• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

AZGNGO03 นาโกย่า ทาคายาม่า JAPAN ALPS 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 39,999 (JL)

ScreenShot 20190103154858
รหัสทัวร์: AZGNGO03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
28พ.ค.-1 มิ.ย.62
29พ.ค.-2 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ- ปราสาทมัตสึโมโต้เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท นาโกย่า - สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 03 January 2019 15:57

PJP0051 นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 4 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 19,999 (SL)

2019 02 15 140043
รหัสทัวร์: PJP0051
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-11 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
11-14 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
29-01 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
22-25 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
09-12 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
12-15 พ.ค.62
13-16 พ.ค.62
19-22 พ.ค.62
20-23 พ.ค.62
26-29 พ.ค.62
27-30 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 24,999
23,999
22,999
24,999
25,999
27,999
24,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
24,999
25,999
25,999
25,999
23,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่าแวะถ่ายรูปที่ MEIJO PARK-อิออน มอลล์ตลาดเช้าทาคายาม่า-ซันมาจซูจิทาคายาม่าจินยะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวันวัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 February 2019 14:30

B2BKIX01 ทาค่ยาม่า ALPS จมูกแดง 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค 62 เริ่มต้น 34,900 (XJ)

2019 03 22 164304
รหัสทัวร์: B2BKIX01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-20 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
29พค.-3มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 38,900
36,900
34,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองมัสซึโมโต้-ปราสาทมัสซึโมโต้[ด้านนอก]เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ-เขื่อนคุโรเบะ-เมืองคานาซาว่า-สวนเค็นโคุเอ็นเกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-วัดคินคะคุจิ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิปราสาทโอซาก้า[ด้านนอก]–เอ็กซ์โปซิตี้นารา-วัดโทไดจิ-สนามบินคันไซสนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 15:13

PJP13 โตเกียว ฟูจิ PINKMOSS DISNEY เดินทาง เดือน เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999 (XW)

2019 03 20 145928
รหัสทัวร์: PJP13
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
1-5 พ.ค.62
2-6 พ.ค.62
3-7 พ.ค.62
5-9 พ.ค.62
6-10 พ.ค.62
7-11 พ.ค.62
8-12 พ.ค.62
9-13 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
13-17 พ.ค.62
14-18 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
18-22 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
20-24 พ.ค.62
21-25 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
27-31 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
29,888
29,888
30,888
30,888
30,888
29,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
26,888
23,888
23,888
23,888
23,888
28,888
28,888
28,888
24,888
24,888
24,888
24,888
25,888
25,888
25,888
24,888
23,888
23,888
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ทุ่งพิงค์มอส ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวา-กูจิโกะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไคมิตซุยเอ้าท์เลตพาร์คอิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-ชมซากุระ ณ สวนอุเอะโนะ(ปลาย มี.ค.-เม.ย.) หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์วัดนาริตะซัน-ถนนช้อปปิ้งหน้าวัดนาริตะสนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 15:22

BO1JXJ14 โตเกียว ฟูจิ Summer Break 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-กย.62 เริ่มต้น 17,888 (XJ)

2019 03 04 172305
รหัสทัวร์: BO1JXJ14
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30พ.ค.-2มิ.ย.62
01 – 04 มิ.ย.62
06 – 09 มิ.ย.62
8 – 11 มิ.ย.62
13 – 16 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
29มิ.ย.-2ก.ค.62
04 – 07 ก.ค.62
06 – 09 ก.ค.62
11 – 14 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
14 – 17 ก.ค.62
18 – 21 ก.ค.62
20 – 23 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
27 – 30 ก.ค.62
01 – 04 ส.ค.62
03 – 06 ส.ค.62
9 – 12 ส.ค.62
10 – 13 ส.ค.62
15 – 18 ส.ค.62
17 – 20 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
24 – 27 ส.ค.62
29ส.ค.-1ก.ย.62
14 – 17 ก.ย.62
19 – 22 ก.ย.62
21 – 24 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
28ก.ย.-1ต.ค.62
ราคาทัวร์: 18,888
17,888
17,888
18,888
17,888
18,888
18,888
18,888
18,888
17,888
19,888
19,888
17,888
20,888
20,888
17,888
17,888
21,888
21,888
17,888
17,888
21,888
21,888
19,888
19,888
17,888
19,888
19,888
17,888
17,888
18,888
17,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็นขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่ลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaoxShinjuku - นาริตะอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour วัดนาริตะ - ร้านดองกี้–ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 04 March 2019 17:58

PJP42 โตเกียว โอซาก้า FREE DAY 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.62 เริ่มต้น 41,900 (TG)

2019 03 20 152614
รหัสทัวร์: PJP42
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-22 เม.ย.62
18-23 เม.ย.62
19-24 เม.ย.62
07-12 พ.ค.62
08-13 พ.ค.62
09-14 พ.ค.62
11-16 พ.ค.62
05-10 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 43,900
44,900
44,900
41,900
42,900
42,900
41,900
42,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะ เท็นจิน-อุทยานแห่งชาติฮาโเนะ-ล่องเรือโจรสลัด(ออนเซน+บุปเฟ่ต์ขาปู)ทุ่งดอกพิงค์มอสหรือภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - นาโกยา-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Satoกิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ- โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิ-ริงกุเอ้าท์เลต-สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 15:39

CSJP532 โตเกียว คาวาซุ ซากุระ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.62 ราคา 32,900 (TG)

2019 02 20 173652
รหัสทัวร์: CSJP532
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3 มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะสนามบินนาริตะ – วัดคามาคุระ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยมานากะทะเลสาบยามานากะ – เทศกาลคาวาสึ ซากุระ– สวนผลไม้– ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียวอิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าตั๋วสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลือกซื้อซิตี้ทัวร์เสริมโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิซุย เอ้าท์เล็ตอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 February 2019 18:14

PJP44 โอซาก้า โตเกียว SUPER SAVE 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย. - พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 27,999 (XW)

2019 03 20 154934
รหัสทัวร์: PJP44
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-08 เม.ย.19
08-13 เม.ย.19
10-15 เม.ย.19
11-16 เม.ย.19
13-18 เม.ย.19
17-22 เม.ย.19
18-23 เม.ย.19
22-27 เม.ย.19
02-07 พ.ค.19
08-13 พ.ค.19
09-14 พ.ค.19
12-17 พ.ค.19
13-18 พ.ค.19
15-20 พ.ค.19
16-21 พ.ค.19
19-24 พ.ค.19
20-25 พ.ค.19
22-27 พ.ค.19
23-28 พ.ค.19
24-29 พ.ค.19
25-30 พ.ค.19
26-31 พ.ค.19
27-1 มิ.ย.19
ราคาทัวร์: 34,999
36,999
41,999
42,999
40,999
33,999
33,999
33,999
38,999
32,999
30,999
29,999
29,999
30,999
30,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
26,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ(ชาบู ชาบู)หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโตเขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)(**JP SET/ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**)ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑแผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ(**ปิ้งย่างยากินิกุ**)อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแลนด์ (ไม่มีบัสบริการ)วัดนาริตะ-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 16:12

PJP0055 นาโกย่า ชิราคาวาโกะ JAPAN ALPS 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย. 62 เริ่มต้น 24,999 (SL)

2019 02 07 150717
รหัสทัวร์: PJP0055
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
22-25 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
09-12 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
12-15 พ.ค.62
13-16 พ.ค.62
19-22 พ.ค.62
20-23 พ.ค.62
26-29 พ.ค.62
27-30 พ.ค.62
31-03 มิ.ย.62
06-09 มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 32,999
27,999
27,999
27,999
27,999
29,999
29,999
28,999
28,999
27,999
28,999
27,999
28,999
24,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่าศาลเจ้าโอสึคันนงแหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึหมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สายอัไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมือโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 February 2019 15:21

SJT002 โตเกียว ฟูจิ KAMAKURA 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-กค.62 เริ่มต้น 21,990 (SL)

2019 03 01 181142
รหัสทัวร์: SJT002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 27 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
27 – 31 พ.ค.62
29 – 02 มิ.ย.62
31 – 04 มิ.ย.62
01 – 05 มิ.ย.62
03 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
09 – 13 มิ.ย.62
11 – 15 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
15 – 19 มิ.ย.62
17 – 21 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
23 – 27 มิ.ย.62
25 – 29 มิ.ย.62
27 – 01 ก.ค.62
29 – 03 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 22,990
22,990
22,990
22,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – พระใหญ่ไดบุตซึ เอโนชิมะพิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชา–ต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่นวัดอาซากุสะ– หอคอยโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งโอไดบะ อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 18:14

SJT003 โตเกียว ฟูจิ FREE DAY 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.62 เริ่มต้น 22,990 (SL)

2019 03 01 183902
รหัสทัวร์: SJT003
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
07 – 11 ก.ค.62
09 – 13 ก.ค.62
11 – 15 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
15 – 19 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
28,990
28,990
22,990
22,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ– วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี –โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ -โอไดบะ อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 15:27

SJT004 โตเกียว ฟูจิ Lavender 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ส.ค.62 เริ่มต้น 22,990 (SL)

2019 03 01 185150
รหัสทัวร์: SJT004
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 25 ก.ค.62
23 – 27 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
27 – 31 ก.ค.62
29 – 02 ส.ค.62
31 – 04 ส.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
03 – 07 ส.ค.62
05 – 09 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
11 – 15 ส.ค.62
13 – 17 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 22,990
22,990
28,990
28,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
28,990
28,990
22,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี –โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต (-/L/D)พิเศษ!! อร่อยกัเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – Fuji Lavender - หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – ชินจุกุอิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆสนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 19:01

TTNXJ101 ฮอกไกโด ซุปตาร์ บานฉ่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2019 01 25 171147
รหัสทัวร์: TTNXJ101
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31มี.ค.-4เม.ย62
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย62
03-07 เม.ย62
04-08 เม.ย62
05-09 เม.ย62
06-10 เม.ย62
07-11 เม.ย62
08-12 เม.ย62
09-13 เม.ย62
10-14 เม.ย62
11-15 เม.ย62
14-18 เม.ย62
15-19 เม.ย62
16-20 เม.ย62
17-21 เม.ย62
18-22 เม.ย62
19-23 เม.ย62
20-24 เม.ย62
21-25 เม.ย62
22-26 เม.ย62
23-27 เม.ย62
24-28 เม.ย62
25-29 เม.ย62
26-30 เม.ย62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
01-05 พ.ค.62
05-09 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 25,888
26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
28,888
27,888
27,888
32,888
36,888
36,888
32,888
32,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
28,888
31,888
28,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 17:29

SJT005 โตเกียว ฟูจิ FUJI FREE DAY 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-กย.62 เริ่มต้น 21,900 (SL)

2019 03 01 193152
รหัสทัวร์: SJT005
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 19 ส.ค.62
17 – 21 ส.ค.62
19 – 23 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
25 – 29 ส.ค.62
27 – 31 ส.ค.62
29 – 02 ก.ย.62
31 – 04 ก.ย.62
01 – 05 ก.ย.62
03 – 07 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
07 – 11 ก.ย.62
09 – 13 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
15 – 19 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ– วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี –โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต (-/L/D)พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โอไดบะ อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 19:47

VWJ01 ทาคายาม่า ชิราคาโกะ SHOCK PRICE 3 วัน 2 คืน เดือน มีค-พค.62 เริ่มต้น 18,888 (SL)

2019 01 31 092423
รหัสทัวร์: VWJ01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-15 มี.ค.62
08-10 พ.ค.62
15-17 พ.ค.62
29-31 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 18,888
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)- สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า)– เมืองทาคายาม่าเมืองทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า) หมู่บ้านชิราคาวาโกะ–เมืองนาโกย่าช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะปราสาทนาโกย่า (ด้านนอก)- มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คแจ็สท์ดรีมนางาชิมะ- สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า) สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 15:10

SJT006 โตเกียว ฟูจิ Hitachi เที่ยวครบ ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.62 เริ่มต้น 22,990 (SL)

2019 03 01 195053
รหัสทัวร์: SJT006
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
21 – 25 ก.ย.62
23 – 27 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
27 – 01 ต.ค.62
29 – 03 ต.ค.62
01 – 05 ต.ค.62
02 – 06 ต.ค.62
03 – 07 ต.ค.62
04 – 08 ต.ค.62
05 – 09 ต.ค.62
06 – 10 ต.ค.62
07 – 11 ต.ค.62
08 – 12 ต.ค.62
09 – 13 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
12 – 16 ต.ค.62
13 – 17 ต.ค.62
14 – 18 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 22,990
23,990
23,990
22,990
23,990
23,990
22,990
23,990
24,990
24,990
24,990
23,990
23,990
23,990
23,990
24,990
28,990
28,990
28,990
28,990
23,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี –โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต พิเศษ!! อร่อยกับเมนบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ -ชินจุกุสวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-เมืองซาวาระ- ห้างอิออนสนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 March 2019 20:00

AZGHOK04 ฮอกไกโด โซอุนเคียว MIX FLOWER 5 วัน 3 คืน เดือน พค-มิย.62 เริ่มต้น 28,999 (XJ)

2019 02 13 104704
รหัสทัวร์: AZGHOK04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมืองชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล์เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งทานุกิโคจิสนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 11:02

SJT007 โตเกียวฟูจิ Nikko เที่ยวครบ ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.62 ราคา 24,990 (SL)

2019 03 01 200453
รหัสทัวร์: SJT007
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 19 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
21 – 25 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 28 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ– หอคอยโตเกียวสกาย ทรีโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต–พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำออนเซ็นภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5 )–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น–พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ–ช้อปปิ้งชินจูกุเมืองนิกโก้–ศาลเจ้าโทโชกุ–น้ำตกเคงอน–วัดชูเซนจิ–อิออน จัสโก้สนามบินนาริตะ–สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 20:10

AZGHOK06 ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน เดือน กค-กย.62 เริ่มต้น 25,999 (XJ)

2019 03 27 150021
รหัสทัวร์: AZGHOK06
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
31ก.ค.-4 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
25 - 29 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
28,999
28,999
27,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
25,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออนโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิสนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 27 March 2019 16:07

TTNGO01 NAGOYA TAKAYAMA ALPS PREMIUM IN JAPAN ALPS 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.62 ราคา 29,888 (JL)

2019 04 27 105358
รหัสทัวร์: TTNGO01
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 พ.ค.62
27-31 พ.ค.62
03-07 มิ.ย.62
10-14 มิ.ย.62
17-21 มิ.ย.62
24-28 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า – ชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิโทยาม่า - สายอัลไพนทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า - ช้อปปิ้งคานาซาว่าเฮียคคุบังไกตลาดเช้าคานาซาว่าตลาดโอมิโช – สวเค็นโรคุเอ็น - นาโกย่า - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คแจ็สท์ดรีมนางาชิมะ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งซาคาเอะเมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 27 April 2019 14:11

AZGHOK07 โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่ เลสโก บุปผามาลี 5 วัน 3 คืน เดือน สค.62 เริ่มต้น (TG)

2019 03 27 161004
รหัสทัวร์: AZGHOK07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 40,999
40,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – จุดชมวิวทะเลสาโทยะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – ซัปโปโรสนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 27 March 2019 16:20

TTNMM13 OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 2 4 วัน 2คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 19,888 (MM)

2019 03 15 180407
รหัสทัวร์: TTNMM13
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-09 เม.ย.62
09-12 เม.ย.62
10-13 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
15-18 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
30 พ.ค.2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 20,888
22,888
26,888
22,888
20,888
20,888
19,888
19,888
19,888
19,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –อาชิบานา เอ้าเลท - โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ

Last Updated on Friday, 15 March 2019 18:10

AZGKIX08 โอซาก้า ทาคายาม่า FLOWER BLOOM 5 วัน 3 คืน เดือน พค-กย.62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2019 01 30 173457
รหัสทัวร์: AZGKIX08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
04 – 08 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
21,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
22,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองโอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่นทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ – อิออน จัสโก้ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 15:11

TTNSL01 FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ตค.62 เริ่มต้น 19,888 (SL)

2019 02 14 181141
รหัสทัวร์: TTNSL01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
30มี.ค.-3เม.ย.62
31มี.ค.-4เม.ย.62
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
14-18 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
21-25 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01-05 มิ.ย.62
07-11 มิ.ย.62
08-12 มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
22-26 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
29มิ.ย.-2ก.ค.62
05-09 ก.ค.62
06-10 ก.ค.62
12-16 ก.ค.62
13-17 ก.ค.62
26-30 ก.ค.62
27-31 ก.ค.62
09-13 ส.ค.62
10-14 ส.ค.62
16-20 ส.ค.62
17-21 ส.ค.62
23-27 ส.ค.62
24-28 ส.ค.62
30ส.ค.-3ก.ย.62
31ส.ค.-3ก.ย.62
06-10 ก.ย.62
07-11 ก.ย.62
13-17 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
20-24 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
27ก.ย.-1ต.ค.62
28ก.ย.-2ต.ค.62
01-05 ต.ค.62
02-06 ต.ค.62
03-07 ต.ค.62
04-08 ต.ค.62
05-09 ต.ค.62
06-10 ต.ค.62
07-11 ต.ค.62
08-12 ต.ค.62
09-13 ต.ค.62
10-14 ต.ค.62
11-15 ต.ค.62
12-16 ต.ค.62
13-17 ต.ค.62
14-18 ต.ค.62
15-19 ต.ค.62
16-20 ต.ค.62
17-21 ต.ค.62
18-22 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
20-24 ต.ค.62
21-25 ต.ค.62
22-26 ต.ค.62
23-27 ต.ค.62
24-28 ต.ค.62
25-29 ต.ค.62
26-30 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
29,888
28,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองเปปปุ – บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – เมืองคุมาโมตะ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองนางาซากิอิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ดิวตี้ฟรี - ห้างคาแนลซิตี้สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 16:59

AZGKIX08 โอซาก้า ทาคายาม่า FLOWER BLOOM 5 วัน 3 คืน เดือน พค-กย.62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2019 04 10 151049
รหัสทัวร์: AZGKIX08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
04 – 08 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
21,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
22,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองโอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่นทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ – อิออน จัสโก้ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 10 April 2019 15:25

TTNTR27 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ม่วงอมชมพูววว 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.62 เริ้มต้น 18,888 (TR)

2019 02 26 182337
รหัสทัวร์: TTNTR27
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
13-17 พ.ค.62
14-18 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
18-22พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
20-24 พ.ค.62
21-25 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
27-30 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-1มิ.ย.62
30พ.ค.-1มิ.ย.62
31พ.ค.-1มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
20,888
20,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
20,888
20,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
20,888
20,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจินหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- ชมทุ่งดอกพิงค์มอส -โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบและไดเวอร์ ซิตี้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 18:37

AZGNRT09 โตเกียว STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2019 01 30 180544
รหัสทัวร์: AZGNRT09
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27เม.ย.-1พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.–2มิ.ย.62
30พ.ค.-3 มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 27,999
25,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยัภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 18:18

TTNXJ102 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ ดาวชมพู 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 29,888 (XJ)

2019 03 15 160045
รหัสทัวร์: TTNXJ102
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31มี.ค.-5เม.ย.62
01-06 เม.ย.62
02-07 เม.ย.62
03-08 เม.ย.62
04-09 เม.ย.62
05-10 เม.ย.62
06-11 เม.ย.62
07-12 เม.ย.62
08-13 เม.ย.62
09-14 เม.ย.62
10-15 เม.ย.62
11-16 เม.ย.62
13-18 เม.ย.62
14-19 เม.ย.62
15-20 เม.ย.62
16-21 เม.ย.62
17-22 เม.ย.62
18-23 เม.ย.62
19-24 เม.ย.62
20-25 เม.ย.62
21-26 เม.ย.62
22-27 เม.ย.62
23-28 เม.ย.62
24-29 เม.ย.62
25-30 เม.ย.62
26เม.ย.-1พ.ค.62
27เม.ย.-2พ.ค.62
30เม.ย.-5พ.ค.62
01-06 พ.ค.62
04-09 พ.ค.62
08-13 พ.ค.62
11-16 พ.ค.62
15-20 พ.ค.62
18-23 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
25-30 พ.ค.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 31,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
32,888
31,888
35,888
35,888
35,888
39,888
39,888
38,888
35,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
32,888
35,888
35,888
35,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ –เมืองฮาโกดาเตะ–ป้อมโกเรียวคาคุ–โกดังอิฐแดงริมน้ำ– นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณขภูเขาฮาโกดเตะตลาดเช้าฮาโกดาเตะ- ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ–โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ - โนโบริเบทสึ–หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลทร้านค้ามือสอง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้–เมืองบเอะ – สระอะโออิเคะ - เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออนทาวน์สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า- ซัปโปโร –มิตชุยเอาท์ - ศาลเจ้ฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด–ผ่านชม หอนาฬิกา – ดิวตี้ฟรี - ถนนทานุกิโคจิสนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 March 2019 17:33

AZGNRT09 โตเกียว STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2019 03 01 102000
รหัสทัวร์: AZGNRT09
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27เม.ย.-1พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 27,999
25,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแธรรมชาติ+ ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 16:39

TTNXJ103 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (Forever) 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 20,888 (XJ)

2019 02 11 183300
รหัสทัวร์: TTNXJ103
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-31 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
30มี.ค.-3เม.ย.62
31มี.ค.-4เม.ย.62
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
06-10 พ.ค.62
07-11 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
13-17 พ.ค.62
14-18 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
18-22 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
20-24 พ.ค.62
21-25 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
27-31 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
30,888
32,888
35,888
35,888
32,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
23,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
23,888
25,888
23,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท– ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปูภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –พิธีชงชาญี่ปุ่น–พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLETโตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ –ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์– สนามบินนาริตะสนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 11 February 2019 19:08

AZGNRT15 โตเกียว ESSENCE PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน พค.62 เริ่มต้น 21,999 (SL)

ScreenShot 20181107152042
รหัสทัวร์: AZGNRT15
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
12 – 16 พ.ค.62
13 – 17 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
20 – 24 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
26 – 30 พ.ค.62
27 – 31 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 16:21

TTNXJ107 NAGOYA ALPEN ROUTE ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

2019 02 21 095719
รหัสทัวร์: TTNXJ107
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
08-12 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
27,888
27,888
23,888
28,888
27,888
28,888
23,888
27,888
23,888
27,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินคันไซสนามบินคันไซ– วัดโทไดจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– นาบานาโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น)– นาโงย่านาโงย่า– ทะเลสาบฮามานะ– นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ– เรียนชงชา–ทะเลสาบยามานากะทะเลสาบยามานากะ– ซากามิโกะรีสอร์ท– ช้อปปิ้งชินจูกุ–จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ– โตเกียวอิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์(ไม่รวมค่าตั๋วสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลือกซื้อซิตี้ทัวร์เสริมโตเกียว– วัดอาซากุสะ– ชิซุยเอ้าท์เล็ตมอลล์– สนามบินนาริตะ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 10:10

AZGNRT16 ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์พิงค์มอส เดือน พค.62 เริ่มต้น 19,999 (SL)

2019 03 08 170644
รหัสทัวร์: AZGNRT16
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
12 – 16 พ.ค.62
13 – 17 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
20 – 24 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
26 – 30 พ.ค.62
27 – 31 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 20,999
20,999
20,999
19,999
20,999
20,999
20,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
20,999
20,999
21,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 15:11

TTNXJ110 ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

2019 03 15 173936
รหัสทัวร์: TTNXJ110
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
26-30 มิ.ย.62
07-11 ก.ค.62
21-25 ก.ค.62
07-11 ส.ค.62
14-18 ส.ค.62
18-22 ส.ค.62
21-25 ส.ค.62
25-29 ส.ค.62
04-08 ก.ย.62
11-15 ก.ย.62
15-19 ก.ย.62
25-29 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 23,888
19,888
19,888
23,888
21,888
23,888
24,888
24,888
22,888
24,888
22,888
24,888
24,888
19,888
22,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืออาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามืสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 March 2019 17:48

AZNRT07 โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ SPARKLING PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-มิย.62 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

2019 04 09 100105
รหัสทัวร์: AZNRT07
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 – 20 เม.ย.62
17 – 21เม.ย.62
18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
20 – 24 เม.ย.62
21 – 25 เม.ย.62
22 – 26 เม.ย.62
23 – 27 เม.ย.62
24 – 28 เม.ย.62
25 – 29 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01 – 05 มิ.ย.62
06 – 10 มิ.ย.62
08 – 12 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
15 – 19 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
22 – 26 มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
29มิ.ย.-3ก.ค.62
ราคาทัวร์: 27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปูภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตฟรี – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 09 April 2019 10:07

TTNXJ111 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER) 6 วัน เดือน พค.62 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2019 03 15 145906
รหัสทัวร์: TTNXJ111
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 พ.ค.62
12-17 พ.ค.62
13-18 พ.ค.62
14-19 พ.ค.62
15-20 พ.ค.62
16-21 พ.ค.62
17-22 พ.ค.62
18-23 พ.ค.62
19-24 พ.ค.62
20-25 พ.ค.62
21-26 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
23-28 พ.ค.62
24-29 พ.ค.62
25-30 พ.ค.62
26-31 พ.ค.62
27พ.ค.-1มิ.ย.62
28พ.ค.-2มิ.ย.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
30พ.ค.-4มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 27,888
22,888
22,888
22,888
27,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
29,888
26,888
23,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
23,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นหมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะเมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโนชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น- วัดคินคะคุจิ – อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว–โอซาก้า–ช้อปปิ้งชินไซบาชิอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

Last Updated on Friday, 15 March 2019 15:14

AZNRT09 โตเกียว ฟูจิ STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-มิย.62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

1114
รหัสทัวร์: AZNRT09
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27เม.ย.-1พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15พ.ค.62
15 – 19พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 27,999
25,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองนาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ +ทานขาปูยักษ์อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 09 April 2019 10:33

TTNXJ112 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ น่ารักอ่ะ (กิโมโน) 5 วัน 3 คืน เดือน พค.62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

2019 03 20 171307
รหัสทัวร์: TTNXJ112
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
13-17 พ.ค.62
14-18 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
18-22 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
20-24 พ.ค.62
21-25 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
27-31 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29 พ.ค.-1มิ.ย.62
30 พ.ค.-1มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
19,888
25,888
25,888
25,888
24,888
24,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
19,888
21,888
21,888
19,888
21,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นชิราคาวาโกะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–เมืองเกียวโต - ย่านกิอนปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 21 March 2019 15:58

AZNRT17 โตเกียว ฟูจิ เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.62 เริ่มต้น 18,999 (SL)

2019 03 13 183826
รหัสทัวร์: AZNRT17
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 มิ.ย.62
06 – 10 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
04 – 08 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
18 – 22 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
29ส.ค.-2ก.ย.62
30ส.ค.-3ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
27ก.ย.-1ต.ค.62
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 18:42

TTNXJ113 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

2019 03 15 154644
รหัสทัวร์: TTNXJ113
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31พ.ค.-1มิ.ย.62
01-05มิ.ย.62
02-06มิ.ย.62
03-07มิ.ย.62
04-08มิ.ย.62
05-09มิ.ย.62
06-10มิ.ย.62
07-11มิ.ย.62
08-12มิ.ย.62
09-13มิ.ย.62
10-14มิ.ย.62
11-15 มิ.ย.62
12-16มิ.ย.62
13-17มิ.ย.62
14-18มิ.ย.62
15-19มิ.ย.62
16-20มิ.ย.62
17-21มิ.ย.62
18-22มิ.ย.62
19-23มิ.ย.62
20-24มิ.ย.62
21-25มิ.ย.62
22-26มิ.ย.62
23-27มิ.ย.62
24-28มิ.ย.62
25-29มิ.ย.62
26-30มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
28 มิ.ย.-2ก.ค.62
29 มิ.ย.-3ก.ค.62
06-10 ก.ค.62
08-12 ก.ค.62
11-15 ก.ค.62
12-16 ก.ค.62
15-19 ก.ค.62
16-20 ก.ค.62
19-23 ก.ค.62
21-25 ก.ค.62
24-28 ก.ค.62
25-29 ก.ค.62
26-30 ก.ค.62
01-05 ส.ค.62
02-06 ส.ค.62
08-12 ส.ค.62
09-13 ส.ค.62
10-14 ส.ค.62
15-19 ส.ค.62
16-20 ส.ค.62
22-26 ส.ค.62
23-27 ส.ค.62
26-30 ส.ค.62
27-31 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
30ส.ค.-3ก.ย.62
31ส.ค.-4ก.ย.62
05-09 ก.ย.62
06-10 ก.ย.62
07-11 ก.ย.62
12-16 ก.ย.62
13-17 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
19-23 ก.ย.62
20-24 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
23-27 ก.ย.62
26-30 ก.ย.62
27ก.ย.-1ต.ค.62
29ก.ย.-1ต.ค.62
30ก.ย.-1ต.ค.62
ราคาทัวร์: 21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
22,888
22,888
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
19,888
22,888
22,888
19,888
19,888
22,888
20,888
22,888
22,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
20,888
20,888
20,888
23,888
19,888
22,888
22,888
19,888
21,888
21,888
19,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรืเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสนามบินคันไซ –สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 17:05

B2B2NRT01 TOKYO แมวกวัก 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค-ต.ค 62 เริ่มต้น 27,900 (XJ)

2019 03 29 145732
รหัสทัวร์: B2B2NRT01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ก.ค.62
13-17 ก.ค.62
17-21 ก.ค.62
25-29 ก.ค.62
26-30 ก.ค.62
06-10 ก.ย.62
13-17 ก.ย.62
20-24 ก.ย.62
27-01 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
27,900
27,900
27,900
27,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง– สนามบินนาริตะสนามบินนาริตะ– อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่– ศาลเจ้าฮาโกเน่– หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์– อาน้ำแร่ธรรมชาติ– บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-พิธีชงชา– สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค– โตเกียว– ช้อปปิ้งชินจูกุวัดอาซากุสะ – ถ่ายรูโตเกียวสกายทรี– ช้อปปิ้งฮาราจุกุ– ช้อปปิ้งชิบูย่า5สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 29 March 2019 15:25

TTNXJ114 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ รอบเกาะ ลาเวนเดอร์ฟีเว่อร์ 6 วัน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

2019 03 15 175627
รหัสทัวร์: TTNXJ114
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-10 มิ.ย.62
12-17 มิ.ย.62
19-24 มิ.ย.62
10-15 ส.ค.62
14-19 ส.ค.62
21-26 ส.ค.62
28ส.ค.-2ก.ย.62
04-09 ก.ย.62
11-16 ก.ย.62
18-23 ก.ย.62
25-30 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
29,888
32,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
26,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ –อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขฮาโกดาเตะตลาดเช้าฮาโกดาเตะ –โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอ้าทเลทเมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน มอลล์เมืองโอรุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ที่ทำการรัฐบาลเก่ฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิสนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 March 2019 17:58

B2BKIX02 ทาคายาม่า JAPAN ALPSแก้มแดง 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค 62 เริ่มต้น 31,900 (XJ)

2019 02 21 190024
รหัสทัวร์: B2BKIX02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-20 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
29พค.-3มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 38,900
36,900
34,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองมัสซึโมโต้-ปราสาทมัสซึโมโต้[ด้านนอก]เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ-เขื่อนคุโรเบะ-เมืองคานาซาว่า-สวนเค็นโคุเอ็นเกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-วัดคินคะคุจิ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ บินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 22 March 2019 17:10

TTNXJ115 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ม่วงอมชมพู 2 5 วัน 3 คืน เดือน พค.62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

2019 03 01 175430
รหัสทัวร์: TTNXJ115
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
11-15พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
13-17 พ.ค.62
14-18 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
18-22พ.ค.62
20-24 พ.ค.62
21-25 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
27-30 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 21,888
19,888
20,888
20,888
20,888
19,888
19,888
19,888
21,888
21,888
20,888
19,888
19,888
20,888
20,888
21,888
21,888
20,888
19,888
19,888
21,888
21,888
21,888
หมายเหตุ

 

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- ชมทุ่งดอกพิงค์มอส -โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 07 May 2019 16:43

B2BKIX04 OSAKA KOBE เนื้อหวาน 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-ก.ค 62 เริ่มต้น 25,900 (XJ)

2019 03 22 172537
รหัสทัวร์: B2BKIX04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27พค.62
06-10มิย.62
07-11มิย.62
13-17มิ.ย.62
14-18มิ.ย.62
20-24มิ.ย.62
21-25มิ.ย.62
27มิย.-1ก.ค.62
28มิ.ย-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 29,900
27,900
27,900
25,900
27,900
25,900
25,900
27,900
27,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซเมืองเกียวโต– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– กิจกรรมชงชาวัดคินคาคุจิ– อาราชิยาม่า– สะพานโทเค็ทสึเคียว– ป่าไผ่–โอซาก้า– ช้อปปิ้ง โดตงโบริ- ช้อปปิ้งชินไชบาชิอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOSJAPANโกเบ– ถ่ายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว– โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์– ช้อปปิ้ง อิออนมอลล์– ริงกุ เอ้าท์เล็ต– สนามบินคันไซสนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 22 March 2019 17:36

TTNXJ116 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-กย.62 เริ่มต้น 16,888 (XJ)

2019 03 18 150740
รหัสทัวร์: TTNXJ116
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
09 – 13พ.ค.62
10 – 14พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
12 – 16 พ.ค.62
13 – 17พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
20 - 24 พ.ค.62
21 – 25พ.ค.62
22 – 26พ.ค.62
23 – 27พ.ค.62
24 – 28พ.ค.62
25 – 29พ.ค.62
26 – 30พ.ค.62
27 – 31พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01 – 05มิ.ย.62
06 – 10มิ.ย.62
07 – 11มิ.ย.62
08 – 12มิ.ย.62
13 – 17มิ.ย.62
14 – 18มิ.ย.62
15 – 19มิ.ย.62
20 – 24มิ.ย.62
21 – 25มิ.ย.62
22 – 26มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
29มิ.ย.-1ก.ค.62
03 – 07ก.ค.62
06 – 10ก.ค.62
10 – 14ก.ค.62
13 – 17ก.ค.62
19 – 23ก.ค.62
20 – 24ก.ค.62
26 – 30ก.ค.62
27 – 31ก.ค.62
30ก.ค.-3ส.ค.62
03 – 07ส.ค.62
07 – 11ส.ค.62
08 – 12ส.ค.62
10 – 14ส.ค.62
13 – 17ส.ค.62
14 – 18ส.ค.62
15 – 19ส.ค.62
17 – 21ส.ค.62
18 – 22ส.ค.62
23 – 27ส.ค.62
24 – 28ส.ค.62
26 - 30 ส.ค.62
30ส.ค.-3ก.ย.62
31ส.ค.-4ก.ย.62
ราคาทัวร์: 19,888
16,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
20,888
20,888
20,888
20,888
19,888
20,888
19,888
20,888
20,888
20,888
19,888
16,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
20,888
20,888
20,888
19,888
19,888
19,888
25,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) -สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ-โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท -แช่น้ำแร่ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์- โตเกียว - ช้ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียวนาริตะ - วัดนาริตะซัง- โอโมเตะซังโดะนาริตะ- ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Friday, 22 March 2019 15:50

B2BNRT02 โตเกียว YOKOHAMA FUJI สโลว์ ไลฟ์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย- ก.ย 62 เริ่มต้น 39,900 (NH)

2019 03 22 161233
รหัสทัวร์: B2BNRT02
สายการบิน: NH
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 มิ.ย.62
06 – 10 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
11 – 15 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
15– 19 ก.ค.62
21– 25 ส.ค.62
29ส.ค.-2ก.ย62
12 – 16 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
23 – 27 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
40,900
40,900
40,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะสนามบินนาริตะ–เมืองโยโกฮาม่า–โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–โกเท็มบะเอาท์เล็ต–เมนูขาปูยักษ์–แช่น้ำแร่ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–กิจกรรมชงชา–เมืองคามาคุระ–หลวงพ่อโตไดบุตสึ–เมือโตเกียว–ช้อปปิ้งย่านชินจูกุอิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ -สนามบินนาริตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 22 March 2019 16:17

TTNXJ117 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ทุงลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น

2019 03 18 154418
รหัสทัวร์: TTNXJ117
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มิ.ย.62
02-06 มิ.ย.62
03-07มิ.ย.62
04-08มิ.ย.62
05-09มิ.ย.62
06-10มิ.ย.62
07-11มิ.ย.62
08-12มิ.ย.62
09-13มิ.ย.62
10-14มิ.ย.62
11-15มิ.ย.62
12-16มิ.ย.62
13-17 มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
16-20 มิ.ย.62
17-21 มิ.ย.62
18-22มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
20-24 มิ.ย.62
21-25มิ.ย.62
22-26มิ.ย.62
23-27 มิ.ย.62
24-28 มิ.ย.62
25-29 มิ.ย.62
26-30 มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
29มิ.ย.-3ก.ค.62
30มิ.ย.-4ก.ค.62
01-05 ก.ค.62
02-06 ก.ค.62
03-07 ก.ค.62
04-08 ก.ค.62
05-09 ก.ค.62
06-10 ก.ค.62
07-11 ก.ค.62
08-12ก.ค.62
09-13ก.ค.62
10-14ก.ค.62
11-15ก.ค.62
12-16ก.ค.62
13-17 ก.ค.62
14-18 ก.ค.62
15-19 ก.ค.62
16-20 ก.ค.62
17-21 ก.ค.62
18-22 ก.ค.62
19-23 ก.ค.62
20-24ก.ค.62
21-25ก.ค.62
22-26ก.ค.62
23-27ก.ค.62
25-29ก.ค.62
26-30ก.ค.62
27-31ก.ค.62
04-08 ก.ย.62
05-09ก.ย.62
06-10ก.ย.62
07-11ก.ย.62
08-12ก.ย.62
09-13ก.ย.62
10-14ก.ย.62
11-15ก.ย.62
12-16ก.ย.62
13-17ก.ย.62
14-18ก.ย.62
15-19ก.ย.62
16-20ก.ย.62
17-21ก.ย.62
18-22ก.ย.62
19-23ก.ย.62
20-24ก.ย.62
21-25ก.ย.62
22-26ก.ย.62
23-27ก.ย.62
24-28ก.ย.62
25-29ก.ย.62
26-30ก.ย.62
27ก.ย.-1ต.ค.62
28ก.ย.-2ต.ค.62
29ก.ย.-3ต.ค.62
30ก.ย.-4ต.ค.62
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
20,888
20,888
19,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
21,888
21,888
21,888
21,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ– โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท- ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น–ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ -โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียดิสนีย์แลนด์สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 18 March 2019 16:03

BO1JXJ88 นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

2019 05 08 182501
รหัสทัวร์: BO1JXJ88
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
05 –09 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
04 – 08 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
30ต.ค.-3พ.ย.62
ราคาทัวร์: 22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
24,888
21,888
24,888
19,888
21,888
21,888
21,888
21,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่ –ออนเซ็นเที่ยง(บุฟเฟ่ต์BBQYakiniku), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู)โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้–อิออนอลลทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า –วัดโอสุคันนอน–ช้อปปิ้งย่านโอสุนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์– ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 08 May 2019 18:37

TTNXJ118 NAGOYA TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น 17,888 (XJ)

2019 03 15 182459
รหัสทัวร์: TTNXJ118
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 -09มิ.ย.62
07 - 11มิ.ย.62
14 - 18มิ.ย.62
21 - 25มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
05 - 09ก.ค.62
07 - 11ก.ค.62
12 - 16ก.ค.62
17 - 21ก.ค.62
19 - 23ก.ค.62
26- 30ก.ค.62
02 - 06ส.ค.62
04 - 08ส.ค.62
09 - 13ส.ค.62
16 - 20ส.ค.62
18 - 22ส.ค.62
23- 27ส.ค.62
25- 29ส.ค.62
03- 07ก.ย.62
10- 14ก.ย.62
13- 17ก.ย.62
15- 19ก.ย.62
20- 24ก.ย.62
ราคาทัวร์: 19,888
21,888
17,888
19,888
22,888
22,888
22,888
17,888
19,888
22,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
19,888
22,888
19,888
19,888
19,888
21,888
19,888
21,888
หมายเหตุ

กรุงเทพสนามบินดอนเมือง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์นาโกย่า –วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ- ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราควโกะ - เมืองมัตสึโมโตะเมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้- เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ–ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) –เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ–เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะเมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 March 2019 18:27

BO1JXW221 โตเกียว ฟูจิ Best Summer 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น17,888 (XW)

2019 04 03 182643
รหัสทัวร์: BO1JXW221
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-9 มิ.ย.62
6-10 มิ.ย.62
8-12 มิ.ย.62
11-15 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
13-17มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
18-22 มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
20-24 มิ.ย.62
22-26มิ.ย.62
25-29มิ.ย.62
26-30มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
29มิ.ย.-3ก.ค.62
2-6ก.ค.62
3-7ก.ค.62
4-8ก.ค.62
6-10ก.ค.62
9-13ก.ค.62
10-14ก.ค.62
11-15ก.ค.62
12-16ก.ค.62
13-17ก.ค.62
16-20ก.ค.62
18-22ก.ค.62
20-24ก.ค.62
23-27ก.ค.62
24-28ก.ค.62
25-29ก.ค.62
26-30ก.ค.62
30ก.ค-3ส.ค.62
27-31ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
29ส.ค.-2ก.ย.62
31ส.ค.-4ก.ย.62
3-7ก.ย.62
4-8ก.ย.62
5-9ก.ย.62
7-11ก.ย.62
10-14ก.ย.62
11-15ก.ย.62
12-16ก.ย.62
14-18ก.ย.62
17-21ก.ย.62
18-22ก.ย.62
19-23ก.ย.62
21-25ก.ย.62
24-28ก.ย.62
25-29ก.ย.62
26-30ก.ย.62
28ก.ย.-2ต.ค.62
ราคาทัวร์: 21,888
19,888
17,888
18,888
21,888
21,888
19,888
19,888
21,888
21,888
18,888
18,888
21,888
21,888
19,888
19,888
19,888
21,888
19,888
22,888
21,888
21,888
23,888
25,888
25,888
21,888
19,888
19,888
21,888
24,888
24,888
21,888
19,888
21,888
21,888
19,888
19,888
21,888
21,888
19,888
22,888
21,888
21,888
19,888
22,888
21,888
21,888
19,888
21,888
21,888
21,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว –วัดอาซากุสะ –โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม- ออนเซ็น ศูนยพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku- นาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 03 April 2019 18:49

TTNXJ61 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

2018 06 06 125656
รหัสทัวร์: TTNXJ61
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-01 ธันวาคม 61
28-02 ธันวาคม 61
29-03 ธันวาคม 61
30-04 ธันวาคม 61
01-05 ธันวาคม 61
02-06 ธันวาคม 61
03-07 ธันวาคม 61
04-08 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
09-13 ธันวาคม 61
10-14 ธันวาคม 61
11-15 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
16-20 ธันวาคม 61
17-21 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
23-27 ธันวาคม 61
24-28 ธันวาคม 61
25-29 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
27-31 ธันวาคม 61
28-01 มกราคม 62 BUS1
28-01 มกราคม 62 BUS2
29-02 มกราคม 62 BUS1
29-02 มกราคม 62 BUS2
30-03 มกราคม 62 BUS1
30-03 มกราคม 62 BUS2
30-03 มกราคม 62 BUS3
31-04มกราคม 62 BUS1
31-04มกราคม 62 BUS2
ราคาทัวร์: 26,888
28,888
28,888
28,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
32,888
32,888
32,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์-  แช่น้ำแร่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 11:11

BO1JXW25 โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ Kansai Sakura 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 19,888 (XW)

2019 02 04 100130
รหัสทัวร์: BO1JXW25
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-31 มี.ค. 62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
3 – 7 เม.ย.62
4 – 8 เม.ย.62
5 – 9 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
24 – 28 เม.ย.62
25 – 29 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
1 – 5 พ.ค.62
2 – 6 พ.ค.62
3 – 7 พ.ค.62
8 – 12 พ.ค.62
9 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
32,888
34,888
35,888
24,888
24,888
24,888
25,888
26,888
26,888
25,888
25,888
23,888
24,888
24,888
24,888
23,888
24,888
25,888
21,888
21,888
21,888
21,888
20,888
19,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW)ออกเดินทางสนามบินคันไซ สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ –สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์อิสระท่อเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท) โอซาก้า - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้าโอซาก้า – สนามบินคันไซ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 04 February 2019 10:15

TTNXJ66 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2018 06 06 150602
รหัสทัวร์: TTNXJ66
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 -02 ธันวาคม 2561
29-03 ธันวาคม 2561
30-04 ธันวาคม 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28-01 มกราคม 2562 BUS1
28-01 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS1
29-02 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS3
30-03 มกราคม 2562 BUS1
30-03 มกราคม 2562 BUS2
30-03 มกราคม 2562 BUS3
31-04 มกราคม 2562 BUS1
31-04 มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 25,888.-
26,888.-
26,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
35,888.-
35,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
35,888.-
35,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ลานสกีฟูจิเท็น –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า – อิออน– สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 08 June 2018 12:21

BO1JXW27 โอซาก้า โตเกียว Super Golden Route 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 24,888 (XW)

2019 02 25 140928
รหัสทัวร์: BO1JXW27
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 - 31 มี.ค.62
03 - 07 เม.ย.62
10 - 14 เม.ย.62
17 - 21 เม.ย.62
24 - 28 เม.ย.62
01 - 05 พ.ค.62
08 - 12 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
22 - 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ค.62
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
35,888
29,888
29,888
29,888
29,888
26,888
25,888
24,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – นากาโนะ - ออนเซ็น นากาโนะ – จ.ยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปซากุระริมแม่น้ำสุมิดะและถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี- ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 February 2019 14:16

ZGFUK03 ฟุกุโอกะ เบปปุ ซากะ ONCE 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-กย.62 เริ่มต้น 21,999 (SL)

2019 04 09 101009
รหัสทัวร์: ZGFUK03
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 22 เม.ย.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
03 – 07ก.ค.62
10 – 14ก.ค.62
24 – 28ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
07 – 11ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
27ก.ย.-1ต.ค.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง) ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 09 April 2019 10:21

BO1JXW28 โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Japan Alps Snow wall 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-มิย.62 เริ่มต้น 29,888 (XW)

2019 02 22 103044
รหัสทัวร์: BO1JXW28
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-22 เม.ย.62
24-29 เม.ย.62
01-06 พ.ค.62
08-13 พ.ค.62
15-20 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
05-10 มิ.ย.62
12-17 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 35,888
37,888
33,888
33,888
33,888
32,888
31,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน คันไซ – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - โอกากิทาคายาม่า - ทคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ - ฟุกุย/กุโจฟุกุย/กุโจ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ชินไซบาชิสนามบินคันไซ

Last Updated on Friday, 22 February 2019 10:36

ZGFUK03 เบบปุ ซากะ ฟุกุโอกะ ONCE 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-กย.62 เริ่มต้น 21,999 (SL)

2019 01 30 183726
รหัสทัวร์: ZGFUK03
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
20 – 24 เม.ย.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
29พ.ค.–2มิ.ย.62
30พ.ค.–3มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
03 – 07 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
31ก.ค.–4ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
28ส.ค.–1ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
27ก.ย.–1ต.ค.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง) ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 19:02

BO1JXW29 โอซาก้าสละโสด เกียวโต นาโกย่า ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-ตค.62 เริ่มต้น 24,888 (XW)

2019 05 07 161954
รหัสทัวร์: BO1JXW29
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-24 มิ.ย.62
26 มิ.ย.-1ก.ค.62
02-07 ก.ค.62
09-14ก.ค.62
16-21 ก.ค.62
23-28 ก.ค.62
30ก.ค.-1ส.ค.62
20-25 ส.ค.62
27ส.ค.-1ก.ย.62
03-08 ก.ย.62
10-15 ก.ย.62
17-22 ก.ย.62
24-29 ก.ย.62
01-06 ต.ค.62
08-13 ต.ค.62
15-20 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 24,888
25,888
25,888
25,888
27,888
26,888
26,888
25,888
24,888
24,888
25,888
25,888
25,888
29,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาท์เล็ต - โอกากิเมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - ห้าง Aeon – นาโกย่ามิเอะ - ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทมะ - หินแต่งงาน Meoto Iwa – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนเก่าโอฮาไรมาจิ - โอซาก้า – โดทงพลาซ่า ย่านไซบาชิอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000บาท)โอซาก้า – สนามบินคันไซ-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 07 May 2019 16:24

ZGHOK04 ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกากว่า ซัปโปโร MIX FLOWER 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.62 เริ่มต้น 28,999 (XJ)

2019 02 13 104704
รหัสทัวร์: ZGHOK04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมืองชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งทานุกิโคจิสนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Wednesday, 10 April 2019 10:31

BO1JXW30 Sugoi โอซาก้านารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.62 เริ่มต้น 19,888 (XW)

2019 05 07 160314
รหัสทัวร์: BO1JXW30
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-9 มิ.ย.62
6-10 มิ.ย.62
7-11 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
13-17 มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
20-24 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
26-30 มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
3-7 ก.ค.62
4-8 ก.ค.62
5-9 ก.ค.62
10-14 ก.ค.62
11-15 ก.ค.62
12-16 ก.ค.62
17-21ก.ค.62
18-22 ก.ค.62
19-23 ก.ค.62
24-28 ก.ค.62
25-29 ก.ค.62
26-30 ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
1-5 ส.ค.62
2-6 ส.ค.62
21-25 ส.ค.62
22-26 ส.ค.62
23-27 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
29ส.ค.-2ก.ย.62
30ส.ค.-3ก.ย.62
4-8 ก.ย.62
5-9 ก.ย.62
6-10 ก.ย.62
11-15 ก.ย.62
12-16 ก.ย.62
13-17 ก.ย.62
18-22 ก.ย.62
19-23 ก.ย.62
20-24 ก.ย.62
25-29 ก.ย.62
26-30 ก.ย.62
27ก.ย.-1ต.ค.62
2-6ต.ค.62
3-7 ต.ค.62
4-8 ต.ค.62
9-13 ต.ค.62
10-14 ต.ค.62
11-15 ต.ค.62
16-20 ต.ค.62
17-21ต.ค.62
18-22 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 20,888
19,888
19,888
20,888
19,888
19,888
20,888
19,888
19,888
20,888
19,888
20,888
20,888
19,888
20,888
20,888
19,888
22,888
24,888
19,888
20,888
22,888
22,888
24,888
19,888
19,888
20,888
19,888
19,888
20,888
19,888
19,888
20,888
19,888
19,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
22,888
23,888
24,888
24,888
24,888
25,888
25,888
24,888
24,888
24,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินสนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า -ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท) โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้าโอซาก้า – สนามบินคันไซ

Last Updated on Tuesday, 07 May 2019 16:08

ZGHOK06 ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน เดือน กค.-กย.62 เริ่มต้น 25,999 (XJ)

2019 04 10 103512
รหัสทัวร์: ZGHOK06
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
25 - 29 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
28,999
28,999
27,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
25,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออนโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิสนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 10 April 2019 10:42

BO1JXW31 โอซาก้า โตเกียว Super Golden Route 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.62 (XW)

2019 05 14 160110
รหัสทัวร์: BO1JXW31
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
26-30 มิ.ย.62
03-07 ก.ค.62
10-14 ก.ค.62
17-21 ก.ค.62
24-28 ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
04-08 ก.ย.62
11-15 ก.ย.62
18-22 ก.ย.62
25-29 ก.ย.62
02-06 ต.ค.62
09-13 ต.ค.62
16-20 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 21,888
22,888
23,888
23,888
23,888
24,888
25,888
25,888
25,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –โอกากิ - มิตชุยเอ้าท์เล็ทShigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น นากาโนะ - จ.ยามานาชิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- คาวากูจิโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชิจูกุ – นาริตะ วัดนาริตะ – ร้านดองกิโฮเต้– ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 14 May 2019 17:35

ZGHOK07 โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่ เลสโก บุปผามาลี 5 วัน 3 คืน เดือน สค.62 เริ่มต้น 39,999 (XJ)

2019 04 10 104426
รหัสทัวร์: ZGHOK07
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 40,999
40,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ –อาบน้ำแร่ธรรมชาติโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – ซัปโปโรสนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 10 April 2019 11:02

BO1XJ89 นาโกย่า ทาคายาม่า Japan Alps กำแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-มิย.62 เริ่มต้น 23,900 (XJ)

2019 02 21 190024
รหัสทัวร์: BO1XJ89
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
03 -0 7 พ.ค.62
08 - 12 พ.ค.62
10 - 14 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
17 - 21 พ.ค.62
22 - 26 พ.ค.62
24 - 28 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
31พ.ค.-2มิ.ย.62
05 - 09 มิ.ย.62
7 - 11 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
27,900
26,900
24,900
28,900
26,900
26,900
24,900
24,900
26,900
25,900
23,900
หมายเหตุ

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู – หมู่บ้านนินจาอิเสะ – กิฟุกิฟุ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ – โทยาม่า เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ - นาโกย่านาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์– ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 09:32

ZGHOK08 ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก บุษบาหรรษา 6 วัน 4 คืน เดือน สค.-กย.62 เริ่มต้น 25,999 (XJ)

2019 04 10 103512
รหัสทัวร์: ZGHOK08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 19 ส.ค.62
17 – 22 ส.ค.62
21 – 26 ส.ค.62
24 – 29 ส.ค.62
28ส.ค.-2ก.ย.62
31ส.ค.-5ก.ย.62
04 – 09 ก.ย.62
07 – 12 ก.ย.62
11 – 16 ก.ย.62
14 – 19 ก.ย.62
18 – 23 ก.ย.62
21 – 26 ก.ย.62
25 – 30 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 30,999
27,999
30,999
27,999
29,999
29,999
29,999
25,999
29,999
27,999
29,999
29,999
29,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออนโอตารุ – คลองโอตารุ –พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 10 April 2019 15:00

BOXJ115 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ Wonderful 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 25,900 (XJ)

2019 02 04 171619
รหัสทัวร์: BOXJ115
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 09 เม.ย.62
10 - 14 เม.ย.62
18 - 22 เม.ย.62
20 - 24 เม.ย.62
25 - 29 เม.ย.62
8 – 12 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
22 - 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 29,900
34,900
28,900
27,900
27,900
28,900
28,900
26,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตะเสะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนิเขแห่งพระพุทธเจ้า – นั่งกระเช้าขึ้นเขาโมอิวะ Moiwa Ropeway – คิโรโระ สกีรีสอร์ท ออนเซ็น คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 04 February 2019 17:35

ZGNRT17 โตเกียว ฟูจิ นาริตะ เลสโก พาสเวอร์ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิ

2019 04 09 092733
รหัสทัวร์: ZGNRT17
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 มิ.ย.62
06 – 10 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
04 – 08 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
18 – 22 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
31ก.ค.-4 ส.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
29ส.ค.-2ก.ย.62
30ส.ค.-3ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.622
19 – 23 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
27ก.ย.-1ต.ค.62
ราคาทัวร์: 18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองนาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 09 April 2019 09:44

MJ190101 SPECIAL KANSAI 5 วัน 3คืน วันที่ 12-16 เม.ย.62 ราคา 38,900 (XJ)

2019 02 07 151417
รหัสทัวร์: MJ190101
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-15 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 38,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) – สนามบินคันไซ เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ชินไซบาชิอิสระท่องเที่ยตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – นารา – วัดโทไดจิ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 15:19

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions