• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEHKG09 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค-เม.ย.60. เริ่มต้น 11,900 (EK)

3 Replusbay
รหัสทัวร์: BEHKG09
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 มี.ค. 61-05 มี.ค. 61
04 มี.ค. 61-06 มี.ค. 61
08 มี.ค. 61-10 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61-13 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61
07 เม.ย. 61-09 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61-21 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61-24 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
11,900
12,900
16,900
16,900
16,900
12,900
11,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star อิสระช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 16:55

T2J02 โตเกียว SAKURA BLOSSOM 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.61 เริ่มต้น 39,900 (TR)

111sakura
รหัสทัวร์: T2J02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-12เมษายน
9-13 เมษายน
10-14 เมษายน
11-15 เมษายน
12-16 เมษายน
13-17 เมษายน
14-18 เมษายน
15-19 เมษายน
16-20 เมษายน
17-21 เมษายน
18-22 เมษายน
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
39,900
42,900
42,900
42,900
42,900
39,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ -
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ - Sakura Tulip Festa-ไร่สตรอเบอร์รี่ - โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระณสวนอุเอโนะ - ชินจุกุ โตเกียว–อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:51

BEVN06 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 11,900 (FD)

City Vietnam 40
รหัสทัวร์: BEVN06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
12,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:13

T2J03 โตเกียว ชมดอกวิสทีเรีย FESTIVAL 5 วัน 3 คืน ราคา 37,900 (TR)

Sakura
รหัสทัวร์: T2J03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 61
28 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
29 เม.ย. – 3 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ- สวนดอกวิสทีเรียอาชิคางะ- โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต– แช่น้ำแร่ออนเซ็น+ บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ –
ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะฮะจิมังกู–อิออนมอลล์ โตเกียว – วัดอาซากุสะ –ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 29 January 2018 15:18

MMR02DDSL พม่า ไหว้พระดัง ไปเช้า-เย็นกลับ 1 วัน เดือน พ.ย.60.-มีค.61.ราคา 4,999 (DD,SL)

11
รหัสทัวร์: MMR02DDSL
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: ไปเช้า-เย็นกลับ
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 4,999
-
ไม่มีบริการอาหาร
วันที่เดินทาง: 5 , 8 , 12 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 4,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ  

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:12

T2J04 โตเกียว ชมดอกไม้ตามฤดูกาล FLOWER FESTIVAL 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 ราคา 38,900 (TR)

2014 02 21 112230
รหัสทัวร์: T2J04
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23เมษายน 61
20-24เมษายน 61
21-25เมษายน 61
22-26เมษายน 61
23-27เมษายน 61
ราคาทัวร์: 38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ– ชมดอกไม้ ณ สวนShowa Kinen Koen - โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต– แช่น้ำแร่ออนเซ็น+ บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ–
ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะฮะจิมังกู–อิออนมอลล์ โตเกียว –วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 04 January 2018 15:34

SUP01 สิงคโปร์ SCOOT AWESOME 3วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.-มี.ค.61 (TR)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 10,955
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-3 MAR 2018
ราคาทัวร์: 11,955
หมายเหตุ วันมาฆบูชา

กรุงเทพฯ – Singapore  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) –  Manrina bay sands + ชมโชว์น้ำพุ  CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay –  Duty Free Shop - ไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้ง Orchard – กลับ กทม.

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:35

TTNMM09 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 7 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.61 เริ่มต้น 19,888 (MM)

3 นั้งท้องกระจก
รหัสทัวร์: TTNMM09
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 มีนาคม 2561
25-29 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2561
30 มีนาคม-03 เมษายน 2561
01-05 เมษายน 2561
02-06 เมษายน 2561
03-07 เมษายน 2561
06-10 เมษายน 2561
07-11 เมษายน 2561
08-12 เมษายน 2561
11-15 เมษายน 2561
12-16 เมษายน 2561
13-17 เมษายน 2561
14-18 เมษายน 2561
15-19 เมษายน 2561
16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
20-24 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
12-16 พฤษภาคม 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
14-18 พฤษภาคม 2561
15-19 พฤษภาคม 2561
18-22 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
20-24 พฤษภาคม 2561
21-25 พฤษภาคม 2561
22-26 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561
27-31 พฤษภาคม 2561
28 -01 มิถุนายน 2561
29 -02 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
24,888.-
29,999.-
30,888.-
29,999.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
19,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ –โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า
อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:33

SUP03 สิงคโปร์ SO STRONG 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.60-เม.ย.61เริ่มต้น 16,999 (FD)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-18 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61
30 มีนาคม – 1 เมษายน
6-8 เมษายน 61
13-15 เมษายน 61
14-16 เมษายน 61
20-22 เมษายน 61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
17,999
19,999
19,999
16,999
หมายเหตุ -
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-

กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –SINGAPORE FLYER -GARDEN BY THE BAY- มารีน่า เบย์ แซนด์
S.E.A. AQUARIUM +UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay – Bumboat
Duty Free Shop– วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ -ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด– สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:12

TTNTG36 ฟุกุโอกะ ซุปตาร์ วิสทีเรีย พรีเมี่ยม 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61 เริ่มต้น 39,888 (TG)

TTNTG36
รหัสทัวร์: TTNTG36
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 เมษายน 2561
23-27 เมษายน 2561
24-28 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
26-30 เมษายน2561
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
02-06 พฤษภาคม 2561
08-12 พฤษภาคม 2561
09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,888
40,888
40,888
40,888
40,888
42,888
41,888
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันแรงงาน
-
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรกเมืองเบปปุ – เมืองคิตะคิวชู – สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้ –เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ -สนามบินฟูกุโอกะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 March 2018 16:52

SUP05 สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 12,999 (SL)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP05
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-4 MAR 2018
9-12 MAR 2018
16-19 MAR 2018
23-26 MAR 2018
ราคาทัวร์: 15,999
12,999
12,999
12,999
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-

กรุงเทพฯ – Singapore CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY Free & Easy UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:36

TTNTG37 ฟูจิ ALPS ซุปตาร์ JUMBO 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 42,888 (TG)

3 Tokyo Disneyland
รหัสทัวร์: TTNTG37
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-20 เมษายน 2561
16-21 เมษายน 2561
17-22 เมษายน 2561
18-23 เมษายน 2561
21-26 เมษายน 2561
22-27 เมษายน 2561
23-28 เมษายน 2561
24-29 เมษายน 2561
25-30 เมษายน 2561
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561
01-06 พฤษภาคม 2561
02-07 พฤษภาคม 2561
03-08 พฤษภาคม 2561
06-11 พฤษภาคม 2561
07-12 พฤษภาคม 2561
08-13 พฤษภาคม 2561
09-14 พฤษภาคม 2561
10-15 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 44,888.-
44,888.-
42,888.-
43,888.-
43,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
45,888.-
45,888.-
45,888.-
45,888.-
45,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแรงงาน
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 16:37

SUP06 สิงคโปร์ FLOW PLUS 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.61. ราคา 8,888.-(SL)

1วัดเทียนโฮ่ว
รหัสทัวร์: SUP06
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-5 พ.ค. 61
6-8 พ.ค. 61
17-19 พ.ค. 61
20-22 พ.ค. 61
24-26 พ.ค. 61
27-29 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์
Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย -
ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 11:32

TTNTG38 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ซากุระ คิตตี้ 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 35,888 (TG)

1
รหัสทัวร์: TTNTG38
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
21-25 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
36,888
36,888
35,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ– มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ  -สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 March 2018 17:10

SUP09 สิงคโปร SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 61 เริ่มต้น 12,999 (TR)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP09
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 MAR 2018
16-18 MAR 2018
17-19 MAR 2018
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Free & Easy  UNIVERSAL STUDIO ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 28 December 2017 10:51

TTNTG40 ฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ ฟินนาเล่ 9-14 เม.ย.61 ราคา 53,888 (TG)

111
รหัสทัวร์: TTNTG40
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 53,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-14 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 53,888
หมายเหตุ วันสงกรานต์

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก-เมืองเบปปุ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ – คุมาโมโต้ – สวนซุยเซนจิ – เมืองนางาซากิ - ย่านฮะมันมาจิ-เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าเลท – เมืองฟุกุโอกะ -สวนสาธารณะริมทะเลโมโมชิ – หอคอยฟูกุโอกะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) – ฮอคทาวน์ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน – ห้างคะแนลซิตี้-สนามบินฟูกุโอกะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 March 2018 17:25

ZGHKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน เดือน มค-เมย.61 เริ่มต้น 16,900 (EK)

3 ฮ่องกงdisneyแลนด์
รหัสทัวร์: ZGHKG11
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
06-08 เมษายน 2561
13-15 เมษายน 2561
14-16 เมษายน 2561
15-17 เมษายน 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
27-29 เมษายน 2561
28-30 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
25,900
25,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:54

TTNTG41 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า 5 วัน 3 คืนซุปตาร์ พรมแดง เดือน เมย.-มิย.61 เริ่มต้น 36,888 (TG)

2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: TTNTG41
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 เมษายน 2561
06-10 พฤษภาคม 2561
08-12 พฤษภาคม 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
14-18 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
21-25 พฤษภาคม 2561
27-31 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
02-06 มิถุนายน 2561
04-08 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
08-12 มิถุนายน 2561
10-14 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 39,888
39,888
39,888
39,888
38,888
39,888
39,888
36,888
39,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ –โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ –โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ -ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ข้อปปิ้งซาคาเอะ -นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) –เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 12 March 2018 17:24

ZGMDL02 มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกายน์ มิงกุน LIGHTEN 3 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 9,888 (8M)

Upload574
รหัสทัวร์: ZGMDL02
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 05 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,888
10,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์–เมืองมัณฑะเลย์–เมืองอมรปุระ–สะพานอูเบ็ง - วัดจอกตอจี
เมืองสกายน์–ชมภูเขาสกายน์–เจดีย์กวงมูดอร์–วัดอูมินทงแส่–ดอยสกายน์–เมืองมินกุง–เจดีย์มิงกุน–ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม
เมืองมัณฑะเลย์ - ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี–ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:13

TTNTR09 โตเกียว ซุปตาร์ โลกอมชมพู 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.61 เริ่มต้น 25,888 (TR)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: TTNTR09
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-19 เมษายน 2561
16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
18-22 เมษายน 2561
19-23 เมษายน 2561
20-24 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง -สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี–ทุ่งดอกพิงค์มอส-โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ -ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ -เมืองซาวาระ– ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – วัดนาริตะ – อิออน มอลล์-สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 12 March 2018 17:54

ZGRGN03 พม่า หงสา สิเรียม อินทร์แขวน SHINING 3 วัน 2 คืน เดือน มค-เมย.61 เริ่มต้น 11,888 (SL)

Upload574
รหัสทัวร์: ZGRGN03
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 11 มีนาคม 2561
10 – 12 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง
เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม –พระเจดีย์เยเลพญา–พระเจดีย์โบตะทาวน์–เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:14

TTNTR10 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืนเดือน เมย.-กย. เริ่มต้น 20,888 (TR)

Osaka Castle
รหัสทัวร์: TTNTR10
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-25 เมษายน 2561
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
03-06 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
01-04 กรกฎาคม 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
12-15 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยายน 2561
09-12 กันยายน 2561
16-19 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
25,888
25,888
23,888
23,888
23,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
24,888
23,888
23,888
23,888
23,888
20,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–คามิโคจิ – สะพานคัปปา - นาโกย่า– ซาคาเอะ-เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 19 March 2018 09:43

ZGSIN01 สิงคโปร์ TRULY 3 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 15,888 (SQ)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: ZGSIN01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 มีนาคม 2561
03 – 05 มีนาคม 2561
10 – 12 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
ราคาทัวร์: 16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –MERLION PARK-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light
เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว)(บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:38

TTNTR11 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 23,888 (TR)

2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: TTNTR11
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
08-12 สิงหาคม 2561
15-19 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า–ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้-เมืองโอซาก้า–เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ–ดิวตี้ฟรี –ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ– ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ–อิออนมอลล์– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 14 March 2018 17:33

ZGSIN10 สิงคโปร์ ALOHA 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 13,888 (SQ)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: ZGSIN10
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 มีนาคม 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
23 – 25 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61
06 – 08 เมษายน 2561
13 – 15 เมษายน 2561
20 – 22 เมษายน 2561
27 – 29 เมษายน 2561
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
15,888
13,888
13,888
14,888
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light
อิสระเต็มวัน วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:39

TTNXJ33 โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค 61 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: TTNXJ33
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 เมษายน 61
24-28 เมษายน 61
25-29 เมษายน 61
26-30 เมษายน 61
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 61
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 61
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 61
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 61
02-06 พฤษภาคม 61
03-07 พฤษภาคม 61
ราคาทัวร์: 25,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
30,888.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน- พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ– แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ –ทุ่งดอกพิงค์มอส- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ–AMI PREMIUM OUTLET
เมืองซาวาระ –อะเมโยโกะ- ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า–ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:02

BOJL69 นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ So Cool Snow Wall 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 35,900 (JL)

2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: BOJL69
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 พ.ค.61
20-24 พ.ค.61
21-25 พ.ค.61
1-5 มิ.ย.61
2-6 มิ.ย.61
3-7 มิ.ย.61
4-8 มิ.ย.61
9-13 มิ.ย.61
10-14 มิ.ย. 61
11-15 มิ.ย.61
16-20 มิ.ย.61
18-22 มิ.ย.61
19-23 มิ.ย.61
ราคาทัวร์: 36,900
36,900
36,900
39,900
36,900
36,900
35,900
36,900
36,900
36,900
36,900
35,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินนาโกย่า สนามบินนาโกย่า –คามิโคจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้
เจแปนแอลป์เส้นทางทาเทยามะคุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ- เมืองโทยาม่า
สนามบินนาโกย่า - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:19

TTNXJ34 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ชมพู้ ชมพูววว 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย. 61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

3 ฮานะโนะมิยาโกะ Flower Park
รหัสทัวร์: TTNXJ34
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มีนาคม 2561
02-06 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
04-08 มีนาคม 2561
05-09 มีนาคม 2561
06-10 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
11-15 มีนาคม 2561
12-16 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
18-22 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
20-24 มีนาคม 2561
21-25 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561
23-27 มีนาคม 2561
24-28 มีนาคม 2561
25-29 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2561
28 มีนาคม-01 เมษายน 2561
29 มีนาคม-02 เมษายน 2561
30 มีนาคม-03 เมษายน 2561
31 มีนาคม-04 เมษายน 2561
01-05 เมษายน 2561
02-06 เมษายน 2561
03-07 เมษายน 2561
04-08 เมษายน 2561
05-09 เมษายน 2561
06-10 เมษายน 2561
07-11 เมษายน 2561
08-12 เมษายน 2561
09-13 เมษายน 2561
10-14 เมษายน 2561
11-15 เมษายน 2561
12-16 เมษายน 2561
13-17 เมษายน 2561
14-18 เมษายน 2561
15-19 เมษายน 2561
16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
18-22 เมษายน 2561
19-23 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 27,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
23,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
29,999.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
33,888.-
34,888.-
35,888.-
39,999.-
42,888.-
45,888.-
42,888.-
33,888.-
28,888.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท
ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว - สวนอุเอโนะ–อะเมโยโกะ -ช้อปปิ้งชินจุกุ
เมืองซาวาระ - ช้อปปิ้งโอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้– สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:36

BOTG51 คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 35,900 (TG)

3 วัดน้ำใส
รหัสทัวร์: BOTG51
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 พฤษภาคม 61
23-27 พฤษภาคม 61
25-29 พฤษภาคม 61
30-3 มิถุนายน 61
31-4 มิถุนายน 61
6-10 มิถุนายน 61
7-11 มิถุนายน 61
13-17 มิถุนายน 61
14-18 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
21-25 มิถุนายน 61
27-1 กรกฎาคม 61
28-2 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันอาสาฬบูชา
วันเข้าพรรษา

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
นางาซากิ – จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ - ไชน่าทาวน์นางาซากิ อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน /มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลักๆของนางาซากิ
(ฟรี!! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) นางาซากิ - ชิมาบาระ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาไฟอะโสะ - ร้าน JTCดิวตรี้ฟรี –
คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ – อออนเซ็น คุมาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 15:31

TTNXJ37 โตเกียว ฟูิ Ibaraki ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-กค.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

1 Fujiten Resort
รหัสทัวร์: TTNXJ37
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
16-20 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
23-27 พฤษภาคม 2561
24-28 พฤษภาคม 2561
30 -03 มิถุนายน 2561
31 -04 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
07-11 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
14-18 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
24,888.-
25,888.-
22,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก– สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ –ทุ่งดอกพิงค์มอสหรือทุ่งดอกลาเวนเดอร์- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ –AMI PREMIUM OUTLET
เมืองซาวาระ –อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า– ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 22 January 2018 10:46

BOTR19 โอซาก้า Wonder Sakura ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นารา เกียวโต 5 วัน 4 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 35,900.(TR)

2016 01 21 123704
รหัสทัวร์: BOTR19
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มี.ค. – 1 เม.ย.61
11 - 15 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 35,900
38,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า – นาโกย่า/โอกากิ
นาโกย่า - เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู Hamonoyasan – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า –
เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - กุโจ
กุโจ – เกียวโต – วัดทอง คินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – คันไซ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ห้าง Doton Plaza - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
ชินเซไก – อูเมดะ - EXPO CITY – สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:30

TTNXJ38 โอซาก้า ทาคายามา เกียวโต ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ภาค 2 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.61 เริ่มต้น (XJ)

News Ski Resort 2016 01
รหัสทัวร์: TTNXJ38
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 มีนาคม-02 เมษายน 2561
05-09 เมษายน 2561
10-14 เมษายน 2561
11-15 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 30,888
38,999
38,999
39,999
หมายเหตุ -
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หมู่บ้านนินจาอิงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ
อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เอ็กซ์โปซิตี้–ชมซากุระ ณ สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70 - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ
สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:04

BOTR20 โอซาก้า Amazing Sakura นารา เกียวโต โกเบ 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61. เริ่มต้น 29,900.(TR)

2016 01 21 123704
รหัสทัวร์: BOTR20
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 4 เม.ย. 61
8 - 11 เม.ย. 61
15 - 18 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
32,900
หมายเหตุ -
-
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์
อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน
ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า – สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:32

TTNXJ41 JAPAN ALPS ซุปตาร์ อมยิ้ม 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 30,888 (XJ)

2016 04 09 150006
รหัสทัวร์: TTNXJ41
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-20 เมษายน 2561
16-21 เมษายน 2561
17-22 เมษายน 2561
18-23 เมษายน 2561
20-25 เมษายน 2561
21-26 เมษายน 2561
22-27 เมษายน 2561
23-28 เมษายน 2561
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
02-07 พฤษภาคม 2561
03-08 พฤษภาคม 2561
04-09 พฤษภาคม 2561
05-10 พฤษภาคม 2561
07-12 พฤษภาคม 2561
10-15 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 35,888.-
36,888.-
35,888.-
36,888.-
36,888.-
35,888.-
30,888.-
33,888.-
35,888.-
35,888.-
35,888.-
36,888.-
36,888.-
36,888.-
36,888.-
33,888.-
34,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
ปราสาทมัตสึโมโต้–สะพานคัปปาบาชิ– เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ดิวตี้ฟรี – สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 19 January 2018 13:46

BOTR21โอซาก้า ชิราคาวาโกะ Snow Wall Japan Alps 5 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.-มิย.61. เริ่มต้น 31,900.(TR)

3 วัดอาซากุสะ
รหัสทัวร์: BOTR21
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 - 22 เม.ย. 61
25 - 29 เม.ย. 61
2 - 6 พ.ค. 61
9 - 13 พ.ค. 61
23 - 27 พ.ค. 61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
6-10 มิ.ย. 61
13-17 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
34,900
33,900
33,900
32,900
32,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ –
ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
มัตสึโมโต้ - เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ (เข้าโองิซาวะสู่ทาเตยามะ) - กุโจ
กุโจ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ชินไชบาชิ
ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 09 February 2018 10:36

TTNXJ42 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-มิย.61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

4 Hananomiyako Flower
รหัสทัวร์: TTNXJ42
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เมษายน 2561
12-16 เมษายน 2561
18-22 เมษายน 2561
19-23 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
26-30 เมษายน 2561
02-06 พฤษภาคม 2561
03-07 พฤษภาคม 2561
05-09 พฤษภาคม 2561
09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
12-16 พฤษภาคม 2561
16-20 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
23-27 พฤษภาคม 2561
24-28 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561
30 -03 มิถุนายน 2561
31 -04 มิถุนายน 2561
02-06 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
07-11 มิถุนายน 2561
09-13 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 45,888.-
46,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
27,888.-
28,888.-
29,888.-
28,888.-
28,888.-
29,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
23,888.-
27,888.-
28,888.-
28,888.-
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ– มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:05

BOTR22 โอซาก้า ชิราคาวาโกะ Snow Wall Japan Alps 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิย.61. เริ่มต้น 27,900.(TR)

3 Onsen
รหัสทัวร์: BOTR22
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 - 25 เม.ย.61
29 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
6 - 9 พ.ค. 61
13 - 16 พ.ค. 61
20 - 23 พ.ค. 61
27 - 30 พ.ค. 61
3 - 6 มิ.ย. 61
10 - 13 มิ.ย. 61
17 - 20 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 32,900
33,900
31,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
27,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – กิฟุ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ –
ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ กุโจ
กุโจ – โอซาก้า - ห้างโดทงพลาซ่า - ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ –
สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 09 February 2018 10:54

TTNXJ43 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ ซากุระ รอบเกาะ 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 29,888 (XJ)

3 ไข่ดำ
รหัสทัวร์: TTNXJ43
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-18 เมษายน 2561
16-21 เมษายน 2561
20-25 เมษายน 2561
23-28 เมษายน 2561
27 - 02 พฤษภาคม 2561
30 -05 พฤษภาคม 2561
04-09 พฤษภาคม 2561
07-12 พฤษภาคม 2561
11-16 พฤษภาคม 2561
14-19 พฤษภาคม 2561
18-23 พฤษภาคม 2561
21-26 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 49,888.-
45,888.-
35,888.-
35,888.-
36,888.-
36,888.-
35,888.-
34,888.-
33,888.-
32,888.-
33,888.-
29,888.-
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลานิโจ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – อาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – บ่อน้ำสีฟ้า – ซัปโปโร – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:06

BOTR81 โตเกียว โอซาก้า Golden Route 5 วัน 4 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 31,900 (TR)

2 ชิราคาวาโกะใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: BOTR81
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 มี.ค. 61
2 - 6 เม.ย. 61
9 -13 เม.ย. 61
16 - 20 เม.ย. 61
23 - 27 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
36,900
32,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานนาริตะ - โอชิโนะฮักไก หรือฟูจิชั้นที่ 5 - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
มัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า –ลิตเติ้ลเกียวโต –เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ –หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -
โอกากิ เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดทองคินคะคุจิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท
ปราสาทโอซาก้า– โดทงพลาซ่า –ชินไชบาชิ– ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 17:42

TTNXJ44 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-สค. เริ่มต้น 28,888(XJ)

1111
รหัสทัวร์: TTNXJ44
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 มิถุนายน 2561
15-19 มิถุนายน 2561
16-20 มิถุนายน 2561
17-21 มิถุนายน 2561
18-22 มิถุนายน 2561
19-23 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
23-27 มิถุนายน 2561
24-28 มิถุนายน 2561
25-29 มิถุนายน 2561
26-30 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561
02-06 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
05-09 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
07-11 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
12-16 กรกฎาคม 2561
14-18 กรกฎาคม 2561
16-20 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
19-23 กรกฎาคม 2561
20-24 กรกฎาคม 2561
21-25 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
24-28 กรกฎาคม 2561
25-29 กรกฎาคม 2561
26-30 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
02-06 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
04-08 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
07-11 สิงหาคม 2561
08-12 สิงหาคม 2561
09-13 สิงหาคม 2561
11-15 สิงหาคม 2561
13-17 สิงหาคม 2561
15-19 สิงหาคม 2561
16-20 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
18-22 สิงหาคม 2561
19-23 สิงหาคม 2561
21-25 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
23-27 สิงหาคม 2561
25-29 สิงหาคม 2561
27-31 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2561
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
28,888
31,888
31,888
32,888
31,888
31,888
31,888
32,888
32,888
31,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
35,888
33,888
33,888
34,888
34,888
35,888
35,888
34,888
34,888
35,888
35,888
35,888
35,888
34,888
34,888
35,888
35,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
34,888
34,888
35,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
30,888
28,888
29,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - อิออน ทาวน์-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี -  มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  -สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:24

BOTR82 โอซาก้าโตเกียว Golden Route 5 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.61. เริ่มต้น 27,900 (TR)

3 Osaka Castle
รหัสทัวร์: BOTR82
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 - 17 เม.ย. 61
20 - 24 เม.ย. 61
27เม.ย. - 1 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 37,900
27,900
28,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-


กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า -เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – กิฟุ เมืองโอกากิ-
ห้างอิออนมอลล์
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ –
ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –
ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
นาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 17:43

TTNXJ45 ฮอกไกโด ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์ 6 วัน 4 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 29,888 (XJ)

2016 03 12 142155
รหัสทัวร์: TTNXJ45
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-30 พฤษภาคม 2561
28 -02 มิถุนายน 2561
01-06 มิถุนายน 2561
04-09 มิถุนายน 2561
08-13 มิถุนายน 2561
11-16 มิถุนายน 2561
15-20 มิถุนายน 2561
18-23 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
29,888.-
หมายเหตุ

 

สนามบินนานาชาติดอนเมือง
สนามบินชิโตเซะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
เมืองมอนเบทสึ – สวนทาคิโนอูเอะ – สวนคายุมิเบ็ทสึ – เมืองอาซาฮิคาว่า
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ– ร้านสินค้ามือสอง - มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:20

BOXJ81 โตเกียว WoW Sakura 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 21,900 (XJ)

111
รหัสทัวร์: BOXJ81
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 - 28 Mar 2018
26 - 29 Mar 2018
27 - 30 Mar 2018
28 - 31 Mar 2018
29 Mar - 01 Apr 2018
30 Mar - 02 Apr 2018
31 Mar - 03 Apr 2018
01 - 04 Apr 2018
02 - 05 Apr 2018
03 - 06 Apr 2018
04 - 07 Apr 2018
05 - 08 Apr 2018
06 - 09 Apr 2018
07 - 10 Apr 2018
08 - 11 Apr 2018
09 - 12 Apr 2018
10 - 13 Apr 2018
11 - 14 Apr 2018
12 - 15 Apr 2018
13 - 16 Apr 2018
14 - 17 Apr 2018
15 - 18 Apr 2018
16 - 19 Apr 2018
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
25,900
25,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
29,900
30,900
29,900
29,900
29,900
33,900
36,900
37,900
37,900
32,900
29,900
21,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – จ.ยามานาชิ - ออนเซ็น
โอชิโนะฮักไก หรือ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - สวนซากูระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
นาริตะ - โตเกียว - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ - นาริตะ - ร้านดองกี้ ห้างอิออน นาริตะ
วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 February 2018 17:01

TTNXJ46 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

4 Hitachi Seaside Park
รหัสทัวร์: TTNXJ46
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-28 มีนาคม 2561
26-29 มีนาคม 2561
27-30 มีนาคม 2561
28-31 มีนาคม 2561
29 -01 เมษายน 2561
30 -02 เมษายน 2561
31 -03 เมษายน 2561
01-04 เมษายน 2561
02-05 เมษายน 2561
03-06 เมษายน 2561
04-07 เมษายน 2561
05-08 เมษายน 2561
06-09 เมษายน 2561
07-10 เมษายน 2561
08-11 เมษายน 2561
09-12 เมษายน 2561
10-13 เมษายน 2561
11-14 เมษายน 2561
12-15 เมษายน 2561
13-16 เมษายน 2561
14-17 เมษายน 2561
15-18 เมษายน 2561
16-19 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
28,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
32,888.-
32,888.-
39,999.-
39,999.-
39,999.-
32,888.-
30,888.-
22,888.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ-สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 14 February 2018 14:16

BOXJ82 โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.- พ.ค.61 เริ่มต้น 18,900 (XJ)

2 Osaka Castle Autumn
รหัสทัวร์: BOXJ82
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 20 เมษายน 61
18 – 21 เมษายน 61
19 – 22 เมษายน 61
20 – 23 เมษายน 61
21 – 24 เมษายน 61
22 – 25 เมษายน 61
23 – 26 เมษายน 61
24 – 27 เมษายน 61
25 – 28 เมษายน 61
26 – 29 เมษายน 61
27 – 30 เมษายน 61
28 – 1 พฤษภาคม 61
29 – 2 พฤษภาคม 61
30 – 3 พฤษภาคม 61
3 – 6 พฤษภาคม 61
4 – 7 พฤษภาคม 61
10 – 13 พฤษภาคม 61
11 – 14 พฤษภาคม 61
17 – 20 พฤษภาคม 61
18 – 21 พฤษภาคม 61
24 – 27 พฤษภาคม 61
26 – 29 พฤษภาคม 61
31 – 3 มิถุนายน 61
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
23,900
23,900
23,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
21,900
21,900
19,900
21,900
19,900
22,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้
จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก–ทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว –
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700บาท)
วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 09:32

TTNXJ47 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ซุปเปอร์ฮีโร่ 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

4 โตเกียวลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: TTNXJ47
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-20 เมษายน 2561
18-21 เมษายน 2561
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
22-25 เมษายน 2561
23-26 เมษายน 2561
24-27 เมษายน 2561
25-28 เมษายน 2561
26-29 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
28 -01 พฤษภาคม 2561
29 -02 พฤษภาคม 2561
30 -03 พฤษภาคม 2561
01-04 พฤษภาคม 2561
02-05 พฤษภาคม 2561
03-06 พฤษภาคม 2561
04-07 พฤษภาคม 2561
05-08 พฤษภาคม 2561
06-09 พฤษภาคม 2561
07-10 พฤษภาคม 2561
08-11 พฤษภาคม 2561
09-12 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
14-17 พฤษภาคม 2561
15-18 พฤษภาคม 2561
16-19 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
21-24 พฤษภาคม 2561
22-25 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
25-28 พฤษภาคม 2561
26-29 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
19,888.-
19,888.-
19,888.-
19,888.-
19,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ทุ่งดอกพิงค์มอส - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งชินจุกุ-สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 13:03

BOXJ88 โตเกียว โอซาก้า Golden Route คุ้มเวอร์ A 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 27,900 (XJ)

3 Onsen
รหัสทัวร์: BOXJ88
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-5 มี.ค.
7-11 มี.ค.
13-17 มี.ค.
19 – 23 มี.ค.
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – กิฟุ เมืองโอกากิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโนะ - ออนเซ็น ยามานาซิ ย่านภูเขาไปฟูจิ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 26 February 2018 11:19

TTNXJ48 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

1112
รหัสทัวร์: TTNXJ48
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-31 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2561
01-04 มิถุนายน 2561
02-05 มิถุนายน 2561
03-06 มิถุนายน 2561
04-07 มิถุนายน 2561
05-08 มิถุนายน 2561
06-09 มิถุนายน 2561
07-10 มิถุนายน 2561
08-11 มิถุนายน 2561
09-12 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
11-14 มิถุนายน 2561
12-15 มิถุนายน 2561
13-16 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
16-19 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
18-21 มิถุนายน 2561
19-22 มิถุนายน 2561
20-23 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
23-26 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
25-28 มิถุนายน 2561
26-29 มิถุนายน 2561
27-30 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
19,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
21,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
19,888
21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ-วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท-ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งชินจุกุ - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้-อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:23

BOXJ91 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 28,900 (XJ)

3 Clock Tower ซัปโปโร
รหัสทัวร์: BOXJ91
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 18 เม.ย. 61
21-25 เม.ย. 61
28 เม.ย – 2 พ.ค. 61
10-14 พ.ค. 61
12 – 16 พ.ค. 61
17-21 พ.ค. 61
19-23 พ.ค. 61
24-28 พ.ค. 61
26-30 พ.ค. 61
31พ.ค.-4มิ.ย. 61
2-6 มิ.ย. 61
7-11 มิ.ย. 61
9-13มิ.ย. 61
14-18 มิ.ย. 61
16-20 มิ.ย. 61
21-25 มิ.ย. 61
23-27 มิ.ย. 61
28มิ.ย. – 2ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 45,900
34,900
35,900
32,900
29,900
31,900
29,900
32,900
32,900
31,900
29,900
31,900
29,900
31,900
28,900
31,900
29,900
31,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสี
น้ำตาล – จุดชมวิวโซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต –
ร้านJoy One ดิวตรี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 02 February 2018 09:48

TTNXJ49 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ หอมชื่นจายยย 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-สค.61 เริ่มต้น 30,888 (XJ)

1113
รหัสทัวร์: TTNXJ49
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-27 มิถุนายน 2561
25-30 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561
02-07 กรกฎาคม 2561
06-11 กรกฎาคม 2561
09-14 กรกฎาคม 2561
13-18 กรกฎาคม 2561
16-21 กรกฎาคม 2561
20-25 กรกฎาคม 2561
23-28 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561
03-08 สิงหาคม 2561
06-11 สิงหาคม 2561
10-15 สิงหาคม 2561
13-18 สิงหาคม 2561
17-22 สิงหาคม 2561
20-25 สิงหาคม 2561
24-29 สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
31 สิงหาคม-05 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 33,888
32,888
36,888
36,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
35,888
37,888
38,888
36,888
34,888
34,888
34,888
30,888
34,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์-เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ถนนทานุกิโคจิ-สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:22

BOXJ92 ฮอกไกโด ซากุระ ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ Lover 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.- พ.ค.61 เริ่มต้น 33,900 (XJ)

0144c3
รหัสทัวร์: BOXJ92
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 เม.ย. 61
11-16 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
24-29 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
2-7 พ.ค. 61
8-13 พ.ค. 61
9-14 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 46,900
48,900
37,900
37,900
36,900
39,900
35,900
33,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-


ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ โชวะชินซัง ปาร์ค – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ฮาโกดาเตะ –
โกดังคาเนโมริ - ขึ้นกระเช้าจุดชมวิวเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโงเรียวกาคุ - สวนโอนุมะ – ทะเลสาบโทยะ
จุดชมวิวโซโล โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต –
Joy One ดิวตรี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:28

TTNXJ50 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ห้าดาว 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

Sawara1
รหัสทัวร์: TTNXJ50
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 พฤษภาคม 2561
14-17 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
28-31 พฤษภาคม 2561
04-07 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ-วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท-ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส -  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ -วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:52

BOXJ93 ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.61 เริ่มต้น 32,900 (XJ)

4 ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: BOXJ93
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 20 พ.ค. 61
16 - 21 พ.ค. 61
22 - 27 พ.ค. 61
23 - 28 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900
32,900
34,900
33,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงาน
ช็อกโกแลตอิชิยะ - Joy One ดิวตรี้ฟรี - โซอุนเคียวออนเซ็น
โซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ – สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส - คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป -
อาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งเอออน โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต -
ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:28

TTNXW06 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ คิดถึงจึงกลับมา 4 วัน 3 คืน เดือน เมย. เริ่มต้น 32,888 (XW)

1114
รหัสทัวร์: TTNXW06
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 เมษายน 2561
14-17 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 33,888
32,888
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น– เมืองซาวาระ-วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –คาวากูจิโกะ– กระเช้าคาชิ คาชิ - โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท-ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ทุ่งดอกพิงค์มอส– หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ช้อปปิ้งชินจุกุ-สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้-วัดนาริตะ - อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:20

BOXJ94 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61เริ่มต้น 27,988 (XJ)

2014 03 21 133815
รหัสทัวร์: BOXJ94
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 พ.ค. 61
12 – 16 พ.ค. 61
17-21 พ.ค. 61
19-23 พ.ค. 61
24-28 พ.ค. 61
26-30 พ.ค. 61
31พ.ค.-4มิ.ย. 61
2-6 มิ.ย. 61
7-11 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 29,900
31,900
29,900
29,900
29,900
31,900
29,900
28,888
27,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง
สนามบินนิวชิโตเสะ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน - ทาคิโนอูเอะปาร์ค ชมทุ่งพิงค์มอส –
คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป – อาซาฮิคาว่า
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต –
ร้าน Joy One ดิวตรี้ฟรี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:31

TTNXW07 ฮอกไกโด ซุปตาร์ กลับมาเพราะคิดถึง 4 วัน 3 คืน เดินทาง 10-13 เม.ย.61 ราคา 30,888 (XW)

1115
รหัสทัวร์: TTNXW06
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 30,888
หมายเหตุ วันสงกรานต์

สนามบินดอนเมือง– สนามบินชิโตเซ่ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-เมืองซัปโปโร – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ Hello Kitty – เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออนทาวน์-อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง –ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี -  มิตชุยเอาเล้ตท์- ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-ตลาดปลานิโจ – ร้านสินค้ามือสอง – เรร่า เอ้าเลท – สนามบินชิโตเซ่

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:21

CLXJKN544 โอซาก้า TAKAYAMA TOKYO 5 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค61 เริ่มต้น 39,900 (XJ)

1 ชิราหิมะ
รหัสทัวร์: CLXJKN544
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 เม.ย.
25 – 29 เม.ย.
9 – 13 พ.ค.
17 – 21 พ.ค.
25 – 29 พ.ค.
30 พ.ค. – 3 มิ.ย.
ราคาทัวร์: 42,900
42,900
41,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโงย่า
นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 11:17

WDJ05 ฮอกไกโด HASHTAG ซัปโปโร โอโดริ 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61 เริ่มต้น 33,999 (XW) วันสงกรานต์

1 ชิราหิมะ
รหัสทัวร์: WDJ05
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 – 10 เม.ย. 61
10 – 13 เม.ย. 61
13 – 16 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 33,999 .-
34,999 .-
35,999 .-
หมายเหตุ -
-
วันสงกรานต์

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ – Aeon Mall Asahikawa
พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) – เมืองฟุราโน่ – เมืองซัปโปโร – ถนนทานุกิโคจิ
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – มิตซุย เอ้าท์เลต – เมืองซัปโปโร – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – ย่านซึซึกิโนะ
ตลาดซัปโปโรโจไง– ศาลเจ้าฮอกไกโด – สนามบินซิโตเช่ –
ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:42

CUJ01 นาโกย่า เจแปนแอล SNOW WALL 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 37,900 (JL)

1
รหัสทัวร์: CUJ01
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 21 เมษายน 61
19 – 23 เมษายน 61
10 – 14 พฤษภาคม 61
23 – 27 พฤษภาคม 61
06 – 10 มิถุนายน 61
ราคาทัวร์: 39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
37,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่าท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:20

ZGHOK03 ฮอกไกโด THEME 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 45,900 (TG)

1 Kiroro Ski
รหัสทัวร์: ZGHOK03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 23 เมษายน 2561
20 - 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
04 – 08 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
45,900
48,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ชิโตเสะ – ซัปโปโร –หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก
อิออนมอลล์ เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
โรงงานช็อกโกแลต –ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด –
มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 16:56

CUJ03 ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ LOVE NAGOYA 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.61.ราคา 35,900 (JL)

3 ไข่ดำ
รหัสทัวร์: CUJ03
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 26 มีนาคม 61
28 มีนาคม – 1 เมษายน 61
ราคาทัวร์: 35,900.-
35,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่า ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
ปราสาทกุโจฮะจิมัง – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 04 January 2018 15:24

ZGHOK04 ฮอกไกโด COSY 6 วัน 4 คืน วันที่ 3-8 พค.61 ราคา 53,900 (TG)

2 Otaru ฤดูเปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGHOK04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 53,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 08 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 53,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ชิโตเสะ – ซัปโปโร –หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก - อิออนมอลล์
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว –
โรงงานช็อกโกแลต –ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด –
มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 16:59

CUJ04 ฮอกไกโด EASY LIKE SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61.เริ่มต้น 27,900 (HB)

MessageImage 1517486221646
รหัสทัวร์: CUJ04
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 8 มี.ค. 61
4 – 8 มี.ค. 61
11 – 15 มี.ค. 61
12 – 16 มี.ค. 61
18 – 22 มี.ค. 61
19 – 23 มี.ค. 61
25 – 29 มี.ค. 61
26 – 30 มี.ค. 61
2 – 6 เม.ย. 61
16 – 20 เม.ย. 61
23 – 27 เม.ย. 61
30 เม.ย. – 4 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,900.-
27,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
30,900.-
30,900.-
29,900.-
34,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –เมืองอาซาฮิคาวะ – พิพิธภัณฑ์ราเมน –สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
อิออนมอล์– แช่น้ำแร่ออนเซ็น
สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 14:12

ZGNRT06 โตเกียว โอซาก้า CHARM'S 6 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.61 เริ่มต้น 35,900 (XJ)

4 โตเกียวลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: ZGNRT06
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 25 มีนาคม 2561
21 – 26 มีนาคม 2561
03 – 08 เมษายน 2561
04 – 09 เมษายน 2561
10 – 15 เมษายน 2561
11 – 16 เมษายน 2561
12 – 17 เมษายน 2561
13 – 18 เมษายน 2561
14 – 19 เมษายน 2561
17 – 22 เมษายน 2561
18 – 23 เมษายน 2561
24 – 29 เมษายน 2561
25 – 30 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
37,900
37,900
49,900
49,900
49,900
49,900
47,900
35,900
35,900
37,900
37,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
นาริตะ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า
สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 10:30

CUJ05 โตเกียว ซากุระบาน PINK BLOSSOM 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61.เริ่มต้น 25,900 (XJ) ไปเช้ากลับดึก ฟรีเดย์

11
รหัสทัวร์: CUJ05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 21 มีนาคม 61
21 – 25 มีนาคม 61
09 – 13 เมษายน 61
12 – 16 เมษายน 61
18 – 22 เมษายน 61
ราคาทัวร์: 25,900
27,900
32,900
39,900
29,900
หมายเหตุ -
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneyland
วัดนาริตะ – ชมวิวฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – ช้อปปิ้งโอไดบะ – อิออนมอลล์นาริตะ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:36

ZGNRT14 โตเกียว โอซาก้า SURFACE 6 วัน 4 คืน เดือน พค.61 เริ่มต้น 32,999 (XJ)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: ZGNRT14
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 20 พฤษภาคม 2561
16 – 21 พฤษภาคม 2561
22 – 27 พฤษภาคม 2561
23 – 28 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 32,999
32,999
32,999
33,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
นาริตะ - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง- พระพุทธรูปไดบุทสึ – วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โอวาคุดานิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
พิ้งค์มอส – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า
สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:32

CUJ09 ฮอกไกโด EASY LOVE SNOW 6 วัน 4 คืน มี.ค.61. เริ่มต้น 32,900 (HB)

1 Kiroro Ski Resort
รหัสทัวร์: CUJ09
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 6 มี.ค. 61
7 – 12 มี.ค. 61
8 – 13 มี.ค. 61
14 – 19 มี.ค. 61
15 – 20 มี.ค. 61
21 – 26 มี.ค. 61
22 – 27 มี.ค. 61
28 มี.ค. – 2 เม.ย. 61
29 มี.ค. – 6 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 32,900.-
32,900.-
32,900.-
32,900.-
32,900.-
32,900.-
32,900.-
32,900.-
32,900.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–เมืองอาซาฮิคาวะ – พิพิธภัณฑ์ราเมน –สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
อิออนมอล์– แช่น้ำแร่ออนเซ็นสกีรีสอร์ท– เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 14:14

ZGNRT17 โตเกียว STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน พค-มิย.61 เริ่มต้น (XJ)

3 Tokyo Disneyland
รหัสทัวร์: ZGNRT17
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 พฤษภาคม 2561
02 – 06 พฤษภาคม 2561
03 – 07 พฤษภาคม 2561
04 – 08 พฤษภาคม 2561
05 – 09 พฤษภาคม 2561
08 – 12 พฤษภาคม 2561
09 – 13 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
11 – 15 พฤษภาคม 2561
12 – 16 พฤษภาคม 2561
15 – 19 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
19 – 23 พฤษภาคม 2561
22 – 26 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
26 – 30 พฤษภาคม 2561
01 – 05 มิถุนายน 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
27,999
27,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ วันแรงงาน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-กระเช้าคาจิคาจิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-ทุ่งดอกพิงค์มอส-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ช้อปปิ้งชินจุกุ
โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 16:22

CUJ12 ฮอกไกโด CHARMING 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.61. เริ่มต้น 34,900 (HB)

3 Clock Tower ซัปโปโร
รหัสทัวร์: HB08
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 9 เม.ย. 61
5 – 10 เม.ย. 61
11 – 16 เม.ย. 61
12 – 17 เม.ย. 61
18 – 23 เม.ย. 61
19 – 24 เม.ย. 61
25 – 30 เม.ย. 61
26 เม.ย. – 1 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 38,900.-
38,900.-
42,900.-
42,900.-
35,900.-
34,900.-
34,900.-
38,900.-
หมายเหตุ วันจักรี
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
วันแรงงาน

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ –ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ -
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
สวนฟูกิดะชิ – เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 February 2018 18:11

ZGNRT18 โตเกียว ดอกวิสทีเรีย EXCLUSIVE FLOWER 5 วัน 3 คืน เดือน พค.61 เริ่มต้น 28,999 (XJ)

3 ฮานะโนะมิยาโกะ Flower Park
รหัสทัวร์: ZGNRT18
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 พฤษภาคม 2561
07-11 พฤษภาคม 2561
08-12 พฤษภาคม 2561
09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
สวนดอกไม้อะชิคากะ –วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส- เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–
โอชิโนะฮัคไค ซาวาระ ศาลเจ้าคาโทริ– ชิซุย เอ้าท์เล็ต - อิออน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 16:23

CUJ13 ฮอกไกโด CHILLING 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61.เริ่มต้น 32,900 (HB)

1 ลากเลื่อนสุนัข
รหัสทัวร์: CUJ13
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 –5 เม.ย. 61
8 – 12 เม.ย. 61
9 – 13 เม.ย. 61
15 – 19 เม.ย. 61
22 – 26 เม.ย. 61
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 32,900.-
34,900.-
34,900.-
36,900.-
32,900.-
36,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ –ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – แช่น้ำแร่ออนเซ็น
สวนฟูกิดะชิ – เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 February 2018 18:14

ZGNRT19 โตเกียว SPARKLING PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน พค.61 เริ่่มต้น 23,999 (XJ)

2016 03 12 142155
รหัสทัวร์: ZGNRT19
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 พฤษภาคม 2561
11-15 พฤษภาคม 2561
16-20 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
18-22 พฤษภาคม 2561
24-28 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 2561
07-11 มิถุนายน 2561
08-12 มิถุนายน 2561
14-18 มิถุนายน 2561
15-19 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
27,999
26,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–โอไดบะ
นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 16:23

CUJ14 โตเกียว ชมซากุระ BEAUTIFUL SAKURA 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61.เริ่มต้น 27,900 (XJ) ไปเช้ากลับดึก ไม่มีฟรีเดย์

2014 02 21 112230
รหัสทัวร์: CUJ14
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 27 มีนาคม 61
24 – 28 มีนาคม 61
25 – 29 มีนาคม 61
27 มีนาคม – 01 เมษายน 61
10 – 14 เมษายน 61
11 – 15 เมษายน 61
19 – 23 เมษายน 61
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
27,900
28,900
34,900
37,900
29,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – ช้อปปิ้งชิบูย่า
วัดนาริตะ – ชมวิวฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – สวนสาธารณะอุเอโนะ – ช้อปปิ้งโอไดบะ
อิออนมอลล์นาริตะ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 08 March 2018 15:40

ZGNRT21 โตเกียว ALL STAR TULIP 4 วัน 3 คืน เดือน เมย. 61 เริ่มต้น 24,999 (XJ)

XXXXX
รหัสทัวร์: ZGNRT21
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 เมษายน 2561
12-15 เมษายน 2561
13-16 เมษายน 2561
14-17 เมษายน 2561
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
39,999
32,999
24,999
24,999
24,999
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง – นาริตะ- ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ -ชิซุย เอ้าท์เล็ต
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–โอวาคุดานิ-
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮัค- วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพ

Last Updated on Saturday, 10 March 2018 11:30

CUJ15 โตเกียว EASY BEAUTIFUL PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.61.เริ่มต้น 24,900 (XJ) ดึกกลับเช้า ฟรีเดย์

Pinkmoss
รหัสทัวร์: CUJ15
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 13 พฤษภาคม 61
11 – 15 พฤษภาคม 61
16 – 20 พฤษภาคม 61
18 – 22 พฤษภาคม 61
24 – 28 พฤษภาคม
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
24,900
25,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – โกเทมบะเอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งชินจุกุ
ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneyland
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:24

ZGNRT22 โตเกียว ALL STAR PINKMOSS 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.61 เริ่มต้น 21,999 (XJ)

2014 03 18 122434
รหัสทัวร์: ZGNRT22
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
25-28 พฤษภาคม 2561
26-29 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – นาริตะ- เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจ้าคาโทริ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทุ่งดอกพิงค์มอส –
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 16:05

CUJ17 โตเกียว วิสทีเรีย EASY DAZZLING FLOWERS 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61.เริ่มต้น 28,900 (XJ) ดึกกลับเช้า ไม่มีฟรีเดย์

2 Japan Autumn
รหัสทัวร์: CUJ17
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 – 20 เมษายน 61
17 – 21 เมษายน 61
19 – 23 เมษายน 61
24 – 28 เมษายน 61
26 – 30 เมษายน 61
ราคาทัวร์: 30,900
30,900
29,900
28,900
30,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – โกเทมบะเอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งชินจุกุ
ศาลเจ้าคะเมโดะเท็นจิน (ชมเทศกาลดอกวิสทีเรีย) – ช้อปปิ้งชิบูย่า – โอไดบะ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:27

BOKXJ12 เกาหลี เอเวอร์แลนด์ Super X 6 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 12,888 (XJ)

3 เอฟเวอร์แลนด์
รหัสทัวร์: BOKXJ12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-9 พ.ค.
11-16 พ.ค.
18-23 พ.ค.
23-28 พ.ค.
25-30 พ.ค.
1-6 มิ.ย.
8-13 มิ.ย.
15-20 มิ.ย.
22-27มิ.ย.
29มิ.ย. - 4 ก.ค.
6-11 ก.ค.
13-18 ก.ค.
20-25 ก.ค.
25-30 ก.ค.
1-6 ส.ค.
8-13 ส.ค.
10-15 ส.ค.
22-27 ส.ค.
29ส.ค. - 3 ก.ย.
5-10 ก.ย.
12-17 ก.ย.
19-24 ก.ย.
28ก.ย. - 3ต.ค.
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
14,888
16,888
17,888
15,888
15,888
12,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
18,888
15,888
17,888
17,888
14,888
13,888
15,888
14,888
15,888
17,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานอินชอน – เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อมฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) – กิมจิแลนด์ +ใส่ชุด“ฮันบก” - COSMETIC SHOP SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - TEDDY BEAR MUSUEM - ช้อปปิ้งทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง – DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY - ช้อปปิ้งย่านฮงอิค
PAJU ENGLISH VILLAGE - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET-ท่าอากาศยานอินชอน
ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 23 February 2018 10:48

GSCTS77 ฮอกไกโด ชมพิงค์มอส + ทิวลิป 6 วัน 4 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 33,900 (XJ)

2014 03 21 133836
รหัสทัวร์: GSCTS77
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 - 19พฤษภาคม2561
21 - 26พฤษภาคม2561
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561
04– 09 มิถุนายน 2561
11 – 16 มิถุนายน 2561
18 – 23 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 34,900
34,900
34,900
33,900
33,900
33,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
โรงงานช็อกโกแลต– เมืองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า
ชมดอกพิงส์มอส TAKINOUE - ชมดอกทิวลิป MOMBETSU
(พิเศษ นอนโรงแรมออนเซ็น)
น้ำตกกิงกะและริวเซ–สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง
ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด)
อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 23 February 2018 10:54

BTK009 เกาหลี Best Seoul Spring 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

 ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม
รหัสทัวร์: BTK009
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: มีนาคม 2-6 , 4-8 , 6-10
มีนาคม8-12 , 10-14 12-16
มีนาคม 14-18 , 16-20
มีนาคม18-22 20-24 , 22-26
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

อินชอน – พาจู– หมู่บ้านฝรั่งเศส– พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต– เกาะนามิ - โซลทาวเวอร์สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล –โซลสกาย ทาวเวอร์ –โรงเรียนสอนทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก(B/L/D)
ดิวตี้ฟรี– คอสเมติก– ตลาดทงแดมุน ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ(B/L/D)
ไอซ์มิวเซี่ยม – ตลาดฮงแด – ช้อปปิ้งเมียงดง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 10:49

GSCTS88 ฮอกไกโด ชมพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย..61 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

2014 03 18 122434
รหัสทัวร์: GSCTS88
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 16พฤษภาคม2561
19 - 23พฤษภาคม2561
26 - 30พฤษภาคม2561
02 – 06 มิถุนายน 2561
09 – 13 มิถุนายน 2561
16 – 20 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
โรงงานช็อกโกแลต– เมืองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า
ชมดอกพิงส์มอส NISEKO MISHIMA - ชมดอกTULIP SUZURAN PARK –
ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด)
อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 23 February 2018 10:58

BTK011 เกาหลี Best Sakura ซอรัคซาน เกาะนามิ ปั่นเรียลไบท์ 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61. เริ่มต้น18,900 (LJ)

11Cherry Blossom
รหัสทัวร์: IAKR08
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-5 , 2-6 , 3-7 เม.ย.61
7-11 , 8-12 เม.ย.61
16-20,17-21, 21-25 เม.ย.61
22-26 , 23-27 , 24-28 เม.ย.61
4-8 , 5-9 , 6-10 เม.ย.61
9-13 , 18-22 , 19-23 เม.ย.61
20-24 , 25-29 , 26-30 เม.ย.61
27-01 เม.ย.61
10-14 , 15-19 28-02 เม.ย.61
29-03 , 30-04 พค 2018
14-18 เม.ย.61
11-15 , 12-16 , 13-17 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
23,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อินชอน
อินชอน – เกาะนามิ – ปั่นเรียลไบท์ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
EVER LAND – พระราชวังเคียงบ็อคคุง –ดิวตี้ฟรี – คอสเมติค – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ +ไอซ์มิว เซี่ยม ตลาดฮงอิก
ศูนย์สมุนไพรโสม–โรงงานสาหร่าย–โรงเรียนทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก–โซล ทาวเวอร์–พิพิธภัณฑ์
เท็ดดี้แบร์ Seoullo 7017 – Dongdaemun Design Plaza – ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง –ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – พลอยแอมมาทีส
สวนสาธารณะยออีโด (Blossam Street) – ร้านละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:05

GT-KIX XJ05 โอซาก้า โตเกียว BEAUTIFUL 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ-มี.ค 61 เริ่มต้น 34,991 (XJ)

3 Universal Harry
รหัสทัวร์: GT-KIX XJ05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 มีนาคม 2561
22-27 มีนาคม 2561
23-28 มีนาคม 2561
24-29 มีนาคม 2561
25-30 มีนาคม 2561
26-31 มีนาคม 2561
27 มี.ค.-01 เม.ย 61
28 มี.ค.-02 เม.ย 61
29 มี.ค.-03 เม.ย 61
30 มี.ค.-04 เม.ย 61
31 มี.ค.-05 เม.ย 61
ราคาทัวร์: 35,991
36,991
36,991
36,991
36,991
36,991
37,991
37,991
37,991
37,991
37,991
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ
โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน
นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ[ONEWAY]-ศาลเจ้าฮาโกเน่
แช่น้ำแร่
[กรุ๊ปที่เดินช่วง มกราคม - 15 มีนาคม] กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี / [กรุ๊ปที่เดินช่วง 15 มีนาคมเป็นต้นไป] ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – [กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15 เมษายน] ชมซากุระที่ชินจูกุโคเอนหรือเฮวะโคเอน-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุซะ-ตลาดปลาซึกิจิ-โอไดบะ-กันดั้มยูนิคอร์น-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 11:40

BTK012 เกาหลี นามิ Best Summer โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.61. เริ่มต้น16,900 (LJ)

2016 02 11 142934
รหัสทัวร์: BTK012
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-11 , 14-18 31– 04 มิ.ย. 2018
1-5 , 2-6 , 3-7 มิ.ย. 2018
4-8 , 5-9 , 6-10 มิ.ย. 2018
8-12 , 9-13 , 10-14 มิ.ย. 2018
11-15 , 12-16 13-17 มิ.ย. 2018
15-19 , 16-20 , 17-21 มิ.ย. 2018
18-22 19-23 , 20-24 มิ.ย. 2018
21-25 , 22-26 , 23-27 มิ.ย. 18
24-28 , 26-30 , 27-31 มิ.ย. 18
28-01 มิ.ย. 2018
29-02 มิ.ย. 2018
30-03 มิ.ย. 2018
25-29 มิ.ย. 2018
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อินชอน
อินชอน – พาจู – หมู่บ้านฝรั่งเศส – พาจู พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต– เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา –โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก –EVER LAND– คอสเมติค(B/L/D)
Dongdaemun Design Plaza –Seoullo7017
ศูนย์สมุนไพรโสม–พระราชวังเคียงบ็อคคุง–ดิวตี้ฟรี–หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BukchonHanok Village)
โซล ทาวเวอร์–พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์– ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง –ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู– พลอยแอมมาทีส
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ +ไอซ์มิวเซี่ยม–ตลาดฮงอิกร้านละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:55

HJTXJ53S02 โตเกียว ทุ่งพิ้งมอส VS ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.- ก.ค. 61 เริ่มต้น 19,777. (XJ)

2014 03 21 133749
รหัสทัวร์: HJTXJ53S02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 5-9 พ.ค. 61
วันที่ 9-13 พ.ค. 61
วันที่ 10-14 พ.ค. 61
วันที่ 11-15 พ.ค. 61
วันที่ 16-20 พ.ค. 61
วันที่ 17-21 พ.ค. 61
วันที่ 18-22 พ.ค. 61
วันที่ 23-27 พ.ค. 61
วันที่ 24-28 พ.ค. 61
วันที่ 25-29 พ.ค. 61
วันที่ 26-30 พ.ค. 61
วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 61
วันที่ 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 61
วันที่ 1 - 5 มิ.ย. 61
วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 61
วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 61
วันที่ 8 - 12 มิ.ย. 61
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 61
วันที่ 14 - 18 มิ.ย. 61
วันที่ 15 - 19 มิ.ย. 61
วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 61
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 61
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 61
วันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
วันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61
วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61
วันที่ 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 61
วันที่ 4 – 8 ก.ค. 61
วันที่ 5 – 9 ก.ค. 61
วันที่ 11 – 15 ก.ค. 61
วันที่ 12 – 16 ก.ค. 61
วันที่ 13 – 17 ก.ค. 61
วันที่ 18 – 22 ก.ค. 61
วันที่ 19 – 23 ก.ค. 61
วันที่ 20 – 24 ก.ค. 61
วันที่ 25 – 29 ก.ค. 61
วันที่ 26 – 30 ก.ค. 61
วันที่ 27 – 31 ก.ค. 61
วันที่ 28 ก.ค.-1 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,777
21,999
20,999
19,777
21,999
20,999
19,777
21,999
21,999
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
23,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
25,999
25,999
25,999
23,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง
นาริตะ - วัดนาริตะซัน – AEON TOWN - ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตชั่น
นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮัคไค หรือดอกไม้ตามฤดูกาล (พิ้งมอสหรือลาเวนเดอร์) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ
อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 16 February 2018 11:10

CGK01 เกาหลี LOVE RAIL BIKE 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

2015 11 13 123418
รหัสทัวร์: CGK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2561
วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2561
วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2561
วันที่ 4– 8มีนาคม 2561
วันที่ 5– 9มีนาคม 2561
วันที่ 6– 10มีนาคม 2561
วันที่ 7– 11มีนาคม 2561
วันที่ 8– 12มีนาคม 2561
วันที่ 9– 13มีนาคม 2561
วันที่ 10– 14มีนาคม 2561
วันที่ 11–15 มีนาคม 2561
วันที่ 12– 16มีนาคม 2561
วันที่ 13– 17มีนาคม 2561
วันที่ 14– 18มีนาคม 2561
วันที่ 15– 19มีนาคม 2561
วันที่ 16– 20มีนาคม 2561
วันที่ 17– 21มีนาคม 2561
วันที่ 18– 22มีนาคม 2561
วันที่ 19– 23มีนาคม 2561
วันที่ 20– 24มีนาคม 2561
วันที่ 21– 25มีนาคม 2561
วันที่ 22– 26มีนาคม 2561
วันที่ 23– 27มีนาคม 2561
วันที่ 24– 28มีนาคม 2561
วันที่ 25– 29มีนาคม 2561
วันที่ 26– 30มีนาคม 2561
วันที่ 27 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561
วันที่ 28 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561
วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย. 2561
วันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. 2561
วันที่ 1 – 5 เมษายน 2561
วันที่ 2 – 6 เมษายน 2561
วันที่ 3 – 7 เมษายน 2561
วันที่ 4– 8เมษายน 2561
วันที่ 5– 9เมษายน 2561
วันที่ 6– 10เมษายน 2561
วันที่ 7– 11เมษายน 2561
วันที่ 8– 12เมษายน 2561
วันที่ 9– 13เมษายน 2561
วันที่ 10– 14เมษายน 2561
วันที่ 11–15 เมษายน 2561
วันที่ 12– 16เมษายน 2561
วันที่ 13– 17เมษายน 2561
วันที่ 14– 18เมษายน 2561
วันที่ 15– 19เมษายน 2561
วันที่ 16– 20เมษายน 2561
วันที่ 17– 21เมษายน 2561
วันที่ 18– 22เมษายน 2561
วันที่ 19– 23เมษายน 2561
วันที่ 20– 24เมษายน 2561
วันที่ 21– 25เมษายน 2561
วันที่ 22– 26เมษายน 2561
วันที่ 23– 27เมษายน 2561
วันที่ 24– 28เมษายน 2561
วันที่ 25– 29เมษายน 2561
วันที่ 26– 30เมษายน 2561
วันที่ 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 2561
วันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561
วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2561
วันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
20,900.-
19,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
21,900.-
23,900.-
25,900.-
23,900.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
17,999.-
21,900.-
21,900.-
17,999.-
17,999.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
ENGLISH VILLAGE ไม่รวมRAIL BIKE–PAJU OUTLET – เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา -กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลีฮันบก”–สวนสนุก LOTTE WORLD(รวมบัตร) – COSMETIC SHOP -ช้อปปิ้งทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล-บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบก+พิพิฑภัณฑ์พื้นบ้าน– SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) -คลองชองเกชอน – DUTY FREE–ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู–RED PINE - ศูนย์พลอยอเมทิส – TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM –ช้อปปิ้งย่านฮงอิค –SUPER MARKET -กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 10:50

HNJK1 ฟุกุโอกะ TO TIME 6 วัน 4 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 43,900 (TG)

111
รหัสทัวร์: HNJK1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 - 11 มีนาคม 2561
13 - 18 มีนาคม 2561
20 - 25 มีนาคม 2561
27 - 1 เมษายน 2561
3 - 8 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 43,900.-
44,900.-
44,900.-
46,900.-
46,900.-
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฟุกุโอกะ สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ- คามาโดะ จิโกกุ - ชมโรงผลิต
น้ำแร่ยุโนะฮานะ - โรงแรมออนเซน ฟาร์มสตอเบอรี่ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - สวนมิฟูเนะ - ฟุกุโอกะ - โรงแรม ฟุกุโอกะ - อิสระช้อปปิ้ง ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
DUTY FREE - ลานสกี - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - โรงแรม สนามบินฟุกุโอกะ – ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 26 February 2018 12:59

CUK01 เกาหลี ซากุระ EASY LANLA SPRING 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61 เริ่มต้น 17,900 (LJ)

11
รหัสทัวร์: CUK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 เมษายน 2561
02 – 06 เมษายน 2561
05 – 09 เมษายน 2561
08 – 12 เมษายน 2561
09 – 13 เมษายน 2561
12 – 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
16 – 20 เมษายน 2561
17 – 21 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
29 – 03 พฤษภาคม 2561
30 – 04 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900.-
18,900.-
19,900.-
18,900.-
18,900.-
26,900.-
26,900.-
17,900.-
17,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
19,900.-
19,900.-
หมายเหตุ -
วันจักรี
วันจักรี
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
วันแรงงาน
วันแรงงาน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อินชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย –Hyundai Premium Outlet - Seoullo7017
COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก–พระราชวังชางเคียงกุง–DUTY FREE –คลองชองเกชอน– โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง
เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด” - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 11:40

JJP15 โตเกียว ซากุระบ๊านบาน 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-พ.ค.61.เริ่มต้น 24,900 (XJ)

3 นั้งท้องกระจก
รหัสทัวร์: JJP15
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มี.ค.61
02-06 มี.ค.61
03-07 มี.ค.61
04-08 มี.ค.61
05-09 มี.ค.61
06-10 มี.ค.61
07-11 มี.ค.61
08-12 มี.ค.61
09-13 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
20-24 มี.ค.61
21-25 มี.ค.61
22-26 มี.ค.61
23-27 มี.ค.61
24-28 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61
27-31 มี.ค.61
28 มี.ค. - 01 เม.ย.61
29 มี.ค.- 02 เม.ย.61
30 มี.ค.- 03 เม.ย.61
31 มี.ค.- 04 เม.ย.61
01-05 เม.ย.61
02-06 เม.ย.61
03-07 เม.ย.61
04-08 เม.ย.61
05-09 เม.ย.61
06-10 เม.ย.61
07-11 เม.ย.61
08-12 เม.ย.61
09-13 เม.ย.61
10-14 เม.ย.61
11-15 เม.ย.61
14-18 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
16-20 เม.ย.61
17-21 เม.ย.61
18-22 เม.ย.61
19-23 เม.ย.61
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
22-26 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
24-28 เม.ย.61
25-29 เม.ย.61
26-30 เม.ย.61
28เม.ย.-02 พ.ค.61
29เม.ย.-03พ.ค.61
30เม.ย.-04พ.ค.61
01-05พ.ค.61
ราคาทัวร์: 24,900.-
25,900.-
25,900.-
25,900.-
25,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
25,900.-
25,900.-
27,900.-
27,900.-
27,900.-
25,900.-
25,900.-
27,900.-
27,900.-
27,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
32,900.-
32,900.-
37,900.-
44,900.-
44,900.-
34,900.-
29,900.-
29,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
24,900.-
28,900.-
28,900.-
29,900.-
29,900.-
44,900.-
44,900.-
44,900.-
44,900.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแรงงาน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ–วัดอาซากุสะ–ผ่านชมโตเกียวสกายทรี–ล่องเรือโจรสลัด
โกเท็มบะเอ้าต์เลต–บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน
ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ
อิสระในกรุงโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 11:08

CUK03 เกาหลี ซากุระ EASY LOVE SPRING 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61 เริ่มต้น 18,900 (LJ)

1ซาระซาระ
รหัสทัวร์: CUK03
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 เมษายน 2561
04 – 08 เมษายน 2561
06 – 10 เมษายน 2561
07 – 11 เมษายน 2561
10 – 14 เมษายน 2561
11 – 15 เมษายน 2561
14 – 18 เมษายน 2561
15 – 19 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
22 – 26 เมษายน 2561
23 – 27 เมษายน 2561
27 – 01 พฤษภาคม 2561
28 – 02 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,900.-
19,900.-
20,900.-
20,900.-
23,900.-
26,900.-
24,900.-
22,900.-
18,900.-
19,900.-
18,900.-
18,900.-
21,900.-
21,900.-
หมายเหตุ วันจักรี
วันจักรี
วันจักรี
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
วันแรงงาน
วันแรงงาน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)เกาะนามิ–วัดนักซันซา
เอเวอร์แลนด์–ศูนย์เครื่องสำอาง–N TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)-ตลาดทงแดมุน
เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด” - ศูนย์โสมรัฐบาล– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค –DUTY FREE –คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพร – RED PINE – TRICK EYE + ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 11:57

JJP32 ฮอกไกโด มะนาวเปรี้ยว 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

2 Jigokudani Autumn
รหัสทัวร์: JJP32
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 มี.ค.61
05-09 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61
01-05 เม.ย.61
02-06 เม.ย.61
08-12 เม.ย.61
09-13 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
16-20 เม.ย.61
22-26 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
29 เม.ย.-03 พ.ค.61
30 เม.ย.-04 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
37,900.-
37,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
39,900.-
39,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
วันแรงงาน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่ – โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์หมี
กระเช้าขึ้นยอดเขาอุสุ – ทะเลสาบโทยะ
โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และเครื่องแก้ว
สนุกสนานลานสกี – เมืองซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 11:09

CUK06 เกาหลี เรียลไบต์ EASY KOREA LIKE SPRING 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.61 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

111sky Walk
รหัสทัวร์: CUK06
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05มีนาคม 2561
04-08มีนาคม 2561
06-10มีนาคม 2561
10-14มีนาคม 2561
11-15มีนาคม 2561
12-16มีนาคม 2561
14-18มีนาคม 2561
18-22มีนาคม 2561
19-23มีนาคม 2561
20-24มีนาคม 2561
22-26มีนาคม 2561
23-27 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900.-
15,900.-
15,900.-
16,900.-
15,900.-
15,900.-
16,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
16,900.-
16,900.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) อินชอน –หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France – เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบต์
วัดวาวูจองซา – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์–กรุงโซล– ตลาดทงแดมุน
ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก ถ่ายภาพ3 มิติ
ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 10:50

JJP34 ฮอกไกโด แตงโมฉ่ำ ฟรีอิสระ 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

3 ฮาโกเน่ ไข่ดำ
รหัสทัวร์: JJP34
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 มี.ค.61
07-12 มี.ค.61
08-13 มี.ค.61
14-19 มี.ค.61
15-20 มี.ค.61
21-26 มี.ค.61
22-27 มี.ค.61
28 มี.ค.-02 เม.ย.61
29 มี.ค.-03 เม.ย.61
04-09 เม.ย. 61
05-10 เม.ย. 61
11-16 เม.ย. 61
12-17 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
19-24 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
26เม.ย.-01พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
36,900.-
36,900.-
49,900.-
49,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
39,900.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
โทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง
สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – ช้อปปิ้งถนนเฮวะ – อิออน มอลล์
ลานสกีชิกิไซ – มิตซุย เอ้าท์เลท – ซัปโปโร
ศาลเจ้าซัปโปโร – โรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ”
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 11:10

CUK07 เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย EASY LANLA SPRING 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.61 เริ่มต้น 16,900 (7C)

MessageImage 1481194997664
รหัสทัวร์: CUK07
สายการบิน: 7C
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 มีนาคม 2561
11 – 15 มีนาคม 2561
12 – 16 มีนาคม 2561
13 – 17 มีนาคม 2561
18 – 22 มีนาคม 2561
19 – 23 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) อินชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK
COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุกลอตเต้เวิลด์- ทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
ชุดฮันบก–พระราชวังเคียงบ็อค –DUTY FREE –คลองชองเกชอน–ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 19 January 2018 14:34

JJP35 ฮอกไกโด โคโค่นัทพิ้ง โรแมนติค 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

3 Tokyo ดิสนี่ย์
รหัสทัวร์: JJP35
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 มี.ค.61
07-12 มี.ค.61
08-13 มี.ค.61
14-19 มี.ค.61
15-20 มี.ค.61
21-26 มี.ค.61
22-27 มี.ค.61
28 มี.ค.-02 เม.ย.61
29 มี.ค.-03 เม.ย.61
04-09 เม.ย. 61
05-10 เม.ย. 61
11-16 เม.ย. 61
12-17 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
19-24 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
26 เม.ย.-01 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
39,900.-
39,900.-
52,900.-
52,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
39,900.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่– โนโบริเบ็ตสึ– จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ
โกดังอิฐแดง – ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้า – ย่านโมโตมาจิ – กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง
ศูนย์อนุรักษ์หมี – ทะเลสาบโทยะ
มิตซุย เอ้าท์เลท– โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ลานสกีเบนเค– ซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท– ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 11:12

GSICN11 เกาหลี ซอรัคซาน BLOSSOM 5 วัน 3 คืน วันที่ 06-10 เมย.61 ราคา 16,888 (XJ)

.jpg2
รหัสทัวร์: GSICN11
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 16,888
หมายเหตุ วันจักรี

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมืองอินชอน - เมืองชุนชอน - เกาะนามิ -ปั่นเรลไบท์ – เมืองโซรัค
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (พิเศษ !!นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - วัดชินฮึงซา- โรงเรียนสอนทำกิมจิ- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
(พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีชุดฮันบก)
ศูนย์เครื่องสำอางค์เกาหลี- ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ถนนยออิโด - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ ฟรี – เอ็น โซลทาวเวอร์ - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง –Paju Outlet - ซุปเปอร์มาร์ละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 16:23

JJP36 ฮอกไกโด มะขามหวาน เรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.61.เริ่มต้น 37,900 (HB)

3 Onsen
รหัสทัวร์: JJP36
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 มี.ค.61
07-12 มี.ค.61
08-13 มี.ค.61
14-19 มี.ค.61
15-20 มี.ค.61
21-26 มี.ค.61
22-27 มี.ค.61
28 มี.ค.-02 เม.ย.61
29 มี.ค.-03 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง
สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – โซอุนเคียว
น้ำตกริวเซ-กิงกะ – มอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” – อะซาฮิกาวะ – อิออน มอลล์
ลานสกีชิกิไซ – เมืองท่าโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เมืองซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 11:12

GSICN22 เกาหลี เกาะนามิ SWEETS PINK 6วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.61 เริ่มต้น 13,777 (XJ)

2014 02 18 152935
รหัสทัวร์: GSICN22
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มี.ค. – 02 เม.ย. 61
30มี.ค. – 04 เม.ย. 61
01 – 06 เมษายน 2561
02– 07 เมษายน 2561
05 – 10 เมษายน 2561
07 – 12 เมษายน 2561
08 – 13 เมษายน 2561
09 – 14 เมษายน 2561
10 – 15 เมษายน 2561
11 – 16 เมษายน 2561
12 – 17 เมษายน 2561
13 – 18 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 13,777
14,777
15,777
15,777
16,777
16,777
16,777
17,777
18,777
23,777
25,777
23,777
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์


กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมืองอินชอน - เมืองชุนชอน - เกาะนามิ- ป้อมฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ-ศูนย์เครื่องสำอางค์เกาหลี - ย่านทงแดมุน
(พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีชุดฮันบก)
พระราชวังเคียงบกกุง - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ –พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล -ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - เอ็น โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ย่านเมียงดง
ย่านฮงแด หรือ ฮงอิก - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ละลายเงินวอน -สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 16:47

T2J01 โตเกียว พิงค์มอส PRETTY PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.61 ราคา 37,900 (TR)

3 ฮานะโนะมิยาโกะ Flower Park
รหัสทัวร์: T2J01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28เมษายน 61
25-29เมษายน 61
26-30เมษายน 61
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ- ชมดอกชิบะซากุระ (พิ้งค์มอส)- โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต– แช่น้ำแร่ออนเซ็น+ บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ–
ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะฮะจิมังกู–อิออนมอลล์ โตเกียว –วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:51

GSICN77 เกาหลี อาซาน ปั่นเรียบไบท์ BLOSSOM 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

 EVERLAND 00
รหัสทัวร์: GSICN77
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 05 เมษายน 2561
02- 06เมษายน 2561
03- 07เมษายน 2561
04- 08เมษายน 2561
05- 09เมษายน 2561
06-10เมษายน 2561
07-11เมษายน 2561
08-12เมษายน 2561
09-13เมษายน 2561
10-14เมษายน 2561
11-15เมษายน 2561
12-16เมษายน 2561
13-17เมษายน 2561
14-18เมษายน 2561
15-19เมษายน 2561
20-24เมษายน 2561
21-25เมษายน 2561
22-26เมษายน 2561
23-27เมษายน 2561
24-28เมษายน 2561
25-29เมษายน 2561
26-30เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 17,900
16,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
18,900
19,900
25,900
25,900
25,900
21,900
18,900
17,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
17,900
19,900
18,900
17,900
17,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (อินชอน)
เมืองอินชอน - เมืองอาซาน -ปั่นเรลไบท์ -สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน -หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน- ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน - หอคอย กรีน ทาวเวอร์ - เฟิร์ส วิลเลจ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี
(พิเศษ !! นำท่านล่องเรือสัมผัสบรรยากาศความงามสองฝั่งแม่น้ำเมืองซองโด)
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี -พิพิธภัณฑ์ เท็ดดี้ แบร์ - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิสซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน

Last Updated on Monday, 26 February 2018 16:30

More Articles...

 1. GSICN88 เกาหลี ซอรัคซาน 5 วัน 3 คืน วันที่ 12-16 เมย.61 ราคา 29,900 (TG)
 2. GT-ICE XJ25 เกาหลี Rail Bike Spring 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค- เม.ย61 เริ่มต้น 16,999 (XJ)
 3. GT-ICN TG10 เกาหลี Deluxe April Snow 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย61 ราคา 38,999 (TG)
 4. GT-ICNTG08 เกาหลี DeluxeSpringtime 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย-พ.ค61 ราคา 31,999 (TG)
 5. HNKP1 เกาหลี HI SPRING SO FRESH เดือน มี.ค.-พ.ค.61.เริ่มต้น19,900 (KE)
 6. HNKP10 HI เกาหลี ปูซาน SERIES LOVER 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-ต.ค.61 เริ่มต้น 20,900 (KE)
 7. HNKP10 HI เกาหลี ปูซาน SERIES LOVER 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60-มีค.61 เริ่มต้น 20,900 (KE)
 8. HNKP11 HI เกาหลี ปูซาน SERIES LOVER 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.60-มีค.61 เริ่มต้น 14,900 (LJ)
 9. HNKP2 เกาหลี HI SPRING SO FRESH เดือน มี.ค.-พ.ค.61.เริ่มต้น15,900 (LJ)
 10. SLGK01 ซากุระ ปูซาน 5 วัน 3คืน เดือย มีนาคม61 เริ่มต้น 16,999 (7C)
 11. SLGK02 เกาหลี MIRACLE 5 วัน 3 คืน เดือน มีนาคม61 เริ่มต้น 14,900 (LJ)
 12. SMK05 เกาหลี ล่องเรือ Snow Seoul Cruise 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 14,900 (7C,TW,ZE)
 13. SMK06 เกาหลี พักสกีรีสอร์ท Love Love Ski 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 15,900 (7C,TW,ZE)
 14. SMK07 เกาหลี ซอรัคซาน Beautiful 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 14,900 (7C,TW,ZE)
 15. SMKR706 เกาหลี MIRACLE ซากุระ 5 วัน 3 คน เดือนเมษายน61 เริ่มต้น 17,900 (LJ)
 16. SMKR707 เกาหลี SPRING 5 วัน 3 คืน เดือนเมษายน61 เริ่มต้น 17,900 (LJ)
 17. SMKR724 ทัวร์เกาหลี SPECIAL KOREA 5 วัน 3 คืน เดือน พฤษภาคม61 ราคา16,900 (LJ)
 18. STK03 เกาหลี ชมดอกซากุระ CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-เมย.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)
 19. STK04 เกาหลี เกาะนามิ SPRING 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.61 เริ่มต้น 15,900 (LJ)
 20. TSB 295 เกาหลี ปูซาน โซล ซากุระ 5 วัน 3 คืน วันที่ 5 -6 เม.ย.61.ราคา 28,999 (TG)

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions