• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

EURO 17 อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 10 วัน เดือน เม.ย-พ.ค61 ราคา 81,900 (EK) ไฟล์ทเช้า

3 หอไอเฟล ฝรั่งเศษ
รหัสทัวร์: EURO 17
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 81,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 21 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 เม.ย. – 6 พ.ค.
4-13 พ.ค.
ราคาทัวร์: 81,900
81,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –โรม ( อิตาลี ) โรม (อิตาลี) ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – เบิร์น (เมืองหลวงประเทศสวิสฯ)-ลูเซิร์น ดีจอง- ปารีส (ฝรั่งเศส) ปารีส-แวร์ซายน์-ล่องเรือ-หอไอเฟล-ประตูชัย-ช้อปปิ้ง ปารีส – บรัสเซล – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคาน-โวเลนดัมหมู่บ้านชาวประมง-สวนเคอเค่นฮอฟ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 December 2017 18:38

ZGMXP02 อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส เขาทิตลิส EXCLUSIVE 8 วัน 5 คืน เดือน มีค-พค.61 เริ่มต้น 55,900 (SQ)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGMXP02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 27 มีนาคม 2561
12 – 19 เมษายน 2561
01 – 08 พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. –05 มิ.ย. 2561
ราคาทัวร์: 55,900
64,900
55,900
55,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้
เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง
ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:20

EURO16 ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน เดือน มค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 48,888 (EK)

3 Milan Midnight Piazza
รหัสทัวร์: EURO16
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 48,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ก.พ. – 6 มี.ค.
16-23 มี.ค.
29 มี.ค. – 5 เม.ย.
1-8 เม.ย.
25 เม.ย. – 2 พ.ค.
10-17 เม.ย.
13-20 เม.ย.
ราคาทัวร์: 48,888
48,888
52,888
52,888
52,888
63,888
63,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ นครปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย – ดีจอง – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส
ลูเซิร์น – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงเฟิร์ท – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม
เขื่อนโวเลนดัม – ล่องเรือหลังคากระจก กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:18

ZGRH01 สวิสเซอร์แลนด์ จุงเฟรา IN LOVE 7 วัน 4 คืน เดือน กพ.61 เริ่มต้น 51,999 (EY)

111 GLACIER EXPRESS
รหัสทัวร์: ZGRH01
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 51,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
17 – 23 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 51,999
51,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี อาบูดาบี-สนามบินซูริค – ซิตี้ทัวร์ซูริค - ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน – ทาซ ทาซ – เซอร์แมท - กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ
มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ - โลซานน์ – ศาลาไทย โลซานน์ – เมืองอันนาซี – เจนีวา - น้ำพุเจ็ทโด้ – สนามบินเจนีวา
อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 17 January 2018 14:29

VCEURO 2.2 ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี่ 7 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 49,999 (EK)

1
รหัสทัวร์: VCEURO 2.2
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-15 ก.พ.
24 ก.พ. – 2 มี.ค.
15-21 มี.ค.
28 มี.ค. – 3 เม.ย.
1-7 เม.ย.
4-10 เม.ย.
29 เม.ย. – 5 พ.ค.
11-17 เม.ย.
12-18 เม.ย.
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
49,999
49,999
52,999
52,999
52,999
64,999
64,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง ปารีส-ดีจอง-แองเกิลเบิร์ก (สวิสเซอร์แลนด์) ยอดเขาทิตลิต-ลูเซิร์น-เวนิส(อิตาลี) ล่องเรือเกาะเวนิส - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า ปิซ่า - กรุงโรม กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:22

ZGRH02 สวิสเซอร์แลนด์ ROMANTIC 7 วัน 4 คืน เดือน มค.-พค.61 เริ่มต้น 49,999 (SQ)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGRH02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 19 มีนาคม 2561
01 – 07 พฤษภาคม 2561
15 – 21 พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2561
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
51,999
51,999
51,999
หมายเหตุ -
-
วันแรงงาน
-
-

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) – เบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโด้ – โลซานน์
โลซานน์ – ศาลาไทย – เวเว่ย์ – ทาซ – เซอร์แมท ทาซ – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สนามบินซูริค – สิงคโปร์
สิงคโปร์ - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:24

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions