• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BETPE003 ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน รถไฟโบราณ ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61.เริ่มต้น 15,900 (SL)

 6747
รหัสทัวร์: BETPE003
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 พ.ค. 61-05 พ.ค. 61
04 พ.ค. 61-08 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61-15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61-22 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61-29 พ.ค. 61
01 มิ.ย. 61-05 มิ.ย. 61
08 มิ.ย. 61-12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61-19 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61-03 ก.ค. 61
06 ก.ค. 61-10 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61-17 ก.ค. 61
03 ส.ค. 61-07 ส.ค. 61
07 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61-14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61-21 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61-28 ส.ค. 61
07 ก.ย. 61-11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61-18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61-25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61-29 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61-02 ต.ค. 61
02 ต.ค. 61-06 ต.ค. 61
05 ต.ค. 61-09 ต.ค. 61
09 ต.ค. 61-13 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61-16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61-20 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61-23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61-27 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
17,900
15,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป –ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

 

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions