• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ZGTPE06 ไต้หวัน EXCLUSIVE 7 วัน 5 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 21,777 (XW)

2018 04 27 105235
รหัสทัวร์: ZGTPE06
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 11 พฤษภาคม 2561
12 – 18 พฤษภาคม 2561
19 – 25 พฤษภาคม 2561
26 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561
02 – 08 มิถุนายน 2561
09 – 15 มิถุนายน 2561
16 – 22 มิถุนายน 2561
23 – 29 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 06 ก.ค. 2561
07 – 13 กรกฎาคม 2561
14 – 20 กรกฎาคม 2561
21 – 27 กรกฎาคม 2561
28 ก.ค. – 03 ส.ค. 2561
04 – 10 สิงหาคม 2561
11 – 17 สิงหาคม 2561
18 – 24 สิงหาคม 2561
25 – 31 สิงหาคม 2561
01 – 07 กันยายน 2561
08 – 14 กันยายน 2561
15 – 21 กันยายน 2561
22 – 28 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 21,777
22,777
21,777
22,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
23,777
22,777
21,777
23,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
22,777
หมายเหตุ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์:
FileFile sizeDownloads
Download this file (ZGTPE06 ไต้หวัน EXCLUSIVE 7 วัน 5 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 21,777 (XW).pdf)ZGTPE06 ไต้หวัน EXCLUSIVE 7 วัน 5 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 21,777 (XW).pdf1257 Kb49

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ- ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว–COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ชิ้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions