• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BO1JXW14 Sugoi โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 17,988 (XW)

2018 06 22 155844
รหัสทัวร์: BO1JXW14
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 17,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 7 ก.ค. 61
6 – 10 ก.ค. 61
9 – 13 ก.ค. 61
12 – 16 ก.ค. 61
15 – 19 ก.ค. 61
18 – 22 ก.ค. 61
21 – 25 ก.ค. 61
24 – 28 ก.ค. 61
26 – 30 ก.ค. 61
27 – 31 ก.ค. 61
30 ก.ค. – 3 ส.ค. 61
2 – 6 ส.ค. 61
5 – 9 ส.ค. 61
7– 11 ส.ค. 61
10 – 14 ส.ค. 61
13 – 17 ส.ค. 61
16 – 20 ส.ค. 61
19 – 23 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
25 – 29 ส.ค. 61
28 ส.ค. – 1 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 61
3 – 7 ก.ย. 61
6 – 10 ก.ย. 61
9 – 13 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
15 – 19 ก.ย. 61
18 – 22 ก.ย. 61
21 – 25 ก.ย. 61
24 – 28 ก.ย. 61
27 ก.ย. – 1 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
25,988
25,988
18,988
17,988
18,988
18,988
24,988
19,988
17,988
17,988
17,988
17,988
18,988
19,988
19,988
19,988
19,988
19,988
19,988
21,988
21,988
21,988
22,988
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนาริตะ–โตเกียว – วัดอาซากุสะ–ฟูจิออนเซ็น  - โอชิโนะฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5–พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว–ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ  -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700บาท) -วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างเอออน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 June 2018 16:01

TTNXJ44 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-สค. เริ่มต้น 28,888(XJ)

1111
รหัสทัวร์: TTNXJ44
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 กรกฎาคม 61
07-11 กรกฎาคม 61
08-12 กรกฎาคม 61
10-14 กรกฎาคม 61
11-15 กรกฎาคม 61
12-16 กรกฎาคม 61
14-18 กรกฎาคม 61
16-20 กรกฎาคม 61
18-22 กรกฎาคม 61
19-23 กรกฎาคม 61
20-24 กรกฎาคม 61
21-25 กรกฎาคม 61
22-26 กรกฎาคม 61
24-28 กรกฎาคม 61
25-29 กรกฎาคม 61
26-30 กรกฎาคม 61
28-01 สิงหาคม 61
30-03 สิงหาคม 61
01-05 สิงหาคม 61
02-06 สิงหาคม 61
04-08 สิงหาคม 61
05-09 สิงหาคม 61
07-11 สิงหาคม 61
09-13 สิงหาคม 61
13-17 สิงหาคม 61
17-21 สิงหาคม 61
21-25 สิงหาคม 61
27-31 สิงหาคม 61
30-03 กันยายน 61
31-04 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 33,888
28,888
28,888
33,888
34,888
28,888
28,888
28,888
34,888
28,888
28,888
28,888
28,888
35,888
34,888
34,888
35,888
28,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
34,888
31,888
31,888
31,888
31,888
28,888
29,888
หมายเหตุ -

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - อิออน ทาวน์-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี -  มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  -สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 10:49

BOTR85 โตเกียว โอซาก้า SUPER Golden Route A 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.- ต.ค.61.เริ่มต้น 24,900 (TR)

2018 06 26 164541
รหัสทัวร์: BOTR85
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 - 6 กรกฎาคม 61
9 - 13 กรกฎาคม 61
16 - 20 กรกฎาคม 61
23 - 27 กรกฎาคม 61
30 - 3 สิงหาคม 61
6 - 10 สิงหาคม 61
13 - 17 สิงหาคม 61
20 - 24 สิงหาคม 61
27 - 31 สิงหาคม 61
3 - 7 กันยายน 61
10 - 14 กันยายน 61
17 - 21กันยายน 61
24 - 28 กันยายน 61
1 - 5 ตุลาคม 61
8 - 12 ตุลาคม 61
15 - 19 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
25,900
27,900
25,900
26,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
27,900
27,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนาริตะ–จังหวัดยามานาชิ – โอชิโนะฮักไก - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น - มัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า –ลิตเติ้ลเกียวโต –เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ –หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอกากิ/นาโกย่า - โอกากิ/นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –ศาลเจ้าเฮอัน–พิธีชงชา - ริงกุเอ้าท์เล็ท - ปราสาทโอซาก้า– โดทงพลาซ่า –ชินไชบาชิ– ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 16:50

TTNXJ49 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ หอมชื่นจายยย 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-สค.61 เริ่มต้น 30,888 (XJ)

1113
รหัสทัวร์: TTNXJ49
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-27 มิถุนายน 61
25-30 มิถุนายน 61
29 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 61
02-07 กรกฎาคม 61
06-11 กรกฎาคม 61
09-14 กรกฎาคม 61
13-18 กรกฎาคม 61
16-21 กรกฎาคม 61
20-25 กรกฎาคม 61
23-28 กรกฎาคม 61
27 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 61
30 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 61
03-08 สิงหาคม 61
06-11 สิงหาคม 61
10-15 สิงหาคม 61
13-18 สิงหาคม 61
17-22 สิงหาคม 61
20-25 สิงหาคม 61
24-29 สิงหาคม 61
27 สิงหาคม-01 กันยายน 61
31 สิงหาคม-05 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 33,888
32,888
36,888
36,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
35,888
37,888
38,888
36,888
34,888
34,888
34,888
30,888
34,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์-เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ถนนทานุกิโคจิ-สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 06 July 2018 09:56

JJP05 โตเกียว AUTUMN COLORFUL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-ตค.61 เริ่มต้น 23,888 (XW)

2018 06 12 170356
รหัสทัวร์: JJP05
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ส.ค.-4 ก.ย. 18
2-6 ก.ย. 18
4-8 ก.ย. 18
6-10 ก.ย. 18
8-12 ก.ย. 18
10-14 ก.ย. 18
12-16 ก.ย. 18
14-18 ก.ย. 18
16-20 ก.ย. 18
18-22 ก.ย. 18
20-24 ก.ย. 18
22-26 ก.ย. 18
24-28 ก.ย. 18
26-30 ก.ย. 18
28 ก.ย.-2 ต.ค.18
30 ก.ย.-4 ต.ค.18
2-6 ต.ค. 18
4-8 ต.ค. 18
6-10 ต.ค. 18
8-12 ต.ค. 18
10-14 ต.ค. 18
12-16 ต.ค. 18
14-18 ต.ค. 18
16-20 ต.ค. 18
18-22 ต.ค. 18
20-24 ต.ค.18
22-26 ต.ค. 18
ราคาทัวร์: 25,888
23,888
24,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
23,888
24,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
27,888
31,888
31,888
28,888
28,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งตลาดอะเมโยโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา โอไดบะไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า - นมัสการพระพุทธรูปปางยืนUshiku daibutsu - Ami outlet-อิออน มอลล์ - วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 17:33

TTNXJ51 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ภาค 3 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2018 04 26 150948
รหัสทัวร์: TTNXJ51
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 กันยายน 61
27 กันยายน-01 ตุลาคม 61
28 กันยายน-02 ตุลาคม 61
29 กันยายน-03 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 22,888
23,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านนินจาอิงะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เอ็กซ์โปซิตี้- เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 06 July 2018 09:58

BO1XJ84 โตเกียว Plus +โตเกียว นิกโก้ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 24,900 (XJ)

2018 07 09 154035
รหัสทัวร์: BO1XJ84
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 7 ตุลาคม 61
4 – 8 ตุลาคม 61
8 – 12 ตุลาคม 61
9 – 13 ตุลาคม 61
17 – 21 ตุลาคม 61
18 – 22 ตุลาคม 61
20 – 24 ตุลาคม 61
21 – 25 ตุลาคม 61
24 – 28 ตุลาคม 61
25 – 29 ตุลาคม 61
26 – 30 ตุลาคม 61
27 – 31 ตุลาคม 61
28 ต.ค. -1 พ.ย. 61
29 ต.ค. -2 พ.ย. 61
1 – 5 พฤศจิกายน 61
6 – 10 พฤศจิกายน 61
7 – 11 พฤศจิกายน 61
8 – 12 พฤศจิกายน 61
13 – 17 พฤศจิกายน 61
14 – 18 พฤศจิกายน 61
15 – 19 พฤศจิกายน 61
20 – 24 พฤศจิกายน 61
21 – 25 พฤศจิกายน 61
22 – 26 พฤศจิกายน 61
28 พ.ย. - 2 ธ.ค.61
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
4 – 8 ธันวาคม 61
6 – 10 ธันวาคม 61
11 – 15 ธันวาคม 61
12 – 16 ธันวาคม 61
16 – 20 ธันวาคม 61
20 – 24 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 26,900
26,900
24,900
26,900
26,900
26,900
31,900
31,900
27,900
27,900
26,900
26,900
25,900
24,900
25,900
25,900
26,900
25,900
25,900
26,900
26,900
26,900
27,900
26,900
27,900
26,900
28,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ-ท่าอากาศยานนาริตะ–อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –ล่องเรือโจร สลัดทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ–ออนเซ็นโอชิโนะฮักไก – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –ช้อปปิ้งชินจูกุและร้านดิวตี้ฟรี–นาริตะนาริตะ – นิกโก้ –ทะเลสาบชูเซ็นจิ– น้ำตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ –นาริตะ - ร้านดองกี้ – ห้างเอออน-ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 11:00

TTNXJ52 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป2 6 วัน 4 คืน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

2018 04 26 150948
รหัสทัวร์: TTNXJ52
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 กันยายน 61
27 กันยายน-01 ตุลาคม 61
28 กันยายน-02 ตุลาคม 61
29 กันยายน-03 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์:
23,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่า - นาโกย่า - อาราซิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 06 July 2018 10:08

TTNXJ60 โฮซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2018 06 06 130821
รหัสทัวร์: TTNXJ60
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30-04 ตุลาคม 61
01-05 ตุลาคม 61
02-06 ตุลาคม 61
03-07 ตุลาคม 61
04-08 ตุลาคม 61
05-09 ตุลาคม 61
06-10 ตุลาคม 61
07-11 ตุลาคม 61
08-12 ตุลาคม 61
09-13 ตุลาคม 61
10-14 ตุลาคม 61
11-15 ตุลาคม 61
13-17 ตุลาคม 61
14-18 ตุลาคม 61
15-19 ตุลาคม 61
16-20 ตุลาคม 61
17-21 ตุลาคม 61
18-22 ตุลาคม 61
19-23 ตุลาคม 61
20-24 ตุลาคม 61
21-25 ตุลาคม 61
22-26 ตุลาคม 61
23-27 ตุลาคม 61
24-28 ตุลาคม 61
25-29 ตุลาคม 61
26-30 ตุลาคม 61
27-31 ตุลาคม 61
28-01 พฤศจิกายน 61
29-02 พฤศจิกายน 61
30-03 พฤศจิกายน 61
31-04 พฤศจิกายน 61
01-05 พฤศจิกายน 61
02-06 พฤศจิกายน 61
03-07 พฤศจิกายน 61
04-08 พฤศจิกายน 61
05-09 พฤศจิกายน 61
06-10 พฤศจิกายน 61
07-11 พฤศจิกายน 61
08-12 พฤศจิกายน 61
09-13 พฤศจิกายน 61
10-14 พฤศจิกายน 61
11-15 พฤศจิกายน 61
12-16 พฤศจิกายน 61
13-17 พฤศจิกายน 61
14-18 พฤศจิกายน 61
15-19 พฤศจิกายน 61
16-20 พฤศจิกายน 61
17-21 พฤศจิกายน 61
18-22 พฤศจิกายน 61
19-23 พฤศจิกายน 61
20-24 พฤศจิกายน 61
21-25 พฤศจิกายน 61
22-26 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
24-28 พฤศจิกายน 61
25-29 พฤศจิกายน 61
26-30 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
32,888
32,888
30,888
30,888
30,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านนินจาอิงงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เอ็กซ์โปซิตี้- หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออนมอลล์ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 06 July 2018 10:47

TTNXJ53 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ 5 วัน 3 คืน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

2 Fuji Five Autumn
รหัสทัวร์: TTNXJ53
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มิถุนายน 61
03-05 มิถุนายน 61
05-09 มิถุนายน 61
09-13 มิถุนายน 61
11-15 มิถุนายน 61
13-17 มิถุนายน 61
15-19 มิถุนายน 61
17-21 มิถุนายน 61
19-23 มิถุนายน 61
23-27 มิถุนายน 61
25-29 มิถุนายน 61
29 -03 กรกฎาคม 61
01-05 กรกฎาคม 61
03-07 กรกฎาคม 61
05-09 กรกฎาคม 61
07-11 กรกฎาคม 61
09-13 กรกฎาคม 61
11-15 กรกฎาคม 61
13-17 กรกฎาคม 61
15-19 กรกฎาคม 61
17-21 กรกฎาคม 61
19-23 กรกฎาคม 61
21-25 กรกฎาคม 61
23-27 กรกฎาคม 61
25-29 กรกฎาคม 61
27-31 กรกฎาคม 61
29 -02 สิงหาคม 61
31 -04 สิงหาคม 61
01-05 สิงหาคม 61
03-07 สิงหาคม 61
05-09 สิงหาคม 61
07-11 สิงหาคม 61
09-13 สิงหาคม 61
11-15 สิงหาคม 61
13-17 สิงหาคม 61
15-19 สิงหาคม 61
17-21 สิงหาคม 61
19-23 สิงหาคม 61
21-25 สิงหาคม 61
23-27 สิงหาคม 61
25-29 สิงหาคม 61
27-31 สิงหาคม 61
31 -04 กันยายน 61
01-05 กันยายน 61
03-07 กันยายน 61
05-09 กันยายน 61
07-11 กันยายน 61
09-13 กันยายน 61
11-15 กันยายน 61
13-17 กันยายน 61
15-19 กันยายน 61
17-21 กันยายน 61
21-25 กันยายน 61
23-27 กันยายน 61
25-29 กันยายน 61
27 กันยายน-01 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 20,888
19,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
25,888
25,888
25,888
21,888
24,888
24,888
24,888
24,888
28,888
28,888
28,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
วันแม่
วันหยุดชดเชยวันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - นาริตะ - เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Friday, 06 July 2018 11:10

BOTR23 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 4 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 24,900 (TR)

2018 05 30 170031
รหัสทัวร์: BOTR23
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
4 – 8 ก.ค. 61
11 – 15 ก.ค. 61
18 – 22 ก.ค. 61
25 – 29 ก.ค. 61
1 – 5 ส.ค. 61
8 – 12 ส.ค. 61
15 – 19 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 2 ก.ย. 61
5 – 9 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
19 – 23 ก.ย. 61
26 – 30 ก.ย. 61
3 – 7 ต.ค. 61
10 – 14 ต.ค. 61
17 – 21 ต.ค. 61
24 – 28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 24,900
24,900
24,900
24,900
26,900
24,900
26,900
25,900
24,900
24,900
24,900
24,900
26,900
27,900
29,900
31,900
31,900
31,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า จ.ไอจิ - เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ –ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ -  เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – EXPO CITY – ริงกุ เอ้าท์เล็ต  - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza – ชินไซบาชิ โอซาก้า – สนามบินคันไซ –ท่าอากาศยานดอนเมือง 

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 17:01

TTNXJ54 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki ซุปตาร์ สุกี้แห้ง 5 วัน 3 คืน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2 Fuji Five Autumn
รหัสทัวร์: TTNXJ54
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 กรกฎาคม 61
12-16 กรกฎาคม 61
14-18 กรกฎาคม 61
16-20 กรกฎาคม 61
18-22 กรกฎาคม 61
20-24 กรกฎาคม 61
22-26 กรกฎาคม 61
24-28 กรกฎาคม 61
26-30 กรกฎาคม 61
28 -01 สิงหาคม 61
30 -03 สิงหาคม61
02-06 สิงหาคม 61
04-08 สิงหาคม 61
06-10 สิงหาคม 61
08-12 สิงหาคม 61
10-14 สิงหาคม 61
12-16 สิงหาคม 61
14-18 สิงหาคม 61
16-20 สิงหาคม 61
18-22 สิงหาคม 61
20-24 สิงหาคม 61
22-26 สิงหาคม 61
24-28 สิงหาคม 61
26-30 สิงหาคม 61
28 -01 กันยายน 61
30 -03 กันยายน 61
02-06 กันยายน 61
04-08 กันยายน 61
06-10 กันยายน 61
08-12 กันยายน 61
10-14 กันยายน 61
12-16 กันยายน 61
14-18 กันยายน 61
16-20 กันยายน 61
18-22 กันยายน 61
20-24 กันยายน 61
22-26 กันยายน 61
24-28 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
29,888
29,888
29,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
วันแม่
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ -  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ –AMI PREMIUM OUTLET - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 11:01

BOTR24 โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-ตค.61 เริ่มต้น 19,871 (TR)

0 122018 04 19 181303
รหัสทัวร์: BOTR24
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,871
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 27 มิ.ย.
1 – 4 ก.ค.
8 – 11 ก.ค.
15 – 18 ก.ค.
22 – 25 ก.ค.
29 ก.ค. – 1 ส.ค.
5 – 8 ส.ค.
12 – 15 ส.ค.
19 – 22 ส.ค.
26 – 29 ส.ค.
2 – 5 ก.ย.
9 – 12 ก.ย.
16 – 19 ก.ย.
23 – 26 ก.ย.
30 ก.ย. – 3 ต.ค.
7 – 10 ต.ค.
14 – 17 ต.ค.
21 – 24 ต.ค.
ราคาทัวร์: 19,871
19,871
19,871
19,871
19,871
22,871
19,871
23,871
22,871
19,871
19,871
21,871
23,871
22,871
26,871
26,871
26,871
31,871
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท- นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า  -   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน -  ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ - Expo city Osaka – สนามบินคันไซ –ท่าอากาศยานดอนเมือง 

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 16:48

TTNXJ59 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส) 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 16,888 (XJ)

2018 06 06 122829
รหัสทัวร์: TTNXJ59
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 -03 กรกฎาคม 61
01-05 กรกฎาคม 61
03-07 กรกฎาคม61
07-11 กรกฎาคม 61
09-13 กรกฎาคม 61
13-17 กรกฎาคม 61
15-19 กรกฎาคม 61
19-23 กรกฎาคม 61
23-27 กรกฎาคม 61
25-29 กรกฎาคม 61
29-02 สิงหาคม 61
01-05 สิงหาคม 61
03-07 สิงหาคม 61
05-09 สิงหาคม 61
07-11 สิงหาคม 61
09-13 สิงหาคม 61
11-15 สิงหาคม 61
13-17 สิงหาคม 61
15-20 สิงหาคม 61
17-21 สิงหาคม 61
19-23 สิงหาคม 61
21-25 สิงหาคม 61
23-27 สิงหาคม 61
25-29 สิงหาคม 61
27-31 สิงหาคม 61
01-05 กันยายน 61
03-07 กันยายน 61
07-11 กันยายน 61
09-13 กันยายน 61
11-15 กันยายน 61
13-17 กันยายน 61
15-19 กันยายน 61
17-21 กันยายน 61
19-23 กันยายน 61
23-27 กันยายน 61
25-29 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 17,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
24,888
24,888
18,888
18,888
18,888
18,888
26,888
27,888
26,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์-  แช่น้ำแร่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 11:07

BOTR86 โอซาก้า โตเกียว Super Golden Route B 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.61. เริ่มต้น 24,888 (TR)

0 122018 04 19 181303
รหัสทัวร์: BOTR86
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 5 มิถุนายน 61
8 - 12 มิถุนายน 61
15 - 19 มิถุนายน 61
22 - 26 มิถุนายน 61
29–3 กรกฎาคม 61
6 - 10 กรกฎาคม 61
13 - 17 กรกฎาคม 61
20 - 24 กรกฎาคม 61
27 - 31 กรกฎาคม 61
3 - 7 สิงหาคม 61
10 - 14 สิงหาคม 61
17 - 21 สิงหาคม 61
24 - 28 สิงหาคม 61
31–4 กันยายน 61
7 - 11 กันยายน 61
14 - 18 กันยายน 61
21 - 25 กันยายน 61
28 - 2 ตุลาคม 61
5 - 9 ตุลาคม 61
12 - 16 ตุลาคม 61
19 - 23 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
25,888
24,888
19,881
24,888
25,888
25,888
29,888
24,888
27,888
26,888
24,888
25,888
24,888
25,888
26,888
28,888
28,888
31,888
31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอกากิ จ.กิฟุ - ห้างอิออนมอลล์ - เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น - ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก - คาวากูจิโกะ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - นาริตะ - วัดนาริตะ ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 11:19

TTNXJ61 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

2018 06 06 125656
รหัสทัวร์: TTNXJ61
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-01 ธันวาคม 61
28-02 ธันวาคม 61
29-03 ธันวาคม 61
30-04 ธันวาคม 61
01-05 ธันวาคม 61
02-06 ธันวาคม 61
03-07 ธันวาคม 61
04-08 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
09-13 ธันวาคม 61
10-14 ธันวาคม 61
11-15 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
16-20 ธันวาคม 61
17-21 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
23-27 ธันวาคม 61
24-28 ธันวาคม 61
25-29 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
27-31 ธันวาคม 61
28-01 มกราคม 62 BUS1
28-01 มกราคม 62 BUS2
29-02 มกราคม 62 BUS1
29-02 มกราคม 62 BUS2
30-03 มกราคม 62 BUS1
30-03 มกราคม 62 BUS2
30-03 มกราคม 62 BUS3
31-04มกราคม 62 BUS1
31-04มกราคม 62 BUS2
ราคาทัวร์: 26,888
28,888
28,888
28,888
29,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
32,888
32,888
32,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์-  แช่น้ำแร่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ - อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 11:11

BOXJ83 โตเกียว ฟูจิ Chill Save 4 วัน 3 คืน เดือน มิย-ตค 61 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

1112
รหัสทัวร์: BOXJ813
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 04 Jun 2018
07 - 10 Jun 2018
08 - 11 Jun 2018
14 - 17 Jun 2018
21 - 24 Jun 2018
28 - 01 Jul 2018
05 - 08 Jul 2018
12 - 15 Jul 2018
19 - 22 Jul 2018
27 - 30 Jul 2018
16 - 19 Aug 2018
23 - 26 Aug 2018
30 - 02 Sep 2018
06 - 09 Sep 2018
13 - 16 Sep 2018
20 - 23 Sep 2018
27 - 30 Sep 2018
05 - 08 Oct 2018
06 - 09 Oct 2018
13 - 16 Oct 2018
16 - 19 Oct 2018
19 - 22 Oct 2018
20 - 23 Oct 2018
24 - 27 Oct 2018
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
19,888
21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
26,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
25,888
24,888
26,888
24,888
26,888
27,888
25,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - สวนโออิชิ ปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) - วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 16:49

TTNXJ62 โอซาก้า WAKAYAMA ซุปตาร์ แมวเหมียว 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค-พ.ย 61 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

0 122018 04 19 181303
รหัสทัวร์: TTNXJ62
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30-05 ตุลาคม 2561
01-06 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-09 ตุลาคม 2561
05-10 ตุลาคม 2561
06-11 ตุลาคม 2561
07-12 ตุลาคม 2561
08-13 ตุลาคม 2561
09-14 ตุลาคม 2561
10-15 ตุลาคม 2561
11-16 ตุลาคม 2561
12-17 ตุลาคม 2561
13-18 ตุลาคม 2561
14-19 ตุลาคม 2561
16-21 ตุลาคม 2561
17-22 ตุลาคม 2561
18-23 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561
20-25 ตุลาคม 2561
21-26 ตุลาคม 2561
22-27 ตุลาคม 2561
23-28 ตุลาคม 2561
24-29 ตุลาคม 2561
25-30 ตุลาคม 2561
26-31 ตุลาคม 2561
27-01 พฤศจิกายน 2561
28-02 พฤศจิกายน2561
29-03 พฤศจิกายน 2561
30-04 พฤศจิกายน 2561
31-05 พฤศจิกายน 2561
01-06 พฤศจิกายน2561
02-07 พฤศจิกายน2561
03-08 พฤศจิกายน2561
04-09 พฤศจิกายน2561
05-10 พฤศจิกายน2561
06-11 พฤศจิกายน2561
07-12 พฤศจิกายน2561
08-13 พฤศจิกายน2561
09-14 พฤศจิกายน2561
10-15 พฤศจิกายน2561
11-16 พฤศจิกายน2561
12-17 พฤศจิกายน2561
13-18 พฤศจิกายน2561
14-19 พฤศจิกายน2561
15-20 พฤศจิกายน2561
16-21 พฤศจิกายน2561
17-22 พฤศจิกายน2561
18-23 พฤศจิกายน2561
19-24 พฤศจิกายน2561
20-25 พฤศจิกายน2561
21-26 พฤศจิกายน2561
22-27 พฤศจิกายน2561
23-28 พฤศจิกายน2561
24-29 พฤศจิกายน2561
25-30 พฤศจิกายน2561
26-01 ธันวาคม2561
27-02 ธันวาคม 2561
28-03 ธันวาคม 2561
29-04 ธันวาคม 2561
30-05 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
34,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านนินจา - ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –โอซาก้า - เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า –Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ - นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ –หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ -อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 14:16

BOXJ95 ฮอกไกโด ซัปโปโล ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 31,900 (XJ)

2018 04 26 110949
รหัสทัวร์: BOXJ95
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 มิ.ย. - 4ก.ค. 61
5 - 9 ก.ค. 61
7 - 11 ก.ค. 61
14 - 18 ก.ค.61
21 - 25 ก.ค. 61
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 61
4 - 8 ส.ค. 61
9 - 13 ส.ค. 61
18 - 22 ส.ค. 61
25 - 29 ส.ค. 61
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61
1 - 5 ก.ย. 61
8 - 12 ก.ย. 61
13 - 17 ก.ย. 61
15 - 19 ก.ย. 61
22 - 26 ก.ย. 61
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 33,900
35,900
35,900
37,900
37,900
37,900
34,900
38,900
33,900
34,900
33,900
33,900
32,900
31,900
33,900
32,900
32,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ - กระเช้าอุสุซัง - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสี นํ้าตาล - จุดชมวิวไซโล - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต - ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - ซัปโปโร - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ - Patchwork road-บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ - ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 11:30

TTNXJ63 โอซาก้า WAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ แมวเหมียว (SNOWY) 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.61-มค.61เริ่มต้น 32,888 (XJ)

2018 06 20 155450
รหัสทัวร์: TTNXJ63
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธันวาคม 2561
02-07 ธันวาคม 2561
03-08 ธันวาคม 2561
04-09 ธันวาคม 2561
05-10 ธันวาคม 2561
06-11 ธันวาคม 2561
07-12 ธันวาคม 2561
08-13 ธันวาคม 2561
09-14 ธันวาคม 2561
10-15 ธันวาคม 2561
11-16 ธันวาคม 2561
12-17 ธันวาคม 2561
13-18 ธันวาคม 2561
14-19 ธันวาคม 2561
15-20 ธันวาคม 2561
16-21 ธันวาคม 2561
17-22 ธันวาคม 2561
18-23 ธันวาคม 2561
19-24 ธันวาคม 2561
20-25 ธันวาคม 2561
21-26 ธันวาคม 2561
22-27 ธันวาคม 2561
23-28 ธันวาคม 2561
24-29 ธันวาคม 2561
25-30 ธันวาคม 2561
26-31 ธันวาคม 2561
27-01 มกราคม 2562 BUS1
28-02 มกราคม 2562 BUS1
28-02 มกราคม 2562 BUS2
29-03 มกราคม 2562 BUS1
29-03 มกราคม 2562 BUS2
29-03 มกราคม 2562 BUS3
30-04 มกราคม 2562 BUS1
30-04 มกราคม 2562 BUS2
30-04 มกราคม 2562 BUS3
31-05 มกราคม 2562 BUS1
31-05 มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 34,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
36,888.-
36,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
34,888.-
34,888.-
34,888.-
35,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
36,888.-
36,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –โอซาก้า -เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า –Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ - นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:03

CUJ01 EASY ชิราคาวาโกะ คานาซาว่า 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย-ต.ค 61 เริ่มต้น 31,900 (JL)

1
รหัสทัวร์: CUJ01
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 กันยายน 61
11 – 15 กันยายน 61
22 – 26 กันยายน 61
09 – 13 ตุลาคม 61
13 – 17 ตุลาคม 61
21 – 25 ตุลาคม 61
24 – 28 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 31,900
31,900
31,900
34,900
36,900
36,900
34,900
หมายเหตุ
-
-
-
สวรรคต ร.9
สวรรคต ร.9
วันปิยมหาราช
-

กรุงเทพฯ – นาโกย่า ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า)– ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO – คานาซาว่า หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – สวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า - พิพิธภัณฑ์ศิลปะศตวรรษที่ 21 ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 04 July 2018 09:45

TTNXJ65 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.61เริ่มต้น 23,888 (XJ)

2018 06 06 144853
รหัสทัวร์: TTNXJ43
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 กันยายน 2561
28-02 ตุลาคม 2561
30-04 ตุลาคม 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28-01 พฤศจิกายน 2561
29-02 พฤศจิกายน 2561
30-03 พฤศจิกายน 2561
31-04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27-01 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 23,888.-
24,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุยเอาเล้ตท์ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาโบราณ (ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย  - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 14:54

CUJ02 EASY โตเกียว ช้อป ชิม แชะ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กค.61 เริ่มต้น 19,900 (XW)

2018 05 15 165212
รหัสทัวร์: cuj02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 มิถุนายน 61
09 – 13 มิถุนายน 61
13 – 17 มิถุนายน 61
19 – 23 กรกฎาคม 61
25 – 29 กรกฎาคม 61
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 61
02 – 06 สิงหาคม 61
06 – 10 สิงหาคม 61
08 – 12 สิงหาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
14 – 18 สิงหาคม 61
20 – 24 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 61
01 – 05 กันยายน 61
07 – 11 กันยายน 61
13 – 17 กันยายน 61
15 – 19 กันยายน 61
21 – 25 กันยายน 61
25 – 29 กันยายน 61
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 61
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
19,900
20,900
25,900
24,900
21,900
21,900
21,900
25,900
21,900
21,900
21,900
21,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันเฉลิม ร.10 -
วันเฉลิม ร.10 -
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) –หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneylandช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 16:55

TTNXJ66 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2018 06 06 150602
รหัสทัวร์: TTNXJ66
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 -02 ธันวาคม 2561
29-03 ธันวาคม 2561
30-04 ธันวาคม 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28-01 มกราคม 2562 BUS1
28-01 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS1
29-02 มกราคม 2562 BUS2
29-02 มกราคม 2562 BUS3
30-03 มกราคม 2562 BUS1
30-03 มกราคม 2562 BUS2
30-03 มกราคม 2562 BUS3
31-04 มกราคม 2562 BUS1
31-04 มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 25,888.-
26,888.-
26,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
35,888.-
35,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
35,888.-
35,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ลานสกีฟูจิเท็น –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า – อิออน– สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 08 June 2018 12:21

CUJ03 EASY AUTUMN LEAVES นาโกย่า 5 วัน 3 คืน พฤศจิกายน 61 เริ่มต้น 34,900 (JL)

3 ไข่ดำ
รหัสทัวร์: CUJ03
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 พ.ย. 61
16 – 20 พ.ย. 61
19 – 23 พ.ย. 61
22 – 26 พ.ย. 61
26 – 30 พ.ย. 61
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900
35,900
34,900
35,900
34,900
35,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่า ท่าอากาศยานชุบุ – หุบเขาโครังเค – เขตเมืองเก่าซึมาโกะจุกุ – ทาคายาม่า วัดฮิดะโคกุบันจิ – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO – กิฟุ ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 04 July 2018 09:52

TTNXJ67 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2018 06 06 151212
รหัสทัวร์: TTNXJ67
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29-02 ตุลาคม 2561
30-03 ตุลาคม 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28-01 พฤศจิกายน 2561
29-02 พฤศจิกายน 2561
30-03 พฤศจิกายน 2561
31-04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27-01 ธันวาคม 2561
28-02 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,888.-
23,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค –ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์– สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 15:28

CUJ04 EASY โตเกียว ช้อป ชิม แชะ 5 วัน 3 คืนเดือน ต.ค 61 เริ่มต้น 26,900 (XW) ฟรีเดย์

010
รหัสทัวร์: CUJ04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ตุลาคม 61
03 – 07 ตุลาคม 61
05 – 09 ตุลาคม 61
07 – 11 ตุลาคม 61
09 – 13 ตุลาคม 61
11 – 15 ตุลาคม 61
13 – 17 ตุลาคม 61
15 – 19 ตุลาคม 61
17 – 21 ตุลาคม 61
19 – 23 ตุลาคม 61
21 – 25 ตุลาคม 61
23 – 27 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 26,900
27,900
27,900
26,900
27,900
30,900
29,900
26,900
27,900
30,900
26,900
27,900
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
(สวรรคต ร.9)
(สวรรคต ร.9)
-
-
(ปิยมหาราช)
-
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) –หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneylandช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 06 July 2018 10:13

TTNXJ68 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มค.62 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

2018 05 22 171402
รหัสทัวร์: TTNXJ68
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 -03 ธันวาคม 2561
30 -04 ธันวาคม 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28-01 มกราคม 2562 BUS1
28 -01 มกราคม 2562 BUS2
29 -02 มกราคม 2562 BUS1
29-02 มกราคม 2562 BUS2
29 -02 มกราคม 2562 BUS3
30-03 มกราคม 2562 BUS1
30-03 มกราคม 2562 BUS2
30 -03 มกราคม 2562 BUS1
31-04 มกราคม 2562 BUS1
31 -04 มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 23,888
28,888
28,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
32,888
32,888
33,888
33,888
35,888
35,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
35,888
35,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันรัฐธรรมนูญ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันคริสมาส
วันคริสมาส
วันคริสมาส
วันคริสมาส
วันคริสมาส
วันสิ้นปี
วันสิ้นปี
วันสิ้นปี+ปีใหม่
วันสิ้นปี+ปีใหม่
วันสิ้นปี+ปีใหม่
วันสิ้นปี+ปีใหม่
วันสิ้นปี+ปีใหม่
วันสิ้นปี+ปีใหม่
วันสิ้นปี+ปีใหม่
วันสิ้นปี+ปีใหม่
วันสิ้นปี+ปีใหม่
วันสิ้นปี+ปีใหม่

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET - สวนไคราคุเอน–ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์– สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 17:21

CUJ07 โอกินาว่า EASY SUNSHINE 4 วัน 2 คืน เดือน พ.ค-ต.ค 61 เริ่มต้น 19,900 (MM)

3 Okinawa
รหัสทัวร์: CUJ07
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 มิ.ย. 61
21 – 24 มิ.ย. 61
05 – 08 ก.ค. 61
19 – 22 ก.ค. 61
02 – 05 ส.ค. 61
09 – 12 ส.ค. 61
23 – 26 ส.ค. 61
06 – 09 ก.ย. 61
13 – 16 ก.ย. 61
27 – 30 ก.ย. 61
04 – 07 ต.ค. 61
11 – 14 ต.ค. 61
18 – 21 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
22,900
21,900
20,900
21,900
20,900
21,900
22,900
20,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
-
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาฮา–โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด–หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว–ช็อปปิ้งชินโตชินศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจอิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)- สุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 14:31

TTNXJ69 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ พิงค์กี้ Freeday 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 ราคา 17,888 (XJ)

2018 05 22 164823
รหัสทัวร์: TTNXJ69
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 -03 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
27-01 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,888
17,888
17,888
17,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –ทุ่งลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ- อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 16:49

CUJ20 TOKYO เลอร์เวนด้า...5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ก.ค 61 เริ่มต้น 20,900 (XW) UPDATE ไม่มีฟรีเดย์

1200
รหัสทัวร์: CUJ20
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 มิ.ย. 61
09 – 13 มิ.ย. 61
11 – 15 มิ.ย. 61
15 – 19 มิ.ย. 61
17 – 21 มิ.ย. 61
19 – 23 มิ.ย. 61
25 – 29 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 61
05 – 09 ก.ค. 61
11 – 15 ก.ค. 61
13 – 17 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 21,900
22,900
20,900
22,900
21,900
22,900
20,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน นานาชาตินาริตะ วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) ทุ่งลาเวนเดอร์หรือโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ วัดนาริตะ
เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ – ช้อปปิ้งโอไดบะ ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 09:36

TTNXJ70 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ 2 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61เริ่มต้น 19,888 (XJ)

2018 05 22 163316
รหัสทัวร์: TTNXJ70
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มิถุนายน 2561
03-07 มิถุนายน 2561
04-08 มิถุนายน 2561
05-09 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
07-11 มิถุนายน 2561
08-12 มิถุนายน 2561
09-13 มิถุนายน 2561
10-14 มิถุนายน 2561
11-15 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
15-19 มิถุนายน 2561
16-20 มิถุนายน 2561
17-21 มิถุนายน 2561
18-22 มิถุนายน 2561
19-23 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
25-29 มิถุนายน 2561
29 -03 กรกฎาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
07-11 สิงหาคม 2561
15-17 สิงหาคม 2561
16-20 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
18-22 สิงหาคม 2561
19-23 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
23-27 สิงหาคม 2561
25-29 สิงหาคม 2561
27-31 สิงหาคม 2561
29 -02 กันยายน 2561
31 -04 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุย เอ้าเล้ตท์  - ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง – โรงงานช็อกโกแลต – ถนนทานุกิโคจิ - อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 16:37

GSNRT22 โตเกียว ฟูจิ ใครก็อยากไป 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 16,888 (XW)

2018 05 16 181948
รหัสทัวร์: GSNRT22
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 มิถุนายน 61
09 – 13 มิถุนายน 61
13–17 มิถุนายน 61
15–19 มิถุนายน 61
17–21 มิถุนายน 61
19–23 มิถุนายน 61
21–25 มิถุนายน 61
23–27 มิถุนายน 61
27 มิย. – 01 กค. 61
29 มิย. – 03 กค. 61
01 – 05 กรกฎาคม 61
03 – 07 กรกฎาคม 61
05 – 09 กรกฎาคม 61
07 – 11 กรกฎาคม 61
11 – 15 กรกฎาคม 61
13 – 17 กรกฎาคม 61
15 – 19 กรกฎาคม 61
17 – 21 กรกฎาคม 61
19 – 23 กรกฎาคม 61
21 – 25 กรกฎาคม 61
25 – 29 กรกฎาคม 61
27 – 31 กรกฎาคม 61
29 กค. – 02 สค. 61
31 กค. – 04 สค. 61
02 – 06 สิงหาคม 61
04 – 08 สิงหาคม 61
08 – 12 สิงหาคม 61
10 – 14 สิงหาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
14 – 18 สิงหาคม 61
16 – 20 สิงหาคม 61
18 – 22 สิงหาคม 61
22 – 26 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61
26 – 30 สิงหาคม 61
28 สค.– 01 กย. 61
30 สค.– 03 กย. 61
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
18,888
17,888
16,888
17,888
17,888
17,888
18,888
17,888
16,888
17,888
18,888
17,888
18,888
17,888
16,888
17,888
18,888
18,888
24,888
24,888
17,888
17,888
17,888
17,888
21,888
24,888
18,888
17,888
17,888
17,888
18,888
18,888
17,888
18,888
18,888
หมายเหตุ
เดินทางเดือน  :  มิถุนายน - สิงหาคม  2561.
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โตเกียว (นาริตะ) –โอวาคุดานิ- โกเท็มบะ เอาท์เล็ท-(พิเศษ !!  อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ทุ่งลาเวนเดอร์ - โอชิโนะ ฮัคไค(ในกรณีที่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่บาน)-วัดอาซากุสะ-นาริตะ-อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-สนามบินนาริตะ -วัดนาริตะ- กรุงเทพ 
Last Updated on Monday, 28 May 2018 18:35

TTNXJ71 ฮอกไกโด Furano ซุปตาร์ ชื่นใจ Freeday 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

1113
รหัสทัวร์: TTNXJ71
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29-04 กรกฎาคม 2561
02-07 กรกฎาคม 2561
13-18 กรกฎาคม 2561
30-04 สิงหาคม 2561
10-15 สิงหาคม 2561
13-18 สิงหาคม 2561
20-25 สิงหาคม 2561
24-29 สิงหาคม 2561
31-05 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
หมายเหตุ

สนามบินนานาชาติดอนเมือง -  สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์  - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิตชุยเอาเล้ตท์ - อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:18

GSNRT99 โตเกียว ฟูจิ ชุดใหญ่ไฟกระพริบ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-สค.61 เริ่มต้น 17,888 (XW)

2018 04 18 135220
รหัสทัวร์: GSNRT99
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 พ.ค.–04 มิ.ย. 61
01 – 05 มิถุนายน 61
02 – 06 มิถุนายน 61
03 – 07 มิถุนายน 61
04 – 08 มิถุนายน 61
05 – 09 มิถุนายน 61
06 – 10 มิถุนายน 61
07 – 11 มิถุนายน 61
08 – 12 มิถุนายน 61
09 – 13 มิถุนายน 61
10 – 14 มิถุนายน 61
11 – 15 มิถุนายน 61
12 – 16 มิถุนายน 61
13 – 17 มิถุนายน 61
14 – 18 มิถุนายน 61
15 – 19 มิถุนายน 61
16 – 20 มิถุนายน 61
17 – 21 มิถุนายน 61
18 – 22 มิถุนายน 61
19 – 23 มิถุนายน 61
20 – 24 มิถุนายน 61
21 – 25 มิถุนายน 61
22 – 26 มิถุนายน 61
23 – 27 มิถุนายน 61
24 – 28 มิถุนายน 61
25 – 29 มิถุนายน 61
26 – 30 มิถุนายน 61
27มิ.ย. – 01ก.ค. 61
28มิ.ย. – 02ก.ค. 61
29มิ.ย. – 03ก.ค. 61
30มิ.ย. – 04ก.ค. 61
01 - 05 กรกฎาคม 61
02 - 06 กรกฎาคม 61
03 - 07 กรกฎาคม 61
04 - 08 กรกฎาคม 61
05 - 09 กรกฎาคม 61
06 - 10 กรกฎาคม 61
07 - 11 กรกฎาคม 61
08 - 12 กรกฎาคม 61
09 - 13 กรกฎาคม 61
10 - 14 กรกฎาคม 61
11 - 15 กรกฎาคม 61
12 - 16 กรกฎาคม 61
13 - 17 กรกฎาคม 61
14 - 18 กรกฎาคม 61
15 - 19 กรกฎาคม 61
16 - 20 กรกฎาคม 61
17 - 21 กรกฎาคม 61
18 - 22 กรกฎาคม 61
19 - 23 กรกฎาคม 61
20 - 24 กรกฎาคม 61
21 - 25 กรกฎาคม 61
22 - 26 กรกฎาคม 61
23 - 27 กรกฎาคม 61
24 - 28 กรกฎาคม 61
25 - 29 กรกฎาคม 61
26 - 30 กรกฎาคม 61
27 - 31 กรกฎาคม 61
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 61
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 61
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 61
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 61
01 – 05 สิงหาคม 61
02 – 06 สิงหาคม 61
03 – 07 สิงหาคม 61
04 – 08 สิงหาคม 61
05 – 09 สิงหาคม 61
06 – 10 สิงหาคม 61
07 – 11 สิงหาคม 61
08 – 12 สิงหาคม 61
09 – 13 สิงหาคม 61
10 – 14 สิงหาคม 61
11 – 15 สิงหาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
13 – 17 สิงหาคม 61
14 – 18 สิงหาคม 61
15 – 19 สิงหาคม 61
16 – 20 สิงหาคม 61
17 – 21 สิงหาคม 61
18 – 22 สิงหาคม 61
19 – 23 สิงหาคม 61
20 – 24 สิงหาคม 61
21 – 25 สิงหาคม 61
22 – 26 สิงหาคม 61
23 – 27 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61
25 – 29 สิงหาคม 61
26 – 30 สิงหาคม 61
27 – 31 สิงหาคม 61
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 61
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
25,888
25,888
23,888
23,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
25,888
23,888
23,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
18,888
17,888
18,888
20,888
20,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) –หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ทุ่งลาเวนเดอร์– วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี – นาริตะ - อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 14:18

TTNXJ72 ฮอกไกโด ซุปตาร์ FAMILY (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริมต้น 25,888 (XJ)

2018 06 20 164359
รหัสทัวร์: TTNXJ72
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
06-10 กันยายน 2561
08-12 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
13-17 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
20-24 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
26-30 กันยายน 2561
27 – 01 ตุลาคม 2561
29 – 03 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 29,888.-
25,888.-
25,888.-
29,888.-
28,888.-
28,888.-
29,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
30,888.-
31,888.-
30,888.-
30,888.-
31,888.-
32,888.-
32,888.-
33,888.-
36,888.-
36,888.-
33,888.-
หมายเหตุ -

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตลาดปลานิโจ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอ้าท์เลต – ร้านค้ามือสอง – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:58

HJTR54-CA02 HAPPY OSAKA TOKYO เส้นทางโรแมนติค 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.61 เริ่มต้น 22,999 (TR)

1525510510312
รหัสทัวร์: HJTR54-CA02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-5 มิ.ย. 61
8-12 มิ.ย. 61
15-19 มิ.ย. 61
22-26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-3 ก.ค. 61
6-10 ก.ค. 61
13-17 ก.ค. 61
20-24 ก.ค. 61
27-31 ก.ค. 61
3-7 ส.ค. 61
10-14 ส.ค. 61
17-21 ส.ค. 61
24-28 ส.ค. 61
31 ส.ค. -4ก.ย. 61
7 -11 ก.ย. 61
14 -18 ก.ย. 61
21 -25 ก.ย. 61
28 ก.ย.-2ต.ค. 61
5-9 ต.ค. 61
12-16 ต.ค. 61
19-23 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 25,999
24,999
24,999
22,999
23,999
23,999
24,999
24,999
29,999
24,999
27,999
26,999
24,999
24,999
24,999
25,999
26,999
27,999
28,999
30,999
30,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ - กิฟฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต -กิฟุ - โอชิโนะ ฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE- ร้านชา -บุฟเฟ่ต์ขาปู - ออนเซ็นธรรมชาติ- หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ย่านโอไดบะ – ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - นาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 08 May 2018 17:34

TTNXJ73 ฮอกไกโด ซุปตาร์ เจาะลึก (AUTUMN) 6 วัน 4 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

2018 06 20 172000
รหัสทัวร์: TTNXJ73
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-08 กันยายน 2561
07-12 กันยายน 2561
10-15 กันยายน 2561
14-19 กันยายน 2561
17-22 กันยายน 2561
21-26 กันยายน 2561
24-29 กันยายน 2561
28 – 03 ตุลาคม 2561
01-06 ตุลาคม 2561
05-10 ตุลาคม 2561
08-13 ตุลาคม 2561
12-17 ตุลาคม 2561
15-20 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561
22-27 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888.-
32,888.-
29,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
30,888.-
34,888.-
33,888.-
34,888.-
35,888.-
36,888.-
35,888.-
36,888.-
35,888.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ -ตลาดปลานิโจ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอ้าท์เลต – ร้านค้ามือสอง – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ด้านอก) - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ทะเลสาบโทยะ – สวนฟูกิดาชิ - เมืองซัปโปโร -สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 17:21

HJTXJ53S02 โตเกียว ทุ่งพิ้งมอส VS ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ก.ค. 61 เริ่มต้น 19,777. (XJ)

2014 03 21 133749
รหัสทัวร์: HJTXJ53S02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 4 – 8 ก.ค. 61
วันที่ 5 – 9 ก.ค. 61
วันที่ 11 – 15 ก.ค. 61
วันที่ 12 – 16 ก.ค. 61
วันที่ 13 – 17 ก.ค. 61
วันที่ 18 – 22 ก.ค. 61
วันที่ 19 – 23 ก.ค. 61
วันที่ 20 – 24 ก.ค. 61
วันที่ 25 – 29 ก.ค. 61
วันที่ 26 – 30 ก.ค. 61
วันที่ 27 – 31 ก.ค. 61
วันที่ 28 ก.ค.-1 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
25,999
25,999
25,999
23,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - นาริตะ - วัดนาริตะซัน – AEON TOWN - ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตชั่น - นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮัคไค หรือดอกไม้ตามฤดูกาล (พิ้งมอสหรือลาเวนเดอร์) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ - อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 15:04

WDJ01 ฮอกไกโด AUTUMN 6 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.61 ราคา 49,999 (TG)

2018 03 28 102437
รหัสทัวร์: WDJ01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-11 ก.ย. 61
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซ่ – อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า -พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยาม่า - เมืองโซอึนเคียว -นั่งกระเช้าชมวิวเขาคุโระดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - ฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองซัปโปโร -ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดซัปโปโรโจไง - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ – ย่านทานุกิ โคจิ - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว - JR TOWER - สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภู

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 16:35

HNJO2 โอซาก้า เกียวโต นารา SURE NARA 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ธค.61 เริ่มต้น 24,900 (XJ)

0 122018 04 19 181303
รหัสทัวร์: HNJO2
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8 - 12 มิถุนายน 2561
22 - 26 มิถุนายน 2561
6 - 10 กรกฎาคม 2561
20 - 24 กรกฎาคม 2561
3 - 7 สิงหาคม 2561
9 - 13 สิงหาคม 2561
10 - 14 สิงหาคม 2561
17 - 21 สิงหาคม 2561
14 - 18 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
5 - 9 ตุลาคม 2561
26 - 30 ตุลาคม 2561
2 - 6 พฤศจิกายน 2561
23 - 27 พฤศจิกายน 2561
14 - 18 ธันวาคม 2561
21 - 25 ธันวาคม 2561
29 - 2 มกราคม 2562 BUS1
29 - 2 มกราคม 2562 BUS2
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
28,900
28,900
25,900
24,900
24,900
28,900
28,900
27,900
27,900
29,900
29,900
33,900
33,900
หมายเหตุ -

สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ - เกียวโต - คินคะคุจิ - ฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - โอซาก้า - โดทงบุริ - ย่านชินไซบาชิ - อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้าไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน - ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ดิวตี้ฟรี - ริงกุ พรีเมี่ยม– สนามบินคันไซ (โอซาก้า) - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:40

WDJ03 ฮอกไกโด MAGIC 6 วัน 4 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 47,999 (TG)

1528883512254
รหัสทัวร์: WDJ03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 47,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 – 11 พ.ย.61
13 – 18 พ.ย.61
20 – 25 พ.ย.61
27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
4 – 9 ธ.ค. 61
11 – 16 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 47,991
47,991
47,991
47,991
49,999
47,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซิโตเซ่ - หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ – บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ –โนโบริเบ็ทสึ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – โรงกลั่นวิสกี้นิกกะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - เมืองซับโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – ย่านทานุกิโคจิ –ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิตซุยเอ้าท์เล็ต -สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 15:07

HNJS3 ฮอกไกโด FULL FLOWERS 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 29,900 (XJ)

0 123
รหัสทัวร์: HNJS3
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 18 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
12 - 16 กรกฎาคม 2561
19 - 23 กรกฎาคม 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
2 – 6 สิงหาคม 2561
16 – 20 สิงหาคม 2561
23 – 27 สิงหาคม 2561
6 – 10 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
4 - 8 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
34,900
35,900
35,900
35,900
29,900
29,900
29,900
29,900
32,900
32,900
หมายเหตุ -

สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย - สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) - หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิคาวา – อิออน – เมืองอาซาฮิคาวา - เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร - ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ทำเนียบอิฐแดง) - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร ช็อปปิ้ง - สนามบินชิโตเซะ – ประเทศไทย (ดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:53

WDJ04 ฮอกไกโด MIRACLE 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-สค.61 เริ่มต้น 48,999 (TG)

1528884945155
รหัสทัวร์: WDJ04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 – 12 มิ.ย.61
14 – 19 มิ.ย.61
21 – 26 มิ.ย.61
28 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61
3 – 8 ส.ค.61
17 – 22 ส.ค.61
24 – 29 ส.ค.61
30 ส.ค. – 4 ก.ย. 61
10 – 15 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 48,999
48,999
48,999
48,999
49,999
49,999
49,999
49,999
53,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ – บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” – โนโบริเบ็ทสึ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ
- โรงงานช็อกโกแล็ต – ตลาดซัปโปโรโจไง – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – ย่านทานุกิ โคจิ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ - ฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองบิเอะ – สวนชิกิไซโนะโอกะ – ซับโปโร - สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:39

HPHJH-XJ53-A02 HAPPY ฮอกไกโด โลกสวย 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 23,777

1524740399827
รหัสทัวร์: HPHJH-XJ53-A02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-9 มิ.ย. 61
12-16 มิ.ย. 61
19-23 มิ.ย. 61
26-30 มิ.ย. 61
3-7 ก.ค. 61
5-9 ส.ค. 61
14-18 ส.ค. 61
21-25 ส.ค. 61
28 ส.ค.-1 ก.ย. 61
4-9 ก.ย. 61
11-15 ก.ย. 61
16-20 ก.ย. 61
18-22 ก.ย. 61
23-27 ก.ย. 61
25-29 ก.ย. 61
21-25 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,777
26,999
27,999
27,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
35,999
หมายเหตุ

 

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเชะ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า) -คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมซากุระตามฤดูกาล - JTC DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ - Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก อิจิบะ - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:54

WDJ05 ฮอกไกโด LAVENDER 6 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.61 เริ่มต้น 45,991 (TG)

1528886490449
รหัสทัวร์: WDJ05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 8 ส.ค.61
17 – 22 ส.ค.61
24 – 29 ส.ค.61
30 ส.ค. – 4 ก.ย. 61
10 – 15 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 45,991
45,991
45,991
45,991
46,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ – บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” โนโบริเบ็ทสึ – Milk-Kobo เมืองนิเซโกะ- ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - ฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองบิเอะ –สวนชิกิไซโนะโอกะ – ซับโปโร - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:53

HPHJH-XJ64-B02 HAPPY ฮอกไกโด โชว์พราว 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 27,777

1524742233541
รหัสทัวร์: HPHJH-XJ64-B02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-11 มิ.ย. 61
13-18 มิ.ย. 61
20-25 มิ.ย. 61
27 มิ.ย.-2 ก.ค. 61
4-9 ก.ค. 61
25-30 ก.ค. 61
1-6 ส.ค. 61
8-13 ส.ค. 61
15-20 ส.ค. 61
22-27 ส.ค. 61
29 ส.ค.-3 ก.ย. 61
5-10 ก.ย. 61
12-17 ก.ย. 61
19-24 ก.ย. 61
26 ก.ย. -1 ต.ค. 61
3-8 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,777
28,999
29,999
31,999
31,999
33,999
29,999
33,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
32,999
32,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน - เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - อาบน้ำแร่ออนเซ็น - โทมิตะ ฟาร์ม - ซิกิไซโนะ โอกะฟาร์ม - ซัปโปโร - Takino Suzuran Park - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด -ชมซากุระตามฤดูกาล - JTC DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - สนามบินชิโตเซะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:55

ZGHOK11 ฮอกไกโด GO WENT GONE 5 วัน 3 คืน เดือน กค-สค.61 เริ่มต้น 39,999 (TG)

2018 05 11 134241
รหัสทัวร์: ZGHOK11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 15 กรกฏาคม 2561
18 – 22 กรกฏาคม 2561
01 – 05 สิงหาคม 2561
15 – 19 สิงหาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
41,999
41,999
41,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนผลไม้ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ - ดิวตี้ฟรี –มิตซุยเอ้าท์เล็ท –ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด – สวนโอโดริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 11 May 2018 13:47

HPHJO-TR54-C02_HAPPY โอซาก้า SHIRAKAWAGO KYOTO NARA 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 23,999

1524742622246
รหัสทัวร์: HPHJO-TR54-C02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 8 ก.ค. 61
11 – 15 ก.ค. 61
18 – 22 ก.ค. 61
25 – 29 ก.ค. 61
1 – 5 ส.ค. 61
8 – 12 ส.ค. 61
15 – 19 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 1 ก.ย. 61
5 – 9 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
19 – 23 ก.ย. 61
26 – 30 ก.ย. 61
3 – 7 ต.ค. 61
10 – 14 ต.ค. 61
17 – 21 ต.ค. 61
24 – 28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
24,999
25,999
27,999
28,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
30,999
30,999
31,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ - กิฟุ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต - ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น - โกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า - อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน -โอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 08 May 2018 17:35

ZGHOK12 ฮอกไกโด ชมดอกไม้ BEST LUXURY 6 วัน 4 คืน เดือน กค-สค.61 เริ่มต้น 43,900 (TG)

2018 03 29 162514
รหัสทัวร์: ZGHOK12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 11 กรกฏาคม 2561
13 – 18 กรกฏาคม 2561
25 – 30 กรกฏาคม 2561
03 – 08 สิงหาคม 2561
17 – 22 สิงหาคม 2561
24 – 29 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์: 53,900
54,900
54,900
44,900
44,900
44,900
43,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – สวนผลไม้ ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท- สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 29 March 2018 16:29

HPHJT-XW53-B02 HAPPY โตเกียว SUPER SURPRISE UPDAT 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,999

1524809400351
รหัสทัวร์: HPHJT-XW53-B02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 - 6 มิ.ย. 61
3 - 7 มิ.ย. 61
4 - 8 มิ.ย. 61
9 - 13 มิ.ย. 61
10 - 14 มิ.ย. 61
11 - 15 มิ.ย. 61
14 - 18 มิ.ย. 61
15 - 19 มิ.ย. 61
17 - 21 มิ.ย. 61
18 - 22 มิ.ย. 61
19 - 23 มิ.ย. 61
21 - 25 มิ.ย. 61
24 - 28 มิ.ย. 61
25 - 29 มิ.ย. 61
26 -30 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 61
1 – 5 ก.ค. 61
7 – 11 ก.ค. 61
8 – 12 ก.ค. 61
14 – 18 ก.ค. 61
15– 19 ก.ค. 61
21 – 25 ก.ค. 61
22– 26 ก.ค. 61
28 ก.ค.-1 ส.ค. 61
4-8 ส.ค. 61
5-9 ส.ค. 61
12-16 ส.ค. 61
18-22 ส.ค. 61
19-23 ส.ค. 61
25-29 ส.ค. 61
26-30 ส.ค. 61
1-5 ก.ย. 61
2-6 ก.ย. 61
8-12 ก.ย. 61
9-13 ก.ย. 61
15-19 ก.ย. 61
16-20 ก.ย. 61
22-26 ก.ย. 61
23-27 ก.ย. 61
29 ก.ย.-3 ต.ค. 61
30 ก.ย.-4 ต.ค. 61
6-10 ต.ค. 61
7-11 ต.ค. 61
13-17 ต.ค. 61
14-18 ต.ค. 61
20-24 ต.ค. 61
21-25 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
17,999
16,999
15,999
15,999
16,999
17,999
15,999
15,999
16,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
15,999
20,999
17,999
16,999
17,999
17,999
16,999
17,999
16,999
19,999
18,999
19,999
18,999
19,999
18,999
21,999
20,999
21,999
20,999
23,999
22,999
23,999
22,999
25,999
23,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - นาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ -ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ - อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ )-วัดนาริตะซัน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 27 April 2018 13:16

ZGHOK13 ฮอกไกโด All STAR FLORES 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 29,999 (XJ)

2018 05 05 150545
รหัสทัวร์: ZGHOK13
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
03 – 07 สิงหาคม 2561
16 – 20 สิงหาคม 2561
17 – 21 สิงหาคม 2561
23 – 27 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
14 – 18 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 29,999
31,999
31,999
34,999
36,999
36,999
36,999
36,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
30,999
30,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตลาดปลานิโจ - ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด - สวนโอโดริ - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 05 May 2018 15:58

JJP03 โตเกียว POPULAR เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-สค.61 เริ่มต้น 17,776 (XW)

2018 05 03 155431
รหัสทัวร์: JJP03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 17,776
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-5 มิ.ย.18
2-6 มิ.ย.18
3-7 มิ.ย.18
4-8 มิ.ย.18
5-9 มิ.ย.18
6-10 มิ.ย.18
7-11 มิ.ย.18
8-12 มิ.ย.18
9-13 มิ.ย.18
10-14 มิ.ย.18
11-15 มิ.ย.18
12-16 มิ.ย.18
13-17 มิ.ย.18
14-18 มิ.ย.18
15-19 มิ.ย.18
16-20 มิ.ย.18
17-21 มิ.ย.18
18-22 มิ.ย.18
19-23 มิ.ย.18
20-24 มิ.ย.18
21-25 มิ.ย.18
22-26 มิ.ย.18
23-27 มิ.ย.18
24-28 มิ.ย.18
25-29 มิ.ย.18
26-30 มิ.ย.18
27-1 ก.ค.18
28 มิ.ย. – 2 ก.ค.18
29 มิ.ย.-3 ก.ค.18
30 มิ.ย. – 4 ก.ค.18
1-5 ก.ค. 18
2-6 ก.ค. 18
3-7 ก.ค. 18
4-8 ก.ค. 18
5-9 ก.ค. 18
6-10 ก.ค. 18
7-11 ก.ค. 18
8-12 ก.ค. 18
9-13 ก.ค. 18
10-14 ก.ค. 18
11-15 ก.ค. 18
12-16 ก.ค. 18
13-17 ก.ค. 18
14-18 ก.ค. 18
15-19 ก.ค. 18
16-20 ก.ค. 18
17-21 ก.ค. 18
18-22 ก.ค. 18
19-23 ก.ค. 18
20-24 ก.ค. 18
21-25 ก.ค. 18
22-26 ก.ค. 18
23-27 ก.ค. 18
24-28 ก.ค. 18
25-29 ก.ค. 18
26-30 ก.ค. 18
27-31 ก.ค. 18
28 ก.ค. – 1 ส.ค. 18
29 ก.ค.– 2 ส.ค. 18
30 ก.ค. – 3 ส.ค. 18
31 ก.ค. – 4 ส.ค. 18
1-5 ส.ค. 18
2-6 ส.ค. 18
3-7 ส.ค. 18
4-8 ส.ค. 18
5-9 ส.ค. 18
6-10 ส.ค. 18
7-11 ส.ค. 18
8-12 ส.ค. 18
9-13 ส.ค. 18
10-14 ส.ค. 18
11-15 ส.ค.18
12-16 ส.ค.18
13-17 ส.ค.18
14-18 ส.ค.18
15-19 ส.ค.18
16-20 ส.ค.18
17-21 ส.ค.18
18-22 ส.ค.18
19-23 ส.ค.18
20-24 ส.ค.18
21-25 ส.ค.18
22-26 ส.ค.18
23-27 ส.ค.18
24-28 ส.ค.18
25-29 ส.ค.18
26-30 ส.ค.18
27-31 ส.ค.18
28 ส.ค.-1 ก.ย.18
29 ส.ค. – 2 ก.ย. 18
30 ส.ค. – 3 ก.ย.18
ราคาทัวร์: 19,999
20,999
19,999
19,999
20,999
21,999
23,999
21,999
21,999
19,999
19,999
20,999
23,999
23,999
22,999
19,999
19,999
19,999
20,999
20,999
23,999
23,999
19,999
19,999
19,999
20,999
20,999
21,999
20,999
20,999
19,999
17,776
19,999
19,999
20,999
20,999
19,999
19,999
17,776
19,999
19,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,999
24,999
25,999
25,999
24,999
20,999
19,999
19,999
19,999
20,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
22,999
26,999
26,999
26,999
22,999
19,999
19,999
19,999
20,999
20,999
20,999
19,999
17,776
19,999
19,999
20,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
21,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอะชิ - โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งลาเวนเดอร์-ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี โอไดบะไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า - อิออน มอลล์ - วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 18:07

ZGHOK14 ฮฮกไกโด All STAR FLORA BLOOM 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 30,999 (XJ)

2018 05 04 183447
รหัสทัวร์: ZGHOK14
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 07 มิถุนายน 2561
07 – 12 มิถุนายน 2561
09 – 14 มิถุนายน 2561
16 – 21 มิถุนายน 2561
23 – 28 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2561
07 – 12 กรกฏาคม 2561
12 – 17 กรกฏาคม 2561
14 – 19 กรกฏาคม 2561
19 – 24 กรกฏาคม 2561
21 – 26 กรกฏาคม 2561
26 – 31 กรกฏาคม 2561
28 ก.ค. – 02 ส.ค. 2561
02 – 07 สิงหาคม 2561
04 – 09 สิงหาคม 2561
16 – 21 สิงหาคม 2561
18 – 23 สิงหาคม 2561
23 – 28 สิงหาคม 2561
25 – 30 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
01 – 06 กันยายน 2561
06 – 11 กันยายน 2561
08 – 13 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 30,999
33,999
32,999
32,999
32,999
33,999
37,999
39,999
37,999
39,999
38,999
39,999
38,999
36,999
34,999
35,999
33,999
36,999
33,999
35,999
33,999
34,999
33,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 05 May 2018 14:32

JJP04 โตเกียว SUPER SAVE เที่ยวสบายๆ 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค. - ส.ค.61 เริ่มต้น 15,888 (XW)

2018 06 21 171635
รหัสทัวร์: JJP04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.ค.61
06-10 ก.ค.61
08-12 ก.ค.61
10-14 ก.ค.61
12-16 ก.ค.61
16-20 ก.ค.61
18-22 ก.ค.61
20-24 ก.ค.61
30 ก.ค.-3 ส.ค.61
01-05 ส.ค. 61
03-07 ส.ค. 61
05-09 ส.ค. 61
13-17 ส.ค.61
15-19 ส.ค.18
17-21 ส.ค.18
19-23 ส.ค.18
21-25 ส.ค.18
23-27 ส.ค.18
25-29 ส.ค.18
27-31 ส.ค.18
ราคาทัวร์: 15,888
17,888
15,888
16,888
17,888
15,888
17,888
17,888
15,888
17,888
17,888
16,888
17,888
17,888
17,888
15,888
16,888
17,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ - โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-หมู่บ้านน้ำใส-ชงชาแบบญี่ปุ่นโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว - ดิสนีย์แลนด์(ไม่มีบัสบริการ แต่มีไกด์แนะนำเส้นทาง)- สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 17:28

ZGHOK15 ฮอกไกโด โอ้ ลั่นล้า 6 วัน 4 คืน วันที่ 12-14 กค.61 ราคา 21,999 (XJ)

2018 07 05 180738
รหัสทัวร์: ZGHOK15
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 14 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กรกฎาคม  วันที่ 12 - 14 ก.ค.  2561
กรุงเทพฯ
– สนามบินดอนเมือง-เซรุบุโนะโอะกะ – หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า – อิออน มอลล์
ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ โรงงานชีส – ทานุกิโคจิโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด –บุฟเฟ่ต์ขา ปูยักษ์-อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 05 July 2018 18:16

JJP04A โตเกียว ปังปัง ภาค 2 5 วัน 3 คืน เดือน กค.61 เริ่มต้น 16,789 (XW)

2018 06 21 174731
รหัสทัวร์: JJP04A
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 16,789
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.ค.61
04-08 ก.ค.61
06-10 ก.ค.61
08-12 ก.ค.61
10-14 ก.ค.61
12-16 ก.ค.61
16-20 ก.ค.61
18-22 ก.ค.61
20-24 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 16,789
17,789
17,789
16,789
17,789
17,789
17,789
17,789
17,789
หมายเหตุ

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-OISHI PARKหรือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค-ชงชาแบบญี่ปุ่น-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - พาช้อปปิ้งทั่วโตเกียว Disneyland /HARAJUKU/OMOTESANDOSHIBUYA/SHINJUKU - สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 17:58

ZGKIX04 โอซาก้า ทาคายาม่า ต๊ะต่อนยอน 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)

2018 04 18 121645
รหัสทัวร์: ZGKIX04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 มิถุนายน 2561
14 - 18 มิถุนายน 2561
21 - 25 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
18 – 22 กรกฎาคม 2561
19 - 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
01 – 05 สิงหาคม 2561
02 - 06 สิงหาคม 2561
03 – 07 สิงหาคม 2561
08 - 12 สิงหาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
10 - 14 สิงหาคม 2561
15 - 19 สิงหาคม 2561
16 - 20 สิงหาคม 2561
17 - 21 สิงหาคม 2561
22 - 26 สิงหาคม 2561
23 - 27 สิงหาคม 2561
24 - 28 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
12 - 16 กันยายน 2561
13 - 17 กันยายน 2561
14 - 18 กันยายน 2561
19 - 23 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
26 - 30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 23,888
23,888
23,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
27,888
27,888
25,888
25,888
25,888
27,888
27,888
29,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
24,888
24,888
24,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -"เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 08 May 2018 17:42

JJP31 ฮอกไกโด AUTUMN SEASON CHANGE 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 39,999 (TG)

2018 06 21 144824
รหัสทัวร์: JJP31
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 ต.ค.61
25-29 ต.ค.61
31 ต.ค.-04 พ.ย.61
02-06 พ.ย.61
03-07 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 46,999
45,999
42,999
40,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) - ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-เก็บแอปเปิ้ลที่สวนผลไม้-จุดชมวิวซาอิโระ - คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานชอคโกแลต ซัปโปโร-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิย่านซูซูกิโนะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมืองสวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-อาคารที่ว่าการของฮอกไกโดหลังเก่า-JTC-มิตซุยเอ้าเล็ท - ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 15:53

ZGKIX05 โอซาก้า ทาคายาม่า ท้าลมรัก 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย. 61 เริ่มต้น 19,999 (XJ)

2018 06 12 124926
รหัสทัวร์: ZGKIX05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 - 25 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
18 – 22 กรกฎาคม 2561
19 - 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
01 – 05 สิงหาคม 2561
02 - 06 สิงหาคม 2561
03 – 07 สิงหาคม 2561
08 - 12 สิงหาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
10 - 14 สิงหาคม 2561
15 - 19 สิงหาคม 2561
16 - 20 สิงหาคม 2561
17 - 21 สิงหาคม 2561
22 - 26 สิงหาคม 2561
23 - 27 สิงหาคม 2561
24 - 28 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
12 - 16 กันยายน 2561
13 - 17 กันยายน 2561
14 - 18 กันยายน 2561
19 - 23 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
26 - 30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 19,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
27,888
23,999
23,999
23,999
25,999
25,999
28,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -"เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 14:14

JJP32 ฮอกไกโด TOWN IN TOWN นอนในเมือง 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 35,999 (TG)

2018 06 21 114528
รหัสทัวร์: JJP32
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 พ.ย.61
09-13 พ.ย.61
10-14 พ.ย.61
15-19 พ.ย.61
16-20 พ.ย.61
17-21 พ.ย.61
22-26 พ.ย.61
28 พ.ย.-02 ธ.ค.61
29 พ.ย.-03 ธ.ค.61
30 พ.ย.-04 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 38,888
38,888
35,999
38,888
39,888
38,888
38,888
39,888
39,888
40,888
40,888
39,888
39,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) - ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-มิตซุยเอ้าเล็ท - โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้-โรงงานชอคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมืองสวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-อาคารที่ว่าการของฮอกไกโดหลังเก่า-JTC - ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 12:12

ZGKIX09 โอซาก้า ทาคายาม่า ลันล้า ใบไม้แดง 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 24,999 (XJ)

2018 06 19 171510
รหัสทัวร์: ZGKIX09
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ก.ย – 01 ต.ค. 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 24,999
28,999
28,999
28,999
28,999
30,999
30,999
30,999
30,999
32,999
30,999
30,999
28,999
28,999
28,999
28,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
26,999
26,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – ศาลเจ้าคิบูเนะ - นาโกย่าสเตชั่น - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -"เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 17:31

JJP33 ฮอกไกโด PANORAMA บินหรู เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 37,999 (TG)

2018 06 21 110559
รหัสทัวร์: JJP33
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 พ.ย.-02 ธ.ค.61
29 พ.ย.-03 ธ.ค.61
30 พ.ย.-04 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
30 ม.ค.-03 ก.พ.62
31 ม.ค.-04 ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
27 ก.พ.-03 มี.ค.62
28 ก.พ.-04 มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
40,999
41,999
39,999
37,999
39,999
39,999
39,999
38,999
39,999
39,999
39,999
37,999
39,999
39,999
39,999
38,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
41,999
41,999
40,999
41,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) - ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์ - ฟูราโน่-ชมสุนัขลากเลื่อน-นิงเกิ้ลเทอเรส-ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร(เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ขาปู) - เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าเลท-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ - ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 11:23

ZGKIX10 โอซาก้า OBARA จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง 5 วัน 3 วัน เดือน พย.61 เริ่มต้น 25,999 (XJ)

2018 06 26 191216
รหัสทัวร์: ZGKIX10
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 27,999
27,999
26,999
28,999
27,999
27,999
27,999
25,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - นาโกย่า – ฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – วัดโทฟุคุจิ – นาโกย่าสเตชั่น - ศาลเจ้าโอสึคันนง – ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อิออน - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 19:31

JJP44 ฮอกไกโด ชีสเค้ก 5 วัน 3 คืน เดือน กค.61 เริ่มต้น 29,999 (TG)

2018 05 04 175750
รหัสทัวร์: JJP44
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 กรกฏาคม 61
04-08 กรกฏาคม 61
05-09 กรกฏาคม 61
06-10 กรกฏาคม 61
08-12 กรกฏาคม 61
11-15 กรกฏาคม 61
12-16 กรกฏาคม 61
ราคาทัวร์: 29,999
34,999
34,999
34,999
34,999
35,999
35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) - ชิโทเซ่ เมืองอาซาฮิคาวะ ชิมราเมงต้นตำรับหมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อาซาฮิคาวะอิออนมอลล์ - เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ สวนชิคิไซโนะโอกะ - บ่อน้ำสีฟ้า เมืองฟูราโน่ฟาร์มโทมิตะ โรงงานชีสอิออนมอลล์ - โรงงานชอคกาแลตคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอ้าท์เลท ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ ย่านซูซูกิโนะ - ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 04 May 2018 17:59

ZGKIX11 โอซาก้า ทาคายาม่า หนาวนี้ ที่รอคอย 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 26,999 (XJ)

2018 06 19 173336
รหัสทัวร์: ZGKIX11
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
25 – 29 ธันวาคม 2561
26 – 30 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 26,999
29,999
31,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
32,999
32,999
35,999
39,999
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -"เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 18:28

JJP45 นิกโก โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า 6 วัน 4 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 42,999 (TG)

2018 06 21 163151
รหัสทัวร์: JJP45
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ตุลาคม 61
12-17 ตุลาคม 61
17-22 ตุลาคม 61
24-29 ตุลาคม 61
31 ตุลาคม –5 พฤศจิกายน 61
7-12 พฤศจิกายน 61
14-19 พฤศจิกายน 61
17-22 พฤศจิกายน 61
28 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
47,999
47,999
47,999
47,999
47,999
42,999
47,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ-อิบารากิ-อุชิกุ ไดบุสึ ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์คนิกโก้ - นิกโก-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจิ - มิตซุย เอ้าท์เลต(ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ออนเซ็น) - ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ศูนย์ชงชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้า-ดิวตี้ฟรีเอ๊กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 16:45

ZGNGO01 นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ELITE 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 37,900 (JL)

2018 06 19 185030
รหัสทัวร์: ZGNGO01
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ต.ค.-04 พ.ย. 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 37,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -" ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้ - โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปนแอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – โทคิพรีเมี่ยม เอาต์เล็ท - นาโกย่า - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 18:51

JJP46 โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 4 คืน เดือน ตค-พย.61 เริ่มต้น 39,888 (TG)

2018 06 21 164841
รหัสทัวร์: JJP46
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 ตุลาคม 61
13-18 ตุลาคม 61
19-24 ตุลาคม 61
26-31 ตุลาคม 61
2-7 พฤศจิกายน 61
9-14 พฤศจิกายน 61
15-20 พฤศจิกายน 61
22-27 พฤศจิกายน 61
30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 45,999
45,999
45,999
43,999
39,888
42,999
42,999
42,999
42,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ตลาดอะเมโยโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เรียนรู้วิธีการชงชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกย่า-ข้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้าดิวตี้ฟรี-เอ๊กซ์โปซิตี้ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(ไม่มีบัสบริการ) - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 16:53

ZGNGO02 นาโกย่า ทาคายาม่า SPORTLIGHT IN OBARA 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 ราคา 37,900 (JL)

2018 06 20 135435
รหัสทัวร์: ZGNGO02
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 24 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -" ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า- เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้ - โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ–นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู - โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - นาโกย่า - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 14:02

TTNMM10 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 19,888 (MM)

2018 04 26 131143
รหัสทัวร์: TTNMM10
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มิถุนายน 2561
02-06 มิถุนายน 2561
05-09 มิถุนายน 2561
09-13 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
15-19 มิถุนายน 2561
17-21 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
26-30 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
03-07 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
13-17 กรกฎาคม 2561
17-21 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
24-28 กรกฎาคม 2561
27-31 กรกฎาคม 2561
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
10-14 สิงหาคม 2561
20-24 สิงหาคม 2561
24-28 สิงหาคม 2561
26-30 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
07-11 กันยายน 2561
11-15 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
21-25 กันยายน 2561
25-29 กันยายน 2561
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-24 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
21,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
19,888
21,888
23,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
23,888
23,888
หมายเหตุ


สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาฮา โอกินาว่า - ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน - สวนสับปะรดนาโกะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - ปราสาทชูริ (ด้านนอก) - ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ - โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า - อเมริกันวิลเลจ - อาชิบานา เอ้าเลท - สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 13:18

ZGNGO03 นาโกย่า ทาคายาม่า ลิงแช่ออนเซ็น MAVEL 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 37,900 (JL)

2018 06 20 140441
รหัสทัวร์: ZGNGO03
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,900
37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -" ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่ - วัดเซ็นโกจิ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY– ปราสาทมัตสึโมโต้ - มัตซึโมโต้ – ทะเลสาบสุวะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง- โทคิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - นาโกย่า - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 14:09

TTNMM11 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาคพิเศษ 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 19,991 (MM)

2018 05 18 190759
รหัสทัวร์: TTNMM11
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
17-21 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
03-07 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
13-17 กรกฎาคม 2561
17-21 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
30 -03 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
20-24 สิงหาคม 2561
24-28 สิงหาคม 2561
26-30 สิงหาคม 2561
28 -01 กันยายน 2561
31 -04 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
07-11 กันยายน 2561
11-15 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
21-25 กันยายน 2561
28 -02 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
หมายเหตุ -

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน –พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ -สวนสับปะรดนาโกะ –อเมริกันวิลเลจ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ- ตลาดปลาณท่าเรือTomari- ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ - ช้อปปิ้งย่านถนนโคคุไซโดริ -  อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า - โรงงานแก้วGlass Factory - อาชิบิน่าเอาท์เลทมอลล์- ห้างคาร์โก้ช้อปปิ้งมอลล์– สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Friday, 01 June 2018 11:40

ZGNRT01 โตเกียว ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.61 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

2018 05 28 180124
รหัสทัวร์: ZGNRT01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ตุลาคม 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
15 – 18 ตุลาคม 2561
16 – 19 ตุลาคม 2561
17 – 20 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
24 – 27 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 23,999
25,999
25,999
27,999
27,999
25,999
25,999
25,999
25,999
27,999
28,999
25,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – ชิซุย เอ้าท์เล็ต - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – โอชิโนะฮัคไค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 18:26

TTNTG45 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ แดงจ๊าด ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 36,888 (TG)

2018 06 20 120151
รหัสทัวร์: TTNTG45
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-10 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28 -01 พฤศจิกายน 2561
29 -02 พฤศจิกายน 2561
30 -03 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
42,888
42,888
42,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
40,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
36,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันปิยะมหาราช -
วันปิยะมหาราช -
วันปิยะมหาราช -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี - หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิด - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 12:13

ZGNRT02 โตเกียว SPARKLING ปิ๊งรัก ณ ทุ่งใบไม้แดง 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

2018 05 28 182914
รหัสทัวร์: ZGNRT02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
10 – 14 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 - 22 ตุลาคม 2561
19 - 23 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
ราคาทัวร์: 23,999
25,999
25,999
25,999
28,999
26,999
27,999
28,999
26,999
27,999
27,999
27,999
26,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ-วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิคาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจูกุ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – เยือนเมืองเก่าซาวาระ – อิออน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 18:40

TTNTG46 ฟุกุโอกะ ซุปตาร์ คิวชู FAMILY (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 29,888 (TG)

2018 07 06 180038
รหัสทัวร์: TTNTG46
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 กันยายน- 4 ตุลาคม 61
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 29,888
30,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
34,888
33,888
33,888
33,888
35,888
35,888
35,888
35,888
35,888
35,888
35,888
35,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   ตุลาคม   2561  
สนามบินสุวรรณภูมิ
-สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - เมืองเปปปุ – บ่อนรก – เมืองฟุกุโอกะ-เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนดอกไม้โกเวอร์ - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – เมืองฟุกุโอกะ-เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี –ซากปราสาทฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้วันที่ห้า-สนามบินฟูกุโอกะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 06 July 2018 18:08

ZGNRT03 โตเกียว SPARKLING มุ้งมิ้ง ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

2018 05 28 184230
รหัสทัวร์: ZGNRT03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. -02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. -03 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 26,999
26,999
26,999
23,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร-โอไดบะ - สวนโชวะคิแนน – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 18:45

TTNTG47 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมแดง6 5 วัน 3 คืน เดือนตค.-พย.61 เริ่มต้น36,888 (TG)

2018 07 06 171746
รหัสทัวร์: TTNTG47
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย.- 01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย.- 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย.- 03 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
36,888
38,888
38,888
38,888
38,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  2561.
กรุงเทพ
สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนาริตะ –โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - – สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์- ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น–ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ข้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า –เอ๊กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) –อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 06 July 2018 17:46

ZGNRT04 โตเกียว SPARKLING ล้อมรัก พักลมหนาว 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 24,999 (XJ)

2018 05 30 142531
รหัสทัวร์: ZGNRT04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 24,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
33,999
37,999
38,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ - นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 14:30

TTNTR10 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืนเดือน พค.-กย. เริ่มต้น 20,888 (TR)

Osaka Castle
รหัสทัวร์: TTNTR10
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-06 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
01-04 กรกฎาคม 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
12-15 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยายน 2561
09-12 กันยายน 2561
16-19 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 25,888
23,888
23,888
23,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
24,888
23,888
23,888
23,888
23,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–คามิโคจิ – สะพานคัปปา - นาโกย่า– ซาคาเอะ-เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 08 June 2018 12:22

ZGNRT05 โตเกียว STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง 6 วัน 3 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

2018 05 30 143421
รหัสทัวร์: ZGNRT05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561
03 - 08 ตุลาคม 2561
04 - 09 ตุลาคม 2561
05 - 10 ตุลาคม 2561
06 - 11 ตุลาคม 2561
16 - 21 ตุลาคม 2561
17 - 22 ตุลาคม 2561
18 - 23 ตุลาคม 2561
24 - 29 ตุลาคม 2561
25 - 30 ตุลาคม 2561
26 - 31 ตุลาคม 2561
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2561
01 - 06 พฤศจิกายน 2561
02 - 07 พฤศจิกายน 2561
03 - 08 พฤศจิกายน 2561
06 - 11 พฤศจิกายน 2561
07 - 12 พฤศจิกายน 2561
08 - 13 พฤศจิกายน 2561
09 - 14 พฤศจิกายน 2561
10 - 15 พฤศจิกายน 2561
13 - 18 พฤศจิกายน 2561
14 - 19 พฤศจิกายน 2561
15 - 20 พฤศจิกายน 2561
16 - 21 พฤศจิกายน 2561
17 - 22 พฤศจิกายน 2561
20 - 25 พฤศจิกายน 2561
21 - 26 พฤศจิกายน 2561
22 - 27 พฤศจิกายน 2561
23 - 28 พฤศจิกายน 2561
24 - 29 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย.- 02 ธ.ค. 2561
28 พ.ย.- 03 ธ.ค. 2561
29 พ.ย.- 04 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
26,999
27,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 15:54

TTNTR11 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 23,888 (TR)

2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: TTNTR11
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
08-12 สิงหาคม 2561
15-19 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า–ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้-เมืองโอซาก้า–เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ–ดิวตี้ฟรี –ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ– ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ–อิออนมอลล์– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 08 June 2018 12:23

ZGNRT06 โตเกียว STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 24,999 (XJ)

2018 05 30 145835
รหัสทัวร์: ZGNRT06
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561
08 - 13 ธันวาคม 2561
09 - 14 ธันวาคม 2561
11 - 16 ธันวาคม 2561
12 - 17 ธันวาคม 2561
13 - 18 ธันวาคม 2561
14 - 19 ธันวาคม 2561
15 - 20 ธันวาคม 2561
18 - 23 ธันวาคม 2561
19 - 24 ธันวาคม 2561
20 - 25 ธันวาคม 2561
21 - 26 ธันวาคม 2561
22 - 27 ธันวาคม 2561
27 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค.61
28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค.61
29 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61
30 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 24,999
29,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
37,999
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - วัดนาริตะ – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ – อิออน – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ 

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 15:05

TTNTR13 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

2018 06 06 095549
รหัสทัวร์: TTNTR13
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27–01 ตุลาคม 2561
28–02 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
31–04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
28–02ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 23,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
29,888
27,888
27,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ  - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–เมืองคามาคุระ–วัดโตคุอิน - ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ– อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:05

ZGNRT23 โตเกียว ALL STAR LAVENDER 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 19,999 (XJ)

2018 05 04 180758
รหัสทัวร์: ZGNRT23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 มิถุนายน 2561
09-12 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
16-19 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
23-26 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561
30 มิ.ย.-03 ก.ค. 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
07-10 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
14-17 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
21-24 กรกฎาคม 2561
25-28 กรกฎาคม 2561
26-29 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
04-07 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
18-21 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
25-28 สิงหาคม 2561
30 ส.ค.-02 ก.ย. 2561
06-09 กันยายน 2561
08-11 กันยายน 2561
13-16 กันยายน 2561
15-18 กันยายน 2561
20-23 กันยายน 2561
22-25 กันยายน 2561
27-30 กันยายน 2561
29 ก.ย.-02 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
24,999
22,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
22,999
19,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
23,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ - ศาลเจ้าคาโทริ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ - เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 May 2018 18:12

TTNTR14 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ICY SNOWY 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มค.62 เริ่มต้น 24,888 (TR)

2018 06 06 101451
รหัสทัวร์: TTNTR14
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 - 02 ธันวาคม 2561
29 - 03 ธันวาคม 2561
30 - 04 ธันวาคม 2561
05 - 09 ธันวาคม 2561
06 - 10 ธันวาคม 2561
07 - 11 ธันวาคม 2561
12 - 16 ธันวาคม 2561
13 - 17 ธันวาคม 2561
14 - 18 ธันวาคม 2561
19 - 23 ธันวาคม 2561
20 - 24 ธันวาคม 2561
21 - 25 ธันวาคม 2561
26 - 30 ธันวาคม 2561
27 - 31 ธันวาคม 2561
28 - 01 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 24,888
28,888
28,888
28,888
28,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
35,888
35,888
39,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–เมืองคามาคุระ–วัดโตคุอิน - ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ– อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:22

ZGNRT25 โตเกียว STRONG หวานใจคนเดิม 6 วัน 3 คืน เดือน กค.-กย.61 เริ่มต้น 20,999 (XJ)

2018 04 18 124016
รหัสทัวร์: ZGNRT25
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 20,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 08 กรกฎาคม 2561
04 – 09 กรกฎาคม 2561
05 – 10 กรกฎาคม 2561
06 – 11 กรกฎาคม 2561
10 – 15 กรกฎาคม 2561
11 – 16 กรกฎาคม 2561
12 – 17 กรกฎาคม 2561
13 – 18 กรกฎาคม 2561
17 – 22 กรกฎาคม 2561
18 – 23 กรกฎาคม 2561
19 – 24 กรกฎาคม 2561
20 – 25 กรกฎาคม 2561
04 – 09 กันยายน 2561
05 – 10 กันยายน 2561
06 – 11 กันยายน 2561
07 – 12 กันยายน 2561
11 – 16 กันยายน 2561
12 – 17 กันยายน 2561
13 – 18 กันยายน 2561
14 – 19 กันยายน 2561
18 – 23 กันยายน 2561
19 – 24 กันยายน 2561
20 – 25 กันยายน 2561
21 – 26 กันยายน 2561
25 – 30 กันยายน 2561
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 20,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
24,999
24,999
23,999
24,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค – ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ - – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – อิออน - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 12:47

TTNTR15 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ฟินนาเล่ (AUTUMN) 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 22,888 (TR)

2018 06 06 102640
รหัสทัวร์: TTNTR15
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-26 กันยายน 2561
30 -03 ตุลาคม 2561
07-10 ตุลาคม 2561
14-17 ตุลาคม 2561
21-24 ตุลาคม 2561
28-31 ตุลาคม 2561
04-07 พฤศจิกายน 2561
11-14 พฤศจิกายน 2561
18-21 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 22,888.-
24,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ- นาโกย่า–ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง 

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:31

ZGNRT26 โตเกียว SPARKLING หวานใจ หวานเจี๊ยบ 5 วัน 3 คืน เดือน กค.-กย.61 เริ่มต้น 19,999 (XJ)

2018 04 21 103553
รหัสทัวร์: ZGNRT26
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 กรกฎาคม 2018
07 – 11 กรกฎาคม 2018
12 – 16 กรกฎาคม 2018
13 – 17 กรกฎาคม 2018
19 – 23 กรกฎาคม 2018
20 – 24 กรกฎาคม 2018
27 – 31 กรกฎาคม 2018
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2018
02 – 06 สิงหาคม 2018
03 – 07 สิงหาคม 2018
04 – 08 สิงหาคม 2018
08 – 12 สิงหาคม 2018
16 – 20 สิงหาคม 2018
17 – 21 สิงหาคม 2018
18 – 22 สิงหาคม 2018
23 – 27 สิงหาคม 2018
24 – 28 สิงหาคม 2018
25 – 29 สิงหาคม 2018
31 ส.ค.- 04 ก.ย. 2018
01 – 05 กันยายน 2018
ราคาทัวร์: 22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
26,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
23,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – ศาลเจ้าคาชิมะ– เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ฟูจิ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 10:39

TTNTR16 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ 4 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 23,888 (TR)

2018 06 06 103415
รหัสทัวร์: TTNTR16
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-28 พฤศจิกายน 2561
02-05 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
30 -2 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 23,888.-
28,888.-
28,888.-
26,888.-
26,888.-
39,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น- ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ- นาโกย่า–เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 10:38

ZGNRT32 โตเกียว ฟูจิ SPARKLING วุ่นรัก หวานใจ 5 วัน 3 คืน เดือน กค.61 เริ่มต้น 18,999 (XJ)

2018 06 15 161650
รหัสทัวร์: ZGNRT32
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 กรกฎาคม 2018
07 – 11 กรกฎาคม 2018
13 – 17 กรกฎาคม 2018
19 – 23 กรกฎาคม 2018
20 – 24 กรกฎาคม 2018
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2018
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ฟูจิ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี - อิออน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 June 2018 17:09

TTNTR17 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ AUTUMN 5 วัน 4 คืน เดือน กย.-พย.61เริ่มต้น 25,888 (TR)

2018 06 06 104759
รหัสทัวร์: TTNTR17
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 กันยายน 61
03-07 ตุลาคม 61
10-14 ตุลาคม 61
17-21 ตุลาคม 61
24-28 ตุลาคม 61
31-04 พฤศจิกายน 61
07-11 พฤศจิกายน 61
14-18 พฤศจิกายน 61
21-25 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
27,888
28,888
28,888
28,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ช้อปปิ้งซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้  - เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 10:28

ZGNRT33 โตเกียว STRONG WONDER 6 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.61 เริ่มต้น 18,999 (XJ)

2018 07 11 145848
รหัสทัวร์: ZGNRT33
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 22 กรกฎาคม 61
18 – 23 กรกฎาคม 61
19 – 24 กรกฎาคม 61
20 – 25 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม  2561 
กรุงเทพฯ
– สนามบินดอนเมือง-นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค – ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์-วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – อิออน - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 15:39

TTNTR17 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ AUTUMN 5 วัน 4 คืน เดือน กย.-พย.61เริ่มต้น 25,888 (TR) (2)

2018 06 06 104759
รหัสทัวร์: TTNTR17
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 กันยายน 61
03-07 ตุลาคม 61
10-14 ตุลาคม 61
17-21 ตุลาคม 61
24-28 ตุลาคม 61
31-04 พฤศจิกายน 61
07-11 พฤศจิกายน 61
14-18 พฤศจิกายน 61
21-25 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
27,888
28,888
28,888
28,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ช้อปปิ้งซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้  - เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 10:28

BOXJ96 ฮอกไกโด Beautiful ซัปโปโร โซอึนเคียว ลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 32,888 (XJ)

1113
รหัสทัวร์: BOXJ96
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ญี่ปุ่น พฤษภาคม
ราคาเริ่มต้น: 32,888.-
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 61
5 – 10 มิ.ย. 61
6 – 11 มิ.ย. 61
12 – 17 มิ.ย. 61
13 – 18 มิ.ย. 61
19 – 24 มิ.ย. 61
20 – 25 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61
3 – 8 ก.ค. 61
4 – 9 ก.ค. 61
10 – 15 ก.ค. 61
11 – 16 ก.ค. 61
17 – 22 ก.ค. 61
18 – 23 ก.ค. 61
24 – 29 ก.ค. 61
25 – 30 ก.ค. 61
31 ก.ค. – 5 ส.ค. 61
1 – 6 ส.ค. 61
8 – 13 ส.ค. 61
14 – 19 ส.ค. 61
15 – 20 ส.ค. 61
21 – 26 ส.ค. 61
22 – 27 ส.ค. 61
28 ส.ค. – 2ก.ย. 61
29 ส.ค. – 3 ก.ย. 61
4 – 9 ก.ย. 61
5 – 10 ก.ย. 61
11 – 16 ก.ย. 61
12 – 17 ก.ย. 61
18 – 23 ก.ย. 61
19 – 24 ก.ย. 61
25 – 30 ก.ย. 61
26 ก.ย. – 1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 35,888
34,888
34,888
32,888
34,888
32,888
34,888
33,888
35,888
34,888
38,888
36,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
39,888
35,888
39,888
36,888
35,888
36,888
35,888
36,888
34,888
35,888
35,888
35,888
33,888
35,888
34,888
35,888
34,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงาน ช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Alexander โซอุนเคียว - ออนเซ็นโซอุนเคียว – ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ - เมืองบิเอะ – Patchwork road - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond - อาซาฮิคาว่าโซอุนเคียว โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะห้า ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 14:06

TTNTR18 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ SNOWY 5 วัน 4 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 26,888 (TR)

2018 06 06 105259
รหัสทัวร์: TTNTR13
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-02 ธันวาคม61
05-09 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 26,888
31,888
29,888
29,888
33,888
หมายเหตุ -

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ช้อปปิ้งซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 10:43

SKJP02 LAVENDER IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ส.ค.61 เริ่มต้น 29,900 (XJ)

   1
รหัสทัวร์: STJP02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์วันหยุด
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2561
06 ก.ค. – 11 ก.ค. 2561
20 ก.ค. – 25 ก.ค. 2561
27 ก.ค – 1 ส.ค 2561
28 ก.ค – 2 ส.ค 2561
31 ส.ค – 5 ก.ย 2561
ราคาทัวร์: 29,900
39,900
39,900
39,900
39,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง- สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -ศาลเจ้าฮอกไกโด- ที่ทำการรัฐบาลเกฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์– พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ทานไม่อั้น และอาหารนานาชาติ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - บ่อน้ำสีฟ้า – ห้างอิออนทาวน์ - เมืองบิเอะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะโรงงานชีสฟูราโน่ –ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ – เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 14:23

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions