• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEHKG03_CX ฮ่องกง นองปิง ดิสนีแลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 17,900 (CX)

2016 02 25 161008
รหัสทัวร์: BEHKG03_CX
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 ธ.ค.60 - 04 ธ.ค.60
03 ธ.ค.60 - 05 ธ.ค.60
08 ธ.ค.60 - 10 ธ.ค.60
09 ธ.ค.60 - 11 ธ.ค.60
16 ธ.ค.60 - 18 ธ.ค.60
29 ธ.ค.60 - 31 ธ.ค.60
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
19,900
19,900
17,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 04 December 2017 10:17

WSHC6 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,999 (RJ)

3
รหัสทัวร์: WSHC6
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 ธ.ค. 60
28-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง-จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:29

CUH03 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ EASY 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 10,900 (FD)

511
รหัสทัวร์: CUH03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 ธ.ค. 60
08 – 10 ธ.ค. 60
15 – 17 ธ.ค. 60
16 - 18 ธ.ค. 60
23 – 25 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
14,900
11,900
11,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ– มาเก๊า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า– โบสถ์เซ็นต์ปอล– เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน– ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า– จูไห่ จูไห่–ถนนคู่รัก– จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ– ร้านผ้าไหมจีน– วัดผุ่ถ่อ– ช้องปิ้งกงเป๋ย– พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิงหยวน– พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง จูไห่ – ฮ่องกง – หาดรีพัลเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านยาจีน – วัดเชกงหมิว – ช็อปปิ้งจิมซาจุ๋ย – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:29

WSHC8 ฮ่องกง เกาะลันเตา เซินเจิ้น Summer 3 วัน 2 คืน เดือน กย-กพ61 เริ่มต้น 11,999(CX)

S  9642034
รหัสทัวร์: WSHC8
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-8,26-28 ม.ค.60/ 3-5 ก.พ. 61
16-18, 23-25 ธ.ค. 60
1-3, 2-4 ธ.ค. 60
9-11 ธ.ค. 60
29-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,999
12,999
15,999
16,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ  ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:31

BEHKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 15,900 (CX)

Hongkong Disneyland02
รหัสทัวร์: BEHKG02
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 04 ธ.ค.60
03 - 05 ธ.ค.60
08 - 10 ธ.ค.60
09 - 11 ธ.ค.60
16 - 18 ธ.ค.60
29 - 31 ธ.ค.60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
15,900
20,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market  วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:29

WSHH3 ฮ่องกง ช็อปปิ้ง เกาะลันเตา CHIC.. 3 วัน 2 คืน เดือน กย-มีค61 เริ่มต้น 14,444 (HX)

3 Hong Kong Ngong Ping
รหัสทัวร์: WSHH3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,444
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-8, 20-22 ม.ค. 61
2-4, 9-11, 28-30 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค.60,3-5,10-12 ก.พ.
3-5,17-19 มี.ค. 61
30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,444
19,999
15,555
15,555
24,444
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง-เลดี้ย์มาร์เก็ต ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิดตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:32

BEHKG09 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60. เริ่มต้น 11,900 (EK)

511
รหัสทัวร์: BEHKG09
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 09 ธ.ค. 60
16 - 18 ธ.ค. 60
21 - 23 ธ.ค. 60
28 - 30 ธ.ค. 60
06 - 08 ม.ค. 61
13 - 15 ม.ค. 61
20 - 22 ม.ค. 61
27 - 29 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 04 December 2017 10:19

WSHM1 ฮ่องกง ลันตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน ZAPP 3 วัน 2 คืน เดือน กย-ธค60 เร่มต้น 23,999 (CX)

3 Hong Kong Ngong Ping
รหัสทัวร์: WSHM1
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-18 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 24,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights ฮ่องกง-มาเก๊า-วิหารเซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:34

CTHK1 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น เดือน 4 วัน 2 คืน ก.ย-ธค.60. เริ่มต้น 9,999.(HX)

3 วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
รหัสทัวร์: CTHK1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-7 ธันวาคม 2560
5-8 ธันวาคม 2560
6-9 ธันวาคม 2560
7-10 ธันวาคม 2560
11-14 ธันวาคม 2560
13-16 ธันวาคม 2560
14-17 ธันวาคม 2560
15-18 ธันวาคม 2560
16-19 ธันวาคม 2560
21-24 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ- ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน  ฮ่องกง – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:32

WSHM4 ฮ่องกง ลันตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน SUPER2 4 วัน 3 คืน เดือน ตค-ธค60 23,999 (RJ)

3 Mangrove Groove
รหัสทัวร์: WSHM4
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-19 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-Victoria-Repulsebay-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-พระใหญ่ นองปิง 360-City gate ฮ่องกง-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-มาเก๊า-THE VENETIAN มาเก๊า-วิหารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์-วัดอาม่า-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:34

CTHK3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน ก.ย.-ธ.ค.60. เริ่มต้น 9,999.(HX)

3 Big Buddha
รหัสทัวร์: CTHK3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-7 ธันวาคม 2560
5-8 ธันวาคม 2560
6-9 ธันวาคม 2560
7-10 ธันวาคม 2560
11-14 ธันวาคม 2560
13-16 ธันวาคม 2560
14-17 ธันวาคม 2560
15-18 ธันวาคม 2560
16-19 ธันวาคม 2560
21-24 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ- ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่  จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:33

ZGHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.60 - พค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

1THE PARISIAN MACAO
รหัสทัวร์: ZGHKG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-05 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:35

CTHK5A ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60. เริ่มต้น 7,999.(HX)

3 Buddha Big Ngong Ping
รหัสทัวร์: CTHK5A
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 7,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-7 ธันวาคม 2560
5-8 ธันวาคม 2560
6-9 ธันวาคม 2560
7-10 ธันวาคม 2560
11-14 ธันวาคม 2560
13-16 ธันวาคม 2560
14-17 ธันวาคม 2560
15-18 ธันวาคม 2560
16-19 ธันวาคม 2560
21-24 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง   ที่เที่ยวแห่งใหม่  สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน  - OCT  โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:35

ZGHKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-เมย60 เริ่มต้น 17,900 (CX)

3 Disney Ironman
รหัสทัวร์: ZGHKG08
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 ธันวาคม 2560
02 – 04 ธันวาคม 2560
08 - 10 ธันวาคม 2560
09 - 11 ธันวาคม 2560
14 - 16 ธันวาคม 2560
15 - 17 ธันวาคม 2560 B1
15 - 17 ธันวาคม 2560 B2
17 – 19 ธันวาคม 2560
22 - 24 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 B1
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 B2
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
03 - 05 มกราคม 2561
07 - 09 มกราคม 2561
12 – 14 มกราคม 2561
13 - 15 มกราคม 2561
14 – 16 มกราคม 2561
21 – 23 มกราคม 2561
26 - 28 มกราคม 2561
27 - 29 มกราคม 2561
28 - 30 มกราคม 2561 B1
28 - 30 มกราคม 2561 B2
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 04 มีนาคม 2561 B1
02 – 04 มีนาคม 2561 B2
03 – 05 มีนาคม 2561
09 - 11 มีนาคม 2561 B1
09 - 11 มีนาคม 2561 B2
10 - 12 มีนาคม 2561
11 - 13 มีนาคม 2561
16 - 18 มีนาคม 2561
17 - 19 มีนาคม 2561
23 - 25 มีนาคม 2561 B1
23 - 25 มีนาคม 2561 B2
25 - 27 มีนาคม 2561
13 – 15 เมษายน 2561
14 – 16 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 19,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
17,900
21,900
26,900
26,900
26,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
19,900
19,900
19,900
19,900
17,900
26,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:36

HKG01 ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,900 (CX)

3 Buddha Big Ngong Ping
รหัสทัวร์: HKG01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-04 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
11,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-เซินเจิ้น-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่-โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:36

ZGHKG09 มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน วันที่ 31 ธค.-3 มค.61 ราคา 25,999 (FD)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: ZGHKG09
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ธ.ค. 60– 03 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 25,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน–เวเนเชี่ยน –ฮ่องกง อิสระที่ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย สี่ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 10 November 2017 10:33

HKTG03 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 ราคา10,888 (CX)

3 ฮ่องกงdisneyแลนด์
รหัสทัวร์: HKTG03
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 17 ธันวาคม 2560
22 – 24 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 10,888
10,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น บัวหิมะ – หยก – ผ้าไหม – วัดกวนอู – โชว์น้ำพุเต้นระบำ ฮ่องกง –  จิวเวอรี่ – วัดแชกง - ช้อปปิ้งนาธาน - สนามบิน

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 10:54

ZGHKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ปีใหม่ 61 เริ่มต้น 16,900 (EK)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: ZGHKG11
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 ธันวาคม 2560
08 - 10 ธันวาคม 2560
10 - 12 ธันวาคม 2560
11 - 13 ธันวาคม 2560
22 - 24 ธันวาคม 2560
23 - 25 ธันวาคม 2560
29 - 31 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 18,900
19,900
19,900
16,900
20,900
21,900
23,900 25,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights - เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET – ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:37

HKTG06 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 ราคา 8,888 (HX)

3 Ngong Ping 360
รหัสทัวร์: HKTG06
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 07 มกราคม 2561
12 – 14 มกราคม 2561
19 – 21 มกราคม 2561
26 – 28 มกราคม 2561
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 04 มีนาคม 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น–ตลาดหล่อวู บัวหิมะ – หยก – ผ้าไหม – วัดกวนอู – โชว์น้ำพุเต้นระบำ สาม   ฮ่องกง –รีพลัสเบย์–จิวเวอรี่ – วัดแชกง –ช้อปปิ้งนาธาน– สนามบิน

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 10:58

ZGHKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน สค.-มีค.61 เริ่มต้น 17,999 (HX)

3 Senado Square
รหัสทัวร์: ZGHKG12
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-11 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
29-31 ธ.ค. 60
13-15 ม.ค. 61
19-21 ม.ค. 61
20-22 ม.ค. 61
26-28 ม.ค. 61
27-29 ม.ค. 61
03-05 ก.พ. 61
10-12 ก.พ. 61
23-25 ก.พ. 61
03-05 มี.ค. 61
10-12 มี.ค. 61
17-19 มี.ค. 61
23-25 มี.ค. 61
24-26 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,999
17,999
19,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน - ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:37

J2H01 ฮ่องกง ฟินเวอร์ 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-มค.61 ราคา 15,900 (CX)

3 Avenue Of Star
รหัสทัวร์: J2H01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-3 ธ.ค. 2560
8-10 ธ.ค. 2560
9-11 ธ.ค. 2560
15-17 ธ.ค. 2560
5-7 ธ.ค. 2560
6-8 ม.ค. 2560
12-14 ธ.ค. 2560
13-15 ม.ค. 2560
20-22 ม.ค. 2560
26-28 ม.ค. 2560
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-วิคตอเรีย พีค-หาดรีพัลส์เบย์-Simphonyof light- จิ่มซาจุ่ย อิสระตามอัธยาศัย วัดแชกง-หวังต้าเซียน-จิวเวอร์รี่-ซิตี้เกต-สนามบินนานาชาติฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:38

ZGHKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 13,999 (CX)

3 Parisian Macao Night
รหัสทัวร์: ZGHKG15
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 04 ธันวาคม 2560
09 - 12 ธันวาคม 2560
14 - 17 ธันวาคม 2560
16 - 19 ธันวาคม 2560
21 - 24 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
02 – 05 มกราคม 2561
06 – 09 มกราคม 2561
12 – 15 มกราคม 2561
13 – 16 มกราคม 2561 **Bus 1**
13 – 16 มกราคม 2561**Bus 2**
20 – 23 มกราคม 2561**Bus 1**
20 – 23 มกราคม 2561**Bus 2**
27 – 30 มกราคม 2561**Bus 1**
27 – 30 มกราคม 2561**Bus2**
01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มีนาคม 2561 **Bus 1**
08 – 11 มีนาคม 2561 **Bus 2**
10 - 13 มีนาคม 2561 **Bus 1**
10 - 13 มีนาคม 2561 **Bus 2**
16 - 19 มีนาคม 2561
15 - 18 มีนาคม 2561
17 - 20 มีนาคม 2561
22 - 25 มีนาคม 2561
24 - 27 มีนาคม 2561 **Bus 1**
24 - 27 มีนาคม 2561 **Bus 2**
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
21,999
21,999
21,999
21,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซิ่นเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:38

J2H02 ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-มค.61 ราคา 17,900 (CX)

3 Mangrove Groove
รหัสทัวร์: J2H02
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-3 ธ.ค. 2560
8-10 ธ.ค. 2560
9-11 ธ.ค. 2560
15-17 ธ.ค. 2560
5-7 ม.ค. 2560
6-8 ม.ค. 2560
12-14 ธ.ค. 2560
13-15 ม.ค. 2560
20-22 ม.ค. 2560
26-28 ม.ค. 2560
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-วิคตอเรีย พีค-หาดรีพัลส์เบย์-Simphonyof light-จิ่มซาจุ่ย มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้วสแควร์- The Parisian Macao-ฮ่องกง วัดแชกง-หวังต้าเซียน-จิวเวอร์รี่-ซิตี้เกต-สนามบินนานาชาติฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:39

ZGHKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-มีค.61 เริ่มต้น 13,999 (HX)

1111111111
รหัสทัวร์: ZGHKG26
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
15-18 ธ.ค. 60
12-15 ม.ค. 61
18-21 ม.ค. 61
19-22 ม.ค. 61
26-29 ม.ค. 61
01-04 ก.พ. 61
02-05 ก.พ. 61
09-12 ก.พ. 61
16-19 ก.พ. 61
02-05 มี.ค. 61
08-11 มี.ค. 61
09-12 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
16-19 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
30 มี.ค.- 2 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 14,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:39

J2H03 ฮ่องกง ช้องปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-มค.61 ราคา 16,900 (CX)

3 รีเบย์ ฮ่องกง
รหัสทัวร์: J2H03
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-3 ธ.ค. 2560
8-10 ธ.ค. 2560
9-11 ธ.ค. 2560
15-17 ธ.ค. 2560
5-7 ธ.ค. 2560
6-8 ม.ค. 2560
12-14 ธ.ค. 2560
13-15 ม.ค. 2560
20-22 ม.ค. 2560
26-28 ม.ค. 2560
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-เกาลันเตา-Citygate Outlet-Simphonyof light วัดแชกง-หวังต้าเซียน-จิวเวอรี่-วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-สนามบินนานาชาติฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:40

ZGHKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เดือน พย.60-พค.61 เริ่มต้น 12,999 (FD)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
11-14 ม.ค. 61
25-28 ม.ค. 61
01-04 ก.พ. 61
03-06 มี.ค. 61
08-11 มี.ค. 61
10-13 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
16-19 มี.ค. 61
17-20 มี.ค. 61
22-25 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
24-27 มี.ค. 61
31 มี.ค.- 3 เม.ย. 61
19-22 เม.ย. 61
20-23 เม.ย. 61
21-24 เม.ย. 61
28 เม.ย.- 1 พ.ค. 61
03-06 พ.ค. 61
10-13 พ.ค. 61
11-14 พ.ค. 61
12-15 พ.ค. 61
17-20 พ.ค. 61
18-21 พ.ค. 61
19-22 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล –เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน– จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover's Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่"จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:39

SHHXHKG3 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน เดือน พย.-มีค61 เริ่มต้น 9,799 (HX)

Hongkong Disneyland02
รหัสทัวร์: SHHXHKG3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,799
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-17 ธันวาคม 2560
29-31 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. - 01 ม.ค 2561
05-07 มกราคม 2561
12-14 มกราคม 2561
19-21 มกราคม 2561
26-28 มกราคม 2561
02-04 กุมภาพันธ์ 2561
02-04 มีนาคม 2561
09-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 10,799
15,799
15,799
10,799
10,799
10,799
10,799
10,799
10,799
10,799
10,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)
เซินเจิ้น-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลินสวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวนร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จู่ไห่-ฮ่องกงกรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:40

ZGHKG03 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5 วัน 3 คืน เดือน ธค. - กพ.61 เริ่มต้น 14,999 (HX)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG03
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 19,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 07 November 2017 12:53

SHNXMFM5 มาเก๊า จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3 วัน 2 คืน เดือน กย-ธค60 เริ่มต้น 7,799 (NX)

511
รหัสทัวร์: SHNXMFM5
สายการบิน: NX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 7,799
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-09 ธันวาคม2560
14-16 ธันวาคม2560
16-18 ธันวาคม2560
ราคาทัวร์: 8,799
8,799
8,799
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ-มาเก๊า(NX885 :11.35-15.25)-จูไห่ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ผ่านชมถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่ถอ-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-โชว์น้ำพุ - เต้นระบำ จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-นั่งกระเช้าสู่ ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS ร้านขนมพื้นเมือง-โบสถ์เซนต์พอล-ผ่านชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-THE VENETIAN-THE PARISIAN-มาเก๊ากรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:40

ZGHKG04 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน วันที่ 30 ธค.-2มค.61 ราคา 17,900 (HX)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG04
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 – 02 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:25

SLGK04 ฮ่องกง เฮง ตลอดปี 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-ธค60 เริ่มต้น 15,888 (EK)

11
รหัสทัวร์: SLGK04
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 -09 ธ.ค. 60
14 -16 ธ.ค. 60
15 -17 ธ.ค. 60
28 -30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ชิมชา - ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้ - เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:41

ZGHKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4 วัน 2 คืน วันที่ 31 ธค. - 3 มค.61 ราคา 24,900 (HX)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG05
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 24,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล –เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน– จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover's Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่"จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:20

WSHC6 ฮ่องกง 4 เมือง Finver 4 วัน 3 คืน เดือน กย-มค61 เริ่มต้น 12,999 (RJ)

3 Che Kung Temple
รหัสทัวร์: WSHC6
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5, 28-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:29

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

WDU01

 

 

WDU02

 

WDU03

 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions