• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ASDT03CI ไต้หวัน เกาสง ไถตง นั่งบอลลูน ฮวาเหลียน ชมปลา 5 วัน 4 คืน ก.ค.-ส.ค.61เริ่มต้น 26,888 (CI)

2018 05 17 182745
รหัสทัวร์: ASDT03CI
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 JUL 2018
19 – 23 JUL 2018
26 – 30 JUL 2018
2 – 6 AUG 2018
ราคาทัวร์: 26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กรกฎาคม  -  สิงหาคม . 2561.
กรุงเทพ
- สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองเกาสง เกาสง–วัดเจดีย์เสือมังกร- ถ่ายรูปสถานีรถไฟBOULERVARD–วัดฝอกวงซัน– เมืองไถตง เมืองไถตง - นั่งบอลลูน (รวมค่าบอลลูน) – เข้าชมงานเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง2018–ถ่ายรูปMonument marking the Tropic of Cancer–แวะชิมขนมโมจิ- ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – เมืองฮวาเหลียนเมืองฮวาเหลียน –ล่องเรือชมปลาโลมา –อุทยานไท้หลู่เก๋อ (ทาโรโกะ) –ถ้ำนกนางแอ่นและอุโมงค์เก้าโค้ง– ชมหินอ่อนและหยก -  นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANUIM –ร้านพายสัปปะรด–ถ่ายรูปด้านหน้า ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) -ช้อปปิ้งซีเหมินติง  - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

 

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions