• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SDT05 ไต้หวัน เที่ยว 3 อุทยาน สงกรานต์ สำเริง สำราญใจ 5 วัน 4 คืน วันที่ 12 - 16 เมย.61 ราคา 37,900 (CI)

11111111111111
รหัสทัวร์: SDT05
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 37,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้– ตลาดกลางคืนเจียอี้
เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต – อาบน้ำแร่
ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
ไทเป – นั่งรถไฟไปอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – นั่งรถไฟกลับไทเป
ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น– Gloria Outlet –กรุงเทพ

 

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions