• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

JVN09-ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน สค.60-มค.61 เริ่มต้น 11,900 (FD)

City Vietnam 40
รหัสทัวร์: JVN09
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 ธ.ค.60
08-11 ธ.ค.60
14-17 ธ.ค.60
28-31 ธ.ค.60
29 ธ.ค.60-01 ม.ค.61
11-14 ม.ค.61
18-21 ม.ค.61
25-28 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
12,900
15,900
15,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ดานัง-เว้ เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-บานาฮิลล์ ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:21

BEVN09 เวียดนามใต้ เกาะสวรรค์ เกาะฟู้โกว๊ก 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61.ราคา 11,900 (PG)

111999
รหัสทัวร์: BEVN09
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 -10 ธ.ค. 60
22 - 24 ธ.ค. 60
12 - 14 ม.ค. 61
26 - 28 ม.ค. 61
09 - 11 ก.พ. 61
23 - 25 ก.พ. 61
09 - 11 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-เกาะฟูโกว้ก - วัดดิงชาว- น้ำตกเสือยแจง – ตลาดฟูโกว้กไนท์มาเก็ต ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ– ชมเครื่องประดับไข่มุก–เรือนจำฟูโกว้ก–ไร่พริกไท–ซิมไวน์–หาดเยืองดอง เมืองเยืองดอง–หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง

Last Updated on Wednesday, 25 October 2017 17:09

BEVN004 ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง นิงบิงห์ 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 7,900 (VJ)

111111 FAIRYSTREAM
รหัสทัวร์: BEVN004
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8 ธ.ค.60-10 ธ.ค.60
15 ธ.ค.60-17 ธ.ค.60
22 ธ.ค.60-24 ธ.ค.60
5 ม.ค.61-7 ม.ค.61
12 ม.ค.61-14 ม.ค.61
19 ม.ค.61-21 ม.ค.61
26 ม.ค.61-28 ม.ค.61
2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
16 ก.พ.61-18 ก.พ.61
2 มี.ค.61-4 มี.ค.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
23 มี.ค.61-25 มี.ค.61
30 มี.ค.61-1 เม.ย.61
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61
12 เม.ย.61-14 เม.ย.61
13 เม.ย.61-15 เม.ย.61
20 เม.ย.61-22 เม.ย.61
27 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 7,900
7,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
11,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
11,900
11,900
8,900
8,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์ วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย –กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 06 December 2017 16:33

BOVZ77 เวียดนาม Amazing ดาลัด มุ๋ยเน่ 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 9,888.(VJ)

1vitenam
รหัสทัวร์: BOVZ77
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22–25 ธ.ค. 61
29ธ.ค.–1 ม.ค. 61
12–15 ม.ค. 61
2-5 ก.พ. 61
16–19 ก.พ. 61
23–26 ก.พ. 61
9–12 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,888
14,888
9,888
10,888
12,888
12,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดาลัด สถานีรถไฟดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว เจดีย์มังกร   นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด –วัดตั๊กลัม- น้ำตกดาดันลา – นั่งรถเลื่อน - พระราชวังเบ๋าได่   ดาลัด-มุ๋ยเน่ – ทะเลทรายแดง – ฟมู่บ้านชาวประมง-ลำธารนางฟ้า-Wine Castle ฟานเทียด ดาลัด   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

Last Updated on Wednesday, 06 December 2017 14:42

BEVN006VJ เวียดนาม ฮานอน ซาปา 4 วัน 3 คืน ม.ค.-เม.ย.61.เริ่มต้น 9,999 (VJ)

1Ho Chi Minh Mausoleum
รหัสทัวร์: BEVN006VJ
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 ม.ค.61-7 ม.ค.61
11 ม.ค.61-14 ม.ค.61
18 ม.ค.61-21 ม.ค.61
25 ม.ค.61-28 ม.ค.61
1 ก.พ.61-4 ก.พ.61
8 ก.พ.61-11 ก.พ.61
15 ก.พ.61-18 ก.พ.61
22 ก.พ.61-25 ก.พ.61
1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
8 มี.ค.61-11 มี.ค.61
15 มี.ค.61-18 มี.ค.61
22 มี.ค.61-25 มี.ค.61
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61
5 เม.ย.61-8 เม.ย.61
11 เม.ย.61-14 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
19 เม.ย.61-22 เม.ย.61
26 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
13,999
13,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
13,999
13,999
10,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา  ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย –กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 December 2017 16:29

BOVZ88 เวียดนาม Discovery ดาลัด 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 7,888.(VJ)

1111111Red Sand  Dune
รหัสทัวร์: BOVZ88
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18–20 ธ.ค.
5 -7 ม.ค.
19-21 ม.ค.
26–28 ม.ค.
9-11 ก.พ.
2- 4 มี.ค.
16-18 มี.ค.
ราคาทัวร์: 7,888
8,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ดาลัด-สถานีรถไฟดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เจดีย์มังกร   นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด -วัดตั๊กลัม – น้ำตกดาดันลา- นั่งรถเลื่อน -พระราชวังเบ๋าได่     เอ็กซ์คิวเอ็มบรอยเดอรี่วิลเลจ -ดาลัด -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             

Last Updated on Wednesday, 06 December 2017 14:44

BEVN01VJ เวียดนามใต้ ดาลัด หนีร้อน นั่งกระเช้า 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มีค.61 เริ่มต้น 8,900 (VZ)

111111111Notre Dame Cathedral
รหัสทัวร์: BEVN01VJ
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 ม.ค.61-14 ม.ค.61
19 ม.ค.61-21 ม.ค.61
26 ม.ค.61-28 ม.ค.61
2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
16 ก.พ.61-18 ก.พ.61
23 ก.พ.61-25 ก.พ.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
23 มี.ค.61-25 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 8,900
8,900
8,900
9,900
9,900
10,900
10,900
9,900
9,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE -ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท ดาลัท-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 08 December 2017 10:46

JVN04 ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 12,900 (FD)

11สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รหัสทัวร์: JVN04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 ธ.ค.60
07-10 ธ.ค.60
08-11 ธ.ค.60
09-12 ธ.ค.60
14-17 ธ.ค.60
15-18 ธ.ค.60
16-19 ธ.ค.60
21-24 ธ.ค.60
22-25 ธ.ค.60
23-26 ธ.ค.60
31 ธ.ค.-03 ม.ค.61
04-07 ม.ค.61
05-08 ม.ค.61
06-09 ม.ค.61
11-14 ม.ค.61
12-15 ม.ค.61
13-16 ม.ค.61
18-21 ม.ค.61
19-22 ม.ค.61
20-23 ม.ค.61
25-28 ม.ค.61
26-29 ม.ค.61
27-30 ม.ค.61
1-4 ก.พ.61
2-5 ก.พ.61
3-6 ก.พ.61
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
12,900
13,900
14,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:22

BEVN02 โฮจิมินห์ซิตี๋ มุยเน่ 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 9,900 (DD)

1Ho Chi Minh Mausoleum
รหัสทัวร์: BEVN02
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 ธ.ค.60-17 ธ.ค.60
12 ม.ค.61-14 ม.ค.61
26 ม.ค.61-28 ม.ค.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
23 ก.พ.61-25 ก.พ.61
1 มี.ค.61-3 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
10,900
9,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์  โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 24 November 2017 16:21

ZGDAD01-1 เวียดนาม DREAM เว้ ดานัง-ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 10,888 (PG)

111111111Notre Dame Cathedral
รหัสทัวร์: ZGDAD01-1
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 ธันวาคม 2560
08 – 10 ธันวาคม 2560
15 – 17 ธันวาคม 2560
22 – 24 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 11,888
12,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:56

BEVN02 โฮจิมินห์ซิตี๋ มุยเน่ 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 9,900 (DD)

3 พิพิธภัณฑ์สงคราม
รหัสทัวร์: BEVN02
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
09-11 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 9,900
11,900
10,900
11,900
9,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ - โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:57

ZGDAD02 เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 12,888 (PG)

3 BaNa Vietnam
รหัสทัวร์: ZGDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-11 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,888
19,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง - เมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานัง - เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 27 October 2017 11:43

BEVN03 โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (DD)

1vitenam
รหัสทัวร์: BEVN03
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 4 ธ.ค.60
2 - 5 ธ.ค.60
3 - 6 ธ.ค.60
7 - 10 ธ.ค.60
8 - 11 ธ.ค.60
9 - 12 ธ.ค.60
14 - 17 ธ.ค.60
15 - 18 ธ.ค.60
16 - 19 ธ.ค.60
21 - 24 ธ.ค.60
22 - 25 ธ.ค.60
23 - 26 ธ.ค.60
28 - 31 ธ.ค.60
29 - 1 ม.ค.60
30 - 2 ม.ค.60
31 - 3 ม.ค.60
5 ม.ค.61-8 ม.ค.61
12 ม.ค.61-15 ม.ค.61
19 ม.ค.61-22 ม.ค.61
26 ม.ค.61-29 ม.ค.61
2 ก.พ.61-5 ก.พ.61
9 ก.พ.61-12 ก.พ.61
16 ก.พ.61-19 ก.พ.61
23 ก.พ.61-26 ก.พ.61
1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
9 มี.ค.61-12 มี.ค.61
16 มี.ค.61-19 มี.ค.61
23 มี.ค.61-26 มี.ค.61
30 มี.ค.61-2 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 11,900
12,900
11,900
11,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
13,900
14,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:58

ZGDAD03 เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ROMANTIC BANAHILLS เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 13,888 (FD)

3 เวียดนามซาปา
รหัสทัวร์: ZGDAD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 – 03 ธ.ค. 2560
15 – 18 ธันวาคม 2560
28 - 31 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 13,888
14,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง– เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง เมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานัง เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:59

BEVN03 โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (FD)

1vitenam
รหัสทัวร์: BEVN03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 4 ธ.ค.60
2 - 5 ธ.ค.60
3 - 6 ธ.ค.60
7 - 10 ธ.ค.60
8 - 11 ธ.ค.60
9 - 12 ธ.ค.60
14 - 17 ธ.ค.60
15 - 18 ธ.ค.60
16 - 19 ธ.ค.60
21 - 24 ธ.ค.60
22 - 25 ธ.ค.60
23 - 26 ธ.ค.60
28 - 31 ธ.ค.60
29 - 1 ม.ค.60
30 - 2 ม.ค.60
31 - 3 ม.ค.60
5 ม.ค.61-8 ม.ค.61
12 ม.ค.61-15 ม.ค.61
19 ม.ค.61-22 ม.ค.61
26 ม.ค.61-29 ม.ค.61
2 ก.พ.61-5 ก.พ.61
9 ก.พ.61-12 ก.พ.61
16 ก.พ.61-19 ก.พ.61
23 ก.พ.61-26 ก.พ.61
1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
9 มี.ค.61-12 มี.ค.61
16 มี.ค.61-19 มี.ค.61
23 มี.ค.61-26 มี.ค.61
30 มี.ค.61-2 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 11,900
12,900
11,900
11,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
13,900
14,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 21 November 2017 17:10

ZGHAN05 เวียดนาม ซาปา THE HIGHEST FANSIPAN 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,888 (FD)

1 ล่องเรือกระจาด
รหัสทัวร์: ZGHAN05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
22-25 ธ.ค. 60
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,888
15,888
12,888
12,888
13,888
13,888
16,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง–SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) –กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET –เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก) - เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 04 December 2017 10:05

BEVN04SL เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 9,900 (SL)

111Tavan Village
รหัสทัวร์: BEVN04SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 ธ.ค.60-17 ธ.ค.60
5 ม.ค.61 -7 ม.ค.61
12 ม.ค.61-14 ม.ค.61
26 ม.ค.61-28 ม.ค.61
2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
23 ก.พ.61-25 ก.พ.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 10,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา - สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย - ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:59

ZGHAN06 ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ AQUTIC 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,888 (FD)

111
รหัสทัวร์: ZGHAN06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
15-18 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
28-31 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,888
12,888
12,888
12,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย –วัดเฉินก๊วก– เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้า SUNWHEEL – ตลาด NIGHT MARKET - เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก -ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสววรค์ – เกาะไก่ชน –เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก) - เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ –เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี–บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว  - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน –นั่งรถกอล์ฟชมเมือง– ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:59

BEVN05SL เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.เริ่มต้น 11,900 (SL)

1เวียดจูบกัน
รหัสทัวร์: BEVN05SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 ม.ค.61-8 ม.ค.61
7 ม.ค.61-10 ม.ค.61
12 ม.ค.61-15 ม.ค.61
14 ม.ค.61-17 ม.ค.61
19 ม.ค.61-22 ม.ค.61
21 ม.ค.61-24 ม.ค.61
26 ม.ค.61-29 ม.ค.61
28 ม.ค.61-31 ม.ค.61
2 ก.พ.61-5 ก.พ.61
4 ก.พ.61-7 ก.พ.61
9 ก.พ.61-12 ก.พ.61
11 ก.พ.61-14 ก.พ.61
16 ก.พ.61-19 ก.พ.61
18 ก.พ.61-21 ก.พ.61
23 ก.พ.61-26 ก.พ.61
25 ก.พ.61-28 ก.พ.61
2 มี.ค.61-5 มี.ค.61
4 มี.ค.61-7 มี.ค.61
9 มี.ค.61-12 มี.ค.61
11 มี.ค.61-14 มี.ค.61
16 มี.ค.61-19 มี.ค.61
18 มี.ค.61-21 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-เวียดนาม-ฮานอย-ซาปา-นิงบิงห์-ฟานซิปัน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 15 November 2017 16:49

ZGHAN07 ฮานอย ลาวไก ซาปา TOUCHING 3 วัน 2 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 10,888 (FD)

1 ภูเขาฮามรอง
รหัสทัวร์: ZGHAN07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-06 ธ.ค. 60
10-12 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
28-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
13,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILLVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน - นั่งรถกอล์ฟชมเมือง - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:00

BEVN06 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-เม.ย.61.เริ่มต้น 11,900 (FD)

1vitenam
รหัสทัวร์: BEVN06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 ธ.ค.60-9 ธ.ค.60
13 ธ.ค.60-16 ธ.ค.60
20 ธ.ค.60-23 ธ.ค.60
27 ธ.ค.60-30 ธ.ค.60
6 ม.ค.61-9 ม.ค.61
20 ม.ค.61-23 ม.ค.61
27 ม.ค.61-30 ม.ค.61
10 ก.พ.61-13 ก.พ.61
17 ก.พ.61-20 ก.พ.61
24 ก.พ.61-27 ก.พ.61
3 มี.ค.61-6 มี.ค.61
10 มี.ค.61-13 มี.ค.61
17 มี.ค.61-20 มี.ค.61
24 มี.ค.61-27 มี.ค.61
31 มี.ค.61-3 เม.ย.61
7 เม.ย.61-10 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
21 เม.ย.61-24 เม.ย.61
28 เม.ย.61-1 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
13,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
15,900
11,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:00

ZGHAN08 ฮานอย นิงบิงก์ WISDOM 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 10,888 (FD)

1 วัดหงอกเซิน
รหัสทัวร์: ZGHAN08
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
23-25 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – วัดเจิ่น กว๊อก – วิหารวรรณกรรม – เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก) - เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก)– ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี–บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน –นั่งรถกอล์ฟชมเมือง– ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:00

BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-เม.ย.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)

111
รหัสทัวร์: BEVN061
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 ธ.ค.60 - 9 ธ.ค.60
13 ธ.ค.60 - 16 ธ.ค.60
20 ธ.ค.60 - 23 ธ.ค.60
27 ธ.ค.60 - 30 ธ.ค.60
6 ม.ค.61 - 9 ม.ค.61
20 ม.ค.61 - 23 ม.ค.61
27 ม.ค.61 - 30 ม.ค.61
10 ก.พ.61 - 13 ก.พ.61
17 ก.พ.61 - 20 ก.พ.61
24 ก.พ. - 27 ก.พ.61
3 มี.ค. - 6 มี.ค.61
10 มี.ค.61 - 13 มี.ค.61
17 มี.ค.61 - 20 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:01

ZGHAN09 เวียดนาม SAPA IN LOVE 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 12,888 (QR)

3 Beijing Great Wall จีนกำแพงเมือง
รหัสทัวร์: ZGHAN09
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02– 05 ธันวาคม 2560
08 – 11 ธันวาคม 2560
16 – 19 ธันวาคม 2560
22 – 25 ธันวาคม 2560
23 – 26 ธันวาคม 2560
28 - 31 ธันวาคม 2560
29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2561
30ธ.ค. – 2 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ เมืองฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET เมืองซาปา -หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - ตลาด LOVE MARKET เมืองซาปา – เมืองฮานอย –วัดเจิ่นกว๊อก–ท่าอากาศยานนอยไบ–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:01

BEVN07 เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 13,900 (SL)

3 เขาฟานซีปันสูง
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ม.ค.61-4 ก.พ.61
7 ก.พ.61-11 ก.พ.61
14 ก.พ.61-18 ก.พ.61
21 ก.พ.61-25 ก.พ.61
28 ก.พ.61-4 มี.ค.61
7 มี.ค.61-11 มี.ค.61
14 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 21 November 2017 17:16

ZGHAN10 ฮานอย ฮาลอง FLOATING ไฮฟอง 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 8,888 (VJ)

1ม.ชาวเล
รหัสทัวร์: ZGHAN10
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 03 ธันวาคม 2560
08 - 10 ธันวาคม 2560
15– 17 ธันวาคม 2560
22 - 24 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – นั่งกระเช้า– นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL – ตลาด NIGHT MARKET เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - ถนน 36 สาย เมืองฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:02

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย-เม.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (FD)

3 เขาฟานซีปันสูง
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
03-07 ม.ค. 61
10-14 ม.ค. 61
17-21 ม.ค. 61
24-28 ม.ค. 61
31 ม.ค.- 4 ก.พ. 61
07-11 ก.พ. 61
14-18 ก.พ. 61
21-25 ก.พ. 61
28 ก.พ.- 4 มี.ค. 61
07-11 มี.ค. 61
14-18 มี.ค. 61
21-25 มี.ค. 61
28 มี.ค.- 1 เม.ย. 61
04-08 เม.ย. 61
11-15 เม.ย. 61
12-16 เม.ย. 61
13-17 เม.ย. 61
18-22 เม.ย. 61
25-29 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 17,900
16,900
16,900
17,900
16,900
18,900
18,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:02

ZGSGN01.1 เวียดนาม DELIGHT SOUTH DALAT 4วัน 3คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,888 (FD)

11ล่องเรือ
รหัสทัวร์: ZGSGN01.1
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
28-31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,888
11,888
12,888
11,888
11,888
13,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินTAN SON NHAT–เมืองโฮจิมินท์–พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท-เมืองดาลัท–CRAZYHOUSE–พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม–หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่–ทะเลทรายขาว–ทะเลทรายแดง-FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน่–โฮจิมินท์–ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน-พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ-เมืองโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล-วัดเทียนหาว–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ไปรษณีย์กลางตลาดเบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:03

BEVN081 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มิ.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (FD)

111สะพานมังกร
รหัสทัวร์: BEVN081
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 ม.ค.61-8 ม.ค.61
12 ม.ค.61-15 ม.ค.61
19 ม.ค.61-22 ม.ค.61
26 ม.ค.61-29 ม.ค.61
2 ก.พ.61-5 ก.พ.61
9 ก.พ.61-12 ก.พ.61
16 ก.พ.61-19 ก.พ.61
23 ก.พ.61-26 ก.พ.61
2 มี.ค.61-5 มี.ค.61
9 มี.ค.61-12 มี.ค.61
16 มี.ค.61-19 มี.ค.61
23 มี.ค.61-26 มี.ค.61
6 เม.ย.61-9 เม.ย.61
13 เม.ย.61-16 เม.ย.61
20 เม.ย.61-23 เม.ย.61
27 เม.ย.61-30 เม.ย.61
4 พ.ค.61-7 พ.ค.61
11 พ.ค.61-14 พ.ค.61
18 พ.ค.61-21 พ.ค.61
25 พ.ค.61-28 พ.ค.61
1 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
16,900
12,900
13,900
15,900
13,900
13,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 21 November 2017 17:21

ZGSGN04 ดาลัด มุยเน่ UNIQUE 4 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 12,888 (VJ)

11111
รหัสทัวร์: ZGSGN04
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 05 ธันวาคม 2560
08 - 11 ธันวาคม 2560
15 - 18 ธันวาคม 2560
22 - 25 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานTAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน– เมืองดาลัด–NIGHT MARKET เมืองดาลัด–CRAZY HOUSE–DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน –เมืองดาลัด เมืองดาลัด – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ –ไปรษณีย์กลาง–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ตลาดเบ๋นถั่น–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:03

BEVN081 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (PG)

111สะพานมังกร
รหัสทัวร์: BEVN081
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 ม.ค.61-7 ม.ค.61
11 ม.ค.61-14 ม.ค.61
18 ม.ค.61-21 ม.ค.61
25 ม.ค.61-28 ม.ค.61
1 ก.พ.61-4 ก.พ.61
8 ก.พ.61-11 ก.พ.61
15 ก.พ.61-18 ก.พ.61
22 ก.พ.61-25 ก.พ.61
1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
8 มี.ค.61-11 มี.ค.61
15 มี.ค.61-18 มี.ค.61
22 มี.ค.61-25 มี.ค.61
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61
5 เม.ย.61-8 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
13 เม.ย.61-16 เม.ย.61
19 เม.ย.61-22 เม.ย.61
26 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
14,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
18,900
18,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 21 November 2017 17:26

ZGVN03 เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ BREEZES 4 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-มีค.61 เริ่มต้น 13,900 (VN)

1เวียดดดดดดด
รหัสทัวร์: ZGVN03
สายการบิน: VN
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 ธ.ค. 60
09-12 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
28-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
27-30 ม.ค. 61
24-27 ก.พ. 61
01-04 มี.ค. 61
10-13 มี.ค. 61
17-20 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
15,888
17,888
18,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานTAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ - เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน– เมืองดาลัด–NIGHT MARKET - เมืองดาลัด–CRAZY HOUSE–DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน –เมืองดาลัด - เมืองดาลัด – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ –ไปรษณีย์กลาง–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ตลาดเบนถัน–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:03

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

WDU01

 

 

WDU02

 

WDU03

 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions