• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SLGS08 รัสเซีย AURORA HUNTพิชิตแสงเหนือ 8 วัน 5 คืน เดือน พย.-มค61 เริ่มต้น 49,888 (W5)

111พระราชวังแคทเธอรีน
รหัสทัวร์: SLGS08
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 49,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 ธ.ค. 60- 11 ธ.ค. 60
06 ธ.ค. 60- 13 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60- 18 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60- 20 ธ.ค. 60
18 ธ.ค. 60- 25 ธ.ค. 60
20 ธ.ค. 60- 27 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61
27 ธ.ค. 60- 03 ม.ค. 61
08 ม.ค. 61- 15 ม.ค. 61
10 ม.ค. 61- 17 ม.ค. 61
15 ม.ค. 61- 22 ม.ค. 61
17 ม.ค. 61- 24 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61- 29 ม.ค. 61
24 ม.ค. 61- 31 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 59,888
59,888
55,888
55,888
55,888
58,888
58,888
65,888
55,888
55,888
55,888
55,888
55,888
55,888
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-เตหะราน(อิหร่าน) เตหะราน(อิหร่าน) -มอสโคว์ -จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม พระราชวังเครมลิน -พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต มอสโคว์-มูร์มันสค์-อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง- หมู่บ้านซามิ- ตามล่าหาแสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง- อนุสาวรีย์อโลชา - มอสโคว์ -เรือตัดน้ำแข็ง -สถานีรถไฟใต้ดิน -ถนนอารบัต มอสโคว์ - เตหะราน สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:53

ZGTG02 รัสเซีย มอสโคว์ AURORA 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 67,900 (TG)

111สุนัขลากเลื่อน
รหัสทัวร์: ZGTG02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 67,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 – 22 ธันวาคม 2561
22 – 28 มกราคม 2561
24 – 30 มกราคม 2561
29 มกราคม–04 กุมภา 61
03 – 09 กุมภาพันธ์ 2561
05 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 67,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ –  สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์ สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE - สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 21 September 2017 14:32

ZGQR01 รัสเซีย ซากอร์ส SHOCK PRICE 6 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค..60 เริ่มต้น 29,999 (QR)

3 Red Square
รหัสทัวร์: ZGQR01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 ธันวาคม 2560
06 – 11 ธันวาคม 2560
08 – 13 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
29ธ.ค. – 03 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 33,999
33,999
33,999
36,999
36,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET - มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:54

ZGTG04 รัสเซีย มอสโคว์ INSIDE 6 วัน 4 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 39,900 (TG)

1
รหัสทัวร์: ZGTG04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 19 ธันวาคม 2560
21 – 26 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง– ถนนอารบัตซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – CIRCUS  โบสถ์เซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – VEGUS MEGA STORE – สนามบินมอสโคว์  สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:54

ZGSQ02 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก AMAZING 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 46,999 (SQ)

  Feature
รหัสทัวร์: ZGSQ02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 46,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 10 ธันวาคม 2560
06 – 12 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม – 02 มกราคม 60
ราคาทัวร์: 48,999
48,999
55,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์ รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน - ห้างกุม มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์ สิงคโปร์ – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:55

ZGTG05 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก WONDERFUL 6 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่่มต้น 49,900 (TG)

56a58891f6fb4dae204ff24a
รหัสทัวร์: ZGTG05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 19 ธันวาคม 2560
21 – 26 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์ มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:54

ZGTG01 รัสเซีย ล่องเรือแม่นํ้ามอสโคว์ DIRECT 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 36,900 (TG)

  Feature
รหัสทัวร์: ZGTG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 36,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 ธันวาคม 2560
06 – 10 ธันวาคม 2560
11 – 15 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET - CIRCUS  เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:44

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

WDU01

 

 

WDU02

 

WDU03

 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions