• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SMRS02 รัสเซีย Moscow Snow White 6 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 29,999 (W5)

ScreenShot 20181222143221
รหัสทัวร์: SMRS02
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02- 07 ม.ค.62
09 -14 ม.ค.62
16 - 21 ม.ค.62
23 - 28 ม.ค.62
30 - 04 ก.พ.62
06-11 ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
27ก.พ.-04มี.ค.62
06มี.ค.-11มี.ค.62
ราคาทัวร์: 31,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะรานเตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุมซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้ - สุนัขลากเลื่อนไซบีเรียน ฮัสกี้พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - สถานีรถไฟใต้ดิน - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต มอสโคว์ - เตหะราน สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 14:50

PLRS07 CIRCUS PERFECT รัสเชีย 7 วัน 5 คืน เดือน ม.ค- มี.ค 62 เริ่มต้น 53,888 (TG)

ScreenShot 20181214150023
รหัสทัวร์: PLRS07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 53,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29ธ.ค.-4ม.ค.62
26ม.ค.-1ก.พ.62
27ก.พ.-5มี.ค.62
20-26 มี.ค.62
30มี.ค.-5เม.ย.62
ราคาทัวร์: 66,999
53,888
53,888
53,888
53,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือดSAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUMIZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 18:37

BOTG201 รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก EP2 7 วัน 5 คืน เดือน มค.-กพ.62 ราคา 69,900 (TG)

ScreenShot 20181112141143
รหัสทัวร์: BOTG201
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 69,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-22 ม.ค.62
23-29 ม.ค.62
30 ม.ค.-5ก.พ.62
13-19 ก.พ.62
20-26 ก.พ.62
27ก.พ.-5มี.ค.62
ราคาทัวร์: 69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ถนนอารบัต – ละครสัตว์มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามหาแสงเหนือHusky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – หมู่บ้านพุชกินSaspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHAท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 14:16

SMRS01 รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน เดือน มีค-พค.62 เริ่มต้น 46,555 (KC)

ScreenShot 20190112145450
รหัสทัวร์: SMRS01
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 46,555
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 มี.ค.62
23-28 มี.ค.62
05-10 เม.ย.62
13-18 เม.ย.62
19-24 เม.ย.62
26- 01 พ.ค.62
03-08 พ.ค.62
11-16 พ.ค.62
17- 22 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 45,555
45,555
49,555
51,555
48,555
48,555
47,555
46,555
46,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตีสแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุมพระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาเซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 12 January 2019 15:28

BTRUS02 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค. เริ่มต้น 45,900 (QR)

2018 07 26 102609
รหัสทัวร์: BTRUS02
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 ต.ค. - 8 ต.ค. 61
17 ต.ค. - 22 ต.ค. 61
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 61
14 พ.ย. - 19 พ.ย. 61
5 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
45,900
45,900
46,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ตุลาคม - ธันวาคม  2561
สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินโดฮาสนามบินโดฮา•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควาเมืองมอสโคว•พระราชวังเคลมลิน•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์•โบถส์อัสสัมชัญ• จัตุรัสแดง •มหาวิหารเซนต์บาซาร์กอร์ส•โบสถ์โฮลีทรีนิตี้•โบสถ์อัสสัมชัญ•บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์•ตลาดอิสไมโลโว•ชมการแสดงละครสัตว์สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•สนามบินโดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 26 July 2018 14:51

SMRS03 รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 4 คืน เดือน กพ.62 เริ่มต้น 54,555 (QR)

ScreenShot 20190112153021
รหัสทัวร์: SMRS03
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 54,555
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-28 ก.พ. 62
28ก.พ.-06มี.ค.62
ราคาทัวร์: 54,555
54,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮาโดฮา - มอสโคว์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - สแปร์โร่ฮิลล์ - ตลาดอิสมายลอฟกี้ มอสโคว์ - มูร์มันสค์ -หมู่บ้านซามิ - ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าหาแสงเหนือ อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ตามล่าหาแสงเหนือมูร์มันสค์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้ามสรรพสินค้ากุม - วิหารเซนต์ซาเวียร์ -ถนนอารบัตโดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 12 January 2019 15:55

CZGDME08 รัสเซีย มอสโคว์ สุนัขลากเลื่อน GLOSSY 8 วัน 5 คืน เดือน พย.61 - กพ.62 เริ่มต้น 39,999 (EY)

ScreenShot 20181112164901
รหัสทัวร์: CZGDME08
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-18 พ.ย.61
03-10 ธ.ค.61
05-12 ธ.ค.61
27ม.ค.-03ก.พ.62
17-24 กพ.62
25ก.พ.-4มี.ค.62
ราคาทัวร์: 39,999
40,999
40,999
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัตเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนินเมืองมอสโคว์ - เมืองซารกอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน เมืองมอสโคว์- ห้างยูโรเปียน มอล เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นางชี เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯประเทศไทย

Last Updated on Monday, 12 November 2018 17:04

SMRS04 รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์ 8 วัน 5 คืน วันที 26 ก.พ. 62 - 05 มี.ค. 62 ราคา 62,555 (QR)

ScreenShot 20190112161032
รหัสทัวร์: SMRS04
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 62,555
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26ก.พ.-5มี.ค.62
ราคาทัวร์: 62,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา โดฮา - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - จตุรัสแดง - วิหาเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าหาแสงเหนืออนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ตามล่าหาแสงเหนือ มูร์มันสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์แห่งหยดเลือด - วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ พระราชวังฤดูร้อน -พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังแคทเธอรีน - โดฮาโดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

Last Updated on Saturday, 12 January 2019 16:20

BOTG202 รัสเซีย มอสโคว เซนปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน เดือน มีค.-มิย.62 ราคา 55,900 (TG)

2019 02 04 185137
รหัสทัวร์: BOTG202
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-12 มี.ค.62
13-19 มี.ค.62
17-23 มี.ค.62
24-30 เม.ย.62
08-14 พ.ค.62
22-28 พ.ค.62
05-11 มิ.ย.62
19-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 55,900
55,900
55,900
55,900
55,900
55,900
55,900
55,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ กรุงมอสโคว์–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–สถานีรถไฟใต้ดินกมอสโคว์–ถนนอารบัต มอสโคว์–Sapsan train –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์–มหาวิหารเซนต์ไอแซคพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราวังแคทเธอรีน –Sapsantrain – มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์–OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 04 February 2019 19:02

SMRS10 Frozen Murmansk ตามล่าหาเเสงเหนือ 8 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 เริ่มต้น 50,999 (W5)

ScreenShot 20190112160518
รหัสทัวร์: SMRS10
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 50,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-21 ม.ค.62
28-04 ก.พ.62
04-11 ก.พ.62
25ก.พ.-5มี.ค.62
04 -11 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 50,999
52,999
52,999
52,999
54,999
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะรานมอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนืออนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ตามล่าหาแสงเหนือ เมืองมูร์มันสค์ - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์- ถนนอารบัตมอสโคว์ - เตหะราน สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 12 January 2019 16:09

BOTG93 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.- ธ.ค.61.ราคา 38,988 (TG)

2018 05 16 180124
รหัสทัวร์: BOTG93
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 38,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 สิงหาคม 61
5 - 9 กันยายน 61
12-16 กันยายน 61
7–11พฤศจิกายน 61
21–25พฤศจิกายน 61
12-16 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 38,988
39,998
39,998
39,998
39,998
39,998
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำMoskva - มอสโคว์– พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต - มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–โบสถ์โฮลีทรินิตี้–โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET–
ชมโชว์ละครสัตว์ - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์

Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 18:05

SMRS12_KC รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ AURORA 7 วัน 5 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 52,555 (KC)

2018 05 18 184737
รหัสทัวร์: SMRS12_KC
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 พ.ย. 61- 15 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61- 23 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61- 06 ธ.ค. 61
07 ธ.ค. 61- 13 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61- 16 ธ.ค. 61
21 ม.ค. 62- 27 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62- 03 ก.พ. 62
04 ก.พ. 62- 10 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62- 17 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62- 24 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62- 10 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 54,555
54,555
55,555
56,555
55,555
52,555
52,555
53,555
53,555
52,555
53,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-อัลมาตี-มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน -จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม - มอสโคว์-มูร์มันสค์-หมู่บ้านซามิ -ขับรถสโนโมบิล-ตามล่าหาแสงเหนือ - อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ -พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง -ตามล่าหาแสงเหนือ - มูรมันสก์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - มอสโคว์ - อัลมาตี สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:01

BTDME01 รัสเชีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-พ.ค62 เริ่มต้น 48,900 (TG)

2019 02 15 170151
รหัสทัวร์: BTDME01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-28 ก.พ.62
16-21 มี.ค.62
04-09 พ.ค.62
18-23 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 48,900
54,900
48,900
54,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถสอัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์สถานีรถไฟความเร็สูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอลพระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ •พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ห้างสรรพสินค้าเวกัส•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโควสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 17:36

SMRS14 รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืนเดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 45,555 (KC)

2018 06 06 172745
รหัสทัวร์: SMRS14
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 45,555
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 07 ส.ค. 61
16 - 21 ส.ค. 61
14 - 19 ก.ย. 61
28 กย.- 03 ต.ค. 61
13 - 18 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 01 พ.ย. 61
10 - 15 พ.ย. 61
24 - 29 พ.ย. 61
08 - 13 ธ.ค. 61
17 - 22 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62 - 05 ก.พ. 62
21 - 26 ก.พ. 62
ราคาทัวร์: 45,555
45,555
45,555
45,555
46,555
46,555
46,555
46,555
46,555
46,555
47,555
47,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 17:37

BTDME02 รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-พ.ค.62 เริ่มต้น 42,900 (SU) สงกรานต์

2019 02 15 174142
รหัสทัวร์: BTDME02
สายการบิน: SU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
09-13 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
45,900
42,900
43,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ •ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว•กรุงมอสโคว์•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลตลาดอิสไมโลโว่ • ตึกOSTANKINO•หมู่บ้านโคโลเมนสโคว • แต่งกายชุดประจำชาติในวังไม้สถานีรถไฟใต้ดิน•พระราชวังเคมลิน •พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์•โบสถ์อัสสัมชัญ•ชมระฆัพระเจ้าซาร์และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์•มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ •จัสตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิลห้างสรรพสินค้ากุม • ละครสัตว์สนามบินสุวรรณภูมิ•กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 18:06

WDR02 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.62-มิ.ย.62 เริ่มต้น 39,999 (TG)

ScreenShot 20181214145800
รหัสทัวร์: WDR02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 27 ม.ค.62
27ก.พ.–3 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค.62
17 – 21 เม.ย.62
01 – 05 พ.ค.62
05 – 09 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
40,999
41,999
40,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัตสุนัขลากเลื่อน – IZMAILOVO MARKET – CIRCUS เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 15:06

BTDME08 รัสเชีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน เดือน เม.ย.-พ.ค.62 เริ่มต้น 55,900 (TG)

2019 02 15 181153
รหัสทัวร์: BTDME08
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 55,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 -05 เม.ย.62
08 -14 เม.ย.62
11 -17 พ.ค.62
25 -31 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 59,900
61,900
56,900
55,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ตลาดอิสไมโลโว่•หอส่งสัญญาณโทรทัศน์Ostankino Tower•หมู่บ้านโคโลเมนสโควแต่งชุดประจำชาติ• จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM•มหาวิหารเซนต์บาซิล•ชมการแสดงละครสัตว์สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอลพระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ •พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ โบสถ์หยดเลือด Outletoulkovo Village• สถานีรถไฟความเร็วสูง •เมืองมอสโคว์•สถานีรถไฟใต้ดิน Metro ช้อปปิ้งถนนอารบัต พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์•โบสถ์อัสสัมชัญ•ชมระฆัพระเจ้าซาร์และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์•มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินโดโมเดโดโว่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 18:27

ZGDME03 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก WONDERFUL 6 วัน 4 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 52,888 (TG)

2018 05 22 181902
รหัสทัวร์: ZGDME03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 52,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 - 16 ส.ค. 61
15 - 20 ก.ย. 61
13 - 18 ต.ค. 61
20 - 25 ต.ค. 61
10 - 15 พ.ย. 61
1 - 6 ธ.ค. 61
8 - 13 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 56,888
56,888
58,888
58,888
54,888
58,888
58,888
58,888
60,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ - ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - เมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 18:26

BTRUS03 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 8 วัน 5 คืน เดือน พ.ย.61 ราคา 57,900 (EK)

2018 08 06 112337
รหัสทัวร์: BTRUS03
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 57,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 14 พ.ย. 61
21 - 28 พ.ย. 61
28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 57,900
57,900
57,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤศจิกายน  2561.
สนามบินสุวรรณภูมิ
•สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินโดโมเดโดโว•เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล•มหาวิหารเซนต์เดอะ-ตลาดอิสไมโลโว่ •สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา -พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง•มหาวิหารเซนต์บาซิล•ถนนอาร์บัตสตรีท •การแสดงละครสัตว์-สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก•พระราชวังฤดูหนาว•พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ •โบสถ์หยดเลือด วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์และปอล •พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ•รับประทานอาหารเย็น ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวรัสเซีย-พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์•ชอปปิ้งที่เอาท์เลต วิลเลจ •สนามบินพัลโคโวเซนต์ปิเตอร์สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 06 August 2018 11:26

ZGDME06 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ABSOLUTE 8 วัน 5 คืน เดือน กค.ธค.61 เริ่มต้น 48,888 (EY)

2018 05 22 183238
รหัสทัวร์: ZGDME06
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 48,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561
12 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 23 กันยายน 2561
23 – 30 กันยายน 2561
09 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 20 ตุลาคม 2561
17 – 24 ตุลาคม 2561
20 – 27 ตุลาคม 2561
03 – 10 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 48,888
51,888
48,888
48,888
49,888
50,888
51,888
51,888
49,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - สนามบินมอสโคว์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 18:36

CZGDME10 รัสเซีย GREATEST 8 วัน 5 คืน เดือน ธค.61 - มีค.62 เริ่มต้น 47,999 (QR)

ScreenShot 20181112155455
รหัสทัวร์: CZGDME10
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 47,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-13 ธค.61
13-20 ธค.61
23-30 ธค.61
25ธค.61-1มค.62
26ธค.61-2มค.62
29ธค.61-5มค.62
30ธค.61-6มค.62
17-24 มค.62
19-26 มค.62
21-28 มค.62
24-31มค.62
27มค.-3กพ.62
12-19 กพ.62
17-24 กพ.62
24กพ.-3มีค.62
3-10 มีค.62
10-17 มีค.62
17-24 มีค.62
ราคาทัวร์: 47,999
47,999
59,999
62,999
62,999
59,999
62,999
49,999
49,999
49,999
49,999
55,999
53,999
53,999
53,999
53,999
53,999
53,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมือมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - ชมการแสดงละครสัตว์เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเอร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีนเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือดเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล -มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ - ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 12 November 2018 16:47

ZGDME12 รัสเซีย แสงเหนือ AURORA 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 65,999 (TG)

2018 07 31 145201
รหัสทัวร์: ZGDME12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 65,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 09 ธันวาคม 61
05 - 11 ธันวาคม 61
08 – 14 ธันวาคม 61
10 – 16 ธันวาคม 61
12 – 18 ธันวาคม 61
22 – 28 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 66,999
71,999
66,999
66,999
65,999
66,999
79,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันหยุดปีใหม่

เดินทางเดือน : ธันวาคม  2561 ( ปีใหม่ )
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย -เมืองมูร์มันสค์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมืองมูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมืองมูร์มันสค์ - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมือมอสโคว์ ประเทศรัสเซียเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ชมการแสดงละครสัตว์ เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 15:11

FSHG02 รัสเซีย ล่าแลงเหลือ 8 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.62 ราคา 59,900 (EK)

ScreenShot 20181217150227
รหัสทัวร์: FSHG02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-23 ม.ค.62
17-24 ม.ค.62
18-25 ม.ค.62
22ก.พ–1มี.ค.62
27ก.พ–6มี.ค.62
ราคาทัวร์: 59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – ล่องเรือมอสโคว์- สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง–คาบสมุทรโคลา -มูร์มันสก์– กิจกรรมล่าแสงเหนือมูร์มันสก์– หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามี– ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – Husky Sledding – กิจกรรมล่าแสงเหนือเมืองมูร์สมันสก์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – อนุสาวรีย์อโลชา พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ – กิจกรรมล่าแสงเหนือเมืองมูร์มันสก์–มอสโคว์– มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– สแปร์โรว์ฮิลล์–รัสเซียนเซอร์คัสตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 December 2018 15:15

ZGDME14 รัสเซีย นิวเยรูซาเล็ม ANGELA 7 วัน 4 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 36,888 (SQ)

2018 06 06 151507
รหัสทัวร์: ZEDME14
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 14 สิงหาคม 2561
12 - 18 กันยายน 2561
24 - 30 ตุลาคม 2561
14 - 20 พฤศจิกายน 2561
05 - 11 ธันวาคม 2561
27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 36,888
36,888
37,888
36,888
38,888
43,888
หมายเหตุ วันแม่
-
-
-
วันพ่อ
วันขึ้นปีใหม่

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์- ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - มอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 23 August 2018 14:53

FSHG03 มอสโค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 49,900 (EK)

ScreenShot 20181217151658
รหัสทัวร์: FSHG03
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25ธ.ค.-1 ม.ค.62
26ธ.ค.-2 ม.ค.62
28ธ.ค.-4 ม.ค.62
29ธ.ค.-5 ม.ค.62
30ธ.ค.-6 ม.ค.62
22-29 ม.ค.62
14-20 ก.พ.62
27ก.พ.– 6มี.ค.62
12-19 มี.ค.62
13-20 มี.ค.62
15-22 มี.ค.62
19-26 มี.ค.62
22-29 มี.ค.62
27มี.ค.–3เม.ย.62
ราคาทัวร์: 59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัทพระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัสสถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาวพระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัสมหาวิหารไอแซค–Outlet Village Pulkovoดูไบ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 December 2018 15:32

GTTRS02 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน เดือน มีค.-มิย.62 เริ่มต้น 49,900 (HY)

2019 01 25 162015
รหัสทัวร์: GTTRS02
สายการบิน: WY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27มี.ค.-3เม.ย.62
10 – 17 เม.ย.62
24เม.ย.-1พ.ค.62
15 – 22 พ.ค.62
12 – 19 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 49,900
55,900
52,900
52,900
52,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์มอสโคว์ – เนินเขาสแปโรว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล–พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ –ช๊อปปิ้งย่านถนนอาราบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน ซากรอสค์– วิหารเซนต์ซาเวียร์ –เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก–พระราชวังแคทเธอรีน- โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซก – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ)– พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ- ทาซเค้นท์– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 16:35

GTTRS11.1 รัสเซีย แสงเหนือ มอสโคว์ มูรมันสก์ ซากรอส 7 วัน 4 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 79,900 (TG)

ScreenShot 20181214101001
รหัสทัวร์: GTTRS11.1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 79,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26ธ.ค.61-1มค.62
16-22 ก.พ.62
02-08 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 83,900
79,900
79,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มอสโคว์ มอสโคว์-มูรมันสก์ มูรมันสก์-มอสโคว์ มอสโคว์-กรุงเทพฯ

• ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม
• สนุกกับการขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ
• นั่งรถลากเลื่อน โดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ที่ Husky Farm และกวางเรนเดียที่ Sami Village
• เที่ยวจุใจมอสโคว์ ซากรอส

Last Updated on Friday, 14 December 2018 10:17

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions