• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEHKG08 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน ก.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 14,900 (EK)

3 รีเบย์ ฮ่องกง
รหัสทัวร์: BEHKG08
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-07 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
19-21 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:38

PBFD767 มาเก๊า จูไห่ โปรชิวชิว 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.60 ราคา 3,999 (FD)..

3 The Great Wall Of China
รหัสทัวร์: PBFD767
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 3,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-20,24-26,25-27,26-28,29-31 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 3,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง  จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้านผ้าไหม ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า -  เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอลTHE VENETIAN – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 16:28

SHNXMFM5 มาเก๊า จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3 วัน 2 คืน เดือน กย-ธค60 เริ่มต้น 7,799 (NX)

511
รหัสทัวร์: SHNXMFM5
สายการบิน: NX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 7,799
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-20 ตุลาคม 2560
02-04 พ.ย. 2560
09-11 พ.ย. 2560
18-20 พ.ย. 2560
23-25 พ.ย. 2560
30 พ.ย.-02 ธ.ค. 2560
07-09 ธันวาคม2560
14-16 ธันวาคม2560
16-18 ธันวาคม2560
ราคาทัวร์: 7,799
7,799
7,799
7,799
7,799
7,799
8,799
8,799
8,799
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ-มาเก๊า(NX885 :11.35-15.25)-จูไห่ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ผ่านชมถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่ถอ-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-โชว์น้ำพุ - เต้นระบำ จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-นั่งกระเช้าสู่ ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS ร้านขนมพื้นเมือง-โบสถ์เซนต์พอล-ผ่านชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-THE VENETIAN-THE PARISIAN-มาเก๊ากรุงเทพ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:42

ZGHKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เดือน พย.60-พค.61 เริ่มต้น 12,999 (FD)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
11-14 ม.ค. 61
25-28 ม.ค. 61
01-04 ก.พ. 61
03-06 มี.ค. 61
08-11 มี.ค. 61
10-13 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
16-19 มี.ค. 61
17-20 มี.ค. 61
22-25 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
24-27 มี.ค. 61
31 มี.ค.- 3 เม.ย. 61
19-22 เม.ย. 61
20-23 เม.ย. 61
21-24 เม.ย. 61
28 เม.ย.- 1 พ.ค. 61
03-06 พ.ค. 61
10-13 พ.ค. 61
11-14 พ.ค. 61
12-15 พ.ค. 61
17-20 พ.ค. 61
18-21 พ.ค. 61
19-22 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
19,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล –เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน– จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover's Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่"จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 14:57

ZGHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.60 - พค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

1THE PARISIAN MACAO
รหัสทัวร์: ZGHKG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-16 ตุลาคม 2560
28-30 ตุลาคม 2560
03-05 พฤศจิกายน 2560
11-13 พฤศจิกายน 2560
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560
03-05 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 14:38

ZGHKG03 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5 วัน 3 คืน เดือน ธค. - กพ.61 เริ่มต้น 14,999 (HX)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG03
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 19,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:22

ZGHKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า The Parician 4 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 9,999 (EK)

1THE PARISIAN MACAO
รหัสทัวร์: ZGHKG21
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ตุลาคม 2560
11 – 14 ตุลาคม 2560
18 – 21 ตุลาคม 2560
25 - 28 ตุลาคม 2560
01 – 04 พฤศจิกายน 2560
08 – 11 พฤศจิกายน 2560
15 – 18 พฤศจิกายน 2560
22 - 25 พฤศจิกายน 2560
ราคาทัวร์: 9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:28

ZGHKG04 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน วันที่ 30 ธค.-2มค.61 ราคา 17,900 (HX)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG04
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 – 02 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:25

CUH07 มาเก๊า จูไห่ POPULAR 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 6,900 (FD)

Macua
รหัสทัวร์: CUH07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 6,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
29-31 ต.ค. 60
03-05 พ.ย. 60
05-07 พ.ย. 60
10-12 พ.ย. 60
12-14 พ.ย. 60
17-19 พ.ย. 60
19-21 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
26-28 พ.ย. 60
01-03 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
09-11 ธ.ค. 60
14-16 ธ.ค. 60
17-19 ธ.ค. 60
22-24 ธ.ค. 60
24-26 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
01-03 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 8,900
8,900
9,900
9,900
8,900
6,900
7,900
6,900
8,900
7,900
8,900
7,900
8,900
7,900
8,900
8,900
9,900
9,900
8,900
7,900
9,900
9,900
12,900
12,900
10,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ– มาเก๊า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า– โบสถ์เซ็นต์ปอล– เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน– ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า– จูไห่ –ถนนคู่รัก– จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ– ร้านผ้าไหมจีน– วัดผุ่ถ่อ– ช้องปิ้งกงเป๋ย– พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิงหยวน– พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - จูไห่ - มาเก๊า– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 15:56

ZGHKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4 วัน 2 คืน วันที่ 31 ธค. - 3 มค.61 ราคา 24,900 (HX)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG05
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 24,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล –เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน– จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover's Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่"จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:20

GOHX003 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-ตค.60 เริ่มต้น 14,900 (HX)

3
รหัสทัวร์: GOHX003
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-Symphony of Lights-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ -จูไห่-ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-อิสระตามอัธยาศัย- Symphony of Lights-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน ซิตี้เก็ทเอาท์เล็ท-สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:41

ZGHKG07 ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน พย.60 เริ่มต้น 12,999 (EK)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG07
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 – 31 ตุลาคม 2560
05 – 07 พฤศจิกายน 2560
12 - 14 พฤศจิกายน 2560
19 - 21 พฤศจิกายน 2560
26 - 28 พฤศจิกายน 2560
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา –   พระใหญ่วัดโปว่หลิน – CITYGATE OUTLET ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 13:54

PB885_882 มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.60 ราคา 5,555 (NX)

S  9642034
รหัสทัวร์: PB885_882
สายการบิน: NX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 5,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03, 04-06 พ.ย.60
06-08, 08-10, 11-13 พ.ย.60
ราคาทัวร์: 5,555.-
5,555.-
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ –“หวี่หนี่” สัญลักษณ์เมืองจูไห่ บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้านผ้าไหม - วัดผู่ถ่อ – บัวหิมะ -ชมหยก- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย จูไห่ - มาเก๊า - ซิตี้ทัวร์ –สัมผัส The Venetian – The Parisian – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 14:57

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions