• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOTG91 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส Beautiful 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.- มิ.ย.61.ราคา 39,900 (TG)

111พระราชวังเครมลิน
รหัสทัวร์: BOTG91
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-13 พฤษภาคม
23-27 พฤษภาคม
30-3 มิถุนายน
6-10 มิถุนายน
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำMoskva
มอสโคว์–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม–อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต
มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–โบสถ์โฮลีทรินิตี้–โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET–ชมโชว์ละครสัต
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 16 January 2018 10:53

ZGDME03 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก WONDERFUL 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.61 ราคา 58,900 (TG)

111พระราชวังเครมลิน
รหัสทัวร์: ZGDME03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 58,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 17 เมษายน 2561
14 – 19 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 58,900
58,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:28

SLG09 โปรรัสเซีย หนาวมาก มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 27,999 (W5)

111พระราชวังแคทเธอรีน
รหัสทัวร์: SLG09
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 27,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 ก.พ. 61- 19 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61- 26 ก.พ. 61
ราคาทัวร์: 29,999
28,999
หมายเหตุ วันวาเลนไทน์
-

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)- เตหะราน(อิหร่าน) เตหะราน(อิหร่าน) -มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน-โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล-จัตุรัสแดง- วิหารเซนต์บาซิล ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญAssumption Church- สแปร์โร่ฮิลล์ เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:38

ZGDME06 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ABSOLUTE 8 วัน 5 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 46,999 (EY)

111โบสถ์เซนต์บาซิล
รหัสทัวร์: ZGDME06
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 46,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
25 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
07 – 14 มีนาคม 2561
11 – 18 มีนาคม 2561
14 – 21 มีนาคม 2561
18 – 25 มีนาคม 2561
14 – 21 เมษายน 2561
22 – 29 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
49,999
49,999
49,999
49,999
59,999
49,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-

กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต
สนามบินมอสโคว์ กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:41

SMRS01 คูลลิ่ง รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค61 เริ่มต้น 29,999 (QR)

111โบสถ์เซนต์บาซิล
รหัสทัวร์: SMRS01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 ก.พ. 61- 07 ก.พ. 61
09 ก.พ. 61- 14 ก.พ. 61
17 ก.พ. 61- 22 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61- 28 ก.พ. 61
02 มี.ค. 61- 07 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61- 28 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 30,999
29,999
29,999
30,999
30,999
30,999
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)- โดฮา โดฮา-มอสโคว์- ตลาดอิสมายลอฟ - สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน-โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล-ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดินซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ-โบสถ์ทรินิตี้-สแปร์โร่ฮิลล์ - ตลาดอิสมายลอฟกี้ วิหารเซนต์ซาเวียร์-โดฮา โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:26

ZGDME07 มอสโคว์ ซากอร์ส เยรูซาเล็ม UNSEEN 8 วัน 5 คืน เดือน กพ.-พค.61 เริ่มต้น 39,999 (SQ)

111โบสถ์เซนต์บาซิล
รหัสทัวร์: ZGDME07
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
04 – 11 มีนาคม 2561
04 – 11 เมษายน 2561
11 – 18 เมษายน 2561
29 เม.ย. – 06 พ.ค. 2561
27 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
44,999
44,999
41,999
41,999
หมายเหตุ -
-
-
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – เซนต์ซาเวียร์ – อารบัต
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล
มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์)
เนินเขาสแปร์โรว์ – NOVODEVICHY CONVENT – พิพิธถัณฑ์อวกาศ – ห้าง Vegus
สนามบินมอสโคว์ กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:37

SMRU620 ทัวร์รัสเซีย Check in รัสเซีย หน้าหนาว 6 วัน 4 คืน เดือน มค-มีค61 เริ่มต้น 45,927 (KC)

111พระราชวังแคทเธอรีน
รหัสทัวร์: SMRU620
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 45,927
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61
24 ก.พ. 61 - 01 มี.ค. 61
28 ก.พ. 61 - 05 มี.ค. 61
03 มี.ค. 61 - 08 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61 - 12 มี.ค. 61
10 มี.ค. 61 - 15 มี.ค. 61
17 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 45,927
45,927
45,927
48,555
48,555
48,555
48,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
ไซบีเรียน ฮัสกี้ปาร์ค - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า GUM
พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว
เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี
อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 16 February 2018 10:35

ZGDME08 มอสโคว์ ซากอร์ส SHOCK PRICE 6 วัน 3 คืน เดือน มค-กพ.61 ราคา 29,999 (QR)

111พระราชวังเครมลิน
รหัสทัวร์: ZGDME08
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 08 กุมภาพันธ์ 2561
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน
มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
โดฮา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:38

SMRU621 ทัวร์รัสเซีย Check in รัสเซีย ใบไม้ผลิ 6 วัน 4 คืน เดือน มีค-มิย61 เริ่มต้น 48,555 (KC)

111มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
รหัสทัวร์: SMRU621
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 48,555
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 มี.ค. 61 - 05 เม.ย. 61
07 เม.ย. 61 - 12 เม.ย. 61
08 เม.ย. 61 - 13 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 03 พ.ค. 61
05 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61
09 มิ.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 48,555
49,555
50,555
55,555
55,555
48,555
48,555
48,555
48,555
48,555
48,555
หมายเหตุ -
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
วันแรงงาน
-
-
-
-

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า GUM
พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว
เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี
อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 16 February 2018 10:40

ZGDME08 รัสเซีย SHOCK PRICE 6 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 เริ่มต้น 29,999 (QR)

111โบสถ์เซนต์บาซิล
รหัสทัวร์: ZGDME08
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 08 กุมภาพันธ์ 2561
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล   โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์)มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์ โดฮา – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:26

SMRU646 ทัวร์รัสเซีย MOSCOW ตามล่าหาแสงเหนือ Season 2 7 วัน 5 คืน เดือน มค-มีค61 เริ่ม53,927 (KC)

111มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
รหัสทัวร์: SMRU646
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 53,927
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 ก.พ. 61- 25 ก.พ. 61
27 ก.พ. 61- 05 มี.ค. 61
05 มี.ค. 61- 11 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 53,927
53,927
53,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-อัลมาตี-มอสโคว์
พระราชวังเครมลิน -จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม
มอสโคว์-มูร์มันสค์-หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ
อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง- มอสโคว์ -เรือตัดน้ำแข็ง -สถานีรถไฟใต้ดิน -ถนนอารบัต
มอสโคว์ - อัลมาตี
อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 16 February 2018 10:47

ZGDME09 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก WONDER 8 วัน 5 คืน เดือน กพ.-เมย.61 เริ่มต้น 43,999 (QR)

1
รหัสทัวร์: ZGDME09
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 43,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
24 ก.พ.–03 มี.ค. 2561
27ก.พ.–06 มี.ค. 2561
03 – 10 มีนาคม 2561
06 – 13 มีนาคม 2561
10 – 17 มีนาคม 2561
13 – 20 มีนาคม 2561
20 – 27 มีนาคม 2561
27 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561

31 มี.ค. – 07 เม.ย. 2561
03 – 10 เมษายน 2561
10 – 17 เมษายน 2561
11 – 18 เมษายน 2561
12 – 19 เมษายน 2561
14 – 21 เมษายน 2561
21 – 28 เมษายน 2561
24 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 43,999
43,999
43,999
46,999
46,999
46,999
46,999
46,999
46,999
46,999
49,999
55,999
55,999
55,999
55,999
49,999
49,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – ชมการแสดงละครสัตว์
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ –VEGUS MEGA STORE – สนามบินมอสโคว์
โดฮา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:40

SMRU671 ทัวร์รัสเซีย Russia Spring Moscow Zagors 6 วัน 3 คืน เดือนเมษายน61 เริ่มต้น 33,927 (QR)

111โบสถ์เซนต์บาซิล
รหัสทัวร์: SMRU671
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 33,927
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 39,927
33,927
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
โดฮา - มอสโคว์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ตลาดอิสมายลอฟกี้
ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์
พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน
วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - โดฮา
โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 16 February 2018 10:50

ZGDME12 รัสเซีย แสงเหนือ AURORA 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.61 ราคา 65,900 (TG)

1 มหาวิหารเซนต์ไอแซค
รหัสทัวร์: ZGDME12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 65,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
14 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
17 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
19 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 65,900
65,900
65,900
65,900
65,900
65,900
หมายเหตุ -
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว –
เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์
สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VEGUS MEGA STORE - สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:42

SMRU716 ทัวร์รัสเซีย ROMANCE IN RUSSIA 6 วัน 3 คืน เดือนเมย-พค61 เเริ่มต้น 29,927 (W5)

111
รหัสทัวร์: SMRU716
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 29,927
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
02 พ.ค. 61 - 07 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,927
29,927
29,927
29,927
29,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต
พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน
เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 16 February 2018 10:53

ZGTG02 รัสเซีย มอสโคว์ AURORA 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 67,900 (TG)

111สุนัขลากเลื่อน
รหัสทัวร์: ZGTG02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 67,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 09 กุมภาพันธ์ 2561
05 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 69,900
69,900
69,900
69,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ –  สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์ สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE - สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:28

ZGDME02 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก HILIGHT 7 วัน 5 คืน เดือน กพ.-เมย.61 เริ่มต้น 54,900 (TG)

111aurora Russia
รหัสทัวร์: ZGDME02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 54,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 09 กุมภาพันธ์ 2561
05 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 15 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 54,900
54,900
54,900
54,900
67,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - CIRCUS
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 19 January 2018 16:10

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions