• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

NFKH01 เกาหลี ฮ่องกง AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 20,900 (CX)

2018 06 22 151128
รหัสทัวร์: NFKH01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 -26 ต.ค.
28 - 01 พ.ย.
01 – 05 พ.ย.
ราคาทัวร์: 21,900
20,900
20,900
หมายเหตุ -

** เที่ยวทริปเดียว สองประเทศ ฮ่องกง เกาหลี  **
สุวรรณภูมิ– สนามบินฮ่องกง– ร้านจิวเวอรี่ –วัดแชกงหมิว –กระเช้านองปิง360 + พระใหญ่เกาะลันเตา -สนามบินฮ่องกง - ฮ่องกง–อินชอนประเทศเกาหลีใต้–หมู่บ้าน โพรวองซ์–เกาะนามิ–วัดวาวูจองซา -โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก– สวนสนุก EVERLAND – ศูนย์ครื่องสำอางค์– โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนพไรฮอกเกนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– พระราชวังถ๊อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งเมียงดง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – ฮ่องกง –กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 14:12

PHCX05 ฮ่องกง กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน เดือน ตค.61 ราคา 19,900 (CX)

2018 06 26 153628
รหัสทัวร์: PHCX05
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – เซินเจิ้น - ร้านค้ารัฐบาลจีน - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งย่านซ่างเซี่ยจิ่ว - งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 (เต็มวัน) – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 – เซินเจิ้น – ชมโชว์ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม - เซินเจิ้น – ฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 15:45

WLHG04 ฮ่องกง พักฮ่องกง 2 ย่านช้อปปิ้ง คืน 3 วัน 2 คืน เดือน กค.61 เริ่มต้น 9,999 (EK)

2018 06 22 145225
รหัสทัวร์: WLHG04
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 25 ก.ค.
24 – 26 ก.ค.
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
หมายเหตุ -

ฮ่องกง  - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต - รีพลัสเบย์– ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว–เจ้าแม่ดอกไม้ทอง วัด3เซียน –หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กระเช้านองปิง360+ พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet-สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 June 2018 15:00

PHCX06 ฮ่องกง กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน เดือน ตค.61 ราคา 19,900 (EK)

2018 06 26 154629
รหัสทัวร์: PHCX06
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - ร้านค้ารัฐบาลจีน - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งย่านซ่างเซี่ยจิ่ว - งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 (เต็มวัน) – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 – เซินเจิ้น – ชมโชว์ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม - เซินเจิ้น – ฮ่องกง -วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 15:59

BEHKG01 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ส.ค.61 เริ่มต้น 11,900.(CX)

2018 04 26 154209
รหัสทัวร์: BEHKG01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 11 มิ.ย. 61
16 - 18 มิ.ย. 61
23 - 25 มิ.ย. 61
29 - 01 ก.ค. 61
14 - 16 ก.ค. 61
28 - 30 ก.ค. 61
11 - 13 ส.ค. 61
18 - 20 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
15,900
15,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  มิถุนายน   สิงหาคม  2561
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets -เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 27 April 2018 15:04

PHK01 ฮ่องกง ลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 18,900 (EK)

0 Avenue Of Star
รหัสทัวร์: PHK01
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-3 มิถุนายน 2561
8-10 มิถุนายน 2561
15-17 มิถุนายน 2561
22-24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
6-8 กรกฎาคม 2561
7-9 กรกฎาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
14-16 กรกฎาคม 2561
20-22 กรกฎาคม 2561
21-23 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต-(นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ –
ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม –ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:03

BEHKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.- ก.ค.61 เริ่มต้น 9,999.(RJ)

3 Mangrove Groove โชว์
รหัสทัวร์: BEHKG02
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 9,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม  -  กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ
-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ 

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:05

PHK02 ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 20,900 (EK)

1 Avenue Of Star
รหัสทัวร์: PHK02
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-3 มิถุนายน 2561
8-10 มิถุนายน 2561
15-17 มิถุนายน 2561
22-24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
6-8 กรกฎาคม 2561
7-9 กรกฎาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
14-16 กรกฎาคม 2561
20-22 กรกฎาคม 2561
21-23 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - SYMPHONY OF LIGHT-อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีทสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - (นั่งรถรางพีคเทรม) สู่ยอดเขาวิคทรเรียพีค (สูงสุด) - รีพัสเบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ -วัดแชกงหมิว -เทพเจ้าหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม -ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:07

BEHKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 14,900 (RJ)

2018 04 26 113057
รหัสทัวร์: BEHKG02
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. 61 -30 มิ.ย. 61
01 ก.ค. 61 -03 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 -14 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 -14 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61 -17 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 -24 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 -28 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 -31 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61 -04 ส.ค. 61
09 ส.ค. 61 -11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61 -18 ส.ค. 61
20 ก.ย. 61 -22 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 -29 ก.ย. 61
04 ต.ค. 61 -06 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 -13 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 -20 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 -27 ต.ค. 61
15 พ.ย. 61 -17 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 -24 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 -01 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 -15 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 -29 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 -01 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
16,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
18,900
20,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  มิถุนายน  -  ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ
– ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 14:05

PHK03 ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี นองปิง 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 22,900 (EK)

0 มาเกา
รหัสทัวร์: PHK03
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5 มิถุนายน 2561
9-12 มิถุนายน 2561
16-19 มิถุนายน 2561
23-26 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. –3 ก.ค. 2561
5-8 กรกฏาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - SYMPHONY OF LIGHT-อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีทสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - (นั่งรถรางพีคเทรม) สู่ยอดเขาวิคทรเรียพีค (สูงสุด) - รีพัสเบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ -วัดแชกงหมิว -เทพเจ้าหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม -ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:10

BEHKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค.61. เริ่มต้น 16,900 (RJ)

2018 04 26 110350
รหัสทัวร์: BEHKG03
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. 61 -30 มิ.ย. 61
01 ก.ค. 61 -03 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 -14 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61 -17 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 -24 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 -28 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 -31 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61 -04 ส.ค. 61
09 ส.ค. 61 -11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61 -18 ส.ค. 61
20 ก.ย. 61 -22 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 -29 ก.ย. 61
04 ต.ค. 61 -06 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 -13 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 -20 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 -27 ต.ค. 61
15 พ.ย. 61 -17 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 -24 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 -01 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 -15 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 -29 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 -01 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
19,900
21,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  ธันวาคม 2561. ( New year )
กรุงเทพฯ -ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights -สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์- กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 July 2018 18:17

PNT01 ฮ่องกง เซินเจิ้น 2 คืน นองปิง 4 วัน 2 คืน มิย-สค ราคา 7,777 (HX)

2018 05 18 194416
รหัสทัวร์: PNT01
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 7,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28–30 มิ.ย.
8–11 ก.ค.
10 - 13 ก.ค.
16–19 ก.ค.
22 - 25 ก.ค.
24 - 27 ก.ค.
26 - 29 ก.ค.
8-11 สค
12-15 สค
26-29 สค
ราคาทัวร์: 7,777
8,777
7,777
7,777
8,777
8,777
11,777
9,777
11,777
9,777
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันเข้าพรรษา
-
วันแม่
-

สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท  - เซิ่นเจิ้น - สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ – ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ –ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ  - เซิ่นเจิ้น  - ฮ่องกง – อ่าวรีพลัสเบย์ –วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:49

BEHKG09 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.- ก.ค.61. เริ่มต้น 11,900. (EK)

3 วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
รหัสทัวร์: BEHKG09
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 2 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 มิ.ย. 61 -09 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61 -16 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 -22 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61 -23 มิ.ย. 61
28 พ.ค. 61 -30 พ.ค. 61
05 ก.ค. 61 -07 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 -14 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61 -21 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 -31 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  พฤษภาคม  -  กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ
- ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market-
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star -อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:11

PNT02 ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน กค.61 เริ่มต้น 6,999 (EK)

2018 04 26 113057
รหัสทัวร์: PNT02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 6,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-18 ก.ค.
24–26 ก.ค.
25–27 ก.ค.
ราคาทัวร์: 6,999
6,999
8,999
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ - สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ – ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ –ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ  - เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว - กระเช้านองปิง360 + พระใหญเกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet-สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:38

BETHKG008 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 16,900 (CX)

0 มาเกา
รหัสทัวร์: BETHKG008
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 มิ.ย. 61
09 – 11 มิ.ย. 61
16 – 18 มิ.ย. 61
23 – 25 มิ.ย. 61
29 – 01 ก.ค. 61
05 – 07 ก.ค. 61
14 – 16 ก.ค. 61
19 – 21 ก.ค. 61
26 – 28 ก.ค. 61
04 – 06 ส.ค. 61
25 – 27 ส.ค. 61
01 – 03 ก.ย. 61
08 – 10 ก.ย. 61
13 – 15 ก.ย. 61
20 – 22 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
20,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  มิถุนายน - กันยายน 2561
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิงมาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกงรีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 25 May 2018 17:02

PNT03 ฮ่องกง เซินเจิ้น ทริปไหว้พระขอพร 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค. 61 ราคา 5,999 (EK)

000000000002
รหัสทัวร์: PNT03
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 5,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 – 29 สค
28 – 30 สค
29 – 31 สค
ราคาทัวร์: 5,999
5,999
5,999
หมายเหตุ
-
-
-

ฮ่องกง – เซินเจิ้น วัดกวนอู–พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่ – ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ  เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ร้านจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – วัดสามเซียน+ วัดปักไต่ – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 09:53

BOCX12 ฮ่องกง Summer Sale 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-กค.61 เริ่มต้น 15,888 (CX)

2018 04 30 165026
รหัสทัวร์: BOCX12
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-12 มิถุนายน 61
17-19 มิถุนายน 61
24-26 มิถุนายน 61
8-10 กรกฎาคม 61
15-17 กรกฎาคม 61
24-26 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 15,888
16,888
16,888
17,888
16,888
16,888
หมายเหตุ -

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน –นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - วัดหวังต้าเซียน วัดแซกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน Avenue of Stare & Symphony of light -วิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดหม่านโหมว causeway bay - ท่าอากาศยานฮ่องกง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 22 June 2018 11:49

SMHK04_CX ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมืองเที่ยวคุ้ม 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 12,900 (CX)

S  9642034
รหัสทัวร์: SMHK04_CX
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
15 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
05 ส.ค. 61 - 07 ส.ค. 61
19 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์พอลล์ - เซนาโด้ สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่ - จูไห่ ฟิชเชอร์เกิรล์ - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - ช้อปปิ้ง Lo Wu - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - อ่าวรีพัลส์ เบย์ - Victoria Peak - โรงงานจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:12

BOCX14 ฮ่องกง Summer Sale 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-กค.61 เริ่มต้น 13,881 (CX)

2018 06 08 143426
รหัสทัวร์: BOCX14
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,881
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16–18 มิถุนายน 61
30–2 กรกฏาคม 61
7 - 9 กรกฎาคม 61
28 - 30 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 13,881
13,881
14,881
17,881
หมายเหตุ -

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ฮ่องกง – รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค – ช๊อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต - OPEN-TOP BUS -วัดแซงเก็นหมิว-วัดหวังต้าเซียน- สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท -Avenue of Stare & Symphony of light - อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้ง เองตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานฮ่องกง- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Friday, 22 June 2018 11:52

SMHK05_CX ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 16,900 (CX)

2018 04 26 183023
รหัสทัวร์: SMHK05_CX
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
01 ก.ค. 61 - 03 ก.ค. 61
08 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
12 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
16,900
16,900
17,900
16,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - CITYGATE OUTLETS - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกและสมุนไพร - วัดคุนยัม - จิมซาจุ่ย - รีพัลส์ เบย์ - วิคตอเรีย พีค - ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:13

BTHKG001ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.- ส.ค.61 เริ่มต้น 8,999.(EK)

2018 05 28 152615
รหัสทัวร์: BTHKG001
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 มิ.ย. 61 -08 มิ.ย. 61
07 มิ.ย. 61 -09 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61 -16 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 -22 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61 -23 มิ.ย. 61
05 ก.ค. 61 -07 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 -14 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61 -04 ส.ค. 61
09 ส.ค. 61 -11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61 -18 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 -25 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61 -01 ก.ย 61
ราคาทัวร์: 8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  มิถุนายน - สิงหาค  2561.
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-แชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 18:41

SMHK730 ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน เดือน พค-สค61 เริ่มต้น 16,900(CX)

Macua
รหัสทัวร์: SMHK730
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
01 ก.ค. 61 - 03 ก.ค. 61
08 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
12 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
16,900
16,900
17,900
16,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - CITYGATE OUTLETS
วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกและสมุนไพร - วัดคุนยัม - จิมซาจุ่ย
รีพัลส์ เบย์ - วิคตอเรีย พีค - ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:14

BTHKG01ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900.(CX)

2018 06 01 151845
รหัสทัวร์: BTHKG01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 25 มิ.ย. 61
29 – 01 ก.ค. 61
05 – 07 ก.ค. 61
14 – 16 ก.ค. 61
19 – 21 ก.ค. 61
26 – 28 ก.ค. 61
28 – 30 ก.ค. 61
04 – 06 ส.ค. 61
11 – 13 ส.ค. 61
18 – 20 ส.ค. 61
25 – 27 ส.ค. 61
01 – 03 ก.ย. 61
08 – 10 ก.ย. 61
13 – 15 ก.ย. 61
20 – 22 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
15,900
15,900
12,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  มิถุนายน  -  กันยายน  2561. 
กรุงเทพฯ
– ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้นเซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 15:20

WDHK01 ฮ๋งกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.61 เริ่มต้น 8,888 (EK)

1529133186881
รหัสทัวร์: WDHK01
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-7 ก.ค.61
8-10 ก.ค.61
25-27 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 9,888
8,888
8,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - SHENZHEN MUSEUM – ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - วัดแชกงหมิว -HONGKONG JEWELRY - VICTORIA PEAK- อ่าวรีพัลส์เบย์ –อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 16 June 2018 14:27

BTHKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ก.ย.61 เริ่มต้น 15,900 (CX)

001H
รหัสทัวร์: BTHKG02
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61
14 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61
09 ส.ค. 61 - 11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61 - 18 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61
08 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  มิถุนายน  -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 11:27

WLHG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น COMEBACK 4 วัน 2 คืน เดือน กค.-สค.61 เริ่มต้น 8,885 (HX)

2018 06 22 141240
รหัสทัวร์: WLHG01
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,885
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 18 ก.ค.
24 - 27 ก.ค.
5 - 8 ส.ค.
14-17 ส.ค.
19-22 ส.ค.
23-26 ส.ค.
26 - 29 ส.ค.
ราคาทัวร์: 8,885
8,885
8,885
8,885
8,885
9,885
8,885
หมายเหตุ -

สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งห้างหล่อวู - สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์– ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ – ชมโชว์ยิ่งใหญ่สุดอลังการผลงานของจางอี้โหม๋ว (SPENDID OF CHINA) - ฮ่องกง – อ่าวรีพลัสเบย์ –วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 June 2018 14:42

BTHKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 17,900 (CX)

3 ฮ่องกงดิสนี่ย์
รหัสทัวร์: BTHKG03
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 มิ.ย. 61 -04 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 -25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 -01 ก.ค. 61
14 ก.ค. 61 -16 ก.ค. 61
09 ส.ค. 61 -11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61 -18 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 -25 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 -27 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61 -01 ก.ย. 61
08 ก.ย. 61 -10 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 -24 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  มิถุนายน   -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
– ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 14:34

WLHG02 ฮ่องกง นองปิง ลดทั้งเกาะ ฟรี PEAK TRAMพักฮ่องกง 2 คืน 4 วัน 2 คืน เดือน กค.-สค.61 เริ่มต้น 11,911 (HX)

2018 06 22 142645
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,911
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 – 8 ก.ค.
10 – 13 ก.ค.
15 – 18 ก.ค.
17 – 20 ก.ค.
22 – 25 ก.ค.
24 – 26ก.ค.
5 – 8 ส.ค.
14 – 17 ส.ค.
19 - 22 ส.ค.
23 - 26 ส.ค.
ราคาทัวร์: 12,500
11,911
11,911
11,911
11,911
11,911
12,500
12,500
12,500
12,900
หมายเหตุ -

สุวรรณภูมิ  - ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอร์เรียพีค Mid Level - รีพลัสเบย์–ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต – ชมโชว์ The Symphony Of Lights - ฮ่องกง– ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – หวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮงฮำ(ยืมเงิน) - ช้อปปิ้งนาธาน - ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ ช้อปกระจาย เช้าถึงค่ำ หรือ//เลือกเที่ยวสวนสนุก (Option) Disneylandช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet …/// Option กระเช้านองปิง360 + พระใหญ่เกาะลันเตา

Last Updated on Friday, 22 June 2018 14:30

CTP1 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,999 (HX)

1524624626139
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
8-11 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
06-09 กรกฎาคม 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
13-16 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
20-23 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
30ก.ค.-02ส.ค. 2561
02-05 สิงหาคม 2561
03-06 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
09-12 สิงหาคม 2561
13-16 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
18-21 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
25-28 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
30-02กันยายน 2561
01-04 กันยนยน 2561
02-05 กันยนยน 2561
06-09 กันยนยน 2561
08-11 กันยนยน 2561
09-12 กันยนยน 2561
13-16 กันยนยน 2561
15-18 กันยนยน 2561
16-19 กันยนยน 2561
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
11,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
13,999
13,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - เซิ่นเจิ้น-หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง - ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารร้านหยก-ช้อปปิ้งหลอหวู่-โชว์ม่านน้ำ เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์-จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -ช้อปปิ้งถนน นาทาน -ฮ่องกง -กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:17

WLHG05 ฮ่องกง นองปิง คืน 3 วัน 2 คืน เดือน กค.61 เริ่มต้น 13,888 (HX)

2018 06 22 150416
รหัสทัวร์: WLHG05
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 - 27ก.ค.
25 - 28ก.ค.
10 - 13ต.ค.
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
หมายเหตุ -

สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – วัดกวนไต่– หวังต้าเซียน – The Symphony of Lights -วัดซีซาน - วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน) – ร้านจิวเวอรี่ – ศาลเจ้าดอกไม้Sam Tai Tze& Pak Tai Temples (วัด3 เซียน ) , Sham Shui Po– ช้อปปิ้งถนนนาธาน -  ฮ่องกงอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ////เลือกซื้อ Option นั่งกระเช้านองปิง 360 + ไหว้พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา//หรือ Option เที่ยวสวนสนุก Disney Land– สนามบินฮ่องกง -  กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 June 2018 15:07

CTP1 ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 360 4 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 9,999 (HX)

3 Ngong Ping 360
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
8-11 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
06-09 กรกฎาคม 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
13-16 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
20-23 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
30ก.ค.-02ส.ค. 2561
02-05 สิงหาคม 2561
03-06 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
09-12 สิงหาคม 2561
13-16 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
18-21 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
25-28 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
30 -02กันยายน 2561
01-04 กันยนยน 2561
02-05 กันยนยน 2561
06-09 กันยนยน 2561
08-11 กันยนยน 2561
09-12 กันยนยน 2561
13-16 กันยนยน 2561
15-18 กันยนยน 2561
16-19 กันยนยน 2561
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
11,999
10,999
9,999
11,999
10,999
10,999
11,999
10,999
9,999
11,999
9,999
11,999
10,999
9,999
11,999
10,999
9,999
11,999
10,999
10,999
10,999
11,999
10,999
11,999
11,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:18

WSHC6-RJ ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า Finver 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 11,999 (RJ)

2018 04 18 182824
รหัสทัวร์: WSHC6-RJ
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-31 ก.ค.61
11-14 ส.ค.61
13-16 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 12,999
13,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น - เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง - จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:15

CTP2E ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ก.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 12,888 (EK)

1529898140885
รหัสทัวร์: CTP2E
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-17 กรกฎาคม 2561
22-24 กรกฎาคม 2561
29-31 กรกฎาคม 2561
05-07 สิงหาคม 2561
12-14 สิงหาคม 2561
19-21 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ - ฮ่องกง – ชมแสงสีของฮ่องกง The Symphony of Light -ติ่มซำฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซินเจิ้น - โชว์อลังการที่หมู่บ้านวัฒนธรรม - วัดกวนอู – ร้านยาบัวหิมะ – ร้านหยก -– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน – ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 25 June 2018 10:47

WSHC6R ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า Finver 4 เมือง 4 วัน 3 คืน วันที่ 28-31 ก.ค.61 ราคา 12,999 (RJ)

2018 05 17 172551
รหัสทัวร์: WSHC6R
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 - 31 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 12,999
หมายเหตุ

เดินทาง วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิงจูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 17:50

CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 9,999 (HX)

3 รีเบย์ ฮ่องกง
รหัสทัวร์: CTP3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
8-11 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30 - 02 กันยนยน 2561
06-09 กันยนยน 2561
13-16 กันยนยน 2561
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
11,999
10,999
9,999
11,999
10,999
10,999
11,999
10,999
9,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ- ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D
เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:22

WSHH1-CX ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง Special 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค-ตค.61 เริ่มต้น 12,999 (CX)

2018 04 18 183440
รหัสทัวร์: WSHH1-CX
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-3 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-1 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
27-29 ก.ค.61
10-12 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
7-9 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
5-7 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
14,999
13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-เลดี้ส์มาร์เก็ต - ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights - อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:19

CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น สวนฮอลแลนด์ 4 วัน 2 คืน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 8,888 (HX)

0
รหัสทัวร์: CTP5A
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
09-11 สิงหาคม 2561
13-16 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยนยน 2561
09-12 กันยนยน 2561
16-19 กันยนยน 2561
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
10,888
10,888
8,888
9,888
9,888
9,888
8,888
หมายเหตุ

ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
ที่เที่ยวแห่งใหม่ สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:22

WSHH10 ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 9,888 (HX) (พักฮ่องกง)

2018 06 28 153323
รหัสทัวร์: WSHH10
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 2 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 -15 ก.ค.61
21 -22 ก.ค.61
4 -5 ส.ค.61
11 -12 ส.ค.61
12 -13 ส.ค.61
18 -19 ส.ค.61
25 -26 ส.ค.61
1 -2 ก.ย.61
8 -9 ก.ย.61
15 -16 ก.ย.61
22 -23 ก.ย.61
14 -15 ต.ค.61
27 -28 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 10,888
10,888
10,888
12,888
12,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
12,888
10,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561.
 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรม-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-ช้อปปิ้ง-Symphony of Lights-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 28 June 2018 15:55

CTP6 ฮ่องกง FREE TIME 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 12,999 (EK)

1529898533467
รหัสทัวร์: CTP6
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-17 กรกฎาคม 2561
22-24 กรกฎาคม 2561
29-31 กรกฎาคม 2561
05-07 สิงหาคม 2561
12-14 สิงหาคม 2561
19-21 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ - ฮ่องกง - ติ่มซำฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - FREE TIME HONGKONG - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 25 June 2018 10:56

ZGHKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4 วัน 2 คืน เดือน พค-ตค.61 เริ่มต้น 18,900 (HX)

2018 04 26 174405
รหัสทัวร์: ZGHKG05
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
26 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561 B1
10 – 13 สิงหาคม 2561 B2
17 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
22,900
22,900
19,900
22,900
22,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:20

CTSCX1 ฮ่องกง มาเก๊า 6 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61. เริ่มต้น 25,900 (CX)

2018 05 28 104600
รหัสทัวร์: CTSCX1
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 มิ.ย. 61
27-30 ก.ค. 61
10-13 ส.ค. 61
13-16 ก.ย. 61
11-14 ต.ค. 61
21-24 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 26,900
29,900
29,900
27,900
29,900
29,900
หมายเหตุ -
วันอาสาฬหบูชา
วันแม่แห่งชาติ
-
วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช

เดินทางเดือน   :  มิถุนายน - ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง -มาเก๊า -เวเนเชี่ยนวัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์ -ความงามฮ่องกงยามราตรี-วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยกระเช้านองปิง-ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง City Gate – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 11:09

ZGHKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน เดือน พค - ตค.61 เริ่มต้น 15,900 (CX)

3 Replusbay
รหัสทัวร์: ZGHKG06
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
06 - 08 ตุลาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
19,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
19,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:21

CTSEK7 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ Stanford 3วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ก.ค. 61. เริ่มต้น 18,900 (EK)

2018 05 28 114613
รหัสทัวร์: CTSEK7
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
29มิ.ย.-01ก.ค.61
30มิ.ย.-02ก.ค.61
6-8 ก.ค.61
7-9 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
14-16 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
21-23 ก.ค.61
27-29 ก.ค.61
28-30 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
20,900
19,900
20,900
19,900
24,900
23,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  มิถุนายน  -  กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี-วัด
ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน)แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – อิะช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 14:44

ZGHKG07 ฮ่องกง หวานใจ 2 วัน 1 คืน เดือน พค-กย. 61 เริ่มต้น 13,456 (TG)

2018 05 31 102138
รหัสทัวร์: ZGHKG07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,456
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 02 มิถุนายน 2561
02 – 03 มิถุนายน 2561
10 – 11 มิถุนายน 2561
22 – 23 มิถุนายน 2561
23 – 24 มิถุนายน 2561
24 – 25 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
01 – 02 กรกฎาคม 2561
06 – 07 กรกฎาคม 2561
08 – 09 กรกฎาคม 2561
14 – 15 กรกฎาคม 2561
15 – 16 กรกฎาคม 2561
22 – 23 กรกฎาคม 2561
04 – 05 สิงหาคม 2561
05 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 18 สิงหาคม 2561
18 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 25 สิงหาคม 2561
25 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
01 – 02 กันยายน 2561
07 – 08 กันยายน 2561
08 – 09 กันยายน 2561
14 – 15 กันยายน 2561
15 – 16 กันยายน 2561
21 – 22 กันยายน 2561
22 – 23 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
13,456
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์–วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย- ฮ่องกง -กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 31 May 2018 10:57

CTSEK8 ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ก.ค. 61. เริ่มต้น 16,900 (EK)

2018 05 28 145835
รหัสทัวร์: CTSEK8
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
29มิ.ย.-01ก.ค.61
30มิ.ย.-02ก.ค.61
6-8 ก.ค.61
7-9 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
14-16 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
21-23 ก.ค.61
27-29 ก.ค.61
28-30 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
18,900
17,900
18,900
17,900
22,900
21,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  มิถุนายน  - กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ -
ฮ่องกง -พีคแทรม -วิคเตอเรียพีค -ชมความงามฮ่องกงยามราตรี เกาะลันเตา- นั่งกระเช้า 360 องศา-ไหว้พระใหญ่-ช้อปปิ้ง City Gate วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ -อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 15:12

ZGHKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พค-ตค.61 เริ่มต้น 17,900 (CX)

3 Disney Ironman
รหัสทัวร์: ZGHKG08
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 มิถุนายน 2561 B1
01 – 03 มิถุนายน 2561 B2
09 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561 B1
15 – 17 มิถุนายน 2561 B2
16 – 18 มิถุนายน 2561 B1
16 – 18 มิถุนายน 2561 B2
22 – 24 มิถุนายน 2561 B1
22 – 24 มิถุนายน 2561 B2
23 - 25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 B1
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 B2
06 – 08 กรกฎาคม 2561 B1
06 – 08 กรกฎาคม 2561 B2
07 – 09 กรกฎาคม 2561 B1
07 – 09 กรกฎาคม 2561 B2
13 – 15 กรกฎาคม 2561 B1
13 – 15 กรกฎาคม 2561 B2
20 – 22 กรกฎาคม 2561 B1
20 – 22 กรกฎาคม 2561 B2
21 - 23 กรกฎาคม 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561 B1
27 – 29 กรกฎาคม 2561 B2
03 – 05 สิงหาคม 2561 B1
03 – 05 สิงหาคม 2561 B2
04 – 06 สิงหาคม 2561 B1
04 – 06 สิงหาคม 2561 B2
10 – 12 สิงหาคม 2561 B1
10 – 12 สิงหาคม 2561 B2
11 – 13 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
18 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
21 - 23 กันยายน 2561 B1
21 - 23 กันยายน 2561 B2
22 – 24 กันยายน 2561 B1
22 – 24 กันยายน 2561 B2
06 - 08 ตุลาคม 2561
12 - 14 ตุลาคม 2561 B1
12 - 14 ตุลาคม 2561 B2
13 - 15 ตุลาคม 2561 B1
13 - 15 ตุลาคม 2561 B2
19 - 21 ตุลาคม 2561 B1
19 - 21 ตุลาคม 2561 B2
26 - 28 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561 B1
27 - 29 ตุลาคม 2561 B2
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:24

CTSEK9 ฮ่องกง EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค. 61. เริ่มต้น 32,900 (EK)

2018 05 31 154227
รหัสทัวร์: CTSEK9
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 32,900.-
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 -15 ก.ค.61.
03 -05 ส.ค.61.
10 -12 ส.ค.61.
11 -13 ส.ค.61.
17 -19 ส.ค.61.
14 -16 ก.ย.61.
12 -15 ต.ค61.
13 -15 ต.ค.61.
20 -22 ต.ค.61.
21 -23 ต.ค61.
ราคาทัวร์: 32,900
32,900
33,900
36,900
32,900
32,900
37,900
38,900
35,900
35,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กรกฎาคม  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ร้าน Mott 32 – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน-อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 31 May 2018 18:05

ZGHKG09 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-สค.60 เริ่มต้น 16,900 (EK)

3 หวังต้าเซียน
รหัสทัวร์: ZGHKG09
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-15 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights - เกาะลันเตา - พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET - พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:56

CUH03 EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-กย.61 เริ่มต้น 15,900 (CX)

2018 07 05 154809
รหัสทัวร์: CUH03
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 07 สิงหาคม 61
12 – 14 สิงหาคม 61
02 – 04 กันยายน 61
09 – 11 กันยายน 61
16 – 18 กันยายน 61
23 – 25 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 16,900.-
17,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   : สิงหาคม  -  กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ
– ฮ่องกง – ช็อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต -สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 05 July 2018 16:06

ZGHKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 17,999 (EK)

2018 05 18 175818
รหัสทัวร์: ZGHKG11
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 08 ตุลาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 29 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
20,999
20,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
19,999
20,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:25

CUH05 EASY ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค -ก.ย.61. เริ่มต้น 16,900 (CX)

Macua
รหัสทัวร์: CUH05
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 12 มิถุนายน 61
17 – 19 มิถุนายน 61
01 – 03 กรกฎาคม 61
08 – 10 กรกฎาคม 61
22 – 24 กรกฎาคม 61
29 – 31 กรกฎาคม 61
05 – 07 สิงหาคม 61
12 – 14 สิงหาคม 61
02 – 04 กันยายน 61
09 – 11 กันยายน 61
16 – 18 กันยายน 61
23 – 25 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 16,900.-
16,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
19,900.-
17,900.-
16,900.-
17,900.-
16,900.-
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพลัสเบย์ – Symphony Of Lights
อาหารเช้าติ่มซำ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโวแสควร์ – ร้านขนม – The Venetian Resort – ฮ่องกง
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 27 June 2018 18:16

ZGHKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 9,999 (HX)

3
รหัสทัวร์: ZGHKG20
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
11,999
13,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:26

CUH06 EASY ฮ่องกง นองปิง 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค-ต.ค.61. เริ่มต้น 15,900 (CX)

3 Ngong Ping 360
รหัสทัวร์: CUH06
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 17 มิถุนายน 61
22 - 24 มิถุนายน 61
23 - 25 มิถุนายน 61
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 61
06 - 08 กรกฎาคม 61
13 - 15 กรกฎาคม 61
14 - 16 กรกฎาคม 61
20 - 22 กรกฎาคม 61
03 - 05 สิงหาคม 61
10 - 12 สิงหาคม 61
17 - 19 สิงหาคม 61
18 - 20 สิงหาคม 61
24 - 26 สิงหาคม 61
25 - 27 สิงหาคม 61
31 – 02 กันยายน 61
08 - 10 กันยายน 61
21 - 23 กันยายน 61
12 – 14 ตุลาคม 61
13 - 15 ตุลาคม 61
19 - 21 ตุลาคม 61
20 - 22 ตุลาคม 61
26 - 28 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 16,900.-
16,900.-
15,900.-
16,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
20,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
15,900.-
15,900.-
20,900.-
20,900.-
19,900.-
19,900.-
19,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet
ติ่มซำ – รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:28

ZGHKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 14,999 (HX)

3 Avenue Of Star
รหัสทัวร์: ZGHKG26
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 61
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
19,999
15,999
19,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:27

CUH07 EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ต.ค 61 เริ่มต้น 14,900 (CX)

2018 05 15 124539
รหัสทัวร์: CUH07
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 17 มิถุนายน 61
22 - 24 มิถุนายน 61
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 61
06 - 08 กรกฎาคม 61
13 - 15 กรกฎาคม 61
14 - 16 กรกฎาคม 61
20 - 22 กรกฎาคม 61
03 - 05 สิงหาคม 61
10 - 12 สิงหาคม 61
17 - 19 สิงหาคม 61
18 - 20 สิงหาคม 61
24 - 26 สิงหาคม 61
25 - 27 สิงหาคม 61
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 61
21 - 23 กันยายน 61
06 - 08 ตุลาคม 61
12 – 14 ตุลาคม 61
13 - 15 ตุลาคม 61
19 - 21 ตุลาคม 61
20 - 22 ตุลาคม 61
26 - 28 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 14,900.-
14,900.-
14,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
17,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
14,900.-
17,900.-
18,900.-
18,900.-
16,900.-
17,900.-
16,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่ -
-
-
-
-
-
-
-
วันคล้ายสรรคต ร.9 -
วันคล้ายสรรคต ร.9 -

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 16:33

ZGHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง ฟรีกระเช้านองปิง 3 วัน 2 วัน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 13,999 (FD)

2018 07 11 160330
รหัสทัวร์: ZGHKG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 09 กันยายน 61
14 – 16 กันยายน 61
21 – 23 กันยายน 61
12 – 14 ตุลาคม 61
19 – 21 ตุลาคม 61
26 – 28 ตุลาคม 61
27 – 29 ตุลาคม 61
02 – 04 พฤศจิกายน 61
03 – 05 พฤศจิกายน 61
09 – 11 พฤศจิกายน 61
10 – 12 พฤศจิกายน 61
16 – 18 พฤศจิกายน 61
17 – 19 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กันยายน  -  พฤศจิกายน  2561 
กรุงเทพฯ
– มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน–เวเนเชี่ยน –ฮ่องกง
วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน–CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 16:16

HKTG07 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ต.ค 61 เริ่มต้น 14,800(CX)

888888121
รหัสทัวร์: HKTG07
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,800
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 05 กรกฎาคม 2561
07 – 09 กรกฎาคม 2561
10 - 12กรกฎาคม 2561
14 - 16กรกฎาคม 2561
17 - 19 กรกฎาคม 2561
21 - 23 กรกฎาคม 2561
24 - 26 กรกฎาคม 2561
28 - 30 กรกฎาคม 2561
04 – 06 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
01 – 03 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
18 – 20 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
13 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
21 - 23 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 14,800.-
15,800.-
14,800.-
15,800.-
14,800.-
15,800.-
14,800.-
17,800.-
15,800.-
15,800.-
15,800.-
15,800.-
15,800.-
13,800.-
15,800.-
17,800.-
15,800.-
17,800.-
15,800.-
14,800.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน  วิคตอเรียพีค (Nid-Level) – รีพลัสเบย์  ช้อปปิ้งตลาดมงก๊ก – สนามบิน

Last Updated on Wednesday, 27 June 2018 18:55

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions