• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEVN06 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 11,900 (FD)

City Vietnam 40
รหัสทัวร์: BEVN06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
12,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - สิงหาคม  2561.
กรุงเทพฯ
-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลองล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 17:41

PLV10 ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค - ต.ค 61 เริ่มต้น 10,900 (SL)

000002005
รหัสทัวร์: PLV10
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค.61
12-15 ต.ค.61
21-24 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง ฮาลอง – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh นิงห์บิงห์ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 16 June 2018 15:43

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 ดาว 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.- ก.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (SL)

2018 04 24 193312
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เอเชีย-ตะวันออกกลาง
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
20 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
27 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
4 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
11 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
18 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
25 ก.ค.61-29 ก.ค.61
1 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
8 ส.ค.6 -12 ส.ค.61
15 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
22 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
29 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
5 ก.ย.61-9 ก.ย.61
12 ก.ย.61-16 ก.ย.61
26 ก.ย.61-30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน  2561.

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม-จีน-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำนิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 17:37

PLV11ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย - พ.ย 61 เริ่มต้น 9,999 (FD)

55555
รหัสทัวร์: PLV11
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-02 ก.ค.61
06-09 ก.ค.61
13-16 ก.ค.61
20-23 ก.ค.61
27-30 ก.ค.61
28-31 ก.ค.61
03-06 ส.ค.61
10-13 ส.ค.61
11-14 ส.ค.61
17-20 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
31 ส.ค.-03 ก.ย.61
07-10 ก.ย.61
14-17 ก.ย.61
21-24 ก.ย.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
07-10 ก.ย.61
14-17 ก.ย.61
21-24 ก.ย.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
13-16 ต.ค.61
19-22 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
26-29 ต.ค.61
02-05 พ.ย.61
09-12 พ.ย.61
16-19 พ.ย.61
ราคาทัวร์:
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
12,500
12,500
9,999
12,500
12,500
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
12,900
12,900
11,900
12,900
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา เว้ – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง  ดานัง –บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – ตลาดฮาน –สะพานมังกร ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 16 June 2018 16:09

BEVN003 ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 (VZ)

2018 04 24 150931
รหัสทัวร์: BEVN03
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 พ.ค.61 -21 พ.ค.61
25 พ.ค.61 -28 พ.ค.61
1 มิ.ย.61 -4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -9 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
20 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
28 ก.ค.61 -31 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -6 ส.ค.61
11 ส.ค.61 -14 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
31 ส.ค.61 -3 ก.ย.61
7 ก.ย.61 -10 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -17 ก.ย.61
21 ก.ย.61 -24 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม  -   กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมงFishingVillageโฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพ-แม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหา-เย็น+ชมโชว์บนเรือนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว- กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 16:00

SPVN003C เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-มิย.61.เริ่มต้น 14,900 (QR)

11วัดหลิน
รหัสทัวร์: SPVN003C
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-09 พฤษภาคม 2561
16-19 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
13-16 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
27-30 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง
ฮานอย–ล่องเรือฮาลอง –ฮานอย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ -การค้า 36 สาย
ฮานอย -ลาวกาย – ซาปา – ยอดเขาฟาสนซิปัน– หุบเขาฮามลอง – ตลาดแห่งความรัก
ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:43

BEVN03 โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ส.ค.61. เริ่มต้น 11,900 (DD)

2018 06 05 175056
รหัสทัวร์: BEVN03
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 มิ.ย.61 - 19 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 - 25 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61 - 26 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 - 2 ก.ค.61
30 มิ.ย.61 - 3 ก.ค.61
6 ก.ค.61 - 9 ก.ค.61
7 ก.ค.61 - 10 ก.ค.61
13 ก.ค.61 - 16 ก.ค.61
14 ก.ค.61 - 17 ก.ค.61
20 ก.ค.61 - 23 ก.ค.61
21 ก.ค.61 - 24 ก.ค.61
28 ก.ค.61 - 31 ก.ค.61
3 ส.ค.61 - 6 ส.ค.61
4 ส.ค.61 - 7 ส.ค.61
9 ส.ค.61 - 12 ส.ค.61
10 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
11 ส.ค.61 - 14 ส.ค.61
17 ส.ค.61 - 20 ส.ค.61
18 ส.ค.61 - 21 ส.ค.61
24 ส.ค.61 - 27 ส.ค.61
25 ส.ค.61 - 28 ส.ค.61
31 ส.ค.61 - 3 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  มิถุนายน   -   สิงหาคม  2561
กรุงเทพฯ
-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ -โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM-ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัทดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 18:27

TSBV002 เกาะฟู้โกว๊ก..ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค - สิ.ค 61 เริ่มต้น 9,991 (PG)

6666
รหัสทัวร์: TSBV002
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,991
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-6 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
22-24 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน -01 กรกฎาคม2561
06-08 กรกฎาคม2561
13-15 กรกฎาคม2561
20-22 กรกฎาคม2561
27-29 กรกฎาคม2561
03-05 สิงหาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,991
9,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
13,991
11,991
13,991
11,991
11,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก - วัดดิงชาว- น้ำตกเสือยแจง ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเก็ต ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ– ชมเครื่องประดับไข่มุก–เรือนจำฟูโกว้ก–ฟาร์มผึ้ง-ไร่พริกไท–ซิมไวน์–หาดเยืองดอง เมืองเยืองดอง–หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง -สนามบินดานัง- กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 11 May 2018 14:21

BEVN04SL เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.- ก.ย.61 เริ่มต้น 9,900 (SL)

2018 04 24 180157
รหัสทัวร์: BEVN04SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 พ.ค.61 -6 พ.ค.61
11 พ.ค.61 -13 พ.ค.61
25 พ.ค.61 -27 พ.ค.61
1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
7 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
11,900
9,900
11,900
9,900
9,900
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เดืนทางเดือน  : พฤษภาคม  : กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ
-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลองล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 18:03

TSBV02 ดานัง เว้ บานาฮิลล์3วัน 2คืน เดือน พ.ค-ก.ย 61 เริ่มต้น 9,991 (PG)

55555
รหัสทัวร์: TSBV02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,991
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
01-03 มิถุนายน 2561
08-10 มิถุนายน 2561
22-24 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน -01 กรกฎาคม 2561
06-08 กรกฎาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
20-22 กรกฎาคม 2561
27-29 กรกฎาคม 2561
03-05 สิงหาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 9,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
13,991
11,991
14,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ -เมืองเว้ ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 May 2018 14:21

BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)

11สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รหัสทัวร์: BEVN061
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:52

TSBV03 โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี4วัน 3คืน เดือน พ.ค-ก.ย 61 เริ่มต้น 10,991 (DD)

9898
รหัสทัวร์: TSBV03
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-27 พฤษภาคม 2561
25-28 พฤษภาคม 2561
26-29พฤษภาคม 2561
01-04 มิถุนายน 2561
07-10 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
05-08กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
26-29 กรกฎาคม 2561
27-30 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
09-12 สิงหาคม 2561
10-13 สิงหาคม 2561
11-14 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม - 02กันยายน 2561
06-09 กันยายน 2561
13-16 กันยายน 2561
20-23กันยายน 2561
27-30กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 10,991
10,991
12,991
10,991
10,991
10,991
10,991
10,991
10,991
10,991
13,991
14,991
10,991
12,991
13,991
12,991
10,991
10,991
10,991
10,991
10,991
10,991
9,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์-ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม-ชมที่ทำการไปรษณีย์-ดาลัด ดาลัด-Datalla Water Fall(นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า-ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋-สวนดอกไม้เมืองหนาว-มุยเน่ มุยเน่-Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-นครโฮจิมินห์ นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ


Last Updated on Wednesday, 09 May 2018 19:53

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 ดาว 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ค.- ก.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (SL)

2018 06 20 162417
รหัสทัวร์: BTVN07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
18 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
25 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
1 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
8 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
15 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
22 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
29 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
5 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
12 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
26 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กรกฎาคม - กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ
-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-
เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลองฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 17:07

TSBV04 ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน เดือน ม.ย-พ.ย 61 เริ่มต้น 11,991 (FD)

55555
รหัสทัวร์: TSBV04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,991
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-25 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน -02 กรกฎาคม 2561
07-09 กรกฎาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
01-03 กันยายน 2561
08-10 กันยายน 2561
15-17 กันยายน 2561
22-24 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
29 กันยายน -01 ตุลาคม 2561
06-08 ตุลาคม 2561
04-06 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ -เมืองเว้ ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-
สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 May 2018 19:41

BEVN08 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (FD)

2018 04 25 095405
รหัสทัวร์: BEVN08
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 พ.ค.61 -21 พ.ค.61
25 พ.ค.61 -28 พ.ค.61
1 มิ.ย.61 -4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -9 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
20 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -6 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
7 ก.ย.61 -10 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -17 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 13,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม  -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่นํ้าหอม เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอนั –หมู่บ้านกัม๊ ทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอนัง -วัดฟุ๊กเกี๋ยนั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกรดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 10:33

TSBV07 ดานัง ออยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ก.ย 61 เริ่มต้น 12,991 (PG)

99999100
รหัสทัวร์: TSBV07
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-07 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
25-28 พฤษภาคม 2561
01-04 มิถุนายน 2561
08-11 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม2561
06-09 กรกฎาคม2561
13-16 กรกฎาคม2561
20-23 กรกฎาคม2561
27-30 กรกฎาคม2561
03-06 สิงหาคม 2561
10-13 สิงหาคม 2561
17-20 สิงหาคม 2561
24-27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม-03 กันยายน 2561
07-10 กันยายน 2561
14-17 กันยายน 2561
21-24 กันยายน 2561
28 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
14,991
12,991
15,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ -เมือง เว้ เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-
ตลาดดองบา–ฮอยอัน---“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” นั่งเรือกระด้ง -สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-เมือง ฮอยอัน – ดานังดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 18:18

BEVN08 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (PG)

2018 04 25 105655
รหัสทัวร์: BEVN08
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
14 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
21 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
5 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
12 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
19 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
26 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
2 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
16 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
23 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
30 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
6 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
13 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
20 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
27 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันเข้าพรรษา
-
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน :  มิถุนายน  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอมเจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 11:34

ZGDAD01 เว้ ดานัง ฮอยอัน DREAM CENTRAL 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-ธค.61 เริ่มต้น 10,888 (PG)

2018 06 20 160553
รหัสทัวร์: ZGDAD01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 24 มิถุนายน 2561
26 – 28 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กันยายน 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
08 – 10 พฤศจิกายน 2561
06 – 08 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 10,888
11,888
11,888
12,888
12,888
11,888
11,888
18,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง - หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:08

BEVN081 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (FD)

111สะพานมังกร
รหัสทัวร์: BEVN081
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 พ.ค.61-7 พ.ค.61
11 พ.ค.61-14 พ.ค.61
18 พ.ค.61-21 พ.ค.61
25 พ.ค.61-28 พ.ค.61
1 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 15,900
13,900
13,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 18:01

ZGDAD02 เว้ ดานัง บานาฮิลล์ GRAND CENTRAL 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ธค.61 เริ่มต้น 12,888 (PG)

2018 06 20 161458
รหัสทัวร์: ZGDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
20 – 23 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
14,888
15,888
20,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
เมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานัง
เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:27

BTVN01 เวียดนามใต้ ดาลัด หนีร้อน นั่งกระเช้า 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 8,900 (VZ)

2018 06 06 155823
รหัสทัวร์: BTVN01
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 ก.ค.61 - 8 ก.ค.61
11 ก.ค.61 - 13 ก.ค.61
20 ก.ค.61 - 22 ก.ค.61
25 ก.ค.61 - 27 ก.ค.61
27 ก.ค.61 - 29 ก.ค.61
01 ส.ค.61 - 03 ส.ค.61
08 ส.ค.61 - 10 ส.ค.61
10 ส.ค.61 - 12 ส.ค.61
17 ส.ค.61 - 19 ส.ค.61
22 ส.ค.61 - 24 ส.ค.61
24 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
05 ก.ย.61 - 07 ก.ย.61
14 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
19 ก.ย.61 - 21 ก .ย.61
28 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 9,900
8,900
9,900
10,900
10,900
8,900
8,900
10,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน กรกฎาคม -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัดนั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัทดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ     

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 17:33

ZGDAD03 เว้ ดานัง ฮอยอัน ROMANTIC BANAHILLS 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 12,888 (FD)

111 Bai Dinh
รหัสทัวร์: ZGDAD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 06 พฤษภาคม 2561
07 – 10 มิถุนายน 2561
19 – 22 กรกฎาคม 2561
09 – 12 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง– เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
เมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR– ตลาดฮานดานัง สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานัง
เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 09 May 2018 20:37

BTVN05 เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ก.ย.เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 04 25 115739
รหัสทัวร์: BTVN05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ก.ค.61 - 4 ก.ค.61
8 ก.ค.61 - 11 ก.ค.61
15 ก.ค.61 - 18 ก.ค.61
29 ก.ค.61 - 1 ส.ค.61
5 ส.ค.61 - 8 ส.ค.61
12 ส.ค.61 - 15 ส.ค.61
19 ส.ค.61 - 22 ส.ค.61
26 ส.ค.61 - 29 ส.ค.61
2 ก.ย.61 - 5 ก.ย.61
9 ก.ย.61 - 12 ก.ย.61
16 ก.ย.61 - 19 ก.ย.61
23 ก.ย.61 - 26 ก.ย.61
30 ก.ย.61 - 3 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กรกฎาคม กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปาซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 17:32

ZGDAD04 เว้ ดานัง ฮอยอัน MEMORIES 3 วัน 2 คืน เดือน มีค.-สค.61 เริ่มต้น 10,888 (FD)

11ล่องเรือ
รหัสทัวร์: ZGDAD04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 14 พฤษภาคม 2561
19 – 21 พฤษภาคม 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
10,888
10,888
10,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:33

BTVN05SL เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61เริ่มต้น 11,900 (SL)

2018 06 01 185350
รหัสทัวร์: BTVN05SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17มิ.ย.61- 20 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61- 25 มิ.ย.61
24มิ.ย.61- 27 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61- 2 ก.ค.61
1 ก.ค.61- 4 ก.ค.61
6 ก.ค.61- 9 ก.ค.61
8 ก.ค.61- 11 ก.ค.61
13 ก.ค.61- 16 ก.ค.61
15 ก.ค.61- 18 ก.ค.61
20 ก.ค.61- 23 ก.ค.61
22 ก.ค.61- 25 ก.ค.61
27 ก.ค.61- 30 ก.ค.61
29 ก.ค.61- 1 ส.ค.61
3 ส.ค.61- 6 ส.ค.61
5 ส.ค.61- 8 ส.ค.61
10 ส.ค.61- 13 ส.ค.61
12 ส.ค.61- 15 ส.ค.61
17 ส.ค.61- 20 ส.ค.61
19 ส.ค.61- 22 ส.ค.61
24 ส.ค.61- 27 ส.ค.61
26 ส.ค.61- 29 ส.ค.61
31 ส.ค.61- 3 ก.ย.61
2 ก.ย.61- 5 ก.ย.61
7 ก.ย.61- 10 ก.ย.61
9 ก.ย.61- 12 ก.ย.61
14 ก.ย.61- 17 ก.ย.61
16 ก.ย.61- 19 ก.ย.61
21 ก.ย.61- 24 ก.ย.61
23 ก.ย.61- 26 ก.ย.61
28 ก.ย.61- 1 ต.ค.61
30 ก.ย.61- 3 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปาซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปาฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 19:09

ZGHAN05 เวียดนาม ฟานซิปัน HIGHEST FANSIPAN 4 วัน 3 วัน เดือน มิย.-ธค.61 เริ่มต้น 12,888 (FD)

2018 06 20 164304
รหัสทัวร์: ZGHAN05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
13 – 16 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
17,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
15,888
18,888
14,888
15,888
16,888
18,888
18,888
21,888
18,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง–SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) –กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET –เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก) - เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:43

BTVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 ดาว 5 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.61 เริ่มต้น 13,900 (FD)

2018 06 20 150650
รหัสทัวร์: BTVN07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
9 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
15 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
22 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
14,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : สิงหาคม   2561.
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไกลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมือง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 15:59

ZGHAN09 ฮานอย ซาปา FANSIPAN IN LOVE 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 12,888 (QR)

1 ล่องเรือกระจาด
รหัสทัวร์: ZGHAN09
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 – 29 กรกฎาคม 2561
01 – 04 กันยายน 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
10 - 13 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 ธันวาคม 2561
08 – 11 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 15,888
12,888
15,888
15,888
13,888
13,888
13,888
14,888
15,888
19,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ- เมืองฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา -หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา – เมืองฮานอย –วัดเจิ่นกว๊อก–ท่าอากาศยานนอยไบ–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 14:43

JVN13 ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 13,900 (TG)

2018 05 11 155138
รหัสทัวร์: JVN13
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-22 พ.ค.61
15-18 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-02 ก.ค.61
13-16 ก.ค.61
03-06 ส.ค.61
17-20 ส.ค.61
31 ส.ค.-03 ก.ย.61
14-17 ก.ย.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
06-09 ต.ค.61
27-30 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-ตลาดLove Market - ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ - ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ฮาลอง - ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ฮานอย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 11 May 2018 16:44

ZGHAN10 ไฮฟอง ฮาลอง HALONG'S FLOATING 3 วัน 2 คืน เดือน สค.-ตค.61 เริ่มต้น 8,888 (VJ)

2018 05 09 201119
รหัสทัวร์: ZGHAN10
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 26 สิงหาคม 2561
21 – 23 กันยายน 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
9,888
9,888
หมายเหตุ -
-
-
วันปิยะมหาราช

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET - เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน – นั่งกระเช้า2ชั้น นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL -เมืองฮานอย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - ถนน 36 สาย - เมืองฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 May 2018 20:15

JVN14 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา จ่างอาน ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 13,900 (TG)

2018 05 11 141417
รหัสทัวร์: JVN14
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 พ.ค.61
11-14 พ.ค.61
17-20 พ.ค.61
18-21 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61
31 พ.ค.-03 มิ.ย.61
07-10 มิ.ย.61
08-11 มิ.ย.61
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
22-25 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-01 ก.ค.61
05-08 ก.ค.61
06-09 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
20-23 ก.ค.61
28-31 ก.ค.61
02-05 ส.ค.61
09-12 ส.ค.61
10-13 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
30 ส.ค.-02 ก.ย.61
06-09 ก.ย.61
07-10 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
21-24 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
04-07 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
11-14 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
13-16 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
19-22 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
26-29 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ซาปา-ตลาดLove Market - ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน - ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย - ฮานอย-นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 11 May 2018 14:20

ZGHAN12 ฮานอย ซาปา ฮาลอง TOUCHING 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 12,888 (SL)

2018 06 20 171655
รหัสทัวร์: ZGHAN12
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 25 มิถุนายน 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
14 – 17 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก –เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - เมืองฮานอย–จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว –เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET - เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 17:25

JVN21 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4 วัน 3 คืน เดือน พค-ตค.61 เริ่มต้น 13,900 (FD)

2018 05 15 170138
รหัสทัวร์: JVN21
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-29 พ.ค.61
27-30 ก.ค.61
28-31 ก.ค.61
10-13 ส.ค.61
11-14 ส.ค.61
11-14 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
13-16 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ - ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ดาลัท-โฮจิมินห์-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน - โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 17:10

ZGHAN13 ไฮฟอง ฮานอย ซาปา NICE NORTH 4 วัน 3 คืน เดือน สค-ตค.61 เริ่มต้น 9,888 (VJ)

2018 06 20 174001
รหัสทัวร์: ZGHAN13
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 251
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
9,888
12,888
11,888
10,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานแคท บา– ไฮฟอง – ฮานอย - เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - น้ำตกสีเงิน –LOVE MARKET - เมืองซาปา – หุบเขาปากมังกร - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ- ถนน 36 สาย - เมืองฮานอย–จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 17:42

JVN22 เวียดนามใต้โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 9,999 (VZ)

2018 05 15 171315
รหัสทัวร์: JVN22
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-20 พ.ค.61
18-21 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
07-10 มิ.ย.61
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
05-08 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
20-23 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
27-30 ก.ค.61
03-06 ส.ค.61
10-13 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
30 ส.ค.-02 ก.ย.61
06-09 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
04-07 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
11-14 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
19-22 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
12,999
13,999
10,999
12,999
10,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
12,999
10,999
10,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
-
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสวรรคต ร.๙
วันสวรรคต ร.๙
-
-

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือ - โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ - ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 17:48

ZGHAN14 เวียดนาม ซาปา THE WONDERFUL 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-ธค.61 เริ่มต้น 8,888 (FD)

2018 05 09 200234
รหัสทัวร์: ZGHAN14
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
07 – 09 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กรกฎาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
09 – 11 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 8,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
9,888
9,888
9,888
10,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
11,888
17,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET - หมู่บ้าน CAT CAT -หมู่บ้านตะวัน - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - เมืองซาปา –ด่านชายแดนเวียดนามจีน- เมืองฮานอย–วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 17:53

PLV02 ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 8999 (FD)

11vvvvv
รหัสทัวร์: PLV02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-07 พ.ค.
06-08 พ.ค.
12-14 พ.ค.
13-15 พ.ค.
19-21 พ.ค.
20-22 พ.ค.
26-28 พ.ค.
27-29 พ.ค.
02-04 มิ.ย.
03-05 มิ.ย.
09-11 มิ.ย.
10-12 มิ.ย.
16-18มิ.ย.
17-19 มิ.ย.
23-25 มิ.ย.
24-26 มิ.ย.
30 มิ.ย.-02ก.ค.
01-03 ก.ค.
07-09 ก.ค.
08-10 ก.ค.
14-16 ก.ค.
15-17 ก.ค.
21-23 ก.ค.
22-24 ก.ค.
28-30 ก.ค.
29-31 ก.ค.
04-06 ส.ค.
05-07 ส.ค.
11-13 ส.ค.
12-14 ส.ค.
18-20 ส.ค.
19-21 ส.ค.
25-27 ส.ค.
26-28 ส.ค.
01-03 ก.ย.
02-04 ก.ย.
08-10 ก.ย.
09-11 ก.ย.
15-17 ก.ย.
16-18 ก.ย.
22-24 ก.ย.
23-25 ก.ย.
29 ก.ย.-01 ต.ค.
30 ก.ย.-02 ต.ค.
06-08 ต.ค.
07-09 ต.ค.
13-15 ต.ค.
14-16 ต.ค.
20-22 ต.ค.
22-24 ต.ค.
21-23 ต.ค.
ราคาทัวร์: 9,999
8,888
9,555
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,999
11,500
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,999
10,900
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
8,888
8,888
8,888
9,888
9,888
10,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:42

ZGHAN15 เวียดนาม ฟานซิปัน THE BRAVO 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 14,888 (TG)

12
รหัสทัวร์: ZGHAN15
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 12 มิถุนายน 2561
23 – 26 มิถุนายน 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
22 – 25 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
หมายเหตุ -
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง–SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) –กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET –เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก) - เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 May 2018 20:26

PLV03 ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก FUN PARK 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค - ก.ย 61 เริ่มต้น 9,999 (SL)

00000002003
รหัสทัวร์: PLV03
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
27-29 ก.ค.61
03-05 ส.ค.61
10-12 ส.ค.61
12-14 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
28-30 ก.ย.61
05-07 ต.ค.61
ราคาทัวร์:
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,900
9,999
10,900
10,900
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – สวนสนุก Sun World - ฮานอย – ถนน 36 สายเก่า ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 June 2018 17:51

ZGHAN16 ฮานอย ซาปา BEAUTY SAPA 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 9,888 (VJ)

2018 06 20 175603
รหัสทัวร์: ZGHAN16
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 09 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
08 – 11 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
9,888
10,888
11,888
11,888
11,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
12,888
12,888
11,888
11,888
13,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ–เมืองฮานอย - เมืองซาปา - เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร- หมู่บ้าน CAT CAT- SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา –เมืองฮานอย - วัดเจิ่นกว๊อก - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - เมืองฮานอย–จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 18:05

PLV04 ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน GOOD MORNING 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค - ต.ค 61 เริ่มต้น 12,900 (SL)

000000002002
รหัสทัวร์: PLV04
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-30 ก.ค.61
10-13 ส.ค.61
12-15 ต.ค.61
21-24 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
ฮาลอง – ลาวไก - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี –บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 June 2018 17:33

ZGSGN01 โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ DELIGHT SOUTH 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 11,888 (FD)

11ล่องเรือ
รหัสทัวร์: ZGSGN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
16 – 19 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
06 – 09 กันยายน 2561
13 – 16 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
12 – 15 มกราคม 2562
18 – 21 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
15,888
11,888
12,888
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
14,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
16,888
15,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินTAN SON NHAT–เมืองโฮจิมินท์–พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท-เมืองดาลัท–CRAZYHOUSE–พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม–หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่–ทะเลทรายขาว–ทะเลทรายแดง-FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน่–โฮจิมินท์–ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน-พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ-เมืองโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล-วัดเทียนหาว–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ไปรษณีย์กลางตลาดเบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 18:14

PLV06.1 ดาลัด มุยเน่ ROMANCE 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค -ต.ค 61 เริ่มต้น 9,500 (VZ)

0000002004
รหัสทัวร์: PLV06.1
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,500
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.
06-08 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
31 ส.ค.-02 ก.ย.
07-09 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
05-07 ต.ค. 61
12-14 ต.ค. 61
13-15 ต.ค. 61
19-21 ต.ค. 6
ราคาทัวร์:
9,555
9,555
9,555
9,555
9,555
10,500
10,500
9,555
10,500
10,500
9,555
9,555
9,555
9,555
9,555
9,555
9,555
9,555
10,500
10,555
9,555
หมายเหตุ
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream)ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce)เมืองมุยเน่ - เมืองตากอากาศ ดาลัด – กระเช้าเตี่ยนลัม – น้ำตกดาทันลา (รถราง) – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋– CRAZY HOUSE – ตลาดพื้นเมืองดาลัด เมืองดาลัด – สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 June 2018 18:10

ZGSGN08 เวียดนาม ดาลัด FOREST 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 7,888 (VZ)

2018 05 09 191801
รหัสทัวร์: ZGSGN08
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 20 พฤษภาคม 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
07 – 09 กรกฏาคม 2561
11 – 13 กรกฏาคม 2561
14 – 16 กรกฏาคม 2561
18 – 20 กรกฏาคม 2561
25 – 27 กรกฏาคม 2561
08 – 10 สิงหาคม 2561
18 – 20 สิงหาคม 2561
22 – 24 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
01 – 03 กันยายน 2561
05 – 07 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
12 – 14 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
26 – 28 กันยายน 2561
03 – 05 ตุลาคม 2561
10 – 12 ตุลาคม 2561
17 – 19 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 7,888
8,888
8,888
8,888
7,888
8,888
7,888
7,888
7,888
8,888
7,888
8,888
8,888
7,888
8,888
7,888
8,888
8,888
7,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานLIEN KHUONG– เมืองดาลัดน้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า –วัดตั๊กลัม– ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน - เมืองดาลัด–DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่ - เมืองดาลัด –ฟาร์มเลี้ยงชะมด- สนามบิน LIEN KHUONG–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 May 2018 20:20

PLV08 ฮานอย-ซาปา SWITZERLAND 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค - ต.ค 61 เริ่มต้น 9,500 (SL)

000002005
รหัสทัวร์: PLV08
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,500
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
27-29 ก.ค.61
03-05 ส.ค.61
10-12 ส.ค.61
12-14 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
28-30 ก.ย.61
05-07 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
ราคาทัวร์:
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
10,500
9,500
10,500
10,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
10,500
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ภูเขาห่ามโหร่ง – ฮานอย – ถนน 36 สายเก่า ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 June 2018 18:28

ZGSGN09 เวียดนามใต้ โฮจิมินต์ มุยเน่ ดาลัด BREEZES SOUTH 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 9,888 (VZ)

2018 05 09 194854
รหัสทัวร์: ZGSGN09
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
01 – 04 มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานTAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ - เมืองโฮจิมินห์ - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า FAIRY STREAM - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - เมืองมุยแน่ - เมืองดาลัด - น้ำตก DATANLA - นั่งกระเช้าไฟฟ้า –วัดตั๊กลัม- บ้านเพี้ยน CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน - ช้อปปิ้งตลาดNIGHT MARKET - เมืองดาลัด –สวนดอกไม้เมืองหนาว FLOWER GRADENS - ฟาร์มเลี้ยงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 May 2018 20:18

PLV09 ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค - ต. ค 61 เริ่มต้น 11,900 (SL)

00000500
รหัสทัวร์: PLV09
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค.61
12-15 ต.ค.61
21-24 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ฮาลอง – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU -ฮานอย ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม -วัดเฉินก๊วก  ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 16 June 2018 15:22

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions