• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ZGTPE02 ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 18,777 (XW)

2018 04 26 123207
รหัสทัวร์: ZGTPE02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 18,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 09 พฤษภาคม 2561
08 – 13 พฤษภาคม 2561
11 – 16 พฤษภาคม 2561
15 – 20 พฤษภาคม 2561
18 – 23 พฤษภาคม 2561
25 – 30 พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
05 – 10 มิถุนายน 2561
12 – 17 มิถุนายน 2561
19 – 24 มิถุนายน 2561
26 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561
03 – 08 กรกฎาคม 2561
10 – 15 กรกฎาคม 2561
17 – 22 กรกฎาคม 2561
24 – 29 กรกฎาคม 2561
27 ก.ค. – 01 ส.ค.2561
07 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 15 สิงหาคม 2561
17 – 22 สิงหาคม 2561
24 – 29 สิงหาคม 2561
28 ส.ค. – 02 ก.ย.2561
04 – 09 กันยายน 2561
11 – 16 กันยายน 2561
18 – 23 กันยายน 2561
25 – 30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 19,777
18,777
20,777
18,777
19,777
20,777
19,777
18,777
19,777
18,777
18,777
18,777
18,777
18,777
21,777
20,777
20,777
21,777
18,777
18,777
18,777
18,777
18,777
19,777
18,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน–วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน– ไถจง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–COSMETIC SHOP -พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions