• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ZGTPE11 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน AMAZING 6 วัน 5 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 29,777 (TG)

2018 04 27 123232
รหัสทัวร์: ZGTPE11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 29,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 – 30 กรกฎาคม 2561
08 – 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 31,777
29,777
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)–สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เกาสง – วัดฝอกวงซาน –ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL– DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง –DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions