• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ASID01 แกรน อินเดีย มุมไบ ปูเน่ อจันตา อโลล่า มุมไบ 6 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.- ต.ค.61.เริ่มต้น 24,888 (SL)

2018 06 06 175408
รหัสทัวร์: ASID01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 15 JUL 18
24 – 29 JUL 18
07 – 12 AUG 18
21 – 26 AUG 18
11 – 16 SEP 18
25 – 30SEP 18
09 – 14 OCT 18
23 – 28 OCT 18
ราคาทัวร์: 24,888
26,888
26,888
24,888
24,888
24,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม  -  ตุลาคม   2561.
สนามบินดอนเมือง 
–มุมไบ–วัดมหาลักษมี–วัดสิทธิวินายัก–เกาะช้าง-ปูเน่-วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์-วัดศรีคีรีจัตมาเมืองเลนยาดรี–ออรังกาบัดออรังกาบัด–ถ้ำอะจันตา-ช้อปปิ้ง-ออรังกาบัด–ป้อมดาลาตาบัด–ถ้ำเอลโลล่า-บีบี กา มักบารา-มุมไบมุมไบ- สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 17:59

TTNXJ49 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ หอมชื่นจายยย 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-สค.61 เริ่มต้น 30,888 (XJ)

1113
รหัสทัวร์: TTNXJ49
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-27 มิถุนายน 2561
25-30 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561
02-07 กรกฎาคม 2561
06-11 กรกฎาคม 2561
09-14 กรกฎาคม 2561
13-18 กรกฎาคม 2561
16-21 กรกฎาคม 2561
20-25 กรกฎาคม 2561
23-28 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561
03-08 สิงหาคม 2561
06-11 สิงหาคม 2561
10-15 สิงหาคม 2561
13-18 สิงหาคม 2561
17-22 สิงหาคม 2561
20-25 สิงหาคม 2561
24-29 สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
31 สิงหาคม-05 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 33,888
32,888
36,888
36,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
35,888
37,888
38,888
36,888
34,888
34,888
34,888
30,888
34,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์-เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ถนนทานุกิโคจิ-สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:22

BEVN06 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 11,900 (FD)

City Vietnam 40
รหัสทัวร์: BEVN06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
12,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - สิงหาคม  2561.
กรุงเทพฯ
-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลองล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 17:41

TTNXJ50 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ห้าดาว 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

Sawara1
รหัสทัวร์: TTNXJ50
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 พฤษภาคม 2561
14-17 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
28-31 พฤษภาคม 2561
04-07 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ-วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท-ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส -  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ -วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:52

BO1JXW14 Sugoi โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 17,988 (XW)

2018 06 22 155844
รหัสทัวร์: BO1JXW14
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 17,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 7 ก.ค. 61
6 – 10 ก.ค. 61
9 – 13 ก.ค. 61
12 – 16 ก.ค. 61
15 – 19 ก.ค. 61
18 – 22 ก.ค. 61
21 – 25 ก.ค. 61
24 – 28 ก.ค. 61
26 – 30 ก.ค. 61
27 – 31 ก.ค. 61
30 ก.ค. – 3 ส.ค. 61
2 – 6 ส.ค. 61
5 – 9 ส.ค. 61
7– 11 ส.ค. 61
10 – 14 ส.ค. 61
13 – 17 ส.ค. 61
16 – 20 ส.ค. 61
19 – 23 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
25 – 29 ส.ค. 61
28 ส.ค. – 1 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 61
3 – 7 ก.ย. 61
6 – 10 ก.ย. 61
9 – 13 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
15 – 19 ก.ย. 61
18 – 22 ก.ย. 61
21 – 25 ก.ย. 61
24 – 28 ก.ย. 61
27 ก.ย. – 1 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
25,988
25,988
18,988
17,988
18,988
18,988
24,988
19,988
17,988
17,988
17,988
17,988
18,988
19,988
19,988
19,988
19,988
19,988
19,988
21,988
21,988
21,988
22,988
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนาริตะ–โตเกียว – วัดอาซากุสะ–ฟูจิออนเซ็น  - โอชิโนะฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5–พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว–ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ  -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700บาท) -วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างเอออน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 June 2018 16:01

TTNXJ51 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ภาค 3 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2018 04 26 150948
รหัสทัวร์: TTNXJ51
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง:
26-30 กันยายน 2561
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์:
22,888
23,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านนินจาอิงะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เอ็กซ์โปซิตี้- เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 June 2018 11:36

BOEY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 59,900 (EY)

Poo
รหัสทัวร์: BOEY97
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 59,900.-
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61
5 - 12 ก.ค. 61
19 - 26 ก.ค. 61
12 – 19 ก.ย. 61
26 ก.ย. – 3 ต.ค. 61
10 – 17 ต.ค. 61
7 – 14 พ.ย. 61
21 – 28 พ.ย. 61
7 – 14 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
72,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561.

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่นการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา -มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen– เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี -ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 16:59

TTNXJ52 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป2 6 วัน 4 คืน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

2018 04 26 150948
รหัสทัวร์: TTNXJ52
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง:
26 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561
28 กันยายน-03 ตุลาคม 2561
29 กันยายน-04 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์:
23,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่า - นาโกย่า - อาราซิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 June 2018 11:37

BOTG79 สวิสเซอร์แลนด์ Mono Swiss 7 วัน 4 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 49,900 (TG)

2018 06 22 161956
รหัสทัวร์: BOTG79
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 28 ส.ค. 61
4 – 10 ก.ย. 61
18 – 24 ก.ย. 61
31 ต.ค. – 6 พ.ย. 61
14 – 20 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 61
6 – 12 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
49,900
52,900
52,900
52,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ -    กรุงเทพฯ – สนามบินซูริค– เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations- ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ -  เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก   - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์  -  เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Friday, 22 June 2018 17:01

TTNXJ53 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ 5 วัน 3 คืน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

2 Fuji Five Autumn
รหัสทัวร์: TTNXJ53
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มิถุนายน 2561
03-05 มิถุนายน 2561
05-09 มิถุนายน 2561
09-13 มิถุนายน 2561
11-15 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
15-19 มิถุนายน 2561
17-21 มิถุนายน 2561
19-23 มิถุนายน 2561
23-27 มิถุนายน 2561
25-29 มิถุนายน 2561
29 -03 กรกฎาคม 2561
01-05 กรกฎาคม 2561
03-07 กรกฎาคม 2561
05-09 กรกฎาคม 2561
07-11 กรกฎาคม 2561
09-13 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
13-17 กรกฎาคม 2561
15-19 กรกฎาคม 2561
17-21 กรกฎาคม 2561
19-23 กรกฎาคม 2561
21-25 กรกฎาคม 2561
23-27 กรกฎาคม 2561
25-29 กรกฎาคม 2561
27-31 กรกฎาคม 2561
29 -02 สิงหาคม 2561
31 -04 สิงหาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
07-11 สิงหาคม 2561
09-13 สิงหาคม 2561
11-15 สิงหาคม 2561
13-17 สิงหาคม 2561
15-19 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
19-23 สิงหาคม 2561
21-25 สิงหาคม 2561
23-27 สิงหาคม 2561
25-29 สิงหาคม 2561
27-31 สิงหาคม 2561
31 -04 กันยายน 2561
01-05 กันยายน 2561
03-07 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
07-11 กันยายน 2561
09-13 กันยายน 2561
11-15 กันยายน 2561
13-17 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
17-21 กันยายน 2561
21-25 กันยายน 2561
23-27 กันยายน 2561
25-29 กันยายน 2561
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 20,888
19,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
25,888
25,888
25,888
21,888
24,888
24,888
24,888
24,888
28,888
28,888
28,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
วันแม่
วันหยุดชดเชยวันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - นาริตะ - เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 02 May 2018 18:42

HPHLP-FD21-A02HAPPY ลาว หลวงพระบาง น่าเที่ยว 2 วัน 1 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 6,999

1524816208041
รหัสทัวร์: HPHLP-FD21-A02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 6,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 - 5 พ.ค. 61
5 - 6 พ.ค. 61
6 - 7 พ.ค. 61
11 - 12 พ.ค. 61
12 - 13 พ.ค. 61
13 - 14 พ.ค. 61
18 - 19 พ.ค. 61
19 - 20 พ.ค. 61
20 - 21 พ.ค. 61
25 - 26 พ.ค. 61
26 - 27 พ.ค. 61
27- 28 พ.ค. 61
1 – 2 มิ.ย. 61
2 – 3 มิ.ย. 61
8 – 9 มิ.ย. 61
9 – 10 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 6,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
หมายเหตุ

 กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si-ตลาดมืดตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดวิชุน-หมู่บ้านผานม-วัดแสนสุขาราม-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 27 April 2018 15:13

TTNXJ54 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki ซุปตาร์ สุกี้แห้ง 5 วัน 3 คืน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2 Fuji Five Autumn
รหัสทัวร์: TTNXJ54
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 มิถุนายน 2561
04-08 มิถุนายน 2561
08-12 มิถุนายน 2561
10-14 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
16-20 มิถุนายน 2561
18-22 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
24-28 มิถุนายน 2561
26-30 มิถุนายน 2561
30 -04 กรกฎาคม 2561
02-06 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
12-16 กรกฎาคม 2561
14-18 กรกฎาคม 2561
16-20 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
20-24 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
24-28 กรกฎาคม 2561
26-30 กรกฎาคม 2561
28 -01 สิงหาคม 2561
30 -03 สิงหาคม 2561
02-06 สิงหาคม 2561
04-08 สิงหาคม 2561
06-10 สิงหาคม 2561
08-12 สิงหาคม 2561
10-14 สิงหาคม 2561
12-16 สิงหาคม 2561
14-18 สิงหาคม 2561
16-20 สิงหาคม 2561
18-22 สิงหาคม 2561
20-24 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
24-28 สิงหาคม 2561
26-30 สิงหาคม 2561
28 -01 กันยายน 2561
30 -03 กันยายน 2561
02-06 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
06-10 กันยายน 2561
08-12 กันยายน 2561
10-14 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
20-24 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
24-28 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 21,888
20,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
29,888
29,888
29,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
วันแม่
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ -  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ –AMI PREMIUM OUTLET - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 19:04

JJP05 โตเกียว AUTUMN COLORFUL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-ตค.61 เริ่มต้น 23,888 (XW)

2018 06 12 170356
รหัสทัวร์: JJP05
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ส.ค.-4 ก.ย. 18
2-6 ก.ย. 18
4-8 ก.ย. 18
6-10 ก.ย. 18
8-12 ก.ย. 18
10-14 ก.ย. 18
12-16 ก.ย. 18
14-18 ก.ย. 18
16-20 ก.ย. 18
18-22 ก.ย. 18
20-24 ก.ย. 18
22-26 ก.ย. 18
24-28 ก.ย. 18
26-30 ก.ย. 18
28 ก.ย.-2 ต.ค.18
30 ก.ย.-4 ต.ค.18
2-6 ต.ค. 18
4-8 ต.ค. 18
6-10 ต.ค. 18
8-12 ต.ค. 18
10-14 ต.ค. 18
12-16 ต.ค. 18
14-18 ต.ค. 18
16-20 ต.ค. 18
18-22 ต.ค. 18
20-24 ต.ค.18
22-26 ต.ค. 18
ราคาทัวร์: 25,888
23,888
24,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
23,888
24,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
27,888
31,888
31,888
28,888
28,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งตลาดอะเมโยโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา โอไดบะไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า - นมัสการพระพุทธรูปปางยืนUshiku daibutsu - Ami outlet-อิออน มอลล์ - วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 17:33

TTNXJ57 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ มหาชน 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กค.61 เริ่มต้น 17,888 (XJ)

2018 05 18 191908
รหัสทัวร์: TTNXJ57
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
16-20 มิถุนายน 2561
18-22 มิถุนายน 2561
24-28 มิถุนายน 2561
02-06 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 20,888.-
20,888.-
20,888.-
19,888.-
17,888.-
21,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ – แช่ออนเซ็น  - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:22

NFBL02 บาหลี LLOVINA 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 18,900 (QZ,FD)

2018 06 22 153728
รหัสทัวร์: NFBL02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28ก.ค. – 1 ส.ค.
11 – 15 ส.ค.
ราคาทัวร์: 20,900
20,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ – เดนปาร์ซ่า บาหลี –โลวิน่า - :  โลวิน่า – หาดทรายดำ – นั่งเรือขาแมงมุมชมฝูงปลาโลมา - หมู่บ้านคินตามณี –ภูเขาไฟกุนุง บารตูร์ทะเลสาบบาตูร์–วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ (TirtaEmpul) ตลาดปราบเซียน –Coffee Plantation (Luwak Coffee) -(GWK) Cultural Park + Show Traditional Dance Collaboration– ช้อปปิ้งร้านของฝาก –Tanah Lot วิหารกลางสมุทร – ชาดหาดจิมบารัน BBQ Seafood - วัดเม็งวี – ตลาดผลไม้ – วัดอุลันดานูบราตัน –ช้อปปิ้งกูตาสแควร์ -  สนามบินเดนปาร์ซ่าบาหลี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 June 2018 15:43

TTNXJ58 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 2 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-กค.61 เริ่มต้น 16,888 (XJ)

1112
รหัสทัวร์: TTNXJ58
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 มิถุนายน 2561
16-19 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
19-22 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
25-28 มิถุนายน 2561
26-29 มิถุนายน 2561
29 - 02 กรกฎาคม 2561
30 - 03 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,888
18,888
16,888
18,888
17,888
17,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - แช่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ – เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 09:47

NFKH01 เกาหลี ฮ่องกง AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 20,900 (CX)

2018 06 22 151128
รหัสทัวร์: NFKH01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 -26 ต.ค.
28 - 01 พ.ย.
01 – 05 พ.ย.
ราคาทัวร์: 21,900
20,900
20,900
หมายเหตุ -

** เที่ยวทริปเดียว สองประเทศ ฮ่องกง เกาหลี  **
สุวรรณภูมิ– สนามบินฮ่องกง– ร้านจิวเวอรี่ –วัดแชกงหมิว –กระเช้านองปิง360 + พระใหญ่เกาะลันเตา -สนามบินฮ่องกง - ฮ่องกง–อินชอนประเทศเกาหลีใต้–หมู่บ้าน โพรวองซ์–เกาะนามิ–วัดวาวูจองซา -โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก– สวนสนุก EVERLAND – ศูนย์ครื่องสำอางค์– โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนพไรฮอกเกนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– พระราชวังถ๊อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งเมียงดง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – ฮ่องกง –กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 14:12

TTNXJ59 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส) 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 16,888 (XJ)

2018 06 06 122829
รหัสทัวร์: TTNXJ59
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 -03 กรกฎาคม 2561
01-05 กรกฎาคม 2561
03-07 กรกฎาคม 2561
07-11 กรกฎาคม 2561
09-13 กรกฎาคม 2561
13-17 กรกฎาคม 2561
15-19 กรกฎาคม 2561
19-23 กรกฎาคม 2561
23-27 กรกฎาคม 2561
25-29 กรกฎาคม 2561
29-02 สิงหาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
07-11 สิงหาคม 2561
09-13 สิงหาคม 2561
11-15 สิงหาคม 2561
13-17 สิงหาคม 2561
15-20 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
19-23 สิงหาคม 2561
21-25 สิงหาคม 2561
23-27 สิงหาคม 2561
25-29 สิงหาคม 2561
27-31 สิงหาคม 2561
01-05 กันยายน 2561
03-07 กันยายน 2561
07-11 กันยายน 2561
09-13 กันยายน 2561
11-15 กันยายน 2561
13-17 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
17-21 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
23-27 กันยายน 2561
25-29 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 17,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-
24,888.-
24,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
26,888.-
27,888.-
26,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
18,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์-  แช่น้ำแร่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 12:48

PLIN01 อิหร่าน WONDERFUL LIFE 8 วัน 5 คืน เดือน มิ.ย- ส.ค 61 เริ่มต้น 54,888 (W5)

0000002001
รหัสทัวร์: PLIN01
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 54,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-28 มิ.ย.
13-20 ก.ค.
25 ก.ค.-01 ส.ค.
09 -16 ส.ค.
10 -17 ส.ค.
ราคาทัวร์:
54,888
54,888
54,888
54,888
54,888
หมายเหตุ
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ -เตหะราน เตหะราน – MILAD TOWER– พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN –บินภายใน – ชีราชชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน ฮิสฟาฮาน – NASSHE –E JAHAN SQUARE–พระราชวัง ALI-QAPU  LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะรานเตหะราน -แกรนด์บาซาร์

Last Updated on Friday, 15 June 2018 16:25

TTNXJ61 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

2018 06 06 125656
รหัสทัวร์: TTNXJ61
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-01 ธันวาคม 2561
28-02 ธันวาคม 2561
29-03 ธันวาคม 2561
30-04 ธันวาคม 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28-01 มกราคม 2562 BUS1
28-01 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS1
29-02 มกราคม 2562 BUS2
30-03 มกราคม 2562 BUS1
30-03 มกราคม 2562 BUS2
30-03 มกราคม 2562 BUS3
31-04มกราคม 2562 BUS1
31-04มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 26,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
29,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์-  แช่น้ำแร่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 13:02

SUP06 สิงคโปร์ FLOW PLUS 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ค.61. ราคา 8,888.-(SL)

2018 05 10 160809
รหัสทัวร์: SUP06
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 -14 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 8,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน    :   กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ
- สิงคโปร์ -MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Free & Easy (อิสระ)Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน -กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 11:28

TTNXJ62 โอซาก้า WAKAYAMA ซุปตาร์ แมวเหมียว 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค-พ.ย 61 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

0 122018 04 19 181303
รหัสทัวร์: TTNXJ62
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30-05 ตุลาคม 2561
01-06 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-09 ตุลาคม 2561
05-10 ตุลาคม 2561
06-11 ตุลาคม 2561
07-12 ตุลาคม 2561
08-13 ตุลาคม 2561
09-14 ตุลาคม 2561
10-15 ตุลาคม 2561
11-16 ตุลาคม 2561
12-17 ตุลาคม 2561
13-18 ตุลาคม 2561
14-19 ตุลาคม 2561
16-21 ตุลาคม 2561
17-22 ตุลาคม 2561
18-23 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561
20-25 ตุลาคม 2561
21-26 ตุลาคม 2561
22-27 ตุลาคม 2561
23-28 ตุลาคม 2561
24-29 ตุลาคม 2561
25-30 ตุลาคม 2561
26-31 ตุลาคม 2561
27-01 พฤศจิกายน 2561
28-02 พฤศจิกายน2561
29-03 พฤศจิกายน 2561
30-04 พฤศจิกายน 2561
31-05 พฤศจิกายน 2561
01-06 พฤศจิกายน2561
02-07 พฤศจิกายน2561
03-08 พฤศจิกายน2561
04-09 พฤศจิกายน2561
05-10 พฤศจิกายน2561
06-11 พฤศจิกายน2561
07-12 พฤศจิกายน2561
08-13 พฤศจิกายน2561
09-14 พฤศจิกายน2561
10-15 พฤศจิกายน2561
11-16 พฤศจิกายน2561
12-17 พฤศจิกายน2561
13-18 พฤศจิกายน2561
14-19 พฤศจิกายน2561
15-20 พฤศจิกายน2561
16-21 พฤศจิกายน2561
17-22 พฤศจิกายน2561
18-23 พฤศจิกายน2561
19-24 พฤศจิกายน2561
20-25 พฤศจิกายน2561
21-26 พฤศจิกายน2561
22-27 พฤศจิกายน2561
23-28 พฤศจิกายน2561
24-29 พฤศจิกายน2561
25-30 พฤศจิกายน2561
26-01 ธันวาคม2561
27-02 ธันวาคม 2561
28-03 ธันวาคม 2561
29-04 ธันวาคม 2561
30-05 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
34,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านนินจา - ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –โอซาก้า - เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า –Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ - นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ –หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ -อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 14:16

SUP10 สิงคโปร์ TWO THEME PARK 4 วัน 3 คืน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 19,999 (TR)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP10
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 -17 JUNE 2018
12 -15 JUL 2018
26 -29 JUL 2018
10 -13 AUG 2018
20 -23 SEP 2018
11 -14 OCT 2018
20 -23 OCT 2018
ราคาทัวร์: 19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
หมายเหตุ -
-
-
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-

เดินทางเดือน   :   พฤษภาคม  - กันยายน  2561
กรุงเทพฯ -สิงคโปร์ Legoland -ยะโฮร์บารู- Marina Bay Sand เมอร์ไลอ้อน-Universal Studio Singapore–คลากคีย์ -วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์-Fountain of Wealth- Garden by The Bay -Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด- สนามบิน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 20:30

TTNXJ63 โอซาก้า WAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ แมวเหมียว (SNOWY) 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.61-มค.61เริ่มต้น 32,888 (XJ)

2018 06 20 155450
รหัสทัวร์: TTNXJ63
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธันวาคม 2561
02-07 ธันวาคม 2561
03-08 ธันวาคม 2561
04-09 ธันวาคม 2561
05-10 ธันวาคม 2561
06-11 ธันวาคม 2561
07-12 ธันวาคม 2561
08-13 ธันวาคม 2561
09-14 ธันวาคม 2561
10-15 ธันวาคม 2561
11-16 ธันวาคม 2561
12-17 ธันวาคม 2561
13-18 ธันวาคม 2561
14-19 ธันวาคม 2561
15-20 ธันวาคม 2561
16-21 ธันวาคม 2561
17-22 ธันวาคม 2561
18-23 ธันวาคม 2561
19-24 ธันวาคม 2561
20-25 ธันวาคม 2561
21-26 ธันวาคม 2561
22-27 ธันวาคม 2561
23-28 ธันวาคม 2561
24-29 ธันวาคม 2561
25-30 ธันวาคม 2561
26-31 ธันวาคม 2561
27-01 มกราคม 2562 BUS1
28-02 มกราคม 2562 BUS1
28-02 มกราคม 2562 BUS2
29-03 มกราคม 2562 BUS1
29-03 มกราคม 2562 BUS2
29-03 มกราคม 2562 BUS3
30-04 มกราคม 2562 BUS1
30-04 มกราคม 2562 BUS2
30-04 มกราคม 2562 BUS3
31-05 มกราคม 2562 BUS1
31-05 มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 34,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
36,888.-
36,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
35,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
36,888.-
36,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –โอซาก้า -เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า –Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ - นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:03

SUP16 สิงคโปร์ SINGAPORE MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 12,999 (SL)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP16
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 -28 MAY 18
1 -4 JUNE 18
8 -11 JUNE 18
22 -25 JUNE 18
29 JUNE -2 JULY18
6 -9 JULY 18
13 -16 JULY 18
20 -23 JULY 18
27 -30 JULY 18
3 -6 AUG 18
10 -13 AUG 18
17 -20 AUG 18
24 -27 AUG 18
31 AUG -3 SEP18
7 -10 SEP 18
14 -17 SEP 18
21 -24 SEP 18
28 SEP -1 OCT18
5 -8 OCT 18
12 -15 OCT 18
19 -22 OCT 18
26 -29 OCT 18
ราคาทัวร์: 15,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
15,999.-
12,999.-
15,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
15,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
15,999.-
12,999.-
12,999.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม  2561
กรุงเทพฯ – Singapore CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAYเลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ -Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT-ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 19:39

TTNXJ65 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.61เริ่มต้น 23,888 (XJ)

2018 06 06 144853
รหัสทัวร์: TTNXJ43
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 กันยายน 2561
28-02 ตุลาคม 2561
30-04 ตุลาคม 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28-01 พฤศจิกายน 2561
29-02 พฤศจิกายน 2561
30-03 พฤศจิกายน 2561
31-04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27-01 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 23,888.-
24,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุยเอาเล้ตท์ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาโบราณ (ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย  - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 14:54

SUPM01 ไฮไล ออฟ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค. 61.เริ่มต้น 9,999 (SL)

2018 06 04 113752
รหัสทัวร์: SUPM01
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 -25 JUNE 2018
13 -16 JULY 2018
20 -23 JULY 2018
27 -30 JULY 2018
10 -13 AUG 2018
17 -20 AUG 2018
31 AUG -3 SEP 2018
7 -10 SEP 2018
21 -24 SEP 2018
5 -8 OCT 2018
12-15 OCT 2018
20 -23 OCT 2018
26 -29 OCT 2018
7 -10 DEC 2018
13 -16 DEC 2018
20 -23 DEC 2018
27 -30 DEC 2018
28 -31 DEC 2018
29 DEC – 1 JAN
30 DEC – 2 JAN
31 DEC – 3 JAN
ราคาทัวร์: 9,999.-
9,999.-
9,999.-
12,999.-
11,999.-
9,999.-
9,999.-
9,999.-
9,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
9,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
12,999.-
12,999.-
11,999.-
หมายเหตุ -
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-
วัน ร.9
วันปิยมหาราช
-
วันรัฐธรรมนูญ
-
-
-
วันปีใหม่
วันปีใหม่
วันปีใหม่
วันปีใหม่

ดินทางเดือน   :   มิถุนายน  -  ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนังปีนัง ฮิลล์ – คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์-วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ 

Last Updated on Monday, 04 June 2018 12:28

TTNXJ66 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2018 06 06 150602
รหัสทัวร์: TTNXJ66
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 -02 ธันวาคม 2561
29-03 ธันวาคม 2561
30-04 ธันวาคม 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28-01 มกราคม 2562 BUS1
28-01 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS1
29-02 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS3
30-03 มกราคม 2562 BUS1
30-03 มกราคม 2562 BUS2
30-03 มกราคม 2562 BUS3
31-04 มกราคม 2562 BUS1
31-04 มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 25,888.-
26,888.-
26,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
35,888.-
35,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
35,888.-
35,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ลานสกีฟูจิเท็น –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า – อิออน– สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 08 June 2018 12:21

WCE0809M สเปน-โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน วันที่ 16-24 ส.ค 61 ราคา 49,500 (QR)

2018 06 23 151759
รหัสทัวร์: WCE0809M
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 49,500
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-24 ส.ค. 2561
ราคาทัวร์: 49,500
หมายเหตุ -

กรุงแมดริด – พระราชวังหลวง - พลาซ่า มายอร์ –ย่านปูเอต้าเดลซอล - สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล - ช้อปปิ้ง Las Rozas Village – คาเซเรส - แหลมโรก้า ตะวันตกสุดขอบยุโรป – ซินตร้า – ลิสบอน - ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม - อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade–บาดาโฆส - เมรีด้า
โทเรโด้ - มหาวิหารแห่งโทเลโด้ - ซาราโกซ่า - จัตุรัส PLAZA DEL PILAR – บาร์เซโลน่า

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 15:42

TTNXJ67 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2018 06 06 151212
รหัสทัวร์: TTNXJ67
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29-02 ตุลาคม 2561
30-03 ตุลาคม 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28-01 พฤศจิกายน 2561
29-02 พฤศจิกายน 2561
30-03 พฤศจิกายน 2561
31-04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27-01 ธันวาคม 2561
28-02 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,888.-
23,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค –ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์– สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 15:28

WCEU7M เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสฯ(จุงเฟรา) 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-พย.61 ราคา 56,900 (TG)

2018 06 23 154957
รหัสทัวร์: WCEU7M
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 56,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-21 ส.ค. 61
18-24 ก.ย. 61
07-13 พ.ย. 61
20-26 พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 56,900
56,900
56,900
56,900
หมายเหตุ -


มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ซอลส์เบิร์ก - ฮัลสตัดซ์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – เคมเทิน - ซุก–อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -ไคลน์ไชเด็ค – ซูริค

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 15:55

TTNXJ69 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ พิงค์กี้ Freeday 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 ราคา 17,888 (XJ)

2018 05 22 164823
รหัสทัวร์: TTNXJ69
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 -03 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
27-01 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,888
17,888
17,888
17,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –ทุ่งลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ- อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 16:49

WLHG03 ฮ่องกง นองปิง ฟรี PEAK TRAM ลดทั้งเกาะ พักฮ่องกง 2 คืน 4 วัน 2 คืน เดือน กค.61 เริ่มต้น 11,911 (CX)

2018 06 22 143700
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,911
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 - 1 ก.ค.
16 – 18 ก.ค.
23 - 25 ก.ค.
ราคาทัวร์: 12,900
11,911
11,911
หมายเหตุ -

สุวรรณภูมิ  - ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอร์เรียพีค Mid Level - รีพลัสเบย์–ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต – ชมโชว์ The Symphony Of Lights-ฮ่องกง– ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – หวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮงฮำ(ยืมเงิน) - ช้อปปิ้งนาธาน - ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ ช้อปกระจาย เช้าถึงค่ำ หรือ//เลือกเที่ยวสวนสนุก (Option) Disneylandช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet …/// Option กระเช้านองปิง360 + พระใหญ่เกาะลันเตา

Last Updated on Friday, 22 June 2018 14:41

TTNXJ70 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ 2 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61เริ่มต้น 19,888 (XJ)

2018 05 22 163316
รหัสทัวร์: TTNXJ70
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มิถุนายน 2561
03-07 มิถุนายน 2561
04-08 มิถุนายน 2561
05-09 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
07-11 มิถุนายน 2561
08-12 มิถุนายน 2561
09-13 มิถุนายน 2561
10-14 มิถุนายน 2561
11-15 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
15-19 มิถุนายน 2561
16-20 มิถุนายน 2561
17-21 มิถุนายน 2561
18-22 มิถุนายน 2561
19-23 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
25-29 มิถุนายน 2561
29 -03 กรกฎาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
07-11 สิงหาคม 2561
15-17 สิงหาคม 2561
16-20 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
18-22 สิงหาคม 2561
19-23 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
23-27 สิงหาคม 2561
25-29 สิงหาคม 2561
27-31 สิงหาคม 2561
29 -02 กันยายน 2561
31 -04 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุย เอ้าเล้ตท์  - ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง – โรงงานช็อกโกแลต – ถนนทานุกิโคจิ - อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 16:37

WLHG04 ฮ่องกง พักฮ่องกง 2 ย่านช้อปปิ้ง คืน 3 วัน 2 คืน เดือน กค.61 เริ่มต้น 9,999 (EK)

2018 06 22 145225
รหัสทัวร์: WLHG04
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 25 ก.ค.
24 – 26 ก.ค.
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
หมายเหตุ -

ฮ่องกง  - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต - รีพลัสเบย์– ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว–เจ้าแม่ดอกไม้ทอง วัด3เซียน –หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กระเช้านองปิง360+ พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet-สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 June 2018 15:00

TTNXJ71 ฮอกไกโด Furano ซุปตาร์ ชื่นใจ Freeday 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

1113
รหัสทัวร์: TTNXJ71
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29-04 กรกฎาคม 2561
02-07 กรกฎาคม 2561
13-18 กรกฎาคม 2561
30-04 สิงหาคม 2561
10-15 สิงหาคม 2561
13-18 สิงหาคม 2561
20-25 สิงหาคม 2561
24-29 สิงหาคม 2561
31-05 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
หมายเหตุ

สนามบินนานาชาติดอนเมือง -  สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์  - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิตชุยเอาเล้ตท์ - อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:18

ZGRGN03 พม่า หงสา สิเรียม อินแขวน SHINING 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ้่มต้น 9,888 (SL)

2018 05 30 160245
รหัสทัวร์: ZGRGN03
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
16 – 18 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
07 – 09 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 10,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง - เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม –พระเจดีย์เยเลพญา–พระเจดีย์โบตะทาวน์–เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 16:07

TTNXJ72 ฮอกไกโด ซุปตาร์ FAMILY (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริมต้น 25,888 (XJ)

2018 06 20 164359
รหัสทัวร์: TTNXJ72
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
06-10 กันยายน 2561
08-12 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
13-17 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
20-24 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
26-30 กันยายน 2561
27 – 01 ตุลาคม 2561
29 – 03 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 29,888.-
25,888.-
25,888.-
29,888.-
28,888.-
28,888.-
29,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
30,888.-
31,888.-
30,888.-
30,888.-
31,888.-
32,888.-
32,888.-
33,888.-
36,888.-
36,888.-
33,888.-
หมายเหตุ -

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตลาดปลานิโจ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอ้าท์เลต – ร้านค้ามือสอง – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:58

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 ดาว 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.- ก.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (SL)

2018 04 24 193312
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เอเชีย-ตะวันออกกลาง
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
20 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
27 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
4 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
11 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
18 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
25 ก.ค.61-29 ก.ค.61
1 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
8 ส.ค.6 -12 ส.ค.61
15 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
22 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
29 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
5 ก.ย.61-9 ก.ย.61
12 ก.ย.61-16 ก.ย.61
26 ก.ย.61-30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน  2561.

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม-จีน-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำนิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 17:37

TTNXJ73 ฮอกไกโด ซุปตาร์ เจาะลึก (AUTUMN) 6 วัน 4 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

2018 06 20 172000
รหัสทัวร์: TTNXJ73
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-08 กันยายน 2561
07-12 กันยายน 2561
10-15 กันยายน 2561
14-19 กันยายน 2561
17-22 กันยายน 2561
21-26 กันยายน 2561
24-29 กันยายน 2561
28 – 03 ตุลาคม 2561
01-06 ตุลาคม 2561
05-10 ตุลาคม 2561
08-13 ตุลาคม 2561
12-17 ตุลาคม 2561
15-20 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561
22-27 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888.-
32,888.-
29,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
30,888.-
34,888.-
33,888.-
34,888.-
35,888.-
36,888.-
35,888.-
36,888.-
35,888.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ -ตลาดปลานิโจ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอ้าท์เลต – ร้านค้ามือสอง – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ด้านอก) - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ทะเลสาบโทยะ – สวนฟูกิดาชิ - เมืองซัปโปโร -สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 17:21

TTNXJ60 โฮซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2018 06 06 130821
รหัสทัวร์: TTNXJ60
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30-04 ตุลาคม 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28-01 พฤศจิกายน 2561
29-02 พฤศจิกายน 2561
30-03 พฤศจิกายน 2561
31-04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 25,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
32,888.-
32,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านนินจาอิงงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เอ็กซ์โปซิตี้- หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออนมอลล์ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 13:56

ZGHOK12 ฮอกไกโด ชมดอกไม้ BEST LUXURY 6 วัน 4 คืน เดือน กค-สค.61 เริ่มต้น 43,900 (TG)

2018 03 29 162514
รหัสทัวร์: ZGHOK12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 11 กรกฏาคม 2561
13 – 18 กรกฏาคม 2561
25 – 30 กรกฏาคม 2561
03 – 08 สิงหาคม 2561
17 – 22 สิงหาคม 2561
24 – 29 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์: 53,900
54,900
54,900
44,900
44,900
44,900
43,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – สวนผลไม้ ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท- สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 29 March 2018 16:29

BOTR86 โอซาก้า โตเกียว Super Golden Route B 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.61. เริ่มต้น 24,888 (TR)

0 122018 04 19 181303
รหัสทัวร์: BOTR86
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 5 มิถุนายน 61
8 - 12 มิถุนายน 61
15 - 19 มิถุนายน 61
22 - 26 มิถุนายน 61
29–3 กรกฎาคม 61
6 - 10 กรกฎาคม 61
13 - 17 กรกฎาคม 61
20 - 24 กรกฎาคม 61
27 - 31 กรกฎาคม 61
3 - 7 สิงหาคม 61
10 - 14 สิงหาคม 61
17 - 21 สิงหาคม 61
24 - 28 สิงหาคม 61
31–4 กันยายน 61
7 - 11 กันยายน 61
14 - 18 กันยายน 61
21 - 25 กันยายน 61
28 - 2 ตุลาคม 61
5 - 9 ตุลาคม 61
12 - 16 ตุลาคม 61
19 - 23 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
25,888
24,888
19,881
24,888
25,888
25,888
29,888
24,888
27,888
26,888
24,888
25,888
24,888
25,888
26,888
28,888
28,888
31,888
31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอกากิ จ.กิฟุ - ห้างอิออนมอลล์ - เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น - ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก - คาวากูจิโกะ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - นาริตะ - วัดนาริตะ ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 11:19

ZGKIX05 โอซาก้า ทาคายาม่า ท้าลมรัก 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย. 61 เริ่มต้น 19,999 (XJ)

2018 06 12 124926
รหัสทัวร์: ZGKIX05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 - 25 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
18 – 22 กรกฎาคม 2561
19 - 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
01 – 05 สิงหาคม 2561
02 - 06 สิงหาคม 2561
03 – 07 สิงหาคม 2561
08 - 12 สิงหาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
10 - 14 สิงหาคม 2561
15 - 19 สิงหาคม 2561
16 - 20 สิงหาคม 2561
17 - 21 สิงหาคม 2561
22 - 26 สิงหาคม 2561
23 - 27 สิงหาคม 2561
24 - 28 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
12 - 16 กันยายน 2561
13 - 17 กันยายน 2561
14 - 18 กันยายน 2561
19 - 23 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
26 - 30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 19,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
27,888
23,999
23,999
23,999
25,999
25,999
28,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -"เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 14:14

BOXJ83 โตเกียว ฟูจิ Chill Save 4 วัน 3 คืน เดือน มิย-ตค 61 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

1112
รหัสทัวร์: BOXJ813
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 04 Jun 2018
07 - 10 Jun 2018
08 - 11 Jun 2018
14 - 17 Jun 2018
21 - 24 Jun 2018
28 - 01 Jul 2018
05 - 08 Jul 2018
12 - 15 Jul 2018
19 - 22 Jul 2018
27 - 30 Jul 2018
16 - 19 Aug 2018
23 - 26 Aug 2018
30 - 02 Sep 2018
06 - 09 Sep 2018
13 - 16 Sep 2018
20 - 23 Sep 2018
27 - 30 Sep 2018
05 - 08 Oct 2018
06 - 09 Oct 2018
13 - 16 Oct 2018
16 - 19 Oct 2018
19 - 22 Oct 2018
20 - 23 Oct 2018
24 - 27 Oct 2018
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
19,888
21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
26,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
25,888
24,888
26,888
24,888
26,888
27,888
25,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - สวนโออิชิ ปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) - วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 16:49

ZGKIX09 โอซาก้า ทาคายาม่า ลันล้า ใบไม้แดง 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 24,999 (XJ)

2018 06 19 171510
รหัสทัวร์: ZGKIX09
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ก.ย – 01 ต.ค. 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 24,999
28,999
28,999
28,999
28,999
30,999
30,999
30,999
30,999
32,999
30,999
30,999
28,999
28,999
28,999
28,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
26,999
26,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – ศาลเจ้าคิบูเนะ - นาโกย่าสเตชั่น - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -"เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 17:31

BOXJ95 ฮอกไกโด ซัปโปโล ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 31,900 (XJ)

2018 04 26 110949
รหัสทัวร์: BOXJ95
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 มิ.ย. - 4ก.ค. 61
5 - 9 ก.ค. 61
7 - 11 ก.ค. 61
14 - 18 ก.ค.61
21 - 25 ก.ค. 61
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 61
4 - 8 ส.ค. 61
9 - 13 ส.ค. 61
18 - 22 ส.ค. 61
25 - 29 ส.ค. 61
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61
1 - 5 ก.ย. 61
8 - 12 ก.ย. 61
13 - 17 ก.ย. 61
15 - 19 ก.ย. 61
22 - 26 ก.ย. 61
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 33,900
35,900
35,900
37,900
37,900
37,900
34,900
38,900
33,900
34,900
33,900
33,900
32,900
31,900
33,900
32,900
32,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ - กระเช้าอุสุซัง - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสี นํ้าตาล - จุดชมวิวไซโล - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต - ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - ซัปโปโร - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ - Patchwork road-บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ - ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 11:30

ZGNGO01 นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ELITE 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 37,900 (JL)

2018 06 19 185030
รหัสทัวร์: ZGNGO01
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ต.ค.-04 พ.ย. 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 37,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -" ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้ - โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปนแอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – โทคิพรีเมี่ยม เอาต์เล็ท - นาโกย่า - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 18:51

CUJ07 โอกินาว่า EASY SUNSHINE 4 วัน 2 คืน เดือน พ.ค-ต.ค 61 เริ่มต้น 19,900 (MM)

3 Okinawa
รหัสทัวร์: CUJ07
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 มิ.ย. 61
21 – 24 มิ.ย. 61
05 – 08 ก.ค. 61
19 – 22 ก.ค. 61
02 – 05 ส.ค. 61
09 – 12 ส.ค. 61
23 – 26 ส.ค. 61
06 – 09 ก.ย. 61
13 – 16 ก.ย. 61
27 – 30 ก.ย. 61
04 – 07 ต.ค. 61
11 – 14 ต.ค. 61
18 – 21 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
22,900
21,900
20,900
21,900
20,900
21,900
22,900
20,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
-
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาฮา–โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด–หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว–ช็อปปิ้งชินโตชินศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจอิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)- สุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 14:31

ZGNGO02 นาโกย่า ทาคายาม่า SPORTLIGHT IN OBARA 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 ราคา 37,900 (JL)

2018 06 20 135435
รหัสทัวร์: ZGNGO02
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 24 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -" ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า- เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้ - โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ–นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู - โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - นาโกย่า - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 14:02

CUJ20 TOKYO เลอร์เวนด้า...5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ก.ค 61 เริ่มต้น 20,900 (XW) UPDATE ไม่มีฟรีเดย์

1200
รหัสทัวร์: CUJ20
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 มิ.ย. 61
09 – 13 มิ.ย. 61
11 – 15 มิ.ย. 61
15 – 19 มิ.ย. 61
17 – 21 มิ.ย. 61
19 – 23 มิ.ย. 61
25 – 29 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 61
05 – 09 ก.ค. 61
11 – 15 ก.ค. 61
13 – 17 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 21,900
22,900
20,900
22,900
21,900
22,900
20,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน นานาชาตินาริตะ วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) ทุ่งลาเวนเดอร์หรือโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ วัดนาริตะ
เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ – ช้อปปิ้งโอไดบะ ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 02 May 2018 12:58

ZGNGO03 นาโกย่า ทาคายาม่า ลิงแช่ออนเซ็น MAVEL 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 37,900 (JL)

2018 06 20 140441
รหัสทัวร์: ZGNGO03
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,900
37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -" ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่ - วัดเซ็นโกจิ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY– ปราสาทมัตสึโมโต้ - มัตซึโมโต้ – ทะเลสาบสุวะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง- โทคิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - นาโกย่า - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 14:09

GSNRT22 โตเกียว ฟูจิ ใครก็อยากไป 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 16,888 (XW)

2018 05 16 181948
รหัสทัวร์: GSNRT22
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 มิถุนายน 61
09 – 13 มิถุนายน 61
13–17 มิถุนายน 61
15–19 มิถุนายน 61
17–21 มิถุนายน 61
19–23 มิถุนายน 61
21–25 มิถุนายน 61
23–27 มิถุนายน 61
27 มิย. – 01 กค. 61
29 มิย. – 03 กค. 61
01 – 05 กรกฎาคม 61
03 – 07 กรกฎาคม 61
05 – 09 กรกฎาคม 61
07 – 11 กรกฎาคม 61
11 – 15 กรกฎาคม 61
13 – 17 กรกฎาคม 61
15 – 19 กรกฎาคม 61
17 – 21 กรกฎาคม 61
19 – 23 กรกฎาคม 61
21 – 25 กรกฎาคม 61
25 – 29 กรกฎาคม 61
27 – 31 กรกฎาคม 61
29 กค. – 02 สค. 61
31 กค. – 04 สค. 61
02 – 06 สิงหาคม 61
04 – 08 สิงหาคม 61
08 – 12 สิงหาคม 61
10 – 14 สิงหาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
14 – 18 สิงหาคม 61
16 – 20 สิงหาคม 61
18 – 22 สิงหาคม 61
22 – 26 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61
26 – 30 สิงหาคม 61
28 สค.– 01 กย. 61
30 สค.– 03 กย. 61
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
18,888
17,888
16,888
17,888
17,888
17,888
18,888
17,888
16,888
17,888
18,888
17,888
18,888
17,888
16,888
17,888
18,888
18,888
24,888
24,888
17,888
17,888
17,888
17,888
21,888
24,888
18,888
17,888
17,888
17,888
18,888
18,888
17,888
18,888
18,888
หมายเหตุ
เดินทางเดือน  :  มิถุนายน - สิงหาคม  2561.
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โตเกียว (นาริตะ) –โอวาคุดานิ- โกเท็มบะ เอาท์เล็ท-(พิเศษ !!  อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ทุ่งลาเวนเดอร์ - โอชิโนะ ฮัคไค(ในกรณีที่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่บาน)-วัดอาซากุสะ-นาริตะ-อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-สนามบินนาริตะ -วัดนาริตะ- กรุงเทพ 
Last Updated on Monday, 28 May 2018 18:35

BOKXJ12 เกาหลี เอเวอร์แลนด์ Super X 6 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 12,888 (XJ)

3 เอฟเวอร์แลนด์
รหัสทัวร์: BOKXJ12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-18 ก.ค.
20-25 ก.ค.
25-30 ก.ค.
1-6 ส.ค.
8-13 ส.ค.
10-15 ส.ค.
22-27 ส.ค.
29ส.ค. - 3 ก.ย.
5-10 ก.ย.
12-17 ก.ย.
19-24 ก.ย.
28ก.ย. - 3ต.ค.
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
18,888
15,888
17,888
17,888
14,888
13,888
15,888
14,888
15,888
17,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานอินชอน – เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อมฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) – กิมจิแลนด์ +ใส่ชุด“ฮันบก” - COSMETIC SHOP SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - TEDDY BEAR MUSUEM - ช้อปปิ้งทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง – DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY - ช้อปปิ้งย่านฮงอิค
PAJU ENGLISH VILLAGE - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET-ท่าอากาศยานอินชอน
ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 14:28

HJTXJ53S02 โตเกียว ทุ่งพิ้งมอส VS ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ก.ค. 61 เริ่มต้น 19,777. (XJ)

2014 03 21 133749
รหัสทัวร์: HJTXJ53S02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 4 – 8 ก.ค. 61
วันที่ 5 – 9 ก.ค. 61
วันที่ 11 – 15 ก.ค. 61
วันที่ 12 – 16 ก.ค. 61
วันที่ 13 – 17 ก.ค. 61
วันที่ 18 – 22 ก.ค. 61
วันที่ 19 – 23 ก.ค. 61
วันที่ 20 – 24 ก.ค. 61
วันที่ 25 – 29 ก.ค. 61
วันที่ 26 – 30 ก.ค. 61
วันที่ 27 – 31 ก.ค. 61
วันที่ 28 ก.ค.-1 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
25,999
25,999
25,999
23,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - นาริตะ - วัดนาริตะซัน – AEON TOWN - ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตชั่น - นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮัคไค หรือดอกไม้ตามฤดูกาล (พิ้งมอสหรือลาเวนเดอร์) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ - อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 15:04

CUK01 เกาหลี EASY SUMMER หนีร้อนไปหารัก 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ก.ย 61 เริ่มต้น 13,900 (LJ)

123456
รหัสทัวร์: CUK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 มิถุนายน 2561
04 – 08 มิถุนายน 2561
07 - 11 มิถุนายน 2561
10 – 14 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
16 – 20 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
25 – 29 มิถุนายน 2561
28 – 02 กรกฎาคม 2561
01 – 05 กรกฎาคม 2561
04 – 08 กรกฎาคม 2561
07 – 11 กรกฎาคม 2561
10 – 14 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
16 – 20 กรกฎาคม 2561
19 – 23 กรกฎาคม 2561
21 – 25 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
27 – 31 สิงหาคม 2561
30 – 03 กันยายน 2561
02 – 06 กันยายน 2561
05 – 09 กันยายน 2561
08 – 12 กันยายน 2561
11 – 15 กันยายน 2561
14 – 18 กันยายน 2561
17 – 21 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
23 – 27 กันยายน 2561
26 – 30 กันยายน 2561
29 – 03 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
13,900
14,900
15,900
16,900
15,900
15,900
16,900
15,900
16,900
15,900
16,900
16,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อินชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย  CHINA TOWN–ONE MOUNT SNOW PARK
COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล– ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก–พระราชวังชางเคียงกุง–DUTY FREE –คลองชองเกชอน– โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 May 2018 11:43

HPHJH-XJ53-A02 HAPPY ฮอกไกโด โลกสวย 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 23,777

1524740399827
รหัสทัวร์: HPHJH-XJ53-A02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-9 มิ.ย. 61
12-16 มิ.ย. 61
19-23 มิ.ย. 61
26-30 มิ.ย. 61
3-7 ก.ค. 61
5-9 ส.ค. 61
14-18 ส.ค. 61
21-25 ส.ค. 61
28 ส.ค.-1 ก.ย. 61
4-9 ก.ย. 61
11-15 ก.ย. 61
16-20 ก.ย. 61
18-22 ก.ย. 61
23-27 ก.ย. 61
25-29 ก.ย. 61
21-25 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,777
26,999
27,999
27,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
35,999
หมายเหตุ

 

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเชะ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า) -คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมซากุระตามฤดูกาล - JTC DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ - Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก อิจิบะ - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:54

GSICN88 เกาลี เพียงเธอ ที่คิดถึง 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-ก.ค.61 เริ่มต้น 12,888. (XJ)

2018 05 15 174309
รหัสทัวร์: GSICN88
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 -13 พ.ค. 61
10 -14 พ.ค. 61
11 -15 พ.ค. 61
16 -20 พ.ค. 61
17 -21 พ.ค. 61
18 -22 พ.ค. 61
19 -23 พ.ค. 61
22 -26 พ.ค. 61
23 -27 พ.ค. 61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
6 -10 มิ.ย. 61
7 -11 มิ.ย. 61
8 -12 มิ.ย. 61
13 -17 มิ.ย. 61
14 -18 มิ.ย. 61
15 -19 มิ.ย. 61
20 -24 มิ.ย. 61
21 -25 มิ.ย. 61
22 -26 มิ.ย. 61
27มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
28 มิ.ย. –2 ก.ค. 61
29 มิ.ย. –3 ก.ค. 61
31 มิ.ย. –4 ก.ค. 61
4 -8 ก.ค. 61
5 -9 ก.ค. 61
6 -10 ก.ค. 61
7 -11 ก.ค. 61
11 -15 ก.ค. 61
12 -16 ก.ค. 61
13 -17ก.ค. 61
14-18 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
12,888
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : พฤษภาคม  -  กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -เมืองโซล (อินชอน)-วันเมาท์ สโนพาร์ค-พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง -เมืองซูวอนเมืองซูวอน - เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล -เมืองโซล -ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส–พระราชวังถ็อกซูกุงเมืองโซล - ซุปเปอร์มาเก็ตหรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 18:00

HPHJH-XJ64-B02 HAPPY ฮอกไกโด โชว์พราว 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 27,777

1524742233541
รหัสทัวร์: HPHJH-XJ64-B02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-11 มิ.ย. 61
13-18 มิ.ย. 61
20-25 มิ.ย. 61
27 มิ.ย.-2 ก.ค. 61
4-9 ก.ค. 61
25-30 ก.ค. 61
1-6 ส.ค. 61
8-13 ส.ค. 61
15-20 ส.ค. 61
22-27 ส.ค. 61
29 ส.ค.-3 ก.ย. 61
5-10 ก.ย. 61
12-17 ก.ย. 61
19-24 ก.ย. 61
26 ก.ย. -1 ต.ค. 61
3-8 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,777
28,999
29,999
31,999
31,999
33,999
29,999
33,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
32,999
32,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน - เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - อาบน้ำแร่ออนเซ็น - โทมิตะ ฟาร์ม - ซิกิไซโนะ โอกะฟาร์ม - ซัปโปโร - Takino Suzuran Park - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด -ชมซากุระตามฤดูกาล - JTC DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - สนามบินชิโตเซะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:55

HNKP10 HI เกาหลี ปูซาน SERIES LOVER 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-ต.ค.61 เริ่มต้น 20,900 (KE)

2016 05 18 130348
รหัสทัวร์: HNKP10
สายการบิน: KE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 มิ.ย // 21 – 25 มิ.ย
12 – 16 ก.ค // 26 – 30 ก.ค
09 – 13 ส.ค // 23 – 27 ส.ค
13 – 17 ก.ย // 27 – 01 ต.ค
11 – 15 ต.ค // 25 – 29 ต.ค
ราคาทัวร์: 21,900
21,900
21,900
21,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้)
สนามบินนานาชาติกิมแฮ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน -ตลาดปลาจุนกัง – สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว –ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์
Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 14:35

HPHJO-TR54-C02_HAPPY โอซาก้า SHIRAKAWAGO KYOTO NARA 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 23,999

1524742622246
รหัสทัวร์: HPHJO-TR54-C02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 8 ก.ค. 61
11 – 15 ก.ค. 61
18 – 22 ก.ค. 61
25 – 29 ก.ค. 61
1 – 5 ส.ค. 61
8 – 12 ส.ค. 61
15 – 19 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 1 ก.ย. 61
5 – 9 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
19 – 23 ก.ย. 61
26 – 30 ก.ย. 61
3 – 7 ต.ค. 61
10 – 14 ต.ค. 61
17 – 21 ต.ค. 61
24 – 28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
24,999
25,999
27,999
28,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
30,999
30,999
31,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ - กิฟุ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต - ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น - โกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า - อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน -โอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 08 May 2018 17:35

STK01 เกาหลี ENJOY FUNNY 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61.เริ่มต้น 14,900 (LJ)

1524628901798
รหัสทัวร์: STK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 18 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
16 – 20 มิถุนายน 2561
17 – 21 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561
02 – 06 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
07 – 11 กรกฎาคม 2561
08 – 12 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
14 – 18 กรกฎาคม 2561
17 – 21 กรกฎาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
25 – 29 สิงหาคม 2561
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
01 – 05 กันยายน 2561
03 – 07 กันยายน 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
09 – 13 กันยายน 2561
11 – 15 กันยายน 2561
12 – 16 กันยายน 2561
13 – 17 กันยายน 2561
15 – 19 กันยายน 2561
19 – 23 กันยายน 2561
21 – 25 กันยายน 2561
23 – 27 กันยายน 2561
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900
หมายเหตุ

 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL- ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ (แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) – สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE-พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จำกัดรอบ!! – กรุงโซล -น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )- ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี- ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปปิ้ง- ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีสละลายเงินวอน -สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 14:50

JJP04 โตเกียว SUPER SAVE เที่ยวสบายๆ 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค. - ส.ค.61 เริ่มต้น 15,888 (XW)

2018 06 21 171635
รหัสทัวร์: JJP04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.ค.61
06-10 ก.ค.61
08-12 ก.ค.61
10-14 ก.ค.61
12-16 ก.ค.61
16-20 ก.ค.61
18-22 ก.ค.61
20-24 ก.ค.61
30 ก.ค.-3 ส.ค.61
01-05 ส.ค. 61
03-07 ส.ค. 61
05-09 ส.ค. 61
13-17 ส.ค.61
15-19 ส.ค.18
17-21 ส.ค.18
19-23 ส.ค.18
21-25 ส.ค.18
23-27 ส.ค.18
25-29 ส.ค.18
27-31 ส.ค.18
ราคาทัวร์: 15,888
17,888
15,888
16,888
17,888
15,888
17,888
17,888
15,888
17,888
17,888
16,888
17,888
17,888
17,888
15,888
16,888
17,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ - โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-หมู่บ้านน้ำใส-ชงชาแบบญี่ปุ่นโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว - ดิสนีย์แลนด์(ไม่มีบัสบริการ แต่มีไกด์แนะนำเส้นทาง)- สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 17:28

BOXWB92 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,888 (XW) (2)

3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: BOXWB92
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1ก.ค.61
5-8 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
2-5 ส.ค.61
9-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
30 ส.ค.-2ก.ย.61
6-9 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
4-7 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
13,888
14,888
14,888
15,888
16,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 16:45

JJP04A โตเกียว ปังปัง ภาค 2 5 วัน 3 คืน เดือน กค.61 เริ่มต้น 16,789 (XW)

2018 06 21 174731
รหัสทัวร์: JJP04A
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 16,789
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.ค.61
04-08 ก.ค.61
06-10 ก.ค.61
08-12 ก.ค.61
10-14 ก.ค.61
12-16 ก.ค.61
16-20 ก.ค.61
18-22 ก.ค.61
20-24 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 16,789
17,789
17,789
16,789
17,789
17,789
17,789
17,789
17,789
หมายเหตุ

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-OISHI PARKหรือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค-ชงชาแบบญี่ปุ่น-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - พาช้อปปิ้งทั่วโตเกียว Disneyland /HARAJUKU/OMOTESANDOSHIBUYA/SHINJUKU - สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 17:58

PBFD65 ฉงชิ่ง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค. 61 เรื่มต้น 19,999.(FD)

2018 06 19 162915
รหัสทัวร์: PBFD65
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 -11 กันยายน 61.
8 -13 กันยายน 61.
12 -17 กันยายน 61.
13 -18 กันยายน 61.
15 -20 กันยายน 61.
20 -25 กันยายน 61.
11 -16 ตุลาคม 61
13 -18 ตุลาคม 61
14 -19 ตุลาคม 61
15 -20 ตุลาคม 61
16 -21 ตุลาคม 61
18-23 ตุลาคม 61
20-25 ตุลาคม 61
22 -27 ตุลาคม 61
25 -30 ตุลาคม 61
7-12 พฤศจิกายน 61
10-15 พฤศจิกายน 61
14-19 พฤศจิกายน 61
17-22 พฤศจิกายน 61
21-26 พฤศจิกายน 61
24-29 พฤศจิกายน 61
28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61
12-17 ธันวาคม 61.
19-24 ธันวาคม 61.
ราคาทัวร์: 23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
27,999.-
25,999.-
25,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน - ธันวาคม  2561
กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)-ฉงชิ่ง-เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง- ฉวนจูซื่อ-เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถเหมา)
จิ่วไจ้โกว-เมืองโบราณซงพาน- ทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู -ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า- ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ - ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีหลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉินตู- ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ- ฉงชิ่ง- หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว -กรุงเทพฯ 

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 17:34

JJP31 ฮอกไกโด AUTUMN SEASON CHANGE 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 39,999 (TG)

2018 06 21 144824
รหัสทัวร์: JJP31
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 ต.ค.61
25-29 ต.ค.61
31 ต.ค.-04 พ.ย.61
02-06 พ.ย.61
03-07 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 46,999
45,999
42,999
40,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) - ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-เก็บแอปเปิ้ลที่สวนผลไม้-จุดชมวิวซาอิโระ - คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานชอคโกแลต ซัปโปโร-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิย่านซูซูกิโนะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมืองสวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-อาคารที่ว่าการของฮอกไกโดหลังเก่า-JTC-มิตซุยเอ้าเล็ท - ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 15:53

PBMU64 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต้ากู่ปิงชวน 6 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค. 61 เรื่มต้น 22,999.(MU)

2018 06 19 173352
รหัสทัวร์: PBMU64
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-10 กันยายน 61
12-17 กันยายน 61.
19-24 กันยายน 61.
10-15 ตุลาคม 61.
17-22 ตุลาคม 61.
24-29 ตุลาคม 61.
9-14 พฤศจิกายน 61.
14-19 พฤศจิกายน 61.
16-21พฤศจิกายน 61.
22-27 พฤศจิกายน 61.
6-11 ธันวาคม 61
13-18 ธันวาคม 61
20-25 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 25,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน - ธันวาคม  2561
สนามบินสุวรรณภูมิ
-เฉิงตู-เม้าเสี้ยน -อุทยานซงผิงโกว เม่าเสี้ยน- อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า) -ฉวนจู่ซื่ออุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)-พักโรงแรม 5 ดาวอาบน้ำแร่ จิ่วจ้ายโกว- เมืองโบราณซงพาน -ทะเลสาบเต๋อซี- เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า -ช้อปปิ้งถนนชวนซีลู่ -กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 18:01

JJP45 นิกโก โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า 6 วัน 4 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 42,999 (TG)

2018 06 21 163151
รหัสทัวร์: JJP45
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ตุลาคม 61
12-17 ตุลาคม 61
17-22 ตุลาคม 61
24-29 ตุลาคม 61
31 ตุลาคม –5 พฤศจิกายน 61
7-12 พฤศจิกายน 61
14-19 พฤศจิกายน 61
17-22 พฤศจิกายน 61
28 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
47,999
47,999
47,999
47,999
47,999
42,999
47,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ-อิบารากิ-อุชิกุ ไดบุสึ ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์คนิกโก้ - นิกโก-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจิ - มิตซุย เอ้าท์เลต(ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ออนเซ็น) - ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ศูนย์ชงชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้า-ดิวตี้ฟรีเอ๊กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 16:45

SSC03 กุ้ยหลิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืนเดือน เม.ย.-ต.ค. 61 เริ่มต้น 15,899 (CZ)

1071140994 E7f6b1fac9 1
รหัสทัวร์: SSC03
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,899
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 15 พฤษภาคม 2561
07 - 12 มิถุนายน 2561
26 - 31 กรกฎาคม 2561
02 -07 สิงหาคม 2561
20 - 25 กันยายน 2561
11 - 16 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,899
15,899
16,899
15,899
16,899
16,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.25)
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนสตรอเบอร์รี่-กุ้ยหลิน
หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว-ถนนฝรั่ง – โชว์หลิวซานเจี่ย
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยาง
พารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ
ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทร
พันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT
กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 17:18

JJP46 โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 4 คืน เดือน ตค-พย.61 เริ่มต้น 39,888 (TG)

2018 06 21 164841
รหัสทัวร์: JJP46
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 ตุลาคม 61
13-18 ตุลาคม 61
19-24 ตุลาคม 61
26-31 ตุลาคม 61
2-7 พฤศจิกายน 61
9-14 พฤศจิกายน 61
15-20 พฤศจิกายน 61
22-27 พฤศจิกายน 61
30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 45,999
45,999
45,999
43,999
39,888
42,999
42,999
42,999
42,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ตลาดอะเมโยโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เรียนรู้วิธีการชงชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกย่า-ข้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้าดิวตี้ฟรี-เอ๊กซ์โปซิตี้ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(ไม่มีบัสบริการ) - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 16:53

ZGPVG02 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีแลนด์ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 14,900 (XJ)

2018 06 18 125224
รหัสทัวร์: ZGPVG02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 มิถุนายน 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
08 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 14,900
19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ - เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 18 June 2018 18:19

TTNMM10 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 19,888 (MM)

2018 04 26 131143
รหัสทัวร์: TTNMM10
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มิถุนายน 2561
02-06 มิถุนายน 2561
05-09 มิถุนายน 2561
09-13 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
15-19 มิถุนายน 2561
17-21 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
26-30 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
03-07 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
13-17 กรกฎาคม 2561
17-21 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
24-28 กรกฎาคม 2561
27-31 กรกฎาคม 2561
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
10-14 สิงหาคม 2561
20-24 สิงหาคม 2561
24-28 สิงหาคม 2561
26-30 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
07-11 กันยายน 2561
11-15 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
21-25 กันยายน 2561
25-29 กันยายน 2561
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-24 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
21,888
23,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
23,888
23,888
หมายเหตุ


สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาฮา โอกินาว่า - ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน - สวนสับปะรดนาโกะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - ปราสาทชูริ (ด้านนอก) - ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ - โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า - อเมริกันวิลเลจ - อาชิบานา เอ้าเลท - สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 13:18

ZGPVG04 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี HAVEN 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 11,900 (XJ)

2018 04 21 164743
รหัสทัวร์: ZGPVG04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 13 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 16:53

TTNMM11 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาคพิเศษ 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 19,991 (MM)

2018 05 18 190759
รหัสทัวร์: TTNMM11
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
17-21 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
03-07 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
13-17 กรกฎาคม 2561
17-21 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
30 -03 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
20-24 สิงหาคม 2561
24-28 สิงหาคม 2561
26-30 สิงหาคม 2561
28 -01 กันยายน 2561
31 -04 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
07-11 กันยายน 2561
11-15 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
21-25 กันยายน 2561
28 -02 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
หมายเหตุ -

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน –พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ -สวนสับปะรดนาโกะ –อเมริกันวิลเลจ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ- ตลาดปลาณท่าเรือTomari- ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ - ช้อปปิ้งย่านถนนโคคุไซโดริ -  อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า - โรงงานแก้วGlass Factory - อาชิบิน่าเอาท์เลทมอลล์- ห้างคาร์โก้ช้อปปิ้งมอลล์– สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Friday, 01 June 2018 11:40

BTJT01 พม่า ย่างกุ้ง Super Shock ไหว้พระวัดดัง เดือน มิ.ย.-ต.ค.61.ราคา 4,999.(SL)

2018 06 05 163240
รหัสทัวร์: BTJT01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: ไปเช้า-เย็นกลับ
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 4,999
-
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
21 มิ.ย.61 -21 มิ.ย.61
25 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
28 มิ.ย.61 -28 มิ.ย.61
05 ก.ค.61 -05 ก.ค.61
09 ก.ค.61 -09 ก.ค.61
12 ก.ค.61 -12 ก.ค.61
16 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
19 ก.ค.61 -19 ก.ค.61
23 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
06 ส.ค.61 -06 ส.ค.61
20 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
27 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
03 ก.ย.61 -03 ก.ย.61
10 ก.ย.61 -10 ก.ย.61
17 ก.ย.61 -17 ก.ย.61
24 ก.ย.61 -24 ก.ย.61
01 ต.ค.61 -01 ต.ค.61
08 ต.ค.61 -08 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  มิุนายน - ตุลาคม 2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 16:36

TTNTG45 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ แดงจ๊าด ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 36,888 (TG)

2018 06 20 120151
รหัสทัวร์: TTNTG45
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-10 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28 -01 พฤศจิกายน 2561
29 -02 พฤศจิกายน 2561
30 -03 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
42,888
42,888
42,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
36,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันปิยะมหาราช -
วันปิยะมหาราช -
วันปิยะมหาราช -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี - หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิด - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 12:13

BTMMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน กระเช้า 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่ม 10,900 (DD)

2018 05 25 173959
รหัสทัวร์: BTMMR04
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61 -4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61 -11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
30 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
7 ก.ค.61 -9 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
14 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
20 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
21 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
28 ก.ค.61 -30 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
4 ส.ค.61 -6 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
11 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
18 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
25 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
31 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
1 ก.ย.61 -3 ก.ย.61
7 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
8 ก.ย.61 -10 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
15 ก.ย.61 -17 ก.ย.61
21 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
22 ก.ย.61 -24 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
29 ก.ย.61 -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน   :   มิถุนายน  -  กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวนนั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 25 May 2018 17:55

TTNTR10 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืนเดือน พค.-กย. เริ่มต้น 20,888 (TR)

Osaka Castle
รหัสทัวร์: TTNTR10
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-06 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
01-04 กรกฎาคม 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
12-15 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยายน 2561
09-12 กันยายน 2561
16-19 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 25,888
23,888
23,888
23,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
24,888
23,888
23,888
23,888
23,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–คามิโคจิ – สะพานคัปปา - นาโกย่า– ซาคาเอะ-เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 08 June 2018 12:22

BTMMR10 พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 เมือง 4 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.61.-ก.พ.62 เริ่มต้น 18,900 (FD)

2018 06 18 152323
รหัสทัวร์: BTMMR10
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 ต.ค.61 -15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 -22 ต.ค.61
2 พ.ย.61 -5 พ.ย.61
16 พ.ย.61 -19 พ.ย.61
6 ธ.ค.61 -9 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 -10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 -17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 -24 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 -1 ม.ค.61
30 ธ.ค.61 -2 ม.ค.62
18 ม.ค.62 -21 ม.ค.62
25 ม.ค.62 -28 ม.ค.62
2 ก.พ.62 -5 ก.พ.62
16 ก.พ.62 -19 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
18,900
18,900
19,900
20,900
18,900
19,900
21,900
21,900
18,900
18,900
18,900
19,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ตุลาคม  2561 - กุมภาพันธ์  2562
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก-พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเล-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง- เขามัณฑะเลย์ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 18 June 2018 17:58

TTNTR11 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 23,888 (TR)

2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: TTNTR11
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
08-12 สิงหาคม 2561
15-19 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า–ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้-เมืองโอซาก้า–เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ–ดิวตี้ฟรี –ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ– ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ–อิออนมอลล์– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 08 June 2018 12:23

MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่ม 8,999 (DD)

2018 04 21 182304
รหัสทัวร์: MMR001
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
30 มิ.ย.61-2ก.ค.61
6 ก.ค.61-8 ก.ค.61
7 ก.ค.61-9 ก.ค.61
13 ก.ค.61-15 ก.ค.61
14 ก.ค.61-16 ก.ค.61
20 ก.ค.61-22 ก.ค.61
21 ก.ค.61-23 ก.ค.61
27 ก.ค.61-29 ก.ค.61
28 ก.ค.61-30 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
4 ส.ค.61-6 ส.ค.61 |
10 ส.ค.61-12 ส.ค.61
11 ส.ค.61-13 ส.ค.61
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
18 ส.ค.61-20 ส.ค.61
24 ส.ค.61-26 ส.ค.61
25 ส.ค.61-27 ส.ค.61
31 ส.ค.61-2 ก.ย.61
1 ก.ย.61-3 ก.ย.61
7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
8 ก.ย.61-10 ก.ย.61
14 ก.ย.61-16 ก.ย.61
15 ก.ย.61-17 ก.ย.61
21 ก.ย.61-23 ก.ย.61
22 ก.ย.61-24 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61
29 ก.ย.61-1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
8,999
8,999
9,999
10,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  มิถุนายน -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจเทพกระซิบ-ย่างกุ้ง หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:36

TTNTR13 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

2018 06 06 095549
รหัสทัวร์: TTNTR13
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27–01 ตุลาคม 2561
28–02 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
31–04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
28–02ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 23,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
29,888
27,888
27,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ  - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–เมืองคามาคุระ–วัดโตคุอิน - ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ– อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:05

MMR002 พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ อินแขวน 4 วัน 3 คืน 4 ดาว เดือน มิ.ย.-ก.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (SL)

2018 04 21 164110
รหัสทัวร์: MMR002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
21 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
5 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
12 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
26 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
2 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
30 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
6 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
20 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
15,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-

เดินทางเดือน  : พฤษภาคม - กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ-
กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:30

TTNTR14 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ICY SNOWY 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มค.62 เริ่มต้น 24,888 (TR)

2018 06 06 101451
รหัสทัวร์: TTNTR14
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 - 02 ธันวาคม 2561
29 - 03 ธันวาคม 2561
30 - 04 ธันวาคม 2561
05 - 09 ธันวาคม 2561
06 - 10 ธันวาคม 2561
07 - 11 ธันวาคม 2561
12 - 16 ธันวาคม 2561
13 - 17 ธันวาคม 2561
14 - 18 ธันวาคม 2561
19 - 23 ธันวาคม 2561
20 - 24 ธันวาคม 2561
21 - 25 ธันวาคม 2561
26 - 30 ธันวาคม 2561
27 - 31 ธันวาคม 2561
28 - 01 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 24,888
28,888
28,888
28,888
28,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
35,888
35,888
39,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–เมืองคามาคุระ–วัดโตคุอิน - ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ– อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:22

MMR004 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 (DD)

2018 04 21 172240
รหัสทัวร์: MMR04
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61 -4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61 -11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
30 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : พฤษภาคม  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-หงสาวดี -วัดไจ้คะวาย -เจดีย์ชเวมอดอร์ -พระราชวังบุเรงนอง -คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน -เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว -พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา -วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์- เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต- กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:31

TTNTR15 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ฟินนาเล่ (AUTUMN) 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 22,888 (TR)

2018 06 06 102640
รหัสทัวร์: TTNTR15
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-26 กันยายน 2561
30 -03 ตุลาคม 2561
07-10 ตุลาคม 2561
14-17 ตุลาคม 2561
21-24 ตุลาคม 2561
28-31 ตุลาคม 2561
04-07 พฤศจิกายน 2561
11-14 พฤศจิกายน 2561
18-21 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 22,888.-
24,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ- นาโกย่า–ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง 

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:31

MMR004 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 (SL)

2018 04 21 143239
รหัสทัวร์: MMR004
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
14 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
20 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
21 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
28 ก.ค.61 -30 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
4 ส.ค.61 -6 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
11 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
18 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
25 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
31 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
1 ก.ย.61 -3 ก.ย.61
7 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
21 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
29 ก.ย.61 -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม - กันยายน. 2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:32

TTNTR16 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ 4 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

2018 06 06 103415
รหัสทัวร์: TTNTR16
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-28 พฤศจิกายน 2561
02-05 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
30 -2 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 23,888.-
28,888.-
28,888.-
26,888.-
26,888.-
39,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น- ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ- นาโกย่า–เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:38

MMR01 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61. ราคา 7,900 (DD)

11
รหัสทัวร์: MMR01
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 มิ.ย.61-6 มิ.ย.61
12 มิ.ย.61-13 มิ.ย.61
19 มิ.ย.61-20 มิ.ย.61
26 มิ.ย.61-27 มิ.ย.61
3 ก.ค.61-4 ก.ค.61
10 ก.ค.61-11 ก.ค.61
17 ก.ค.61-18 ก.ค.61
24 ก.ค.61-25 ก.ค.61
31 ก.ค.61-1 ส.ค.61
7 ส.ค.61-8 ส.ค.61
14 ส.ค.61-15 ส.ค.61
21 ส.ค.61-22 ส.ค.61
28 ส.ค.61-29 ส.ค.61
4 ก.ย.61-5 ก.ย.61
11 ก.ย.61-12 ก.ย.61
18 ก.ย.61-19 ก.ย.61
25 ก.ย.61-26 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:34

TTNTR17 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ AUTUMN 5 วัน 4 คืน เดือน กย.-พย.61เริ่มต้น 25,888 (TR)

2018 06 06 104759
รหัสทัวร์: TTNTR17
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 กันยายน 2561
03-07 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
31-04 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 25,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
27,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ช้อปปิ้งซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้  - เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 11 June 2018 14:07

MMR012 พม่า สุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน เดือน พ.ค-มิ.ย.61 เริ่มต้น 9,900 (FD).

1
รหัสทัวร์: MMR012
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระนอนตาหวาน -กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:39

TTNTR18 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ SNOWY 5 วัน 4 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 26,888 (TR)

2018 06 06 105259
รหัสทัวร์: TTNTR13
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-02 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 26,888.-
31,888.-
29,888.-
29,888.-
33,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ช้อปปิ้งซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 12:43

MMR02 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 4 วัน 3 คืน 4 ดาว เดือน พ.ค.-มิ.ย.61.เริ่มต้น 13,900 (SL)

3 พระธาตุอินทร์แขวน พม่า
รหัสทัวร์: MMR02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 - 3 มิ.ย.61
7 - 10 มิ.ย.61
21 - 24 มิ.ย.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา
ย่างกุ้ง - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์-
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:40

TTNXJ35 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ 5 วัน 3 คืน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 21,888 (XJ)

1112
รหัสทัวร์: TTNXJ35
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 มิถุนายน 2561
28 -02 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 24,888
23,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว –อะเมโยโกะ -ช้อปปิ้งชินจุกุ - เมืองซาวาระ  - ช้อปปิ้งโอไดบะ–ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Friday, 18 May 2018 17:49

MMR021 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (PG)

3 Ananda Temple
รหัสทัวร์: MMR021
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:22

TTNXJ37 โตเกียว ฟูิ Ibaraki ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

1 Fujiten Resort
รหัสทัวร์: TTNXJ37
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 มิถุนายน 2561
07-11 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
14-18 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์:
25,888.-
24,888.-
25,888.-
22,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก– สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ –ทุ่งดอกพิงค์มอสหรือทุ่งดอกลาเวนเดอร์- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ –AMI PREMIUM OUTLET
เมืองซาวาระ –อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า– ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 01 June 2018 11:35

MMR03 พม่า เจอะลึกมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น11,900 (PG)

2018 05 04 114241
รหัสทัวร์: MMR03
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 มิ.ย.61 - 17 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 - 1 ก.ค.61
6 ก.ค.618 - ก.ค.61
13 ก.ค.61 - 15 ก.ค.61
27 ก.ค.61 - 29 ก.ค.61
11 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
24 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
31 ส.ค.61 - 2 ก.ย.61
7 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
21 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
28 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  กันยายน  2561.
รุงเทพฯ 
-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 May 2018 13:44

TTNXJ44 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-สค. เริ่มต้น 28,888(XJ)

1111
รหัสทัวร์: TTNXJ44
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
24-28 มิถุนายน 2561
26-30 มิถุนายน 2561
28 -02 กรกฎาคม 2561
02-06 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
05-09 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
07-11 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
12-16 กรกฎาคม 2561
14-18 กรกฎาคม 2561
16-20 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
19-23 กรกฎาคม 2561
20-24 กรกฎาคม 2561
21-25 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
24-28 กรกฎาคม 2561
25-29 กรกฎาคม 2561
26-30 กรกฎาคม 2561
28-01 สิงหาคม 2561
30-03 สิงหาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
02-06 สิงหาคม 2561
04-08 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
07-11 สิงหาคม 2561
09-13 สิงหาคม 2561
13-17 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
21-25 สิงหาคม 2561
27-31 สิงหาคม 2561
30-03 กันยายน 2561
31-04 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 29,888.-
28,888.-
31,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
33,888.-
28,888.-
28,888.-
33,888.-
34,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
34,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
35,888.-
34,888.-
34,888.-
35,888.-
28,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
34,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
28,888.-
29,888.-
หมายเหตุ -

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - อิออน ทาวน์-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี -  มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  -สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 11:57

MMR031 พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ 2 วัน 1 คืน เดือน พ.ค.-สค. 61 เริ่มต้น 6,900 (FD)

2018 04 21 175259
รหัสทัวร์: MMR031
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 6,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 - 3 มิ.ย.61
8 -9 มิ.ย.61
15 -16 มิ.ย.61
22 - 23 มิ.ย.61
29 - 30 มิ.ย.61
7 - 8 ก.ค.61
13 -14 ก.ค.61
21 - 22 ก.ค.61
28 - 29 ก.ค.61
4 - 5 ส.ค.61
11-12 ส.ค.61
17 - 18 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 6,900
7,900
7,900
7,900
6,900
7,900
6,900
7,900
7,900
7,900
7,900
6,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม - สิงหาคม  2561.
กรุงเทพ
ฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก- กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:23

More Articles...

 1. MMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (FD)
 2. MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61. เริ่มต้น16,900 (FD)
 3. MMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 12,900 (FD)
 4. MMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (PG)
 5. MMR052 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (FD)
 6. MMR08 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5วัน 4 คืน เดือน ก.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 20,900.- (FD)
 7. MMR09 แกรนด์ พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 28,900 (FD)
 8. ZGRGN02 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน BLESSING 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 10,888 (FD)
 9. BEVN003 ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 (VZ)
 10. BEVN03 โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ส.ค.61. เริ่มต้น 11,900 (DD)
 11. BEVN04SL เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.- ก.ย.61 เริ่มต้น 9,900 (SL)
 12. BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)
 13. BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 ดาว 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ค.- ก.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (SL)
 14. BEVN08 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (FD)
 15. BEVN08 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (PG)
 16. BEVN081 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (FD)
 17. BTVN01 เวียดนามใต้ ดาลัด หนีร้อน นั่งกระเช้า 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 8,900 (VZ)
 18. BTVN05 เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ก.ย.เริ่มต้น 11,900 (FD)
 19. BTVN05SL เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61เริ่มต้น 11,900 (SL)
 20. BTVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 ดาว 5 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.61 เริ่มต้น 13,900 (FD)

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions