• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BZGPVG08 เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 15,999 (XJ)

2019 02 18 101708
รหัสทัวร์: BZGPVG08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 มี.ค.62
09 – 13 มี.ค.62
12 – 16 มี.ค.62
19 – 23 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
03 – 07พ.ค.62
10 – 14พ.ค.62
17 – 21พ.ค.62
24 – 28พ.ค.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
23,999
23,999
19,999
19,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้-นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) -ร้านผ้าไหมย่านซินเทียนตี้ร้านวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) -หาดไหว่ทันช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก-ถนนเทียนจื่อฝางเซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์แลหัวหน้าทัวร์บริการ)เซี่ยงไฮ้– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 18 February 2019 10:35

BZGCTU02 เฉินตู ง้อไบ๊ เล่อซาน เฉียนเหว่ย THE GREATER JOURNEY 5 วัน 4 คืน เดือน มีค-มิย.62 เริ่มต้น 17,999 (TG)

2019 02 15 152656
รหัสทัวร์: BZGCTU02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
01-05 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
07-11 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู – ง้อไบ๊ เขาง้อไบ๊ –นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า)นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ – วัดเป้ากั๋วเล่อซาน– ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน –เฉียนเหว่ย – นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลกเมืองเฉินตูศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า– ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ– ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน–ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่ วัดต้าฉือ(วัดพระถังซำจั๋ง)ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – สนามบินเฉินตู – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 15 February 2019 15:42

BKC03 คุนหมิง โล่วผิง เทศกาลดอกไม้บาน 4 วัน 2 คืน เดือน มีค.62 เริ่มต้น 9,888 (SC)

2019 02 05 135735
รหัสทัวร์: BKC03
สายการบิน: SC
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
03-06 มี.ค.62
06-09 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
13-16 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
20-23 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
ราคาทัวร์: 9,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
10,888
9,888
10,888
11,888
10,888
9,888
10,888
10,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ– คุนหมิง– เมืองคุนหมิง– เมืองโล่วผิง-ทุ่งดอกมัสตาร์ท-ชมวิวภูเขาไก่ทอง-นาก้นหอยคุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง-วัดหยวทง-เขาหยวนทง*ชมซากุระ*-ถนนคนเดินนานผิน-ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกตคุนหมิง-เขาซีซาน ประตูมังกร (กระเช้า+รถแบตตาลี่) -ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน -เมืองเก่ากวนตู้ - สนามบินสนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 14:00

BZGKWL01 กุ้ยหลิน หลงเซิน BIG MOUNTAIN 6 วัน 5 คืน เดือน มีค-ตค.62 เริ่มต้น (CZ)

2019 02 15 185550
รหัสทัวร์: BZGKWL01
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-09 เม.ย.62
10-15 พ.ค.62
17-22 พ.ค.62
13-18 มิ.ย.62
27มิ.ย.-2ก.ค.62
08-13 ส.ค.62
22-27 ส.ค.62
05-10 ก.ย.62
19-24 ก.ย.62
11-16 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 17,999
15,999
16,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลินกุ้ยหลิน–เขาเหยาซาน(รวมนั่งกระเช้า)–ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน– สวนฉวนซาน– ถ้ำทะลชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลินเขางวงช้าง(รวนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)ล่องแแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม –หยางซั่ว - กุ้ยหลิน –ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 15 February 2019 19:06

BZGPEK06 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ DOUBLE TWO CITIES 6 วัน 4 คืน เดือน กพ.-พค.62 เริ่มต้น 21,999 (TG)

ScreenShot 20181126101345
รหัสทัวร์: BZGPEK06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 - 19 ก.พ.62
19 -24 ก.พ.62
28ก.พ.-5มี.ค.62
07 - 12 มี.ค.62
14 - 19 มี.ค.62
21 - 26 มี.ค.62
28มี.ค.-2เม.ย.62
04 - 09 เม.ย.62
25 - 30 เม.ย.62
01 - 06 พ.ค.62
16 - 21 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 22,999
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
21,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมินชมโชว์กายกรรมปักกิ่งร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน -ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน -ช้อปปิ้งถนนนานกิง -ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ถนนเทียนจื่อฝาง- ร้านนวดเท้า(บัหิมะ) ย่านซินเทียนตี้วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - เซี่ยงไฮ้- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

BZGPVG01 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี DISNEYLAND RIVER FLOW 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-พค.62 เริ่มต้น 18,999 (TG)

2019 02 18 163047
รหัสทัวร์: BZGPVG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
24 - 28 ม.ค.62
21- 25 ก.พ.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
07 - 11 มี.ค.62
14 -18 มี.ค.62
21- 25 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
12- 16 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
16 -20 พ.ค.62
23 -27 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
32,999
24,999
22,999
21,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)เซี่ยงไฮ้ - อูซี - พระใหญ่หลิซาน(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านไข่มุก - หังโจว ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ - ร้านยาบัวหิมะ ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลกหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู -ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ - ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 18 February 2019 16:52

BZGPVG08 เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 15,999 (XJ)

ScreenShot 20181031150746
รหัสทัวร์: BZGPVG08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
30เม.ย.- 4พ.ค.62
03- 07 พ.ค.62
10 -14 พ.ค.62
17- 21 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
23,999
23,999
19,999
19,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้-นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) -ร้านผ้าไหมย่านซินเทียนตี้ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) -หาดไหว่ทันช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก-ถนนเทียนจื่อฝางเซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์(รวมรถบัสรับ-ส่งพร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)เซี่ยงไฮ้– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 01 November 2018 15:44

BZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี SPECIAL 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 13,999 (XJ)

ScreenShot 20181031145134
รหัสทัวร์: BZGPVG03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
16-20มี.ค.62
21-25มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
04 -8 เม.ย.62
13-17เม.ย.62
01-05 พ.ค.62
02-06 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
16 -20 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
07-11 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
20,999
14,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้- อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก -หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ยหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน- ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ชมวิวบนตึก SWFCชั้น100- ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวเซี่ยงไฮ้- กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 31 October 2018 15:04

MRCTG02 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เยือน 2 มหานคร แดนมังกร 5 วัน 4 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 21,999 (TG)

ScreenShot 20181207140626
รหัสทัวร์: MRCTG02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 ม.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
21,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ผลิตภัณฑ์ไข่มุก - ตลาดรัสเซีย - ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง ผีเซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - หยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - จินเม่าทาวเวอร์ (รวมชมวิวชั้น87) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิงศูนย์ยาสมุนไพรจีน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 07 December 2018 14:16

BZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี SPECIAL 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 13,999 (XJ)

2019 02 18 110802
รหัสทัวร์: BZGPVG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
07 - 11 มี.ค.62
11 - 15 มี.ค.62
16 - 20 มี.ค.62
21 - 25 มี.ค.62
24 - 28 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
04 - 08 เม.ย.62
13 - 17 เม.ย.62
01 - 05 พ.ค.62
02 - 06 พ.ค.62
09 -13 พ.ค.62
16 - 20 พ.ค.62
23 - 27 พ.ค.62
07 - 11 มิ.ย.62
21 - 25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
20,999
14,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -เซี่ยงไฮ้ตลาดร้อยปี(เฉินหวังเมี่ยว)–เซี่ยงไฮ้ –กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)เซี่ยงไฮ้- อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก -หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ยหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน- ร้านผ้าไหม -เซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ชมวิวบนตึก SWFCชั้น100- ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวเซี่ยงไฮ้- กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 18 February 2019 16:26

ORJC02 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.62 เริ่มต้น 7,997 (KY)

2019 02 04 093119
รหัสทัวร์: ORJC02
สายการบิน: KY
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 7,997
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-4 มี.ค.62
2-5 มี.ค.62
3-6 มี.ค.62
4-7 มี.ค.62
5-8 มี.ค.62
6-9 มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
8-11มี.ค.62
9-12 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
11-14 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
13-16 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
17-20 มี.ค.62
18-21 มี.ค.62
19-22 มี.ค.62
20-23 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 8,998
8,998
7,997
7,997
7,997
7,997
8,998
8,998
8,998
7,997
7,997
7,997
7,997
8,998
8,998
8,998
7,997
7,997
7,997
7,997
8,998
8,998
8,998
7,997
7,997
7,997
7,997
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูเจียป้า (คุนหมิง) คุนหมิง – น้ำตกคุนหมิง – เมืองถ่านเตี้ยน – สวนสตอเบอร์รี่ เมืองถ่านเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่) – เมืองคุนหมิง – *Option Show Impression Of Yunnan เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 04 February 2019 09:52

BZGPVG07 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี IDYLLIC 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.62 ราคา 14,900 (HO)

2019 02 18 103812
รหัสทัวร์: BZGPVG07
สายการบิน: HO
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 05 มี.ค.62
08 - 12 มี.ค.62
15 - 19 มี.ค.62
22 - 29 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) –เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ – อูซี – อุทยานสวนหยวนโถวจู–ร้านไข่มุก– ถนนโบราณชิงหมิงเฉียวอูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่) – ศาลาฝานกง – หังโจว –หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย OPTION TOUR : ชมโชว์ราชวงศ์ซ่งหังโจว – ภูเขาเป่ยเกาเฟิง(รวมกระเช้า) – เซี่ยงไฮ้ –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน –ช้อปปิ้งถนนนานกิง –STARBUCKSRESERVE ROASTERY SHANGHAIวัดหลงหัว –ร้านบัวหิมะ – SHANGHAI TOWER(ชั้น118) –ร้านหยก ตลาดร้อยปี(เฉินหวังเมี่ยว)–เซี่ยงไฮ้ –กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 18 February 2019 11:00

TTNSC01 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 8,888 (SC)

2019 01 25 181834
รหัสทัวร์: TTNSC01
สายการบิน: SC
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 22 ก.พ.62
20 - 23 ก.พ.62
21 - 24 ก.พ.62
22 - 25 ก.พ.62
23 - 26 ก.พ.62
24 - 27 ก.พ.62
25 - 28 ก.พ.62
26ก.พ.-1มี.ค.62
27ก.พ.-2มี.ค.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
01 - 04มี.ค.62
02 - 05มี.ค.62
03 - 06มี.ค.62
04 - 07มี.ค.62
05 - 08มี.ค.62
06 - 09มี.ค.62
07 - 10มี.ค.62
08 - 11มี.ค.62
09 - 12มี.ค.62
10 - 13มี.ค.62
11 - 14มี.ค.62
12 - 15มี.ค.62
13 - 16มี.ค.62
14 - 17มี.ค.62
15 - 18มี.ค.62
16 - 19มี.ค.62
17 - 20มี.ค.62
18 - 21มี.ค.62
19 - 22มี.ค.62
20 - 23มี.ค.62
21 - 24มี.ค.62
22 - 25มี.ค.62
23 - 26มี.ค.62
24 - 27มี.ค.62
25 - 28มี.ค.62
26 - 29มี.ค.62
27 - 30มี.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,888
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,888
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,888
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-สวนน้ำตกคุนหมิง-สวนสตรอว์เบอร์รี่-คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง- *Option Show ImpressionOf Yunnan *วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

BZPVG04 จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจียว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 9,999 (XW)

2019 03 14 100534
รหัสทัวร์: BZPVG04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
08-12พ.ค.62
16-20พ.ค.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 9,999
11,999
12,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง)เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่งพร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – หาดไว่ทาน – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก–ช้อปปิ้งถนนนานกิงเซี่ยงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 10:30

WCCN02 ปักกิ่ง KAKEENUNG 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 13,900 (XW)

ScreenShot 20181119153022
รหัสทัวร์: WCCN02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-7 ธ.ค.61
5-8 ธ.ค.61
8-11 ธ.ค.61
30ธค.-2ม.ค.62
15-18 ม.ค.62
21-24 ม.ค.62
28-31 ม.ค.62
19-22 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
02-05 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
17,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเทียนสิน-นั่งรถไฟใต้ดิน-รถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ร้านบัวหิมะ-โชวกายกรรมปักกิ่ง-ตลาดรัสเซียกำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน-โรงงานไข่มุก-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค พระราชวังฤดูร้อน-พิพิธภัณฑ์ผิเซี๊ยะ-ร้านยางพารา-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 19 November 2018 15:37

CSMU04 เฉิงตู ซุปฟักทอง ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 14,899 (MU)

2019 01 31 171630
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
16-20 เม.ย.62
23-27 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 15,899
15,899
15,899
14,899
15,899
15,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตูเม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)–เม่าเสี้ยนเม่าเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิชวน(กระเช้า)-เม่าเสี้ยนเม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากากร้านหมอนยางพารา-ร้านใบชา-ถนนโบราณจินหลี่-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 17:24

BKC01 คุนหมิง แผ่นดินสีแดง ตงชวนชมซากุระ 4 วัน 2 คืน เดือน กพ-มีค.62 เริ่มต้น 9,988 (8C)

2019 02 05 132357
รหัสทัวร์: BKC01
สายการบิน: 8C
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,988
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
27ก.พ.-02มี.ค.62
28 ก.พ.-03 62
01-04 มี.ค.62
02-04 มี.ค.62
06-09 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
13-16 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
17-20 มี.ค.62
20-23 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
28-31มี.ค.62
ราคาทัวร์: 9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
9,988
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ -คุนหมิง-สวนหยวนทงซัน (ชมซากุระ) - ตงชวน-ชมผืนดินสีแดงตงชวนตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมแบตเตอรี่+กระเช้า)-สวนผลไม้ - ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต-คุนหมิงคุนหมิง– สวนน้ำตกคุนหมิง -เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่+กระเช้า) -วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้ -สนามบินคุนหมิงคุนหมิง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 13:29

CSTG06 เซี่ยงไฮ้ ไก่อบน้ำผึ้ง ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.62 ราคา 19,899 (TG)

2019 01 31 162840
รหัสทัวร์: CSTG06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 19,899
19,899
19,899
19,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลกสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-อูเจิ้นเซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่านซิเทียนตี้ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 16:35

BO8L14 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 9,888 (8L)

2019 01 25 161052
รหัสทัวร์: BO8L14
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-10 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
3-6 เม.ย.62
4-7 เม.ย.62
6-9 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
24-27 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
1-4 พ.ค.62
2-5 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 10,888
10,888
10,888
11,888
11,888
11,888
11,888
12,888
16,888
15,888
11,888
9,888
11,888
9,888
10,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง คุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-สวนผลไม้ ถางเตี้ยน – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทอง–ซุ้มประตูไก่หยก วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 25 January 2019 16:17

GOHGH06 หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ-พ.ค 62 เริ่มต้น 19,888 (CA)

2019 02 13 154211
รหัสทัวร์: GOHGH06
สายการบิน: CA
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ก.พ.62
27ก.พ.-3ม.ค.62
13 -17 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
08-12 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
18,888
19,888
25,888
26,888
19,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – หังโจว (สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแมกวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม – พักบนเกาะผู่โถวซานเกาะผู่โถวซาน – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจียศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์ผ้าไหม – หาดไว่ทานศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery – เซี่ยงไฮ้ (สนามินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ(สนามบิสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 16:54

BOFD401 คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4 วัน 2 คืน เดือน มีค.-ธค.62 เริ่มต้น 7,888 (FD)

2019 02 15 163152
รหัสทัวร์: BOFD401
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
5-8 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
3-6 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
31พ.ค.-3มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
9-12 ส.ค.62
6-9 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
11-14 ต.ค.62
18-21 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
1-4 พ.ย.62
8-11 พ.ย.62
15-18 พ.ย.62
22-25 พ.ย.62
29พ.ย.-2ธ.ค.62
6-9 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
ราคาทัวร์: 7,888
8,888
11,888
14,888
9,888
9,888
9,888
11,888
9,888
9,888
7,888
8,888
9,888
11,888
8,888
9,888
9,888
12,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ถานเตี้ยนถานเตี้ยน-คุนหมิง- ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)-ถนคนเดินOPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan ถานเตี้ยน-คุนหมิง- ถ้ำไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์)-ถนนคนเดิน-OPTION:โชว์นกยูง คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 15 February 2019 16:41

GSPVG01 เซี่ยงไฮ้ หังโจว จูเจียเจี่ยว ไอ้หนุ่มหมัดเมา 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-ตค.62 เริ่มต้น 8,889 (XW)

2019 02 18 191655
รหัสทัวร์: GSPVG01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 8,8889
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 25 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
02–06 เม.ย.62
05 - 09 เม.ย.62
12 - 16 เม.ย.62
13 - 17 เม.ย.62
16 - 20 เม.ย.62
18 - 22 เม.ย.62
23 - 27 เม.ย.62
25 - 29 เม.ย.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
02 - 06 พ.ค.62
07 - 11 พ.ค.62
09 - 13 พ.ค.62
14 -18 พ.ค.62
17 - 21 พ.ค.62
21 - 25 พ.ค.62
23 - 27 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
04 - 08 มิ.ย.62
06-10 มิ.ย.62
11 - 15 มิ.ย.62
13 - 17 มิ.ย.62
18 - 22 มิ.ย.62
20 - 24 มิ.ย.62
25 - 29 มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
02 - 06 ก.ค.62
04 - 08 ก.ค.62
09 - 13 ก.ค.62
12 - 16 ก.ค.62
13 - 17 ก.ค.62
16 - 20 ก.ค.62
18 - 22 ก.ค.62
23 - 27 ก.ค.62
30ก.ค.-3ส.ค.62
01 - 05 ส.ค.62
06 - 10 ส.ค.62
09 - 13 ส.ค.62
13 - 17 ส.ค.62
15 - 19 ส.ค.62
20 - 24 ส.ค.62
22 - 26 ส.ค.62
27 - 31 ส.ค.62
29ส.ค.-2 ก.ย.62
03 - 07 ก.ย.62
05 - 09 ก.ย.62
10 - 14 ก.ย.62
12 - 16 ก.ย.62
17 - 21 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
24 – 28 ก.ย.62
11 – 15 ต.ค.62
15 – 19 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
26 – 30 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 8,889
8,889
11,889
12,889
15,889
15,889
11,889
11,889
11,889
11,889
12,889
10,889
10,889
10,889
12,889
12,889
10,889
10,889
10,889
10,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
10,889
10,889
10,889
13,889
13,889
10,889
10,889
12,889
10,889
10,889
10,889
13,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
13,889
11,889
11,889
13,889
13,889
13,889
11,889
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)เซี่ยงไฮ้– ร้านผ้าไหม– เมืองหางโจว – เจดีย์นางพญางูขาว – หมู่บ้านใบชา – ถนนคน
เดินเหอฝั่งเจีย– สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจวร้านยางพารา– เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)– เซี่ยงไฮ้– ย่านซินเทียนตี้ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก– อุโมงค์ เลเซอร์ – ร้านหยก– ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตงสนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) –สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 18 February 2019 19:20

BOFD402 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.-ธค.62 เริ่มต้น 15,888 (FD)

2019 02 21 160857
รหัสทัวร์: BOFD402
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-28 มี.ค.62
6-11 เม.ย.
13-18 เม.ย.62
4-9 พ.ค.62
18-23 พ.ค.62
15-20 มิ.ย.62
27ก.ค.-1ส.ค.62
12-17 ต.ค.62
19-24 ต.ค.62
26-31 ต.ค.62
9-14 พ.ย.62
23-28 พ.ย.62
7-12 ธ.ค.62
14-19 ธ.ค.62
21-26 ธ.ค.62
28ธ.ค.-2ม.ค.62
ราคาทัวร์: 15,888
17,888
21,888
17,888
17,888
16,888
18,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
21,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่าวัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยกหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง คุนหมิง-สนามบิดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 16:21

GSPVG02 เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND ขี่พายุทะลุฟ้า 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-ตค.62 เริ่มต้น 9,989 (XW)

2019 02 20 093000
รหัสทัวร์: GSPVG02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,989
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 24 มี.ค.62
27 - 31 มี.ค.62
03–07 เม.ย.62
04–08 เม.ย.62
09–13 เม.ย.62
10–14 เม.ย.62
11–15 เม.ย.62
17 - 21 เม.ย.62
24 - 28 เม.ย.62
01–05 พ.ค.62
08–12 พ.ค.62
15–19 พ.ค.62
16–20 พ.ค.62
22– 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
05–09 มิ.ย.62
12–16 มิ.ย.62
19–23 มิ.ย.62
26–30 มิ.ย.62
03 – 07 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
11 – 15 ก.ค.62
14 – 18 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
21 – 25 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 08 ต.ค.62
27 – 31 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 9,989
10,989
14,989
14,989
15,989
16,989
17,989
12,989
12,989
14,989
12,989
14,989
14,989
12,989
12,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
14,989
14,989
14,989
12,989
14,989
14,989
12,989
14,989
14,989
12,989
12,989
12,989
12,989
12,989
12,989
12,989
13,989
13,989
14,989
14,989
15,989
15,989
13,989
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้–สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้วร้านผ้าไหม– เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)– เซี่ยงไฮ้– ย่านซินเทียนตี้ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก– อุโมงค์ เลเซอร์ – ร้านหยก– ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตงสนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) –สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 February 2019 09:56

BOTG76 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 21,888 (TG)

2019 02 15 102424
รหัสทัวร์: BOTG76
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 21,888
24,888
21,888
21,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักกิ่งปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน- ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก- The Place กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -สวนTaoranting (ชมซากุระ)ถนนหวังฟู่จิ่ง วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 15 February 2019 10:30

HNCT01 เฉิงตู ภูเขาหิมะ ธาราน้ำแข็งการ์เซีย 4 วัน 2 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 12,999 (8L)

2019 02 26 164428
รหัสทัวร์: HNCT01
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-31 มี.ค.62
03-06 เม.ย.62
04-07 เม.ย.62
10-13 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
17-20 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
24-27 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 12,999
14,999
14,999
18,999
20,999
14,999
14,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – เฉิงตู-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองโบราณเจียจื่ออุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรอุทยาน+กระเช้า)-ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองตูเจียงเยี่ยนศูนย์วิจัยทางการแพทย์โบราณ-ถนนโบราณจิงหลี่-ถนนคนเดินชุนซีลู่-สนามบินกรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 16:49

BOXWS21 เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-ตค.62 เริ่มต้น 7,888 (XW)

2019 01 31 130324
รหัสทัวร์: BOXWS21
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25ก.พ.-1มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
2-6 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
3-7 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
1-5 พ.ค.62
8-12 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
29 พ.ค.-2มิ.ย.62
5-9 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
26มิ.ย.-30มิ.ย.62
3-7 ก.ค.62
10-14 ก.ค.62
17-21 ก.ค.62
24-28 ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
7-11 ส.ค.62
14-18 ส.ค.62
21-25 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
4-8 ก.ย.62
11-15 ก.ย.62
18-22 ก.ย.62
25-29 ก.ย.62
16-20 ต.ค.62
23-27 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 7,888
7,888
8,888
9,888
9,888
9,888
12,888
15,888
9,888
9,888
11,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888
9,888
11,888
11,888
11,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานจิงตลาดเถาเป่า-สนามบินผู่ตง สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 09:33

HNKM02 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ โปรแกรมคุนหมิง 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.62 เริ่มต้น 11,999 (8L)

2019 02 26 165240
รหัสทัวร์: HNKM02
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-29 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
02-05 เม.ย.62
10-13 เม.ย.62
17-20 เม.ย.62
23-26 เม.ย.62
30เม.ย.-3พ.ค.62
ราคาทัวร์: 11,999
11,999
12,999
15,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – คุนหมิงถานเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) – ตงชวน – ชมแผ่นดินสีแดง + พระอาทิตย์ตกชพระอาทิตย์ขึ้น – เที่ยวสวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งซุ้มประตู ม้าทอง– ซุ้มประตูไก่หยก วัดหยวนทง –ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 17:06

BOXWS22 เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-ตค.62 เริ่มต้น 9,888 (XW)

2019 01 31 132144
รหัสทัวร์: BOXWS22
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25ก.พ.-1มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
2-6 มี.ค.62
9-13 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
30 มี.ค.-3เม.ย.62
6-10 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
4-8 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
18-22 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
1-5 มิ.ย.62
8-12 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
22-26 มิ.ย.62
29มิ.ย.-3ก.ค.62
6-10 ก.ค.62
13-17 ก.ค.62
20-24 ก.ค.62
27-31 ก.ค.62
3-7 ส.ค.62
10-14 ส.ค.62
17-21 ส.ค.62
24-28 ส.ค.62
31ส.ค.-4ก.ย.62
7-11 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
28ก.ย.-2ต.ค.62
12-16 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
11,888
11,888
11,888
12,888
14,888
16,888
12,888
12,888
11,888
11,888
13,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
14,888
11,888
11,888
11,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง เมืองเซี่ยงไฮ้-ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัคหาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 -ย่านซินเทียนตี้เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)-สนามบินผู่ตง สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 09:35

MRKM09 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้าชม 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย-มี.ค 62 เริ่มต้น 17,900 (8L)

2018 07 31 182110
รหัสทัวร์: MRKM09
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 กันยายน 61
14-18 กันยายน 61
21-25 กันยายน 61
12-16 ตุลาคม 61
19-23 ตุลาคม 61
26-30 ตุลาคม 61
02-06 พฤศจิกายน 61
09-13 พฤศจิกายน 61
16-20 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
07-11 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค. 62
04-08 มกราคม 62
11-15 มกราคม 62
18-22 มกราคม 62
25-29 มกราคม 62
22-26 กุมภาพันธ์ 62
01-05 มีนาคม 62
08-12 มีนาคม 62
15-19 มีนาคม 62
22-26 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน  2561 - มกราคม  2562  
สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - เข้าที่พัก คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - BUSลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง-ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - BUSเมืองโบราณฉู่ฉง เมืองฉู่สง - คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 18:46

BZGCSX01 ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย IMPRESSTION 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 11,999 (FD)

2019 02 15 160602
รหัสทัวร์: BZGCSX01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-06 เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
06- 09 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
20-23 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
01-04 พ.ค.62
02-05 พ.ค.62
04-07 พ.ค.62
09 – 12 พ.ค.62
10 – 13 พ.ค.62
11 – 14 พ.ค.62
15 – 18 พ.ค.62
17 – 20 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 12,999
14,999
14,999
21,999
12,999
13,999
15,999
12,999
11,999
13,999
11,999
11,999
12,999
15,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัประชาชนจีน - เมืองฉางซาเมืองฉางซา- เมืองจางเจียเจี้ย - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก -ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพาราเมืองจางเจียเจี้ย-ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยาบัวหิมะ -ร้านใบชา - ร้านผ้าไหมเมืองจางเจียเจี้ย- เมืองฉางซา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ -ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัวเมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Friday, 15 February 2019 16:19

ORJC03 ฉางซา จางเจียเจี้ย 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.62 เริ่มต้น 6,996 ( FD )

2018 07 11 183615
รหัสทัวร์: ORJC03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 6,996
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29-31 มี.ค.62
30มี.ค.-1เม.ย.62
ราคาทัวร์: 6,996
6,996
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา เมืองฉางซา – เมืองจางเจียเจี้ย –ไฮไลท์ วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก OPTION SHOW โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซี จางเจียเจี้ย – OPTION TOUR ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน – ภาพวาดเขียนทราย – ฉางซา – สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 19:26

BZGCSX02 จางเจี่ยเจี้ย เขาอวคาร ถ้ำประตูสวรรค์ 6 วัน 5 คืน THE CHARMING เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 17,999 (FD)

2019 02 15 154653
รหัสทัวร์: BZGCSX02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 17 เม.ย.62
20 – 25 เม.ย.62
26เม.ย.-1พ.ค.62
01 – 06 พ.ค.62
04 – 09 พ.ค.62
11 – 16 พ.ค.62
16 – 21 พ.ค.62
23 – 28 พ.ค.62
30 – 04 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 25,999
17,999
19,999
20,999
18,999
17,999
19,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัประชาชนจีน - เมืองฉางซาเมืองฉางซา - เมืองเฟิ่งหวง- เมืองโบราณเฟิ่งหวง -ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวินเมืองเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - ยอดเขาเทียนจื่อซาน -สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดัหนึ่ง -เขาอวตาร -ลิฟท์แก้วไป๋หลงเมืองจางเจียเจี้ย- สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยาบัวหิมะ ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์เมืองจางเจียเจี้ย- เมืองฉางซา -พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ -ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี- ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Friday, 15 February 2019 16:02

ORJC04 บินตรงจางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.62 เริ่มต้น 9,999 (CZ)

2019 02 05 190644
รหัสทัวร์: ORJC04
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 17 มี.ค.62
16 - 18 มี.ค.62
21 - 23 มี.ค.62
22 - 24 มี.ค.62
28 - 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้า+ประตสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจก จางเจียเจี้ย –ไฮไลท์ วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – ภาพวาดเขียนทราย – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย – สนามบินจางเจียเจี้ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Saturday, 09 February 2019 15:56

BZGCTU01 เฉินตู อุทยานสวรรคภ์ภูผาหิมะการ์เซีย WONDERFUL WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มีค.62 เริ่มต้น 14,999 (MU)

ScreenShot 20181227142555
รหัสทัวร์: BZGCTU01
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 26 ก.พ.62
08 – 12 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เม้าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว - เมืองชวนจู่ซื่อเม่าเสี้ยน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - เมืองตูเจียงเอี้ยน เมืองชวนจู่ซื่อ - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน - เฉินตู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศาลเจ้าสามก๊ก - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 27 December 2018 14:35

TTNXW04 SHA ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-พ.ค.62 เริ่มต้น 8,888 (XW)

2019 02 08 160858
รหัสทัวร์: TTNXW04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25ก.พ.-1มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
02 – 06 มี.ค.62
09 - 13 มี.ค.62
13 - 17 มี.ค.62
16 - 20 มี.ค.62
20 - 24 มี.ค.62
23 - 27 มี.ค.62
27 - 31 มี.ค.62
30มี.ค.-3เม.ย.62
03 – 07 เม.ย.62
06 – 10 เม.ย.62
07 - 11 เม.ย.62
08 - 12 เม.ย.62
09 – 13 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 - 16 เม.ย.62
13 - 17 เม.ย.62
14 - 18 เม.ย.62
15 - 19 เม.ย.62
16 - 20 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
20 - 24 เม.ย.62
21 - 25 เม.ย.62
22 - 26 เม.ย.62
23 - 27 เม.ย.62
24 - 28 เม.ย.62
25 - 29 เม.ย.62
26 - 30 เม.ย.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
02 - 06 พ.ค.62
04 - 08 พ.ค.62
08 - 12 พ.ค.62
11 - 15 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
18 - 22 พ.ค.62
22 - 26 พ.ค.62
25 - 29 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
01 - 05 มิ.ย.62
05 - 09 มิ.ย.62
08 - 12 มิ.ย.62
12 - 16 มิ.ย.62
15 -19 มิ.ย.62
19 - 23 มิ.ย.62
22 - 26 มิ.ย.62
26 - 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-3ก.ค.62
03 - 07 ก.ค.62
06 - 10 ก.ค.62
10 - 14 ก.ค.62
17 - 21 ก.ค.62
20 - 24 ก.ค.62
23 - 27 ก.ค.62
27 - 31 ก.ค.62
31ก.ค.-2ส.ค.62
03 - 07 ส.ค.62
07 - 11 ส.ค.62
11 - 15 ส.ค.62
14 - 18 ส.ค.62
17 - 21 ส.ค.62
21 - 25 ส.ค.62
24 - 28 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
31ส.ค.-4ก.ย.62
04 - 08 ก.ย.62
07 - 11 ก.ย.62
11 - 15 ก.ย.62
14 - 18 ก.ย.62
18 - 22 ก.ย.62
21 - 25 ก.ย.62
25 - 29 ก.ย.62
12 – 16 ต.ค.62
13 – 17 ต.ค.62
14 - 18 ต.ค.62
15 - 19 ต.ค.62
16 - 20 ต.ค.62
17 - 21 ต.ค.62
18 - 22 ต.ค.62
19 - 23 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
21 - 25 ต.ค.62
22 - 26 ต.ค.62
23 - 27 ต.ค.62
24 - 28 ต.ค.62
25 - 29 ต.ค.62
26 - 30 ต.ค.62
27 - 31 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
8,888
9,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
12,888
12,888
11,888
11,888
13,888
13,888
15,888
15,888
15,888
15,888
13,888
13,888
13,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
10,888
10,888
10,888
10,888
12,888
12,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
12,888
10,888
10,888
12,888
10,888
10,888
10,888
12,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-ที่พัก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่อเรือชมทะเลสาบซีหูหมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจียหังโจว-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยวถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 08 February 2019 16:20

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions