561
21 – 24 พฤศจิกายน 2561
25 – 28 พฤศจิกายน 2561
26 – 29 พฤศจิกายน 2561
27 – 30 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
03 – 06 ธันวาคม 2561
04 – 07 ธันวาคม 2561
11 – 14 ธันวาคม 2561
16 – 19 ธันวาคม 2561
17 – 20 ธันวาคม 2561
19 – 22 ธันวาคม 2561
06 – 09 มกราคม 62
07 – 10 มกราคม 62
08 – 11 มกราคม 62
09 – 12 มกราคม 62
15 – 18 มกราคม 62
20 – 23 มกราคม 62
22 – 25 มกราคม 62
23 – 26 มกราคม 62
27 – 30 มกราคม 62
28 – 31 มกราคม 62
29 ม.ค. – 01 ก.พ. 62
13 – 16 กุมภาพันธ์ 62
19 – 22 กุมภาพันธ์ 62
20 – 23 กุมภาพันธ์ 62
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 62
27 ก.พ. – 02 มี.ค 62
03 – 06 มีนาคม 62
04 – 07 มีนาคม 62
05 – 08 มีนาคม 62
06 – 09 มีนาคม 62
11 – 14 มีนาคม 62
12 – 15 มีนาคม 62
13 – 16 มีนาคม 62
18 – 21 มีนาคม 62
19 – 22 มีนาคม 62
20 – 23 มีนาคม 62
25 – 28 มีนาคม 62
26 – 29 มีนาคม 62
27 – 30 มีนาคม 62
01 – 04 เมษายน 62
02 – 05 เมษายน 62
03 – 06 เมษายน 62
08 – 11 เมษายน 62
22 – 25 เมษายน 62
23 – 26 เมษายน 62
24 – 27 เมษายน 62
29 เม.ย. – 02 พ.ย. 62
30 เม.ย. – 03 พ.ย 62
05 – 08 พฤษภาคม 62
06 – 09 พฤษภาคม 62
07 – 10 พฤษภาคม 62
08 – 11 พฤษภาคม 62
13 – 16 พฤษภาคม 62
14 – 17 พฤษภาคม 62
15 – 18 พฤษภาคม 62
19 – 22 พฤษภาคม 62
20 – 23 พฤษภาคม 62
21 – 24 พฤษภาคม 62
22 – 25 พฤษภาคม 62
26 – 29 พฤษภาคม 62
27 – 30 พฤษภาคม 62
28 – 31 พฤษภาคม 62
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
10,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –เมืองลาวไก–เมืองซาปา –โบสถ์ซาปา–น้ำตกสีเงิน –ตลาดซาปายามค่ำคืนเขาฮามลอง –หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต–พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน– ฮานอย– ทะเลสาบคืนดาบ – ซ้อปปิ้งถนน 36 สายนั่งเรือชมฮาลองบก–เมืองนิงห์บิงห์–วัดไบ่ดิงห์–ฮาลอง –ร้านเยื่อไม้ไผ่–ฮาลอง Night Market เมืองฮาลอง– อ่าวฮาลอง –ถ้ำนางฟ้า–ฮานอย– กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 16:11

SMK02 หนาวนี้ที่เกาหลี PREMIUM 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มี.ค 62 เริ่มต้น 21,900 (OZ,KE)

ScreenShot 20180927170335
รหัสทัวร์: SMK02
สายการบิน: OZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 - 10 ธันวาคม 61
07 - 11 ธันวาคม 61
14 - 18 ธันวาคม 61
21- 25 ธันวาคม 61
28 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
04 - 8 มกราคม 62
11 - 15 มกราคม 62
18 - 22 มกราคม 62
25 - 29 มกราคม 62
01 - 05 กุมภาพันธ์ 62
08 - 12 กุมภาพันธ์ 62
15 - 19 กุมภาพันธ์ 62
22 - 26 กุมภาพันธ์ 62
01 - 05 มีนาคม 62
08 - 12 มีนาคม 62
15 - 19 มีนาคม 62
22 - 26 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 23,900
22,900
22,900
22,900
28,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
22,900
22,900
21,900
21,900
21,900
21,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลดที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด – ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวมร้านอาหาอร่อย ช้อปปปิ้งมอลล์ ห้องน้ำสุดชิก สวนไฟเรือนแสงอันสวยงามตระการตา และ เครื่องเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ สาหร่าย) + แต่ชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สาเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ำคืนที่คลองชงแกชอนสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ำคืนที่คลอชงแกชอนเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ำคืนที่คลองชงแกชอน– ตลาดพื้นเมืองใหญสุด “ ทงแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่นกว่าดวงพิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – แวะซื้อขอฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 17:32

ZGHKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เดือน มค-พค.62 เริ่มต้น 9,999 (FD)

ScreenShot 20180906172453
รหัสทัวร์: ZGHKG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 13 มกราคม 2562
17 – 20 มกราคม 2562
19 – 22 มกราคม 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 12 มีนาคม 2562
14- 17 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
04 – 07 เมษายน 2562
11 – 14 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
18 – 21 เมษายน 2562
19 – 22 เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์: 9,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
19,999
11,999
12,999
12,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่-ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุคเซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 06 September 2018 17:31

MRKM10 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 23,900 (8L)

ScreenShot 20180830163233
รหัสทัวร์: MRKM10
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 10 กันยายน 61
19 - 24 กันยายน 61
17 - 22 ตุลาคม 61
24 - 29 ตุลาคม 61
07 - 12 พฤศจิกายน 61
21 - 26 พฤศจิกายน 61
05 - 10 ธันวาคม 61
19 - 24 ธันวาคม 61
27 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
09 - 14 มกราคม 62
23 - 28 มกราคม 62
20-25 กุมภาพันธ์ 62
06 - 11 มีนาคม 62
13 - 18 มีนาคม 62
20 - 25 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
25,900
23,900
26,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน  2561   -   มีนาคม  2562
สนามบินสุวรรณภูมิ
- คุนหมิง
คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียงลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยซี - เมืองโบราณจงเตี้ยน จงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - ทะเลสาบนาพาไห่ จงเตี้ยน - คุนหมิงเมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - สวนน้ำตกคุนหมิง -คุนหมิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 August 2018 16:48

ZGHKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พย.61 - มีค.62 เริ่มต้น 17,999 (CX)

ScreenShot 20180906171241
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: ZGHKG08
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 –05 พย.61
09 -11 พย.61
10 -12 พย.61
16 -18 พย.61
17 -19 พย.61
24 -26 พย.61
30พ.ย.–2ธ.ค.61
08 –10 ธค.61
09 -11 ธค.61
09 -11 ธค.61
14 -16 ธค.61
15 -17 ธค.61
21 -23 ธค.61
21 -23 ธค.61
22 -24 ธค.61
23 -25 ธค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค.62
11 –13 มค.62
12 -14 มค.62
18 -20 มค.62
19 -21 มมค.62
25 -27 มค.62
26 -28 มค.62
15 –17 กพ.62
16 -18 กพ.62
17 -19 กพ.62
22 -24 กพ.62
23 -25 กพ.62
03 –05 มีค.62
09 -11 มีค.62
10 -12 มีค.62
15 -17 มีค.62
16 -18 มีค.62
17 -19 มีค.62
22 -24 มีค.62
22 -24 มีค.62
23 -25 มีค.62
24 -26 มีค.62
29 -31 มีค.62
29 -31 มีค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
31มี.ค.-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
26,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
17,900
18,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet -A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่อเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 18:06

BTMMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.61- มี.ค.62. เริ่ม 9,999 (DD)

2018 07 23 174020
รหัสทัวร์: BTMMR001
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 พ.ย.- 4 พ.ย.61
3 พ.ย.- 5 พ.ย.61
9 พ.ย.- 11 พ.ย.61
10 พ.ย.- 12 พ.ย.61
16 พ.ย.- 18 พ.ย.61
23 พ.ย.- 25 พ.ย.61
24 พ.ย.- 26 พ.ย.61
30 พ.ย.- 2 ธ.ค.61
1 ธ.ค. - 3 ธ.ค.61
7 ธ.ค.- 9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.- 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.- 16 ธ.ค.61
15 ธ.ค.- 17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.- 23 ธ.ค.61
22 ธ.ค.- 24 ธ.ค.61
28 ธ.ค.- 30 ธ.ค.61
29 ธ.ค.- 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
4 ม.ค.- 6 ม.ค.62
5 ม.ค.- 7 ม.ค.62
11 ม.ค.- 13 ม.ค.62
12 ม.ค.- 14 ม.ค.62
18 ม.ค.- 20 ม.ค.62
19 ม.ค.- 21 ม.ค.62
25 ม.ค.- 27 ม.ค.62
26 ม.ค.- 28 ม.ค.62
1 ก.พ.- 3 ก.พ.62
2 ก.พ.- 4 ก.พ.62
8 ก.พ.- 10 ก.พ.62
9 ก.พ.- 11 ก.พ.62
15 ก.พ.- 17 ก.พ.62
16 ก.พ.- 18 ก.พ.62
22 ก.พ.- 24 ก.พ.62
23 ก.พ.- 25 ก.พ.62
1 มี.ค.- 3 มี.ค.62
2 มี.ค.- 4 มี.ค.62
8 มี.ค.- 10 มี.ค.62
9 มี.ค.- 11 มี.ค.62
15 มี.ค.- 17 มี.ค.62
16 มี.ค.- 18 มี.ค.62
22 มี.ค.- 24 มี.ค.62
23 มี.ค.- 25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,900
11,900
10,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
12,900
13,900
12,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
หมายเหตุ

 เดินทางเดือน พฤศจิกายน  2561 -  มีนาคม  2562 ( ปีใหม่ )
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้งหงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 17:57

ZEDPS01 อินโดนีเซีย บาหลี PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน กย.61.- มีค.62. เริ่มต้น 14,888 (FD)

2018 07 11 163428
รหัสทัวร์: ZEDPS01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 09 กันยายน 61
20 – 23 กันยายน 61
27 – 30 กันยายน 61
07 – 10 ตุลาคม 61
11 – 14 ตุลาคม 61
19 – 22 ตุลาคม 61
20 – 23 ตุลาคม 61
08 -11 พฤศจิกายน 61
15 -18 พฤศจิกายน 61
22 - 25 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
07 – 10 ธันวาคม 61
13 – 16 ธันวาคม 61
14 – 17 ธันวาคม 61
20 – 23 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
19 – 22 มกราคม 62
26 – 29 มกราคม 62
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
21 – 24 กุมภาพันธ์ 62
23 -26 กุมภาพันธ์ 62
01 – 04 มีนาคม 62
14 – 17 มีนาคม 62
16 – 19 มีนาคม 62
23 – 26 มีนาคม 62
28 – 31มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
15,888
17,888
17,888
18,888
16,888
16,888
16,888
16,888
18,888
17,888
17,888
18,888
22,888
20,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  :  กันยายน  2561 มีนาคม  2562
กรุงเทพฯ
–ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี –สวนพระวิษณุ- วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์-ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อทย่านคูต้า เซ็นเตอร์ –อนุสาวรีย์มหาภารตะ–ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร–ท่าอากาศยานดอนเมือง– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 16:57

BTMMR05 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ม.ค.62 เริ่ม 16,900 (FD)

111222
รหัสทัวร์: BTMMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ส.ค.61 - 5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
16 ส.ค.61 - 19 ส.ค.61
23 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
6 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
13 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
20 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
27 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
4 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
11 ต.ค.61 - 14 ต.ค.61
12 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
18 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
21 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
25 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
8 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
15 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
22 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
29 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
6 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
3 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62
10 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
17 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
24 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
19,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : สิงหาคม  2561  -  มกราคม  2562
กรุงเทพฯ
-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 11:34

ZGDME12 รัสเซีย แสงเหนือ AURORA 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 65,999 (TG)

2018 07 31 145201
รหัสทัวร์: ZGDME12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 65,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 09 ธันวาคม 61
05 - 11 ธันวาคม 61
08 – 14 ธันวาคม 61
10 – 16 ธันวาคม 61
12 – 18 ธันวาคม 61
22 – 28 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 66,999
71,999
66,999
66,999
65,999
66,999
79,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันหยุดปีใหม่

เดินทางเดือน : ธันวาคม  2561 ( ปีใหม่ )
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย -เมืองมูร์มันสค์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมืองมูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมืองมูร์มันสค์ - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมือมอสโคว์ ประเทศรัสเซียเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ชมการแสดงละครสัตว์ เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 15:11

BOFD101 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2คืน เดือน พย.61-เมย.62 เริ่มต้น 12,888 (FD)

2018 08 09 162053
รหัสทัวร์: BOFD101
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 - 25 พฤศจิกายน 61
3 - 5 ธันวาคม 61
9 - 11 ธันวาคม 61
31 ธันวาคม-2 มกราคม 62
10 - 12 มกราคม 62
24 - 26 มกราคม 62
7 - 9 กุมภาพันธ์ 62
17 - 19 กุมภาพันธ์ 62
14 - 16 มีนาคม 62
24 - 26 มีนาคม 62
7 - 9 เมษายน 62
11 - 13 เมษายน 62
14 - 16 เมษายน 62
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
17,888
12,888
13,888
12,888
14,888
13,888
13,888
13,888
15,888
18,888
หมายเหตุ -
-
-
วันหยุดปีใหม่
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

เดินทางเดือน  : พฤศจิกายน  2561 - เมษายน  2562 
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ) -พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 09 August 2018 16:42

TTNQV04 ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ Luang Prabang laos 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.61-มีค.62 เริ่มต้น 14,999 (QV)

ScreenShot 20180831154924
รหัสทัวร์: TTNQV04
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 - 7 ตุลาคม 61
12 - 14 ตุลาคม 61
13 - 15 ตุลาคม 61
20 - 22 ตุลาคม 61
16 - 18 พฤศจิกายน 61
7 - 9 ธันวาคม 61
8 - 10 ธันวาคม 61
21 - 23 ธันวาคม 61
30 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
11 - 13 มกราคม 62
16 - 18 กุมภาพันธ์ 62
8 - 10 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 14,999
15,999
16,999
14,999
14,999
15,999
16,999
14,999
18,999
18,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันหยุดปีใหม่
วันหยุดปีใหม่
-
-
-

เดินทางเดือน : ตุลาคม   2561  -  มีนาคม    2562
กรุงเทพมหานคร
–หลวงพระบาง–น้ำตกตาดกวงซี–พระธาตุภูษี–ตลาดไนท์บาร์ซา-
ตักบาตรตอนเช้าเช้า–ตลาดเช้า–พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง–ล่องเรือน้ำโขง–บ้านช่างไห-ถ้ำติ่งหลวงพระบาง–วัดวิชุนราช–พระธาตุหมากโม–เวียงจัน–ประตูชัย–พระธาตุหลวง–กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Friday, 31 August 2018 15:57

BTMMR012 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 10,999 (DD)

2018 07 26 111844
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 พ.ย. - 4 พ.ย.61
3 พ.ย. - 5 พ.ย.61
9 พ.ย. - 11 พ.ย.61
10 พ.ย. - 12 พ.ย.61
16 พ.ย. - 18 พ.ย.61
23 พ.ย. - 25 พ.ย.61
24 พ.ย. - 26 พ.ย.61
30 พ.ย. - 2 ธ.ค.61
1 ธ.ค. - 3 ธ.ค.61
7 ธ.ค. - 9 ธ.ค.61
8 ธ.ค. - 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค. - 16 ธ.ค.61
15 ธ.ค. - 17 ธ.ค.61
21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.61
22 ธ.ค. -24 ธ.ค.61
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค.61
29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค. - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค. - 2 ม.ค.62
4 ม.ค. - 6 ม.ค.62
5 ม.ค. - 7 ม.ค.62
11 ม.ค. - 13 ม.ค.62
12 ม.ค. -14 ม.ค.62
18 ม.ค. - 20 ม.ค.62
19 ม.ค. - 21 ม.ค.62
25 ม.ค. - 27 ม.ค.62
26 ม.ค. - 28 ม.ค.62
1 ก.พ. - 3 ก.พ.62
2 ก.พ. - 4 ก.พ.62
8 ก.พ. - 10 ก.พ.62
9 ก.พ. -11 ก.พ.62
15 ก.พ. - 17 ก.พ.62
16 ก.พ. -18 ก.พ.62
22 ก.พ. - 24 ก.พ.62
23 ก.พ. - 25 ก.พ.62
1 มี.ค. - 3 มี.ค.62
2 มี.ค. - 4 มี.ค.62
8 มี.ค. - 10 มี.ค.62
9 มี.ค. - 11 มี.ค.62
15 มี.ค. - 17 มี.ค.62
16 มี.ค. - 18 มี.ค.62
22 มี.ค. - 24 มี.ค.62
23 มี.ค. - 25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
12,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
13,900
14,900
13,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : พฤศจิกายน   2561  มีนาคม  2562
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ-พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 26 July 2018 11:31

TTNWE01 กัมพูชา นครวัด นครธม ซุปตาร์ ซัวซะไดย 2 วัน 1 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 8,555 (WE )

2018 07 20 171710
รหัสทัวร์: TTNWE01
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 8,555
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 15 ตุลาคม 61
20 – 21 ตุลาคม 61
3 – 4 พฤศจิกายน 61
17 – 18 พฤศจิกายน 61
24 – 25 พฤศจิกายน 61
22 – 23 ธันวาคม 61
29 – 30 ธันวาคม 61
30 – 31 ธันวาคม 61
31 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62
ราคาทัวร์: 10,888
8,555
8,555
8,555
8,555
8,555
10,888
10,888
10,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่

เดินทางเดือน  :  ตุลาคม - ธันวาคม  2561 ( New Year )
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ– สักการะองค์เจ้าจอม –วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)– วัดเพรียพรหมรัตน์– โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ เจ๊กเจ้าบันทายสรี–นครธม –  ตาพรหม – นครวัด-สนามบินสุวรรณภูมิ- กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 20 July 2018 17:29

BTMMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน กระเช้า 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.61-ม.ค.62 เริ่ม 11,900 (SL)

2018 07 10 155341
รหัสทัวร์: BTMMR04
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
6 ต.ค. 61 - 8 ต.ค.61
12 ต.ค.61 -14 ต.ค.61
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
20 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61
21 ต.ค.61 - 23 ต.ค.61
26 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
27 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61
2 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
3 พ.ย.61 - 5 พ.ย.61
9 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
10 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61
16 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
17 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61
23 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
24 พ.ย.61 - 26 พ.ย.61
30 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61 - 3 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61 - 17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61 -24 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
4 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62

11 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
12 ม.ค.62 -14 ม.ค.62
18 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
19 ม.ค.62 - 21 ม.ค.62
25 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
26 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : ตุลาคม  2561 - มกราคม  2562
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุพระธาตุอินทร์แขวน-หงสาว;ดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 July 2018 18:34

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions