• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEHKG03_CX ฮ่องกง นองปิง ดิสนีแลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 17,900 (CX)

2016 02 25 161008
รหัสทัวร์: BEHKG03_CX
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 ต.ค.60 - 22 ต.ค.60
28 ต.ค.60 - 30 ต.ค.60
04 พ.ย.60 - 06 พ.ย.60
11 พ.ย.60 - 13 พ.ย.60
18 พ.ย.60 - 20 พ.ย.60
25 พ.ย.60 - 27 พ.ย.60
02 ธ.ค.60 - 04 ธ.ค.60
03 ธ.ค.60 - 05 ธ.ค.60
08 ธ.ค.60 - 10 ธ.ค.60
09 ธ.ค.60 - 11 ธ.ค.60
16 ธ.ค.60 - 18 ธ.ค.60
29 ธ.ค.60 - 31 ธ.ค.60
ราคาทัวร์: 19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
19,900
19,900
19,900
19,900
17,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 11 September 2017 09:29

T2J08 ฟุกุโอกะ WINTER SERIES 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 เริ่มต้น 48,900 (TG)

Japan1
รหัสทัวร์: T2J08
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 พ.ย. 2560
29 พ.ย. – 3ธ.ค. 2560
15-19 ธ.ค. 2560
4 -8 ม.ค. 2561
17-21 ม.ค. 2561
31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561
14-18 ก.พ. 2561
ราคาทัวร์: 48,900.-
48,900.-
48,900.-
48,900.-
48,900.-
48,900.-
48,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ ฟุกุโอกะ-นางาซากิ–หมู่บ้านเฮ้าส์เท็นบอช–หมู่บ้านจำลอง ประเทศฮอลแลนด์ รีสร์อทดอกไม้ – ซาเซะโบะ อาบน้ำแร่ ญี่ปุ่น  ซาเซะโบะ– ซากะ – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ –โอะอิตะ – ยูฟุอิน – เดินเล่นหมู่บ้าน ยูฟุอิน – เมืองตากอากาศเบ็ปปุ – ชมบ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ –อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เบปปุ –คิทสึคิ– กิจกรรมแต่งชุดกิโมโนะ– เดินเล่นในเมืองโบราณ – ฟุกุโอกะ –อิสระช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบิน สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 12:15

CUH03 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ EASY 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 10,900 (FD)

511
รหัสทัวร์: CUH03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 09 ต.ค. 60
14 - 16 ต.ค. 60
20 - 22 ต.ค. 60
27 - 29 ต.ค. 60
04 – 06 พ.ย. 60
11 – 13 พ.ย. 60
18 - 20 พ.ย. 60
25 – 27 พ.ย. 60
02 – 04 ธ.ค. 60
08 – 10 ธ.ค. 60
15 – 17 ธ.ค. 60
16 - 18 ธ.ค. 60
23 – 25 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
14,900
12,900
11,900
11,900
11,900
10,900
13,900
14,900
11,900
11,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ– มาเก๊า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า– โบสถ์เซ็นต์ปอล– เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน– ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า– จูไห่ จูไห่–ถนนคู่รัก– จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ– ร้านผ้าไหมจีน– วัดผุ่ถ่อ– ช้องปิ้งกงเป๋ย– พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิงหยวน– พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง จูไห่ – ฮ่องกง – หาดรีพัลเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านยาจีน – วัดเชกงหมิว – ช็อปปิ้งจิมซาจุ๋ย – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 11:48

T2J08 โตเกียว ฟูจิ EXCLUSIVE 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 39,900 (TZ)

3 Disneyland Hallowen
รหัสทัวร์: T2J08
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - นาริตะ - สะพานหิ่งห้อยทะเลอุมิโฮะตารุ – โยโกฮาม่า – โอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบอาชิ - วัดอาซากุสะ – ช๊อปปิ้งชินจูกุ - ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช๊อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 15:53

CUM01 พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน BOUTIQUE 3วัน 2คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 13,900 (PG)

Upload574
รหัสทัวร์: CUM01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 07 ต.ค. 60
06 – 08 ต.ค. 60
12 – 14 ต.ค. 60
13 – 15 ต.ค. 60
18 – 20 ต.ค. 60
19 – 21 ต.ค. 60
21 – 23 ต.ค. 60
26 – 28 ต.ค. 60
27 – 29 ต.ค. 60
02 – 04 พ.ย. 60
03 – 05 พ.ย. 60
09 – 11 พ.ย. 60
10 – 12 พ.ย. 60
16 – 18 พ.ย. 60
17 – 19 พ.ย. 60
23 – 25 พ.ย. 60
24 – 26 พ.ย. 60
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 60
01 – 03 ธ.ค. 60
03 – 05 ธ.ค. 60
08 – 10 ธ.ค. 60
09 – 11 ธ.ค. 60
14 – 16 ธ.ค. 60
15 – 17 ธ.ค. 60
22 – 24 ธ.ค. 60
23 – 25 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
19,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
19,900
19,900
19,900
13,900
13,900
13,900
13,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต  – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ –   เจดีย์ชเวดากอง พระตาหวาน - เมืองบะโค-เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง- วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น–  พระนอนชเวตาเลียว–พระไฝเลื่อน – พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระหินอ่อน–ช้างเผือก - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 08 September 2017 15:26

T2J09 ฟุกุโอกะ WINTER SERIES 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 เริ่มต้น 49,900 (TG)

Japan1
รหัสทัวร์: T2J09
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 พ.ย. 2560
7–11 ธ.ค. 2560
22-26 ธ.ค. 2560
10-14 ม.ค. 2561
24-28 ม.ค. 2561
7–11 ก.พ. 2561
21-25 ก.พ. 2560
ราคาทัวร์: 49,900.-
49,900.-
49,900.-
49,900.-
49,900.-
49,900.-
49,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ–พิพิธภัณฑ์ ปรมนู–กระเช๊าUnzen นั่งเรือเฟอร์รีข้ามฝากจาก Shimabara ไป คุมาโมโต้ –ปราสาทคุมาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโสะ– ศาลเจ้าอะโสะ–KujuForst Park Ski Area – เปปปุ บ่อน้ำแร่จิโกกุ เมกุริ –หมู่บ้านยุฟุอิน – โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าเลต –เทนจินมอลล์–ฟุกุโอกะ สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 12:16

GOSXRTG004 อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฎ 8 วัน 7 คืน เดือน พย.-ธค60 48,900 (TG)

A47cf3f30111fc2dc8d8cb17ad9b15ca
รหัสทัวร์: GOSXRTG004
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 15 พ.ย. 60
28 พ.ย. – 05 ธ.ค. 60
03 – 10 ธ.ค. 60
05 – 12 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 48,900
48,900
48,900
48,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – พุทธคยา - ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา – ลุมพินี –  สาวัตถี – พาราณสี – พุทธคยา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 15:21

T2J14 ชิราคาวาโกะ ทาคายามา เกียวโต 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 ราคา 36,900 (JL)

Japan1
รหัสทัวร์: T2J14
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20มกราคม
30มกราคม – 3กุมภาพันธ์
13–17กุมภาพันธ์
20–24กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 36,900
36,900
36,900
36,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง  นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่ะจินย่ะ–ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่ะ กุโจฮาจิมัง -นาโกย่า–ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ เกียวโต –วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –มิตซูอิเอ้าเล็ต สนามบินเซ็นแทร์– กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 11:34

HNKP8 HI เกาหลี WINTER SO COOL 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-กพ.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

111
รหัสทัวร์: HNKP8
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 21 / 18 – 22 ธ.ค 60
03 – 07 / 04 – 08 ธ.ค 60
05 – 09 / 09 – 13 ธ.ค 60
10 – 14 / 11 – 15 ธ.ค 60
12 – 16 / 16 – 20 ธ.ค 60
19 - 23 ธ.ค 60
02 – 06 ธ.ค 60
08 – 12 ธ.ค 60
15 – 19 ธ.ค 60
01 – 05 / 06 – 10 ธ.ค 60
07 – 11 / 13 – 17 ธ.ค 60
14 – 18 / 20 – 24 ธ.ค 60
21 – 25 ธ.ค 60
22 – 26 / 23 – 27 ธ.ค 60
24 – 28 / 25 – 29 ธ.ค 60
26 – 30 ธ.ค 60
27 – 31 ธ.ค 60
28 ธ.ค – 01 ม.ค 61
29 ธ.ค – 02 ม.ค 61
30 ธ.ค – 03 ม.ค 61
15 – 19 / 29 ม.ค – 02 ก.พ 61
06 – 10 / 07 – 11 ธ.ค 60
08 – 12 / 09 – 13 ธ.ค 60
13 – 17 / 14 – 18 ธ.ค 60
16 – 20 / 20 – 24 ธ.ค 60
21 – 25 / 22 – 26 ธ.ค 60
23 – 27 / 27 – 31 ธ.ค 60
28 - 01 ก.พ / 30 - 02 ก.พ 61
01 – 05 / 02 – 06 ธ.ค 60
03 – 07 / 04 – 08 ธ.ค 60
05 – 09 / 10 – 14 ธ.ค 60
11 – 15 / 12 – 16 ธ.ค 60
17 – 21 / 18 – 22 ธ.ค 60
19 – 23 / 24 – 28 ธ.ค 60
25 – 29 / 26 – 30 ธ.ค 60
31 – 04 ก.พ 61
12 – 16 / 26 – 02 มี.ค 61
03 – 07 / 04 – 08 ก.พ 61
05 – 09 / 06 – 10 ก.พ 61
10 – 14 / 11 – 15 ก.พ 61
13 – 17 / 17 – 21 ก.พ 61
18 – 22 / 19 – 23 ก.พ 61
20 – 24 / 24 – 28 ก.พ 61
25 – 01 / 27 – 03 มี.ค 61
01 – 05 / 02 – 06 ก.พ 61
07 – 11 / 08 – 12 ก.พ 61
09 – 13 / 14 – 18 ก.พ 61
15 – 19 / 16 – 20 ก.พ 61
21 – 25 / 22 – 26 ก.พ 61
23 - 27 ก.พ / 28 - 04 มี.ค 61
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
22,900
26,900
26,900
26,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินอินชอน หมู่บ้านเทพนิยาย –  เกาะนามิ –  เล่นสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND  – น้ำมันสนเข็มแดง – คอสเมติก  พระราชวังถ๊อกซูกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร– คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์– ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก -ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 17:24

T2J15 โตเกียว New Year 5 วัน 3 คืน วันที่ 29ธค.-2มค.61 ราคา 39,900 (TZ)

Japan1
รหัสทัวร์: T2J15
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ธค. – 2 มค.61
ราคาทัวร์: 39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ-ทะเลสาปอาชิ – KACHI KACHI ROPWAY – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต ฟูจิเทน สกี รีสร์อท – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 11:42

IAWJP06 ฮอกไกโด SNOW WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 41,900 (TG)

SkiResort2
รหัสทัวร์: IAWJP06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 27 มกราคม 2561
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 05 มีนาคม 2561
22 – 26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 41,900
42,900
41,900
41,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ฮอกไกโด (ชิโตเซะ) – โนโบริเบตสึ – บ่อจิโงคุดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดาเตะ – กระเช้าไฟฟ้า – ออนเซ็น อิสระสกีรุซุสึ – เมืองซัปโปโร่ - ถนนคนเดินทานูกิโคจิ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซูซูกิโนะ อิสระเต็มวัน นั่งรถไฟ JR สนามบินชิโตะเชะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 September 2017 15:49

TTN002 โตเกียว ซุปตาร์ ส้มจี๊ด แดงจ๊าด (ภาค๒) 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 27,888 (TZ)

3 Arshi เรือสลัด
รหัสทัวร์: TTN002
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
29,888
28,888
28,888
28,888
27,988
28,888
28,888
28,888
28,888
27,988
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
29,888
27,988
27,988
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
28,888
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ - โกเท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) - ชินจูกุ - โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 31 July 2017 16:37

JVN09-ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือน สค.60-มค.61 เริ่มต้น 11,900 (FD)

City Vietnam 40
รหัสทัวร์: JVN09
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-22 ต.ค.60
20-23 ต.ค.60
26-29 ต.ค.60
02-05 พ.ย.60
09-12 พ.ย.60
16-19 พ.ย.60
23-26 พ.ย.60
02-05 ธ.ค.60
08-11 ธ.ค.60
14-17 ธ.ค.60
28-31 ธ.ค.60
29 ธ.ค.60-01 ม.ค.61
11-14 ม.ค.61
18-21 ม.ค.61
25-28 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
14,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
15,900
15,900
12,900
15,900
15,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ดานัง-เว้ เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-บานาฮิลล์ ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:07

TTNTG01 ฮอกไกโด ซุปตาร์ บัลเลต์ 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 35,888 (TG)

3 ศาลเจ้าซัปโปโร
รหัสทัวร์: TTN001
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 38,888
39,999
38,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเช่ – อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน– สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ – อิออน ทาวน์ - เมืองอาซาฮิคาว่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิสชุยเอาเล้ตท์ - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 10:17

MMR02DDSL พม่า ไหว้พระดัง ไปเช้า-เย็นกลับ 1 วัน เดือน ต.ค.60.-มีค.61.ราคา 4,999 (DD,SL)

11
รหัสทัวร์: MMR02DDSL
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: ไปเช้า-เย็นกลับ
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 4,999
-
ไม่มีบริการอาหาร
วันที่เดินทาง: 10, 19 , 25 ตุลาคม 60
9,20,23,27 พย60
14 , 18 , 25 , 28 ธค. 60
4 , 8 , 15 , 18 , 22 ,29 มค. 61
5,8,12,19,22,26 ก.พ. 61
5 , 8 , 12 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ  

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 15:39

TTNTG12 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ กะเพราไก่ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 35,888 (TG)

2016 09 08 145856
รหัสทัวร์: TTNTG12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ตุลาคม 60
25-29 ตุลาคม 60
26-30 ตุลาคม 60
27-31 ตุลาคม 60
ราคาทัวร์: 37,888
38,888
37,888
36,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - นาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ไร่สตอรเบอร์รี่ - โกเทมบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาโกะ – ออนเซ็นธรรมชาติ - ขาปูยักษ์ - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สายทรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ - โกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 15:45

SLGS05 รัสเซีย ทีพทฟืหา ตามล่าหาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน เดือน พย.-ธค60 เริ่มต้น 52,999 (CK)

3 Giant Cannon
รหัสทัวร์: SLGS05
สายการบิน: CK
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 52,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 พ.ย. 60- 10 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60- 24 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60- 01 ธ.ค. 60
28 พ.ย. 60- 04 ธ.ค. 60
04 ธ.ค. 60- 10 ธ.ค. 60
05 ธ.ค. 60- 11 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 52,999
52,999
57,999
57,999
59,999
59,999
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-อัลมาตี-มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน -พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์-จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม มอสโคว์-มูร์มันสค์-หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ SnowVillage -ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ -  เมืองมูร์มันสค์- ตามล่าหาแสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง- อนุสาวรีย์อโลชา - มอสโคว์ -เรือตัดน้ำแข็ง -สถานีรถไฟใต้ดิน -ถนนอารบัต มอสโคว์ - อัลมาตี อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 09:22

TTNTG22 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ สกี รอบเกาะ 6 วัน 4 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 37,888 (TG)

3 หุบเขานรก
รหัสทัวร์: TTNTG22
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-23 กุมภาพันธ์ 2561
22-27 กุมภาพันธ์ 2561
01-06 มีนาคม 2561
02-07 มีนาคม 2561
07-12 มีนาคม 2561
08-13 มีนาคม 2561
14-19 มีนาคม 2561
15-20 มีนาคม 2561
21-26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,999
37,888
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
38,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ  - ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรก - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ซัปโปโร - ถนนทานุกิโคจิ เมืองฟุราโน่ – เล่นสี ณ ซิคิโนะโอกะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ช้อปปิ้ซูซูกิโนะ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 14:26

SUP01 สิงคโปร์ AWESOME 3 วัน 2 คืน เดือน กย.-มค.61 เริ่มต้น 10,955 (TR)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 10,955
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-16 OCT 2017
20-22 OCT 2017
21-23 OCT 2017 B1
21-23 OCT 2017 B2
24-26 NOV 2017
9-11 DEC 2017
30 DEC – 1 JAN 2018
31 DEC – 2 JAN 2018
1-3 JAN 2018
ราคาทัวร์: 10,955
11,955
12,955
12,955
9,955
12,955
14,955
13,955
12,955
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – Singapore  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) –  Manrina bay sands + ชมโชว์น้ำพุ  CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay –  Duty Free Shop - ไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้ง Orchard – กลับ กทม.

Last Updated on Thursday, 14 September 2017 09:36

TTNTG23 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮีโร่ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 33,888 (TG)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: TTNTG23
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
25 – 01 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 35,888
35,888
39,888
35,888
33,888
35,888
34,888
35,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - Furano Ningle Terrace - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ –เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 13:13

SUP02 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน กย.-มีค.61 เริ่มต้น 9,999 (SL)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-22 ตุลาคม 60
21-23 ตุลาคม 60 B1
21-23 ตุลาคม 60 B2
26-28 ตุลาคม 60
27-29 ตุลาคม 60
28-30 ตุลาคม 60
29 -31 ตุลาคม 60
3-5 พฤศจิกายน 60
4-6 พฤศจิกายน 60
10-12 พฤศจิกายน 60
11-13 พฤศจิกายน 60
17-19 พฤศจิกายน 60
18-20 พฤศจิกายน 60
19-21 พฤศจิกายน 60
24-26 พฤศจิกายน 60
25 -27 พฤศจิกายน 60
2-4 ธันวาคม 60
3-5 ธันวาคม 60
9-11 ธันวาคม 60
15-17 ธันวาคม 60
16-18 ธันวาคม 60
17-19 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
23-25 ธันวาคม 60
28-30 ธันวาคม 60
29-31 ธันวาคม 60
30 ธันวาคม –1 มกราคม
31 ธันวาคม –2 มกราคม
1-3 มกราคม 61
5-7 มกราคม 61
6-8 มกราคม 61
12-14 มกราคม 61
13-15 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
20-22 มกราคม 61
26-28 มกราคม 61
27-29 มกราคม 61
2-4 กุมภาพันธ์ 61
3-5 กุมภาพันธ์ 61
9-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
1-3 มีนาคม 61
2-4 มีนาคม 61
8-10 มีนาคม 61
9-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
11-13 มีนาคม 61
15-17 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
18-20 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 13,555
13,999
13,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
13,555
13,555
13,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
12,555
13,999
15,999
15,999
13,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
13,999
10,999
10,999
12,999
12,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย -  ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 13:58

TTNTR02 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.61 เริ่มต้น 28,888 (TR)

1 Skiรีsortฟูจิten
รหัสทัวร์: TTNTR02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
01-05 ม.ค. 61
02-06 ม.ค. 61
03-07 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
32,888
33,888
33,888
33,888
33,888
32,888
32,888
33,888
33,888
33,888
31,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
31,888
31,888
31,888
32,888
32,888
32,888
31,888
31,888
32,888
36,888
39,999
39,999
39,999
36,888
36,888
29,999
29,999
29,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ - โกเท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) - ชินจูกุ - โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ - สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:11

SUP03 สิงคโปร์ EPIC 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 13,999 (3K)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP03
สายการบิน: 3K
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
03-05 พ.ย. 60
01-03 ธ.ค. 60
02-04 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,999
15,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย -  ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 13:59

TTNTR03 โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ นินจา 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 25,888 (TR)

2 วัดคินคะคุจิ(Kinkakuji)
รหัสทัวร์: TTNTR03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
05-08 พ.ย. 60
12-15 พ.ย. 60
19-22 พ.ย. 60
26-29 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท - หมู่บ้านนินจาอิงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้- สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:12

SUP04 สิงคโปร์ FULLY BOOKED 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 22,999 (SQ)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP04
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-15 OCT 2017
21-23 OCT 2017
9-11 DEC 2017
28-30 DEC 2017
29-31 DEC 2017
30 DEC – 1 JAN 2017
31 DEC – 2 JAN 2017
ราคาทัวร์: 22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO+ S.E.A. Aquarium  (รวมค่าบัตร) – BUMBOAT  (รวมค่าบัตร) Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 14 September 2017 10:56

TTNTR04 โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ น่ารัก ที่สุดในโลก 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.60 เริ่มต้น 29,999 (TR)

2 Osaka Castle Autumn
รหัสทัวร์: TTNTR04
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 29,999
30,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว –เมืองโกเบ–โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - เมืองโอซาก้า- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – เมืองเกียวโต - หมู่บ้านนินจาอิงะ– นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ - เมืองนาโกย่า - เอ็กซ์โปซิตี้–อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:14

SUP05 สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 12,999 (SL)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP05
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-9 OCT 2017
13-16 OCT 2017
20-23 OCT 2017
27-30 OCT 2017
3-6 NOV 2017
10-13 NOV 2017
17-20 NOV 2017
24-27 NOV 2017
1-4 DEC 2017
8-11 DEC 2017
15-18 DEC 2017
22-25 DEC 2017
28-31 DEC 2017
29 DEC – 1 JAN 18
30 DEC – 2 JAN 18
31 DEC – 3 JAN 18
5-8 JAN 2018
12-15 JAN 2018
19-22 JAN 2018
26-29 JAN 2018
2-5 FEB 2018
9-12 FEB 2018
16-19 FEB 2018
23-26 FEB 2018
1-4 MAR 2018
9-12 MAR 2018
16-19 MAR 2018
23-26 MAR 2018
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
15,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
14,999
12,999
13,999
14,999
15,555
16,555
16,555
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
12,999
15,999
12,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – Singapore CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY Free & Easy UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 10:59

TTNTR05 โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ สกี หิมะ คันไซ 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 25,888 (TR)

2 Osaka Castle Autumn
รหัสทัวร์: TTNTR05
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-06 ธันวาคม 2560
10-13 ธันวาคม 2560
17-20 ธันวาคม 2560
24-27 ธันวาคม 2560
31 – 03 มกราคม 61
07-10 มกราคม 2561
14-17 มกราคม 2561
21-24 มกราคม 2561
28-31 มกราคม 2561
04-07 กุมภาพันธ์ 2561
11-14 กุมภาพันธ์ 2561
18-21 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
28,888
29,999
35,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท หมู่บ้านนินจาอิงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ– เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า -ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้- สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:24

SUP07 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 9,999 (SL)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-22 ตุลาคม 60
21-23 ตุลาคม 60 B1
21-23 ตุลาคม 60 B2
26-28 ตุลาคม 60
27-29 ตุลาคม 60
28-30 ตุลาคม 60
29 -31 ตุลาคม 60
3-5 พฤศจิกายน 60
4-6 พฤศจิกายน 60
10-12 พฤศจิกายน 60
11-13 พฤศจิกายน 60
17-19 พฤศจิกายน 60
18-20 พฤศจิกายน 60
19-21 พฤศจิกายน 60
24-26 พฤศจิกายน 60
25 -27 พฤศจิกายน 60
2-4 ธันวาคม 60
3-5 ธันวาคม 60
9-11 ธันวาคม 60
15-17 ธันวาคม 60
16-18 ธันวาคม 60
17-19 ธันวาคม 60
22-24 ธันวาคม 60
23-25 ธันวาคม 60
28-30 ธันวาคม 60
29-31 ธันวาคม 60
30 ธันวาคม –1 มกราคม 60
31 ธันวาคม –2 มกราคม 60
1-3 มกราคม 61
5-7 มกราคม 61
6-8 มกราคม 61
12-14 มกราคม 61
13-15 มกราคม 61
19-21 มกราคม 61
20-22 มกราคม 61
26-28 มกราคม 61
27-29 มกราคม 61
2-4 กุมภาพันธ์ 61
3-5 กุมภาพันธ์ 61
9-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
1-3 มีนาคม 61
2-4 มีนาคม 61
8-10 มีนาคม 61
9-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
11-13 มีนาคม 61
15-17 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
18-20 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 13,555
13,999
13,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
13,555
13,555
13,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
12,555
13,999
15,999
15,999
13,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
13,999
10,999
10,999
12,999
12,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Free & Easy UNIVERSAL STUDIO Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 14:00

TTNTR06 โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ สกี กระดี๊กระด๊า 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 29,999 (TR)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: TTNTR06
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 – 03 ธันวาคม 60
06-10 ธันวาคม 2560
13-17 ธันวาคม 2560
20-24 ธันวาคม 2560
27-31 ธันวาคม 2560
03-07 มกราคม 2561
10-14 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
24-28 มกราคม 2561
31 – 04 กุมภาพันธ์ 61
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
14-18 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 29,999
31,888
31,888
31,888
35,888
29,999
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท หมู่บ้านนินจาอิงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ– เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า -ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้- สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 12:19

SUP08 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 14,555 (SQ)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP08
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 14,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-8 OCT 2017
13-15 OCT 2017
20-22 OCT 2017
21-23 OCT 2017
27-29 OCT 2017
3-5 NOV 2017
10-12 NOV 2017
17-19 NOV 2017
24-26 NOV 2017
1-3 DEC 2017
2-4 DEC 2017
9-11 DEC 2017
22-24 DEC 2017
29-31 DEC 2017
30 DEC – 1 JAN 2017
31 DEC – 2 JAN 2017
1-3 JAN 2017
ราคาทัวร์: 14,555
15,555
15,555
16,555
15,555
14,555
14,555
14,555
14,555
15,555
15,555
16,555
15,555
16,555
17,555
17,555
15,555
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Free & Easy  UNIVERSAL STUDIO ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 11:00

TTNTR07 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว ยกกำลัง 2 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 25,888 (TR)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: TTNTR07
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 มกราคม 2561
07-11 มกราคม 2561
09-13 มกราคม 2561
11-15 มกราคม 2561
13-17 มกราคม 2561
15-19 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
21-25 มกราคม 2561
23-27 มกราคม 2561
25-29 มกราคม 2561
27-31 มกราคม 2561
29 - 02 กุมภาพันธ์ 61
31 - 04 กุมภาพันธ์ 61
02-06 กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 61
06-10 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
12-16 กุมภาพันธ์ 61
14-18 กุมภาพันธ์ 61
16-20 กุมภาพันธ์ 61
18-22 กุมภาพันธ์ 61
20-24 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 61
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
04-08 มีนาคม 61
06-10 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
12-16 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
18-22 มีนาคม 61
20-24 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 27,888.-
25,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
25,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
27,888.-
26,888.-
25,888.-
26,888.-
27,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
25,888.-
28,888.-
26,888.-
30,900.-
30,900.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
32,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท- โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ชินจูกุ โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า –นาริตะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 13:39

SUP09 สิงคโปร SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 12,999 (TR)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP09
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-8 OCT 2017
13-15 OCT 2017
14-16 OCT 2017
21-23 OCT 2017
24-26 NOV 2017
9-11 DEC 2017
15-17 DEC 2017
16-18 DEC 2017
28-30 DEC 2017
30 DEC -1 JAN 2018
31 DEC -2 JAN 2018
9-11 MAR 2018
16-18 MAR 2018
17-19 MAR 2018
ราคาทัวร์: 13,999
14,555
13,999
15,999
12,999
14,555
13,999
13,999
14,999
17,999
16,999
12,999
12,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Free & Easy  UNIVERSAL STUDIO ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 15 September 2017 10:34

TTNXJ20 โตเกียว ฟูจิ Autumn ซุปตาร์ ไข่หวาน 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 29,999 (XJ)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: TTNXJ20
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-29 ตุลาคม 2560
26-30 ตุลาคม 2560
08-12 พฤศจิกายน 2560
09-13 พฤศจิกายน 2560
16-20 พฤศจิกายน 2560
23-27 พฤศจิกายน 2560
29 – 03 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 32,888.-
31,888.-
29,999.-
29,999.-
30,888.-
29,999.-
30,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ -ฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต- ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ –นั่งกระเช้าคาชิคาชิ– แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)  - ชินจูกุ เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ - โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเมน– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้-นาริตะ สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 15:49

SUP10 สิงคโปร์ TWO THEME PARK 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 19,999 (TZ)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP10
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ Legoland – ยะโฮร์บารู – Marina Bay Sand เมอร์ไลอ้อน-Universal Studio Singapore–คลากคีย์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  Fountain of Wealth – Garden by The Bay – Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด- สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 15 September 2017 10:45

TTNXJ21 ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Winter ซุปตาร์ สกี น่ารักอ่ะ 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 29,999 (XJ)

1 สกีรีสอร์ท FujiTen
รหัสทัวร์: TTNXJ21
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,999
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
32,888
39,999
40,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - ฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต- ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ –นั่งกระเช้าคาชิคาชิ– แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์ - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ชินจูกุ - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ - โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเมน– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้-นาริตะ - สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:34

T2J05 โตเกียว SUPER HOLIDAY อิสระ 1 วัน 5 วัน 3 คืน วันที่ 1-5 ,7-11 ธค.60 ราคา 29,900 (TZ)

2016 01 21 123704
รหัสทัวร์: T2J05
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1–5ธันวาคม 60
7 – 11 ธันวาคม 60
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง นาริตะ-ทะเลสาปอาชิ–KACHI KACHI ROPWAY – โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต ภูเขาไฟฟูจิ –วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 16:34

TTNXJ22 โตเกียว ฟูจิ Kawagoe ซุปตาร์ บัวลอย 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

2 Fuji Five Autumn
รหัสทัวร์: TTNXJ22
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 30,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลท - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 15:49

ZGCKG03 ฉงชิ่ง SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 13,888 (WE)

DSCF1219 1
รหัสทัวร์: ZGCKG03
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ก.ย. – 02 ต.ค.2560
06 – 09 ตุลาคม 2560
13 – 16 ตุลาคม 2560
15 – 18 ตุลาคม 2560
22 - 25 ตุลาคม 2560
27 – 30 ตุลาคม 2560
29 ต.ค. – 01 พ.ย.2560
03 – 06 พฤศจิกายน 2560
05 – 08 พฤศจิกายน 2560
10 – 13 พฤศจิกายน 2560
12 – 15 พฤศจิกายน 2560
17 – 20 พฤศจิกายน 2560
19 – 22 พฤศจิกายน 2560
24 – 26 พฤศจิกายน 2560
26 – 29 พฤศจิกายน 2560
01 - 04 ธันวาคม 2560
03 – 06 ธันวาคม 2560
08 – 11 ธันวาคม 2560
10 – 13 ธันวาคม 2560
15 – 18 ธันวาคม 2560
17 – 20 ธันวาคม 2560
22 – 25 ธันวาคม 2560
24 – 27 ธันวาคม 2560
29 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561
ราคาทัวร์: 13,888
16,888
16,888
16,888
19,888
16,888
16,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
16,888
16,888
16,888
16,888
14,888
14,888
14,888
14,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) – ชมวิวระเบียงแก้ว – ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ร้านนวดผ่าเท้า - มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง(ชมภายนอก) - หงหยาต้ง วัดลั๋วฮ่าน – ร้านผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ANION - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:34

TTNXJ23 โตเกียว ฟูจิ Kawagoe สกี หนาวมาก 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

2 Fuji Five Autumn
รหัสทัวร์: TTNXJ23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 – 03 ธันวาคม 2560
30 – 04 ธันวาคม 2560
01-05 ธันวาคม 2560
02-06ธันวาคม 2560
03-07 ธันวาคม 2560
07-11ธันวาคม 2560
08-12ธันวาคม 2560
09-13ธันวาคม 2560
14-18ธันวาคม 2560
15-19ธันวาคม 2560
16-20 ธันวาคม 2560
21-25ธันวาคม 2560
22-26ธันวาคม 2560
23-27 ธันวาคม 2560
28 – 01 มกราคม 2561
29 – 02 มกราคม 2561
30 – 03 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888.-
29,888.-
30,888.-
30,888.-
31,888.-
30,888.-
30,888.-
31,888.-
30,888.-
30,888.-
31,888.-
31,888.-
30,888.-
31,888.-
38,888.-
39,999.-
39,999.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลท - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:51

ZGHOK09 ฮอกไกโด SNOW WINTER 6 วัน 4 คืน 30 ธ.ค.60-4ม.ค.61 ราคา 49,900 (HX)

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: ZGHOK09
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธ.ค.60 – 04 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร -เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ ลานสกี –ทะเลสาบโทยะ- นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง –อาบน้ำแร่ธรรมชาติ โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– DUTY FREE -มิตซุย เอ้าท์เล็ต – โรงงานช็อคโกแลต โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –สนามบินชิโตเสะ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 16:06

TTNXJ24 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต แฟมมิลี่ ทริป 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.-ปีใหม่ 61 เริ่มต้น 36,888 (XJ)

1 Ski Resort Fuji
รหัสทัวร์: TTNXJ24
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-12 ธันวาคม 2560
28 – 02 มกราคม 2561
29 – 03มกราคม 2561
30 – 04มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 36,888.-
45,888.-
45,888.-
45,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น– กิฟุ กิฟุ – ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –โอซาก้า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:40

ZGHOK10 ฮอกไกโด CHARMED SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 35,999 (HX)

111
รหัสทัวร์: ZGHOK10
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 พฤศจิกายน 2560
05 - 09 มกราคม 2561
12 - 16 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
26-30 มกราคม 2561
2-6 กุมภาพันธ์ 2561
01 - 05 มีนาคม 2561
02 - 06 มีนาคม 2561
08 - 12 มีนาคม 2561
09 - 13 มีนาคม 2561
15 - 19 มีนาคม 2561
16 - 20 มีนาคม 2561
22 - 26 มีนาคม 2561
23 - 27 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
37,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง  เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด ศาลเจ้าฮอกไกโด– เรร่า เอ้าท์เล็ต -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 16:15

TTNXW01 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki ซุปตาร์ ออนซอน 5วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 26,888. (XW)

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: TTNXW01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธันวาคม 2560
05-09 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
17-21 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
26-30 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 26,888
27,888
26,888
27,888
28,888
28,888
30,888
31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลท - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 16:12

ZGRGN03 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี SHINING IN MYANMAR 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 12,888 (SL)

Upload574
รหัสทัวร์: ZGRGN03
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 ตุลาคม 2560
05 – 07 ตุลาคม 2560
07 – 09 ตุลาคม 2560
08 – 10 ตุลาคม 2560
13 – 15 ตุลาคม 2560
14 – 16 ตุลาคม 2560
15 – 17 ตุลาคม 2560
20 – 22 ตุลาคม 2560
21 – 23 ตุลาคม 2560
27 – 29 ตุลาคม 2560
28 – 30 ตุลาคม 2560
11 - 13 พฤศจิกายน 2560
18 - 20 พฤศจิกายน 2560
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
01 - 03 ธันวาคม 2560
09 - 11 ธันวาคม 2560
22 - 24 ธันวาคม 2560
29 - 31 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
13,888
12,888
13,888
13,888
12,888
14,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
14,888
12,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม –พระเจดีย์เยเลพญา–พระเจดีย์โบตะทาวน์–เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 15:43

TTNXW02 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki Sawara ซุปตาร์ สกี เที่ยวนอก 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 29,888 (XW)

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: TTNXW02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธันวาคม 2560
06-11 ธันวาคม 2560
08-13 ธันวาคม 2560
13-18 ธันวาคม 2560
15-20ธันวาคม 2560
20-25 ธันวาคม 2560
22-27 ธันวาคม 2560
27 – 01 มกราคม 61
29 – 03 มกราคม 61
ราคาทัวร์: 31,888.-
32,888.-
33,888.-
29,888.-
31,888.-
32,888.-
33,888.-
36,888.-
37,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ -ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ– โอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ  ภูเขาไฟฟูจิ –ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท–อิบารากิ –สวนไคราคุเอน - ลาล่าการ์เด้นสึคุบะ–ออนเซ็น พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ- เมืองโตเกียว – เมืองซาวาระ –นาริตะ – วัดนาริตะ - โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า –นาริตะ เมืองนาริตะ - เมืองโตเกียว –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย - ตลาดอะเมโยโกะ - ชินจูกุ  อิออนมอลล์- สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:47

ZGSHE01 จีน ฮาร์บิ้น ICY SNOW 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 31,777 (XW)

2009122910335023291
รหัสทัวร์: ZGSHE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 31,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 25 ธันวาคม 2560
26 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61
09 – 15 มกราคม 2561
23 – 29 มกราคม 2561
06 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 32,777
35,777
31,777
31,777
31,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง  สู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018 ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ทบ ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 06 September 2017 10:16

WDJ01 ฮอกไกโด ฟันนี่ สกี สโนว์ 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.61 ราคา 54,900 (TG)

1 Kiroro Ski Resort
รหัสทัวร์: WDJ01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 54,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ม.ค. 61
11-16 ม.ค. 61
12-17 ม.ค. 61
17-22 ม.ค. 61
18-23 ม.ค. 61
19-24 ม.ค. 61
21-26 ม.ค. 61
24-29 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่อโคลนเดือด "จิโกกุดานิ" – โนโบริเบ็ทสึ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงงานช็อกโกแล็ต – เมืองซับโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิตซุยเอ้าท์เล็ต - สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 12:15

BOJH89 ฮอกไกโด Lavender Lover 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 37,900 (TG)

4 ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: BOJH89
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 41,900
39,900
41,900
41,900
41,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตะเสะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ - ออนเซ็น-ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์มหรือชิกิไซโนโอกะ – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เมืองบิเอะ - Patchwork road – บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ-ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 10:16

WDJ02 ฮอกไกโด เมจิก สโนว์ 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.-ม.ค.61 ราคา 48,900 (TG)

1 Kiroro Ski
รหัสทัวร์: WDJ02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 60
07-12 ธ.ค. 60
21-26 ธ.ค. 60
10-15 ม.ค. 61
11-16 ม.ค. 61
12-17 ม.ค. 61
17-22 ม.ค. 61
18-23 ม.ค. 61
19-24 ม.ค. 61
21-26 ม.ค. 61
24-29 ม.ค. 61
25-30 ม.ค. 61
26-31 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 48,900
49,900
51,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่อโคลนเดือด "จิโกกุดานิ" – โนโบริเบ็ทสึ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – เมืองโอตารุ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงงานช็อกโกแล็ต – เมืองซับโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิตซุยเอ้าท์เล็ต - สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 12:13

BOTGJH90 ฮอกไกโด ซัปโปโร Beyond Hakodate 6 วัน 4 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 42,900 (TG)

2 Jigokudani Autumn
รหัสทัวร์: BOTGJH90
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-27 ต.ค. 60
23-28 ต.ค. 60
24-29 ต.ค. 60
27 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
03-08 พ.ย. 60
09-14 พ.ย. 60
14-19 พ.ย. 60
24-29 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 47,900
46,900
47,900
46,900
46,900
42,900
42,900
42,900
43,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเต - ย่านโมโตมาชิ เชิงเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ Sairo View Point - โทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ - หอนากาซัปโปโร - ตลาดปลาโจไก (มีรถไกด์บริการพาไปชม)หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยได้เต็มวัน - ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 15:46

WDJ06 ญี่ปุ่น โตเกียว FREEDOM 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.-ม.ค.61 เริ่มต้น 33,900 (TZ)

3 Tokyodisneysea
รหัสทัวร์: WDJ06
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธ.ค. 60
06-11 ธ.ค. 60
08-13 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60
15-20 ธ.ค. 60
20-25 ธ.ค. 60
22-27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900
34,900
34,900
33,900
33,900
37,900
37,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – DUTY FREE(JTC) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" - TOKYO BAY AQUALINE - เอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 31 July 2017 09:57

BOTR17 โอซาก้า เกียวโตThe Lost Kansai 4 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 22,900 (TR)

2016 09 08 145856
รหัสทัวร์: BOTR17
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29ต.ค. – 1 พ.ย.60
5 – 8 พ.ย. 60
12 – 15 พ.ย. 60
19 -22 พ.ย. 60
26 – 29 พ.ย. 60
3 – 6 ธ.ค. 60
10 – 13 ธ.ค. 60
17 – 20 ธ.ค. 60
24 – 27 ธ.ค.60
31ธ.ค. – 3ม.ค. 61
7 -10 ม.ค. 61
14 – 17 ม.ค. 61
21 – 24 ม.ค. 61
28 – 31 ม.ค. 61
4 – 7 ก.พ. 61
11 – 14ก.พ. 61
18 – 21 ก.พ. 61
25 – 28 ก.พ.61
4 -7 มี.ค.61
11 – 14 มี.ค.61
18 – 21 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 24,900
22,900
24,900
24,900
24,900
28,900
28,900
26,900
26,900
35,900
22,900
24,900
24,900
24,900
25,900
25,900
22,900
25,900
26,900
26,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน โอซาก้า - เกียวโต มิยาสึ – วัดชิออนจิ - อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - เมืองอิเนะ - โกเบ ออนเซ็น ปราสาทโอซาก้า (นำชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – Expo city Osaka – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 09:35

WDJ07 ญี่ปุ่น HELLO ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 35,999 (TZ)

1 ชิราหิมะ
รหัสทัวร์: WDJ07
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 37,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
36,999
38,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก - ปราสาทมัตสึโมโต้ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM – วัดเซนโคจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - TOKYO BAY AQUALINE – อิออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 31 July 2017 10:11

BOTR96 โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ Best Autumn 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60. ราคา 25,992 (TR)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: BOTR96
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,992
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-11 พฤศจิกายน
14-18 พฤศจิกายน
21-25 พฤศจิกายน
28-2 ธันวาคม
30-4 ธันวาคม
ราคาทัวร์: 25,992
25,992
25,992
25,992
25,992
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้มUnicorn - โออิโสะ  ฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเทมบะเอ้าท์เลท - คาวากูจิโกะ สวนโอชิปาร์ค–โอชิโนะฮัคไก–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว–ชินจูกุ - นาริตะ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 09 October 2017 13:39

WDJ08 ญี่ปุ่น โตเกียว MAGIC SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 32,900 (TZ)

1 Yeti Ski
รหัสทัวร์: WDJ08
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 33,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
34,900
35,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – DUTY FREE(JTC) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" - TOKYO BAY AQUALINE - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 31 July 2017 11:20

BOXJ88 โตเกียว โอซาก้า Golden Route คุ้มเวอร์ A 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 27,900 (XJ)

รหัสทัวร์: BOXJ88
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-10 ม.ค.
12-16 ม.ค.
18-22 ม.ค.
24-28 ม.ค.
30ม.ค. – 3 ก.พ.
5-9 ก.พ.
11-15 ก.พ.
17-21 ก.พ.
23 – 27 ก.พ.
1-5 มี.ค.
7-11 มี.ค.
13-17 มี.ค.
19 – 23 มี.ค.
ราคาทัวร์: 27,900
28,900
29,900
30,900
30,900
28,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – กิฟุ เมืองโอกากิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโนะ - ออนเซ็น ยามานาซิ ย่านภูเขาไปฟูจิ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 19 October 2017 09:26

WDJP12 โตเกียว MAGIC SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 ราคา 27999 (XW)

Hokkaido Snow
รหัสทัวร์: WDJP12
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-7 / 5-9 / 10-14 ธ.ค. 60
12-16 / 19-23 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 27,999
27,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โตเกียวสกายทรี หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –
DUTY FREE (JTC) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ วัดนาริตะ-เอออน พลาซ่า- สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 06 October 2017 16:39

BOXW77 โตเกียว ฟูจิ สกี 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 27,900 (XW)

News Ski Resort 2016 01
รหัสทัวร์: BOXW77
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 7 ธันวาคม 60
6 – 9 ธันวาคม 60
11 – 14 ธันวาคม 60
13 – 16 ธันวาคม 60
18 – 21 ธันวาคม 60
20 – 23 ธันวาคม 60
25- 28 ธันวาคม 60
27 – 30 ธันวาคม 60
ราคาทัวร์: 29,900
28,900
27,900
28,900
29,900
29,900
29,900
32,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –โอไดบะ - กันดั้มUnicorn นาริตะ - คามาคูระพระใหญ่ไดบุทสึ–ฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลัด - โอวาคุดานิ–ออนเซ็น 

ลานสกี FUJITEN–โอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –คาวากูจิโกะ –โตเกียว - ชินจูกุ –นาริตะ นาริตะ–วัดนาริตะ–เอออนพลาซ่า–ดองกี้โฮเตะ–สนามบินนาริตะ - ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 04 September 2017 17:37

WDJP13 โตเกียว ทาคายาม่า 5วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 34,999 (XW)

Tembo Galleria
รหัสทัวร์: WDJP13
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-7/5-9 /10-14/ธ.ค.60
12-16 /24-28 ธ.ค.60
17-21/19-23/ธ.ค.60
26-30 ธ.ค.60
ราคาทัวร์: 34,999
34,999
35,999
33,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก ปราสาทมัตสึโมโต้ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ –
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM – วัดเซนโคจิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ– อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 16:41

BOXW88 โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ 5 วัน 4 คืน เดือน ธันวาคม 60 เริ่มต้น 35,900 (XW)

SkiResort2
รหัสทัวร์: BOXW88
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 – 6 ธ.ค. 60
7 – 11 ธ.ค. 60
9 – 13 ธ.ค. 60
14 – 18 ธ.ค. 60
16 – 20 ธ.ค. 60
21 – 25 ธ.ค. 60
23 – 27 ธ.ค. 60
28ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
30ธ.ค. – 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 36,900
36,900
36,900
35,900
35,900
36,900
37,900
45,900
46,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –มัตสึโมโต้ - ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ นากาโนะ – จิโกกุดานิปาร์ค ชมลิงออนเซ็น –วัดเซ็นโกจิ – ทาคายาม่า –ทาคายาม่าจินยะ –ลิตเติ้ลเกียวโต – กุโจ ออนเซ็น กุโจ –หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาคาวาโกะ – จุดชมวิวที่ทะเลสาบซูวะ - ยามานาชิ - ออนเซ็น ลานสกีฟูจิเท็น– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –ช้อปปิ้งชินจูกุ –นาริตะ วัดนาริตะ– ดองกี้พลาซ่า – ห้างเอออน – สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 15:45

WDJP14 โตเกียว ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 36,999 (XW)

Tembo Galleria
รหัสทัวร์: WDJP14
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-6 / 6-11 / 8-13 ธ.ค.60
13-18 / 15-20 ธ.ค.60
20-25 ธ.ค.60
22-27 ธ.ค.60
27 - 1 ม.ค.60 /29 - 3 ม.ค.60
ราคาทัวร์: 36,999
36,999
38,999
39,999
43,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ –TOKYO BAY AQUALINE วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ปราสาทมัตสึโมโต้ –ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นั่งกระเช้าชมวิว ณ HAKUBA SKI RESORT – วัดเซนโคจิ – ถนนนาคามิเซะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 16:46

CUJ06 โตเกียว EASY WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-กพ.61 เริ่มต้น 26,900 (TR)

SkiResort2
รหัสทัวร์: CUJ06
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 ธ.ค. 60
09 – 13 ธ.ค. 60
13 – 17 ธ.ค. 60
21 – 25 ธ.ค. 60
27 – 31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 60
02 – 06 ม.ค. 61
04 – 08 ม.ค. 61
06 – 10 ม.ค. 61
08 – 12 ม.ค. 61
10 – 14 ม.ค. 61
12 – 16 ม.ค. 61
14 – 18 ม.ค. 61
16 – 20 ม.ค. 61
18 – 22 ม.ค. 61
20 – 24 ม.ค. 61
22 – 26 ม.ค. 61
24 – 28 ม.ค. 61
26 – 30 ม.ค. 61
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 61
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 61
01 – 05 ก.พ. 61
03 – 07 ก.พ. 61
05 – 09 ก.พ. 61
07 – 11 ก.พ. 61
09 – 13 ก.พ. 61
11 – 15 ก.พ. 61
13 – 17 ก.พ. 61
15 – 19 ก.พ. 61
17 – 21 ก.พ. 61
19 – 23 ก.พ. 61
21 – 25 ก.พ. 61
23 – 27 ก.พ. 61
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 61
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 32,900.-
32,900.-
29,900.-
29,900.-
35,900.-
36,900.-
35,900.-
27,900.-
28,900.-
27,900.-
26,900.-
28,900.-
27,900.-
26,900.-
27,900.-
28,900.-
27,900.-
26,900.-
28,900.-
27,900.-
26,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
30,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โตเกียว กระเช้า คาชิ คาชิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – แช่น้ำแร่ออนเซน – เมนูขาปูยักษ์ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 09:55

WDJP16 โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.-ม.ค.61 เริ่มต้น 32,999 (XW)

Tembo Galleria
รหัสทัวร์: WDJP16
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-6 / 6-11 / 8-13 ธ.ค.60
13-18 ธ.ค.60
15-20 ธ.ค.60
20-25 / 22-27 ธ.ค.60
27 - 1 ม.ค.60 29 - 3 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 34,900
32,999
33,900
37,900
39,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ-
ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- DUTY FREE
อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์"
วัดนาริตะ- เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 17:00

HNJ01 ฮอกไกโด สกี โอตารุ 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 45,900 (TG)

1 Kiroro Ski
รหัสทัวร์: HNJ01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 17
07-12 ธ.ค. 17
13-18 ธ.ค. 17
14-19 ธ.ค. 17
ราคาทัวร์: 45,900.-
47,900.-
49,900.-
49,900.-
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านเป่าแก้ว – จุดชมวิวไซโล - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ - โทยะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ป้อมดาวโกเรียวคากุ – ย่านโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – ดิวตี้ฟรี – นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิว เม้าท์ฮาโกดาเตะ – ออนเซ็น - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ – โรงงานช็อคโกแลต – อาคารรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินชิโตะเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 16:27

ZGHOK11 ฮอกไกโด SNOW GRACE 6 วัน 4 คืน เดือนพ.ย.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 47,900 (TG)

Tokyo Photo Disneyland Castle
รหัสทัวร์: ZGHOK11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 47,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 27 พฤศจิกายน 2560
01 – 06 ธันวาคม 2560
09 - 14 ธันวาคม 2560
10 – 15 ธันวาคม 2560
12 – 17 ธันวาคม 2560
19 – 24 ธันวาคม 2560
20 – 25 ธันวาคม 2560
16 – 21 มกราคม 2561
24 – 29 มกราคม 2561
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
16 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
28 ก.พ. – 05 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 47,900
50,900
47,900
47,900
47,900
49,900
49,900
47,900
47,900
47,900
49,900
47,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง  เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด ศาลเจ้าฮอกไกโด– เรร่า เอ้าท์เล็ต -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 September 2017 11:32

HNJ02 โตเกียว ออนเซ็น เล่นหิมะก่อนใคร 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 28,900 (XJ)

1 Skiรีsortฟูจิten
รหัสทัวร์: HNJ02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 พฤศจิกายน 2560
07-11 พฤศจิกายน 2560
09-13 พฤศจิกายน 2560
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –ออนเซน ลานสกีตั่งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน -  โตเกียว  - วัดอาซากุซ่า – ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์รีสอร์ท สามารถเลือกได้ ระหว่าง ดิสนี่แลนด์ หรือ ดิสนี่ย์ซี   ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)   สนามบินนาริตะ – ประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 19 October 2017 14:09

ZGHOK13 ฮอกไกโด BEAUTIFUL AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 41,900 (TG)

2 Hokkai Sappo Autumn
รหัสทัวร์: ZGHOK13
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
02-06 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
43,900
41,900
41,900
41,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลต - DUTY FREE - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซับโปโร – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซังโนโบริเบทสึ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 15:52

HNJ07 โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 28,900 (XJ)

1 Japan Alps
รหัสทัวร์: HNJ07
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 ตุลาคม 2560
25 – 29 ตุลาคม 2560
1-5 พฤศจิกายน 2560
8-12 พฤศจิกายน 2560
15-19 พฤศจิกายน 2560
22-26 พฤศจิกายน 2560
29 - 3 ธันวาคม 2560
1-5 ธันวาคม 2560
6-10 ธันวาคม 2560
8-12 ธันวาคม 2560
13-17 ธันวาคม 2560
20-24 ธันวาคม 2560
27-31 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2560
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
30,900
28,900
28,900
33,900
35,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) – โรงแรม  เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า  ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 15:50

ZGHOK14 ฮอกไกโด SEASON CHANGE 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่นต้น 43,900 (TG)

2 Otaru ฤดูเปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGHOK14
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-30 ต.ค. 60
27 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
01-06 พ.ย. 60
03-08 พ.ย. 60
08-13 พ.ย. 60
15-20 พ.ย. 60
17-22 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซับโปโร – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซังโนโบริเบทสึ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 August 2017 16:00

HNJTP2 โตเกียว ฟูจิ พระใหญ่ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค. 60 ราคา 29,900 (XJ)

2 Osaka Castle Autumn
รหัสทัวร์: HNJTP2
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 - 21 ตุลาคม 60
24 - 28 ตุลาคม 60
26 - 30 ตุลาคม 60
31 - 04 พฤศจิกายน 60
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุซ่า  – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ  - โกเทมบะ ภูเขาไฟฟูจิ  - โอชิโนะฮักไค หมู่บ้านบ่อน้ำศักสิทธิ์ - โตเกียว  - ชินจูกุ อิสระฟรีเดย์ หรือ เลือก OPTION 1 บริการรถรับส่งฟรี อิบารากิ – พระพุทธรูปใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ - แหล่งช็อปปิ้งใจกลางเมือง สนามบินนาริตะ – ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 09 October 2017 09:47

ZGKIX03 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต FLOWER LAND 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 29,900 (XJ)

1 ชิราหิมะ
รหัสทัวร์: ZGKIX03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 - 31 ตุลาคม 2560
02 – 06 พฤศจิกายน 2560
03 – 07 พฤศจิกายน 2560
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 11:05

HNOSK7 โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 25,900 (XJ)

3 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
รหัสทัวร์: HNOSK7
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) – โรงแรม - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ - อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน(รับฟรีบัตร OSAKA VISITOR TICKET ที่ไกด์) - ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล(โอซาก้า) - สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)- ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 15:50

ZGKIX04 โอซาก้า UNSEEN MONKEY NAGANO 6 วัน 4 คืน เดือน มค-มีค.60 เริ่่มต้น 37,900 (XJ)

Onsen
รหัสทัวร์: ZGKIX04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 14 มกราคม 2561
10 - 15 มกราคม 2561
16 – 21 มกราคม 2561
17 – 22 มกราคม 2561
23 – 28 มกราคม 2561
24 – 29 มกราคม 2561
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2561
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561
06 – 11 มีนาคม 2561
07 – 12 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
39,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง โอซาก้า – เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ –วัดคินคาคุจิ – เทศกาลดูไฟนาบานะ โนะซาโตะ-ช้อปปิ้งอิออน จัสโก้ ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – นากาโน่ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY  วัดเซ็นโกจิ- เพลิดเพลินกับลานสกี – กิฟุ – แช่ออนเซ็น โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ คันไซ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 19 October 2017 16:02

HP54-A03 โอซาก้า โตเกียว เจแปนแอลป์ 5 วัน 4 คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 29,999 (TZ)

1 Japan Alps
รหัสทัวร์: HP54-A03
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 39,999
35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า – กิฟฟุ - เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น - เมืองนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต – ฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - ย่านชินจุกุ หรือ ฮาราจูกุ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 15:51

ZGKIX19 โอซาก้า โตเกียว SUGOI 6 วัน 4 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 47,900 (TG)

1 Fujiten Resort
รหัสทัวร์: ZGKIX19
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 47,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-07 พ.ย. 60
08-13 พ.ย. 60
15-20 พ.ย. 60
23-28 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-06 ธ.ค. 60
06-11 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60
21-26 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
49,900
49,900
47,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - โอซาก้า– เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ฟุชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – นาโงย่า – นาโกย่า สเตชั่น - นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 20 July 2017 16:37

JJP027 โตเกียว WONDERFUL AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 27,988 (TR)

3 Disneyland Hallowen
รหัสทัวร์: JJP027
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ตุลาคม-02พฤศจิกายน 2560
31 – 04 พฤศจิกายน 2560
02-06 พฤศจิกายน 2560
04-08 พฤศจิกายน 2560
6-10 พฤศจิกายน 2560
8-12 พฤศจิกายน 2560
10-14 พฤศจิกายน 2560
12-16 พฤศจิกายน 2560
14-18 พฤศจิกายน 2560
18-22 พฤศจิกายน 2560
20-24 พฤศจิกายน 2560
22-26 พฤศจิกายน 2560
24-28 พฤศจิกายน 2560
26-30 พฤศจิกายน 2560
28 – 02 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
27,988
28,888
28,888
29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -   โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - ชินจูกุ โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ –ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 15:33

ZGKIX21 โอซาก้า ทาคายาม่า AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 33,900 (XJ)

Ski Japan
รหัสทัวร์: ZGKIX21
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 ตุลาคม 2560
06 – 10 ตุลาคม 2560
11 – 15 ตุลาคม 2560
12 - 16 ตุลาคม 2560
13 - 17 ตุลาคม 2560
18 - 22 ตุลาคม 2560
19 - 23 ตุลาคม 2560
20 - 24 ตุลาคม 2560
25 - 29 ตุลาคม 2560
26 - 30 ตุลาคม 2560
27 - 31 ตุลาคม 2560
02 – 06 พฤศจิกายน 2560
03 – 07 พฤศจิกายน 2560
09 – 13 พฤศจิกายน 2560
10 – 14 พฤศจิกายน 2560
16 – 20 พฤศจิกายน 2560
26 – 30 พฤศจิกายน 2560
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
35,900
35,900
35,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 16:58

JJP028 โตเกียว สกี NEW YEAR 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 28,888 (TR)

1 Ski Resort Fuji
รหัสทัวร์: JJP028
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 – 02 ธันวาคม 2560
30 – 04 ธันวาคม 2560
02-06 ธันวาคม 2560
04-08 ธันวาคม 2560
06-10 ธันวาคม 2560
08-12 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
14-18 ธันวาคม 2560
16-20 ธันวาคม 2560
18-22 ธันวาคม 2560
20-24 ธันวาคม 2560
22-26 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
26-30 ธันวาคม 2560
28 – 01 มกราคม 2561
30 – 03 มกราคม 2561
01-05 มกราคม 2561
03-07 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888
32,888
33,888
33,888
32,888
33,888
31,888
32,888
32,888
32,888
31,888
32,888
32,888
31,888
36,888
39,999
36,888
29,999
29,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟุจิเท็น สกี รีสอร์ท - ชินจูกุ โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ–  ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 09 October 2017 10:26

ZGKIX23 โอซาก้า LIGHTING 5 วัน 3 คืน เดือน พฤศจิกายน 60 เริ่มต้น 29,900 (XJ)

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: ZGKIX23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 พฤศจิกายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 2560
15 – 19 พฤศจิกายน 2560
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
30,900
30,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย วัดโทฟุคุจิ– ปราสาททอง – นั่งรถไฟสายโรแมนติค - ศาลเจ้าคิบูเนะ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์   อาบน้ำแร่ออนเซ็น ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 16:46

JJP030 โตเกียว FROZEN 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 34,888 (XW)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: JJP030
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 DEC 17
07-12 DEC 17
08-13 DEC 17
14-19 DEC 17
15-20 DEC 17
21-26 DEC 17
22-27 DEC 17
28 DEC 17 - 02 JAN 18
29 DEC 17 – 03 JAN 18
ราคาทัวร์: 34,888
35,888
35,888
35,888
35,888
35,888
36,888
38,888
38,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - ผ่านชม โตเกียวสกาย ทรี โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ– โอไดบะ–ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ ท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัน - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 27 September 2017 15:32

ZGNGO03 นาโกย่า ทาคายาม่า HILIGHT KORANKEI 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60 ราคา 41,900 (JL)

2 ชิราคาวาโกะใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGNGO03
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 41,900
41,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ - โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิฟุ - หุบเขาโครังเค – นาโกย่า – วัดโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - นาโกย่า - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:27

SLGJP01 ญี่ปุ่น ทตโตะริ คุราชิกิ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 ราคา 41,900 (XJ)

3 Gosho Aoyama Manga Factory
รหัสทัวร์: SLGJP01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 ต.ค. 60
06-10 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 41,900
42,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-คันไซ-โทคุชิมะ-นารูโตะ-นั่งเรือชมน้ำวนนารูโตะนารุโตะ-ปราสาทฮิเมจิ-โอยามาโกโจมังหงะแฟคตอรี่-พิพิธภัณฑ์โคนัน-ทตโตริ-เนินทรายทตโตะริ- พิพิธภัณฑ์ทราย-คุราชิงิ-คุราชิกิ-โกเบฮาร์เบอร์แลนด์-ซินไซบาชิ-อิออน-คันไซ-คันไซ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 14:01

ZGNRT01 โตเกียว STRONG STRONG 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 29,900 (XJ)

2 ฟุจิ ใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGNRT01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
32,900
32,900
32,900
39,900
39,900
39,900
45,900
47,900
47,900
47,900
47,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:40

SSCLK532 โอซาก้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.60 เริ่มต้น 30,900 (XJ)

2 บ้านชิรา ฤดุใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: SSCLK532
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 32,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – อีออนพลาซ่า - กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ– จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ– ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – เอ็นนะเคียว – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ตลาดปลาคุโรม่อน– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 13:52

ZGNRT02 โตเกียว SPARKLING FLOWER 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.60 เริ่มต้น 31,900 (XJ)

4 Kochia Flower
รหัสทัวร์: ZGNRT02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
07-11 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
33,900
33,900
33,900
33,900
31,900
31,900
31,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ – อิออน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:46

SSCLKH743 โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว (ปีใหม่)7 วัน 4 คืน วันที่ 28ธค.-3มค.61ราคา 49,990 (SQ)

1 คลองโอตารุ หิมะ
รหัสทัวร์: SSCLKH743
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 – 3 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ– สนามบินชางฮี

สนามบินชางฮี – สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – นาบานะโนะซาโตะ (ILLUMINATION)– นาโงย่า

นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัสสึริโนะโมริ– ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้

มัตสึโมโต้ – ลานสกีฟูจิเท็น – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ทะเลสาบยามานากะ

ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮัคไค – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) – รถไฟชินคันเซน– ชินจูกุ – โตเกียว

โตเกียว – ตลาดปลาซึคิจิ –วัดอาซะกุซ่า – ศาลเจ้าเมย์จิ –        ฮาราจุกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 12 October 2017 13:50

ZGNRT03 โตเกียว SPARKLING AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60 เริ่มต้น 31,900 (XJ)

2 ฟูจิ เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGNRT03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร - โอไดบะ - นาริตะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:51

STTG03 ฮอกไกโด COUTDOWN CELEBRATION วันปีใหม่ 5 วัน 3 คืน 28 ธค.-1 มค.61 ราคา 66,700 TG)

1 Kiroro Ski
รหัสทัวร์: STTG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 66,700
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 – 01 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 66,700
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์มหมี คิโรโระรีสอร์ท – อิสระตามอัทยาศัยให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ซัปโปโร - เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 14:59

ZGNRT04 โตเกียว SPARKLING WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 33,900 (XJ)

1 สกีรีสอร์ฟุจิเท็น
รหัสทัวร์: ZGNRT04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
35,900
33,900
33,900
33,900
33,900
43,900
43,900
43,900
49,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - นาริตะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ –  อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:33

STTG04 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด SEASONS CHANGE 5 วัน 3 คืน วันที่ 21-25 ต.ค. ,23-27 พ.ย.60 เริ่มต้น 48,900 (TG)

3 Otaru คลองโอตารุ
รหัสทัวร์: STTG04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 ต.ค. 60
23-27 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 50,900
48,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ - สนามบินชิโตเซ่ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า - โอตารุ - คลองโอตารุ – โรงงานแก้วและกล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ - สนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 17:54

ZGNRT05 โตเกียว โอซาก้า SURPRISE 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-ธค.60 เรื่มต้น 45,900 (TG)

2016 01 21 123704
รหัสทัวร์: ZGNRT05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 ตุลาคม 2560
19 – 23 ตุลาคม 2560
20 – 24 ตุลาคม 2560
26 – 30 ตุลาคม 2560
27 – 31 ตุลาคม 2560
01 – 05 พฤศจิกายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 2560
15 – 19 พฤศจิกายน 2560
22 – 26 พฤศจิกายน 2560
02 – 06 ธันวาคม 2560
07 – 11 ธันวาคม 2560
13 – 17 ธันวาคม 2560
20 – 24 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 45,900
47,900
47,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
47,900
47,900
45,900
47,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –นาริตะ วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ– ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 13:03

T2J01 ฮอกไกโด SKI SERIERS 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.61 เริ่มต้น 39,900 (TG)

1 Hokไกโด สกีสอท
รหัสทัวร์: T2J01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
07-11 ม.ค. 61
08-12 ม.ค. 61
11-15 ม.ค. 61
14-18 ม.ค. 61
15-19 ม.ค. 61
16-20 ม.ค. 61
18-22 ม.ค. 61
21-25 ม.ค. 61
22-26 ม.ค. 61
23-27 ม.ค. 61
25-29 ม.ค. 61
26-30 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 42,400
46,900
42,400
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบิสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ- หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบ็ทสึ- จิโกกุดานิ(หุบเขานรก)- ทะเลสาบโทยะ-Onsen Hotel - กิจกรรมณลานสกี-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อดีตทำเนียบรัฐบาล–หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริิ - อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร - ซัปโปโร – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 15:29

ZGNRT07 โตเกียว HARMONY 6 วัน 4 คืน เดือน ธันวาคม 60 เริ่มต้น 34,900 (XW)

2016 01 21 123704
รหัสทัวร์: ZGNRT07
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธันวาคม 2560
06-11 ธันวาคม 2560
08-13 ธันวาคม 2560
13-18 ธันวาคม 2560
15-20 ธันวาคม 2560
20-25 ธันวาคม 2560
22-27 ธันวาคม 2560
27 ธ.ค.60-01 ม.ค.61
29 ธ.ค.60-03 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
34,900
34,900
38,900
38,900
40,900
40,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) -  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–กระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะฮัคไค- อิออน  โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะซัน –ชิซุย เอ้าท์เล็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 16:36

T2J04 นาโกย่า Super Value Promotion by 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 29,900 (JL)

SkiResort2
รหัสทัวร์: T2J04
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ตุลาคม– 1 พฤศจิกายน 60
13- 17 พฤศจิกายน 60
20-24 พฤศจิกายน 60
26-30 พฤศจิกายน 60
29 พฤศจิกายน– 3 ธันวาคม 60
13 – 17ธันวาคม 60
ราคาทัวร์: 31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
35,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคาย่าม่า ปราสาทฮาชิมะ–กุโจฮาจิมัง -นาโกย่า–ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ  อิสระเต็มวัน สนามบินเซ็นแทร์– กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 15:52

ZGNRT08 โตเกียว MIRACLE 5 วัน 3 คืน เดือน ธันวาคม 60 เริ่มต้น 33,900

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: ZGNRT08
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธันวาคม 2560
05-09 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
17-21 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
26-30 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 34,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
35,900
36,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) -  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–กระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะฮัคไค- อิออน โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัน –ชิซุย เอ้าท์เล็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 10:49

T2J06 โตเกียว Super Cool 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มี.ค.61 เรื่มต้น 25,900 (TZ)

2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: T2J06
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 มกราคม 2561
17 – 21 มกราคม 2561
24 – 28 มกราคม 2561
5 – 9กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561
14 -18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง นาริตะ–ทะเลสาปอาชิ–โอวาคุดานิ–โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท–วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว–อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 17:20

ZGNRT10 โตเกียว STRONG STRONG 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 26,900 (XJ)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: ZGNRT10
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 มกราคม 2561
10-14 มกราคม 2561
11-15 มกราคม 2561
12-16 มกราคม 2561
13-17 มกราคม 2561
16-20 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
18-22 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
20-24 มกราคม 2561
23-27 มกราคม 2561
24-28 มกราคม 2561
25-29 มกราคม 2561
26-30 มกราคม 2561
27-31 มกราคม 2561
30 ม.ค.-03 ก.พ. 2561
31 ม.ค.-04 ก.พ. 2561
01-05 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 กุมภาพันธ์ 2561
03-07 กุมภาพันธ์ 2561
06-10 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
10-14 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
16-20 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
20-24 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ.-03 มี.ค. 2561
28 ก.พ.-04 มี.ค. 2561
01-05 มีนาคม 2561
02-06 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
06-10 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 26,900
27,900
27,900
27,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
26,900
26,900
28,900
28,900
26,900
27,900
27,900
27,900
27,900
29,900
29,900
29,900
27,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –กระเช้าคาจิคาจิ- ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 19 October 2017 13:54

T2J07 ฮอกไกโด SKI SERIES 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-มค.61 เริ่มต้น 39,900 (TG)

1 Hokaido Skiรีสอท
รหัสทัวร์: T2J07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 -8ธันวาคม 2560
24 -28 ธันวาคม 2560
7-11 มกราคม 2561
8 -12มกราคม 2561
11-15มกราคม 2561
14-18มกราคม 2561
15- 19มกราคม 2561
16 - 20 มกราคม 2561
18 – 22 มกราคม 2561
21 – 25 มกราคม 2561
22 – 26 มกราคม 2561
23 – 27 มกราคม 2561
25 - 29มกราคม 2561
26 – 30 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 42,400.-
46,900.-
42,400.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบิสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ- หมู่บ้านไอนุ- โนโบริเบ็ทสึ- จิโกกุดานิ(หุบเขานรก)- ทะเลสาบโทยะ-Onsen Hotel กิจกรรมณลานสกี-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อดีตทำเนียบรัฐบาล–หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 11:48

ZGNRT13 โตเกียว โอซาก้า EXCELLENT 6 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 35,900 (XJ)

1 Japan Alps
รหัสทัวร์: ZGNRT13
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 14 มกราคม 2561
10 - 15 มกราคม 2561
16 - 21 มกราคม 2561
17 - 22 มกราคม 2561
23 - 28 มกราคม 2561
24 - 29 มกราคม 2561
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
14 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561
06 – 11 มีนาคม 2561
07 - 12 มีนาคม 2561
13 - 18 มีนาคม 2561
14 - 19 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
37,900
37,900
35,900
35,900
35,900
35,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ  นาริตะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ กระเช้าคาจิ คาจิ – ลานสกี – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ  หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า

Last Updated on Thursday, 19 October 2017 14:16

More Articles...

 1. ZGNRT19 โตเกียว STRONG LAVENDER 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.60 เริ่มต้น 24,900 (XJ)
 2. BTK005 เกาหลี Best Autumn ChillChill 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60 เริ่มต้น 15,900 (LJ)
 3. BTK006 เกาหลี Best Ski Cool Cool 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 17,900 (LJ)
 4. BTK007 เกาหลี Best Autumn Save Save 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 13,900 (LJ)
 5. BTK008 เกาหลี Best Ski Save Save Unesco 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.-ก.พ.61 (LJ)
 6. BTK009 เกาหลี Best Seoul Spring 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)
 7. CUK01 เกาหลี EASY KOREA ตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.61. เริ่มต้น 17,900 (LJ)
 8. CUK02 เกาหลี EASY AUTUMN พักโซล 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 14,900 (LJ)
 9. CUK03 เกาหลี EASY LOVE AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)
 10. CUK04 เกาหลี EASY LIKE SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)
 11. CUK05 เกาหลี EASY LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 20,900 (LJ)
 12. HKS53-C01 เกาหลี WINTER SEORAKSAN SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 16,999 (LJ)
 13. HNKP2 HI เกาหลี AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 15,900 (LJ)
 14. HPKS53-C01 เกาหลี SEORAKSAN SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 15,999 (ZE,7C,TW)
 15. HPKS53-S04 เกาหลี SUPER SURPRISE AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-พย.60 เริ่มต้น 14,888 (LJ)
 16. SLGK03 เกาหลี COLOR ล่องเรือสำราญ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60 ราคา 15,900 (LJ)
 17. SLGK04 เกาหลี SNOW ซิมสตรอว์เบอรืรี 5วัน 3 คืน เดือน ธค-กพ61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)
 18. SLGK05 เกาหลี AUTUMN ซอรัคซาน 5วัน 3 คืน เดือน พย60 เริ่มต้น 14,900 (LJ)
 19. STK02 เกาหลี สวนผลไม้ MY AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 17,900 (LJ)
 20. STK03 เกาหลี พักโซล 3 คืน ROMANTIC AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions