• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOEY93 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดือน ตค.-พย.60 ราคา 49,900 (EY)

1 Titlis Mountain
รหัสทัวร์: BOEY93
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-24 ต.ค. 60
30 พ.ย.- 6 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – สนามอัลลิอันซ์อารีน่า - BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ – ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – จัตุรัสเรสซิเดนท์ - ซาลซ์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ – อินส์บรุค – หลังคาทองคำ - ถนนมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ - อินส์บรูค - เมืองโฮเอินชวังเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ฟุสเซ่น - ซูริค - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 01 August 2017 16:21

ZGSQ04EU เยอรมัน ออสเตเรีย เช็ก สโลวาเกีย อังการี 8 วัน 5 คืน เดือน สค.-ธค.60เริ่มต้น 45,900 (SQ)

3 Czech ปราก
รหัสทัวร์: ZGSQ04EU
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-24 ต.ค. 60
08-15 พ.ย. 60
21-28 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 49,900
47,900
47,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - สิงคโปร์ – มิวนิค (เยอรมัน) – เชสกี้ ครุมลอฟ(เชค) – ปราก(เชค) - ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – ชมเมือง – เวียนนา – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – ซาลส์ - ซาลส์บวร์ก – สวนดอกไม้มิราเบล – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน - สนามบินมิวนิค – สนามบินสิงคโปร์ - สนามบินสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 06 October 2017 09:30

WDU02 เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เช็ก CLUB WONDER 9 วัน 6 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 89,900 (TG)

1กรุงปรากกกกกกกก
รหัสทัวร์: WDU02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 89,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-19 ต.ค. 60
22-30 พ.ย. 60
20-28 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 89,900
89,900
89,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)-เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์-เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - ช็อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์-พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์แมทเธียส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเช็ก)-กรุงปราก - ปราสาทกรุงปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ - OLD TOWN SQUARE-กรุงปราก – เมืองคาร์โลวี วารี – มิวนิก (เยอรมัน)-ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 16 June 2017 15:47

ZGTG01 ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน SUPER SAVE 6 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่่มต้น 39,999 (TG)

Theathre7
รหัสทัวร์: ZGTG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-27 พฤศจิกายน 2560
03 – 08 ธันวาคม 2560
06 – 11 ธันวาคม 2560
13 – 18 ธันวาคม 2560
20 – 25 ธันวาคม 2560
24 – 29 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 39,999
44,999
44,999
42,999
45,999
46,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเวียนนา – เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – ศาลาว่าการ มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก   ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบินเวียนนา  กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 10:25

ZGQR03EU ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 6 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 ราคา 39,999 (QR)

11กรุงปราก
รหัสทัวร์: ZGQR03EU
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 ต.ค. 60
18-23 ต.ค. 60
25-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - โดฮา – เวียนนา (ออสเตรีย) – ปราสาทเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ - เวียนนา - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – สะพานชาร์ล - ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ - บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – จตุรัสฮีโร่ – ล่องแม่น้ำดานูบ - สนามบินบูดาเปสต์ - โดฮา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 06 October 2017 09:29

ZGTZ01_AU ซิคนีย์ OF DREAM 5 วัน 3 คืน เดือน ตุลาคม60 35,999 (TZ)

Theathre7
รหัสทัวร์: ZGTZ01_AU
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 25 ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์: 35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – หาดบอนได – เดอะแก็ป – โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ –  ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ – ไชน่าทาวน์  ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – รถรางไฟฟ้า – SCENIC BABLEWAY – สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค อิสระเต็มวันนครซิดนีย์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ) ซิดนีย์ – สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ    

Last Updated on Monday, 04 September 2017 17:52

ZGQR07EU เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 51,999 (QR)

111เมืองบราติสลาวา
รหัสทัวร์: ZGQR07EU
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 51,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-29 ต.ค. 60
18-26 พ.ย. 60
02-10 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 54,900
51,900
54,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค - อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก - ชาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก - ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่า - บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทัวร์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินเวียนนา – โดฮา - โดฮา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 06 October 2017 09:29

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions