• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOEY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 59,900 (EY)

Poo
รหัสทัวร์: BOEY97
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 59,900.-
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61
5 - 12 ก.ค. 61
19 - 26 ก.ค. 61
12 – 19 ก.ย. 61
26 ก.ย. – 3 ต.ค. 61
10 – 17 ต.ค. 61
7 – 14 พ.ย. 61
21 – 28 พ.ย. 61
7 – 14 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
72,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561.

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่นการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา -มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen– เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี -ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 16:59

WDU09 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ (จุงฟราว) 10 วัน 7 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 65,991 (TG)

1528875515338
รหัสทัวร์: WDU09
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 65,991
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 24 พ.ย. 61
22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61
6 - 15 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 65,991
66,991
67,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เมืองฟลอเร้นซ์- เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เมืองเลวานโต - เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิซ – เมืองเวโรน่า – มิลาน เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - สะพานชาเปล - กรุงเบิร์น - เมืองกรินเดอวาลด์ -ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - ฝรั่งเศส - สตราสบรูก์ - กรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซาย- จุรัสทรอค่เดโร - หอไอเฟล - ประตูชัยนาโปเลี่ยน - ช้อปปิ้งย่านฌ็องป์เอลิเซ่ - กรุงปารีส – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:52

EURO 1 Egypt-Italy-Swist-France 10 วัน 7 คืน วันที่ 18-27 ต.ค.61 27 ธ.ค.61-5ม.ค.62 (MS)

1529906141595
รหัสทัวร์: EURO 1
สายการบิน: MS
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 69,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-27 ต.ค. 61
27 ธ.ค.– 5 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 69,900
79,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - ไคโร (อียิปต์) - ปีรามิด-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร -กรุงโรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามกีฬาคอลอสเซียม-ประตูชัยคอนสแตนติน - ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เวนิส - เกาะเวนิส - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)- โคโม่ - ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิต - ดีจอง (ฝรั่งเศส) - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาตามูช-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - พระราชวังแวร์ซายส์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 25 June 2018 14:16

WDU10 EASTERN EUROPE SPACIAL ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 45,991 (TG)

1528877183642
รหัสทัวร์: WDU10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 45,991
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-17 ส.ค. 61
7-14 ก.ย. 61
14-21 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 45,991
46,991
49,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองซาลส์บวร์ก- เมือวลินซ์เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)– เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก – มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์ – เมืองบราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ปานดอร์ฟเอาท์เลต- กรุงเวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 15:13

VCEURO 10.4 เยอรมัน ฮังการี 9 วัน 6 คืน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 49,999 (EK)

1526553562228
รหัสทัวร์: VCEURO 10.4
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-27 พ.ค.61
26 พ.ค. – 3 มิ.ย.61
24 มิ.ย. – 2 ก.ค.61
21-29 ก.ค. 61
11-19 ส.ค.61
22-30 ก.ค. 61
27 ก.ค. – 4 ส.ค.61
28 ก.ค. – 5 ส.ค.61
10-18 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
49,999
52,999
52,999
50,999
50,999
50,999
50,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลบูร์ก-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ - พิลเซ่น - คาโรวีวารี่ - ปราก-บาติสลาวา(สโลวาเกีย) - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 18:16

WDU11 แกรนด์ SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 64,991 (TG)

1528878898154
รหัสทัวร์: WDU11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 64,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-17 ก.ย. 61
6-12 พ.ย. 61
4-10 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 64,991
65,991
66,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์)- เมืองโลซาน-เมืองเจนีวา - เมืองทาช-เซอร์แมท - เมืองทาซ-เมืองมองเทรอซ์-เมืองเวเว่ย์-กรุงเบิร์น (Bern) - กรินเดอวาล- TOP OF EUROPE จุงฟราว-ลูเซิร์น - เมืองซูริค-น้ำตกไรน์-สนามบินซูริค – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:40

VCEURO 10.5 ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 39,999 (EK) (2)

1527478221670
รหัสทัวร์: VCEURO 10.5
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 เม.ย. – 6 พ.ค.61
24 – 30 พ.ค.61
19 – 25 มิ.ย.61
25-31 ก.ค. 61
26 ก.ค. – 1 ส.ค.61
8-14 ส.ค. 61
10-16 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
39,999
40,999
40,999
40,999
40,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ปราก - ปราก - คาโรวีวารี่ - เชสกี้คลุมลอฟ - ฮอลสตัท - เวียนนนา- พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือดานูบ - บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 10:34

WDU12 เดนมาร์ก นอรเวย์ สวีเดน 8 วัน 5 คืน วันที่ 10-17 ส.ค.61 ราคา 64,991 (TG)

1528879235077
รหัสทัวร์: WDU12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 64,991
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 17 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 64,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ค) - โคเปนเฮเกน – ชมเมือง –ช้อปปิ้ง - ออสโล ( นอรเวย์ )–ฟลัม-รถไฟสายโรแมนติค ฟลัม บาเนน - ล่องเรือซองน์ ฟยอร์ด – ออสโล คาร์ลสตัดด์(สวีเดน) - สต็อคโฮลม์ - ชมเมือง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 15:48

VCEURO 8 อิตาลี ดูไบ มิลาน 7 วัน 4 คืน เดือน ก.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 50,999 (EK)

1526553552217
รหัสทัวร์: VCEURO 8
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 52,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 – 31 ก.ค.61
9 – 15 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 52,999
53,999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน  - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ  - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค - กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 18:01

WDU13 สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 55,991 (TG)

1528879743669
รหัสทัวร์: WDU13
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 55,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-13 ส.ค. 61
18-24 ก.ย. 61
6-12 พ.ย. 61
20-26 พ.ย. 61
4-10 ธ.ค. 61
11-17 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 55,991
56,991
57,991
57,991
59,991
57,991
หมายเหตุ

กรุงเทพ – ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – นครซูริค – น้ำตกไรน์ฟาลล์- ลูเซิร์น–สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ้งย่าน Chapel Bridge – เมืองอินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอวาล – TOP OF EUROPE จุงค์ฟราวยอค – ประเทศฝรั่งเศส - เมืองสตราซบูร์ - จัตุรัสเกแบร์-มหาวิหารสตราสบูร์ก – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารแร็งส์ – กรุงปารีส -ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ – พระราชวังแวร์ซาย – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล –ประตูชัยนาโปเลียน – ช้อปปิ้งย่านฌ็องป์เอลิเซ่ - ล่องเรือบาโต ปารีเซียง -กรุงปารีส – สนามบินชาร์ลเดอโกล - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 15:58

VGA05 อเมริกาตะวันตก 10 วัน 6 คืน เดือน ส.ค-ต.ค 61 เริ่มต้น 81,500 (BR)

66666200
รหัสทัวร์: VGA05
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 10 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 81,500
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-13 ส.ค. 61
28 ก.ย.-07 ต.ค.61
12-21 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 87,900
95,800
81,500
หมายเหตุ -
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง-ซานฟรานซิสโก-ซีวิคเซนเตอร์-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ถนนลอมบาร์ดอลาโม่สแควร์- Painted Ladies ซานฟรานซิสโก-ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39- ชมสวนญี่ปุ่น Japanese Garden Tea อันโด่งดัง ซานฟรานซิสโก- Gilroy Premium Outlet-โซลแวง โซลแวง-ชิมไวน์รสเลิศ Santa Ynez Valley –ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:06

BOMH91 อังกฤษ Amazing London ลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน พ.ค.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 39,900 (MH)

3 England
รหัสทัวร์: BOMH91
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินกัวลาลัมเปอร์
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน–ซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮนจ์–เมืองอ๊อกซฟอร์ด–ลอนดอน
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิซส์เตอร์เอ้าท์เลทวิลเลจ – สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์
สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:08

VIEWEK005 เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน 4 คืน วันที่ 7-13 ส.ค.61 ราคา 42,900 (EK)

1526647834479
รหัสทัวร์: VIEWEK005
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-13 ส.ค. 2561
ราคาทัวร์: 42,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ดูไบ-BMW WORLD-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรัสมาเรียน - ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -เขาซุกสปิตเซ่-ลานหิมะ-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ - เวโรน่า-จตุรัสเออร์เบ-โรมัน อารีน่า-บ้านของจูเลียต-มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล-Serravalle Outlet -ดูไบ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:52

BOMH92 อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ Popular Grand UK 8วัน 5คืน เดือน เมย.-ธค.61 เริ่มต้น 59,900 (MH)

2018 06 13 181523
รหัสทัวร์: BOMH92
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ธันวาคม –4มกราคม 62
ราคาทัวร์: 69,900
หมายเหตุ วันปีใหม่

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - กรุงลอนดอน –ซาลส์บัวรี่ –เสาหินสโตนเฮนจ์–เมืองบาธ– โรงอาบน้ำโรมัน –เมืองคาร์ดิฟฟ์ - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ - คาร์ดิฟฟ์ –แมนเชสเตอร์–สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด– เขตเลคดิสทริค - ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ -วินเดอร์เมียร์–เมืองเอดินบะระ–สกอตแลนด์ –ปราสาทเอดินบะระ - ช้อปปิ้งสตรีท - เมืองเอดินบะระ – เมืองยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค - ยอร์ค - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - เมืองอ๊อกซฟอร์ด- บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - ลอนดอน - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน –ทาวเวอร์ออฟลอนดอน–หอนาฬิกาบิ๊กเบน–ถ่ายรูปลานหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม –จัตุรัสทราฟัลการ์–ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - สนามบินฮีทโธรว์ - สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ   

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 16:08

WDU01 ออสเตรีย เช้ค สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน เดือน พค.-ธค.61 เริ่มต้น 39,991 (TG)

1528284600544
รหัสทัวร์: WDU01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 39,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 - 22 พ.ค. 61
23-29 พ.ค. 61
30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 61
6-12 มิ.ย.61
13-19 มิ.ย. 61
24-30 มิ.ย.61
27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61
8-14 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,991
41,991
41,991
41,991
41,991
39,991
39,991
39,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - เวียนนา(ออสเตรีย) - กรุงปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ลินซ์(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดด์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท - บราติสลาวา(สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เวียนนา(ออสเตรีย) - เวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:34

BOMH93 Amazing London ทัวร์อังกฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจ์อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน เดือน กค.-มค.62 เริ่มต้น 39,333 (MH)

2018 06 13 182943
รหัสทัวร์: BOMH93
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,333
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27Jul-01Aug 2018
11-16Aug 2018
13-18Oct 2018
01-06Dec 2018
08-13Dec 2018
29Dec-03Jan 2019
ราคาทัวร์: 39,333
39,333
39,333
39,333
41,333
45,333
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน เอมส์บิวรี เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน - อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ - ท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:33

WDU02 แกรน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 64,991 (TG)

1525512487386
รหัสทัวร์: WDU02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 64,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-17 ก.ย. 61
6-12 พ.ย. 61
4-10 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 64,991
65,991
66,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์)- เมืองโลซาน-เมืองเจนีวา - เมืองทาช-เซอร์แมท - เมืองทาซ-เมืองมองเทรอซ์-เมืองเวเว่ย์-กรุงเบิร์น (Bern) - กรินเดอวาล- TOP OF EUROPE จุงฟราว- ลูเซิร์น - เมืองซูริค-น้ำตกไรน์-สนามบินซูริค – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 13:01

BOTG92 แกรนด์อิตาลี มิลาน กรุงโรม 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 49,900 (TG)

2018 05 07 180328
รหัสทัวร์: BOTG92
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 – 11 กันยายน 61
19 – 25 กันยายน 61
6 – 12 พฤศจิกายน 61
20 – 26 พฤศจิกายน 61
30พฤศจิกายน – 6ธันวาคม 61
7 – 13 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมิลาโน มัลเพนซา - มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - เมือง ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร – เมืองปิซ่า - จัตุรัสดูโอโม่ – หอเอนปิซ่า – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม - โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 07 May 2018 18:09

WDU06 แกรน อิตาลี 7 วัน 4 คืน พ.ย.-ธ.ค.61 ราคา 49,991 (TG)

1528874190464
รหัสทัวร์: WDU06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 49,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-12 พ.ย. 61
20-26 พ.ย. 61
4-10 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 49,991
49,991
49,991
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินมิลาน มาเพนซ่า-มิลาน-เวโรน่า –เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิสจตุรัสเซนต์มาร์ค–ฟลอเร้นซ์–ปราโต้ - ลาสเปเซีย–ชิงแคว เตรเร หมู่บ้านริมทะเลทั้ง 5 -หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร– หมู่บ้านนาโรลา –ปิซ่า - กรุงโรม –สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามบินฟูมิชิโน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:19

VCEURO 4 ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี

1525956515845
รหัสทัวร์: VCEURO 4
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 69,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 พ.ค. – 3 มิ.ย.61
16 – 24 มิ.ย.61
30 มิ.ย. – 8 ก.ค.61
21-29 ก.ค. 61
22-30 ก.ค.61
11-19 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 69,999
69,999
69,999
72,999
72,999
72,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง - ปารีส - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี) - เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี) - ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 19:52

WDU07 ปารีส หอไอเฟล 6 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 39,991 (TG)

1528874631355
รหัสทัวร์: WDU07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 39,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-18 พ.ย. 61
20-25 พ.ย. 61
4-9 ธ.ค. 61
11-16 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,991
39,991
39,991
39,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมืองปารีส - หอไอเฟล-ประตูชัย- ถนนชองป์เอลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ - ปารีส ย่านมงมาร์ต - อิสระ เที่ยวชมเมือง-ช้อปปิ้ง-สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:28

ZGMXP02 อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส เขาทิตลิส EXCLUSIVE 8 วัน 5 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 55,888 (SQ)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGMXP02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 23 กันยายน 2561
30 ก.ย. – 07 ต.ค. 2561
28 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
11 – 18 พฤศจิกายน 2561
06 – 13 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 55,888
57,888
56,888
56,888
57,888
57,888
58,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ - เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง - ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE -  ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Saturday, 19 May 2018 15:47

WDU08 แกรนด์ เยอรมัน 9 วัน 6 คืน วันที่ 8-16 ธ.ค.61 ราคา59,991 (TG)

1528875098655
รหัสทัวร์: WDU08
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 59,991
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8 – 16 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 59,991
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฟรงค์เฟิร์ต–ไฮเดลเบิร์ก- บาด ฮัมบรูก์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคโลญจ์น วูรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเร็มเบิร์ก - ปราสาทนอยชวานสไตน์-เคมป์เทน - ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทอิงโกลสแตด-มิวนิค - ชมเมือง-ช้อปปิ้ง - สนามบินมิวนิค - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:37

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions