• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

โตเกียว:

... - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - ชมซากุระที่ - สวนอุเอโนะ (ช่วงซากุระ) - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งตามย่านดังของญี่ปุ่น หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ...
เดินทาง : พ.ค. 7 – 12, 12 – 17, 14 – 19, 19 – 24, 21 – 26 ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคา : 51,900 บาท
... 7 วัน 4 คืน สายการบิน : XJ ราคาเริ่มต้น : 46,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - นาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี-พระราชวังอิมพีเรียล-ชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ...
... โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต -อาบน้ำแร่แช่ออนเซน - ชมทุ่ง Pink moss - ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ชินจูกุ -เมืองนาริตะ - มอบเวลา อิสระเที่ยวชมรอบเมืองโตเกียวเต็มๆ วัน ไกด์แนะนำสถานที่เที่ยว - ซื้อของฝาก ...
เดินทาง : พ.ค. 14-18 / 21-25 / 28พ.ค.-1มิ.ย. / 29พ.ค.-2มิ.ย. ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JL ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนาริตะ โตเกียว - วัดนาริตะซัน - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ...
... ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะ ซากุระ) - EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ - ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ ...
... - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ – ภูเขาไฟฟูจิ - EARTH QUAKE MUSEUM – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ...
... - วัดอาซากุสะ – ผ่านชม โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - โอไดบะ - ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ ...
เดินทาง :ก.ค. 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 30ก.ค.-3ส.ค. ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : XJ ราคา : 27,900 บาท กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - โตเกียวเบย์โอเอซิส – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ...
เดินทาง : มิ.ย. 19-23 / 24-28 ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : XJ ราคา: 25,900 บาท กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - โตเกียวเบย์โอเอซิส – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ...
เดินทาง : มิ.ย. 18 - 22 ก.ค. 8 - 12 / 22 - 26 / 28ก.ค. - 1ส.ค. ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JL ราคา: 34,900 บาท กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮาเนดะ โตเกียว - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ...
เดินทาง : ก.ค. 10-14 / 15-19 / 17-21 / 29ก.ค.-2ส.ค. ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : XJ ราคาเริ่มต้น: 25,900 บาท กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - นาริตะ - โตเกียวเบย์ โอเอซีส – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ...
เดินทาง : 29 ก.ค. - 2 ส.ค. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JF ราคา : 31,999 บาท กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)- กรุงเทพฯ – โตเกียว – โกเท็มบะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ ...
เดินทาง : ก.ค. 17-22 / 29 ก.ค.-3ส.ค. ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน : XJ ราคาเริ่มต้น: 29,900 บาท กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - โตเกียวโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ ...
เดินทาง : 22-26 ตค.58 ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JF ราคา: 37,999 บาท กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - กรุงเทพฯ – โตเกียว – โกเท็มบะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ...
เดินทาง : ก.ค. 14 – 19 / 23 – 28 / 28 กค. – 2 สค. ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน : TG ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ...
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ...
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ- นาโกย่า–ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ...
เดินทางเดือน  :  มิถุนายน - สิงหาคม  2561. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โตเกียว (นาริตะ) –โอวาคุดานิ- โกเท็มบะ เอาท์เล็ท-(พิเศษ !!  อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ...

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions