• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEREP01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-ส.ค 61 เริ่มต้น 10,900.- (FD)

3 เขมร
รหัสทัวร์: BEREP01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มี.ค.61-3 มี.ค.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
23 มี.ค.61-25 มี.ค.61
30 มี.ค.61-1 เม.ย.61
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61
13 เม.ย.61-15 เม.ย.61
14 เม.ย.61-16 เม.ย.61
20 เม.ย.61-22 เม.ย.61
27 เม.ย.61-29 เม.ย.61
29 เม.ย.61-1 พ.ค.61
4 พ.ค.61-6 พ.ค.61
11 พ.ค.61-13 พ.ค.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
15 -17 มิ.ย.61
29 -1 ก.ค.61
6 ก.ค.61-8 ก.ค.61
13 ก.ค.61-15 ก.ค.61
27 ก.ค.61-29 ก.ค.61
3 ส.ค.61-5 ส.ค.61
10 ส.ค.61-12 ส.ค.61
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
24 ส.ค.61-26 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
10,900
11,900
10,900
10,900
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-

กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ร้านหยก – ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:59

HCAFD32A02 เสียมเรียบ นครธม ชมโชว์ระบำ 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.-พ.ค.61.เริ่มต้น 9,999 (FD)

Angkor Wat Taprom Temple 02
รหัสทัวร์: HCAFD32A02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 23 - 25 มี.ค. 61
วันที่ 30- 1 เม.ย. 61
วันที่ 6 - 8 เม.ย. 61
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 61
วันที่ 20 - 22 เม.ย. 61
วันที่ 27 - 29 เม.ย. 61
วันที่ 4 - 6 พ.ค. 61
วันที่ 11 - 13 พ.ค. 61
วันที่ 18 - 20 พ.ค. 61
วันที่ 25 - 27 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 9,999
10,999
11,999
13,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ -
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง- เสียมเรียบ– โตนเลสาป– องค์เจ๊กองค์จอม - ยอดเขาพนมบาเค็ง
ปราสาทบันทายสรี–ปราสาทตาพรหม–นครธม(ปราสาทบายน)นครวัด–ชมโชว์ระบำอัปสรา
วัดใหม่ –สนามบินเสียมเรียบ–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 16 February 2018 11:00

BEREP02FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.-มิ.ย.61. เริ่มต้น 11,900 (FD).

3 เขมร
รหัสทัวร์: BEREP02FD
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 มี.ค.61-5 มี.ค.61
10 มี.ค.61-12 มี.ค.61
17 มี.ค.61-19 มี.ค.61
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61
13 เม.ย.61-15 เม.ย.61
21 เม.ย.61-23 เม.ย.61
28 เม.ย.61-30 เม.ย.61
5 พ.ค.61-7 พ.ค.61
18 พ.ค.61-20 พ.ค.61
25 พ.ค.61-27 พ.ค.61
2 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
13,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ -
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-|

กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน
ตลาดชาทะไม พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 10:46

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions