• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

PLR01 รัสเซีย เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก WHITE NIGHT 8 วัน 6 คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 55,999 (KC)

111มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
รหัสทัวร์: PLR01
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 55,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-17 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 7 ก.ย. 60
07-14 ก.ย. 60
14-21 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 5 ต.ค. 60
05-12 ต.ค. 60
12-19 ต.ค. 60
19-26 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 60,999
59,999
59,999
59,999
55,999
55,999
57,999
57,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ – มอสโคว์-มอสโคว์ - METRO – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – มหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต- มอสโคว์ – IZMAILOVSKY MARKET – อาร์เมอรี่แชมเบอร์ – โบสอัสสัมชัญ – พระราชวังเครมลิน - มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว – โบสถ์หยาดเลือด - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -อัลมาตี้ - แอตตาน่า- กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:16

ZGEY01 รัสเซีย มอสโคว์ ABSOLUTE 8 วัน 5 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.60 เริ่มต้น 49,999 (EY)

111พระราชวังเครมลิน
รหัสทัวร์: ZGEY01
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-19 ส.ค. 60
19-26 ส.ค. 60
02-09 ก.ย. 60
23-30 ก.ย. 60
30 ก.ย.- 7 ต.ค. 60
07-14 ต.ค. 60
14-21 ต.ค. 60
17-24 ต.ค. 60
21-28 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 51,999
49,999
49,999
49,999
49,999
51,999
51,999
53,999
53,999
51,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต - สนามบินมอสโคว์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:16

PLV02 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก LOVE SPRING 8 วัน 6 คืน วันที่ 21-28 กย.60 ราคา 59,999 (KC)

111พระราชวังแคทเธอรีน
รหัสทัวร์: PLV02
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 59,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-28 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 55,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ – มอสโคว์ - METRO – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – มหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต - มอสโคว์ - IZMAILOVSKY MARKET - อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - Bronze horseman - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว – โบสถ์หยาดเลือด - แอสตาน่า - แอสตาน่า (TSE) - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 21 June 2017 15:44

ZGQR01 รัสเซีย RUSSIA SHOCK PRICE 6 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ก.ย.60 เริ่มต้น 29,999 (QR)

3 Red Square
รหัสทัวร์: ZGQR01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-19 ส.ค. 60
05-10 ก.ย. 60
12-17 ก.ย. 60
19-24 ก.ย. 60
26 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET - มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:17

SLGRS03 รัสเซีย มอสโคว์ Beautiful Autumn 6 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 27,999 (W5)

1
รหัสทัวร์: SLGRS03
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 27,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-07 ก.ย. 60
06-11 ก.ย. 60
08-13 ก.ย. 60
09-14 ก.ย. 60
11-16 ก.ย. 60
14-19 ก.ย. 60
15-20 ก.ย. 60
18-23 ก.ย. 60
21-26 ก.ย. 60
22-27 ก.ย. 60
25-30 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
29 ก.ย.- 4 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 5 ต.ค. 60
04-09 ต.ค. 60
05-10 ต.ค. 60
09-14 ต.ค. 60
11-16 ต.ค. 60
16-17 ต.ค. 60
18-23 ต.ค. 60
19-24 ต.ค. 60
23-28 ต.ค. 60
25-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
30,999
30,999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - เตหะราน(อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ Assumption Church - สแปร์โร่ฮิลล์ - เตหะราน (อิหร่าน) - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 13:58

ZGSQ02 รัสเซีย AMAZING 8 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 46,999 (SQ)

3 Saint Petersburg
รหัสทัวร์: ZGSQ02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 46,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
11-17 ก.ย. 60
09-15 ต.ค. 60
20-26 พ.ย. 60
04-10 ธ.ค. 60
06-12 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 46,999
46,999
48,999
46,999
48,999
48,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์ - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน - ห้างกุม - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์ - สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 10:06

SLGRS04 รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 45,555 (KC)

3 Giant Cannon
รหัสทัวร์: SLGRS04
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 45,555
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 ส.ค. 60
26-31 ส.ค. 60
09-14 ก.ย. 60
23-28 ก.ย. 60
06-10 ต.ค. 60
20-25 ต.ค. 60
10-15 พ.ย. 60
21-26 พ.ย. 60
24-29 พ.ย. 60
01-06 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 49,555
45,555
47,555
47,555
48,555
48,555
48,555
48,555
48,555
48,555
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ-อัลมาตี-สแปร่โร่ฮิลล์-รถไฟใต้ดิน-วิหารเซนต์ซาเวียร์-จตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้าGUM-พระราชวังเครมลิน-รถไฟด่วนMega Polis Express-เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ–มหาวิหารเซนต์ไอแซค–พระราชวังฤดูหนาวHermitage-เซ็นปีเตอร์เบิร์ก-อัลมาตี-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 01 August 2017 14:51

ZGTG03 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก HILIGHT 7 วัน 5 คืน เดือน กย.60 ราคา 56,900 (TG)

1 มหาวิหารเซนต์ไอแซค
รหัสทัวร์: ZGTG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 56,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-15 ก.ย. 60
13-19 ก.ย. 60
16-22 ก.ย. 60
20-26 ก.ย. 60
25 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 56,900
56,900
56,900
56,900
56,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มอสโคว์(รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต - CIRCUS - เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 14 July 2017 12:49

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions