• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

CUM01 พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน BOUTIQUE 3วัน 2คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 13,900 (PG)

Upload574
รหัสทัวร์: CUM01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 ธ.ค. 60
03 – 05 ธ.ค. 60
08 – 10 ธ.ค. 60
09 – 11 ธ.ค. 60
14 – 16 ธ.ค. 60
15 – 17 ธ.ค. 60
22 – 24 ธ.ค. 60
23 – 25 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,900
19,900
19,900
19,900
13,900
13,900
13,900
13,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต  – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ –   เจดีย์ชเวดากอง พระตาหวาน - เมืองบะโค-เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง- วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น–  พระนอนชเวตาเลียว–พระไฝเลื่อน – พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระหินอ่อน–ช้างเผือก - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:11

MMR031 พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ 2 วัน 1 คืน เดือน มค.-เมย.61 เริ่มต้น 6,900 (FD)

1111
รหัสทัวร์: MMR031
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 6,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 ม.ค.61-7 ม.ค.61
13 ม.ค.61-14 ม.ค.61
19 ม.ค.61-20 ม.ค.61
26 ม.ค.61-27 ม.ค.61
3 ก.พ.61-4 ก.พ.61
10 ก.พ.61-11 ก.พ.61
17 ก.พ.61-18 ก.พ.61
24 ก.พ.61-25 ก.พ.61
1 มี.ค.61-2 มี.ค.61
3 มี.ค.61-4 มี.ค.61
9 มี.ค.61-10 มี.ค.61
17 มี.ค.61-18 มี.ค.61
23 มี.ค.61-24 มี.ค.61
31 มี.ค.61-1 เม.ย.61
27 เม.ย.61-28 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
6,900
7,900
6,900
7,900
7,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 10 November 2017 14:32

MMR02DDSL พม่า ไหว้พระดัง ไปเช้า-เย็นกลับ 1 วัน เดือน พ.ย.60.-มีค.61.ราคา 4,999 (DD,SL)

11
รหัสทัวร์: MMR02DDSL
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: ไปเช้า-เย็นกลับ
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 4,999
-
ไม่มีบริการอาหาร
วันที่เดินทาง: 14 , 18 , 25 , 28 ธค. 60
4 , 8 , 15 , 18 , 22 ,29 มค. 61
5,8,12,19,22,26 ก.พ. 61
5 , 8 , 12 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 4,999
4,999
4,999
4,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ  

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:13

MMR031 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 11,900 (PG)

11
รหัสทัวร์: MMR031
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 ม.ค.61-21 ม.ค.61
2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
16 ก.พ.61-18 ก.พ.61
1 มี.ค.61-3 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
30 มี.ค.61-1 เม.ย.61
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61
27 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
12,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 December 2017 13:29

ZGRGN03 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี SHINING IN MYANMAR 3 วัน 2 คืน เดือน พย-ธ.ค.60 เริ่มต้น 12,888 (SL)

Upload574
รหัสทัวร์: ZGRGN03
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 03 ธันวาคม 2560
09 - 11 ธันวาคม 2560
22 - 24 ธันวาคม 2560
29 - 31 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 13,888
14,888
12,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม –พระเจดีย์เยเลพญา–พระเจดีย์โบตะทาวน์–เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:14

MMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 12,900 (DD)

1เมี่ยนม่า
รหัสทัวร์: MMR04
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ธ.ค.60-3 ธ.ค.60
2 ธ.ค.60-4 ธ.ค.60
8 ธ.ค.60-10 ธ.ค.60
9 ธ.ค.60-11 ธ.ค.60
15 ธ.ค.60-17 ธ.ค.60
16 ธ.ค.60-18 ธ.ค.60
22 ธ.ค.60-24 ธ.ค.60
23 ธ.ค.60-25 ธ.ค.60
29 ธ.ค.60 - 31 ธ.ค.60
30 ธ.ค.60-1 ม.ค.61
31 ธ.ค.60-2 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
14,900
14,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
16,900
17,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:12

GOM01 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 10,900 (PG)

3 Yangon
รหัสทัวร์: GOM01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 ธ.ค. 60
02-04 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
09-11 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
22-24 ธ.ค. 60
23-25 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:15

MMR04DD พม่า ย่างกุ้ง หงสาสิเรียม เทพทันใจ พัก 4 ดาว 3วัน 2 คืน เดือน ต.ค.-มี.ค.60 เริ่มต้น 12,900 (DD)

111พม่า
รหัสทัวร์: MMR04DD
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ธ.ค.60-3 ธ.ค.60
2 ธ.ค.60-4 ธ.ค.60
8 ธ.ค.60-10 ธ.ค.60
9 ธ.ค.60-11 ธ.ค.60
15 ธ.ค.60-17 ธ.ค.60
16 ธ.ค.60-18 ธ.ค.60
22 ธ.ค.60-24 ธ.ค.60
23 ธ.ค.60-25 ธ.ค.60
29 ธ.ค.60-31 ธ.ค.60
30 ธ.ค.60-1 ม.ค.61
31 ธ.ค.60-2 ม.ค.61
5 ม.ค.61-7 ม.ค.61
6 ม.ค.61-8 ม.ค.61
12 ม.ค.61-14 ม.ค.61
13 ม.ค.61-15 ม.ค.61
19 ม.ค.61-21 ม.ค.61
20 ม.ค.61-22 ม.ค.61
26 ม.ค.61-28 ม.ค.61
27 ม.ค.61-29 ม.ค.61
2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
3 ก.พ.61-5 ก.พ.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
10 ก.พ.61-12 ก.พ.61
16 ก.พ.61-18 ก.พ.61
17 ก.พ.61-19 ก.พ.61
23 ก.พ.61-25 ก.พ.61
24 ก.พ.61-26 ก.พ.61
2 มี.ค.61-4 มี.ค.61
3 มี.ค.61-5 มี.ค.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
10 มี.ค.61-12 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
17 มี.ค.61-19 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
13,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
15,900
16,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:13

MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค-ธ.ค.60 เริ่ม 9,999 (DD)

1
รหัสทัวร์: MMR001
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 3 ธ.ค.60
2 - 4 ธ.ค.60
8 - 10 ธ.ค.60
9 - 11 ธ.ค.60
15 - 17 ธ.ค.60
16 - 18 ธ.ค.60
22 - 24 ธ.ค.60
23 - 25 ธ.ค.60
29 - 31 ธ.ค.60
31 - 1 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 10,900
11,900
11,900
12,900
10,900
10,900
10,900
10,900
12,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต- สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ
วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:16

MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน สค.-ธ.ค.60 ราคา 18,900 (FD)

3 Ananda Temple
รหัสทัวร์: MMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 22,900
21,900
19,900
20,900
22,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด-พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:14

MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค-มี.ค.61 เริ่ม 10,900 (DD)

11
รหัสทัวร์: MMR001
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 ม.ค.61-7 ม.ค.61
6 ม.ค.61-8 ม.ค.61
12 ม.ค.61-14 ม.ค.61
13 ม.ค.61-15 ม.ค.61
19 ม.ค.61-21 ม.ค.61
20 ม.ค.61-22 ม.ค.61
26 ม.ค.61-28 ม.ค.61
27 ม.ค.61-29 ม.ค.61
2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
3 ก.พ.61-5 ก.พ.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
10 ก.พ.61-12 ก.พ.61
16 ก.พ.61-18 ก.พ.61
17 ก.พ.61-19 ก.พ.61
23 ก.พ.61-25 ก.พ.61
24 ก.พ.61-26 ก.พ.61
2 มี.ค.61-4 มี.ค.61
3 มี.ค.61-5 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต- สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ
วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 December 2017 13:07

MMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 14,900 (FD)

3 เจดีย์มิงกุน พม่า
รหัสทัวร์: MMR051
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,900
16,900
14,900
15,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:14

MMR002 พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ อินแขวน 4 วัน 3 คืน 4 ดาว เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 14,900 (SL)

3 เจดีย์กลางน้ำ พม่า
รหัสทัวร์: MMR002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 ม.ค.61-14 ม.ค.61
25 ม.ค.61-28 ม.ค.61
1 ก.พ.61-4 ก.พ.61
15 ก.พ.61-18 ก.พ.61
1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
15 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
15,900
16,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 December 2017 13:26

MMR052 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 12,900 (FD)

1
รหัสทัวร์: MMR052
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 3 ธ.ค.60
3 - 5 ธ.ค.60
8 - 10 ธ.ค.60
9 - 11 ธ.ค.60
15 - 17 ธ.ค.60
22 - 24 ธ.ค.60
29 - 31 ธ.ค.60
30 - 1 ม.ค.61
31 - 2 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
15,900
15,900
15,900
12,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบตองตามัน-เจดีย์หยก-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:15

MMR012 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน เดือน ต.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 10,900 (DD).

1myanmar
รหัสทัวร์: MMR012
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 3 ธ.ค.60
2 - 4 ธ.ค.60
8 - 10 ธ.ค.60
9 - 11 ธ.ค.60
15 - 17 ธ.ค.60
16 - 18 ธ.ค.60
22 - 24 ธ.ค.60
23 - 25 ธ.ค.60
29 - 31 ธ.ค.60
31 - 1 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
12,900
12,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
13,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:16

MMR061FD มัณฑะเลย์ อินเล อินเลิฟ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.-ธค.60 เริ่มต้น 18,900 (FD)

1myanmar
รหัสทัวร์: MMR061FD
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 3 ธ.ค.60
3 - 5 ธ.ค.60
8 - 10 ธ.ค.60
9 - 11 ธ.ค.60
15 - 17 ธ.ค.60
22 - 24 ธ.ค.60
29 - 31 ธ.ค.60
30 - 1 ม.ค.61
31 - 2 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 19,900
21,900
21,900
21,900
19,900
21,900
21,900
21,900
21,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง เฮโฮ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:17

MMR01SL พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61. ราคา 7,900 (SL)

1
รหัสทัวร์: MMR01SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 ธ.ค.60-21 ธ.ค.60
26 ธ.ค.60-27 ธ.ค.60
3 ม.ค.61-4 ม.ค.61
10 ม.ค.61-11 ม.ค.61
16 ม.ค.61-17 ม.ค.61
24 ม.ค.61-25 ม.ค.61
31 ม.ค.61-1 ก.พ.61
6 ก.พ.61-7 ก.พ.61
14 ก.พ.61-15 ก.พ.61
20 ก.พ.61-21 ก.พ.61
27 ก.พ.61-28 ก.พ.61
6 มี.ค.61-7 มี.ค.61
14 มี.ค.61-15 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:17

MMR08 พม่า หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค61 เริ่มต้น 23,900 (8M)

1myanmar
รหัสทัวร์: MMR08
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 5 ธ.ค.60
9 - 13 ธ.ค.60
21 - 25 ธ.ค.60
29 - 2 ม.ค.61
30 - 3 ม.ค.61
11 - 15 ม.ค.61
25 - 29 ม.ค.61
8 - 12 ก.พ.61
22 - 26 ก.พ.61
1 - 5 มี.ค.61
29 - 2 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 26,900
25,900
24,900
26,900
26,900
23,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:18

MMR01SL พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน เดือน ม.ค.60-มี.ค.61. ราคา 7,900 (SL)

123
รหัสทัวร์: MMR01SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 ม.ค.61-4 ม.ค.61
10 ม.ค.61-11 ม.ค.61
16 ม.ค.61-17 ม.ค.61
24 ม.ค.61-25 ม.ค.61
31 ม.ค.61-1 ก.พ.61
6 ก.พ.61-7 ก.พ.61
14 ก.พ.61-15 ก.พ.61
20 ก.พ.61-21 ก.พ. 61
27 ก.พ.61-28 ก.พ.61
6 มี.ค.61-7 มี.ค.61
14 มี.ค.61-15 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 December 2017 13:11

WSMDL1 มัณฑะเลย์ อมรปุระ LovE 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.60.-มี.ค.61 ราคา 9,999 (8M)

123
รหัสทัวร์: WSMDL1
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-18 ธ.ค. 60
6-8, 13-15 ม.ค.
20-22, 27-29 ม.ค.
3-5, 10-12 ก.พ.
17-19, 24-26 ก.พ.
3-5, 10-12 มี.ค.
17-19, 24-26 มี.ค.
2-4, 4-6 ธ. ค.
9-11, 23-25 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานอูเบียน มิงกุน-ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน-พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดชเวนันตอ-วัดกุโสดอ-มัณฑะเลย์ฮิลล์ วัดพระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 11 December 2017 11:15

MMR02 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 4 วัน 3 คืน 4 ดาว เดือน ม.ค.-มี.ค.61.เริ่มต้น 13,900 (SL)

รหัสทัวร์: MMR02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 ม.ค.61-14 ม.ค.61
25 ม.ค.61-28 ม.ค.61
1 ก.พ.61-4 ก.พ.61
15 ก.พ.61-18 ก.พ.61
1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
15 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
14,900
15,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา หงสาวดี-พระสุพรรณกัลยา-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 11 December 2017 13:16

ZGRGN02 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,888 (FD)

3 Yangon
รหัสทัวร์: ZGRGN02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 ธันวาคม 2560
02 – 04 ธันวาคม 2560
03 – 05 ธันวาคม 2560
08 – 10 ธันวาคม 2560
09 – 11 ธันวาคม 2560
10 – 12 ธันวาคม 2560
14 – 16 ธันวาคม 2560
16 – 18 ธันวาคม 2560
17 – 19 ธันวาคม 2560
21 – 23 ธันวาคม 2560
22 – 24 ธันวาคม 2560
23 – 25 ธันวาคม 2560
24 – 26 ธันวาคม 2560
28 – 30 ธันวาคม 2560
29 – 31 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
11,888
11,888
11,888
11,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:19

MMR021 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2คืน เดือน ก.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,900 (PG)

3 พระนอนชเวตาเลียว
รหัสทัวร์: MMR021
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 ธ.ค. 60
02-04 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
09-11 ธ.ค. 60
10-12 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
22-24 ธ.ค. 60
23-25 ธ.ค. 60
29-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 13:18

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

WDU01

 

 

WDU02

 

WDU03

 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions