• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEHKG08 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน ก.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 14,900 (EK)

3 รีเบย์ ฮ่องกง
รหัสทัวร์: BEHKG08
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
05-07 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
19-21 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 August 2017 14:51

CUH07 มาเก๊า จูไห่ POPULAR 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 6,900 (FD)

Macua
รหัสทัวร์: CUH07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 6,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
29-31 ต.ค. 60
03-05 พ.ย. 60
05-07 พ.ย. 60
10-12 พ.ย. 60
12-14 พ.ย. 60
17-19 พ.ย. 60
19-21 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
26-28 พ.ย. 60
01-03 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
09-11 ธ.ค. 60
14-16 ธ.ค. 60
17-19 ธ.ค. 60
22-24 ธ.ค. 60
24-26 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
01-03 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 8,900
8,900
9,900
9,900
8,900
6,900
7,900
6,900
8,900
7,900
8,900
7,900
8,900
7,900
8,900
8,900
9,900
9,900
8,900
7,900
9,900
9,900
12,900
12,900
10,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ– มาเก๊า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า– โบสถ์เซ็นต์ปอล– เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน– ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า– จูไห่ –ถนนคู่รัก– จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ– ร้านผ้าไหมจีน– วัดผุ่ถ่อ– ช้องปิ้งกงเป๋ย– พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิงหยวน– พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - จูไห่ - มาเก๊า– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 15:56

ZGHKG29 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-สค.60 เริ่มต้น 14,999 (CX)

3 Parisian
รหัสทัวร์: ZGHKG29
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
12-15 ส.ค. 60
17-20 ส.ค. 60
19-22 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
26-29 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นองปิง – CITYGATE OUTLET – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา – ตลาดกงเป่ย - ถนนคู่รัก The Lover's Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน - หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO - VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:02

GOHX003 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-ตค.60 เริ่มต้น 14,900 (HX)

3
รหัสทัวร์: GOHX003
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 ส.ค. 60
12-15 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,900
15,900
14,900
17,900
17,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-Symphony of Lights-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ -จูไห่-ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-อิสระตามอัธยาศัย- Symphony of Lights-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน ซิตี้เก็ทเอาท์เล็ท-สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 August 2017 11:19

CUH06 มาเก๊า จูไห่ SHOPPING 3 วัน 2 คืน เดือน สค.-กย.60 เริ่มต้น 7,900 (FD)

11111venetian Macao
รหัสทัวร์: CUH06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ส.ค. 60
20-22 ส.ค. 60
24-26 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
27-29 ส.ค. 60
03-05 ก.ย. 60
07-09 ก.ย. 60
10-12 ก.ย. 60
14-16 ก.ย. 60
17-19 ก.ย. 60
21-23 ก.ย. 60
24-26 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 10,900
8,900
7,900
9,900
7,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า – จูไห่ - จูไห่ –ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน –ร้านหยก- วัดผุ่ถ่อ– ช้องปิ้งกงเป่ย –พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิงหยวน – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - จูไห่ - มาเก๊า – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:02

ZGHKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เดือน พย.60-พค.61 เริ่มต้น 12,999 (FD)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
11-14 ม.ค. 61
25-28 ม.ค. 61
01-04 ก.พ. 61
03-06 มี.ค. 61
08-11 มี.ค. 61
10-13 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
16-19 มี.ค. 61
17-20 มี.ค. 61
22-25 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
24-27 มี.ค. 61
31 มี.ค.- 3 เม.ย. 61
19-22 เม.ย. 61
20-23 เม.ย. 61
21-24 เม.ย. 61
28 เม.ย.- 1 พ.ค. 61
03-06 พ.ค. 61
10-13 พ.ค. 61
11-14 พ.ค. 61
12-15 พ.ค. 61
17-20 พ.ค. 61
18-21 พ.ค. 61
19-22 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
19,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล –เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน– จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover's Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่"จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 14:57

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions