• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ZGCKG03 ฉงชิ่ง SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 13,888 (WE)

DSCF1219 1
รหัสทัวร์: ZGCKG03
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ก.ย. – 02 ต.ค.2560
06 – 09 ตุลาคม 2560
13 – 16 ตุลาคม 2560
15 – 18 ตุลาคม 2560
22 - 25 ตุลาคม 2560
27 – 30 ตุลาคม 2560
29 ต.ค. – 01 พ.ย.2560
03 – 06 พฤศจิกายน 2560
05 – 08 พฤศจิกายน 2560
10 – 13 พฤศจิกายน 2560
12 – 15 พฤศจิกายน 2560
17 – 20 พฤศจิกายน 2560
19 – 22 พฤศจิกายน 2560
24 – 26 พฤศจิกายน 2560
26 – 29 พฤศจิกายน 2560
01 - 04 ธันวาคม 2560
03 – 06 ธันวาคม 2560
08 – 11 ธันวาคม 2560
10 – 13 ธันวาคม 2560
15 – 18 ธันวาคม 2560
17 – 20 ธันวาคม 2560
22 – 25 ธันวาคม 2560
24 – 27 ธันวาคม 2560
29 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561
ราคาทัวร์: 13,888
16,888
16,888
16,888
19,888
16,888
16,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
16,888
16,888
16,888
16,888
14,888
14,888
14,888
14,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) – ชมวิวระเบียงแก้ว – ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ร้านนวดผ่าเท้า - มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง(ชมภายนอก) - หงหยาต้ง วัดลั๋วฮ่าน – ร้านผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ANION - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:34

SHPEKCA8 SNOW WORLD ปักกิ่ง พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 (CA)

3 Beijing Great Wall จีนกำแพงเมือง
รหัสทัวร์: SHPEKCA8
สายการบิน: CA
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 -1 มกราคม2561
30 -3 มกราคม2561
ราคาทัวร์: 21,799
22,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง

พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ THE PLACE

ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน- SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง

ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม  ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ 

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 10:12

ZGSHE01 จีน ฮาร์บิ้น ICY SNOW 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 31,777 (XW)

2009122910335023291
รหัสทัวร์: ZGSHE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 31,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 25 ธันวาคม 2560
26 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61
09 – 15 มกราคม 2561
23 – 29 มกราคม 2561
06 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 32,777
35,777
31,777
31,777
31,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง  สู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018 ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ทบ ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 06 September 2017 10:16

SHTGPEK6 ปักกิ่ง SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน เดือน 29ธ.ค.60-02ม.ค.6 ราคา30,900 (TG)

3 Glass Bridge
รหัสทัวร์: SHTGPEK6
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 30,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 -2 มกราคม2561
ราคาทัวร์: 30,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านหมอนยางพารา -พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-THE PLACE ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน- SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม  ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 10:17

BOB90 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Amazing 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 14,888 (XW)

3 Great Wall
รหัสทัวร์: BOB90
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-22 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
09-12 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
02-05 ธ.ค. 60
05-08 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,888
18,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ประตูชัย - ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:01

SHWECSX2 ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค60 เริ่มต้น 12,799 (WE)

DSCF1219 1
รหัสทัวร์: SHWECSX2
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ตุลาคม 2560
22-25 ตุลาคม 2560
27-30 ตุลาคม 2560
24-27 พฤศจิกายน 2560
26-29 พฤศจิกายน 2560
03-06 ธันวาคม 2560
17-20 ธันวาคม 2560
24-27 ธันวาคม 2560
29 ธ.ค. 2560 – 01 ม.ค. 2561
30 ธ.ค. 2560 – 02 ม.ค.2561
31 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 14,799
14,799
14,799
12,799
12,799
15,799
12,799
12,799
23,799
23,799
23,799
หมายเหตุ


กรุงเทพฯ-ฉางซา ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ร้านใบชา จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 11:43

BOXWB91 จีน ปักกิ่ง Beijing Snow world 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-ก.พ.61 เริ่มต้น 14,888 (XW)

2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: BOXWB91
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 7 ม.ค.61
11- 14 ม.ค.61
18 – 21 ม.ค.61
25 – 28 ม.ค.61
1 – 4 ก.พ.61
8 – 11 ก.พ.61
22 – 25 ก.พ.61
27 ก.พ. – 2 มี.ค.61
1 – 4 มี.ค.61
8 – 11 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
16,888
15,888
16,888
15,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง  กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 10:49

SHXWSHE2 เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ฉางชุน ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 32,799 (XW)

2 จิวจ้ายโกวใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: SHXWSHE2
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 32,799
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 – 04มกราคม 2561
19-25มกราคม 2560
02-08 กุมภาพันธ์2561
02-08 มีนาคม2561
ราคาทัวร์: 34,799
32,799
32,799
32,799
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-ร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)ฉางชุน-ฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-จัตุรัสซื่อจี้-พิพิธภัณฑ์แมนจู-ร้านโสม-จี๋หลิน-เสิ่นหยาง โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง รัสเซีย-ฮาร์บิน-จี๋หลิน เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 10:02

CSTSNXW01 เทียนสิน BEIJNG อ๊า อิ ยา 5 วัน 4 คืน เดือน พย.-มีค.61 เริ่มต้น 16,900 (XW)

2009122910335023291
รหัสทัวร์: CSTSNXW01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 พ.ย. 60
22-26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 2560 – 04 ม.ค. 61
26-30 ม.ค. 61
16-20 ก.พ. 61
09-13 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
19,900
19,900
17,900
19,900
17,900
หมายเหตุ


ดอนเมือง-เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก-ร้านนวดเท้า-กายกรรมปักกิ่ง ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน-ร้านใบชา-ตลาดรัสเซียร้านผ้าไหม-ร้านผีชิว-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ชิงช้าสวรรค์TIAN JIN EYE-วิวแม่น้ำไหเหอ-วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 13 September 2017 09:49

SLGCH01 โปรเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 12,900 (E3)

3 หมู่บ้านหลงจิ่งLongjing Village
รหัสทัวร์: SLGCH01
สายการบิน: E3
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดอนเมือง - อี้อู - ตลาดค้าส่งอี้อู - Hollywood of China - พระราชวังจำลองจิ๋นซี - เมืองหังโจว - ร้านยางพารา - เมืองโบราณจูเจียว (ล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทัน - SWFC ชั้น100 - ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - ถนนนานกิง - ร้านผ้าไหม - ทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร - กรุงเทพฯ ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:02

CUC01 เซี่ยงไฮ้ EASY น่าเลิฟ 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.60.-มี.ค.61 เริ่มต้น 13,999 (XW)

3 Shaolin Temple
รหัสทัวร์: CUC01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
29- 02ม.ค.
13-17ม.ค. 61
27-31 ม.ค. 61
23-27 ก.พ. 61
15-19 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,999.-
13,999.-
18,999.-
14,999.-
14,999.-
14,999.-
14,999.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานกิง นานกิง – ร้านยางพารา –หังโจว– ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว– ร้านผ้าไหม –เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก ถนนนานกิง– ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) –ซูโจว–วัดฉงหยวน – จัตุรัสหยวนหยง ซูโจว–อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – นานกิง– สนามบินนานกิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 17:18

SPKMG01 คุนหมิง ต้าลี่-ลี่เจียง แชงกีร่า 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 25,900 (FD)

1 Jade Dragon Snow Mountain
รหัสทัวร์: SPKMG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - ร้านใบชา - วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - วัดหยวนทง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - คุนหมิง - ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 14:05

CUC02 เซี่ยงไฮ้ EASY น่ารัก 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60.-ก.พ. 61 เริ่มต้น 12,999 (XW)

3 เซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์
รหัสทัวร์: CUC02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-06 พ.ย. 60
13-16 พ.ย. 60
08-11 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
04-07 ม.ค. 61
02-05 ก.พ. 61
ราคาทัวร์: 13,999.-
12,999.-
15,999.- 14,999.-
13,999.-
13,999.-
หมายเหตุ
Last Updated on Monday, 09 October 2017 17:24

SPKMG02 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 23,900 (FD)

3 เมืองโบราณต้าหลี่
รหัสทัวร์: SPKMG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 ต.ค. 60
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก - ร้านใบชา - ต้าหลี่ - ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตำหนักทอง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - คุนหมิง-ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 08 September 2017 10:16

CUC03 สุดติ่ง IN จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ค.-ตค. 60 เริ่มต้น 15,999 (WE)

3 Glass Bridge
รหัสทัวร์: CUC03
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)–ฉางซา–ฉางเตอ-ฉางเตอ-จางเจียเจี้ย–สะพานกระจก–ร้านยา-ภาพเขียนทราย-จางเจียเจี้ย–ร้านหยก–ร้านผ้าไหม-ภูเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้า)–ระเบียงกระจก-จางเจียเจี้ย–ร้านยางพารา-ฉางซา–ถนนคนเดิน–กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:03

SSCSX2 ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,799 (WE)

3 ระเบียงแก้วจาง
รหัสทัวร์: SSCSX2
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-25 ต.ค. 60
12-15 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
19-22 พ.ย. 60
26-29 พ.ย. 60
03-06 ธ.ค. 60
17-20 ธ.ค. 60
24-27 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,799
12,799
12,799
12,799
12,799
15,799
12,799
12,799
23,799
23,799
23,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชม-หุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา-ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวา-ทราย-ร้านหยก-ร้านใบชา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 11:40

CUC03NO2 สุดติ่ง IN จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ธ.ค.60 เริ่มต้น 14,999 (FD)

3 ระเบียงกระจก
รหัสทัวร์: CUC03NO2
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฉางซา – จางเจียเจี้ย - สะพานกระจก – ร้านหยก – ภาพเขียนทราย – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดิน - ภูเขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงกระจก – ฉางซา – ร้านยาจีน – ร้านยางพารา - ฉางซา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:36

SSHCGO1 เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน 5 วัน 3 คืน เดือน กค.-ธค.60 เริ่มต้น 16,999 (WE)

3 กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี
รหัสทัวร์: SSHCGO1
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,999
21,999
28,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดถังต้าฉือเอิน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซีกำแพงเมืองโบราณ-ร้านผีซิว-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง-ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ซีอาน-เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว-เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 11:41

CUC04 ปักกิ่ง EASY เฟี้ยวฟ้าว BEIJING 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 14,999 (XW)

3 Wall Of China
รหัสทัวร์: CUC04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
30พ.ย.-03ธ.ค. 60
11-14 ม.ค. 61
23-26 ม.ค. 61
04-08 ก.พ. 61
08-11 มี.ค. 61
18-22 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,999.-
15,999.-
15,999.-
15,999.-
14,999.-
14,999.-
15,999.-
14,999.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – โรงงานไข่มุก – ร้านยาจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านชา – ชมกายกรรมปังกิ่ง กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) – ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค ประตูชัย – ผิเซียะ – ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย – สนามบินเทียนสิน– กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 17:28

SSHPEK4 Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 14,799 (TG)

3 กำแพงเมืองจีนสวยๆ
รหัสทัวร์: SSHPEK4
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
08-12 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
06-10 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,799
16,799
14,799
14,799
16,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้ง-ตลาดรัสเซีย-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:36

GOCSX018 จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ลิ้มรสปูขน 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.-พ.ย.60 เริ่มต้น 13,900 (FD)

3 หุบเขาจางjieเจี้ย
รหัสทัวร์: GOCSX018
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
10-14 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
18,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

ดอนเมือง-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา-ภาพวาดทราย-โชว์เหม่ยลี่เซี่ยงซี-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 25 September 2017 11:42

SSNKG5 นานกิงอู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ หังโจว 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.- ต.ค.เริ่มต้น 16,999 (XW)

3 Disneyland
รหัสทัวร์: SSNKG5
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-นานกิง-อู๋ซี-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทานถนนนานกิง-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-นานกิง-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:37

HXWSHE4 เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ฉางชุน ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน 27 ธค-02 มค61 ราคา 36,799 (XW)

3 เขาเทียนเหมินซาน
รหัสทัวร์: HXWSHE4
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 36,799
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 – 02มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 36,799
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยางร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง
เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)
ฉางชุน-ฮาร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน
เกาะพระอาทิตย์-สวนว่านต๋า-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
(Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)
ฮาร์บิ้น-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลียน-จัตุรัสชิงไห่จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-ผ่านชมถนนปิงไห่ลู่
ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 10:41

WX-43 ปัง ปัง ปัง ปักกิ่ง 4วัน 3คืน เดือน มี.ค.-ต.ค. 60 ราคาเพียง 12,999 (XW)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: WX-43
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-22 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,999
13,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (สนามกีฬารังนก) - ประตูชัย – ตลาดรัสเซีย – สนามบินเทียนสิน - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:03

PB540541 จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-ธค.60 เริ่มต้น 9,999 (FD)

3 แกรนด์แคนยอน จาง
รหัสทัวร์: PB540541
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-23 ต.ค. 60
10-13, 23-26 พ.ย. ,14-17, 21-24 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ผ่านชมวิวแม่น้ำเซียงเจียง – จางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – เดินทางชมวิวในแกรนด์แคนย่อน – ร้านยาจีนแผนโบราณ - ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านชา – ฉางซา - ฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 17:31

ZGCKG01 ฉงชิ่ง FAIRY TAIL 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-ตค. 60 เริ่นต้น 16,888 (WE)

3 อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3สะพานสวรรค์
รหัสทัวร์: ZGCKG01
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-25 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 20,888
17,888
17,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) – ฉงชิ่ง - ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ - ผาหินแกะสลักเขาเป่ยซาน – หงหยาต้ง - มหาศาลาประชาคม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:04

PB540541.1 จางเจียเจี้ย สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน วันที่ 19-24 ตค.60 ราคา 15,999(FD)

3 Great Wall
รหัสทัวร์: PB540541.1
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-24 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – หอตู้ฝุ (ไม่รวมค่าขึ้นหอ) – จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ยเดินสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ถนนซีปู้เจีย ลำธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – ภาพวาดจากหินกรวด เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ผ้าปักเซี่ยงซิ่ว – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 15:21

ZGCSX02 THE CHARMING จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 18,888 (FD)

3 สะพานกระจกจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-25 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
04-09 พ.ย. 60
11-16 พ.ย. 60
18-23 พ.ย. 60
25-30 พ.ย. 60
01-06 ธ.ค. 60
02-07 ธ.ค. 60
08-13 ธ.ค. 60
09-14 ธ.ค. 60
16-21 ธ.ค. 60
23-28 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 5 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 24,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
24,888
24,888
22,888
22,888
18,888
18,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ลำธารม้าแซ่ทอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านนวดฝ่าเท้า-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ร้านยางพารา-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-ฉางซา-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:04

PB543 ฉงชิ่ง อู๋หลง อิสระ 5 วัน 4 คืน 15-19, 23-27 ต.ค. 60 ราคา 9,999. (FD)

3 Jiuzhaigou
รหัสทัวร์: PB543
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-19, 23-27 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 9,999.-
หมายเหตุ


กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – อู่หลง – ภูเขานางฟ้า อู่หลง – อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถ แบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์ อู่หลง – ฉงชิ่ง – เมืองโบราณฉื่อชี่โข่ว – ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งในเมืองฉงชิ่ง // หรือซื้อทัวร์เพิ่ม ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 14:06

ZGCSX03 จางเจียเจี้ย IMPRESSION 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,777 (FD)

3 ระเบียงกระจกจาง
รหัสทัวร์: ZGCSX03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-15 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
02-05 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
01-04 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
09-12 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
13,777
14,777
14,777
12,777
12,777
12,777
12,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย - ร้านหยก-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวที่สุดโลก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ภาพวาดทราย-เมืองฉางซา-สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:41

PB850 ซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง มรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน เดือน ตค.60-กพ.61 เริ่มต้น 16,999 (FD)

3 บ้านดินฮากกา
รหัสทัวร์: PB850
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-29 ต.ค.60
01-05, 03-07, 04-08 พย 60
08-12, 10-14, 11-15 พย60
17-21 พ.ย.60
18-22, 22-26, 25-29 พ.ย 60
29 พ.ย.-03 ธ.ค.60
06-10, 13-17ธค 60
15-19, 16-20, 22-26 ธค 60
23-27 ธ.ค.60
10-14, 13-17, 17-21 มค 61
18-21, 20-24, 24-28 ม.ค.61
31 ม.ค.-04 ก.พ.
02-06, 07-11 ก.พ.61
08-12 ธ.ค.60
29 ธ.ค.-02 ม.ค.61
30 ธ.ค.-03 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
17,999
20,999
20,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา - เหมยโจว เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) ซัวเถา - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซัวเถา - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 17:55

ZGCTU02 จีน อุทยานหวงหลง SONGPINGGOU 6 วัน 5 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 23,777 (TG)

2 จิวจ้ายโกวใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGCTU02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 พฤศจิกายน 2560
02 – 07 พฤศจิกายน 2560
03 – 08 พฤศจิกายน 2560
08 – 13 พฤศจิกายน 2560
09 – 14 พฤศจิกายน 2560
10 – 15 พฤศจิกายน 2560
15 – 20 พฤศจิกายน 2560
ราคาทัวร์: 27,777
25,777
25,777
25,777
23,777
23,777
23,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ยน - เม้าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน) - จิ่วจ้ายโกว – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู – ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม - ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่  - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:05

SH3UCTU14 ภูผาหิมะการ์เซีย เฉินตู หมีแพนด้า 5วัน 4คืน เดือน ตค- ธค.60 เริ่มต้น 21,799 (3U)

3 The Great Wall Of China
รหัสทัวร์: SH3UCTU14
สายการบิน: 3U
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,799
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-29ต.ค 60
1-5/8-12/15-19/22-26พ.ย.60
29-3 ธ.ค.60
6-10/13-17/20-24/27-31 ธค 60
ราคาทัวร์: 24,799
21,799
21,799
21,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – เฉินตู
เฉินตู-เม่าเสี้ยน-หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเชียงอุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)-เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่
เฉินตู-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 17:34

ZGKMG01 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า KUNMING 6 วัน 5 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 23,777 (TG)

3 อุทยานจิวจ้ายโกว
รหัสทัวร์: ZGKMG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 22 ตุลาคม 2560
08 – 13 พฤศจิกายน 2560
08 – 13 พฤศจิกายน 2560
22 - 27 พฤศจิกายน 2560
22 - 27 พฤศจิกายน 2560
01 – 06 ธันวาคม 2560
07 - 12 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2561
ราคาทัวร์: 25,777
23,777
24,777
23,777
24,777
25,777
25,777
28,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก  ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 09:56

SHCAHRB3 ฮาร์บิน ปักกิ่ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน เดือน ธค-มค.60 เริ่มต้น 36,799 (CA)

3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: SHCAHRB3
สายการบิน: CA
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 36,799
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27– 1 มกราคม 2561
28 – 02 มกราคม 2561
30 – 04 มกราคม 2561
31 – 05 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 36,799
37,799
37,799
37,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง ร้านขายเสื้อกันหนาว-เกาะพระอาทิตย์-สวนเสือไซบีเรีย-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-ช้อปปิ้งถนนจงยาง ฮาร์บิน-ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-สนามบิน ปักกิ่ง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 11:43

ZGPEK02 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน PERFECTION 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 14,777 (HU)

3 โชว์กายกรรมปักกิ่ง
รหัสทัวร์: ZGPEK02
สายการบิน: HU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ต.ค. 60
02-06 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - ร้านใบชา – วัดหลิงกวง – ช้อปปิ้ง THE PLACEอาหาร - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่งเช้า - ร้านผ้าไหม - วัดลามะหย่งเหอกง - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:41

SHCATSN1 บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน เดือน ธค60 เริ่มต้น 17,799 (CA)

2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: ฺSHCATSN1
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ธ.ค. 2560
13-17 ธ.ค. 2560
20-24 ธ.ค. 2560
28 ธ.ค.– 01 ม.ค. 2561
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 17,799
17,799
17,799
19,799
19,799
19,799
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-บ้านกระเบื้องเทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชาพระราชวังฤดูร้อน-ร้านนวดเท้า-กายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ร้านยาบัวหิมะ-ร้านไข่มุกถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม-ปักกิ่งเทียนสิน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 September 2017 09:40

ZGPEK03 ปักกิ่ง BEIJING AWESOME 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 15,777 (HU)

3 กายกรรมปักกิ่ง
รหัสทัวร์: ZGPEK03
สายการบิน: HU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 17,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
17,777
17,777
16,777
17,777
17,777
16,777
16,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา – อุทยานเป๋ยไห่ – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ร้านนวดฝ่าเท้า - The Place - ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ-ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 20 July 2017 17:07

SHCGO3 เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง ซีอาน 7 วัน 5 คืน วันที่ 19-25 ตค.60 ราคา 28,999 (WE)

3 Shaolin Temple
รหัสทัวร์: SHCGO3
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-25 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 28,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เติงฟง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ลั่วหยาง-ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดถังต้าฉือเอิน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองโบราณ-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ซีอาน-เมืองซานเหมินเสีย-เมืองซานเหมินเสีย-เมืองไคเฟิง-ศาลเปาบุ้นจิ้น-สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน-ไคเฟิง-เจิ้งโจว-เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 12:36

ZGPVG02 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย-ธ.ค.60 เริ่มต้น 16,999 (XJ)

3 เซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์
รหัสทัวร์: ZGPVG02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
03-07 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
02-06 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,999
19,999
19,999
19,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
19,999
19,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้ –เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)-เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 10:49

SHMUCTU1 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน เดือน ตค.60 ราคา 29,799 (MU)

3 Jiuzhaigou
รหัสทัวร์: SHMUCTU1
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 29,799
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 29,799
29,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-เฉินตู-ศูนย์หมีแพนด้า-เฉินตู-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขตอุทยานแห่งชาติ-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน)-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ-ซงพาน-ร้านใบชา-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีเฉินตู-ร้านหยก-ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉินตูกรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 13:23

ZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ THE SPIRIT 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 13,777 (XJ)

3 พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
รหัสทัวร์: ZGPVG03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,777
15,777
18,777
18,777
15,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
20,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก Sky Walk – ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:42

SHMUKMG1 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์ 6 วัน 5 คืน เดือน ตค.-ธค60 เริ่มต้น23,977 (MU)

2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: SHMUKMG1
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,977
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-23 ตุลาคม 2560
24-29 ตุลาคม 2560
06-11 พฤศจิกายน 2560
18-23 พฤศจิกายน 2560
26 พ.ย.-01 ธ.ค. 2560
05-10 ธันวาคม 2560
19-24 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 61
30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 26,799
23,799
23,799
23,799
23,799
26,799
23,799
28,799
28,799
28,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.45-18.50)เมืองฉู่สง ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์-สีน้ำเงิน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ต้าหลี่-ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-วัดหยวนทง-ร้านไข่มุก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท-หรือถนนคนเดิน-ร้านนวดเท้า-คุนหมิง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 18 September 2017 09:58

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions