• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

STL02 หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 8,999 (QV)

ScreenShot 20181119184317
รหัสทัวร์: STL02
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-09 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
21-23 ธ.ค.61
04-06 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
01-03 ก.พ.62
08-10 ก.พ.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
01-03 มี.ค.62
08-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี – ตลาดเช้า –ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระธาตุหลวง – วัดธาตุหลวงเหนือ  – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาค – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุดำ  หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 19 November 2018 18:56

LPK01 ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 9,888 (QV)

ScreenShot 20181218094634
รหัสทัวร์: LPK01
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-24 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
30ธค.61-1มค.62
04-06 ม.ค.62
05-07 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
01-03 ก.พ.62
02-04 ก.พ.62
08-10 ก.พ.62
09-11 ก.พ.62
15-17 ก.พ.62
16-18 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
01-03 มี.ค.62
02-04 มี.ค.62
08-10 มี.ค.62
09-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 10,888
13,555
13,555
13,955
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบาง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

- ไหว้พระ 9 วัด...หลวงพระบาง"
- เยือนเมืองมรดกโลก/สักการะพระธาตุพูสี
- อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปทัวร์ไหว้พระ 9 วัดดัง !!

Last Updated on Tuesday, 18 December 2018 10:20

LPK03 วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 11,888 (QV)

ScreenShot 20181218102156
รหัสทัวร์: LPK03
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค.62
04-06 ม.ค.62
05-07 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
01-03 ก.พ.62
02-04 ก.พ.62
08-10 ก.พ.62
09-11 ก.พ.62
15-17 ก.พ.62
16-18 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
01-03 มี.ค.62
02-04 มี.ค.62
08-10 มี.ค.62
09-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–เวียงจันทน์-วังเวียง วังเวียง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

- สัมผัสแห่งอารยธรรมล้านซ้างสัมผัสชีถีชีวิตแห่งซาวลาว
- สัมผัสความงามแห่งธรรมซาติโอ้ดอกจำปามาลา งามจริงมิ่งเมืองลาว

STL01 ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.61.-มี.ค 62 เริ่มต้น 8,499 (QV)

ScreenShot 20181119183447
รหัสทัวร์: STL01
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 8,499
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 ธ.ค.61
15- 17ธ.ค.61
22- 24ธ.ค.61
05- 07ม.ค.62
12- 14ม.ค.62
19- 21ม.ค.62
26- 28ม.ค.62
02- 04ก.พ.62
09- 11ก.พ.62
16- 18ก.พ.62
23- 25ก.พ.62
02- 04มี.ค.62
09- 11มี.ค.62
16- 18มี.ค.62
23- 25มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
ราคาทัวร์: 8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
8,499
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – ตลาดมืด – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 19 November 2018 18:39

LPK06 ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกคอนพระเพ็ง 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 8,999 (QV)

ScreenShot 20181218105014
รหัสทัวร์: LPK06
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
30ธค.61-1มค.62
04-06 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
01-03 ก.พ.62
08-10 ก.พ.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
01-03 มี.ค.62
08-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดหลวง - ปากเซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 December 2018 11:04

TTNQV04 ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ Luang Prabang laos 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.61-มีค.62 เริ่มต้น 14,999 (QV)

ScreenShot 20180831154924
รหัสทัวร์: TTNQV04
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 - 7 ตุลาคม 61
12 - 14 ตุลาคม 61
13 - 15 ตุลาคม 61
20 - 22 ตุลาคม 61
16 - 18 พฤศจิกายน 61
7 - 9 ธันวาคม 61
8 - 10 ธันวาคม 61
21 - 23 ธันวาคม 61
30 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
11 - 13 มกราคม 62
16 - 18 กุมภาพันธ์ 62
8 - 10 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 14,999
15,999
16,999
14,999
14,999
15,999
16,999
14,999
18,999
18,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันหยุดปีใหม่
วันหยุดปีใหม่
-
-
-

เดินทางเดือน : ตุลาคม   2561  -  มีนาคม    2562
กรุงเทพมหานคร
–หลวงพระบาง–น้ำตกตาดกวงซี–พระธาตุภูษี–ตลาดไนท์บาร์ซา-
ตักบาตรตอนเช้าเช้า–ตลาดเช้า–พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง–ล่องเรือน้ำโขง–บ้านช่างไห-ถ้ำติ่งหลวงพระบาง–วัดวิชุนราช–พระธาตุหมากโม–เวียงจัน–ประตูชัย–พระธาตุหลวง–กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Friday, 31 August 2018 15:57

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions