• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

AZGHOK03 ฮอกไกโด พัก Kiroro Resort 1 คืน LIVE 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 39,999 (XJ)

ScreenShot 20181222161112
รหัสทัวร์: AZGHOK03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 –15 เม.ย.62
12 –16 เม.ย.62
13 –17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 39,999
41,999
41,999
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ –หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง SKI RESORT - เมืองโอตารุ – คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - DUTY FREE – เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดอุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 17:53

BO1XJ114 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว อาซาฮิคาวะ Ice Breaker 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค62 เริ่มต้น 28,900 (XJ)

ScreenShot 20181015202551
รหัสทัวร์: BO1XJ114
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 -27 ม.ค.62
25 -29 ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
13 -17 ก.พ.62
15 -19 ก.พ.62
20 -24 ก.พ.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
6 -10 มี.ค.62
13 -17 มี.ค.62
15 -19 มี.ค.62
20 - 24 มี.ค.62
22 - 26 มี.ค.62
26 - 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 32,900
32,900
32,900
33,900
34,900
32,900
31,900
30,900
30,900
30,900
29,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตะเสะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – โซอุนเคียว – เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ – มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise – หอคอยโอคอทสก์ - อาซาฮิควะ - ห้าง Aeon Mall สี่ โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้าน Duty Free – ทานุกิโคจิ ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 15 October 2018 20:33

BO1JXW21 โอซาก้า Autumn Snow นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.61-มีค.62 เริ่มต้น 19,888 (XW)

ScreenShot 20181015171720
รหัสทัวร์: BO1JXW21
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 -13 พ.ย.61
16 -20 พ.ย.61
23 -27 พ.ย.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
14 -18 ธ.ค.61
21 -25 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
4 -8 ม.ค.62
11 -15 ม.ค.62
18 -22 ม.ค.62
25 -29 ม.ค.62
1 – 5 ก.พ.62
8 -12 ก.พ.62
15 -19 ก.พ.62
17 -21 ก.พ.62
22 -26 ก.พ.62
1 -5 มี.ค.62
8 -12 มี.ค.62
15 -22 มี.ค.62
22 -26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 21,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
29,888
29,888
22,888
23,888
23,888
22,888
22,888
23,888
24,888
22,888
22,888
24,888
24,888
25,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชง ใส่ชุดกิโมโน –โอซาก้า - ชินไซบาชิ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 2,800)โอซาก้า - โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park - Expo City – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 17 December 2018 18:04

BO1XJ89 นาโกย่า ทาคายาม่า Japan Alps กำแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-มิย.62 เริ่มต้น 23,900 (XJ)

2019 02 21 190024
รหัสทัวร์: BO1XJ89
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
03 -0 7 พ.ค.62
08 - 12 พ.ค.62
10 - 14 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
17 - 21 พ.ค.62
22 - 26 พ.ค.62
24 - 28 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
31พ.ค.-2มิ.ย.62
05 - 09 มิ.ย.62
7 - 11 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
27,900
26,900
24,900
28,900
26,900
26,900
24,900
24,900
26,900
25,900
23,900
หมายเหตุ

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู – หมู่บ้านนินจาอิเสะ – กิฟุกิฟุ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ – โทยาม่า เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ - นาโกย่านาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์– ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 09:32

HPXW53S02 โตเกียว ซากุระ ครบเครื่อง 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 22,999 (XW)

ScreenShot 20181107165357
รหัสทัวร์: HPXW53S02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
30มี.ค.-3เม.ย.62
31มี.ค.-4เม.ย.62
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 22,987
22,987
25,987
25,987
25,987
25,987
27,987
27,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
29,987
29,987
29,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู  ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สาธิตการชงชา - พระใหญ่ USHIKUDAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ หอโทรทัศน์โตเกียว สกายทรี - สวนอุเอโนะ (Ueno Park)  – โอไดบะ  - ย่านชินจุกุ – JTCDUTY FREE – อิออน ทาวน์ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                                                                                         

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 17:10

BOXJ115 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ Wonderful 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 25,900 (XJ)

2019 02 04 171619
รหัสทัวร์: BOXJ115
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 09 เม.ย.62
10 - 14 เม.ย.62
18 - 22 เม.ย.62
20 - 24 เม.ย.62
25 - 29 เม.ย.62
8 – 12 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
22 - 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 29,900
34,900
28,900
27,900
27,900
28,900
28,900
26,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตะเสะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนิเขแห่งพระพุทธเจ้า – นั่งกระเช้าขึ้นเขาโมอิวะ Moiwa Ropeway – คิโรโระ สกีรีสอร์ท ออนเซ็น คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 04 February 2019 17:35

JJP16 โตเกียว ซากุระ วิ๊งวิ๊ง 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.62 เริ่มต้น 26,888 (XW)

ScreenShot 20181121092852
รหัสทัวร์: JJP16
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
16-20 มี.ค.61
17-21 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
20-24 มี.ค.61
21-25 มี.ค.61
22-26 มี.ค.61
23-27 มี.ค.61
24-28 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 26,888
27,888
29,888
29,888
29,888
28,888
28,888
28,888
29,888
31,888
31,888
31,888
30,888
30,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะโตเกียววัดอาซากุซะผ่านชมโตเกียวสกายทรีอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิโกเท็มบะเอ้าท์เลตอาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคชงชาแบบญี่ปุ่นผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะโตเกียวร้าน AKA จิวเวอร์รีช้อปปิ้งชินจูกุชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะตลาดอะเมโยโกะโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าวัดนาริตะซันNaritasanOmotesando Street สนามบินนาริตะกรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 09:35

CSJP533 โตเกียว ซากุระ 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.62-เมย.62 เริ่มต้น 35,900 (TG)

2019 02 20 181645
รหัสทัวร์: CSJP533
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-31 มี.ค.62 03-07 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 36,900
36,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินนาริตะสนามบินนาริตะ– วัดคามาคุระ– นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ทะเลสาบยามานากะทะเลสาบยามานากะ– ซากามิโกะรีสอร์ท– ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – โตเกียวโตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ– โอไดบะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ– จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ– โตเกียวโตเกียว– วัดอาซากุสะ– ชิซุยเอ้าท์เล็ตมอลล์– สนามบินนาริตะ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 February 2019 18:34

SKJP05 ฮอกกไกโด สั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 53,900 (TG)

ScreenShot 20181109153704
รหัสทัวร์: SKJP05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 53,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 -06 ธ.ค.61
22 -27 ม.ค.62
01 -06 มี.ค.62
08 -13 มี.ค.62
14 -19 มี.ค.62
19 -24 มี.ค.62
26 - 31 มี.ค.62
28มี.ค-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 54,900
56,900
59,900
59,900
56,900
58,900
58,900
53,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะสนามบินชิโตเซะ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - เมืองอิวะนัย อิวะนัย - คิโโระรีสอร์ท –ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมง พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอควารักตามรอยหนัง แฟนเดย์ “ แฟนกันแค่วันเดียว”คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – ซัปโปโร – อดีทำเนียบ รัฐบาล - โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 15:48

CSJP571 โตเกียว โอซาก้า 7 วัน 5 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 49,900 (XJ)

2019 02 20 183753
รหัสทัวร์: CSJP571
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 15 เม.ย.62
11 – 17 เม.ย.62
12 – 18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 49,900
52,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ นาริตะ – วัดคามาคุระ –โอชิโนะ ฮัคไค– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ– ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโกย่านาโกย่า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– ศาลเจ้าเฮย์อัน – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้าอิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเดินทาง)โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – ปราสาทโอซาก้า– อีออนพลาซ่า – ริงกุ เอ้าท์เล็ต – สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 February 2019 18:45

TTNXJ87 NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

ScreenShot 20181015192445
รหัสทัวร์: TTNXJ87
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
28ม.ค.-1ก.พ.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
01-05 ก.พ.62
02-06 ก.พ.62
03-07 ก.พ.62
04-08 ก.พ.62
05-09 ก.พ.62
06-10 ก.พ.62
07-11 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
09-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
หมายเหตุ

กรุงเทพสนามบินดอนเมือง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองนาโกย่า –วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ–พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสีNabana no SatoWinter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะเมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 20 November 2018 18:11

HNJW1 ชุ่มฉ่ำ โอกินาว่า 3 ดาว 4 วัน 3คืน วันที่ 13-16 เมย.62 ราคา 38,900 (WE)

2019 02 21 173716
รหัสทัวร์: HNJW1
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 38,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) – โรงกลั่นสุราอาวาโมริ - อาชิบิน่าเอ้าท์เล็ตมอลล์ - โรงแรมสวนชิเนนมิซากิ - โอกินาว่เวิลด์ – ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – ปราสาทชูริโจ (ด้านนอก) – ช็อปปิ้งถนนโคะคุไซ -โรงแรมผามันซะโมะ – Fruit land – ชมสะพานข้ามเกาะโคริ- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - โรงแรมหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา– มิฮามะสไตล์อเมริกัน- สวนฟุคุชุเอ็น -สนามบินนาฮะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 17:48

AZGNGO03 นาโกย่า ทาคายาม่า JAPAN ALPS 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 39,999 (JL)

ScreenShot 20190103154858
รหัสทัวร์: AZGNGO03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
28พ.ค.-1 มิ.ย.62
29พ.ค.-2 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ- ปราสาทมัตสึโมโต้เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท นาโกย่า - สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 03 January 2019 15:57

HNJW2 รื่นรม สงกรานต์ โอกินาว่า 4 ดาว 4 วัน 3 วันที่ 13-16 เมย.62 ราคา 41,900 (WE)

2019 02 21 175149
รหัสทัวร์: HNJW2
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 41,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) – อุมิคะจิเทอเรส - ช็อปปิ้งถนนโคะคุไซ -โรงแรมโรงกลั่นสุราอาวาโมริ - อาชิบิน่าเอ้าท์เล็ตมอลล์ –โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำเกียวคุเซ็นโด- สวนชิเนนมิซากิ ผามันซะโมะ – Fruit land – ชมสะพานข้ามเกาะโคริ- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - โรงแรมปราสาทชูริโจ – หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา– มิฮามะสไตล์อเมริกัน- สนามบินนาฮะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 18:36

BO1JXJ14 โตเกียว ฟูจิ Summer Break 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-กย.62 เริ่มต้น 17,888 (XJ)

2019 03 04 172305
รหัสทัวร์: BO1JXJ14
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30พ.ค.-2มิ.ย.62
01 – 04 มิ.ย.62
06 – 09 มิ.ย.62
8 – 11 มิ.ย.62
13 – 16 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
29มิ.ย.-2ก.ค.62
04 – 07 ก.ค.62
06 – 09 ก.ค.62
11 – 14 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
14 – 17 ก.ค.62
18 – 21 ก.ค.62
20 – 23 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
27 – 30 ก.ค.62
01 – 04 ส.ค.62
03 – 06 ส.ค.62
9 – 12 ส.ค.62
10 – 13 ส.ค.62
15 – 18 ส.ค.62
17 – 20 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
24 – 27 ส.ค.62
29ส.ค.-1ก.ย.62
14 – 17 ก.ย.62
19 – 22 ก.ย.62
21 – 24 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
28ก.ย.-1ต.ค.62
ราคาทัวร์: 18,888
17,888
17,888
18,888
17,888
18,888
18,888
18,888
18,888
17,888
19,888
19,888
17,888
20,888
20,888
17,888
17,888
21,888
21,888
17,888
17,888
21,888
21,888
19,888
19,888
17,888
19,888
19,888
17,888
17,888
18,888
17,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็นขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่ลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaoxShinjuku - นาริตะอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour วัดนาริตะ - ร้านดองกี้–ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 04 March 2019 17:58

HNJW3 ชุดใหญ่สงกรานต์ โอกินาว่า 4 วัน 3 คืน วันที่ 13-16 เมย.62 ราคา 42,900 (WE)

2019 02 21 183807
รหัสทัวร์: HNJW3
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 42,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) – มิฮามะสไตล์อเมริกัน – โรงแรมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ – จูราสิค พาร์ค – สวนสัปปะรนาโก - โรงแรมผามันซะโมะ – ริวกิวมูระ - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา –ช็อปปิ้งถนนโคะคุไซ –โรงแรมปราสาทชูริโจ - โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำเกียวคุเซ็นโด-อาชิบิน่าเอ้าท์เล็ตมอลล์ –อุมิคะจิเทอเรส - สนามบินนาฮะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 18:43

CSJP532 โตเกียว คาวาซุ ซากุระ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.62 ราคา 32,900 (TG)

2019 02 20 173652
รหัสทัวร์: CSJP532
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3 มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะสนามบินนาริตะ – วัดคามาคุระ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยมานากะทะเลสาบยามานากะ – เทศกาลคาวาสึ ซากุระ– สวนผลไม้– ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียวอิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าตั๋วสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลือกซื้อซิตี้ทัวร์เสริมโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิซุย เอ้าท์เล็ตอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 February 2019 18:14

HPTR43B03 HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 18,765 (TR)

ScreenShot 20180913144142
รหัสทัวร์: HPTR43B03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,765
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 4-7 พ.ย. 61
วันที่ 11-14 พ.ย. 61
วันที่ 18-21 พ.ย. 61
วันที่ 25-28พ .ย. 61
วันที่ 2 - 5ธ.ค. 61
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 61
วันที่ 16 - 19 ธ.ค. 61
วันที่ 23 - 26ธ.ค. 61
วันที่30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
6 – 9 ม.ค. 62
13 – 16 ม.ค. 62
20 – 23 ม.ค. 62
27 – 30 ม.ค. 62
3– 6 ก.พ. 62
10– 13 ก.พ. 62
17– 20 ก.พ. 62
24– 27 ก.พ. 62
3 – 6มี.ค. 62
10– 13มี.ค. 62
17– 20มี.ค. 62
24– 27มี.ค. 62
31มี.ค. - 3 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 21,999
18,765
21,999
19,876
24,999
24,999
23,999
23,999
34,999
21,999
21,999
22,999
21,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
24,999
23,999
25,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา -DUTY FREE อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 15:01

CSJP643 โอซาก้า โตเกียว ซากุระ 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.เมย.62 ราคา 43,900 (TG)

รหัสทัวร์: CSJP643
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 25 มี.ค.62
27มี.ค.-1 เม.ย.62
03 - 08 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 43,900
43,900
43,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินคันไซสนามบินคันไซ– วัดโทไดจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– นาบานาโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น)– นาโงย่า
นาโงย่า– ทะเลสาบฮามานะ– นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ– เรียนชงชา–ทะเลสาบยามานากะทะเลสาบยามานากะ– ซากามิโกะรีสอร์ท– ช้อปปิ้งชินจูกุ–จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ– โตเกียวอิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์(ไม่รวมค่าตั๋วสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลือกซื้อซิตี้ทัวร์เสริมโตเกียว– วัดอาซากุสะ– ชิซุยเอ้าท์เล็ตมอลล์– สนามบินนาริตะ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 09:31

HPTR54C03 OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA ชีวิต ดี๊ดี 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 25,678 (TR)

ScreenShot 20180913151632
รหัสทัวร์: HPTR54C03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,678
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ต.ค. – 4พ.ย. 61
7 – 11 พ.ย. 61
14 – 18 พ.ย. 61
21 – 25 พ.ย. 61
28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61
5 – 9 ธ.ค. 61
12 – 16 ธ.ค. 61
19 – 23 ธ.ค. 61
26 – 30 ธ.ค. 61
2 – 6 ม.ค. 62
9 – 13 ม.ค. 62
16 – 20 ม.ค. 62
23 – 27 ม.ค. 62
30 ม.ค.– 3 ก.พ. 62
6 – 10 ก.พ. 62
13 – 17 ก.พ. 62
20 – 24 ก.พ. 62
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 62
6– 10 มี.ค. 62
13– 17 มี.ค. 62
20– 24 มี.ค. 62
27– 31 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 28,999
25,678
28,999
26,789
28,999
29,999
29,999
29,999
31,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
30,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโตนารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ -ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา -DUTY FREE อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปนปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 15:37

CUJ08 EASY นาโกย่า WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มี.ค62 เริ่มต้น 34,900 (JL)

ScreenShot 20181009152536
รหัสทัวร์: CUJ08
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
15 – 19 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
35,900
34,900
34,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่าท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซว่าสวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATOท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 09 October 2018 15:31

HPXW53A02 HAPPY TOKYO PINK MOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.62 เริ่มต้น 26,987 (XW)

ScreenShot 20181107152042
รหัสทัวร์: HPXW53A02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เเม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
23-27 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 26,987
27,987
28,987
28,987
34,987
35,987
35,987
37,987
36,987
35,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
28,987
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สาธิตการชงชา - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 10:34

CUJ10 EASY ENJOY WINTER นาโกย่า 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค-มี.ค 62 เริ่มต้น 34,900 (JL)

ScreenShot 20181116153345
รหัสทัวร์: CUJ10
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ธ.ค.61
08 – 12 ธ.ค.61
15 – 19 ธ.ค.61
18 – 22 ธ.ค.61
15 – 19 ม.ค.62
19 – 23 ม.ค.62
24 – 28 ม.ค.62
26 – 30 ม.ค.62
29 ม.ค.62-2ก.พ.62
05 – 09 ก.พ.62
07 – 11 ก.พ.62
12 – 16 ก.พ.62
20 – 24 ก.พ.62
23 – 27 ก.พ.62
05 – 09 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
35,900
34,900
34,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
35,900
35,900
34,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่าท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่าสวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATOท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 16 November 2018 15:46

JJP33 ฮอกไกโด PANORAMA บินหรู เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 37,999 (TG)

2018 06 21 110559
รหัสทัวร์: JJP33
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 พ.ย.-02 ธ.ค.61
29 พ.ย.-03 ธ.ค.61
30 พ.ย.-04 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
30 ม.ค.-03 ก.พ.62
31 ม.ค.-04 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
27 ก.พ.-03 มี.ค.62
28 ก.พ.-04 มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
40,999
41,999
39,999
37,999
39,999
39,999
39,999
38,999
39,999
39,999
39,999
37,999
39,999
39,999
39,999
38,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) - ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์ - ฟูราโน่-ชมสุนัขลากเลื่อน-นิงเกิ้ลเทอเรส-ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร(เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ขาปู) - เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าเลท-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ - ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 11:23

HNJS1 ฮอกไกโด PLAY SKI 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.62 ราคา 42,900 (TG)

2019 02 01 092942
รหัสทัวร์: HNJS1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 42,900
42,900
42,900
42,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) โนโบริเบทสึ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในปราสาท – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – โทยะKiRoro Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ อิสระท่องเที่ตามอัธยาศัย ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ทำเนียบอิฐแดง) - สนามบินชิโตเซะ –สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 01 February 2019 09:41

JJP35 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ROMANTIC WINTER 6 วัน 4 คืนเดือน พย.-มีค62 เริ่มต้น 42,999 (TG)

2018 07 25 150414
รหัสทัวร์: JJP35
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ม.ค.62
11-16 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
17-22 ม.ค.62
18-23 ม.ค.62
23-28 ม.ค.62
24-29 ม.ค.62
26-31 ม.ค.62
30ม.ค.-4ก.พ.62
14-19 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
21-26 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
27ก.พ.-4มี.ค.62
01-06 มี.ค.62
06-11 มี.ค.62
7-12 มี.ค.62
09-14 มี.ค.62
14-19 มี.ค.62
15-20 มี.ค.62
16-21 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 45,599
45,599
45,599
45,599
45,599
45,599
45,599
44,599
45,599
45,599
45,599
45,599
44,599
44,599
45,599
45,599
45,599
44,599
45,599
45,599
44,599
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ-โรงงานชอคโกแลต-โอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ลาสกีเบนเค-มิตซุย เอ้าท์เลท-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไกJTC-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 16:53

MJ181101 ฮอกไกโด MOMENT 5 วัน 3 คืน วันที่ 4-8 เม.ย.62 ราคา 59,900 (TG)

2019 02 06 174408
รหัสทัวร์: MJ181101
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 59,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระล่องเรือทะเลสาบโทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ตภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า) ศาลเจ้าซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ตลาดนิโจ้– ซูซูกิโนะ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 17:46

MJ181005 นาโกย่า TAKAYAMA WINTER SKI 6 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.62 ราคา 51,900 (TG)

2019 02 06 181155
รหัสทัวร์: MJ181005
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 51,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-26 ก.พ.62
15-20 มี.ค.62
21-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 51,900
51,900
51,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาจิซูจิตลาดเช้า – ปราสาทมัทสึโมโต้ (ด้านนอก) – ลิงแช่ออนเซ็น กิจกรรมลานสกี (รวมกระดานเลื่อนหิมะ) – ช้อปปิ้งชินจุกุวัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) –โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:15

PJP0055 นาโกย่า ชิราคาวาโกะ JAPAN ALPS 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย. 62 เริ่มต้น 24,999 (SL)

2019 02 07 150717
รหัสทัวร์: PJP0055
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
22-25 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
09-12 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
12-15 พ.ค.62
13-16 พ.ค.62
19-22 พ.ค.62
20-23 พ.ค.62
26-29 พ.ค.62
27-30 พ.ค.62
31-03 มิ.ย.62
06-09 มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 32,999
27,999
27,999
27,999
27,999
29,999
29,999
28,999
28,999
27,999
28,999
27,999
28,999
24,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่าศาลเจ้าโอสึคันนงแหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึหมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สายอัไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมือโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 February 2019 15:21

MJ181102-1โตเกียว โอซาก้า JAPAN FANTASY 6 วัน 4 คืน วันที่ 13-18 เม.ย.62 ราคา 69,900 (TG)

2019 02 07 140349
รหัสทัวร์: MJ181102-1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 69,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 69,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาริตะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ช้อปปิ้งชินจูกุ หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – ภูเขาไฟฟูจิทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 14:10

SJT003 โตเกียว ฟูจิ FREE DAY 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.62 เริ่มต้น 22,990 (SL)

2019 03 01 183902
รหัสทัวร์: SJT003
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
07 – 11 ก.ค.62
09 – 13 ก.ค.62
11 – 15 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
15 – 19 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
28,990
28,990
22,990
22,990
หมายเหตุ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์:
FileFile sizeDownloads
Download this file (SJT003 โตเกียว ฟูจิ FREE DAY 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.62 เริ่มต้น 22,990 (SL).pdf)SJT003 โตเกียว ฟูจิ FREE DAY 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.62 เริ่มต้น 22,990 (SL).pdf2385 Kb0

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ– วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี –โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ -โอไดบะ อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือ

MJ181105 ฮอกไกโด FLOWER 5 วัน 3 คืน วันที่ 16-20 พ.ค.62 ราคา 52,900 (TG)

2019 02 06 174907
รหัสทัวร์: MJ181105
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 52,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 52,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – น้ำตกกิงกะ&ริวเซ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งทุ่งทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ – ทุ่งพิ้งค์มอส – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแล็ต – ศาลเจ้าซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:06

SMLJ03 โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 สงกรานต์ เริ่มต้น 29,999 (TR)

ScreenShot 20190103162841
รหัสทัวร์: SMLJ03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 31,999
31,999
29,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) อุโมงค์หิ่งห้อย - วัดคามาคุระ - โอวาคุดานิ - พิธีชงชาชิบะซากุระ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอซากุสะ - อิออน อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าตั๋วรถไฟโตเกียว (ท่าอากาศยาน นาริตะ) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 03 January 2019 16:54

MJ181106 นาโกย่า โตเกียว SNOW WALL PINKMOSS 6 วัน 3 คืน วันที่ 18-23 เม.ย.,16-21 พ.ค.62 ราคา 50,900 (TG)

2019 02 06 182054
รหัสทัวร์: MJ181106
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 50,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 23 เม.ย.62
16 – 21 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 50,900
50,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะเทือกเขาเจแปน แอลป์(ชมกำแพงหิมะ) ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งพิงค์มอส – เก็บสตรอเบอร์รี่ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุหมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ –โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะสนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:23

TTNTR19 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

ScreenShot 20180815172036
รหัสทัวร์: TTNTR19
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 มกราคม 2562
03-07 มกราคม 2562
04-08 มกราคม 2562
05-09 มกราคม 2562
06-10 มกราคม 2562
07-11 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
24-28 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
26-30 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01-05 กุมภาพันธ์ 2562
02-06 กุมภาพันธ์ 2562
03-07 กุมภาพันธ์ 2562
04-08 กุมภาพันธ์ 2562
05-09 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
07-11 กุมภาพันธ์ 2562
08-12 กุมภาพันธ์ 2562
09-13 กุมภาพันธ์ 2562
10-14 กุมภาพันธ์ 2562
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
15-19 กุมภาพันธ์ 2562
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
17-21 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
19-23 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
21-25 กุมภาพันธ์ 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
24-28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
01-05 มีนาคม 2562
02-06 มีนาคม 2562
03-07 มีนาคม 2562
04-08 มีนาคม 2562
05-09 มีนาคม 2562
06-10 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
08-12 มีนาคม 2562
09-13 มีนาคม 2562
10-14 มีนาคม 2562
11-15 มีนาคม 2562
12-16 มีนาคม 2562
13-17 มีนาคม 2562
14-18 มีนาคม 2562
15-19 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : มกราคม -  มีนาคม  2562
กรุงเทพ
สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น- ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท- โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ-วัดนาริตะซัง– ช้อปปิ้งอิออน - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว–คุจูกุริ-สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 15 August 2018 17:57

MJ181107 นาโกย่า โตเกียว ENJOY TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน วันที่ 10-15 เม.ย.62 ราคา 66,900 (TG)

2019 02 06 182611
รหัสทัวร์: MJ181107
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 66,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 15 เมษายน 62
ราคาทัวร์: 66,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะเก็บสตรอเบอร์รี่ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะ เทศกาลชมดอกทิวลิป – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ )

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 18:35

TTNTR23 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 4 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 30,888 (TR)

ScreenShot 20180907145118
รหัสทัวร์: TTNTR23
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 24 มีนาคม 2562
27 - 31 มีนาคม 2562
03 - 07 เมษายน 2562
10 - 14 เมษายน 2562
17 - 21 เมษายน 2562
24 - 28 เมษายน 2562
ราคาทัวร์: 30,888
30,888
32,888
35,888
30,888
30,888
หมายเหตุ -
-
-
วันหยุดสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า –ซาคาเอะอาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 07 September 2018 15:05

MJ181108 โตเกียว โอซาก้า GRAND HONSHU 7 วัน 5 คืน วันที่ 10-16 เม.ย.62 ราคา 72,900 (TG)

2019 02 07 141140
รหัสทัวร์: MJ181108
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 72,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 72,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาริตะ –เทศกาลชมดอกทิวลิป –วัดอาซากุสะ –โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป)ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสรท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัคอยอำนวยความสะดวก) โอวาคุดานิ (รถบัส) – ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอร์รี่ ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรโลกชิราคาวาโกะ – ซันมาชิซูจิ – เทศกาลประดับไฟ เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิปราสทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 14:25

TTNTR26 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 28,888 (TR)

ScreenShot 20181003161851
รหัสทัวร์: TTNTR26
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 เมษายน 2562
21-25 เมษายน 2562
22-26 เมษายน 2562
23-27 เมษายน 2562
24-28 เมษายน 2562
25-29 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคาทัวร์: 29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต– Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน- ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา–หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 03 October 2018 16:41

MJ181109 โตเกียว โอซาก้า TAKAYAMA CHERRY BLOSSOM 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.62 ราคา 57,900 (TG)

2019 02 07 142649
รหัสทัวร์: MJ181109
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 57,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 มี.ค.-1เม.ย.62
04-09 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 57,900
59,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาริตะ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) ช้อปปิ้งชินจูกุ หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮักไก ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิโจ้ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 14:33

TTNTR26 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 28,888 (TR)

2019 03 15 183447
รหัสทัวร์: TTNTR26
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
23-27 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
25-29 เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
ราคาทัวร์: 29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต –Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน- ช้อปปิ้ชินจูกุ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา–หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียวสนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 March 2019 18:37

MJ181110 FLOWER IN KYUSHU (WISTERIA) 6วัน 4 คืน วันที่ 26 เม.ย.-1 พ.ค.62 ราคา 57,900 (TG)

2019 02 07 143431
รหัสทัวร์: MJ181110
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 57,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 เม.ย.-1พ.ค.62
ราคาทัวร์: 57,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ หมู่บ้านยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – ย่านชิโมโทริ นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ นางาซากิ – สวนสันติภาพ – ยอดเขาอินาสะ (รถบัส)สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน – ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 14:59

TTNXJ101 ฮอกไกโด ซุปตาร์ บานฉ่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2019 01 25 171147
รหัสทัวร์: TTNXJ101
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31มี.ค.-4เม.ย62
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย62
03-07 เม.ย62
04-08 เม.ย62
05-09 เม.ย62
06-10 เม.ย62
07-11 เม.ย62
08-12 เม.ย62
09-13 เม.ย62
10-14 เม.ย62
11-15 เม.ย62
14-18 เม.ย62
15-19 เม.ย62
16-20 เม.ย62
17-21 เม.ย62
18-22 เม.ย62
19-23 เม.ย62
20-24 เม.ย62
21-25 เม.ย62
22-26 เม.ย62
23-27 เม.ย62
24-28 เม.ย62
25-29 เม.ย62
26-30 เม.ย62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
01-05 พ.ค.62
05-09 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 25,888
26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
28,888
27,888
27,888
32,888
36,888
36,888
32,888
32,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
28,888
31,888
28,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 17:29

MJ181110-1 UNSEEN KYUSHU 6วัน 4 คืน วันที่ 28 มี.ค.-2 เม.ย.62 ราคา 57,900 (TG)

2019 02 07 150032
รหัสทัวร์: MJ181110-1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: MJ181110-1
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มี.ค-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 57,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ สนามบินฟุกุโอกะ – ชมซากปราสาทฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน – บ่อน้ำร้อนจิโกกุ หมู่บ้านยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – ย่านชิโมโทริ สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน – ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 15:06

TTNXJ109 โตเกียว ฟูจิ Saitama ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

2019 03 15 184248
รหัสทัวร์: TTNXJ109
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
23-27 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
25-29 เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28 เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
26,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
24,888
24,888
24,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - เมืองคาวาโกเอะ–ตรอกลูกกวาด– ชมชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลตปาร์คอิรุมะ - นาริตะ - อิออนมอลล์ชมดอกวิสทีเรียณศาลเจ้าคะเมะโอะเท็นจิน –หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - แช่น้ำแร่ธรรมชาติสนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 March 2019 18:46

MJ181111 โอซาก้า โตเกียว GRAND SNOW WALL 7 วัน 4 คืน วันที่ 26 เม.ย.-2 พ.ค.62 ราคา 63,900 (TG)

2019 02 07 150717
รหัสทัวร์: MJ181111
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 63,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26เม.ย.-2พ.ค.62
ราคาทัวร์: 63,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ปราสาทนิโจ้ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เทศกาลดอกทิวลิป เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ)เก็บสตรอเบอร์รี่ – ภูเขาไฟฟูจิ –ทุ่งพิงค์มอส – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุหมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะสนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 15:13

TTNXJ79 ฮอกไกโด ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำอะ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มตัน 23,888 (XJ)

ScreenShot 20181004181001
รหัสทัวร์: TTNXJ79
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27พ.ย.-1ธ.ค.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
1 -5 ธ.ค.61
2 -6 ธ.ค.61
3 -7 ธ.ค.61
4 -8 ธ.ค.61
5 -9 ธ.ค.61
6 -10 ธ.ค.61
7 -11 ธ.ค.61
8-12 ธ.ค.61
9-13 ธ.ค.61
10-14 ธ.ค.61
11-15 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
30ธ.ค.61-3ม.ค.62
31ธ.ค.61-4ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
07-11 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
14-18 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
21-25 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
28 ม.ค.-1ก.พ.62
29 ม.ค.-2ก.พ.62
30 ม.ค.-3ก.พ.62
31 ม.ค.-4ก.พ.62
11-15 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
18-22 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
04-08 มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
18-22 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
25,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
28,888
28,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
35,888
35,888
36,888
38,888
38,888
35,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร –ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระช้อปปิ้งหรือท่อเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 12 October 2018 17:37

MJ190101 SPECIAL KANSAI 5 วัน 3คืน วันที่ 12-16 เม.ย.62 ราคา 38,900 (XJ)

2019 02 07 151417
รหัสทัวร์: MJ190101
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-15 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 38,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) – สนามบินคันไซ เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ชินไซบาชิอิสระท่องเที่ยตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – นารา – วัดโทไดจิ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 15:19

TTNXJ98 โอซาก้า JAPAN ALPS ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 29,888 (XJ)

ScreenShot 20181211142256
รหัสทัวร์: TTNXJ98
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
23-27 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
25-29 เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
06-10 พ.ค.62
07-11 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
34,888
34,888
34,888
34,888
30,888
30,888
30,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาว่าโกะ - เมืองมัตสึโมโต้–ถนนนาคามาชิ–ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ– คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็นเมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น –วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ– สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 11 December 2018 14:33

PJP0051 นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 4 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 19,999 (SL)

2019 02 15 140043
รหัสทัวร์: PJP0051
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-11 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
11-14 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
29-01 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
22-25 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
09-12 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
12-15 พ.ค.62
13-16 พ.ค.62
19-22 พ.ค.62
20-23 พ.ค.62
26-29 พ.ค.62
27-30 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 24,999
23,999
22,999
24,999
25,999
27,999
24,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
24,999
25,999
25,999
25,999
23,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่าแวะถ่ายรูปที่ MEIJO PARK-อิออน มอลล์ตลาดเช้าทาคายาม่า-ซันมาจซูจิทาคายาม่าจินยะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวันวัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 February 2019 14:30

VWJ01 ทาคายาม่า ชิราคาโกะ SHOCK PRICE 3 วัน 2 คืน เดือน มีค-พค.62 เริ่มต้น 18,888 (SL)

2019 01 31 092423
รหัสทัวร์: VWJ01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-15 มี.ค.62
08-10 พ.ค.62
15-17 พ.ค.62
29-31 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 18,888
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)- สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า)– เมืองทาคายาม่าเมืองทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า) หมู่บ้านชิราคาวาโกะ–เมืองนาโกย่าช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะปราสาทนาโกย่า (ด้านนอก)- มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คแจ็สท์ดรีมนางาชิมะ- สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า) สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

PJP0053 นาโกย่า ชิราคางาโกะ SAKURA BLOSSOM 4 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 24,999 (SL)

2019 02 15 145839
รหัสทัวร์: PJP0053
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29-01 เม.ย.62
31-03 เม.ย.62
01-04 เม.ย.62
04-07 เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
07-10 เม.ย.62
08-11 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 24,999
25,999
25,999
26,999
26,999
27,999
26,999
26,999
27,999
28,999
27,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่าสวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman-เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวันวัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 February 2019 15:10

VWJ04 นาโกย่า ชิราคาวาโกะ COLORFUL 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-พค.62 เริ่มต้น 21,888 (XJ)

2019 02 09 133532
รหัสทัวร์: VWJ04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62.
03-07 เม.ย.62
10-14เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
10-14 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
28,888
28,888
21,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า)-Nagoya Castle – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ซันมชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า)เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง–ช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ- มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คแจ็สท์ดรีมนางาชิมะ - เทศกาลNabana No Sato Winter Illuminationอิสระท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า)- สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Saturday, 09 February 2019 13:51

PJP11G โตเกียว สวนอุเอโนะ BLOSSOM SAKURA 6 วัน 4 คืน วันที่ 12-17 เม.ย.62 ราคา 49,999 (MH)

ScreenShot 20181106144439
รหัสทัวร์: PJP11G
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 49,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ โกเท็มบะเอ้าเลตภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่าอิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์สนามบินนาริตะสนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 14:50

WDJ04 ฮอกไกโด FUNNY SKI SNOW 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 เริ่มต้น 45,999 (TG)

ScreenShot 20181214133939
รหัสทัวร์: WDJ04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-19 ม.ค.62
12-17 ก.พ.62
13-18 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
26-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 45,999
45,999
47,999
47,999
47,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซะ - หมู่บ้านนินจา - บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาลลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำเมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – เมืองคิตาฮาโรชิมะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ตสนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 13:52

PJP12 โตเกียว ฟูจิ DISNEYLAND ภาค 4 เที่ยวเต็มวัน เดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 เริ่มต้น 28,888 (XW)

2019 02 15 134511
รหัสทัวร์: PJP12
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
1-5 มี.ค.62
2-6 มี.ค.62
3-7 มี.ค.62
4-8 มี.ค.62
5-9 มี.ค.62
7-11 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค. 62
31มี.ค.-4เม.ย.62
1-5 เม.ย.62
2-6 เม.ย.62
3-7 เม.ย.62
4-8 เม.ย.62
5-9 เม.ย.62
6-10 เม.ย.62
7-11 เม.ย.62
8-12 เม.ย.62
9-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
30,999
30,999
30,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
37,999
37,999
37,999
37,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมืองสนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวฟูจิที่โออิชิปาร์ค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไคมิตซุยเอ้าท์เลพาร์คอิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-ชมซากุระ ณ สวนอเอะโนะ(ปลาย มี.ค.-เม.ย.) หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์วัดนาริตะซัน-ถนนช้อปปิ้หน้าวัดนาริตะ-สนามบินนาริตะสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 13:58

ZGFUK02 เบปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ SONGKRAN 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 29,999 (SL)

2019 01 30 190804
รหัสทัวร์: ZGFUK02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 29,999
33,999
35,999
33,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเทนจินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 19:11

SJT001 โตเกียว ฟูจิ พิงมอส 5 วัน 3 คืน เดือน พค.62 เริ่มต้น 22,900 (SL)

2019 03 01 175430
รหัสทัวร์: SJT001
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 –0 5 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
05 – 09 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
13 – 17 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
19 – 23 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 28,990
29,990
28,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
27,990
27,990
22,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี –โกเทมบะ เอ้าท์เล็ตพิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น –เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะ ซากุระ – โอไดบะ อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 18:01

AZGHOK04 ฮอกไกโด โซอุนเคียว MIX FLOWER 5 วัน 3 คืน เดือน พค-มิย.62 เริ่มต้น 28,999 (XJ)

2019 02 13 104704
รหัสทัวร์: AZGHOK04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมืองชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล์เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งทานุกิโคจิสนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 11:02

SJT002 โตเกียว ฟูจิ KAMAKURA 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-กค.62 เริ่มต้น 21,990 (SL)

2019 03 01 181142
รหัสทัวร์: SJT002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 27 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
27 – 31 พ.ค.62
29 – 02 มิ.ย.62
31 – 04 มิ.ย.62
01 – 05 มิ.ย.62
03 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
09 – 13 มิ.ย.62
11 – 15 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
15 – 19 มิ.ย.62
17 – 21 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
23 – 27 มิ.ย.62
25 – 29 มิ.ย.62
27 – 01 ก.ค.62
29 – 03 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 22,990
22,990
22,990
22,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – พระใหญ่ไดบุตซึ เอโนชิมะพิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชา–ต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่นวัดอาซากุสะ– หอคอยโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งโอไดบะ อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 18:14

AZGHOK1 ฮอกไกโด SKI WINTER LOVE 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 26,999 (XJ)

ScreenShot 20181017103114
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: AZGHOK1
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
15-19 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
22-26 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
26ก.พ.-2 มี.ค.62
27ก.พ.-3 มี.ค.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02- 06 มี.ค.62
05- 09 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
20- 24 มี.ค.62
21- 25 มี.ค.62
22- 26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
30,999
30,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ลานกิจกรรมหิมะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดอุทยานโมอาย – ตลาดซัปโปโรโจไง – ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต สวนโอโดริ - ทำเรียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 10:54

SJT004 โตเกียว ฟูจิ Lavender 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ส.ค.62 เริ่มต้น 22,990 (SL)

2019 03 01 185150
รหัสทัวร์: SJT004
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 25 ก.ค.62
23 – 27 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
27 – 31 ก.ค.62
29 – 02 ส.ค.62
31 – 04 ส.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
03 – 07 ส.ค.62
05 – 09 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
11 – 15 ส.ค.62
13 – 17 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 22,990
22,990
28,990
28,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
28,990
28,990
22,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี –โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต (-/L/D)พิเศษ!! อร่อยกัเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – Fuji Lavender - หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – ชินจุกุอิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆสนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 19:01

AZGKIX01 โอซาก้า ทาคายาม่า นารา FROZEN 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

ScreenShot 20181017141139
รหัสทัวร์: AZGKIX01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 –12 ม.ค.62
09 –13 ม.ค.62
12 –16 ม.ค.62
18 –22 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
23 –27 ม.ค.62
09 –13 ก.พ.62
13 –17 ก.พ.62
15 –19 ก.พ.62
16 –20 ก.พ.62
19 –23 ก.พ.62
23 –27 ก.พ.62
26ก.พ.–2มี.ค.62
27ก.พ.–3มี.ค.62
28ก.พ.–4มี.ค.62
01–05 มี.ค.62
02–06 มี.ค.62
05–09 มี.ค.62
06–10 มี.ค.62
08–12 มี.ค.62
09–13 มี.ค.62
13–17 มี.ค.62
14–18 มี.ค.62
15–19 มี.ค.62
16–20 มี.ค.62
19–23 มี.ค.62
20–24 มี.ค.62
21–25 มี.ค.62
22–26 มี.ค.62
23–27 มี.ค.62
26–30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
26,999
28,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น– วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะนารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 15:27

SJT005 โตเกียว ฟูจิ FUJI FREE DAY 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-กย.62 เริ่มต้น 21,900 (SL)

2019 03 01 193152
รหัสทัวร์: SJT005
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 19 ส.ค.62
17 – 21 ส.ค.62
19 – 23 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
25 – 29 ส.ค.62
27 – 31 ส.ค.62
29 – 02 ก.ย.62
31 – 04 ก.ย.62
01 – 05 ก.ย.62
03 – 07 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
07 – 11 ก.ย.62
09 – 13 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
15 – 19 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
22,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ– วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี –โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต (-/L/D)พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โอไดบะ อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 19:47

AZGKIX08 โอซาก้า ทาคายาม่า FLOWER BLOOM 5 วัน 3 คืน เดือน พค-กย.62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2019 01 30 173457
รหัสทัวร์: AZGKIX08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
04 – 08 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
21,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
22,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองโอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่นทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ – อิออน จัสโก้ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

SJT006 โตเกียว ฟูจิ Hitachi เที่ยวครบ ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.62 เริ่มต้น 22,990 (SL)

2019 03 01 195053
รหัสทัวร์: SJT006
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
21 – 25 ก.ย.62
23 – 27 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
27 – 01 ต.ค.62
29 – 03 ต.ค.62
01 – 05 ต.ค.62
02 – 06 ต.ค.62
03 – 07 ต.ค.62
04 – 08 ต.ค.62
05 – 09 ต.ค.62
06 – 10 ต.ค.62
07 – 11 ต.ค.62
08 – 12 ต.ค.62
09 – 13 ต.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
12 – 16 ต.ค.62
13 – 17 ต.ค.62
14 – 18 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 22,990
23,990
23,990
22,990
23,990
23,990
22,990
23,990
24,990
24,990
24,990
23,990
23,990
23,990
23,990
24,990
28,990
28,990
28,990
28,990
23,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี –โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต พิเศษ!! อร่อยกับเมนบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ -ชินจุกุสวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-เมืองซาวาระ- ห้างอิออนสนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 March 2019 20:00

AZGNRT03 โตเกียว SAKURA STRONG 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 26,999 (XJ)

ScreenShot 20181204143202
รหัสทัวร์: AZGNRT03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 25 มี.ค 62
22 – 26 มี.ค 62
23 – 27 มี.ค 62
24 – 28 มี.ค 62
25 – 29 มี.ค 62
26 – 30 มี.ค 62
27 – 31 มี.ค 62
28มี.ค.–1 เม.ย.62
29มี.ค.–2 เม.ย.62
30มี.ค.–3 เม.ย.62
31มี.ค.–4 เม.ย.62
01 – 05 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
31,999
33,999
35,999
35,999
31,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ -ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ– ชมซากุระ ณ อูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไอาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุโตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 December 2018 14:46

SJT007 โตเกียวฟูจิ Nikko เที่ยวครบ ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.62 ราคา 24,990 (SL)

2019 03 01 200453
รหัสทัวร์: SJT007
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,990
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 19 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
21 – 25 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 28 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
24,990
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ– หอคอยโตเกียวสกาย ทรีโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต–พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำออนเซ็นภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5 )–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น–พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ–ช้อปปิ้งชินจูกุเมืองนิกโก้–ศาลเจ้าโทโชกุ–น้ำตกเคงอน–วัดชูเซนจิ–อิออน จัสโก้สนามบินนาริตะ–สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 20:10

AZGNRT04 โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ SAKURA SPARK 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 25,999 (XJ)

ScreenShot 20181204150156
รหัสทัวร์: AZGNRT04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
24 – 28 มี.ค.62
25 – 29 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค.62
28มี.ค.–1 เม.ย.62
29มี.ค. –2 เม.ย.62
30มี.ค.–3 เม.ย.62
31มี.ค.–4 เม.ย.62
01 – 05 เม.ย.62
02 – 06 เม.ย.62
05 – 09 เม.ย.62
06 – 10 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 25,999
26,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
31,999
35,999
37,999
37,999
35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต –บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - อิออน จัสโก้วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ – ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ – สนามบินนาริตะกรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 04 December 2018 15:11

SKJP02 ฮอกกไกโด สั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 53,900 (TG)

ScreenShot 20180907170901
รหัสทัวร์: SKJP02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 53,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 ธันวาคม 61
22 - 27 มกราคม 61
01 – 06 มีนาคม 62
08 – 13 มีนาคม 62
14 – 19 มีนาคม 62
19 – 24 มีนาคม 62
26 - 31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 53,900
54,900
56,900
56,900
54,900
54,900
54,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะสนามบินชิโตเซะ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - เมืองอิวะนัยอิวะนัย - คิโรโระรีสอร์ท –ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็มพิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – ซัปโปโร – อดีตทำเนียบ รัฐบาล - โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 07 September 2018 17:22

AZGNRT05 โตเกียว อิบาระกิ ไซตามะ SAKURA FULL BLOOM 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น

ScreenShot 20181204155337
รหัสทัวร์: AZGNRT05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
24 – 28 มี.ค.62
25 – 29 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค.62
28มี.ค.–1 เม.ย.62
29มี.ค. –2 เม.ย.62
30มี.ค.–3 เม.ย.62
31มี.ค.–4 เม.ย.62
01 – 05 เม.ย.62
02 – 06 เม.ย.62
05 – 09 เม.ย.62
06 – 10 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 25,999
26,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
31,999
35,999
37,999
37,999
35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ -เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ – ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ กรุงเทพฯ-สนามบิน
ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 December 2018 15:57

SMLJ01 โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62สงกรานต์ เริ่มต้น 29,999 (SL)

ScreenShot 20181218194944
รหัสทัวร์: SMLJ01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17.เม.ย.62
ราคาทัวร์: 31,999
30,999
29,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)อุโมงค์หิ่งห้อย - วัดคามาคุระ - โอวาคุดานิ - พิธีชงชาชิบะซากุระ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ - อิออนอิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าตั๋วรถไฟโตเกียว (ท่าอากาศยาน นาริตะ) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 18 December 2018 19:56

AZGNRT08 โตเกียว ฟูจิ SAKURA SEASON 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 25,999 (SL)

ScreenShot 20181207183956
รหัสทัวร์: AZGNRT08
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
24 – 28 มี.ค.62
25 – 29 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค.62
28 มี.ค.–1 เม.ย.62
29 มี.ค.–2 เม.ย.62
31 มี.ค.–4 เม.ย.62
01 – 05 เม.ย.62
02 – 06 เม.ย.62
03 – 07 เม.ย.62
07 – 11 เม.ย.62
08 – 12 เม.ย.62
09 – 13 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
14 – 18เม.ย.62
15 – 19 เม.ย.62
16 – 20 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
20 – 24 เม.ย.62
21 – 25 เม.ย.62
22 – 26 เม.ย.62
23 – 27 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 25,999
26,999
26,999
26,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองนาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุวัดนาริตะซัง – ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลล์ กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 07 December 2018 19:06

SMLJ02 โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 สงกรานต์ เริ่นต้น 29,999 (TR)

ScreenShot 20190103161430
รหัสทัวร์: SMLJ02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 31,999
31,999
29,999
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) โตเกียว (ท่าอากาศยาน นาริตะ) - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - วัดอาซากุสะ - อิออน มอลล์อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าตั๋วรถไฟ)โตเกียว (ท่าอากาศยาน นาริตะ) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 03 January 2019 16:26

AZGNRT09 โตเกียว STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2019 01 30 180544
รหัสทัวร์: AZGNRT09
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27เม.ย.-1พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.–2มิ.ย.62
30พ.ค.-3 มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 27,999
25,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยัภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 18:18

T2HK01 ฮอกไกโด Lovely 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 ราคา 46,900 (TG)

ScreenShot 20181220151306
รหัสทัวร์: T2HK01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 46,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 27 ม.ค.62
22 – 27 ก.พ.62
08 – 13 มี.ค.62
12 – 17 มี.ค.62
13 – 18 มี.ค.62
14 – 19 มี.ค.62
19 – 24 มี.ค.62
20 – 25 มี.ค.62
21 – 26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 46,900
46,900
46,900
46,900
46,900
46,900
46,900
46,900
46,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเซะ– จิโกคุดานิ – เนินฮาจิมังซากะ – นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ – ออนเซนตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – ชมป้อมโกะเรียวคะคุ – ลิงแช่คิโรโระสกี รีสอร์ท– ซิตี้ทัวร์ โอตารุ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่าน 2 ย่านซูซูกิโนะ&ทานุกิโคจิสนามบินชิโตเซ่– กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 20 December 2018 15:18

AZGNRT09 โตเกียว STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2019 03 01 102000
รหัสทัวร์: AZGNRT09
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27เม.ย.-1พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 27,999
25,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแธรรมชาติ+ ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 16:39

TGCTS04 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ PREMIUM IN LOVE 5 วัน 4 คืน เดือน มค.-มีค.62 ราคา 43,888 (TG)

2019 02 21 132738
รหัสทัวร์: TGCTS04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 ก.พ.62
10-14 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 43,888
43,888
43,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ – ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ (ขาปู)อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – ชมวิวกลางคืน ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodateตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิเมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี้ฟรี - เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุยเอ้าท์เลทสนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 14:02

AZGNRT14 โตเกียว STRONG TULIP 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62สงกรานต์ ราคา 35,999 (XJ)

ScreenShot 20181207190824
รหัสทัวร์: AZGNRT14
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 35,999
37,999
37,999
หมายเหตุ สงกรานต์
สงกรานต์
สงกรานต์

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง เทศกาลดอกทิวลิป - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โอไดบะ ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน จัสโก้ กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 07 December 2018 19:16

TGNRTKIX01 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า PREMIUM KIMONO 6 วัน 4 คืน เดือน มค-มีค.62 ราคา 41,888 (TG)

2019 02 21 104036
รหัสทัวร์: TGNRTKIX01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 41,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28ก.พ.-5เม.ย.62
07-12 มี.ค.62
14-19 มี.ค.62
21-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 41,888
41,888
41,888
41,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ -Dinnerบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – ปราสาทมัตสโมโต้ ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ลานสกีทาคายาม่า – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะเมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ห้างอิออน –สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า - สนามบืนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 10:53

AZGNRT15 โตเกียว ESSENCE PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน พค.62 เริ่มต้น 21,999 (SL)

ScreenShot 20181107152042
รหัสทัวร์: AZGNRT15
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
12 – 16 พ.ค.62
13 – 17 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
20 – 24 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
26 – 30 พ.ค.62
27 – 31 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 March 2019 16:21

TGNRTKIX02 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า PREMIUM สงกรานต์ IN LOVE 5 วัน 4 คืน วันที่ 12-16 เมย. ราคา 48,888 (TG)

2019 02 21 102733
รหัสทัวร์: TGNRTKIX02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 48,888
หมายเหตุ สงกรานต์

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ - อิออนมอลล์โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) -โกเท็มบะ เอ้เลท - หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ทะเลสาบฮามนาโกะ – วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะเมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชญี่ปุ่น - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 10:36

AZGNRT16 ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์พิงค์มอส เดือน พค.62 เริ่มต้น 19,999 (SL)

2019 03 08 170644
รหัสทัวร์: AZGNRT16
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
12 – 16 พ.ค.62
13 – 17 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
20 – 24 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
26 – 30 พ.ค.62
27 – 31 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 20,999
20,999
20,999
19,999
20,999
20,999
20,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
20,999
20,999
21,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

TTNMM12 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 4 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 18,888 (MM)

ScreenShot 20181213152501
รหัสทัวร์: TTNMM12
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31ม.ค.-3ก.พ.62
01-04 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –อาชิบานา เอ้าเลท - โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริอเมริกันวิลเลจ –อิออน มอลล์ – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 13 December 2018 15:39

AZNRT17 โตเกียว ฟูจิ เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.62 เริ่มต้น 18,999 (SL)

2019 03 13 183826
รหัสทัวร์: AZNRT17
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 มิ.ย.62
06 – 10 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
03 – 07 ก.ค.62
04 – 08 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
18 – 22 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
29ส.ค.-2ก.ย.62
30ส.ค.-3ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
27ก.ย.-1ต.ค.62
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 18:42

TTNMM13 OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 2 4 วัน 2คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 19,888 (MM)

2019 03 15 180407
รหัสทัวร์: TTNMM13
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-09 เม.ย.62
09-12 เม.ย.62
10-13 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
15-18 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
30 พ.ค.2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 20,888
22,888
26,888
22,888
20,888
20,888
19,888
19,888
19,888
19,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –อาชิบานา เอ้าเลท - โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ

Last Updated on Friday, 15 March 2019 18:10

BO1JXJ12 โตเกียว ฟูจิ ซากุระ Festival 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เรื่มต้น 19,888 (XJ)

2019 02 04 180322
รหัสทัวร์: BO1JXJ12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-12 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
30มี.ค.-2เม.ย.62
31มี.ค.-3เม.ย.62
01-04 เม.ย.62
02-05 เม.ย.62
03-06 เม.ย.62
04-07 เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
06-09 เม.ย.62
07-10 เม.ย.62
08-11 เม.ย.62
09-12 เม.ย.62
10-13 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
19,888
21,888
22,888
22,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
25,888
26,888
25,888
25,888
25,888
25,888
29,888
35,888
35,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ –วัดนาริตะ–ออนเซ็นศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–ซากุระริทะเลสาบคาวากูจิโกะ–โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ นาริตะ - โตเกียว–วัดอาซากุสะ –สวนอุเอโนะ–โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ -ถ่ายรูหุ่นกันดั้ม–จังหวัดชิบะ - ชมงานไฟฤดูหนาว Tokyo German Village //หรือ สวนดอกทิวลิปที่เมืองซากุระ –นาริตะร้านดองกี้–ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 04 February 2019 18:16

TTNSL01 FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ตค.62 เริ่มต้น 19,888 (SL)

2019 02 14 181141
รหัสทัวร์: TTNSL01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
25-29 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
30มี.ค.-3เม.ย.62
31มี.ค.-4เม.ย.62
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
14-18 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
21-25 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
01-05 มิ.ย.62
07-11 มิ.ย.62
08-12 มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
22-26 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
29มิ.ย.-2ก.ค.62
05-09 ก.ค.62
06-10 ก.ค.62
12-16 ก.ค.62
13-17 ก.ค.62
26-30 ก.ค.62
27-31 ก.ค.62
09-13 ส.ค.62
10-14 ส.ค.62
16-20 ส.ค.62
17-21 ส.ค.62
23-27 ส.ค.62
24-28 ส.ค.62
30ส.ค.-3ก.ย.62
31ส.ค.-3ก.ย.62
06-10 ก.ย.62
07-11 ก.ย.62
13-17 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
20-24 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
27ก.ย.-1ต.ค.62
28ก.ย.-2ต.ค.62
01-05 ต.ค.62
02-06 ต.ค.62
03-07 ต.ค.62
04-08 ต.ค.62
05-09 ต.ค.62
06-10 ต.ค.62
07-11 ต.ค.62
08-12 ต.ค.62
09-13 ต.ค.62
10-14 ต.ค.62
11-15 ต.ค.62
12-16 ต.ค.62
13-17 ต.ค.62
14-18 ต.ค.62
15-19 ต.ค.62
16-20 ต.ค.62
17-21 ต.ค.62
18-22 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
20-24 ต.ค.62
21-25 ต.ค.62
22-26 ต.ค.62
23-27 ต.ค.62
24-28 ต.ค.62
25-29 ต.ค.62
26-30 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
29,888
28,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองเปปปุ – บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – เมืองคุมาโมตะ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองนางาซากิอิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ดิวตี้ฟรี - ห้างคาแนลซิตี้สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 March 2019 18:00

BO1JXJ13 โตเกียว ฟูจิPinkMoss Festival 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 18,900 (XJ)

2019 02 01 165107
รหัสทัวร์: BO1JXJ13
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 เม.ย.62
16-19 เม.ย.62
17-20 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
20-23 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
22-25 เม.ย.62
23-26 เม.ย.62
24-27 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
27-30 เม.ย.62
28เม.ย.-1พ.ค.62
29เม.ย.-2พ.ค.62
30เม.ย.-3พ.ค.62
01-04 พ.ค.62
04-07 พ.ค.62
9-12 พ.ค.62
11-14 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 24,900
22,900
23,900
23,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
25,900
25,900
25,900
21,900
20,900
18,900
20,900
20,900
20,900
19,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็นโตเกียว– วัดอาซากุสะ– ออนเซ็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งพิงค์มอส – โออิชิปาร์ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ  (Japanese Set)อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือเลือกซื้อOption Tourวัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 February 2019 16:58

TTNTR24 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น (TR)

ScreenShot 20181002181658
รหัสทัวร์: TTNTR24
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 มีนาคม 2562
17-21 มีนาคม 2562
18-22 มีนาคม 2562
19-23 มีนาคม 2562
20-24 มีนาคม 2562
21-25 มีนาคม 2562
22-26 มีนาคม 2562
23-27 มีนาคม 2562
24-28 มีนาคม 2562
25-29 มีนาคม 2562
26-30 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2562
31 มี.ค. – 04เม.ย. 2562
01-05 เมษายน 2562
02-06 เมษายน 2562
03-07 เมษายน 2562
04-08 เมษายน 2562
ราคาทัวร์: 26,888
28,888
28,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
30,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต –Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ –พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา– ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียวสนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือ

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 18:27

BO1JXW19 โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส Wisteria 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 24,888 (XW)

2019 02 21 163102
รหัสทัวร์: BO1JXW19
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
23-27 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
25-29 เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
ราคาทัวร์: 35,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
24,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ สงกรานต์

ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - ศาลเจ้า คาเมอิโดะ เท็นจิน- ออนเซ็นทุ่งพิงค์มอส – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์(เช่นตลาดปลา ชิบูย่า ฮาราจูกุ โอไดบะ)วัดนาริตะ–ร้านดองกิโฮเต้–ห้างอิออนมอลล์–ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 04 March 2019 14:12

TTNTR25 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 29,888 (TR)

ScreenShot 20181003160506
รหัสทัวร์: TTNTR25
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 เมษายน 2562
06-10 เมษายน 2562
07-11 เมษายน 2562
08-12 เมษายน 2562
09-13 เมษายน 2562
10-14 เมษายน 2562
11-15 เมษายน 2562
12-16 เมษายน 2562
13-17 เมษายน 2562
14-18 เมษายน 2562
15-19 เมษายน 2562
16-20 เมษายน 2562
17-21 เมษายน 2562
18-22 เมษายน 2562
19-23 เมษายน 2562
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
29,888
29,888
35,888
36,888
36,888
38,888
37,888
35,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต– Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา– ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียวสนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 03 October 2018 16:14

BO1JXW25 โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ Kansai Sakura 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 19,888 (XW)

2019 02 04 100130
รหัสทัวร์: BO1JXW25
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-31 มี.ค. 62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
3 – 7 เม.ย.62
4 – 8 เม.ย.62
5 – 9 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
24 – 28 เม.ย.62
25 – 29 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
1 – 5 พ.ค.62
2 – 6 พ.ค.62
3 – 7 พ.ค.62
8 – 12 พ.ค.62
9 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
32,888
34,888
35,888
24,888
24,888
24,888
25,888
26,888
26,888
25,888
25,888
23,888
24,888
24,888
24,888
23,888
24,888
25,888
21,888
21,888
21,888
21,888
20,888
19,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW)ออกเดินทางสนามบินคันไซ สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ –สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์อิสระท่อเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท) โอซาก้า - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้าโอซาก้า – สนามบินคันไซ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 04 February 2019 10:15

TTNTR27 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ม่วงอมชมพูววว 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.62 เริ้มต้น 18,888 (TR)

2019 02 26 182337
รหัสทัวร์: TTNTR27
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
13-17 พ.ค.62
14-18 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
18-22พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
20-24 พ.ค.62
21-25 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
27-30 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-1มิ.ย.62
30พ.ค.-1มิ.ย.62
31พ.ค.-1มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
20,888
20,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
20,888
20,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
20,888
20,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจินหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- ชมทุ่งดอกพิงค์มอส -โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบและไดเวอร์ ซิตี้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 18:37

BO1JXW26 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 4 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 29,888 (XW)

2019 02 15 095317
รหัสทัวร์: BO1JXW26
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27มี.ค.-1เม.ย.62
30มี.ค.-4เม.ย.62
03-08 เม.ย.62
10-15 เม.ย.62
11-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 29,888
31,888
31,888
34,888
36,888
หมายเหตุ

ดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ออกเดินทางสนามบินคันไซ (โอซาก้า) ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ชซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination – โอกากิเมืองเซกิ - ร้าซัชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า – ห้าง Aeon นาโกย่า – เกียวโต – วัดคินคะคูจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ โอซาก้า – สนามบินคันไซ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 10:07

TTNXJ100 NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ กิโมโน ฟรีเด้อออ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2019 02 04 194054
รหัสทัวร์: TTNXJ100
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
06-10 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
หมายเหตุ

กรุงเทพสนามบินดอนเมือง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองนาโกย่า –วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้าใน) - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ–เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะเมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโนชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียวเมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 04 February 2019 19:47

BO1JXW27 โอซาก้า โตเกียว Super Golden Route 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 24,888 (XW)

2019 02 25 140928
รหัสทัวร์: BO1JXW27
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 - 31 มี.ค.62
03 - 07 เม.ย.62
10 - 14 เม.ย.62
17 - 21 เม.ย.62
24 - 28 เม.ย.62
01 - 05 พ.ค.62
08 - 12 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
22 - 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ค.62
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
35,888
29,888
29,888
29,888
29,888
26,888
25,888
24,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – นากาโนะ - ออนเซ็น นากาโนะ – จ.ยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปซากุระริมแม่น้ำสุมิดะและถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี- ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 February 2019 14:16

TTNXJ102 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ ดาวชมพู 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 29,888 (XJ)

2019 03 15 160045
รหัสทัวร์: TTNXJ102
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31มี.ค.-5เม.ย.62
01-06 เม.ย.62
02-07 เม.ย.62
03-08 เม.ย.62
04-09 เม.ย.62
05-10 เม.ย.62
06-11 เม.ย.62
07-12 เม.ย.62
08-13 เม.ย.62
09-14 เม.ย.62
10-15 เม.ย.62
11-16 เม.ย.62
13-18 เม.ย.62
14-19 เม.ย.62
15-20 เม.ย.62
16-21 เม.ย.62
17-22 เม.ย.62
18-23 เม.ย.62
19-24 เม.ย.62
20-25 เม.ย.62
21-26 เม.ย.62
22-27 เม.ย.62
23-28 เม.ย.62
24-29 เม.ย.62
25-30 เม.ย.62
26เม.ย.-1พ.ค.62
27เม.ย.-2พ.ค.62
30เม.ย.-5พ.ค.62
01-06 พ.ค.62
04-09 พ.ค.62
08-13 พ.ค.62
11-16 พ.ค.62
15-20 พ.ค.62
18-23 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
25-30 พ.ค.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 31,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
32,888
31,888
35,888
35,888
35,888
39,888
39,888
38,888
35,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
32,888
35,888
35,888
35,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ –เมืองฮาโกดาเตะ–ป้อมโกเรียวคาคุ–โกดังอิฐแดงริมน้ำ– นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณขภูเขาฮาโกดเตะตลาดเช้าฮาโกดาเตะ- ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ–โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ - โนโบริเบทสึ–หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลทร้านค้ามือสอง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้–เมืองบเอะ – สระอะโออิเคะ - เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออนทาวน์สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า- ซัปโปโร –มิตชุยเอาท์ - ศาลเจ้ฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด–ผ่านชม หอนาฬิกา – ดิวตี้ฟรี - ถนนทานุกิโคจิสนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 March 2019 17:33

BO1JXW28 โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Japan Alps Snow wall 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-มิย.62 เริ่มต้น 29,888 (XW)

2019 02 22 103044
รหัสทัวร์: BO1JXW28
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-22 เม.ย.62
24-29 เม.ย.62
01-06 พ.ค.62
08-13 พ.ค.62
15-20 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
05-10 มิ.ย.62
12-17 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 35,888
37,888
33,888
33,888
33,888
32,888
31,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน คันไซ – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - โอกากิทาคายาม่า - ทคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ - ฟุกุย/กุโจฟุกุย/กุโจ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ชินไซบาชิสนามบินคันไซ

Last Updated on Friday, 22 February 2019 10:36

TTNXJ103 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (Forever) 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 20,888 (XJ)

2019 02 11 183300
รหัสทัวร์: TTNXJ103
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-31 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
30มี.ค.-3เม.ย.62
31มี.ค.-4เม.ย.62
01-05 เม.ย.62
02-06 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
04-08 เม.ย.62
05-09 เม.ย.62
06-10 เม.ย.62
07-11 เม.ย.62
08-12 เม.ย.62
09-13 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
06-10 พ.ค.62
07-11 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
13-17 พ.ค.62
14-18 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
18-22 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
20-24 พ.ค.62
21-25 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
27-31 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
30,888
32,888
35,888
35,888
32,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
23,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
23,888
25,888
23,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท– ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปูภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –พิธีชงชาญี่ปุ่น–พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLETโตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ –ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์– สนามบินนาริตะสนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 11 February 2019 19:08

More Articles...

 1. TTNXJ104 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบ กิโมโน 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.พค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 2. TTNXJ105 โตเกียว ฟูจิ ไซตามะ ซุปตาร์ พิงค์ จิจิบุ 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-เมย.62 เริ่มต้น 22,888 (XJ)
 3. TTNXJ106 NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ สงกรานต์ 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 23,888 (XJ)
 4. TTNXJ107 NAGOYA ALPEN ROUTE ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 23,888 (XJ)
 5. TTNXJ108 NAGOYA ALPEN ROUTE ซุปตาร์ กำแพงน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 29,888 (XJ)
 6. TTNXJ110 ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)
 7. TTNXJ111 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER) 6 วัน เดือน พค.62 เริ่มต้น 22,888 (XJ)
 8. TTNXJ113 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)
 9. TTNXJ114 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ รอบเกาะ ลาเวนเดอร์ฟีเว่อร์ 6 วัน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 10. TTNXJ115 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ม่วงอมชมพู 2 5 วัน 3 คืน เดือน พค.62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)
 11. TTNXJ116 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.62 เริ่มต้น 16,888 (XJ)
 12. TTNXJ117 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ทุงลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น
 13. TTNXJ118 NAGOYA TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.62 เริ่มต้น 17,888 (XJ)
 14. TTNXJ61 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 15. TTNXJ66 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)
 16. TTNXJ76 NAGOYA ISE ซุปตาร์ อาม่า จัง 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.61-มีค62 เริ่มต้น 19,888 (XJ)
 17. TTNXJ77 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ม.ค -มี.ค 62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 18. TTNXJ89 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ แฟนคลับ ตามกรี๊ด 6 วัน 4 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 29,888 (XJ)
 19. TTNXJ92 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เบิกบาน (ซากุระ) 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)
 20. TTNXJ93 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)
 21. TTNXJ94 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)
 22. TTNXJ95 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.เมย.62 เริ่มต้น 23,888 (XJ)
 23. TTNXJ99 โอซาก้า JAPAN ALPS ซุปตาร์ ไอศกรีม กะทิ 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 32,888 (XJ)
 24. VWJ02 ซามูไร ลั้นลา ทาคายาม่า ชิราคาโกะ FREEDAY 4 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 22,888 (SL)
 25. VWJ03 อิคคิวซัง ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต FULLDAY 4 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 24,555 (SL)
 26. VWJ05 นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ INFINITY 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 29,999 (XJ)
 27. ZGFUK01 ฟุกุโอกะ เบปปุ ซากะ WISTERIA FESTIVAL 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 27,999 (SL)
 28. ZGFUK03 เบบปุ ซากะ ฟุกุโอกะ ONCE 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-กย.62 เริ่มต้น 21,999 (SL)

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions