• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOXJ95 ฮอกไกโด ซัปโปโล ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 31,900 (XJ)

2018 03 28 102437
รหัสทัวร์: BOXJ95
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 31,900.-
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61
5 - 9 ก.ค. 61
7 - 11 ก.ค. 61
14 - 18 ก.ค.61
21 - 25 ก.ค. 61
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 61
4 - 8 ส.ค. 61
9 - 13 ส.ค. 61
18 - 22 ส.ค. 61
25 - 29 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 33,900
35,900
35,900
37,900
37,900
37,900
34,900
38,900
33,900
34,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-

-
วันแม่
-

เดินทางเดือน  มิถุนายน - กันยายน 2561.

พักออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คืน / ซัปโปโร 2คืน พาเที่ยวครบทุกวัน / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+BBQ Yakiniku เครื่งดื่มเบียร์ไวน์ ไม่อั้น +บุฟเฟ่ต์เมล่อน

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมืองสนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสี น้ำตาล - จุดชมวิวไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็นโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต –ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-โปโร - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ – Patchwork road – บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 29 March 2018 10:22

TTNTG38 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ซากุระ คิตตี้ 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 35,888 (TG)

1
รหัสทัวร์: TTNTG38
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
21-25 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
36,888
36,888
35,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ– มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ  -สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 March 2018 17:10

BOJL69 นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ So Cool Snow Wall 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 35,900 (JL)

2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: BOJL69
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 พ.ค.61
20-24 พ.ค.61
21-25 พ.ค.61
1-5 มิ.ย.61
2-6 มิ.ย.61
3-7 มิ.ย.61
4-8 มิ.ย.61
9-13 มิ.ย.61
10-14 มิ.ย. 61
11-15 มิ.ย.61
16-20 มิ.ย.61
18-22 มิ.ย.61
19-23 มิ.ย.61
ราคาทัวร์: 36,900
36,900
36,900
39,900
36,900
36,900
35,900
36,900
36,900
36,900
36,900
35,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินนาโกย่า สนามบินนาโกย่า –คามิโคจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้
เจแปนแอลป์เส้นทางทาเทยามะคุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ- เมืองโทยาม่า
สนามบินนาโกย่า - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:19

TTNTG41 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า 5 วัน 3 คืนซุปตาร์ พรมแดง เดือน เมย.-มิย.61 เริ่มต้น 36,888 (TG)

2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: TTNTG41
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 เมษายน 2561
06-10 พฤษภาคม 2561
08-12 พฤษภาคม 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
14-18 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
21-25 พฤษภาคม 2561
27-31 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
02-06 มิถุนายน 2561
04-08 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
08-12 มิถุนายน 2561
10-14 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 39,888
39,888
39,888
39,888
38,888
39,888
39,888
36,888
39,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ –โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ –โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ -ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ข้อปปิ้งซาคาเอะ -นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) –เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 12 March 2018 17:24

BOTG51 คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 35,900 (TG)

3 วัดน้ำใส
รหัสทัวร์: BOTG51
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 พฤษภาคม 61
23-27 พฤษภาคม 61
25-29 พฤษภาคม 61
30-3 มิถุนายน 61
31-4 มิถุนายน 61
6-10 มิถุนายน 61
7-11 มิถุนายน 61
13-17 มิถุนายน 61
14-18 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
21-25 มิถุนายน 61
27-1 กรกฎาคม 61
28-2 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันอาสาฬบูชา
วันเข้าพรรษา

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
นางาซากิ – จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ - ไชน่าทาวน์นางาซากิ อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน /มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลักๆของนางาซากิ
(ฟรี!! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) นางาซากิ - ชิมาบาระ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาไฟอะโสะ - ร้าน JTCดิวตรี้ฟรี –
คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ – อออนเซ็น คุมาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 15:31

TTNTR10 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืนเดือน เมย.-กย. เริ่มต้น 20,888 (TR)

Osaka Castle
รหัสทัวร์: TTNTR10
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-25 เมษายน 2561
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
03-06 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
01-04 กรกฎาคม 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
12-15 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยายน 2561
09-12 กันยายน 2561
16-19 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
25,888
25,888
23,888
23,888
23,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
24,888
23,888
23,888
23,888
23,888
20,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–คามิโคจิ – สะพานคัปปา - นาโกย่า– ซาคาเอะ-เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 19 March 2018 09:43

BOTR21โอซาก้า ชิราคาวาโกะ Snow Wall Japan Alps 5 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.-มิย.61. เริ่มต้น 31,900.(TR)

3 วัดอาซากุสะ
รหัสทัวร์: BOTR21
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 - 22 เม.ย. 61
25 - 29 เม.ย. 61
2 - 6 พ.ค. 61
9 - 13 พ.ค. 61
23 - 27 พ.ค. 61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
6-10 มิ.ย. 61
13-17 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
34,900
33,900
33,900
32,900
32,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ –
ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
มัตสึโมโต้ - เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ (เข้าโองิซาวะสู่ทาเตยามะ) - กุโจ
กุโจ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ชินไชบาชิ
ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 09 February 2018 10:36

TTNTR11 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 23,888 (TR)

2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: TTNTR11
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
08-12 สิงหาคม 2561
15-19 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า–ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้-เมืองโอซาก้า–เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ–ดิวตี้ฟรี –ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ– ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ–อิออนมอลล์– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 14 March 2018 17:33

BOTR22 โอซาก้า ชิราคาวาโกะ Snow Wall Japan Alps 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิย.61. เริ่มต้น 27,900.(TR)

3 Onsen
รหัสทัวร์: BOTR22
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 - 25 เม.ย.61
29 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
6 - 9 พ.ค. 61
13 - 16 พ.ค. 61
20 - 23 พ.ค. 61
27 - 30 พ.ค. 61
3 - 6 มิ.ย. 61
10 - 13 มิ.ย. 61
17 - 20 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 32,900
33,900
31,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
27,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – กิฟุ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ –
ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ กุโจ
กุโจ – โอซาก้า - ห้างโดทงพลาซ่า - ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ –
สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 09 February 2018 10:54

TTNXJ37 โตเกียว ฟูิ Ibaraki ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-กค.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

1 Fujiten Resort
รหัสทัวร์: TTNXJ37
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
16-20 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
23-27 พฤษภาคม 2561
24-28 พฤษภาคม 2561
30 -03 มิถุนายน 2561
31 -04 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
07-11 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
14-18 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
24,888.-
25,888.-
22,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก– สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ –ทุ่งดอกพิงค์มอสหรือทุ่งดอกลาเวนเดอร์- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ –AMI PREMIUM OUTLET
เมืองซาวาระ –อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า– ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 22 January 2018 10:46

BOTR81 โตเกียว โอซาก้า Golden Route 5 วัน 4 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 31,900 (TR)

2 ชิราคาวาโกะใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: BOTR81
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 มี.ค. 61
2 - 6 เม.ย. 61
9 -13 เม.ย. 61
16 - 20 เม.ย. 61
23 - 27 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
36,900
32,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานนาริตะ - โอชิโนะฮักไก หรือฟูจิชั้นที่ 5 - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
มัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า –ลิตเติ้ลเกียวโต –เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ –หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -
โอกากิ เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดทองคินคะคุจิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท
ปราสาทโอซาก้า– โดทงพลาซ่า –ชินไชบาชิ– ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 17:42

TTNXJ41 JAPAN ALPS ซุปตาร์ อมยิ้ม 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 30,888 (XJ)

2016 04 09 150006
รหัสทัวร์: TTNXJ41
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-20 เมษายน 2561
16-21 เมษายน 2561
17-22 เมษายน 2561
18-23 เมษายน 2561
20-25 เมษายน 2561
21-26 เมษายน 2561
22-27 เมษายน 2561
23-28 เมษายน 2561
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
02-07 พฤษภาคม 2561
03-08 พฤษภาคม 2561
04-09 พฤษภาคม 2561
05-10 พฤษภาคม 2561
07-12 พฤษภาคม 2561
10-15 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 35,888.-
36,888.-
35,888.-
36,888.-
36,888.-
35,888.-
30,888.-
33,888.-
35,888.-
35,888.-
35,888.-
36,888.-
36,888.-
36,888.-
36,888.-
33,888.-
34,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
ปราสาทมัตสึโมโต้–สะพานคัปปาบาชิ– เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ดิวตี้ฟรี – สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 19 January 2018 13:46

BOTR82 โอซาก้าโตเกียว Golden Route 5 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.61. เริ่มต้น 27,900 (TR)

3 Osaka Castle
รหัสทัวร์: BOTR82
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 - 17 เม.ย. 61
20 - 24 เม.ย. 61
27เม.ย. - 1 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 37,900
27,900
28,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-


กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า -เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – กิฟุ เมืองโอกากิ-
ห้างอิออนมอลล์
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ –
ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –
ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
นาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 17:43

TTNXJ42 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-มิย.61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

4 Hananomiyako Flower
รหัสทัวร์: TTNXJ42
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เมษายน 2561
12-16 เมษายน 2561
18-22 เมษายน 2561
19-23 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
26-30 เมษายน 2561
02-06 พฤษภาคม 2561
03-07 พฤษภาคม 2561
05-09 พฤษภาคม 2561
09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
12-16 พฤษภาคม 2561
16-20 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
23-27 พฤษภาคม 2561
24-28 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561
30 -03 มิถุนายน 2561
31 -04 มิถุนายน 2561
02-06 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
07-11 มิถุนายน 2561
09-13 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 45,888.-
46,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
27,888.-
28,888.-
29,888.-
28,888.-
28,888.-
29,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
23,888.-
27,888.-
28,888.-
28,888.-
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ– มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:05

BOXJ82 โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.- พ.ค.61 เริ่มต้น 18,900 (XJ)

2 Osaka Castle Autumn
รหัสทัวร์: BOXJ82
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 20 เมษายน 61
18 – 21 เมษายน 61
19 – 22 เมษายน 61
20 – 23 เมษายน 61
21 – 24 เมษายน 61
22 – 25 เมษายน 61
23 – 26 เมษายน 61
24 – 27 เมษายน 61
25 – 28 เมษายน 61
26 – 29 เมษายน 61
27 – 30 เมษายน 61
28 – 1 พฤษภาคม 61
29 – 2 พฤษภาคม 61
30 – 3 พฤษภาคม 61
3 – 6 พฤษภาคม 61
4 – 7 พฤษภาคม 61
10 – 13 พฤษภาคม 61
11 – 14 พฤษภาคม 61
17 – 20 พฤษภาคม 61
18 – 21 พฤษภาคม 61
24 – 27 พฤษภาคม 61
26 – 29 พฤษภาคม 61
31 – 3 มิถุนายน 61
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
23,900
23,900
23,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
21,900
21,900
19,900
21,900
19,900
22,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้
จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก–ทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว –
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700บาท)
วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 09:32

TTNXJ44 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-สค. เริ่มต้น 28,888(XJ)

1111
รหัสทัวร์: TTNXJ44
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 มิถุนายน 2561
15-19 มิถุนายน 2561
16-20 มิถุนายน 2561
17-21 มิถุนายน 2561
18-22 มิถุนายน 2561
19-23 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
23-27 มิถุนายน 2561
24-28 มิถุนายน 2561
25-29 มิถุนายน 2561
26-30 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561
02-06 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
05-09 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
07-11 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
12-16 กรกฎาคม 2561
14-18 กรกฎาคม 2561
16-20 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
19-23 กรกฎาคม 2561
20-24 กรกฎาคม 2561
21-25 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
24-28 กรกฎาคม 2561
25-29 กรกฎาคม 2561
26-30 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
02-06 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
04-08 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
07-11 สิงหาคม 2561
08-12 สิงหาคม 2561
09-13 สิงหาคม 2561
11-15 สิงหาคม 2561
13-17 สิงหาคม 2561
15-19 สิงหาคม 2561
16-20 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
18-22 สิงหาคม 2561
19-23 สิงหาคม 2561
21-25 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
23-27 สิงหาคม 2561
25-29 สิงหาคม 2561
27-31 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2561
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
28,888
31,888
31,888
32,888
31,888
31,888
31,888
32,888
32,888
31,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
35,888
33,888
33,888
34,888
34,888
35,888
35,888
34,888
34,888
35,888
35,888
35,888
35,888
34,888
34,888
35,888
35,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
34,888
34,888
35,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
30,888
28,888
29,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - อิออน ทาวน์-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี -  มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  -สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:24

BOXJ91 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 28,900 (XJ)

3 Clock Tower ซัปโปโร
รหัสทัวร์: BOXJ91
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 18 เม.ย. 61
21-25 เม.ย. 61
28 เม.ย – 2 พ.ค. 61
10-14 พ.ค. 61
12 – 16 พ.ค. 61
17-21 พ.ค. 61
19-23 พ.ค. 61
24-28 พ.ค. 61
26-30 พ.ค. 61
31พ.ค.-4มิ.ย. 61
2-6 มิ.ย. 61
7-11 มิ.ย. 61
9-13มิ.ย. 61
14-18 มิ.ย. 61
16-20 มิ.ย. 61
21-25 มิ.ย. 61
23-27 มิ.ย. 61
28มิ.ย. – 2ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 45,900
34,900
35,900
32,900
29,900
31,900
29,900
32,900
32,900
31,900
29,900
31,900
29,900
31,900
28,900
31,900
29,900
31,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสี
น้ำตาล – จุดชมวิวโซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต –
ร้านJoy One ดิวตรี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 02 February 2018 09:48

TTNXJ45 ฮอกไกโด ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์ 6 วัน 4 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 29,888 (XJ)

2016 03 12 142155
รหัสทัวร์: TTNXJ45
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-30 พฤษภาคม 2561
28 -02 มิถุนายน 2561
01-06 มิถุนายน 2561
04-09 มิถุนายน 2561
08-13 มิถุนายน 2561
11-16 มิถุนายน 2561
15-20 มิถุนายน 2561
18-23 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
29,888.-
หมายเหตุ

 

สนามบินนานาชาติดอนเมือง
สนามบินชิโตเซะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
เมืองมอนเบทสึ – สวนทาคิโนอูเอะ – สวนคายุมิเบ็ทสึ – เมืองอาซาฮิคาว่า
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ– ร้านสินค้ามือสอง - มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:20

BOXJ92 ฮอกไกโด ซากุระ ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ Lover 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.- พ.ค.61 เริ่มต้น 33,900 (XJ)

0144c3
รหัสทัวร์: BOXJ92
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 เม.ย. 61
11-16 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
24-29 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
2-7 พ.ค. 61
8-13 พ.ค. 61
9-14 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 46,900
48,900
37,900
37,900
36,900
39,900
35,900
33,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-


ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ โชวะชินซัง ปาร์ค – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ฮาโกดาเตะ –
โกดังคาเนโมริ - ขึ้นกระเช้าจุดชมวิวเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโงเรียวกาคุ - สวนโอนุมะ – ทะเลสาบโทยะ
จุดชมวิวโซโล โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต –
Joy One ดิวตรี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:28

TTNXJ47 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ซุปเปอร์ฮีโร่ 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

4 โตเกียวลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: TTNXJ47
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-20 เมษายน 2561
18-21 เมษายน 2561
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
22-25 เมษายน 2561
23-26 เมษายน 2561
24-27 เมษายน 2561
25-28 เมษายน 2561
26-29 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
28 -01 พฤษภาคม 2561
29 -02 พฤษภาคม 2561
30 -03 พฤษภาคม 2561
01-04 พฤษภาคม 2561
02-05 พฤษภาคม 2561
03-06 พฤษภาคม 2561
04-07 พฤษภาคม 2561
05-08 พฤษภาคม 2561
06-09 พฤษภาคม 2561
07-10 พฤษภาคม 2561
08-11 พฤษภาคม 2561
09-12 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
14-17 พฤษภาคม 2561
15-18 พฤษภาคม 2561
16-19 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
21-24 พฤษภาคม 2561
22-25 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
25-28 พฤษภาคม 2561
26-29 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
19,888.-
19,888.-
19,888.-
19,888.-
19,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ทุ่งดอกพิงค์มอส - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งชินจุกุ-สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 13:03

BOXJ93 ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.61 เริ่มต้น 32,900 (XJ)

4 ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: BOXJ93
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 20 พ.ค. 61
16 - 21 พ.ค. 61
22 - 27 พ.ค. 61
23 - 28 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900
32,900
34,900
33,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงาน
ช็อกโกแลตอิชิยะ - Joy One ดิวตรี้ฟรี - โซอุนเคียวออนเซ็น
โซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ – สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส - คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป -
อาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งเอออน โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต -
ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:28

TTNXJ48 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

1112
รหัสทัวร์: TTNXJ48
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-31 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2561
01-04 มิถุนายน 2561
02-05 มิถุนายน 2561
03-06 มิถุนายน 2561
04-07 มิถุนายน 2561
05-08 มิถุนายน 2561
06-09 มิถุนายน 2561
07-10 มิถุนายน 2561
08-11 มิถุนายน 2561
09-12 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
11-14 มิถุนายน 2561
12-15 มิถุนายน 2561
13-16 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
16-19 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
18-21 มิถุนายน 2561
19-22 มิถุนายน 2561
20-23 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
23-26 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
25-28 มิถุนายน 2561
26-29 มิถุนายน 2561
27-30 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
19,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
21,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
19,888
21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ-วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท-ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งชินจุกุ - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้-อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:23

BOXJ94 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61เริ่มต้น 27,988 (XJ)

2014 03 21 133815
รหัสทัวร์: BOXJ94
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 พ.ค. 61
12 – 16 พ.ค. 61
17-21 พ.ค. 61
19-23 พ.ค. 61
24-28 พ.ค. 61
26-30 พ.ค. 61
31พ.ค.-4มิ.ย. 61
2-6 มิ.ย. 61
7-11 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 29,900
31,900
29,900
29,900
29,900
31,900
29,900
28,888
27,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง
สนามบินนิวชิโตเสะ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน - ทาคิโนอูเอะปาร์ค ชมทุ่งพิงค์มอส –
คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป – อาซาฮิคาว่า
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต –
ร้าน Joy One ดิวตรี้ฟรี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:31

TTNXJ49 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ หอมชื่นจายยย 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-สค.61 เริ่มต้น 30,888 (XJ)

1113
รหัสทัวร์: TTNXJ49
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-27 มิถุนายน 2561
25-30 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561
02-07 กรกฎาคม 2561
06-11 กรกฎาคม 2561
09-14 กรกฎาคม 2561
13-18 กรกฎาคม 2561
16-21 กรกฎาคม 2561
20-25 กรกฎาคม 2561
23-28 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561
03-08 สิงหาคม 2561
06-11 สิงหาคม 2561
10-15 สิงหาคม 2561
13-18 สิงหาคม 2561
17-22 สิงหาคม 2561
20-25 สิงหาคม 2561
24-29 สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
31 สิงหาคม-05 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 33,888
32,888
36,888
36,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
35,888
37,888
38,888
36,888
34,888
34,888
34,888
30,888
34,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์-เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ถนนทานุกิโคจิ-สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:22

CLXJKN544 โอซาก้า TAKAYAMA TOKYO 5 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค61 เริ่มต้น 39,900 (XJ)

1 ชิราหิมะ
รหัสทัวร์: CLXJKN544
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 เม.ย.
25 – 29 เม.ย.
9 – 13 พ.ค.
17 – 21 พ.ค.
25 – 29 พ.ค.
30 พ.ค. – 3 มิ.ย.
ราคาทัวร์: 42,900
42,900
41,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโงย่า
นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 11:17

TTNXJ50 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ห้าดาว 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

Sawara1
รหัสทัวร์: TTNXJ50
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 พฤษภาคม 2561
14-17 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
28-31 พฤษภาคม 2561
04-07 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ-วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท-ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส -  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ -วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:52

CUJ01 นาโกย่า เจแปนแอล SNOW WALL 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 37,900 (JL)

1
รหัสทัวร์: CUJ01
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 21 เมษายน 61
19 – 23 เมษายน 61
10 – 14 พฤษภาคม 61
23 – 27 พฤษภาคม 61
06 – 10 มิถุนายน 61
ราคาทัวร์: 39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
37,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่าท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:20

ZGFUK01 ฟุกุโอกะ เบปปุ WISTERIA 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 47,955 (TG)

2018 04 19 181303
รหัสทัวร์: ZGFUK01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 47,955
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 เม.ย.-02 พ.ค. 2561
29 เม.ย.-03 พ.ค. 2561
02-06 พฤษภาคม 2561
03-07 พฤษภาคม 2561
04-08 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 47,955
47,955
47,955
47,955
47,955
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ฟุกุโอกะ –เบปปุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ -หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น- ซากะ- ศาลเจ้ายูโทคุ - นางาซากิ -สวนสันติภาพ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ - ดอกวิสทีเรีย -ฟุกุโอกะ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน - ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 19 April 2018 18:49

CUJ04 ฮอกไกโด EASY LIKE SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61.เริ่มต้น 27,900 (HB)

MessageImage 1517486221646
รหัสทัวร์: CUJ04
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 8 มี.ค. 61
4 – 8 มี.ค. 61
11 – 15 มี.ค. 61
12 – 16 มี.ค. 61
18 – 22 มี.ค. 61
19 – 23 มี.ค. 61
25 – 29 มี.ค. 61
26 – 30 มี.ค. 61
2 – 6 เม.ย. 61
16 – 20 เม.ย. 61
23 – 27 เม.ย. 61
30 เม.ย. – 4 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,900.-
27,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
30,900.-
30,900.-
29,900.-
34,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –เมืองอาซาฮิคาวะ – พิพิธภัณฑ์ราเมน –สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
อิออนมอล์– แช่น้ำแร่ออนเซ็น
สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 14:12

ZGHOK03 ฮอกไกโด THEME 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 45,900 (TG)

2018 03 22 164431
รหัสทัวร์: ZGHOK03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 23 เมษายน 2561
20 - 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
04 – 08 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
45,900
48,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร –หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก - อิออนมอลล์ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต –ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 16:56

CUJ12 ฮอกไกโด CHARMING 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.61. เริ่มต้น 34,900 (HB)

3 Clock Tower ซัปโปโร
รหัสทัวร์: HB08
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 9 เม.ย. 61
5 – 10 เม.ย. 61
11 – 16 เม.ย. 61
12 – 17 เม.ย. 61
18 – 23 เม.ย. 61
19 – 24 เม.ย. 61
25 – 30 เม.ย. 61
26 เม.ย. – 1 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 38,900.-
38,900.-
42,900.-
42,900.-
35,900.-
34,900.-
34,900.-
38,900.-
หมายเหตุ วันจักรี
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
วันแรงงาน

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ –ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ -
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
สวนฟูกิดะชิ – เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 February 2018 18:11

ZGHOK04 ฮอกไกโด COSY 6 วัน 4 คืน วันที่ 3-8 พค.61 ราคา 53,900 (TG)

2 Otaru ฤดูเปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGHOK04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 53,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 08 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 53,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ชิโตเสะ – ซัปโปโร –หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก - อิออนมอลล์
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว –
โรงงานช็อกโกแลต –ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด –
มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 16:59

CUJ13 ฮอกไกโด CHILLING 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61.เริ่มต้น 32,900 (HB)

1 ลากเลื่อนสุนัข
รหัสทัวร์: CUJ13
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 –5 เม.ย. 61
8 – 12 เม.ย. 61
9 – 13 เม.ย. 61
15 – 19 เม.ย. 61
22 – 26 เม.ย. 61
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 32,900.-
34,900.-
34,900.-
36,900.-
32,900.-
36,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ –ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – แช่น้ำแร่ออนเซ็น
สวนฟูกิดะชิ – เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 February 2018 18:14

ZGHOK05 ฮอกไกโด ROMANCE 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.61 เริ่มต้น 36,999 (XJ)

2018 03 22 170255
รหัสทัวร์: ZGHOK05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 17 เมษายน 2561
13 – 18 เมษายน 2561
19 – 24 เมษายน 2561
21 – 26 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 51,999
51,999
38.999
36,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเม็ง – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ช้อปปิ้งอิออน - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี– เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด–มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 17:07

CUJ15 โตเกียว EASY BEAUTIFUL PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.61.เริ่มต้น 24,900 (XJ) ดึกกลับเช้า ฟรีเดย์

Pinkmoss
รหัสทัวร์: CUJ15
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 13 พฤษภาคม 61
11 – 15 พฤษภาคม 61
16 – 20 พฤษภาคม 61
18 – 22 พฤษภาคม 61
24 – 28 พฤษภาคม
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
24,900
25,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – โกเทมบะเอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งชินจุกุ
ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneyland
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:24

ZGHOK06 ฮอกไกโด PREMIUM 5 วัน 3 คืน เดือน เมย-พค.61 เริ่มต้น 33,999 (XJ)

2018 03 22 171013
รหัสทัวร์: ZGHOK06
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
09 – 13 พฤษภาคม 2561
11 - 15 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
35,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ช้อปปิ้งอิออน - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี– เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด–มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 17:18

CUJ17 โตเกียว วิสทีเรีย EASY DAZZLING FLOWERS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61.เริ่มต้น 28,900 (XJ) ดึกกลับเช้า ไม่มีฟรีเดย์

2 Japan Autumn
รหัสทัวร์: CUJ17
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 – 20 เมษายน 61
17 – 21 เมษายน 61
19 – 23 เมษายน 61
24 – 28 เมษายน 61
26 – 30 เมษายน 61
ราคาทัวร์: 30,900
30,900
29,900
28,900
30,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – โกเทมบะเอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งชินจุกุ
ศาลเจ้าคะเมโดะเท็นจิน (ชมเทศกาลดอกวิสทีเรีย) – ช้อปปิ้งชิบูย่า – โอไดบะ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:27

ZGHOK07 ฮอกไกโด พิงมอสค์-ทิวลิป BLOSSOM FEST 6 วัน 4 คืน เดือน พค.61 เริ่มต้น 35,999 (XJ)

2018 03 22 172035
รหัสทัวร์: ZGHOK07
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 17 พฤษภาคม 2561
17 – 22 พฤษภาคม 2561
19 – 24 พฤาภาคม 2561
24 – 29 พฤษภาคม 2561
26 – 31 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2561
ราคาทัวร์: 35,999
37,999
35,999
37,999
35,999
38,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง- ศาลเจ้าฮอกไกโด– ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า- น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ– ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนดอกทิวลิป (คามิยุเบทสึ) - อิออน - ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด - อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ 

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 17:44

GSCTS77 ฮอกไกโด ชมพิงค์มอส + ทิวลิป 6 วัน 4 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 33,900 (XJ)

2014 03 21 133836
รหัสทัวร์: GSCTS77
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 - 19พฤษภาคม2561
21 - 26พฤษภาคม2561
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561
04– 09 มิถุนายน 2561
11 – 16 มิถุนายน 2561
18 – 23 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 34,900
34,900
34,900
33,900
33,900
33,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
โรงงานช็อกโกแลต– เมืองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า
ชมดอกพิงส์มอส TAKINOUE - ชมดอกทิวลิป MOMBETSU
(พิเศษ นอนโรงแรมออนเซ็น)
น้ำตกกิงกะและริวเซ–สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง
ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด)
อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 23 February 2018 10:54

ZGHOK12 ฮอกไกโด ชมดอกไม้ BEST LUXURY 6 วัน 4 คืน เดือน กค-สค.61 เริ่มต้น 43,900 (TG)

2018 03 29 162514
รหัสทัวร์: ZGHOK12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 11 กรกฏาคม 2561
13 – 18 กรกฏาคม 2561
25 – 30 กรกฏาคม 2561
03 – 08 สิงหาคม 2561
17 – 22 สิงหาคม 2561
24 – 29 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์: 53,900
54,900
54,900
44,900
44,900
44,900
43,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – สวนผลไม้ ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท- สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 29 March 2018 16:29

GSCTS88 ฮอกไกโด ชมพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย..61 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

2014 03 18 122434
รหัสทัวร์: GSCTS88
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 16พฤษภาคม2561
19 - 23พฤษภาคม2561
26 - 30พฤษภาคม2561
02 – 06 มิถุนายน 2561
09 – 13 มิถุนายน 2561
16 – 20 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
โรงงานช็อกโกแลต– เมืองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า
ชมดอกพิงส์มอส NISEKO MISHIMA - ชมดอกTULIP SUZURAN PARK –
ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด)
อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 23 February 2018 10:58

ZGKIX04 โอซาก้า ทาคายาม่า ต๊ะต่อนยอน 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2018 04 18 121645
รหัสทัวร์: ZGKIX04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 มิถุนายน 2561
14 - 18 มิถุนายน 2561
21 - 25 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
18 – 22 กรกฎาคม 2561
19 - 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
01 – 05 สิงหาคม 2561
02 - 06 สิงหาคม 2561
03 – 07 สิงหาคม 2561
08 - 12 สิงหาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
10 - 14 สิงหาคม 2561
15 - 19 สิงหาคม 2561
16 - 20 สิงหาคม 2561
17 - 21 สิงหาคม 2561
22 - 26 สิงหาคม 2561
23 - 27 สิงหาคม 2561
24 - 28 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
12 - 16 กันยายน 2561
13 - 17 กันยายน 2561
14 - 18 กันยายน 2561
19 - 23 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
26 - 30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
27,888
27,888
25,888
25,888
25,888
27,888
27,888
29,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
24,888
24,888
24,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -"เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 12:33

GSNRT99 โตเกียว ฟูจิ ชุดใหญ่ไฟกระพริบ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-สค.61 เริ่มต้น 17,888 (XW)

2018 04 18 135220
รหัสทัวร์: GSNRT99
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 พ.ค.–04 มิ.ย. 61
01 – 05 มิถุนายน 61
02 – 06 มิถุนายน 61
03 – 07 มิถุนายน 61
04 – 08 มิถุนายน 61
05 – 09 มิถุนายน 61
06 – 10 มิถุนายน 61
07 – 11 มิถุนายน 61
08 – 12 มิถุนายน 61
09 – 13 มิถุนายน 61
10 – 14 มิถุนายน 61
11 – 15 มิถุนายน 61
12 – 16 มิถุนายน 61
13 – 17 มิถุนายน 61
14 – 18 มิถุนายน 61
15 – 19 มิถุนายน 61
16 – 20 มิถุนายน 61
17 – 21 มิถุนายน 61
18 – 22 มิถุนายน 61
19 – 23 มิถุนายน 61
20 – 24 มิถุนายน 61
21 – 25 มิถุนายน 61
22 – 26 มิถุนายน 61
23 – 27 มิถุนายน 61
24 – 28 มิถุนายน 61
25 – 29 มิถุนายน 61
26 – 30 มิถุนายน 61
27มิ.ย. – 01ก.ค. 61
28มิ.ย. – 02ก.ค. 61
29มิ.ย. – 03ก.ค. 61
30มิ.ย. – 04ก.ค. 61
01 - 05 กรกฎาคม 61
02 - 06 กรกฎาคม 61
03 - 07 กรกฎาคม 61
04 - 08 กรกฎาคม 61
05 - 09 กรกฎาคม 61
06 - 10 กรกฎาคม 61
07 - 11 กรกฎาคม 61
08 - 12 กรกฎาคม 61
09 - 13 กรกฎาคม 61
10 - 14 กรกฎาคม 61
11 - 15 กรกฎาคม 61
12 - 16 กรกฎาคม 61
13 - 17 กรกฎาคม 61
14 - 18 กรกฎาคม 61
15 - 19 กรกฎาคม 61
16 - 20 กรกฎาคม 61
17 - 21 กรกฎาคม 61
18 - 22 กรกฎาคม 61
19 - 23 กรกฎาคม 61
20 - 24 กรกฎาคม 61
21 - 25 กรกฎาคม 61
22 - 26 กรกฎาคม 61
23 - 27 กรกฎาคม 61
24 - 28 กรกฎาคม 61
25 - 29 กรกฎาคม 61
26 - 30 กรกฎาคม 61
27 - 31 กรกฎาคม 61
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 61
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 61
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 61
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 61
01 – 05 สิงหาคม 61
02 – 06 สิงหาคม 61
03 – 07 สิงหาคม 61
04 – 08 สิงหาคม 61
05 – 09 สิงหาคม 61
06 – 10 สิงหาคม 61
07 – 11 สิงหาคม 61
08 – 12 สิงหาคม 61
09 – 13 สิงหาคม 61
10 – 14 สิงหาคม 61
11 – 15 สิงหาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
13 – 17 สิงหาคม 61
14 – 18 สิงหาคม 61
15 – 19 สิงหาคม 61
16 – 20 สิงหาคม 61
17 – 21 สิงหาคม 61
18 – 22 สิงหาคม 61
19 – 23 สิงหาคม 61
20 – 24 สิงหาคม 61
21 – 25 สิงหาคม 61
22 – 26 สิงหาคม 61
23 – 27 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61
25 – 29 สิงหาคม 61
26 – 30 สิงหาคม 61
27 – 31 สิงหาคม 61
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 61
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
25,888
25,888
23,888
23,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
25,888
23,888
23,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
20,888
20,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) –หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ทุ่งลาเวนเดอร์– วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี – นาริตะ - อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 14:18

ZGKIX07 โอซาก้า ทาคายาม่า FLORA BLOOM 5 วัน 3 คืน เดือน พค-มิย.61 เริ่มต้น 27,900 (XJ)

2018 03 30 143415
รหัสทัวร์: ZGKIX07
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 06 พฤษภาคม 2561
03 – 07 พฤษภาคม 2561
04 – 08 พฤษภาคม 2561
06 – 10 พฤษภาคม 2561
08 – 12 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 25651
23 – 27 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 31,900
31,900
31,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
27,900
27,900
27,900
27,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ–ศาลเจ้าคิบูเนะ - นาโกย่า – อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -" ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ - ปราสาทโอซาก้า –ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 30 March 2018 15:18

HJTXJ53S02 โตเกียว ทุ่งพิ้งมอส VS ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.- ก.ค. 61 เริ่มต้น 19,777. (XJ)

2014 03 21 133749
รหัสทัวร์: HJTXJ53S02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 5-9 พ.ค. 61
วันที่ 9-13 พ.ค. 61
วันที่ 10-14 พ.ค. 61
วันที่ 11-15 พ.ค. 61
วันที่ 16-20 พ.ค. 61
วันที่ 17-21 พ.ค. 61
วันที่ 18-22 พ.ค. 61
วันที่ 23-27 พ.ค. 61
วันที่ 24-28 พ.ค. 61
วันที่ 25-29 พ.ค. 61
วันที่ 26-30 พ.ค. 61
วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 61
วันที่ 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 61
วันที่ 1 - 5 มิ.ย. 61
วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 61
วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 61
วันที่ 8 - 12 มิ.ย. 61
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 61
วันที่ 14 - 18 มิ.ย. 61
วันที่ 15 - 19 มิ.ย. 61
วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 61
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 61
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 61
วันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
วันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61
วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61
วันที่ 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 61
วันที่ 4 – 8 ก.ค. 61
วันที่ 5 – 9 ก.ค. 61
วันที่ 11 – 15 ก.ค. 61
วันที่ 12 – 16 ก.ค. 61
วันที่ 13 – 17 ก.ค. 61
วันที่ 18 – 22 ก.ค. 61
วันที่ 19 – 23 ก.ค. 61
วันที่ 20 – 24 ก.ค. 61
วันที่ 25 – 29 ก.ค. 61
วันที่ 26 – 30 ก.ค. 61
วันที่ 27 – 31 ก.ค. 61
วันที่ 28 ก.ค.-1 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,777
21,999
20,999
19,777
21,999
20,999
19,777
21,999
21,999
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
23,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
25,999
25,999
25,999
23,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง
นาริตะ - วัดนาริตะซัน – AEON TOWN - ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตชั่น
นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮัคไค หรือดอกไม้ตามฤดูกาล (พิ้งมอสหรือลาเวนเดอร์) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ
อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 16 February 2018 11:10

ZGKIX08 โอซาก้า ชิราคาวาโกะ JAPAN ALPS ALL STAR HILIGHT 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 32,888 (XJ)

2018 03 22 174925
รหัสทัวร์: ZGKIX08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 22 เมษายน 2561
25 – 30 เมษายน 2561
01 – 06 พฤษภาคม 2561
02 – 07 พฤษภาคม 2561
03 – 08 พฤษภาคม2561
08 – 13 พฤษภาคม 2561
09 – 14 พฤษภาคม 2561
15 – 20 พฤษภาคม 2561
16 – 21 พฤษภาคม 2561
22 – 27 พฤษภาคม 2561
23 – 28 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 36,999
35,999
36,999
37,888
37,888
34,888
34,888
32,888
34,888
34,888
36,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โนะซาโตะ - นาโกย่า สเตชั่น - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -" ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้ - ย่านมัตสึโมโต้เอกิมะเอะ - โทยามะ – เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ช้อปปิ้งห้างอิออน จัสโก้ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 17:54

JJP15 โตเกียว ซากุระบ๊านบาน 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-พ.ค.61.เริ่มต้น 24,900 (XJ)

3 นั้งท้องกระจก
รหัสทัวร์: JJP15
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มี.ค.61
02-06 มี.ค.61
03-07 มี.ค.61
04-08 มี.ค.61
05-09 มี.ค.61
06-10 มี.ค.61
07-11 มี.ค.61
08-12 มี.ค.61
09-13 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
20-24 มี.ค.61
21-25 มี.ค.61
22-26 มี.ค.61
23-27 มี.ค.61
24-28 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61
27-31 มี.ค.61
28 มี.ค. - 01 เม.ย.61
29 มี.ค.- 02 เม.ย.61
30 มี.ค.- 03 เม.ย.61
31 มี.ค.- 04 เม.ย.61
01-05 เม.ย.61
02-06 เม.ย.61
03-07 เม.ย.61
04-08 เม.ย.61
05-09 เม.ย.61
06-10 เม.ย.61
07-11 เม.ย.61
08-12 เม.ย.61
09-13 เม.ย.61
10-14 เม.ย.61
11-15 เม.ย.61
14-18 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
16-20 เม.ย.61
17-21 เม.ย.61
18-22 เม.ย.61
19-23 เม.ย.61
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
22-26 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
24-28 เม.ย.61
25-29 เม.ย.61
26-30 เม.ย.61
28เม.ย.-02 พ.ค.61
29เม.ย.-03พ.ค.61
30เม.ย.-04พ.ค.61
01-05พ.ค.61
ราคาทัวร์: 24,900.-
25,900.-
25,900.-
25,900.-
25,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
25,900.-
25,900.-
27,900.-
27,900.-
27,900.-
25,900.-
25,900.-
27,900.-
27,900.-
27,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
32,900.-
32,900.-
37,900.-
44,900.-
44,900.-
34,900.-
29,900.-
29,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
24,900.-
28,900.-
28,900.-
29,900.-
29,900.-
44,900.-
44,900.-
44,900.-
44,900.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแรงงาน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ–วัดอาซากุสะ–ผ่านชมโตเกียวสกายทรี–ล่องเรือโจรสลัด
โกเท็มบะเอ้าต์เลต–บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน
ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ
อิสระในกรุงโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 11:08

ZGNRT06 โตเกียว โอซาก้า CHARM'S 6 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.61 เริ่มต้น 35,900 (XJ)

4 โตเกียวลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: ZGNRT06
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 25 มีนาคม 2561
21 – 26 มีนาคม 2561
03 – 08 เมษายน 2561
04 – 09 เมษายน 2561
10 – 15 เมษายน 2561
11 – 16 เมษายน 2561
12 – 17 เมษายน 2561
13 – 18 เมษายน 2561
14 – 19 เมษายน 2561
17 – 22 เมษายน 2561
18 – 23 เมษายน 2561
24 – 29 เมษายน 2561
25 – 30 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
37,900
37,900
49,900
49,900
49,900
49,900
47,900
35,900
35,900
37,900
37,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
นาริตะ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า
สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 10:30

JJP32 ฮอกไกโด มะนาวเปรี้ยว 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

2 Jigokudani Autumn
รหัสทัวร์: JJP32
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 มี.ค.61
05-09 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61
01-05 เม.ย.61
02-06 เม.ย.61
08-12 เม.ย.61
09-13 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
16-20 เม.ย.61
22-26 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
29 เม.ย.-03 พ.ค.61
30 เม.ย.-04 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
37,900.-
37,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
39,900.-
39,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
วันแรงงาน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่ – โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์หมี
กระเช้าขึ้นยอดเขาอุสุ – ทะเลสาบโทยะ
โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และเครื่องแก้ว
สนุกสนานลานสกี – เมืองซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 11:09

ZGNRT14 โตเกียว โอซาก้า SURFACE 6 วัน 4 คืน เดือน พค.61 เริ่มต้น 32,999 (XJ)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: ZGNRT14
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 20 พฤษภาคม 2561
16 – 21 พฤษภาคม 2561
22 – 27 พฤษภาคม 2561
23 – 28 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 32,999
32,999
32,999
33,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
นาริตะ - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง- พระพุทธรูปไดบุทสึ – วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โอวาคุดานิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
พิ้งค์มอส – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า
สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:32

JJP34 ฮอกไกโด แตงโมฉ่ำ ฟรีอิสระ 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

3 ฮาโกเน่ ไข่ดำ
รหัสทัวร์: JJP34
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 มี.ค.61
07-12 มี.ค.61
08-13 มี.ค.61
14-19 มี.ค.61
15-20 มี.ค.61
21-26 มี.ค.61
22-27 มี.ค.61
28 มี.ค.-02 เม.ย.61
29 มี.ค.-03 เม.ย.61
04-09 เม.ย. 61
05-10 เม.ย. 61
11-16 เม.ย. 61
12-17 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
19-24 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
26เม.ย.-01พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
36,900.-
36,900.-
49,900.-
49,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
39,900.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
โทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง
สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – ช้อปปิ้งถนนเฮวะ – อิออน มอลล์
ลานสกีชิกิไซ – มิตซุย เอ้าท์เลท – ซัปโปโร
ศาลเจ้าซัปโปโร – โรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ”
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 11:10

ZGNRT17 โตเกียว STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน พค-มิย.61 เริ่มต้น (XJ)

3 Tokyo Disneyland
รหัสทัวร์: ZGNRT17
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 พฤษภาคม 2561
02 – 06 พฤษภาคม 2561
03 – 07 พฤษภาคม 2561
04 – 08 พฤษภาคม 2561
05 – 09 พฤษภาคม 2561
08 – 12 พฤษภาคม 2561
09 – 13 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
11 – 15 พฤษภาคม 2561
12 – 16 พฤษภาคม 2561
15 – 19 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
19 – 23 พฤษภาคม 2561
22 – 26 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
26 – 30 พฤษภาคม 2561
01 – 05 มิถุนายน 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
27,999
27,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ วันแรงงาน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-กระเช้าคาจิคาจิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-ทุ่งดอกพิงค์มอส-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ช้อปปิ้งชินจุกุ
โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 16:22

JJP35 ฮอกไกโด โคโค่นัทพิ้ง โรแมนติค 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

3 Tokyo ดิสนี่ย์
รหัสทัวร์: JJP35
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 มี.ค.61
07-12 มี.ค.61
08-13 มี.ค.61
14-19 มี.ค.61
15-20 มี.ค.61
21-26 มี.ค.61
22-27 มี.ค.61
28 มี.ค.-02 เม.ย.61
29 มี.ค.-03 เม.ย.61
04-09 เม.ย. 61
05-10 เม.ย. 61
11-16 เม.ย. 61
12-17 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
19-24 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
26 เม.ย.-01 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
39,900.-
39,900.-
52,900.-
52,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
39,900.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่– โนโบริเบ็ตสึ– จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ
โกดังอิฐแดง – ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้า – ย่านโมโตมาจิ – กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง
ศูนย์อนุรักษ์หมี – ทะเลสาบโทยะ
มิตซุย เอ้าท์เลท– โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ลานสกีเบนเค– ซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท– ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 11:12

ZGNRT18 โตเกียว ดอกวิสทีเรีย EXCLUSIVE FLOWER 5 วัน 3 คืน เดือน พค.61 เริ่มต้น 28,999 (XJ)

3 ฮานะโนะมิยาโกะ  Flower Park
รหัสทัวร์: ZGNRT18
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 พฤษภาคม 2561
07-11 พฤษภาคม 2561
08-12 พฤษภาคม 2561
09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
สวนดอกไม้อะชิคากะ –วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส- เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–
โอชิโนะฮัคไค ซาวาระ ศาลเจ้าคาโทริ– ชิซุย เอ้าท์เล็ต - อิออน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 16:23

T2J01 โตเกียว พิงค์มอส PRETTY PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.61 ราคา 37,900 (TR)

3 ฮานะโนะมิยาโกะ  Flower Park
รหัสทัวร์: T2J01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28เมษายน 61
25-29เมษายน 61
26-30เมษายน 61
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ- ชมดอกชิบะซากุระ (พิ้งค์มอส)- โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต– แช่น้ำแร่ออนเซ็น+ บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ–
ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะฮะจิมังกู–อิออนมอลล์ โตเกียว –วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:51

ZGNRT19 โตเกียว SPARKLING PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน พค.61 เริ่่มต้น 23,999 (XJ)

2016 03 12 142155
รหัสทัวร์: ZGNRT19
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 พฤษภาคม 2561
11-15 พฤษภาคม 2561
16-20 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
18-22 พฤษภาคม 2561
24-28 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 2561
07-11 มิถุนายน 2561
08-12 มิถุนายน 2561
14-18 มิถุนายน 2561
15-19 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
27,999
26,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–โอไดบะ
นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 16:23

T2J03 โตเกียว ชมดอกวิสทีเรีย FESTIVAL 5 วัน 3 คืน ราคา 37,900 (TR)

Sakura
รหัสทัวร์: T2J03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 61
28 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
29 เม.ย. – 3 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ- สวนดอกวิสทีเรียอาชิคางะ- โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต– แช่น้ำแร่ออนเซ็น+ บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ –
ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะฮะจิมังกู–อิออนมอลล์ โตเกียว – วัดอาซากุสะ –ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 29 January 2018 15:18

ZGNRT22 โตเกียว ALL STAR PINKMOSS 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.61 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2014 03 18 122434
รหัสทัวร์: ZGNRT22
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
25-28 พฤษภาคม 2561
26-29 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – นาริตะ- เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจ้าคาโทริ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทุ่งดอกพิงค์มอส –
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 16:05

T2J04 โตเกียว ชมดอกไม้ตามฤดูกาล FLOWER FESTIVAL 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 ราคา 38,900 (TR)

2014 02 21 112230
รหัสทัวร์: T2J04
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23เมษายน 61
20-24เมษายน 61
21-25เมษายน 61
22-26เมษายน 61
23-27เมษายน 61
ราคาทัวร์: 38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ– ชมดอกไม้ ณ สวนShowa Kinen Koen - โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต– แช่น้ำแร่ออนเซ็น+ บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ–
ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะฮะจิมังกู–อิออนมอลล์ โตเกียว –วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 04 January 2018 15:34

ZGNRT25 โตเกียว STRONG หวานใจคนเดิม 6 วัน 3 คืน เดือน กค.-กย.61 เริ่มต้น 20,999 (XJ)

2018 04 18 124016
รหัสทัวร์: ZGNRT25
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 08 กรกฎาคม 2561
04 – 09 กรกฎาคม 2561
05 – 10 กรกฎาคม 2561
06 – 11 กรกฎาคม 2561
10 – 15 กรกฎาคม 2561
11 – 16 กรกฎาคม 2561
12 – 17 กรกฎาคม 2561
13 – 18 กรกฎาคม 2561
17 – 22 กรกฎาคม 2561
18 – 23 กรกฎาคม 2561
19 – 24 กรกฎาคม 2561
20 – 25 กรกฎาคม 2561
04 – 09 กันยายน 2561
05 – 10 กันยายน 2561
06 – 11 กันยายน 2561
07 – 12 กันยายน 2561
11 – 16 กันยายน 2561
12 – 17 กันยายน 2561
13 – 18 กันยายน 2561
14 – 19 กันยายน 2561
18 – 23 กันยายน 2561
19 – 24 กันยายน 2561
20 – 25 กันยายน 2561
21 – 26 กันยายน 2561
25 – 30 กันยายน 2561
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 20,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค – ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ - – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – อิออน - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 12:47

TTNMM09 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 7 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.61 เริ่มต้น 19,888 (MM)

3 นั้งท้องกระจก
รหัสทัวร์: TTNMM09
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 มีนาคม 2561
25-29 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2561
30 มีนาคม-03 เมษายน 2561
01-05 เมษายน 2561
02-06 เมษายน 2561
03-07 เมษายน 2561
06-10 เมษายน 2561
07-11 เมษายน 2561
08-12 เมษายน 2561
11-15 เมษายน 2561
12-16 เมษายน 2561
13-17 เมษายน 2561
14-18 เมษายน 2561
15-19 เมษายน 2561
16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
20-24 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
12-16 พฤษภาคม 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
14-18 พฤษภาคม 2561
15-19 พฤษภาคม 2561
18-22 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
20-24 พฤษภาคม 2561
21-25 พฤษภาคม 2561
22-26 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561
27-31 พฤษภาคม 2561
28 -01 มิถุนายน 2561
29 -02 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
24,888.-
29,999.-
30,888.-
29,999.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
19,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ –โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า
อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:33

ZGNRT26 โตเกียว SPARKLING หวานใจ หวานเจี๊ยบ 5 วัน 3 คืน เดือน กค.-กย.61 เริ่มต้น 19,999 (XJ)

2018 04 21 103553
รหัสทัวร์: ZGNRT26
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 กรกฎาคม 2018
07 – 11 กรกฎาคม 2018
12 – 16 กรกฎาคม 2018
13 – 17 กรกฎาคม 2018
19 – 23 กรกฎาคม 2018
20 – 24 กรกฎาคม 2018
27 – 31 กรกฎาคม 2018
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2018
02 – 06 สิงหาคม 2018
03 – 07 สิงหาคม 2018
04 – 08 สิงหาคม 2018
08 – 12 สิงหาคม 2018
16 – 20 สิงหาคม 2018
17 – 21 สิงหาคม 2018
18 – 22 สิงหาคม 2018
23 – 27 สิงหาคม 2018
24 – 28 สิงหาคม 2018
25 – 29 สิงหาคม 2018
31 ส.ค.- 04 ก.ย. 2018
01 – 05 กันยายน 2018
ราคาทัวร์: 22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
26,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
23,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – ศาลเจ้าคาชิมะ– เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ฟูจิ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 10:39

TTNTG36 ฟุกุโอกะ ซุปตาร์ วิสทีเรีย พรีเมี่ยม 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61 เริ่มต้น 39,888 (TG)

TTNTG36
รหัสทัวร์: TTNTG36
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 เมษายน 2561
23-27 เมษายน 2561
24-28 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
26-30 เมษายน2561
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
02-06 พฤษภาคม 2561
08-12 พฤษภาคม 2561
09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,888
40,888
40,888
40,888
40,888
42,888
41,888
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันแรงงาน
-
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรกเมืองเบปปุ – เมืองคิตะคิวชู – สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้ –เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ -สนามบินฟูกุโอกะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 March 2018 16:52

BOXJ96 ฮอกไกโด Beautiful ซัปโปโล โซอึนเคียว ลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 32,888 (XJ)

2018 03 28 103816
รหัสทัวร์: BOXJ96
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ญี่ปุ่น พฤษภาคม
ราคาเริ่มต้น: 32888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 61
5 – 10 มิ.ย. 61
6 – 11 มิ.ย. 61
12 – 17 มิ.ย. 61
13 – 18 มิ.ย. 61
19 – 24 มิ.ย. 61
20 – 25 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61
3 – 8 ก.ค. 61
4 – 9 ก.ค. 61
10 – 15 ก.ค. 61
11 – 16 ก.ค. 61
17 – 22 ก.ค. 61
18 – 23 ก.ค. 61
24 – 29 ก.ค. 61
25 – 30 ก.ค. 61
31 ก.ค. – 5 ส.ค. 61
1 – 6 ส.ค. 61
8 – 13 ส.ค. 61
14 – 19 ส.ค. 61
15 – 20 ส.ค. 61
21 – 26 ส.ค. 61
22 – 27 ส.ค. 61
28 ส.ค. – 2ก.ย. 61
29 ส.ค. – 3 ก.ย. 61
4 – 9 ก.ย. 61
5 – 10 ก.ย. 61
11 – 16 ก.ย. 61
12 – 17 ก.ย. 61
18 – 23 ก.ย. 61
19 – 24 ก.ย. 61
25 – 30 ก.ย. 61
26 ก.ย. – 1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 35,888
34,888
34,888
32,888
34,888
32,888
34,888
33,888
35,888
34,888
38,888
36,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
35,888
39,888
36,888
35,888
36,888
35,888
36,888
34,888
35,888
35,888
35,888
33,888
35,888
34,888
35,888
34,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงาน ช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Alexander โซอุนเคียว - ออนเซ็นโซอุนเคียว – ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ - เมืองบิเอะ – Patchwork road - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond - อาซาฮิคาว่าโซอุนเคียว โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะห้า ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 13:47

TTNTG37 ฟูจิ ALPS ซุปตาร์ JUMBO 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 42,888 (TG)

3 Tokyo Disneyland
รหัสทัวร์: TTNTG37
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-20 เมษายน 2561
16-21 เมษายน 2561
17-22 เมษายน 2561
18-23 เมษายน 2561
21-26 เมษายน 2561
22-27 เมษายน 2561
23-28 เมษายน 2561
24-29 เมษายน 2561
25-30 เมษายน 2561
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561
01-06 พฤษภาคม 2561
02-07 พฤษภาคม 2561
03-08 พฤษภาคม 2561
06-11 พฤษภาคม 2561
07-12 พฤษภาคม 2561
08-13 พฤษภาคม 2561
09-14 พฤษภาคม 2561
10-15 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 44,888.-
44,888.-
42,888.-
43,888.-
43,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
45,888.-
45,888.-
45,888.-
45,888.-
45,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแรงงาน
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 16:37

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions