• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

TTNXW03 เทียนสิน ปักกิ่ง ซุปตาร์ SNOW 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 12,888 (XW)

ScreenShot 20181116171939
รหัสทัวร์: TTNXW03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-30 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-2ม.ค.62
19 -22 ม.ค.62
26 -29 ม.ค.62
16 -19 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
02 –05 มี.ค.62
14 –17 มี.ค.62
16 -19 มี.ค.62
21 –24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,888
17,888
13,888
13,888
14,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุกร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่งร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ- Beijing Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 16 November 2018 17:33

CSX1WE แกรนด์แคนยอน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน มิ.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 9,988 (WE)

1529899224494
รหัสทัวร์: CSX1WE
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-8 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
2-5 สิงหาคม 2561
9-12 สิงหาคม 2561
6-9 กันยายน 2561
20-23 กันยายน 2561
4-7 ตุลาคม 2561
11-14 ตุลาคม 2561
1-4 พฤศจิกายน 2561
8-11 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
6-9 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,988
11,555
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
11,555
14,555
12,555
หมายเหตุ

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - จางเจียเจี้ย – ร้านใบขา - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านผ้าไหม – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 25 June 2018 11:08

ZBZKWL02 กุ้ยหลิน RIVER AND MOUTIAN 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.61-ม.ค.62 เริ่มต้น 13,999 (CZ)

ScreenShot 20180919135050
รหัสทัวร์: ZBZKWL02
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
19 – 23 ธันวาคม 2561
09 – 13 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลินกุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านบัวหิมะ – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOWเขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านผ้าไหม – เขาเซียงกง - เมืองหยางซั่วถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIEล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดินสนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 19 September 2018 14:01

GOPEK001 ปักกิ่ง ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน หอคอยโอลิมฯ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 20,900 (CA)

2018 07 30 143953
รหัสทัวร์: GOPEK001
สายการบิน: CA
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 15 ต.ค. 61
19 – 23 ต.ค. 61
20 – 24 ต.ค. 61
26 – 30 ต.ค. 61
01 – 05 พ.ย. 61
08 – 12 พ.ย. 61
15 – 19 พ.ย. 61
22 – 26 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61
01 – 05 ธ.ค. 61
07 – 11 ธ.ค. 61
21 – 25 ธ.ค. 61
27 – 31 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
22,900
22,900
20,900
21,900
21,900
21,900
24,900
23,900
23,900
22,900
24,900
28,900
29,900
28,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันหยุดปีใหม่
วันหยุดปีใหม่
วันหยุดปีใหม่

เดินทางเดือน  : ตุลาคม - ธันวาคม  2561 (ปีใหม่)
กรุงเทพฯ
– สนามบินสุวรรณภูมิ ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่าเท้า – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่งศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า – พิเศษ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เติ้ง ลี่ จวินศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก –ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืนผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 30 July 2018 14:53

ZGCSX03 จางเจี่ยเจี้ย เขาเทียนจื่อซาน ONE MORE TIME 4 วัน 3 คืน เดือน ตค-ธค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

ScreenShot 20180927142042
รหัสทัวร์: ZGCSX03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 – 31 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561
02 – 05 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
19,999
15,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ยร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ชมวิวเขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านผ้าไหม(OPTIONAL TOUR :ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู , ชมโชว์เสน่หาเซียงซี) ร้านหยก – ร้านยางพารา - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว – ฉางซา(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว ) สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 14:31

GOPEK002 ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค 61 เริ่มต้น 22,900 (CA)

2018 07 30 150843
รหัสทัวร์: GOPEK002
สายการบิน: CA
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ธ.ค. 61
21-25 ธ.ค. 61
29 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
27,900
หมายเหตุ -
-
วันหยุดปีใหม่

เดินทางเดือน  : ธันวาคม  2561 (ปีใหม่)
กรุงเทพฯ
–สนามบินสุวรรณภูมิ- ปักกิ่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ร้านไข่มุก-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน-ย่าน ART BEIJING FUN-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำผ่านชมกำแพงเก่าราชวงศ์หมิง-ศูนย์ผีเซียะ-พระราชวังฤดูร้อน-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-สนามบินปักกิ่งปักกิ่ง- กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 30 July 2018 15:19

BOCZ71 จางเจียเจี้ย บินตรง 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 9,988 (CZ)

ScreenShot 20181031163301
รหัสทัวร์: BOCZ71
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 99,88
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-22พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
27-29 พ.ย.61
1-3 ธ.ค.61
4-6 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
11-13ธ.ค.61
15-17ธ.ค.61
18-20 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
25-27ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 9,988
9,988
9,988
10,988
10,988
11,988
10,988
10,988
10,988
10,988
10,988
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - จางเจียเจี้ย -พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย สะพานแก้วจางเจียเจี้ย แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ”ถ้ำประตูสวรรค์”สุดยอดโชว์ชื่อดังสุดอลังการ เหม่ยลี่เซียงซี หรือ โชว์เสน่ห์ตะวันตกเมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้ย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารหูหนานพักโรงแรมระดับ 4 ดาว จางเจียเจี้ย 2 คืนบินตรงจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southernภูเขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก ถ้ำเทียนเหมินซาน(ประตูสวรรค์) -สนามบินจางเจียเจี้ย - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 19 November 2018 14:46

MRKM08 คุนหมิง วัดหยวนทง เขาซีซาน เมืองโบราณ 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 9,999 (8L)

2018 07 31 173301
รหัสทัวร์: MRKM08
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-22 สิงหาคม 2561
27-29 สิงหาคม 2561
03-05 กันยายน 2561
10-12 กันยายน 2561
17-19 กันยายน 2561
24-26 กันยายน 2561
15-17 ตุลาคม 2561
22-24 ตุลาคม 2561
29-31 ตุลาคม 2561
05-07 พฤศจิกายน 2561
12-14 พฤศจิกายน 2561
19-21 พฤศจิกายน 2561
26-28 พฤศจิกายน 2561
03-05 ธันวาคม 2561
10-12 ธันวาคม 2561
17-19 ธันวาคม 2561
24-26 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
9,999
9,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันปิยะมหาราช
-
-
-
-
-
วันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
-
-

เดินทางเดือน  : สิงหาคม  ธันวาคม   2561
สนามบินสุวรรณภูมิ
- คุนหมิง - เข้าที่พัก-สวนน้ำตกคุนหมิง - เขาซีซาน+ประตูมังกร - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ประตูม้าทองไก่หยก-สาม-วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านยางพารา - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 17:50

BOTG72 ปักกิ่ง SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 16,888 (TG)

ScreenShot 20181109172054
รหัสทัวร์: BOTG72
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30พ.ย.-4ธ.ค.61
14 -18ธ.ค.61
21 -25ธ.ค.61
04 -08ธ.ค.61
11 -15ธ.ค.61
18 -22ธ.ค.61
25 -29ธ.ค.61
15 -19ธ.ค.61
22 -26ธ.ค.61
01 -05ธ.ค.61
08 -12ธ.ค.61
15 -19ธ.ค.61
22 -26ธ.ค.61
29มี.ค.-2เม.ย.19
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
19,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักกิ่งปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน- ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก- The Placeกำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ลานสกี หรือพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ถนนหวังฟู่จิ่งวัดลามะ-ตลาดรัสเซียท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 15 November 2018 09:15

MRKM09 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้าชม 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 17,900 (8L)

2018 07 31 182110
รหัสทัวร์: MRKM09
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 กันยายน 61
14-18 กันยายน 61
21-25 กันยายน 61
12-16 ตุลาคม 61
19-23 ตุลาคม 61
26-30 ตุลาคม 61
02-06 พฤศจิกายน 61
09-13 พฤศจิกายน 61
16-20 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
07-11 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค. 62
04-08 มกราคม 62
11-15 มกราคม 62
18-22 มกราคม 62
25-29 มกราคม 62
22-26 กุมภาพันธ์ 62
01-05 มีนาคม 62
08-12 มีนาคม 62
15-19 มีนาคม 62
22-26 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน  2561 - มกราคม  2562  
สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - เข้าที่พัก คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - BUSลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง-ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - BUSเมืองโบราณฉู่ฉง เมืองฉู่สง - คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 18:46

BOTG75 ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6วัน 5คืน เดือน ธ.ค- มี.ค 62 เริ่มต้น 21,888 (TG)

ScreenShot 20181109175425
รหัสทัวร์: BOTG75
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28Nov-3Dec18
12 -17Dec18
02 -07Jan19
09 -14Jan19
16 -21Jan19
23 -28Jan19
20 -25Feb19
27Feb-4 Mar19
06 -11Mar19
13 -18Mar19
20 -25Mar19
27Mar-1Apr19
ราคาทัวร์: 21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – ต้าหลี่วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้านซีโจว-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่าวัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียงภูเขาหิมะมังกหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สงคุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนวัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 18:01

MRKM09 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้าชม 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 17,900 (8L)

ScreenShot 20180830133724
รหัสทัวร์: MRKM09
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 - 11 กันยายน 61
14 - 18 กันยายน 61
21 - 25 กันยายน 61
12 - 16 ตุลาคม.61
19 - 23 ตุลาคม.61
26 - 30 ตุลาคม.61
02 - 06 พฤศจิกายน 61
09 - 13 พฤศจิกายน 61
16 - 20 พฤศจิกายน 61
23 - 27 พฤศจิกายน 61
07 - 11 ธันวาคม 61
14 - 18 ธันวาคม 61
21 - 25 ธันวาคม 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
04 - 08 มกราคม 62
11 - 15 มกราคม 62
18 - 22 มกราคม 62
25 - 29 มกราคม 62
22 - 26 กุมภาพันธ์ 62
01 - 05 มีนาคม 62
08 - 12 มีนาคม 62
15 - 19 มีนาคม 62
22 - 26 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน     กันยายน  2561  -   มีนาคม   2562
สนามบินสุวรรณภูมิ
- คุนหมิง - เข้าที่พัก คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - BUSลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง
ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - BUSเมือโบราณฉู่ฉง เมืองฉู่สง - คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 August 2018 16:29

BZGCSX20 จางเจี่ยเจี้ย แกรนด์แคนยอน ELEGANT 3 วัน 2 คืน เดือน พย.61-มค.62 เริ่มต้น 13,999 (CZ)

ScreenShot 20181112151450
รหัสทัวร์: BZGCSX20
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 -22 พย.61
26 –28 พย.61
06 –08 ธค.61
09 –11 ธค.61
14 –16 ธค.61
16 –18 ธค.61
22 –24 ธค.61
28 –30 ธค.61
05 –07 มค.62
09 –11 มค.62
15 –17 มค.62
23 –25 มค.62
27 –29 มค.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า บันไดเลื่อนทะลุเขา และรถอุทยาน) - ทางเดินกระจกถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาวาดทราย - ร้านหยก - ร้านใบชา - ถ้ำมังกรเหลืองแกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก –ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีนร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 12 November 2018 15:26

MRKM10 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 23,900 (8L)

ScreenShot 20180830163233
รหัสทัวร์: MRKM10
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 10 กันยายน 61
19 - 24 กันยายน 61
17 - 22 ตุลาคม 61
24 - 29 ตุลาคม 61
07 - 12 พฤศจิกายน 61
21 - 26 พฤศจิกายน 61
05 - 10 ธันวาคม 61
19 - 24 ธันวาคม 61
27 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
09 - 14 มกราคม 62
23 - 28 มกราคม 62
20-25 กุมภาพันธ์ 62
06 - 11 มีนาคม 62
13 - 18 มีนาคม 62
20 - 25 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
25,900
23,900
26,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน  2561   -   มีนาคม  2562
สนามบินสุวรรณภูมิ
- คุนหมิง
คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียงลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยซี - เมืองโบราณจงเตี้ยน จงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - ทะเลสาบนาพาไห่ จงเตี้ยน - คุนหมิงเมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - สวนน้ำตกคุนหมิง -คุนหมิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 August 2018 16:48

BZGCSX21 จางเจี่ยเจี้ย LIMITLESS SCENERY 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มค.62 เริ่มต้น 15,999 (CZ)

ScreenShot 20181112152958
รหัสทัวร์: BZGCSX21
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-23 พย.61
22-25 พย.61
11-14 ธค.61
08-11 ธค.61
29 มค.-1มค.62
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - จางเจียเจี้ย -เมืองโบราณฟ่งหวง- ล่องเรือแม่น่ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง - ชมแสงสีเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืนฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - แกรนดแคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดร้านหยก -ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า บันไดเลื่อนทะลุเขา และรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพร - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย- ร้านใบชา ถ้ำมังกรเหลือง- กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 15:51

PBFD65 ฉงชิ่ง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค. 61 เรื่มต้น 19,999.(FD)

2018 06 19 162915
รหัสทัวร์: PBFD65
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 -11 กันยายน 61.
8 -13 กันยายน 61.
12 -17 กันยายน 61.
13 -18 กันยายน 61.
15 -20 กันยายน 61.
20 -25 กันยายน 61.
11 -16 ตุลาคม 61
13 -18 ตุลาคม 61
14 -19 ตุลาคม 61
15 -20 ตุลาคม 61
16 -21 ตุลาคม 61
18-23 ตุลาคม 61
20-25 ตุลาคม 61
22 -27 ตุลาคม 61
25 -30 ตุลาคม 61
7-12 พฤศจิกายน 61
10-15 พฤศจิกายน 61
14-19 พฤศจิกายน 61
17-22 พฤศจิกายน 61
21-26 พฤศจิกายน 61
24-29 พฤศจิกายน 61
28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61
12-17 ธันวาคม 61.
19-24 ธันวาคม 61.
ราคาทัวร์: 23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
27,999.-
25,999.-
25,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน - ธันวาคม  2561
กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)-ฉงชิ่ง-เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง- ฉวนจูซื่อ-เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถเหมา)
จิ่วไจ้โกว-เมืองโบราณซงพาน- ทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู -ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า- ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ - ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีหลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉินตู- ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ- ฉงชิ่ง- หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว -กรุงเทพฯ 

Last Updated on Saturday, 14 July 2018 15:49

BZGPVG08 เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 15,999 (XJ)

ScreenShot 20181031150746
รหัสทัวร์: BZGPVG08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
30เม.ย.- 4พ.ค.62
03- 07 พ.ค.62
10 -14 พ.ค.62
17- 21 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
23,999
23,999
19,999
19,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้-นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) -ร้านผ้าไหมย่านซินเทียนตี้ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) -หาดไหว่ทันช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก-ถนนเทียนจื่อฝางเซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์(รวมรถบัสรับ-ส่งพร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)เซี่ยงไฮ้– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 01 November 2018 15:44

PBMU64 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต้ากู่ปิงชวน 6 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค. 61 เรื่มต้น 22,999.(MU)

2018 06 19 173352
รหัสทัวร์: PBMU64
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-10 กันยายน 61
12-17 กันยายน 61.
19-24 กันยายน 61.
10-15 ตุลาคม 61.
17-22 ตุลาคม 61.
24-29 ตุลาคม 61.
9-14 พฤศจิกายน 61.
14-19 พฤศจิกายน 61.
16-21พฤศจิกายน 61.
22-27 พฤศจิกายน 61.
6-11 ธันวาคม 61
13-18 ธันวาคม 61
20-25 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 25,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน - ธันวาคม  2561
สนามบินสุวรรณภูมิ
-เฉิงตู-เม้าเสี้ยน -อุทยานซงผิงโกว เม่าเสี้ยน- อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า) -ฉวนจู่ซื่ออุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)-พักโรงแรม 5 ดาวอาบน้ำแร่ จิ่วจ้ายโกว- เมืองโบราณซงพาน -ทะเลสาบเต๋อซี- เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า -ช้อปปิ้งถนนชวนซีลู่ -กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 18:01

BZGTSN01 ปักกิ่ง เทียนสิน AMAZING 5 วัน 4 คืน เดือน ตค.-มีค62 เริ่มต้น 14,999 (XW)

ScreenShot 20181017160146
รหัสทัวร์: BZGTSN01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 พ.ย.61
16–20 พ.ย.61
23–27 พ.ย.61
01–05 ธ.ค.61
06–10 ธ.ค.61
14–18 ธ.ค.61
21–25 ธ.ค.61
27–31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
11–15 ม.ค.62
18–22 ม.ค.62
25–29 ม.ค.62
15–19 ก.พ.62
22–26 ก.พ.62
01–05 มี.ค.62
08–12 มี.ค.62
15–19 มี.ค.62
22–26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
21,999
21,999
14,999
14,999
14,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่งกำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะนครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – ถนนอิตาลี – เทียนสิน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 01 November 2018 15:27

SSC03 กุ้ยหลิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืนเดือน เม.ย.-ต.ค. 61 เริ่มต้น 15,899 (CZ)

2018 05 07 182449
รหัสทัวร์: SSC03
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,899
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 12 มิถุนายน 2561
26 - 31 กรกฎาคม 2561
02 -07 สิงหาคม 2561
20 - 25 กันยายน 2561
11 - 16 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,899
16,899
15,899
16,899
16,899
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน - -หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนสตรอเบอร์รี่-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว-โชว์หลิวซานเจี่ย -ถนนฝรั่ง - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยางพารา-เขาเซียงกง–หยางซั่ว-กุ้ยหลิน - โชว์มิราจ - ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT LEGEND - กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 May 2018 18:32

CSX1WE แกรนด์แคนยอน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน พ.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 11,555 (WE)

ScreenShot 20181016174657
รหัสทัวร์: CSX1WE
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,555
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-12 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
7-10 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 11,555
11,555
11,555
14,555
12,555
หมายเหตุ

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อจางเจียเจี้ย – ร้านใบขา - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ถนนคนเดินซีปู้เจียพิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราร้านผ้าไหม – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 18:11

SSC03 กุ้ยหลิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืนเดือน เม.ย.-ต.ค. 61 เริ่มต้น 15,899 (CZ)

1071140994 E7f6b1fac9 1
รหัสทัวร์: SSC03
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,899
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 15 พฤษภาคม 2561
07 - 12 มิถุนายน 2561
26 - 31 กรกฎาคม 2561
02 -07 สิงหาคม 2561
20 - 25 กันยายน 2561
11 - 16 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,899
15,899
16,899
15,899
16,899
16,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.25)
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนสตรอเบอร์รี่-กุ้ยหลิน
หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว-ถนนฝรั่ง – โชว์หลิวซานเจี่ย
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยาง
พารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ
ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทร
พันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT
กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 17:18

GOCKG002 ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ค- ธ.ค 61 เริ่มต้น 23,900 (WE)

2018 07 30 141804
รหัสทัวร์: GOCKG002
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 05 ส.ค. 61
08 -12 ส.ค. 61
12 -16 ก.ย. 61
26 - 30 ก.ย. 61
19 - 23 ต.ค. 61
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
02 - 06 ธ.ค. 61
27 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 25,900
26,900
25,900
25,900
26,900
23,900
25,900
25,900
26,900
26,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันหยุดปีใหม่
วันหยุดปีใหม่

เดินทางเดือน   : สิงหาคมธันวาคม  2561 (ปีใหม่)
กรุงเทพฯ
-ฉงชิ่ง-อู่หลงอู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONGถ้ำฝูหยงต้ง-ฉงชิ่ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงฉงชิ่ง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว-ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 30 July 2018 14:28

SSVG2 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ ยำสองสหาย 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.61เริ่มต้น 27,999 (TG)

2018 07 10 154058
รหัสทัวร์: SSVG2
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 27,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 ตุลาคม 61
18-23 ตุลาคม 61
27 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
4-9 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 27,999
29,999
27,999
29,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  ตุลาคม  -  ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ
-ปักกิ่ง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า)เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 18:31

MRKM32 เฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิง 4 วัน 2 คืน เดือน ธค.61-มีค62 เริ่มต้น 11,999 (8L)

ScreenShot 20181116105441
รหัสทัวร์: MRKM32
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 ธ.ค.61
02-05 ธ.ค.61
03-06 ธ.ค.61
07-10 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-2ม.ค.62
05-08 ม.ค.62
11-14 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
16-19 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
02-05 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 11,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
16,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เมืองโบราณหวงหลงซี - วัดเจาเจี๋ย - ซอยกว้างแคบ เฉิงตู - ภูเขาซีหลิง - อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเล่นสกี ไม่รวค่าเช่าอุปกรณ์) - เฉิงตู นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ร้านยางพารา - วัดเหวินซู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 16 November 2018 10:59

TTNXW01 ฮาร์บิ้น หมู่บ้านหิมะ ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นพรมแดง 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.61-กพ.61 เริ่มต้น 28,888 (XW)

ScreenShot 20181116165213
รหัสทัวร์: TTNXW01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 -31ธ.ค.61
28ธ.ค.61-2ม.ค.62
02 -07ม.ค.62
09 -14 ม.ค.62
11 -16 ม.ค.62
18 -23 ม.ค.62
23 -28 ม.ค.62
25 -30 ม.ค.62
13-18 ก.พ.62
15 -20 ก.พ.62
20 -25 ก.พ.62
22 -27 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 29,888
33,888
29,888
29,888
29,888
29,888
28,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงหยาง--โบสถ์เซ็นโซเฟีย-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (20th Harbin Ice and Snow World) ลานสกี ยาบูลี่ -หมู่บ้านหิมะ(รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย DREAM HOME (รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิ้น-ร้านสินค้าพื้นเมือง ท่าอากาศยานเสิ่หยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 16 November 2018 17:05

WCCN01 ฮาร์บิ้น HIGH COOL 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.61-กพ.62 เริ่มต้น 31,500 (XW)

ScreenShot 20181119150955
รหัสทัวร์: WCCN01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 31,500
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-22 ธ.ค.61
13-19 ม.ค.62
17-23 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 31,500
31,500
31,500
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินเสิ่นหยาง-พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปฮาร์บิ้น-ร้านเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงยางต้าเจียลานสกี(ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี)-หมู่บ้านหิมะ(รวมค่าเข้า+รถรับส่ง)-ช้อปปิ้งถนนคนเดินแส่ยุ่นเจียDREAM HOME(รวมค่าเข้า)-สวนเสือไซบีเรีย-ร้านสินค้าพื้นเมืองสวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหงส์จี้เนี่ยนถ่า-แวะถ่ายรูปหน้าโบสถ์เซ็นโซเฟีย-ผ่านชมโอเปร่าเฮ้าส์-เกาพระอาทิตย์(รวมรถราง)-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งร้านศิลปะรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเสิ่นหยาง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ช้อปปิ้งถนนคนเดินจงเจียสนามบินเสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 19 November 2018 15:17

TTNXW02 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เปิดซุปตัวซุปตาร์ ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน เดือน มค.-กพ.62 เริ่มต้น 26,888 (XW)

ScreenShot 20181116171121
รหัสทัวร์: TTNXW02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 -31 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61-2ม.ค.62
02 - 07 ม.ค.62
09 - 14 ม.ค.62
11 - 16 ม.ค.62
16 - 21 ม.ค.62
18 - 23 ม.ค.62
25 - 30 ม.ค.62
13- 18 ก.พ.62
15 - 20 ก.พ.62
20 - 25 ก.พ.62
22 - 27 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 27,888
29,888
27,888
27,888
27,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราหม่านชิง-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาวร้านศิลปะรัสเซีย –เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง) - ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็งสวนเสือโคร่งไซบีเรีย– ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ARTร้านสินค้าพื้นเมือง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนคนเดินจงหยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลินถนนโบราณกวนตงฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูง-เสิ่นหยางบ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนคนเดินจงเจียท่าอากายานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 16 November 2018 17:18

WCCN02 ปักกิ่ง KAKEENUNG 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 13,900 (XW)

ScreenShot 20181119153022
รหัสทัวร์: WCCN02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-7 ธ.ค.61
5-8 ธ.ค.61
8-11 ธ.ค.61
30ธค.-2ม.ค.62
15-18 ม.ค.62
21-24 ม.ค.62
28-31 ม.ค.62
19-22 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
02-05 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
17,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเทียนสิน-นั่งรถไฟใต้ดิน-รถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ร้านบัวหิมะ-โชวกายกรรมปักกิ่ง-ตลาดรัสเซียกำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน-โรงงานไข่มุก-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค พระราชวังฤดูร้อน-พิพิธภัณฑ์ผิเซี๊ยะ-ร้านยางพารา-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 19 November 2018 15:37

ZBZKWL03 กุ้ยหลิน HEAVEN ON EARTH 6 วัน 5 คืน เดือน พ.ย.61-ม.ค.62 เริ่มต้น 15,999 (CZ)

ScreenShot 20180919141437
รหัสทัวร์: ZBZKWL03
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8 – 13 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 04 ธ.ค.61
13 – 18 ธันวาคม 2561
17 – 22 มกราคม 2562
24 – 29 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลินกุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ -ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOWร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลินเขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง - เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIUSANJIE)ล่องแพแม่นเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว - กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองสนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 19 September 2018 14:47

ZGCSX04 จางเจี่ยเจี้ย เขาอวตาร ประตูถ้ำสวรรค์ THIS WILD LIFE 6 วัน 5 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น19,999 (FD)

ScreenShot 20180927152739
รหัสทัวร์: ZGCSX04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 พฤศจิกายน 2561
08 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 27 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
01 – 06 ธันวาคม 2561
05 – 10 ธันวาคม 2561
06 – 11 ธันวาคม 2561
13 – 18 ธันวาคม 2561
20 – 25 ธันวาคม 2561
26 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
21,999
23,999
21,999
19,999
19,999
19,999
29,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ยลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลงสะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลงณ (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว ) ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก(OPTIONAL TOUR : ล่องเรือชมทะเสาบเป่าเฟิงหู , โชว์เสน่หาเซียงซี) ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวงล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – สะพานสายรุ้ง - ฉางซาสนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 15:43

ZGCSX12 จางเจี่ยเจี้ย แกรนด์แคนยอน IMPRESSION 4 วัน 3 คืน เดือน ตค-ธค.61 เริ่มต้น 14,999 (WE)

ScreenShot 20180927154847
รหัสทัวร์: ZGCSX12
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 15 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562
ราคาทัวร์: 19,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
19,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อจางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – ถนนคนเดินซีปู้เจีย (OPTIONAL TOUR : ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู , ชมโชว์เสน่หาเซียงซี) พิพิธภัณฑภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา(OPTIONAL TOUR : หุบเขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง , ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว ) ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 16:05

BO8L11 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 3คืน เดือน ก.ย-ก.พ 62 เริ่มต้น 9,989 (8L)

ScreenShot 20181109174349
รหัสทัวร์: BO8L11
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,989
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 -15Oct 18
19 -22Oct 18
01 -04Nov 18
08 -11Nov 18
15 -18Nov 18
22 -25Nov 18
29Nov-2Dec18
07-10 Dec18
13-16 Dec18
20-23 Dec18
27 -30 Dec18
29Dec18-1Jan19
10-13Jan19
17-20Jan19
24-27Jan19
16-19Feb19
28Feb-3Mar19
ราคาทัวร์: 13,989
13,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
13,989
11,989
11,989
13,989
16,989
11,989
11,989
11,989
16,989
11,989
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุนหมิง คุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-ตงชวน-แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้ ถางเตี้ยน – คุนมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทอง–ซุ้มประตูไก่หยกวัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 09 November 2018 17:48

ZGCSX13 จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง HANGJIAJIE DREAMS 6 วัน 5 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่าต้น 19,999 (WE)

ScreenShot 20180927161011
รหัสทัวร์: ZGCSX13
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 - 16 ตุลาคม 2561
17 – 22 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 31 ตุลาคม 2561
02 - 07 พฤศจิกายน 2561
07 - 12 พฤศจิกายน 2561
21 – 26 พฤศจิกายน 2561
26 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562
ราคาทัวร์: 24,999
20,999
24,999
19,999
19,999
19,999
19,999
24,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อเมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดิกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว ) ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้เขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลงร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปูเจีย - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก (OPTIONAL TOUR : ล่องเรือชมทะเลสาบเป่เฟิงหู , โชว์เสน่หาเซียงซี) ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 16:18

BOTG71 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 15,888 (TG)

2018 08 09 171044
รหัสทัวร์: BOTG71
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 - 7 ต.ค.61
10 - 14 ต.ค.61
12 - 16 ต.ค.61
26 - 30 ต.ค.61
9 - 13 พ.ย.61
14 - 18 พ.ย.61
28 พ.ย.- 2 ธ.ค.61
6 - 10 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
17,888
17,888
16,888
16,888
16,888
16,888
17,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาคม  2561
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
-กรุงปักกิ่ง -ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ถนนหวังฟู่จิ่ง-ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 09 August 2018 17:34

ZGCTU01 จิ๋วจ่ายโกว หวงหลง BEST SEASON 6 วัน 5 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 23,999 (TG)

2018 06 27 183703
รหัสทัวร์: ZGCTU01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 18 กันยายน 2561
20 – 25 กันยายน 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
12 – 17 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
19 – 24 ตุลาคม 2561
25 – 30 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2561
01 – 06 พฤศจิกายน 2561
08 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 20 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 27,999
27,999
33,999
33,999
33,999
33,999
32,999
27,999
24,999
24,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ยน - เม้าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – จิ่วจ้ายโกว - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) - จิ่วจ้ายโกว – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู – ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – วัดเหวินซู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 27 June 2018 18:55

BOTG73 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 14,888 (TG)

ScreenShot 20180816145843
รหัสทัวร์: BOTG73
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 - 25 ก.ย. 61
4 - 7 ต.ค. 61
11 - 14 ต.ค. 61
13 - 16 ต.ค. 61
18 - 21 ต.ค. 61
25 - 28 ต.ค. 61
27 - 30 ต.ค. 61
3 - 6 พ.ย. 61
8 - 11 พ.ย. 61
10 - 13 พ.ย. 61
15 - 18 พ.ย. 61
22 - 25 พ.ย. 61
24 - 27 พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 14,888
16,888
17,888
18,888
17,888
16,888
16,888
16,888
15,888
15,888
15,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน  - พฤศจิกายน   2561 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-
เซี่ยงไฮ้-เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย”-วัดหลิงซาน(รวมรถราง)เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน”-ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจียล่อ-ทะเลสาบซีหู - เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”-ตลาดเฉินหวงเมี่ยวหอไข่มุก – อุโมงเลเซอร์ –หาดไว่ทาน-ถนนนานจิงลู่-ตลาดเถาเป่าท่าอากาศยาน-ผู่ตง -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 16 August 2018 15:37

ZGCTU03 อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง T-SUD MILLION SHADES 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 19,999 (MU)

2018 06 19 162915
รหัสทัวร์: ZGCTU03
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 กันยายน 61
21 – 25 กันยายน 61
14 – 18 ตุลาคม 61
22 – 26 ตุลาคม 61
26 – 30 ตุลาคม 61
01 – 05 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 19,999
20,999
24,999
24,999
22,999
19,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน  -  พฤศจิกายน   2561
กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)– เฉินตู – เม้าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว - เมืองชวนจู่ซื่อเมืองชวนจู่ซื่อ - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)เมืองชวนจู่ซื่อ – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน – เฉินตู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ถนนคนเดินซุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศาลเจ้าสามก๊ก - ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 14 July 2018 15:46

BOTG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 12,988 (TG)

ScreenShot 20181112100919
รหัสทัวร์: BOTG74
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29Nov-02Dec18
13-16 Dec18
20-23 Dec18
27-30 Dec18
10-13 Jan19
17-20 Jan19
24-27 Jan 9
21-24 Feb19
28Feb -3 Mar19
07-10 Mar19
14-17 Mar19
21-24 Mar19
28-31 Mar19
ราคาทัวร์: 12,988
13,988
13,988
13,988
13,988
13,988
13,988
13,988
14,988
14,988
14,988
14,988
14,988
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – เมืองถานเตี้ยนคุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)ตงชวน-แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้ – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินวัดหยวนทง - ท่าอากาศยาน คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 12:57

ZGKMG04 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ T-SUD RED PLANET 4 วัน 2 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 9,999 (8C)

2018 07 31 161103
รหัสทัวร์: ZGKMG04
สายการบิน: 8C
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 - 09 กันยายน 61
07 – 10 กันยายน 61
13 – 16 กันยายน 61
21 – 24 กันยายน 61
10 – 13 ตุลาคม 61
13 – 16 ตุลาคม 61
17 - 20 ตุลาคม 61
18 - 21 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
10,999
10,999
13,999
13,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

ดินทางเดือน : กันยายน - ตุลาคม  2561
กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)คุนหมิง – เก็บผลไม้สดๆจากไร่ - เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน-ภูเขาเจี้ยวจื่อ(รวมรถและกระเช้าขึ้น) – สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน - คุนหมิง–สวนน้ำตก–ร้านผ้าไหม -ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่+กระเช้า) - ร้านใบชา – ร้านหยก – วัดหยวนทง– ย่านเมืองเก่ากวนตู้ - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 16:56

BOXWB92 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,888 (XW) (2)

3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: BOXWB92
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1ก.ค.61
5-8 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
2-5 ส.ค.61
9-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
30 ส.ค.-2ก.ย.61
6-9 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
4-7 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
13,888
14,888
14,888
15,888
16,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 16:45

ZGPEK02 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน T-SUD HIGHLIGHT 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 16,900 (TG)

2018 04 21 172911
รหัสทัวร์: ZGPEK02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 28 สิงหาคม 2561
07 – 11 กันยายน 2561
21 – 25 กันยายน 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 12:29

BOXWB94 ปักกิ่ง Snow world เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 13,888 (XW)

ScreenShot 20181024163917
รหัสทัวร์: BOXWB94
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-25 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
29 พ.ค.-2ธ.ค.61
5-8 ธ.ค.61
6-9 ธ.ค.61
8-11 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
27-30 ธ.ค.61
29ธ.ค.61-1ม.ค.62
3-6 ม.ค.62
5-8 ม.ค.62
10-13 ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
21-24 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
28 ก.พ.-3มี.ค.62
2-5 มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
9-12 มี.ค.62
14-19 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
14,888
15,888
15,888
14,888
15,888
18,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง เมืองจีน(ด่านจียงกวน) -Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 24 October 2018 17:01

ZGPEK03 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน BEIJING CITY OF DRAGON 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 17,900 (MU)

2018 06 18 175220
รหัสทัวร์: ZGPEK03
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 กันยายน 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900
19,900
18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
18,900
20,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดฝ่าเท้า - หอบูชาฟ้าเทียนถาน- ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – วัดหลิงกวง(วัดพระเขี้ยวแก้ว) – ร้านปี่เซียะ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราโอโซน - วัดลามะหย่งเหอกง - นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 18 June 2018 18:09

BZGCTU02 เฉินตู ง๊อไบ๊ ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน CHENGDU WORLD 6 วัน 5 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 23,999 (TG)

รหัสทัวร์: BZGCTU02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 27 พ.ย.61
30พ.ย.-5ธ.ค.61
05 – 10 ธ.ค.61
20 – 25 ธ.ค.61
26 – 31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-2 ม.ค.62
29ธ.ค.61-3 ม.ค.62
30ธ.ค.61-4 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 23,999
24,999
25,999
23,999
26,999
29,999
28,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋วเขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
ง้อไบ๊ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – เมืองชื่อสุ่ยชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ (รวมรถกอล์ฟ) – มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย(รวมรถกอล์ฟและลิฟท์) ชื่อสุ่ย - เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ – ชมโชวเปลี่ยนหน้ากากร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 16 November 2018 17:47

ZGPEK04 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ T-SUD DOUBLE COOL 6 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 21,900 (TG)

2018 06 15 180401
รหัสทัวร์: ZGPEK04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 18 กันยายน 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 06 พฤศจิกายน 2561
08 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561
06 – 11 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,900
23,900
23,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - THE PLACE - ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 15 June 2018 18:05

BZGKMG02 คุนหมิง SNOW MOUNTIAN 4 วัน 3 คืน เดือน พย.-มีค.62 เริ่มต้น 11,999 (8L)

ScreenShot 20181017153550
รหัสทัวร์: BZGKMG02
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16–19 พ.ย.61
23–26 พ.ย.61
30พ.ย–3ธ.ค.61
12–15 ธ.ค.61
14–17 ธ.ค.61
20–23 ธ.ค.61
25–28 ธ.ค.61
27–30 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
29ธ.ค.61-1ม.ค.62
12–15 ม.ค.62
18–21 ม.ค.62
19–22 ม.ค.62
25–28 ม.ค.62
1–4 มี.ค.62
8–11 มี.ค.62
15–18 มี.ค.62
22–25 มี.ค.62
28–31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 12,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
15,999
17,999
17,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน – คุนหมิง วัดหยวนทง - ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 15:55

ZGPVG02 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีแลนด์ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 17,999 (XJ)

2018 06 27 183045
รหัสทัวร์: ZGPVG02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
17,999
17,999
17,999
17,999
24,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ - เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 27 June 2018 18:35

BZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี SPECIAL 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 13,999 (XJ)

ScreenShot 20181031145134
รหัสทัวร์: BZGPVG03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
16-20มี.ค.62
21-25มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
04 -8 เม.ย.62
13-17เม.ย.62
01-05 พ.ค.62
02-06 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
16 -20 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
07-11 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
20,999
14,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้- อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก -หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ยหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน- ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ชมวิวบนตึก SWFCชั้น100- ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวเซี่ยงไฮ้- กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 31 October 2018 15:04

ZGPVG05 เซี่ยงไฮ้ T-SUD นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 18,900 (TG)

2018 06 13 140926
รหัสทัวร์: ZGPVG05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 -16 ต.ค.61
13 -17 ต.ค.61
19 -23 ต.ค.61
26 -30 ต.ค.61
02 -06 พ.ย.61
09 -13 พ.ย.61
16 -20 พ.ย.61
23 -27 พ.ย.61
01 -05 ธ.ค.61
05 -09 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
20,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) – หาดไหว่ทัน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก – ถนนเทียนจื่อฝาง - เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 12 October 2018 18:42

BZGSHE01 ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ICY SNOWY 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.-กพ.62 เริ่มต้น 28,999 (XW)

ScreenShot 20181017175759
รหัสทัวร์: BZGSHE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-24 ธ.ค.61
26–31 ธ.ค.61
02–07 ม.ค.62
09–14 ม.ค.62
16–21 ม.ค.62
23–28 ม.ค.62
30ม.ค.-4ก.พ.62
13–18 ก.พ.62
20–25 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 28,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)เสิ่นหยาง-พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น –ร้านขายเสื้อกันหนาวร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)-ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก- สวนเสือไซบีเรียชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ARTร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย –ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์- สวนสตาลินถนนโบราณกวนตงรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจียเสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 18:29

ZGTSN01 ปักกิ่ง เทียนสิน AMAZING 5 วัน 4 คืน เดือน กค.-ตค.61 เริ่มต้น 15,888 (XW)

2018 04 21 170017
รหัสทัวร์: ZGTSN01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
01 – 05 กันยายน 2561
22 – 26 กันยายน 2561
19–23 ตุลาคม 2561
20–24 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,888
18,888
18,888
16,888
16,888
18,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)– เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก–พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -ตลาดรัสเซีย –ร้านปี่เซียะ - นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน– วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี –เทียนสิน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 14:37

BZGSHE02 ฮาร์บิ้น SKI & SNOW FESTIVAL 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.62 เริ่มต้น 31,999 (XW)

ScreenShot 20181017184040
รหัสทัวร์: BZGSHE02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 31,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-24 ธ.ค.61
21-27 ธ.ค.61
25-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-3ม.ค.62
30ธ.ค.61-5ม.ค.62
11-17 ม.ค.62
15-21 ม.ค.62
18-24 ม.ค.62
22-28 ม.ค.62
25-31 ม.ค.62
15-21 ม.ค.62
19-25 ม.ค.62
22-28 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 31,999
31,999
32,999
35,999
35,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
32,999
31,999
31,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)เสิ่นหยาง-พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น –ร้านขายเสื้อกันหนาวร้านศิลปะรัสเซีย –เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)-ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก- สวนเสือไซบีเรียชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ARTร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย –ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์- สวนสตาลินถนนโบราณกวนตงรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจียเสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 18:58

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions