• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

PRTUR01 ตุรกี Luxury Riviera (มีบินภายใน) 8 วัน 5 คืน เดือน เมย.62 ราคา 49,900 (TK)

2019 02 07 162731
รหัสทัวร์: PRTUR01
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-17 เม.ย.62
13-20 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่ปามุคคาเล่-อันตาเลีย เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล อิสตันบูลกรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 16:33

HNTK03 ตุรกี POPULAR บินภายใน 2 ขา 8 วัน 5 คืน เดือน กพ.-มิย.62 เริ่มต้น 37,999 (TK)

2019 02 01 100817
รหัสทัวร์: HNTK03
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 37,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-27 มี.ค.62
08-15 เม.ย.62
09-16 เม.ย.62
23-30 พ.ค.62
05-12 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 37,999
47,999
47,999
37,999
37,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)อิสตันบูล-อิชเมียร์ (บินภายใน)-เมืองโบราณเอฟเฟซุส-บ้านพระแม่มารีปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่าพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คาราวานสไลน์-** พิเศษ ! โชว์ระบำหน้าท้อง [เครื่องดื่มไม่อั้น]OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์-อิสตันบูล (บินภายใน)Blue Mosque สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำเยราบาติน-พระราชวังทอปกาปึพระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสตลาดสไปซ์มาร์เก็ต- สนามบิน กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 February 2019 10:18

AZGTPE48 ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มแกะ AMAZING 5 วัน 4 คืน เดือน เมย.-มิย.62 เริ่มต้น 24,999 (TG)

2019 02 14 171723
รหัสทัวร์: AZGTPE48
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
05-09 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
26-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 25,999
24,999
24,999
26,999
25,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิวCOSMETIC SHOP–MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 17:52

PRTUR07 ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ WOW 8 วัน 5 คืน เดือน กพ-มีค.62 เริ่มต้น 32,900 (TK)

2019 02 07 163508
รหัสทัวร์: PRTUR07
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-09 มี.ค.62
03-10 มี.ค.62
09-16 มี.ค.62
10-17 มี.ค.62
16-23 มี.ค.62
17-24 มี.ค.62
23-30 มี.ค.62
24-31 มี.ค.62
30มี.ค.-6เม.ย.62
31มี.ค.-7เม.ย.62
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
34,900
34,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปพระราชวังโดลมาบาเชเมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุสช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้ายเมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้องพิพิภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่ากรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 16:48

BOTK301 ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 35,900 (TK)

2019 01 31 142830
รหัสทัวร์: BOTK301
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 16 เม.ย.62
24เม.ย.-2พ.ค. 62
17 - 25 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 37,900
35,900
35,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอิสตันบูล–เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองคูซาดาซี–เมืองโราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารีHouse of Virgin Maryเมืองปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)– เมืองเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า –พิพิธภัณฑเมฟลานา–คัปปาโดเกีย–ชมระบำหน้าท้องตรุกี นครใต้ดินไคมัคลึ–เมืองเกอเรเม–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–กรุงอังการาล่องเรือชมช่องแคบบอสอรัส–ตลาดสไปซ์ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 14:46

PRTUR09 ตุรกี ลานสกี Premium 10 วัน 7 คืน เดือน มีค.62 ราคา 49,900 (TK)

2019 02 07 172604
รหัสทัวร์: PRTUR09
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 21 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-17 มี.ค.62
22-31 มี.ค.62
29มี.ค.-7เม.ย.62
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
50,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูลฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาชเชล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์ เมืองชานัคคาเลม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึบ้พระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนย่าเมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโเกีย-โชว์ระบำหน้าท้องนครใต้ดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 17:43

BTIST01 ตุรกี อิสตันบูล ชมดินแดนสองทวีป 8 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 31,900 (TK)

ScreenShot 20181130140955
รหัสทัวร์: BTIST01
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-17 ม.ค.62
17-24 ม.ค.62
23-30 ม.ค.62
30-06 ก.พ.62
07-14 ก.พ.62
13-20 ก.พ.62
28ก.พ.-7มี.ค.62
07-14 มี.ค.62
14-21 มี.ค.62
21-28 มี.ค.62
28มี.ค.-4เม.ย.62
18-25 เม.ย.62
25-เม.ย.-2พ.ค.62
ราคาทัวร์: 31,900
31,900
32,900
32,900
32,900
32,900
31,900
32,900
31,900
32,900
32,900
35,900
32,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ •บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)ตุรกี •สนามบินอิสตันบูล• ชานัคคาเล่•นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์•ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด • ชมเมืองโบราณทรอยเมืองอิสเมียร์•โรงงานผลิตเสื้อหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส •บ้านพระแม่มารี •คุชาดาสึคุชาดาสึ• ปามมุคคาเล•ปราสาทปุยฝ้าย• คอนย่าคัปปาโดเกีย•สถานีคารวาน •พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอมือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบำหน้าท้องอังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม • สุสานท่านอาตาร์เติร์ก•อิสตันบูลบลูมอสก์•อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม• ฮายาโซฟอา•พระราชวังทอปกาปึ•ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต•สนามบินอิสตันบูลสนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 30 November 2018 15:07

SMTR02 ตุรกี เมืองทรอย Visiting in Winter 9 วัน 6 คืน เดือน กพ-มค.62 เริ่มต้น 33,900 (TK)

ScreenShot 20190112163530
รหัสทัวร์: SMTR02
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-13 ก.พ.62
07-15 ก.พ.62
26-06 มี.ค.62
01- 09 มี.ค.62
18- 26 มี.ค.62
25มี.ค.-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล (บินตรงไม่แวะ)อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ คูซาดาซึ - เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ คอนย่า - คัปปาโดเกีย คัปปโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่าอิสตันบูล สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 12 January 2019 16:58

BTIST03 ตุรกี อิสตันบูล โรงแรมถ่ำ 8 วัน 5 คืน เดือน เม.ย.62 เริ่มต้น 39,900 (TK)

2019 02 05 170535
รหัสทัวร์: BTIST03
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-09 เม.ย.62
17-24 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ •ตุรกี สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน)• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม •หุบเขานกพิราบ•ชมโรงงผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ•เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เฟลาน่าคอนย่า •ปามุคคาเล •ปราสาทปุยฝ้าย เอฟฟิซุส•โรงงานผลิตเสื้อหนัง •เมืองโบราณ•บ้านพระแม่มารี •ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส•ท่อากาศยานอิสตันบูล•อิสตันบูลบลูมอสก์•อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด•ฮายาโซฟีย •พระราชวังทอปกาปึ•สไปซ์มาเก็ตล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•สวนอิเมอร์แกนด์ •ตลาดแกรนด์บาซาร์ • สนามบินอิสตันบูล สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 17:16

SMTR03 ตุรกี บินตรงจากภูเก็ต THE MARVELUS 8 วัน 6 คืน วันที่ 11-18 เมย.62 ราคา 38,900 (TK)

ScreenShot 20181207144332
รหัสทัวร์: SMTR03
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-18เม.ย.62
ราคาทัวร์: 38,900
หมายเหตุ

ภูเก็ต (ท่าอากาศยาน จ. ภูเก็ต) - อิสตันบูล (บินตรงไม่แวะ) - ไกเซรี - คัปปาโดเกียคัปปาโดเกีย (โปรแกรมพิเศษนั่งบอลลูน) - คอนย่าคอนย่า - ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - ไอวาลิคไอวาลิค - ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล อิสตันบูล ภูเก็ต (ท่าอากาศยาน จ. ภูเก็ต)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 14:49

CZGIST01 ตุรกี พัก รร. สไตส์ถ้ำ BOND 9 วัน 6 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น (TK)

ScreenShot 20181217100458
รหัสทัวร์: CZGIST01
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 30,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 17 ม.ค.62
10 – 18 ม.ค.62
11 – 19 ม.ค.62
12 – 20 ม.ค.62
13 – 21 ม.ค.62
14 – 22 ม.ค.62
15 – 23 ม.ค.62
16 – 24 ม.ค.62
17 – 25 ม.ค.62
18 – 26 ม.ค.62
19 – 27 ม.ค.62
20 – 28 ม.ค.62
21 – 29 ม.ค.62
22 – 30 ม.ค.62
23 – 31 ม.ค.62
25ม.ค.–2ก.พ.62
26ม.ค.–3ก.พ.62
27ม.ค.–4ก.พ.62
30ม.ค.–7ก.พ.62
01 – 09 ก.พ.62
02 – 10 ก.พ.62
03 – 11 ก.พ.62
08 – 16 ก.พ.62
09 – 17 ก.พ.62
10 – 18 ก.พ.62
14 – 22 ก.พ.62
15 – 23 ก.พ.62
16 – 24 ก.พ.62
17 – 25 ก.พ.62
20 – 28 ก.พ.62
21ก.พ.–1 มี.ค.62
22ก.พ.–2 มี.ค.62
23ก.พ.–3 มี.ค.62
24ก.พ.–4 มี.ค.62
27ก.พ.–7 มี.ค.62
28ก.พ.–8 มี.ค.62
01 – 09 มี.ค.62
02 – 10 มี.ค.62
06 – 14 มี.ค.62
07 – 15 มี.ค.62
08 – 16 มี.ค.62
09 – 17 มี.ค.62
10 – 18 มี.ค.62
13 – 21 มี.ค.62
14 – 22 มี.ค.62
15 – 23 มี.ค.62
16 – 24 มี.ค.62
17 – 25 มี.ค.62
20 – 28 มี.ค.62
21 – 29 มี.ค.62
22 – 30 มี.ค.62
23 – 31 มี.ค.62
24มี.ค.–1เม.ย.62
27มี.ค.–4เม.ย.62
28มี.ค.–5เม.ย.62
29มี.ค.–6เม.ย.62
30มี.ค.–7เม.ย.62
31มี.ค.–8เม.ย.62
ราคาทัวร์: 30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
30,999
30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์กเมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปออนเมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแบดาร์ดแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสรัส - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิมท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 17 December 2018 12:25

SMTR05 ตุรกี นอน รร. สไตส์ถ้ำ COLORFUL SEASON 8 วัน 6 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 34,900 (PS)

2019 02 07 180138
รหัสทัวร์: SMTR05
สายการบิน: PS
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-18 เม.ย.62
12-19 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 34,900
34,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงอังการ่า (ประเทศตุรกี)อังการ่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ คัปปโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - อิชเมียร์ เปอร์กามัม - ชานัคคาเล่ - อิสตันบูลชานัคคาเล่ - อิสตันบูล อิสตันบูล - ยูเครน สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 18:35

CZGIST12 ตุรกี IRIS BLOSSOM 9 วัน 6 คืน เดือน พค.62 เริ่มต้น 31,999 (TK)

2019 02 07 184141
รหัสทัวร์: CZGIST12
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 31,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 09 พ.ค.62
02 – 10 พ.ค.62
07 – 15 พ.ค.62
08 – 16 พ.ค.62
09 – 17 พ.ค.62
14 – 22 พ.ค.62
15 – 23 พ.ค.62
16 – 24 พ.ค.62
17 – 25 พ.ค.62
19 – 27 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
33,999
33,999
33,999
33,999
31,999
หมายเหตุ

เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซมิก - โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ทุ่งดอกไอริสเมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส -ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส -โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออนเมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ -ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Friday, 08 February 2019 09:37

SMTR06 ตุรกี ทรอย Tulip Festival In Istanbul 2019 9 วัน 6 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น (TK)

2019 02 14 153116
รหัสทัวร์: SMTR06
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-09 เม.ย.62
06-14 เม.ย.62
17-25 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 42,900
42,900
38,900
หมายเหตุ

(ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล (บินตรงไม่แวะ)อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ คูซาดาซึ - เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่คอนย่า - คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่าอิสตันบูล อิสตันบูล สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 15:43

CZIST14 ตุรกี เมืองทรอย เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ 9 วัน 6 คืน เดือน มิย.62 เริ่มต้น 31,999 (TK)

2019 03 14 103948
รหัสทัวร์: CZIST14
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 31,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 09 มิ.ย.62
08 – 16 มิ.ย.62
09 – 17 มิ.ย.62
15 – 23 มิ.ย.62
16 – 24 มิ.ย.62
22 – 30 มิ.ย.62
23มิ.ย.-1ก.ค.62
28มิ.ย.-6ก.ค.62
29มิ.ย.-7ก.ค.62
30มิ.ย.-8ก.ค.62
ราคาทัวร์: 33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
31,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีท่าอากาศยานนานาชาตอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์กเมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกอคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ทุ่งดอกไอริสเมืองปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ทุ่งดอกไอริสเมืองปามุคคาเล่ เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษม เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย -สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 10:52

SMTR07 ตุรกี ล่องเรือบอสฟอรัส SUNRISE 8 วัน 6 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 32,900 (QR)

2019 02 14 161505
รหัสทัวร์: SMTR07
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-09 เม.ย.62
28เม.ย.-5พ.ค.62
07-14พ.ค.62
21-28พ.ค.62
ราคาทัวร์: 35,900
33,900
32,900
33,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา (ประเทศกาตาร์) - อิสตันบลู (ประเทศตุรกี)อิสตันบูล ชานัคคาเล่ - ทรอย - ไอวาลิเปอร์กามัม - คูซาดาสึ - ปามุคคาเล่คัปปาโดเกียคัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 16:35

GIST08 ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย FEVER 9 วัน 6 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 33,900 (TK)

ScreenShot 20181123184944
รหัสทัวร์: GIST08
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 17 ม.ค.62
16 – 24 ม.ค.62
23 – 31 ม.ค.62
30ม.ค.–7 ก.พ.62
06 – 14 ก.พ.62
13 - 21 ก.พ.62
20 – 28 ก.พ.62
27ก.พ.–7 มี.ค.62
06 – 14 มี.ค.62
13 – 21 มี.ค.62
20 – 28 มี.ค.62
03 – 11 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
34,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัมเมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้าพระแม่มารี –เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ –ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่าอิสตันบูล– พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสBLUE MOSQUE– วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต  สนามบินอิสตันบูล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 18:52

SMTR10 ตุรกี เมืองทรอย Turkey Tulip Festival 2019 9 วัน 6 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 30,927 (W5)

2019 02 14 154655
รหัสทัวร์: SMTR10
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 30,927
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-19 เม.ย.62
18-26 เม.ย.62
25เม.ย.-3พ.ค.62
ราคาทัวร์: 35,927
30,927
32,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะรานเตหะราน - อิสตันบูลอิสตันบูล - ชานัคคาเล่ทรอย - เปอกามัม - อีชเมียร์ คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่าอังการ่า - เตหะราน สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 16:13

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions