• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SLGS05 รัสเซีย ทีพทฟืหา ตามล่าหาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน เดือน พย.-ธค60 เริ่มต้น 52,999 (CK)

3 Giant Cannon
รหัสทัวร์: SLGS05
สายการบิน: CK
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 52,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 พ.ย. 60- 10 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60- 24 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60- 01 ธ.ค. 60
28 พ.ย. 60- 04 ธ.ค. 60
04 ธ.ค. 60- 10 ธ.ค. 60
05 ธ.ค. 60- 11 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 52,999
52,999
57,999
57,999
59,999
59,999
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-อัลมาตี-มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน -พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์-จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม มอสโคว์-มูร์มันสค์-หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ SnowVillage -ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ -  เมืองมูร์มันสค์- ตามล่าหาแสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง- อนุสาวรีย์อโลชา - มอสโคว์ -เรือตัดน้ำแข็ง -สถานีรถไฟใต้ดิน -ถนนอารบัต มอสโคว์ - อัลมาตี อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 09:22

ZGQR01 รัสเซีย ซากอร์ส SHOCK PRICE 6 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค..60 เริ่มต้น 29,999 (QR)

3 Red Square
รหัสทัวร์: ZGQR01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 12 พฤศจิกายน 60
21 – 26 พฤศจิกายน 60
30 พ.ย. –05 ธ.ค. 60
01 – 06 ธันวาคม 2560
06 – 11 ธันวาคม 2560
08 – 13 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
29ธ.ค. – 03 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 31,999
31,999
32,999
33,999
33,999
33,999
36,999
36,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET - มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:17

SLGRS03 รัสเซีย มอสโคว์ Beautiful Autumn 6 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 27,999 (W5)

1
รหัสทัวร์: SLGRS03
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 27,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 ต.ค. 60
16-17 ต.ค. 60
18-23 ต.ค. 60
19-24 ต.ค. 60
23-28 ต.ค. 60
25-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
31,999
31,999
30,999
30,999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - เตหะราน(อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ Assumption Church - สแปร์โร่ฮิลล์ - เตหะราน (อิหร่าน) - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 11:05

ZGSQ02 รัสเซีย AMAZING 8 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 46,999 (SQ)

3 Saint Petersburg
รหัสทัวร์: ZGSQ02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 46,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-26 พ.ย. 60
04-10 ธ.ค. 60
06-12 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 46,999
48,999
48,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์ - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน - ห้างกุม - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์ - สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:18

SLGRS04 รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 45,555 (KC)

3 Giant Cannon
รหัสทัวร์: SLGRS04
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 45,555
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-25 ต.ค. 60
10-15 พ.ย. 60
21-26 พ.ย. 60
24-29 พ.ย. 60
01-06 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 48,555
48,555
48,555
48,555
48,555
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ-อัลมาตี-สแปร่โร่ฮิลล์-รถไฟใต้ดิน-วิหารเซนต์ซาเวียร์-จตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้าGUM-พระราชวังเครมลิน-รถไฟด่วนMega Polis Express-เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ–มหาวิหารเซนต์ไอแซค–พระราชวังฤดูหนาวHermitage-เซ็นปีเตอร์เบิร์ก-อัลมาตี-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 11:05

ZGSQ02 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก AMAZING 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 46,999 (SQ)

  Feature
รหัสทัวร์: ZGSQ02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 46,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 26 พฤศจิกายน 2560
04 – 10 ธันวาคม 2560
06 – 12 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม – 02 มกราคม 60
ราคาทัวร์: 46,999
48,999
48,999
55,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์ รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน - ห้างกุม มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์ สิงคโปร์ – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:18

SLGS01 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค60 เริ่มต้น 32,555 (QR)

111โบสถ์เซนต์บาซิล
รหัสทัวร์: SLGS01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 32,555
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 ต.ค. 60- 24 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60- 31 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 33,555
32,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)- โดฮา มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-จัตุรัสแดง- วิหารเซนต์บาซิล ซากอร์ส- สแปร์โร่ฮิลล์ วิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัต โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:19

ZGTG01 รัสเซีย ล่องเรือแม่นํ้ามอสโคว์ DIRECT 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 36,900 (TG)

  Feature
รหัสทัวร์: ZGTG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 36,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 พฤศจิกายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 2560
15 – 19 พฤศจิกายน 2560
22 – 26 พฤศจิกายน 2560
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 60
04 – 08 ธันวาคม 2560
06 – 10 ธันวาคม 2560
11 – 15 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET - CIRCUS  เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 18 September 2017 11:32

SLGS02 รัสเซีย ST.PETERSBURG แสงเหนือ 7 วัน 4 คืน เดือน พย.-ธค60 เริ่มต้น 54,999 (KC)

111มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
รหัสทัวร์: SLGS02
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 54,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 พ.ย. 60- 10 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60- 17 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60- 24 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60- 01 ธ.ค. 60
04 ธ.ค. 60- 10 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 54,999
54,999
56,999
59,999
62,999
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-อัลมาตี พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว-วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค มูร์มันสค์-หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ SnowVillage -ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ -  เมืองมูร์มันสค์- ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน-โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล -จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม- รถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต มอสโคว์ - อัสตานา

Last Updated on Friday, 06 October 2017 09:21

ZGTG02 รัสเซีย มอสโคว์ AURORA 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 67,900 (TG)

111สุนัขลากเลื่อน
รหัสทัวร์: ZGTG02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 67,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 – 22 ธันวาคม 2561
22 – 28 มกราคม 2561
24 – 30 มกราคม 2561
29 มกราคม–04 กุมภา 61
03 – 09 กุมภาพันธ์ 2561
05 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 67,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ –  สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์ สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE - สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 21 September 2017 14:32

SLGS08 รัสเซีย AURORA HUNTพิชิตแสงเหนือ 8 วัน 5 คืน เดือน พย.-มค61 เริ่มต้น 49,888 (W5)

111พระราชวังแคทเธอรีน
รหัสทัวร์: SLGS08
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 49,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 พ.ย. 60- 13 พ.ย. 60
08 พ.ย. 60- 15 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60- 20 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60- 22 พ.ย. 60
20 พ.ย. 60- 27 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60- 29 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60- 04 ธ.ค. 60
29 พ.ย. 60- 06 ธ.ค. 60
04 ธ.ค. 60- 11 ธ.ค. 60
06 ธ.ค. 60- 13 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60- 18 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60- 20 ธ.ค. 60
18 ธ.ค. 60- 25 ธ.ค. 60
20 ธ.ค. 60- 27 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61
27 ธ.ค. 60- 03 ม.ค. 61
08 ม.ค. 61- 15 ม.ค. 61
10 ม.ค. 61- 17 ม.ค. 61
15 ม.ค. 61- 22 ม.ค. 61
17 ม.ค. 61- 24 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61- 29 ม.ค. 61
24 ม.ค. 61- 31 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 49,888
49,888
52,888
52,888
52,888
52,888
52,888
52,888
59,888
59,888
55,888
55,888
55,888
58,888
58,888
65,888
55,888
55,888
55,888
55,888
55,888
55,888
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-เตหะราน(อิหร่าน) เตหะราน(อิหร่าน) -มอสโคว์ -จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม พระราชวังเครมลิน -พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต มอสโคว์-มูร์มันสค์-อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง- หมู่บ้านซามิ- ตามล่าหาแสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง- อนุสาวรีย์อโลชา - มอสโคว์ -เรือตัดน้ำแข็ง -สถานีรถไฟใต้ดิน -ถนนอารบัต มอสโคว์ - เตหะราน สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 09:19

ZGTG03 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก HILIGHT 7 วัน 5 คืน เดือน กย.60 ราคา 56,900 (TG)

1 มหาวิหารเซนต์ไอแซค
รหัสทัวร์: ZGTG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 56,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 10 พฤศจิกายน 60
ราคาทัวร์: 56,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มอสโคว์(รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต - CIRCUS - เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 11:06

ZGEY01 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ABSOLUTE 8 วัน 5 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 49,999 (EY)

111พระราชวังเครมลิน
รหัสทัวร์: ZGEY01
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-28 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
04 – 11 พฤศจิกายน 60
10 – 17 พฤศจิกายน 60
11 – 18 พฤศจิกายน 60
20 – 27 พฤศจิกายน 60
26 พ.ย. –03 ธ.ค. 60
04 – 11 ธันวาคม 2560
05 – 12 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 53,999
51,999
49,999
49,999
49,999
49,999
51,999
53,999
53,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต - สนามบินมอสโคว์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:17

ZGTG05 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก WONDERFUL 6 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่่มต้น 49,900 (TG)

56a58891f6fb4dae204ff24a
รหัสทัวร์: ZGTG05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 26 กันยายน 2560
28กันยายน-03ตุลาคม 60
09 – 14 พฤศจิกายน 60
16 – 21 พฤศจิกายน 60
23 – 28 พฤศจิกายน 60
30พฤศจิกา-05 ธันวาคม 60
14 – 19 ธันวาคม 2560
21 – 26 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
51,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์ มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 18 September 2017 11:38

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions