• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

CUM02 พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน BOUTIQUE 3วัน 2คืน เดือน พ.ค.60 เริ่มต้น 12,900 (PG)

123
รหัสทัวร์: CUM02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
08-10 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
13,900
12,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง – พระตาหวาน-ตลาดสก๊อต – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ –เทพกระซิบ – เจดีย์ชเวดากอง-พระหินอ่อน–ช้างเผือก–เมืองบะโค-เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น– พระนอนชเวตาเลียว–พระไฝเลื่อน – พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-วัดไจ้คะวาย -ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:20

MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-กย.60 ราคา 20,900 (PG)

111222
รหัสทัวร์: MMR05
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
07-10 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 20,900
20,900
20,900
20,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด-พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:22

GOM01 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 10,900 (PG)

3 Yangon
รหัสทัวร์: GOM01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
07-09 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
22-24 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
03-05 พ.ย. 60
04-06 พ.ย. 60
10-12 พ.ย. 60
11-13 พ.ย. 60
17-19 พ.ย. 60
18-20 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
25-27 พ.ย. 60
01-03 ธ.ค. 60
02-04 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
09-11 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
22-24 ธ.ค. 60
23-25 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
16,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
13,900
13,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:21

MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน สค.-ธ.ค.60 ราคา 18,900 (FD)

3 Ananda Temple
รหัสทัวร์: MMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
09-12 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
02-05 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
22,900
21,900
19,900
20,900
22,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด-พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 August 2017 16:38

JMM04 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน สค.-ตค.60 เริ่มต้น 8,888 (FD)

3 Shwemawdaw Pagoda
รหัสทัวร์: JMM04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
07-09 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
9,900
9,900
8,888
8,888
8,888
9,900
8,888
8,888
8,888
8,888
9,900
9,900
11,900
11,900
10,900
10,900
12,900
12,900
10,900
10,900
หมายเหตุ

ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสา-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนยิ้มหวาน - เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง - ย่างกุ้ง-สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ - เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก๊อต-วัดบารมี-สนามบิน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 16:15

MMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 14,900 (FD)

3 เจดีย์มิงกุน พม่า
รหัสทัวร์: MMR051
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
09-12 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
02-05 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,900
14,900
14,900
14,900
16,900
14,900
14,900
14,900
14,900
17,900
16,900
14,900
15,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:23

MMR012_DD พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน เดือน มีค.-กย.60 เริ่มต้น 10,900 (DD)

3 เทพทันใจ
รหัสทัวร์: MMR012
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:24

MMR052 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ก.ย.60 เริ่มต้น 13,900 (FD)

3 สะพานไม้อูเบ็ง
รหัสทัวร์: MMR052
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
08-10 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบตองตามัน-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:24

MMR021 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2คืน เดือน ก.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,900 (PG)

3 พระนอนชเวตาเลียว
รหัสทัวร์: MMR021
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
03-05 พ.ย. 60
04-06 พ.ย. 60
10-12 พ.ย. 60
11-13 พ.ย. 60
17-19 พ.ย. 60
18-20 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
25-27 พ.ย. 60
01-03 ธ.ค. 60
02-04 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
09-11 ธ.ค. 60
10-12 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
22-24 ธ.ค. 60
23-25 ธ.ค. 60
29-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:26

MMR08 พม่า หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณพะเลย์ 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.60 เริ่มต้น 23,900 (8M)

11
รหัสทัวร์: MMR08
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
07-11 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
23,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น-พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เขามัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 14:03

MMR021 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2คืน เดือน มิ.ย.-กย.60 เริ่มต้น 11,900 (PG)

1myanmar
รหัสทัวร์: MMR021
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:28

MMR10 พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-กย.60 เริ่มต้น 20,900 (8M)

1เมี่ยนม่า
รหัสทัวร์: MMR10
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
01-04 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 21,900
20,900
20,900
20,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก-พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เขามัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:27

MMR02SL พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ 4วัน 3 คืน เดือน เม.ย-ต.ค.60 เริ่มต้น 12,900 (SL)

1111
รหัสทัวร์: MMR02SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
11-14 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
07-10 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
22-25 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-หงสาวดี-พระสุพรรณกัลยา-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:29

TSSM04 พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เดือน สค.-กย.60 เริ่มต้น 10,999 (DD)

3 พระธาตุไจทีโย
รหัสทัวร์: TSSM04
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-12 ส.ค. 60
11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
13-15 ส.ค. 60
14-16 ส.ค. 60
17-19 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
20-22 ส.ค. 60
24-26 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
27-29 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
03-05 ก.ย. 60
07-09 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
10-12 ก.ย. 60
14-16 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
17-19 ก.ย. 60
21-23 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
24-26 ก.ย. 60
28-30 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 10,999
11,999
12,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์–พระราชวังบุเรงนอง–พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่น–ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน–เจดีย์ชเวดากอง-เมืองสิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ)–ย่างกุ้ง- เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–วัดพระหินอ่อน–ช้างเผือก–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:28

MMR03 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน เดือน มีค.-กย.60 เริ่มต้น 12,900 (PG)

111พม่า
รหัสทัวร์: MMR03
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
08-10 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:29

WSMDL1 มัณฑะเลย์ อมรปุระ LovE 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-กย.60 เริ่มต้น 7,999 (8M)

3 พระราชวังมัณฑะเลย์
รหัสทัวร์: WSMDL1
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 7,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-23 ส.ค. 60
28-30 ส.ค. 60
04-06 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
11-13 ก.ย. 60
18-20 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 7,999
7,999
7,999
8,999
7,999
7,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานอูเบียน-มิงกุน-ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน-พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดชเวนันตอ-วัดกุโสดอ-มัณฑะเลย์ฮิลล์-วัดพระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:29

MMR04SL พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ 3วัน 2คืน เดือน มิ.ย-ก.ย.60 เริ่มต้น 11,900 (SL)

111พม่าาาาาา
รหัสทัวร์: MMR04SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
13-15 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:30

ZGMDL01 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม THE GREATEST 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-กย.60 เริ่มต้น 13,900 (8M)

3 ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
รหัสทัวร์: ZGMDL01
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-26 ส.ค. 60
06-09 ก.ย. 60
20-23 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์-พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:30

MMR04SL พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ 3วัน 2คืน เดือน มิ.ย-ต.ค.60 เริ่มต้น 11,900 (SL)

3 พระธาตุอินทร์แขวน พม่า
รหัสทัวร์: MMR04SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
13-15 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
07-09 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
22-24 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:21

ZGRGN02 พม่า พระธาตุอินทร์แขวน BLESSING 3 วัน 2 คืน เดือน เมย.-กย.60 เริ่มต้น 11,900 (FD)

3 เทพกระซิบ
รหัสทัวร์: ZGRGN02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
13-15 ส.ค. 60
20-22 ส.ค. 60
27-29 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
03-05 ก.ย. 60
10-12 ก.ย. 60
17-19 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
24-26 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งรถถึงยอดเขา) - ไจ้ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน) – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ-เทพกระซิบ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:31

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions