• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

เทพทันใจ:

... เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง –  พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ  ...
... – เทพทันใจ เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – เพนียดช้างเผือก – กรุงเทพฯ  ...
... - ย่างกุ้ง – สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี – กรุงเทพฯ  ...
... – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ  ...
ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ...
เดินทางเดือน   :   มิถุนายน  -  กันยายน 2561. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เมืองแปร-พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร-เจดีย์เบเบพญา-เจดีย์บอว์บอว์จีพญา-เลเมียตหน่า-พญาจี-เจดีย์ชเวซันดอร์-ตลาดเช้าเมืองแปร–เมืองถ่นโบ่–เขาอะเกาก์เตาง์–แปร–หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)–ย่างกุ้งพระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-ตลาดสก๊อต- กรุงเทพฯ ...
เดินทางเดือน  : ตุลาคม  2561 - กุมภาพันธ์  2562 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก-พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเล-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง- ...
เดินทางเดือน  :  มิุนายน - ตุลาคม 2561. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ  ...
เดินทางเดือน  : พฤษภาคม - กันยายน 2561. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ-กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต ...
... - หงสาฯ – วัดไจ๊คะวาย - พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง - สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ ...
... ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต- กรุงเทพ  ...
... นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-กรุงเทพ  ...
เดินทางเดือน  :  กรกฏาคม - กันยายน   2561. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)พระธาตุอินทร์แขวน-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี—พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระนอนตาหวาน-วัดบารมี-เทพทันใจ ...
... –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง - เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม–พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) - พระเจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ...
เดินทางเดือน   :  มิถุนายน -  กันยายน  2561. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจเทพกระซิบ-ย่างกุ้ง หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ ...
เดินทางเดือน  กรกฏาคม - กันยายน  2561. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ- เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง-ย่างกุ้ง ...
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน-วัดพระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ...
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ ...

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions