• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SUP01 สิงคโปร์ มาเลเซีย DUO MAL 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-ต.ค.60 เริ่มต้น 15,555 (OD)(TZ)

1สิงโปร์
รหัสทัวร์: SUP01
สายการบิน: OD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 15,555
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง:   
11-14 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
14-17 ก.ย. 60
12-15 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
ราคาทัวร์:  
15,555
15,555
15,555
15,555
16,555
16,555
หมายเหตุ เข้า Universal
+ 1,750
+ 1,750
+ 1,750
+ 1,750
+ 1,750
+ 1,750

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู - สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร)- มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full - วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden by the bay - ถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:46

ZGSIN01 สิงคโปร์ TRULY 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 15,888 (SQ)

3 UNIVERSAL STUDIO สิงค์โปร์
รหัสทัวร์: ZGSIN01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-20 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
06-08 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
10-12 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
02-04 ธ.ค. 60
09-11 ธ.ค. 60
10-12 ธ.ค. 60
23-25 ธ.ค. 60
29-31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,900
15,888
15,888
16,888
16,888
16,888
18,888
16,888
15,888
15,888
16,888
16,888
16,888
17,888
17,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light - เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว)(บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)- วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 11:00

SUP02 สิงคโปร์ EPIC 3วัน 2คืน เดือน กพ.-ธค.60 เริ่มต้น 13,999 (3K)

2
รหัสทัวร์: SUP02
สายการบิน: 3K
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
22-24 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
03-05 พ.ย. 60
01-03 ธ.ค. 60
02-04 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,555
14,555
14,999
15,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio (รวมค่าบัตร) – เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ช๊อปปิ้งมุสตาฟา – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:46

ZGSIN08 สิงคโปร์ EXCITED 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.60. เริ่มต้น 11,900 (3K)

3 SEA AQUARIUM
รหัสทัวร์: ZGSIN08
สายการบิน: 3K
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
08-10 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
13,900
13,900
14,900
15,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light-อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย-Merlion Park–วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:47

SUP03 สิงคโปร์ UNIQUELY 3วัน 2คืน เดือน กพ.-ตค.60 เริ่มต้น 17,999 (SQ)

123
รหัสทัวร์: SUP03
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 20,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY – วัดเจ้าแม่กวนอิม - Marina Bay Sand + ชมโชว์ Wonder Full - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – Clarke Quay (รวมบัตรล่องเรือ BUMBOAT) - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:47

ZGSIN09 สิงคโปร์ SUMMER CHIC 3 วัน 2 คืน เดือน สค.-ตค.60 เริ่มต้น 12,900 (SQ)

1
รหัสทัวร์: ZGSIN09
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-27 ส.ค. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
07-09 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย - วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 11:14

SUP09 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน กพ.-ตค.60 เริ่มต้น 9,999 (SL),(FD)

1122334455
รหัสทัวร์: SUP09
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง:   
12-14 ส.ค. 60 (BUS 1)
12-14 ส.ค. 60 (BUS 2)
18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
07-09 ต.ค. 60
12-14 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
15-17 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60 (BUS 1)
21-23 ต.ค. 60 (BUS 1)
27-29 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: Option A
13,999
13,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
13,999
13,999
10,999
10,999
หมายเหตุ Option B
15,999
15,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
15,999
12,999
12,999

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:03

ZGSIN10 สิงคโปร์ ALOHA 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 13,888 (SQ)

3 รถไฟเหาะ
รหัสทัวร์: ZGSIN10
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-05 พ.ย. 60
17-19 พ.ย. 60
01-03 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
22-24 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
16,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย - วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 11:27

SUP10 สิงคโปร์ AWESOME 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-ตค.60 เริ่มต้น 9,955 (TZ)

11111111
รหัสทัวร์: SUP10
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,955
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง:   
12-14 ส.ค. 60 (BUS 1)
12-14 ส.ค. 60 (BUS 2)
13-15 ต.ค. 60 (BUS 1)
13-15 ต.ค. 60 (BUS 2)
14-16 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60 (BUS 1)
21-23 ต.ค. 60 (BUS 2)
ราคาทัวร์: Option A
11,955
12,955
10,955
10,955
10,955
12,955
12,955
หมายเหตุ Option B
13,955
14,955
12,955
12,955
12,955
14,955
14,955

กรุงเทพฯ – Singapore - เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) – Manrina bay sands + ชมโชว์น้ำพุ - CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay – Duty Free Shop - ไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้ง Orchard – กลับ กทม.

Last Updated on Thursday, 06 July 2017 16:59

BOMH18 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน 3 วัน 2 คืน เดือน เมย.-ธค.60 เริ่มต้น 9,988 (MH)

3 เก็นติ้งไฮส์แลนด์
รหัสทัวร์: BOMH18
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 9,988
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
08-10 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
10-12 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
08-10 ธ.ค. 60
22-24 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 10,988
9,988
9,988
9,988
10,988
10,988
9,988
9,988
10,988
11,988
11,988
12,988
12,988
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอนไฮส์แลนด์-คาเมรอน-Lavender Graden- น้ำตกอีกกานด้า-เก็นติ้งไฮส์แลนด์-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-สนามบิน-KLIA-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 16:33

SUP10 สิงคโปร์ AWESOME 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 9,955 (TR)

3 Universalสิงคโปร์
รหัสทัวร์: SUP10
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,955
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ส.ค. 60 บัส1
12-14 ส.ค. 60 บัส2
14-16 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60 บัส1
21-23 ต.ค. 60 บัส2
24-26 พ.ย. 60
09-11 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
01-03 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,955
12,955
10,955
11,955
12,955
12,955
9,955
12,955
14,955
13,955
12,955
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – Singapore - เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ และ Option B:UNIVERSAL STUDIO - CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay – Duty Free Shop - ไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้ง Orchard – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 15:45

BOMH19 มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,988 (MH)

111Jurassic Park Rapids Adventure Univasal Sing
รหัสทัวร์: BOMH19
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 11,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
07-10 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
05-08 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
09-12 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
07-10 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
28-31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,988
11,988
11,988
11,988
11,988
12,988
12,988
11,988
12,988
12,988
12,988
14,988
14,988
14,988
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮส์แลนด์-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา- มะละกา-โยโฮบารู-โยโฮบารู-สิงค์โปร์-เมอร์ไลออนส์ - Resorts World Sentosa Universal Studio-โยโฮบารู-ช้อปปิ้ง JB PREMIUM OUTLET-กัวลาลัมเปอร์- สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:48

SUP11 สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-ต.ค.60 เริ่มต้น 11,999 (SL)

111universal Studio Singapore
รหัสทัวร์: SUP11
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง:   
11-14 ส.ค. 60
18-21 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
01-04 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 2 ต.ค 60
06-09 ต.ค 60
13-16 ต.ค 60
20-23 ต.ค 60
27-30 ต.ค 60
ราคาทัวร์: Option A
14,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
11,999
หมายเหตุ Option B
16,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
16,999
13,999

กรุงเทพฯ – Singapore - CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – ช็อปปิ้งOrchard - มารีน่า เบย์ แซนด์ - เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay - ไชน่าทาวน์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:49

BOMH20 มาเลเซียเก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย-ต.ค.60 ราคา 8,998 (MH)

1วัดเทียนโฮ่ว
รหัสทัวร์: BOMH20
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 8,998
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-17 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 8,998
8,998
8,998
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - วัดเทียนโฮ่ว - พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า - จัตุรัสเมอร์เดก้า - กัวลาลัมเปอร์ - ถ้ำบาตู - เก็นติ้ง - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - โรงงานช็อคโกแลต - ตึกแฝด KLCC - Mitsui Outlet สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 22 June 2017 14:15

SUP16 สิงคโปร์ SO SHIOK รวมค่าเรือ 3 วัน 2 คืน เดือน สค.-ธค.60 เริ่มต้น 12,999 (TR)

3 Universal Jurassic
รหัสทัวร์: SUP16
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ส.ค. 60 บัส1
12-14 ส.ค. 60 บัส2
18-20 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
24-26 พ.ย. 60
09-11 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
28-30 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,555
14,999
12,999
12,999
13,999
14,555
13,999
15,999
12,999
14,555
13,999
13,999
14,999
17,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - ล่องเรือ BUMBOAT มารีน่า เบย์ แซนด์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO(รวมค่าบัตร) - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 31 July 2017 14:53

SUPM02 Hilight of Malaysia 4 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-ต.ค. เริ่ม 12,999 (SL)

3 คาเมรอนไฮแลนด์
รหัสทัวร์: SUPM02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
14-17 ก.ย. 60
20-23 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,999
12,999
12,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง - ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์ - เมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:49

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions