• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

HNKP8 HI เกาหลี WINTER SO COOL 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-กพ.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

111
รหัสทัวร์: HNKP8
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 21 / 18 – 22 ธ.ค 60
03 – 07 / 04 – 08 ธ.ค 60
05 – 09 / 09 – 13 ธ.ค 60
10 – 14 / 11 – 15 ธ.ค 60
12 – 16 / 16 – 20 ธ.ค 60
19 - 23 ธ.ค 60
02 – 06 ธ.ค 60
08 – 12 ธ.ค 60
15 – 19 ธ.ค 60
01 – 05 / 06 – 10 ธ.ค 60
07 – 11 / 13 – 17 ธ.ค 60
14 – 18 / 20 – 24 ธ.ค 60
21 – 25 ธ.ค 60
22 – 26 / 23 – 27 ธ.ค 60
24 – 28 / 25 – 29 ธ.ค 60
26 – 30 ธ.ค 60
27 – 31 ธ.ค 60
28 ธ.ค – 01 ม.ค 61
29 ธ.ค – 02 ม.ค 61
30 ธ.ค – 03 ม.ค 61
15 – 19 / 29 ม.ค – 02 ก.พ 61
06 – 10 / 07 – 11 ธ.ค 60
08 – 12 / 09 – 13 ธ.ค 60
13 – 17 / 14 – 18 ธ.ค 60
16 – 20 / 20 – 24 ธ.ค 60
21 – 25 / 22 – 26 ธ.ค 60
23 – 27 / 27 – 31 ธ.ค 60
28 - 01 ก.พ / 30 - 02 ก.พ 61
01 – 05 / 02 – 06 ธ.ค 60
03 – 07 / 04 – 08 ธ.ค 60
05 – 09 / 10 – 14 ธ.ค 60
11 – 15 / 12 – 16 ธ.ค 60
17 – 21 / 18 – 22 ธ.ค 60
19 – 23 / 24 – 28 ธ.ค 60
25 – 29 / 26 – 30 ธ.ค 60
31 – 04 ก.พ 61
12 – 16 / 26 – 02 มี.ค 61
03 – 07 / 04 – 08 ก.พ 61
05 – 09 / 06 – 10 ก.พ 61
10 – 14 / 11 – 15 ก.พ 61
13 – 17 / 17 – 21 ก.พ 61
18 – 22 / 19 – 23 ก.พ 61
20 – 24 / 24 – 28 ก.พ 61
25 – 01 / 27 – 03 มี.ค 61
01 – 05 / 02 – 06 ก.พ 61
07 – 11 / 08 – 12 ก.พ 61
09 – 13 / 14 – 18 ก.พ 61
15 – 19 / 16 – 20 ก.พ 61
21 – 25 / 22 – 26 ก.พ 61
23 - 27 ก.พ / 28 - 04 มี.ค 61
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
22,900
26,900
26,900
26,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินอินชอน หมู่บ้านเทพนิยาย –  เกาะนามิ –  เล่นสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND  – น้ำมันสนเข็มแดง – คอสเมติก  พระราชวังถ๊อกซูกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร– คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์– ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก -ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 17:24

STK07 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน

Jeju Island 5
รหัสทัวร์: STK07
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 มกราคม 2561
02 – 06 มกราคม 2561
03 – 07 มกราคม 2561
04 – 08 มกราคม 2561
05 – 09 มกราคม 2561
06 – 10 มกราคม 2561
07 – 11 มกราคม 2561
08 – 12 มกราคม 2561
09 – 13 มกราคม 2561
10 – 14 มกราคม 2561
11 – 15 มกราคม 2561
12 – 16 มกราคม 2561
13 – 17 มกราคม 2561
14 – 18 มกราคม 2561
15 – 19 มกราคม 2561
16 – 20 มกราคม 2561
17 – 21 มกราคม 2561
18 – 22 มกราคม 2561
19 – 23 มกราคม 2561
20 – 24 มกราคม 2561
21 – 25 มกราคม 2561
22 – 26 มกราคม 2561
23 – 27 มกราคม 2561
24 – 28 มกราคม 2561
25 – 29 มกราคม 2561
26 – 30 มกราคม 2561
27 – 31 มกราคม 2561
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
ราคาทัวร์: 23,900
20,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - อินชอน เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง(รวมอุปกรณ์ตกปลา) ( นอกช่วงเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง  เปลี่ยนเป็น >> ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย ) ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ใส่ชุดประจำชาติฮันบก+หัดทำคิมบับ + ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETICS OUTLET  - อิสระช้อปปิ้งจุใจ ที่ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังย่านมหาลัยฮงอิก ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี ตลาดอินซาดง (ถนนวัฒนธรรมเกาหลี ) ช็อปปิ้งกับตลาดดัง “ตลาดเมียงดง” ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 02 October 2017 11:02

BTK005 เกาหลี Best Autumn ChillChill 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

 ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม
รหัสทัวร์: BTK005
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 พย 60
8-12,16-20,17-21พย 60
21-25,22-26,23-27,24-28พย60
28-02,29-03 ธ.ค.2017
30-04 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 15,900
16,900
16,900
16,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อินชอน พาจู– หมู่บ้านฝรั่งเศส– พาจู พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต– เกาะนามิ โซลทาวเวอร์ สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล–โซลสกาย ทาวเวอร์–โรงเรียนสอนทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก(B/L/D)
ดิวตี้ฟรี– คอสเมติก–ตลาดทงแดมุน ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อคคุง– พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ไอซ์มิวเซี่ยม– ตลาดฮงแด – ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรโสม– ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– พลอยแอมมาทีส– ร้านละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน– กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 03 October 2017 16:51

STK07 เกาหลี พักสกีรีสอร์ท HILIGHT 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มค.61 เริ่มต้น 18,900 (LJ)

Ski Korea
รหัสทัวร์: STK07
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,900
22,900
21,900
20,900
18,900
20,900
21,900
22,900
22,900
21,900
19,900
18,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
22,900
23,900
24,900
25,900
26,900
27,900
28,900
29,900
28,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม-พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน- เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่-ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า ร้องเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ- น้ำมันสนแดง (RED PINE) - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังเคียงบ็อกคุง -ตลาดอินซาดง-ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน– COSMETICS OUTLET - ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง-เมนูพิเศษ !!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อั้น- ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 August 2017 15:32

BTK006 เกาหลี Best Ski Cool Cool 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 17,900 (LJ)

 ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม
รหัสทัวร์: BTK006
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-8 , 11-15 ธค.
10-14,16-20,17-21,19-23 ธค.
3-7,13-17,14-18,15-19,20-24ธค
2-6,6-10,9-13 ธค.
1-5 , 7-11 , 8-12ธค.
23-27ธค.
24-28ธค.
25-29ธค.
26-30 , 31-04ธค.
27-31ธค.
28-01 , 30-03ธค.
8-12,14-18,28 – 02 ก.พ 61
2-6,6-10,10-14,12-16ก.พ.61
20-24,26-30,30 – 04 ก.พ 61
4-8 , 18-22มค 61
4-8 , 18-22 26-02 มี.ค. 61
2-6, 10-14 , 16-20 กพ.61
24-28 28-04 มี.ค. 61
8-12 , 14-18 , 22-26 กพ.61
ราคาทัวร์: 17,900
18,900
19,900
20,900
21,900
22,900
23,900
24,900
25,900
26,900
27,900
17,900
17,900
18,900
19,900
17,900
18,900
18,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อินชอน อินชอน – เกาะนามิ– สกีรีสอร์ทสนุกกับการเล่นสกี โรงเรียนสอนทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก– ไร่สตอเบอร์รี่– EVER LAND – ดิวตี้ฟรี คอสเมติก ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง– พระราชวังเคียงบ็อคคุง– พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติไอซ์มิวเซี่ยม– ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์โสม– ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– โซลทาวเวอร์– พลอยแอมมาทีส ร้านละลายเงินวอน–สนามบินอินชอน– กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 03 October 2017 17:13

T2K01 เกาหลี ซอรัคซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 24,900 (TG)

1 One Mount Korea
รหัสทัวร์: T2K01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ตุลาคม 60
25-29 ตุลาคม 60
01-05 พฤศจิกายน 60
08-12 พฤศจิกายน 60
15-19 พฤศจิกายน 60
22-26 พฤศจิกายน 60
29 พ.ย.-03 ธ.ค.60
ราคาทัวร์: 25,500
25,500
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน อินชอน-เกาะนามิ-วัดชินฮันซา อิสระเอเวอร์แลนด์-ช็อปปิ้งตลาดทงแดมุน ศูนย์โสม-คอสเมติกเอ้าท์เล็ต-พระราชวังเคียงบกกุง-บลูเฮ้าส์-คลองชองเกชอน ร้านน้ำมันสนเข็มแดง-โซลทาวเวอร์-ตลาด ฮงแด –ซูเปอร์ละลายเงินวอน -กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 15:14

BTK007 เกาหลี Best Autumn Save Save 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 13,900 (LJ)

 ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม
รหัสทัวร์: BTK007
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 , 20-24 , 27-01 ธ.ค.2017
4-8 , 11-15 , 18-22 , 19-23 , 25-29 พย.61
ราคาทัวร์: 13,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อินชอน – หมู่บ้านอังกฤษ– ปั่นเรียลไบท์– เมืองซูวอน – ป้อมปารการฮวาซอง - พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง วัดวาวูจองซา –โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก–ป้อมปราการนัมฮันซันซ็อง
คอสเมติก–โซล ทาวเวอร์–ตลาดทงแดมุน สมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง–พระราชวังชางด็อกกุง–Duty Free คลองชองเกชอน– ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู–พลอยแอมมาทีส–ตลาดฮงอิก–ร้านละลายเงินวอน สนามบินอินชอน – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 03 October 2017 17:22

T2K02 เกาหลี เกาะนามิ พักสกี รีสอร์ท 5วัน3คืน วันที่ 25-29 ตค. 6-10 ธค.60 ราคา 24,900 (TG)

2 Nami Autumn
รหัสทัวร์: T2K02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 ธันวาคม 60
25-29 ตุลาคม 60
ราคาทัวร์: 24,900
24,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน อินชอน-เกาะนามิ-สกีรีสอร์ท อิสระเอเวอร์แลนด์-สถาบันสอนทำกิมจิ-ช็อปปิ้งตลาดทงแดมุน ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพร-คอสเมติกเอ้าท์เล็ต-พระราชวังเคียงบกกุง-บลูเฮ้าส์- คลองชองเกชอน ร้านน้ำมันสนเข็มแดง-โซลทาวเวอร์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 15:17

BTK008 เกาหลี Best Ski Save Save Unesco 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.-ก.พ.61 (LJ)

 ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม
รหัสทัวร์: BTK008
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: ธันวาคม 5-9 , 12-16 , 19-23
มกราคม 16-20 , 22-26
กุมภาพันธ์ 6-12 , 12-16 , 20-24
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อินชอน อินชอน – เกาะนามิ– สกีรีสอร์ทสนุกกับการเล่นสกี โรงเรียนสอนทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก– ไร่สตอเบอร์รี่– EVER LAND – ดิวตี้ฟรี คอสเมติก ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง– พระราชวังเคียงบ็อคคุง– พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติไอซ์มิวเซี่ยม– ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์โสม– ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– โซลทาวเวอร์– พลอยแอมมาทีส ร้านละลายเงินวอน–สนามบินอินชอน– กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 19 October 2017 10:53

TWK01 เกาหลี ลอยฟ้า โซลสกาย ลอตเต้เวิลด์ 4 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 7,900 (ZE,7C)

3 นามิ รูปปั้นกอดกัน
รหัสทัวร์: TWK01
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-15 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
14-17 ต.ค. 60
15-18 ต.ค. 60
16-19 ต.ค. 60
17-20 ต.ค. 60
18-21 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
22-25 ต.ค. 60
23-26 ต.ค. 60
24-27 ต.ค. 60
25-28 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
01-04 พ.ย. 60
02-05 พ.ย. 60
03-06 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
05-08 พ.ย. 60
06-09 พ.ย. 60
07-10 พ.ย. 60
08-11 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
12-15 พ.ย. 60
13-16 พ.ย. 60
14-17 พ.ย. 60
15-18 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
19-22 พ.ย. 60
20-23 พ.ย. 60
21-24 พ.ย. 60
22-25 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
26-29 พ.ย. 60
27-30 พ.ย. 60
28-31 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ ราคาโปรโมชั่น
เริ่มต้น 7,900

สุวรรณภูมิ-หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ - โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์-ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - พระราชวังถ็อกซูกุง -หอคอยกรุงโซล - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 10:40

BTK009 เกาหลี Best Seoul Spring 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

 ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม
รหัสทัวร์: BTK009
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: มีนาคม 2-6 , 4-8 , 6-10
มีนาคม8-12 , 10-14 12-16
มีนาคม 14-18 , 16-20
มีนาคม18-22 20-24 , 22-26
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

อินชอน – พาจู– หมู่บ้านฝรั่งเศส– พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต– เกาะนามิ - โซลทาวเวอร์สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล –โซลสกาย ทาวเวอร์ –โรงเรียนสอนทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก(B/L/D)
ดิวตี้ฟรี– คอสเมติก– ตลาดทงแดมุน ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ(B/L/D)
ไอซ์มิวเซี่ยม – ตลาดฮงแด – ช้อปปิ้งเมียงดง

Last Updated on Tuesday, 03 October 2017 17:29

TWK02 ปูซาน นั่งกระเช้า เรือเต่า 4 วัน 2 คืน เดือน สค.-พย.60 เริ่มต้น 8,400 (ZE,7C)

3 Busan
รหัสทัวร์: TWK02
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 8,400
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 ต.ค. 60
02-05 ต.ค. 60
03-06 ต.ค. 60
04-07 ต.ค. 60
05-08 ต.ค. 60
06-09 ต.ค. 60
07-10 ต.ค. 60
08-11 ต.ค. 60
09-12 ต.ค. 60
10-13 ต.ค. 60
11-14 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
14-17 ต.ค. 60
15-18 ต.ค. 60
16-19 ต.ค. 60
17-20 ต.ค. 60
18-21 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
22-25 ต.ค. 60
23-26 ต.ค. 60
24-27 ต.ค. 60
25-28 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
01-04 พ.ย. 60
02-05 พ.ย. 60
03-06 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
05-08 พ.ย. 60
06-09 พ.ย. 60
07-10 พ.ย. 60
08-11 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
12-15 พ.ย. 60
13-16 พ.ย. 60
14-17 พ.ย. 60
15-18 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
19-22 พ.ย. 60
20-23 พ.ย. 60
21-24 พ.ย. 60
22-25 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
26-29 พ.ย. 60
27-30 พ.ย. 60
28-31 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ ราคาโปรโมชั่น
เริ่มต้น 8,400

สุวรรณภูมิ-นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน-วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตี้ฟรี - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 10:40

CUK01 เกาหลี EASY KOREA ตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.61. เริ่มต้น 17,900 (LJ)

2015 11 11 131851
รหัสทัวร์: CUK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ม.ค. 61
08 – 12 ม.ค. 61
09– 13 ม.ค. 61
10 – 14 ม.ค. 61
11 – 15 ม.ค. 61
12 – 16 ม.ค. 61
13 – 17 ม.ค. 61
14 – 18 ม.ค. 61
15 – 19 ม.ค. 61
16 – 20 ม.ค. 61
17 – 21 ม.ค. 61
18 - 22 ม.ค. 61
19 – 23 ม.ค. 61
20 – 24 ม.ค. 61
21 – 23 ม.ค. 61
22 - 26 ม.ค. 61
23 – 27 ม.ค. 61
25 – 29 ม.ค. 61
26 – 30 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,900.-
17,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
17,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
17,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) อินชอน –เกาะนามิ –ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์–Seoullo7017 ศูนย์โสมรัฐบาล– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง - DUTY FREE – N TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)– คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
Trick eye museum + Ice museum - ช้อปปิ้งอีวาแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 13:51

TWK04 เกาหลี สกี ซอรัคซาน ล็อตเต้ โซลสกาย 5 วัน 3 คืน เดินทาง 1 ธค.-28 กพ.61 เริ่มต้น 13,900 (ZE,7C)

2015 11 17 142602
รหัสทัวร์: TWK04
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: ธ.ค. 5-9 , 11-15 , 12-16
ม.ค. 61 : 7-11 ,8-12 ,9-13 ,14-18 ,15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28-1 , 29-2 ,30-3ก.พ.
ก.พ. : 4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-1 , 26-2 , 27-3 มี.ค.
ธ.ค. : 3-7 , 4-8 , 10-14
ม.ค. 61 : 3-7 , 6-10 , 10-14 , 13-17 , 17-21 , 20-24 , 24-28 , 27-31 , 31-4ก.พ
ธ.ค. : 13-17
ม.ค. 61: 4-8 , 5-9 , 11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 25-29 , 26-30
ก.พ. : 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 23-27
ธ.ค.: 2-6 , 6-10 , 9-13
ธ.ค. :14-18
ม.ค. 61: 2-6
ธ.ค. : 15-19 , 16-20 , 17-21
ธ.ค. :18-22
ม.ค. 61: 1-5
ธันวาคม :1-5 , 7-11 , 8-12
ธันวาคม :19-23
ธันวาคม :20-24
ธันวาคม : 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29
ธันวาคม :26-30
ธันวาคม :27-31, 31-4ม.ค.
ธันวาคม :28-1 ม.ค.
ธันวาคม :30-3 ม.ค.
ธันวาคม :29-2 ม.ค.
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ เริ่มต้น 13,900

สนามบินสุวรรณภูมิ เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ ลานสกี - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - โซลโล 7017 ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง ร้านค้าสมุนไพร - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 10:43

CUK02 เกาหลี EASY AUTUMN พักโซล 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 14,900 (LJ)

1 Lotte Korea
รหัสทัวร์: CUK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 19 ต.ค. 60
16 – 20 ต.ค. 60
18 – 22 ต.ค. 60
22 – 26 ต.ค. 60
24 – 28 ต.ค. 60
26 – 30 ต.ค. 60
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 60
02 – 06 พ.ย. 60
07 – 11 พ.ย. 60
10 – 14 พ.ย. 60
14 – 18 พ.ย. 60
18 – 22 พ.ย. 60
22 – 26 พ.ย. 60
24 – 28 พ.ย. 60
26 – 30 พ.ย. 60
28 พ.ย. –02 ธ.ค. 60
29พ.ย. –03 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900.-
16,900.-
17,900.-
18,900.-
17,900.-
17,900.-
15,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
13,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
13,900.-
14,900.-
14,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-อินชอน–พาจูเอาท์เลท–โซลทาวเวอร์–หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก–สะพาน-น้ำพุสายรุ้งบันโพ-COSMETIC SHOP–ลอตเต้อควาเรียม–ลอตเต้ ทาวเวอร์-สวนสนุกลอตเต้เวิลด์-ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย-ทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย)+ชุดฮันบก–วัดโซเกซา–พระราชวังชางด็อกกุง–DUTY FREE–คลองชองเกชอน–ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-ช้อปปิ้งย่านฮงแด–ถ่ายภาพ3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ร้านละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 10:34

TWK05 เกาหลี สกี ล๊อตเต้ โซล สกาย 4 วัน 2 คืน เดินทาง 1 ธค.-28 กพ.61 เริ่มต้น 9,900 (ZE,7C)

111
รหัสทัวร์: TWK05
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: ธันวาคม: 5-8 , 11-14 , 12-15
ธันวาคม: 4-7 , 6-9 , 10-13
ธันวาคม: 13-16
ธันวาคม : 3-6
มกราคม 61 : 7-10 ,8-11, 9-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 ,22-25 , 23-26 , 28-31 ,29 -1 ก.พ. , 30-2ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 :4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค.
ธันวาคม : 2-5
มกราคม 61 : 10-13 ,13-16 , 17-20 , 20-23, 24-27 ,27-30,31-3ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 :3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-3มี.ค.
ธันวาคม: 1-4 , 7-10 , 9-12 , 14-17
มกราคม 61: 11-14 ,12-15 ,18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29
กุมภาพันธ์ 61 :1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
ธันวาคม : 15-18 , 16-19 , 17-20
มกราคม 61 : 6-9
ธันวาคม: 18-21
มกราคม 61: 3-6 ,4-7 ,5-8
ธันวาคม : 19-22
มกราคม 61: 2-5
ธันวาคม : 20-23
ธันวาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ,25-28
มกราคม 61 : 1-4
ธันวาคม : 8-11 , 26-29
ธันวาคม : 27-30
ธันวาคม : 28-31 ,31-3ม.ค.
ธันวาคม : 29-1 ม.ค. , 30-2 ม.ค.
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ เริ่มต้น 9,900

สนามบินสุวรรณภูมิ ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - โซลโล 7017 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - เกาะนามิ - ลานสกี ร้านสมุนไพร - ศูนย์โสม - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง - ดิวตี้ฟรี - ร้านละลายเงินวอน สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 10:55

CUK03 เกาหลี EASY LOVE AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

 EVERLAND 00
รหัสทัวร์: CUK03
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
20,900
20,900
20,900
18,900
18,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-เกาะนามิ-วัดนักซันซา(ชมพระอาทิตย์ตกดิน)-สถาบันสอนทำกิมจิ–ถ่ายรูปฮันบก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–กรุงโซล-N TOWER(ไม่รวมลิฟท์)-ตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล–บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค–ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE–คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร–RED PINE–ถ่ายภาพ3 มิติ- ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก-ซุปเปอร์ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 10:35

TWK06 ปูซาน ลานสกี นั่งกระเช้าลอยฟ้า 4 วัน 2 คืน เดือน ธค.60-กพ.61 เริ่มต้น 9,900 (ZE,7C)

111
รหัสทัวร์: TWK06
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: ธันวาคม : 5-8 , 11-14 , 12-15
ธันวาคม: 4-7 , 6-9 , 10-13
ธันวาคม: 13-16
ธันวาคม : 3-6
มกราคม 61 : 7-10 ,8-11, 9-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 ,22-25 , 23-26 , 28-31 ,29 -1 ก.พ. , 30-2ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 :4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค.
ธันวาคม : 2-5
มกราคม 61 : 10-13 ,13-16 , 17-20 , 20-23, 24-27 ,27-30,31-3ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 :3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-3มี.ค.
ธันวาคม: 1-4 , 7-10 , 9-12 , 14-17
มกราคม 61: 11-14 ,12-15 ,18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29
กุมภาพันธ์ 61 :1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
ธันวาคม : 15-18 , 16-19 , 17-20
มกราคม 61 : 6-9
ธันวาคม: 18-21
มกราคม 61: 3-6 ,4-7 ,5-8
ธันวาคม : 19-22
มกราคม 61: 2-5
ธันวาคม : 20-23
ธันวาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ,25-28
มกราคม 61 : 1-4
ธันวาคม : 8-11 , 26-29
ธันวาคม : 27-30
ธันวาคม : 28-31 ,31-3ม.ค.
ธันวาคม : 29-1 ม.ค. , 30-2 ม.ค.
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ เริ่มต้น 9,900

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติกิมแฮ – สะพานเดินทะเล  - นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  -     จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  - วัดแฮดง ยงกุงซา  - ล็อตเต้ เอาท์เลท เอเปค เฮ้าส์  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ โบสถ์ Jukseong  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี – สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 11:05

CUK04 เกาหลี EASY LIKE SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

1 One Mount Korea
รหัสทัวร์: CUK04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 - 08 ธ.ค. 60 วันพ่อ
05 – 09 ธ.ค. 60 วันพ่อ
08 - 12 ธ.ค. 60
09 – 13 ธ.ค. 60
11 – 15 ธ.ค. 60
12 - 16 ธ.ค. 60
15 – 19 ธ.ค. 60
16 - 20 ธ.ค. 60
17 – 21 ธ.ค. 60
19 – 23 ธ.ค. 60
20 - 24 ธ.ค. 60
21 – 25 ธ.ค. 60
24 - 28 ธ.ค. 60
25 - 29 ธ.ค. 60
27 – 31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 วันปีใหม่
02 – 06 ม.ค. 61
03 – 07 ม.ค. 61
04 – 08 ม.ค. 61
05 – 09 ม.ค. 61
06 – 10 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,900.-
18,900.-
19,900.-
19,900.-
16,900.-
16,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
17,900.-
18,900.-
20,900.-
22,900.-
23,900.-
23,900.-
26,900.-
20,900.-
19,900.-
19,000.-
18,900.-
18,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ-อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – เล่นสกี วัดวาวูจองซา -ไร่สตรอเบอร์รี่–โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ฮันบก- เอเวอร์แลนด์  - Seoullo7017 ศูนย์โสม– ผ่านชมบลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน- โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์) -ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 27 September 2017 16:21

TWK08 เกาหลี ฮาโหล..เชจู WINTER 4 วัน 2 คืน เดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 9,299 (ZE,7C)

Fujiten Ski Resort 2
รหัสทัวร์: TWK08
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 9,299
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: ธันวาคม : 5-8
ธันวาคม : 6-9
ธันวาคม : 10-13,11-14,12-15
มกราคม : 28-31,29-1 ก.พ.,30-2 ก.พ.,31-3 ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 25-28,26-1 มี.ค.,27-2 มี.ค.,28-3 มี.ค
ธันวาคม : 4-7,13-16
มกราคม : 14-17,15-18,16-19,21-24,22-25,23-26,27-30
กุมภาพันธ์ : 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,11-14,12-15,18-21,19-22,20-23,24-27
ธันวาคม : 3-6,14-17,15-18,16-19,17-20
มกราคม : 7-10,8-11,9-12,13-16,17-20,20-23,24-27,25-28,26-29
กุมภาพันธ์ : 7-10,10-13,13-16,17-20,21-24,22-24,23-26
ธันวาคม : 9-12,18-21
มกราคม : 6-9,10-13,11-14,12-15,18-21,19-22
กุมภาพันธ์ : 8-11,9-12,14-17
ธันวาคม : 19-22
มกราคม : 2-5,3-6,4-7,5-8
กุมภาพันธ์ : 15-18
ธันวาคม : 20-23
กุมภาพันธ์ : 16-19
ธันวาคม : 1-4,2-5,7-10,21-24
ธันวาคม : 24-27,25-28
ธันวาคม : 23-26
มกราคม : 1-4
ธันวาคม : 22-25,26-29
ธันวาคม : 27-30
ธันวาคม : 8-11,28-31
ธันวาคม : 31-3 ม.ค.
ธันวาคม : 30-2 ม.ค.
ธันวาคม : 29-1 ม.ค.
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ เริ่มต้น 9,299

สนามบินสุวรรณภูมิ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - ฮัลโหล คิตตี้ เชจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา ปั่นจักรยาน Rail Bike  - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 11:21

CUK05 เกาหลี EASY LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 20,900 (LJ)

11One Mount Snow Park
รหัสทัวร์: CUK05
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 06 ธ.ค. 60 วันพ่อ
06 – 10 ธ.ค. 60
10 – 14 ธ.ค. 60
13 – 17 ธ.ค. 60
14 – 18 ธ.ค. 60
18 – 22 ธ.ค. 60
22 – 26 ธ.ค. 60
23 – 27 ธ.ค. 60
26 – 30 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 61 วันปีใหม่
01 - 05 ม.ค. 61 วันปีใหม่
ราคาทัวร์: 23,900.-
23,900.-
21,900.-
20,900.-
20,900.-
20,900.-
23,900.-
23,900.-
23,900.-
28,900.-
27,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ– เกาะนามิ-เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี) ไร่สตรอเบอร์รี่ - ลอตเต้อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์– สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ -Seoullo7017 ศูนย์โสม– ผ่านชมบลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +ชุดฮันบก-TRICK EYEMUSEUM + ICE MUSEUM- ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 27 September 2017 16:21

WDK01 เกาหลี TRENDY AUTUMN ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

3 ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE
รหัสทัวร์: WDK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) - ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE – GIMPO HYUNDAI OUTLET – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร - ASAN RAIL BIKE – ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER – LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE - COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง– ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก - BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 10:35

HKS53-C01 เกาหลี WINTER SEORAKSAN SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 16,999 (LJ)

2014 03 04 160658
รหัสทัวร์: HKS53-C01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
18,999
19,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
20,999
26,999
27,999
26,999
19,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล- ตลาดทงแดมุน - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี –ย่านฮงแด –ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม–โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ– สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิสซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 17:16

WDK02 เกาหลี TRENDY AUTUMN ปั่นเรียวไบท์ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

111รีลไบค์
รหัสทัวร์: WDK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) - หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ – ถ้ำควางเมียง – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร - COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก - BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET  - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 10:35

HNKP2 HI เกาหลี AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

2 Nami Island In Autumn
รหัสทัวร์: HNKP2
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 พฤศจิกายน
04 – 08 พฤศจิกายน
05 – 09 พฤศจิกายน
06 – 10 พฤศจิกายน
07 – 11 พฤศจิกายน
10 – 14 พฤศจิกายน
11 – 15 พฤศจิกายน
12 – 16 พฤศจิกายน
13 – 17 พฤศจิกายน
14 – 18 พฤศจิกายน
17 – 21 พฤศจิกายน
18 – 22 พฤศจิกายน
19 – 23 พฤศจิกายน
20 – 24 พฤศจิกายน
21 – 25 พฤศจิกายน
24 – 28 พฤศจิกายน
25 – 29 พฤศจิกายน
26 – 30 พฤศจิกายน
27 – 01 ธันวาคม
28 – 02 ธันวาคม
01 – 05 พฤศจิกายน
02 – 06 พฤศจิกายน
08 – 12 พฤศจิกายน
09 – 13 พฤศจิกายน
15 – 19 พฤศจิกายน
16 – 20 พฤศจิกายน
22 – 26 พฤศจิกายน
23 – 27 พฤศจิกายน
29 – 03 ธันวาคม
30 – 04 ธันวาคม
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-อินชอน-หมู่บ้านลูกกวาด–เกาะนามิ-กิมจิ+ฮันบก–เอเวอร์แลนด์-คอสเมติค- Seoul Tower-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง-พระราชวังถ๊อกซูกุง-วัดโชเกซา- ดิวตี้ฟรี–ตลาดอินซาดง–ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง-กาโรซูกิล-พลอยสีม่วง-ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 15:53

WDK04 เกาหลี AUTUMN เกาะนามิ ซอรัคซาน 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

3 วัดวัดชินฮึงซา
รหัสทัวร์: WDK04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ – TEDDY BEAR MUSEUM - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี "ฮันบก" - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic Shop - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู - บลูเฮาส์ – พะราชวังชางด็อกกุง - SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง - RED PINE– ศูนย์พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM – ช็อปปิ้งย่านฮงอิค – SUPER MARKET - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 10:37

HPKS53-C01 เกาหลี SEORAKSAN SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 15,999 (ZE,7C,TW)

2014 08 27 114451
รหัสทัวร์: HPKS53-C01
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
17,999
18,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
18,999
24,999
25,999
24,999
18,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน– วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล- ตลาดทงแดมุน - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม –โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 16:37

ZGKR24 เกาหลี THREE COLOR LEAVES 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)

2 Nami Autumn
รหัสทัวร์: ZGKR24
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 20,900
19,900
18,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-เกาหลีใต้–NAMI ISLAND–ปั่นเรียลไบท์–รร.ซูวอน-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก–EVERLAND-COSMETIC OUTLET-สมุนไพรโสม–N SEOUL TOWER–รร.โซล-น้ำมันสน–พระราชวังถ็อกซูกุง–ถนนถ็อกซูกุง ทลดัม-พลอยอะเมทิส–ฮอตเกนามู-TRICK EYE&ICE MUSEUM-DUTY FREE-ตลาดเมียงดง-รร.โซล-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต–สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 15:56

HPKS53-S04 เกาหลี SUPER SURPRISE AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-พย.60 เริ่มต้น 14,888 (LJ)

3 ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
รหัสทัวร์: HPKS53-S04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,888
17,888
17,888
19,888
18,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน– ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE– HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา– ทำกิมจิ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล–โชว์FANTASTICK–ตลาดทงแดมุน - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY–ดิวตี้ ฟรี –ย่านฮงแด – เมียงดง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิสซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 13:55

ZGKR25 เกาหลี ROMANTIC SEORAK 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)

3 ซอรัคซาน
รหัสทัวร์: ZGKR25
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
19,900
20,900
20,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร.โซล - โซลทาวเวอร์ – พระราชวังชางด็อกกุง – อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – EVERLAND - น้ำมันสน - COSMETIC – โสม – DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล - พลอยอะเมทิส – TRICKEYE&ICE MUSEUM - สมุนไพรฮอตเกนามู – ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – PAJU OUTLET - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 10:42

SLGK03 เกาหลี COLOR ล่องเรือสำราญ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60 ราคา 15,900 (LJ)

MessageImage 1481194997664
รหัสทัวร์: SLGK03
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 พ.ย. 60- 07 พ.ย. 60
06 พ.ย. 60- 10 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60- 16 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60- 19 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60- 21 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60- 25 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60- 27 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60- 29 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60- 03 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) สนามบินอินชอน- Ara Waterfall & Maru Sky Walk -ล่องเรือสำราญ + อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์สไตล์เกาหลีบนเรือสำราญAra Cruise- สวนดอกหญ้าฮานึลปาร์ค (บริการนั่งรถแทรม) เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) -ปั่นเรียวไบท์ชิวชิว- Cosmetic Shop -ตลาดทงแทมุน -ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟLED ROSE GARDEN ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง- พระราชวังถ๊อกซูกุง+Stone Wall - หมู่บ้านโบราณบุคชอน - โซลทาว์เวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) -คลองซองเกซอน-ตลาดเมียงดง - Duty Free ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-โรงงานเจียระไนพลอย-ตลาดฮงแด- One Piece Cafe -ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน- สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 02 October 2017 17:22

ZGKR26 เกาหลี AUTUMN SUPER SHOCK 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)

3 เอฟเวอร์แลนด์
รหัสทัวร์: ZGKR26
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 พ.ย. 60
02-05 พ.ย. 60
03-06 พ.ย. 60
08-11 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
15-18 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
22-25 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–เกาหลีใต้-POCHEON HERB ISLAND-รร.ซูวอน-เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-EVERLAND-โสม-COSMETIC-โซลทาวเวอร์–ถนนกาโรซูกิล-HANUEL PARK-น้ำมันสน-พลอยอะเมทิส-ฮอตเกนามู-พระราชวังชางด็อกกุง–TRICK EYE&ICE MUSEUM–DUTY FREE–ตลาดเมียงดง-วัดเจิงดองซา-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต–สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 31 July 2017 15:38

SLGK04 เกาหลี SNOW ซิมสตรอว์เบอรืรี 5วัน 3 คืน เดือน ธค-กพ61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

IMG 1306
รหัสทัวร์: SLGK04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย. 60- 04 ธ.ค. 60
01 ธ.ค. 60- 05 ธ.ค. 60
03 ธ.ค. 60- 07 ธ.ค. 60
05 ธ.ค. 60- 09 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60- 11 ธ.ค. 60
09 ธ.ค. 60- 13 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60- 15 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60- 17 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60- 19 ธ.ค. 60
17 ธ.ค. 60- 21 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60- 23 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60- 25 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60- 27 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60- 29 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60- 31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 60- 02 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60- 04 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
16,900
17,900
18,900
17,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
18,900
18,900
19,900
21,900
22,900
23,900
19,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) อินชอน-La provence Village -Pocheon Art Valley (รวมค่ารถราง Mono Rail) -ลานสกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล- D.I.Y Cupcake - เดินสวนลอยฟ้าSeoullo 7017 ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง- Cosmetic Shop -สวนดอกหญ้าฮานึลปาร์ค (บริการนั่งรถแทรม ) - ดิวตี้ฟรี- คลองชองเกชอน-ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-โรงงานเจียระไนพลอย-ช้อปปิ้งฮงแด + One Piece Cafe -ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน- สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 02 October 2017 17:27

ZGKR27 เกาหลี สกี LET IT SNOW 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 17,900 (XJ)

1
รหัสทัวร์: ZGKR27
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
09-12 ธ.ค. 60
10-13 ธ.ค. 60
11-14 ธ.ค. 60
12-15 ธ.ค. 60
13-16 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
15-18 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
17-20 ธ.ค. 60
18-21 ธ.ค. 60
19-22 ธ.ค. 60
20-23 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
22-25 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 21,900
21,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
26,900
27,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD - SEOUL SKY TOWER - น้ำมันสน - สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - TRICK EYE & ICE MUSEUM- พระราชวังถ็อกซูกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - พลอยอะเมทิส – สมุนไพรฮอตเกนามู - N SEOUL TOWER – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์
เก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 11 August 2017 10:36

SLGK05 เกาหลี AUTUMN ซอรัคซาน 5วัน 3 คืน เดือน พย60 เริ่มต้น 14,900 (LJ)

Pic01
รหัสทัวร์: SLGK05
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 พ.ย. 60- 05 พ.ย. 60
06 พ.ย. 60- 10 พ.ย. 60
09 พ.ย. 60- 13 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60- 17 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60- 23 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60- 01 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) อินชอน-วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (รวมค่ากระเช้า) - วัดซินฮึงซา- เมืองซกโช - ตลาดปลาแดโพฮัง- Yeongeumjeong Pavillion เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) - สวนลอยฟ้าSeoullo 7017 –ตลาดฮงแด - One Piece Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง- Cosmetic Shop -พระราชวังถ๊อกซูกุง+Stone Wall - Duty Free - คลองซองเกซอน-โซลทาว์เวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) -ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-โรงงานเจียระไนพลอย-Alive Museum -ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน- สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 02 October 2017 17:31

ZGKR28 เกาหลี พักสกีรีสอร์ท SNOW FROST 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 19,900 (XJ)

11111111ski Resort
รหัสทัวร์: ZGKR28
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
20,900
20,900
20,900
21,900
21,900
23,900
23,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
26,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
28,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER – รร.โซล - น้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู - TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 10:51

STK02 เกาหลี สวนผลไม้ MY AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 17,900 (LJ)

2015 09 16 132448
รหัสทัวร์: STK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 18,900
19,900
19,900
17,900
17,900
18,900
20,900
19,900
17,900
19,900
19,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – Cosmetic Outlet – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด - สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )- ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 September 2017 11:26

ZGKR29 เกาหลี บินหรู พักสกีรีสอร์ท PERFECT SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 22,900 (TG)

2014 08 20 111905
รหัสทัวร์: ZGKR29
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
23,900
26,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
30,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ - ซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท - ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOUL TOWER - รร.โซล - ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน - พระราชวังคยองบกกุง - COSMETIC - DUTY FREE - GREVIN SEOUL - ตลาดเมียงดง - รร.โซล - ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด – PAJU OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 11 August 2017 11:12

STK03 เกาหลี พักโซล 3 คืน ROMANTIC AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

2016 07 09 122805
รหัสทัวร์: STK03
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
20,900
20,900
19,900
18,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ - ไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยายซองวุลดง - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง(Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล - สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – สวนฮานึลพาร์ค โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี ) – เครื่องสำอางคอสเมติก – อิสระช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (ตึก DDP) – LED ROSE GARDEN - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา ) – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันนก( BUKCHON HANOK) – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาหารนานาชาติ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – คลองชองเกชอน – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 10:34

ZGKR30 เกาหลี สกี SKI WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 17,900.- (XJ) ไฟท์บ่าย

1 Fujiten Resort
รหัสทัวร์: ZGKR30
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธันวาคม 2560
02-06 ธันวาคม 2560
06-10 ธันวาคม 2560
07-11 ธันวาคม 2560
08-12 ธันวาคม 2560
09-13 ธันวาคม 2560
15-19 ธันวาคม 2560
16-20 ธันวาคม 2560
21-25 ธันวาคม 2560
22-26 ธันวาคม 2560
23-27 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
25-29 ธันวาคม 2560
26-30 ธันวาคม 2560
27-31 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 21,900
21,900
19,900
19,900
21,900
21,900
17,900
17,900
17,900
20,900
22,900
22,900
23,900

23,900
25,900
26,900
26,900
27,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุด ประจำชาติฮันบก – EVERLAND - รร.โซล น้ำมันสน - COSMETIC - SEOUL TOWER – หมู่บ้านนัมซานฮันอก - ศูนย์สมุนไพรโสม TRICK EYE & ICE MUSEUM - ตลาดเมียงดง - รร.โซล พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู - DUTY FREE – GREVIN
SEOUL – อีแด – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบิน) กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 19 October 2017 13:40

STK04 เกาหลี ROMANTIC พักโซล 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

2 Nami Island Autumn
รหัสทัวร์: STK04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - ไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยายซองวุลดง - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง - (Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล - สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – สวนฮานึลพาร์ค โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี ) – เครื่องสำอางคอสเมติก – อิสระช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (ตึก DDP) – LED ROSE GARDEN - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา ) – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันนก( BUKCHON HANOK) – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาหารนานาชาติ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – คลองชองเกชอน – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 September 2017 11:27

ZGKR31 เกาหลี ICE FREEZING 4 วัน 3 คืน เดือน มค.61 เริ่มต้น 16,900 (XJ) ไฟล์ทไช้า

MessageImage 1479813390800
รหัสทัวร์: ZGKR31
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 – 5 มกราคม 2561
3 – 6 มกราคม 2561
4 – 7 มกราคม 2561
5 – 8 มกราคม 2561
6 – 9 มกราคม 2561
7 – 10 มกราคม 2561
8 – 11 มกราคม 2561
9 – 12 มกราคม 2561
10 – 13 มกราคม 2561
11 – 14 มกราคม 2561
12 – 15 มกราคม 2561
13 – 16 มกราคม 2561
14 – 17 มกราคม 2561
15 – 18 มกราคม 2561
16 – 19 มกราคม 2561
17 – 20 มกราคม 2561
18 – 21 มกราคม 2561
19 – 22 มกราคม 2561
20 – 23 มกราคม 2561
21 – 24 มกราคม 2561
22 – 25 มกราคม 2561
23 – 26 มกราคม 2561
24 – 27 มกราคม 2561
25 – 28 มกราคม 2561
26 – 29 มกราคม 2561
27 – 30 มกราคม 2561
28 – 31 มกราคม 2561
29 - 1 กุมภาพันธ์ 2561
30 – 2 กุมภาพันธ์ 2561
31 – 3 กุมภาพันธ์ 2561
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561
02 - 05 กุมภาพันธ์ 2561
03 - 06 กุมภาพันธ์ 2561
04 - 07 กุมภาพันธ์ 2561
05 - 08 กุมภาพันธ์ 2561
06 - 09 กุมภาพันธ์ 2561
07 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
11 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
12 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
25 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
26 - 01 มีนาคม 2561
27 - 02 มีนาคม 2561
28 - 03 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ซูวอนร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ
จากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวัง
ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - รร.โซล ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

Last Updated on Friday, 06 October 2017 17:31

STK05 เกาหลี พักสกีรีสอร์ท HILIGHT SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 18,900 (LJ)

2016 05 18 130348
รหัสทัวร์: STK05
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560
01 – 05 ธันวาคม 2560
02 – 06 ธันวาคม 2560
03 – 07 ธันวาคม 2560
04 – 08 ธันวาคม 2560
05 – 09 ธันวาคม 2560
06 – 10 ธันวาคม 2560
07 – 11 ธันวาคม 2560
08 – 12 ธันวาคม 2560
09 – 13 ธันวาคม 2560
10 – 14 ธันวาคม 2560
11 – 15 ธันวาคม 2560
12 – 16 ธันวาคม 2560
13 – 17 ธันวาคม 2560
14 – 18 ธันวาคม 2560
15 – 19 ธันวาคม 2560
16 – 20 ธันวาคม 2560
17 – 21 ธันวาคม 2560
18 – 22 ธันวาคม 2560
19 – 23 ธันวาคม 2560
20 – 24 ธันวาคม 2560
21 – 25 ธันวาคม 2560
22 – 26 ธันวาคม 2560
23 – 27 ธันวาคม 2560
24 – 28 ธันวาคม 2560
25 – 29 ธันวาคม 2560
26 – 30 ธันวาคม 2560
27 – 31 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 19,900
22,900
21,900
20,900
18,900
20,900
21,900
22,900
22,900
21,900
19,900
18,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
22,900
23,900
24,900
25,900
26,900
27,900
28,900
29,900
28,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) อินชอน - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม  พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า ร้องเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง น้ำมันสนแดง (RED PINE) - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังเคียงบ็อกคุง -ตลาดอินซาดง ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน– COSMETICS OUTLET  -  ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต  สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 15 September 2017 11:45

ZGKR32 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง SNOW FISHING 5 วัน 3 คืน เดือน มค.61 เริ่มต้น 17,900 (XJ) ไฟล์ทบ่าย

MessageImage 1479813390800
รหัสทัวร์: ZGKR32
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 11 มกราคม 2561
08 - 12 มกราคม 2561
11 - 15 มกราคม 2561
12 - 16 มกราคม 2561
13 - 17 มกราคม 2561
14 - 18 มกราคม 2561
17 – 21 มกราคม 2561
18 - 22 มกราคม 2561
19 - 23 มกราคม 2561
20 - 24 มกราคม 2561
24 - 28 มกราคม 2561
25 - 29 มกราคม 2561
26 - 30 มกราคม 2561
27 - 31 มกราคม 2561
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ -ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ
จากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – EVERLAND - รร.โซล
เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – น้ำมันสน - COSMETIC - N SEOUL TOWER – ศูนย์
สมุนไพรโสม DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล พลอยอะเมทิส
TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเก
นามู - PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 06 October 2017 17:36

STK06 เกาหลี ซอรัคซาน SEASON CHANGE 5 วัน 3 คืน เดิอน พ.ย.60 เรื่มต้น 14,900 (LJ)

2016 09 26 152126
รหัสทัวร์: STK06
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 05 พฤศจิกายน 2560
02 - 06 พฤศจิกายน 2560
04 - 08 พฤศจิกายน 2560
05 - 09 พฤศจิกายน 2560
06 - 10 พฤศจิกายน 2560
07 - 11 พฤศจิกายน 2560
08 - 12 พฤศจิกายน 2560
09 - 13 พฤศจิกายน 2560
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
11 - 15 พฤศจิกายน 2560
12 - 16 พฤศจิกายน 2560
13 - 17 พฤศจิกายน 2560
14 - 18 พฤศจิกายน 2560
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
18 - 22 พฤศจิกายน 2560
19 - 23 พฤศจิกายน 2560
20 - 24 พฤศจิกายน 2560
21 - 25 พฤศจิกายน 2560
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
25 - 29 พฤศจิกายน 2560
26 - 30 พฤศจิกายน 2560
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2560
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,500
14,900
14,900
15,500
15,900
15,900
15,900
15,500
14,900
14,900
15,500
15,900
15,900
15,900
15,500
14,900
14,900
15,500
15,900
15,900
15,900
15,500
14,900
14,900
15,500
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – Cosmetic Outlet – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด - สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) - ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 September 2017 13:44

ZGKR33 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง FISHING SKI 5 วัน 3 คืน เดือน มค.61 เริ่มต้น 19,900 (XJ) ไฟล์ทดึก

11111111ski Resort
รหัสทัวร์: ZGKR33
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 มกราคม 2561
05 - 09 มกราคม 2561
06 - 10 มกราคม 2561
07 – 11 มกราคม 2561
08 – 12 มกราคม 2561
09 - 13 มกราคม 2561
10 - 14 มกราคม 2561
11 - 15 มกราคม 2561
12 - 16 มกราคม 2561
13 - 17 มกราคม 2561
14 - 18 มกราคม 2561
15 - 19 มกราคม 2561
16 - 20 มกราคม 2561
17 - 21 มกราคม 2561
18 - 22 มกราคม 2561
19 - 23 มกราคม 2561
20 - 24 มกราคม 2561
21 - 25 มกราคม 2561
22 - 26 มกราคม 2561
23 - 27 มกราคม 2561
24 - 28 มกราคม 2561
25 - 29 มกราคม 2561
26 - 30 มกราคม 2561
27 - 31 มกราคม 2561
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561
04 - 08 กุมภาพันธ์ 2561
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2561
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
25 ก.พ. – 01 มี.ค 2561
26 ก.พ. – 02 มี.ค 2561
27 ก.พ. – 03 มี.ค 2561
28 ก.พ. – 04 มี.ค 2561
ราคาทัวร์: |20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
หมายเหตุ

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เล่นสกีบนลานสกี ขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก 

EVERLAND - COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี - N SEOUL TOWER – รร.โซลสมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส

พระราชวังชางด็อกซูกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 06 October 2017 18:14

Subcategories

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions