• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SDT06 ไต้หวัน เกาสง สงกรานต์ บานฤทัย 5 วัน 4 คืน วันที่ 13-17 เมย.61 ราคา 37,900 (TG)

11111111thaipa
รหัสทัวร์: SDT06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 17 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 37,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น -ซีเหมินติง
ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –GERMANUIM- ไทจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
ไทจง – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา - เกาสง
เกาสง - ทะเลสาบดอกบัว –วัดเจดีย์เสือมังกร- ถ่ายรูปสถานีรถไฟBOULERVARD– สวนสนุก EDA WORLD อิสระเครื่องเล่น + ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – พักในสวนสนุก EDA- WORLD
วัดฝอกวงซัน – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ

 

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions