• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BTIST01 ตุรกี อิสตันบูล ชมดินแดนสองทวีป 8 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 31,900 (TK)

ScreenShot 20181130140955
รหัสทัวร์: BTIST01
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-17 ม.ค.62
17-24 ม.ค.62
23-30 ม.ค.62
30-06 ก.พ.62
07-14 ก.พ.62
13-20 ก.พ.62
28ก.พ.-7มี.ค.62
07-14 มี.ค.62
14-21 มี.ค.62
21-28 มี.ค.62
28มี.ค.-4เม.ย.62
18-25 เม.ย.62
25-เม.ย.-2พ.ค.62
ราคาทัวร์: 31,900
31,900
32,900
32,900
32,900
32,900
31,900
32,900
31,900
32,900
32,900
35,900
32,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ •บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)ตุรกี •สนามบินอิสตันบูล• ชานัคคาเล่•นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์•ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด • ชมเมืองโบราณทรอยเมืองอิสเมียร์•โรงงานผลิตเสื้อหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส •บ้านพระแม่มารี •คุชาดาสึคุชาดาสึ• ปามมุคคาเล•ปราสาทปุยฝ้าย• คอนย่าคัปปาโดเกีย•สถานีคารวาน •พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอมือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบำหน้าท้องอังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม • สุสานท่านอาตาร์เติร์ก•อิสตันบูลบลูมอสก์•อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม• ฮายาโซฟอา•พระราชวังทอปกาปึ•ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต•สนามบินอิสตันบูลสนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 30 November 2018 15:07

HG14B Turkey Saver 10 วัน 7 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคา 29,999 (EK)

ScreenShot 20181123184944
รหัสทัวร์: HG14B
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-11 ธ.ค.61
06-15 ธ.ค.61
18-27 ม.ค.62
23ม.ค.–1ก.พ.62
25ม.ค.–3ก.พ.62
31ม.ค.–9ก.พ.62
01-10 ก.พ.62
08-17 ก.พ.62
13-22 ก.พ.62
14-23 ก.พ.62
15-24 ก.พ.62
26ก.พ.-7 มี.ค.62
28ก.พ.-9 มี.ค.62
01-10 มี.ค.62
08-17 มี.ค.62
15 -24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน– พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่ เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย– อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึบ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ –เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ –พิพิธภัณฑกลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่าเมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน– ดูไบดูไบ – สุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 27 November 2018 14:53

BTTUK03 ตุรกี อิสตันบูล ริเวียร่า เมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน เดือน ธ.ค.61-กพ.62.เริ่มต้น 39,900 (QR)

ScreenShot 20181105175553
รหัสทัวร์: BTTUK03
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-28 ธ.ค.61
26ธ.ค.61-4ม.ค.62
23ม.ค.62-1ก.พ.62
06-15 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 48,900
49,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ • สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินฮาหมัด • สนามบินอิสตันบูล • เมืองอิสตันบูล • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัสบลูมอสก์ •อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา • พระราชวังทอปกาปึ •สไปซ์มาเก็ตอิสตันบูล • เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย • แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน คุชาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองอันตัลยา หอคอยฮิเดอร์ริค • ย่านเมืองเก่า •ประตูชัยเฮเดรียน • ล่องเรืออ่าวอันตัลยา • เมืองคัปปาโดเกีย ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม•นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • เมืองอาการ่า เมืองคัปปาโดเกีย •เมืองอังการา•สุสานอาตาเติร์ก•ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซนโบก้า กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 November 2018 18:08

HG14B ตุรกี Saver 10 วัน 7 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคา 29,999 (EK)

ScreenShot 20181217154524
รหัสทัวร์: HG14B
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-27 ม.ค.62
23ม.ค.–1ก.พ.62
25ม.ค.–3ก.พ.62
31ม.ค.–9ก.พ.62
01-10 ก.พ.62
08-17 ก.พ.62
13-22 ก.พ.62
14-23 ก.พ.62
15-24 ก.พ.62
26 ก.พ.-7มี.ค.62
28ก.พ.–9มี.ค.62
01-10 มี.ค.62
08-17 มี.ค.62
15 -24มี.ค.62
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน– พระราชวังทปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่ เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย– อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึบ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ –เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย – นคใต้ดินไคมัคลึ –พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่าเมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน– ดูไบดูไบ – สุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 17 December 2018 17:25

CZGIST01 ตุรกี พัก รร. สไตส์ถ้ำ BOND 9 วัน 6 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น (TK)

ScreenShot 20181217100458
รหัสทัวร์: CZGIST01
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 30,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 17 ม.ค.62
10 – 18 ม.ค.62
11 – 19 ม.ค.62
12 – 20 ม.ค.62
13 – 21 ม.ค.62
14 – 22 ม.ค.62
15 – 23 ม.ค.62
16 – 24 ม.ค.62
17 – 25 ม.ค.62
18 – 26 ม.ค.62
19 – 27 ม.ค.62
20 – 28 ม.ค.62
21 – 29 ม.ค.62
22 – 30 ม.ค.62
23 – 31 ม.ค.62
25ม.ค.–2ก.พ.62
26ม.ค.–3ก.พ.62
27ม.ค.–4ก.พ.62
30ม.ค.–7ก.พ.62
01 – 09 ก.พ.62
02 – 10 ก.พ.62
03 – 11 ก.พ.62
08 – 16 ก.พ.62
09 – 17 ก.พ.62
10 – 18 ก.พ.62
14 – 22 ก.พ.62
15 – 23 ก.พ.62
16 – 24 ก.พ.62
17 – 25 ก.พ.62
20 – 28 ก.พ.62
21ก.พ.–1 มี.ค.62
22ก.พ.–2 มี.ค.62
23ก.พ.–3 มี.ค.62
24ก.พ.–4 มี.ค.62
27ก.พ.–7 มี.ค.62
28ก.พ.–8 มี.ค.62
01 – 09 มี.ค.62
02 – 10 มี.ค.62
06 – 14 มี.ค.62
07 – 15 มี.ค.62
08 – 16 มี.ค.62
09 – 17 มี.ค.62
10 – 18 มี.ค.62
13 – 21 มี.ค.62
14 – 22 มี.ค.62
15 – 23 มี.ค.62
16 – 24 มี.ค.62
17 – 25 มี.ค.62
20 – 28 มี.ค.62
21 – 29 มี.ค.62
22 – 30 มี.ค.62
23 – 31 มี.ค.62
24มี.ค.–1เม.ย.62
27มี.ค.–4เม.ย.62
28มี.ค.–5เม.ย.62
29มี.ค.–6เม.ย.62
30มี.ค.–7เม.ย.62
31มี.ค.–8เม.ย.62
ราคาทัวร์: 30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
30,999
30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์กเมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปออนเมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแบดาร์ดแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสรัส - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิมท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 17 December 2018 12:25

SMTR02 ตุรกี เมืองทรอย Visiting in Winter 9 วัน 6 คืน เดือน กพ-มค.62 เริ่มต้น 33,900 (TK)

ScreenShot 20190112163530
รหัสทัวร์: SMTR02
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-13 ก.พ.62
07-15 ก.พ.62
26-06 มี.ค.62
01- 09 มี.ค.62
18- 26 มี.ค.62
25มี.ค.-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล (บินตรงไม่แวะ)อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ คูซาดาซึ - เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ คอนย่า - คัปปาโดเกีย คัปปโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่าอิสตันบูล สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 12 January 2019 16:58

CZGIST10 ตุกี นอน รร. สไตส์ถ้ำ JARRR 9 วัน 6 คืน เดือน มค-กพ.62 เริ่มต้น 28,999 (TK)

ScreenShot 20190112170337
รหัสทัวร์: CZGIST10
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-30 ม.ค.62
02-10 ก.พ.62
03 –11 ก.พ.62
08 –16 ก.พ.62
09 –17 ก.พ.62
10 –18 ก.พ.62
14 –22 ก.พ.62
16 –24 ก.พ.62
20 –28 ก.พ.62
21ก.พ.-1มี.ค.62
22ก.พ.-2มี.ค.62
23ก.พ.-3มี.ค.62
24ก.พ.-4มี.ค.62
27ก.พ.-7มี.ค.62
28ก.พ.-8มี.ค.62
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรมิก - โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ- หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชนัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Saturday, 12 January 2019 17:13

SMTR03 ตุรกี บินตรงจากภูเก็ต THE MARVELUS 8 วัน 6 คืน วันที่ 11-18 เมย.62 ราคา 38,900 (TK)

ScreenShot 20181207144332
รหัสทัวร์: SMTR03
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-18เม.ย.62
ราคาทัวร์: 38,900
หมายเหตุ

ภูเก็ต (ท่าอากาศยาน จ. ภูเก็ต) - อิสตันบูล (บินตรงไม่แวะ) - ไกเซรี - คัปปาโดเกียคัปปาโดเกีย (โปรแกรมพิเศษนั่งบอลลูน) - คอนย่าคอนย่า - ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - ไอวาลิคไอวาลิค - ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล อิสตันบูล ภูเก็ต (ท่าอากาศยาน จ. ภูเก็ต)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 14:49

GIST08 ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย FEVER 9 วัน 6 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 33,900 (TK)

ScreenShot 20181123184944
รหัสทัวร์: GIST08
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 17 ม.ค.62
16 – 24 ม.ค.62
23 – 31 ม.ค.62
30ม.ค.–7 ก.พ.62
06 – 14 ก.พ.62
13 - 21 ก.พ.62
20 – 28 ก.พ.62
27ก.พ.–7 มี.ค.62
06 – 14 มี.ค.62
13 – 21 มี.ค.62
20 – 28 มี.ค.62
03 – 11 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
34,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัมเมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้าพระแม่มารี –เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ –ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่าอิสตันบูล– พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสBLUE MOSQUE– วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต  สนามบินอิสตันบูล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 18:52

SMTR04 Frozen Murmansk ตามล่าหาเเสงเหนือ 8 วัน 5 คืน เดือน ธค.-มีค.62 เริ่มต้น 50,999 (W5)

ScreenShot 20181207145027
รหัสทัวร์: SMTR04
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 50,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-31ธ.ค.61
07-14 ม.ค.62
14-21 ม.ค.62
28ม.ค.-4ก.พ.62
04-11 ก.พ.62
25กพ.-5มีค.62
04-11 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 56,999
50,999
50,999
52,999
52,999
52,999
54,999
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะรานเตหะราน - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุมมอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือเมืองมูร์มันสค์ - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัตมอสโคว์ - เตหะรานสมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 15:01

GIST09 ตุรกี พักโรงแรมถ่ำ RIVIERA FEVER 10 วัน 7 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 เริ่มต้น 34,900 (TK)

ScreenShot 20181123183520
รหัสทัวร์: GIST09
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18–27 ม.ค.62
14–23 ก.พ.62
23มี.ค.-1เม.ย.62
ราคาทัวร์: 34,900
35,900
35,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัมเมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี –เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ –ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส อันตาเลีย –ฮิดิร์ลิคทาวเวอร์ – ท่าเรือโบราณ – ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่ง ตุรกี คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล– พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสBLUE MOSQUE– วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็น้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต –– สนามบินอิสตันบูลกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 18:41

SMTR08 ตุรกี มหัศจรรย์ Fantastic 9 วัน 6 คืน เดือน พย.61 - มีค.62 เริ่มต้น 28,927 (W5)

ScreenShot 20181003100809
รหัสทัวร์: SMTR08
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 28,927
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 พ.ย. 61 - 09 พ.ย. 61
08 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
06 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 01 ก.พ. 62
08 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62 - 01 มี.ค. 62
01 มี.ค. 62 - 09 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 28,927
28,927
28,927
28,927
32,927
28,927
34,927
28,927
28,927
28,927
28,927
32,927
28,927
28,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน เตหะราน - อิสตันบูล อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีเมียร์อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า อังการ่า - เตหะรานสมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 03 October 2018 10:14

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions