• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEVN02 โฮจิมินห์ซิตี๋ มุยเน่ 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 9,900 (DD)

3 พิพิธภัณฑ์สงคราม
รหัสทัวร์: BEVN02
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-27 ส.ค. 60
08-10 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
06-09 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
03-05 พ.ย. 60
01-03 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
09-11 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
9,900
9,900
10,900
11,900
9,900
9,900
11,900
10,900
11,900
9,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ - โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 17:40

JVN04B ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟาซีปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.60 เริ่มต้น 9,999 (SL)

3 Fansipan
รหัสทัวร์: JVN04B
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ส.ค. 60
18-21 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 11,111
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-ซาปา-ลาวไก-ฮานอย-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 31 July 2017 14:20

BEVN03 โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,900 (DD)

3 มุยเน่ทะเลทรายขาว
รหัสทัวร์: BEVN03
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
11-14 ส.ค. 60
17-20 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
07-10 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
29 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
05-08 ต.ค. 60
06-09 ต.ค. 60
07-10 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
14-17 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
02-05 พ.ย. 60
03-06 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
01-04 ธ.ค. 60
02-05 ธ.ค. 60
03-06 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
09-12 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
15-18 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
22-25 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
28-31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
13,900
14,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ-โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM-ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:34

ZGDAD01 เวียดนาม DREAM CENTRAL HOI-AN 3วัน 2คืน เดือน เมย.-กย.60 เริ่มต้น 11,900 (PG)

11วัดหลิน
รหัสทัวร์: ZGDAD01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
08-10 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง - หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:34

BEVN05 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค-ต.ค.60 เริ่มต้น 11,900 (SL)

3 เวียดนามซาปา
รหัสทัวร์: BEVN05
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ส.ค. 60
18-21 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
01-04 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
06-09 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 11:04

ZGDAD02 เวียดนาม GRAND CENTRAL DANANG HOI-AN 4วัน 3คืน เดือน เมย.-กย.60 เริ่มต้น 13,900 (PG)

11สุสาน
รหัสทัวร์: ZGDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
14-17 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ดานัง– เมืองเว้–พระราชวังเว้-ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่–สุสานจักรพรรดิไคดิงห์– หมู่บ้านแกะสลัก -ฮอยอัน–สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง-บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) -Fantasy Park – ตลาดฮานดานัง - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร-หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:34

BEVN07 เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน เดือน ส.ค-ต.ค.60 เริ่มต้น 13,900 (SL)

3 กัตกัต
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
04-08 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:35

ZGDAD02 เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 12,888 (PG)

3 BaNa Vietnam
รหัสทัวร์: ZGDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-08 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
14,888
12,888
14,888
19,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง - เมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานัง - เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 25 July 2017 11:55

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย-เม.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (FD)

3 เขาฟานซีปันสูง
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
03-07 ม.ค. 61
10-14 ม.ค. 61
17-21 ม.ค. 61
24-28 ม.ค. 61
31 ม.ค.- 4 ก.พ. 61
07-11 ก.พ. 61
14-18 ก.พ. 61
21-25 ก.พ. 61
28 ก.พ.- 4 มี.ค. 61
07-11 มี.ค. 61
14-18 มี.ค. 61
21-25 มี.ค. 61
28 มี.ค.- 1 เม.ย. 61
04-08 เม.ย. 61
11-15 เม.ย. 61
12-16 เม.ย. 61
13-17 เม.ย. 61
18-22 เม.ย. 61
25-29 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
16,900
16,900
17,900
16,900
18,900
18,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 August 2017 14:27

ZGHAN01 เวียดนาม AMAZING HANOI SAPA 4วัน 3คืน เดือน พค.-กย.60 เริ่มต้น 12,900 (FD)

11
รหัสทัวร์: ZGHAN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
26-29 ส.ค. 60
02-05 ก.ย. 60
07-10 ก.ย. 60
09-12 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
16-19 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
23-26 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง–ฮานอย–ทะเลสาบตะวันตก–วัดเจิ่นกว๊อก–วิหารวรรณกรรม–ซาปา-LOVE MARKET-ซาปา–ภูเขาห่ามโหร่ง–หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL –หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา–ลาวไก-COC LEU MARKET–ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์–ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ -วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:36

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5วัน 4คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.60 เริ่มต้น 14,900 (DD)

111กระเช้า
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:36

ZGHAN05 เวียดนาม ซาปา THE HIGHEST FANSIPAN 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,888 (FD)

1 ล่องเรือกระจาด
รหัสทัวร์: ZGHAN05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-08 ต.ค. 60
07-10 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
14-17 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
02-05 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
01-04 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
22-25 ธ.ค. 60
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
15,888
12,888
12,888
13,888
13,888
16,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง–SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) –กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET –เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก) - เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 12:13

BEVN08 เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-กย.60 เริ่มต้น 12,900 (PG)

1 ดานัง เว้วา วาเว้
รหัสทัวร์: BEVN08
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ส.ค. 60
18-21 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
01-04 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง-ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา-ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ-เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง-ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:36

ZGHAN06 ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ AQUTIC 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,888 (FD)

111
รหัสทัวร์: ZGHAN06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
03-06 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
02-05 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
15-18 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
28-31 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 11,888
12,888
12,888
11,888
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
12,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย –วัดเฉินก๊วก– เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้า SUNWHEEL – ตลาด NIGHT MARKET - เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก -ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสววรค์ – เกาะไก่ชน –เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก) - เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ –เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี–บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว  - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน –นั่งรถกอล์ฟชมเมือง– ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 12:34

BEVN08.1 เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน สค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,900 (FD)

1 บานาhill
รหัสทัวร์: BEVN08.1
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-21 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
01-04 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
04-07 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
02-05 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
02-05 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
15-18 ธ.ค. 60
22-25 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
15,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
15,900
15,900
11,900
14,900
15,900
17,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ –สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:37

ZGHAN07 ฮานอย ลาวไก ซาปา TOUCHING 3 วัน 2 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 10,888 (FD)

1 ภูเขาฮามรอง
รหัสทัวร์: ZGHAN07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 ก.ย. 60
28-30 ต.ค. 60
04-06 พ.ย. 60
10-12 พ.ย. 60
18-20 พ.ย. 60
04-06 ธ.ค. 60
10-12 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
28-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 10,888
10,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
13,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILLVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน - นั่งรถกอล์ฟชมเมือง - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 12:54

CGV01 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ต.ค.60 เริ่มต้น 11,899 (PG)

11
รหัสทัวร์: CGV01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-27 ส.ค. 60
07-10 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,899
12,899
11,899
12,899
12,899
15,899
12,899
หมายเหตุ

กรุงเทพ – ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ดานัง – วัดหลิงอึ๋ง - กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก + รถไฟไต่เขา – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:37

ZGHAN08 ฮานอย นิงบิงก์ WISDOM 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 10,888 (FD)

1 วัดหงอกเซิน
รหัสทัวร์: ZGHAN08
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-24 ก.ย. 60
27-29 ต.ค. 60
03-05 พ.ย. 60
17-19 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
23-25 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
11,888
11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – วัดเจิ่น กว๊อก – วิหารวรรณกรรม – เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก) - เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก)– ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี–บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน –นั่งรถกอล์ฟชมเมือง– ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 13:04

CGV02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.60 เริ่มต้น 10,999 (SL)

11 เวียดดดดดดดดด
รหัสทัวร์: CGV02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ สุสานลุงโฮ – ไฮฟงช้อปปิ้งถนน36 - ซาปา – ฟานซิปัน – ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ภูหามลอง – ฮานอย - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:38

ZGSGN01.1 เวียดนาม DELIGHT SOUTH DALAT 4วัน 3คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,888 (FD)

11ล่องเรือ
รหัสทัวร์: ZGSGN01.1
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-08 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
02-05 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
02-05 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
28-31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
12,888
13,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
12,888
11,888
12,888
11,888
11,888
13,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินTAN SON NHAT–เมืองโฮจิมินท์–พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท-เมืองดาลัท–CRAZYHOUSE–พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม–หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่–ทะเลทรายขาว–ทะเลทรายแดง-FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน่–โฮจิมินท์–ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน-พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ-เมืองโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล-วัดเทียนหาว–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ไปรษณีย์กลางตลาดเบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 21 July 2017 16:21

GOVN007 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 12,900 (QR)

3 ล่องเรืออ่าวฮาลอง เวียดนาม
รหัสทัวร์: GOVN007
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-27 ส.ค. 60
14-17 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
05-08 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
02-05 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
07-10 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮานอย–ฮาลอง-ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า-นิงห์บิงห์+ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย–ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหง๊อกเซิน–การแสดงโชว์หุ่นกระบอดน้ำ-ฮานอย-ฮานอย–สุสานลุงโฮ–วัดเจดีย์เสาเดียว–พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์–กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 16:38

ZGVN03 เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ BREEZES 4 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-มีค.61 เริ่มต้น 13,900 (VN)

1เวียดดดดดดด
รหัสทัวร์: ZGVN03
สายการบิน: VN
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-31 ต.ค. 60
25-28 พ.ย. 60
02-05 ธ.ค. 60
09-12 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
28-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
27-30 ม.ค. 61
24-27 ก.พ. 61
01-04 มี.ค. 61
10-13 มี.ค. 61
17-20 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
16,888
16,888
15,888
17,888
18,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานTAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ - เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน– เมืองดาลัด–NIGHT MARKET - เมืองดาลัด–CRAZY HOUSE–DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน –เมืองดาลัด - เมืองดาลัด – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ –ไปรษณีย์กลาง–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ตลาดเบนถัน–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 August 2017 15:58

JVN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 3วัน 2คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 10,999 (FD)

3 เมือง Sapa
รหัสทัวร์: JVN02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
02-04 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
30 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
07-09 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,999
10,999
10,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:39

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions