• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ZGCKG03 ฉงชิ่ง SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 13,888 (WE)

DSCF1219 1
รหัสทัวร์: ZGCKG03
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 04 ธันวาคม 2560
03 – 06 ธันวาคม 2560
08 – 11 ธันวาคม 2560
10 – 13 ธันวาคม 2560
15 – 18 ธันวาคม 2560
17 – 20 ธันวาคม 2560
22 – 25 ธันวาคม 2560
24 – 27 ธันวาคม 2560
29 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
16,888
14,888
14,888
14,888
14,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) – ชมวิวระเบียงแก้ว – ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ร้านนวดผ่าเท้า - มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง(ชมภายนอก) - หงหยาต้ง วัดลั๋วฮ่าน – ร้านผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ANION - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:26

SHPEKCA8 SNOW WORLD ปักกิ่ง พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 (CA)

3 Beijing Great Wall จีนกำแพงเมือง
รหัสทัวร์: SHPEKCA8
สายการบิน: CA
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 -1 มกราคม2561
30 -3 มกราคม2561
ราคาทัวร์: 21,799
22,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง

พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ THE PLACE

ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน- SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง

ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม  ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ 

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 10:12

ZGSHE01 จีน ฮาร์บิ้น ICY SNOW 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 31,777 (XW)

2009122910335023291
รหัสทัวร์: ZGSHE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 31,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 25 ธันวาคม 2560
26 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61
09 – 15 มกราคม 2561
23 – 29 มกราคม 2561
06 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 32,777
35,777
31,777
31,777
31,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง  สู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018 ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ทบ ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 06 September 2017 10:16

SHTGPEK6 ปักกิ่ง SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน เดือน 29ธ.ค.60-02ม.ค.6 ราคา30,900 (TG)

3 Glass Bridge
รหัสทัวร์: SHTGPEK6
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 30,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 -2 มกราคม2561
ราคาทัวร์: 30,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านหมอนยางพารา -พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-THE PLACE ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน- SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม  ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 10:17

BOXWB91 จีน ปักกิ่ง Beijing Snow world 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-ก.พ.61 เริ่มต้น 14,888 (XW)

2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: BOXWB91
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 7 ม.ค.61
11- 14 ม.ค.61
18 – 21 ม.ค.61
25 – 28 ม.ค.61
1 – 4 ก.พ.61
8 – 11 ก.พ.61
22 – 25 ก.พ.61
27 ก.พ. – 2 มี.ค.61
1 – 4 มี.ค.61
8 – 11 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
16,888
15,888
16,888
15,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง  กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 10:49

SHWECSX2 ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค60 เริ่มต้น 12,799 (WE)

DSCF1219 1
รหัสทัวร์: SHWECSX2
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-06 ธันวาคม 2560
17-20 ธันวาคม 2560
24-27 ธันวาคม 2560
29 ธ.ค. 2560 – 01 ม.ค. 2561
30 ธ.ค. 2560 – 02 ม.ค.2561
31 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 15,799
12,799
12,799
23,799
23,799
23,799
หมายเหตุ


กรุงเทพฯ-ฉางซา ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ร้านใบชา จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:27

CSTSNXW01 เทียนสิน BEIJNG อ๊า อิ ยา 5 วัน 4 คืน เดือน พย.-มีค.61 เริ่มต้น 16,900 (XW)

2009122910335023291
รหัสทัวร์: CSTSNXW01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 2560 – 04 ม.ค. 61
26-30 ม.ค. 61
16-20 ก.พ. 61
09-13 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,900
19,900
19,900
17,900
19,900
17,900
หมายเหตุ


ดอนเมือง-เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก-ร้านนวดเท้า-กายกรรมปักกิ่ง ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน-ร้านใบชา-ตลาดรัสเซียร้านผ้าไหม-ร้านผีชิว-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ชิงช้าสวรรค์TIAN JIN EYE-วิวแม่น้ำไหเหอ-วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:35

SHXWSHE2 เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ฉางชุน ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 32,799 (XW)

2 จิวจ้ายโกวใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: SHXWSHE2
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 32,799
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 – 04มกราคม 2561
19-25มกราคม 2560
02-08 กุมภาพันธ์2561
02-08 มีนาคม2561
ราคาทัวร์: 34,799
32,799
32,799
32,799
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-ร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)ฉางชุน-ฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-จัตุรัสซื่อจี้-พิพิธภัณฑ์แมนจู-ร้านโสม-จี๋หลิน-เสิ่นหยาง โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง รัสเซีย-ฮาร์บิน-จี๋หลิน เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 10:02

CUC01 เซี่ยงไฮ้ EASY น่าเลิฟ 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.60.-มี.ค.61 เริ่มต้น 13,999 (XW)

3 Shaolin Temple
รหัสทัวร์: CUC01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29- 02ม.ค.
13-17ม.ค. 61
27-31 ม.ค. 61
23-27 ก.พ. 61
15-19 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,999.-
14,999.-
14,999.-
14,999.-
14,999.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานกิง นานกิง – ร้านยางพารา –หังโจว– ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว– ร้านผ้าไหม –เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก ถนนนานกิง– ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) –ซูโจว–วัดฉงหยวน – จัตุรัสหยวนหยง ซูโจว–อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – นานกิง– สนามบินนานกิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:36

SPKMG01 คุนหมิง ต้าลี่-ลี่เจียง แชงกีร่า 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 25,900 (FD)

1 Jade Dragon Snow Mountain
รหัสทัวร์: SPKMG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - ร้านใบชา - วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - วัดหยวนทง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - คุนหมิง - ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 14:05

CUC02 เซี่ยงไฮ้ EASY น่ารัก 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60.-ก.พ. 61 เริ่มต้น 12,999 (XW)

3 เซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์
รหัสทัวร์: CUC02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-11 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
04-07 ม.ค. 61
02-05 ก.พ. 61
ราคาทัวร์: 15,999.- 14,999.-
13,999.-
13,999.-
หมายเหตุ
Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:36

SPKMG02 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 23,900 (FD)

3 เมืองโบราณต้าหลี่
รหัสทัวร์: SPKMG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก - ร้านใบชา - ต้าหลี่ - ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตำหนักทอง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - คุนหมิง-ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 27 October 2017 11:25

CUC04 ปักกิ่ง EASY เฟี้ยวฟ้าว BEIJING 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 14,999 (XW)

3 Wall Of China
รหัสทัวร์: CUC04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ม.ค. 61
23-26 ม.ค. 61
04-08 ก.พ. 61
08-11 มี.ค. 61
18-22 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,999.-
14,999.-
14,999.-
15,999.-
14,999.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – โรงงานไข่มุก – ร้านยาจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านชา – ชมกายกรรมปังกิ่ง กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) – ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค ประตูชัย – ผิเซียะ – ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย – สนามบินเทียนสิน– กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:37

SSCSX2 ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,799 (WE)

3 ระเบียงแก้วจาง
รหัสทัวร์: SSCSX2
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-06 ธ.ค. 60
17-20 ธ.ค. 60
24-27 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,799
12,799
12,799
23,799
23,799
23,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชม-หุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา-ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวา-ทราย-ร้านหยก-ร้านใบชา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:36

HXWSHE4 เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ฉางชุน ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน 27 ธค-02 มค61 ราคา 36,799 (XW)

3 เขาเทียนเหมินซาน
รหัสทัวร์: HXWSHE4
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 36,799
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 – 02มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 36,799
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยางร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง
เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)
ฉางชุน-ฮาร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน
เกาะพระอาทิตย์-สวนว่านต๋า-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
(Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)
ฮาร์บิ้น-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลียน-จัตุรัสชิงไห่จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-ผ่านชมถนนปิงไห่ลู่
ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 10:41

SSHCGO1 เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน 5 วัน 3 คืน เดือน กค.-ธค.60 เริ่มต้น 16,999 (WE)

3 กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี
รหัสทัวร์: SSHCGO1
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 28,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดถังต้าฉือเอิน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซีกำแพงเมืองโบราณ-ร้านผีซิว-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง-ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ซีอาน-เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว-เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 27 October 2017 11:26

PB540 จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-มิ.ย.61

3 Jiuzhaigou
รหัสทัวร์: PB540
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5, 3-6 มี.ค.61
7-11, 9-12 มี.ค.61
17-20, 24-27 มี.ค.61
21-24 เม.ย. 61
5-8, 12-15 พ.ค. 61
19-22, 26-29 พ.ค. 61
30 พ.ค.-3 มิ.ย 61
2-6 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

 

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ผ่านชมวิวแม่น้ำเซียงเจียง – จางเจียเจี้ย  ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ร้านยาจีนแผนโบราณ ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย –  ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ ร้านชา – ฉางซาฉางซา - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 15:47

ZGCSX02 THE CHARMING จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 18,888 (FD)

3 สะพานกระจกจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธ.ค. 60
02-07 ธ.ค. 60
08-13 ธ.ค. 60
09-14 ธ.ค. 60
16-21 ธ.ค. 60
23-28 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 5 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 24,888
24,888
22,888
22,888
18,888
18,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ลำธารม้าแซ่ทอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านนวดฝ่าเท้า-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ร้านยางพารา-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-ฉางซา-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:37

PB540541 จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-ธค.60 เริ่มต้น 9,999 (FD)

3 แกรนด์แคนยอน จาง
รหัสทัวร์: PB540541
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-17, 21-24 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 9,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ผ่านชมวิวแม่น้ำเซียงเจียง – จางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – เดินทางชมวิวในแกรนด์แคนย่อน – ร้านยาจีนแผนโบราณ - ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านชา – ฉางซา - ฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:38

ZGCSX03 จางเจียเจี้ย IMPRESSION 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,777 (FD)

3 ระเบียงกระจกจาง
รหัสทัวร์: ZGCSX03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
09-12 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,777
14,777
14,777
12,777
12,777
12,777
12,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย - ร้านหยก-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวที่สุดโลก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ภาพวาดทราย-เมืองฉางซา-สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:38

PB850 ซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง มรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน เดือน ตค.60-กพ.61 เริ่มต้น 16,999 (FD)

3 บ้านดินฮากกา
รหัสทัวร์: PB850
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10, 13-17ธค 60
15-19, 16-20, 22-26 ธค 60
23-27 ธ.ค.60
10-14, 13-17, 17-21 มค 61
18-21, 20-24, 24-28 ม.ค.61
31 ม.ค.-04 ก.พ.
02-06, 07-11 ก.พ.61
08-12 ธ.ค.60
29 ธ.ค.-02 ม.ค.61
30 ธ.ค.-03 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
17,999
20,999
20,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา - เหมยโจว เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) ซัวเถา - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซัวเถา - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก - กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:39

ZGKMG01 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า KUNMING 6 วัน 5 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 23,777 (TG)

3 อุทยานจิวจ้ายโกว
รหัสทัวร์: ZGKMG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 ธันวาคม 2560
07 - 12 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2561
ราคาทัวร์: 25,777
25,777
28,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก  ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:39

SH3UCTU14 ภูผาหิมะการ์เซีย เฉินตู หมีแพนด้า 5วัน 4คืน เดือน ตค- ธค.60 เริ่มต้น 21,799 (3U)

3 The Great Wall Of China
รหัสทัวร์: SH3UCTU14
สายการบิน: 3U
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,799
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-10/13-17/20-24/27-31 ธค 60
ราคาทัวร์: 21,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – เฉินตู
เฉินตู-เม่าเสี้ยน-หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเชียงอุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)-เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่
เฉินตู-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:40

ZGPEK03 ปักกิ่ง BEIJING AWESOME 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 15,777 (HU)

3 กายกรรมปักกิ่ง
รหัสทัวร์: ZGPEK03
สายการบิน: HU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
16,777
17,777
17,777
16,777
16,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา – อุทยานเป๋ยไห่ – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ร้านนวดฝ่าเท้า - The Place - ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ-ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:40

SHCAHRB3 ฮาร์บิน ปักกิ่ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน เดือน ธค-มค.60 เริ่มต้น 36,799 (CA)

3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: SHCAHRB3
สายการบิน: CA
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 36,799
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27– 1 มกราคม 2561
28 – 02 มกราคม 2561
30 – 04 มกราคม 2561
31 – 05 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 36,799
37,799
37,799
37,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง ร้านขายเสื้อกันหนาว-เกาะพระอาทิตย์-สวนเสือไซบีเรีย-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-ช้อปปิ้งถนนจงยาง ฮาร์บิน-ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-สนามบิน ปักกิ่ง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 11:43

ZGPVG02 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย-ธ.ค.60 เริ่มต้น 16,999 (XJ)

3 เซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์
รหัสทัวร์: ZGPVG02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้ –เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)-เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:40

SHCATSN1 บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน เดือน ธค60 เริ่มต้น 17,799 (CA)

2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: ฺSHCATSN1
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ธ.ค. 2560
13-17 ธ.ค. 2560
20-24 ธ.ค. 2560
28 ธ.ค.– 01 ม.ค. 2561
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 17,799
17,799
17,799
19,799
19,799
19,799
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-บ้านกระเบื้องเทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชาพระราชวังฤดูร้อน-ร้านนวดเท้า-กายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ร้านยาบัวหิมะ-ร้านไข่มุกถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม-ปักกิ่งเทียนสิน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 September 2017 09:40

ZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ THE SPIRIT 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 13,777 (XJ)

3 พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
รหัสทัวร์: ZGPVG03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 20,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก Sky Walk – ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 04 December 2017 10:03

SHMUKMG1 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์ 6 วัน 5 คืน เดือน ตค.-ธค60 เริ่มต้น23,977 (MU)

2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: SHMUKMG1
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,977
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-10 ธันวาคม 2560
19-24 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 61
30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 26,799
23,799
28,799
28,799
28,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.45-18.50)เมืองฉู่สง ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์-สีน้ำเงิน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ต้าหลี่-ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-วัดหยวนทง-ร้านไข่มุก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท-หรือถนนคนเดิน-ร้านนวดเท้า-คุนหมิง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:27

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

WDU01

 

 

WDU02

 

WDU03

 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions