• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

TTNXW03 เทียนสิน ปักกิ่ง ซุปตาร์ SNOW 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 12,888 (XW)

ScreenShot 20181116171939
รหัสทัวร์: TTNXW03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-30 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-2ม.ค.62
19 -22 ม.ค.62
26 -29 ม.ค.62
16 -19 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
02 –05 มี.ค.62
14 –17 มี.ค.62
16 -19 มี.ค.62
21 –24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,888
17,888
13,888
13,888
14,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุกร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่งร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ- Beijing Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 16 November 2018 17:33

BOXWB94 ปักกิ่ง Snow world เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 13,888 (XW)

ScreenShot 20181024163917
รหัสทัวร์: BOXWB94
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-25 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
29 พ.ค.-2ธ.ค.61
5-8 ธ.ค.61
6-9 ธ.ค.61
8-11 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
27-30 ธ.ค.61
29ธ.ค.61-1ม.ค.62
3-6 ม.ค.62
5-8 ม.ค.62
10-13 ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
21-24 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
28 ก.พ.-3มี.ค.62
2-5 มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
9-12 มี.ค.62
14-19 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
14,888
15,888
15,888
14,888
15,888
18,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง เมืองจีน(ด่านจียงกวน) -Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 24 October 2018 17:01

BOTG72 ปักกิ่ง SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 16,888 (TG)

ScreenShot 20181109172054
รหัสทัวร์: BOTG72
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 - 18 ธ.ค.61
21 - 25 ธ.ค.61
04 - 08 ม.ค.62
11 - 15 ม.ค.62
18 - 22 ม.ค.62
25 - 29 ม.ค.62
15 - 19 ก.พ.62
22 - 26 ก.พ.62
01 - 05 มี.ค.62
08 - 12 มี.ค.62
15 - 19 มี.ค.62
22 - 26 มี.ค.62
29 มี.ค.-2 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
19,888
17,888
17,888
16,888
17,888
17,888
17,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักกิ่งปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน- ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก- The Placeกำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ลานสกี หรือพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ถนนหวังฟู่จิ่งวัดลามะ-ตลาดรัสเซียท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 11 December 2018 13:34

BZGCSX22 จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ ฟ่งหวง MIRACLE 3 วัน 2 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ้มต้น 13,999 (CZ)

ScreenShot 20181227134620
รหัสทัวร์: BZGCSX22
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 –22 ก.พ.62
26 –28 ก.พ.62
04 –06 มี.ค.62
06 –08 มี.ค.62
12 –14 มี.ค.62
17 –19 มี.ค.62
18 –20 มี.ค.62
24 –26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง -ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวินเมืองโบราญเฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) -ทางเดินกระจกถ้ำประตูสวรรค์ จางเจียเจี้ย -ร้านบัวหิมะ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก -จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านหยกถนนคนเดินซีปู้เจีย - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 27 December 2018 13:52

BOTG75 ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6วัน 5คืน เดือน ธ.ค- มี.ค 62 เริ่มต้น 21,888 (TG)

ScreenShot 20181109175425
รหัสทัวร์: BOTG75
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28Nov-3Dec18
12 -17Dec18
02 -07Jan19
09 -14Jan19
16 -21Jan19
23 -28Jan19
20 -25Feb19
27Feb-4 Mar19
06 -11Mar19
13 -18Mar19
20 -25Mar19
27Mar-1Apr19
ราคาทัวร์: 21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – ต้าหลี่วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้านซีโจว-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่าวัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียงภูเขาหิมะมังกหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สงคุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนวัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 18:01

BZGCTU01 เฉินตู อุทยานสวรรคภ์ภูผาหิมะการ์เซีย WONDERFUL WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มีค.62 เริ่มต้น 14,999 (MU)

ScreenShot 20181227142555
รหัสทัวร์: BZGCTU01
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 26 ก.พ.62
08 – 12 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เม้าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว - เมืองชวนจู่ซื่อเม่าเสี้ยน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - เมืองตูเจียงเอี้ยน เมืองชวนจู่ซื่อ - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน - เฉินตู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศาลเจ้าสามก๊ก - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 27 December 2018 14:35

BZGCSX20 จางเจี่ยเจี้ย แกรนด์แคนยอน ELEGANT 3 วัน 2 คืน เดือน พย.61-มค.62 เริ่มต้น 13,999 (CZ)

ScreenShot 20181112151450
รหัสทัวร์: BZGCSX20
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 -22 พย.61
26 –28 พย.61
06 –08 ธค.61
09 –11 ธค.61
14 –16 ธค.61
16 –18 ธค.61
22 –24 ธค.61
28 –30 ธค.61
05 –07 มค.62
09 –11 มค.62
15 –17 มค.62
23 –25 มค.62
27 –29 มค.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า บันไดเลื่อนทะลุเขา และรถอุทยาน) - ทางเดินกระจกถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาวาดทราย - ร้านหยก - ร้านใบชา - ถ้ำมังกรเหลืองแกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก –ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีนร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 12 November 2018 15:26

BZGKMG02 คุนหมิง SNOW MOUNTIAN 4 วัน 3 คืน เดือน พย.-มีค.62 เริ่มต้น 11,999 (8L)

ScreenShot 20181017153550
รหัสทัวร์: BZGKMG02
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16–19 พ.ย.61
23–26 พ.ย.61
30พ.ย–3ธ.ค.61
12–15 ธ.ค.61
14–17 ธ.ค.61
20–23 ธ.ค.61
25–28 ธ.ค.61
27–30 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
29ธ.ค.61-1ม.ค.62
12–15 ม.ค.62
18–21 ม.ค.62
19–22 ม.ค.62
25–28 ม.ค.62
1–4 มี.ค.62
8–11 มี.ค.62
15–18 มี.ค.62
22–25 มี.ค.62
28–31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 12,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
15,999
17,999
17,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน – คุนหมิง วัดหยวนทง - ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 15:55

BZGCTU03 ดฉินตู ภูเขาหิมะซีหลิง GARCIER 5 วัน 4 คืน เดือนอ มค-กพ.62 เริ่มต้น 18,999 (TG)

ScreenShot 20181227144154
รหัสทัวร์: BZGCTU03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 15 ม.ค.62
25 – 29 ม.ค.62
15 – 19 ก.พ.62
22 – 26 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
19,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตูเม่าเสี้ยน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - เมืองตูเจียงเอี้ยน เมืองตูเจียงเอี้ยน - ภูเขหิมะซีหลิง (รวมกระเช้า) - เมืองเฉินตูเฉินตู - ร้านหยก - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบต) - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซนถนนคนเดินจิ๋นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากเฉินตู - ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 27 December 2018 14:50

BZGKWL02 กุ้ยหลิน RIVER AND MOUTIAN 5 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มีค.62 เริ่มต้น 13,999 (CZ) ไม่รวมค่าวีซ่า

ScreenShot 20181227135511
รหัสทัวร์: BZGKWL02
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 -13 ม.ค.62
16 –20 ม.ค.62
20 –24 ก.พ.62
13 –17 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์:
FileFile sizeDownloads
Download this file (BZGKWL02 กุ้ยหลิน RIVER AND MOUTIAN 5 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มีค.62 เริ่มต้น ~.pdf)BZGKWL02 กุ้ยหลิน RIVER AND MOUTIAN 5 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มีค.62 เริ่มต้น ~.pdf1879 Kb18

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) –เมืองกุ้ยหลินกุ้ยหลิน–เขาเหยาซาน(รวมนั่งกระเช้า)–ร้านบัวหิมะ – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOWเขางวงช้าง(รวมนั่งรถกล์อฟ) –ร้านผ้าไหม – เขาเซียงกง –เมืองหยางซั่ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) –ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน –ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนเดิน และตลาดใต้ดิน

BZGKWL03 กุ้ยหลิน HEAVEN ON EARTH 6 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.- มี.ค.62 เริ่มต้น 15,999 (CZ) ไม่รวมค่าวีซ่า

ScreenShot 20181227140414
รหัสทัวร์: BZGKWL03
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 -23 ม.ค.62
25 –30 ม.ค.62
01 -06 มี.ค.62
08 –13 มี.ค.62
22 –27 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลินกุ้ยหลิน–เขาเหยาซาน(รวมนั่งกระเช้า)–ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน– สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ - ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOWร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลินเขางวงช้าง(รวมนั่งรถกล์อฟ) –เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม –หยางซั่ว - กุ้ยหลิน –ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงิน
และเจดีย์ทอง

Last Updated on Friday, 04 January 2019 13:14

BZGPEK07 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน FUNNY SNOWWORLD 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-กพ.62 เริ่มต้น (TG)

ScreenShot 20181126103349
รหัสทัวร์: BZGPEK07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28ธ.ค.61–1ม.ค.62
29ธ.ค.61–2ม.ค.62
30ธ.ค.61–3ม.ค.62
11 – 15 ม.ค.62
17 – 21 ม.ค.62
18 – 22 ม.ค.62
24 – 28 ม.ค.62
22 – 26 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 25,999
25,999
24,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีนสวนสาธารณะเป่ยไห่ -ชมโชว์กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน -ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานโหล่วกู่เซี่ยงร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - ร้านบัวหิมะ - SNOW WORLD SKIRESORร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย- ปักกิ่ง- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 November 2018 10:54

BZGPEK06 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ DOUBLE TWO CITIES 6 วัน 4 คืน เดือน กพ.-พค.62 เริ่มต้น 21,999 (TG)

ScreenShot 20181126101345
รหัสทัวร์: BZGPEK06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 19 ก.พ.62
19 – 24 ก.พ.62
28ก.พ.–5มี.ค.62
07 – 12 มี.ค.62
14 – 19 มี.ค.62
21 – 26 มี.ค.62
28มี.ค.–2เม.ย.62
04 – 09 เม.ย.62
25 – 30 เม.ย.62
01 – 06 เม.ย.62
16 – 21 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 22,999
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
21,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมินชมโชว์กายกรรมปักกิ่งร้านผลิตภัณฑยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน -ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านปี่เซียะ ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสูมหานครเซี่ยงไฮ้ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง -ชมร้าน STARBUCKS RESERVEROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก -ถนนเทียนจื่อฝาง- ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - เซี่ยงไฮ้- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 November 2018 10:30

BZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี SPECIAL 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 13,999 (XJ)

ScreenShot 20181031145134
รหัสทัวร์: BZGPVG03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
16-20มี.ค.62
21-25มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
04 -8 เม.ย.62
13-17เม.ย.62
01-05 พ.ค.62
02-06 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
16 -20 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
07-11 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
20,999
14,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้- อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก -หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ยหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน- ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ชมวิวบนตึก SWFCชั้น100- ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวเซี่ยงไฮ้- กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 31 October 2018 15:04

BZGPVG08 เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 15,999 (XJ)

ScreenShot 20181031150746
รหัสทัวร์: BZGPVG08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
30เม.ย.- 4พ.ค.62
03- 07 พ.ค.62
10 -14 พ.ค.62
17- 21 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
23,999
23,999
19,999
19,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้-นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) -ร้านผ้าไหมย่านซินเทียนตี้ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) -หาดไหว่ทันช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก-ถนนเทียนจื่อฝางเซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์(รวมรถบัสรับ-ส่งพร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)เซี่ยงไฮ้– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 01 November 2018 15:44

BZGSHE01 ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ICY SNOWY 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.-กพ.62 เริ่มต้น 28,999 (XW)

ScreenShot 20181017175759
รหัสทัวร์: BZGSHE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-26 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-2ม.ค.62
02–07 ม.ค.62
09–14 ม.ค.62
16–21 ม.ค.62
23–28 ม.ค.62
30ม.ค.-4ก.พ.62
13–18 ก.พ.62
20–25 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 28,999
32,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)เสิ่นหยาง-พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น –ร้านขายเสื้อกันหนาวร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)-ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก- สวนเสือไซบีเรียชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ARTร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย –ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์- สวนสตาลินถนนโบราณกวนตงรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจียเสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 29 November 2018 15:41

BZGTSN01 ปักกิ่ง เทียนสิน AMAZING 5 วัน 4 คืน เดือน ตค.-มีค62 เริ่มต้น 14,999 (XW)

ScreenShot 20181017160146
รหัสทัวร์: BZGTSN01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 พ.ย.61
16–20 พ.ย.61
23–27 พ.ย.61
01–05 ธ.ค.61
06–10 ธ.ค.61
14–18 ธ.ค.61
21–25 ธ.ค.61
27–31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
11–15 ม.ค.62
18–22 ม.ค.62
25–29 ม.ค.62
15–19 ก.พ.62
22–26 ก.พ.62
01–05 มี.ค.62
08–12 มี.ค.62
15–19 มี.ค.62
22–26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
21,999
21,999
14,999
14,999
14,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่งกำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะนครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – ถนนอิตาลี – เทียนสิน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 01 November 2018 15:27

BZGSHE02 ฮาร์บิ้น SKI & SNOW FESTIVAL 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.62 เริ่มต้น 31,999 (XW)

ScreenShot 20181017184040
รหัสทัวร์: BZGSHE02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 31,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-24 ธ.ค.61
21-27 ธ.ค.61
25-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-3ม.ค.62
30ธ.ค.61-5ม.ค.62
11-17 ม.ค.62
15-21 ม.ค.62
18-24 ม.ค.62
22-28 ม.ค.62
25-31 ม.ค.62
15-21 ม.ค.62
19-25 ม.ค.62
22-28 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 31,999
31,999
32,999
35,999
35,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
32,999
31,999
31,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)เสิ่นหยาง-พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น –ร้านขายเสื้อกันหนาวร้านศิลปะรัสเซีย –เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)-ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก- สวนเสือไซบีเรียชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ARTร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย –ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์- สวนสตาลินถนนโบราณกวนตงรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจียเสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 18:58

MRCTG02 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เยือน 2 มหานคร แดนมังกร 5 วัน 4 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 21,999 (TG)

ScreenShot 20181207140626
รหัสทัวร์: MRCTG02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 ม.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
21,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ผลิตภัณฑ์ไข่มุก - ตลาดรัสเซีย - ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง ผีเซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - หยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - จินเม่าทาวเวอร์ (รวมชมวิวชั้น87) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิงศูนย์ยาสมุนไพรจีน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 07 December 2018 14:16

MRKM09 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้าชม 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 17,900 (8L)

2018 07 31 182110
รหัสทัวร์: MRKM09
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 กันยายน 61
14-18 กันยายน 61
21-25 กันยายน 61
12-16 ตุลาคม 61
19-23 ตุลาคม 61
26-30 ตุลาคม 61
02-06 พฤศจิกายน 61
09-13 พฤศจิกายน 61
16-20 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
07-11 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค. 62
04-08 มกราคม 62
11-15 มกราคม 62
18-22 มกราคม 62
25-29 มกราคม 62
22-26 กุมภาพันธ์ 62
01-05 มีนาคม 62
08-12 มีนาคม 62
15-19 มีนาคม 62
22-26 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน  2561 - มกราคม  2562  
สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - เข้าที่พัก คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - BUSลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง-ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - BUSเมืองโบราณฉู่ฉง เมืองฉู่สง - คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 18:46

MRKM32 เฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิง 4 วัน 2 คืน เดือน ธค.61-มีค62 เริ่มต้น 11,999 (8L)

ScreenShot 20181116105441
รหัสทัวร์: MRKM32
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 ธ.ค.61
02-05 ธ.ค.61
03-06 ธ.ค.61
07-10 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-2ม.ค.62
05-08 ม.ค.62
11-14 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
16-19 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
02-05 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 11,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
16,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เมืองโบราณหวงหลงซี - วัดเจาเจี๋ย - ซอยกว้างแคบ เฉิงตู - ภูเขาซีหลิง - อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเล่นสกี ไม่รวค่าเช่าอุปกรณ์) - เฉิงตู นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ร้านยางพารา - วัดเหวินซู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 16 November 2018 10:59

MRKM09 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้าชม 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 17,900 (8L)

ScreenShot 20180830133724
รหัสทัวร์: MRKM09
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 - 11 กันยายน 61
14 - 18 กันยายน 61
21 - 25 กันยายน 61
12 - 16 ตุลาคม.61
19 - 23 ตุลาคม.61
26 - 30 ตุลาคม.61
02 - 06 พฤศจิกายน 61
09 - 13 พฤศจิกายน 61
16 - 20 พฤศจิกายน 61
23 - 27 พฤศจิกายน 61
07 - 11 ธันวาคม 61
14 - 18 ธันวาคม 61
21 - 25 ธันวาคม 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
04 - 08 มกราคม 62
11 - 15 มกราคม 62
18 - 22 มกราคม 62
25 - 29 มกราคม 62
22 - 26 กุมภาพันธ์ 62
01 - 05 มีนาคม 62
08 - 12 มีนาคม 62
15 - 19 มีนาคม 62
22 - 26 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน     กันยายน  2561  -   มีนาคม   2562
สนามบินสุวรรณภูมิ
- คุนหมิง - เข้าที่พัก คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - BUSลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง
ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - BUSเมือโบราณฉู่ฉง เมืองฉู่สง - คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 August 2018 16:29

WCCN01 ฮาร์บิ้น HIGH COOL 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.61-กพ.62 เริ่มต้น 31,500 (XW)

ScreenShot 20181119150955
รหัสทัวร์: WCCN01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 31,500
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-22 ธ.ค.61
13-19 ม.ค.62
17-23 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 31,500
31,500
31,500
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินเสิ่นหยาง-พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปฮาร์บิ้น-ร้านเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงยางต้าเจียลานสกี(ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี)-หมู่บ้านหิมะ(รวมค่าเข้า+รถรับส่ง)-ช้อปปิ้งถนนคนเดินแส่ยุ่นเจียDREAM HOME(รวมค่าเข้า)-สวนเสือไซบีเรีย-ร้านสินค้าพื้นเมืองสวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหงส์จี้เนี่ยนถ่า-แวะถ่ายรูปหน้าโบสถ์เซ็นโซเฟีย-ผ่านชมโอเปร่าเฮ้าส์-เกาพระอาทิตย์(รวมรถราง)-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งร้านศิลปะรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเสิ่นหยาง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ช้อปปิ้งถนนคนเดินจงเจียสนามบินเสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 19 November 2018 15:17

MRKM10 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 23,900 (8L)

ScreenShot 20180830163233
รหัสทัวร์: MRKM10
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 10 กันยายน 61
19 - 24 กันยายน 61
17 - 22 ตุลาคม 61
24 - 29 ตุลาคม 61
07 - 12 พฤศจิกายน 61
21 - 26 พฤศจิกายน 61
05 - 10 ธันวาคม 61
19 - 24 ธันวาคม 61
27 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
09 - 14 มกราคม 62
23 - 28 มกราคม 62
20-25 กุมภาพันธ์ 62
06 - 11 มีนาคม 62
13 - 18 มีนาคม 62
20 - 25 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
25,900
23,900
26,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน  2561   -   มีนาคม  2562
สนามบินสุวรรณภูมิ
- คุนหมิง
คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียงลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยซี - เมืองโบราณจงเตี้ยน จงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - ทะเลสาบนาพาไห่ จงเตี้ยน - คุนหมิงเมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - สวนน้ำตกคุนหมิง -คุนหมิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 August 2018 16:48

WCCN02 ปักกิ่ง KAKEENUNG 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 13,900 (XW)

ScreenShot 20181119153022
รหัสทัวร์: WCCN02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-7 ธ.ค.61
5-8 ธ.ค.61
8-11 ธ.ค.61
30ธค.-2ม.ค.62
15-18 ม.ค.62
21-24 ม.ค.62
28-31 ม.ค.62
19-22 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
02-05 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
17,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเทียนสิน-นั่งรถไฟใต้ดิน-รถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ร้านบัวหิมะ-โชวกายกรรมปักกิ่ง-ตลาดรัสเซียกำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน-โรงงานไข่มุก-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค พระราชวังฤดูร้อน-พิพิธภัณฑ์ผิเซี๊ยะ-ร้านยางพารา-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 19 November 2018 15:37

TTNXW01 ฮาร์บิ้น หมู่บ้านหิมะ ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นพรมแดง 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.61-กพ.61 เริ่มต้น 28,888 (XW)

ScreenShot 20181116165213
รหัสทัวร์: TTNXW01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 -31ธ.ค.61
28ธ.ค.61-2ม.ค.62
02 -07ม.ค.62
09 -14 ม.ค.62
11 -16 ม.ค.62
18 -23 ม.ค.62
23 -28 ม.ค.62
25 -30 ม.ค.62
13-18 ก.พ.62
15 -20 ก.พ.62
20 -25 ก.พ.62
22 -27 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 29,888
33,888
29,888
29,888
29,888
29,888
28,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงหยาง--โบสถ์เซ็นโซเฟีย-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (20th Harbin Ice and Snow World) ลานสกี ยาบูลี่ -หมู่บ้านหิมะ(รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย DREAM HOME (รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิ้น-ร้านสินค้าพื้นเมือง ท่าอากาศยานเสิ่หยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 16 November 2018 17:05

BO8L11 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 3คืน เดือน ก.ย-ก.พ 62 เริ่มต้น 9,989 (8L)

ScreenShot 20181109174349
รหัสทัวร์: BO8L11
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,989
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 -15Oct 18
19 -22Oct 18
01 -04Nov 18
08 -11Nov 18
15 -18Nov 18
22 -25Nov 18
29Nov-2Dec18
07-10 Dec18
13-16 Dec18
20-23 Dec18
27 -30 Dec18
29Dec18-1Jan19
10-13Jan19
17-20Jan19
24-27Jan19
16-19Feb19
28Feb-3Mar19
ราคาทัวร์: 13,989
13,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
13,989
11,989
11,989
13,989
16,989
11,989
11,989
11,989
16,989
11,989
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุนหมิง คุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-ตงชวน-แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้ ถางเตี้ยน – คุนมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทอง–ซุ้มประตูไก่หยกวัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 17:48

TTNXW02 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เปิดซุปตัวซุปตาร์ ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน เดือน มค.-กพ.62 เริ่มต้น 26,888 (XW)

ScreenShot 20181116171121
รหัสทัวร์: TTNXW02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 -31 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61-2ม.ค.62
02 - 07 ม.ค.62
09 - 14 ม.ค.62
11 - 16 ม.ค.62
16 - 21 ม.ค.62
18 - 23 ม.ค.62
25 - 30 ม.ค.62
13- 18 ก.พ.62
15 - 20 ก.พ.62
20 - 25 ก.พ.62
22 - 27 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 27,888
29,888
27,888
27,888
27,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราหม่านชิง-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาวร้านศิลปะรัสเซีย –เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง) - ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็งสวนเสือโคร่งไซบีเรีย– ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ARTร้านสินค้าพื้นเมือง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนคนเดินจงหยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลินถนนโบราณกวนตงฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูง-เสิ่นหยางบ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนคนเดินจงเจียท่าอากายานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 16 November 2018 17:18

BOTG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 12,988 (TG)

ScreenShot 20181112100919
รหัสทัวร์: BOTG74
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29Nov-02Dec18
13-16 Dec18
20-23 Dec18
27-30 Dec18
10-13 Jan19
17-20 Jan19
24-27 Jan 9
21-24 Feb19
28Feb -3 Mar19
07-10 Mar19
14-17 Mar19
21-24 Mar19
28-31 Mar19
ราคาทัวร์: 12,988
13,988
13,988
13,988
13,988
13,988
13,988
13,988
14,988
14,988
14,988
14,988
14,988
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – เมืองถานเตี้ยนคุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)ตงชวน-แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้ – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินวัดหยวนทง - ท่าอากาศยาน คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 12:57

ZBZKWL03 กุ้ยหลิน HEAVEN ON EARTH 6 วัน 5 คืน เดือน พ.ย.61-ม.ค.62 เริ่มต้น 15,999 (CZ)

ScreenShot 20180919141437
รหัสทัวร์: ZBZKWL03
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8 – 13 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 04 ธ.ค.61
13 – 18 ธันวาคม 2561
17 – 22 มกราคม 2562
24 – 29 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลินกุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ -ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOWร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลินเขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง - เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIUSANJIE)ล่องแพแม่นเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว - กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองสนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 19 September 2018 14:47

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions