• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOJH88 ฮอกไกโด So Beautiful 6 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.60 เริ่มต้น 44,900 (TG)

1 คลองโอตารุ หิมะ
รหัสทัวร์: BOJH88
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 44,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-13 ส.ค. 60
12-17 ส.ค. 60
05-10 ก.ย. 60
12-17 ก.ย. 60
19-24 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
44,900
44,900
44,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนิวชิโตเสะ – ซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ หุบเขานรก - โชวะชินซังปาร์ค – นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟอุสึ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ ทุ่งลาเว็นเดอร์ – ฟาร์มชิกิไซ - เมืองบิเอะ - Patchwork road – ซัปโปโร – ทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก(มีรถ ไกด์บริการพาไปชม)หรือท่านสามารถ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ซัปโปโร - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:16

TTNXJ21 ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Winter ซุปตาร์ สกี น่ารักอ่ะ 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 29,999 (XJ)

1 สกีรีสอร์ท FujiTen
รหัสทัวร์: TTNXJ21
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,999
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
32,888
39,999
40,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - ฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต- ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ –นั่งกระเช้าคาชิคาชิ– แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์ - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ชินจูกุ - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ - โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเมน– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้-นาริตะ - สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 10:47

BOJH89 ฮอกไกโด Lavender Lover 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 37,900 (TG)

4 ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: BOJH89
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 4 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
38,900
38,900
38,900
38,900
37,900
41,900
41,900
39,900
41,900
41,900
41,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตะเสะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ - ออนเซ็น-ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์มหรือชิกิไซโนโอกะ – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เมืองบิเอะ - Patchwork road – บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ-ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 15:55

TTNXJ22 โตเกียว ฟูจิ Kawagoe ซุปตาร์ บัวลอย 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

2 Fuji Five Autumn
รหัสทัวร์: TTNXJ22
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
30,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลท - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 28 July 2017 15:12

BOTGJH90 ฮอกไกโด ซัปโปโร Beyond Hakodate 6 วัน 4 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 42,900 (TG)

2 Jigokudani Autumn
รหัสทัวร์: BOTGJH90
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-08 ต.ค. 60
04-09 ต.ค. 60
11-16 ต.ค. 60
12-17 ต.ค. 60
22-27 ต.ค. 60
23-28 ต.ค. 60
24-29 ต.ค. 60
27 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
03-08 พ.ย. 60
09-14 พ.ย. 60
14-19 พ.ย. 60
24-29 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 45,900
46,900
48,900
48,900
47,900
46,900
47,900
46,900
46,900
42,900
42,900
42,900
43,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเต - ย่านโมโตมาชิ เชิงเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ Sairo View Point - โทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ - หอนากาซัปโปโร - ตลาดปลาโจไก (มีรถไกด์บริการพาไปชม)หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยได้เต็มวัน - ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ

Last Updated on Tuesday, 01 August 2017 14:28

TTNXJ23 โตเกียว ฟูจิ Kawagoe สกี หนาวมาก 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

1 Ski Resort Fuji
รหัสทัวร์: TTNXJ23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 28,888
29,888
30,888
30,888
31,888
30,888
30,888
31,888
30,888
30,888
31,888
31,888
30,888
31,888
38,888
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลท - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 28 July 2017 15:12

BOTZ15 The Lost Kansai3 โอซาก้า เกียวโต โกเบ 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 19,999 (TZ)

3 เมืองมิเอะ
รหัสทัวร์: BOTZ15
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ส.ค. 60
20-23 ส.ค. 60
27-30 ส.ค. 60
03-06 ก.ย. 60
10-13 ก.ย. 60
17-20 ก.ย. 60
24-27 ก.ย. 60
01-04 ต.ค. 60
08-11 ต.ค. 60
15-18 ต.ค. 60
22-25 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,999
19,999
21,999
21,999
19,999
22,999
23,999
24,999
24,999
25,999
26,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน - โอซาก้า - เกียวโต มิยาสึ – วัดชิออนจิ - อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - เมืองอิเนะ - โกเบ ออนเซ็น - ปราสาทโอซาก้า (นำชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – Expo city Osaka – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:16

WDJ01 ฮอกไกโด ฟันนี่ สกี สโนว์ 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.61 ราคา 54,900 (TG)

1 Kiroro Ski Resort
รหัสทัวร์: WDJ01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 54,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ม.ค. 61
11-16 ม.ค. 61
12-17 ม.ค. 61
17-22 ม.ค. 61
18-23 ม.ค. 61
19-24 ม.ค. 61
21-26 ม.ค. 61
24-29 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่อโคลนเดือด "จิโกกุดานิ" – โนโบริเบ็ทสึ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงงานช็อกโกแล็ต – เมืองซับโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิตซุยเอ้าท์เล็ต - สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 12:15

BOTZ16 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต Summer 5 วัน 4 คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 28,900 (TZ)

3 ปราสาทโอซาก้า
รหัสทัวร์: BOTZ16
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
04-08 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
28,900
28,900
29,900
28,900
29,900
29,900
33,900
32,900
34,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า - นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ – Little Kyoto – กุโจออนเซ็น - ฟาร์มดอกไม้ Bokka No Sato – เกียวโต – วัดคินคะคูจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – เอออน - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน - ปราสาทโอซาก้า - Doton Plaza – ชินไชบาชิ – สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:19

WDJ02 ฮอกไกโด เมจิก สโนว์ 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.-ม.ค.61 ราคา 48,900 (TG)

1 Kiroro Ski
รหัสทัวร์: WDJ02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 60
07-12 ธ.ค. 60
21-26 ธ.ค. 60
10-15 ม.ค. 61
11-16 ม.ค. 61
12-17 ม.ค. 61
17-22 ม.ค. 61
18-23 ม.ค. 61
19-24 ม.ค. 61
21-26 ม.ค. 61
24-29 ม.ค. 61
25-30 ม.ค. 61
26-31 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 48,900
49,900
51,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่อโคลนเดือด "จิโกกุดานิ" – โนโบริเบ็ทสึ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – เมืองโอตารุ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงงานช็อกโกแล็ต – เมืองซับโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิตซุยเอ้าท์เล็ต - สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 12:13

BOTZ47 โตเกียว ฟูจิ Kawaii Summer 5วัน 3คืน เดือน พค.-กย.60 เริ่มต้น 21,900 (TZ)

4 Hananomiyako Flower
รหัสทัวร์: BOTZ47
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ส.ค. 60
11-15 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
01-05 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,900
25,900
21,900
22,900
21,900
21,900
22,900
23,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – ออนเซ็น - Yamanakako Flower Park - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โตเกียว–วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:20

WDJ04 ญี่ปุ่น โตเกียว RED HOT 5 วัน 3 คืน วันที่ 21-25 ต.ค.60 ราคา 30,999 (TZ)

3 ร่องเรือโจรสลัด
รหัสทัวร์: WDJ04
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 30,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาไข่ดำ - โกเทมบะเอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวโตเกียว – วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า) – ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" - สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 11:44

BOTZ48 โตเกียว โยโกฮาม่า คามาคูระ SUMMER SAVE 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-กย. 60 เริ่มต้น 19,900 (TZ)

3 Tokyo Disneyland
รหัสทัวร์: BOTZ48
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดนาริตะ– โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว – คามาคูระ พระใหญ๋ไดบุทสึ– โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเมง– โอไดบะ – นาริตะ - ห้างเอออน ร้านดองกี้ - อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:21

WDJ05 ญี่ปุ่น AUTUMN ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 4 คืน ส.ค.-ต.ค.60 เริ่มต้น 34,999 (TZ)

3 Bamboo Forest
รหัสทัวร์: WDJ05
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
04-08 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ(สนามบินโอซาก้า) – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - อิสระท่องเที่ยวหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ" - เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตซึเคียว – ปราสาททอง (คินคาคุจิ) – วัดคิโยมิสึ - ตลาดเช้าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 12:04

BOTZ51 โตเกียว ฟูจิ Summer Cool 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ก.ย.60 ราคา 19,900 (TZ)

3 วัดนาริตะ
รหัสทัวร์: BOTZ51
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 ส.ค. 60
04-08 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ– วัดนาริตะ – คามาคูระ - ออนเซ็น - โอชิโนะฮัคไก –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว –วัดอาซากุสะ– ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี –ชินจูกุ - นาริตะ- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:22

WDJ06 ญี่ปุ่น โตเกียว FREEDOM 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.-ม.ค.61 เริ่มต้น 33,900 (TZ)

3 Tokyodisneysea
รหัสทัวร์: WDJ06
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธ.ค. 60
06-11 ธ.ค. 60
08-13 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60
15-20 ธ.ค. 60
20-25 ธ.ค. 60
22-27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900
34,900
34,900
33,900
33,900
37,900
37,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – DUTY FREE(JTC) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" - TOKYO BAY AQUALINE - เอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 31 July 2017 09:57

BOTZ52 โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ Beautiful Autumn 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 27,900 (TZ)

3 ไข่ดำ
รหัสทัวร์: BOTZ52
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 ก.ย. 60
26-30 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
02-06 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
08-12 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 27,900
27,900
27,900
28,900
29,900
29,900
29,900
30,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – โกเท็มบะเอ้าท์เลท - ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ - นาริตะ – นิกโก้ – น้ำตกเคกอน - ทะเลสาบซูเซนจิ – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาริตะ – ห้างเอออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 17 July 2017 16:54

WDJ07 ญี่ปุ่น HELLO ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 35,999 (TZ)

1 ชิราหิมะ
รหัสทัวร์: WDJ07
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 37,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
36,999
38,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก - ปราสาทมัตสึโมโต้ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM – วัดเซนโคจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - TOKYO BAY AQUALINE – อิออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 31 July 2017 10:11

BOTZ94 โอซาก้า เกียวโต Super Golden route 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 29,900 (TZ)

3 วัดอาซากุสะ
รหัสทัวร์: BOTZ94
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
18-22 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
01-05 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 32,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
31,900
31,900
33,900
34,900
35,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - ชินไชบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ – กุโจ ออนเซ็น - กุโจ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ - Little Kyoto - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น - ยามานาซิ – ย่านภูเขาไปฟูจิ – โอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ - นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:22

WDJ08 ญี่ปุ่น โตเกียว MAGIC SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 32,900 (TZ)

1 Yeti Ski
รหัสทัวร์: WDJ08
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 33,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
34,900
35,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – DUTY FREE(JTC) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" - TOKYO BAY AQUALINE - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 31 July 2017 11:20

BTJH001 ฮอกไกโด โอตารุ โทมิตะฟาร์ม 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ก.ย.60 ราคา 39,999 (TG)

3 Tokyo ดิสนี่ย์
รหัสทัวร์: BTJH001
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
09-13 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองบิเอะ– ฟูราโน่– โทมิตะ – บ่อน้ำสีฟ้า -Patchwork no Michi – พิเศษ King Crab Buffet - แช่ออนเซ็น - น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซ - ไอซ์ พาวิเลียน - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต –ช็อปปิ้งทานุกิโคจิ - สนามบินชิโตเสะ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 16:26

ZGHOK13 ฮอกไกโด BEAUTIFUL AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 41,900 (TG)

2 Hokkai Sappo Autumn
รหัสทัวร์: ZGHOK13
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
02-06 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 43,900
43,900
45,900
45,900
43,900
41,900
41,900
41,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลต - DUTY FREE - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซับโปโร – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซังโนโบริเบทสึ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 August 2017 15:58

CUJ01 โอซาก้า โตเกียว SAY LOVE 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย-ส.ค.60 เริ่มต้น 32,900 (TZ)

3 วัดน้ำใส
รหัสทัวร์: CUJ01
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 36,900
33,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โอซาก้า – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - ทะเลสาบฮามานะ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท – ฟูจิ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น – เมนูขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ช้อปปิ้งชินจุกุ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:23

ZGHOK14 ฮอกไกโด SEASON CHANGE 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่นต้น 43,900 (TG)

2 Otaru ฤดูเปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGHOK14
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-30 ต.ค. 60
27 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
01-06 พ.ย. 60
03-08 พ.ย. 60
08-13 พ.ย. 60
15-20 พ.ย. 60
17-22 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซับโปโร – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซังโนโบริเบทสึ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 August 2017 16:00

CUJ02 โอซาก้า โตเกียว EASY SAY LOVE 5 วัน 4 คืน เดือน มิย.-สค.60 เริ่มต้น 32,900 (TZ)

3 Onsen
รหัสทัวร์: CUJ02
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 36,900
33,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โอซาก้า – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - ทะเลสาบฮามานะ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท – ฟูจิ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น – เมนูขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ช้อปปิ้งชินจุกุ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:25

ZGHOK17 ฮอกไกโด FLOWER FESTIVAL 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-สค.60 เริ่มต้น 39,900 (HX)

4 Tomita Farm Lavender
รหัสทัวร์: ZGHOK17
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ส.ค. 60
11-16 ส.ค. 60
17-22 ส.ค. 60
24-29 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 46,900
46,900
44,900
44,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ชิโตเสะ - ฮอกไกโด - เมืองบิเอะ – ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – หมู่บ้านราเมง - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - DUTY FREE - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด - อิสระเต็มวัน(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:27

CUJ03 ญี่ปุ่น โอกินาว่า SUNNY 5วัน 3คืน เดือน มิ.ย.-ส.ค.60 เริ่มต้น 21,900 (MM)

3 Okinawa
รหัสทัวร์: CUJ03
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 21,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนาฮา–โอกินาว่าเวิลด์-ถ้ำเกียวคุเซ็นโด–หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว–ช็อปปิ้งชินโตชิน-ศาลเจ้านามิโนอูเอะ-ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)-หน้าผามันซาโมะ -การนั่งเรือท้องกระจก–จูราอุมิอควาเรียม–อเมริกันวิลเลจ-อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)-อิสระตามอัธยาศัย(โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 15:08

ZGHOK19 ฮอกไกโด COLORFULL 6 วัน 4 คืน เดือน กค.-สค.60 เริ่มต้น 61,900 (TG)

4 Tomita ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: ZGHOK19
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 61,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ส.ค. 60
17-22 ส.ค. 60
24-29 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 63,900
61,900
61,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – โทมิตะ ฟาร์ม - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า – บิเอะ – เนินเขาชิคิไซ – ออนเซ็น - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว- ซัปโปโร- โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด - DUTY FREE - อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:28

CUJ20 โตเกียว BEAUTIFUL 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 22,900 (TZ)

3 วัดอาซากุสะ Japan
รหัสทัวร์: CUJ20
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ส.ค. 60
11-15 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 26,900
27,900
23,900
22,900
23,900
23,900
23,900
23,900
22,900
25,900
25,900
24,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โตเกียว - วัดนาริตะ – ร้านดองกี้โฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – แช่น้ำแร่ร้อน - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 31 July 2017 11:52

ZGHOK22 ฮอกไกโด SEASON CHANGE 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.60 ราคา 33,900 (TG)

3 Odori Park
รหัสทัวร์: ZGHOK22
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
33,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบิสุวรรณภูมิ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทะนุกิโคจิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด -สวนโอโดริ–หอนาฬิกา - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด –ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:09

CUJ21 โตเกียว EASY BEAUTIFUL 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 27,900 (TZ)

3 ฮาโกเน่ ไข่ดำ
รหัสทัวร์: CUJ21
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ต.ค. 60
04-08 ต.ค. 60
07-11 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 27,900
28,900
28,900
27,900
28,900
27,900
30,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โตเกียว - วัดนาริตะ – ร้านดองกี้โฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – แช่น้ำแร่ร้อน - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) –หุบเขาโอวาคุดานิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ -  อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:01

ZGKIX02 โอซาก้า SUMMER FRESH 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.60 เริ่มต้น 19,999 (XJ)

3 Universal Harry
รหัสทัวร์: ZGKIX02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – เกียวโต – หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ เกียวโตสเตชั่น - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย - ปราสาทโอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต – โอซาก้า - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:29

HJ64-A01 ฮอกไกโด งานดี มีหนาว WINTER 6วัน 4 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 32,999 (HB)

1 Kiroro Ski Resort หิมะเล่นสกี
รหัสทัวร์: HJ64-A01
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 พ.ย. 60
08-13 พ.ย. 60
15-20 พ.ย. 60
22-27 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
06-11 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60
20-25 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
39,999
36,999
45,999
49,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโนะ – ชมสุนัขลากเลื่อน – เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์ – ออนเซ็นธรรมชาติ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - คิโรโระ สโนว์เวิลด์ -JTC DUTY FREEE – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานิโจ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวน TAKINO - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร – ถนนทานุกิโค - สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 12:06

ZGKIX17 โอซาก้า ทาคายาม่า FRESH 5 วัน 3 คืน เดือน กค.-กย.60 เริ่มต้น 27,900 (XJ)

3 Osaka Castle
รหัสทัวร์: ZGKIX17
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
18-22 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
01-05 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 29,900
28,900
28,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -" ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ - ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:29

HJHB64-B01 ฮอกไกโด SLOW LIFE WINTER 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 29,999 (HB)

1 ลากเลื่อนสุนัข
รหัสทัวร์: HJ64-B01
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 พ.ย. 60
08-13 พ.ย. 60
15-20 พ.ย. 60
22-27 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
06-11 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60
20-25 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,999
31,999
31,999
31,999
31,999
37,999
35,999
44,999
47,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโนะ – ชมสุนัขลากเลื่อน – เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์ – ออนเซ็นธรรมชาติ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - คิโรโระ สโนว์เวิลด์ -JTC DUTY FREEE – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานิโจ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 17:01

ZGKIX19 โอซาก้า โตเกียว SUGOI 6 วัน 4 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 47,900 (TG)

1 Fujiten Resort
รหัสทัวร์: ZGKIX19
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 47,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-07 พ.ย. 60
08-13 พ.ย. 60
15-20 พ.ย. 60
23-28 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-06 ธ.ค. 60
06-11 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60
21-26 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
49,900
49,900
47,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - โอซาก้า– เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ฟุชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – นาโงย่า – นาโกย่า สเตชั่น - นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 20 July 2017 16:37

HNJ01 ฮอกไกโด สกี โอตารุ 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 45,900 (TG)

1 Hokaido Skiรีสอท
รหัสทัวร์: HNJ01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
07-12 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60
14-19 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 45,900
47,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) - ดาเตะจิไดมูระ - โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – ศูนย์อนุรักษ์หมี - Rusutsu Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกทําเนียบรัฐบาลเก่า - Mitsui Outlet -สวนโอโดริ – โรงแรม - อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย - สนามบินชิโตเซะ – ประเทศไทย

Last Updated on Friday, 11 August 2017 15:19

ZGNGO03 นาโกย่า ทาคายาม่า HILIGHT KORANKEI 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60 ราคา 41,900 (JL)

2 ชิราคาวาโกะใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGNGO03
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 41,900
41,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ - โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิฟุ - หุบเขาโครังเค – นาโกย่า – วัดโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - นาโกย่า - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:27

HNOSK7 โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 25,900 (XJ)

3 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
รหัสทัวร์: HNOSK7
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
04-08 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 27,900
27,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
28,900
29,900
29,900
28,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) – โรงแรม - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ - อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน(รับฟรีบัตร OSAKA VISITOR TICKET ที่ไกด์) - ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล(โอซาก้า) - สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)- ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:25

ZGNRT01 โตเกียว STRONG STRONG 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 29,900 (XJ)

2 ฟุจิ ใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGNRT01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
32,900
32,900
32,900
39,900
39,900
39,900
45,900
47,900
47,900
47,900
47,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:40

HP43-B03 โอซาก้า เกียวโต โกเบ 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-สค. 60 เริ่มต้น 18,999 (TZ)

3 Universal Jaws
รหัสทัวร์: HP43-B03
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ส.ค. 60
20-23 ส.ค. 60
27-30 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า - - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – โอซาก้า - อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน - ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:26

ZGNRT02 โตเกียว SPARKLING FLOWER 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.60 เริ่มต้น 31,900 (XJ)

4 Kochia Flower
รหัสทัวร์: ZGNRT02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
07-11 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
33,900
33,900
33,900
33,900
31,900
31,900
31,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ – อิออน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:46

HP53-B03 โตเกียว LOVE LOVE SUMMER 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-สค 60 เริ่มต้น 19,999 (TZ)

4 โตเกียวลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: HP53-B03
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ส.ค. 60
15-19 ส.ค. 60
18-22 ส.ค. 60
21-25 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 27,999
24,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น - ชมดอกไม้ตามฤดูกาล (ซากุระ-พิงค์มอส-ลาเวนเดอร์) หรือ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:26

ZGNRT03 โตเกียว SPARKLING AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60 เริ่มต้น 31,900 (XJ)

2 ฟูจิ เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGNRT03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร - โอไดบะ - นาริตะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:51

HP53-B04 โตเกียว LOVE LOVE SUMMER 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 23,999 (TZ)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: HP53-B04
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.ย. 60
05-09 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
26-30 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
02-06 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
08-12 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
24,999
25,999
24,999
24,999
24,999
24,999
25,999
27,999
28,999
27,999
28,999
28,999
28,999
33,999
28,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:08

ZGNRT04 โตเกียว SPARKLING WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 33,900 (XJ)

1 สกีรีสอร์ฟุจิเท็น
รหัสทัวร์: ZGNRT04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
35,900
33,900
33,900
33,900
33,900
43,900
43,900
43,900
49,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - นาริตะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ –  อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:33

HP54-A03 โอซาก้า โตเกียว เจแปนแอลป์ 5 วัน 4 คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 29,999 (TZ)

1 Japan Alps
รหัสทัวร์: HP54-A03
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
18-22 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
01-05 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 35,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
35,999
35,999
39,999
35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า – กิฟฟุ - เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น - เมืองนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต – ฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - ย่านชินจุกุ หรือ ฮาราจูกุ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:26

ZGNRT05 โตเกียว โอซาก้า SURPRISE 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-ธค.60 เรื่มต้น 45,900 (TG)

1 Ski Fuจิten
รหัสทัวร์: ZGNRT05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
02-06 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 45,900
47,900
47,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
47,900
47,900
45,900
47,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ผ่านชมโตเกียวสกายทรี–ช้อปปิ้งชินจูกุ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ–ลานสกีฟูจิเท็น-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–แช่ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค–ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ–นาโกย่า–ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน-นาโกย่า–เกียวโต-วัดคิโยมิสึ–ชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ–กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 20 July 2017 14:31

HP64-B03 ฮอกไกโด SLOW LIFE AUTUMN 6 วัน 4 คืน เดือน สค.-ตค.60 เริ่มต้น 27,999 (HB)

3 ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า
รหัสทัวร์: HP64-B03
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-14 ส.ค. 60
16-21 ส.ค. 60
23-28 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
06-11 ก.ย. 60
13-18 ก.ย. 60
20-25 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
04-09 ต.ค. 60
11-16 ต.ค. 60
18-23 ต.ค. 60
25-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 31,999
27,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
34,999
34,999
39,999
34,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ - ออนเซ็นธรรมชาติ - โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร- ทานุกิโคจิ ศาลเจ้าฮอกไกโด – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด (ปูซูไว ปูทาราบะ ปูขน) – JTC DUTY FREE - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:27

ZGNRT19 โตเกียว STRONG LAVENDER 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.60 เริ่มต้น 24,900 (XJ)

3 Fuji
รหัสทัวร์: ZGNRT19
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
18-22 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
26-30 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 29,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบ - อาชิ–โอวาคุดานิ -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค –ช้อปปิ้งชินจุกุ - โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:48

HPHJ-A03 โอซาก้า NARA KOBE SUMMER 3วัน 2คืน เดือน มิย.-สค.60 เริ่มต้น 18,999 (TZ) O-TZ32

3 Tetsujin28 โอไดบะ
รหัสทัวร์: HPHJ-A03
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 24,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า - Option A: นารา - วัดโทไดจิ เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โกเบ ย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – โอซาก้า Option B: อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย Option C: ซื้อแพ็ตเกตทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ) - ปราสาทโอซาก้า – ชมซากุระ (ตามฤดูกาล) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:28

BTK001 Best Korea เกาะนามิ Everland 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ก.ย.60 เริ่มต้น 13,900 (LJ,TW,TG,7C)

2 Nami Autumn
รหัสทัวร์: BTK001
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ส.ค. 60
09-13 ส.ค. 60
10-14 ส.ค. 60
11-15 ส.ค. 60
12-16 ส.ค. 60
13-17 ส.ค. 60
15-19 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
18-22 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
30 ก.ย.- 4 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ – เกาะนามิ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก – EVERLAND – ดิวตี้ฟรี – คอสเมติก - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ & ไอซ์มิวเซี่ยม – ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – โซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:49

HPHJ-A04 โอซาก้า NARA KOBE AUTUMN 3วัน 2คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 18,999 (TZ) O-TZ32

3 Tetsu 28
รหัสทัวร์: HPHJ-A04
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
19,999
19,999
19,999
21,999
22,999
25,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า - Option A: นารา - วัดโทไดจิ เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โกเบ ย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – โอซาก้า Option B: อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย Option C: ซื้อแพ็ตเกตทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ) - ปราสาทโอซาก้า – ชมซากุระ (ตามฤดูกาล) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:37

CUK01 เกาหลี EASY SUMMER 5 วัน 3 คืน เดือน กค.-สค.60 เริ่มต้น 12,900 (LJ)

1 One Mount Korea
รหัสทัวร์: CUK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-อินชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย-CHINA TOWN–ONE MOUNT SNOWPARK-เกาะนามิ-วัดวาวูจองซา-เอเวอร์แลนด์–กรุงโซล–โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์)–ตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสม– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค–ศูนย์เครื่องสำอางDUTY FREE –คลองชองเกชอน–ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย-ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)+ชุดฮันบก ถ่ายภาพ3 มิติ-ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก-ซุปเปอร์ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:09

JJP025 โตเกียว FLOWER ANGLES 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.60 เริ่มต้น 19,999 (TZ)

3 ฮานะโนะมิยาโกะ Flower Park
รหัสทัวร์: JJP025
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
19-23 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 23,888
19,999
19,999
19,999
23,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – โอวาคุดานิ - โกเท็มบะเอ้าต์เลต – ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 11:29

CUK02 เกาหลี EASY AUTUMN พักโซล 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 14,900 (LJ)

1 Lotte Korea
รหัสทัวร์: CUK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ก.ย. 60
05-09 ก.ย. 60
09-13 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
03-07 ต.ค. 60
07-11 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
14,900
17,900
17,900
18,900
17,900
18,900
18,900
17,900
19,900
17,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-อินชอน–พาจูเอาท์เลท–โซลทาวเวอร์–หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก–สะพาน-น้ำพุสายรุ้งบันโพ-COSMETIC SHOP–ลอตเต้อควาเรียม–ลอตเต้ ทาวเวอร์-สวนสนุกลอตเต้เวิลด์-ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย-ทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย)+ชุดฮันบก–วัดโซเกซา–พระราชวังชางด็อกกุง–DUTY FREE–คลองชองเกชอน–ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-ช้อปปิ้งย่านฮงแด–ถ่ายภาพ3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ร้านละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 16:40

SLGJP01 ญี่ปุ่น ทตโตะริ คุราชิกิ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 ราคา 41,900 (XJ)

3 Gosho Aoyama Manga Factory
รหัสทัวร์: SLGJP01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 ต.ค. 60
06-10 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 41,900
42,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-คันไซ-โทคุชิมะ-นารูโตะ-นั่งเรือชมน้ำวนนารูโตะนารุโตะ-ปราสาทฮิเมจิ-โอยามาโกโจมังหงะแฟคตอรี่-พิพิธภัณฑ์โคนัน-ทตโตริ-เนินทรายทตโตะริ- พิพิธภัณฑ์ทราย-คุราชิงิ-คุราชิกิ-โกเบฮาร์เบอร์แลนด์-ซินไซบาชิ-อิออน-คันไซ-คันไซ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 14:01

CUK03 เกาหลี EASY LOVE AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

 EVERLAND 00
รหัสทัวร์: CUK03
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
01-05 ต.ค. 60
03-07 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
18,900
18,900
18,900
20,900
20,900
20,900
18,900
18,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-เกาะนามิ-วัดนักซันซา(ชมพระอาทิตย์ตกดิน)-สถาบันสอนทำกิมจิ–ถ่ายรูปฮันบก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–กรุงโซล-N TOWER(ไม่รวมลิฟท์)-ตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล–บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค–ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE–คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร–RED PINE–ถ่ายภาพ3 มิติ- ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก-ซุปเปอร์ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 16:59

SSCLK532 โอซาก้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.60 เริ่มต้น 30,900 (XJ)

2 บ้านชิรา ฤดุใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: SSCLK532
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 30,900
30,900
32,900
32,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – อีออนพลาซ่า - กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ– จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ– ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – เอ็นนะเคียว – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ตลาดปลาคุโรม่อน– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 15:46

HKS53-C01 เกาหลี WINTER SEORAKSAN SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 16,999 (LJ)

2014 03 04 160658
รหัสทัวร์: HKS53-C01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
18,999
19,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
20,999
26,999
27,999
26,999
19,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล- ตลาดทงแดมุน - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี –ย่านฮงแด –ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม–โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ– สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิสซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 17:16

STTG04 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด SEASONS CHANGE 5 วัน 3 คืน วันที่ 21-25 ต.ค. ,23-27 พ.ย.60 เริ่มต้น 48,900 (TG)

3 Otaru คลองโอตารุ
รหัสทัวร์: STTG04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 ต.ค. 60
23-27 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 50,900
48,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ - สนามบินชิโตเซ่ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า - โอตารุ - คลองโอตารุ – โรงงานแก้วและกล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ - สนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:54

HNKP0.1 HI เกาหลี SUMMER ชิลเวอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-กย.60 เริ่มต้น 13,900 (LJ)

3 DONGWHA MAEUNL
รหัสทัวร์: HNKP0.1
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
21-25 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
02-06 ก.ย. 60
03-07 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
05-09 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
09-13 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-อินชอน-หมู่บ้านเทพนิยาย-G TOWER–CANAL WALK-เกาะนามิ-ทำกิมจิ– สวมชุดฮันบก–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ร้านคอสเมติก-คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม-น้ำมันสนเข็มแดง-ดิวตี้ฟรี–คลองชองเกชอน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง GRAVIN MUSEUM-ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร-วัดพงอึนซา–พลอยสีม่วง-ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 17:06

STTG05 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด AUTUMN 6 วัน 4 คืน วันที่ 1-6 ,17-22 ,18-23 ต.ค.60 เริ่มต้น 56,900 (TG)

3 Clock Tower ซัปโปโร
รหัสทัวร์: STTG05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 56,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ต.ค. 60
17-22 ต.ค. 60
18-23 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 56,900
58,900
58,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ - ประเทศญี่ปุ่น – เมืองอะซาฮิกาว่า- สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เมืองคามิคาวะ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) –เมืองโซอุนเคียว - เมืองโซอุนเคียว –ภูเขาคูโรดาเกะ (ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า)– น้ำตกกินคะ – น้ำตกริวเซ – คิโรโระ รีสอร์ท - โอตารุ - คลองโอตารุ – โรงงานแก้วและกล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ - สนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 18:06

HNKP2 HI เกาหลี AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

2 Nami Island In Autumn
รหัสทัวร์: HNKP2
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-อินชอน-หมู่บ้านลูกกวาด–เกาะนามิ-กิมจิ+ฮันบก–เอเวอร์แลนด์-คอสเมติค- Seoul Tower-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง-พระราชวังถ๊อกซูกุง-วัดโชเกซา- ดิวตี้ฟรี–ตลาดอินซาดง–ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง-กาโรซูกิล-พลอยสีม่วง-ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 10:46

T2J01 ฮอกไกโด SKI SERIERS 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.61 เริ่มต้น 39,900 (TG)

1 Hokไกโด สกีสอท
รหัสทัวร์: T2J01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
07-11 ม.ค. 61
08-12 ม.ค. 61
11-15 ม.ค. 61
14-18 ม.ค. 61
15-19 ม.ค. 61
16-20 ม.ค. 61
18-22 ม.ค. 61
21-25 ม.ค. 61
22-26 ม.ค. 61
23-27 ม.ค. 61
25-29 ม.ค. 61
26-30 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 42,400
46,900
42,400
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบิสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ- หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบ็ทสึ- จิโกกุดานิ(หุบเขานรก)- ทะเลสาบโทยะ-Onsen Hotel - กิจกรรมณลานสกี-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อดีตทำเนียบรัฐบาล–หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริิ - อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร - ซัปโปโร – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 15:29

HPKS53-C01 เกาหลี SEORAKSAN SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 15,999 (ZE,7C,TW)

2014 08 27 114451
รหัสทัวร์: HPKS53-C01
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
17,999
18,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
18,999
24,999
25,999
24,999
18,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน– วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล- ตลาดทงแดมุน - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม –โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 16:37

T2J08 โตเกียว ฟูจิ EXCLUSIVE 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 39,900 (TZ)

3 Disneyland Hallowen
รหัสทัวร์: T2J08
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - นาริตะ - สะพานหิ่งห้อยทะเลอุมิโฮะตารุ – โยโกฮาม่า – โอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบอาชิ - วัดอาซากุสะ – ช๊อปปิ้งชินจูกุ - ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช๊อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 17 July 2017 16:48

HPKS53-S04 เกาหลี SUPER SURPRISE AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-พย.60 เริ่มต้น 14,888 (LJ)

3 ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
รหัสทัวร์: HPKS53-S04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,888
14,888
15,888
15,888
14,888
15,888
15,888
15,888
14,888
15,888
15,888
14,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
19,888
18,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน– ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE– HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา– ทำกิมจิ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล–โชว์FANTASTICK–ตลาดทงแดมุน - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY–ดิวตี้ ฟรี –ย่านฮงแด – เมียงดง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิสซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 17:01

T2J10 โอซาก้า โตเกียว นารา 6 วัน 3 คืน เดือน ก.ค-ส.ค.60 ราคา 29,900 (JL)

3 ปราสาททอง เกียวโต
รหัสทัวร์: T2J10
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-14 ส.ค. 60
16-21 ส.ค. 60
23-28 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,000
หมายเหตุ

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-คันไซ-เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ– ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า–สวนกวาง นารา– วัดโทไดจิ– โอซาก้า– ช้อปปิ้งย่านเท็นจินบาชิ-อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล-หรือช๊อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:30

SLGK01 เกาหลี สวนพฤกษศาสตร์บยอกโชจี 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ก.ย.60 เริ่มต้น 13,900 (LJ)

3 Byeokchoji Botanical Garden
รหัสทัวร์: SLGK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ส.ค. 60
21-25 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
02-06 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
26-30 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 4 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - อินชอน - สวนพฤกษศาสตร์บยอกโชจี - ช้อปปิ้ง Paju Premium Outlet - วัดพงอึนซา - ถนนกาโรซูกิล - Cosmetic Shop - Lotte Aquarium - เข้าชม Lotte World Tower(ไม่รวมค่าลิฟท์)หรือช้อปปิ้ง Lotte Mall - สวนสนุก Lotte World - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - โรงเรียนสอนทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังซางด๊อก - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ช้อปปิ้งฮงแด + Kakao Friend Store - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 14:20

T2J11 นาโกย่า SUPER VALUE ทาคาย่าม่า 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 29,900 (JL)

2 ชิราคาวะโกะ Autumn
รหัสทัวร์: T2J11
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
04-08 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคาย่าม่า - ปราสาทฮาชิมะ–กุโจฮาจิมัง -นาโกย่า–ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบัสบริการ) - สนามบินเซ็นแทร์– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:32

SMK02 เกาหลี Snow Seoul Cruise 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ส.ค.60 เริ่มต้น10,900 (LJ,TW)

1พระราชวังชังดก
รหัสทัวร์: SMK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ส.ค. 60
10-14 ส.ค. 60
12-16 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
19-23 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
หมายเหตุ

โลกแห่งน้ำแข็ง&หิมะ OneMount - เกาะนามิ - บัตร Special Pass Ticket ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (โลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley + เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ – ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower - พิพิธภัณฑ์สาหร่ายและแต่งชุดฮันบก - เที่ยว 3 เกาะลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก+แม่น้ำฮัน+โชว์น้ำพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ - เต็มอิ่ม 3 ชั่วโมงเต็มย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:10

T2JP04 โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ SUPER HOLIDAY 5วัน 3คืน เดือน พค.-ตค.60 ราคา 29,900 (TZ)

3 โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์
รหัสทัวร์: T2JP04
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ส.ค. 60
11-15 ส.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-นาริตะ-ทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ- โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ท(บุปเฟ่ ขาปูยักษ์)-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจุกุ-โตเกียว-อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์-นาริตะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 17 July 2017 14:26

STK01 เกาหลี CHILL & SLOW LIFE IN 5 วัน 3 คืน เดือน สค.60 เริ่มต้น 14,900 (LJ)

111
รหัสทัวร์: STK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ส.ค. 60
21-25 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
03-07 ก.ย. 60
05-09 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
09-13 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
29 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)- เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) –ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ !! Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) – ชมป้อมฮวาซอง - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี "ฮันบก"– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ( เล่นได้ไม่จำกัด ) - Shop Line Store - เครื่องสำอาง Cosmetic Outlet - อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก ) - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน (RED PINE)– ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – อินซาดง (Insa-Dong)v - ถนนคนเดิน – ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโชเกซา – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง - ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) - พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 30 June 2017 18:19

TSBJTG01 ฮอกไกโด for you 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ก.ย.60 ราคา 37,991 (TG)

3 หุบเขานรก
รหัสทัวร์: TSBJTG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
07-11 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 37,991
37,991
37,991
37,991
37,991
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภุมิ(กรุงเทพฯ) - สนามบินชินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – บิเอะ – ฟูราโน่ – สวนดอกไม้ชิคิไซ โนะโอกะ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองยูบาริ - เมืองยูบาริ - โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ถ่ายรูปกับ ภูเขาโชวะ ชินซัน – ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร - ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต ชิโรย โคยบิโตะ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –เดินเล่นถนนซาไกมาจิ – โรงงานเครื่องแก้วคิไทจิ – ซัปโปโร - อิออน มอลล์ - DUTY FREE - ช้อปปิ้งดองกี้โฮเต ย่านทานูกิ โคจิ - สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 16:06

STK02 เกาหลี MY AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

2015 09 16 132448
รหัสทัวร์: STK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 18,900
19,900
19,900
17,900
17,900
18,900
20,900
19,900
17,900
19,900
19,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – Cosmetic Outlet – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด - สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )- ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 16:29

TSBJTG02 ฮอกไกโด for you 6 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.-ก.ย.60 ราคา 39,991(TG)

3 Otaru
รหัสทัวร์: TSBJTG02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 ส.ค. 60
23-28 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 5 ก.ย. 60
12-17 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 39,991
39,991
39,991
39,991
39,991
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)-สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – บิเอะ – ฟูราโน่ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองยูบาริ- โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะ ชินซัน -(ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) – ทะเลสาบโทยะ -ทะเลสาบโทยะ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ - ถนนซาไกมาจิ –ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต - อิออน มอลล์ - DUTY FREE – ช้อปปิ้ง ดองกี้โฮเต ย่านทานูกิ โคจิ-อิสระ ตามอัธยาศัย 1 วัน -สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 16:08

STK03 เกาหลี พักโซล 3 คืน MY AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

2016 07 09 122805
รหัสทัวร์: STK03
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ต.ค. 60
03-07 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
07-11 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
20,900
20,900
19,900
18,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ - ไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยายซองวุลดง - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง(Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล - สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – สวนฮานึลพาร์ค โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี ) – เครื่องสำอางคอสเมติก – อิสระช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (ตึก DDP) – LED ROSE GARDEN - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา ) – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันนก( BUKCHON HANOK) – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาหารนานาชาติ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – คลองชองเกชอน – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 16:15

TTN001 ฮอกไกโด ซุปตาร์ บัลเลต์ 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 35,888 (TG)

3 ศาลเจ้าซัปโปโร
รหัสทัวร์: TTN001
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
08-12 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 35,888
38,888
38,888
38,888
39,999
38,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเช่ – อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน– สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ – อิออน ทาวน์ - เมืองอาซาฮิคาว่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิสชุยเอาเล้ตท์ - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 16:51

STK04 เกาหลี ROMANTIC พักโซล 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

2 Nami Island Autumn
รหัสทัวร์: STK04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - ไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยายซองวุลดง - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง - (Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล - สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – สวนฮานึลพาร์ค โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี ) – เครื่องสำอางคอสเมติก – อิสระช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (ตึก DDP) – LED ROSE GARDEN - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา ) – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันนก( BUKCHON HANOK) – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาหารนานาชาติ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – คลองชองเกชอน – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 01 August 2017 15:48

TTN002 โตเกียว ซุปตาร์ ส้มจี๊ด แดงจ๊าด (ภาค๒) 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 27,888 (TZ)

3 Arshi เรือสลัด
รหัสทัวร์: TTN002
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
29,888
28,888
28,888
28,888
27,988
28,888
28,888
28,888
28,888
27,988
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
29,888
27,988
27,988
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
28,888
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ - โกเท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) - ชินจูกุ - โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 31 July 2017 16:37

STK05 เกาหลี ROMANTIC AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

2016 05 18 130348
รหัสทัวร์: STK05
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ต.ค. 60
03-07 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
07-11 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
20,900
20,900
19,900
18,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ - ไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยายซองวุลดง - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง(Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล - สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – สวนฮานึลพาร์ค โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี ) – เครื่องสำอางคอสเมติก – อิสระช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (ตึก DDP) – LED ROSE GARDEN - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา ) – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันนก( BUKCHON HANOK) – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาหารนานาชาติ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – คลองชองเกชอน – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 12 July 2017 11:17

TTN008 โตเกียว ซุปตาร์ มหานคร (ภาค2) 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-กย.60 เริ่มต้น 19,999 (TZ)

3 Tokyo Disney
รหัสทัวร์: TTN008
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ส.ค. 60
13-17 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
19-23 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
03-07 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
09-13 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 28,888
26,888
23,888
23,888
23,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
22,888
24,888
25,888
25,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง-วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ-โกเท็มบะเอ้าต์เลต–ออนเช็นธรรมชาติ-ภูเขาไฟฟูจิ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์-สนามบินนาริตะ–สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:17

STK06 เกาหลี สวนผลไม้ AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 19,900 (LJ)

2016 09 26 152126
รหัสทัวร์: STK06
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
17,900
17,900
18,900
20,900
19,900
17,900
19,900
19,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – Cosmetic Outlet – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด - สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) - ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 17:23

TTNHB16 ฮอกไกโด ซุปตาร์ หวานเย็น 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ก.ย.60 เริ่มต้น 27,888 (HB)

3 Blue Pond
รหัสทัวร์: TTNHB16
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
03-07 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 32,888
30,888
30,888
31,888
31,888
31,888
31,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเช่ – เมืองฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิคาว่า - เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – อาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:19

STK07 เกาหลี พักสกีรีสอร์ท HILIGHT 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มค.61 เริ่มต้น 18,900 (LJ)

Ski Korea
รหัสทัวร์: STK07
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,900
22,900
21,900
20,900
18,900
20,900
21,900
22,900
22,900
21,900
19,900
18,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
22,900
23,900
24,900
25,900
26,900
27,900
28,900
29,900
28,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม-พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน- เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่-ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า ร้องเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ- น้ำมันสนแดง (RED PINE) - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังเคียงบ็อกคุง -ตลาดอินซาดง-ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน– COSMETICS OUTLET - ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง-เมนูพิเศษ !!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อั้น- ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 August 2017 15:32

TTNTG06 HOKKAIDO ซุปตาร์ ลำซิ่ง 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ส.ค. เริ่มต้น 33,888 (TG)

3 Asahiyama Zoo
รหัสทัวร์: TTNTG06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 36,888
37,888
36,888
33,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเช่ – เมืองฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - อาซาฮิคาว่า - เมืองอาซาฮิคาว่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:20

TWK01 เกาหลี ลอยฟ้า โซลสกาย ลอตเต้เวิลด์ 4 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 7,900 (ZE,7C)

3 นามิ รูปปั้นกอดกัน
รหัสทัวร์: TWK01
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 ส.ค. 60
22-25 ส.ค. 60
23-26 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
26-29 ส.ค. 60
27-30 ส.ค. 60
28-31 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
01-04 ก.ย. 60
02-05 ก.ย. 60
03-06 ก.ย. 60
04-07 ก.ย. 60
05-08 ก.ย. 60
06-09 ก.ย. 60
07-10 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
09-12 ก.ย. 60
10-13 ก.ย. 60
11-14 ก.ย. 60
12-15 ก.ย. 60
13-16 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
16-19 ก.ย. 60
17-20 ก.ย. 60
18-21 ก.ย. 60
19-22 ก.ย. 60
20-23 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
23-26 ก.ย. 60
24-27 ก.ย. 60
12-15 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
14-17 ต.ค. 60
15-18 ต.ค. 60
16-19 ต.ค. 60
17-20 ต.ค. 60
18-21 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
22-25 ต.ค. 60
23-26 ต.ค. 60
24-27 ต.ค. 60
25-28 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
01-04 พ.ย. 60
02-05 พ.ย. 60
03-06 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
05-08 พ.ย. 60
06-09 พ.ย. 60
07-10 พ.ย. 60
08-11 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
12-15 พ.ย. 60
13-16 พ.ย. 60
14-17 พ.ย. 60
15-18 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
19-22 พ.ย. 60
20-23 พ.ย. 60
21-24 พ.ย. 60
22-25 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
26-29 พ.ย. 60
27-30 พ.ย. 60
28-31 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ ราคาโปรโมชั่น
เริ่มต้น 7,900

สุวรรณภูมิ-หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ - โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์-ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - พระราชวังถ็อกซูกุง -หอคอยกรุงโซล - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 17 August 2017 17:04

TTNTG07 FUKUOKA ซุปตาร์ ชาตรี 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 33,888 (TG)

3 สวนสันติภาพนางาซากิ
รหัสทัวร์: TTNTG07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 36,888
35,888
35,888
33,888
35,888
35,888
34,888
34,888
35,888
35,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก - เมืองเบปปุ – เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ดิวตี้ฟรี – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งเทนจิน - เมืองฟุกุโอกะ - เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – ย่านฮะมันมาจิ – ฟูกุโอกะ - คาแนลซิตี้ - สนามบินฟูกุโอกะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:21

TWK02 ปูซาน นั่งกระเช้า เรือเต่า 4 วัน 2 คืน เดือน สค.-พย.60 เริ่มต้น 8,400 (ZE,7C)

3 Busan
รหัสทัวร์: TWK02
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 8,400
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 ส.ค. 60
22-25 ส.ค. 60
23-26 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
26-29 ส.ค. 60
27-30 ส.ค. 60
28-31 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
01-04 ก.ย. 60
02-05 ก.ย. 60
03-06 ก.ย. 60
04-07 ก.ย. 60
05-08 ก.ย. 60
06-09 ก.ย. 60
07-10 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
09-12 ก.ย. 60
10-13 ก.ย. 60
11-14 ก.ย. 60
12-15 ก.ย. 60
13-16 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
16-19 ก.ย. 60
17-20 ก.ย. 60
18-21 ก.ย. 60
19-22 ก.ย. 60
20-23 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
23-26 ก.ย. 60
24-27 ก.ย. 60
25-28 ก.ย. 60
26-29 ก.ย. 60
27-30 ก.ย. 60
28-31 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
01-04 ต.ค. 60
02-05 ต.ค. 60
03-06 ต.ค. 60
04-07 ต.ค. 60
05-08 ต.ค. 60
06-09 ต.ค. 60
07-10 ต.ค. 60
08-11 ต.ค. 60
09-12 ต.ค. 60
10-13 ต.ค. 60
11-14 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
14-17 ต.ค. 60
15-18 ต.ค. 60
16-19 ต.ค. 60
17-20 ต.ค. 60
18-21 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
22-25 ต.ค. 60
23-26 ต.ค. 60
24-27 ต.ค. 60
25-28 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
01-04 พ.ย. 60
02-05 พ.ย. 60
03-06 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
05-08 พ.ย. 60
06-09 พ.ย. 60
07-10 พ.ย. 60
08-11 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
12-15 พ.ย. 60
13-16 พ.ย. 60
14-17 พ.ย. 60
15-18 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
19-22 พ.ย. 60
20-23 พ.ย. 60
21-24 พ.ย. 60
22-25 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
26-29 พ.ย. 60
27-30 พ.ย. 60
28-31 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ ราคาโปรโมชั่น
เริ่มต้น 8,400

สุวรรณภูมิ-นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน-วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตี้ฟรี - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 17 August 2017 17:53

TTNTR02 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.61 เริ่มต้น 28,888 (TZ)

1 Skiรีsortฟูจิten
รหัสทัวร์: TTNTR02
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
01-05 ม.ค. 61
02-06 ม.ค. 61
03-07 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
32,888
33,888
33,888
33,888
33,888
32,888
32,888
33,888
33,888
33,888
31,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
31,888
31,888
31,888
32,888
32,888
32,888
31,888
31,888
32,888
36,888
39,999
39,999
39,999
36,888
36,888
29,999
29,999
29,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ - โกเท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) - ชินจูกุ - โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ - สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 25 July 2017 15:34

WDK01 เกาหลี TRENDY AUTUMN ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

3 ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE
รหัสทัวร์: WDK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) - ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE – GIMPO HYUNDAI OUTLET – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร - ASAN RAIL BIKE – ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER – LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE - COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง– ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก - BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 24 July 2017 17:24

TTNTR03 โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ นินจา 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60 เริ่มต้น 25,888 (TZ)

2 วัดคินคะคุจิ(Kinkakuji)
รหัสทัวร์: TTNTR03
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
05-08 พ.ย. 60
12-15 พ.ย. 60
19-22 พ.ย. 60
26-29 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท - หมู่บ้านนินจาอิงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้- สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 11:35

WDK02 เกาหลี TRENDY AUTUMN ปั่นเรียวไบท์ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

111รีลไบค์
รหัสทัวร์: WDK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) - หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ – ถ้ำควางเมียง – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร - COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก - BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET  - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 24 July 2017 17:51

TTNTR04 โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ น่ารัก ที่สุดในโลก 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.60 เริ่มต้น 29,999 (TZ)

2 Osaka Castle Autumn
รหัสทัวร์: TTNTR04
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 29,999
30,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว –เมืองโกเบ–โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - เมืองโอซาก้า- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – เมืองเกียวโต - หมู่บ้านนินจาอิงะ– นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ - เมืองนาโกย่า - เอ็กซ์โปซิตี้–อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 11:11

WDK04 เกาหลี AUTUMN เกาะนามิ ซอรัคซาน 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

3 วัดวัดชินฮึงซา
รหัสทัวร์: WDK04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ – TEDDY BEAR MUSEUM - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี "ฮันบก" - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic Shop - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู - บลูเฮาส์ – พะราชวังชางด็อกกุง - SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง - RED PINE– ศูนย์พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM – ช็อปปิ้งย่านฮงอิค – SUPER MARKET - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 24 July 2017 18:34

TTNTZ10 โอซาก้า โตเกียว ซุปตาร์ ไหทองคำ 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-สค.60 เริ่มต้น 18,888 (TZ)

3 Universal
รหัสทัวร์: TTNTZ10
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ส.ค. 60
20-23 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 25,888
23,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท - โอซาก้า–อาราชิยาม่า–สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เกียวโต -วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ –เอ๊กซ์โปซิตี้ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)–ดิวตี้ฟรี- สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:23

ZGKR22 เกาหลี Summer Delight 5 วัน 3 คืน เดือน กค-กย. 60 เริ่มต้น 14,900 (XJ)

1onemountsnow
รหัสทัวร์: ZGKR22
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
12-16 ส.ค. 60
01-05 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก - ล่องเรือแม่น้ำฮัน - สวนสนุก LOTTE WORLD - รร.โซล - สมุนไพรออตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ต์ขาปู - รร.โซล - ONE MOUNT – น้ำมันสน – พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - SEOULTOWER - อินซาดง – A LIVE MUSEUM – อินชอน (สนามบิน)

Last Updated on Friday, 07 July 2017 14:36

TTNTZ12 โตเกียว ซุปตาร์ มหาชน 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 19,888 (TZ)

4 Hitachi Seaside Park
รหัสทัวร์: TTNTZ12
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
03-07 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 23,888
20,888
21,888
21,888
22,888
23,888
22,888
22,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สวนฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค – เมืองคาวาโกเอะ – ย่านเมืองเก่า – ตรอกลูกกวาด– นาริตะ – อิออนมอลล์ - นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – คามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ – โอไดบะ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:24

ZGKR23 เกาหลี Summer Fresh 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค-ก.ย 60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)

111โซลทาว
รหัสทัวร์: ZGKR23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
15-19 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
02-06 ก.ย. 60
03-07 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
05-09 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
09-13 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
30 ก.ย.- 4 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ตามรอยซี่รี่ย์ดังที่ MBC DRAMIA – สวนสนุก EVERLAND - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – รร.ซูวอน - LOTTER TOWER (SEOUL SKY) – วัดพงอึนซา – ฮอตเกนามู - COSMETIC OUTLET - สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ – รร.โซล - น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผ่านชมบลูเฮาส์ - พระราชวังชางด็อกกุง - พลอยอะเมทิส – N SEOUL TOWER - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:12

More Articles...

 1. ZGKR24 เกาหลี THREE COLOR LEAVES 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)
 2. ZGKR25 เกาหลี ROMANTIC SEORAK 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)
 3. ZGKR26 เกาหลี AUTUMN SUPER SHOCK 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)
 4. ZGKR27 เกาหลี สกี LET IT SNOW 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 17,900 (XJ)
 5. ZGKR28 เกาหลี พักสกีรีสอร์ท SNOW FROST 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 19,900 (XJ)
 6. ZGKR29 เกาหลี บินหรู พักสกีรีสอร์ท PERFECT SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 22,900 (TG)
 7. BOB089 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Nihao Beijing 4วัน 3คืน เดือน เมย.-สค.60 เริ่มต้น 12,988 (XW)
 8. BOB90 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Amazing 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 14,888 (XW)
 9. CUC03 สุดติ่ง IN จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ค.-ตค. 60 เริ่มต้น 15,999 (WE)
 10. CUC03NO2 สุดติ่ง IN จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ธ.ค.60 เริ่มต้น 14,999 (FD)
 11. GOCSX018 จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ลิ้มรสปูขน 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.-พ.ย.60 เริ่มต้น 13,900 (FD)
 12. GOKMG2 คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดือน สค.-กย.60 เริ่มต้น 31,900 (MU)
 13. GOPEK002 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน เดือน สค.-กย.60 เริ่มต้น 23,900 (TG)
 14. PB540-541 จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 9,999 (FD)
 15. PB542 ซัวเถา หย่งติ้ง มรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.60 เริ่มต้น 17,999 (FD)
 16. SHCGO3 เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง ซีอาน 7 วัน 5 คืน วันที่ 19-25 ตค.60 ราคา 28,999 (WE)
 17. SHMUCTU1 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน เดือน ตค.60 ราคา 29,799 (MU)
 18. SLGCH01 โปรเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 12,900 (E3)
 19. SPKMG01 คุนหมิง ต้าลี่-ลี่เจียง แชงกีร่า 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 25,900 (FD)
 20. SPKMG02 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 23,900 (FD)

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions