• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ไทเป:

เดินทาง: 11-15 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคา: 45,900.- กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ...
... marking the Tropic of Cancer สือทีผิง ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน นั่งรถไฟด่วน - ไทเป -เหย่หลิ่ว - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) ...
... – วัดเหวินอู่ –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง–ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ...
... – วัดเหวินอู่ –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง–ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) –- ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่เป่ยโถว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ...
... - ไถตง ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว ถ้ำแปดเซียน Monument marking the Tropic of Cancer สือทีผิง ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน นั่งรถไฟด่วน - ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต–อาบน้ำแร่ - เหย่หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์กู้กง ...
... – เจียอี้ - เจียอี้ – อารีซัน – นั่งรถไฟหัวจรวด – ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่ - ไทเป – เหย่หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ...
... 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า - ชิมชาอู่หลง - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง – เหย่หลิ่ว – ถนนเก่าตั้นสุ่ย – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – อาบน้ำแร่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) ...
เดินทาง : 10-14 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : BR ราคา : 39,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ - ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - ฮัวเหลียน ...
เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2561. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวนร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติงอุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ...
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–ร้านใบชา - ไถจง ไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ...
เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561. กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ...
... – ไทจง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  ...
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน –วัดจงไถซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ ...
... - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ตลาดกลางคืนซื่อหลินฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ- ร้านหยd-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ...
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้ เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ...
... ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง  ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง ไทเป - ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง - เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต -  ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง ...

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions